Sunteți pe pagina 1din 12

Modificri fiscal-contabile

- 2015 Raport special Modificari fiscal-contabile 2015


2015 Rentrop & Straton, Grup de Editura si Consultanta in Afaceri

Pret: 99.19 lei, TVA inclusa.


Raport special Modificari recente ale Codului fiscal 2014
Toate drepturile rezervate.
Nicio parte din acest material nu poate fi reprodusa, arhivata sau transmisa sub nicio forma si prin niciun
fel de mijloace, mecanice sau electronice, fotocopiere, inregistrare audio sau video, fara permisiunea in
scris din partea editorului.
Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nicio pierdere ocazionata vreunei persoane fizice sau
juridice care actioneaza sau se abtine de la actiuni ca urmare a citirii materialelor publicate in aceasta
lucrare.
Acesta NU este un raport special gratuit!
Dvs. ati primit gratuit un exemplar, in format PDF, deoarece faceti parte din comunitatea online premium
PortalFiscalitate.ro - Rentrop & Straton. Puteti pastra in computerul dvs. acest exemplar si il puteti
printa o singura data.
Presedinte: George Straton
Director General: Florin Campeanu
Director Economic: Mariana Netoiu
Director Creatie-Productie: Cristina Straton
Autori: Colectiv Rentrop&Straton
Director Divizie Fiscalitate: Octavian Breban
Manager Departament Editorial: Adina Vasile

Tel. Dep Comenzi: +4021 209.45.12


Tel. Serviciul Clientti: +4021 209.45.45
Fax. +4021 40.82.899
E-mail: rs@rs.ro; comenzi@rs.ro.
RENTROP & STRATON
Grup de Editura si Consultanta in Afaceri
B-dul Natiunile Unite nr. 4, bloc 107 A, sector 5, Bucuresti
Fax: 021.408.28.99; Serviciu Clienti: 021.209.45.45
Norman Rentrop Verlag, Bonn
Berlin Lindau Mnchen

Idstein Viena Zrich Bucuresti Dublin Washington D.C.

RENTROP & STRATON 2015

www.portalfiscalitate.ro

Modificri fiscal-contabile
- 2015 TVA
Modificari in Codul fiscal
Codul fiscal fost modificat prin O.U.G. nr. 80/2014 publicata in Monitorul Oficial nr. 906 din 12
decembrie 2014. In ceea ce priveste taxa pe valoare adaugata, modificarile aduse vizeaza
urmatoarele:
- definirea serviciilor de radiodifuziune i televiziune, pentru a se asigura aplicarea uniforma a noilor
reguli privind locul prestarii acestor servicii catre persoane neimpozabile, incepand cu 1 ianuarie 2015.
Astfel, incepand cu 01 ianuarie 2015 se aplica Regimul special pentru serviciile electronice, de
telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de catre persoane impozabile stabilite in
Uniunea Europeana, dar intr-un alt stat membru decat statul membru de consum, introdus prin O.U.G.
nr. 8/2014. Prin O.U.G. nr. 80/2014 se definesc serviciile de radiodifuziune si televiziune ca fiind
serviciile prevazute la art. 6b alin. (1) din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 282/2011 in
ceea ce priveste locul prestarii serviciilor, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere in
aplicare (UE) nr. 1.042/2013 al Consiliului din 7 octombrie 2013;
- schimbarea monedei (din lei in euro) in care se vor intocmi declaratiile speciale de TVA si in care se
va achita suma TVA datorata in statele membre de consum de catre persoanele impozabile care vor
aplica regimurile speciale pentru serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau
televiziune, prestate catre persoane neimpozabile, incepand cu data de 1 ianuarie 2015. Declaratiile
speciale de TVA se vor intocmi in euro. In cazul in care prestarile de servicii se platesc in alte monede
se va folosi, la completarea declaratiei, rata de schimb in vigoare in ultima zi a perioadei fiscale de
raportare. Ratele de schimb utilizate sunt cele publicate de Banca Centrala Europeana pentru ziua
respectiva sau cele din ziua urmatoare, daca nu sunt publicate in acea zi. Persoana impozabila
trebuie sa achite suma totala a taxei datorate in statele membre de consum intr-un cont special, in
euro, indicat de organul fiscal competent, pana la data la care are obligatia depunerii declaratiei
speciale. Procedura de virare a sumelor cuvenite fiecarui stat membru, pentru serviciile electronice, de
telecomunicatii, de radiodifuziune si televiziune desfasurate pe teritoriul lor, de persoana impozabila
care aplica regimul special, pentru care Romania este statul membru de inregistrare se stabileste prin
normele de aplicare.
- prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala urmeaza sa se stabileasca
criterii pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA a societatilor cu sediul activitatii economice
in Romania, infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990 care sunt supuse inmatricularii la registrul
comertului. Organele fiscale competente stabilesc, pe baza acestor criterii, daca persoana impozabila
justifica intentia si are capacitatea de a desfasura activitate economica, pentru a fi inregistrata in
scopuri de TVA. Organele fiscale competente nu vor inregistra in scopuri de TVA persoanele
impozabile care nu indeplinesc criteriile stabilite. In situatia in care o persoana impozabila, societate
cu sediul activitatii economice in Romania, infiintata in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, supusa inmatricularii la registrul comertului, nu justifica intentia
si capacitatea de a desfasura activitate economica potrivit criteriilor si in termenele stabilite prin ordin
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrarea Fiscala, organele fiscale competente anuleaza
inregistrarea in scopuri de TVA. Dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA organele fiscale
competente inregistreaza persoanele impozabile in scopuri de TVA la solicitarea persoanei
impozabile, daca inceteaza situatia care a condus la anulare, de la data comunicarii deciziei de
inregistrare in scopuri de TVA.
- pentru livrarea de energie electrica se introduc prevederi general aplicabile cu privire la declaratiile
pe propria raspundere pe care trebuie sa le depuna comerciantii de energie electrica in vederea
aplicarii taxarii inverse.
Stabilirea perioadei fiscale pentru anul 2014
Ca regula generala, potrivit art. 156 indice 1 din Codul fiscal, perioada fiscala este luna
calendaristica.

