Sunteți pe pagina 1din 194

UNIVERSITATEA LIBER INTERNAIONAL DIN MOLDOVA

Cu titlu de manuscris
CZU: 343.352(498)(043.3)

MICU CAMELIA DOINA


INFRACIUNILE DE LUARE I DARE DE MIT
REGLEMENTATE DE LEGISLAIA ROMNIEI

Specialitatea tiinific: 554.01 Drept penal i execuional penal


Tez de doctor n drept

Conductor tiinific:

______________

Autorul

_____________

Chiinu, 2014

BARBNEAGR Alexei,
prof. univ. dr. hab. n drept

MICU Camelia Doina, 2014

CUPRINS
ADNOTRI....................................................................................................................................4
LISTA ABREVIERILOR.............................................................................................................7
INTRODUCERE...........................................................................................................................8
1. INFRACIUNILE DE LUARE I DARE DE MIT PRIN PRISMA MATERIALELOR
TIINIFICE PUBLICATE N ROMNIA, REPUBLICA MOLDOVA I N ALTE
STATE..........................................................................................................................................16
1.1. Analiza materialelor tiinifice publicate la tema tezei n Romnia....................................16
1.2. Cercetarea lucrrilor tiinifice referitoare la corupie publicate n Republica Moldova i
alte state.............................................................................................................................23
1.3. Concluzii la Capitolul 1.......................................................................................................34
2. ABORDRI GENERALE REFERITOARE LA EVOLUIA I REGLEMENTAREA
FENOMENULUI CORUPIEI LA NIVEL INTERNAIONAL I N ROMNIA...........36
2.1. Evoluia primar a fenomenului corupiei i a reglementrilor normative n raport cu acest
fenomen................................................................................................................................36
2.2. Reglementri internaionale n materia corupiei ................................................................38
2.3. Evoluia reglementrilor normative n domeniul corupiei n Romnia..............................43
2.4. Aspecte evolutive ale normativului n materia corupiei n Republica Moldova................58
2.5. Concluzii la Capitolul 2.......................................................................................................71
3. CARACTERISTICA JURIDICO-PENAL A INFRACIUNII DE LUARE DE MIT
POTRIVIT LEGISLAIEI PENALE A ROMNIEI.............................................................72
3.1. Consideraii generale............................................................................................................72
3.2. Cadrul legislativ al infraciunii de luare de mit..................................................................74
3.3. Condiii preexistente ale infraciunii de luare de mit.........................................................80
3.3.1. Obiectul infraciunii de luare de mit.........................................................................80
3.3.2. Subiecii infraciunii de luare de mit.........................................................................84
3.4. Coninutul constitutiv al infraciunii de luare de mit.........................................................99
3.4.1. Latura obiectiv a infraciunii de luare de mit..........................................................99
3.4.2. Latura subiectiv a infraciunii de luare de mit.......................................................114
3.5. Forme, modaliti i sanciuni n cazul infraciunii de luare de mit.................................117
3.6 Concluzii la Capitolul 3......................................................................................................131
4. REGLEMENTRI DE DREPT PRIVIND INFRACIUNEA DE DARE DE MIT
CONFORM LEGISLAIEI PENALE A ROMNIEI..........................................................133
4.1 Consideraii generale...........................................................................................................133
4.2 Cadrul legislativ al infraciunii de dare de mit..................................................................135
4.3 Condiii preexistente ale infraciunii de dare de mit.........................................................138
4.3.1. Obiectul infraciunii de dare de mit........................................................................138
4.3.2. Subiecii infractiunii de dare de mit........................................................................139
4.4 Coninutul constitutiv al infraciunii de dare de mit.........................................................146
4.4.1. Latura obiectiv a infraciunii de dare de mit.........................................................146
4.4.2. Latura subiectiv a infraciunii de dare de mit........................................................152
4.5 Cauzele de neimputabilitate i de nepedepsire n cazul infraciunii de dare de mit.........154
4.5.1. Cauza special de neimputabilitate a faptei de dare de mit....................................155
4.5.2. Cauza special de nepedepsire n cazul svririi infraciunii de dare de mit........160
4.6 Forme, sanciuni i alte aspecte n cazul infraciunii de dare de mit............................163
4.7 Concluzii la Capitolul 4......................................................................................................169
CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI..................................................................172
BIBLIOGRAFIE........................................................................................................................179
DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII....................................................192
CV-UL AUTORULUI...............................................................................................................193
3

ADNOTARE
MICU Camelia Doina, Infraciunile de luare i dare de mit reglementate de legislaia
penal a Romniei. Tez de doctor n drept la specialitatea tiinific
554.01 - Drept penal i execuional penal. Chiinu, 2014
Teza cuprinde introducere, 4 capitole, concluzii generale i recomandri, bibliografia din 202
titluri, 156 pagini text de baz. Rezultatele obinute sunt publicate n 8 lucrri tiinifice.
Cuvinte-cheie: corupie, mit, corupt, coruptor, ofer, foloase, bani, valoare, influen,
pretindere, acceptare, primire, oferire, dare, funcie, corupie activ, corupie pasiv.
Domeniul de studiu. Teza de doctorat este bazat pe o tem deosebit de actual a dreptului
penal, cu multiple conotaii i interpretri de ordin practic, i anume: analiza juridico-penal a
infraciunilor de luare i dare de mit potrivit reglementrilor normative ale Romniei.
Scopul const n crearea, pe fundalul reglementrilor normative i a viziunilor tiinifice, a
unor concepii noi cu privire la rspunderea penal pentru infraciunile de corupie, n particular
potrivit legislaiei penale a Romniei, precum i interpretarea cadrului normativ n vigoare sub
aspectul existenei unor coliziuni i controverse legislative. Obiectivele: analiza evoluiei reglementrilor
normative n materia rspunderii pentru infraciunile de corupie n Romnia; cercetarea cadrului
normativ n vigoare referitor la infraciunea de luare de mit; cercetarea cadrului normativ n vigoare
referitor la infraciunea de dare de mit; analiza condiiilor preexistente ale infraciunilor de luare i dare
de mit; elucidarea esenei obiectului material al infraciunilor de luare i dare de mit, mai cu seam
sub aspectul prezenei sau absenei acestuia n cazul acestor infraciuni; cercetarea complex a
subiectului activ al infraciunii de luare de mit; identificarea subiecilor pasivi ai infraciunilor de
luare i dare de mit; analiza coninutului constitutiv al infraciunilor de luare i dare de mit, n
special prin intermediul semnelor constitutive obligatorii; cercetarea formelor de manifestare a
infraciunilor de luare i dare de mit; identificarea modalitilor normative i cercetarea sanciunilor
n cazul infraciunilor de luare de mit i dare de mit.
Noutatea tiinific i originalitatea rezultatelor obinute. Caracterul novator al lucrrii este
determinat de faptul c n cadrul acesteia sunt propuse noiuni, teze, concepii, care pun ntr-o nou
lumin unele dintre cele mai controversate probleme ce in de aplicarea rspunderii penale pentru
faptele de luare i dare de mit prevzute de legislaia penal a Romniei. Problema tiinific
important rezolvat prin coninutul tezei de doctorat elaborat const n elaborarea i formularea
unei concepii clare privind rspunderea penal pentru infraciunile de luare i dare de mit potrivit
legislaiei penale a Romniei, care a condus la modificarea i eficientizarea acestui cadru normativ,
n vederea racordrii lui la realitile faptice curente.
Importana teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii. Semnificaia teoretic const n:
cercetarea unei largi surse bibliografice n materia infraciunilor de corupie, n particular n vederea
crerii unei concepii teoretico-tiinifice de combatere a acestei categorii de infraciuni pe cale
juridico-penal; redarea aspectelor generale privind interpretarea conceptual a infraciunilor de
corupie n literatura de specialitate i n legislaia diferitor state; sistematizarea opiniilor teoretice n
materia analizei juridico-penale a infraciunilor de luare i dare de mit potrivit legislaiei penale a
Romniei; identificarea i indicarea unor noi premise teoretice de fundamentare a rspunderii penale
pentru infraciunile de luare i dare de mit n baza legislaiei penale a Romniei. Caracterul aplicativ
rezid n interpretarea, sub noi aspecte, a normelor care vizeaz rspunderea penal pentru infraciunile de
luare i dare de mit prevzute de legislaia penal a Romniei, care va contribui la dezvolta-rea discuiei
tiinifice pe marginea ncadrrii juridice corecte a faptelor prevzute de aceste norme; identificarea
complex a semnificaiei semnelor preexistente i concomitente ale infraciunilor de luare i dare de mit
potrivit legislaiei penale a Romniei au o mare importan att pentru aplicarea reuit a acestor norme n
practica judiciar, ct i pentru dezvoltarea concepiilor tiinifice asupra problemei vizate; concluziile i
recomandrile autorului sunt aplicabile n activitatea practic a organelor de drept, precum i n procesul
de instruire n cadrul instituiilor de nvmnt mediu i superior cu profil juridic.
Implementarea rezultatelor tiinifice. Acestea sunt aplicabile n activitatea practic a
organelor de drept, n special n ce privete calificarea corect a infraciunilor de luare i dare de mit
prevzute de legislaia penal a Romniei. De asemenea, ele pot fi utile la elaborarea de publicaii
tiinifice cu caracter de ndrumare pentru cadre didactice, studeni, masteranzi, doctoranzi.

