Sunteți pe pagina 1din 84

\langfenp1048 \snext0 Normal;}{

\s1\ql \fi567\li0\ri0\keepn\nowidctlpar\faauto\outlinelevel0\rin0\lin0\itap0 \cb


pat8 \b\f27\fs28\cf1\lang1048\langfe1048\cgrid\langnp1048\langfenp1048 \sbasedon
0 \snext0 heading 1;}{\*\cs10 \additive Default Paragraph Font;}{
\s15\ql \fi567\li0\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin0\itap0 \cbpat8 \f27\fs24\cf1\
lang1048\langfe1048\cgrid\langnp1048\langfenp1048 \sbasedon0 \snext15 Body Text
2;}{\s16\ql \fi567\li0\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin0\itap0 \cbpat8
\f27\fs24\lang1048\langfe1048\cgrid\langnp1048\langfenp1048 \sbasedon0 \snext16
Body Text Indent 2;}{\*\cs17 \additive \fs16 \sbasedon10 annotation reference;}{
\s18\ql \li0\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin0\itap0
\fs20\lang1048\langfe1048\cgrid\langnp1048\langfenp1048 \sbasedon0 \snext18 anno
tation text;}{\s19\ql \li0\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin0\itap0 \fs20\lang1048
\langfe1048\cgrid\langnp1048\langfenp1048 \sbasedon0 \snext19 footnote text;}{\*
\cs20
\additive \super \sbasedon10 footnote reference;}}{\*\revtbl {Unknown;}}{\info{\
title Fata capitanului}{\author Puskin}{\operator guxreader}{\creatim\yr2005\mo9
\dy16\hr20\min12}{\revtim\yr2005\mo9\dy16\hr22\min45}{\version6}{\edmins101}{\no
fpages65}{\nofwords29648}
{\nofchars168997}{\*\company ro}{\nofcharsws207540}{\vern8247}}\paperw11909\pape
rh16834\margl1531\margr1531\margt624\margb680 \widowctrl\ftnbj\aenddoc\hyphhotz4
25\noxlattoyen\expshrtn\noultrlspc\dntblnsbdb\nospaceforul\hyphcaps0\horzdoc\dgh
space120
\dgvspace120\dghorigin1701\dgvorigin1984\dghshow0\dgvshow3\jcompress\viewkind4\v
iewscale100\nolnhtadjtbl \fet0\sectd \sbknone\linex0\headery709\footery709\colsx
708\sectdefaultcl {\*\pnseclvl1\pnucrm\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxta .}}{\
*\pnseclvl2
\pnucltr\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxta .}}{\*\pnseclvl3\pndec\pnstart1\pni
ndent720\pnhang{\pntxta .}}{\*\pnseclvl4\pnlcltr\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pn
txta )}}{\*\pnseclvl5\pndec\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxtb (}{\pntxta )}}{\
*\pnseclvl6
\pnlcltr\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxtb (}{\pntxta )}}{\*\pnseclvl7\pnlcrm\
pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxtb (}{\pntxta )}}{\*\pnseclvl8\pnlcltr\pnstart1
\pnindent720\pnhang{\pntxtb (}{\pntxta )}}{\*\pnseclvl9\pnlcrm\pnstart1\pnindent
720\pnhang
{\pntxtb (}{\pntxta )}}\pard\plain \ql \fi567\li0\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\li
n0\itap0 \cbpat8 \fs20\lang1048\langfe1048\cgrid\langnp1048\langfenp1048 {\f27\f
s24\cf1
\par }{\f382\fs24\cf1 A. S. PU\'aaKIN}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1
\par }\pard\plain \s1\ql \fi567\li0\ri0\keepn\nowidctlpar\faauto\outlinelevel0\r
in0\lin0\itap0 \cbpat8 \b\f27\fs28\cf1\lang1048\langfe1048\cgrid\langnp1048\lang
fenp1048 {\f382 FATA C\'c3PITANULUI}{
\par }\pard\plain \ql \fi567\li0\ri0\nowidctlpar\faaea \'eenc\'e3 de t\'e2n\'e3r
. }{\i\f27\fs24\cf1 Proverb}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1
\par
\par CAPITOLUL }{\f27\fs24\cf1\lang1033\langfe1048\langnp1033 I}{\f27\fs24
\par }{\i\f382\fs24\cf1 SERGENT DE GARD\'c3}{\f27\fs24
\par }{\i\f27\fs24\cf1
\par \emdash }{\f382\fs24\cf1 "El poate fi chiar m\'e2ine \'een gard\'e3 c\'e3p
itan".}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash "Dar nu\_i nevoie! Las\'e3\_l mai bine \'een arma
t\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash E s\'e3n\'e3tos a\'baa! Cu chinga str\'e2ns legat
\'e3..."}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash Dar cine}{\f382\fs24\cf1 \_i taic\'e3\_s\'e3u?.}{\
f27\fs24
\par }{\i\f27\fs24\cf1 Kneajnin}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1
\par }{\f382\fs24\cf1 Tat\'e3l meu, Andrei Petrovici Griniov, \'ee\'bai f\'e3cus

e \'een tinere\'fee serviciul militar la contele Miinnich \'bai demisionase cu g


radul de maior, \'een anul 17**. De atunci locuia la mo\'baia lui din gubernia S
imbirsk, unde s\_a
\'eensurat cu Avdotia Vas}{\f27\fs24\cf1 ilievna }{\f27\fs24\cf1\lang1033\langfe
1048\langnp1033 I., }{\f382\fs24\cf1 fata unui nobil sc\'e3p\'e3tat de prin part
ea locului. Am fost nou\'e3 copii. To\'fei fra\'feii \'bai surorile mi\_au murit
de mici.}{
\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Prin bun\'e3voin\'fea unei rude apropiate, prin\'feul B.,
maior din gard\'e3, am fost \'eenscris ca sergent \'een regimentul Semionovski \
'eenc\'e3 de pe c\'e2nd m\'e3 aflam \'een p\'e2ntecele mamei}{\cs20\f27\fs24\cf1
\super \chftn
{\footnote \pard\plain \s19\ql \li0\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin0\itap0 \fs20
\lang1048\langfe1048\cgrid\langnp1048\langfenp1048 {\cs20\super \chftn }{ }{\f38
2\fs24\cf1 1 Dup\'e3 ucazul din 1762, pentru ob\'feinerea gradului de ofi\'fe
er, fiind necesar un serviciu militar de 12 ani ne\'eentrerup\'fei, nobilii \'ee
\'bai \'eenscriau copiii \'een armat\'e3 de la cea mai fraged\'e3 v\'e2rst\'e3,
ei r\'e3m\'e2n\'e2nd de fapt \'een familie. La majorat primeau gradul de ofi\'fe
er.}}}{
\f27\fs24\cf1 .}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Dac\'e3 \'eempotriva tuturor a\'batept\'e3rilor, mama ar f
i n\'e3scut o fat\'e3, tata ar fi adus la cuno\'batin\'fea celor \'een drept moa
rtea sergentului neprezentat \'bai cu asta chestiunea s\_ar fi rezolvat.
\par Am fost \'feinut \'een concediu p\'e2n\'e3 la terminarea studiilor. Pe vrem
ea aceea nu se \'een\-v\'e3\'fea ca\_n timpurile de azi. La v\'e2rsta de cinci a
ni am fost dat pe m\'e2na unui slujitor, de la caii de c\'e3l\'e3rie, Savelici,
care, datorit\'e3
purt\'e3rii lui bune \emdash c\'e3ci Savelici nu bea \emdash a fost \'eenaint
at la gradul de dasc\'e3l al meu. Sub supravegherea lui, la doisprezece ani \'ba
tiam carte ruseasc\'e3 \'bai puteam s\'e3 judec ca un cunosc\'e3tor \'eensu\'ba
irile unui ogar. \'centre timp, tata mi\_a luat un fran\'feuz de la Moscova, pe
}{\i\f27\fs24\cf1 monsieur }{\f382\fs24\cf1 Beaupr\'e9, care a sosit la noi o da
t\'e3 cu provizia anual\'e3 de vin \'bai untdelemn de m\'e3sline. Sosirea lui nu
i\_a pl\'e3
cut deloc lui Savelici. "Slav\'e3 Domnului, bodog\'e3nea el, cred c\'e3 copilul
e de\_ajuns de sp\'e3lat, de\_ajuns de piept\'e3nat \'bai de hr\'e3nit. Nu mai a
u pe ce cheltui banii de\_au tocmit un \'abmusie\'bb, parc\'e3 n\_ar fi destui o
ameni de\_ai no
\'batri..."}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Beaupr\'e9 fusese frizer \'een \'feara lui, soldat \'een P
rusia \'bai venise \'een Rusia }{\i\f27\fs24\cf1 pour \'eatre outchitel}{\cs20\i
\f27\fs24\cf1\super \chftn {\footnote \pard\plain
\s19\ql \li0\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin0\itap0 \fs20\lang1048\langfe1048\cg
rid\langnp1048\langfenp1048 {\cs20\super \chftn }{ }{\f27\fs24\cf1 Pentru a fi p
receptor (fr.); }{\i\f27\fs24\cf1 outchitel, }{\f382\fs24\cf1
transcrierea cu ortografie francez\'e3 a cuv\'e2ntului rusesc }{\i\f27\fs24\cf1
ucitel \emdash }{\f382\fs24\cf1 preceptor, \'eenv\'e3\'fe\'e3tor.}}}{\f382\fs24
\cf1 , f\'e3r\'e3 s\'e3 \'batie prea bine ce \'eensemna acest cuv\'e2nt. Era b\'
e3iat bun, \'ee
ns\'e3 u\'bauratic \'bai tare destr\'e3b\'e3lat. Marea lui meteahn\'e3 era patim
a pentru sexul frumos; drept r\'e3splat\'e3 pentru ging\'e3\'baiile lui, nu rare
ori primea ghionturi, \'eenc\'e2t se v\'e3ita dup\'e3 aceea zile \'eentregi. \'c
en afar\'e3
de asta, nu era, dup\'e3 cum spunea el, }{\i\f382\fs24\cf1 du\'bamanul sticlei,
}{\f382\fs24\cf1 sau, cum se spune la noi, \'eei pl\'e3\-cea s\'e3 cam trag\'e3
la m\'e3sea. Cum \'eens\'e3 la noi vinul se servea doar la mas\'e3 \'bai chiar
\'ba
i atunci numai c\'e2te un p\'e3h\'e3rel, \'bai cum de obicei pe el \'eel treceau
cu vederea, Beaupr\'e9 s\_a deprins foarte repede cu rachiul rusesc \'bai a \'e
enceput s\'e3\_l prefere chiar vinurilor din patria lui, g\'e3sindu\_l incompara

bil mai folosit


or pentru stomac. Ne\_am \'een\'feeles bine chiar de la \'eenceput \'bai cu toat
e c\'e3 datoria lui, dup\'e3 contract, era s\'e3 m\'e3 \'eenve\'fee }{\i\f382\fs
24\cf1 fran\'feuze\'bate, nem\'fee\'bate, precum \'bai toate!}{\f27\fs24\cf1 }{
\i\f382\fs24\cf1 \'batiin\'feele, }{\f382\fs24\cf1 el a g\'e3sit cu cale s\'e3 \
'eenve\'fee de la mine s\_o rup\'e3 ruse\'bate, iar dup\'e3 aceea ne\_am v\'e3zu
t fiecare de treaba lui. Ne \'een\'feelegeam de minune. Nici nu\_
mi doream alt mentor. Dar soarta ne\_a des\-p\'e3r\'feit cur\'e2nd, \'bai iat\'e
3 \'een ce \'eemprejurare.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Sp\'e3l\'e3toreas\'e3 Pala\'baka, o fat\'e3 gras\'e3 \'bai
ciupit\'e3 de v\'e3rsat, \'bai v\'e3c\'e3\-ri\'fea Akulka\_chioara au venit \'e
entr\_o bun\'e3 zi la mama, i\_au c\'e3zut la picioare, m\'e3rturisindu\_i sl\'e
3biciunea de care
\'bai una \'bai alta s\_au f\'e3\-cut vinovate \'bai pl\'e2ng\'e2ndu\_se totodat
\'e3 de "musie", care \'bai\_a b\'e3tut joc de nevinov\'e3\'feia lor. Mamei nu\_
i pl\'e3cea s\'e3 ia \'een glum\'e3 astfel de \'eent\'e2mpl\'e3ri \'bai s\_a pl\
'e2
ns tatei. La tata, judecata era scurt\'e3. A poruncit s\'e3 vie \'eendat\'e3 can
alia de fran\'feuz. }{\f27\fs24\cf1\lang1033\langfe1048\langnp1033 I }{\f382\fs2
4\cf1 s\_a r\'e3spuns c\'e3 "mu\-sie" face lec\'feiile cu mine. Atunci a venit e
l \'ee
n odaia mea. Beaupr\'e9, \'eentins \'een pat, dormea ca un prunc, iar eu eram fo
arte ocupat. Trebuie s\'e3 \'bati\'fei c\'e3 mi se adusese de la Moscova o hart\
'e3 geogra\-fic\'e3, dar sta at\'e2rnat\'e3 pe perete degeaba, \'bai de mult m\'
e3
ispitea prin m\'e3rimea ei \'bai calitatea h\'e2rtiei. M\_am hot\'e3r\'e2t s\'e
3 fac din ea un zmeu \'bai m\'e3 apucasem de lucru, profit\'e2nd de somnul lui B
eaupr\'e9. Tocmai c\'e2nd a intrat tata, prindeam o coad\'e3 de fuior de Capul B
unei Speran\'fe
e. C\'e2nd a v\'e3zut \'een ce fel \'eenv\'e3\'feam geografia, tata m\_a tras de
ureche, apoi s\_a repezit la Beaupr\'e9, l\_a trezit din somn \'een chip foarte
nedelicat \'bai a \'eenceput s\'e3\_l oc\'e3rasc\'e3 zdrav\'e3n. Buimac, Beaupr
\'e9 \'ee
ncerca degeaba s\'e3 se ridice, c\'e3ci era beat mort, nenorocitul... \'aaapte p
\'e3cate, o singur\'e3 judecat\'e3. Tata l\_a \'een\'baf\'e3cat de guler, l\_a r
idicat din pat, l\_a aruncat pe u\'ba\'e3 afar\'e3, \'bai \'een aceea\'bai zi fr
an\'feuzul a p
\'e3r\'e3sit casa, spre bucuria de nedescris a lui Savelici. Astfel a luat sf\'e
2r\'bait educa\'feia mea.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Am \'eenceput s\'e3 tr\'e3iesc ca un neispr\'e3vit, sperii
nd hulubii \'bai ju\-c\'e2nd capra cu copiii din curte. Tocmai pornisem pe al \'
baaptesprezecelea an al vie\'feii, c\'e2nd soarta mi s\_a schimbat.}{\f27\fs24
\par \'ce}{\f382\fs24\cf1 ntr\_o zi de toamn\'e3, mama prepara miedul \'een salo
n, iar eu \'eemi lingeam buzele, uit\'e2ndu\_m\'e3 la spuma \'een clocot. Tata c
itea la fe\-reastr\'e3 }{\i\f27\fs24\cf1 Pridvorn\'e2i kalendar}{\cs20\i\f27\fs2
4\cf1\super \chftn
{\footnote \pard\plain \s19\ql \li0\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin0\itap0 \fs20
\lang1048\langfe1048\cgrid\langnp1048\langfenp1048 {\cs20\super \chftn }{ }{\i\f
382\fs24\cf1 Calendarul cu\'feii }{\f382\fs24\cf1 ap\'e3rea \'een fiecare an, \'
eencep\'e2
nd din 1745, \'bai cuprindea listele militarilor \'bai civililor decora\'fei cu
ordine \'bai medalii.}}}{\f382\fs24\cf1 , pe care \'eel primea \'een fiecare an.
Cartea asta \'eel tulbura teribil; ori de c\'e2te ori o recitea se sim\'feea cu
prins de o ciud
\'e3 grozav\'e3. Cunosc\'e2ndu\_i foarte bine obiceiurile \'bai n\'e3ravurile, m
ama se str\'e3duia mereu s\'e3 dosesc\'e3 nenorocita aceea de carte, astfel c\'e
3 }{\i\f27\fs24\cf1 Pridvorn\'e2i kalendar }{\f382\fs24\cf1 nu c\'e3dea \'een m\
'e2
inile tatei cu lunile. \'cen schimb, c\'e2nd d\'e3dea peste el din \'eent\'e2mpl
are, nu\_l l\'e3sa din m\'e2ini ceasuri \'eentregi. A\'baadar, tata citea }{\i\f

27\fs24\cf1 Pridvorn\'e2i kalendar, }{\f382\fs24\cf1 d\'e3dea din c\'e2nd \'een


c\'e2
nd din umeri \'bai repeta cu jum\'e3tate de glas: "General\_locotenent... a fost
sergent la mine \'een compa\-nie!... Cavaler a dou\'e3 ordine! Hm... \'aai c\'e
2nd te g\'e2nde\'bati c\'e3 mai ieri..." \'cen sf\'e2r\'bait, a aruncat m\'e2
nios calendarul pe divan \'bai a c\'e3zut pe g\'e2nduri, lucru care nu prevestea
nimic bun.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Avdotia Vasilievna, c\'e2\'fei ani are Petru\'baa
? a \'eentrebat\_o deo\-dat\'e3 pe mama.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Merge pe \'baaptesprezece. S\_a n\'e3scut \'een a
nul c\'e2nd a chior\'e2t m\'e3tu\'baa Nastasia Gherasimovna... c\'e2nd...}{\f27\
fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash Bine, a \'eentrerupt\_o el.}{\f382\fs24\cf1 E vre
mea s\'e3\_\'bai \'eenceap\'e3 serviciul mili\-tar. Destul de c\'e2nd tot alearg
\'e3 prin od\'e3ile slujnicelor \'bai se ca\'fe\'e3r\'e3 pe la hulub\'e3rii.}{\f
27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 G\'e2ndul c\'e3 se va desp\'e3r\'fei de mine at\'e2t de re
pede a uluit\_o pe mama a\'baa de tare, \'eenc\'e2t a sc\'e3pat lingura \'een cr
ati\'fe\'e3 \'bai au \'eenceput s\'e3\_i curg\'e3 lacrimile.}{\f27\fs24
\par \'ce}{\f382\fs24\cf1 n schimb, e greu de descris bucuria mea. G\'e2ndul la
serviciul militar s\_a f\'e3cut una cu g\'e2ndul libert\'e3\'feii \'bai cu pl\'e
3cerile vie\'feii de la Petersburg. M\'e3 \'bai vedeam ofi\'feer \'een gard\'e3,
ceea ce, dup\'e3 p
\'e3re\-rea mea, era culmea fericirii omene\'bati.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 Tat}{\f382\fs24\cf1 ei nu\_i pl\'e3cea s\'e3\_\'bai schimbe
planurile \'bai nici s\'e3 le t\'e3r\'e3g\'e3\-neze \'eendeplinirea. Hot\'e3r\'
ee deci \'eendat\'e3 ziua plec\'e3rii.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Cu o zi \'eenainte de a porni la drum, a f\'e3cut cunoscut
c\'e3 inten\-\'feioneaz\'e3 s\'e3\_i scrie viitorului meu comandant \'bai a cer
ut pan\'e3 \'bai h\'e2rtie.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash Nu uita}{\f382\fs24\cf1 , Andrei Petrovici, i\_a s
pus mama, s\'e3\_l salu\'fei pe prin\-\'feul B. din partea mea; spune\_i c\'e3 t
rag n\'e3dejde c\'e3 nu\_l va lipsi pe Petru\'baa de bun\'e3voin\'fea lui...}{\f
27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ce prostie! a r\'e3spuns tata \'eencrunt\'e2ndu\_
se. De ce a\'ba scrie prin\-\'feului B.?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Spuneai doar c\'e3 vrei s\'e3\_i scrii comandantu
lui lui Petru\'baa...
\par \emdash Ei, \'bai?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Oare prin\'feul B. nu \'eei este comandant? Petru
\'baa e \'eenscris \'een regimentul Semionovski.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash \'censcris! Pe mine nu m\'e3 prive\'bate asta! Pe
tru\'baa nu va pleca la Petersburg! Ce s\'e3\_nve\'fee acolo? S\'e3 risipeasc\'e
3 banii \'bai s\'e3\_\'bai fac\'e3 de cap? Nu! Las' s\'e3 fac\'e3 milit\'e3rie,
s\'e3 munceasc\'e3
din greu, s\'e3 simt\'e3 mirosul prafului de pu\'bac\'e3, s\'e3 fie soldat, nu
terchea\_berchea! E \'eenscris \'een gard\'e3! Unde\_i actul lui de identitate?
D\'e3\_l \'eencoace!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Mama a c\'e3utat actul de identitate \'eentr\_o cutie, und
e\_l p\'e3stra la un loc cu c\'e3m\'e3\'bau\'fea mea de botez; \'eei tremura m\'
e2na c\'e2nd i l\_a \'eentins.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Tata l\_a cercetat cu aten\'feie, \'bai l\_a pus dinainte
pe mas\'e3 \'bai a \'eenceput s\'e3 scrie. Curiozitatea m\'e3 chinuia: unde m\'e
3 va trimite, oare, dac\'e3 nu la Petersburg? Nu\_mi puteam lua ochii de la pana
lui, care se mi\'ba
ca destul de \'eencet. \'cen sf\'e2r\'bait, cum a ispr\'e3vit, a pus scrisoarea
\'bai actul meu de identitate \'eentr\_un plic, apoi, dup\'e3 ce a pecetluit pli
cul, \'bai\_a scos ochelarii, m\_a chemat \'bai mi\_a spus:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Iat\'e3 scrisoarea c\'e3tre Andrei Karlovici R.,
vechiul meu camarad \'bai prieten. Te duci la Orenburg s\'e3\_\'fei faci servici

ul sub comanda lui...}{\f27\fs24


\par }{\f382\fs24\cf1 \'aai a\'baa mi s\_au spulberat toate frumoasele speran\'f
ee! \'cen loc de vesela via\'fe\'e3 a Petersburgului m\'e3 a\'batepta plictiseal
a unui \'feinut dep\'e3rtat \'bai pustiu. Serviciul militar, la care cu o clip\'
e3 \'eenainte m\'e3
g\'e2ndeam cu at\'e2ta \'eenc\'e2ntare, s\_a pref\'e3cut \'eentr\_o adev\'e3rat
\'e3 n\'e3pas\-t\'e3. Orice discu\'feie era \'eens\'e3 de prisos.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 A doua zi, dis\_de\_diminea\'fe\'e3, chibitca, preg\'e3tit
\'e3 de drum, era tras\'e3 la scar\'e3; mi\_au pus \'een ea geamantanul, l\'e3di
\'fea cu cele trebui\-toare pentru ceai \'bai leg\'e3tura cu p\'e2ini\'baoare \'
bai pl\'e3
cinte, ultimele semne ale r\'e3sf\'e3\'feului de acas\'e3. Am\'e2ndoi p\'e3rin\'
feii m\_au blagoslovit.Tata mi\_a spus:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash La revedere, Piotr... S\'e3 serve\'bati cu credin
\'fe\'e3 celui c\'e3ruia \'eei vei jura! S\'e3 ascul\'fei de superiori; nu c\'e3
uta bun\'e3voin\'fea lor; nu umbla dup\'e3 slujb\'e3, dar nici s\'e3 nu\_i dai d
osul c\'e2
nd e vorba de ea, \'bai \'feine minte proverbul: "P\'e3ze\'bate\_\'fei haina \'e
enc\'e3 de nou\'e3 \'bai cinstea \'eenc\'e3 de t\'e2n\'e3r".}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Mama pl\'e2ngea \'bai m\'e3 ruga s\'e3 am grij\'e3 de s\'e
3n\'e3tate, iar lui Savelici \'eei spunea s\'e3 ia sea}{\f27\fs24\cf1 ma de mine
, copilul ei...}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 M\_au \'eembr\'e3cat cu un cojocel de blan\'e3 de iepure,
iar pe deasu\-pra mi\_au pus \'bai o \'baub\'e3 de vulpe. M\_am a\'baezat \'een
chibitca, \'eem\-preun\'e3 cu Savelici, \'bai am pornit la drum, v\'e3rs\'e2nd l
acrimi.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 Noaptea am ajuns la Simbirsk, unde ne\_am oprit o}{\f382\fs
24\cf1 zi pentru cump\'e3r\'e3turile poruncite lui Savelici. Am tras la han. Sa
velici a pornit dup\'e3 cump\'e3r\'e3turi \'eenc\'e3 dis\_de\_diminea\'fe\'e3.}{
\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Eu am stat c\'e2t am stat la geam, uit\'e2ndu\_m\'e3 la ul
i\'fea murdar\'e3, dar mi\_era ur\'e2t \'bai am \'eenceput s\'e3 umblu prin toat
e \'eenc\'e3perile.}{\f27\fs24
\par \'ce}{\f27\fs24\cf1 n sala de}{\f382\fs24\cf1 biliard am dat de un domn \'
eenalt, cam de vreo trei\-zeci \'bai cinci de ani, cu must\'e3\'fei lungi \'bai
negre, \'eembr\'e3cat cu un halat, cu tacul \'een m\'e2n\'e3 \'bai cu luleaua \'
eentre din\'fe
i. Marcatorul cu care juca primea un p\'e3h\'e3rel de votc\'e3 ori de c\'e2te or
i c\'e2\'batiga; c\'e2nd pierdea, trebuia s\'e3 treac\'e3 pe br\'e2nci pe sub ma
sa de biliard. M\_am oprit s\'e3 m\'e3 uit cum joac\'e3. Cu c\'e2t partida se pr
elungea, cu at
\'e2t plimb\'e3rile pe sub mas\'e3 deveneau mai dese, astfel c\'e3 p\'e2n\'e3 la
urm\'e3 marcatorul a r\'e3mas sub mas\'e3 de tot. Domnul acela i\_a spus c\'e2t
eva vorbe tari, \'een chip de ora\'feie funebr\'e3, dup\'e3 aceea mi\_a pro\-pus
mie s\'e3
joc cu el. N\_am primit, c\'e3ci nu cuno\'bateam jocul. Domnul a g\'e3sit acest
lucru foarte ciudat \'bai m\_a privit cu com\-p\'e3timire. Totu\'bai am \'eence
put s\'e3 vorbim. Am aflat c\'e3 \'eel cheam\'e3 Ivan Ivanovici Zurin, c\'e3 e c
\'e3pitan \'ee
n regimentul *** de husari, c\'e3 se afl\'e3 \'een Simbirsk pentru a face recrut
area \'bai c\'e3 locuie\'bate la han.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 M\_a poftit s\'e3 m\'e3n\'e2nc cu el, ce\_o da Dumnezeu, s
old\'e3\'fee\'bate. Am primit cu pl\'e3cere. Ne\_am a\'baezat la mas\'e3. Zurin
bea zdrav\'e3n \'bai m\'e3 \'eembia \'bai pe mine, ar\'e3t\'e2ndu\_mi c\'e3 treb
uia s\'e3
beau pentru a m\'e3 deprinde cu milit\'e3ria. Muream de r\'e2s ascult\'e2ndu\_i
anecdotele cazone \'bai ne\_am sculat de la mas\'e3 prieteni buni. \'cendat\'e3
dup\'e3 aceea s\_a oferit s\'e3 m\'e3 \'eenve\'fee biliard.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash Biliardul e foarte necesar pentru noi, milita}{\f3

82\fs24\cf1 rii. Ce faci c\'e2nd ajungi \'eentr\_un or\'e3\'bael, la manevre? Do


ar n\_ai s\'e3 stai s\'e3 ba\'fe
i ovreii? De voie, de nevoie, te duci la cafenea, joci biliard; dar ca s\'e3\_l
po\'fei juca, trebuie s\'e3\_l cuno\'bati!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 M\_a convins \'bai m\_am apucat s\'e3 \'eenv\'e3\'fe cu mu
lt\'e3 s\'e2rguin\'fe\'e3. Zurin m\'e3 \'eencuraja cu glas tare \'bai se minuna
de succesele mele at\'e2t de repezi, iar dup\'e3 c\'e2teva lec\'feii mi\_a propu
s s\'e3
joc pe bani, dou\'e3 copeici partida. Nu pentru c\'e2\'batig, spunea el, ci num
ai a\'baa, pentru a nu juca degeaba, ceea ce era, dup\'e3 vorba lui, o rea depri
ndere. Am primit \'eendat\'e3. Zurin a comandat punci \'bai m\_a sf\'e3tuit s\'e
3 gust, spun
\'e2nd c\'e3 aveam nevoie \'bai de deprinderea asta; ce milit\'e3rie e aceea f\'
e3r\'e3 punci? L\_am ascultat. \'centre timp jucam \'eenainte. Cu c\'e2t sorbeam
mai des din pahar, cu at\'e2t deveneam mai \'eendr\'e3zne\'fe. Bilele s\'e3reau
\'eentr\_
una peste margine, eu m\'e3 \'eenfierb\'e2ntam \'bai \'eel certam pe marcator, c
are Dumnezeu \'batie cum \'feinea socoteala jocului; m\'e3ream miza mereu, \'een
tr\_un cuv\'e2nt m\'e3 purtam ca un b\'e3ie\'feandru sc\'e3pat \'ee
n libertate. Vremea a trecut f\'e3r\'e3 s\'e3\_mi dau seama. Zurin s\_a uitat la
ceas, a pus tacul la locul lui \'bai mi\_a f\'e3cut cunoscut c\'e3 am pierdut o
sut\'e3 de ruble. Lucrul acesta m\_a cam tulburat. Banii mei se aflau la Saveli
ci. Am \'ee
nceput s\'e3 m\'e3 scuz, dar Zurin m\_a \'eentrerupt:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Te rog! Nu te deranja! Pot s\'e3 a\'batept; iar p
\'e2n\'e3 una alta, haidem la Arinu\'baka...}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Ce era s\'e3 fac? Am sf\'e2r\'bait ziua tot a\'baa de nebu
ne\'bate cum o \'een\-cepusem. Am cinat la Arinu\'baka. Zurin \'eemi turna mereu
, spun\'e2ndu\_mi c\'e3 trebuie s\'e3 m\'e3 deprind cu milit\'e3ria. C\'e2nd m\_
am ridicat de la mas
\'e3, abia m\'e3 \'feineam pe picioare. Pe la mijlocul nop\'feii, Zurin m\_a dus
la han. Savelici ne\_a \'eent\'e2mpinat \'een cerdac. A r\'e3mas \'eencremenit
v\'e3z\'e2nd semnele indiscutabile ale os\'e2rdiei mele pentru milit\'e3rie.}{\f
27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ce s\_a \'eent\'e2mplat cu tine? m\_a \'eentrebat
cu glas pl\'e2ng\'e3re\'fe. Unde te\_ai aburit a\'baa? Doamne, \'eenc\'e3 n\_a
s\'e3v\'e2r\'bait un astfel de p\'e3cat de c\'e2nd e el!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Taci, ghiuj b\'e3tr\'e2n! i\_am r\'e3spuns, \'bai
limba mi se \'eempleticea. Tu e\'bati beat... Du\_te \'bai te culc\'e3... \'aai
culc\'e3\_m\'e3 \'bai pe mine!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 A doua zi m\_am trezit cu dureri de cap, \'bai\_mi amintea
m vag de \'eent\'e2mpl\'e3rile din ajun. Savelici a intrat cu o cea\'bac\'e3 de
ceai \'bai mi\_a \'eentrerupt g\'e2ndurile.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Cam devreme, Piotr Andreici, mi\_a spus el, d\'e2
nd din cap. Cam devreme ai \'eenceput cu petrecerile. Cui \'eei semeni? C\'e3 ni
ci tat\'e3l \'bai nici bunicul t\'e3u n\_au fost be\'feivi; c\'e2t despre mama t
a, nici vorb\'e3
nu poate fi! De c\'e2nd e n\_a luat \'een gur\'e3 alt\'e3 b\'e3utur\'e3 dec\'e2
t cvas. Cine\_i vinovat? Afurisitul de "musie"! Una\_dou\'e3, fugea la Antipievn
a: "Madam, votca je vu pri!" Uite ce\_a ie\'bait din "je vu pri"! N\_ai ce spune
: bine te\_
a instruit, netrebnicul! Domnul a tre\-buit s\'e3 tocmeasc\'e3 un p\'e3g\'e2n, p
arc\'e3 n\_ar fi g\'e3sit oameni de\_ai lui!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 M\_a cuprins ru\'bainea. Mi\_am \'eentors fa\'fea de la el
\'bai i\_am spus:}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash Du\_te, Savelici! Nu vreau ceai.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Dar c\'e2nd \'eencepea s\'e3 predice, cu greu \'eel mai pu
teai opri.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Iat\'e3, Piotr Andreici, cum e dup\'e3 chef. Capu
l \'fei\_e greu \'bai n\_ai poft\'e3 de m\'e2ncare. B\'e3utorul nu\_i bun de nim

ic... Hai, bea zeam\'e3 de castrave\'fei cu miere, ca s\'e3 te treze\'bati; dar


ca s\'e3 te treze
\'bati \'bai mai bine, \'fei\_aduc jum\'e3tate de p\'e3h\'e3rel de rachiu. Nu po
runce\'bati?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \'cen clipa aceea, un b\'e3iat }{\f27\fs24\cf1 mi\_a adus
un bilet de la }{\f27\fs24\cf1\lang1033\langfe1048\langnp1033 I. I. }{\f382\fs24
\cf1 Zurin. L\_am deschis \'bai am citit urm\'e3toarele r\'e2nduri:}{\f27\fs24
\par }{\i\f27\fs24\cf1
\par }{\i\f382\fs24\cf1 "Drag\'e3 Piotr Andreici, te rog trimite\_mi cu b\'e3iat
ul cele o sut\'e3 de ruble pe care le\_ai pierdut ieri la joc. Am teribil\'e3 ne
voie de bani.}{\f27\fs24
\par }{\i\f27\fs24\cf1 Supus la ordin, Ivan Zurin."}{\f27\fs24
\par
\par }{\f27\fs24\cf1 N\_aveam \'eencotro. M\_am adresat lui Savelici, }{\i\f382\
fs24\cf1 chivernisitorul banilor, rufelor \'bai tuturor trebuin\'feelor mele}{\c
s20\i\f27\fs24\cf1\super \chftn {\footnote \pard\plain
\s19\ql \li0\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin0\itap0 \fs20\lang1048\langfe1048\cg
rid\langnp1048\langfenp1048 {\cs20\super \chftn }{ }{\f27\fs24\cf1 1 Vers din }{
\i\f382\fs24\cf1 C\'e3tre slujitorii mei: \'aaumilov, Vanka \'bai Petru\'baka }{
\f27\fs24\cf1
de Denis Foavizin.}}}{\f382\fs24\cf1 , \'bai i\_am poruncit, cu aer nep\'e3s\'e3
tor, s\'e3 dea b\'e3iatului suta de ruble.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash Cum?! Pentru ce?! a \'eentrebat Savelici uimit.}{\
f27\fs24
\par \emdash \'ce}{\f382\fs24\cf1 i sunt dator... am r\'e3spuns eu, str\'e3duin
du\_m\'e3 s\'e3 par c\'e2t mai rece.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Dator! a protestat Savelici, din ce \'een ce mai
uimit. C\'e2nd ai apucat a face datorii? \'cencurcat\'e3 treab\'e3! Cum crezi, d
ar eu nu dau nici un ban!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 M\_am g\'e2ndit c\'e3 dac\'e3 acum, \'een aceast\'e3 clip\
'e3 hot\'e3r\'e2toare, n\_am s\'e3 \'eenfr\'e2ng \'eenc\'e3p\'e3\'fe\'e2narea b\
'e3tr\'e2nului, apoi \'een viitor \'eemi va fi greu s\'e3 scap de tutela lui \'b
ai, privindu\_l cu m
\'e2ndrie, i\_am spus:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Eu sunt st\'e3p\'e2n, \'bai tu slug\'e3. Banii su
nt ai mei. I\_am pierdut, pentru c\'e3 a\'baa am vrut. Te sf\'e3tuiesc s\'e3 n\_
o faci pe de\'bateptul \'bai s\'e3 \'een\-depline\'bati ce \'fei se porunce\'bat
e.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Peste m\'e3sur\'e3 de uimit, Savelici \'bai\_a plesnit pal
mele una de alta \'bai a \'eencremenit.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ce stai? am strigat eu sup\'e3rat.
\par }{\f27\fs24\cf1 El \'eencepu a pl\'e2nge.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Dr\'e3gu\'feule! Piotr Andreici! spuse cu glas tr
emur\'e3tor. Nu m\'e3 omor\'ee de sup\'e3rare! Lumina mea! Ascult\'e3\_m\'e3 pe
mine, c\'e3\_s b\'e3\-tr\'e2n: scrie t\'e2lharului celuia c\'e3 ai glumit, c\'e3
n\_avem at\'e2\'fe
ia bani... O sut\'e3 de ruble! Milostive Doamne! Spune\_i c\'e3 p\'e3rin\'feii n
u\_\'fei dau voie s\'e3 joci c\'e3r\'fei dec\'e2t pe nuci...}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Destul cu minciuna! l\_am \'eentrerupt eu aspru.
D\'e3 banii \'een\-coace, c\'e3, de nu, te zv\'e2rl afar\'e3...}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Savelici s\_a uitat la mine foarte \'eentristat \'bai s\_a
dus s\'e3 aduc\'e3 banii.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Mi\_era mil\'e3 de bietul b\'e3tr\'e2n, dar voiam s\'e3 ie
s de sub tutel\'e3 \'bai s\'e3\_i ar\'e3t c\'e3 nu mai sunt copil. Zurin \'bai\_
a primit banii. Savelici a c\'e3utat s\'e3 m\'e3 scoat\'e3 din acel han afurisit
\'bai m\_a \'een
\'batiin\'feat:}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash Caii sunt gata...}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Am p\'e3r\'e3sit Simbirskul cu con\'batiin\'fea tulbure \'

bai cu o c\'e3in\'fe\'e3 tai\-nic\'e3, f\'e3r\'e3 s\'e3\_mi iau r\'e3mas bun de


la profesorul de biliard \'bai f\'e3r\'e3 s\'e3 m\'e3 g\'e2ndesc c\'e3 voi mai d
a vreodat\'e3
ochii cu d\'e2nsul.}{\f27\fs24
\par
\par
\par }{\f27\fs24\cf1 CAPITOLUL }{\f27\fs24\cf1\lang1033\langfe1048\langnp1033 II
\par }{\i\f382\fs24\cf1 C\'c3L\'c3U}{\i\f27\fs24\cf1 ZA}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1
\par }{\f382\fs24\cf1 Tu, \'fear\'e3, \'fe\'e3ri\'baoara mea,}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Necunoscut\'e3 \'fear\'e3\_a mea!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Parc\_a\'ba veni f\'e3r\'e3 s\'e3 vreu}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 La tine\_acum. Ci calul meu}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \'aai tinere\'feea m\_au purtat,}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \'aai\_al cr\'e2\'bamei miros de alt\'e3dat'}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Spre tine, \'fe\'e3ri\'baoara mea!}{\f27\fs24
\par }{\i\f27\fs24\cf1 C\'e2ntec vechi}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1
\par }{\f382\fs24\cf1 Tot drumul am fost fr\'e3m\'e2ntat de g\'e2nduri nu tocmai
pl\'e3cute. Pentru timpurile acelea pierderea suferit\'e3 era destul de mare. N
u puteam s\'e3 recunosc \'een sinea mea c\'e3 m\'e3 purtasem proste\'bate la ha\
-nul din Simbirsk
\'bai m\'e3 sim\'feeam vinovat fa\'fe\'e3 de Savelici. Toate astea m\'e3 chinuia
u. B\'e3tr\'e2nul sta posomor\'e2t pe capr\'e3 \'bai nici nu\_\'bai \'eentorcea
fa\'fea spre mine; t\'e3cea \'bai numai din c\'e2nd \'een c\'e2nd ofta \'ee
ncet. Voiam cu orice pre\'fe s\'e3 m\'e3 \'eempac cu d\'e2nsul \'bai nu \'batiam
cum s\'e3 \'eencep.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ei, las\'e3, Savelici, ajunge! i\_am spus \'een s
f\'e2r\'bait. Hai s\'e3 ne \'eemp\'e3c\'e3m! Sunt vinovat. \'cemi dau seama c\'e
3\_s vinovat. Ieri am f\'e3cut o pozn\'e3, iar pe tine te\_am nedrept\'e3\'feit.
\'ce\'fei f\'e3g
\'e3duiesc c\'e3 pe viitor am s\'e3 fiu mai cuminte \'bai\_am s\'e3 te ascult. H
ai, nu fi sup\'e3\-rat! S\'e3 ne \'eemp\'e3c\'e3m!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ei... dr\'e3gu\'feule Piotr Andreici! r\'e3spunse
el, oft\'e2nd ad\'e2nc. Sunt sup\'e3rat pe mine \'eensumi, c\'e3ci eu sunt vino
vat de toate. Nu trebuia s\'e3 te las singur la han. Ce s\'e3 fac? M\_a \'eencur
cat necuratul; m\_
am g\'e2ndit s\'e3 dau pe la cum\'e3tr\'e3 d\'e3sc\'e3li\'fe\'e3 s\_o v\'e3d! Ca
\_n vorba aceea: "Pe la cum\'e3tr\'e3 ai dat, \'een bucluc ai intrat..." Nenoroc
ire, \'bai pace! Cum m\'e3 voi ar\'e3ta \'een fa\'fea st\'e3p\'e2nilor? Ce vor s
pune c\'e2
nd vor afla c\'e3 fiul lor joac\'e3 \'bai bea?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Pentru a\_l lini\'bati i\_am dat cuv\'e2ntul c\'e3 pe viit
or nu voi mai cheltui nici un ban f\'e3r\'e3 voia lui.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 El s\_a lini\'batit \'eencet\_\'e2ncet, \'eens\'e3 din c\'
e2nd \'een c\'e2nd morm\'e3ia singur, d\'e2nd din cap: "O sut\'e3 de ruble! Pu\'
fein lucru?!"}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 M\'e3 apropiam de \'feint\'e3. \'cen juru\_mi se \'eentind
eau pustiet\'e3\'fei triste, \'eentret\'e3iate de r\'e2pe \'bai dealuri. Totul e
ra acoperit de z\'e3pad\'e3. Soa\-rele asfin\'feea. Chibitca mergea pe un drum \
'eengust, adic\'e3
, mai precis, pe urmele s\'e3niilor \'fe\'e3r\'e3ne\'bati.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 Su}{\f382\fs24\cf1 rugiul a \'eenceput deodat\'e3 s\'e3 se
uite \'eemprejur; \'bai\_a scos c\'e3\-ciula \'bai s\_a \'eentors spre mine:}{\f
27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Nu porunce\'bati, boierule, s\'e3 ne \'eentoarcem
?}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash Pentru ce?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Se stric\'e3 vremea. Porne\'bate v\'e2ntul. Uite\
_l cum m\'e3tur\'e3 z\'e3pa\-da.}{\f27\fs24

\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ei, \'bai ce\_i cu asta?}{\f27\fs24


\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash Nu vezi ce\_i acolo?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \'aai a ar\'e3tat cu biciul spre r\'e3s\'e3rit.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Nu v\'e3d nimic afar\'e3 de c\'e2mpul alb \'bai c
erul senin.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Dar norul din fa\'fea noastr\'e3?...}{\f27\fs24
\par \'ce}{\f382\fs24\cf1 ntr\_adev\'e3r, la marginea cerului se vedea un noura\
'ba alb, pe care\_l luasem la \'eenceput drept un deal dep\'e3rtat.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Surugiul m\_a l\'e3murit c\'e3 norul acela preveste\'bate
viscol. Auzi\-sem c\'e3 viscolele din \'feinuturile astea acopereau sub z\'e3pez
i \'bairuri \'eentregi de care, Savelici era de aceea\'bai p\'e3rere cu surugiul
\'bai m\'e3 sf\'e3
tuia s\'e3 ne \'eentoarcem. Mie \'eens\'e3 nu mi s\_a p\'e3rut a\'baa de puterni
c; n\'e3d\'e3jduiam s\'e3 ajung cu bine p\'e2n\'e3 la sta\'feia urm\'e3toare, \'
bai am dat porunc\'e3 s\'e3 m\'e2ie mai repede. Surugiul m\'e2na, dar se uita me
reu spre r\'e3s
\'e3rit. Caii goneau. V\'e2ntul se \'eente\'feea din clip\'e3 \'een clip\'e3. No
ura\'baul se pref\'e3cuse \'eentr\_un nor mare \'bai se ridica greoi, cres\-c\'e
2nd \'bai cuprinz\'e2nd treptat tot cerul. \'cent\'e2i a pornit o ninsoare u\'ba
oar\'e3
, apoi au prins s\'e3 cad\'e3 fulgi mari. V\'e2ntul gemea. A \'eence\-put viscol
ul. \'centr\_o clip\'e3, cerul negru s\_a f\'e3cut una cu marea de z\'e3pad\'e3.
Nu se mai vedea nimic.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash Hei, boierule! a strigat surugiul. Nenorocire! Vis
col!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Am scos capul de sub coviltir: totul era vijelie \'bai \'e
entuneric. V\'e2ntul urla cu furie, \'eenc\'e2t p\'e3rea o f\'e3ptur\'e3 vie. Z\
'e3pada ne\_a aco\-perit pe mine \'bai pe Savelici. Caii mergeau la pas, dar s\_
au oprit cur\'e2nd.}
{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash De ce nu m\'e2i? l\_am \'eentrebat ner\'e3bd\'e3t
or pe surugiu.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash }{\f382\fs24\cf1 Cum s\'e3 m\'e2n? a r\'e3spuns el
, cobor\'e2nd de pe capr\'e3. Nici nu \'batiu unde suntem. Nu se mai vede drumul
; e \'eentuneric \'een toate p\'e3r\'feile.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Am \'eenceput s\'e3\_l cert. Savelici, m\'e2niat pe mine,
\'eei lu\'e3 ap\'e3rarea:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash N\_ai vrut s\_ascul\'fei! Te\_ai fi \'eentors la
han, ai fi b\'e3ut ceai, ai fi dormit p\'e2n\'e3 diminea\'fea, viscolul ar fi \'
eencetat \'bai\_am fi pornit mai departe. Unde ne gr\'e3bim a\'baa?! La nunt\'e3
?!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Avea dreptate. Dar nu mai era nimic de f\'e3cut. Ningea \'
eentruna. \'cen jurul chibitc\'e3i se ridicau troiene.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Caii st\'e3teau cu capetele plecate \'bai, din c\'e2nd \'e
en c\'e2nd, tres\'e3\-reau. Surugiul umbla \'een jurul lor, neav\'e2nd alt\'e3 t
reab\'e3, \'bai le tot potrivea hamurile. Savelici bomb\'e3nea; eu m\'e3 uitam \
'een toate p\'e3r
\'feile n\'e3d\'e3jduind s\'e3 z\'e3resc m\'e3car vreo urm\'e3 de via\'fe\'e3 sa
u drum, \'eens\'e3 nu puteam deosebi nimic, dec\'e2t v\'e2rtejurile tulburi de z
\'e3pa\-d\'e3. Deodat\'e3 am z\'e3rit ceva negru.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Hei, surugiule! Ia te uit\'e3! Se z\'e3re\'bate c
olo ceva negru! Ce\_o fi?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Surugiul s\_a uitat cu b\'e3gare de seam\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Dumnezeu \'batie, boierule! a r\'e3spuns el, a\'b
aez\'e2ndu\_se la locul ; lui. S\'e3 fie car? Nu, nu poate s\'e3 fie car! S\'e3
fie pom? Nici pom nu\_i! Dar mi se pare c\'e3 mi\'bac\'e3... Trebuie s\'e3 fie o
ri lup, ori om!}{
\f27\fs24

\par }{\f382\fs24\cf1 Am poruncit s\'e3 mergem spre punctul acela necunoscut car
e \emdash se mi\'baca \'bai el acum spre noi. Peste dou\'e3 minute ne aflam l\'
e2ng\'e3 un om.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Nu \'batii unde\_i drumul, om bun? a }{\f27\fs24\
cf1 strigat surugiul.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Chiar aici! a r\'e3spuns drume\'feul. Stau pe p\'
e3m\'e2nt b\'e3t\'e3torit, dar ce folos!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ascult\'e3, omule, i\_am spus eu, cuno\'bati locu
rile? Te prinzi s\'e3 ne duci undeva unde\_am putea dormi?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Cunosc \'feinutul, slav\'e3 Domnului! a r\'e3spun
s drume\'feul. L\_am cutreierat \'een lung \'bai\_n lat, c\'e3lare \'bai pe jos.
Dar vezi ce vreme e... numai bun\'e3 s\'e3 r\'e3t\'e3ce\'bati drumul. Mai bine
st\'e3m pe loc \'ba
i a\'batep\-t\'e3m, poate se potole\'bate viscolul \'bai se \'eensenineaz\'e3 ce
rul; atunci om nimeri drumul dup\'e3 stele.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 S\'e2ngele lui rece mi\_a dat curaj. Am }{\f382\fs24\cf1 ho
t\'e3r\'e2t s\'e3 m\'e3 las \'een voia Domnului \'bai s\'e3 dorm \'een mijlocul
stepei, c\'e2nd, deodat\'e3, drume\'feul a s\'e3rit sprinten pe capr\'e3, spun\'
e2nd surugiului:}{
\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Slav\'e3 Domnului! Satul nu\_i departe! \'centoar
ce la dreapta \'bai m\'e2n\'e3!}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash Dar de ce s\_o iau la dreapta? a \'eentrebat surug
iul }{\f382\fs24\cf1 nemul\'feumit. Unde vezi drumul? Vorba aia: caii nu\_s ai t
\'e3i, hamul tot a\'baa, m\'e2n\'e3 \'bai nu sta!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Surugiul p\'e3rea s\'e3 aib\'e3 dreptate.}{\f27\fs24
\par \emdash \'ce}{\f382\fs24\cf1 ntr\_adev\'e3r, am rostit eu. Ce te face s\'e
3 crezi c\'e3 satul e a\_proape?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Pentru c\'e3 v\'e2ntul bate dintr\_acolo, a r\'e3
spuns drume\'feul, \'bai miroase a fum. \'aai dac\'e3 miroase a fum, \'eenseamn\
'e3 c\'e3 satul e aproape.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 M\_a uimit de\'batept\'e3ciunea acelui om \'bai ascu\'feim
ea sim\'feurilor lui. Am poruncit surugiului s\'e3 m\'e2ie. Caii \'eenaintau cu
greu prin z\'e3pada ad\'e2nc\'e3. Chibitca se mi\'baca \'eencet, urca troienele
de z\'e3pa\-d\'e3
, aluneca la vale, leg\'e3n\'e2ndu\_se c\'e2nd \'eentr\_o parte, c\'e2nd \'eentr
\_alta. Parc\'e3 era un vapor pe\_o mare \'een furtun\'e3. Savelici ofta \'bai s
e izbea mereu de mine.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Am l\'e3sat jos rogojina \'bai am a\'feipit, \'eencoto\'ba
m\'e3nat \'een \'baub\'e3, m\'e2n\-g\'e2iat de c\'e2ntecul viforului \'bai leg\'
e3nat de mersul \'eencet al cailor. Am visat ceva ce nu pot uita cu nici un chip
; dac\'e3 m\'e3 g
\'e2ndesc la ciudatele \'eent\'e2mpl\'e3ri din via\'fea mea \'bai p\'e2n\'e3 azi
cred c\'e3 visul acela a fost o prevestire. Cititorul m\'e3 va ierta, fiindc\'e
3 \'batie probabil, din p\'e3\'feaniile lui, cum se poate c\'e3dea \'een mrejele
supersti\'fe
iei, cu tot dispre\'feul pentru orice fel de prejudec\'e3\'fei.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 M\'e3 g\'e3seam \'een starea aceea ciudat\'e3 c\'e2nd real
itatea se conto\-pe\'bate cu tot soiul de vedenii \'eenc\'e2lcite.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Se f\'e3cea c\'e3 viscolul era \'een toi \'bai noi r\'e3t\
'e3ceam prin pustietatea acoperit\'e3 de z\'e3pad\'e3. Deodat\'e3 am deslu\'bait
o poart\'e3 \'bai am intrat \'een curtea conacului nostru. M\'e3 g\'e2ndeam cu
team\'e3 c\'e3 tat
\'e3l meu are s\'e3 se supere c\'e3 m\_am re\'eentors f\'e3r\'e3 voia lui sub ac
operi\'baul p\'e3rin\-tesc \'bai are s\'e3 cread\'e3 c\'e3 am f\'e3cut\_o din vo
it\'e3 neascultare. Parc\'e3 am s\'e3rit din chibitca \'eengrijorat \'bai m\_am
uitat deodat
\'e3 la mama, care \'eemi ie\'baise \'eenainte, \'een pridvor, cu fa\'fea plin\'
e3 de m\'e2hnire ad\'e2nc\'e3: "\'cencet, parc\'e3 \'eemi spunea ea, tat\'e3l t\
'e3u e bolnav, e pe patul de moarte \'bai vrea s\'e3\_\'bai ia de la tine cel di

n urm\'e3 r\'e3
mas bun..." Se f\'e3cea c\'e3 am urmat\_o \'een dormitor, cuprins de groaz\'e3.
\'cenc\'e3perea era slab luminat\'e3. L\'e2ng\'e3 patul tatei parc\'e3 st\'e3tea
u ni\'bate oameni m\'e2hni\'fei. C\'e2nd m\_am apropiat \'ee
ncet de pat, mama a dat pologul la o parte spun\'e2nd: "Andrei Petrovici, a veni
t Petru\'baa; a aflat de boala ta \'bai s\_a \'eentors. Binecuv\'e2nteaz\'e3\_l!
" Se f\'e3cea apoi c\'e3 am \'een\-genuncheat \'bai c\'e3 mi\_am a\'fe
intit privirea spre bolnav. \'aai ce\_am v\'e3zut deodat\'e3? \'cen loc de tata,
\'een pat sta culcat un \'fe\'e3ran cu o barb\'e3 neagr\'e3, care m\'e3 privea
vesel. M\_am \'eentors nedumerit spre mama: "Ce\_nseamn\'e3 asta? Acest om nu e
tat\'e3
l meu. Cum s\'e3 cer binecu\-v\'e2ntarea unui \'fe\'e3ran?" "E totuna, Petru\'ba
a! mi\_a r\'e3spuns mama. E na\'baul t\'e3u. S\'e3rut\'e3\_i m\'e2na \'bai las\'
e3\_l s\'e3 te blagosloveasc\'e3!" Eu n\_am vrut. \'de\'e3ranul a s\'e3rit din p
at, a \'een\'ba
f\'e3cat un topor de la spate \'bai a \'eenceput s\'e3 izbeasc\'e3 \'een toate p
\'e3r\'feile. Voiam s\'e3 fug... \'bai nu reu\-\'baeam, \'eenc\'e3perea s\_a ump
lut de cadavre; m\'e3 \'eempiedicam de ele, lunecam prin b\'e3ltoace de s\'e2
nge... "Nu te teme. Vino s\'e3 te blagos\-lovesc...", m\'e3 chema cu glas bl\'e2
nd \'fe\'e3ranul fioros.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 M\_a cuprins groaza, n}{\f382\fs24\cf1 edumerirea... \'bai
m\_am trezit; caii st\'e3\-teau pe loc; Savelici m\'e3 tr\'e3gea de m\'e2n\'e3 \
'bai\_mi spunea:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Coboar\'e3, boierule, am ajuns...}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Unde\_am ajuns? l\_am \'eentrebat frec\'e2ndu\_m\
'e3 la ochi.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash La han. Ne\_a ajutat Dumnezeu \'bai am dat chiar
de gardul hanului. Ie\'bai mai repede \'bai te \'eenc\'e3lze\'bate!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Am cobor\'e2t din chibitca. Viscolul continua, dar cu pute
ri mai slabe. Era \'eentuneric, s\'e3\_\'fei dai cu degetele \'een ochi. Hangiul
ne\_a \'eent\'e2mpinat la poart\'e3 cu un felinar sub pulpan\'e3; m\_a petrecut
\'eentr\_o \'eenc
\'e3pere str\'e2mt\'e3, destul de curat\'e3, luminat\'e3 de un opai\'fe. Pe pe\rete at\'e2rna o arm\'e3 \'bai o c\'e3ciul\'e3 c\'e3z\'e3ceasc\'e3 \'eenalt\'e3.
}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Hangiul, cazac din \'feinutul Iaikului, ar\'e3ta a \'fe\'e
3ran de vreo \'baai\-zeci de ani, viguros \'eenc\'e3 \'bai cu fa\'fea proasp\'e3
t\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Savelici m\_a urmat, aduc\'e2nd l\'e3di\'fea cu cele trebu
itoare pentru ceai; a cerut foc pentru a mi\_l preg\'e3ti; \'een clipele acelea
aveam nevoie de ceai mai mult ca oric\'e2nd. Hangiul a plecat s\'e3 preg\'e3\-te
asc\'e3
cele necesare.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Unde\_i c\'e3l\'e3uza? l\_am \'eentrebat eu.}{\f2
7\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Aici, \'een\'e3l\'feimea\_voastr\'e3! mi\_a r\'e3
spuns un glas, de undeva de sus.
\par }{\f27\fs24\cf1 M\_am uitat}{\f382\fs24\cf1 pe cuptor \'bai am v\'e3zut do
i ochi sclipitori \'bai o barb\'e3 neagr\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash Ce, frate, ai degerat?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Cum s\'e3 nu deger \'eentr\_un strai at\'e2t de s
ub\'feire? Am avut un cojoc \'bai... la ce s\'e3\_mi ascund p\'e3catul? l\_am z\
'e3logit asear\'e3 la cr\'e2\'bam\'e3. Mi s\_a p\'e3rut c\'e3 nu\_i a\'baa de ma
re gerul}{
\f27\fs24\cf1 .}{\f27\fs24
\par \'ce}{\f382\fs24\cf1 n clipa aceea hangiul a intrat cu samovarul \'een cloc
ot; am poftit pe c\'e3l\'e3uza noastr\'e3 la o cea\'bac\'e3 cu ceai. Omul a cobo
r\'e2t, \'eenf\'e3\'fei\'baarea lui mi s\_a p\'e3rut deosebit\'e3
. Era de vreo patruzeci de ani, de statur\'e3 mijlocie, slab, cu umeri largi. \'
cen barba neagr\'e3 avea fire c\'e3runte. Ochii mari \'bai vioi \'eei jucau. Fa\