RENTROP & STRATON 2015

www.portalfiscalitate.ro

Modificri fiscal-contabile
- 2015 Prin exceptie, perioada fiscala este trimestrul calendaristic pentru persoana impozabila care in cursul
anului calendaristic precedent:
- a realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere si/sau
neimpozabile in Romania conform art. 132 si 133 din Codul fiscal, dar care dau drept de
deducere conform art. 145 alin. (2) lit. b), care nu a depasit plafonul de 100.000 euro.
Echivalentul in lei al plafonului de 100.000 euro se determina pe baza cursului de schimb
comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru data de 31 decembrie a anului
precedent. Cursul de schimb comunicat de BNR in data de 30 decembrie 2014, valabil pentru
data de 31 decembrie 2014 este de 4.4834 lei/euro. Ca atare, pentru anul 2014 echivalentul in
lei al plafonului de 100.000 euro este de 448.340 lei. La determinarea cifrei de afaceri se
cuprind inclusiv facturile emise pentru avansuri incasate sau neincasate si alte facturi emise
inainte de data livrarii/prestarii pentru operatiunile incluse in plafon.
- nu a efectuat una sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri.
I. Persoanele impozabile care in cursul anului 2014 au utilizat ca perioada fiscala trimestrul
calendaristic si nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri taxabile in Romania.
1. Daca in anul 2014 au realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de
deducere si/sau neimpozabile in Romania conform art. 132 si 133 din Codul fiscal, dar care dau drept
de deducere conform art. 145 alin. (2) lit. b), care a depasit plafonul de 100.000 euro, in anul 2015 vor
utiliza ca perioada fiscala luna calendaristica.
In acest sens, persoanele impozabile vor depune la organele fiscale competente declaratia de
mentiuni, pana la data de 02.02.2015.
2. Daca in anul 2014 au au realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de
deducere si/sau neimpozabile in Romania conform art. 132 si 133, dar care dau drept de deducere
conform art. 145 alin. (2) lit. b), care nu a depasit plafonul de 100.000 euro, in anul 2015 vor utiliza ca
perioada fiscala trimestrul calendaristic. In acest caz, persoanele impozabile vor depune la organele
fiscale competente formularul 094 Declaratie privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile
pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare
de bunuri in anul precedent. Acest formular se va depune pana la data de 26.01.2015.
II. Persoanele impozabile care anul 2014 au utilizat ca perioada fiscala luna calendaristica.
1. Daca in anul 2014 au realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de
deducere si/sau neimpozabile in Romania conform art. 132 si 133 din Codul fiscal, dar care dau drept
de deducere conform art. 145 alin. (2) lit. b), care a depasit plafonul de 100.000 euro, in anul 2015 vor
utiliza ca perioada fiscala luna calendaristica. In acest caz persoanele impozabile nu au obligatia
depunerii niciunei declaratii de mentiuni, intrucat nu se modifica datele declarate initial in vectorul
fiscal.
2. Daca in anul 2014 au realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de
deducere si/sau neimpozabile in Romania conform art. 132 si 133, dar care dau drept de deducere
conform art. 145 alin. (2) lit. b), care nu a depasit plafonul de 100.000 euro si nu au efectuat achizitii
intracomunitare de bunuri in anul 2014, in anul 2015 vor utiliza ca perioada fiscala trimestrul
calendaristic.
In acest sens, persoanele impozabile vor depune la organele fiscale competente declaratia de
mentiuni, pana la data de 02.02.2015.
3. Daca au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul 2014, indiferent daca cifra de afaceri a
depasit sau nu plafonul de 100.000 euro, in anul 2015 vor utiliza ca perioada fiscala luna
calendaristica si nu au obligatia depunerii niciunei declaratii de mentiuni.
Noi reglementari privind modificarea din oficiu a vectorului fiscal cu privire la TVA
Prin O.A.N.A.F. nr. 19/2015, publicat in Monitorul Oficial nr. 19 din 12.01.2015 au fost aduse modificari
si completari ordinului 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului
fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare.