, -
.
554.01 - - . , 2014
, 4- , ,
202 , 156 .
8- .
: , , , , ,
, , , , , , , , ,
, .
. :
.

,
,
,
. :

;
;

, ;
;
; .
,
, , , ,

. ,


,
, .
. :
,
, -
- ;
;

;
.
,

,
;
,
,
, ;
,
.
. ,
.
, , , .
5

SUMMARY
MICU Camelia Doina, Bribery crimes as regulated by criminal laws of Romania.
PhD thesis, field 554 - Criminal law. Kishinev, 2014
The thesis comprises an introduction, 4 chapters, general conclusions and recommendations,
bibliography of 202 titles, 156 pages of basic text. The results obtained are published in 8 scientific
works.
Key-words: corruption, bribe, corrupted, bribe giver, clerk, offer, benefits, money, value,
influence, claim, acceptance, giving, taking, function, active corruption, passive corruption, job
attributions.
Field of study: The PhD thesis is based on a very current topic in criminal law, with various
practical connotations and interpretations, namely: legal-criminal analysis of bribery according to the
Romanian laws.
The aim of the PhD thesis is to create, on the background of the regulations in force and of the
scientific visions, new conceptions regarding the criminal liability for corruption crimes, especially
according to the criminal Romanian laws, as well the interpretation of the legislation in force with
respect to existing legislative collisions and controversies. Objectives: analysis of the public law
regulations in force with respect to liability for corruption crimes in Romania; research of the public
law regulations in force with respect to bribe taking crimes; research of the public law regulations in
force with respect to bribe giving crimes; analysis of pre-existing bribery conditions; clarification of
the material object of bribery crimes, especially regarding their presence or absence in case of such
crimes; complex research of the active subject of bribe taking crime; identification of passive
subjects of bribery crimes; analysis of the contents of bribery crimes, especially through compulsory
constitutive signs of bribe taking and giving crimes; research of the forms the bribery crimes may
take; identification of norm types and research of bribery sanctions.
Scientific novelty and originality of the results obtained. The innovatory character of the
research is rendered by the fact that within this work notions, theses and conceptions are proposed
that show another facet of one of the most controversial issues related to the criminal liability for
bribery, as set forth by the Romanian criminal laws. The important scientific problem that is solved
through the content of the PhD disertation is the drawing-up and elaboration of a clear concept with
regard to the criminal liability for bribe-taking and -giving crimes according to the Romanian
criminal legislation, which led to changes of this normative environment and which rendered this
environment efficient, with a view to connect it to the current actual realities.
Theoretical significance and applicable value of the thesis. The theoretic significance
consists in: research of a vast bibliographic source pertaining to corruption crimes, especially in
order to set up a theoretical-scientific concept to fight this crime on a legal-criminal basis; general
aspects on conceptual interpretation of corruption crimes in specialty literature and in the laws of
various countries; systematization of theoretical opinions on legal-criminal bribery analysis
according to the criminal Romanian laws; identification of new theoretical premises on which
criminal liability for bribery should be based, according to the Romanian criminal laws. The practical
value consists in the interpretation, under new aspects, of norms pertaining to the criminal liability in
case of bribery crimes, as provided by the Romanian criminal laws, which will contribute to the
development of the scientific discussions on the correct legal framing of deeds covered by such
norms; the complex identification of the significance of pre-existing and concomitant bribery signs
according to the Romanian criminal laws has a great impact on the successful application of these
norms in the legal practice, as well as on the development of scientific concepts on the issue under
analysis; the author's conclusions and recommendations are applicable in the practical activity of the
competent legal authorities, as well as in the educational programs of high schools and colleges in
the legal field.
Implementation of scientific results. The results are applicable in the practical activity of law
enforcement authorities, especially with respect to the correct qualification of bribery crimes as set
forth by the criminal laws of Romania. They can also be used for the drawing-up of scientific works
meant to guide teachers, students, MA students, PhD students.
6

LISTA ABREVIERILOR
UE Uniunea European
CSJ Curtea Suprem de Justiie
CCJ nalta Curte de Casaie i Justiie
IPJ Inspectoratul de Poliie Judeean
ITM Inspectoratul Teritorial de Munc
Trib. Tribunal
Sec. pen. Secia penal
ANPC Autoritatea Naional pentru Protecia Consumatorilor
CFR Cile Ferate Romne
CP Rom Codul penal al Romniei
CPP Rom Codul de procedur penal al Romniei
CP RM Codul Penal al Republicii Moldova
MO Monitor Oficial
Sec. secol
Ed. Editur
Vol. volum
Cap. capitol
Art. articol
Lit. liter
Alin. alineat
Pct. punct
Nr. numr
P. pagin
N.n. nota noastr

INTRODUCERE
Actualitatea i importana problemei abordate
Corupia ca fenomen social, este cunoscut de foarte mult vreme. Ea s-a fcut prezent
n cadrul relaiilor sociale nc din timpul primelor forme de organizare uman, cu toate c dei,
n general, n majoritatea epocilor corupia a fost repudiat, unele perioade istorice indic
acceptarea ca ceva firesc a faptelor de oferire i primire de foloase necuvenite.
Dup cum menioneaz, pe bun dreptate, autorii D. Banciu, S. Rdulescu, E. Balica i
alii, tendinele de cretere a diverselor fapte de corupie n societatea romneasc reprezint un
fenomen real, ale crei mecanisme de producere, consecine sociale i moduri de soluionare
intereseaz att factorii cu rol de prevenire i control social, ct i opinia public interesat de
diminuarea acestui flagel n diferite sectoare de activitate economic, politic, social i
administrativ. Cu adevrat, pentru acest motiv, se consider c un element important care
trebuie avut n vedere n evaluarea fenomenului de corupie l reprezint percepia social i
reacia opiniei publice fa de definirea diferitelor acte de corupie i a mecanismelor lor de
producere i manifestare.
Desigur, n contextul relaiilor conturate n mediul UE, dac ne referim la Romnia,
precum i n ipoteza eforturilor de integrare n UE depuse de Republica Moldova, armonizarea
legislaiei i politicilor naionale la standardele UE comport un caracter complex. Mai cu seam
se impune armonizarea i aplicarea eficient a mecanismelor de prevenire i combatere a
fenomenului corupiei. Or, fenomenul corupiei cuprinde ntreaga gam de relaii sociale i, n
viziunea noastr, acest fenomen socialmente periculos trebuie meninut stabil la anumite limite
pentru a nu dezorganiza activitatea instituiilor statului i a altor organisme sociale.
Concluzia la care s-a ajuns n luna decembrie 2013 - Romnia se plaseaz pe locul 69 n
topul corupiei care cuprinde 177 de ri incluse n clasamentul lansat de Transparency
International din Berlin. Nivelul corupiei din Romnia este perceput ca fiind mai mare n anul
2013 dect n 2012. Acelai tablou este identificat i pentru Republica Moldova, care a
nregistrat n 2013 un scor al Indicelui Percepiei Corupiei de 35 puncte, plasndu-se pe locul
102. n anul 2012, Moldova ocupa locul 94 din 178 de ri. rile considerate cel mai puin
corupte sunt Danemarca, Noua Zeeland i Finlanda, urmate de Suedia, Norvegia i Singapore
(Raportul Transparency International a fost realizat pe baza unui indice de percepie a corupiei
n cadrul partidelor politice, al poliiei, sistemului de justiie i al serviciilor publice. Acest raport
trage un semnal de alarm cu privire la faptul c dou treimi din rile analizate au obinut un
scor sub 50 din 100. Acest lucru indic o problem serioas cu privire la nivelul corupiei la
nivel internaional, se constat de Transparency International).
8

n acest sens, se impune aplicarea diferit a mecanismelor i mijloacelor care ar preveni i