'fea \'eei era destul de pl\'e3cut\'e3, \'eens\'e3 cu o tr\'e3s\'e3tur\'e3 de vi


clenie. P\'e3
rul \'eei era tuns rotunjit, avea o hain\'e3 lung\'e3, rupt\'e3 \'bai \'baalvari
t\'e3t\'e3r\'e3\'bati.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 I\_am \'eentins cea\'baca; el a gustat ceaiul, apoi s\_a s
tr\'e2mbat.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Face\'fei\_v\'e3 poman\'e3, \'een\'e3l\'feimea\_v
oastr\'e3, \'bai porunci\'fei s\'e3 mi se dea un pahar de vin... Ceaiul nu\_i o
b\'e3utur\'e3 pentru noi, cazacii!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 I\_am f\'e3cut pl\'e3cerea, cu toat\'e3 inima. Hangiul a s
cos din dul\'e3pior o sticl\'e3 \'bai\_un pahar, s\_a apropiat de el, l\_a privi
t \'een fa\'fe\'e3 \'bai a rostit:}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash }{\f382\fs24\cf1 Ei... Ai venit iar pe la noi?...
Din ce p\'e3r\'fei te aduce Dumnezeu?
\par C\'e3l\'e3uza a f\'e3cut cu ochiul \'bai a r\'e3spuns printr\_o zical\'e3:
}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Am zburat \'eentr\_o gr\'e3din\'e3 \'bai ciugulea
m c\'e2nep\'e3; baba a arun\-cat cu pietricica, dar a nimerit al\'e3turi. Ei, da
cu ai no\'batri ce mai e?}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash }{\f382\fs24\cf1 Mde... Ce s\'e3 fie cu ai no\'bat
ri? a r\'e3spuns hangiul, vorbind \'bai el cu dou\'e3 \'een\'feelesuri. Au \'een
ceput a bate clopotele de vecernie, dar s\_a sup\'e3rat preoteasa; popa cic\'e3\
_i pe la ospe\'fe
e, iar dracii um\-bl\'e3 prin cimitir...}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Taci, mo\'baule! a r\'e3spuns pribeagul. O fi plo
aie, or fi \'bai ciu\-perci! Iar de\_or fi ciuperci, s\_or g\'e3si \'bai co\'bau
ri! Iar acum... (aici a f\'e3cut iar cu ochiul) ascunde toporul la spate: trece
p\'e3durarul! \'ee
n s\'e3n\'e3tatea dumneavoastr\'e3, boierule!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Cu aceste cuvinte, a ridicat paharul, \'bai\_a f\'e3cut se
mnul crucii \'bai l\_a b\'e3ut dintr\_o dat\'e3. A f\'e3cut o plec\'e3ciune \'ba
i s\_a suit la loc pe cuptor.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Atunci n\_am putut \'een\'feelege nimic din vorbele lui ho
\'fee\'bati. Abia mai t\'e2rziu mi\_am dat seama c\'e3 ele erau \'een leg\'e3tur
\'e3 cu armata de la Iaik, abia readus\'e3 la supunere dup\'e3 r\'e3scoala din 1
}{\f27\fs24\cf1 772.
}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Savelici asculta ad\'e2nc nemul\'feumit. Se uita b\'e3nuit
or, c\'e2nd la hangiu, c\'e2nd la c\'e3l\'e3uz\'e3. Hanul s\'e3u, cum se spune p
rin partea locului, }{\i\f27\fs24\cf1 umet\_}{\f27\fs24\cf1 ul}{\i\f27\fs24\cf1
, }{\f382\fs24\cf1
se afla \'een step\'e3, departe de sat, \'bai sem\'e3na cu o vizuin\'e3 de ho\'f
ei. Dar n\_aveam \'eencotro: despre continuarea dru\-mului nici nu putea fi vorb
a. De fapt, pe mine m\'e3 \'eenveselea gro\-zav \'eengrijorarea lui Savelici.}{\
f27\fs24
\par \'ce}{\f382\fs24\cf1 ntre timp m\_am preg\'e3tit s\'e3 m\'e3 culc pe\_o lav
i\'fe\'e3. Savelici s\_a hot\'e3r\'e2t s\'e3 se culce pe prichiciul vetrei; gazd
a s\_a \'eentins pe jos. Cur\'e2nd, toat\'e3 \'eenc\'e3perea sfor\'e3ia; am ador
mit \'bai eu bu\'ba
tean.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 C\'e2nd m\_am de\'bateptat diminea\'fea, destul de t\'e2rz
iu, am v\'e3zut c\'e3 viscolul \'eencetase. Soarele str\'e3lucea. Z\'e3pada se a
\'baternuse peste stepa nem\'e3rginit\'e3, ca o p\'e2nz\'e3 de un alb orbitor. C
aii erau \'eenh\'e3
\-ma\'fei.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 M\_am socotit cu gazda, care mi\_a lu}{\f382\fs24\cf1 at o
plat\'e3 a\'baa de mic\'e3, \'eenc\'e2t nici Savelici nu s\_a mai t\'e2rguit, du
p\'e3 n\'e3ravul lui, \'bai a\'baa i s\_au spulberat toate b\'e3
nuielile de peste noapte. Am chemat c\'e3l\'e3uza, i\_am mul\'feumit pentru ajut

or, apoi i\_am poruncit lui Savelici s\'e3\_i dea jum\'e3tate de rubl\'e3 pentru
votc\'e3. Savelici s\_a \'eentunecat.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Jum\'e3tate de rubl\'e3 pentru votc\'e3! Pentru c
e? Pentru c\'e3 ai binevoit s\'e3\_l aduci la han? Voia ta, boierule, dar nu mai
avem bani de pr\'e3p\'e3dit! Dac\'e3 dai, a\'baa, oricui, pentru votc\'e3, o s\
'e3
murim noi de foame, repede de tot!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Nu m\'e3 puteam certa cu el. Dup\'e3 cum \'eei f\'e3g\'e3d
uisem, era pe deplin st\'e3p\'e2n asupra banilor. \'cemi era totu\'bai ciud\'e3
c\'e3 nu\_l puteam r\'e3spl\'e3ti pe omul care m\'e3 salvase, adic\'e3 nu dintr\
_
o nenorocire, cel pu\'fein dintr\_o situa\'feie foarte nepl\'e3cut\'e3.}{\f27\fs
24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Bine! am r\'e3spuns eu calm. Dac\'e3 nu vrei s\'e
3\_i dai jum\'e3tate de rubl\'e3, d\'e3\_i vreo hain\'e3 de\_a mea. E \'eembr\'e
3cat ca vai de lume. D\'e3\_i cojocelul cu blan\'e3 de iepure...}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Vai de mine, dr\'e3gu\'feule, Piotr Andreici! Ce\
_i trebuie lui cojocelul t\'e3u? Are s\'e3\_l bea la cea dint\'e2i cr\'e2\'bam\'
e3, pu\'balamaua!}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash Nu\_i treaba}{\f382\fs24\cf1 ta, mo\'baule, dac\'
e3\_l beau sau nu! a rostit pribea\-gul, \'een\'e3l\'feimea\_sa \'eemi d\'e3 \'b
auba de pe umerii lui; asta \'eei este boie\-reasca dorin\'fe\'e3; \'een ce te p
rive\'ba
te, treaba ta de slug\'e3 nu e s\'e3 vor\-be\'bati, ci s\_ascul\'fei.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Nu \'fei\_e fric\'e3 de Dumnezeu, t\'e2lharule? i
\_a r\'e3spuns Savelici m\'e2nios. Vezi c\'e3 acest copil \'eenc\'e3 nu \'batie
judeca \'bai vrei s\'e3\_l jefuie\'bati, folosindu\_te de nepriceperea lui. La c
e\_\'fe
i trebuie cojocel boieresc?! Nici n\_ai s\'e3\_l po\'fei trage pe umerii t\'e3i
afurisi\'fei de g\'e3ligan!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Te rog n\_o face pe de\'bateptul! am spus eu b\'e
3tr\'e2nului. Ad\'e3 cojocelul chiar acum!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Doamne sfinte! a gemut Savelici al meu. Cojocelul
de ie\-pure e aproape nou! D\'e3\_l oricui, dar nu unui golan be\'feiv!}{\f27\f
s24
\par }{\f382\fs24\cf1 Totu\'bai a adus cojocelul. Omul a \'eenceput \'eendat\'e3
s\'e3\_l \'eencerce. De bun\'e3 seam\'e3 c\'e3 dac\'e3 \'bai mie \'eemi r\'e3m\
'e3sese cam mic, \'bai lui \'eei era cam str\'e2mt. Totu\'bai s\_a \'eenvrednici
t s\'e3\_l \'ee
mbrace, plesnindu\_l din toate cus\'e3turile. Savelici numai c\'e3 n\_a urlat, a
uzind cum p\'e2r\'e2ie a\'fea. Pribeagul era foarte mul\'feumit de darul meu. M\
_a \'eenso\'feit p\'e2n\'e3 la chibitc\'e3 \'bai mi\_a spus, f\'e3c\'e2ndu\_mi o
plec\'e3
ciune ad\'e2nc\'e3:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Bogdaproste, \'een\'e3l\'feimea\_voastr\'e3! S\'e
3 v\'e3 pl\'e3teasc\'e3 Dumnezeu pentru bun\'e3tatea dumneavoastr\'e3. C\'e2t oi
tr\'e3i n\_am s\'e3 uit mila dumneavoastr\'e3!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 S\_a dus \'een drumul lui, iar eu am plecat mai departe, n
elu\'e2nd \'een seam\'e3 ciuda lui Savelici; mi\_am uitat repede \'bai de viscol
ul din ajun, \'bai de c\'e3l\'e3uz\'e3, \'bai de cojocelul de iepure.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Cum am ajuns \'een Orenburg, m\_am dus de\_a dreptul la ge
ne\-ral. Era un b\'e3rbat de statur\'e3 \'eenalt\'e3, cam adus de spate din pric
ina b\'e3tr\'e2ne\'feii, cu p\'e3rul lung \'bai alb de tot. Tunica lui veche, ie
\'bait\'e3 \'ba
i purtat\'e3, p\'e3rea din timpul \'fearinei Anna Ivanovna; \'een vorb\'e3 \'eei
sim\-\'feeam clar accentul nem\'feesc. I\_am \'eenm\'e2nat scrisoarea tatei. Au
zindu\_mi numele, el mi\_a aruncat o privire scurt\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Toamne! Nu temult tat\'e3l t\'e3u era ca tine, \'

bai acum, uite, ce fl\'e3c\'e3u are! O, timpule, timpule! A deschis scrisoarea \


'bai a a citit\_o \'eenceti\'baor, f\'e3c\'e2nd din c\'e2nd \'een c\'e2nd c\'e2t
e\_o observa\'fe
ie: "Milostivule tomn Andrei Karlovici... sper c\'e3 excelen\'fea\_foastr\'e3...
" Ce vorbe de \'feeremonie sunt acestea? M\'e3 mir c\'e3 nu i\_i ru\'baine! Sigu
r, dis\'feiplina \'eenainte de toate! Tar a\'baa se scrie c\'e3
tre un vechi camarat?... "Excelen\'fea\_foastr\'e3 n\_a uitat..." Hm... "\'bai..
. c\'e2nd... cu r\'e3\-posatul feldmare\'baal Mim... \'cen r\'e3spoi... de aseme
nea \'bai... Karolinka..." Ei, }{\i\f27\fs24\cf1 Bruder! }{\f382\fs24\cf1 Mai \'
fe
ine minte fechile noastre ispr\'e3vi! "Acum treaba... Fi\_l trimit pe \'batrenga
rul meu..." Hm!... "Str\'e2nge\'fei\_l \'een chingi..." Ce \'eenseamn\'e3 s\'e3
str\'e2ngi \'een chingi? Poate c\'e3\_i o vorb\'e3 rusesc... Ce \'eenseamn\'e3 s
\'e3 str\'e2
ngi \'een chingi? a repetat el, adres\'e2ndu\_mi\_se.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Asta \'eenseamn\'e3, i\_am r\'e3spuns eu cu o fa\
'fe\'e3 c\'e2t se poate mai nevinovat\'e3, a te purta bl\'e2nd, nu prea aspru, \
'bai a da c\'e2t mai mult\'e3 libertate. Asta \'eenseamn\'e3 a str\'e2nge pe cin
eva \'een chingi.}{
\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Hm! \'een\'feeleg! "... \'bai s\'e3 nu i se tea l
ibertate..." Nu! Cum v\'e3d, nu asta \'eenseamn\'e3 \'een chingi... "iat\'e3 agt
ul lui de identitate..." Unde\_i? A, iata\_l! "... s\'e3 fie \'ba
ters din scriptele regimentului Semionovski..." Bine, bine, se va face totul...
"Permite s\'e3 te \'eembr\'e3\-\'fei\'baeze un prieten vechi, f\'e3r\'e3 ierarhi
e..." A!... \'cen sf\'e2r\'bait, a \'een\'feeles! Etc... etc... Ei, tragul meu..
. mi s\_a ad
resat el, sf\'e2r\'baind de citit scrisoarea \'bai pun\'e2ndu\_mi la o parte act
ul de identitate, totul se va face. Fei fi deta\'baat ca ofi\'feer la regimentul
***, \'bai ca s\'e3 nu pierzi timpul, chiar m\'e2
ine fei plega la fortul Belogorskaia. Fei fi zub comanda c\'e3pitanului Mironov,
om pun \'bai ginstit. Acolo fei face atef\'e3rat\'e3 milit\'e3rie, te fei tepri
nde cu dis\'feiplina. N\_ai ce face la Orenburg. F\'e2nturarea de ici\_colo e f\
'e3t\'e3m\'e3
toare unui t\'e2n\'e3r. Azi, te rog s\'e3 iei masa cu mine.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 "Din ce \'een ce mai bine!... am g\'e2ndit eu; ce mi\_a fol
osit c}{\f382\fs24\cf1 \'e3 am fost \'eenscris ca sergent \'een gard\'e3, \'eenc
\'e3 din p\'e2ntecele mamei? Unde m\_a adus asta? La regimentul ***, \'eentr\_o
fort\'e3rea\'fe\'e3
pierdut\'e3 un\-deva, la grani\'fea stepei kirghizo\_kaisace}{\cs20\f27\fs24\cf
1\super \chftn {\footnote \pard\plain \s19\ql \li0\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\l
in0\itap0 \fs20\lang1048\langfe1048\cgrid\langnp1048\langfenp1048 {\cs20\super \
chftn }{ }{
\f382\fs24\cf1 Regiune la r\'e3s\'e3rit de Ural, azi Kazahstan}}}{\f27\fs24\cf1
."}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Am luat masa la Andrei Karlovici, \'een trei, cu b\'e3tr\'
e2nul lui aghiotant. La mas\'e3 a domnit o aspr\'e3 economie nem\'feeasc\'e3. \'
aai cred c\'e3 frica de a nu avea uneori un oaspete mai mult la masa\_i de burla
c explica, \'ee
n parte, graba cu care generalul c\'e3uta s\'e3 m\'e3 \'eendep\'e3rteze de garni
zoan\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 A doua zi mi\_am luat r\'e3mas bun de la el \'bai\_am plec
at spre destina\'feie.}{\f27\fs24
\par
\par
\par }{\f27\fs24\cf1 CAPITOLUL III}{\f27\fs24
\par }{\i\f382\fs24\cf1 FORT\'c3REA\'deA}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1
\par }{\f382\fs24\cf1 Noi \'eenchi\'bai \'een fort tr\'e3im,}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Doar cu p\'e2ine ne hr\'e3nim,}{\f27\fs24

\par }{\f382\fs24\cf1 Iar c\'e2nd du\'bamanii, cu flinte,}{\f27\fs24


\par }{\f382\fs24\cf1 Au s\'e3 vin\'e3 la pl\'e3cinte,}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Stra\'banic o s\'e3\_i osp\'e3t\'e3m:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Cu tunu\_o s\'e3\_i \'eempro\'bac\'e3m.}{\f27\fs24
\par }{\i\f382\fs24\cf1 C\'e2ntec sold\'e3\'feesc}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1
\par }{\f382\fs24\cf1 Oameni vechi, t\'e3icu\'feule!
\par }{\i\f382\fs24\cf1 Neispr\'e3vitul}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1
\par Fort}{\f382\fs24\cf1 \'e3rea\'fea Belogorskaia se g\'e3sea la 40 de verste
de Orenburg. Drumul ducea pe malul pr\'e3p\'e3stios al Iaikului. R\'e2ul \'eenc\
'e3 nu \'een\-ghe\'fease, \'bai valurile de plumb luceau trist \'bai \'eentuneca
t \'eentre ma\lurile monotone, acoperite cu z\'e3pad\'e3. Dincolo de r\'e2u se \'eentin\-deau
step}{\f27\fs24\cf1 ele kirghize.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 M\_am cufundat \'een cele mai triste g\'e2nduri. Via\'fea
de garni\-zoan\'e3 nu prea \'eemi sur\'e2dea. M\'e3 str\'e3duiam s\'e3 mi\_l \'e
enchipui pe viitorul meu comandant, c\'e3pitanul Mironov, \'bai parc\'e3\_l vede
am: b\'e3tr\'e2
n, aspru, ursuz, ne\'batiind altceva dec\'e2t slujba, gata s\'e3 m\'e3 pun\'e3 p
entru orice fleac la arest, la p\'e2ine \'bai ap\'e3.}{\f27\fs24
\par \'ce}{\f382\fs24\cf1 ncepea s\'e3 se \'eentunece. Mergeam destul de repede.
}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Departe\_i fort\'e3rea\'fea? l\_am \'eentrebat pe
surugiu.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Nu\_i departe! a r\'e3spuns el. Se z\'e3re\'bate,
iat\_o!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 M\_am uitat \'een toate p\'e3r\'feile, a\'batept\'e2ndu\_m
\'e3 s\'e3 v\'e3d bastioane teribile, tunuri, valuri de p\'e3m\'e2nt, \'eens\'e3
n\_am v\'e3zut dec\'e2t un s\'e3\-tule\'fe \'eenconjurat cu gard de b\'e2rne. \
'centr\_
o parte a satului se vedeau trei\_patru \'baire de f\'e2n, acoperite pe jum\'e3t
ate cu z\'e3pad\'e3, iar \'een cealalt\'e3, o moar\'e3 str\'e2mb\'e3, ale c\'e3r
ei aripi at\'e2rnau alen}{\f27\fs24\cf1 e.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Unde\_i fort\'e3rea\'fea? am \'eentrebat mirat.}{
\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Iat\_o! a r\'e3spuns surugiul, ar\'e3t\'e2nd s\'e
3tule\'feul, \'bai \'eendat\'e3 am intrat \'een el.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 La poart\'e3 era un tun vechi de tuci; uli\'feele erau str
\'e2mte \'bai str\'e2mbe; casele erau scunde \'bai, \'een cea mai mare parte, ac
operite cu paie.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 Am p}{\f382\fs24\cf1 oruncit s\'e3 fiu dus la comandant, \'
bai cur\'e2nd chibitca s\_a oprit \'een fa\'fea unei c\'e3su\'fee de lemn, const
ruit\'e3 pe un loc mai ridi\-cat, \'een apropierea bisericu\'feei de b\'e2rne.}{
\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Nu m\_a \'eent\'e2mpinat nimeni. Am intrat \'een tind\'e3
\'bai am deschis u\'baa unei \'eenc\'e3peri. Un invalid b\'e3tr\'e2n \'baedea pe
mas\'e3 \'bai cosea un petec albastru la cotul unei tunici verzi. I\_am porunci
t s\'e3 rapor\teze despre sosirea mea.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Intr\'e3, taicu\'fe\'e3..., mi\_a r\'e3spuns el,
ai no\'batri sunt acas\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Am intrat \'een alt\'e3 \'eenc\'e3pere, micu\'fe\'e3 \'bai
cur\'e3\'feic\'e3, g\'e3tit\'e3 ca \'een ve\-chime, \'eentr\_un col\'fe se afla
un dulap cu vase. Pe perete at\'e2rna o diplom\'e3 de ofi\'feer, \'eenr\'e3mat\
'e3, iar al\'e3
turi, ni\'bate gravuri de duzin\'e3 ar\'e3tau cucerirea Kistrinului \'bai Oceako
vului; alte gravuri \'eenf\'e3\'fei\-\'baau alegerea miresei \'bai \'eenmorm\'e2
ntarea unui motan.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 La fereastr\'e3 sta o b\'e3tr\'e2n\'e3 \'eembrobodit\'e3 \

'bai cu o bundi\'fe\'e3 pe ea. Dep\'e3na un scul, pe care\_l \'feinea pe m\'e2in


i un b\'e3tr\'e2nel chior, \'een uniform\'e3 de ofi\'feer.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ce dore\'bati, maic\'e3? m\_a \'eentrebat ea, v\'
e3z\'e2ndu\_\'bai \'eenainte de lucru.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Am r\'e3spuns c\'e3 vin la slujb\'e3 \'bai vreau s\'e3 m\'
e3 prezint domnulur c\'e3pitan; m\_am \'eentors c\'e3tre b\'e3tr\'e2nel, crez\'e
2nd c\'e3 el e comandan\-tul, \'eens\'e3 gazda mi\_a \'eentrerupt cuv\'e2ntarea
gata preg\'e3tit\'e3
.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ivan Kuzmici nu\_i acas\'e3. E dus la p\'e3rintel
e Gherasim. Dar nu\_i nimic, eu sunt nevasta lui. Fii binevenit! Stai jos, maic\
'e3!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 A strigat o fat\'e3 \'bai i\_a poruncit s\'e3 cheme uriadn
icul. B\'e3tr\'e2nelul m\'e3 privea curios, cu ochiul lui teaf\'e3r.}{\f27\fs24
\par \emdash \'ce}{\f382\fs24\cf1 ndr\'e3znesc s\'e3 \'eentreb, a rostit el, \'
een ce regiment a\'fei f\'e3cut serviciul?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 I\_am satisf\'e3cut curiozitatea.}{\f27\fs24
\par \emdash \'ce}{\f382\fs24\cf1 ndr\'e3znesc s\'e3 \'eentreb, a st\'e3ruit ma
i departe, pentru ce a\'fei binevoit s\'e3 trece\'fei din gard\'e3 la garnizoan\
'e3?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Am r\'e3spuns c\'e3 asta a fost dorin\'fea superiorilor.}{
\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Se vede c\'e3 pentru vreo purtare nedemn\'e3 de u
n ofi\'feer de gard\'e3, a urmat neobositul curios.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ajunge cu vorb\'e3ria! i\_a spus nevasta c\'e3pit
anului. Nu vezi c\'e3 t\'e2n\'e3rul abia a sosit de la drum, e obosit \'bai n\_a
re chef de tine acum?... \'deine m\'e2inile mai drepte! Tu, maic\'e3, a urmat ea
c\'e3
tre mine, nu te \'eentrista c\'e3 te\_au zv\'e2rlit \'een pustietatea noastr\'e3
. Nu e\'bati cel dint\'e2i, nici cel din urm\'e3. Dup\'e3 ce ai s\'e3 te obi\'ba
nuie\'bati, are s\'e3\_\'fei plac\'e3. Alexei Ivanovici \'aavabrin \'eempline\'b
a
te al cincilea an de c\'e2nd a fost mutat la noi, pentru moarte de om. Dumnezeu
\'batie ce p\'e3cat l\_o fi \'eendemnat! S\'e3 vezi dumneata: a ie\'bait cu un l
ocotenent afar\'e3 din ora\'ba, lu\'e2nd cu d\'e2n\'baii spadele \emdash \'bai
deodat\'e3 au
\'eenceput s\'e3 dea unul \'een altul; Alexei Ivanovici l\_a str\'e3puns pe loco
tenent, \'bai \'eenc\'e3 \'dea\'fe\'e3 de doi martori! Ce po\'fei face? P\'e3cat
ul, bat\'e3\_l vina!}{\f27\fs24
\par \'ce}{\f382\fs24\cf1 n clipa aceea a intrat uriadnicul, un cazac \'eenalt \
'bai t\'e2n\'e3r.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Maxim\'e2ci, i\_a spus nevasta c\'e3pitanului, d\
'e3\_i domnului ofi\-\'feer cantonament, \'eens\'e3 vezi s\'e3 fie o cas\'e3 mai
curat\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Am \'een\'feeles, Vasilisa Egorovna..., a r\'e3sp
uns uriadnicul. S\'e3\_l cartiruim la Ivan Polejaev?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ce vorbe\'bati, Maxim\'e2ci? a rostit nevasta c\'
e3pitanului. La Po\-lejaev e \'bai a\'baa prea str\'e2mt; mi\_i cum\'e3tru \'bai
, afar\'e3 de asta, nu poa\-te s\'e3 uite c\'e3\_i suntem \'baefi. Du\_
l pe Piotr Andreici la Semion Kuzov. \'c3sta\_i un \'bamecher: a dat drumul calu
lui la mine \'een gr\'e3din\'e3. Ei, Maxim\'e2ci? E lini\'bate?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Lini\'bate, slav\'e3 Domnului! a r\'e3spuns cazac
ul. Numai capora\-lul Prohorov s\_a b\'e3tut la baie cu Ustinia Negulina, pentru
o g\'e3leat\'e3 de ap\'e3 fierbinte.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ivan Ignatici, a continuat c\'e3pit\'e3neasa c\'e
3tre b\'e3tr\'e2nelul chior, cerceteaz\'e3\_i pe Prohorov \'bai pe Ustinia. Vezi
care\_i vinovat \'bai care nu; dar s\'e3\_i pedepse\'bati pe am\'e2ndoi. Du\_te
cu Dumnezeu, Maxim
\'e2ci! Piot}{\f27\fs24\cf1 r Andreici, Maxim\'e2ci te conduce la cantona\-ment.
}{\f27\fs24

\par }{\f382\fs24\cf1 Am salutat. Uriadnicul m\_a condus la o cas\'e3 de pe malu


l \'eenalt al r\'e2ului, la marginea, fort\'e3re\'feei. Jum\'e3tate din cas\'e3
era ocupat\'e3 de familia Kuzov; cealalt\'e3 mi\_a fost dat\'e3 mie. Locuin\'fea
mea era compus\'e3
dintr\_o camer\'e3 destul de curat\'e3 \'bai \'eemp\'e3r\'feit\'e3 \'een dou\'e
3 printr\_un paravan. Savelici a \'eenceput s\'e3 gospod\'e3reasc\'e3, eu m\'e3
uitam afar\'e3, pe o ferestruic\'e3 \'eengust\'e3. \'cenaintea ochilor se \'ee
ntindea stepa trist\'e3. Mai la o parte, se vedeau c\'e2teva cocioabe; pe uli\'f
e\'e3 umblau de capul lor ni\'bate g\'e3ini. O b\'e3tr\'e2n\'e3 sta pe prag cu o
co\-vat\'e3 \'bai chema porcii, care groh\'e3iau la ea prietenos. Iat\'e3 \'een
ce \'fe
inut eram os\'e2ndit s\'e3\_mi petrec tinere\'feea! M\_a cuprins ur\'e2tul; am p
lecat de l\'e2ng\'e3 ferestruic\'e3 \'bai m\_am dus s\'e3 m\'e3 culc, f\'e3r\'e3
s\'e3 m\'e3\-n\'e2nc, nelu\'e2nd \'een seam\'e3 rug\'e3min\'feile lui Savelici,
care se tot v
\'e3ita.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash N\_a m\'e2ncat nimic! Doamne Dumnezeule, ce va sp
une cu\-coana, dac\'e3 i se va \'eemboln\'e3vi copilul?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 A doua zi de diminea\'fe\'e3, c\'e2nd abia \'eencepusem s\
'e3 m\'e3 \'eembrac, s\_a deschis u\'baa \'bai a intrat un ofi\'feer t\'e2n\'e3r
, nu prea \'eenalt, cu fa\'fea oache\'ba\'e3, deloc frumos, \'eens\'e3 peste m\'
e3sur\'e3 de vioi.}{
\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Scuza\'fei\_m\'e3, a spus el \'een fran\'feuze\'b
ate, scuza\'fei\_m\'e3 c\'e3 am venit s\'e3 facem cuno\'batin\'fe\'e3, a\'baa, f
\'e3r\'e3 nici o ceremonie. Am auzit ieri de sosirea dumneavoastr\'e3. Dorin\'fe
a de a vedea, \'ee
n sf\'e2r\'bait, o fa\'fe\'e3 de om m\_a cuprins a\'baa de tare, \'eenc\'e2t n\_
am putut rezista. Ve\'fei \'een\'fee\-lege lucrul acesta dup\'e3 ce ve\'fei sta
aici c\'e2tva timp.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Am \'een\'feeles c\'e3 el era ofi\'feerul dat afar\'e3 din
gard\'e3 din pricina duelului. Am f\'e3cut \'eendat\'e3 cuno\'batin\'fe\'e3. \'
aavabrin nu era deloc prost. Vorba \'eei era caustic\'e3 \'bai atr\'e3g\'e3toare
. Mi\_
a descris cu mult haz fa\-milia c\'e3pitanului, societatea lui \'bai \'feinutul
unde m\'e3 aruncase soar\-ta. R\'e2deam din toat\'e3 inima. Deodat\'e3 a intrat
invalidul care\_\'bai c\'e2rpea uniforma \'een casa comandantului, \'bai\_
n numele Vasilisei Egorovna m\_a poftit la ei la mas\'e3. \'aavabrin s\_a oferit
s\'e3 m\'e3 \'eenso\-\'feeasc\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \'cen timp ce ne apropiam de casa comandantului, am v\'e3z
ut pe un loc viran vreo dou\'e3zeci de invalizi b\'e3tr\'e2ni cu ni\'bate cozi l
ungi \'bai tricornuri. Erau alinia\'fei \'een front. \'cen fa\'fea lor sta coman
dantul, un b\'e3tr
\'e2n \'eenalt \'bai plin de vioiciune, cu scufie \'bai halat chinezesc. Cum m\_
a v\'e3zut, s\_a apropiat de mine \'bai mi\_a spus c\'e2teva cuvinte amabile; ap
oi a \'eenceput s\'e3 comande mai departe. Ne\_am oprit s\'e3 privim instruc\'fe
ia; el \'eens
\'e3 ne\_a rugat s\'e3 mergem la Vasilisa Ego\-rovna, f\'e3g\'e3duind c\'e3 vine
\'eendat\'e3 dup\'e3 noi.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Aici n\_ave\'fei ce vedea! a ad\'e3ugat el.}{\f27
\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Vasilisa Egorovna ne\_a primit simplu, cu voie bun\'e3 \'b
ai se pur\-ta cu mine, de parc\'e3 m\_ar fi cunoscut de c\'e2nd lumea. Invalidul
\'bai Pala\'baka puneau masa.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash Ce s\_o fi \'eent\'e2mpl}{\f382\fs24\cf1 at c\'e3
Ivan Kuzmici al meu face azi at\'e2ta instruc\'feie? a rostit c\'e3pit\'e3neasa.
Pala\'baka, du\_te \'bai cheam\'e3\_l pe bo\-ier la mas\'e3. Dar Ma\'baa unde\_
i?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Atunci a intrat o fat\'e3 ca de optsprezece ani, cu fa\'fe

a rotund\'e3, rumen\'e3, cu p\'e3rul b\'e3lai, piept\'e3nat lins dup\'e3 urechil


e ro\'baii ca fo\-cul. La prima vedere nu mi\_a prea pl\'e3cut. O priveam cu g\'
e2
nduri preconcepute: \'aavabrin mi\_o descrisese ca fiind foarte proast\'e3. Mari
a Ivanovna, fata c\'e3pitanului, s\_a a\'baezat \'eentr\_un col\'fe \'bai a \'ee
nceput s\'e3 coas\'e3. \'centre timp s\_a servit ciorba. Vasilisa Egorovna, v\'e
3z\'e2nd c\'e3
nu\_i mai vine b\'e3rbatul, a trimis\_o pe Pala\'baka dup\'e3 d\'e2nsul a doua
oar\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Spune\_i boierului c\'e3 oaspe\'feii a\'bateapt\'
e3 \'bai ciorba se r\'e3ce\'bate. Slav\'e3 Domnului, instruc\'feia nu fuge \'bai
mai are timp s\'e3 se sature de zbierat!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 C\'e3pitanul s\_a ar\'e3tat de \'eendat\'e3, \'eenso\'feit
de b\'e3tr\'e2nelul chior.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ce\_i asta, taic\'e3? l\_a \'eent\'e2mpinat nevas
ta. M\'e2ncarea\_i gata de mult \'bai tu nu mai vii!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Auzi tu, Vasilisa Egorovna, a r\'e3spuns Ivan Kuz
mici, am fost ocupat cu slujba, am instruit solda\'feii.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ce tot spui! a rostit c\'e3pit\'e3neasa. Numai vo
rba\_i c\'e3 instru\_ie\'bati solda\'feii; nici ei nu se aleg cu nimic \'bai nic
i tu nu pricepi din slujba ta mare lucru. S\'e3 fi stat acas\'e3, s\'e3
te fi rugat lui Dumnezeu. Ar fi fost mai bine. Scumpi oaspe\'fei, pofti\'fei la
mas\'e3!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Ne\_am a\'baezat s\'e3 m\'e2nc\'e3m. Vasilisa Egorovna nu
t\'e3cea un minut \'bai m\'e3 cople\'baea cu \'eentreb\'e3rile: cine\_mi sunt p\
'e3rin\'feii, dac\'e3 tr\'e3iesc, unde sunt \'bai ce avere au? Auzind c\'e3 tata
are 300 de \'fe\'e3
rani, ea a spus:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ia te uit\'e3, maic\'e3! Sunt pe lume oameni boga
\'fei. Iar noi, maic\'e3, n\_avem dec\'e2t un suflet, pe Pala\'baka; dar, slav\'
e3 Domnului, tr\'e3im \'bai a\'baa, de bine de r\'e3u. O grij\'e3 doar: Ma\'baa!
Fat\'e3 de m\'e3
ritat. Dar ce zestre are? Un pieptene des, o m\'e3turic\'e3 \'bai trei gologani
(Doamne iart\'e3\_m\'e3), c\'e2t s\'e3 aib\'e3 cu ce merge la baie! Bine\_ar fi
de s\_ar g\'e3si un om bun, altfel r\'e3m\'e2ne fat\'e3 \'bai mireas\'e3 ve\'ban
ic\'e3.}{
\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 M\_am uitat la Maria Ivanovna: se \'eenro\'baise toat\'e3
\'bai\_i picurau lacrimi \'een farfurie. M\_a cuprins mila \'bai m\_am gr\'e3bit
s\'e3 schimb vorba.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Am auzit, am spus eu, f\'e3r\'e3 nici o leg\'e3tu
r\'e3, c\'e3 asupra fort\'e3re\'feei dumneavoastr\'e3 se preg\'e3tesc s\'e3 dea
n\'e3val\'e3 ba\'bakirii...}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash De la cine ai binevoit s\'e3 auzi asta, taic\'e3?
a \'eentrebat Ivan Kuzmici.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash A\'baa mi s\_a spus la Orenburg, am r\'e3spuns eu
.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Fleacuri! a rostit comandantul. La noi, de mult n
u se mai aude nimic. Ba\'bakirii sunt un popor c\'e3ruia i\_a intrat spaima \'ee
n oase! Iar kirghizii s\_au \'eenv\'e3\'feat minte. Nu te teme, nu vor da peste
noi. Iar dac\'e3
vor da, le voi trage o b\'e3taie s\'e3 le ajung\'e3 pe zece ani!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash \'aai dumneata nu te temi, am continuat eu, adres
\'e2ndu\_m\'e3 c\'e3pit\'e3nesei, nu te temi s\'e3 r\'e3m\'e2i \'eentr\_o fort\'
e3rea\'fe\'e3 amenin\'feat\'e3 de astfel de primejdii?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Obi\'banuin\'fea, maic\'e3! Acum dou\'e3zeci de a
ni, c\'e2nd ne\_au tri\-mis aici de la regiment, Doamne, cum m\'e3 temeam de p\'
e3g\'e2nii \'e3\'batia blestema\'fei! C\'e2nd le vedeam cu\'bamele de blan\'e3 d
e r\'e2s \'bai c\'e2
nd le auzeam urletele, m\'e3 crezi, maic\'e3? mi se f\'e3cea inima c\'e2t un pur

ice... Acum, a\'baa m\_am deprins, c\'e3 nu m\_a\'ba mai urni din loc nici dac\_
ar veni cineva s\'e3\_mi spun\'e3 c\'e3 r\'e3uf\'e3c\'e3torii dau t\'e2r\-coale
fort\'e3re\'fe
ei.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Vasilisa Egorovna e o doamn\'e3 foarte curajoas\'
e3! a remarcat grav \'aavabrin. Ivan Kuzmici poate fi}{\f27\fs24\cf1 martor.}{\
f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash D\_apoi vezi, a spus Ivan Kuzmici, baba mea nu\_i
dintre cele fricoase!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Dar Maria Ivanovna, am \'eentrebat eu, e tot a\'b
aa de curajoas\'e3 ca dumneata?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Dac\'e3 Ma\'baa\_i curajoas\'e3? Nu. Ma\'baa\_i f
ricoas\'e3, a r\'e3spuns mama. Nici p\'e2n\'e3 azi nu poate auzi pocnete de pu\'
bac\'e3. Se cutre\-mur\'e3 toat\'e3. Acum doi ani i s\_a n\'e3z\'e3rit lui Ivan
Kuzmici s\'e3 trag
\'e3 cu tunul nostru de ziua mea, iar porumbi\'fea numai c\'e3 nu s\_a dus pe lu
mea cealalt\'e3, de spaim\'e3. De atunci, nu mai tragem nicio\-dat\'e3 cu tunul
acela blestemat.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 Ne\_am ridicat de la }{\f382\fs24\cf1 mas\'e3. C\'e3pitanul
\'bai c\'e3pit\'e3neasa s\_au dus la culcare, iar eu m\_am dus la \'aavabrin, u
nde mi\_am petrecut toat\'e3 seara.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1
\par
\par
\par CAPITOLUL }{\f27\fs24\cf1\lang1033\langfe1048\langnp1033 IV}{\f27\fs24
\par }{\i\f27\fs24\cf1 DUELUL}{\f27\fs24
\par }{\i\f27\fs24\cf1
\par \emdash }{\f382\fs24\cf1 "Hai, ia\_\'fei pozi\'feia, c\'e3 vin}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \'aai\_o s\'e3\_\'fei str\'e3pung obrazu\_n plin!"}{\f27\f
s24
\par }{\i\f27\fs24\cf1 Kneajnin}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1
\par }{\f382\fs24\cf1 Au trecut c\'e2teva s\'e3pt\'e3m\'e2ni \'bai via\'fea \'ee
n fort\'e3rea\'fea Belogorskaia ne\_a devenit nu numai suportabil\'e3, ci chiar
pl\'e3cut\'e3. Eram primit \'een casa comandantului ca o rud\'e3 apropiat\'e3. S
o\'feul \'bai so\'fe
ia erau oameni foarte respectabili. Ivan Kuzmici, devenit ofi\'feer din co\-pil
de trup\'e3, era un om simplu, f\'e3r\'e3 cultur\'e3, \'eens\'e3 foarte bun \'ba
i cinstit. Se l\'e3sa condus de nevast\'e3, lucru care se potrivea de mi\-nune c
u nep\'e3
sarea lui. Pentru Vasilisa Egorovna treburile lui erau totuna cu treburile ei de
gospod\'e3rie; conducea fort\'e3rea\'fea, cum \'ee\'bai conducea \'bai casa.}{\
f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 Cur\'e2nd, Maria Ivan}{\f382\fs24\cf1 ovna a \'eencetat a m
ai fi s\'e3lbatic\'e3 fa\'fe\'e3 de mine. Am \'eenceput s\'e3 ne cunoa\'batem ma
i bine. Am descoperit \'een ea o fat\'e3 de\'bateapt\'e3 \'bai sim\'feitoare.}{\
f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 M\_am ata\'baat pe nesim\'feite de aceast\'e3 familie bun\
'e3 \'bai chiar \'bai de Ivan Ignatici, locotenentul chior al garnizoanei, despr
e care \'aavabrin n\'e3scocise c\'e3 ar fi avut leg\'e3turi ne\'eeng\'e3
duite cu Vasilisa Egorovna, lucru \'een care nu era nici umbr\'e3 de adev\'e3r;
\'eens\'e3 \'aava\-brin nu se sinchisea de minciuna asta.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Am fost avansat ofi\'feer. Slujba nu m\'e3 obosea. \'cen f
ort\'e3rea\'fea asta uitat\'e3 de Dumnezeu nu exista inspec\'feie, instruc\'feie
sau ser\-viciu de gard\'e3. C\'e2teodat\'e3, c\'e2nd \'eei venea cheful, comand
antul \'ee\'ba
i mai instruia solda\'feii, dar \'eenc\'e3 nu reu\'baise s\'e3\_i fac\'e3 pe to\
'fei s\'e3 \'batie unde\_i dreapta \'bai unde\_i st\'e2nga, cu toate c\'e3 unii,
pentru a nu gre\-\'bai, \'ee\'bai f\'e3ceau semnul crucii \'eenainte de fiecare
comand\'e3.

\'aavabrin avea c\'e2teva c\'e3r\'fei fran\'feuze\'bati. Am \'eenceput s\'e3 cit


esc \'bai mi s\_a de\'ba\-teptat gustul pentru literatur\'e3. Diminea\'fea citea
m, \'eencercam s\'e3 fac traduceri \'bai c\'e2teodat\'e3 \'eencercam s\'e3
scriu versuri. Masa o luam aproape totdeauna la comandant, unde \'eemi petrecea
m de obicei \'bai restul zilei \'bai unde, c\'e2teodat\'e3, seara, venea p\'e3ri
ntele Gherasim cu preoteasa Akulina Pamfilovna, cea mai grozav\'e3 gur\'e3\_spar
t\'e3
din partea locului. Cu \'aavabrin m\'e3 \'eent\'e2lneam, bine\'een\'feeles, \'e
en fiecare zi. \'cens\'e3 vorba cu el \'eemi devenea din ce \'een ce mai pu\'fei
n dra\-g\'e3. Nu\_mi pl\'e3ceau ve\'banicele lui glume la adresa familiei coman\
-dantului \'ba
i nu\_mi pl\'e3ceau mai cu seam\'e3 vorbele\_i veninoase pe socoteala M\'e3riei
Ivanovna. \'cen fort\'e3rea\'fe\'e3 nu se mai afla alt\'e3 so\-cietate \'bai nic
i}{\f27\fs24\cf1 nu doream alta.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Ba\'bakirii, nelu\'e2ndu\_mi \'een seam\'e3 prorocirile, n
u se r\'e3sculau. \'cen jurul fort\'e3re\'feei era lini\'bate. Pacea a fost \'ee
ns\'e3 tulburat\'e3 pe nea\'batep\-tate de certuri interne.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Am spus mai sus c\'e3 m\'e3 ocupam cu literatura; \'eencer
c\'e3rile me\-le erau mul\'feumitoare pentru acea vreme. Alexandr Petrovici Suma
rokov mi le\_a l\'e3udat c\'e2\'feiva ani mai t\'e2rziu.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 O dat\'e3 am reu\'bait s\'e3 scriu un c\'e2ntec de care er
am mul\'feumit.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 E \'batiut c\'e3 uneori scriitorii, sub pretext c\'e3 cer
sfaturi, caut\'e3 bu\-n\'e3voin\'fea unui ascult\'e3tor. A\'baa \'bai eu, dup\'e
3 ce am transcris c\'e2n\-tecul, m\_am dus cu el la \'aavabrin, singurul om din
fort\'e3rea\'fe\'e3
\'een stare s\'e3 aprecieze o scriere poetic\'e3. Dup\'e3 o mic\'e3 introducere
am scos caietul din buzunar \'bai i\_am citit urm\'e3toarele versuri:}{\f27\fs24
\par
\par }{\i\f382\fs24\cf1 S\'e3 te uit \'eencerc, c\'e2nd g\'e2ndul
\par Dragostei, tu, Ma\'baa}{\i\f27\fs24\cf1 mea,
\par }{\i\f382\fs24\cf1 \'cel alung \'bai, alung\'e2ndu\_l,
\par Liber iar s\'e3 fiu a\'ba vrea.}{\f27\fs24
\par }{\i\f27\fs24\cf1
\par }{\i\f382\fs24\cf1 Ochii t\'e3i m\'e3 subjugar\'e3,
\par M\'e3\_nso\'feesc ne\'eencetat;
\par Lini\'batea mi\_o destr\'e3mar\'e3;
\par }{\i\f27\fs24\cf1 Sufletul mi\_au tulburat.}{\f27\fs24
\par }{\i\f27\fs24\cf1
\par }{\i\f382\fs24\cf1 \'aatii c\'e3 via\'fea\_i o prigoan\'e3
\par }{\i\f27\fs24\cf1 Pentru mine. M\_ai robit!...
\par }{\i\f382\fs24\cf1 \'cen aceast\'e3 garnizoan\'e3,
\par }{\i\f27\fs24\cf1 Mila ta o cer smerit.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Cum o g\'e3se\'bati? l\_am \'eentrebat pe \'aavab
rin, a\'batept\'e2nd lauda ca un tribut cuvenit.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Dar, spre marele meu necaz, \'aavabrin, de obicei \'eeng\'
e3duitor, a spus hot\'e3r\'e2t c\'e3 poezia nu\_i bun\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash De ce? l\_am \'eentrebat, ascunz\'e2ndu\_mi ciuda.
}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash A\'baa! mi\_a r\'e3spuns el. Pentru c\'e3 versuri
le sunt ca ale \'eenv\'e3\'fe\'e3\-torului meu Vasili Kiril\'e2ci Trediakovski \
'bai\_mi amintesc foarte mult de cupletele lui de amor.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Dup\'e3 aceea, mi\_a luat caietul \'bai a \'eenceput s\'e3
analizeze necru\-\'fe\'e3tor fiecare vers \'bai chiar fiecare cuv\'e2nt, b\'e3t
\'e2ndu\_\'bai joc de mine \'een felul cel mai ustur\'e3tor. N\_am putut r\'e3bd
a \'bai i\_
am smuls caietul din m\'e2ini, spun\'e2ndu\_i c\'e3 n\_am s\'e3\_i mai ar\'e3t c
\'e2t oi tr\'e3i nici o poezie de\_a mea. \'aavabrin a r\'e2s \'bai de amenin\'f

earea asta.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Vom vedea, a spus el, dac\_ai s\'e3 te \'feii de
cuv\'e2nt, c\'e3ci poe\'feii au nevoie de ascult\'e3tori, ca Ivan Kuzmici de sti
cla de rachiu \'eenainte de mas\'e3. Dar cine\_i Ma\'baa asta, fa\'fe\'e3 de car
e \'ee\'fei m\'e3
rturise\'bati delicatul \'bai nefericitul t\'e3u amor? N\_o fi cumva Maria Ivano
vna?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Nu te prive\'bate, oricine ar fi aceast\'e3 Ma\'b
aa! i\_am r\'e3spuns \'eencrunt\'e2ndu\_m\'e3. Nu am nevoie nici de p\'e3rerea t
a, nici de presupu\-nerile tale.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Oho, poet trufa\'ba \'bai \'eendr\'e3gostit modes
t! a continuat \'aavabrin, m\'e2niindu\_m\'e3 din ce \'een ce mai tare. Ascult\'
e3 un sfat prietenesc: dac\'e3 vrei s\'e3 ai succes, nu umbla cu c\'e2ntecele!}{
\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash Ce\_nsea}{\f382\fs24\cf1 mn\'e3 asta, domnule? Te
rog s\'e3 te explici!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Cu pl\'e3cere! Asta \'eenseamn\'e3 c\'e3 dac\'e3
vrei ca Ma\'baa Mironova s\'e3 vin\'e3 la tine seara, \'een loc de versuri ginga
\'bae, f\'e3\_i cadou o pe\-reche de cercei.}{\f27\fs24
\par \'ce}{\f27\fs24\cf1 mi clocotea s\'e2ngele.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Dar de ce ai p\'e3rerea asta despre ea? l\_am \'e
entrebat, abia st\'e3p\'e2nindu\_mi indignarea.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash A\'baa..., a r\'e3spuns el, cu un z\'e2mbet dr\'e
3cesc. Pentru c\'e3\_i \'batiu din experien\'fe\'e3 firea \'bai apuc\'e3turile.}
{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Min\'fei, tic\'e3losule! am strigat scos din fire
. Min\'fei \'een chipul cel mai neru\'bainat!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \'aavabrin s\_a f\'e3cut palid.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Asta nu \'fei\_o iert! a spus str\'e2ng\'e2ndu\_m
\'e3 de m\'e2n\'e3. \'cemi vei da satisfac\'feie!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Poftim! Oric\'e2nd dore\'bati! am r\'e3spuns eu b
ucuros.}{\f27\fs24
\par \'ce}{\f382\fs24\cf1 n clipa aceea eram \'een stare s\'e3\_l sf\'e2\'baii.
M\_am dus \'eendat\'e3 la Ivan Ignatici \'bai l\_am g\'e3sit cu acul \'een m\'e2
n\'e3; \'een\'baira, din ordinul doamnei comandant, hribi pe o a\'fe\'e3, pentru
iarn\'e3.}{
\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash A... Piotr Andreici... a spus el, v\'e3z\'e2ndu\_
m\'e3, bine\_ai venit! Cu ce te\_aduce Dumnezeu? Cu ce treab\'e3, dac\'e3\_mi da
i voie?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 I\_am explicat \'een c\'e2teva cuvinte c\'e3 m\_am certat
cu Alexei Ivanovici \'bai c\'e3\_l rog pe dumnealui, Ivan Ignatici, s\'e3\_mi se
rveasc\'e3 de martor.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Ivan Ignatici m\_a ascultat cu aten\'feie, holb\'e2ndu\_\'
bai ochiul unic.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Spui, rosti el, c\'e3 vrei s\'e3\_l \'eenjunghii
pe Alexei Ivanovici \'bai vrei ca eu s\'e3 fiu martor la asemenea fapt\'e3? A\'b
aa\_i? \'eendr\'e3znesc s\'e3 te\_ntreb...}{\f27\fs24
\par \emdash \'ce}{\f27\fs24\cf1 ntocmai.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash Vai de min}{\f382\fs24\cf1 e, Piotr Andreici! De c
e te\_ai apucat? Te\_ai certat cu Alexei Ivanovici? Ei, \'bai?! Mare nenorocire!
De ocar\'e3 nu\_\'fei cade coroana de pe cap! Dac\'e3 te\_a batjocorit, \'eenju
r\'e3\_l; de\_\'fe
i trage una \'een bot, plesne\'bate\_l peste ureche, \'eei mai tragi una... \'ce
nc\'e3 una.... \'bai v\'e3 desp\'e3r\'fei\'fei, iar noi vom avea grij\'e3 s\'e3
v\'e3 \'eemp\'e3c\'e3m. Pe c\'e2nd a\'baa, treab\'e3\_i asta, s\'e3\_l \'ee
njunghii pe aproapele t\'e3u? \'cemi dai voie s\'e3 te \'eentreb?!... \'aai m\'e
3car de l\_ai \'eenjunghia dumneata pe el, mare pagub\'e3 n\_ar fi; nici eu nu\_
l prea am la inim\'e3... Dar dac\'e3 te str\'e3punge el pe dumneata? Ce are s\'e
3

fie atunci? Cine are s\'e3 fie cel tras pe sfoar\'e3? \'eemi dai voie s\'e3 te
\'eentreb?!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Drept era ce\_mi spunea locotenentul, dar asta nu mi\_a sc
him\-bat hot\'e3r\'e2rea.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Cum dore\'bati! a r\'e3spuns Ivan Ignatici. F\'e3
cum crezi. Dar de ce s\'e3 fiu eu martor la treaba asta? Pentru ce? Ce, e lucru
nemai\-v\'e3zut c\'e3 ni\'bate oameni se bat? D\'e3\_mi voie s\'e3 te \'eentreb
! Slav\'e3
Domnului! Am luptat \'eempotriva \'bavedului, \'eemportiva turcului, \'bai\_am
v\'e3zut de toate...}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Am \'eenceput totu\'bai s\'e3\_l l\'e3muresc ce \'eendator
iri are martorul la un duel, \'eens\'e3 Ivan Ignatici nu voia s\'e3 m\'e3 \'een\
'feeleag\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Voia dumneavoastr\'e3! Dac\'e3 ar fi s\'e3 m\'e3
amestec totu\'bai \'bai eu \'een afacerea asta, apoi atunci m\_a\'ba duce la Iva
n Kuzmici, dup\'e3 cum m\'e3 oblig\'e3 serviciul, \'bai i\_a\'ba raporta c\'e3 \
'een fort\'e3rea\'fe
\'e3 se pune la cale o crim\'e3 potrivnic\'e3 intereselor statului; \'bai oare a
tunci nu va binevoi cumva domnul comandant s\'e3 ia m\'e3surile cuvenite?}{\f27\
fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 M\_am speriat \'bai am \'eenceput s\'e3\_l rog s\'e3 nu ra
porteze coman\-dantului nimic; l\_am convins cu greu; mi\_a dat cuv\'e2ntul \'ba
i m\_am hot\'e3r\'e2t s\'e3 renun\'fe}{\f27\fs24\cf1 la serviciile lui.}{\f27\f
s24
\par }{\f27\fs24\cf1 Mi\_am petrecut seara, ca de obicei, \'een casa comandantul
ui.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 M\'e3 str\'e3duiam s\'e3 par vesel \'bai indiferent, spre
a nu da loc la b\'e3nuieli \'bai spre a sc\'e3pa de \'eentreb\'e3ri plictisitoar
e, dar recunosc c\'e3 n\_am avut deloc acel s\'e2nge rece cu care se laud\'e3 ap
roape tot\deauna cei afla\'fei \'eentr\_o situa\'feie ca a mea. \'cen seara aceea m\'e3 si
m\-\'feeam \'eenclinat spre duio\'baie \'bai tandre\'fee. Maria Ivanovna \'eemi
pl\'e3cea mai mult ca de obicei. M\'e3 g\'e2ndeam c\'e3 poate o v\'e3d pentru ul
tima dat\'e3
\'bai, privind\_o, m\'e3 sim\'feeam mi\'bacat. \'aavabrin a venit \'bai el. L\_a
m luat la o parte \'bai i\_am comunicat convorbirea cu Ivan Ignatici.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ce ne trebuie? mi\_a r\'e3spuns el sec. Se va fac
e \'bai f\'e3r\'e3 mar\-tori.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Am hot\'e3r\'e2t s\'e3 ne batem dup\'e3 stogurile de l\'e2
ng\'e3 fort\'e3rea\'fe\'e3 \'bai s\'e3 ne \'eent\'e2lnim acolo a doua zi diminea
\'fea la ora 7. Vorbeam unul cu altul at\'e2t de prietenos \'een aparen\'fe\'e3,
\'eenc\'e2
t, de bucurie, Ivan Ignatici ne\_a dat de gol.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash De mult trebuia... mi\_a spus el radios. Mai bine
o pace rea dec\'e2t o ceart\'e3 bun\'e3; \'bai chiar dac\'e3 pacea aceea nu\_i
mai onora\-bil\'e3, e mai s\'e3n\'e3toas\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ce\_i?! Ce\_i, Ivan Ignatici?! a \'eentrebat doam
na comandant, care \'eentindea c\'e3r\'feile \'eentr\_un col\'fe. N\_am prea fos
t atent\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Ivan Ignatici,v\'e3z\'e2ndu\_mi nemul\'feumirea \'bai aduc
\'e2ndu\_\'bai amin\-te de cuv\'e2ntul dat, s\_a f\'e2st\'e2cit, ne\'batiind ce
s\'e3 r\'e3spund\'e3. \'aavabrin s\_a gr\'e3bit s\'e3\_i vin\'e3 \'een ajutor.}{
\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ivan Ignatici ne aprob\'e3 \'eemp\'e3carea.}{\f27
\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Dar cu cine te\_ai certat, maic\'e3?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Am avut o discu\'feie destul de serioas\'e3 cu Pi
otr Andreici.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash \'aai pentru ce, m\'e3 rog?}{\f27\fs24