RENTROP & STRATON 2015

www.portalfiscalitate.ro

Modificri fiscal-contabile
- 2015 Noile reguli se aplica incepand cu data de 01 februarie 2015. Incepand cu aceasta data inregistrarea,
din oficiu, in scopuri de TVA a unei persoane impozabile se considera valabila incepand cu data
comunicarii deciziei privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA.
Aceasta procedura se va aplica si pentru anularea inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea
adaugata in situatiile in care persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA, societate cu sediul
activitatii economice in Romania, infiintata in baza Legii societatilor nr. 31/1990, supusa inmatricularii
la registrul comertului, nu justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitate economica, potrivit
criteriilor si in termenele stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
In situatia in care persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA, societate cu sediul activitatii
economice in Romania, infiintata in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, supusa inmatricularii la registrul comertului, nu justifica intentia si capacitatea
de a desfasura activitate economica, potrivit criteriilor in temeiul art. 153 alin. (7 indice 1) din Codul
fiscal anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA a contribuabililor se efectueaza de la data
comunicarii deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA de catre organul fiscal.
Astfel, organele fiscale anuleaza, din oficiu, in temeiul art. 153 alin. (9) lit. h) din Codul fiscal,
inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata daca persoana impozabila, societate cu sediul
activitatii economice in Romania, infiintata in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, supusa inmatricularii la registrul comertului, nu justifica intentia si capacitatea
de a desfasura activitate economica potrivit criteriilor stabilite in temeiul art. 153 alin. (7 indice 1) din
Codul fiscal. Procedura se aplica persoanelor impozabile in urmatoarele situatii:
a) persoane impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA potrivit art. 153 alin. (1) lit. b) din
Codul fiscal, dupa inregistrarea acestora de catre organul fiscal competent;
b) persoane impozabile au inscris in registrul comertului mentiuni privind modificarea sediului social;
c) persoane impozabile care au inscris in registrul comertului mentiuni privind schimbarea asociatilor
si/sau administratorilor. Aceasta conditie se refera la:
a) administratori, in cazul societatilor pe actiuni sau in comandita pe actiuni infiintate in baza Legii nr.
31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) asociatii societatii, indiferent de ponderea pe care o detin in capitalul social al acesteia, si la
administratori, in cazul altor societati decat cele mentionate la lit. a), infiintate in baza Legii nr.
31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Procedura aprobata prin ordinul 3.331/2013 nu se va mai aplica pentru inregistrarea in scopuri de
TVA, din oficiu, a persoanelor impozabile care au fost declarate inactive sau au fost in inactivitate
temporara inscrisa in registrul comertului si au incetat aceste situatii care au condus la anularea
inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata. In cazul acestor persoane se aplica Procedura
de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (9
indice 1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si
pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, aprobata prin OANAF 18 publicat in
Monitorul Oficial nr. 32 din 15.01.2015.

Accize
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscala fost modificata prin O.U.G. nr. 80/2014 publicata in
Monitorul Oficial nr. 906 din 12 decembrie 2014.
In ceea ce priveste accizele, conform modificarilor aduse, incepand cu 1 ianuarie 2015 nivelul
accizelor va fi exprimat in lei pe unitatea de masura utilizand nivelul in lei practicat in anul 2014, cu
exceptia nivelului accizelor pentru tigarete care se aplica de la data de 1 aprilie 2015.
Impozitul datorat pentru titei este de 18,95 lei/tona si se aplica incepand cu 1 ianuarie 2015.