combate acest flagel. Unul dintre mijloacele eficiente de prevenire i combatere a
infracionalitii n ansamblu, precum i a infraciunilor de corupie, n mod special, este
reprezentat prin normativul penal.
Dei nu este un fenomen nou aprut, preocuparea majoritii statelor fa de fenomenul
corupiei s-a intensificat sensibil n ultima perioad, mai ales n condiiile internaionalizrii
acestui fenomen i apariiei unor noi forme de criminalitate, care sunt asociate i cu faptele de
corupie, ceea ce s-a reflectat i n adoptarea n acest sens a mai multor acte normative i
documente cu caracter internaional.
Dintre conveniile internaionale n materia prevenirii i combaterii corupiei este necesar
menionarea Conveniei penale privind corupia, adoptat la Strasbourg la 27 ianuarie 1999;
Conveniei civile asupra corupiei, adoptat la Strasbourg la 4 noiembrie 1999; Conveniei
Naiunilor Unite mpotriva corupiei, adoptat la New York la 31 octombrie 2003, semnat de
Romnia la Merida la 9 decembrie 2003.
Cunoatem faptul c, dei fenomenul corupiei este specific tuturor comunitilor i c
acesta, n esen, comport aceleai componente, reglementarea faptelor de corupie n diferite
legislaii este diferit, la fel ca i sancionarea pentru asemenea fapte. Aceste diferene enunate
au determinat necesitatea unui studiu complex a legislaiei penale a Romniei, n vederea
stabilirii unor posibiliti de ajustare eficient a mecanismelor de prevenire i combatere a
fenomenului corupiei prin mijloace de drept penal, n special a infraciunilor de luare i dare de
mit.
La baza elaborrii tezei de doctorat au stat lucrrile i opiniile tiinifice a mai multor autori
de notorietate din Romnia i Republica Moldova, toate aceste opinii fiind trecute prin filtrul
propriei analize a autorului. n special, lucrarea face referire la opiniile tiinifice ale autorilor: C.
Bulai, G. Antoniu, S. Corleanu, C. Duvac, V. Dobrinoiu, Gh. Nistoreanu, D. Ciuncan, M.
Murea, I. Mogldea, T. Medeanu, E. Cherciu, Gh. Alecu, A. Boroi, M. Basarab, S. Bogdan, C.
Uvat, H. Diaconescu, Gh. Diaconescu, Th. Mrejeru, D. Safta, M. Safta, R. Glodeanu, A.
Grigorovici, (Romnia), A. Barbneagr, V. Cunir, A. Borodac, I. Macari, S. Brnz, V.
Berliba, V. Stati, T. Popovici, X. Ulianovschi, M. Gheorghi, A. Mari (Republica Moldova)
etc.
Scopul i obiectivele tezei
Scopul tezei de doctorat const n crearea, pe fundalul reglementrilor normative n vigoare
ale Romniei i a viziunilor tiinifice expuse n literatura de specialitate romn i strin, a
unor concepii noi cu privire la rspunderea penal pentru infraciunile de corupie, n particular
9

potrivit legislaiei penale a Romniei, precum i interpretarea cadrului normativ sub aspectul
existenei unor coliziuni i controverse legislative.
Realizarea scopului propus a conturat necesitatea materializrii unui ansamblu de
obiective, printre care:

cercetarea materialelor tiinifice n domeniul prevenirii i combaterii corupiei prin


mijloace de drept penal publicate n Romnia i Republica Moldova i punerea
acestora la baza formrii opiniei i rezultatelor tiinifice obinute;

analiza evoluiei reglementrilor normative n materia rspunderii pentru


infraciunile de corupie n Romnia;

cercetarea cadrului normativ referitor la infraciunea de luare de mit n legislaia


Romniei;

cercetarea normativului penal al Romniei n materia infraciunii de dare de mit;

analiza condiiilor preexistente ale infraciunilor de luare i dare de mit


reglementate de legislaia Romniei;

elucidarea esenei obiectului material al infraciunilor de luare i dare de mit, mai


cu seam sub aspectul prezenei sau absenei acestuia n cazul acestor infraciuni;

cercetarea complex a subiectului activ al infraciunii de luare de mit;

identificarea subiecilor pasivi ai infraciunilor de luare i dare de mit;

analiza coninutului constitutiv al infraciunilor de luare i dare de mit, n special


prin intermediul semnelor constitutive obligatorii;

cercetarea formelor de manifestare a infraciunilor de luare i dare de mit;

identificarea

modalitilor

normative

cercetarea

sanciunilor

cazul

infraciunilor de luare de mit i dare de mit prevzute de legea penal romn;

analiza cauzelor care nltur caracterul penal al faptei sau rspunderea penal n
cazul infraciunii de dare de mit, n particular a cauzelor speciale care nltur
caracterul penal i rspunderea penal n cazul svririi infraciunii de dare de
mit;

formularea concluziilor, naintarea recomandrilor, inclusiv cu caracter de lege


ferenda, n materia normativului penal cu privire la infraciunile de luare i dare de
mit reglementate de legislaia penal romn.

Noutatea tiinific a rezultatelor obinute


Rezultatele obinute n urma investigaiilor efectuate constau n:
1) Analiza diferitor concepte referitoare la incriminarea infraciunii de luare i dare de mit.
10

2) Argumentarea necesitii efecturii i efectuarea propriu-zis a cercetrii elementelor


definitorii ale corupiei ca fenomen socialmente periculos.
3) Identificarea coninutului obiectului juridic al infraciunii de dare de mit.
4) Stabilirea i argumentarea complex a prezenei ori lipsei obiectului material al
infraciunii de luare de mit.
5) Relevarea criteriilor de distincie a infraciunii de luare de mit de alte infraciuni
omogene.
6) Stabilirea coninutului elementului material al infraciunilor de luare i dare de mit.
7) Identificarea formelor, modalitilor i sanciunilor pentru infraciunile de luare i dare
de mit.
8) Interpretarea cauzelor care nltur caracterul penal al faptei sau rspunderea penal n
cazul infraciunii de dare de mit, n particular a cauzei speciale care nltur caracterul penal i a
cauzei speciale care nltur rspunderea penal n cazul svririi infraciunii de dare de mit.
9) Scoaterea n eviden a controverselor i coliziunilor normative i naintarea soluiilor de
lichidare a acestora.
Caracterul novator al rezultatelor obinute este determinat de faptul c teza de doctorat
reprezint o ncercare de a efectua o cercetare complex a coninuturilor infraciunilor de luare i
dare de mit potrivit reglementrilor normative coninute n legislaia penal a Romniei, n baza
creia au fost formulate concluzii i recomandri teoretice n vederea perfecionrii continue a
cadrului normativ. Aportul autorului n contextul cercetrii tiinifice a infraciunilor de luare i
dare de mit const n urmtoarele:
1. Se susine c fenomenul corupiei este unul dintre cele mai vechi forme de criminalitate
existente n societile umane, care s-a transmis din generaie n generaie, fiind totodat
impregnat de specificul sistemelor politice traversate.
2. Se constat c numrul mare de acte normative privind reglementarea faptelor de
corupie confirm preocuparea din cele mai vechi timpuri i pn n prezent pentru prevenirea i
combaterea faptelor de corupie, ntruct corupia este un fenomen social foarte duntor pentru
valorile sociale din orice societate.
3. Fenomenul corupiei amenin bazele statului de drept, ntruct creeaz cadrul propice
instalrii n societate a inechitii, injustiiei, subminrii economiei i punerii n pericol a
stabilitii instituiilor publice.
4. Se identific faptul c o condiie esenial pentru reuita dreptului penal de a-i atinge
obiectivele privind prevenirea i combaterea faptelor de corupie, o reprezint mai multe aspecte,
cum ar fi: crearea unui cadru legislativ stabil, ntruct modificrile frecvente ale legislaiei
11

privind prevenirea i combaterea corupiei, pot fi o cauz a apariiei fenomenului corupiei;