\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash Pentru un fleac de nimic: pentru un c\'e2ntec, Vas


ilisa Egorovna.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash A\'fei \'bai g\'e3sit pentru ce s\'e3 v\'e3 certa
\'fei! Pentru un c\'e2ntec! Cum s\_a \'eent\'e2mplat?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Iac\_a\'baa: Piotr Andreici a compus un c\'e2ntec
\'bai l\_a c\'e2ntat azi \'een fa\'fea mea, dar eu am \'eenceput s\'e3\_i c\'e2
nt c\'e2ntecul care\_mi place mie:}{\f27\fs24
\par }{\i\f27\fs24\cf1
\par }{\i\f382\fs24\cf1 Fat\'e3 de c\'e3pitan, fat\'e3 mare,}{\f27\fs24
\par }{\i\f27\fs24\cf1 Nu te duce noaptea t\'e2rziu la plimbare.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1
\par }{\f382\fs24\cf1 S\_a ivit o ne\'een\'feelegere, Piotr Andreici s\_a sup\'e
3rat; pe urm\'e3 \'eens\'e3 \'bai\_a dat seama c\'e3 fiecare poate s\'e3 c\'e2nt
e ce\_i place. \'aai cu asta treaba s\_a \'eencheiat.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Era c\'e2t pe ce s\'e3 m\'e3\_nfurie neru\'bainarea lui \'
aavabrin, dar nimeni afar\'e3 de mine nu i\_a \'een\'feeles insinu\'e3rile groso
lane; sau, cel pu\'fein, nimeni nu le\_a dat aten\'feie.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 De la c\'e2ntece, conversa\'feia a trecut la poe\'fei \'ba
i comandantul a spus c\'e3 to\'fei sunt ni\'bate oameni f\'e3r\'e3 c\'e3p\'e3t\'
e2i \'bai ni\'bate be\'feivi f\'e3r\'e3 leac, \'bai m\_a sf\'e3tuit prietene\'ba
te s\'e3 m\'e3
las de versuri, ca de o trea\-b\'e3 d\'e3un\'e3toare serviciului \'bai care nu
duce la nimic bun.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Prezen\'fea lui \'aavabrin \'eemi era nesuferit\'e3 \'bai
cur\'e2nd mi\_am luat r\'e3mas bun de la comandant \'bai de la familia lui; apoi
, acas\'e3, mi\_am examinat spada, i\_am \'eencercat v\'e2rful \'bai m\_am culca
t, d\'e2
nd ordin lui Savelici s\'e3 m\'e3 trezeasc\'e3 spre ora \'baapte.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 A doua zi, la ceasul hot\'e3r\'e2t, st\'e3team dup\'e3 sto
guri, a\'batept\'e2ndu\_mi adversarul. Nu dup\'e3 mult timp, acesta a sosit.}{\f
27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash S\_ar putea s\'e3 ne surprind\'e3, a spus el. Tre
buie s\'e3 ne gr\'e3bim.
\par Ne\_am dezbr\'e3cat de tunici \'bai a\'baa, numai \'een veste, am tras spad
ele. \'cen clipa aceea, de dup\'e3 stog a ap\'e3rut Ivan Ignatici cu vreo cinci
invalizi. Ne\_a ordonat s\'e3 ne prezent\'e3m la comandant. Ne\_am supus \'eenci
uda\'fei. Solda\'fe
ii ne\_au \'eenconjurat \'bai am plecat c\'e3tre fort\'e3rea\'fe\'e3, \'een urma
lui Ivan Ignatici, care conducea proce\-siunea, p\'e3\'baind cu un aer grozav d
e important. Am intrat \'een casa comandantului. Ivan Ignatici a deschis u\'bail
e anun\'fe\'e2
nd solemn:}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash I\_am adus...}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Vasilisa Egorovna ne\_a ie\'bait \'eenainte:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ah, dragii mei! Ah, ce \'eenseamn\'e3 asta?! Cum!
Ce?! S\'e3 se s\'e3\-v\'e2r\'baeasc\'e3 omoruri \'een fort\'e3rea\'fea noastr\'
e3! La arest cu ei, Ivan Kuzmici! Piotr Andreici! Alexei Ivan\'e2ci! Da\'fei\_mi
spadele! Da\_\'fei
\_le! Da\'fei\_le \'eencoace! Pala\'baka, du\_le \'een c\'e3mar\'e3! Piotr Andre
ici! Nu m\_am a\'bateptat la a\'baa ceva din partea dumitale! Cum de nu \'fei\_i
ru\'baine? De Alexei Ivan\'e2ci nu mai vorbesc, c\'e3ci pentru omor a fost scos
din gard\'e3.
\'aai nici \'een Dumnezeu nu crede. Dar dum\-neata, cum?! Tot \'eentr\_acolo ba\
'fei?!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Ivan Kuzmici, \'een totul de acord cu nevast\'e3\_sa, a ad
\'e3ugat:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Vasilisa Egorovna spune adev\'e3rul: duelurile su
}{\f27\fs24\cf1 nt oprite formal de regulamentele militare!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Pala\'baka ne\_a luat spadele \'bai le\_a dus \'een c\'e3m
ar\'e3. Nu m\_am putut st\'e3p\'e2ni s\'e3 nu r\'e2d. \'aavabrin avea o figur\'e

3 grav\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Cu toat\'e3 stima ce v\_o p\'e3strez, a spus el c
u r\'e3ceal\'e3, nu pot s\'e3 nu v\'e3 atrag aten\'feia c\'e3 v\'e3 deranja\'fei
de poman\'e3 judec\'e2ndu\_ne. L\'e3sa\'fei s\_o fac\'e3 Ivan Kuzmici; asta\_i
treaba domniei\_
sale.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ei, na, maic\'e3! a r\'e3spuns nevasta comandantu
lui. Oare so\'feul \'bai so\'feia nu sunt am\'e2ndoi un suflet \'bai un trup? Ce
mai z\'e3bove\'bati, Ivan Kuzmici? Pune\_i chiar acum la p\'e2ine \'bai ap\'e3,
pe fiecare \'ee
n alt\'e3 parte, s\'e3 le treac\'e3 g\'e3rg\'e3unii! Trebuie s\'e3\_i pun\'e3 \'
bai p\'e3rintele Gherasim la poc\'e3in\'fe\'e3, s\'e3 se roage lui Dumnezeu de i
ertare \'bai s\'e3\_\'bai recunoasc\'e3 gre\'baeala fa\'fe\'e3 de oameni.}{\f27\
fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Ivan Kuzmici nu \'batia ce hot\'e3r\'e2re s\'e3 ia. Maria
Ivanovna era peste m\'e3sur\'e3 de palid\'e3. \'cencet\_\'eencet, furtuna s\_a p
otolit. So\'feia comandantului s\_a lini\'batit \'bai ea \'bai ne\_a pus s\'e3 n
e s\'e3rut\'e3
m. Pala\'ba\-ka ne\_a adus spadele. Am ie\'bait de la comandant cu aerul c\'e3 n
e\-am \'eemp\'e3cat.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 Ivan Ignatici ne\_a petrecut.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Cum de nu v\_a fost ru\'baine, i\_am spus eu sup\
'e3rat, s\'e3 ne ra\-porta\'fei comandantului, dup\'e3 ce v\_a\'fei dat cuv\'e2n
tul c\'e3 nu o ve\'fei face?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Cum, Doamne Sfinte! Nu i\_am spus lui Ivan Kuzmic
i ni\-mic! M\_a iscodit Vasilisa Egorovna. A pus totul la cale f\'e3r\'e3 \'bati
rea comandantului. La urma urmei, slav\'e3 Domnului c\'e3 s\_a sf\'e2r\'bait a\'
baa!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Cu acestea s\_a \'eentors spre cas\'e3; eu \'bai \'aavabri
n am r\'e3mas sin\-guri.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Chestiunea nu s\_a sf\'e2r\'bait cu asta, i\_am s
pus eu.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Sigur! a r\'e3spuns \'aavabrin. Vei r\'e3spunde p
entru obr\'e3znicie cu s\'e2ngele dumitale! \'eens\'e3, probabil, ne vor suprave
ghea. Trebuie s\'e3 ne prefacem c\'e2teva zile. La revedere!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \'aai ne\_am desp\'e3r\'feit, ca \'bai cum nu s\_ar fi \'e
ent\'e2mplat nimic.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 M\_am \'eentors la comandant \'bai m\_am a\'baezat ca de o
bicei l\'e2ng\'e3 Maria Ivanovna. Ivan Kuzmici nu era acas\'e3. Vasilisa Egorovn
a era ocupat\'e3 cu gospod\'e3ria. Vorbeam \'eencet. Maria Ivanovna m\_a dojenit
cu mult\'e3 ging
\'e3\'baie pentru nelini\'batea ce\_o pricinuisem tuturor, prin cearta mea cu \'
aavabrin.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Eu, a spus ea, am \'eencremenit c\'e2nd am aflat
c\'e3 ave\'fei de g\'e2nd s\'e3 v\'e3 bate\'fei cu spadele! C\'e2t de ciuda\'fei
sunt b\'e3rba\'feii! Pentru o vorb\'e3, pe care peste o s\'e3pt\'e3m\'e2n\'e3 a
r uita\_
o, sunt gata s\'e3 se taie \'bai s\'e3\_\'bai jertfeasc\'e3 nu numai via\'fea, d
ar chiar \'bai cinstea lor \'bai fericirea celor care... Sunt sigur\'e3 \'eens\'
e3 c\'e3 nu dumneata ai \'eenceput cearta. Cred c\'e3 Alexei Ivanovici e vinovat
!}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash Ce te face }{\f382\fs24\cf1 s\'e3 crezi a\'baa, Ma
ria Ivanovna?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash A\'baa... \'ce\'bai bate joc de toate... Nu\_mi p
lace Alexei Ivanovici! M\'e3 sc\'e2rbe\'bate! \'aai totu\'bai, ce curios, m\_a\'
ba nec\'e3ji s\'e3 \'batiu c\'e3 nu\_i plac nici eu lui! M\_a\'ba nec\'e3ji groz
av.}{\f27\fs24

\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash Dar ce crezi, Maria Ivanovna: \'eei placi sau nu?
\par Ea s\_a \'eenro}{\f382\fs24\cf1 \'bait \'eencurcat\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Mi se pare, a r\'e3spuns ea, cred c\'e3\_i plac.}
{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Pentru ce \'fei se pare?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Pentru c\'e3 m\_a cerut \'een c\'e3s\'e3torie.}{\
f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Te\_a cerut \'een c\'e3s\'e3torie?! C\'e2nd?!}{\f
27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Anul trecut. Cu dou\'e3 luni \'eenainte de sosire
a dumitale.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash \'aai n\_ai primit?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Dup\'e3 cum vezi. Alexei Ivanovici e de bun\'e3 s
eam\'e3 om de\'ba\-tept, de familie bun\'e3 \'bai cu avere, \'eens\'e3 c\'e2nd m
\'e3 g\'e2ndesc c\'e3 ar trebui s\'e3 m\'e3 s\'e3rut cu d\'e2nsul la cununie \'e
en fa\'fe
a tuturora... Pentru nimic \'een lume! Nici pentru toate bog\'e3\'feiile!}{\f27\
fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Vorbele ei mi\_au deschis ochii, f\'e3c\'e2ndu\_m\'e3 s\'e
3 pricep multe lucruri. Am \'een\'feeles de ce \'aavabrin o urm\'e3rea cu at\'e2
ta st\'e3ruin\'fe\'e3 cu clevetirile. Pesemne c\'e3 b\'e3gase de seam\'e3 apropi
erea noastr\'e3 su\fleteasc\'e3 \'bai voia s\'e3 ne \'eendep\'e3rteze pe unul de altul. Vorbele car
e au iscat cearta mi s\_au p\'e3rut \'bai mai ur\'e2te acum, c\'e2nd vedeam c\'e
3 ceea ce mi se p\'e3ruse a fi o glum\'e3 vulgar\'e3, nedemn\'e3
, era de fapt o clevetire cugetat\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Dorin\'fea de a\_l pedepsi pe acest obraznic r\'e3u de gur
\'e3 a devenit \'bai mai puternic\'e3, \'bai a\'bateptam cu ner\'e3bdare momentu
l potrivit.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 N\_am a\'bateptat mult. A doua zi, pe c\'e2nd compuneam o
elegie, roz\'e2ndu\_mi pana \'een a\'bateptarea rimei, \'aavabrin mi\_a b\'e3tut
\'een geam. Am l\'e3sat pana, mi\_am luat spada \'bai am ie\'bait.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Pentru ce s\'e3 mai am\'e2n\'e3m? mi\_a spus el.
Nu mai suntem urm\'e3ri\'fei. S\'e3 cobor\'e2m la r\'e2u. Acolo nu ne va \'eempi
edica nimeni.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 Am por}{\f382\fs24\cf1 nit t\'e3cu\'fei. Am cobor\'e2t pe o
c\'e3rare abrupt\'e3, ne\_am oprit chiar l\'e2ng\'e3 r\'e2u \'bai am tras spade
le.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \'aavabrin era mai dibaci Ca mine, \'eens\'e3 eu eram mai
puternic \'bai mai \'eendr\'e3zne\'fe; }{\i\f27\fs24\cf1 monsieur }{\f382\fs24\c
f1 Beaupr\'e9, ca fost osta\'ba, \'eemi d\'e3duse c\'e2te\-va lec\'feii de scrim
\'e3 \'bai acum \'ee
mi prindea}{\f27\fs24\cf1 u bine.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \'aavabrin nu se a\'batepta s\'e3 g\'e3seasc\'e3 \'een min
e un adversar at\'e2t de periculos. Mult timp n\_am putut s\'e3 ne facem unul al
tuia nici un r\'e3u \'bai, \'een sf\'e2r\'bait, v\'e3z\'e2nd c\'e3 \'aavabrin sl
\'e3be\'bate, am
\'eenceput s\'e3\_l atac cu energie \'bai l\_am \'eempins foarte aproape de r\'e
2u.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 Deod}{\f382\fs24\cf1 at\'e3 m\_a strigat cineva, tare; m\_a
m \'eentors \'bai l\_am v\'e3zut pe Savelici alerg\'e2nd pe c\'e3r\'e3ruia de pe
mal...}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \'cen clipa aceea am sim\'feit o \'eempuns\'e3tur\'e3 pute
rnic\'e3 mai jos de um\'e3rul drept; am c\'e3zut \'bai mi\_am pierdut cuno\'bati
n\'fea.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1
\par
\par
\par CAPITOLUL }{\f27\fs24\cf1\lang1033\langfe1048\langnp1033 V
\par }{\i\f27\fs24\cf1 IUBIREA}{\f27\fs24

\par
\par
\par
\par
\par

}{\f27\fs24\cf1
}{\f382\fs24\cf1 Ah, fat\'e3, fat\'e3 prea frumoas\'e3,}{\f27\fs24
}{\f382\fs24\cf1 Tu te m\'e3ri\'fei \'bai pleci de\_acas\'e3.}{\f27\fs24
}{\f382\fs24\cf1 Dup\'e3 cuv\'e2ntul cuviin\'feei,}{\f27\fs24
\'ce}{\f382\fs24\cf1 ntreab\'e3\_\'fei rudele, p\'e3rin\'feii...}{\f27\fs24

\par }{\f382\fs24\cf1 Tu te m\'e3ri\'fei, dar mai\_nainte,}{\f27\fs24


\par \'ce}{\f382\fs24\cf1 n loc de zestre \emdash adun\'e3\_\'fei minte.}{\f27\
fs24
\par }{\i\f27\fs24\cf1 C\'e2ntec din popor}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1
\par }{\f382\fs24\cf1 O s\'e3 m\'e3 ui\'fei, precum \'ee\'fei spun,
\par De vei g\'e3si altul mai bun...}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Unul mai r\'e3u de\_o s\'e3 g\'e3se\'bati,}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Mereu o s\'e3 m\'e3 pomene\'bati.}{\f27\fs24
\par }{\i\f27\fs24\cf1 C\'e2ntec din popor}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1
\par }{\f382\fs24\cf1 C\'e2nd m\_am dezmeticit, o vreme nu mi\_am putut da seama
\'bai nu \'een\'feelegeam ce se \'eent\'e2mplase. St\'e3team \'een pat \'eentr\
_o camer\'e3 necunoscut\'e3 \'bai m\'e3 sim\'feeam foarte sl\'e3bit. Savelici st
a \'een fa\'fe
a mea cu lum\'e2narea\_n m\'e2n\'e3. Cineva \'eemi desf\'e3cea cu b\'e3gare de s
eam\'e3 pansamentul, care\_mi lega pieptul \'bai um\'e3rul. Pu\'fein c\'e2te pu\
'fein, g\'e2ndurile mi s\_au limpezit. Mi\_am amintit de duel \'bai\_am pri\-cep
ut c\'e3 eram r
\'e3nit. \'cen clipa aceea u\'baa a sc\'e2r\'fe\'e2it.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Cum \'eei merge? a \'baoptit un glas, \'bai eu am
tr\'e3s\'e3rit, auzindu\_l.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash E tot \'een aceea\'bai stare, a r\'e3spuns Saveli
ci, oft\'e2nd, tot f\'e3r\'e3 cu\-no\'batin\'fe\'e3; iat\'e3, au trecut cinci zi
le.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Am vrut s\'e3 m\'e3 \'eentorc pe\_o parte, dar n\_am putut
.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Unde sunt \'bai cine\_i acolo? am rostit cu greu.
}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 Maria Ivanovna s\_a apro}{\f382\fs24\cf1 piat de pat \'bai
s\_a aplecat asupr\'e3\_mi.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Cum te sim\'fei? m\_a \'eentrebat ea.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Slav\'e3 Domnului, am r\'e3spuns eu, cu glas slab
. Dumneata e\'bati, Maria Ivanovna? Spune\_mi...}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Dar n\_am mai avut putere s\'e3 continuu \'bai am t\'e3cut
. Savelici a r\'e3suflat u\'baurat. Fa\'fea i s\_a lumina}{\f27\fs24\cf1 t de bu
curie.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash \'aai\_a venit \'een fire! \'aai\_a venit \'een f
ire! spunea el mereu. Slav\'e3 \'feie, Doamne! T\'e3icu\'fe\'e3, Piotr Andreici!
M\_ai speriat. E pu\'fein lucru? A cincea zi de c\'e2nd...}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 Maria Ivanovna l\_a \'eentrerupt:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Nu vorbi mult cu d\'e2nsul, Savelici. E \'eenc\'e
3 slab.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 Apoi a }{\f382\fs24\cf1 ie\'bait \'bai a tras \'eencet u\'b
aa dup\'e3 ea. Eram tare tulburat. Va s\'e3 zic\'e3, m\'e3 g\'e3seam \'een casa
comandantului \'bai Maria Ivanovna intra s\'e3 m\'e3 vad\'e3. Doream s\'e3\_l \'
eentreb c\'e2
te ceva pe Savelici, \'eens\'e3 b\'e3tr\'e2nul a dat din cap \'bai \'bai\_a astu
pat urechile. De ciud\'e3, am \'eenchis ochii \'bai am adormit repede.}{\f27\fs2
4
\par }{\f382\fs24\cf1 C\'e2nd m\_am trezit l\_am chemat pe Savelici, dar, \'een
locul lui, mi\_a r\'e3s\'e3rit \'een fa\'fe\'e3 Maria Ivanovna \'bai m\_a saluta
t cu glasul ei \'een\-geresc. Nu pot ar\'e3ta \'eenc\'e2ntarea ce m\_a cuprins \
'een clipa aceea. I

\_am luat m\'e2na, i\_am s\'e3rutat\_o, ud\'e2ndu\_i\_o cu lacrimi de \'eendu\-i


o\'baare. Masa nu \'bai\_a retras m\'e2na... \'bai deodat\'e3 buzele ei mi\_au a
tins obrazul \'bai le\_am sim\'feit s\'e3rutul fierbinte \'bai proasp\'e3t. Un f
oc mi\_a str
\'e3b\'e3tut tot trupul.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Drag\'e3 \'bai bun\'e3 Maria Ivanovna, i\_am spus
eu, fii so\'feia mea! Spre fericirea mea, prime\'bate.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Ea \'bai\_a venit \'een fire.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Pentru Dumnezeu, lini\'bate\'bate\_te, a rostit,
retr\'e3g\'e2ndu\_\'bai m\'e2na. E\'bati \'eenc\'e3 \'een primejdie. Rana se poa
te deschide. P\'e3ze\'bate\_te, m\'e3car pentru mine.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Apoi a plecat, l\'e3s\'e2ndu\_m\'e3 \'eemb\'e3tat de bucur
ie. Fericirea \'eemi reda via\'fea! Ea m\'e3 iubea! \'aai va fi a mea!}{\f27\fs2
4
\par }{\f382\fs24\cf1 G\'e2ndul acesta mi\_a umplut toat\'e3 fiin\'fea. De\_atun
ci m\_am sim\-\'feit din ce \'een ce mai bine.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 M\'e3 trata b\'e3rbierul regimentului, fiindc\'e3 \'een fo
rt\'e3rea\'fe\'e3 nu era doctor. \'aai, slav\'e3 Domnului, nu\_l f\'e3cea pe de\
'bateptul. Tinere\'feea \'bai natura mi\_au gr\'e3bit vindecarea. M\'e3 \'eengri
jea toat\'e3
familia coman\-dantului. Maria Ivanovna nu m\'e3 mai p\'e3r\'e3sea nici o clip\
'e3. Bine\-\'een\'feeles, la primul prilej, mi\_am re\'eenceput declara\'feia \'
eentrerupt\'e3 \'bai ea m\_a ascultat mai cu r\'e3bdare. \'aai\_a m\'e3
rturisit sentimentele cu vorbe simple, spun\'e2ndu\_mi c\'e3 \'bai p\'e3rin\'fei
i ei vor fi foarte bucuro\'bai s\_o vad\'e3 fericit\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Dar g\'e2nde\'bate\_te bine, a ad\'e3ugat ea, din
partea p\'e3rin\'feilor t\'e3i nu va fi nici o piedic\'e3?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Am c\'e3zut pe g\'e2nduri. De afec\'feiunea mamei nu m\'e3
\'eendoiam, \'eens\'e3, \'batiind firea \'bai felul de a g\'e2ndi al tatei, am
sim\'feit c\'e3 dragos\-tea mea n\_o s\'e3\_l mi\'bate, c\'e3 o va socoti drept
v\'e2
nturare a tinere\'feii.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 I\_am m\'e3rturisit foarte deschis \'eengrijorarea asta Ma
riei Iva\-novna \'bai m\_am hot\'e3r\'e2t s\'e3\_i scriu tatei c\'e2t mai frumos
\'bai s\'e3\_i cer binecuv\'e2ntarea p\'e3rinteasc\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 I\_am a}{\f382\fs24\cf1 r\'e3tat Mariei Ivanovna scrisoarea
\'bai ea a g\'e3sit\_o at\'e2t de conving\'e3toare \'bai de mi\'bac\'e3toare, \
'eenc\'e2t era sigur\'e3 de succes.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Dup\'e3 aceea s\_a l\'e3sat \'een voia sentimentelor inimi
i ei duioase, cu toat\'e3 \'eencrederea tinere\'feii \'bai a dragostei.}{\f27\fs
24
\par }{\f382\fs24\cf1 Cu \'aavabrin m\_am \'eemp\'e3cat chiar \'een primele zile
dup\'e3 \'eens\'e3\-n\'e3to\'baire.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Piotr Andreici! mi\_a spus Ivan Kuzmici, dojenind
u\_m\'e3 pen\-tru duel. Trebuie s\'e3 te bag la arest, pentru fapta asta, dar e\
'bati pedepsit \'bai a\'baa... Alexei Ivanovici st\'e3 \'eenchis sub paza \'ee
n hambar; sabia lui se g\'e3se\'bate sub cheie la Vasilisa Egorovna. Lasa\_l s\'
e3 se mai g\'e2ndeasc\'e3 \'bai s\'e3 se poc\'e3iasc\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Eram prea fericit pentru a putea p\'e3stra du\'bam\'e3nie.
L\_am rugat s\'e3\_i dea drumul lui \'aavabrin, \'bai bunul comandant, cu aprob
area nevestei, a hot\'e3r\'e2t s\'e3\_l elibereze. \'aavabrin a venit la mine \'
bai \'bai\_a ar\'e3
tat regretul ad\'e2nc pentru cele \'eent\'e2mplate \'eentre noi; a recu\-noscut
c\'e3 a fost cu totul vinovat \'bai m\_a rugat s\'e3 uit\'e3m trecutul. Nefiind
pizma\'ba de felul meu, l\_am iertat sincer \'bai pentru ceart\'e3, \'bai pentru
ran\'e3.}{
\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \'cen clevetirile lui am v\'e3zut ciuda pricinuit\'e3 de a
morul propriu r\'e3nit \'bai de dragostea respins\'e3, a\'baa c\'e3 l\_am iertat
cu m\'e3rinimie pe nefericitul meu rival.}{\f27\fs24

\par }{\f382\fs24\cf1 M\_am \'eens\'e3n\'e3to\'bait cur\'e2nd \'bai m\_am mutat


\'een locuin\'fea mea. A\'ba\-teptam cu ner\'e3bdare r\'e3spunsul la ultima scri
soare, ne\'eendr\'e3znind s\'e3 sper \'bai str\'e3duindu\_m\'e3 s\'e3 \'een\'e3b
u\'ba presim\'fe
irile negre.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Cu Vasilisa Egorovna \'bai cu b\'e3rbatul ei \'eenc\'e3 nu
m\'e3 explica\-sem, dar propunerea mea nu putea s\'e3\_i uimeasc\'e3. Nici eu,
nici Maria Ivanovna nu ne str\'e3duiam s\'e3 ne ascundem de ei sentimen\-tele. D
e consim\'fe\'e3m
\'e2ntul lor eram siguri dinainte. \'cen sf\'e2r\'bait, \'eentr\_o diminea\'fe\'
e3, Savelici a intrat la mine \'fein\'e2nd \'een m\'e2n\'e3 scrisoarea a\'batept
at\'e3. Am luat\_o cu emo\'feie. Adresa era scris\'e3 de tata. Lucrul acesta m\_
a f\'e3cut s
\'e3 b\'e3nuiesc ceva grav, c\'e3ci de obicei scrisorile erau scrise de mama, el
ad\'e3ug\'e2ndu\_le doar c\'e2teva r\'e2nduri la urm\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 N\_am deschis plicul mult timp, recitind vorbele solemne a
\'baternute pe el: }{\i\f382\fs24\cf1 "Fiului meu Piotr Andreici Griniov. Gubern
ia Orenburg, fort\'e3rea\'fea Belogorskaia". }{\f382\fs24\cf1 M\'e3 str\'e3duiam
s\'e3 ghicesc dup
\'e3 scris g\'e2ndurile cu care fusese alc\'e3tuit\'e3 scrisoarea; \'een sf\'e2r
\-\'bait, m\_am hot\'e3r\'e2t s\_o deschid \'bai, de la primele r\'e2nduri, am v
\'e3zut c\'e3 totul s\_a sf\'e2r\'bait.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Iat\'e3 con\'feinutul scrisorii:}{\f27\fs24
\par }{\i\f27\fs24\cf1
\par }{\i\f382\fs24\cf1 "Fiul meu Piotr! Scrisoarea ta prin care ne ceri consim\
'fe\'e3\-m\'e2ntul \'bai binecuv\'e2ntarea p\'e3rinteasc\'e3 pentru a te c\'e3s\
'e3tori cu Maria Ivanovna, fiica lui Mironov, am primit\_o la 15 ale acestei lun
i \'bai nu numai c
\'e3 nu\_\'fei dau nici consim\'fe\'e3m\'e2ntul \'bai nici binecuv\'e2ntarea mea
, dar m\'e3 \'bai preg\'e3tesc s\'e3 vin p\'e2n\'e3 la tine, s\'e3 te \'eenv\'e3
\'fe minte pentru \'baotiile tale, ca pe un b\'e3ie\'feandru, f\'e3r\'e3 s\'e3 \
'fein
seama de gradul t\'e3u ofi\'feeresc, c\'e3ci ai dovedit c\'e3 nu meri\'fei \'ee
nc\'e3 s\'e3 por\'fei sabia, care \'ee\'fei este dat\'e3 spre ap\'e3rarea patrie
i \'bai nu pentru dueluri cu derbedei la fel cu tine. Am s\'e3\_i scriu imediat
\'ba
i lui Andrei Karlovici, rug\'e2ndu\_l s\'e3 te transfere din fort\'e3rea\'fea Be
logorskaia undeva mai departe, unde \'fei\_ar ie\'bai nebuneala din cap. Maic\'e
3\_ta, auzind despre duelul t\'e3u \'bai c\'e3 e\'bati r\'e3nit, s\_a \'eemboln\
'e3vit de sup
\'e3rare \'bai st\'e3 \'een pat. Ce se va alege de tine? Rog pe Dumnezeu s\'e3 t
e \'eendrepte, de\'bai nu \'eendr\'e3znesc s\'e3 sper \'een marea lui mil\'e3.}{
\f27\fs24
\par }{\i\f382\fs24\cf1 Tat\'e3l t\'e3u, }{\f27\fs24\cf1 A.G."}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1
\par }{\f382\fs24\cf1 Citirea acestei scrisori mi\_a trezit cele mai felurite se
ntimen\-te. Vorbele aspre cu care m\'e3 d\'e3ruia din bel\'baug tata m\_au jigni
t ad\'e2nc. Dispre\'feul cu care amintea de Maria Ivanovna \'eel socoteam necuvi
incios \'ba
i nedrept. G\'e2ndul c\'e3 a\'ba putea fi mutat din fort\'e3\-rea\'fea Belogorsk
aia m\'e3 \'eengrozea; dar mai mult ca toate m\'e3 \'eentris\-ta boala mamei.}{\
f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Eram indignat de purtarea lui Savelici, convins fiind c\'e
3 el le f\'e3cuse cunoscut p\'e3rin\'feilor mei duelul.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Cum m\'e3 plimbam prin \'eenc\'e3perea str\'e2mt\'e3, m\_a
m oprit \'een fa\'fea lui \'bai i\_am spus, privindu\_l amenin\'fe\'e3tor:}{\f27
\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Dup\'e3 cum se vede, nu \'fei\_i destul c\'e3 din
pricina ta am fost r\'e3nit \'bai\_am stat o lun\'e3 \'eentreag\'e3 \'eentre vi
a\'fe\'e3 \'bai moarte; acum vrei s\_o omori \'bai pe mama.}{\f27\fs24

\par }{\f382\fs24\cf1 Savelici a r\'e3mas tr\'e3snit.}{\f27\fs24


\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash Te rog, boierule, a rost}{\f382\fs24\cf1 it el apr
oape pl\'e2ng\'e2nd. Ce vrei s\'e3}{\i\f27\fs24\cf1 }{\f382\fs24\cf1 spui cu as
ta? Sunt eu vinovat c\_ai fost r\'e3nit? Dumnezeu vede! Am alergat s\'e3 te ap\'
e3
r cu pieptul meu de spada lui Alexei Ivan\'e2ci! Dar m\_a \'eempiedicat afurisit
a de b\'e3tr\'e2ne\'fee. \'aai ce i\_am f\'e3cut eu mamei tale?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ce i\_ai f\'e3cut? Cine te\_a rugat s\'e3 m\'e3 p
\'e2r\'e2\'bati? Mi\_ai fost dat ca spion?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Te\_am p\'e2r\'e2t eu?! Savelici avea lacrimi \'e
en ochi. Doamne, \'eemp\'e3rate ceresc! Poftim, cite\'bate ce\_mi scrie boierul
\'bai vei vedea \'een ce fel te\_am p\'e2r\'e2t.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 A scos din buzunar o scrisoare; am citit urm\'e3toarele:}{
\f27\fs24
\par }{\i\f27\fs24\cf1
\par }{\i\f382\fs24\cf1 "S\'e3\_\'fei fie ru\'baine, c\'e2ine b\'e3tr\'e2n, c\'e
3 n\_ai \'feinut socoteal\'e3 de po\-runcile mele aspre \'bai nu mi\_ai adus la
cuno\'batin\'fe\'e3 \'baotiile fiului meu, Piotr Andreici, \'bai\_au trebuit s\'
e3 m\'e3 anun\'fe
e oameni str\'e3ini. Astfel \'ee\'fei faci datoria \'bai \'eendepline\'bati voin
\'fea st\'e3p\'e2nului? Pe tine, c\'e2ine b\'e3tr\'e2n, am s\'e3 te trimit s\'e3
pa\'bati porcii, pentru c\'e3 mi\_ai ascuns adev\'e3rul \'bai l\_ai \'eencuraja
t la rele pe t
\'e2n\'e3rul meu fiu. Cum prime\'bati scrisoarea asta, s\'e3\_mi scrii \'eendat\
'e3 cum \'eei merge cu s\'e3n\'e3tatea, despre care am fost \'een\'batiin\'feat
c\'e3 s\_a \'eendreptat; s\'e3\_mi scrii \'een ce loc anume a fost r\'e3nit \'ba
i dac\'e3 s\_
a lecuit bine. "}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1
\par }{\f382\fs24\cf1 Era limpede c\'e3 Savelici era nevinovat \'bai eu \'eel ji
gnisem degea\-ba cu b\'e3nuiala \'bai mustrarea mea.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 I\_am cerut iertare, dar b\'e3tr\'e2nul a r\'e3mas nem\'e2
ng\'e2iat.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Iat\'e3 unde am ajuns, iat\'e3 ce milostivire am
c\'e3p\'e3tat de la st\'e3\-p\'e2ni! Iat\'e3\_m\'e3 c\'e2ine b\'e3tr\'e2n \'bai
p\'e3zitor de porci! Iat\'e3\_m\'e3\_s pricina r\'e3nirii tale! Nu, t\'e3icu\'fe
\'e3
Piotr Andreici! Nu eu sunt cel vinovat, ci blestematul de "musie" e vinovat de
toate. El te\_a \'eenv\'e3\'feat s\'e3 te \'eempungi cu frig\'e3ri \'bai s\'e3 \
'feop\'e3i, parc\'e3 de omul r\'e3u te\_ai putea p\'e3zi \'eempung\'e2nd \'bai \
'feop\'e3
ind. Trebuia s\'e3\_\'fei tocmeasc\'e3 un "musie" \'bai s\'e3 cheltuiasc\'e3 ban
ii de poman\'e3!...}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Cine oare \'ee\'bai luase sarcina de a\_i anun\'fea pe p\'
e3rin\'fei de purtarea mea? Generalul? El nu se prea ocupa de mine; Ivan Kuzmici
nu g\'e3sise de cuviin\'fe\'e3 s\'e3 raporteze despre duel. M\'e3 fr\'e3m\'e2
ntam cu presupunerile. B\'e3nuiala c\'e3dea asupra lui \'aavabrin. Numai lui i\_
ar fi adus folos denun\'feul, de pe urma c\'e3ruia s\_ar fi putut s\'e3 fiu muta
t, \'bai astfel leg\'e3turile mele cu familia comandantului s\_ar fi rupt de la
sine. M\_
am dus s\'e3 spun totul Mariei Ivanovna. Ea mi\_a ie\'bait \'eenainte \'een prid
vor.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ce s\_a \'eent\'e2mplat cu dumneata? C\'e2t e\'ba
ti de palid!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Totul s\_a sf\'e2r\'bait! i\_am r\'e3spuns, d\'e2
ndu\_i scrisoarea tatei.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Ea s\_a f\'e3cut palid\'e3 la r\'e2ndu\_i. A citit scrisoa
rea \'bai m\'e2na \'eei tre\-mura c\'e2nd mi\_a \'eenapoiat\_o. \'cei tremura \'
bai glasul c\'e2nd mi\_a spus:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Dup\'e3 cum se vede, a\'baa mi\_i soarta... P\'e3

rin\'feii dumitale nu m\'e3 vor \'een familia lor... Fie \'een toate voia Domnul
ui! Dumnezeu \'batie mai bine dec\'e2t noi ce ni se cuvine. N\_avem ce face, Pio
tr Andreici; fii m
\'e3car dumneata fericit...}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Asta n\_o s\'e3 se \'eent\'e2mple! am strigat eu
apuc\'e2nd\_o de m\'e2n\'e3. M\'e3 iube\'bati, sunt gata la orice! Vom merge \'b
ai vom c\'e3dea la pi\-cioarele p\'e3rin\'feilor t\'e3
i; ei sunt oameni simpli, nu sunt cruzi, nici trufa\'bai... ne vor blagoslovi; n
e vom cununa... \'bai\_apoi, cu timpul, sunt sigur c\'e3 \'eel vom \'eendupleca
\'bai pe tat\'e3l meu; mama va fi de partea noastr\'e3; el m\'e3 va ierta...}{\f
27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Nu, Piotr Andreici, nu m\'e3 voi c\'e3s\'e3tori c
u tine f\'e3r\'e3 consim\-\'fe\'e3m\'e2ntul p\'e3rin\'feilor t\'e3i. F\'e3r\'e3
blagoslovirea lor vei fi nenorocit! S\'e3 ne supunem voin\'feei lui Dumnezeu. Da
c\'e3 vei g\'e3
si o alta \'bai o vei iubi, Dumnezeu cu tine, Piotr Andreici; iar eu, pentru voi
am\'e2n\-doi...}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 A \'eenceput s\'e3 pl\'e2ng\'e3 \'bai dup\'e3 aceea a plec
at. Am vrut s\'e3 m\'e3 duc dup\'e3 d\'e2nsa, \'een cas\'e3, dar sim\'feeam c\'e
3 nu mai sunt \'een stare s\'e3 m\'e3 st\'e3p\'e2nesc, \'bai m\_am \'eentors la
locuin\'fea mea.}{
\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Savelici mi\_a \'eentrerupt \'bairul g\'e2ndurilor \'een c
are eram ad\'e2ncit:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Poftim, domnule, a rostit el, d\'e2ndu\_mi o foai
e de h\'e2rtie scris\'e3, vezi dac\'e3 p\'e2r\'e2torul sunt eu, dac\'e3 eu vreau
s\'e3 bag vrajb\'e3 \'eentre tat\'e3 \'bai fiu!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Am luat h\'e2rtia; era r\'e3spunsul lui la scrisoarea prim
it\'e3. Iat\'e3\_l, cuv\'e2nt cu cuv\'e2nt:}{\f27\fs24
\par }{\i\f27\fs24\cf1
\par }{\i\f382\fs24\cf1 "St\'e3p\'e2ne Andrei Petrovici, p\'e3rintele nostru mil
ostiv!}{\f27\fs24
\par }{\i\f382\fs24\cf1 Am primit scrisoarea dumneavoastr\'e3 milostiv\'e3 \'een
care binevoi\'fei s\'e3 v\'e3 m\'e2nia\'fei pe mine, robul dumneavoastr\'e3, c\
'e3 nu mi\_e ru\'baine s\'e3 nu v\'e3 \'eendeplinesc poruncile de st\'e3p\'e2n;
eu nu sunt c\'e2
ine b\'e3tr\'e2n, ci credincioasa dumneavoastr\'e3 slug\'e3, poruncile de st\'e3
p\'e2n le\_am \'eendeplinit \'eentotdeauna \'bai slujba mi\_am f\'e3cut\_o cu os
\'e2rdie \'bai astfel am \'eenc\'e3run\'feit!}{\f27\fs24
\par }{\i\f27\fs24\cf1 N\_am scris despre rana lui}{\i\f382\fs24\cf1 Piotr Andr
eici, fiindc\'e3 n\_am voit s\'e3 v\'e3 sperii degeaba; \'bai aflu c\'e3 st\'e3p
\'e2na, mama noastr\'e3, Avdotia Vasilievna, \'bai\_a\'baa s\_a \'eemboln\'e3vit
de spaim\'e3, \'ba
i am s\'e3\_l rog pe Dumnezeu pentru s\'e3n\'e3tatea ei. C\'e2t despre Piotr And
reici, a fost r\'e3nit \'een piept, sub um\'e3rul drept, rana a avut o ad\'e2nci
me de trei degete \'bai a fost \'eengrijit \'een casa comandantului unde l\_am a
dus de pe mal,
\'bai l\_a lecuit b\'e3rbierul de aici, Stepan Paramonov. Acum}{\f27\fs24\cf1 ,
}{\i\f382\fs24\cf1 Piotr Andreici este s\'e3n\'e3tos, slav\'e3 Domnului, \'bai n
u pot scrie des\-pre el dec\'e2t de bine. Se aude c\'e3 \'bai comandan\'feii sun
t mul\'feumi
\'fei de d\'e2nsul, iar c\'e2t despre Vasilisa Egorovna, \'eei este ca un fiu. C
\'e3 s\_a \'eent\'e2mplat cu el una ca asta, s\'e3 nu\_i fie t\'e2n\'e3rului de
ocar\'e3: calul are patru picioare \'bai tot se poticne\'bate. Dumnea voastr\'e3
binevoi\'fe
i a scrie c\'e3 m\'e3 ve\'fei trimite s\'e3 pasc porcii; fie \'bai asta voia dum
nea\-voastr\'e3 boiereasc\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\i\f382\fs24\cf1 Dup\'e3 aceste r\'e2nduri, m\'e3 \'eenchin ca o slug\'e3
supus\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\i\f382\fs24\cf1 Credinciosul dumnea voastr\'e3 rob, Arhip Saveliev."}{\f

27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1
\par }{\f382\fs24\cf1 N\_am putut s\'e3 nu z\'e2mbesc de c\'e2teva ori, citind r
\'e3va\'baul bunu\-lui b\'e3tr\'e2n.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 Nu eram \'een}{\f382\fs24\cf1 stare s\'e3\_i r\'e3spund ta
tei; iar pentru a o lini\'bati pe mama, socoteam c\'e3 scrisoarea lui Savelici a
junge. De\_atunci, situa\'feia mea s\_a schimbat.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Maria Ivanovna aproape nu mai vorbea cu mine \'bai m\'e3 o
colea. Casa comandantului mi se p\'e3rea de nesuferit. Pu\'fein c\'e2te pu\'fein
, m\_am obi\'banuit s\'e3 stau singur acas\'e3. La \'eenceput Vasilisa Egorovna
\'eemi f\'e3
cea repro\'bauri, dar v\'e3z\'e2ndu\_mi \'eend\'e3r\'e3tnicia, m\_a l\'e3sat \'e
en pace. Cu Ivan Kuzmici m\'e3 \'eent\'e2lneam numai \'een timpul servi\-ciului.
Cu \'aavabrin m\'e3 \'eent\'e2lneam rar \'bai niciodat\'e3 cu pl\'e3cere, fiind
c\'e3
vedeam la d\'e2nsul o du\'bam\'e3nie ascuns\'e3, care\_mi \'eent\'e3rea b\'e3nu
ielile. Via\'fea mi\_a devenit de nesuferit. M\'e3 cople\'baeau tot felul de g\'
e2nduri negre, pe care le hr\'e3neau singur\'e3tatea \'bai lipsa de activitate.
\'ce
n izolarea asta, dragostea se aprindea din ce \'een ce \'bai era tot mai chinuit
oare. Am pierdut pofta de a citi \'bai de a vorbi. Eram foarte ab\'e3tut. M\'e3
temeam s\'e3 nu \'eennebunesc sau s\'e3 nu cad \'een desfr\'e2u.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Dar evenimente nea\'bateptate, care mi\_au influen\'feat t
oat\'e3 via\'fea, au dat sufletului meu o binevenit\'e3 \'bai puternic\'e3 zgudu
}{\f27\fs24\cf1 ire.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1
\par
\par CAPITOLUL }{\f27\fs24\cf1\lang1033\langfe1048\langnp1033 VI
\par }{\i\f382\fs24\cf1 R\'c3SCOALA LUIPUGACIOV}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1
\par }{\f382\fs24\cf1 Deschide\'fei\_v\'e3 urechile bine, fl\'e3c\'e3i,}{\f27\fs
24
\par }{\f382\fs24\cf1 \'aai asculta\'fei ce povestesc b\'e3tr\'e2nii.}{\f27\fs24
\par }{\i\f27\fs24\cf1 C\'e2ntec}{\f27\fs24
\par
\par \'ce}{\f382\fs24\cf1 nainte de a trece la descrierea \'eent\'e2mpl\'e3rilor
ciudate la care am fost martor, trebuie s\'e3 spun c\'e2teva cuvinte despre sta
rea guberniei Orenburgului la sf\'e2r\'baitul anului 1773.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Gubernia asta mare \'bai bogat\'e3 era locuit\'e3 de o mul
\'feime de neamuri pe jum\'e3tate s\'e3lbatice, care recunoscuser\'e3 nu demult
st\'e3p\'e2nirea \'fearilor ru\'bai. Se r\'e3sculau mereu; nu erau deprin\'bai c
u legile \'ba
i cu via\'fea civic\'e3; cruzimea \'bai firea lor nestatornic\'e3 cereau din par
tea conducerii mult\'e3 supraveghere pentru a\_i putea st\'e3p\'e2ni. Fort\'e3re
\'feele erau construite \'een locuri potrivite, cu popula\'feie compus\'e3 mai c
u seam\'e3
din cazaci, vechii st\'e3p\'e2nitori ai malurilor Iaikului. Dar cazacii de pe I
aik, \'een loc s\'e3 p\'e3streze lini\'batea \'bai ordinea \'feinutului, se r\'e
3zvr\'e3tiser\'e3 \'bai ei de la o vreme \'bai erau primejdio\'bai pentru c\'e2r
muire.}{
\f27\fs24
\par \'ce}{\f382\fs24\cf1 n anul 1772 s\_a petrecut o r\'e3scoal\'e3 \'een princ
ipalul lor or\'e3\'bael, din pricina m\'e3surilor drastice luate de generalul\_m
aior Traubenberg, pentru a aduce armata la supunerea cuvenit\'e3. Rezul\-tatul a
fost omor\'e2
rea barbar\'e3 a lui Traubenberg, schimbarea arbitrar\'e3 a conducerii \'bai, \'
een sf\'e2r\'bait, potolirea revoltei prin foc de mitralii \'bai pedepse grele.
Acestea se \'eent\'e2mplaser\'e3 cu c\'e2tva timp \'eenainte de sosirea mea \'ee
n fort\'e3rea