RENTROP & STRATON 2015

www.portalfiscalitate.ro

Modificri fiscal-contabile
- 2015 Incepand cu anul 2016, nivelul accizelor armonizate aplicabil incepand cu data de 1 ianuarie a fiecarui
an, respectiv 1 aprilie a fiecarui an pentru tigarete, este nivelul actualizat cu cresterea preturilor de
consum, din ultimele 12 luni, calculata in luna septembrie a anului anterior celui de aplicare, fata de
perioada octombrie 2013-septembrie 2014, comunicata oficial de Institutul National de Statistica pana
la data de 15 octombrie. Nivelul accizelor actualizat se publica pe site-ul Ministerului Finantelor
Publice pana cel mai tarziu pe data de 20 octombrie a fiecarui an.
Dupa actualizare nivelul accizelor armonizate exprimate in lei se rotunjeste la nivel de doua zecimale,
prin reducere, atunci cand a treia zecimala este mai mica decat 5 si prin majorare atunci cand a treia
zecimala este mai mare sau egala cu 5.
In prezent, nivelul accizelor armonizate i nearmonizate, precum si impozitul pentru ieiul din
producia interna sunt exprimate in echivalent euro pe unitatea de masura, iar conversia in lei a
sumelor reprezentand accizele se face pe baza cursului de schimb valutar stabilit in prima zi
lucratoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. In
situaia in care acest curs de schimb valutar este mai mic decat cel stabilit in prima zi lucratoare al
anului precedent, valoarea in lei a accizelor i a impozitului la ieiul din producia interna se determina
prin transformarea sumelor exprimate in echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit in
prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, publicat in Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, valoare care se actualizeaza cu media anuala a indicelui preturilor de consum
calculata in luna septembrie din anul precedent, comunicata oficial de Institutul National de Statistica,
pana la data de 15 octombrie.
In ceea ce priveste acciza ad valorem, conform modificarilor aduse, aceasta se calculeaza prin
aplicarea procentului legal de 14% asupra pretului de vanzare cu amanuntul al tigaretelor eliberate
pentru consum.
Acciza specifica exprimata in lei/1.000 de tigarete se determina anual, pe baza pretului mediu
ponderat de vanzare cu amanuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem si a accizei totale al
carei nivel este prevazut in anexa nr. 1. Aceasta acciza specifica se aproba prin ordin al ministrului
finantelor publice care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu cel putin 30 de zile
inainte de intrarea in vigoare a nivelului accizei totale.
Acciza datorata nu poate fi mai mica decat nivelul accizei minime exprimate in lei/1.000 de tigarete
care este de 97% din nivelul accizei totale prevazut in anexa nr. 1."
Nivelul accizelor pentru tigarete se actualizeaza anual, incepand cu data de 1 aprilie.
O alta modificare consta in exceptarea antrepozitarilor care detin doar antrepozite fiscale de
depozitare autorizate exclusiv in vederea constituirii si mentinerii stocurilor de urgenta conform Legii
nr. 360/2013 de la obligatia de a constitui in favoarea autoritatii competente o garantie pentru
productia, transformarea si detinerea de produse accizabile in regim suspensiv de accize, precum si o
garantie pentru circulatia acestor produse in regim suspensiv de accize.

Impozitul pe venit
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscala fost modificata prin O.U.G. nr. 80/2014 publicata in
Monitorul Oficial nr. 906 din 12 decembrie 2014. O parte din aceste modificari vizeaza impozitul
pe venit.
Conform modificarilor aduse Legii contabilitatii 82/1991 prin O.U.G. 79/2014 persoanele fizice care
desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri vor putea opta pentru conducerea evidentei
contabile pe baza regulilor contabilitatii in partida dubla. Pana la intrarea in vigoare a acestor
modificari, contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor si
venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura pot determina venitul net anual pe baza datelor
din contabilitatea in partida simpla, in conditiile stabilite potrivit prevederilor din Codul fiscal. Acestea