sancionarea mai aspr a persoanelor care svresc fapte de corupie; intensificarea colaborrii
cu organizaii nonguvernamentale, mass-media n vederea prevenirii i combaterii corupiei.
5. Se constat c obiectul juridic al infraciunii de luare de mit este reprezentat de relaiile
sociale a cror normal formare, desfurare i dezvoltare nu ar fi posibile dect n condiiile
realizrii atribuiilor de serviciu de ctre toi funcionarii publici, precum i de persoanele
asimilate, prin adoptarea unui comportament cinstit i onest, n cadrul instituiilor publice, a
organizaiilor sau altor persoane juridice prevzute de lege, n care i desfoar activitatea.
6. Se explic c infraciunile de luare de mit i cea de dare de mit nu au obiect material,
ntruct aciunea ilicit a fptuitorului nu este ndreptat i exercitat mpotriva unui bun
corporal, ci mpotriva unor valori sociale care nu au existen material.
7. Se constat c foloasele care au format obiectul mitei pot fi att de natur
patrimonial, ct i de natur moral.
8. Se indic faptul c expresia alte foloase din cadrul textului art. 289 Noul CP romn are
un coninut larg, referindu-se la avantaje de ordin patrimonial (bunuri, comisioane, plata unor
datorii, lucrri gratuite, folosina gratuit a unei locuine etc.) i nepatrimonial (acodarea unor
distincii, titluri, grade, decoraii).
9. Se constat c prin noiunea de foloase nepatrimoniale, aa cum este prevzut n art.
289 Noul CP romn, legiuitorul a neles doar acele foloase care vor determina n viitorul
apropiat sau ndeprtat apariia unor consecine patrimoniale sau sociale, care, indirect, vor
conduce la mbuntirea situaiei patrimoniale a funcionarului.
10. Se consider c foloasele cu caracter pur moral, care nu sunt n msur s conduc la
apariia unor consecine patrimoniale sau sociale, care s influeneze n sens pozitiv situaia
patrimonial a funcionarului, nu se ncadreaz n sfera noiunii de foloase, aa cum este
definit n art. 289 Noul CP romn.
11. Se consider c n cazurile n care valoarea folosului oferit este foarte redus, respectiv
are un caracter simbolic, cum ar fi: florile, mrioarele, bomboanele, dac nu se constat o
legtur direct ntre acestea i ndeplinirea unui act privitor la sarcinile de serviciu, nu se
constat incidena infraciunii de luare de mit.
Problema tiinific important rezolvat prin coninutul tezei de doctorat elaborat const
n elaborarea i formularea unei concepii clare privind rspunderea penal pentru infraciunile
de luare i dare de mit potrivit legislaiei penale a Romniei, care a condus la modificarea i
eficientizarea acestui cadru normativ, n vederea racordrii lui la realitile faptice curente.
12

Importana teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii


Semnificaia teoretic a tezei de doctorat const n:
-

cercetarea unei largi game de surse bibliografice n materia infraciunilor de


corupie, n particular n vederea crerii unei concepii teoretico-tiinifice de
combatere a acestei categorii de infraciuni pe cale juridico-penal;

redarea aspectelor generale privind interpretarea conceptual a infraciunilor de


corupie n literatura de specialitate i n legislaia diferitor state;

sistematizarea opiniilor teoretice n materia analizei juridico-penale a


infraciunilor de luare i dare de mit potrivit legislaiei penale a Romniei;

identificarea i indicarea asupra unor noi premise teoretice de fundamentare a


rspunderii penale pentru infraciunile de luare i dare de mit n baza legislaiei
penale a Romniei.

Caracterul aplicativ al tezei de doctorat rezid n urmtoarele:


1) interpretarea, sub noi aspecte, a normelor, care vizeaz rspunderea penal pentru
infraciunile de luare i dare de mit prevzute de legislaia penal a Romniei, va contribui la
dezvoltarea discuiei tiinifice pe marginea ncadrrii juridice corecte a faptelor prevzute de
aceste norme;
2) identificarea complex a semnificaiei semnelor preexistente i concomitente ale
infraciunilor de luare i dare de mit potrivit legislaiei penale a Romniei au o mare importan
att pentru aplicarea reuit a acestor norme n practica judiciar, ct i pentru dezvoltarea
concepiilor tiinifice asupra problemei vizate;
3) concluziile i recomandrile autorului sunt aplicabile n activitatea practic a organelor
de drept, precum i n procesul de instruire n cadrul instituiilor de nvmnt mediu i superior
cu profil juridic.
Aprobarea rezultatelor
Concepiile i concluziile de baz ale tezei au fost expuse n cadrul mai multor publicaii
tiinifice i au constituit, de asemeni, subiectul discuiilor purtate la mai multe conferine
tiinifice naionale i internaionale.
Sumarul compartimentelor tezei de doctorat. Teza de doctorat este structurat n patru
capitole, introducere, adnotri, concluzii generale i recomandri, bibliografie, CV-ul autorului i
declaraia privind asumarea rspunderii.
Introducerea cuprinde actualitatea i importana problemei abordate, scopul i obiectivele
tezei, noutatea tiinific a rezultatelor obinute i problema tiinific important rezolvat prin
coninutul tezei de doctorat elaborat, importana teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii,
13

aprobarea rezultatelor. Ca scop al tezei de doctorat apare crearea, pe fundalul reglementrilor


normative i n vigoare i a viziunilor tiinifice, a unor concepii noi cu privire la rspunderea
penal pentru infraciunile de corupie, n particular potrivit legislaiei penale a Romniei,
precum i interpretarea cadrului normativ n vigoare sub aspectul existenei unor coliziuni i
controverse legislative.
1. Infraciunile de luare i dare de mit prin prisma materialelor tiinifice publicate
n Romnia, Republica Moldova i n alte state curpinde, structural, trei paragrafe: 1.1.
Analiza materialelor tiinifice publicate la tema tezei n Romnia; 1.2. Cercetarea lucrrilor
tiinifice referitoare la corupie publicate n Republica Moldova i alte state; 1.3. Concluzii la
Capitolul 1. Prin coninutul capitolului se pune accent pe cercetarea principalelor surse care au
stat la baza fundamentrii coninutului tezei de doctorat, publicate n Romnia, Republica
Moldova i alte state.
2. Abordri generale referitoare la evoluia i reglementarea fenomenului corupiei la
nivel internaional i n Romnia este structurat n inci paragrafe: 2.1. Evoluia primar a
fenomenului corupiei i a reglementrilor normative n raport cu acest fenomen; 2.2.
Reglementri internaionale n materia corupiei; 2.3. Evoluia reglementrilor normative n
domeniul corupiei n Romnia; 2.4. Aspecte evolutive ale normativului n materia corupiei n
Republica Moldova; 2.5. Concluzii la Capitolul 2. Un loc aparte n cadrul capitolului este acordat
evoluiei reglementrilor normative n materia corupiei, punndu-se accent pe interpretarea att
comparat, ct i sistemic a acestor reglementri adoptate pe parcursul anilor.
3. Caracteristica juridico-penal a infraciunii de luare de mit potrivit legislaiei
penale a Romniei conine ase paragrafe: 3.1 Consideraii generale; 3.2. Cadrul legislativ al
infraciunii de luare de mit; 3.3. Condiii preexistente ale infraciunii de luare de mit; 3.4.
Coninutul constitutiv al infraciunii de luare de mit; 3.5. Forme, modaliti i sanciuni n cazul
infraciunii de luare de mit; 3.6 Concluzii la Capitolul 3. Privit ca un sistem de semne
constitutive i preexistente, infraciunea de luare de mit posed un ansamblu de particulariti
care i identific individualitatea n cadrul reglementrilor de ordin penal. n acest sens, este
analizat complex fiecare semn al coninutului normativ al infraciunii de luare de mit, avnd la
baz legislaia penal a Romniei. Este cert faptul c n cadrul expunerii coninutului tezei la
acest capitol au fost particularizate un ir de elemente de drept penal comparat, cele din urm
avnd ca suport legislaia mai multor state, n particular cea a Republicii Moldova.
4. Reglementri de drept privind infraciunea de dare de mit conform legislaiei
penale a Romniei este structurat n apte paragrafe: 4.1 Consideraii generale; 4.2 Cadrul
legislativ al infraciunii de dare de mit; 4.3 Condiii preexistente ale infraciunii de dare de mit;
14

4.4 Coninutul constitutiv al infraciunii de dare de mit; 4.5 Cauzele de neimputabilitate i de


nepedepsire n cazul infraciunii de dare de mit; 4.6 Forme, sanciuni i alte aspecte n cazul
infraciunii de dare de mit; 4.7 Concluzii la Capitolul 4. Analiza are loc pe aceleai direcii
prioritare n cazul ambelor infraciuni. Or, aceste dou norme au caracter corelativ.
Concluzii generale i recomandri conine principalele concluzii i recomandri care au
fost identificate drept urmare a cercetrilor tiinifice desfurate, unele dintre recomandri
avnd caracter de lege ferenda. Este schiat, de asemenea, un plan de cercetri de perspectiv,
corelate cu tematica tezei de doctorat elaborate.