\'fea Belogorskaia. Acum totul era lini\'batit sau cel pu\'fein p\'e3rea a\'baa;
conducerea se \'eencrezuse prea u\'baor \'een falsa poc\'e3in\'fe\'e3 a vicleni
lor r\'e3scula\'fei, dar ei \'ee\'bai mocneau ura, a\'batept\'e2
nd momentul prielnic pentru a isca o nou\'e3 r\'e3scoal\'e3. M\'e3 re\'eentorc l
a povestirea mea.}{\f27\fs24
\par \'ce}{\f382\fs24\cf1 ntr\_o sear\'e3 (asta era pe la \'eenceputul lui octom
brie 1773), stam singur acas\'e3, ascult\'e2nd vuietul v\'e2ntului de toamn\'e3,
\'bai m\'e3 uitam pe fereastr\'e3 cum alearg\'e3 norii \'ee
n preajma lunii. Am fost chemat la comandant. M\_am dus \'eendat\'e3. Erau acolo
\'aavabrin, Ivan Ignatici \'bai uriadnicul cazacilor. Nu se aflau de fa\'fe\'e3
nici Vasilisa Egorovna, nici Maria Ivanovna. Comandantul mi\_a dat m\'e2na, cu
o fa\'fe\'e3
\'eengrijorat\'e3. A \'eenchis u\'baa. I\_a rugat s\'e3 \'baad\'e3 pe to\'fei \'
een afar\'e3 de uriadnic, care sta \'een prag.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash D}{\f382\fs24\cf1 omnilor ofi\'feeri, am o veste i
mportant\'e3! ne\_a spus coman\-dantul \'bai a scos o h\'e2rtie din buzunar. Asc
ulta\'fei ce scrie generalul. \'aai\_a pus ochelarii \'bai a citit urm\'e3toarel
e:}{\f27\fs24
\par }{\i\f27\fs24\cf1
\par }{\i\f382\fs24\cf1 "Domnului c\'e3pitan Mironov, comandant al fort\'e3re\'f
eei Belo\-gorskaia.
\par Confiden\'feial.}{\f27\fs24
\par }{\i\f27\fs24\cf1
\par Prin a}{\i\f382\fs24\cf1 ceasta v\'e3 anun\'fe c\'e3 Emilian Pugaciov, caza
cul de la Don \'bai instigatorul fugit de sub escort\'e3, a avut neiertata \'een
dr\'e3zneal\'e3 de a se da drept decedatul \'eemp\'e3rat Petru al III\_lea; a ad
unat o band\'e3 de r
\'e3uf\'e3c\'e3tori, a r\'e3sculat cazacii din satele de pe Iaik \'bai a cucerit
\'bai distrus c\'e2teva fort\'e3re\'fee, omor\'e2nd \'bai jefuind pe unde a tre
cut. La primirea acesteia, domnule c\'e3pitan, vei lua imediat m\'e3
surile cuvenite pentru respingerea numitului r\'e3uf\'e3c\'e3tor \'bai impostor,
\'bai chiar pentru nimicirea lui, dac\'e3 va fi cu putin\'fe\'e3, \'een caz c\'
e3 se \'eendreapt\'e3 asupra fort\'e3re\'feei \'eencredin\'feate obl\'e3duirii d
umitale."}{
\f27\fs24
\par
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Vei lua m\'e3surile cuvenite..., a spus comandant
ul, sco\'fe\'e2ndu\_\'bai ochelarii \'bai str\'e2ng\'e2nd h\'e2rtia. Auzi! U\'ba
or de spus. Dup\'e3 cum se vede, r\'e3uf\'e3c\'e3torul e puternic, \'een timp ce
noi n\_avem dec\'e2
t o sut\'e3 treizeci de oameni, f\'e3r\'e3 s\'e3\_i punem la socoteal\'e3 pe caz
aci, pe cari nu ne putem bizui... Nu vreau s\'e3 te jignesc, Maxim\'e2ci (uri\-a
dnicul z\'e2mbi). Dar n\_avem \'eencotro, domnilor ofi\'feeri! Fi\'fei disci\-pl
ina\'fei, pune
\'fei santinele \'bai organiza\'fei posturi de veghe noaptea, iar \'een caz de a
tac, \'eenchide\'fei poarta \'bai scoate\'fei solda\'feii. Tu, Maxi\-m\'e2ci, su
pravegheaz\'e3\_\'fei aspru cazacii. S\'e3 se controleze tunul \'bai s\'e3 fie b
ine cur\'e3\'fe
at. Mai mult ca toate, \'feine\'fei lucrul acesta secret, pentru ca nimeni din f
ort\'e3rea\'fe\'e3 s\'e3 nu afle }{\f27\fs24\cf1 \'eenainte de vreme.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Dup\'e3 aceste instruc\'feiuni, Ivan Kuzmici ne\_a dat dru
mul. Am ie\'bait \'eempreun\'e3 cu \'aavabrin, discut\'e2nd despre cele auzite.}
{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Cum crezi c\'e3 se va sf\'e2r\'bai asta? l\_am \'
eentrebat.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Dumnezeu \'batie! a r\'e3spuns el. Vom vedea. Deo
camdat\'e3 nu v\'e3d nimic important. Dac\'e3 \'eens\'e3...}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \'aai a c\'e3zut pe g\'e2nduri, fluier\'e2nd distrat o ari

e fran\'feuzeasc\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Cu toate m\'e3surile de precau\'feiune pe care le luasem,
vestea apari\'feiei lui Pugaciov s\_a r\'e3sp\'e2ndit \'een toat\'e3 fort\'e3rea
\'fea. Ivan Kuzmici, cu toate c\'e3\_\'bai respecta foarte mult nevasta, nu i\_a
r fi dest\'e3
inuit pentru nimic \'een lume vreun secret \'een leg\'e3tur\'e3 cu ser\-viciul.
Dup\'e3 ce\_a primit scrisoarea generalului, a expediat\_o cu mult\'e3 iscusin\'
fe\'e3 pe Vasilisa Egorovna, spun\'e2ndu\_i cum c\'e3 p\'e3rin\tele Gherasim ar fi primit de la Orenburg ni\'bate nout\'e3\'fei senza\-\'feiona
le, pe care le \'feine \'een mare tain\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Vasilisa Egorovna a vrut s\'e3 plece numaidec\'e2t \'een o
spe\'feie la preoteas\'e3 \'bai, \'een urma sfatului lui Ivan Kuzmici, a luat\_o
\'bai pe Maria Ivanovna, ca s\'e3 nu\_i fie ur\'e2t singur\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Cum a r\'e3mas numai el st\'e3p\'e2n \'een cas\'e3, Ivan K
uzmici a trimis \'eendat\'e3 dup\'e3 noi, iar pe Pala\'baka a \'eenchis\_o \'een
c\'e3mar\'e3, s\'e3 nu poat\'e3 trage cu urechea la ceea ce aveam s\'e3 vorbim.
..}{\f27\fs24
\par \'ce}{\f382\fs24\cf1 ns\'e3 Vasilisa Egorovna, neput\'e2nd scoate nimic de
la preotea\-s\'e3, s\_a \'eentors acas\'e3 \'bai a aflat c\'e3 \'een lipsa ei Iv
an Kuzmici avusese o consf\'e3tuire, \'een timpul c\'e3reia Pala\'baka fusese \'
eenchis\'e3 \'een c
\'e3mar\'e3; \'bai\_a dat repede seama c\'e3 a fost p\'e3c\'e3lit\'e3 de b\'e3rb
atu\_s\'e3u \'bai a \'eenceput s\'e3\_l descoas\'e3. Ivan Kuzmici \'eens\'e3 era
preg\'e3tit s\'e3 fac\'e3 fa\'fe\'e3 atacului. I\_a r\'e3spuns calm \'bai f\'e3
r\'e3
cea mai mic\'e3 \'baov\'e3ial\'e3 curioasei tovar\'e3\'bae de via\'fe\'e3:}{\f2
7\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Auzi, m\'e3icu\'fe\'e3! Babelor din sat le\_a tr\
'e3snit prin minte s\'e3 fac\'e3 focul cu paie \'bai se poate \'eent\'e2mpla o n
enorocire! De aceea am dat ordin aspru ca pe viitor s\'e3 se fac\'e3 focul numai
cu vreas\-curi \'ba
i cu copacii dobor\'e2\'fei de furtun\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash }{\f382\fs24\cf1 Dac\'e3\_i a\'baa, pentru ce\_a t
rebuit s\_o \'eenchizi pe Pala\'baka? a \'eentrebat ea. De ce a stat biata fat\'
e3 \'een c\'e3mar\'e3 p\'e2n\'e3 la \'eentoarcerea noastr\'e3?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Ivan Kuzmici nu se a\'batepta la \'eentrebarea asta; \'een
curcat, mor\-m\'e3i ceva f\'e3r\'e3 \'bair... Vasilisa Egorovna i\_a sim\'feit m
inciuna, dar, \'batiind c\'e3 nu va putea scoate de la el nimic, a \'eentrerupt
vorba \'bai a \'ee
nceput s\'e3 gr\'e3iasc\'e3 despre deosebitul me\'bate\'baug al Akulinei Pamilov
na la muratul castrave\'feilor. Nu putu dormi toat\'e3 noaptea, chinuindu\_se s\
'e3 ghiceasc\'e3 ce mare secret o fi \'een capul b\'e3rbatului ei, \'eenc\'e2
t nici ea nu trebuie s\'e3 \'batie.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 A doua zi, pe c\'e2nd se \'eentorcea de la biseric\'e3, l\
_a v\'e3zut pe Ivan Ignatici sco\'fe\'e2nd din tun c\'e2rpe, pietricele, surcele
, ar\'baice \'bai tot felul de gunoaie b\'e3gate acolo de copii. "Ce\_or fi \'ee
nsemn\'e2nd pre\-g
\'e3tirile astea militare? s\_a \'eentrebat c\'e3pit\'e3neasa. Oare nu s\_a\'bat
eap\-t\'e3 cumva vreun atac al kirghizilor? Nu cumva Kuzmici \'eemi as\-cunde as
tfel de fleacuri?" L\_a strigat pe Ivan Ignatici, hot\'e3r\'e2t\'e3 s\'e3 afle d
e la d\'e2
nsul secretul care\_i chinuia femeiasca ner\'e3bdare de a afla...}{\f27\fs24
\par \'ce}{\f382\fs24\cf1 nt\'e2i i\_a f\'e3cut lui Ivan Ignatici c\'e2teva obse
rva\'feii referitoare la gospod\'e3rie, ca un judec\'e3tor de instruc\'feie care
\_\'bai \'eencepe cerce\-t\'e3rile cu vorbe ocolite pentru a risipi b\'e3nuiala;
apoi, f\'e3c\'e2
nd o mic\'e3 pauz\'e3, a oftat ad\'e2nc \'bai a continuat, cl\'e3tin\'e2nd din c
ap:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Doamne, Dumnezeul meu! Ai auzit ce ve\'bati! Ce v

a ie\'bai din asta?}{\f27\fs24


\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash M\'e3icu\'fe\'e3, i\_a r\'e3spuns Ivan Ignatici,
Dumnezeu e milostiv, solda\'fei avem destui, pulbere destul\'e3, tunul l\_am cur
\'e3\'feat. Poate c\'e3\_l vom respinge pe Pugaciov. Mare\_i Dumnezeu, nu ne las
\'e3 el!}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash Ce }{\f382\fs24\cf1 fel de om e Pugaciov \'e3sta?
a \'eentrebat nevasta comandan\-tului.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Atunci, \'een\'feeleg\'e2nd c\'e3 a vorbit prea mult, Ivan
Ignatici \'bai\_a mu\'bacat limba. Dar era prea t\'e2rziu. Vasilisa Egorovna l\
_a f\'e3cut s\'e3 spun\'e3 totul, d\'e2ndu\_i cuv\'e2ntul c\'e3 nu va mai afla n
imeni.}{\f27\fs24
\par \'ce}{\f382\fs24\cf1 ntr\_adev\'e3r, \'bai\_a \'feinut f\'e3g\'e3duiala, n\
_a spus nici un cuv\'e2nt ni\-m\'e3nui, dec\'e2t doar preotesei, \'bai nu de alt
a, dar ca s\'e3 nu\_i ia r\'e3u\-f\'e3c\'e3torii vaca de pe c\'e2mp...}{\f27\fs2
4
\par }{\f382\fs24\cf1 Cur\'e2nd, toat\'e3 lumea vorbea de Pugaciov. P\'e3rerile
erau dife\-rite. Comandantul a trimis uriadnicul s\'e3 afle ce se\_nt\'e2mpl\'e3
prin satele \'bai fort\'e3re\'feele din jur. C\'e2nd s\_a \'eentors, dup\'e3 do
u\'e3
zile, acesta a raportat c\'e3 a v\'e3zut \'een c\'e2mp, la o dep\'e3rtare de \'
baaizeci de verse de fort\'e3rea\'fe\'e3, o mul\'feime de focuri \'bai c\'e3 a a
flat de la ba\'bakiri c\'e3 se apropie o armat\'e3 de\_o putere nemaiv\'e3zut\'e
3. \'cen sf\'e2
r\'bait, nu putea spune nimic precis, fiindc\'e3 se temuse s\'e3 mearg\'e3 mai d
eparte.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Printre cazacii din fort\'e3rea\'fe\'e3 era o fr\'e3m\'e2n
tare neobi\'banuit\'e3; se str\'e2ngeau gr\'e3mad\'e3 pe toate uli\'feele, vorbe
au \'een \'baoapt\'e3 \'bai, \'eendat\'e3 ce se apropia vreun dragon sau alt sol
dat din garnizoan
\'e3, se \'eempr\'e3\'batiau. Au fost trimise la ei iscoade. Iulai, un calmuc bo
te\-zat, a adus comandantului informa\'feii pre\'feioase. Dup\'e3 Iulai, informa
\'feiile uriadnicului erau false; dup\'e3 ce s\_a \'eentors, vicleanul cazac a s
pus tovar\'e3
\'bailor lui c\'e3 a fost la r\'e3scula\'fei \'bai c\'e3 s\_a pre\-zentat chiar
conduc\'e3torului acestora, care i\_a dat voie s\'e3\_i s\'e3rute m\'e2na \'bai
a stat mult de vorb\'e3 cu d\'e2nsul.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Comandantul a pus de \'eendat\'e3 uriadnicul sub paz\'e3,
numindu\_l pe Iulai \'een locul lui. Noutatea asta a fost primit\'e3 de cazaci c
u v\'e3dit\'e3 nemul\'feumire. Protestau cu glas tare, \'bai Ivan Ignatici, exe\
cutorul ordinelor comandantului, i\_a auzit spun\'e2nd:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash \'dei\_om ar\'e3ta noi, \'baobolan de garnizoan\'
e3!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Comandantul a vrut s\'e3\_l cerceteze pe arestat \'een ace
ea\'bai zi, dar el a fugit de sub paz\'e3, pesemne cu ajutorul tovar\'e3\'bailor
s\'e3i.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Noua \'eent\'e2mplare a m\'e3rit \'bai mai tare \'eengrijo
rarea comandan\-tului.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Un ba\'bakir a fost prins r\'e3sp\'e2ndind manifeste a\'fe
\'e2\'fe\'e3toare. Cu acest prilej, c\'e3pitanul a vrut s\'e3 str\'e2ng\'e3 din
nou ofi\'feerii \'bai c\'e3uta un pretext ca s\_o poat\'e3 \'eendep\'e3rta
pe Vasilisa Egorovna. Om sincer \'bai lipsit de viclenie, Ivan Kuzmici n\_a g\'
e3sit alt mijloc dec\'e2t tot cel \'eentrebuin\'feat \'eenainte. I\_a spus, tu\'
baind \'eencurcat:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Auzi tu, Vasilisa Egorovna... se zice c\'e3 p\'e3
rintele Gherasim a primit de la ora\'ba...}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Las\'e3 minciunile, Ivan Kuzmici! l\_a \'eentreru
pt ea. \'aatiu. Vrei s\'e3 faci adunare \'bai s\'e3 discu\'fei despre Emelian Pu

gaciov \'een lipsa mea, dar n\_ai s\'e3 m\'e3 mai p\'e3c\'e3le\'bati!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Ivan Kuzmici \'bai\_a holbat ochii:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ei, m\'e3icu\'fe\'e3, dac\'e3 \'batii, atunci pof
tim, r\'e3m\'e2i! Vom vorbi \'bai fa\'fe\'e3 de tine.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash Asta\_}{\f382\fs24\cf1 i, t\'e3icu\'fe\'e3, a r\'e
3spuns ea; n\_ai s\'e3 m\'e3 duci de nas tocmai tu. Trimite dup\'e3 ofi\'feeri!}
{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Ne\_am adunat din nou. Ivan Kuzmici ne\_a citit \'een prez
en\'fea nevestei lui proclama\'feia lui Pugaciov, scris\'e3 pesemne de vreun caz
ac cu foarte pu\'fein\'e3 \'batiin\'fe\'e3 de carte. R\'e3zvr\'e3titul \'ee\'bai
ar\'e3ta ho\-t\'e3r
\'e2rea de a ne ataca fort\'e3rea\'fea c\'e2t de cur\'e2nd; chema cazacii \'bai
solda\'feii s\'e3 se alipeasc\'e3 bandei lui, iar comandan\'feilor le cerea s\'e
3 nu se opun\'e3, c\'e3ci altfel \'eei va omor\'ee.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Proclama\'feia era scris\'e3 \'een termeni grosolani, dar
tari, spre a speria min\'fe}{\f27\fs24\cf1 ile unor oameni simpli.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ce punga\'ba! a strigat nevasta comandantului. Ui
te ce \'eendr\'e3z\-ne\'bate s\'e3 ne propun\'e3! S\'e3\_i ie\'baim \'eenainte,
\'bai s\'e3\_i depunem stea\-gurile la picioare! Ei! Neam de c\'e2ine! Oare nu \
'batie c\'e3
suntem de patruzeci de ani aici, la datorie, \'bai c\'e3, slav\'e3 Domnului, am
v\'e3zut multe? Nu cumva s\_au \'bai g\'e3sit comandan\'fei care s\_asculte de
acest t\'e2lhar?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash N\_ar trebui s\'e3 fie a\'baa, a r\'e3spuns Ivan
Kuzmici, dar s\_aude c\'e3 r\'e3uf\'e3c\'e3torul a \'bai pus st\'e3p\'e2nire pe
multe fort\'e3re\'fee.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Dup\'e3 c\'e2t se vede, e \'eentr\_adev\'e3r pute
rnic! a remarcat \'aava\_brin.}{\f27\fs24
\par \emdash \'ce}{\f382\fs24\cf1 ndat\'e3 \'eei vom afla adev\'e3rata putere!
a rostit comandantul. Vasilisa Egorovna, d\'e3\_mi cheia de la hambar; Ivan Igna
tici, ad\'e3 ba\'bakirul \'bai porunce\'bate\_i lui Iulai s\_aduc\'e3 cnuturile.
..}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Stai, Ivan Kuzmici! a rostit nevast\'e3\_sa scul\
'e2ndu\_se. D\'e3\_mi voie s\_o trimit undeva pe Ma\'baa, s\'e3 nu se sperie c\'
e2nd va auzi strig\'e3te... \'aai nici mie, drept s\'e3 v\'e3 spun, nu\_mi prea
place s\'e3
iau parte la cercet\'e3ri! Cu bine...}{\f27\fs24
\par \'ce}{\f382\fs24\cf1 n vechime, schingiuirea era un obicei at\'e2t de \'een
r\'e3d\'e3cinat \'een justele, \'eenc\'e2t ucazul binef\'e3c\'e3tor care a desfi
in\'feat\_o a r\'e3mas mult\'e3 vreme f\'e3r\'e3 nici un efect.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Pe atunci se credea c\'e3 era neap\'e3rat nevoie s\'e3\_\'
fei recuno\'bati vina, pentru a fi socotit vinovat; idee cu totul lipsit\'e3 de
temei \'bai potrivnic\'e3 principiilor juridice elementare! C\'e3ci dac\'e3 t\'e
3gada
acuzatului nu dovede\'bate nevinov\'e3\'feia, cu at\'e2t mai pu\'fein m\'e3rturi
\-sirea lui nu poate fi luat\'e3 drept dovad\'e3 a vinov\'e3\'feiei.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Chiar \'bai azi mi se \'eent\'e2mpl\'e3 s\_aud judec\'e3to
ri b\'e3tr\'e2ni regret\'e2nd p\'e3r\'e3sirea acestui obicei barbar.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \'cen vremurile de\_atunci nimeni nu se \'eendoia}{\f382\fs
24\cf1 de trebuin\'fea caz\-nelor; nici judec\'e3torii, nici \'eempricina\'feii
. Astfel c\'e3 ordinul co\-mandantului nu ne\_a surprins \'bai nu ne\_
a tulburat pe nici unul. Ivan Ignatici se duse s\_aduc\'e3 ba\'bakirul \'eenchis
\'een hambar la so\'feia comandantului, sub cheie; dup\'e3 c\'e2teva minute, ar
estatul se \'bai afla \'een tind\'e3. Comandantul a poruncit s\'e3 fie adus \'ee
naintea lui.}{
\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Ba\'bakirul a trecut cu greu pragul, c\'e3ci un picior \'e
ei era prins \'een butuc; \'bai\_a scos c\'e3ciula \'eenalt\'e3 de pe cap \'bai

a r\'e3mas la u\'ba\'e3. L\_am privit \'bai m\_am cutremurat. Nu\_l voi uita nic
iodat\'e3
pe omul acela! Ar\'e3ta ca de \'baaptezeci de ani. N\_avea nici nas, nici urech
i; capul \'eei era ras; \'een loc de barb\'e3, c\'e2teva fire de p\'e3r c\'e3run
t; era mic de statur\'e3, slab, ghebo\'baat. Numai ochii \'eengu\'bati \'eei ard
eau ca focul.}{
\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash Ehei! a rostit comandantul, recuno}{\f382\fs24\cf1
sc\'e2ndu\_l dup\'e3 acele sem\-ne grozave c\'e3 era unul din r\'e3scula\'feii
pedepsi\'fei \'een 1741}{\cs20\f27\fs24\cf1\super \chftn {\footnote \pard\plain
\s19\ql \li0\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin0\itap0 \fs20\lang1048\langfe1048\cg
rid\langnp1048\langfenp1048 {\cs20\super \chftn }{ }{\f382\fs24\cf1 \'cen 1737-1
740 au avut loc c\'e2teva mari r\'e3scoale populare ale ba\'bakirilor, reprimate
cu cruzime.}}}
{\f382\fs24\cf1 . Dup\'e3 c\'e2te v\'e3d, e\'bati lup b\'e3tr\'e2n \'bai\_ai mai
fost la noi \'een capcan\'e3. Se vede c\'e3 nu te r\'e3scoli pentru prima dat\'
e3, dac\'e3 \'fei\_i c\'e3p\'e3\'fe\'e2na at\'e2t de bine geluit\'e3! Vino mai a
proape \'ba
i spun}{\f27\fs24\cf1 e\_mi cine te\_a trimis!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 B\'e3tr\'e2nul ba\'bakir t\'e3cea, uit\'e2ndu\_se la coman
dant cu un aer lipsit de orice expresie.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ce taci? a continuat Ivan Kuzmici. Poate nu price
pi ruse\'bate, prostule? Iulai, \'eentreab\'e3\_l pe limba voastr\'e3 cine l\_a
trimis la noi \'een fort\'e3rea\'fe\'e3!}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 Iula}{\f382\fs24\cf1 i a repetat \'eentrebarea comandantulu
i \'een limba t\'e3t\'e3reasc\'e3. Ba\'bakirul \'eens\'e3 nu scotea o vorb\'e3,
uit\'e2ndu\_se la comandant cu aceea\'bai privire de mai \'eenainte.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash }{\i\f382\fs24\cf1 Iac\'ba\'ee}{\cs20\i\f27\fs24\c
f1\super \chftn {\footnote \pard\plain \s19\ql \li0\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\
lin0\itap0 \fs20\lang1048\langfe1048\cgrid\langnp1048\langfenp1048 {\cs20\super
\chftn }{ }{
\f382\fs24\cf1 Bine (t\'e3tar\'e3)}}}{\i\f27\fs24\cf1 , }{\f382\fs24\cf1 a rosti
t comandantul. Ai s\'e3 vorbe\'bati \'eendat\'e3! B\'e3ie\'fei, scoate\'fei\_i h
alatul acesta v\'e3rgat \'bai caraghios! Trage\'fei\_i peste spi\-nare c\'e2teva
! Vezi s\'e3\_
i tragi bine, Iulai!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Doi invalizi l\_au dezbr\'e3cat pe ba\'bakir. Fa\'fea neno
rocitului s\_a nelini\'batit. Se uita \'een toate p\'e3r\'feile, ca un pui de s\
'e3lb\'e3ticiune \'een\-col\'feit de copii. C\'e2nd un invalid l\_a apucat de m\
'e2ini \'bai l\_a a
burcat \'een spinare, \'bai c\'e2nd Iulai a luat biciul \'bai i\_a f\'e3cut v\'e
2nt, ba\'bakirul a gemut cu glas slab \'bai rug\'e3tor; a dat din cap \'bai a de
schis gura, \'bai atunci am v\'e3zut cum, \'een loc de limb\'e3, i se mi\'baca u
n ciot scurt.}{
\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 C\'e2nd mi\_aduc aminte c\'e3 aceste lucruri s\_au petrecu
t \'een veacul meu \'bai c\'e3 am ajuns \'bai eu s\'e3 tr\'e3iesc sub bl\'e2nda
domnie a \'eemp\'e3ra\-tului Alexandru, nu pot s\'e3 nu m\'e3 mir de iu\'feeala
cu care s\_au r\'e3
sp\'e2ndit cultura \'bai legile umane!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Tinere! C\'e2nd \'ee\'fei vor c\'e3dea \'een m\'e
2n\'e3 aceste r\'e2nduri, adu\_\'fei aminte c\'e3 prefacerile cele mai bune \'ba
i mai trainice vin din \'eem\-bl\'e2nzirea moravurilor, f\'e3r\'e3 zguduiri viol
ente!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Am r\'e3mas cu to\'feii uimi\'fei.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ei! a spus comandantul. Dup\'e3 c\'e2te v\'e3d, n
\_o s\'e3 afl\'e3m de la el nimic! Iulai, du\_l la loc \'een hambar! Noi, \'eens
\'e3, domnilor, mai avem de gr\'e3it.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 Abi}{\f382\fs24\cf1 a \'eencepusem s\'e3 discut\'e3m situa\

'feia \'een care ne g\'e3seam, c\'e2nd Vasilisa Egorovna a venit \'eentr\_un suf
let, cu o fa\'fe\'e3 peste m\'e3sur\'e3 de \'eengrijorat\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash Ce\_i cu tine? a \'eentrebat mirat comandantul.}{\
f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash E r\'e3u, t\'e3icu\'fe\'e3! Nijneoziornaia a fost
cucerit\'e3 azi\_diminea\'fe\'e3. Un argat de\_al p\'e3rintelui Gherasim s\_a \
'eentors de acolo chiar acum. A v\'e3zut cu ochii lui cum a fost cucerit\'e3. Co
mandantul \'bai ofi
\'feerii au fost sp\'e2nzura\'fei! To\'fei solda\'feii lua\'fei prizonieri. Cur\
'e2nd, r\'e3uf\'e3c\'e3torii vor fi aici!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Nea\'bateptata veste m\_a zguduit peste m\'e3sur\'e3. Coma
ndantul fort\'e3re\'feei Nijneoziornaia era un ofi\'feer t\'e2n\'e3r, lini\'bati
t \'bai modest, \'bai\_l cuno\'bateam. Cu vreo dou\'e3 luni \'eenainte trecuse c
u t\'e2n\'e3
ra lui so\'feie dinspre Orenburg \'bai se oprise la Ivan Kuzmici. Fort\'e3rea\'f
ea Nijneoziornaia se g\'e3sea la vreo 25 verste de fort\'e3rea\'fea noastr\'e3.
Din clip\'e3 \'een clip\'e3 ne puteam a\'batepta la atacul lui Pugaciov. Am \'ee
ntrez\'e3
rit soarta Mariei Ivanovna \'bai mi s\_a str\'e2ns inima.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ascult\'e3, Ivan Kuzmici! i\_am spus comandantulu
i. Datoria noastr\'e3 e s\'e3 ap\'e3r\'e3m fort\'e3rea\'fea p\'e2n\'e3 la cea di
n urm\'e3 suflare. Des\-pre asta nu \'eencape vorb\'e3! \'cens\'e3 trebuie s\'e3
punem femeile la ad
\'e3\-post. Trimite\'fei\_le la Orenburg, dac\'e3 drumul mai e liber, sau \'eent
r\_o fort\'e3rea\'fe\'e3 mai dep\'e3rtat\'e3 \'bai mai sigur\'e3, unde n\_ar put
ea ajunge r\'e3uf\'e3c\'e3torii...}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Ivan Kuzmici s\_a \'eentors spre nevast\'e3\_sa.}{\f27\fs2
4
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash }{\f382\fs24\cf1 Auzi, m\'e3icu\'fe\'e3?! \'centr\
_adev\'e3r, n\_ar fi bine s\'e3 v\'e3 trimit undeva mai departe, p\'e2n\'e3 ce n
e\_om r\'e3fui cu r\'e3scula\'feii?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ce prostie! a r\'e3spuns nevasta comandantului. S
e afl\'e3 un\-deva vreo fort\'e3rea\'fe\'e3 unde s\'e3 nu ajung\'e3 gloan\'feele
? De ce ar fi Belogorskaia mai pu\'fein sigur\'e3 ca altele? Slav\'e3 Domnului,
locu\-im \'ee
n ea de dou\'e3zeci \'bai doi de ani! Am v\'e3zut \'bai ba\'bakiri, \'bai kirghi
zi!... Are s\'e3\_i reziste \'bai lui Pugaciov!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Bine, m\'e3icu\'fe\'e3! Poftim, r\'e3m\'e2i, dac\
'e3 ai \'eencredere \'een fort\'e3rea\'fea noastr\'e3! Dar ce s\'e3 facem cu Ma\
'baa? Bine\_ar fi dac\'e3 vom putea rezista sau dac\'e3 vom primi \'eent\'e3riri
! Dar dac\'e3 r\'e3
uf\'e3c\'e3torii vor lua fort\'e3rea\'fea?}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash Atunci...}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Aici Vasilisa Egorovna s\_a b\'e2lb\'e2it \'bai a t\'e3cut
grozav de tulbu\-rat\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Nu, Vasilisa Egorovna, a continuat comandantul, b
\'e3g\'e2nd de seam\'e3 c\'e3 vorbele lui \'ee\'bai ating \'feinta, poate pentru
\'eent\'e2ia dat\'e3 \'een via\'fe\'e3. Ma\'baa nu trebuie s\'e3 r\'e3m\'e2n\'e
3
aici. O trimitem la na\'baa ei, \'een Orenburg; acolo se afl\'e3 oaste \'bai tu
nuri destule, iar zidurile sunt de piatr\'e3... Te sf\'e3tuiesc s\'e3 te duci cu
d\'e2nsa. Dac\'e3 iau fort\'e3rea\'fea, ai vedea ce \'fei s\_ar \'eent\'e2mpla,
cu toate c\'e3
e\'bati b\'e3tr\'e2n\'e3...}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Bine..., a rostit nevasta comandantului, a\'baa s
\'e3 fie. O trimi\-tem pe Ma\'baa. Pe mine \'eens\'e3 degeaba m\'e3 rogi. Nu m\'
e3 duc. Nu m\'e3 despart eu de tine la b\'e3tr\'e2ne\'fee, s\'e3\_mi caut morm\'
e2
nt singuratic printre str\'e3ini. \'cempreun\'e3 am tr\'e3it, \'eempreun\'e3 s\'
e3 murim!}{\f27\fs24

\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Fie \'bai a\'baa! Hai, n\_avem timp de stat! Du\_
te \'bai preg\'e3te\'bate\_o pe Ma\'baa! O s\_o trimitem m\'e2ine dis\_de\_dimin
ea\'fe\'e3 cu c\'e2\'feiva oa\-meni de paz\'e3, cu toate c\'e3 nu prea avem oame
ni. Unde\_i Ma\'baa?
}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash La Akulina Pamfilovna! }{\f27\fs24\cf1\lang1033\la
ngfe1048\langnp1033 I }{\f382\fs24\cf1 s\_a f\'e3cut r\'e3u c\'e2nd a auzit c\'e
3 a c\'e3\-zut Nijneoziornaia... M\'e3 tem s\'e3 nu se \'eemboln\'e3veasc\'e3
. Doamne, Dumnezeule, ce zile tr\'e3im!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Vasilisa Egorovna s\_a dus s\'e3\_\'bai preg\'e3teasc\'e3
fata de drum. Discu\'feia a continuat. \'cens\'e3 eu nu mai luam parte la ea \'b
ai nici nu mai auzeam ce se vorbe\'bate.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 Ma}{\f382\fs24\cf1 ria Ivanovna a venit la cin\'e3 palid\'e
3 \'bai pl\'e2ns\'e3. Am m\'e2ncat \'een t\'e3cere, ne\_am ridicat de la mas\'e3
mai devreme ca de obicei, ne\_am luat r\'e3mas bun de la \'eentreaga familie \'
bai ne\_
am dus pe la casele noastre. Mi\_am l\'e3sat \'eenadins spada \'bai m\_am \'eent
ors s\'e3 mi\_o iau, presim\'feind c\'e3 voi g\'e3si\_o pe Maria Ivanovna singur
\'e3. \'centr\_a\-dev\'e3r, ea m\_a \'eent\'e2mpinat \'een prag \'bai mi\_a dat\
_o.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash R\'e3m\'e2i cu bine, Piotr Andreici!, mi\_a spus
l\'e3crim\'e2nd. Pe mine m\'e3 trimit la Orenburg. R\'e3m\'e2i s\'e3n\'e3tos \'b
ai fii fericit! Poate va da Dumnezeu s\'e3 ne revedem! Dac\'e3 nu...}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 A izbucnit \'een hohote de pl\'e2ns. Am \'eembr\'e3\'fei\'
baat\_o.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Adio, \'eengerul meu! Adio, draga mea! Mult dorit
a mea! Ori\-ce mi s\_ar \'eent\'e2mpla, s\'e3 \'batii c\'e3 ultimul meu g\'e2nd
\'bai ultima mea rug\'e3ciune vor fi pentru tine!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Ma\'baa pl\'e2ngea \'een hohote, lipindu\_mi\_se de piept.
Am s\'e3rutat\_o fierbinte \'bai am ie\'bait repede din odaie.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1
\par
\par CAPITOLUL VII}{\f27\fs24
\par }{\i\f27\fs24\cf1 ASALTUL}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1
\par }{\f382\fs24\cf1 O, capul \emdash c\'e3pu\'baorul meu!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Slujitu\_m\_ai \'bai mult \'bai greu,}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Treizeci \'bai trei de ani, mereu,}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 O, capul \emdash c\'e3pu\'baorul meu!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \'aai nu\_i de\_ajuns c\'e2t m\_ai slujit?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 C\'e3ci laude tu n\_ai primit}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \'aai nici r\'e3splat\'e3 \'eendeajuns,}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 Nici ranguri\_nalten\_ai ajuns!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Dar \'fei s\_au dat doi st\'e2lpu\'baori,}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Doi st\'e2lpu\'baori \'een\'e3lti\'baori,}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 O grind\'e3 de ar\'fear aleas\'e3}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \'aai\_o fr\'e2nghioar\'e3 de m\'e3tas\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\i\f27\fs24\cf1 C\'e2ntec din popor}{\f27\fs24
\par
\par \'ce}{\f382\fs24\cf1 n noaptea aceea nu m\_am dezbr\'e3cat \'bai n\_am dorm
it deloc. Aveam de g\'e2nd s\'e3 m\'e3 duc, o dat\'e3 cu primele raze ale soarel
ui, la por\'feile fort\'e3re\'feei, pe unde trebuia s\'e3 treac\'e3 Maria Ivanov
na, s\'e3\_mi iau r
\'e3mas bun pentru ultima dat\'e3. Sim\'feeam \'een mine o mare schimbare. Zbuci
umul sufletesc m\'e3 chinuia mai pu\'fein dec\'e2t acea m\'e2hnire care m\'e3 cu
prinsese nu demult. \'cen triste\'feea acelei des\-p\'e3r\'feiri se amestecau sp
eran\'fe
e dulci \'bai nedeslu\'baite, se amesteca a\'bateptarea plin\'e3 de ner\'e3bdare
a primejdiilor, \'bai sim\'feeam cum cre\'bate \'een mine un sim\'fe\'e3m\'e2nt

de nobil\'e3 ambi\'feie.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Noaptea a trecut pe nesim\'feite. Tocmai c\'e2nd eram gata
s\'e3 ies, u\'baa s\_a deschis deodat\'e3 \'bai a intrat caporalul; mi\_a rapor
tat c\'e3 peste noapte cazacii no\'batri au fugit din fort\'e3rea\'fe\'e3 \'bai
l\_au t\'e2r\'e2
t cu sila \'bai pe Iulai; c\'e3 prin apropiere se v\'e3d oameni str\'e3ini. G\'e
2ndul c\'e3 Maria Ivanovna nu va dovedi s\'e3 fug\'e3 \'eendat\'e3 m\_a \'eensp\
'e3i\-m\'e2ntat. Am dat caporalului c\'e2teva ordine \'een grab\'e3 \'ba
i tot atunci am fugit la comandant.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Se rev\'e3rsa de ziu\'e3. Cum alergam pe uli\'fe\'e3, am a
uzit deodat\'e3 c\'e3 m\'e3 strig\'e3 cineva. M\_am oprit.}{\f27\fs24
\par \emdash \'ce}{\f382\fs24\cf1 ncotro? m\_a \'eentrebat Ivan Ignatici ajung\
'e2ndu\_m\'e3. Ivan Kuzmici se afl\'e3 pe valul fort\'e3re\'feei \'bai m\_a trim
is dup\'e3 dumneata. A sosit Pugaci!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Maria Ivanovna a plecat? l\_am \'eentrebat cu ini
ma tremur\'e2nd\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash N\_a apucat! Drumul c\'e3tre Orenburg e t\'e3iat,
fort\'e3rea\'fea e \'eenconjurat\'e3! E r\'e3u, Piotr Andreici!}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 Ne\_am dus la val}{\f382\fs24\cf1 ul fort\'e3re\'feei, o ri
dic\'e3tur\'e3 natural\'e3, \'eent\'e3rit\'e3 cu un gard de pari.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Acolo se aflau str\'e2n\'bai to\'fei locuitorii, cu garniz
oana sub arme. Tunul fusese dus acolo \'eenc\'e3 de cu sear\'e3. Comandantul se
plimba prin fa\'fea pu\'feinilor solda\'fei r\'e3ma\'bai. Apropierea pericolului
\'eei d\'e3dea b
\'e3tr\'e2nului osta\'ba o vioiciune neobi\'banuit\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Pe c\'e2mpie, la o dep\'e3rtare nu prea mare, se vedeau vr
eo dou\'e3\-zeci de c\'e3l\'e3re\'fei; p\'e3reau cazaci, dar printre ei se cuno\
'bateau u\'baor ba\'bakirii, dup\'e3 cu\'bamele din blan\'e3 de r\'e2s \'bai dup
\'e3 tolbe.}{
\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash B\'e3ie\'fei! spunea comandantul, trec\'e2nd prin
tre solda\'fei. Lup\-t\'e3m azi pentru maica noastr\'e3 \'eemp\'e3r\'e3teasa \'b
ai vom ar\'e3ta lumii \'een\-tregi c\'e3 suntem viteji \'bai ne \'feinem jur\'e3
m\'e2ntul!}{
\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Solda\'feii \'bai\_au ar\'e3tat hot\'e3r\'e2rea cu glas ta
re. \'aavabrin sta l\'e2ng\'e3 mine \'bai se uita drept spre du\'baman. Cum au v
\'e3zut mi\'bacarea din fort\'e3rea\'fe\'e3, c\'e3l\'e3re\'feii din c\'e2mpie s\
_au str\'e2ns gr\'e3
mad\'e3 \'bai au \'eenceput s\'e3 se sf\'e3tuiasc\'e3 \'eentre ei.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Comandantul a dat ordin lui Ivan Ignatici s\'e3 \'eendrept
e tunul \'eentr\_acolo \'bai a aprins el \'eensu\'bai fitilul.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Ghiuleaua a trecut \'bauier\'e2nd pe deasupra lor, neprici
nuindu\_le nici un r\'e3u. S\_au \'eempr\'e3\'batiat \'een grab\'e3; c\'e2mpia a
r\'e3mas goal\'e3. \'cen clipa aceea s\_a ar\'e3tat pe val Vasilisa Egorovna, c
u M\'ba
sa, care nu voia s\'e3 se despart\'e3 de ea.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ei, ce\_i? a \'eentrebat nevasta comandantului. C
um merge b\'e3\-t\'e3lia? Unde\_i du\'bamanul?}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash D}{\f382\fs24\cf1 u\'bamanul nu\_i departe, i\_a r
\'e3spuns Ivan Kuzmici. Cu aju\-torul lui Dumnezeu, totul se va sf\'e2r\'bai cu
bine. \'dei\_i fric\'e3, Ma\'baa?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Nu, t\'e3icu\'feule! Acas\'e3, singur\'e3, mi\_i
mai fric\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Spun\'e2nd acestea, m\_a privit, silindu\_se s\'e3 z\'e2mb
easc\'e3. F\'e3r\'e3 s\'e3 vreau, am str\'e2ns m\'e2nerul spadei, amintindu\_mi
c\'e3 asear\'e3 o primisem din m\'e2na ei, ca pentru a o ap\'e3ra pe ea, iubita
mea. \'ce
mi ardea inima. M\'e3 \'eenchipuiam cavaler medieval \emdash cavalerul ei. Vrea
m s\'e3\_i ar\'e3t c\'e3\_i merit \'eencrederea \'bai a\'bateptam cu ner\'e3bdar

e clipa hot\'e3r\'e2toare.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Atunci, de dup\'e3 o \'een\'e3l\'feime aflat\'e3 la o jum\
'e3tate de verst\'e3 de fort\'e3rea\'fe\'e3, s\_au ivit alte c\'e2rduri de c\'e3
l\'e3re\'fei, \'bai cur\'e2nd toat\'e3 stepa s\_a umplut de o mul\'feime de oame
ni \'eenarma\'fe
i cu l\'e3nci \'bai }{\i\f27\fs24\cf1 sardakari}{\cs20\i\f27\fs24\cf1\super \chf
tn {\footnote \pard\plain \s19\ql \li0\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin0\itap0 \f
s20\lang1048\langfe1048\cgrid\langnp1048\langfenp1048 {\cs20\super \chftn }{ }{\
f382\fs24\cf1
Arcuri cu s\'e3ge\'fei (t\'e3tar\'e3).}}}{\i\f27\fs24\cf1 . }{\f382\fs24\cf1 Pri
ntre ei, pe un cal alb, c\'e3l\'e3rea un om \'eembr\'e3cat \'eentr\_un caftan ro
\'bau \'bai cu sabia \'een m\'e2n\'e3; era Pugaciov. S\_a oprit; c\'e3l\'e3re\'f
eii l\_au \'ee
nconjurat \'eendat\'e3; patru dintre ei, pesemne la porunca lui, au pornit \'een
goan\'e3 spre fort\'e3rea\'fe\'e3. I\_am recunoscut pe tr\'e3d\'e3torii no\'bat
ri. Unul \'feinea o h\'e2rtie v\'e2r\'e2t\'e3 sub cu\'bam\'e3. Altul aducea capu
l lui Iulai,
\'eenfipt \'eentr\_o lance. L\_a aruncat peste gard \'bai capul neno\-rocitului
calmuc s\_a rostogolit la picioarele comandantului. Tr\'e3d\'e3torii strigau:}{\
f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Nu trage\'fei! Ie\'bai\'fei \'eentru \'eent\'e2mp
inarea \'eemp\'e3ratului. \'cemp\'e3ratul e aici!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash V\'e3 ar\'e3t eu vou\'e3! a strigat Ivan Kuzmici.
Foc, fl\'e3c\'e3i!
\par Solda\'feii au deschis focul. Cazacul care \'feinea h\'e2rtia s\_a cl\'e3ti
nat \'bai a c\'e3zut de pe cal; ceilal\'fei au f\'e3cut cale\_ntoars\'e3. M\_am
uitat la Maria Ivanovna; p\'e3rea ame\'feit\'e3 de spaima st\'e2rnit\'e3 de capu
l \'eens\'e2
ngerat al lui Iulai \'bai de \'eempu\'bac\'e3turile asurzitoare. Coman\-dantul a
chemat caporalul \'bai i\_a ordonat s\'e3\_i aduc\'e3 h\'e2rtia de la cazacul u
cis. Caporalul a ie\'bait \'een step\'e3; s\_a \'eentors, \'fein\'e2nd de c\'e3\
-p\'e3
stru calul celui ucis, \'bai i\_a \'eenm\'e2nat lui Ivan Kuzmici scri\-soarea. E
l a citit\_o \'bai a rupt\_o \'een buc\'e3\'fei. \'cen vremea asta r\'e3scula\'f
eii se preg\'e3teau de atac. Cur\'e2nd, gloan\'feele au \'eenceput s\'e3 ne \'ba
uiere pe la urechi, c\'e2teva s\'e3ge\'fei s\_au \'eenfipt \'een apropierea noas
tr\'e3, \'een p\'e3m\'e2nt \'bai \'een gard.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash Vasilisa Egorovna, a spus comandantul, aici nu au
ce face femeile! Du\_o de\_aici pe M}{\f382\fs24\cf1 a\'baa! N\_o vezi? E mai mu
lt moart\'e3 dec\'e2t vie!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 La \'bauieratul gloan\'feelor, Vasilisa Egorovna se f\'e3c
use parc\'e3 mai mic\'e3; privea stepa plin\'e3 de o mare fr\'e3m\'e2ntare; s\_a
\'eentors spre so\'feul ei:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ivan Kuzmici! Dumnezeu e st\'e3p\'e2n \'bai peste
via\'fe\'e3 \'bai peste moarte! Blagoslove\'bate\_o pe Ma\'baa. Hai, Ma\'baa, v
ino la.tat\'e3l t\'e3u!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Fata s\_a apropiat de Ivan Kuzmici, a c\'e3zut, palid\'e3
\'bai tremu\-r\'e2nd, \'een genunchi \'bai s\_a \'eenchinat p\'e2n\'e3 la p\'e3m
\'e2nt.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 B\'e3tr\'e2nul comandant a f\'e3cut semnul crucii peste ea
, de trei ori, apoi a ridicat\_o, a s\'e3rutat\_o \'bai i\_a }{\f27\fs24\cf1 spu
s cu glas schimbat:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Fii fericit\'e3, Ma\'baa! Roag\'e3\_te lui Dumnez
eu, \'bai el nu te va l\'e3sa! De vei g\'e3si un om bun, s\'e3 v\'e3 dea Dumneze
u dragoste \'bai bun\'e3 \'een\'feelegere, \'bai s\'e3 tr\'e3i\'fei cum am tr\'e
3
it eu cu Vasilisa Egorov\-na! R\'e3m\'e2i cu bine, Ma\'baa! Vasilisa Egorovna, d
u\_o}{\f27\fs24\cf1 mai repede.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Ma\'baa s\_a aruncat de g\'e2tul lui \'bai a \'eenceput s\
'e3 pl\'e2ng\'e3 \'een hohote.}{\f27\fs24

\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash S\'e3 ne s\'e3rut\'e3m \'bai noi..., a rostit pl\


'e2ng\'e2nd so\'feia comandan\-tului. R\'e3m\'e2i cu bine, Ivan Kuzmici al meu!
Iart\'e3\_m\'e3 dac\'e3 te\_am sup\'e3rat cu ceva!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Cu bine, cu bine, m\'e3icu\'fe\'e3! a spus comand
antul, \'eembr\'e3\'fei\'ba\'e2ndu\_\'bai b\'e3tr\'e2na so\'feie! Destul! Duce\'
fei\_v\'e3 acas\'e3! Dac\'e3 mai dove\-de\'bati, \'eembrac\_o pe Ma\'baa cu sara
fanul!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Am\'e2ndou\'e3 femeile s\_au \'eendep\'e3rtat. Eu m\'e3 ui
tam \'een urma Mariei Ivanovna. Ea s\_a \'eentors \'bai mi\_a f\'e3cut semn din
cap. Ivan Kuzmici s\_a \'eendreptat spre noi \'bai \'bai\_a \'eencordat toat\'e3
aten\'fe
ia asupra inamicului. R\'e3scula\'feii s\_au str\'e2ns \'een jurul c\'e3peteniei
\'bai deodat\'e3 au \'eenceput s\'e3 sar\'e3 de pe cai.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Acum fi\'fei tari! ne\_a spus c\'e3pitanul. \'cen
cepe asaltul.}{\f27\fs24
\par \'ce}{\f382\fs24\cf1 n clipa aceea, r\'e3scula\'feii au n\'e3v\'e3lit asupr
a fort\'e3re\'feei, cu r\'e3c\-nete \'bai strig\'e3te \'eensp\'e3im\'e2nt\'e3toa
re.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Tunul nostru era \'eenc\'e3rcat cu mitralii. Comandantul i
\_a l\'e3sat s\'e3 se apropie c\'e2t mai mult \'bai deodat\'e3 a tras din nou. M
itralia a lovit \'een plin. R\'e3scula\'feii s\_au desf\'e3cut parc\'e3 \'een do
u\'e3 \'bai s\_
au retras. Doar c\'e3petenia lor a r\'e3mas pe loc... Flutura sabia \'bai p\'e3r
ea c\'e3\_i \'eendeamn\'e3 cu mare aprindere; strig\'e3tele \'bai r\'e3cnetele a
u \'eencetat o clip\'e3, apoi au re\'eenceput.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Haide\'fei, b\'e3ie\'fei! a spus comandantul. Des
chide\'fei poarta \'bai bate\'fei toba... \'cenainte, b\'e3ie\'fei, la atac! Dup
\'e3 mine!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \'aai astfel, c\'e3pitanul, Ivan Ignatici \'bai cu mine am
fost \'eentr\_o clip\'e3 dincolo de \'eemprejmuire, dar garnizoana speriat\'e3
nici nu s\_a clintit.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ce sta\'fei, b\'e3ie\'fei? striga Ivan Kuzmici. C
hiar dac\'e3 ar fi s\'e3 murim, asta ni\_i datoria!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \'cen clipa aceea, r\'e3scula\'feii au dat n\'e3val\'e3 as
upra noastr\'e3 \'bai au p\'e3truns \'een fort\'e3rea\'fe\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Toba a t\'e3cut. Solda\'feii din garnizoan\'e3 au lep\'e3d
at armele; pe mine m\_au aruncat la p\'e3m\'e2nt, \'eens\'e3 m\_am ridicat reped
e \'bai am intrat \'een fort\'e3rea\'fe\'e3, \'eempreun\'e3 cu r\'e3scula\'feii.
R\'e3
nit la cap, coman\-dantul se afla \'eenconjurat de\_o ceat\'e3 de r\'e3uf\'e3c\'
e3tori care \'eei cereau cheile. M\_am repezit \'een ajutorul lui. C\'e2\'feiva
cazaci zdraveni m\_au legat cu curelele lor, spun\'e2ndu\_mi:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Vai de voi cei care nu vre\'fei s\'e3 v\'e3 supun
e\'fei \'eemp\'e3ratului!
\par Ne\_au t\'e2r\'e2t pe str\'e3zi; locuitorii ie\'baiser\'e3 din case cu p\'e
2ine \'bai sare. Se auzea dang\'e3t de clopot. Deodat\'e3 s\_a vestit prin mul\'
feime c\'e3 \'eemp\'e3ratul se afl\'e3 \'een pia\'fe\'e3, unde a\'bateapt\'e3 pr
izonierii \'ba
i prime\'bate jur\'e3m\'e2ntul. Norodul a dat n\'e3val\'e3 \'eentr\_acolo; tot \
'eentr\_acolo ne\_au m\'e2nat \'bai pe noi.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Pugaciov sta \'eentr\_un jil\'fe, \'een pridvorul casei co
mandantului. Era \'eembr\'e3cat \'eentr\_un frumos caftan c\'e3z\'e3cesc, cusut
cu fireturi. Cu\'bama \'eenalt\'e3 de blan\'e3 de samur cu ciucuri de fir de aur
\'eei era tras\'e3
p\'e2n\'e3 pe ochii sc\'e2nteietori. Fa\'fea lui \'eemi p\'e3ru cunoscut\'e3. \
'aaefii cazacilor \'eel \'eenconjurau. P\'e3rintele Gherasim sta palid \'bai tre
mur\'e2nd, cu crucea \'een m\'e2n\'e3, l\'e2ng\'e3 pridvor, \'bai parc\'e3 cerea
\'een\durare, t\'e3cut, pentru victimele care trebuia s\'e3 fie executate \'een pia\'f

e\'e3. Sp\'e2nzur\'e3toarea a fost ridicat\'e3 \'eendat\'e3. C\'e2nd ne\_am apro


\-piat, ba\'bakirii au \'eempr\'e3\'batiat norodul, duc\'e2ndu\_ne \'eenaintea l
ui Pu\gaciov. Clopotul a \'eencetat \'bai s\_a l\'e3sat o ad\'e2nc\'e3 t\'e3cere.}{\f2
7\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash Care\_i comandantul? a \'eentrebat impostorul.}{\f
27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Uriadnicul nostru a ie\'bait din mul\'feime \'bai l\_a ar\
'e3tat pe Ivan Kuzmici.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Pugaciov l\_a privit pe b\'e3tr\'e2n cu ochi \'eenfrico\'b
a\'e3tori.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Cum ai \'eendr\'e3znit s\'e3 mi te \'eempotrive\'
bati mie, \'eemp\'e3ratul t\'e3u?
\par Comandantul, sl\'e3bit din cauza r\'e3nii, \'ee\'bai adun\'e3 ultimele pute
ri \'bai\_i r\'e3spunse cu glas hot\'e3r\'e2t:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Tu nu e\'bati \'eemp\'e3ratul meu! E\'bati un ho\
'fe \'bai un impostor! Auzi tu?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Pugaciov s\_a \'eencruntat \'bai a f\'e3cut semn cu batist
a lui alb\'e3. C\'e2\-\'feiva cazaci l\_au \'een\'baf\'e3cat pe b\'e3tr\'e2nul c
\'e3pitan \'bai l\_au t\'e2r\'e2t la sp\'e2n\-zur\'e3toare. Sus, pe grind\'e3, a
ap\'e3rut ba\'ba
kirul mutilat, pe care\_l cer\-cetasem cu o sear\'e3 mai \'eenainte. \'deinea fr
\'e2nghia \'een m\'e2n\'e3 \'bai, dup\'e3 un minut, l\_am v\'e3zut pe bietul Iva
n Kuzmici ridicat \'een v\'e3zduh. Atunci l\_au adus \'eenaintea lui Pugaciov pe
Ivan Ignatici.
}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Jur\'e3 credin\'fe\'e3 \'eemp\'e3ratului Piotr Fe
odorovici! i\_a spus Puga\-ciov.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Tu nu e\'bati \'eemp\'e3rat! a r\'e3spuns Ivan Ig
natici, repet\'e2nd vorbe\-le c\'e3pitanului. E\'bati ho\'fe, m\'e3i frate, \'ba
i te dai drept \'eemp\'e3rat!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Pugaciov a f\'e3cut din nou semn cu batista \'bai bravul l
ocotenent a fost sp\'e2nzurat l\'e2ng\'e3 b\'e3tr\'e2nul s\'e3u comandant.}{\f27
\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Acum \'eemi venea mie r\'e2ndul. M\_am uitat la Pugaciov c
u \'een\-dr\'e3zneal\'e3, hot\'e3r\'e2t s\'e3 repet \'bai eu r\'e3spunsul viteji
lor mei camarazi. Atunci, cu mare uimire, l\_am v\'e3zut pe \'aavabrin printre \
'baefii r\'e3s\-cula
\'feilor, tuns rotunjit \'bai \'eembr\'e3cat \'eentr\_un caftan c\'e3z\'e3cesc.
S\_a apropiat de Pugaciov \'bai i\_a spus ceva la ureche.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Sp\'e2nzura\'fei\_l! a rostit Pugaciov, f\'e3r\'e
3 a se mai uita la mine.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Mi\_au pus \'bateangul de g\'e2t. Am \'eenceput s\'e3 murm
ur o rug\'e3ciu\-ne, c\'e3indu\_m\'e3 de toate p\'e3catele mele \'bai rug\'e2ndu
\_l pe Dumnezeu s\'e3\_i scape pe to\'fei cei ce\_mi erau dragi.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 M\_au t\'e2r\'e2t la sp\'e2nzur\'e3toare.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Nu te teme! Nu te teme! \'eemi spuneau uciga\'bai
i, vr\'e2nd poate \'eentr\_adev\'e3r s\'e3\_mi}{\f27\fs24\cf1 dea curaj.}{\f27\
fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Deodat\'e3 am auzit un strig\'e3t:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Sta\'fei, afurisi\'feilor! Opri\'fei!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 C\'e3l\'e3ii s\_au oprit; m\_am uitat \'bai l\_am v\'e3zut
pe Savelici la pi\-cioarele lui Pugaciov.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash T\'e3tucule scump! spunea bietul mo\'baneag. Ce c
\'e2\'batigi omo\-r\'e2nd un biet copil de boier? Da\_i drumul. Pentru d\'e2nsul
\'fei se vor pl\'e3ti bani buni! Iar pentru pild\'e3 \'bai spaim\'e3, d\'e3 por
unc\'e3 s\'e3 fiu sp
\'e2nzurat eu, un mo\'baneag!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Pugaciov a f\'e3cut semn \'bai\_ndat\'e3 am fost dezlegat
\'bai l\'e3sat liber.}{\f27\fs24