RENTROP & STRATON 2015

www.portalfiscalitate.ro

Modificri fiscal-contabile
- 2015 au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitate in partida simpla, cu respectarea reglementarilor
in vigoare privind evidenta contabila si sa completeze Registrul - jurnal de incasari si plati, Registrul inventar si alte documente contabile prevazute de legislatia in materie.
Prin O.U.G. nr. 80/2014 se coreleaza reglementarile din Codul fiscal cu aceste schimbari contabile.
Astfel, pentru contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor si
venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura au fost eliminate prevederile referitoare la
obligatiile privind organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla si a celor referitoare la
completarea Registrului - jurnal de incasari si plati si a Registrului-inventar, fiind instituita obligatia de
completare a Registrului de evidenta fiscala. Modelul si continutul acestui registru vor fi aprobate prin
ordin al ministrului finantelor publice. In cadrul fiecaror categorii de venituri sunt precizate exceptiile de
la obligatiile privind organizarea si conducerea evidentei contabile, in cadrul categoriilor de venituri.
Nu au obligatia de a conduce evidenta contabila:
- contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme
de venit. Acestia au obligatia sa completeze numai partea referitoare la venituri din Registrul
de evidenta fiscala
- contribuabilii care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala. Pentru determinarea
venitului net din drepturi de proprietate intelectuala, contribuabilii vor completa numai partea
din Registrul-jurnal de incasari si plati referitoare la incasari. Aceasta reglementare este
optionala pentru cei care considera ca isi pot indeplini obligatiile declarative direct pe baza
documentelor emise de platitorul de venit. Acesti contribuabili au obligatia sa arhiveze si sa
pastreze documentele justificative cel putin in limita termenului de prescriptie.
- Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor si nu determina venitul net din
cedarea folosintei bunurilor in sistem real, pe baza datelor din contabilitate nu au obligatii de
completare a Registrului de evidenta fiscala si de conducere a evidentei contabile.
- Contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in
locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre una si 5 camere
inclusiv, datoreaza un impozit pe venitul stabilit ca norma anuala de venit. Acestia pot opta
pentru determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor in sistem real, pe baza
datelor din contabilitate. Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor si nu
determina venitul net din cedarea folosintei bunurilor in sistem real, pe baza datelor din
contabilitate, potrivit prevederilor art. 48 din Codul fiscal, nu au obligatii de completare a
Registrului de evidenta fiscala si de conducere a evidentei contabile.
- Contribuabilii care obtin venituri dintr-o activitate agricola determinata pe baza normei anuale
de venit nu au obligatii de completare a Registrului de evidenta fiscala si de conducere a
evidentei contabile.
Contribuabilii care obtin venituri din alte surse nu au obligatii de completare a Registrului de evidenta
fiscala si de conducere a evidentei contabile.

Impozitul pe veniturile din jocuri de noroc


In Monitorul Oficial Partea I, nr. 957 din 30 decembrie 2014 a fost publicata O.U.G. nr. 92/2014
pentru reglementarea unor masuri fiscal bugetare si modificarea unor acte normative. Prin
aceasta ordonanta au fost aduse modificari modului de impunere a veniturilor din jocuri de noroc.
Aceste modificari vor intra in vigoare in vigoare in termen de 45 de zile de la data publicarii in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
In prezent, veniturile din jocuri de noroc se impun, prin retinerea la sursa, cu o cota de 25% aplicata
asupra venitului net. Venitul net se calculeaza la nivelul castigurilor realizate intr-o zi de la acelasi
organizator sau platitor.

RENTROP & STRATON 2015

www.portalfiscalitate.ro

Modificri fiscal-contabile
- 2015 Nu sunt impozabile veniturile obtinute din jocuri de noroc, in bani si/sau in natura, sub valoarea sumei
neimpozabile stabilita in suma de 600 lei, realizate de contribuabil pentru castigurile din jocuri de
noroc, de la acelasi organizator sau platitor intr-o singura zi.
Conform modificarilor aduse de O.U.G. nr. 92/2014, veniturile din jocuri de noroc se vor impune, prin
retinerea la sursa, cu o cota de 1% aplicata asupra tuturor sumelor incasate de un participant de la un
organizator de jocuri de noroc. Veniturile din jocuri de noroc care depasesc echivalentul a 15.000 euro
se impoziteaza cu 16%, iar veniturile care depasesc echivalentul a 100.000 euro se impoziteaza cu
25%.
Platitorii de venituri din jocuri de noroc cu retinere la sursa vor avea obligatia de a depune, pana in
ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul precedent, o declaratie centralizatoare
privind veniturile totale platite, precum si impozitele totale calculate, retinute si virate la bugetul general
consolidat al statului, fara a mentiona datele de identificare a beneficiarilor de venit.
Nu se vor impozita la sursa veniturile realizate de catre persoanele fizice ca urmare a participarii la
jocuri de noroc la distanta (on-line), slot-machine, lozuri si festivaluri de poker. Persoanele fizice care
vor obtine astfel de venituri din jocurile de noroc vor depune declaratia privind venitul realizat la
organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator
celui de realizare a venitului.
Organul fiscal competent are obligatia de a stabili impozitul datorat, aferent venitului incasat din
jocurile de noroc, pe baza declaratiei privind venitul realizat din jocuri de noroc, prin emiterea deciziei
de impunere. Pentru aceste venituri cota de impunere este de 1% pentru sumele de pana la
echivalentul a 14.999 euro, 16% pentru sumele cuprinse intre 15.000-99.999 euro si 25% pentru
sumele care depasesc echivalentul a 100.000 euro.
Organizatorul acestor jocuri de noroc are obligativitatea de a pastra o evidenta nominala a
persoanelor fizice care au obtinut venituri din jocuri de noroc mai mari de 15.000 euro si a le declara
organului fiscal competent, pana la 25 mai inclusiv a anului urmator, celui de realizare a venitului.
In ceea ce priveste nerezidentii, sunt venituri impozabile obtinute din Romania, indiferent daca
veniturile sunt primite in Romania sau in strainatate, veniturile obtinute la jocurile de noroc practicate
in Romania, pentru toate sumele incasate de un participant de la un organizator de jocuri de noroc.
Pentru aceste venituri, cu exceptia veniturilor realizate de catre persoanele fizice ca urmare a
participarii la jocuri de noroc la distanta (on-line), slot-machine, lozuri si festivaluri de poker, impozitul
datorat se va calcula prin aplicarea cotei de 1% asupra veniturilor brute. In prezent, aceste venituri se
impun prin aplicarea unei cote de 25% asupra veniturilor obtinute din jocuri de noroc.