15

1.
INFRACIUNILE DE LUARE I DARE DE MIT PRIN PRISMA MATERIALELOR
TIINIFICE PUBLICATE N ROMNIA, REPUBLICA MOLDOVA
I N ALTE STATE
1.1. Analiza materialelor tiinifice publicate la tema tezei n Romnia
S-a realizat o cercetare complex a lucrrilor publicate n Romnia, fiind analizate ntr-o
ordine cronologic i sistemic. n acest sens, lucrrile analizate n primul rnd, care sunt fr
limit de valoare tiinific, sunt cele ale unui grup de autori - V. Dongoroz, I. Fodor, S. Kahane,
N. Iliescu, I. Oancea, C. Bulai, R. Stnoiu, V. Roca, n forma unor tratate publicate n diferite
ediii. [96; 97] Astfel, Explicaiile teoretice ale Codului penal romn sunt nite interpretri
doctrinale care sunt puse la baza majoritii studiilor elaborate n ar i chiar peste hotare.
Autorii nu numai c supun interpretrii doctrinale infraciunile de luare i dare de mit, dar ofer
concepte legate de aceste fapte infracionale. n viziunea autorilor nominalizai luarea de mit
este fapta funcionarului (sau a altui salariat) care n scopul de a ndeplini, a nu ndeplini, ori a
ntrzia ndeplinirea unui act privitor la ndatoririle sale de serviciu, sau n scopul de a face un
act contrar acestor ndatoriri pretinde ori primete bani sau alte foloase necuvenite, ori accept
promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge. [97, p. 113] O opinie aparte n raport cu
alte soluii oferite de doctrina romneasc este cea legat de obiectul material al infraciunii,
autorii susinnd c la infraciunea de luare de mit lipsete de regul obiectul material, totui
atunci cnd funcionarul a efectuat actul pentru a crui ndeplinire a primit mit, dac acest act
privete un obiect material acesta va fi n acelai timp i obiectul material al infraciunii (de
exemplu, un funcionar potal care acord prioritate n remiterea coletelor, celor care i ofer
mit). [97, p. 114] Nu suntem de acord cu aceast prere, avnd la baza multitudinea de opinii
expuse ulterior n literatura de specialitate romn i a altor state (inclusiv n Republica
Moldova). Spre deosebire de luarea de mit, autorii romni concep darea de mit ca fapta unei
persoane care promite, ofer sau d bani ori alte foloase necuvenite unui funcionar (ori altui
salariat) n scopul ca acesta s ndeplineasc, s nu ndeplineasc ori s ntrzie ndeplinirea unui
act privitor la ndatoririle sale de serviciu, sau s ndeplineasc un act contrar acestor ndatoriri.
[97, p. 121] n acelai sens, se menioneaz c la infraciunea de dare de mit lipsete n genere
obiectul material; totui, atunci cnd oferirea de mit a fost respins, banii sau foloasele, care
trebuiau s aib rolul de mijloace de svrire a faptei, devin obiecte materiale ale acesteia. n
opinia noastr, nu se poate identifica acelai bun n cadrul aceleiai infraciuni prin intermediul a
dou semne diferite obiect material i mijloc de svrire a infraciunii. n acest caz nu se va
16

putea identifica calitatea specific a semnului, care se impune ca o trstur, calitate etc. ce
determin deosebirea unui bun, lucru, fenomen de alte bunuri, lucruri, fenomene.
O alt lucrare supus cercetrii sub aspectul tematicii tezei de doctorat este cea elaborat
de un grup de autori, n special Gh. Nistoreanu, V. Dobrinoiu, I. Molnar, I. Pascu, A. Boroi, V.
Lazr - Drept penal. Partea special. [142]
Autorii consider c fenomenul corupiei constituie o form de poluare a vieii sociale;
faptele de acest fel reprezint un pericol social pentru societate prin vtmarea sau punerea n
pericol a desfurrii activitii statului i a tuturor sectoarelor vieii sociale. De aici se constat
necesitatea interveniei legii penale. [142, p. 331] Prin incriminarea faptelor de corupie, legea
penal caut s asigure ndeplinirea corect, cinstit de ctre funcionari a atribuiilor ce le sunt
ncredinate i s combat manifestrile de venalitate ale unora dintre acetia care urmresc s
foloseasc funcia n vederea realizrii unor scopuri ilicite. [142, p. 331]
Gh. Nistoreanu, V. Dobrinoiu, I. Molnar, I. Pascu, A. Boroi, V. Lazr consider c n
vederea asigurrii unei bune desfurri a activitilor de interes public, precum i pentru a se
preveni i a se combate faptele antisociale grave susceptibile s stnjeneasc, s mpiedice sau s
aduc atingere acestei activiti este necesar intervenia legii penale, implicit se impune
sancionarea sever a acelor funcionari care au o comportare incorect fcnd din funcia lor o
surs de venituri n detrimentul societii. [142, p. 331]
Autorii susin c obiectul material al unei infraciuni este acela asupra cruia se rsfrnge
nemijlocit aciunea fptuitorului prin aceea c l pune n pericol, l vatm, ori n cazul bunurilor
date ca mit, niciodat fptuitorul nu acioneaz asupra unui obiect material. Nu suntem de acord
pe deplin cu opinia autorilor citai mai sus, c ar putea exista un obiect material al aciunii
adiacente, a aceleia pe care o svrete funcionarul ca urmare a lurii de mit, dar acesta nu
este i obiect material al infraciunii de luare de mit. [142, p. 333]
O lucrare important care a formulat principiile generale de rspundere penal pentru
infraciunile de corupie n dreptul penal romn a fost cea a autorului V. Dobrinoiu - Traficarea
funciei i a influenei n dreptul penal. [92] Dup prerea autorului citat se constat c, n cazul
infraciunii de luare de mit, nu se sancioneaz tentativa, ceea ce nu nseamn c primirea de
mit, singura, dintre cele patru modaliti normative incriminate prin art. 254 CP romn anterior
(art. 289 Noul CP), care reprezint o luare de mit propriu-zis, nu ar fi susceptibil de un
nceput de executare i c aceasta nu ar reprezenta un pericol social accentuat, care s justifice
intervenirea rspunderii penale. n realitate, pretinderea de bani sau alte foloase n scopul de a
ndeplini, a nu ndeplini sau a ntrzia ndeplinirea unui act privitor la ndatoririle sale de serviciu
sau de a realiza un act contrar acestor ndatoriri, constituie, n esena sa, un act de executare, deci
17

de tentativ a lurii propriu-zise de mit, pe care, tocmai datorit pericolului social sporit,
legiuitorul a neles s-l asimileze cu primirea efectiv de mit, att sub aspectul incriminrii, ct
i al sancionrii, prin derogare de la regula diversificrii pedepselor, consacrat prin art. 21 CP
romn anterior (art. 33 Noul CP). [92, p. 99]
Autorul V. Dobrinoiu impune opinia sa tiinific referitoare la problematica vast a
infracionalitii corupiei i prin alte lucrri de valoare, n lista crora se include i - Corupia n
dreptul penal romn. [91] Potrivit unor puncte de vedere expuse n lucrare, la care achiesm i
noi, intermediarul n cadrul infraciunii de dare de mit este considerat complice. Astfel, din
moment ce, n cadrul infraciunii de dare de mit svrit prin intermediar, mituitorul este autor
i nu instigator la aceast infraciune, rezult c nici despre intermediar nu se poate spune c ar fi
fost instigat de ctre mituitor. Atunci, neacionnd n calitate de instigat, intermediarul nu poate
fi socotit ca executantul material, respectiv ca autorul infraciunii de dare de mit conceput i
hotrt de ctre mituitor. Prin urmare, dei prin activitatea sa intermediarul nfptuiete chiar
aciunea tipic prevzut n textul de incriminare, cum ar fi darea banilor, totui prin voina
expres a legii, manifestat prin prevederea direct sau indirect, cu referire la fapta autorului,
aceast activitate nu poate fi caracterizat dect ca act de complicitate. [91, p. 210-211] O atenie
separat acord V. Dobrinoiu problematicii autodenunrii, susinnd c autodenunarea nu este
sinonim cu recunoaterea. Exist similitudine, fiindc att n cazul autodenunrii, ct i n
cazul recunoaterii, autorul dezvluie autoritilor propria sa fapt. Nu exist ns identitate,
deoarece n cazul autodenunrii autorul dezvluie fapta svrit de el din proprie iniiativ i n
mod spontan, fr a fi provocat la aceasta de ctre autoriti, pe cnd n cazul recunoaterii,
dezvluirea este totdeauna determinat de intervenia organului de urmrire penal i, de cele
mai multe ori, cu neputin de evitat datorit prezenei altor probe, care fac inutil orice negare.
Dac i simpla recunoatere ar avea ca efect impunitatea, ar nsemna c nu pot fi pedepsii dect
mituitorii care n-au recunoscut comiterea infraciunii, ceea ce, desigur, nu a putut fi n intenia
legiuitorului. [91, p. 235-236]
Printr-o alt lucrare elaborat aceiai autori Gh. Nistoreanu, A. Boroi, I. Molnar, V.
Dobrinoiu, I. Pascu, V. Lazr Drept penal. Partea special, ntr-o ediie mai nou, se trateaz
la modul general infraciunile de corupie, inclusiv prin delimitarea acestor infraciuni de alte
infraciuni prevzute de legislaia penal a Romniei. Autorii interpreteaz reglementrile
normative legate de corupie i modalitile faptice de manifestare a acestora. Lucrarea se
lanseaz cu un ansamblu de opinii legate de necesitatea sancionrii ntr-un anumit mod a
infraciunilor de corupie, interpretarea coninutului noiunii de corupie, n general, i a celei de
corupere pasiv, n special. [141]
18