\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash T\'e3tucul nostru te iart\'e3, am auzit un glas.}


{\f27\fs24
\par }\pard\plain \s15\ql \fi567\li0\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin0\itap0 \cbp
at8 \f27\fs24\cf1\lang1048\langfe1048\cgrid\langnp1048\langfenp1048 {\f382 N\_a\
'ba putea spune c\'e3 m\_am bucurat, \'een clipa aceea, de m\'e2ntui\-rea mea, d
up\'e3 cum iar\'e3
\'bai n\_a\'ba putea spune c\'e3\_mi p\'e3rea r\'e3u. Sen\-timentele \'eemi erau
prea tulburi. M\_au dus din nou \'een fa\'fea a\'baa-zi\-sului \'eemp\'e3rat \'
bai m\_au a\'baezat \'een genunchi. Pugaciov \'eemi \'eentinse m\'e2na br\'e3zda
t\'e3 de vine.
\par }\pard\plain \ql \fi567\li0\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin0\itap0 \cbpat8
\fs20\lang1048\langfe1048\cgrid\langnp1048\langfenp1048 {\f382\fs24\cf1 \emdash
S\'e3rut\'e3\_i m\'e2na! S\'e3rut\'e3\_i m\'e2na! spuneau cei din jur.}{\f27\fs
24
\par }{\f382\fs24\cf1 Eu \'eens\'e3 preferam cea mai \'eengrozitoare pedeaps\'e3
dec\'e2t aceast\'e3 \'eenjosire tic\'e3loas\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Dr\'e3gu\'feule, Piotr Andreici! \'baoptea Saveli
ci la spatele meu, \'eemping\'e2ndu\_m\'e3. Nu fi \'eenc\'e3p\'e3\'fe\'e2nat. Ce
te cost\'e3? Scuip\'e3, dar s\'e3\-rut\'e3\_i m\'e2na r\'e3uf\'e3c... (Ptiu!) S
\'e3rut\'e3\_i m\'e2
nu\'fea!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Nici nu m\'e3 clinteam. Pugaciov \'bai\_a retras m\'e2na,
spun\'e2nd cu un z\'e2mbet batjocoritor:}{\f27\fs24
\par \emdash \'ce}{\f382\fs24\cf1 n\'e3l\'feimea\_sa, se vede treaba, a \'eenne
bunit de bucurie! Ridica\'fei\_l!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 M\_au ridicat \'bai m\_au l\'e3sat liber. Am stat s\'e3 pr
ivesc la conti\-nuarea groaznicei comedii. Locuitorii \'eencepuser\'e3 a depune
jur\'e3\-m\'e2ntul. Se apropiau pe r\'e2nd, s\'e3rutau crucea \'bai dup\'e3 acee
a se \'ee
nchinau impostorului. Solda\'feii garnizoanei erau \'bai ei acolo. Cro\-itorul c
ompaniei, \'eenarmat cu foarfec\'e3 lui tocit\'e3, le t\'e3ia cozile. Care cum s
e scutura de p\'e3r, venea la m\'e2na lui Pugaciov, care\_l ierta \'bai\_l prime
a \'ee
n banda lui. Asta a durat vreo trei ceasuri. \'cen sf\'e2r\'bait, Pugaciov s\_a
ridicat din jil\'fe \'bai a cobor\'e2t din pridvor \'eem\-preun\'e3 cu c\'e3pete
niile.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 I\_au adus un cal alb cu fr\'e2u frumos; doi cazaci }{\f382
\fs24\cf1 l\_au luat pe Pugaciov de subsuori \'bai l\_au ridicat \'een \'baa. Pu
gaciov l\_a vestit pe preotul Gherasim c\'e3 va lua masa la el. \'cen clipa acee
a s\_a auzit \'feip
\'e3tul unei femei. C\'e2\'feiva t\'e2lhari o t\'e2rau \'een pridvor pe Vasilisa
Egorovna, aproape goal\'e3, cu p\'e3rul r\'e3v\'e3\'bait. Un t\'e2lhar se \'bai
\'eem\-br\'e3case cu bundi\'fea ei, al\'feii duceau pernele, l\'e3zile, servici
ul de ceai, a
\'baternutul \'bai \'eentregul calabal\'e2c.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Doamne, Dumnezeule! striga s\'e3rmana b\'e3tr\'e2
n\'e3. L\'e3sa\'fei\_ma \'een plata Domnului, oameni buni! Duce\'fei\_m\'e3 la I
van Kuzmici!}{\f27\fs24
\par \'ce}{\f27\fs24\cf1 n clipa aceea, a p}{\f382\fs24\cf1 rivit sp\'e2nzur\'e3
toarea \'bai l\_a v\'e3zut pe b\'e3rbatu\_s\'e3u.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Nelegiui\'feilor! a strigat ea \'eennebunit\'e3.
Ce\_a\'fei f\'e3cut cu d\'e2n\-sul? Ivan Kuzmici, lumina mea! Soldat vrednic! Nu
te\_au atins baionetele prusace, nici gloan\'feele turce\'bati, nu \'fei\_ai pi
erdut via\'fea \'ee
ntr\_o lupt\'e3 cinstit\'e3, dar ai c\'e3zut r\'e3pus de un ocna\'ba fugar!}{\f2
7\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Astupa\'fei\_i gura acestei zgrip\'feoroaice b\'e
3tr\'e2ne! a spus Puga\-ciov \'bai un cazac t\'e2n\'e3r a lovit\_o cu sabia pest
e cap.}{\f27\fs24

\par }{\f382\fs24\cf1 B\'e3tr\'e2na a c\'e3zut moart\'e3 pe sc\'e3ri.}{\f27\fs24


\par }{\f382\fs24\cf1 Pugaciov a plecat mai departe \'bai mul\'feimea a pornit b
uluc \'een ur}{\f27\fs24\cf1 ma lui.}{\f27\fs24
\par
\par
\par
\par }{\f27\fs24\cf1 CAPITOLUL VIII}{\f27\fs24
\par }{\i\f27\fs24\cf1 UN OASPETE NEPOFTIT}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1
\par }{\f382\fs24\cf1 Oaspetele nepoftit pic\'e3 mai r\'e3u ca un t\'e3tar.}{\f2
7\fs24
\par }{\i\f382\fs24\cf1 O zic\'e3toare}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1
\par }{\f382\fs24\cf1 Pia\'fea se golise. St\'e3m pe loc \'bai nu\_mi puteam adu
na g\'e2ndurile r\'e3v\'e3\'baite din cauza acelor clipe de groaz\'e3.}{\f27\fs2
4
\par }{\f382\fs24\cf1 Cel mai r\'e3u m\'e3 chinuia g\'e2ndul c\'e3 nu \'batiam n
imic de soarta Mariei Ivanovna. Unde\_o fi? Ce s\_o fi \'eent\'e2mplat cu d\'e2n
sa? O fi izbutit s\'e3 se ascund\'e3? O fi sigur locul unde s\_a ascuns? Am in\trat \'ee
n casa comandantului, plin de nelini\'bate. Totul era pustiit; scaune, mese, cuf
ere, toate erau sf\'e3r\'e2mate, vasele sp}{\f27\fs24\cf1 arte, totul furat.}{\f
27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Am alergat pe scara \'eengust\'e3 care ducea sus \'bai\_am
intrat pentru \'eent\'e2ia oar\'e3 \'een odaia Mariei Ivanovna. I\_am v\'e3zut
a\'baternutul r\'e3s\-colit de t\'e2lhari, dulapul spart \'bai golit. Numai cand
ela mai ardea \'ee
n col\'feul cu icoane, acum gol. R\'e3m\'e3sese \'eentreag\'e3 o oglinjoar\'e3,
at\'e2rnat\'e3 \'een perete... Unde\_o fi st\'e3p\'e2na acestei chilii modeste d
e fecioar\'e3? Mi\_a trecut prin minte un g\'e2nd groaznic, \'eenchipuindu\_mi\_
o \'een m\'e2
inile bandi\'feilor... Mi s\_a str\'e2ns inima... Am pl\'e2ns amarnic \'bai am s
trigat\_o cu glas tare.}{\f27\fs24
\par \'ce}{\f27\fs24\cf1 n clipa}{\f382\fs24\cf1 aceea am auzit un zgomot u\'ba
or, \'bai Pala\'baa ie\'bai de dup\'e3 dulap, palid\'e3 \'bai tremur\'e2nd.}{\f2
7\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Piotr Andreiei! a rostit ea \'bai a pocnit din pa
lme. Ce zi! C\'e2te groz\'e3vii!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Dar Maria Ivanovna? am \'eentrebat\_o eu cu ner\'
e3bdare. Ce\_i cu Maria Ivanovna?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Domni\'baoara tr\'e3ie\'bate! E ascuns\'e3 la Aku
lina Pamfilovna.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash La preoteas\'e3? am strigat \'eengrozit. Dumnezeu
le! Pugaciov e acolo!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Am ie\'bait repede din odaie; \'eentr\_o clip\'e3 eram \'e
en uli\'fe\'e3 \'bai am luat\_o la fug\'e3 c\'e2t puteam de repede spre casa pre
otului, nesim\-\'feind \'bai nev\'e3z\'e2nd nimic \'een juru\_mi. Acolo se auzea
u strig\'e3
te, hohote de r\'e2s, c\'e2ntece; Pugaciov petrecea cu prietenii s\'e3i.}{\f27\f
s24
\par }{\f382\fs24\cf1 Pala\'baa alerga dup\'e3 mine. Am trimis\_o s\_o cheme \'e
encet pe Akulina Pamfilovna. Dup\'e3 o clip\'e3, preoteasa, cu o sticl\'e3 goal\
'e3 \'een m\'e2n\'e3, a ie\'bait \'een tind\'e3, unde m\'e3 aflam eu.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash Pentru Dumnezeu! Unde\_i Maria Ivanovna? am \'eent
rebat\_o cu o tulburare de nedescris.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Porumbi\'fea noastr\'e3 st\'e3 culcat\'e3 \'een p
atul meu, dup\'e3 paravan, a r\'e3spuns preoteasa. Piotr Andreiei, era c\'e2t pe
ce s\'e3 se \'eent\'e2mple o nenorocire, dar, slav\'e3 Domnului, totul a trecut

cu bine! Abia se a
\'baezase nelegiuitul la mas\'e3, \'bai ea, s\'e3r\'e3cu\'fea, venindu\_\'bai \'
een fire, a \'eenceput s\'e3 geam\'e3!... Am \'eencremenit. El a auzit\_o.}{\f27
\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 "Cine geme aici, b\'e3tr\'e2no?" M\_am \'eenchinat p\'e2n\
'e3 la p\'e3m\'e2nt \'een fa\'fea t\'e2lharului. "Nepoat\'e3\_mea, m\'e3ria\_ta.
.. e bolnav\'e3 \'bai st\'e3 \'een pat, e a doua s\'e3pt\'e3m\'e2n\'e3."}{\f27\f
s24
\par }{\f382\fs24\cf1 "E t\'e2n\'e3r\'e3 nepoat\'e3\_ta?"}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 "E t\'e2n\'e3r\'e3, st\'e3p\'e2ne!"}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 "Arat\'e3\_mi\_o!"}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Mi\_a s\'e3rit inima, dar n\_aveam \'eencotro.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 "Poftim, m\'e3ria}{\f27\fs24\cf1\super :}{\f382\fs24\cf1 t
a! Dar fata nu se va putea ridica, spre a veni la m\'e3ria\_ta..."}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 "Nu\_i nimic, b\'e3tr\'e2no! M\'e3 duc singur s\_o v\'e3d!
" \'aai afurisitul, ce crezi? S\_a dus dup\'e3 paravan, a dat perdeaua la o part
e, s\_a uitat cu ochii lui de uliu \'bai... nimic! Dumnezeu ne\_a sc\'e3pat! \'a
ai, crede\_m\'e3
, eu \'bai p\'e3rintele ne a\'bateptam la o moarte de mu\-cenici! Din fericire,
porumbi\'fea mea nu l\_a recunoscut. Dumnezeule atotputernic! Ce zi de s\'e3rb\'
e3toare ne\_a fost dat s\'e3 apuc\'e3m noi! N\_avem ce spune! S\'e3rmanul Ivan K
uzmici! Cine s
\_ar fi g\'e2n\-dit!... Dar Vasilisa Egorovna? Dar Ivan Ignatici? Pe el, pentru
ce?... Cum de te\_a cru\'feat pe dumneata? Dar de \'aavabrin Alexei Ivan\'e2ci,
ce zici? S\_a tuns rotunjit \'bai\_i aici, la noi, petrece cu d\'e2n\'baii. E di
baci, n\_
am ce zice! C\'e2nd am spus de nepoat\'e3\_mea bolnav\'e3, te rog s\'e3 m\'e3 cr
ezi, mi\_a aruncat o privire, parc\'e3 mi\_a \'eempl\'e2ntat un cu\'feit, dar nu
m\_a dat de gol! \'cei mul\'feumesc \'bai pentru at\'e2ta}{\f27\fs24\cf1 !}{\f2
7\fs24
\par \'ce}{\f382\fs24\cf1 n clipa aceea s\_au auzit r\'e3cnetele musafirilor be\
'fei \'bai glasul p\'e3rintelui Gherasim. Musafirii cereau vin; p\'e3rintele \'b
ai\_a strigat nevasta; ea a \'eenceput \'eendat\'e3 s\'e3 alerge de colo\_colo.}
{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Fugi acas\'e3, Piotr Andreici, nu\_i de dumneata
acum! Be\'feia e \'een toi \'bai po\'fei c\'e3dea \'een m\'e2na t\'e2lharilor bu
im\'e3ci\'fei de b\'e3utur\'e3. Cu bine, Piotr Andreici! Ce\_o fi, o fi! Poate n
u ne\_o l\'e3
sa Dumnezeu! \'aai preoteasa \'bai\_a v\'e3zut de ale sale.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 M\_am \'eendreptat c\'e3tre locuin\'fea mea, lini\'batit \
'eentruc\'e2tva; trec\'e2nd prin pia\'fe\'e3, am v\'e3zut c\'e2\'feiva ba\'bakir
i \'eembulzindu\_se sub sp\'e2nzur\'e3\-toare \'bai sco\'fe\'e2nd ciubotele sp\'
e2nzura\'feilor. Mi
\_am st\'e3p\'e2nit cu greu indignarea, d\'e2ndu\_mi seama c\'e3 ar fi fost f\'e
3r\'e3 folos s\'e3 m\'e3 ames\-tec.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 T\'e2lharii forfoteau prin toat\'e3 fort\'e3rea\'fea \'bai
pr\'e3dau casele ofi\'fee\-rilor. Pretutindeni s\_auzeau strig\'e3tele r\'e3scu
la\'feilor be\'fei. Acas\'e3, Savelici m\_a \'eent\'e2mpinat \'een prag.}{\f27\f
s24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Slav\'e3 Domnului! Am crezut c\'e3 te\_au \'een\'
baf\'e3cat nelegiui\'feii din nou! T\'e3icu\'fe\'e3 Piotr Andreici, m\'e3 crezi?
T\'e2lharii ne\_au furat totul: hainele, rufele, lucrurile, blidele... Nu ne\_a
mai r\'e3mas ni
mic! Dar ce mai putem spune?! Slav\'e3 Domnului c\'e3 te\_au l\'e3sat m\'e3car p
e dumneata \'een via\'fe\'e3! L\_ai recunoscut pe hatmanul lor?}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash Nu l\_am recunoscut! Cine\_i?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Cum, t\'e3icu\'fe\'e3, ai uitat de be\'feivul c\'
e3ruia i\_ai dat cojocul la han? Cojocul acela nou\_nou\'fe... cu blan\'e3 de ie
pure... C\'e2nd l\_a \'eembr\'e3cat tic\'e3losul, au plesnit toate cus\'e3turile
.}{\f27\fs24

\par }{\f382\fs24\cf1 M\_a cuprins uimirea. \'centr\_adev\'e3r, asem\'e3narea lu


i Pugaciov cu fosta mea c\'e3l\'e3uz\'e3 era izbitoare. M\_am convins c\'e3 Puga
ciov \'bai fosta c\'e3l\'e3uz\'e3 sunt unul \'bai acela\'bai om, \'bai\_atunci a
m \'een\'fe
eles de ce m\_a cru\'feat. N\_am putut s\'e3 nu m\'e3 mir de \'eenl\'e3n\'feuire
a ciudat\'e3 a evenimentelor: cojocul meu de copil, d\'e3ruit unui pribeag, m\'e
3 sc\'e3pase de \'batreang, iar be\'feivul care umbla de la un han la altul \'ee
mpresura acum fort\'e3re\'fee, zguduind \'eentreaga \'eemp\'e3r\'e3\'feie...}{\f
27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash Nu vrei s}{\f382\fs24\cf1 \'e3 m\'e3n\'e2nci? m\_a
\'eentrebat Savelici, de fel schimbat \'een apuc\'e3turile lui. Acas\'e3 nu mai
avem nimic, dar am s\'e3 m\'e3 duc s\'e3 caut \'bai am s\'e3\_\'fei preg\'e3tes
c ceva.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Cum am r\'e3mas singur, am c\'e3zut pe g\'e2nduri. Ce treb
uia s\'e3 fac? S\'e3 r\'e3m\'e2n \'een fort\'e3rea\'fea aflat\'e3 sub st\'e3p\'e
2nirea nelegiuitului, s\'e3\_i urmez banda? Nici una, nici alta nu era de demnit
atea unui ofi\'fe
er. Datoria \'eemi cerea s\'e3 m\'e3 duc acolo unde slujba mea putea fi folosito
are patriei, \'een clipele acelea grele. Dragostea \'eens\'e3 m\'e3 \'eendemna g
rozav s\'e3 r\'e3m\'e2n l\'e2ng\'e3 Maria Ivanovna, s\'e3\_i fiu ap\'e3r\'e3\-to
r \'ba
i scut. De\'bai prevedeam grabnica \'bai ne\'eendoielnica schimbare a \'eempreju
r\'e3rilor, nu puteam s\'e3 nu m\'e3 cutremur \'eenf\'e3\'fei\'ba\'e2ndu\_mi per
icolul \'een care se g\'e3sea. G\'e2ndurile mi\_au fost \'eentrerupte de sosirea
\'een fug\'e3
a unui cazac care m\'e3 anun\'fe\'e3:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash M\'e3ria\_sa \'eemp\'e3ratul te cheam\'e3 la d\'e
2nsul!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Unde e acum? am \'eentrebat eu, preg\'e3tindu\_m\
'e3 s\'e3 m\'e3 supun.}{\f27\fs24
\par \emdash \'ce}{\f382\fs24\cf1 n casa comandantului! Dup\'e3 mas\'e3, t\'e3t
ucul s\_a dus la baie \'bai acum se odihne\'bate. Ei, \'een\'e3l\'feimea\_voastr
\'e3, se vede din toate celea c\'e3\_i o persoan\'e3 sus\_pus\'e3: la mas\'e3 a
binevoit s\'e3 m\'e3
n\'e2nce doi purcei frip\'fei, apoi a f\'e3cut o baie at\'e2t de fierbinte, de n
ici Taras Kurocikin n\_a putut r\'e3bda; i\_a dat m\'e3turic\'e3 lui Fomka Bikba
ev \'bai cu greu \'bai\_a venit \'een fire, stropindu\_se cu ap\'e3 rece... N\_
ai ce spune, are apuc\'e3turi de om mare... \'bai se spune c\'e3 \'een baie \'ba
i\_a ar\'e3tat semnele de \'eemp\'e3rat ce le are pe piept: pe o parte, pajura c
u dou\'e3 capete, de m\'e3rimea unui ban, iar pe alta \emdash chipul lui!}{\f27
\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 N\_am g\'e3sit c\'e3 trebuie s\'e3 zdruncin convingerea ca
zacului, \'bai ne\_am dus \'eempreun\'e3 la casa comandantului; m\'e3 g\'e2ndeam
la \'een\-t\'e2lnirea cu Pugaciov \'bai m\'e3 sileam s\'e3 ghicesc cum se va sf
\'e2r\'ba
i. Cititorul \'ee\'bai poate \'eenchipui, cred, c\'e3 nu\_mi puteam p\'e3stra u\
'baor s\'e2ngele rece. \'cencepuse s\'e3 se \'eensereze c\'e2nd am ajuns la casa
comandantului. Sp\'e2nzur\'e3toarea cu victimele ei se z\'e3rea neagr\'e3, \'ee
nfior\'e3
toare. Cadavrul s\'e3rmanei neveste a comandantului mai z\'e3cea sub cerdac, und
e st\'e3teau de paz\'e3 doi cazaci. Cel cu care venisem s\_a dus s\'e3 m\'e3 anu
n\'fee; s\_a \'eentors \'eendat\'e3 \'bai m\_a introdus \'een \'eenc\'e3perea un
de, cu o sear
\'e3 mai\_nainte, \'eemi luasem r\'e3mas bun at\'e2t de dr\'e3g\'e3stos de la Ma
ria Ivanovna.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Am v\'e3zut un tablou neobi\'banuit: la masa a\'baternut\'
e3, \'eenc\'e3rcat\'e3 cu pahare \'bai sticle, sta Pugaciov, \'eempreun\'e3 cu v
reo zece c\'e3pete\-nii de\_ale cazacilor, to\'fei cu c\'e3ciulile pe cap, \'eem
br\'e3ca\'fei cu c

\'e3m\'e3\'bai colorate \'bai \'eenfierb\'e2nta\'fei de b\'e3utur\'e3, cu mutrel


e ro\'baii \'bai cu ochii aprin\'bai. Printre ei nu se afla nici \'aavabrin, nic
i uriadnicul nostru, tr\'e3d\'e3torii nou recruta\'fei.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash A... domni a\_voastr\'e3! a rostit Pugaciov cum m
\_a v\'e3zut. Bine a\'fei venit! V\'e3 oferim locul, cu toat\'e3 cinstea! Pofti\
'fei, v\'e3 rog!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Sfetnicii lui s\_au \'eenghesuit \'bai eu m\_am a\'baezat
t\'e3cut la un col\'fe de mas\'e3. Vecinul meu, un cazac t\'e2n\'e3r, zvelt \'ba
i frumos, mi\_a turnat un pahar de vin prost de care eu nu m\_am atins. Curios,
am \'ee
nceput a cerceta adun\'e3tura. La locul de cinste st\'e3tea Puga\-ciov, cu coate
le pe mas\'e3, sprijinindu\_\'bai cu pumnul lui mare bar\-ba neagr\'e3. Tr\'e3s\
'e3turile fe\'feei \'eei erau regulate, destul de pl\'e3cute; nu ar\'e3
tau nici o cruzime. Vorbea mereu cu unul de vreo cincizeci de ani, pe care\_l nu
mea c\'e2nd conte, c\'e2nd Timofeici, iar uneori \'eei spunea "unchiule". To\'fe
i se purtau \'eentre ei ca ni\'bate egali, near\'e3t\'e2nd vreo stim\'e3 deosebi
t\'e3 fa\'fe
\'e3 de conduc\'e3torul lor. Vorbeau despre asaltul de diminea\'fe\'e3, despre s
uccesul r\'e3scoalei \'bai despre viitoarele ac\'feiuni militare. Fiecare se l\'
e3uda, \'ee\'bai expunea p\'e3rerile, \'eel contrazicea liber pe Pugaciov.}{\f27
\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 La aceast\'e3 ciudat\'e3 consf\'e3tuire militar\'e3 s\_a h
ot\'e3r\'e2t atacul asu\-pra Orenburgului: mi\'bacare \'eendr\'e3znea\'fe\'e3, c
are era c\'e2t pe ce s\'e3 fie \'eencununat\'e3 de un fatal succes.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 S\_au \'een\'feeles s\'e3 porneasc\'e3 a doua zi.}{\f27\fs
24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Fra\'feilor! spuse Pugaciov. \'cenainte de culcar
e, s\'e3 c\'e2nt\'e3m c\'e2n\-tecul care\_mi place mie! Hai, Ciumakov, \'eencepe
!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Vecinul meu a \'eenceput cu glas sub\'feire un c\'e2ntec d
e luntra\'ba, un c\'e2ntec de jale; \'bai to\'fei \'eel acompaniau \'een cor:}{\
f27\fs24
\par }{\i\f27\fs24\cf1
\par }{\i\f382\fs24\cf1 Nu frem\'e3ta, dumbrav\'e3 verde, mam\'e3,
\par Las\'e3 s\'e3\_mi deap\'e3n g\'e2ndul greu \'bai\_amar,
\par C\'e3 m\'e2ine\_am s\'e3 m\'e3 duc la judecat\'e3,
\par \'cen fa\'fea judelui, cumplitul \'fear.
\par }{\i\f27\fs24\cf1
\par }{\i\f382\fs24\cf1 \'aai\_o s\'e3 m\'e3\_ntrebe \'fearul \emdash gospodaru
l:}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash }{\i\f382\fs24\cf1 "Ian spune, m\'e3i voinice din
popor,
\par Cum \'bai cu cine ai furat?}{\f27\fs24
\par }{\i\f382\fs24\cf1 La jaf cu mul\'fei te\_ai \'eenh\'e3itat?"}{\f27\fs24
\par }{\i\f27\fs24\cf1
\par }{\i\f382\fs24\cf1 \emdash "N\'e3dejdea mea e\'bati, pravoslavnic \'fear!
\par \'aai\_oi spune adev\'e3ru\_adev\'e3rat.
\par Tovar\'e3\'bai patru\_avui to\'fei, pream\'e3rite,
\par \'cent\'e2iul fost\_a noaptea\_ntunecat\'e3,}{\f27\fs24
\par }{\i\f382\fs24\cf1 Al doilea vezi: jungherul ascu\'feit,}{\f27\fs24
\par }{\i\f27\fs24\cf1 Al treilea, murgul meu cel mai iubit,}{\f27\fs24
\par }{\i\f382\fs24\cf1 \'aai\_al patrulea\_mi fu arcul \'eenstrunit,}{\f27\fs24
\par
fs24
\par
\par
\par
s24
\par

}{\i\f382\fs24\cf1 Iar ca trimi\'bai, avui s\'e3ge\'fei c\'e3lite. "}{\f27\


}{\i\f27\fs24\cf1
}{\i\f382\fs24\cf1 Mi\_o spune atunci m\'e3ritul \'fear:}{\f27\fs24
}{\i\f382\fs24\cf1 \emdash " Doar cinste \'feie, fecior de plugar,}{\f27\f
}{\i\f382\fs24\cf1 C\'e3 bine ai r\'e3spuns \'bai\_ai jefuit!}{\f27\fs24

\par }{\i\f382\fs24\cf1 Am s\'e3 te c\'e3ft\'e3nesc, voinice, drept r\'e3splat\'


e3,}{\f27\fs24
\par }{\i\f382\fs24\cf1 \'aai\_n mijlocul c\'e2mpiei, mari palate}{\f27\fs24
\par }{\i\f382\fs24\cf1 \'dei\_oi da: doi st\'e2lpi \'bai\_o grind\'e3 peste ei.
"
\par }{\i\f27\fs24\cf1
\par }{\f27\fs24\cf1 N\_am cuvinte }{\f382\fs24\cf1 s\'e3 v\'e3 descriu cum m\_a
impresionat acest c\'e2ntec popular despre sp\'e2nzur\'e3toare, c\'e2ntat de ni
\'bate oameni sorti\'fei sp\'e2nzur\'e3torii. Fe\'feele lor amenin\'fe\'e3
toare, glasurile lor armonioase, tonul de ad\'e2nc\'e3 triste\'fee pe care\_l d\
'e3deau cuvintelor expresive, toate acestea au f\'e3cut ca un fior poetic s\'e3\
_mi zguduie \'eentreaga fiin\'fe\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Musafirii au mai b\'e3ut c\'e2te un pahar, dup\'e3 care s\
_au ridicat de la mas\'e3, lu\'e2ndu\_\'bai r\'e3mas bun de la Pugaciov.}{\f27\f
s24
\par }{\f382\fs24\cf1 Voiam s\'e3 plec \'bai eu \'een urma lor, dar acesta mi\_a
spus:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Stai! Vreau s\'e3\_\'fei gr\'e3iesc ceva.}{\f27\f
s24
\par }{\f27\fs24\cf1 Am r}{\f382\fs24\cf1 \'e3mas singuri. Am t\'e3cut am\'e2ndo
i c\'e2teva clipe; Pugaciov se uita \'feint\'e3 la mine \'bai, din c\'e2nd \'een
c\'e2nd, f\'e3cea un semn din ochiul st\'e2ng cu o deosebit\'e3 \'bairetenie \'
bai batjocur\'e3
pe fa\'fe\'e3. \'cen sf\'e2r\'bait, r\'e2se; era de\_o veselie at\'e2t de natur
al\'e3, \'eenc\'e2t, uit\'e2ndu\_m\'e3 la d\'e2nsul, am \'eenceput s\'e3 r\'e2d
\'bai eu, f\'e3r\'e3 s\'e3 \'batiu de ce.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ce\_i, \'een\'e3l\'feimea\_ta? m\_a \'eentrebat e
l. Recunoa\'bate c\'e3 te\_ai speriat c\'e2nd fl\'e3c\'e3ii mei \'fei\_au arunca
t \'batreangul de g\'e2t. Cred c\'e3 \'fei s\_a f\'e3cut inima c\'e2t un purice!
Dac\'e3 n\_
ar fi fost servitorul t\'e3u, te\_ai fi leg\'e3nat \'een sp\'e2nzur\'e3toare. L\
_am recunoscut \'eendat\'e3 pe ghiuj. Ai fi crezut vreodat\'e3, \'een\'e3l\'feim
ea\_ta, c\'e3 omul care te\_a scos la drum era \'eensu\'bai marele \'fear? (Aici
, el \'bai\_
a luat un aer seme\'fe \'bai tainic.) E\'bati foarte vinovat fa\'fe\'e3 de mine,
a continuat, dar te\_am iertat pentru bun\'e3tatea ta, c\'e3ci mi\_ai f\'e3cut
un bine c\'e2nd eram silit s\'e3 m\'e3 ascund de du\'baman. Cum te voi mai putea
r\'e3spl\'e3
ti, o s\'e3 vezi dup\'e3 ce voi c\'e3p\'e3ta st\'e3p\'e2nirea! F\'e3g\'e3duie\'b
ati s\'e3\_mi serve\'bati cu os\'e2rdie?}{\f27\fs24
\par \'ce}{\f382\fs24\cf1 ntrebarea \'een\'bael\'e3torului, ca \'bai \'eendr\'e3
zneala lui, mi s\_au p\'e3rut a\'baa de caraghioase, \'eenc\'e2t nu m\_am putut
st\'e3p\'e2ni s\'e3 nu sur\'e2d.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash De ce z\'e2mbe\'bati? m\_a \'eentrebat el \'eencr
unt\'e2ndu\_se. Nu crezi, poate, c\'e3 sunt marele \'fear? Ia zi!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 M\_am tulburat. Nu puteam recunoa\'bate un \'eemp\'e3rat \
'eentr\_un va\-gabond. Asta mi se p\'e3rea o la\'baitate de neiertat. Dac\'e3 i\
_a\'ba fi zis \'een fa\'fe\'e3 impostor, asta ar fi \'eensemnat os\'e2nd\'e3
la moarte; ceea ce vroim s\'e3 s\'e3v\'e2r\'baesc \'een primul moment de revolt
\'e3, \'een fa\'fea sp\'e2nzu\-r\'e3torii \'bai a \'eentregului popor, aici mi s
e p\'e3rea fanfaronad\'e3 inutil\'e3. \'aaov\'e3iam. Pugaciov \'eemi a\'batepta
r\'e3spunsul,
\'eencruntat; \'een sf\'e2r\'bait (\'bai ast\'e3zi \'eemi amintesc cu satisfac\'
feie de momentul acela), sim\'feul datoriei a triumfat asupra sl\'e3biciunii ome
ne\'bati. I\_am r\'e3spuns:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ascult\'e3! Am s\'e3\_\'fei spun tot adev\'e3rul.
Judec\'e3: pot s\'e3 recu\-nosc eu c\'e3 e\'bati \'eemp\'e3rat? E\'bati om de\'
batept \'bai \'fei\_ai da seama c\'e3 o fac din f\'e3\'fe\'e3rnicie.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Atunci, cine sunt eu, dup\'e3 p\'e3rerea ta?}{\f2
7\fs24

\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Dumnezeu \'batie! \'cens\'e3 oricine\_ai fi, joci


o carte primejdioas\'e3!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Pugaciov m\_a privit deodat\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Va s\'e3 zic\'e3, nu crezi c\'e3 sunt \'eemp\'e3r
atul Piotr Feodorovici? Bine. Dar un viteaz nu poate izbuti? Parc\'e3 Gri\'baka
Otrepiev}{\cs20\f27\fs24\cf1\super \chftn {\footnote \pard\plain
\s19\ql \li0\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin0\itap0 \fs20\lang1048\langfe1048\cg
rid\langnp1048\langfenp1048 {\cs20\super \chftn }{ }{\i\f382\fs24\cf1 Grigori (G
ri\'baka)}{\i\f27\fs24\cf1 Otrepiev (Falsul Dmitri) \emdash }{\f382\fs24\cf1 a
venturier, c
\'e3lug\'e3r r\'e3spopit de la m\'e3n\'e3stirea Ciudovo; cu ajutorul polonezilor
, a ocupat tronul lui Boris Godunov \'bai a domnit sub numele de Dmitri, fiul as
asinat al \'fearului Ivan }{\f27\fs24\cf1\lang1033\langfe1048\langnp1033 IV.}}}{
\f382\fs24\cf1
n\_a domnit \'een vechime? Crede despre mine ce vrei, dar \'feine\_te de mine.
Ce te privesc celelalte? Oricine ar ft popa, tot p\'e3rinte i se spune. Sluje\'b
ate\_mi cu credin\'fe\'e3 \'bai te voi face feldmare\'baal \'bai chiar cneaz. Ce
zici?}{
\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash }{\f382\fs24\cf1 Nu! i\_am r\'e3spuns hot\'e3r\'e2
t. Sunt nobil de ob\'e2r\'baie. Am depus jur\'e3m\'e2ntul c\'e3tre \'eemp\'e3r\'
e3teas\'e3. Nu pot s\'e3\_\'fei slujesc. Dac\'e3\_mi vrei binele cu adev\'e3rat,
d\'e3\_mi drumul s
\'e3 m\'e3 duc la Orenburg.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 Pugaciov se g\'e2ndea.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Dar, dac\'e3 \'ee\'fei voi da drumul, \'eemi f\'e
3g\'e3duie\'bati c\'e3 m\'e3car }{\f27\fs24\cf1 nu vei merge \'eempotriva mea?}{
\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Cum a\'ba putea f\'e3g\'e3dui? i\_am r\'e3spuns.
Doar \'batii c\'e3 nu e dup\'e3 voia mea: dac\'e3 mi se va da ordin s\'e3 merg \
'eempotriva ta, n\_o s\'e3 am \'eencotro \'bai m\'e3 voi duce... Tu \'eensu\'fei
e\'bati conduc\'e3
tor \'bai ceri supunere de la ai t\'e3i. Dac\'e3 ar fi nevoie de mine, \'bai nu
mi\_a\'ba face datoria, ce\_ar \'eensemna asta? Capul meu e \'een puterea ta. Da
c\'e3 m\'e3 vei elibera, \'ee\'fei mul\'feumesc; dac\'e3 ai s\'e3 m\'e3
ucizi, te va judeca Dumnezeu! \'dei\_am spus adev\'e3rul...}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 Sinceritatea mea l\_a uimit.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Fie! a rostit el, b\'e3t\'e2ndu\_m\'e3 pe um\'e3r
. C\'e2nd e s\'e3 pedepsesc, pedepsesc. C\'e2nd e s\'e3 iert, iert. Du\_te \'een
tuspatru v\'e2nturile \'bai f\'e3 ce vrei! Vino m\'e2ine \'bai\_\'fei ia r\'e3
mas bun. Acum, la culcare. \'aai mie mi\_i somn.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 L\_am l\'e3sat \'bai am ie\'bait \'een uli\'fe\'e3. Noapte
a era lini\'batit\'e3 \'bai frigu\-roas\'e3. Luna \'bai stelele str\'e3luceau lu
min\'e2nd pia\'fea \'bai sp\'e2nzur\'e3toarea. \'cen fort\'e3rea\'fe\'e3 totul e
ra lini\'batit \'ba
i \'eentunecat. Mai era lumin\'e3 numai \'een cr\'e2\'bam\'e3, unde s\_auzeau st
rig\'e3tele be\'feivanilor \'eent\'e2rzia\'fei. M\_am uitat la casa preotului. O
bloanele \'bai poarta erau \'eenchise. Se p\'e3rea c\'e3 totul e lini\'batit \'e
en\'e3untru.}{
\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Acas\'e3, l\_am g\'e3sit pe Savelici t\'e2nguindu\_se din
cauza lipsei mele. Vestea c\'e3 sunt liber l\_a bucurat nespus.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Slav\'e3 \'feie, Doamne! a rostit el \'bai \'bai\
_a f\'e3cut cruce. O s\'e3 p\'e3r\'e3\-sim fort\'e3rea\'fea \'eendat\'e3 ce se v
a lumina \'bai o s\'e3 mergem \'eencotro ne\_or duce ochii. \'dei\_am preg\'e3ti
t ceva de m\'e2
ncare; m\'e3n\'e2nc\'e3, taic\'e3, \'bai odihne\'bate\_te p\'e2n\'e3 la ziu\'e3
ca\_n s\'e2nul lui Avram!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 I\_am urmat sfatul \'bai, dup\'e3 ce am cinat cu mare poft
\'e3, am adormit foarte repede pe du\'baumeaua goal\'e3, ostenit trupe\'bate \'b

ai suflete\'bate.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1
\par
\par CAPITOLUL }{\f27\fs24\cf1\lang1033\langfe1048\langnp1033 IX
\par }{\i\f382\fs24\cf1 DESP\'c3R\'deIREA}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1
\par }{\f382\fs24\cf1 Ce dulce\_a fost s\'e3 ne cunoa\'batem,}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 Frumoaso, preafrumoasa mea,}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \'aai\_a\'baa\_i de trist\'e3 desp\'e3r\'feirea}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \'aai\_at\'e2t de grea, at\'e2t de grea!}{\f27\fs24
\par }{\i\f27\fs24\cf1 Heraskov}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1
\par }{\f382\fs24\cf1 M\_am trezit dis\_de\_diminea\'fe\'e3, \'een b\'e3taia tob
ei. M\_am dus la locul de adunare. Cetele lui Pugaciov se str\'e2ngeau l\'e2ng\'
e3 sp\'e2nzu\-r\'e3toare, unde mai at\'e2rnau victimele din ajun. Cazacii erau c
\'e3l\'e3ri. Solda
\'feii, \'eenarma\'fei. Drapelele fluturau. Erau \'bai c\'e2teva tunuri puse pe
afet, printre care am recunoscut \'bai tunul nostru. To\'fei locuitorii erau aco
lo, a\'batept\'e2ndu\_l pe impostor.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 L\'e2ng\'e3 pridvorul casei comandantului, un cazac \'fein
ea de c\'e3\-p\'e3stru un cal alb, minunat, de ras\'e3 kirghiz\'e3. Am c\'e3utat
cu ochii cadavrul nevestei comandantului. Era tras ceva mai la o parte \'bai ac
operit cu o rogojin
\'e3. \'cen sf\'e2r\'bait, s\_a ar\'e3tat \'bai Pugaciov. Norodul s\_a descoperi
t. El s\_a oprit \'een pridvor \'bai le\_a dat bun\'e3 ziua oame\-nilor. Una din
tre c\'e3petenii i\_a \'eentins un sac cu bani de aram\'e3 \'bai el a \'eenceput
s\'e3\_
i arunce norodului cu pumnii.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Norodul s\_a n\'e3pustit s\'e3\_i adune, strig\'e2nd, dar
faptul acesta nu s\_a petrecut f\'e3r\'e3 schilodiri. Pe Pugaciov l\_au \'eencon
jurat compli\-cii lui cei mai de seam\'e3. Printre ei era \'bai \'aavabrin. Priv
irile ni s\_au \'ee
nt\'e2lnit. \'cen ochii mei n\_a putut citi dec\'e2t dispre\'fe \'bai s\_a \'een
tors cu fa\'fea plin\'e3 de ur\'e3 sincer\'e3 \'bai de pref\'e3cut\'e3 batjocur\
'e3. V\'e3z\'e2ndu\_m\'e3 \'een mul\'feime, Pugaciov mi\_a f\'e3cut semn cu capu
l \'bai m\_
a chemat la d\'e2nsul.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ascult\'e3, mi\_a spus el. Du\_te chiar acum la O
renburg \'bai anun\'fe\'e3 din partea mea pe guvernator \'bai pe to\'fei general
ii s\'e3 m\'e3 a\'batepte peste o s\'e3pt\'e3m\'e2n\'e3. Sf\'e3tuie\'bate\_i s\'
e3 m\'e3 \'eent\'e2
mpine cu dragoste fiasc\'e3 \'bai supunere; dac\'e3 nu vor face a\'baa, nu vor s
c\'e3pa de grea os\'e2nd\'e3. Drum bun, \'een\'e3l\'feimea\_ta!... Apoi s\_a \'e
entors c\'e3tre norod \'bai a spus, ar\'e3t\'e2ndu\_l pe \'aavabrin: Copii, iat\
'e3\_l pe coman
\-dantul cel nou! Asculta\'fei\_l \'een totul! Iar el va r\'e3spunde, \'een fa\'
fea mea, de voi \'bai de fort\'e3rea\'fe\'e3!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Am ascultat aceste cuvinte cu groaz\'e3: \'aavabrin devene
a co\-mandantul fort\'e3re\'feei! Maria Ivanovna r\'e3m\'e2nea \'een puterea lui
! Ce se va \'eent\'e2mpla oare cu ea, Doamne?}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 Pugaciov a cobor\'e2t de pe pridvor. }{\f27\fs24\cf1\lang10
33\langfe1048\langnp1033 I }{\f382\fs24\cf1 s\_a adus calul. A s\'e3rit repede \
'een \'baa, f\'e3r\'e3 s\'e3 mai a\'batepte ajutorul cazacilor care voiau s\'e3\
_l ridice.}{
\f27\fs24
\par \'ce}{\f382\fs24\cf1 n timpul acesta l\_am v\'e3zut pe Savelici al meu ie\'
baind din mul\'feime, duc\'e2ndu\_se de\_a dreptul la Pugaciov \'bai \'eentinz\'
e2ndu\_i o foaie de h\'e2rtie. Nu\_mi puteam \'eenchipui ce voia.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash Ce\_i asta? a \'eentrebat Pugaciov grav.}{\f27\fs2

4
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Cite\'bate \'bai ai s\'e3 vezi! i\_a r\'e3spuns S
avelici.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Pugaciov a luat h\'e2rtia \'bai a privit\_o \'eendelung, c
u un aer im\-portant.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash De ce scrii a\'baa de \'eencurcat? a \'eentrebat
el \'een sf\'e2r\'bait. Lumino\'baii no\'batri ochi nu pot \'een\'feelege nimic.
Unde\_i secre\_}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 tarul\_\'baef?}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 Un t\'e2n}{\f382\fs24\cf1 \'e3r m\'e3runt, \'een uniform\'e
3 de caporal, a alergat \'eendat\'e3 la d\'e2nsul.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 125}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Cite\'bate tare! i\_a spus impostorul d\'e2ndu\_i
h\'e2rtia.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Eram foarte curios s\'e3 aflu ce i\_a venit \'een cap b\'e
3tr\'e2nului meu s\'e3\_i scrie.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Secretarul\_\'baef a \'eenceput a silabisi cu glas tare ur
m\'e3toarele:}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash }{\i\f382\fs24\cf1 "Dou\'e3 halate, unul de barche
t \'bai unul de m\'e3tase v\'e3rgat\'e3, pre\'feul 6 ruble..."}{\f27\fs24
\par }{\i\f27\fs24\cf1 \emdash }{\f382\fs24\cf1 Ce \'eenseamn\'e3 asta? a \'een
trebat Pugaciov \'eencrunt\'e2ndu\_se.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash D\'e3 ordin s\'e3 citeasc\'e3 mai departe! a r\'e
3spuns lini\'batit Savelici.
\par Secretarul\_\'baef a continuat:}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash }{\i\f382\fs24\cf1 "Tunic\'e3 de postav fin, verde
, pre\'feul 7 ruble. Pantaloni de postav alb, pre\'feul 5 ruble, 12 c\'e3m\'e3\'
bai de p\'e2nz\'e3 de oland\'e3 cu man\'baete, pre\'feul 10 ruble. L\'e3di\'fe
a cu serviciul de ceai, 2 ruble \'bai jum\'e3tate..."}{\f27\fs24
\par }{\i\f27\fs24\cf1 \emdash }{\f382\fs24\cf1 Ce\_s prostiile astea?... a \'e
entrerupt Pugaciov citirea. Ce ma privesc pe mine l\'e3di\'fea \'bai pantalonii
cu man\'baet\'e3?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Savelici a tu\'bait \'bai a \'eenceput s\'e3\_l l\'e3murea
sc\'e3:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash V\'e3 rug\'e3m s\'e3 binevoi\'fei a cunoa\'bate,
t\'e3tucule, cum c\'e3 acesta este inventarul lucrurilor furate de c\'e3tre nele
giui\'fei...}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Care nelegiui\'fei? l\_a \'eentrebat Pugaciov ame
nin\'fe\'e3tor.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ierta\'fei\_m\'e3! M\_a luat gura pe dinainte, a
r\'e3spuns Savelici. Nelegiui\'fei sau nu, b\'e3ie\'feii t\'e3i au scotocit totu
\'bai prin lucrurile noastre \'bai au luat din ele. Nu te sup\'e3ra. Calul, c\'e
3 are patru pi\cioare, \'bai tot se poticne\'bate. D\'e3 ordin s\'e3 citeasc\'e3 p\'e2n\'e3 la
cap\'e3t!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Cite\'bate mai departe! a spus Pugaciov, \'bai se
cretarul a citit mai departe:}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash }{\i\f382\fs24\cf1 "O plapum\'e3 de stamb\'e3, alt
\'e3 plapum\'e3 de m\'e3tase cu vat\'e3, 4 ruble; o \'baub\'e3 de vulpe cu fa\'f
ea de postav ro\'bau, 40 ruble; \'bai cojocul de blan\'e3 de iepure, pe care \'f
ei l\_a d\'e3
ruit domniei\_tale la han, 15 }{\i\f27\fs24\cf1 ruble ".}{\f27\fs24
\par }{\i\f27\fs24\cf1 \emdash }{\f382\fs24\cf1 Ce mai e \'bai asta? a strigat
Pugaciov, \'bai ochii \'eei sc\'e3p\'e3rau.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Recunosc c\'e3 mi\_a fost fric\'e3 pentru mo\'baneagul meu
. El voia s\'e3\_nceap\'e3 din nou explica\'feiile, \'eens\'e3 Pugaciov i\_a t\'
e3iat vorba:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Cum \'eendr\'e3zne\'bati s\'e3 vii la mine cu ase
menea fleacuri? a strigat el, smucind h\'e2rtia din m\'e2na secretarului \'bai a
zv\'e2rlindu\_i\_o lui Savelici \'een obraz. Mo\'baneag prost! Mare pagub\'e3 c\