Modificarile Ordonantei de Urgenta nr. 28/1999 privind


obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate
de marcat electronice fiscale
In Monitorul Oficial Partea I, nr. 966 din 30 decembrie 2014 a fost publicata O.U.G. nr. 91 pentru
modificarea si completarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a
utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

RENTROP & STRATON 2015

www.portalfiscalitate.ro

Modificri fiscal-contabile
- 2015 Principalele modificari:

1. Clarificari cu privire la obligatia de a se utiliza casa de marcat pentru livrarile care se

incaseaza partial cu numerar, sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor
de numerar.

2. Completarea/modificarea activitatilor exceptate de la obligatia de a utiliza aparate de marcat


electronice fiscale. Astfel, se excepteaza de la obligatia de a detine si utiliza aparate de
marcat incasarile efectuate din urmatoarele activitati:

a) comertul ocazional cu produse agricole din productie proprie efectuat de catre producatorii
agricoli individuali, autorizati in conditiile legii, in piete, targuri, oboare sau in alte locuri publice
autorizate;
b) vanzarea de ziare si reviste prin distribuitori specializati;
c) transportul public de calatori in interiorul unei localitati pe baza de bilete sau abonamente
tiparite conform legii, precum si cu metroul;
d) activitatile pentru care incasarile se realizeaza pe baza de bonuri cu valoare fixa tiparite
conform legii - bilete de acces la spectacole, muzee, expozitii, targuri si oboare, gradini
zoologice si gradini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de
participare la jocuri de noroc si altele similare;
e) activitatile de asigurari si ale caselor de pensii, precum si activitatile de intermedieri financiare,
inclusiv activitatile auxiliare acestora. Nu sunt exceptate activitatile de schimb valutar cu
numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decat operatiunile efectuate de
punctele de schimb valutar din incinta institutiilor de credit, apartinand acestor institutii;
f) activitatile desfasurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implica
crearea unei societati comerciale;
g) vanzarea obiectelor de cult si serviciile religioase prestate de institutiile de cult;
h) comertul cu amanuntul prin comis-voiajori, precum si prin corespondenta, cu exceptia livrarilor
de bunuri la domiciliu efectuate de magazine si unitatile de alimentatie publica, pe baza de
comanda;
i) serviciile de instalatii, reparatii si intretinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;
j) vanzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de catre agentiile de
turism, definite potrivit legii;
k) incasarea la domiciliul clientului a contravalorii energiei electrice si termice, a gazelor naturale,
a apei, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobila, de posta si curier, de salubritate,
de televiziune, inclusiv prin cablu, de Internet;
l) efectuarea lucrarilor de constructii, reparatii, amenajari si intretinere de locuinte;
m) serviciile de transport feroviar public de calatori in trafic intern si international, prestate de
societati comerciale persoane juridice romane, pe baza de bilete sau abonamente tiparite
conform legii;
n) activitatile de jocuri de noroc desfasurate cu mijloace tehnice de joc ce functioneaza pe baza
acceptatoarelor de bancnote sau monede;
o) serviciile de parcari auto a caror contravaloare se incaseaza prin automate ce functioneaza pe
baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
p) livrarile de bunuri sau serviciile efectuate prin automatele comerciale ce functioneaza pe baza
de acceptatoare de bancnote sau monede si contin un sistem de contorizare electronic si/sau
mecanic, ca parte integrata constructiva din automat, care sa permita inregistrarea,
evidentierea si controlul sumelor incasate, cu exceptia livrarilor de produse energetice, astfel
cum sunt definite in titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
q) comertul de tip cash and carry desfasurat de comerciantii care vand marfuri prin sistemul de
autoservire catre persoane fizice inregistrate in baza de date a vanzatorului, in scopul utilizarii
acestora ca produse consumabile.