Urmtoarea lucrare analizat din perspectiva formrii unor opinii tiinifice proprii este cea
elaborat de autorii Th. Mrejeru, D. Petre, A. Florescu, D. Safta, M. Safta - Infraciunile de
corupie. Aspecte teoretice i practice. [137] Dup cum subliniaz autorul Th. Mrejeru,
fenomenul corupiei se altur, n era computerizrii i globalizrii, altor fenomene care apar n
sistemul economic mondial precum: industria produselor contrafcute, evaziunea fiscal, traficul
de femei i copii, industria pornografic, prostituia, splarea banilor murdari, afacerile cu
droguri, armament i contraband. [137, prefa]
Th. Mrejeru, D. Petre, A. Florescu, D. Safta, M. Safta definesc corupia ca fiind o stare de
abatere de la moralitate, de la datorie. [137, p. 3] n opinia noastr, o asemenea definiie poate fi
asimilat i altor nclcri care vizeaz normativul penal, fapt n raport cu care considerm
extensiv aceast definire a corupiei. Suntem, ns, n acelai timp promotorii ideei precum c
luarea i darea de mit ca infraciuni, sunt corelative, iar raiunea introducerii lor n CP romn
este de a preveni i de a combate corupia unor funcionari, n scopul unei mai bune desfurri a
relaiilor de/n legtur cu serviciul. [137, p. 4]
Cu adevrat, gradul ridicat de pericol social pe care l prezint faptele de corupie impun
controlarea i sancionarea acestora prin crearea unui cadru normativ adecvat, a unor organisme
anticorupie eficiente la nivel instituional i, nu n ultimul rnd, prin luarea msurilor de ordin
educaional. [137, p. 5] ns, avnd n vedere c aceste relaii sociale sunt n permanent
modificare i dezvoltare, studiile desfurate pe parcursul anilor urmeaz a fi revzute din
perspectiva acestor evoluii calitative i cantitative a fenomenului corupional n ansamblu.
Autorii Th. Mrejeru, D. Petre, A. Florescu, D. Safta, M. Safta descriu infraciunile de
corupie sub aspectul unor elemente generale i comune (obiect juridic, subiect activ, latur
obiectiv, latur subiectiv, desfurarea activitii infracionale i sanciuni), [137, p. 6-12]
precum i a elementelor constitutive i preexistente ale infraciunii de luare de mit, drii de
mit, primirii de foloase necuvenite, traficul de influen. [137, p. 12-36]
Suntem de acord cu autorii citai mai sus, precum c infraciunea de luare de mit nu are
obiect material, ntruct legea incrimineaz activitatea ce nu se rsfrnge asupra unui obiect
material. Sumele de bani sau bunurile primite nu sunt dect lucruri dobndite prin svrirea
infraciunii. [137, p. 13] ns, se subliniaz, c trebuie distins ntre obiectul infraciunii de luare
de mit i obiectul mitei. Acesta din urm este constituit din bani sau alte foloase. De altfel, ca i
infraciunea de luare de mit, cea de dare de mit nu are un obiect material. [137, p. 18] Lucrarea
conine o analiz semnificativ a practicii judiciare a Romniei n materia infraciunilor de
corupie. [137, p. 39]
19

O alt lucrare supus analizei sistematice este cea elaborat de ctre O. Predescu - Dreptul
penal al afacerilor. [151] Pornind de la anumite elemente de drept penal general, autorul O.
Predescu, n lucrarea elaborat n materia infraciunilor ce vizeaz domeniul afacerilor - pune
accentul i pe infraciunile care aduc atingere unor activiti de interes public sau altor activiti
reglementate de lege (infraciuni de serviciu sau n legtur cu serviciul). [151, p. 178-208]
Pe bun dreptate menioneaz O. Predescu c societatea romneasc de tranziie este
zguduit de avntul fr precedent al infraciunilor de serviciu sau n legtur cu serviciul,
precum i al celor care aduc atingere activitii organelor i instituiilor publice ori altor activiti
reglementate de lege, cum ar fi: corupia, neglijena sau abuzul de serviciu, arestarea nelegal,
exercitarea fr drept a unei profesii etc. [151, p. 178]
O alt lucrare care completeaz rndul lucrrilor importante n teoria dreptului penal romn
este cea a autorilor Gh. Nistoreanu, A. Boroi - Drept penal. Partea special (ediia 2002). [140]
n opinia autorilor obiectul juridic special al infraciunii de luare de mit reglementat de
legislaia penal a Romniei este reprezentat de acele relaii sociale a cror normal natere,
desfurare i dezvoltare sunt condiionate de exercitarea cu probitate de ctre toi funcionarii a
atribuiilor de serviciu. Activitatea de serviciu a unitilor de stat, publice sau a oricror persoane
juridice, ar fi greu afectat dac nu s-ar combate faptele de corupie, dac funcionarii publici nu
ar da dovad de cinste, corectitudine i probitate n ndeplinirea atribuiilor de serviciu. [140, p.
282] Spre deosebire de luarea de mit, darea de mit este considerat o infraciune n legtur cu
serviciul, deoarece prin aciunea de corupere exercitat asupra unui funcionar public (sau
funcionar) se aduce atingere imaginii unei uniti publice sau persoane juridice, precum i
prestigiului acestui funcionar. [140, p. 289] n acest sens, obiectul juridic special al infraciunii
de dare de mit este reprezentat de acele relaii sociale a cror natere, normal desfurare i
dezvoltare nu ar fi posibil fr asigurarea unei comportri cinstite din partea funcionarilor n
exercitarea atribuiilor de serviciu i fr combaterea aciunilor de corupie svrite cu privire la
aceti funcionari. [140, p. 289] Gh. Nistoreanu, A. Boroi subliniaz c, la infraciunea de dare
de mit tentativa nu este posibil, aceast infraciune fiind una de consumare anticipat. Se
afirm acest lucru avnd n vedere c actele pregtitoare drii de mit, i anume promisiunea,
oferirea sunt asimilate faptei consumate. Este greit, susin autorii citai mai sus, soluia
conform creia exist tentativ atunci cnd fptuitorul a fost surprins n flagrant n timp ce ddea
mit. De fapt, o asemenea fapt era deja consumat n modalitatea promisiunii sau oferirii. [140,
p. 294]
Opernd cu categoria infraciunilor de serviciu sau n legtur cu serviciul, O. Predescu
constat c obiectul juridic generic al acestor infraciuni este constituit din relaiile sociale
20

privitoare la normala evoluie a relaiilor de serviciu, prezentndu-se o anumit conduit


funcionarilor sau n alte cazuri, oricrei persoane care prin aciunea sa poate periclita aceste
relaii. [151, p. 179] Acelai lucru l realizeaz ns i ali autori, precum C. Voicu, A. Boroi, F.
Sandu, I. Molnar - Drept penal al afacerilor, atribuind infraciunile de corupie la domeniul vast
al afacerilor. [173, p. 456-458]
Dei se subliniaz c obiectul material la aceste infraciuni exist de cele mai multe ori, el
fiind nsi obiectivitatea atribuiilor de serviciu, actele materiale ce ncorporeaz atribuiile
agentului, [151, p. 182] se deduce logic c luarea i darea de mit nu au obiect material, de altfel
ca i traficul de influen i primirea de foloase necuvenite. [151, p. 199, 203, 205]
Avnd n vedere obiectul juridic special al lurii de mit, O. Predescu menioneaz c
acesta este reprezentat de relaiile sociale de serviciu, pentru a cror normal i fireasc
desfurare i evoluie se pretinde subiectului activ s nu-i creeze avantaje materiale ilicite prin
exercitarea serviciului su; [151, p. 194] n cazul drii de mit se pune accent pe obiectul juridic
special ca fiind relaiile sociale a cror formare i dezvoltare nu ar fi posibil fr asigurarea unei
comportri cinstite, loiale din partea funcionarilor, n exercitarea atribuiilor de serviciu. [151, p.
199]
Importante sub aspectul analizei tematicii subiectului tezei de doctorat au fost lucrrile
elaborate de ctre autorii C. Voicu, A. Boroi, F. Sandu, I. Molnar, M. Gorunescu, S. Corleanu Dreptul penal al afacerilor. [173; 172] Autorii citai precizeaz c fenomenul corupiei
semnific folosirea abuziv n avantaj propriu a puterii. [173, p. 440; 172, p. 425]
n esen autorii pun accent pe analiza cadrului normativ al Romniei n materia
infraciunilor de corupie sub aspectul regimului sancionator general, organelor cu atribuii n
aplicarea legii, infraciuni de corupie n special. [173, p. 440-447] Se face delimitare ntre
infraciunile de corupie propriu-zise (luarea de mit, darea de mit, traficul de influen sau
modalitile acestora prevzute n legi speciale), [172, p. 437] infraciuni asimilate infraciunilor
de corupie (infraciuni prevzute n art. 10 din Legea nr. 78/2000, infraciunea prevzut n art.
11 din Legea nr. 78/2000, infraciunile prevzute n art. 12 din Legea nr. 78/2000, infraciunile
prevzute n art. 13 din Legea nr. 78/2000) [172, p. 442-458] i infraciuni n legtur direct cu
infraciunile de corupie (care prin modul lor de svrire, obiectul lor material sau scopul
urmrit au o legtur direct cu infraciunile de corupie sau cu infraciunile asimilate acestora).
[172, p. 458-459] n particular, se egaleaz noiunile de corupie pasiv cu cea de luare de mit i
corupia activ cu darea de mit. [173, p. 447; 172, p. 437] O atenie aparte acord autorii
infraciunilor mpotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene. [173, p. 460-477]
21