'e3 \'fei le\_


au furat! Trebuie s\'e3 te rogi lui Dumnezeu, ghiujule, pentru mine \'bai pentru
fl\'e3c\'e3ii mei, c\'e3 nu at\'e2rna\'fei, tu \'bai cu boierul t\'e3u, \'een s
p\'e2nzur\'e3toarea asta, \'eempreun\'e3 cu aceia care nu mi s\_au supus... Cojo
cul de iepure!
\'dei\_oi da eu cojoc cu blan\'e3 de iepure, s\'e3 m\'e3 pome\-ne\'bati! \'aatii
tu c\'e3 pot da ordin s\'e3 \'fei se jupoaie pielea \'bai s\'e3 se fac\'e3 din
ea cojoc?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Cum dore\'bati! a r\'e3spuns Savelici. Eu sunt sl
ug\'e3 \'bai trebuie s\'e3 r\'e3spund pentru averea boierului.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Pugaciov, care dup\'e3 cum se vedea se afla \'eentr\_o cli
p\'e3 de bu\-n\'e3tate, s\_a \'eentors \'bai a plecat, f\'e3r\'e3 a mai ad\'e3ug
a vreun cuv\'e2nt.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \'aavabrin \'bai celelalte c\'e3petenii l\_au urmat. Ceata
a ie\'bait din fort\'e3rea\'fe\'e3, \'een ordine. Norodul s\_a dus s\'e3\_l pet
reac\'e3 pe Pugaciov. Am r\'e3mas \'een pia\'fe\'e3 numai eu \'bai Savelici. B\'
e3tr\'e2nul meu \'fe
inea inventarul \'een m\'e2n\'e3 \'bai\_l cerceta cu mare regret. V\'e3z\'e2nd c
e bine m\'e3 \'een\'feelegeam cu Pugaciov, voise s\'e3 se foloseasc\'e3 de asta,
dar inten\'feia lui \'een\'feeleapt\'e3 d\'e3duse gre\'ba.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Am \'eenceput s\'e3\_l cert pentru nepotrivitu\_i zel, tot
u\'bai nu\_mi pu\-team st\'e3p\'e2ni r\'e2sul.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash R\'e2zi, boierule, r\'e2zi, mi\_a r\'e3spuns el,
\'eens\'e3 c\'e2nd va trebui s\'e3 cump\'e3r\'e3m gospod\'e3ria din nou ai s\'e3
vezi dac\'e3 ai s\'e3 ai de ce r\'e2de!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 M\_am gr\'e3bit spre casa p\'e3rintelui Gherasim, s\_o v\'
e3d pe Maria Ivanovna. Preoteasa mi\_a dat o veste trist\'e3. Noaptea, Maria Iva
novna se \'eemboln\'e3vise r\'e3u, avea febr\'e3 mare, era f\'e3r\'e3 cuno\'bati
n\'fe\'e3
, delira. Preoteasa m\_a dus la ea \'een camer\'e3. M\_am apropiat \'eencet de p
at. Chipul ei schimbat m\_a tulburat ad\'e2nc. Nu m\_a recunoscut. Am stat mult
timp \'een fa\'fea ei, f\'e3r\'e3 a auzi ce\_mi spunea p\'e3rintele Gherasim \'b
ai buna lui soa
\'fe\'e3, \'eens\'e3 mi se p\'e3rea c\'e3 \'eencer\-cau s\'e3 m\'e3 lini\'bateas
c\'e3. M\'e3 fr\'e3m\'e2ntau g\'e2nduri negre. Starea s\'e3r\-manei orfane, lips
it\'e3 de ap\'e3rare, l\'e3sat\'e3 printre r\'e3scula\'feii \'eenr\'e3i\'fei \'b
ai, pe l\'e2ng
\'e3 toate acestea, neputin\'fea mea de a o ajuta m\'e3 \'eensp\'e3i\-m\'e2ntau.
Mai mult dec\'e2t orice \'eemi chinuia \'eenchipuirea \'aavabrin!}{\f27\fs24
\par \'ce}{\f382\fs24\cf1 mputernicit de impostor s\'e3 conduc\'e3 fort\'e3rea\'
fea \'een care se afla s\'e3rmana fat\'e3, devenit\'e3, f\'e3r\'e3 s\'e3 vrea, o
biectul urii lui, el era \'een stare de orice. Ce s\'e3 fac? Cum s\_o ajut? Cum
s\_o scap din m\'e2i
\-nile nelegiuitului? R\'e3m\'e2nea o singur\'e3 ie\'baire: s\'e3 plec imediat l
a Orenburg, pentru a gr\'e3bi eliberarea fort\'e3re\'feei Belogorskaia, contribu
ind \'bai eu la asta \'een m\'e3sura puterilor mele. Mi\_am luat r\'e3mas bun de
le preot \'ba
i de la Akulina Pamfilovna, \'eencredin\'fe\'e2ndu\_le\_o cu inima aprins\'e3 pe
aceea pe care o \'bai socoteam so\'feia mea. Lu\'e2nd m\'e2na nenorocitei fete,
i\_am s\'e3rutat\_o, sc\'e3ld\'e2nd\_o \'een lacrimi.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash Mergi cu bine! \'eemi spunea preoteasa, petrec\'e2
}{\f382\fs24\cf1 ndu\_m\'e3. Cu bine, Piotr Andreici! Poate ne\_om revedea \'een
vremuri mai bune! Nu ne uita \'bai scrie\_ne des. Biata Maria Ivanovna nu mai a
re nici o m\'e2ng
\'e2iere \'bai nici o ocrotire \'een afar\'e3 de dumneata.}{\f27\fs24
\par \'ce}{\f382\fs24\cf1 n pia\'fe\'e3 m\_am oprit o clip\'e3 \'bai m\_am uitat
la sp\'e2nzur\'e3toare; m\_am \'eenclinat \'een fa\'fea ei; apoi am ie\'bait di
n fort\'e3rea\'fe\'e3 \'bai am luat drumul Orenburgului, \'eenso\'feit de Saveli
ci, care nu se desp
\'e3r\'feea de mine. Mergeam ad\'e2ncit \'een g\'e2nduri, c\'e2nd deodat\'e3 am

auzit \'een urm\'e3 un tropot de cal. M\_am \'eentors s\'e3 v\'e3d ce\_i: din fo
rt\'e3rea\'fe\'e3, un cazac gonea c\'e3l\'e3ri spre mine, \'fein\'e2nd de c\'e3p
\'e3
stru un cal ba\'bakir \'bai f\'e3c\'e2ndu\_mi semne de departe. M\_am oprit, \'b
ai cur\'e2nd l\_am recu\-noscut pe uriadnicul nostru. Cum m\_a ajuns, a s\'e3rit
de pe cal \'bai mi\_a spus, \'eenm\'e2n\'e2ndu\_mi fr\'e2ul calului cel\'e3lalt
:}{\f27\fs24
\par \emdash \'ce}{\f382\fs24\cf1 n\'e3l\'feimea\_voastr\'e3, t\'e3tucul v\'e3
d\'e3ruie\'bate acest cal \'bai \'bauba de pe umerii lui (la \'baa era legat\'e3
o \'baub\'e3 de oaie). \'aai uriadnicul a continuat, \'eencurc\'e2ndu\_se: V\'e
3 mai d\'e3ruie\'ba
te o jum\'e3tate de rubl\'e3... dar am pierdut\_o pe drum... ierta\'fei\_m\'e3..
.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Savelici a morm\'e3it, privindu\_l piezi\'ba:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ai pierdut\_o pe drum? Dar ce\_\'fei sun\'e3 \'ee
n s\'e2n, neru\'bainatule?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ce\_mi sun\'e3 \'een s\'e2n? a r\'e3spuns uriadni
cul, f\'e3r\'e3 s\'e3 se tulbure. Ce spui, mo\'baneagule?! Sun\'e3 c\'e3p\'e3str
ul, nu jum\'e3tatea de rubl\'e3!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Bine! am spus eu, curm\'e2nd sfada. Mul\'feume\'b
ate din partea mea celui care te\_a trimis. C\'e2t prive\'bate banul pierdut, st
r\'e3duie\'bate\_te s\'e3\_l g\'e3se\'bati la \'eentoarcere, s\'e3\_l ai pentru
votc\'e3.}{
\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash V\'e3 foarte mul\'feumesc, \'een\'e3l\'feimea\_vo
astr\'e3..., a r\'e3spuns el, \'eentorc\'e2ndu\_\'bai calul. M\'e3 voi ruga totd
eauna lui Dumnezeu pentru dumneavoastr\'e3!}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 Cu aceste c}{\f382\fs24\cf1 uvinte, a f\'e3cut cale\_ntoars
\'e3, \'fein\'e2ndu\_se cu m\'e2na de piept, \'bai peste un minut ne\_a pierit d
in ochi. M\_am \'eembr\'e3cat cu \'bauba \'bai m\_am suit pe cal, lu\'e2ndu\_l \
'ba
i pe Savelici la spatele meu.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Vezi, boierule?! spunea b\'e3tr\'e2nul. Nu degeab
a i\_am dat eu jalba \'baarlatanului. I\_a fost ru\'baine ho\'feului, cu toate c
\'e3 gloaba asta ba\'bakir\'e3 cu coastele ie\'baite \'bai \'bauba nu fac nici c
\'e2t jum\'e3
tate din ceea ce au furat de la noi punga\'baii \'bai din ceea ce ai binevoit a\
_i d\'e3rui; totu\'bai ne prinde bine acum; de la un c\'e2ine r\'e3u, fii mul\'f
eu\-mit \'bai cu un smoc de p\'e3r!}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1
\par
\par CAPITOLUL }{\f27\fs24\cf1\lang1033\langfe1048\langnp1033 X}{\f27\fs24
\par }{\i\f382\fs24\cf1 ASEDIUL ORA\'aaULUI}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1
\par }{\f382\fs24\cf1 \'deintindu\_\'bai ochii lui de vultur, crun\'fei,}{\f27\f
s24
\par }{\f382\fs24\cf1 P\'e2ndea ora\'baul peste v\'e3i \'bai mun\'fei.}{\f27\fs2
4
\par }{\f382\fs24\cf1 \'aai\_apoi cu tunurile, pe ascuns,}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 P\'e2n\'e3 sub ziduri a ajuns.}{\f27\fs24
\par }{\i\f27\fs24\cf1 Heraskov}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1
\par }{\f382\fs24\cf1 Apropiindu\_m\'e3 de Orenburg, am v\'e3zut o mul\'feime de
ocna\'bai cu capetele rase \'bai cu fe\'feele st\'e2lcite de cle\'batele c\'e3l
\'e3ului. Lucrau l\'e2ng\'e3 fortifica\'feii, sub paza invalizilor din garnizoan
\'e3. Unii c\'e3
rau cu c\'e3ru\'feele gunoiul de prin \'baan\'feuri, al\'feii s\'e3pau p\'e3m\'e
2ntul cu h\'e2rle\'feele; sus, pe val, zidarii c\'e3rau c\'e3r\'e3mizi \'bai rep
arau zidul ora\'baului.}{\f27\fs24

\par }{\f382\fs24\cf1 Santinelele de la poart\'e3 ne\_au oprit, cer\'e2ndu\_ne a


ctele de identitate. Cum a auzit c\'e3 vin din fort\'e3rea\'fea Belogorskaia, se
r\-gentul m\_a dus de\_a dreptul la locuin\'fea generalului.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Generalul era \'een gr\'e3din\'e3; cerceta merii dezgoli\'
fei de v\'e2ntul toamnei \'bai \'eei \'eenvelea cu grij\'e3 \'een paie c\'e3ldur
oase, cu ajutorul unui gr\'e3dinar b\'e3tr\'e2n. Fa\'fea lui ar\'e3ta lini\'bate
, s\'e3n\'e3
tate, bun\'e3tate.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 C\'e2nd m\_a v\'e3zut, s\_a bucurat \'bai a \'eenceput s\'
e3 m\'e3 \'eentrebe despre groaznicele \'eent\'e2mpl\'e3ri la care fusesem marto
r. I\_am povestit to\-tul. B\'e3tr\'e2nul m\_a ascultat cu aten\'feie, t\'e3ind
ni\'bate crengu\'fe
e uscate.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Bietul Mironov! a spus el dup\'e3 ce mi\_am sf\'e
2r\'bait trista isto\-risire. P\'e3cat de d\'e2nsul! Era ofi\'feer bun, iar mada
me Mironova era o femeie bun\'e3 \'bai mare me\'bater\'e3 \'een ciuperci murate!
Dar ce\_i cu Ma\'ba
a, fata c\'e3pitanului?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 I\_am r\'e3spuns c\'e3 a r\'e3mas \'een fort\'e3rea\'fe\'e
3, \'een grija preotesei.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Vai, vai, vai! Asta\_i r\'e3u! Asta\_i foarte r\'
e3u! Nu te po\'fei baza pe disciplina bandi\'feilor! Ce se va \'eent\'e2mpla cu
biata fat\'e3?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Am r\'e3spuns c\'e3 p\'e2n\'e3 la fort\'e3rea\'fea Belogor
skaia nu\_i departe \'bai c\'e3 excelen\'fea\_sa nu va \'eent\'e2rzia probabil s
\'e3 trimit\'e3 armat\'e3 pentru eliberarea bie\'feilor ei locuitori. Generalul
a cl\'e3
tinat din cap a \'eendoial\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Vom vedea... vom vedea... Despre asta mai avem ti
mp s\'e3 vorbim. Te rog, pofte\'bate s\'e3 lu\'e3m un pahar de ceai. Ast\'e3zi,
va fi la mine un consiliu militar. Ne vei putea da informa\'fe
ii precise despre nemernicul de Pugaciov \'bai oastea lui. Deocamdat\'e3, du\_te
\'bai te odihne\'bate!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 M\_am dus la locuin\'fea care\_mi fusese dat\'e3, unde Sav
elici se \'bai apucase de treb\'e3luit; a\'bateptam cu ner\'e3bdare ora fixat\'e
3. Cititorul \'ee\'bai poate lesne \'eenchipui c\'e3 n\_am \'eent\'e2rziat s\'e3
m\'e3
prezint la acest consiliu, care trebuia s\'e3 aib\'e3 at\'e2ta influen\'fe\'e3
asupra soartei mele. La ora indicat\'e3 eram la general.}{\f27\fs24
\par \'ce}{\f382\fs24\cf1 mi aduc aminte c\'e3 se mai afla acolo unul dintre slu
jba\'baii ora\-\'baului, directorul v\'e3mii, un b\'e3tr\'e2n gras \'bai rumen l
a fa\'fe\'e3, \'eembr\'e3cat \'eentr\_un caftan de brocart. A \'eenceput s\'e3 m
\'e3 \'ee
ntrebe despre soarta lui Ivan Kuzmici, pe care\_l numea "cum\'e3tru", \'bai\_mi
\'eentrerupea adeseori povestirea cu \'eentreb\'e3ri complementare \'bai cu obse
rva\'feii moralizatoare, care, dac\'e3 nu dovedeau c\'e3 are cuno\'batin\'fee mi
litare, ar\'e3
tau cel pu\'fein o agerime a min\'feii \'bai o inteligen\'fe\'e3 \'eenn\'e3scut\
'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \'centre timp, au sosit \'bai ceilal\'fei invita\'fei. \'c
en afar\'e3 de general, printre ei nu se afla nici un miliar. Dup\'e3 ce s\_au a
\'baezat to\'fei \'bai s\_a servit ceaiul, generalul a expus extrem de clar \'ba
i de am\'e3nun\'fe
it cum st\'e3teau lucrurile.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Acum, domnilor, a continuat el, trebuie s\'e3 hot
\'e3r\'e2m cum s\'e3 ac\'feion\'e3m \'eempotriva r\'e3scula\'feilor }{\i\f27\fs2
4\cf1 ofensiv }{\f27\fs24\cf1 sau }{\i\f27\fs24\cf1 defensiv? }{\f382\fs24\cf1 A
m\'e2n\-dou\'e3
aceste tactici au \'bai avantaje \'bai dezavantaje. Ac\'feiunea ofen\-siv\'e3 d
\'e3 mai mult\'e3 n\'e3dejde \'een distrugerea rapid\'e3 a inamicului, iar cea d

efensiv\'e3 este mai sigur\'e3 \'bai mai lipsit\'e3 de pericole. S\'e3 \'een\cepem prin a cere p\'e3rerile, \'een ordinea fireasc\'e3, legal\'e3, \'eencep\'e
2nd cu cei mai mici \'een grad. Domnule sublocotenent, a spus adres\'e2ndu\_mi\_
se, pofte\'bate \'bai spune\_ne p\'e3rerea dumitale.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 M\_am ridicat \'bai l\_am descris pe scurt pe Pugaciov \'b
ai pe cei din banda lui, sus\'fein\'e2nd hot\'e3r\'e2t c\'e3 impostorul n\_ar pu
tea rezista unui atac din partea unei armate regulate.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 P\'e3rerea mi\_a fost primit\'e3 de slujba\'bai cu v\'e3di
t\'e3 nemul\'feumire. Au luat\_o drept nesocotin\'fe\'e3 \'bai \'eendr\'e3zneal\
'e3 tinereasc\'e3. S\_a ridicat chiar un murmur \'bai am deslu\'bait cuv\'e2
ntul "mucos", rostit de c\'e3tre cineva cu jum\'e3tate glas. Generalul mi s\_a a
dresat z\'e2mbind:}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash Domnule sublocot}{\f382\fs24\cf1 enent, \'eentr\_u
n consiliu militar cele dint\'e2i p\'e3reri sunt, de obicei, pentru o ac\'feiune
ofensiv\'e3. E \'een ordinea lucrurilor. S\'e3 ascult\'e3m acum \'bai celelalte
p\'e3
reri. Domnule con\-silier de colegiu, v\'e3 rog...}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 B\'e3tr\'e2nelul cu caftan str\'e3lucitor \'bai\_a termina
t \'een grab\'e3 a treia cea\'bac\'e3 de ceai, la care ad\'e3ugase rom din bel\'
baug, \'bai s\_a adresat generalului:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Eu cred, excelen\'fe\'e3, c\'e3 nu trebuie s\'e3
ac\'feion\'e3m nici ofensiv, nici defensiv!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Cum asta, domnule consilier? a ripostat generalul
foarte mirat. Alte metode tactice \'een afar\'e3 de ofensiv\'e3 \'bai defensiv\
'e3... nu sunt prev\'e3zute..}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Mai exist\'e3 \'bai alt\'e3 metod\'e3, excelen\'f
e\'e3, cea de mituire!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash E\_he\_he! P\'e3rerea dumneavoastr\'e3 e foarte \
'een\'feeleapt\'e3! Meto\-da asta o admite tactica! Ne vom folosi de sfatul dumn
eavoastr\'e3! Se poate pune pe capul nemernicului pre\'feul de \'baaptezeci sau
chiar o sut\'e3
de ruble... din fondurile secrete!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash \'aai\_atunci, l\_a \'eentrerupt directorul v\'e3
mii, s\'e3 fiu eu berbec kirghiz \'bai nu consilier de colegiu, dac\'e3 ho\'feii
\'e3\'batia nu ni\_l vor preda pe atamanul lor, legat de m\'e2ini \'bai de pici
o}{\f27\fs24\cf1
are!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ne\_om mai g\'e2ndi \'bai\_om mai vorbi despre as
ta, a spus ge\-neralul. Pentru orice eventualitate \'eens\'e3 trebuie s\'e3 lu\'
e3m m\'e3suri de ordin militar! Domnilor, da\'fei\_v\'e3 p\'e3rerea \'een ordine
a stabilit\'e3
de lege.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Toate p\'e3rerile au fost \'eempotriva p\'e3rerii mele.}{\
f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 To\'fei slujba\'baii au r\'e3spuns c\'e3 armata nu e sigur
\'e3, c\'e3 succesul e \'eendoielnic, c\'e3 trebuie s\'e3 fim pruden\'fei... Soc
oteau c\'e3\_i mai cu\-minte s\'e3 stai sub ocrotirea tunurilor, \'een dosul put
ernicelor \'eent\'e3
rituri de piatr\'e3, dec\'e2t s\'e3\_\'fei \'eencerci norocul cu armele, \'een c
\'e2mp deschis.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 La urm\'e3, dup\'e3 ce\_a ascultat toate p\'e3rerile, gene
ralul \'bai\_a scu\-turat scrumul din lulea \'bai a rostit urm\'e3toarea cuv\'e2
ntare:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Domnii mei, trebuie s\'e3 v\'e3 anun\'fe c\'e3 su
nt cu totul de p\'e3rerea domnului sublocotenent, pentru c\'e3 p\'e3rerea dumnea
lui se ba\-zeaz\'e3 pe toate regulile unei tactici s\'e3n\'e3toase. Mi\'bacarea
de atac e aproape
\'eentotdeauna de preferat mi\'bac\'e3rii de ap\'e3rare.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Aici, generalul s\_a oprit s\'e3\_\'bai umple luleaua. Amo
rul propriu \'eemi era satisf\'e3cut cu totul.}{\f27\fs24

\par }{\f382\fs24\cf1 M\_am uitat de sus la slujba\'baii care \'baopteau \'eentr


e d\'e2n\'baii, d\'e2nd semne de nemul\'feumire \'bai nelini\'bate.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Dar, domnii mei, a continuat generalul, sco\'fe\'
e2nd pe gur\'e3 un nor gros de fum, o dat\'e3 cu un oftat ad\'e2nc, nu \'eendr\'
e3znesc s\'e3\_mi iau aceast\'e3 mare r\'e3spundere, c\'e2nd e vorba de siguran\
'fe
a provinciilor ce mi s\_au \'eencredin\'feat de c\'e3tre m\'e3ria\_sa, milostiva
\'eem\-p\'e3r\'e3teas\'e3! Astfel c\'e3 m\'e3 unesc cu majoritatea p\'e3rerilor
care au hot\'e3r\'e2t c\'e3 e mai \'een\'feelept \'bai mai f\'e3r\'e3 pericol s
\'e3 a\'ba
teptam asediul \'een\'e3untrul ora\'baului, iar orice atac inamic \'eel vom resp
inge cu ar\-tileria \'bai, de se va putea, prin c}{\f27\fs24\cf1 ontraatacuri...
}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Acum slujba\'baii, la r\'e2ndul lor, m\_au privit ironic.
Consiliul a luat sf\'e2r\'bait. N\_am putut s\'e3 nu regret sl\'e3biciunea respe
ctabilului osta\'ba, care, \'eempotriva convingerilor lui, s\_a decis s\'e3 \'ee
mbr\'e3\'fei\'ba
eze p\'e3rerea unor oameni f\'e3r\'e3 pricepere \'bai f\'e3r\'e3 experien\'fe\'e
3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 La c\'e2teva zile dup\'e3 acest remarcabil consiliu, am af
lat c\'e3 Pugaciov \'ee\'bai \'feinea f\'e3g\'e3duiala \'bai se apropia de Orenb
urg.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 De pe zidurile ora\'baului am v\'e3zut armata r\'e3scula\'
feilor al c\'e3ror num\'e3r p\'e3rea c\'e3 s\_a \'eenzecit de la ultimul atac la
care fusesem martor. Acum aveau \'bai artilerie, capturat\'e3 din micile fort\'
e3re\'fe
e cucerite. Amintindu\_mi de hot\'e3r\'e2rea luat\'e3 \'een consiliu, preve\-dea
m c\'e3 voi r\'e3m\'e2ne vreme \'eendelungat\'e3 \'eenchis \'eentre zidurile Ore
nburgului, \'bai numai c\'e3 nu pl\'e2ngeam de ciud\'e3. Nu voi descrie asediul
Orenbu
rgului, nu\_\'bai are locul \'een ni\'bate \'eensemn\'e3ri de fa\-milie; asta ca
de \'een sarcina istoriei. Voi spune pe scurt c\'e3 acest asediu a fost dezastru
os, c\'e3ci, din pricina lipsei de pruden\'fe\'e3 a conduc\'e3
torilor, locuitorii au trecut prin foame \'bai prin multe nenorociri. E u\'baor
de \'een\'feeles c\'e3 via\'fea \'een Orenburg era acum de nesuferit. To\'fei a\
'bateptau cu triste\'fee hot\'e3r\'e2rea soartei. To\'fei se v\'e3
itau de scumpete, care ajunsese \'eentr\_adev\'e3r \'eengrozitoare. Lo\-cuitorii
se deprinseser\'e3 cu ghiulelele care le c\'e3deau prin ogr\'e3zi; nici chiar a
tacurile lui Pugaciov nu mai trezeau interesul gene\-ral. Eu muream de ur\'e2
t. Timpul trecea. Scrisori din fort\'e3rea\'fea Belogorskaia nu puteam primi, c\
'e3ci toate drumurile erau t\'e3iate. Nu mai puteam r\'e3bda s\'e3 stau desp\'e3
r\'feit de Maria Ivanovna. M\'e3 chinuiam c\'e3 nu \'bati
am nimic de soarta ei. Singura mea distrac\'feie erau atacurile de cavalerie. Da
torit\'e3 lui Pugaciov, aveam un cal bun, cu care \'eemp\'e3r\'feeam pu\'feina h
ran\'e3 de care dispuneam \'bai cu care ie\'baeam \'een fiecare zi din ora\'ba,
s\'e3 m\'e3
lupt cu c\'e3l\'e3re\'feii uzur\-patorului. \'cen aceste lupte de h\'e2r\'feuia
l\'e3 succesul era de obicei de partea nelegiui\'feilor, care erau s\'e3tui, be\
'fei \'bai c\'e3l\'e3ii pe cai buni. Cavaleria noastr\'e3 sleit\'e3 nu\_i putea
dobor\'ee. C
\'e2teodat\'e3 ie\'baea la atac \'bai fl\'e3m\'e2nda noastr\'e3 infanterie, \'ee
ns\'e3 troienele mari o \'eempie\-dicau s\'e3 se mi\'bate cu succes \'eempotriva
c\'e3l\'e3re\'feilor risipi\'fei. Arti\-leria bubuia f\'e3r\'e3 rost, din \'een
\'e3l\'fe
imea valului, dar nu putea fi scoas\'e3 \'een c\'e2mp, deoarece caii erau istovi
\'fei. Acesta era aspectul ac\'feiunilor noastre militare! Iat\'e3 ce numeau slu
jba\'baii Orenbur\-gului pruden\'fe\'e3 \'bai cumin\'feenie!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 O dat\'e3, c\'e2nd am izbutit s\'e3 risipim un grup destul
de numeros, am ajuns un cazac r\'e3mas \'een urma tovar\'e3\'bailor \'bai, \'ee
n clipa c\'e2nd s\'e3\_l p\'e3lesc cu sabia turceasc\'e3, el \'bai\_a scos c\'e3

ciula \'ba
i a strigat:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Bun\'e3 ziua, Piotr Andreici! Cum o mai duce\'fei
dumnea\-voastr\'e3?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 L\_am privit \'bai l\_am recunoscut: era uriadnicul nostru
. M\_am bucurat grozav.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Bun\'e3 ziua, Maxim\'e2ci! i\_am r\'e3spuns. Ai p
lecat de mult din Belogorskaia?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Nu de mult, Piotr Andreici. Chiar ieri. Am \'bai
o scrisoare pentru dumneata!}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash Unde\_i? am striga}{\f382\fs24\cf1 t eu, aprinz\'e
2ndu\_m\'e3 la fa\'fe\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash La mine! a r\'e3spuns Maxim\'e2ci, b\'e3g\'e2ndu\
_\'bai m\'e2na\_n s\'e2n. I\_am f\'e3g\'e3duit Pala\'baei c\'e3 voi face totul s
pre a \'fei\_o da.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Mi\_a dat o h\'e2rtiu\'fe\'e3 p\'e3turit\'e3 \'bai a fugit
\'eendat\'e3. Am desf\'e3cut\_o, peste m\'e3sur\'e3 de mi\'bacat, \'bai am citi
t cele ce urmeaz\'e3:}{\f27\fs24
\par }{\i\f27\fs24\cf1
\par }{\i\f382\fs24\cf1 "Cu voia lui Dumnezeu, i\_am pierdut deodat\'e3 \'bai pe
mama \'bai pe tata \'bai n\_am pe lume nici rude \'bai nici ocrotitori. Apelez
la dumneata, \'batiind c\'e3 totdeauna mi\_ai dorit binele \'bai e\'bati gata s\
'e3 aju\'fe
i pe oricine. M\'e3 rog lui Dumnezeu ca aceast\'e3 scrisoare s\'e3 ajung\'e3 la
dumneata. Maxim\'e2ci a f\'e3g\'e3duit c\'e3 o s\'e3 \'fei\_o aduc\'e3. Pala\'ba
a mi\_a spus de asemeni c\'e3 Maxim\'e2ci te vede deseori de la distan\'fe\'e3,
\'ee
n timpul contraatacurilor, c\'e3 nu te p\'e3ze\'bati deloc \'bai nu te g\'e2nde\
'bati la acei care cu lacrimi \'een ochi se roag\'e3 ne\'eencetat lui Dumnezeu s
\'e3 te ocroteasc\'e3! Am fost bolnav\'e3 mult timp. C\'e2nd m\_am \'eens\'e3n\'
e3to\'ba
it, Alexei Ivanovici, care a luat comanda \'een locul r\'e3posatului meu tat\'e3
, l\_a silit pe p\'e3rintele Gherasim s\'e3 m\'e3 predea lui, amenin\'fe\'e2ndu\
_l c\'e3\_l va spune lui Pugaciov. Stau \'een casa noastr\'e3 sub paz\'e3; Alexe
i Ivanovici m
\'e3 for\'feeaz\'e3 s\'e3 m\'e3 m\'e3rit cu d\'e2nsul. Spune c\'e3 mi\_a salvat
via\'fea, acoperind minciuna Akulinei Pamfilovna, care a spus nelegiui\'feilor c
\'e3\_i sunt nepoat\'e3. Mi\_ar fi mai u\'baor s\'e3 mor, dec\'e2t s\'e3 devin s
o\'fe
ia unui om ca Alexei Iva\-novici. Se poart\'e3 cu mine foarte brutal \'bai m\'e3
amenin\'fe\'e3 c\'e3, dac\'e3 nu m\'e3 r\'e3zg\'e2ndesc \'bai nu primesc, m\'e3
va duce \'een tab\'e3r\'e3 la nele\-giuitul acela \'bai voi avea aceea\'bai soa
rt\'e3 ca \'ba
i Lisaveta Harlova}{\cs20\i\f27\fs24\cf1\super \chftn {\footnote \pard\plain \s1
9\ql \li0\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin0\itap0 \fs20\lang1048\langfe1048\cgrid
\langnp1048\langfenp1048 {\cs20\super \chftn }{ }{\f382\fs24\cf1 Fiica unui ofi\
'fe
er, iubita lui Pugaciov, executat\'e3 de acesta \'een urma insisten\-\'feelor sf
etnicilor lui.}}}{\i\f27\fs24\cf1 .}{\f27\fs24\cf1 . }{\i\f382\fs24\cf1 L\_am ru
gat s\'e3\_mi dea vreme s\'e3 m\'e3 g\'e2ndesc. A consim\'feit s\_a\'batep\-te t
rei zile. Dar
dac\'e3 dup\'e3 trei zile nu m\'e3 hot\'e3r\'e3sc, s\'e3 nu mai n\'e3d\'e3jduies
c a fi cru\'feat\'e3. Drag\'e3 Piotr Andreici! Singur dumneata \'eemi e\'bati ap
\'e3r\'e3tor; scap\'e3\_m\'e3, nenorocita de mine! Roag\'e3 pe general \'bai pe
to\'fe
i comandan\'feii s\'e3 trimit\'e3 mai repede ajutoare, \'bai vino \'bai dumneata
, dac\'e3 \'fei\_i cu putin\'fe\'e3. R\'e3m\'e2n a dumitale neno\-rocit\'e3 \'ba
i supus\'e3 orfan\'e3,}{\f27\fs24
\par }{\i\f27\fs24\cf1 Maria Mironova."}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 }{\f27\fs24

\par }{\f382\fs24\cf1 Numai c\'e3 n\_am \'eennebunit citind scrisoarea asta. Am


\'eenceput s\'e3 galopez spre ora\'ba, d\'e2nd pinteni f\'e3r\'e3 mil\'e3 bietul
ui meu cal. M\'e3 g\'e2ndeam ce\_a\'ba putea n\'e3scoci pentru salvarea s\'e3rma
nei fete, dar n\_
am putut g\'e3si nimic. Ajuns \'een ora\'ba, m\_am dus de\_a dreptul la general
\'bai am intrat la el valv\'e2rtej. Tocmai se plimba de colo\_colo prin \'eenc\'
e3pere, tr\'e3g\'e2nd din luleaua de spum\'e3 de mare. Cum m\_a v\'e3zut, s\_
a oprit. Probabil c\'e3 l\_a mirat \'eenf\'e3\'fei\'baarea mea, c\'e3ci m\_a \'e
entrebat cu grij\'e3 de ce am venit a\'baa, \'een fug\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Excelen\'fe\'e3, i\_am spus, vin la dumneavoastr\
'e3 ca la tat\'e3l meu \'bai, pentru Dumnezeu, nu\_mi refuza\'fei cererea! E vor
ba de ferici\-rea \'eentregii mele vie\'fei!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ce\_i, taic\'e3? m\_a \'eentrebat mirat b\'e3tr\'
e2nul}{\f27\fs24\cf1 . Ce pot face pentru tine? Spune.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Excelen\'fea\_voastr\'e3, da\'fei ordin s\'e3 mi
se dea o companie de solda\'fei \'bai cincizeci de cazaci \'bai \'eeng\'e3dui\'f
ei\_mi s\'e3 eliberez fort\'e3\-rea\'fea Belogorskaia.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Generalul m\_a privit fix, crez\'e2nd c\'e3 probabil am \'
eennebunit (\'bai aproape c\'e3 nu se \'een\'baela!).}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Cum asta, s\'e3 eliberezi fort\'e3rea\'fea Belogo
rskaia? a rostit el, \'een sf\'e2r\'bait.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Garantez pentru succes! i\_am spus eu, \'eenfl\'e
3c\'e3rat. V\'e3 rog numai s\'e3\_mi da\'fei voie...}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Nu, tinere! a cl\'e3tinat din cap. La o dep\'e3rt
are a\'baa de mare, inamicului \'eei va fi mai u\'baor s\'e3\_\'fei taie comunic
a\'feia cu principalul punct strategic \'bai s\'e3 repurteze asupra voastr\'e3 o
victorie defini\tiv\'e3. T\'e3ierea comunica\'feiilor...}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 M\_am speriat, v\'e3z\'e2ndu\_l c\'e3 se pierde \'een cons
idera\'feiuni strate\-gice, \'bai m\_am gr\'e3bit s\'e3\_l \'eentrerup.}{\f27\fs
24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Fata c\'e3pitanului Mironov, i\_am spus eu, scrie
\'bai\_mi cere ajutor! \'aavabrin o sile\'bate s\'e3\_l ia de so\'fe.}{\f27\fs2
4
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ce vorbe\'bati? O, acest \'aavabrin e un mare }{\
i\f27\fs24\cf1 Schelm}{\cs20\i\f27\fs24\cf1\super \chftn {\footnote \pard\plain
\s19\ql \li0\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin0\itap0
\fs20\lang1048\langfe1048\cgrid\langnp1048\langfenp1048 {\cs20\super \chftn }{ }
{\f382\fs24\cf1 Tic\'e3los (germ.).}}}{\f382\fs24\cf1 . Dac\'e3 \'eemi va c\'e3d
ea \'een m\'e2ini, am s\'e3 poruncesc s\'e3 fie judecat \'een dou\'e3zeci \'bai
patru de ore
\'bai o s\'e3\_l \'eempu\'bac\'e3m pe parapetul fort\'e3re\'feei. Deocam\-dat\'e
3 \'eens\'e3 trebuie s\_avem r\'e3bdare...}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash R\'e3bdare? am strigat eu scos din s\'e3rite. Dar
\'eentre timp el se va \'eensura cu Maria Ivanovna.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash O! a ripostat generalul. Asta nu\_i chiar o nenor
ocire! Deocamdat\'e3, ar fi bine s\'e3 fie so\'feia lui \'aavabrin; el o poate p
rotegui, iar dup\'e3 ce\_l vom executa, va da Dumnezeu \'bai se vor g\'e3si \'ba
i pe\'feitori. V\'e3
duvele frumoase nu r\'e3m\'e2n fete; adic\'e3, vreau s\'e3 spun c\'e3 v\'e3duvel
e se m\'e3rit\'e3 mai repede dec\'e2t fetele...}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Mai cur\'e2nd sunt gata s\'e3 mor, am r\'e3spuns
eu turbat de m\'e2\-nie, dec\'e2t s\'e3 i\_o las lui \'aavabrin!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ei, ei! a exclamat b\'e3tr\'e2nul. Acum \'een\'fe
eleg; dup\'e3 c\'e2te v\'e3d, te\_ai \'eendr\'e3gostit de Maria Ivanovna! Asta\_
i alt\'e3 socoteal\'e3, s\'e3r\-manul meu b\'e3iat! Totu\'bai, nu\_\'fei pot da
o companie \'ba
i cincizeci de cazaci. N\_ar fi o expedi\'feie \'een\'feeleapt\'e3 \'bai nu\_mi
pot lua r\'e3spun\-derea.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Am plecat capul \'bai m\_a cuprins dezn\'e3dejdea. Deodat\

'e3 m\_a fulgerat un g\'e2nd. Ce g\'e2nd anume, cititorii vor afla \'een capitol
ul ce urmeaz\'e3, dup\'e3 cum spuneau vechii romancieri.}{\f27\fs24
\par
\par
\par }{\f27\fs24\cf1 CAPITOLUL }{\f27\fs24\cf1\lang1033\langfe1048\langnp1033 XI
\par }{\i\f382\fs24\cf1 \'ceN SLOBOZIA R\'c3SCULA\'deILOR}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1
\par }{\f382\fs24\cf1 S\'e3tul fiind, leul}{\f27\fs24\cf1 cumplit,}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 Pe labe \'een b\'e2rlogu\_i st\'e2nd}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 M\_a \'eentrebat cu glasul bl\'e2nd:}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash "La mine pentru ce\_ai venit?"}{\f27\fs24
\par }{\i\f27\fs24\cf1 A. Sumarokov}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1
\par }{\f382\fs24\cf1 Am plecat de la general, gr\'e3bindu\_m\'e3 spre cas\'e3.
Savelici m\_a \'eent\'e2mpinat cu dojenile\_i obi\'banuite.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash La ce bun, boierule, s\'e3 te r\'e3fuie\'bati cu
ni\'bate t\'e2lhari be\'fei! Treab\'e3 de boier e asta? Mai \'batii, ceasul r\'e
3u: po\'fei s\'e3 te pr\'e3p\'e3de\'bati a\'baa, pentru nimica. \'cen\'feeleg de
\_ar fi s\'e3 te ba
\'fei \'eempotriva turcului ori a \'bavedului, dar a\'baa!... \'dei\_i \'bai ru\
'baine s\'e3 spui \'eempotriva cui...}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 I\_am retezat vorba, \'eentreb\'e2ndu\_l c\'e2\'fei}{\f27\
fs24\cf1 bani mai avem.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Avem de ajuns... a r\'e3spuns el cu o fa\'fe\'e3
mul\'feumit\'e3. Oric\'e2t au scotocit punga\'baii, am izbutit totu\'bai s\'e3\_
i ascund.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Dup\'e3 aceea a scos din buzunar o pung\'e3 lunguia\'fe\'e
3, \'eempletit\'e3, plin\'e3 cu bani de argint.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ei, Savelici, d\'e3\_mi jum\'e3tate din ei. Restu
l ia\_\'fei\_i. M\'e3 duc la fort\'e3rea\'fea Belogorskaia...}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Taic\'e3, Piotr Andreici! a rostit bunul b\'e3tr\
'e2n, cu glasul tremu\-r\'e2nd. Teme\_te de Dumnezeu! Cum ai s\'e3 pleci la drum
\'een timpu\-rile de azi, c\'e2nd nu mai po\'fei trece pe nic\'e3ieri din cauza
t\'e2lharilor? Fie
\_\'fei mil\'e3 m\'e3car de p\'e3rin\'feii t\'e3i, dac\'e3 nu \'fei\_i mil\'e3 d
e tine! Unde te duci? Pentru ce? Mai a\'bateapt\'e3; va veni armat\'e3 \'bai\_i
va prinde pe punga\'bai; dup\'e3 aceea te vei putea duce \'een patru v\'e2nturi!
Dar hot\'e3r
\'e2rea mea era nestr\'e3mutat\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash E prea t\'e2rziu pentru vorbe. Trebuie s\'e3 plec
, nu se poate s\'e3 nu plec. Nu fi m\'e2hnit, Savelici! Dumnezeu e milostiv \'ba
i poate c\'e3 ne\_om mai vedea! Ia seama, nu te ru\'baina \'bai nu te zg\'e2rci;
cump\'e3r\'e3
tot ce\_\'fei trebuie, oric\'e2t de scump ar fi. Banii ace\'batia \'fei\_i d\'e
3ruiesc, iar dac\'e3 peste trei zile nu m\'e3 \'eento}{\f27\fs24\cf1 rc...}{\f27
\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ce tot spui, boierule?! m\_a \'eentrerupt Savelic
i. S\'e3 pleci sin\-gur? Asta s\'e3 nu mi\_o ceri nici \'een vis! Dac\'e3 e\'bat
i hot\'e3r\'e2t s\'e3 pleci, s\'e3 \'batii c\'e3 viu \'een urma ta, chiar pe jos
, dar nu te p\'e3r
\'e3sesc! S\'e3 r\'e3\-m\'e2n f\'e3r\'e3 tine, dup\'e3 zidurile astea de piatr\'
e3? Ce, am \'eennebunit? F\'e3 ce vrei, boierule, dar f\'e3r\'e3 tine nu r\'e3m\
'e2n!...}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \'aatiam c\'e3 nu se putea discuta cu el \'bai i\_am dat v
oie s\'e3 se pre\-g\'e3teasc\'e3 de drum. Peste jum\'e3tate de or\'e3 am \'eenc\
'e3lecat pe calul meu cel bun, iar Savelici pe o gloab\'e3 slab\'e3 \'bai \'bach
ioap\'e3
, pe care un cet\'e3\'feean i\_o d\'e3duse de poman\'e3., neav\'e2nd cu ce\_o hr
\'e3ni. Am ajuns la por\'feile ora\'baului. Santinelele ne\_au dat drumul \'bai
am plecat din Orenburg. Se \'eensera. Drumul trecea prin slobozia Berda, unde se

a\'ba
ezase Pugaciov; drumul mare era troienit, dar pe toat\'e3 c\'e2mpia s}{\f27\fs24
\cf1 e vedeau urme proaspete de copite.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Mergeam la trap \'eentins. Savelici abia se \'feinea dup\'
e3 mine \'bai striga mereu:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Mai \'eencet, boierule! Pentru Dumnezeu, mai \'ee
ncet! Afurisita asta de gloab\'e3 nu se poate \'feine de diavolul t\'e3u lung \'
een picioare! Unde te gr\'e3be\'bati? \'een\'feeleg, dac\'e3 te\_ai duce la o pe
trecere, dar a\'ba
a, c\'e2nd po\'fei s\'e3 te pomene\'bati cu o m\'e3ciuc\'e3 \'een cap... Piotr A
ndreici! Taic\'e3, Piotr Andreici! Nu te duce la pieire!... Ah, Dumnezeule atotp
uternic! Se pr\'e3p\'e3de\'bate copilul boierului!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Cur\'e2nd am z\'e3rit luminile din Berda. Am ajuns la ni\'
bate r\'e2pe care serveau sloboziei de \'eent\'e3rituri naturale. Savelici nu ma
i ispr\'e3vea cu rug\'e3min\'feile lui jalnice. N\'e3d\'e3jduiam s\'e3 ocolesc c
u bine Berda, c\'e2
nd deodat\'e3, din \'eentuneric, mi\_au ap\'e3rut drept \'een fa\'fe\'e3 cinci \
'fe\'e3rani \'eenarma\'fei cu ciomege. Era o patrul\'e3 din tab\'e3ra lui Pugaci
ov. Au strigat la noi. Necunosc\'e2nd parola, am vrut s\'e3 trec pe l\'e2ng\'e3
d\'e2n\'baii f
\'e3r\'e3 s\'e3 spun nimic, dar ei m\_au \'eenconjurat \'bai unul mi\_a apucat c
alul de d\'e2rlogi. Am tras sabia \'bai l\_am lovit \'een cap; c\'e3ciula l\_a s
alvat \'eens\'e3; s\_a cl\'e3tinat \'bai a sc\'e3pat d\'e2rlogii din m\'e2ini. C
eilal\'fe
i au rupt\_o de fug\'e3, speria\'fei. Folosindu\_m\'e3 de acest mo\-ment, am dat
pinteni calului \'bai\_am plecat.}{\f27\fs24
\par \'ce}{\f382\fs24\cf1 ntunericul nop\'feii care se l\'e3sa m\_ar fi putut fe
ri de orice pericol, dar uit\'e2ndu\_m\'e3 \'een urm\'e3, am b\'e3gat de seam\'e
3 c\'e3 Savelici nu mai era cu mine. Bietul b\'e3tr\'e2n, cu calul lui \'bachiop
, nu putuse sc\'e3
pa de t\'e2lhari. Ce era de f\'e3cut? Dup\'e3 ce am a\'bateptat c\'e2teva minute
\'bai m\_am convins c\'e3 a fost prins, am \'eentors calul \'bai m\_am dus s\'e
3\_l scap.}{\f27\fs24
\par \'ce}{\f382\fs24\cf1 n timp ce m\'e3 apropiam de r\'e2p\'e3, am auzit \'een
c\'e3 de departe zgomot, strig\'e3te \'bai glasul lui Savelici. M\_am gr\'e3bit
\'bai m\_am trezit din nou \'eentre str\'e3jile \'fe\'e3r\'e3ne\'bati care m\'e3
opriser\'e3 \'ee
nainte cu c\'e2teva minute.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Savelici se afla printre \'fe\'e3rani. \'cel dobor\'e2ser\
'e3 de pe cal \'bai se preg\'e3teau s\'e3\_l lege. Sosirea mea i\_a umplut de bu
curie; s\_au re\-pezit asupra mea, sco\'fe\'e2nd strig\'e3te, \'bai \'eentr\_o c
lip\'e3 m\_
au tras jos de pe cal. Unul dintre ei, care dup\'e3 \'eenf\'e3\'fei\'baare p\'e3
rea a le fi \'baef, ne\_a spus c\'e3 vom fi du\'bai de \'eendat\'e3 la \'eemp\'e
3rat.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash T\'e3tucul nostru, a ad\'e3ugat el, e liber s\'e3
porunceasc\'e3 dac\'e3 s\'e3 v\'e3 sp\'e2nzur\'e3m chiar acum sau s\'e3 a\'bate
pt\'e3m p\'e2n\'e3 diminea\'fe\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Nu m\_am \'eempotrivit deloc; Savelici mi\_a urmat exemplu
l, \'bai str\'e3jile ne\_au dus \'een triumf. Am trecut prin r\'e2p\'e3 \'bai am
intrat \'een slobozie. La toate casele ardeau lumini. Pretutindeni era larm\'e3
\'ba
i se auzeau strig\'e3te.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Am \'eent\'e2lnit mult\'e3 lume pe uli\'fee, \'eens\'e3 ni
meni nu, m\_a recunos\-cut prin \'eentuneric c\'e3 sunt ofi\'feer din Orenburg.
Am fost dus \'eentr\_o cas\'e3, la o r\'e3scruce; la poart\'e3 se aflau dou\'e3
tunuri \'bai c\'e2
teva poloboace de vin.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Iat\'e3 \'bai palatul, a spus unul dintre \'fe\'e
3ranii care ne prinseser\'e3. Acum avem s\'e3 raport\'e3m despre voi.}{\f27\fs24

\par }{\f382\fs24\cf1 Spun\'e2nd acestea, a intrat \'een cas\'e3. M\_am uitat la


b\'e3tr\'e2nul Savelici. \'ce\'bai f\'e3cea cruce \'bai se ruga \'een \'baoapt\
'e3. Am a\'bateptat mult. \'cen sf\'e2r\'bait, \'fe\'e3ranul s\_a re\'eentors \'
bai mi\_\'e2 spus.}{
\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Du\_te. T\'e3tucul nostru a dat porunc\'e3 s\'e3
intre ofi\'feerul.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Am intrat \'een cas\'e3, sau \'een "palat", cum \'eei spun
eau \'fe\'e3ranii, \'eenc\'e3perea era luminat\'e3 cu dou\'e3 lum\'e2n\'e3ri de
seu; pere\'feii erau lipi\'fei cu h\'e2rtie aurit\'e3; \'eentre altele, \'een \'
eenc\'e3
pere se mai aflau: lavi\'fee, o mas\'e3, un sp\'e3l\'e3tor ag\'e3\'feat cu o sfo
ar\'e3, un \'baervet \'eentr\_un cui, \'eentr\_un col\'fe o furc\'e3 pentru cupt
or, un blidar lat, plin cu oale de p\'e3m\'e2nt, ca\_n orice izb\'e3. Pugaciov s
ta sub icoane,
\'eembr\'e3cat \'eentr\_un caftan ro\'bau, cu c\'e3ciul\'e3 \'eenalt\'e3, \'bai\
_\'bai luase o poz\'e3 impun\'e3toare cu m\'e2inile \'een \'baolduri. L\'e2ng\'e
3 d\'e2nsul se aflau c\'e2\'feiva dintre tovar\'e3\'baii lui mai de seam\'e3, a
c\'e3ror \'eenf
\'e3\'fei\'baare ar\'e3ta un perfect respect. Era limpede c\'e3 sosirea unui ofi
\'feer din Orenburg le st\'e2rnise o curiozitate mare \'bai erau gata s\'e3 m\'e
3 primeasc\'e3 cu solemnitate. Pugaciov m\_a re\cunoscut de la prima vedere. Afectata gravitate a disp\'e3rut \'eendat\'e3.}{\f2
7\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash A... \'cen\'e3l\'feimea\_ta..., mi\_a spus el ves
el. Cum o mai duci? Pentru ce te\_a adus Dumnezeu?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 I\_am r\'e3spuns c\'e3 m\'e3 duceam dup\'e3 treburile mele
\'bai c\'e3 oamenii lui m\_au oprit.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash Ce fel de treburi? m\_a \'eentrebat.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Nu \'batiam ce s\'e3\_i r\'e3spund. G\'e2ndind c\'e3 nu vr
eau s\'e3 vorbesc fa\'fe\'e3 de martori, porunci tovar\'e3\'bailor s\'e3i s\'e3
ias\'e3. S\_au supus cu to\'feii, \'een afar\'e3 de doi, care nici nu s\_au clin
tit.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Fa\'fe\'e3 de ei po\'fei vorbi deschis, mi\_a spu
s Pugaciov. De d\'e2n\'baii n\_ascund nimic.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 M\_am uitat piezi\'ba la oamenii de \'eencredere ai pretin
sului \'eem\-p\'e3rat. Unul din ei, un b\'e3tr\'e2nel sl\'e3b\'e3nog \'bai g\'e2
rbov, cu o b\'e3rbu\'fe\'e3 alb\'e3, nu avea nimic deosebit, \'een afar\'e3 de o
panglicu\'fe\'e3
albastr\'e3, pe care\_o purta pe deasupra sumanului de culoare gri. Dar pe cel\
'e3lalt tovar\'e3\'ba al lui nu\_l voi uita niciodat\'e3. Era \'eenalt, voinic,
sp\'e3tos, p\'e3rea s\'e3 aib\'e3 cam patruzeci \'bai cinci de ani. Barba ro\'ba
cat\'e3, deas
\'e3, ochii de\_un albastru cenu\'baiu, sc\'e2nteietori, nasul f\'e3r\'e3 n\'e3r
i, petele ro\'baii de pe frunte \'bai de pe obraji d\'e3deau fe\'feei lui largi,
sem\'e3nat\'e3 cu pistrui, o expresie pe care nu o pot descrie. Era \'eembr\'e3
cat cu o c\'e3
ma\'ba\'e3 ro\'baie, un halat kirghiz \'bai \'baalvari c\'e3z\'e3ce\'bati. Primu
l (dup\'e3 cum am aflat mai t\'e2rziu) era caporalul dezertor Beloborodov, iar a
l doilea era Afanasi Sokolov (zis \'bai Hlopu\'ba
a), un criminal deportat, care evadase pentru a treia oar\'e3 din ocnele Siberie
i.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Societatea \'een care m\'e3 aflam \'eent\'e2mpl\'e3tor, cu
toate sim\'fe\'e3\-mintele care m\'e3 fr\'e3m\'e2ntau, \'eemi aprinsese \'eench
ipuirea puternic.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 Pugaciov m\_a readus la realitate}{\f382\fs24\cf1 , \'eentr
eb\'e2ndu\_m\'e3:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Spune\_mi cu ce treab\'e3 ai plecat din Orenburg?