3. Introducerea caselor de marcat ce includ dispozitive cu functii de case de marcat, echipate cu

dispozitiv de memorare a jurnalului electronic, care inglobeaza constructiv un modul fiscal,


prin intermediul caruia controleaza memoria fiscala, dispozitivul de imprimare, dispozitivul de
memorare, afisajul client, dispozitivul de salvare externa si dispozitivul de comunicatie externa

RENTROP & STRATON 2015

www.portalfiscalitate.ro

Modificri fiscal-contabile
- 2015 care permite integrarea intr-un sistem informatic. Utilizarea noilor case de marcat va fi
obligatorie astfel:
-

incepand cu data de 1 aprilie 2016 au obligatia de a utiliza numai astfel de case de case de
marcat operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili;
incepand cu data de 1 iulie 2016 au obligatia de a utiliza numai astfel de case de case de
marcat operatorii economici care au calitatea de contribuabili mijlocii;
incepand cu data de 1 noiembrie 2016 au obligatia de a utiliza numai astfel de case de case de
marcat operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici.

4. Infiintarea unui registru national de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale

instalate in judete si in sectoarele municipiului Bucuresti, in forma electronica, la nivelul


Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Operatorii economici care utilizeaza aparatele de
marcat electronice fiscale au obligatia de a asigura conectarea la distanta a aparatelor de
marcat electronice fiscale, in vederea transmiterii de date fiscale catre Agentia Nationala de
Administrare Fiscala.

5. Actualizarea contraventiilor si sanctiunilor.

PFA. Declaratia 600


Conform art. 296 indice 21 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal persoanele cu statut de persoana
fizica autorizata sa desfasoare activitati economice au calitatea de contribuabil la sistemul
public de pensii.
Persoanele care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor si orice alte venituri din
desfasurarea unei activitati dependente, venituri din pensii si venituri sub forma indemnizatiilor de
somaj, asigurate in sistemul public de pensii, persoanele asigurate in sisteme proprii de asigurari
sociale neintegrate in sistemul public de pensii, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de
pensii, precum si persoanele care au calitatea de pensionari ai acestor sisteme, nu datoreaza
contributia de asigurari sociale pentru veniturile obtinute din activitatile desfasurate ca persoana fizica
autorizata.
Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale pentru persoanele fizice autorizate este
venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori
acest castig. Contribuabilii al caror venit ramas dupa deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor
efectuate in scopul realizarii acestui venit, respectiv valoarea anuala a normei de venit, dupa caz,
raportat la cele 12 luni ale anului, este sub nivelul minim mentionat, nu datoreaza contributie de
asigurari sociale.
Potrivit Legii nr. 187/2014 Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015, publicata in
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 961 din 30 decembrie 2014, castigul salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015 este de 2.415 lei.
2.415 x 35% = 845 lei
2.415 x 5 = 12.075 lei
Daca nu se incadreaza la exceptii, persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare
activitati economice (PFA) datoreaza integral cota de contributie de asigurari sociale corespunzatoare
conditiilor normale de munca, stabilita prin lege (26,3%).
Persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice care au calitatea
de contribuabili la sistemul public de pensii depun la organul fiscal competent Formularul 600 "Declaratie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii" aprobat prin Ordinul comun ANAF si
CNAPS nr. 874/2012, pana la data de 02 februarie 2015.

