Sunteți pe pagina 1din 2

1/1/09

1/1/09
INSTITUTE CARGO CLAUSES (C)

INSTITUTSKA KLAUZULA ZA OSIGURANJE ROBE (C)

RISKS COVERED

OSIGURANI RIZICI

Risks

Klauzula o pokrivenim rizicima

1.

This insurance covers, except as excluded by


the provisions of Clauses 4, 5, 6 and 7 below,
1.1 loss of
insured
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.1.5

1.2 loss of
insured
1.2.1
1.2.2

1.1 gubitak ili oteenje osiguranog predmeta


koji se razborito moe pripisati
1.1.1
poaru ili eksploziji
1.1.2
nasukanju, naslanjanju na dno,
potonuu ili prevrnuu broda ili
drugog plovila
1.1.3
prevrnuu ili iskliznuu kopnenog
vozila
1.1.4
sudaru ili udaru broda, drugog
plovila ili vozila s vilo kojim
spoljanjim predmetom osim s
vodom
1.1.5
iskrcaju tereta u skloninoj luci

or damage to the subject-matter


caused by
general average sacrifice
jettison

1.2 gubitak ili oteenje osiguranog predmeta


nastao zbog
1.2.1
tete (rtve) zajednike havarije
1.2.2
izbacivanja tereta u more

This insurance covers general average and


salvage charges, adjusted or determined
according to the contract of carriage and/or
the governing law and practice, incurred to
avoid or in connection with the avoidance of
loss from any cause except those excluded in
Clauses 4, 5, 6 and 7 below.

"Both to Blame Collision Clause"


3.

This insurance indemnifies the Assured, in


respect of any risk insured herein, against
liability incurred under any Both to Blame
Collision Clause in the contract of carriage. In
the event of any claim by carriers under the
said Clause, the Assured agree to notify the
Insurers who shall have the right, at their own
cost and expense, to defend the Assured
against such claim.

EXCLUSIONS

Ovo osiguranje pokriva, osim izuzetaka


predvienih odredbama klauzula 4, 5, 6 i 7
ovih uslova, ove rizike:

or damage to the subject-matter


reasonably attributable to
fire or explosion
vessel or craft being stranded
grounded sunk or capsized
overturning or derailment of land
conveyance
collision or contact of vessel craft
or conveyance with any external
object other than water
discharge of cargo at a port of
distress

General Average
2.

1.

Klauzula o zajednikoj havariji


2.

Ovo osiguranje pokriva zajedniku havariju i


nagrade za spasavanje, obraunate ili
odreene prema ugovoru o prevozu i/ili
merodavnom pravu i praksi, koji su nastali
kako bi se izbegla teta ili su uvezi sa
izbegavanjem tete, a posledica su bilo kog
uzroka,
osim
onih
uzroka
iskljuenih
klauzulama 4, 5, 6 i 7 ovih uslova.

Klauzula o sudaru usled obostrane krivice


3.

Ovo osiguranje prua odtetu osiguraniku za


onaj deo odgovornosti na osnovu klauzule
ugovora o prevozu o sudaru usled obostrane
krivice koji se odnosi na osigurane tete. U
sluaju bilo kakvog zahteva brodara za
naknadu na osnovu ove klauzule, osiguranik se
obavezuje da o tome obavesti osiguravaa, koji
ima pravo da o svom troku brani osiguranika
od takvog zahteva.

ISKLUENJA IZ OSIGURANJA