}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 M\_a fulgerat un g\'e2nd ciudat: mi s\_a p\'e3rut c\'e3 pr
oviden\'fea, care m\'e3 adusese pentru a doua oar\'e3 \'een fa\'fea lui, \'eemi
d\'e3dea prilej s\'e3\_mi \'eendeplinesc planul. Am hot\'e3r\'e2t deci s\'e3 m\'
e3
folosesc de moment \'bai, f\'e3r\'e3 s\'e3 mai chibzuiesc asupra hot\'e3r\'e2ri
i luate, am r\'e3spuns:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash M\'e3 duceam la Belogorskaia s\'e3 salvez o orfan
\'e3 obijduit\'e3!
\par }{\f27\fs24\cf1 Ochii lui Pugaciov au sclipit:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Cine dintre oamenii mei \'eendr\'e3zne\'bate s\'e
3 obijduiasc\'e3 o orfa\-n\'e3? a strigat el. Fie chiar cu stea \'een frunte omu
l acela, dar de judecata mea tot nu va sc\'e3pa! Spune\_mi, cine\_i vinovatul?}{
\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Am r\'e3spuns:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Vinovatul e \'aavabrin! O \'feine \'eenchis\'e3 p
e fata pe care ai v\'e3zut\_o bolnav\'e3 \'een casa preotesei, \'bai vrea s\'e3
se \'eensoare cu ea cu de\_a sila.}{\f27\fs24
\par \emdash \'ce}{\f382\fs24\cf1 l voi \'eenv\'e3\'fea eu minte pe \'aavabrin!
rosti fioros Pugaciov. Va afla ce\_nseamn\'e3 a fi samavolnic \'bai a obijdui n
orodul! \'eel voi sp\'e2nzura!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash D\'e3\_mi voie s\'e3 spun un cuv\'e2nt! a gr\'e3i
t Hlopu\'baa cu glas r\'e3gu\'bait. Te\_ai pripit s\'e3\_l faci pe \'aavabrin co
mandantul fort\'e3re\'feei, iar acum te pripe\'bati s\'e3\_l sp\'e2nzuri. Ai jig
nit cazacii, pun\'e2
ndu\_le ca \'baef un nobil; nu speria nobilii, aplic\'e2ndu\_le pedeapsa capital
\'e3 la primul denun\'fe!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Nu trebuie nici s\'e3 ai mil\'e3 de ei, nici s\'e
3 le acorzi bun\'e3voin\'fea! a spus b\'e3tr\'e2nelul cu panglica albastr\'e3. N
u\_i mare lucru s\'e3\_l ucizi pe \'aavabrin. Dar n\_ar fi r\'e3u s\'e3\_
l cercetezi cum se cuvine pe dom\-nul ofi\'feer. De ce a binevoit s\'e3 vie aici
? Dac\'e3 nu te recunoa\'bate de \'eemp\'e3rat, s\'e3 nu vin\'e3 s\'e3\_\'fei ce
ar\'e3 s\'e3\_i faci dreptate. Iar dac\'e3 te recunoa\'bate, de ce a stat p\'e2n
\'e3
acum la Orenburg, la du\'bamanii t\'e3i? Nu dai porunc\'e3 s\'e3\_l ducem la ca
ncelarie \'bai s\'e3 aprindem un foc\'baor acolo? Mi se pare c\'e3 domnia\_sa ne
este trimis\'e3 de c\'e3tre comandan\'feii de la Orenburg.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Logica b\'e3tr\'e2nului r\'e3uf\'e3c\'e3tor mi s\_a p\'e3r
ut destul de conving\'e3\-toare. D\'e2ndu\_mi seama pe ce m\'e2ini \'eenc\'e3pus
em, m\_au trecut fiori prin tot trupul. Pugaciov mi\_a v\'e3zut tulburarea.}{\f2
7\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ei, \'een\'e3l\'feimea\_ta! a rostit el, f\'e3c\'
e2ndu\_mi cu ochiul. Se pare c\'e3 feldmare\'baalul meu judec\'e3 bine! Cum crez
i?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Ironia lui mi\_a dat curaj. I\_am r\'e3spuns lini\'batit c
\'e3, g\'e3sindu\_m\'e3 \'een st\'e3p\'e2nirea lui, e liber s\'e3 se poarte cu m
ine cum o vrea.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Bine, a r\'e3spuns el. Spune\_mi acum \'een ce st
are se g\'e3se\'bate ora\'baul vostru?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Slav\'e3 Domnului! am r\'e3spuns. Totul e bine!}{
\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash E bine? mi\_a repetat cuv\'e2ntul Pugaciov. Dar no
rodul moare de foame!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Impostorul spunea adev\'e3rul. Eu \'eens\'e3, credincios j
ur\'e3m\'e2n\-tului, am \'eenceput s\'e3\_l conving c\'e3 tot ce se vorbe\'bate
e numai zvon \'bai c\'e3\_n ora\'ba se g\'e3sesc de toate.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Vezi? a intervenit b\'e3tr\'e2nelul. Te minte \'e
en fa\'fe\'e3. To\'fei fugarii din Orenburg spun c\'e3 acolo\_i foamete, norodul
moare; oamenii socotesc c\'e3\_i lux c\'e2nd m\'e3n\'e2nc\'e3 hoituri, iar dumn
ealui vrea s\'e3

ne conving\'e3 c\'e3 acolo se g\'e3sesc de toate! Dac\'e3 ai de g\'e2nd s\'e3\_


l sp\'e2nzuri pe \'aavabrin, atunci s\'e3\_l sp\'e2nzuri de aceea\'bai sp\'e2nzu
\-r\'e3toare \'bai pe voinicul acesta, nu de alta, dar s\'e3 nu r\'e3m\'e2n\'e3
vreu\-nul invid
}{\f27\fs24\cf1 ios...}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Vorbele afurisitului de mo\'baneag p\'e3reau a\_l pune \'e
en cump\'e3n\'e3 pe Pugaciov. Dar, spre fericirea mea, Hlopu\'baa a \'eenceput s
\'e3\_\'bai contrazic\'e3 tovar\'e3\'baul:}{\f27\fs24
\par \emdash \'ce}{\f382\fs24\cf1 nceteaz\'e3, Naum\'e2ci! Ai vrea numai s\'e3
tai \'bai s\'e3 sp\'e2nzuri! Mare viteaz e\'bati! M\'e3 mir \'een ce \'fei se ma
i \'feine sufletul! E\'bati cu un picior \'een groap\'e3 \'bai\_i mai pr\'e3p\'e
3de\'bati \'ba
i pe al\'feii! Oare pu\'fein s\'e2nge ai pe suflet?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash N\_o face pe sf\'e2ntul! a r\'e3spuns aspru Belob
orodov. De c\'e2nd e\'bati a\'baa de milos?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash De bun\'e3 seam\'e3, a r\'e3spuns Hlopu\'baa, c\'
e3 \'bai eu sunt p\'e3c\'e3tos, \'bai m\'e2na asta (\'bai dup\'e3 ce \'bai\_a st
r\'e2ns pumnul osos, \'bai\_a suflecat m\'e2neca, ar\'e3t\'e2nd o m\'e2n\'e3 p\'
e3roas\'e3), \'bai m
\'e2na asta e vinovat\'e3 de\_a fi v\'e3rsat s\'e2nge cre\'batinesc. \'cens\'e3
ea a omor\'e2t du\'bamanul, nu oaspe\-tele; la drumul mare \'bai\_n p\'e3duri \'
eentunecoase, iar nu \'een cas\'e3, st\'e2nd pe cuptor! Cu m\'e3ciuca \'ba
i cu muchia toporului, nu cu b\'e2r\_feli muiere\'bati!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 B\'e3tr\'e2nul s\_a \'eentors, bodog\'e3nind:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash N\'e3ri rupte!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ce tot \'baopte\'bati acolo, ghiujule? a strigat
Hlopu\'baa. \'dei\_oi da eu n\'e3ri rupte! A\'bateapt\'e3! \'ce\'fei va veni ea
vremea! O da Dumnezeu \'bai\_i mirosi \'bai tu cle\'batele!... Vezi, deocamdat\'
e3, s\'e3 nu\_\'fe
i smulg b\'e3r\-bu\'fea!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Domnilor ghenerali! a rostit Pugaciov solemn. Des
tul! Nu v\'e3 mai certa\'fei! Dac\'e3 to\'fei c\'e2inii din Orenburg s\_ar b\'e3
l\'e3b\'e3ni sub c\'e2te o sp\'e2nzur\'e3toare, n\_ar fi nici o pagub\'e3! Dar d
ac\'e3 dul\'e3ii no
\'batri se \'eencaier\'e3 \'eentre d\'e2n\'baii, e r\'e3u. Hai, \'eemp\'e3ca\'fe
i\_v\'e3!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Hlopu\'baa \'bai Beloborodov nu spuneau nimic, numai se pr
iveau \'eencrunta\'fei. Am sim\'feit nevoia de a schimba vorba, care s\_ar fi pu
tut sf\'e2r\'bai r\'e3u pentru mine; m\_am \'eentors c\'e3tre Pugaciov \'bai i\_
am spus cu pref\'e3
cut\'e3 veselie:}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash Am uitat }{\f382\fs24\cf1 s\'e3\_\'fei mul\'feumes
c pentru cal \'bai cojoc. F\'e3r\'e3 ajutorul t\'e3u, n\_a\'ba fi ajuns la ora\'
ba \'bai a\'ba fi \'eenghe\'feat \'een drum.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \'aairetlicul a prins. Pugaciov s\_a \'eenveselit.}{\f27\f
s24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Dup\'e3 fapt\'e3 \'bai r\'e3splat\'e3! mi\_a spus
, f\'e3c\'e2ndu\_mi cu ochiul. Spune\_mi acum ce\_\'fei pas\'e3 de fata pe care
o obijduie\'bate \'aavabrin? Nu cumva te trage spre ea inima ta t\'e2n\'e3r\'e3?
Hai?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash E logodnica mea! i\_am r\'e3spuns, sim\'feind c\'
e3 s\_a schimbat atmosfera \'bai nu mai era nevoie s\'e3 ascund adev\'e3rul.}{\f
27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Logodnica ta? De ce nu mi\_ai spus deodat\'e3? Te
vom \'eensura \'bai vom benchetui la nunt\'e3! \'aai \'eentorc\'e2ndu\_se spre
Beloborodov: Ascult\'e3, feldmare\'baale! Eu \'bai domnia\_sa suntem prieteni ve
chi; hai s\'e3 m\'e2
nc\'e3m ceva! Noaptea e bun sfetnic. Vom vedea m\'e2ine ce\_om face cu d\'e2nsul
.}{\f27\fs24

\par }{\f382\fs24\cf1 A\'ba fi fost foarte bucuros s\'e3 refuz cinstea ce mi se


f\'e3cea, dar n\_aveam \'eencotro. Dou\'e3 tinere fete de cazac, fiicele omului
de cas\'e3, au pus o fa\'fe\'e3 de mas\'e3 alb\'e3, au adus p\'e2ine, ciorb\'e3
de pe\'bate, c\'e2
teva ulcioare cu vin \'bai bere, \'bai iat\'e3\_m\'e3 pentru a doua oar\'e3 la m
as\'e3 cu Pugaciov \'bai cu \'eensp\'e3im\'e2nt\'e3torii lui prieteni.}{\f27\fs2
4
\par }{\f27\fs24\cf1 Orgia la care am fost }{\f382\fs24\cf1 martor f\'e3r\'e3 vo
ia mea a durat p\'e2n\'e3 noaptea t\'e2rziu. \'cen sf\'e2r\'bait, aburii alcoolu
lui au \'eenceput s\'e3\_\'bai fac\'e3 efectul. La o vreme, Pugaciov a adormit l
a mas\'e3
, iar prietenii lui s\_au sculat, f\'e3c\'e2ndu\_mi semn s\'e3\_l l\'e3s\'e3m si
ngur. Am ie\'bait \'eem\-preun\'e3 cu d\'e2n\'baii. Hlopu\'baa a dat ordin santi
nelei s\'e3 m\'e3 duc\'e3 la cancelarie, unde l\_am g\'e3sit \'bai pe Savelici,
\'ba
i unde am fost \'feinu\'fei \'een arest. B\'e3tr\'e2nul era a\'baa de mirat de t
ot ce se petrecea \'een jurul lui, \'eenc\'e2t nu m\_a \'eentrebat nimic. S\_a c
ulcat pe \'eentuneric, a gemut \'bai a oftat mult timp. \'cen sf\'e2r\'bait, a \
'eenceput s\'e3
sfor\'e3ie; eu \'eens\'e3 m\'e3 zb\'e3team mai departe cu g\'e2ndurile mele, ca
re nu m\_au l\'e3sat s\'e3 adorm nici o clip\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Diminea\'fea, am fost chemat la Pugaciov. M\_am dus. La po
art\'e3 sta o chibitc\'e3, la care erau \'eenh\'e3ma\'fei trei cai t\'e3t\'e3r\'
e3\'bati. Lumea se adunase pe uli\'fee. L\_am \'eent\'e2lnit pe Pugaciov \'een t
ind\'e3, \'eembr\'e3
cat ca pentru drum, cu \'baub\'e3 \'bai cu c\'e3ciul\'e3 kirghiz\'e3. Era \'eens
o\'feit de come\-senii din ajun, care acum aveau o \'eenf\'e3\'fei\'baare servil
\'e3, \'een contrast cu cele petrecute asear\'e3. Pugaciov m\_a salutat vesel, p
oftindu\_m\'e3
s\'e3 iau loc \'een chibitc\'e3. Ne\_am a\'baezat am\'e2ndoi.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash La fort\'e3rea\'fea Belogorskaia! a spus el c\'e3
tre vizitiu, un t\'e3tar lat \'een spate, care m\'e2na st\'e2nd \'een picioare.}
{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Inima \'eemi b\'e3tea puternic. Caii au pornit. Clopo\'fee
lul suna, chi\-bitc\'e3 zbura...}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash Stai! Stai! s\_a a}{\f382\fs24\cf1 uzit deodat\'e3
un glas care\_mi era foarte cu\-noscut \'bai l\_am v\'e3zut pe Savelici alerg\'
e2nd spre noi.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Pugaciov porunci s\'e3 opreasc\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Dr\'e3gu\'feule, Piotr Andreici! strig\'e3 b\'e3t
r\'e2nul. Nu m\'e3 p\'e3r\'e3si la b\'e3tr\'e2ne\'fee, \'een mijlocul acestor pu
ng...}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash A, ghiujul! spuse Pugaciov. }{\f382\fs24\cf1 Iar a
dat Domnul s\'e3 ne vedem. Hai, suie pe capr\'e3!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Bogdaproste, m\'e3ria\_ta, bogdaproste, taic\'e3!
spunea Savelici, \'een timp ce se a\'baez\'e3. S\'e3 dea Dumnezeu s\'e3 tr\'e3i
e\'bati o sut\'e3 de ani, pentru c\'e3 m\_ai ad\'e3postit pe mine, om b\'e3tr\'e
2n, \'bai m\_ai lini
\'batit. Am s\'e3 m\'e3 rog lui Dumnezeu pentru tine, \'een veci, iar despre coj
ocul din blan\'e3 de iepure n\_am s\'e3 mai pomenesc niciodat\'e3!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Cojocul acela din blan\'e3 de iepure putea \'een cele din
urm\'e3 s\'e3\_l supere de\_a binelea pe Pugaciov; dar, din fericire, impostorul
sau n\_a auzit, sau \'eenadins n\_a luat \'een seam\'e3 aceast\'e3 vorb\'e3 nel
a\-locul ei.}{
\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Caii au pornit \'een trap; trec\'e3torii se opreau \'bai s
e aplecau ad\'e2nc. Pugaciov saluta d\'e2nd din cap \'een toate p\'e3r\'feile. P
este un minut am ie\'bait din slobozie, pornind repede pe drumul neted.}{\f27\fs
24
\par }{\f382\fs24\cf1 E u\'baor de \'eenchipuit ce sim\'feeam eu \'een momentele

acelea. Peste c\'e2teva ceasuri aveam s\_o rev\'e3d pe aceea pe care o credeam
pier\-dut\'e3 pentru mine. \'cemi \'eenchipuiam clipa c\'e2nd ne vom \'eent\'e2l
ni... M\'e3 g\'e2
ndeam \'bai la omul \'een m\'e2inile c\'e3ruia \'eemi era via\'fea \'bai care, p
rintr\_o ciudat\'e3 \'eenl\'e3n\'feuire a \'eent\'e2mpl\'e3rilor, era legat de m
ine \'een mod tainic. M\'e3 g\'e2ndeam la cruzimea nes\'e3buit\'e3, la apuc\'e3t
urile s\'e2
ngeroase ale aceluia care se ar\'e3tase gata s\'e3\_mi salveze iubita!}{\f27\fs2
4
\par }{\f382\fs24\cf1 Pugaciov nu \'batia c\'e3 e fata c\'e3pitanului Mironov. \
'aavabrin, \'een\-furiat, putea da totul pe fa\'fe\'e3; Pugaciov ar putea afla a
dev\'e3rul \'bai pe alt\'e3 cale... \'aai atunci ce se va \'eent\'e2mpla cu Mari
a Ivanovna? M\_
au cuprins fiorii \'bai mi s\_a f\'e3cut p\'e3rul m\'e3ciuc\'e3...}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Pugaciov mi\_a \'eentrerupt deodat\'e3 g\'e2ndurile:}{\f27
\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash La ce te g\'e2nde\'bati, \'een\'e3l\'feimea\_ta?}
{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Cum s\'e3 nu cad pe g\'e2nduri? i\_am r\'e3spuns
eu. Sunt ofi\'feer \'bai nobil; ieri, chiar, am luptat \'eempotriva ta, iar azi
merg al\'e3turi de tine \'een chibitc\'e3 \'bai fericirea \'eentregii mele vie\'
fei e \'een m\'e2
inile tale...}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ei, \'bai? \'dei\_i fric\'e3?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 I\_am r\'e3spuns c\'e3 fiind cru\'feat o dat\'e3 de d\'e2n
sul nu n\'e3d\'e3jduiesc numai at\'e2ta, ci chiar c\'e3 m\'e3 va ajuta...}{\f27\
fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ai dreptate! Z\'e3u c\'e3 ai dreptate! r\'e3spuns
e impostorul. Ai v\'e3zut c\'e3 b\'e3ie\'feii mei se uit\'e3 la tine piezi\'ba,
iar b\'e3tr\'e2nul st\'e3ruia \'bai azi s\'e3 m\'e3 \'eencredin\'feeze c\'e3 e\'
bati spion \'bai c
\'e3 trebuie s\'e3 fii torturat \'bai chiar sp\'e2nzurat! Dar eu n\_am fost de a
ceea\'bai p\'e3rere, continu\'e3 el, cobor\'e2nd glasul, s\'e3 nu\_l aud\'e3 t\'
e3tarul \'bai Savelici. \'dein minte pa\-harul t\'e3u de rachiu \'bai cojocul cu
blan\'e3
de iepure. Vezi, nu sunt at\'e2t de s\'e2ngeros, cum cred ai t\'e3i despre mine
!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Mi\_am amintit de cucerirea fort\'e3re\'feei Belogorskaia,
\'eens\'e3 am t\'e3cut, neg\'e3sind c\'e3\_i bine s\'e3\_l contrazic.}{\f27\fs2
4
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ce se vorbe\'bate despre mine la Orenburg? m\_a \
'eentrebat, dup\'e3 o scurt\'e3 t\'e3cere.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Se spune c\'e3\_i greu s\'e3 \'fei se vin\'e3 de
hac. N\_am ce zice, ai ajuns vestit...}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Fa\'fea impostorului ar\'e3ta o mare mul\'feumir}{\f27\fs2
4\cf1 e de sine.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Da! a rostit el vesel. Lupt stra\'banic! Se \'bat
ie la voi, la Oren\-burg, despre lupta de la Iuzeeva? Acolo au fost omor\'e2\'fe
i patru\-zeci de ghenerali. Au fost luate prizoniere patru o\'bati. Cum crezi: r
egele Prusiei s\_
ar putea pune cu mine?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 L\'e3ud\'e3ro\'baenia banditului mi s\_a p\'e3rut caraghio
as\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash Dar tu cum crezi? l\_am \'eentrebat eu. I\_ai pute
a tu veni de hac lui Frederic?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Lui Feodor Feodorovici? De ce nu? Eu \'eei bat pe
gheneralii vo\'batri, \'bai doar ei l\_au b\'e3tut pe Feodor. P\'e2n\'e3 acum a
rma mi\_a fost norocoas\'e3. Las\'e3\_mi vreme \'bai\_i vedea cum am s\'e3 porne
sc asupra Moscovei.}
{\f27\fs24

\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ai de g\'e2nd s\'e3 porne\'bati asupra Moscovei?}


{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Impostorul a c\'e3zut deodat\'e3 pe g\'e2nduri \'bai mi\_a
r\'e3spuns cu jum\'e3tate de glas:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Dumnezeu \'batie! Uli\'fea mi\_i \'eengust\'e3, n
u mi\_s m\'e2inile slobode. B\'e3ie\'feii mei mereu fac pe de\'batep\'feii. Sunt
ni\'bate ho\'fei. Trebuie s\'e3 fiu cu mult\'e3 b\'e3gare de seam\'e3, fiindc\'
e3, la cea dint\'e2
i \'eenfr\'e2ngere, ei \'bai\_ar r\'e3scump\'e3ra g\'e2tul cu pre\'feul capului
meu!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Tocmai! i\_am r\'e3spuns. N\_ar fi mai bine s\'e3
\_i la\'bai din vreme \'bai s\'e3 ceri \'eemp\'e3r\'e3tesei \'eendurare?}{\f27\f
s24
\par }{\f27\fs24\cf1 Pugaciov a sur\'e2s amar.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Nu, e prea t\'e2rziu s\'e3 m\'e3 poc\'e3iesc! Pen
tru mine nu mai este \'eendurare; voi urma cum am \'eenceput. Cine \'batie? Poat
e c\'e3 izbu\-tesc! Gri\'baka Otrepiev n\_a domnit oare la Moscova?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Dar \'batii cum a sf\'e2r\'bait el? L\_au zv\'e2r
lit pe fereastr\'e3, l\_au spintecat, l\_au ars, iar cu cenu\'baa lui au \'eenc\
'e3rcat tunul \'bai au tras!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ascult\'e3! a rostit Pugaciov cu \'eensufle\'feir
e s\'e3lbatic\'e3. Am s\'e3\_\'fei spun o poveste pe care am auzit\_o \'een copi
l\'e3rie de la o calmuc\'e3 b\'e3tr\'e2n\'e3. Odat\'e3, un vultur a \'eentrebat
pe un corb: "Spune\_
mi, corbule, de ce tr\'e3ie\'bati tu trei sute de ani, iar eu numai treizeci \'b
ai trei?" "De aceea, dr\'e3gu\'feule, a r\'e3spuns corbul, pentru c\'e3 tu te hr
\'e3ne\'bati cu s\'e2nge viu, iar eu m\'e3 hr\'e3nesc cu hoituri!" S\_a g\'e2
ndit vulturul: "Hai s\'e3 cerc \'bai eu s\'e3 m\'e3 hr\'e3nesc cu hoituri ". Bin
e. \'aai a zburat vulturul \'eempreun\'e3 cu corbul. Au v\'e3zut un cal mort, s\
_au cobor\'e2t \'bai s\_au a\'baezat pe el. Corbul ciugulea \'bai\_i l\'e3uda bu
n\'e3
tatea; iar vulturul a ciupit o dat\'e3, a ciupit de dou\'e3 ori, dup\'e3 care, b
\'e3\-t\'e2nd din aripi, i\_a zis corbului: "Nu, frate corb! Dec\'e2t s\'e3 tr\'
e3iesc trei sute de ani m\'e2nc\'e2nd mort\'e3ciuni, mai bine s\'e3 beau o dat\'
e3 s\'e2
nge viu p\'e2n\'e3 m\_oi s\'e3tura, iar pe urm\'e3... ce\_o da Dumnezeu!" Cum \'
fei se pare povestea asta calmuc\'e3?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Are t\'e2lc! i\_am r\'e3spuns. Dar dup\'e3 p\'e3r
erea mea a tr\'e3i prin omor \'bai jaf \'eenseamn\'e3 a ciuguli din mort\'e3ciun
i.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Pugaciov m\_a privit mirat \'bai nu mi\_a r\'e3spuns nimic
. Am t\'e3cut am\'e2ndoi, ad\'e2nci\'fei fiecare \'een g\'e2ndurile lui. T\'e3ta
rul a \'eenceput s\'e3 c\'e2nte un c\'e2ntec de jale. Savelici, picotind de somn
, se leg\'e3
na pe capr\'e3. Chibitca zbura pe drumul lin, neted, de iarn\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Pe malul abrupt al Iaikului am z\'e3rit un s\'e3tuc \'eemp
rejmuit \'bai o clopotni\'fe\'e3; dup\'e3 un sfert de ceas intram \'een fort\'e3
rea\'fea Belogorskaia.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1
\par
\par CAPITOLUL XII}{\f27\fs24
\par }{\i\f27\fs24\cf1 ORFANA}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1
\par }{\f382\fs24\cf1 \'aai\_apoi m\'e3rul nostru n\_are,}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 N\_are nici v\'e2rf, nici l\'e3stare,}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \'aai domni\'fea, din p\'e3cate,}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 N\_ar}{\f382\fs24\cf1 e nici mam\'e3, nici tat\'e3,}{\f27\f
s24
\par }{\f27\fs24\cf1 N\_are cine s\_o\_nzestreze,}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 Cin' s\_o binecuv\'e2nteze.}{\f27\fs24

\par }{\i\f382\fs24\cf1 Ora\'feie de nunt\'e3}{\f27\fs24


\par }{\f27\fs24\cf1
\par }{\f382\fs24\cf1 Chibitca s\_a oprit \'een fa\'fea casei comandantului, la
pridvor. Recunosc\'e2nd clopo\'feelul lui Pugaciov, norodul alerga buluc \'een u
rma noastr\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \'aavabrin l\_a \'eent\'e2mpinat pe pretinsul \'eemp\'e3ra
t \'een pridvor. Era \'eembr\'e3cat c\'e3z\'e3ce\'bate \'bai\_\'bai l\'e3sase ba
rb\'e3. Tr\'e3d\'e3torul l\_a ajutat pe Pugaciov s\'e3 coboare din chibitca, ar\
'e3t\'e2ndu\_\'ba
i bucuria \'bai zelul prin cuvinte care\_i tr\'e3dau josnicia. V\'e3z\'e2ndu\_m\
'e3, a r\'e3mas buim\'e3\-cit, dar \'bai\_a venit repede \'een fire \'ba}{\f27\f
s24\cf1 i mi\_a spus, \'eentinz\'e2ndu\_mi m\'e2\-na:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash \'aai tu e\'bati de\_ai no\'batri? De mult trebui
a s\'e3 faci a\'baa.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 I\_am \'eentors spatele, ner\'e3spunz\'e2ndu\_i nimic.}{\f
27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Mi s\_a str\'e2ns inima c\'e2nd m\_am v\'e3zut \'een odaia
de mult cunos\-cut\'e3, unde pe perete se mai afla diploma r\'e3posatului coman
dant, ca un trist epitaf al timpului trecut. Pugaciov s\_a a\'baezat pe diva\-nu
l pe care mo\'fe\'e3
ia de obicei Ivan Kuzmici, adormit de bodog\'e3neala nevestei. \'aavabrin i\_a s
ervit votc\'e3. Pugaciov a b\'e3ut un p\'e3h\'e3rel, dup\'e3 care a spus, ar\'e3
t\'e2ndu\_m\'e3:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash D\'e3\_i \'bai \'een\'e3l\'feimii\_sale!}{\f27\fs
24
\par }{\f382\fs24\cf1 \'aavabrin a venit la mine cu tablaua, dar i\_am \'eentors
spatele pentru a doua oar\'e3. P\'e3rea foarte tulburat. Fiind de\'batept, \'ee
\'bai d\'e3\-duse \'eendat\'e3 seama c\'e3 Pugaciov nu\_i mul\'feumit de d\'e2ns
ul.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Tremura \'een fa\'fea lui, iar pe mine m\'e3 privea cu ne\
'eencredere.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 Pugaciov s\_a inter}{\f382\fs24\cf1 esat de starea fort\'e3
re\'feei, de ceea ce se mai aude despre armatele du\'bamane \'bai de multe altel
e, dup\'e3 care l\_a \'eentrebat pe nea\'bateptate:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Spune\_mi, fr\'e3\'feioare, ce fat\'e3 \'feii tu
aici, sub paz\'e3? Arat\'e3\_mi\_o!
\par \'aavabrin s\_a \'eeng\'e3lbenit ca un mort.}{\f27\fs24
\par \emdash \'ce}{\f382\fs24\cf1 mp\'e3rate, spuse el cu glas tremur\'e3tor, \
'eemp\'e3rate... nu e ares\-tat\'e3... e bolnav\'e3... Zace \'een odaia de sus.}
{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Du\_m\'e3 la ea! a spus impostorul ridic\'e2ndu\_
se.
\par Orice \'eempotrivire era peste putin\'fe\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \'aavabrin l\_a condus spre odaia M\'e3riei Ivanovna. Eu i
\_am urmat.}{\f27\fs24
\par \emdash \'ce}{\f382\fs24\cf1 mp\'e3rate! a spus \'aavabrin, oprindu\_se pe
sc\'e3ri. Ave\'fei puterea s\'e3 cere\'fei de la mine orice vre\'fei, dar nu da
\'fei voie unui str\'e3in s\'e3 intre \'een dormitorul so\'feiei mele!}{\f27\fs2
4
\par }{\f382\fs24\cf1 Am tres\'e3rit.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash E\'bati c\'e3s\'e3torit? am strigat, gata s\'e3\_
l sf\'e2\'baii.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash T\'e3cere! m\_a \'eentrerupt Pugaciov. Asta m\'e3
prive\'bate! Iar tu, a continuat el c\'e3tre \'aavabrin, n\_o face pe de\'batep
tul \'bai las\'e3 fasoa\-nele; \'ee\'fei este sau nu so\'feie, eu duc la d\'e2
nsa pe cine vreau! Urmeaz\'e3\_m\'e3, \'een\'e3l\'feimea\_ta!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \'aavabrin s\_a oprit din nou la u\'baa od\'e3ii, spun\'e2
nd cu glas \'eentre\-t\'e3iat:}{\f27\fs24
\par \emdash \'ce}{\f382\fs24\cf1 mp\'e3rate, v\'e3 previn, e \'een delir, de t

rei zile aiureaz\'e3 f\'e3r\'e3 \'eentrerupere.}{\f27\fs24


\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash Deschide! i\_a spus Pugaciov.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \'aavabrin a \'eenceput s\'e3 se caute prin buzunare, apoi
a spus c\'e3 n\_a luat cheia cu d\'e2nsul. Pugaciov a izbit cu piciorul \'een u
\'ba\'e3; la\-c\'e3tul a s\'e3rit; u\'baa s\_a deschis; am intrat.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 M\_am uitat \'bai am r\'e3mas \'eenlemnit. Pe podea, \'een
tr\_o rochie \'fe\'e3r\'e3neasc\'e3 rupt\'e3, \'baedea Maria Ivanovna, palid\'e3
, slab\'e3, cu p\'e3rul r\'e3v\'e3\'bait. Dinaintea ei se afla o can\'e3 cu ap\'
e3, acoperit\'e3
cu o bucat\'e3 de p\'e2ine.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Cum m\_a v\'e3zut a tres\'e3rit \'bai a scos un \'feip\'e3
t. Ce s\_a petrecut atunci \'een sufletul meu, nu mai \'fein minte...}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Pugaciov s\_a uitat la \'aavabrin \'bai i\_a spus cu un su
r\'e2s amar:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Bun spital ai... Apoi, apropiindu\_se de Maria Iv
anovna: Spune\_mi, porumbi\'feo, de ce te chinuie\'bate a\'baa b\'e3rbatul t\'e3
u? Ce\_ai gre\'bait fa\'fe\'e3 de d\'e2nsul?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash B\'e3rbatul meu! a r\'e3spuns ea. Nu mi\_i b\'e3r
bat \'bai niciodat\'e3 n\_am s\'e3\_i fiu nevast\'e3. Mai bine mor! \'aai voi mu
ri, dac\'e3 nu voi sc\'e3pa de d\'e2nsul.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Pugaciov s\_a uitat fioros la \'aavabrin:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Cum de\_ai \'eendr\'e3znit s\'e3 min\'fei? \'aati
i tu, netrebnicule, ce \'fei se cuvine?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \'aavabrin a c\'e3zut \'een genunchi... \'bai\_n clipa ace
ea dispre\'feul mi\_a \'een\'e3bu\'bait orice sentiment de ur\'e3 sau de m\'e2ni
e. M\'e3 uitam cu sc\'e2r\-b\'e3 la nobilul care se t\'e2ra la picioarele unui c
azac fugar!
\par }{\f27\fs24\cf1 Puga\-ciov s\_a muiat.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Te iert de data asta, i\_a spus el, dar s\'e3 \'b
atii c\'e3 la cea dint\'e2i gre\'baeal\'e3 \'fei se va socoti \'bai vina asta! A
poi, \'eentorc\'e2ndu\_se spre Maria Ivanovna, i\_a spus bl\'e2nd: Po\'fei s\'e3
ie\'bai, frumoas
\'e3 fat\'e3! \'ce\'fei d\'e3ruiesc libertatea. Eu sunt \'eemp\'e3ratul!}{\f27\f
s24
\par }{\f382\fs24\cf1 Maria Ivanovna i\_a aruncat o privire fugar\'e3, pricep\'e
2nd c\'e3 are \'een fa\'fe\'e3 pe uciga\'baul p\'e3rin\'feilor ei. \'aai\_a acop
erit obrazul cu m\'e2inile \'bai a c\'e3zut f\'e3r\'e3 cuno\'batin\'fe\'e3. M\_
am repezit la ea, dar \'een clipa aceea a intrat foarte curajoas\'e3 \'een odaie
Pala\'baa, vechea mea cuno\'batin\'fe\'e3, pentru a da st\'e3p\'e2nei ei ajutor
.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Pugaciov a ie\'bait \'bai am cobor\'e2t tustrei \'een salo
n.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash Ei, ce\_}{\f382\fs24\cf1 i, \'een\'e3l\'feimea\_ta
? a r\'e2s el. \'dei\_am sc\'e3pat frumoasa! Nu crezi c\'e3 ar fi bine s\'e3 tri
mitem dup\'e3 pop\'e3, s\'e3 vie s\'e3\_\'bai cunune ne\-poata? A\'ba putea s\'e
3\_i fiu na\'ba,
\'aavabrin v\'e3t\'e3jel, s\'e3 bem, s\'e3 petre\-cem \'bai... basta!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 De ce m\_am temut, n\_am sc\'e3pat. Auzindu\_i propunerea,
\'aava\-brin \'ee\'bai ie\'bai din fire.}{\f27\fs24
\par \emdash \'ce}{\f382\fs24\cf1 mp\'e3rate, a strigat el \'eennebunit, sunt v
inovat, v\_am min\'feit, \'eens\'e3 \'bai Griniov v\'e3 minte! Fata asta nu\_i n
epoata preotului de aici; ea e fata lui Ivan Mironov, care a fost sp\'e2nzurat l
a cucerirea fort\'e3
re\'feei!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Pugaciov \'bai\_a a\'feintit asupr\'e3\_mi ochii arz\'e3to
ri.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ce mai e \'bai asta? m\_a \'eentrebat, nedumerit.
}{\f27\fs24

\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash \'aavabrin \'fei\_a spus adev\'e3rul, i\_am r\'e3


spuns eu, cu hot\'e3r\'e2re.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Asta nu mi\_ai spus\_o, a remarcat Pugaciov \'bai
s\_a \'eentunecat la fa\'fe\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Judec\'e3 \'bai tu singur, i\_am r\'e3spuns eu, s
\_ar fi putut spune fa\'fe\'e3 de oamenii t\'e3i c\'e3 fata lui Mironov e \'een
via\'fe\'e3? Ar fi sf\'e2\'baiat\_o, n\_ar mai fi salvat\_o nimeni!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash \'aai asta\_i drept! a r\'e3spuns Pugaciov r\'e2z
\'e2nd. Be\'feivanii mei n\_ar fi cru\'feat\_o pe biata fat\'e3. Bine a f\'e3cut
cum\'e3tra preoteas\'e3 c\'e3 i\_a p\'e3c\'e3lit!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ascult\'e3, am urmat eu, v\'e3z\'e2ndu\_i bun\'e3
voin\'fea. Nu \'batiu cum s\'e3 te numesc \'bai nici nu vreau s\'e3 \'batiu... D
ar Dumnezeu vede c\'e3 a\'ba fi bucuros s\'e3 pl\'e3tesc cu via\'fea ceea ce ai
f\'e3
cut pentru mine. Numai nu\_mi cere ceea ce\_i \'eempotriva onoarei mele \'bai co
n\'batiin\'feei cre\'batine\'bati; e\'bati binef\'e3c\'e3torul meu; sf\'e2r\'bae
\'bate cum ai \'eenceput; las\'e3\_m\'e3 s\'e3 m\'e3 duc cu s\'e3rmana orfan\'e3
\'eencotro m\_
o \'eendrepta Dumnezeu. Iar noi ne vom ruga mereu pentru sufletul t\'e3u p\'e3\c\'e3tos, oriunde vei fi \'bai orice \'fei s\_ar \'eent\'e2mpla...}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Cu toat\'e3 asprimea lui, se pare c\'e3 Pugaciov fusese mi
\'bacat.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Fie cum spui. Dac\'e3\_i vorba de pedeaps\'e3, ap
oi e pedeaps\'e3; de\_i bun\'e3voin\'fe\'e3, e bun\'e3voin\'fe\'e3. Acesta mi\_i
obiceiul. Ia\_\'fei fru\-moasa, du\_o unde vrei \'bai s\'e3 v\'e3 dea Dumnezeu
dragoste \'bai bun
\'e3 \'een\'feelegere.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Dup\'e3 aceea s\_a \'eentors c\'e3tre \'aavabrin, poruncin
du\_i s\'e3\_mi dea autoriza\'feie s\'e3 pot trece pe la toate posturile, prin t
oate fort\'e3re\'feele de sub st\'e3p\'e2nirea lui. \'aavabrin, distrus, \'eencr
emenise.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Pugaciov s\_a dus s\'e3 inspecteze fort\'e3rea\'fea, \'een
so\'feit de \'aavabrin, iar eu, sub pretext c\'e3 m\'e3 preg\'e3tesc de drum, am
r\'e3mas. Am aler\-gat spre odaia Mariei Ivanovna. U\'baa era \'eencuiat\'e3. A
m b\'e3tut.}{
\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Cine\_i? a \'eentrebat Pala\'baa.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Am spus cine sunt. Gl\'e3sciorul pl\'e3cut al Mariei Ivano
vna s\_a auzit prin u\'ba\'e3:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash A\'bateapt\'e3, Piotr Andreici, c\'e3 m\'e3 schim
b. Du\_te la Akulina Pamfilovna, c\'e3 vin \'bai eu \'eendat\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Am ascultat\_o \'bai am plecat spre casa p\'e3rintelui Ghe
rasim. \'aai el \'bai preoteasa au alergat s\'e3 m\'e3 \'eent\'e2mpine. Savelici
\'eei \'bai anun\-\'fease.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Bun\'e3 ziua, Piotr Andreici! mi\_a spus preoteas
a. A dat Dumnezeu s\'e3 ne vedem iar. Ce mai face\'fei? Noi ne aminteam de dumne
ata \'een fiecare zi. Iar Maria Ivanovna, porumbi\'fea mea, a suferit mult f\'e3
r\'e3
dumneata!... Spune\_mi, maic\'e3, cum se face c\'e3 ai putut s\'e3 te \'eempaci
cu Pugaciov? Cum de nu te\_a cur\'e3\'feat? Bine! Fie, s\'e3\_i mul\'feumim nel
egiuitului \'bai pentru asta.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Destul, b\'e3tr\'e2no! a \'eentrerupt\_o p\'e3rin
tele Gherasim. Nu mai p\'e3l\'e3vr\'e3gi tot ce \'batii. Pentru cei ce gr\'e3ies
c mult nu se afl\'e3 izb\'e3\-vire. Piotr Andreici, te rog, pofte\'bate! Nu ne\_
am v\'e3
zut de mult, de mult.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Preoteasa m\_a cinstit cu ce\_a dat Dumnezeu, vorbind f\'e
3r\'e3 \'eentrerupere. \'cemi povestea cum i\_a silit \'aavabrin s\_o dea pe Mar
ia Ivanovna \'bai cum ea pl\'e2ngea \'bai nu voia s\'e3 se despart\'e3 de d\'e2n

\'ba
ii; cum Maria Ivanovna \'feinea leg\'e3tura cu ei prin Pala\'baa (fat\'e3 istea\
'fe\'e3, care l\_a f\'e3cut \'bai pe uriadnic s\'e3 joace a\'baa cum vrea ea); c
um ea a sf\'e3tuit\_o pe Maria Ivanovna s\'e3 scrie scrisoarea, \'bai c\'e2te al
tele. La r\'e2
ndu\_mi am povestit pe scurt toat\'e3 istoria mea. P\'e3rintele \'bai pre\-oteas
a \'bai\_au f\'e3cut cruce, afl\'e2nd c\'e3 Pugaciov \'batie despre minciuna lor
.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Cu noi e puterea crucii! spunea Akulina Pamfilovn
a. Alun\-g\'e3, Doamne, norii ce s\_au adunat asupra noastr\'e3! Ei, dar bun\'e3
poam\'e3\_i Alexei Ivan\'e2ci! N\_avem ce spune!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \'cen clipa aceea u\'baa s\_a deschis \'bai a intrat Maria
Ivanovna cu un z\'e2mbet pe fa\'fea ei palid\'e3. \'ce\'bai p\'e3r\'e3sise roch
ia \'fe\'e3r\'e3neasc\'e3 \'bai se \'eembr\'e3case ca mai\_nainte, simplu \'bai
dr\'e3gu\'fe. I\_
am apucat m\'e2na \'bai mult timp n\_am putut rosti nici un cuv\'e2nt. T\'e3ceam
am\'e2ndoi, cu inimile pline. Gazdele au \'een\'feeles \'bai ne\_au l\'e3sat. A
m r\'e3mas sin\-guri. Am uitat de toate nenorocirile, \'bai vorbeam \emdash \'b
ai nu ne mai s
\'e3turam vorbind. Maria Ivanovna mi\_a povestit tot ce s\_a \'eent\'e2m\-plat c
u d\'e2nsa de la cucerirea fort\'e3re\'feei; mi\_a descris toat\'e3 gro\-z\'e3vi
a situa\'feiei ei, toate \'eencerc\'e3rile la care a supus\_o m\'e2r\'baavul \'a
avabrin. Ne\_
am amintit \'bai de vremurile fericite dinainte... \'bai am pl\'e2ns am\'e2ndoi.
.. \'cen sf\'e2r\'bait, am \'eenceput s\'e3\_i spun ce am de g\'e2nd. Nu mai put
ea r\'e3m\'e2ne \'een fort\'e3rea\'fea supus\'e3 lui Pugaciov \'bai co\-mandat\'
e3 de \'aa
vabrin. Nu m\'e3 puteam g\'e2ndi nici la Orenburg, din cauza nenorocirilor asedi
ului. Ea n\_avea pe nimeni, nici o rud\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 I\_am propus s\'e3 mearg\'e3 la \'fear\'e3, la p\'e3rin\'f
eii mei. La \'eenceput a \'bao\-v\'e3it; o \'eensp\'e3im\'e2nta lipsa de bun\'e3
voin\'fe\'e3 a tatei. Am lini\'batit\_o. \'aatiam c\'e3 tata va considera ca o f
ericire \'ba
i totodat\'e3 ca o datorie a lui de a primi pe fiica unui osta\'ba merituos, car
e \'bai\_a dat via\'fea pentru patrie.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Drag\'e3 Maria Ivanovna! i\_am spus, \'een sf\'e2
r\'bait. Te socotesc so\'feia mea. \'cemprejur\'e3ri stranii ne\_au unit pentru
totdeauna \'bai nimic nu ne mai poate desp\'e3r\'fei.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Maria Ivanovna m\_a ascultat simplu, f\'e3r\'e3 sfial\'e3
pref\'e3cut\'e3, f\'e3r\'e3 vorbe mofturoase. Sim\'feea c\'e3 soarta \'eei este
legat\'e3 de a mea. Totu\'bai a spus iar c\'e3 nu\_mi va fi so\'feie f\'e3r\'e3
consim\'fe\'e3m\'e2
ntul p\'e3rin\-\'feilor mei. N\_am contrazis\_o. Ne\_am s\'e3rutat cu \'eenfl\'e
3c\'e3rare, din tot sufletul, \'bai \'een felul acesta totul \'eentre noi a fost
hot\'e3r\'e2t.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Peste un ceas, uriadnicul mi\_a adus permisul cu m\'e2zg\'
e3lelile st\'e2ngace ale lui Pugaciov drept semn\'e3tur\'e3 \'bai mi\_a spus c\'
e3 acesta m\'e3 cheam\'e3 la d\'e2nsul. L\_am g\'e3sit gata s\'e3 plece la drum.
Nu pot spune ce\_
am sim\'feit, desp\'e3r\'feindu\_m\'e3 de omul acela fioros, crud, nelegiuit pen
tru toat\'e3 lumea, \'een afar\'e3 de mine! De ce n\_a\'ba spune drept? \'cen cl
ipa aceea, sim\'feeam pentru el o vie simpatie. Aveam o arz\'e3toare dorin\'fe\'
e3 de a\_
l smulge dintre r\'e3uf\'e3c\'e3torii pe care\_i conducea, de a\_i salva capul,
c\'e2t mai era \'eenc\'e3 vreme. \'aavabrin \'bai norodul care se\_ngr\'e3m\'e3d
ise \'een jurul nostru m\_au \'eempiedicat de a\_i spune ceea ce \'eemi umplea i
nima. Ne\_
am desp\'e3r\'feit prietene\'bate. Pugaciov, z\'e3rind\_o \'een mul\'feime pe Ak
ulina Pamfilovna, a ame\-nin\'feat\_o cu degetul \'bai i\_a f\'e3cut din ochi cu
\'een\'feeles.}{\f27\fs24

\par }{\f382\fs24\cf1 Dup\'e3 aceea s\_a a\'baezat \'een chibitc\'e3, a poruncit


s\'e3 fie dus la Berda, iar dup\'e3 ce caii au pornit a mai scos o dat\'e3 capu
l afar\'e3 \'bai a strigat spre mine:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Cu bine, \'een\'e3l\'feimea\_ta! Poate ne mai \'e
ent\'e2lnim vreodat\'e3!
\par \'centr\_adev\'e3r, ne\_am mai v\'e3zut, dar \'een ce \'eemprejur\'e3ri!...
}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Pugaciov s\_a dep\'e3rtat. Mult\'e3 vreme am privit stepa
alb\'e3 \'bai troica lui \'een zbor. Norodul s\_a \'eempr\'e3\'batiat. \'aavabri
n s\_a f\'e3cut ne\-v\'e3zut. M\_am \'eentors la casa preotului. Totul era preg\
'e3tit de ple\care; nu voiam s\'e3 \'eent\'e2rzii mai mult. Toat\'e3 averea ne era \'eenc\'e3r
\-cat\'e3 \'een vechea c\'e3ru\'fe\'e3 a comandantului. Surugiii au \'eenh\'e3ma
t caii \'eendat\'e3, \'bai Maria Ivanovna s\_a dus s\'e3\_\'bai ia r\'e3mas bun
de la mor\-m
\'e2ntul p\'e3rin\'feilor, aflat \'een spatele bisericii. Voiam s\_o \'eenso\'fe
esc, \'eens\'e3 ea m\_a rugat s\_o las singur\'e3. Peste c\'e2teva clipe s\_a \'
eentors t\'e3cut\'e3, pl\'e2ng\'e2nd \'eenceti\'baor. C\'e3ru\'fea a tras la sca
r\'e3. P\'e3
rintele Gherasim \'bai so\'feia lui au ie\'bait \'een pridvor; noi ne\_am a\'bae
zat to\'fei trei: Maria Ivanovna, Pala\'baa \'bai cu mine, iar Savelici s\_a urc
at pe capr\'e3...}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Mergi cu bine, Maria Ivanovna, porumbi\'fea mea!
Cu bine, drag\'e3 Piotr Andreici! ne\_a spus buna preoteas\'e3. Drum bun \'bai D
umnezeu s\'e3 v\'e3 dea}{\f27\fs24\cf1 noroc la am\'e2ndoi!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Plec\'e2nd, l\_am v\'e3zut pe \'aavabrin la fereastra case
i comandan\-tului. Fa\'fea lui era \'eentunecat\'e3 de ur\'e3. Nu voiam s\'e3\_m
i ar\'e3t bucuria fa\'fe\'e3 de un du\'baman \'eenvins \'bai am \'eentors capul
\'een alt\'e3 parte.
}{\f27\fs24
\par \'ce}{\f382\fs24\cf1 n sf\'e2r\'bait, am ie\'bait pe poart\'e3, p\'e3r\'e3s
ind pentru totdeauna for\-t\'e3rea\'fea Belogorskaia.}{\f27\fs24
\par
\par
\par }{\f27\fs24\cf1 CAPITOLUL}{\f27\fs24
\par }{\i\f27\fs24\cf1 ARESTAREA}{\f27\fs24
\par }{\i\f27\fs24\cf1
\par \emdash }{\f382\fs24\cf1 "Am ordin, iat\'e3, fr\'e3\'feioare,}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 S\'e3 te duc la \'eenchisoare."}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash "Merg. Dar n\'e3dejde trag s\'e3 fiu l\'e3sat,}{\
f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Ca s\'e3 v\'e3 spun cum s\_a\_nt\'e2mplat."}{\f27\fs24
\par }{\i\f27\fs24\cf1 Kneajnin}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1
\par }{\f382\fs24\cf1 Ajuns din nou \'een chip at\'e2t de nea\'bateptat al\'e3tu
ri de fata drag\'e3, de soarta c\'e3reia eram \'eenc\'e3 \'een diminea\'fea acee
a at\'e2t de \'eengrijorat, nu\_mi credeam ochilor \'bai totul mi se p\'e3rea un
vis de\'baert.}{
\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Maria Ivanovna se uita \'eeng\'e2ndurat\'e3, c\'e2nd la mi
ne, c\'e2nd la drum, \'bai p\'e3rea c\'e3 \'eenc\'e3 nu \'bai\_a venit \'een fir
e. T\'e3ceam. Inimile ne erau prea obosite. Peste dou\'e3 ceasuri ne\_am trezit
pe nesim\'feite \'ee
n fort\'e3rea\'fea cea mai apropiat\'e3, aflat\'e3 tot \'een st\'e3p\'e2nirea lu
i Pugaciov. Acolo am schimbat caii. Dup\'e3 graba cu care \'eenh\'e3mau \'bai du
p\'e3 graba cu care m\'e3 servea un cazac b\'e3rbos, pus comandant de Pugaciov,
am \'een\'fe
eles c\'e3, datorit\'e3 limbu\'feiei surugiului meu, am fost luat drept un curte
an de\_al uzurpatorului. Am plecat mai departe. Cur\'e2nd a \'eenceput s\'e3 se
\'eentunece. Ne apropiam de un or\'e3\'bael unde, dup\'e3 spusele comandantului

b\'e3
rbos, se afla un deta\'baament puternic, ce venea s\'e3 se uneasc\'e3 cu imposto
rul. San\-tinelele ne\_au oprit. La \'eentrebarea cine suntem, surugiul a r\'e3s
\-puns cu glas tare:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Cum\'e3trul \'eemp\'e3ratului \'bai nevast\'e3\_s
a...}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Deodat\'e3 ne\_au \'eenconjurat o mul\'feime de husari, \'
eenjur\'e2nd grozav.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ie\'bai, cum\'e3trul diavolului! mi\_a poruncit u
n vagmistru mus\-t\'e3cios. O s\'e3\_\'fei d\'e3m o s\'e3puneal\'e3 bun\'e3 \'ba
i \'feie \'bai nevestei tale!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Am cobor\'e2t din chibitc\'e3 \'bai am cerut s\'e3 fiu dus
la coman\-dantul lor. V\'e3z\'e2nd c\'e3 sunt ofi\'feer, au contenit cu \'eenju
r\'e3turile. Vagmistrul m\_a dus la un maior. Savelici se \'feinea scai de mine
\'bai tot morm\'e3
ia \'eencet:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Iat\'e3\_ne \'bai cum\'e3trul \'eemp\'e3ratului!
Din lac \'een pu\'fe!... Dumnezeule atotputernic! Cum se vor sf\'e2r\'bai toate
astea?}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 Chibitca ne urma la pas.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Peste vreo cinci minute am ajuns la o c\'e3su\'fe\'e3 pute
rnic lumi\-nat\'e3. Dup\'e3 ce m\_a l\'e3sat \'een paza santinelelor, vagmistrul
s\_a dus s\'e3 raporteze. S\_a \'eentors \'eendat\'e3, anun\'fe\'e2ndu\_m\'e3 c
\'e3 domnul coman\dant nu are timp s\'e3 m\'e3 primeasc\'e3; are ordin s\'e3 fiu dus la \'eenchi\soare, iar pe nevestic\'e3 s\_o duc\'e3 la d\'e2nsul.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ce\_nseamn\'e3 asta? am strigat scos din fi}{\f27
\fs24\cf1 re. Ce, a \'eennebunit?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Nu pot s\'e3 \'batiu, \'een\'e3l\'feimea\_voastr\
'e3, a r\'e3spuns vagmistrul. Excelen\'fea\_sa a ordonat ca \'een\'e3l\'feimea\_
voastr\'e3 s\'e3 fie dus la \'eenchisoare, iar pe \'een\'e3l\'feimea\_ei am ordi
n s\_
o duc la excelen\'fea\_sa.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 Am alergat spre pridvor; santinelele nici nu s\_au g\'e2}{\
f382\fs24\cf1 ndit s\'e3 m\'e3 opreasc\'e3 \'bai am intrat de\_a dreptul \'eentr
\_o \'eenc\'e3pere, unde vreo \'baase ofi\'feeri de husari jucau banc. Maiorul \
'fe
inea jocul. Mare mi\_a fost mirarea c\'e2nd, privindu\_l mai bine, l\_am recunos
cut pe Ivan Ivanovici Zurin, cel care pe vremuri \'eemi u\'baurase pung}{\f27\fs
24\cf1 a la biliard, \'een hanul din Simbirsk!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Se poate? am strigat eu. Ivan Ivan\'e2ci! Tu e\'b
ati?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ah\_ah\_ah! Piotr Andreici! Cu ce ocazie? De unde
vii? S\'e3\-n\'e3tate, m\'e3i frate! Nu vrei s\'e3 joci o carte?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Mul\'feumesc! Mai bine d\'e3 ordin s\'e3 mi se de
a o camer\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ce camer\'e3? R\'e3m\'e2i la mine!}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash Nu pot. Nu sunt singur.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ad\'e3\_\'fei \'bai tovar\'e3\'baul.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Nu sunt cu un tovar\'e3\'ba. Sunt... cu o doamn\'
e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Cu o doamn\'e3? De unde ai ag\'e3\'feat\_o? Ehe,
frate! (Zic\'e2nd acestea, Zurin a \'bauierat a\'baa de semnificativ, \'eenc\'e2
t to\'fei au izbucnit \'een r\'e2s, iar eu m\_am f\'e2st\'e2
cit de tot.) Ei!... a continuat Zurin. Fie! \'dei se va da o camer\'e3. Dar p\'e
3cat... Am fi petrecut ca alt\'e3dat\'e3... Hei, b\'e3iete! Dar de ce n\_o aduci
pe cum\'e3tra lui Pugaciov? Se \'een\-c\'e3p\'e3\'fe\'e2neaz\'e3? S\'e3 nu\_i f
ie team\'e3
. Spune\'fei\_i c\'e3 boierul e om bun \'bai n\_are s\_o nec\'e3jeasc\'e3. D\'e3
\_i br\'e2nci s\'e3 vin\'e3.}{\f27\fs24

