Sunteți pe pagina 1din 4

Aur

Aur ul este elementul chimic din tabelul periodic care are simbolul Au
şi numărul atomic 79.

Aurul este elementul cunoscut din cele mai vechi timpuri. Fiind
răspândit în stare nativă în natură, el se putea obţine uşor în cantităţi
mici. Se crede ca aurul a fost descoperit înaintea cuprului. Cules sub
forma unor bucăţi strălucitoare din nisipurile râurilor şi din depunerile
aluvionare, aurul a fost dintotdeauna un metal de ornament, apreciat
pentru luciul său galben, dar mai ales pentru stabilitatea sa faţă de
agenţii corozivi. Uşor de prelucrat, prin ciocănire, el lua forma
diverselor obiecte de podoabă sau de cult cunoscute în antichitate.
Aurul pur (care este întotdeauna galben) este prea moale pentru
folosirea sa ca bijuterie. Metalele care se folosesc în amestec cu
aurul, pentru a-l întări, pot modifica culoarea acestuia, rezultând astfel
un aur de diferite nuanţe de galben, alb şi roşu. Acest amestec
determină numărul de carate al aurului. Este unul din cele mai dense
metale.

Pr elucr ar ea în tr ecut a miner eurilor aurif er e în R omânia

Omul preistoric a folosit foiţele si firicelele de aur la confecţionarea


unor rudimentare podoabe (brăţări, idoli etc) pe care le modela după
placul lui, supunându-le la bătaia cu ciocanul.

Minereul bogat in aur, aşa cum provenea din vână [1] era mărunţit cu
multă răbdare in piuie (râşniţe, mojare) [2], făcute la început din piatră,
apoi din fier. Tulbureala produsă din măciniş era trecută la şaitroc [3]
pentru selecţionarea firişoarelor de aur (aurul, mai greu, rămânea la
fund).

Argintul
Ar gintu l este un element din tabelul periodic având
simbolul Ag şi numărul atomic

Argintul este metalul cu cea mai mare conductibilitate


electrica şi termică, cea mai mică rezistenţă de contact,
oxidul care se formează la suprafaţa se îndeparteaza uşor,
dar în atmosferă de sulf formează un strat de sulfit rău
conductor, rezistenţa sa mecanică şi la arcul electric este
redusă şi deci nu poate fi utilizat pentru anumite contacte
de rupere, este foarte scump şi, mai ales în ultimul timp,
foarte deficitar.

Ar gintu l s e fol ose şte în con st r ucţia pie se lor de


contact al ia t cu cupr ul ş i la biju teri i

Zinc
Zincu l este un element chimic care are simbolul Zn şi
numărul atomic 30
Zincul este un metal de culoare albăstruie spre alb, care
devine maleabil în jurul a 100°-150°C. Se obţine din
minereuri şi din compuşi, fiind folosit în aliaje cu alte metale
pentru protejarea acestora împotriva oxidării (ruginirii).

În antichitate, înainte de a fi identificat ca element chimic,


zincul era folosit pentru obţinerea alamei. Un aliaj conţinând
aproximativ 87% zinc s-a găsit în unele ruine preistorice din
Transilvania. Printre cele mai importante se numără alama,
bronzul comercial, aluminiu de sudura, nichel argintiu şi
argint German. Zincul nu e considerat toxic, totuşi dacă se
inhalează oxid de zinc (ZnO) apare o tulburare cunoscută
sub numele de "tremurat de zinc".

În Europa modernă, zincul metalic a fost redescoperit de


Margraff în 1746, prin reducerea calaminei cu mangalul.

Aluminiu
Alu min iul este un element chimic din grupa a III-a a
tabelului periodic al elementelor.
Aluminiul a fost descoperit de către Friedrich Wöhler în anul
1827. Originea denumirii provine din latină.

Este foarte folosit în industrie datorită rezistenţei sale la


oxidare, proprietăţilor mecanice bune şi densităţii sale mici.
Aluminiul este folosit în industria aerospaţială, în
construcţii, acolo unde este necesar un material uşor şi
rezistent. Datorită proprietăţilor electrice bune, aluminiul
este folosit şi ca material conductori.
Argint

aur