Autorul E. Cherciu se lanseaz cu o cercetare valoroas n domeniul analizei i descrierii


conceptuale a corupiei ca fenomen social, inclusiv n legtur cu alte fenomene antisociale, cu
titlul - Corupia: caracteristici i particulariti n Romnia. [100] n special se descrie
conceptul corupiei, etiologia fenomenului corupiei, formele specifice de manifestare a corupiei
n Romnia, evoluia fenomenului corupiei n Romnia, corupia i criminalitatea organizat,
cile i mijloacele pentru prevenirea i controlul fenomenului corupiei. [100, p. 7-279]
Prin lucrrile relativ recent aprute n literatura de specialitate romn se nscrie i cea a
autorului R. Glodeanu - Luarea i darea de mit. [103] n sensul lucrrii a atras atenia formulat de
autor referitor la oferire ca element material al infraciunii de luare de mit. Astfel, prin oferire se
nelege propunerea fcut funcionarului de a-i da bani sau alte foloase, nsoit de nfiarea
folosului injust funcionarului pentru ca acesta, dac este de acord, s i-l poat nsui. Intereseaz
ca oferta s ajung la cunotina funcionarului, s fie precis, neechivoc, s se concretizeze ntr-o
aciune efectiv, real, i s nu fie o simpl intenie. Nu este necesar ca oferta s fie inteligibil
pentru oricine, ci numai pentru persoana funcionarului, care, cunoscnd circumstanele, este n
situaia de a-i putea nelege semnificaia. Ca i n cazul promisiunii, oferirea nu trebuie s fie
urmat de primirea ofertei de ctre funcionar. [103, p. 135-136]
Printre lucrrile recente se nominalizeaz i cea a lui C. Uvat - Infraciunile de corupie n
contextul reglementrilor europene. [171] Astfel, autorul C. Uvat consider c raiunea instituirii
textului art. 255 alin. (3) CP romn anterior [art. 289 alin. (3) Noul CP] are n vedere, n primul
rnd, atitudinea mituitorului fa de fapta comis i care, ca urmare a autodenunului i regretului
pentru fapta comis, nu prezint pericol social ridicat. n al doilea rnd, s-a avut n vedere interesul
pentru descoperirea acestor infraciuni, dat fiind c, sub aspect probatoriu, se ntmpin dificulti
n acest sens. Pe de alt parte, exist i interesul prevenirii unor astfel de fapte, prin insuflarea n
contiina funcionarilor a temerii c pot fi denunai dac comit infraciuni de luare de mit. Exist
i preri potrivit crora, soluia legii nu este ideal sub raport etic, fiind chiar profund imoral atunci
cnd mituitorul a avut iniiativa mituirii i doar valoarea prea ridicat a serviciului ilegal pretins l-a
fcut s denune fapta, n schimb este preferabil din punct de vedere practic. S-a opinat, astfel c,
denunarea faptei de ctre mituitor, nu ar trebui s constituie o cauz de nepedepsire, ci numai o
cauz de reducere a pedepsei, aa cum o constituie denunul n cazul unor alte infraciuni, cum ar fi
complotul, asocierea pentru svrirea de infraciuni. [171, p. 261-262]

22

1.2. Cercetarea lucrrilor tiinifice referitoare la corupie publicate n Republica


Moldova i alte state
n Republica Moldova au fost elaborate mai multe studii generale i speciale, care vizeaz
att problematica larg a corupiei ca fenomen social, ct i problematica individual a
infraciunilor de corupie.
O prim lucrare supus analizei a fost cea a autorilor V. Lapteacru, E. Martncic : - . [185]
Autorii descriu noiunea de corupie sub aspect social, etimologic i juridic, analizeaz
infraciunile de corupie sub aspect juridico-penal, corupia - ca patologie social i legtura
acesteia cu crima organizat, baza social, limitele, tendinele i consecinele corupiei,
temeiurile social-juridice de contracarare a corupiei. Totui, se subliniaz, i susinem acest
punct de vedere, c, n ceea ce privete corupia - ca fenomen social - nu poate fi limitat doar la
caracteristicile sociale, economice i juridice. [185, p. 22]
O alt lucrare analizat este cea elaborat de ctre V. Cunir - Corupia: reglementri de
drept; activiti de prevenire i combatere. [38]
Bineneles, menioneaz autorul V. Cunir, dezvoltarea social-economic n plan naional
i internaional, apariia unor noi forme de relaii sociale, sferele de administrare influeneaz i
fenomenul corupiei, care poate s dispar n unele domenii i s se rspndeasc n altele, lund
noi forme, noi manifestri, fapt care poate genera schimbri n definirea fenomenului corupiei.
[38, p. 15]
Prin coninutul lucrrii se analizeaz detaliat infraciunea de luare de mit, infraciunea de
mijlocire a mituirii, infraciunea de dare de mit, infraciunea de primire de ctre un funcionar a
recompensei ilicite, alte norme juridice privind corupia i protecionismul. [38, p. 16-27]
O atenie sporit acord V. Cunir elementului provocrii infraciunii de corupie. [38, p.
28] n opinia autorului provocarea drii - lurii de mit urmrete, n primul rnd, scopul de a
fabrica probe artificiale privind vinovia unui funcionar n svrirea unei fapte penal
condamnabile sau, n al doilea rnd, poate avea ca scop nvinuirea unei persoane particulare n
infraciunea de dare de mit, n situaia cnd subiect al aciunilor de provocare este un funcionar.
[38, p. 28] Autorul citat consider c aciunile de provocare a infraciunii de corupie pot fi
comise de orice persoan care ntrunete condiiile prevzute de lege pentru rspunderea penal.
[38, p. 29]
Cu adevrat, susinem opinia potrivit creia problemele prevenirii infraciunilor de corupie
i a criminalitii n general, lupta mpotriva lor este inspirat de politica penal a rii i
23