\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ce\_nseamn\'e3 asta? Care cum\'e3tr\'e3 a lui Pug


aciov? E fiica de\-cedatului c\'e3pitan Mironov, pe care am scos\_o eu din capti
vitate \'bai o duc \'een satul tat\'e3lui meu.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash Cum, despre tine mi se raportase adineaurea? Nu pr
icep nimic! Cum vine asta?}{\f27\fs24
\par \emdash \'ce}{\f382\fs24\cf1 \'fei voi povesti totul mai t\'e2rziu. Acum,
te rog, lini\'bate\'bate biata fat\'e3, pe care husarii t\'e3i au speriat\_o.}{\
f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Zurin a dat repede ordinul. A ie\'bait el \'eensu\'bai \'e
en strad\'e3 s\'e3 cear\'e3 scuze Mariei Ivanovna pentru ne\'een\'feelegerea ivi
t\'e3, d\'e2nd apoi ordin vagmistrului s\'e3\_i dea una din cele mai bune camere
din ora\'ba
. Eu am r\'e3mas s\'e3 dorm la d\'e2nsul. Am cinat \'bai dup\'e3 ce\_am r\'e3mas
singuri i\_am povestit toate \'eent\'e2mpl\'e3rile mele. Zurin m\'e3 asculta cu
mare aten\'feie. Dup\'e3 ce\_am sf\'e2r\'bait, a cl\'e3tinat din cap:}{\f27\fs2
4
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash Toate\_s bune, frate, num}{\f382\fs24\cf1 ai una n
u\_i bun\'e3: cine dracu te pune s\'e3 te\_nsori? Sunt ofi\'feer cinstit \'bai n
u vreau s\'e3 te mint, dar crede\_m\'e3, te rog, c\'e3 \'eensur\'e3toarea e o ne
bunie. La ce bun s
\'e3 te chinuie\'bati cu o nevast\'e3 \'bai s\'e3 d\'e3d\'e3ce\'bati plozi? D\'e
3\_o naibii! Ascult\'e3\_m\'e3. Mai bine las\_o pe fata c\'e3pitanului. Drumul l
a Simbirsk l\_am cur\'e3\'feat eu \'bai\_i f\'e3r\'e3 pericol. Trimite\_o chiar
m\'e2ine la p
\'e3rin\'feii t\'e3i, singur\'e3, iar tu r\'e3m\'e2i \'een deta\'baamentul meu.
N\_ai pentru ce te \'eentoarce la Orenburg. Ai s\'e3 cazi din nou \'een m\'e2ini
le r\'e3scula\'feilor \'bai nu cred c\_ai mai sc\'e3pa \'ba
i de data asta. Astfel, nebunia dragostei va trece de la sine \'bai totul se va
aranja.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 De\'bai nu eram cu totul de p\'e3rerea lui, sim\'feeam c\'
e3 datoria mea de onoare era s\'e3 r\'e3m\'e2n \'een armata \'eemp\'e3r\'e3tesei
. Am hot\'e3r\'e2t s\'e3 urmez sfatul lui Zurin, adic\'e3 s\_o trimit pe Maria I
vanovna la \'fear
\'e3, iar eu s\'e3 r\'e3m\'e2n \'een deta\'baamentul lui.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Savelici a venit s\'e3\_mi dea ajutor la dezbr\'e3cat... L
\_am anun\'feat s\'e3 fie gata de plecare la drum, \'een ziua urm\'e3toare, cu M
aria Iva\-novna. El s\_a \'eenc\'e3p\'e3\'fe\'e2nat:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ce\_i cu dumneata, boierule? Cum am s\'e3 te p\'e
3r\'e3sesc? Cine s\'e3 aib\'e3 grij\'e3 de dumneata? Ce vor spune p\'e3rin\'feii
dumitale?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Cunosc\'e2ndu\_i \'eend\'e3r\'e3tnicia, mi\_am pus \'een g
\'e2nd s\'e3\_l conving prin bl\'e2nde\'fee \'bai sinceritate.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Arhip Savelici! Tu, prietenul meu, nu vrei s\'e3\
_mi faci un bine? Aici n\_am nevoie de servitor. Nu voi avea lini\'bate dac\'e3
Maria Ivanovna va pleca f\'e3r\'e3 tine la drum. Servind\_o pe d\'e2nsa, m\'e3 s
erve\'ba
ti pe mine, pentru c\'e3 sunt hot\'e3r\'e2t s\'e3 m\'e3 c\'e3s\'e3toresc cu ea \
'eendat\'e3 ce \'eemprejur\'e3rile \'eemi vor \'eeng\'e3dui.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Savelici \'bai\_a plesnit palmele \'eentr\_o mirare de ned
escris.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash }{\f382\fs24\cf1 S\'e3 v\'e3 c\'e3s\'e3tori\'fei?
Ian uit\'e3\_te, copilul vrea s\'e3 se\_nsoare! Ce va spune tata? Ce va g\'e2ndi
mama?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Vor consim\'fei, cu siguran\'fe\'e3 c\'e3 vor con
sim\'fei, c\'e2nd vor cunoa\'bate\_o pe Maria Ivanovna! M\'e3 \'eencred \'een ti
ne. Tata \'bai mama au \'eencredere \'een tine. Vei st\'e3rui pentru noi, nu\_i
a\'baa?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 B\'e3tr\'e2nul r\'e3spunse mi\'bacat:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash O, t\'e3icu\'fe\'e3, Piotr Andreici! Cu toate c\'

e3 te\_a apucat prea de\-vreme g\'e2ndul \'eensur\'e3toarei, totu\'bai Maria Iva


novna e o domni\'baoar\'e3 a\'baa de bun\'e3, c\'e3\_i p\'e3cat s\'e3
pierzi prilejul. Fie cum spui. O voi conduce pe mititica \'bai, ca un rob, voi
aduce la cuno\'batin\'fea p\'e3rin\'feilor t\'e3i c\'e3 unei astfel de mirese nu
\_i trebuie zestre.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 I\_am mul\'feumit \'bai m\_am culcat \'een aceea\'bai odai
e cu Zurin. Am vorbit \'eentruna, \'eenfierb\'e2ntat \'bai emo\'feionat. La \'ee
nceput, Zurin \'eemi r\'e3spundea cu pl\'e3cere, \'eens\'e3 pu\'fein c\'e2te pu\
'fei
n cuvintele i se r\'e3reau \'bai deveneau mai pu\'fein legate \'bai \'een sf\'e2
r\'bait mi\_a r\'e3spuns doar prin sfor\'e3ieli. Am t\'e3cut \'bai eu \'bai cur\
'e2nd i\_am urmat exemplul.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 A doua zi, dis\_de\_diminea\'fe\'e3, m\_am dus la Maria Iv
anovna. I\_am spus planurile. A recunoscut c\'e3 sunt \'een\'feelepte \'bai a fo
st de acord cu mine. Deta\'baamentul lui Zurin trebuia s\'e3 p\'e3r\'e3seasc\'e3
ora\'baul chiar
\'een ziua aceea.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Nu era timp de pierdut. Mi\_am luat r\'e3mas bun de la fat
\'e3, \'een\-credin\'fe\'e2nd\_o lui Savelici, c\'e3ruia i\_am dat o scrisoare c
\'e3tre p\'e3\-rin\'feii mei. Maria Ivanovna a iz}{\f27\fs24\cf1 bucnit \'een la
crimi.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Adio, Piotr Andreici! mi\_a spus ea \'eencet. Ne
vom revedea oare? Numai Dumnezeu\_\'batie! Dar niciodat\'e3 nu te voi uita. \'aa
i numai tu ai s\'e3 tr\'e3ie\'bati \'een inma mea p\'e2n\'e3 la morm\'e2nt!}{\f2
7\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Nu i\_am putut r\'e3spunde nimic. Ne \'eenconjurau oamenii
. Nu voiam s\'e3\_mi ar\'e3t fa\'fe\'e3 de d\'e2n\'baii sentimentele ce m\'e3 r\
'e3scoleau. Ea a plecat \'een cele din urm\'e3. M\_am \'eentors la Zurin, t\'e3c
ut \'bai trist. El
\'eencerca s\'e3 m\'e3 \'eenveseleasc\'e3. Eu voiam s\'e3 uit; de aceea am pe\-t
recut o zi furtunoas\'e3, iar seara am pornit.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Era pe la sf\'e2r\'baitul lui februarie. Iarna, care \'een
greuiase ope\-ra\'feiile, era pe sf\'e2r\'baite, \'bai generalii t\'e3ceau preg\
'e3tiri pentru o ac\-\'feiune de ansamblu. Pugaciov se afla tot \'een apropierea
Orenburgului. \'ce
ntre timp, armatele s\_au str\'e2ns tot mai tare \'een juru\_i, apropiindu\_se d
in toate p\'e3r\'feile de cuibul nelegiui\'feilor. V\'e3z\'e2nd trupele noastre,
satele \'een r\'e3scoal\'e3 se supuneau unul c\'e2te unul.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Hoardele de bandi\'fei fugeau de noi, \'bai din toate se p
revedea un sf\'e2r\'bait bun \'bai apropiat.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Cur\'e2nd, prin\'feul Goli\'fe\'e2n l\_a zdrobit pe Pugaci
ov l\'e2ng\'e3 fort\'e3\-rea\'fea Tati\'bacevo; \'eempr\'e3\'batiind hoardele, e
liber\'e2nd Orenburgul, p\'e3rea s\'e3 fi dat r\'e3scula\'feilor lovitura ultim\
'e3 \'bai hot\'e3r
\'e2toare.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Zurin a fost trimis \'eempotriva unei bande de ba\'bakiri
r\'e3scula\'fei, care s\_au risipit \'eenainte de a da ochii cu noi. Prim\'e3var
a ne\_a apucat \'eentr\_un s\'e3tule\'fe de t\'e3tari. O dat\'e3 cu rev\'e3rsare
a r\'e2
urilor, drumurile au devenit impracticabile. Din lips\'e3 de ocupa\'feie, ne m\'
e2ng\'e2iam cu g\'e2ndul c\'e3 \'een cur\'e2nd se va sf\'e2r\'bai r\'e3zboiul ac
ela m\'e3runt \'bai plictisitor cu ni\'bate t\'e2lhari \'bai ni\'bate s\'e3lbati
ci.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 Dar Pugaciov n\_a fost pri}{\f382\fs24\cf1 ns. A reap\'e3ru
t la minele din Siberia, adun\'e2nd bande noi \'bai re\'eencep\'e2ndu\_\'bai isp
r\'e3vile. S\_au r\'e3sp\'e2ndit din nou zvonuri despre izb\'e2
nzile lui. Am aflat despre distrugerea unor fort\'e3re\'fee din Siberia. \'cen c
ur\'e2nd vestea c\'e3 a c\'e3zut Kazanul \'bai c\'e3 uzurpatorul se \'eendreapt\

'e3 spre Moscova a prins a\_i nelini\'bati pe comandan\'feii o\'batirilor, care


dormeau f\'e3r
\'e3 grij\'e3, cont\'e2nd pe nepu\-tin\'fea acestui r\'e3sculat vrednic de dispr
e\'fe. Zurin a primit ordin s\'e3 treac\'e3 Volga.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Nu voi descrie campania noastr\'e3 \'bai sf\'e2r\'baitul r
\'e3zboiului. Voi spune pe scurt c\'e3 mizeria ajunsese la culme. Treceam prin l
oca\-lit\'e3\'feile devastate de r\'e3scula\'fei \'bai eram sili\'fei s\'e3 le l
u\'e3m bie\'fe
ilor locuitori ceea ce izbutiser\'e3 s\'e3 mai salveze. Nic\'e3ieri nu mai era o
rdine. Mo\'baierii st\'e3teau ascun\'bai prin p\'e3duri. Bandele de ho\'fei pr\'
e3dau peste tot locul. Comandan\'feii diferitelor unit\'e3\'fei pedepseau \'ba
i iertau cu de la sine putere; situa\'feia \'eentinsei regiuni unde st\'e3p\'e2\
-nea p\'e2rjolul era \'eengrozitoare... S\'e3 te fereasc\'e3 Dumnezeu de o astfe
l de r\'e3zmeri\'fe\'e3 ruseasc\'e3, f\'e3r\'e3 noim\'e3 \'bai f\'e3r\'e3 cru\'f
eare!}{
\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 Pugacio}{\f382\fs24\cf1 v fugea, urm\'e3rit de Ivan Ivanovi
ci Mihelson. Cur\'e2nd am aflat de \'eenfr\'e2ngerea lui total\'e3. \'cen sf\'e2
r\'bait, lui Zurin i\_a sosit vestea c\'e3 uzurpatorul a fost prins \'bai totoda
t\'e3
a primit ordin s\'e3 se opreasc\'e3. R\'e3zboiul se ispr\'e3vise. \'cen fine, p
uteam s\'e3 m\'e3 duc la p\'e3rin\'fei acas\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 G\'e2ndul c\'e3 \'een cur\'e2nd \'eei voi \'eembr\'e3\'fei
\'baa \'bai c\'e3 o voi revedea pe Maria Ivanovna, de la care n\_aveam nici o ve
ste, m\'e3 umplea de \'eenc\'e2ntare. S\'e3ream ca un copil. Zurin spunea, r\'e2
z\'e2nd \'bai str
\'e2ng\'e2nd din umeri:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Nu! N\_ai cum s\'e3 scapi! Te \'eensori \'bai te
pr\'e3p\'e3de\'bati de poma\-n\'e3.}{\f27\fs24
\par \'ce}{\f382\fs24\cf1 n acela\'bai timp un sentiment ciudat \'eemi otr\'e3ve
a bucuria. G\'e2n\-dul la pedeapsa care\_l a\'batepta pe r\'e3uf\'e3c\'e3torul s
tropit cu s\'e2ngele at\'e2tor victime nevinovate m\'e3 nelini\'batea f\'e3r\'e3
s\'e3
vreau. "Emeliane, Emeliane! g\'e2ndeam eu cu am\'e3r\'e3ciune. De ce n\_ai nime
rit \'een vreo baionet\'e3, sau s\'e3 fi c\'e3zut sub gloan\'fee? Mult mai bine
ar fi fost." Ce vre\'fei? G\'e2ndindu\_m\'e3 la d\'e2nsul, nu puteam s\'e3 nu\_
mi aduc aminte de cru\'fearea pe care mi\_o d\'e3ruise \'eentr\_unui din cele ma
i groaznice momente ale vie\'feii \'bai de sc\'e3parea logodnicei mele din m\'e2
inile tic\'e3losului \'aavabrin.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Zurin mi\_a dat un concediu. Peste c\'e2teva zile trebuia
s\'e3 m\'e3 aflu \'een mijlocul familiei, s\_o rev\'e3d pe Maria Ivanovna... \'a
ai, deodat\'e3, o furtun\'e3 nea\'bateptat\'e3 s\_a ab\'e3tut asupr\'e3\_mi...}{
\f27\fs24
\par \'ce}{\f382\fs24\cf1 n ziua hot\'e3r\'e2t\'e3 pentru plecare, chiar \'een c
lipa c\'e2nd s\'e3 pornesc la drum, Zurin a intrat \'een odaia mea cu o h\'e2rti
e \'een m\'e2n\'e3 \'bai cu o fa\'fe\'e3 grozav de \'eengrijorat\'e3. Am sim\'fe
it un junghi prin inim\'e3. M\_am \'eensp\'e3im\'e2ntat f\'e3r\'e3 s\'e3 \'batiu
de ce. Dup\'e3 ce a trimis ordonan\'fea afar\'e3, mi\_a spus c\'e3 vrea s\'e3\_
mi vorbeasc\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash }{\f382\fs24\cf1 Ce\_i? l\_am \'eentrebat nelini\'
batit.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash O mic\'e3 nepl\'e3cere! a r\'e3spuns Zurin, d\'e2
ndu\_mi h\'e2rtia. Cite\'bate ce am primit chiar acum.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Am \'eenceput s\'e3 citesc; era un ordin secret c\'e3tre t
o\'fei coman\-dan\'feii s\'e3 fiu arestat oriunde m\_a\'ba g\'e3si \'bai s\'e3 f
iu trimis imediat sub escort\'e3 la Kazan, la comisia de anchet\'e3, care cercet
a r\'e3
scoala lui Pugaciov. Aproape c\'e3 am sc\'e3pat h\'e2rtia din m\'e2n\'e3.}{\f27\
fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash N\_am ce face, a spus Zurin. Datoria mea este s\'

e3 m\'e3 supun ordinului. Probabil c\'e3 ve\'batile despre c\'e3l\'e3toriile tal


e prietene\'bati cu Pugaciov au ajuns \'eentr\_un fel p\'e2n\'e3 la guvern. Sper
c\'e3
afacerea nu va avea urm\'e3ri \'bai c\'e3 te vei justifica \'een fa\'fea comisi
ei. Du\_te \'bai nu\_\'fei pierde curajul.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Con\'batiin\'fea \'eemi era curat\'e3; nu m\'e3 temeam de
judecat\'e3. Dar g\'e2ndul c\'e3 am\'e2nam clipa at\'e2t de pl\'e3cut\'e3 a reve
derii, poate chiar \emdash cu c\'e2teva luni, m\'e3 \'eengrozea. C\'e3ru\'fea e
ra gata. Zurin s\_
a desp\'e3r\'feit de mine prietenos. M\_am a\'baezat \'een c\'e3ru\'fe\'e3. Al\'
e3turi de mine s\_au a\'baezat doi husari cu s\'e3biile scoase, \'bai astfel am
plecat pe drumul cel mare.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1
\par
\par CAPITOLUL XIV}{\f27\fs24
\par }{\i\f27\fs24\cf1 JUDECATA}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1
\par Gura lumii,}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Valul m\'e3rii.}{\f27\fs24
\par }{\i\f382\fs24\cf1 Zic\'e3toare}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1
\par }{\f382\fs24\cf1 Aveam credin\'fea c\'e3 eram \'eenvinuit de plecare f\'e3r
\'e3 voie din Orenburg. \'cemi era u\'baor s\'e3 m\'e3 dezvinov\'e3\'feesc, c\'e
3ci ie\'bairea c\'e3lare din fort\'e3rea\'fe\'e3, pentru a\_l h\'e3r\'feui pe in
amic, nu numai c\'e3
nu era oprit\'e3, dar era chiar \'eencurajat\'e3. Puteam fi \'eenvinov\'e3\'fei
t de prea mare zel \'bai nes\'e3buin\'fe\'e3,\emdash dar nu de nesupunere. \'ce
ns\'e3 raporturile prietene\'bati cu Pugaciov puteau fi dovedite de o mul\'feime
de mar\-tori
\'bai trebuiau s\'e3 par\'e3 cel pu\'fein suspecte. Tot drumul m\_am g\'e2n\-dit
la interogatoriul care m\'e3 a\'batepta \'bai la ce voi r\'e3spunde; m\_am hot\
'e3r\'e2t s\'e3 spun tot adev\'e3rul \'een fa\'fea judec\'e3\'feii, presupun\'e2
nd c\'e3
acest mod de a te ap\'e3ra este cel mai simplu \'bai cel mai sigur.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Am ajuns la Kazan, care era ars \'bai pustiit. Pe str\'e3z
i, \'een loc de case, se vedeau movile de t\'e3ciuni \'bai pere\'fei afuma\'fei,
f\'e3r\'e3 acope\-ri\'bauri \'bai f\'e3r\'e3 ferestre. Erau urmele l\'e3
sate de Pugaciov! Am fost dus \'een fort\'e3rea\'fea r\'e3mas\'e3 \'eentreag\'e3
, \'een mijlocul ora\'baului ars. Hu\-sarii m\_au dat pe seama ofi\'feerului de
serviciu. Acesta a dat ordin s\'e3 vin\'e3 fierarul. Dup\'e3 ce mi\_au pus lan\'
fe
uri la picioare \'bai mi le\_au nituit, m\_au dus la \'eenchisoare, l\'e3s\'e2nd
u\_m\'e3 singur \'eentr\_o \'eenc\'e3pere mic\'e3 \'bai \'eentunecoas\'e3, cu pe
re\'feii goi, cu o ferestruic\'e3 cu gratii de fier.}{\f27\fs24
\par \'ce}{\f382\fs24\cf1 nceputul acesta nu prevedea nimic bun. Totu\'bai nu\_m
i pier\-deam nici curajul, nici n\'e3dejdea. Am recurs la mijlocul de lini\'bati
re al tuturor oropsi\'feilor \'bai, pentru \'eent\'e2ia oar\'e3, am sim\'feit du
lcea\'fea rug\'e3
ciunii pornit\'e3 dintr\_o inim\'e3 curat\'e3, dar sf\'e2\'baiat\'e3. Dup\'e3 ac
eea am adormit lini\'batit, nemaig\'e2ndindu\_m\'e3 la ce mi se va \'eent\'e2mpl
a.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 A doua zi m\_a trezit paznicul, anun\'fe\'e2ndu\_m\'e3 c\'
e3 sunt chemat la comisie. Doi solda\'fei m\_au \'eenso\'feit prin curte, p\'e2n
\'e3 la comanda\-ment; ei au r\'e3mas \'een antreu, iar mie mi\_au dat drumul \'
een\'e3
untru. Am intrat \'eentr\_o sal\'e3 destul de larg\'e3, unde, la o mas\'e3 plin\
'e3 cu h\'e2rtii, \'baedeau doi oameni: un general mai \'een v\'e2rst\'e3, cu fa
\'fea aspr\'e3 \'bai rece, \'bai un t\'e2n\'e3r c\'e3pitan din gard\'e3, cam de
vreo dou\'e3
zeci \'bai opt de ani, cu \'eenf\'e3\'fei\'baare foarte pl\'e3cut\'e3, ager \'ba

i degajat. L\'e2ng\'e3 fereastr\'e3, la o mas\'e3 separat\'e3, sta secretarul cu


pana dup\'e3 ureche, plecat asupra h\'e2rtiei, pentru a\_mi scrie declara\'feii
le. A \'ee
nceput interogatoriul. M\_au \'eentrebat de nume \'bai ob\'e2r\'baie. Generalul
s\_a interesat dac\'e3 sunt fiul lui Andrei Petrovici Griniov \'bai, la r\'e3spu
n\-sul meu, rosti aspru:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash P\'e3cat c\'e3 un om at\'e2t de respectabil are u
n fiu at\'e2t de netrebnic!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Am r\'e3spuns lini\'batit c\'e3, oricare ar fi acuza\'feii
le care m\'e3 ap\'e3sau, sper s\'e3 le risipesc, spun\'e2nd adev\'e3rul, cu inim
a curat\'e3. Siguran\'fea mea nu i\_a pl\'e3cut.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash E\'bati \'bairet, frate! mi\_a r\'e3spuns general
ul, \'eencrunt\'e2ndu\_se. Am mai v\'e3zut noi mul\'fei ca tine.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Atunci t\'e2n\'e3rul m\_a \'eentrebat cu ce ocazie \'bai c
\'e2nd am intrat \'een serviciul lui Pugaciov \'bai ce misiune \'eemi \'eencredi
n\'fease.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 I\_am r\'e3spuns indignat c\'e3 eu, ca un ofi\'feer \'bai
ca nobil, n\_am putut primi de la Pugaciov nici un serviciu \'bai nici o misiune
.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Atunci, a re\'eenceput c\'e3pitanul, cum se face
c\'e3 acest ofi\'feer \'bai nobil este singurul cru\'feat de uzurpator, \'een ti
mp ce to\'fei camarazii lui sunt omor\'e2\'fei? Cum se l\'e3mure\'bate c\'e3 ace
la\'bai nobil \'ba
i ofi\'feer petrece prietene\'bate cu r\'e3scula\'feii, prime\'bate de la \'baef
ul lor daruri, ca: o \'baub\'e3, un cal \'bai o jum\'e3tate de rubl\'e3? Cum s\_
a iscat prietenia asta ciudat\'e3 \'bai pe ce s\_a bazat ea, dac\'e3 nu pe o tr\
'e3
dare sau cel pu\'fein pe\_o la\'baitate josnic\'e3 \'bai criminal\'e3?...}{\f27\
fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 M\_am sim\'feit ad\'e2nc jignit de cuvintele ofi\'feerului
din gard\'e3 \'bai am \'eenceput s\'e3 m\'e3 dezvinov\'e3\'feesc cu mult\'e3 \'
eenfl\'e3c\'e3rare. Povesteam cum a \'eenceput cuno\'batin\'fea mea cu Pugaciov,
\'een step\'e3
, pe viscol, cum m\_a recunoscut \'bai m\_a cru\'feat la cucerirea fort\'e3re\'f
eei Belogorskaia. Am spus c\'e3 nu mi\_a fost ru\'baine s\'e3 primesc \'bauba \'
bai calul, dar c\'e3 fort\'e3rea\'fea Belogorskaia am ap\'e3rat\_o din toate put
erile \'eem\potriva nelegiuitului. \'cen sf\'e2r\'bait, m\_am referit la generalul meu, care
putea m\'e3rturisi zelul de care am f\'e3cut dovad\'e3 \'een timpul groazniculu
i asediu al Orenburgului.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 B\'e3tr\'e2nul a luat de pe mas\'e3 o scrisoare deschis\'e
3 \'bai a \'eenceput s\_o citeasc\'e3 c}{\f27\fs24\cf1 u glas tare:}{\f27\fs24
\par }{\i\f27\fs24\cf1
\par }{\i\f382\fs24\cf1 "La \'eentrebarea excelen\'feei\_voastre \'een privin\'f
ea sublocotenentu\-lui Griniov, care ar fi amestecat \'een ultima r\'e3zmeri\'fe
\'e3 \'bai care ar fi intrat \'een leg\'e3tur\'e3 cu nelegiuitul \emdash contra
r \'ee
ndatoririlor de serviciu \'bai jur\'e3m\'e2ntului \emdash am onoarea a raporta
urm\'e3toarele: sublo\-cotenentul Griniov a fost \'een serviciu militar la Orenb
urg de la \'eenceputul lui octombrie 1773, p\'e2n\'e3 la 24 februarie din acest
an, dat\'e3
la care a p\'e3r\'e3sit ora\'baul \'bai nu se mai g\'e3se\'bate sub comanda mea
. Am aflat de la fugari c\'e3 ar fi fost \'een slobozia lui Pugaciov \'bai c\_ar
fi mers cu Pugaciov la fort\'e3rea\'fea Belogorskaia, unde fuse\-se mai \'eenai
nte \'ee
n serviciu; \'een ce prive\'bate conduita lui, pot..."}{\f27\fs24
\par
\par }{\f27\fs24\cf1 Aici a \'eentrerupt lectura, spun\'e2ndu\_mi aspru:
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ce vei spune acum, \'een ap\'e3rarea ta?}{\f27\fs
24

\par }{\f382\fs24\cf1 Voiam s\'e3 continui cum \'eencepusem \'bai s\'e3 l\'e3mur
esc leg\'e3tura mea cu Maria Ivanovna, cu aceea\'bai sinceritate cu care vorbise
m de toate celelalte. Dar am sim\'feit deodat\'e3 un dezgust de ne\'eenvins. Mi\
_am dat seama c\'e3
dac\'e3\_i voi pomeni numele, o vor chema \'bai pe ea la cercetare; \'bai la g\
'e2ndul c\'e3 numele ei va fi amestecat cu clevetirile josnice ale r\'e3uf\'e3c\
'e3torilor \'bai c\'e3 ea \'eens\'e3\'bai va fi chemat\'e3 la confruntare cu ei,
la g\'e2
ndul acesta \'eengrozitor am \'baov\'e3it \'bai m\_am \'eencurcat.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Judec\'e3torii, care \'eencepuser\'e3 a m\'e3 asculta, par
e\_se, cu oarecare bun\'e3voin\'fe\'e3, v\'e3z\'e2ndu\_mi tulburarea, au devenit
iar b\'e3nuitori. Ofi\'feerul de gard\'e3 ceru s\'e3 fiu confruntat cu denun\'f
e\'e3
torul principal. Judec\'e3torul d\'e3du ordin s\'e3 fie chemat }{\i\f382\fs24\cf
1 r\'e3uf\'e3c\'e3torul de ieri.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 M\_am \'eentors repede spre u\'ba\'e3, a\'batept\'e2nd s\'
e3\_mi v\'e3d acuzatorul. Dup\'e3 c\'e2teva momente am auzit z\'e3ng\'e3nind ni\
'bate lan\'feuri; s\_a deschis u\'baa \'bai a intrat \'aavabrin. M\_a uimit schi
mbarea lui. Era \'ee
n\-grozitor de slab \'bai de palid. P\'e3rul care nu demult \'eei era negru ca s
moala albise cu totul. Barba lung\'e3 \'eei era \'eenc\'e2lcit\'e3. \'aai\_a rep
etat \'eenvinuirile, cu un glas stins, dar \'eendr\'e3zne\'fe. Dup\'e3
spusele lui, eu fusesem trimis de c\'e3tre Pugaciov la Orenburg, pentru spionaj
; \'een fiecare zi, c\'e2nd ie\'baeam la lupt\'e3, d\'e3deam informa\'feii \'een
scris de cele ce se petreceau \'een ora\'ba. P\'e2n\'e3 la urm\'e3 am trecut pe
fa\'fe\'e3
de partea lui Pugaciov, plimb\'e2ndu\_m\'e3 cu el de la o fort\'e3rea\'fe\'e3 l
a alta \'bai c\'e3ut\'e2nd, cu orice pre\'fe, s\'e3\_mi nimicesc tovar\'e3\'baii
tr\'e3d\'e3tori, pentru a le lua locul \'bai a m\'e3 folosi de distinc\'fe
iile acordate de uzurpator. L\_am ascultat t\'e3cut \'bai m\_a mul\'feumit un si
ngur lucru: tic\'e3losul \'aavabrin n\_a pomenit deloc numele M\'e3riei Ivanovna
, fie c\'e3 amorul lui propriu ar fi suferit la g\'e2ndul aceleia care l\_a res\
-pins cu dispre
\'fe, fie c\'e3 \'een inima lui p\'e2lp\'e2ia o sc\'e2nteie a aceluia\'bai senti
ment care m\'e3 f\'e3cuse \'bai pe mine s\'e3 tac; oricum, numele fetei comandan
tului fort\'e3re\'feei Belogorskaia n\_a fost rostit \'een fa\'fea co\-misiei. E
u m\_am \'eent
\'e3rit \'bai mai mult \'een hot\'e3r\'e2rea mea; c\'e2nd jude\-c\'e3torul m\_a
\'eentrebat cu ce a\'ba putea r\'e3sturna afirma\'feiile lui \'aavabrin, am r\'e
3spuns c\'e3 r\'e3m\'e2n la primele declara\'feii \'bai nu mai pot spune n
imic altceva pentru a m\'e3 dezvinov\'e3\'fei.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Generalul a dat ordin s\'e3 fim du\'bai. Am ie\'bait \'eem
preun\'e3. L\_am privit pe \'aavabrin lini\'batit \'bai nu i\_am spus nici o vor
b\'e3. El a sur\'e2s r\'e3ut\'e3cios \'bai mi\_a luat\_o \'eenainte, ridic\'e2nd
u\_\'bai lan\'fe
urile. Am fost dus din nou la \'eenchisoare \'bai de\_atunci nu m\_au mai chemat
la cercet\'e3ri.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 N\_am fost martor la lucrurile despre care \'eemi mai r\'e
3m\'e2ne s\'e3 informez cititorul, dar lucrurile acelea mi s\_au povestit a\'baa
de des \'bai toate am\'e3nuntele mi s\_au \'eentip\'e3rit \'een minte a\'baa de
bine, \'eenc\'e2
t le \'batiu, ca \'bai cum a\'ba fi fost de fa\'fe\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Maria Ivanovna a fost primit\'e3 de c\'e3tre p\'e3rin\'fei
i mei cu c\'e3ldura sincer\'e3, caracteristic\'e3 oamenilor de demult. Ei privea
u putin\'fea de a ad\'e3posti \'bai a ocroti o biat\'e3 orfan\'e3 ca pe un dar d
e la Dumnezeu. Cur
\'e2nd s\_au ata\'baat sincer de ea, pentru c\'e3 nu se putea s\_o cuno\'bati \'
bai s\'e3 n\_o iube\'bati. Dragostea mea nu\_i mai p\'e3rea tatei o prostie, dor
in\'fea cea mai fierbinte a mamei era ca Petru\'baa al ei s\'e3 se \'een\soare cu simpatica fat\'e3 a c\'e3pitanului.}{\f27\fs24

\par }{\f382\fs24\cf1 Vestea despre arestarea mea a surprins toat\'e3 familia. M


aria Ivanovna povestise p\'e3rin\'feilor mei at\'e2t de simplu despre ciudata me
a cuno\'batin\'fe\'e3 cu Pugaciov, \'eenc\'e2t ei nu numai c\'e3 nu se \'eengri\
-jorau, dar chiar r
\'e2deau uneori din tot sufletul. Tata nu voia s\'e3 cread\'e3, pentru nimic \'e
en lume, c\'e3 a\'ba fi fost \'een stare s\'e3 m\'e3 amestec \'eentr\_o asemenea
r\'e3zmeri\'fe\'e3 tic\'e3loas\'e3, care avea ca scop r\'e3sturna\-rea tronului
\'ba
i nimicirea nobilimii.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Pe Savelici l\_a cercetat foarte aspru. Unchia\'baul n\_a
t\'e3g\'e3duit c\'e3 fusesem oaspele lui Emelka Pugaciov \'bai c\'e3 \'eentr\_ad
ev\'e3r nele\-giuitul \'eemi ar\'e3tase bun\'e3voin\'fe\'e3, dar el jura c\'e3 n
\_a auzit niciodat
\'e3 despre tr\'e3dare. B\'e3tr\'e2nii s\_au lini\'batit, a\'batept\'e2nd cu ner
\'e3bdare ve\'bati}{\f27\fs24\cf1\sub }{\f382\fs24\cf1 bune. Maria Ivanovna era
foarte \'eengrijorat\'e3, \'eens\'e3 t\'e3cea, fiind foarte re\'feinut\'e3 \'ba
i plin\'e3
de modestie.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Au trecut c\'e2teva s\'e3pt\'e3m\'e2ni... Deodat\'e3, tata
a primit o scri\-soare din Petersburg, de la ruda noastr\'e3, prin\'feul B. Ace
sta \'eei scria despre mine. Dup\'e3 introducerea obi\'banuit\'e3, \'eel anun\'f
ea cum c\'e3
presupunerile c\'e3 a\'ba fi luat parte la complotul r\'e3scula\'feilor s\_au d
ovedit din nenorocire foarte \'eentemeiate \'bai c\'e3 trebuia s\'e3 mi se aplic
e pedeapsa capital\'e3, dar c\'e3 \'eemp\'e3r\'e3
teasa, din respect pentru serviciile aduse de tat\'e3l meu \'bai pentru anii lui
\'eenainta\'fei, a hot\'e3r\'e2t s\'e3\_l gra\'feieze pe fiul criminal, cru\'fe
\'e2ndu\_l de la o moarte ru\'bainoas\'e3 \'bai d\'e2nd porunc\'e3 s\'e3 fiu sur
ghiunit pe
ntru totdeauna \'eentr\_un de\-p\'e3rtat \'feinut din Siberia.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Lovitura asta nea\'bateptat\'e3 numai c\'e3 nu l\_a omor\'
e2t pe tata. El a pierdut obi\'banuita\_i t\'e3rie sufleteasc\'e3 \'bai\_\'bai r
ev\'e3rsa am\'e3r\'e3ciunea (de obicei t\'e3cut\'e3) \'een t\'e2nguiri amare.}{\
f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Cum? spunea el \'eentruna, ie\'baindu\_\'bai din
fire. Fiul meu a luat parte la r\'e3scoala lui Pugaciov?! Dumnezeul meu, unde am
ajuns! S\'e3\_l cru\'fee \'eemp\'e3r\'e3teasa de moarte! Parc\'e3 mi\_i mai u\'
baor a\'ba
a? Nu condamnarea la moarte e grozav\'e3! Str\'e3bunul meu a murit pe e\'baafod,
ap\'e3r\'e2nd ceea ce \'een con\'batiin\'fea lui el socotea sf\'e2nt. Tat\'e3l
meu a suferit \'eempreun\'e3 cu Vol\'e2nski \'bai Hru\'baciov}{\cs20\f27\fs24\cf
1\super \chftn
{\footnote \pard\plain \s19\ql \li0\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin0\itap0 \fs20
\lang1048\langfe1048\cgrid\langnp1048\langfenp1048 {\cs20\super \chftn }{ }{\f38
2\fs24\cf1 Vol\'e2nski, ministru al \'eemp\'e3r\'e3tesei Anna Ivanovna, \'bai pa
rtizanul s\'e3
u Hru\'baciov au fost executa\'fei \'een 1740, \'eenvinui\'fei fiind de preg\'e3
tirea unei lovituri de stat.}}}{\f382\fs24\cf1 . Dar un nobil care s\'e3\_\'bai
calce jur\'e3m\'e2ntul \'bai s\'e3 dea m\'e2na cu t\'e2lharii, cu uciga\'baii, c
u robii fugi
\'fei!... Ce ru\'baine pentru neamul nostru!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Speriat\'e3 de dezn\'e3dejea lui, mama nu \'eendr\'e3znea
s\'e3 pl\'e2ng\'e3 fa\'fe\'e3 de d\'e2nsul \'bai se silea s\'e3\_i redea curajul
, spun\'e2nd c\'e3 poate ceea ce s\_aude nu\_i drept \'bai c\'e3 mai \'eentotdea
una p\'e3
rerea oamenilor e schimb\'e3toare. Tata r\'e3m\'e2nea neconsolat. Maria Ivanovna
se chinuia mai mult ca to\'fei. Fiind convins\'e3 c\'e3 a\'ba fi putut s\'e3 m\
'e3 dezvinov\'e3\'feesc dac\'e3 a\'ba fi vrut, ea a ghicit adev\'e3rul, socotind
u\_se vinovat
\'e3 de nenorocirea mea. \'ce\'bai ascundea lacrimile fa\'fe\'e3 de to\'fei, g\'

e2ndindu\_se mereu cum s\'e3 m\'e3 scape.}{\f27\fs24


\par \'ce}{\f382\fs24\cf1 ntr\_o sear\'e3, tata sta pe divan, r\'e3sfoind }{\i\f
27\fs24\cf1 Pridvorn\'e2i kalendar; }{\f382\fs24\cf1 g\'e2ndurile \'eens\'e3 \'e
ei erau departe \'bai lectura nu mai producea asupra\_i efectul obi\'banuit. Flu
iera un mar\'ba
vechi; mama t\'e3cea, \'eempletind o flanel\'e3 de l\'e2n\'e3, \'bai din vreme
\'een vreme lacrimile \'eei c\'e3deau pe lucru.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Deodat\'e3, Maria Ivanovna, care lucra \'bai ea tot acolo,
a spus c\'e3 trebuie s\'e3 plece numaidec\'e2t la Petersburg \'bai i\_a rugat s
\_o ajute s\'e3 poat\'e3 pleca.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 Mama s\_a \'eentristat foarte tare.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Pentru ce s\'e3 te duci la Petersburg? Vrei s\'e3
ne p\'e3r\'e3se\'bati \'bai tu?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Maria Ivanovna i\_a r\'e3spuns c\'e3 tot viitorul ei at\'e
2rn\'e3 de acel drum; c\'e3 ea, fiind fiica unui om care a p\'e3timit pentru cre
din\'fea lui, se duce s\'e3 caute protec\'feia \'bai ajutorul oamenilor cu influ
en\'fe\'e3.}{
\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Tata a plecat capul, pentru c\'e3 orice cuv\'e2nt care \'e
ei amintea de \'eenchipuita crim\'e3 a fiului s\'e3u \'eei f\'e3cea r\'e3u \'bai
\_i p\'e3rea o dureroas\'e3 dojana.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Du\_te, feti\'feo! a r\'e3spuns el oft\'e2nd. Nu
vrem s\'e3\_\'fei st\'e3m \'een calea fericirii. S\'e3\_\'fei dea Dumnezeu un so
\'fe bun, nu un tr\'e3d\'e3tor \'bai\_un nemernic.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Apoi tata s\_a ridicat \'bai a ie\'bait din odaie. R\'e3m\
'e2n\'e2nd singur\'e3 cu mama, Maria Ivanovna i\_a \'eemp\'e3rt\'e3\'bait o part
e din planuri. Mama a \'eembr\'e3\'fei\'baat\_o cu lacrimi \'een ochi \'bai s\_
a rugat lui Dumnezeu s\_o ajute s\'e3 ajung\'e3 la bun sf\'e2r\'bait. A preg\'e3
tit\_o \'bai peste c\'e2teva zile Maria Ivanovna a pornit la drum \'eempreun\'e3
cu credincioasa Pala\'baa \'bai cu credinciosul Savelici, care, fiind des\-p\'e
3r\'fe
it de mine prin for\'fea \'eemprejur\'e3rilor, se m\'e2ng\'e2ia cu g\'e2ndul c\'
e3 o serve\'bate p}{\f27\fs24\cf1 e logodnica mea.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 Maria Ivanovna a ajuns cu bine la Sofia}{\cs20\f27\fs24\cf1
\super \chftn {\footnote \pard\plain \s19\ql \li0\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\li
n0\itap0 \fs20\lang1048\langfe1048\cgrid\langnp1048\langfenp1048 {\cs20\super \c
hftn }{ }{
\f382\fs24\cf1 Or\'e3\'bael \'een apropiere de Petersburg.}}}{\f382\fs24\cf1 \'
bai, afl\'e2nd la sta\'feia de po\'bat\'e3 c\'e3 \'eemp\'e3r\'e3teasa se afl\'e3
la \'dearskoe Selo, a hot\'e3r\'e2t s\'e3 se opreasc\'e3 aici. }{
\f27\fs24\cf1\lang1033\langfe1048\langnp1033 I }{\f382\fs24\cf1 s\_a dat un loc
dup\'e3 un paravan. So\'feia c\'e3pitanului de po\'bat\'e3, intr\'e2nd \'eendat\
'e3 \'een vorb\'e3 cu d\'e2nsa, i\_a spus c\'e3 este ne\-poata fochistului de la
curte \'ba
i a ini\'feiat\_o \'een toate tainele vie\'feii de acolo. I\_a spus la ce or\'e3
se scoal\'e3 de obicei \'eemp\'e3r\'e3teasa, c\'e2nd \'ee\'bai ia cafeaua, c\'e
2nd \'ee\'bai face plimbarea; ce demnitari fac parte din anturajul ei; ce a bine
voit s\'e3 spun
\'e3 ieri la mas\'e3; pe cine a primit asear\'e3; \'eentr\_un cuv\'e2nt, din pov
estirea Annei Vlasievna, se pu\-teau scrie pagini de note istorice, care ar fi f
ost de mare pre\'fe pentru posteritate. Maria Ivanovna a ascultat\_o cu mare ate
n\'feie. S\_
au dus \'een parc. Anna Vlasievna i\_a povestit istoria fiec\'e3rei alei, a fiec
\'e3rui pode\'fe, iar dup\'e3 ce s\_au plimbat, s\_au \'eentors la sta\'feia de
po\'bat\'e3, foarte mul\'feumite una de alta.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 A doua zi, dis\_de\_diminea\'fe\'e3, Maria Ivanovna s\_a \
'eembr\'e3cat \'bai s\_a dus \'eenceti\'baor \'een parc. Vremea era minunat\'e3.
Soarele lumina v\'e2rfurile teilor \'eeng\'e3lbeni\'fei sub adierile r\'e3
coroase ale toamnei. Un lac mare lucea nemi\'bacat. Lebedele trezite din somn pl
uteau grav, ie\'baind din tufi\'baurile care acopereau malurile. Maria Ivanovn}{

\f27\fs24\cf1 a s\_a }{\f382\fs24\cf1 dus pe o paji\'bate minunat\'e3


, unde nu demult fusese ridicat un mo\-nument \'een amintirea victoriilor recent
e ale contelui Piotf Alexandrovici Rumian\'feev. Deodat\'e3, un c\'e2ine alb, en
glezesc, a \'eenceput s\'e3 latre, venind spre d\'e2nsa. Maria Ivanovna s\_a spe
riat \'bai s\_
a oprit. \'cen clipa aceea s\_a auzit un glas pl\'e3cut de femeie:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Nu v\'e3 teme\'fei, nu mu\'bac\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 A v\'e3zut o doamn\'e3 st\'e2nd pe banc\'e3 \'een fa\'fea
monumentului. Maria Ivanovna s\_a a\'baezat la cel\'e3lalt cap\'e3t al b\'e3ncii
.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 Doamna o privea f}{\f382\fs24\cf1 ix, iar Maria Ivanovna, p
rivind\_o pe furi\'ba de c\'e2teva ori, a cercetat\_o repede din cap p\'e2n\'e3\
_n picioare.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Era \'eembr\'e3cat\'e3 \'eentr\_o rochie alb\'e3 de dimine
a\'fe\'e3, cu bonet\'e3 de noapte \'bai cu pieptar. P\'e3rea de vreo patruzeci d
e ani. Fa\'fea plin\'e3 \'bai rumen\'e3 ar\'e3ta lini\'bate \'bai demnitate, iar
ochii alba\'batri
\'bai z\'e2mbetul discret erau plini de un farmec nespus.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Doamna a \'eentrerupt cea dint\'e2i t\'e3cerea:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Se vede c\'e3 nu e\'bati de pe aici.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Chiar a\'baa. Abia ieri am sosit din provincie.}{
\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ai venit cu p\'e3rin\'feii dumitale?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Nu, am venit singur\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Singur\'e3? E\'bati \'eenc\'e3 a\'baa de t\'e2n\'
e3r\'e3!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash N\_am nici tat\'e3, nici mam\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 \emdash Ai venit desigur cu treburi?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Da, am venit s\'e3\_i dau \'eemp\'e3r\'e3tesei o
cerere.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash E\'bati orfan\'e3, propabil c\'e3 te pl\'e2ngi de
vreo nedreptate sau jignire.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Nu, nicidecum, am venit s\'e3 cer \'eendurare, n}
{\f27\fs24\cf1 u dreptate.}{\f27\fs24
\par \emdash \'ce}{\f382\fs24\cf1 mi dai voie s\'e3 te \'eentreb cine e\'bati?}
{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Sunt fata c\'e3pitanului Mironov.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash A, c\'e3pitanul Mironov! Acela care a fost comand
antul unei fort\'e3re\'fee din \'feinutul Orenburg?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Chiar a\'baa.}{\f27\fs24\cf1
\par }{\f382\fs24\cf1 Doamna p\'e3ru mi\'bacat\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Scuz\'e3\_m\'e3, spuse ea, cu glas \'bai mai bl\'
e2nd, dac\'e3 am s\'e3 m\'e3 amestec \'een treburile dumitale. M\'e3 duc deseori
la curte; spune\_mi, \'een ce const\'e3 rug\'e3mintea dumitale? Poate c\'e3 voi
izbuti s\'e3
te ajut.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Maria Ivanovna se ridic\'e3 \'bai \'eei mul\'feumi respect
uos. F\'e3r\'e3 s\'e3 vrea, totul o atr\'e3gea la doamna aceea necunoscut\'e3 \'
bai\_i inspira \'eencredere. Scoase deci din buzunar o h\'e2rtie \'eemp\'e3turit
\'e3 \'bai i\_o d
\'e3du necunoscutei protectoare, care a \'eenceput s\'e3 o citeasc\'e3. Mai \'ee
nt\'e2i a citit cu luare\_aminte \'bai cu bun\'e3voin\'fe\'e3, dar deodat\'e3 s\
_a schimbat la fa\'fe\'e3, \'bai Maria Ivanovna, care\_i urm\'e3rea cu ochii toa
te mi\'bac\'e3
rile, se sperie de expresia aspr\'e3 ce\_o c\'e3p\'e3tase obrazul acesta, cu o c
lip\'e3 mai \'eenainte a\'baa de lini\'batit \'bai de pl\'e3cut.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Interveni\'fei pentru Griniov? spuse doamna, cu u
n aer rece. \'cemp\'e3r\'e3teasa nu\_l poate ierta. El s\_a \'eenso\'feit cu uzu
rpatorul, nu din ne\'batiin\'fe\'e3 sau din u\'baurin\'fe\'e3, ci ca un nemernic

, un om imoral \'ba
i periculos!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ah, nu\_i adev\'e3rat! strig\'e3 Maria Ivanovna.}
{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Cum, nu\_i adev\'e3rat? ripost\'e3 doamna, aprinz
\'e2ndu\_se la fa\'fe\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Nu\_i adev\'e3rat! Z\'e3u c\'e3 nu\_i adev\'e3rat
! \'aatiu totul \'bai v\'e3 voi povesti totul! Numai din dragoste pentru mine s\
_a expus la tot ce i s\_a \'eent\'e2mplat; \'bai dac\'e3 nu s\_a dezvinov\'e3\'f
eit \'een fa\'fe
a judec\'e3\'feii, a f\'e3cut\_o numai pentru c\'e3 n\_a vrut s\'e3 m\'e3 ameste
ce \'bai pe mine!}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \'aai povesti cu aprindere lucrurile cunoscute cititorului
. Doamna o ascult\'e3 cu aten\'feie.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Unde ai tras? a \'eentrebat\_o ea, dup\'e3 aceea;
\'bai auzind c\'e3 a tras la Anna Vlasievna, a ad\'e3ugat z\'e2mbind: A, \'bati
u! La revedere! Nu spune nim\'e3nui c\'e3 ne\_am \'eent\'e2lnit! N\'e3d\'e3jduie
sc c\'e3 nu vei a
\'batepta mult r\'e3spunsul la cerere.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 Cu aceste cuvinte s\_a}{\f382\fs24\cf1 ridicat \'bai a por
nit pe alee, iar Maria Ivanovna s\_a re\'eentors plin\'e3 de n\'e3dejde la Anna
Vlasievna. Gazda a dojenit\_o pentru plimbarea a\'baa de matinal\'e3 pe timp de
toamn\'e3, care, dup
\'e3 vorbele ei, putea d\'e3una s\'e3n\'e3t\'e3\'feii unei tinere fete. Dup\'e3
ce a adus samovarul, a \'eenceput s\'e3 \'een\'baire la un pahar de ceai nesf\'e
2r\'baitele \'eent\'e2mpl\'e3ri de la curte, c\'e2nd, deodat\'e3, careta cur\'fe
ii imperiale s
\_a oprit la scar\'e3; a intrat un lacheu \'bai a anun\'feat c\'e3 \'eemp\'e3r\'
e3teasa binevoie\'bate a pofti la ea pe t\'e2n\'e3ra Mironova.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Anna Vlasievna s\_a z\'e3p\'e3cit \'bai a \'eenceput s\'e3
umble de colo\_colo.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Ah, Doamne! a strigat ea. Te cheam\'e3 la curte \
'eemp\'e3r\'e3teasa. Cum a aflat de dumneata? Cum ai s\'e3 te prezin\'fei \'een
fa\'fea ei, c\'e2nd nu \'batii m\'e3car s\'e3 p\'e3\'bae\'bati cum se cuvine la
curte... Nu vrei s
\'e3 te \'een\-so\'feesc? A\'ba putea s\'e3\_\'fei fiu de ajutor m\'e3car cu cev
a. \'aai\_apoi, cum ai s\'e3 te duci \'eentr\_o rochie de drum? N\_ar fi bine s\
'e3 trimit la moa\-\'ba\'e3 dup\'e3 crinolina ei galben\'e3?}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Lacheul a anun\'feat c\'e3}{\f27\fs24\cf1 }{\f382\fs24\cf
1 \'eemp\'e3r\'e3teasa dore\'bate ca Maria Ivanovna s\'e3 vin\'e3 singur\'e3 \'b
ai a\'baa cum se va g\'e3si. N\_avea ce face. Mana Iva\-novna s\_a a\'baezat \'e
en caret\'e3 \'ba
i a plecat la curte, \'eenso\'feit\'e3 de sfaturile \'bai binecuv\'e2nt\'e3rile
Annei Vlasievna.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Presim\'feea c\'e3 soarta noastr\'e3 se va decide; inima \
'eei b\'e3tea tare de emo\'feie. Peste c\'e2teva minute, careta se opri la palat
. Maria Ivanovna urc\'e3 scara tremur\'e2nd. Deodat\'e3, \'een fa\'fea ei, u\'ba
a se des\chise larg.}{\f27\fs24
\par \'ce}{\f382\fs24\cf1 nt\'e2i a trecut printr\_un nesf\'e2r\'bait \'bair de
camere luxoase, goale. Lacheul \'eei ar\'e3t\'e3 drumul. Ajung\'e2nd, \'een sf\'
e2r\'bait, \'een fa\'fea unei u\'bai \'eenchise, lacheul i\_a spus c\'e3\_i va a
nun\'fea venirea
\'bai\_o l\'e3s\'e3 singur\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 G\'e2ndul }{\f382\fs24\cf1 c\'e3 se va g\'e3si fa\'fe\'e3\_
n fa\'fe\'e3 cu \'eemp\'e3r\'e3teasa o speria a\'baa de tare, \'eenc\'e2t abia s
e \'feinea pe picioare. Peste un minut u\'baa s\_a deschis \'bai ea a intrat \'e
en camera de toalet
\'e3 a \'eemp\'e3r\'e3tesei.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Aceasta \'baedea \'een fa\'fea oglinzii, \'eenconjurat\'e3

de c\'e2teva doamne de la curte, care i\_au f\'e3cut loc cu respect M\'e3riei I


vanovna. \'cemp\'e3\-r\'e3teasa s\_a \'eentors spre ea cu bl\'e2nde\'fee \'bai M
aria Ivanovna a v
\'e3zut c\'e3 era aceea\'bai doamn\'e3 fa\'fe\'e3 de care se dest\'e3inuise cu a
t\'e2ta sin\-ceritate cu pu\'fein timp \'eenainte.}{\f27\fs24
\par \'ce}{\f382\fs24\cf1 mp\'e3r\'e3teasa a chemat\_o spre ea \'bai i\_a spus }
{\f27\fs24\cf1 z\'e2mbind:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash Sunt bucuroas\'e3 c\'e3 m\'e3 pot \'feine de cuv\
'e2nt \'bai c\'e3 pot s\'e3\_\'fei \'eende\-plinesc rug\'e3mintea. Problema dumi
tale e rezolvat\'e3. Sunt convin\-s\'e3 de nevinov\'e3\'feia logodnicului dumita
le. Iat\'e3
o scrisoare, pe care te rog s\_o duci viitorului dumitale socru.}{\f27\fs24
\par }{\f27\fs24\cf1 Maria Ivano}{\f382\fs24\cf1 vna a luat scrisoarea cu m\'e2n
a tremur\'e2nd\'e3 \'bai a c\'e3zut pl\'e2ng\'e2nd la picioarele \'eemp\'e3r\'e3
tesei, care a ridicat\_o \'bai a s\'e3rutat\_o. Apoi \'eemp\'e3r\'e3teasa a relu
at:}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \emdash \'aatiu c\'e3 nu e\'bati bogat\'e3. Dar eu m\'e3
simt obligat\'e3 fa\'fe\'e3 de fata c\'e3pitanului Mironov. Nu v\'e3 \'eengriji\
'fei de viitor. Iau asupra mea aranjarea situa\'feiei voastre.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \'aai dup\'e3 ce a m\'e2ng\'e2iat\_o pe biata orfan\'e3, a
l\'e3sat\_o s\'e3 plece.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Maria Ivanovna a plecat cu aceea\'bai caret\'e3 a cur\'fei
i. Anna Vlasievna, care\_i a\'batepta \'eentoarcerea cu ner\'e3bdare, a cople\'b
ait\_o cu \'eentreb\'e3ri, la care Maria Ivanovna abia de\_i r\'e3spundea. Cu to
ate c\'e3 era nemul
\'feumit\'e3 de lipsa ei de memorie, a iertat\_o cu m\'e3rinimie, pun\'e2nd acea
st\'e3 uitare pe seama timidit\'e3\'feii ei de provincial\'e3.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Iar Maria Ivanovna, f\'e3r\'e3 a se dovedi curioas\'e3 de
a vedea Petersburgul, s\_a \'eentors \'een aceea\'bai zi la \'fear\'e3.}{\f27\fs
24
\par }{\f27\fs24\cf1
\par
\par }{\f382\fs24\cf1 Aici iau sf\'e2r\'bait \'eensemn\'e3rile lui Piotr Andreev
ici Griniov. Am mai aflat, din spusele familiei, c\'e3 a fost eliberat din \'een
chisoare la sf\'e2r\'baitul anului 1774, \'een urma unui ordin personal al \'eem
p\'e3r\'e3tesei; c
\'e3 a fost de fa\'fe\'e3 la executarea lui P}{\f27\fs24\cf1 ugaciov; acesta l\_
a recunoscut \'ee}{\f382\fs24\cf1 n mul\'feime \'bai i\_a f\'e3cut semn din capu
l, care, \'eens\'e2ngerat \'bai f\'e3r\'e3 via\'fe\'e3, era ar\'e3tat, dup\'e3 o
clip\'e3
, norodului.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 Cur\'e2nd dup\'e3 aceea, Piotr Andreevici s\_a \'eensurat
cu Maria Ivanovna. Urma\'baii lor tr\'e3iesc \'bai azi ferici\'fei \'een guberni
a Simbirsk. La o dep\'e3rtare de treizeci de verste de *** se afl\'e3 un sat, ca
re apar\'fe
ine unui num\'e3r de zece mo\'baieri. \'centr\_una din casele boie\-re\'bati ale
acelui sat se afl\'e3, pus\'e3 \'een ram\'e3, o scrisoare\_autograf a Ecaterine
i a I}{\f27\fs24\cf1 I\_a. \'cen scrisoarea aceasta, adresa}{\f382\fs24\cf1 t\'e
3 tat\'e3
lui lui Piotr Andreevici, \'eemp\'e3r\'e3teasa recunoa\'bate nevinov\'e3\'feia a
cestuia \'bai laud\'e3 mintea \'bai inima fetei c\'e3pitanului Mironov.}{\f27\fs
24
\par }{\f382\fs24\cf1 Manuscrisul lui Piotr Andreevici Griniov ne\_a fost dat de
c\'e3tre un nepot al s\'e3u, care a aflat ca lucram la o oper\'e3 despre timpu}
{\f27\fs24\cf1 rile descrise de bunicul lui.}{\f27\fs24
\par }{\f382\fs24\cf1 \'aai am hot\'e3r\'e2t, cu \'eencuviin\'fearea rudelor, s\
'e3\_l public\'e3m, c\'e3u\-t\'e2nd s\'e3 punem la fiecare capitol c\'e2te un mo
to potrivit \'bai \'eeng\'e3duindu\_ne totodat\'e3 s\'e3 schimb\'e3m unele nume
proprii.}{\f27\fs24

\par }{\f27\fs24\cf1 19 oct. 1836}{\f27\fs24


\par }}