RENTROP & STRATON 2015

www.portalfiscalitate.ro

Modificri fiscal-contabile
- 2015 Pentru anul 2015 venitul inscris in declaratia de asigurare trebuie sa se situeze intre 845 lei si 12.075
lei.
Declaratia se completeaza in doua exemplare, originalul se depune la organul fiscal competent, iar
copia se pastreaza de catre contribuabil sau de catre imputernicitul acestuia.
Declaratia se depune, pe suport hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin
scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin celelalte metode prevazute de lege.
Declaratia se poate depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta ca metoda alternativa
de depunere a declaratiilor, in conformitate cu prevederile legale. In acest caz, data depunerii
declaratiei este data inregistrarii acesteia pe portal, astfel cum rezulta din mesajul electronic transmis
de sistemul de tranzactionare a informatiilor, cu conditia validarii continutului declaratiilor.
Obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale se stabilesc de organul fiscal prin decizie
de impunere. In decizia de impunere, baza de calcul al contributiei de asigurari sociale se evidentiaza
lunar, iar plata acestei contributii se efectueaza trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv
a ultimei luni din fiecare trimestru.
Nu au obligatia depunerii declaratiei, persoanele care nu datoreaza contributia la sistemul asigurarilor
sociale de stat respectiv persoanele care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor si orice
alte venituri din desfasurarea unei activitati dependente, venituri din pensii si venituri sub forma
indemnizatiilor de somaj, persoanele asigurate in sistemul public de pensii, persoanele asigurate in
sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii, care nu au obligatia
asigurarii in sistemul public de pensii, precum si persoanele care au calitatea de pensionari ai acestor
sisteme, nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile obtinute din activitatile
desfasurate ca persoana fizica autorizata.

Impozitul pe constructii
Prin Legea nr. 11/2015 publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 24 din 13 ianuarie 2015 a fost
aprobata cu modificari O.U.G. nr. 102/2013 prin care a fost introdus impozitul pe constructii
astfel ca, in anul 2015 se aplica noi reguli la determinarea bazei impozabile a impozitului pe
constructii si o noua cota de impunere.
Conform modificarilor aduse, incepand cu anul 2015, impozitul pe constructii se calculeaza prin
aplicarea unei cote de 1% asupra valorii constructiilor existente in patrimoniul contribuabililor la data
de 31 decembrie a anului anterior, evidentiata contabil in soldul debitor al conturilor corespunzatoare
constructiilor prevazute in grupa 1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare
a mijloacelor fixe, aprobat prin H.G. nr. 2.139/2004, din care se scade:
a) valoarea cladirilor, pentru care se datoreaza impozit pe cladiri, potrivit prevederilor titlului IX. Intra
sub incidenta acestor prevederi si valoarea cladirilor din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice
care, potrivit legii, nu beneficiaza de scutirea de la plata impozitului pe cladiri;
b) valoarea lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere la
constructii inchiriate, luate in administrare sau in folosinta;
c) valoarea constructiilor si a lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau
extindere a constructiilor, aflate sau care urmeaza sa fie trecute, in conformitate cu prevederile legale
in vigoare, in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale;
d) valoarea constructiilor din subgrupa 1.2.9 Terase pe arabil, plantatii pomicole si viticole din
Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin
Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificarile ulterioare;
e) valoarea constructiilor situate in afara frontierei de stat a Romaniei, astfel cum aceasta este definita
potrivit legii, inclusiv cele situate in zona contigua a Romaniei si zona economica exclusiva a
Romaniei, astfel cum sunt delimitate prin Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime
interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale Romaniei,
republicata, pentru operatiunile legate de activitatile desfasurate in exercitarea drepturilor prevazute

RENTROP & STRATON 2015

www.portalfiscalitate.ro

Modificri fiscal-contabile
- 2015 de art. 56 si 77 din Conventia Natiunilor Unite asupra dreptului marii, incheiata la Montego Bay
(Jamaica) la 10 decembrie 1982, ratificata de Romania prin Legea nr. 110/1996;
f) valoarea constructiilor din domeniul public al statului si care fac parte din baza materiala de
reprezentare si protocol, precum si cele din domeniul public si privat al statului, inchiriate sau date in
folosinta institutiilor publice, constructii administrate de Regia Autonoma Administratia Patrimoniului
Protocolului de Stat;
g) valoarea constructiilor detinute de structurile sportive, definite potrivit legii.
Astfel, a fost modificata cota de impunere de la 1,5 la 1% si au fost aduse modificari bazei de
impunere in sensul extinderii cladirilor care diminueaza aceasta baza. In ceea ce priveste deducerea
valorii lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere la constructii
inchiriate, luate in administrare sau in folosinta noile prevederi nu mai conditioneaza excluderea
acestor lucrari din baza de impunere a impozitului pe constructii de comunicarea valorilor catre
proprietar.
Mai multe precizari privind impozitul pe constructii in anul 2015 pot fi aduse prin normele metodologice
de aplicare a Codului fiscal care vor fi corelate cu aceste modificari.
Impozitul pe constructii nu se recalculeaza in cursul anului. Asadar, in situatia in care, in cursul anului
curent, se inregistreaza operatiuni de majorare sau diminuare a valorii soldului debitor al conturilor
corespunzatoare constructiilor, aceste modificari vor fi luate in considerare pentru determinarea
impozitului pe constructii datorat pentru anul urmator.

RENTROP & STRATON 2015

www.portalfiscalitate.ro