comport soluii naionale, care, la rndul lor, depind, pe de o parte, de acurateea concepiei, de
structurile, programele i metodele prin care se nfptuiete strategia naional de combatere a
infracionalismului, iar, pe de alt parte, sunt n funcie i de mijloacele pe care statul poate s le
afecteze acestui scop. [38, p. 30] Prin urmare, se stabilete, c eficacitatea soluiilor adoptate
pentru prevenirea i combaterea infraciunilor de corupie depinde de dezvoltarea socialeconomic a statului, de puterea real a acestuia. [38, p. 31]
n mod complex i detaliat se pune accent de ctre autorul V. Cunir pe descrierea
factorilor corupiei, elementului de prevenire a corupiei, sunt descrise normele juridice privind
prevenirea i combaterea corupiei, aspectele criminalistice ale infraciunilor de corupie,
situaiile tipice i selectarea metodologic privind efectuarea cercetrilor infraciunilor de
corupie, organizarea i planificarea cercetrii infraciunilor de corupie, regulile i procedeele
tactice aplicate n efectuarea unor acte de urmrire penal privind descoperirea infraciunilor de
corupie, metodele tehnico-tiinifice de stabilire a sinceritii sau nesinceritii celor implicai n
corupie. [38, p. 32-90]
n concluzie, se menioneaz de V. Cunir, c infraciunile de corupie posed o
individualitate proprie bine marcat nu numai sub aspect juridico-penal, dar i prin existena
multiplelor particulariti n ceea ce privete tactica i metodica descoperirii lor. [38, p. 91] Or,
se indic faptul c fenomenul corupiei are un caracter universal, manifestndu-se n forme
diverse la nivel politic, administrativ, economic, social etc., astfel c, abordarea tiinific a
acestui fenomen nu este acceptat, dect n context interdisciplinar, dar dintotdeauna fiind
important de a evidenia, n primul rnd, acele manifestri care cad sub incidena legii pentru a le
sanciona. [38, p. 91]
Corupia, identific autorul V. Cunir, este strns legat de alte fapte infracionale
delapidri, evaziuni fiscale, splare de bani, crim organizat etc. care n ansamblu amenin
serios statul, valorile democratice, fapt care impune autoritilor s ia msuri prompte i efective
n vederea prevenirii i combaterii acestor fenomene. [38, p. 91]
Prin lucrarea elaborat - Corupia. Studii privind diferite aspecte ale corupiei n Republica
Moldova, [106] autorii V. Gurin, V. Pascaru, S. Ilie, M. Jalencu, L. Caraciuc, A. Rusu, I.
Gumeni, V. Pslariuc, L. Negur supun analizei generale corupia - ca fenomen, - ca
incriminare i reglementrile n acest domeniu, [106, p. 11-72] corupia n Republica Moldova
sub aspectul juridic i mecanismelor de prevenire a fenomenului, [106, p. 73-128] corupia sub
aspect criminologic, corupia sub aspectul impactului economic n abordare managerial, [106, p.
129-178] corupia n Republica Moldova sub aspectul impactului macroeconomic, [106, p. 221282] o analiz matematic a fenomenului corupiei funcionarilor publici, [106, p. 283-310]
24

evoluia corupiei n Moldova medieval, [106, p. 311-336] reprezentarea social a corupiei n


Moldova (abordare psihosocial a fenomenului corupiei). [106, p. 337-373]
O alt lucrare cercetat n contextul tezei de doctorat a fost cea elaborat de ctre I.
Munteanu, V. Popa, I. Cuhal, A. Radu, Gh. alaru - Practici de audit democratic n prevenirea
corupiei. [138] Susinem opinia autorilor n cauz, care consider c factorii ce contribuie la
producerea fenomenului de corupie sunt, n general, cunoscui n literatura de specialitate, dei
acetia variaz n funcie de schimbrile rapide de circumstane n rile de tranziie i forma de
guvernare. [138, p. 13]
Autorii citai se lanseaz prin studiul lor pe problemele legate de rolul administraiei
publice n promovarea valorilor democratice, prevenirea corupiei n administraia public local,
mass-media i corupia n administraia public etc.
V. Prohnichi prin elaborarea raportului analitic - Contextul economic i instituional al
corupiei [153] analizeaz cadrul economic i instituional al corupiei, ncercnd, dup cum se
subliniaz n textul raportului, s elucideze consecinele poteniale sau deja realizate ale
fenomenului corupiei asupra performanelor sistemului economic. [153, p. 8]
Susinem opinia autorului V. Prohnichi, potrivit creia cauza fundamental, care face
posibil imaginarea, planificarea i efectuarea unei tranzacii corupte, este faptul c anumite
interese private sunt antagoniste interesului public i prevaleaz asupra acestuia din urm. [153,
p. 11] n acest sens, trstura esenial a corupiei este achitarea mitei, fie n termeni monetari,
fie politici, fie de alt natur. Logica final a celor care nu resping corupia, ca fiind una din
strategiile de activitate posibile, este de a obine, n schimbul mitei, un tratament preferenial n
comparaie cu ali ageni similari, aflai n situaii similare. [153, p. 13]
Corupia coreleaz pozitiv i semnificativ cu nivelul de prosperitate economic. [153, p.
19] Cu adevrat, corupia este specific tuturor rilor i att analizele econometrice, ct i
studiile de sociologie i psihologie economic arat c ea este relativ stabil n timp. Dar
incidena i amploarea corupiei variaz semnificativ de la o ar la alta. [153, p. 31]
Este real i constatarea c fenomenul corupiei reduce creterea economic. [153, p. 35] O
corupie nalt, opineaz V. Prohnichi, este ntotdeauna asociat cu o proporie mai mare a
economiei tenebre. [153, p. 36]
Corupia este o manifestare a slbiciunii instituionale care se reflect ntr-un eec
generalizat al statului i n diminuarea legitimitii politice a guvernului. [153, p. 53] Ea este
influenat ntr-o foarte mare msur de nivelul de prosperitate i de nivelul libertii economice
care caracterizeaz o ar. [153, p. 53]
25

nc din anul 2003 a fost semnalat acest fapt i considerm c este actual problema i la
momentul de fa, precum c n Republica Moldova corupia este un fenomen endemic,
sistematic, profund integrat n esutul relaiilor sociale. Eradicarea fenomenului de corupie n
Moldova poate s se bazeze pe mai multe abordri teoretice i, n anumite limite, este posibil
combinarea diferitor precepte. [153, p. 53-54]
O analiz de drept penal comparat n materia infracionalitii legate de corupie este
desfurat de ctre L. Micule n lucrarea - Reglementarea juridic a rspunderii pentru
infraciunile economice i corupie n SUA i Republica Moldova: studiu comparat. [134]
Autorul descrie corupia n SUA sub aspect de caracteristic general i rspundere penal,
precum i esena conflictelor de interese sub aceleai caracteristici definitorii. [134, p. 217-266]
Se constat de L. Micule c, n conformitate cu legislaia penal a SUA, corupia public o
constituie crimele comise de ctre oficialii publici n legtur cu funciile pe care le ocup i
violarea de ctre un oficial a ncrederii publice prin nclcarea legislaiei federale penale. [134, p.
220] Corupia public se reduce la corupia legislativ (cazurile cnd un legislator la nivel local,
statal, teritorial, federal primete un lucru de valoare n schimbul unui act oficial ce se refer la
activitatea legislativ sau la alte chestiuni care pot fi abordate de organul legislativ [134, p.
220]), corupia judiciar (vizeaz activitile n sistemul judiciar la nivel local, statal, teritorial,
federal [134, p. 221]), corupia organelor de drept (cazurile cnd reprezentanii organelor n
cauz utilizeaz funcia lor pentru violarea legislaiei federale [134, p. 221]), corupia
contractual ori corupia n domeniul achiziiilor (plile ilegale oficialilor pentru promovarea i
obinerea unui contract sau solicitarea de ctre angajat a baciului ori mitei pentru un contract
[134, p. 221]), corupia regulatorie (cazurile de luare sau solicitare a mitei pentru liceniere sau
alte responsabiliti regulatorii [134, p. 221]).
Potrivit lui L. Micule, n SUA legislaia federal penal privind corupia public este
mprit convenional de ctre savani i practicieni n cteva categorii. Prima categorie implic
mita i infraciunile ce in de acceptarea de ctre oficialul public a unui lucru de valoare pentru a
ntreprinde n schimb o aciune oficial. [134, p. 223] A doua categorie de infraciuni ce vizeaz
corupia public sunt cele care se refer la conflictul de interese. [134, p. 224]
n legislaia american noiunea de corupie lipsete, ca de altfel ca i n Romnia i
Republica Moldova. Prevederi penale referitoare la corupie sunt att n legislaia federal, ct i
n cea a statelor. [134, p. 224]
Foarte minuios este descris de ctre L. Micule diferena ntre mit i baci. Aceast
diferen const:
26

n cazul mitei subiect este persoana oficial sau persoana selectat a fi persoan
oficial, iar n cazul baciului - i persoana care n trecut a fost persoan
oficial public;

n cazul mitei obiectul este primit n mod personal sau pentru orice alt persoan
sau organizaie, iar n cazul baciului obiectul de valoare este primit doar
personal;

mita se ia pentru a fi influenat n cadrul executrii unui act oficial, a fi


influenat la comiterea sau facilitarea comiterii oricror fraude ori a fi determinat
s fac sau s omit de a face orice act de violare a responsabilitilor oficiale, n
cazul baciului pentru un act executat sau care urmeaz a fi executat. [134,
p. 231-232]

Prin coninutul lucrrii elaborate - Depistarea, cercetarea i calificarea infraciunilor de


corupie, un grup de autori (M. Avram, V. Gurin, A. Donciu, V. Zubco) ofer o descriere
minuioas unor reglementri privind combaterea infraciunilor de corupie, aspectelor
metodologice ale depistrii i documentrii infraciunilor de corupie, cercetrii acestor
infraciuni, precum i calificrii infraciunilor de corupie. [8]
Autorii subliniaz cu adevrat c unul dintre cele mai mari obstacole n implementarea
reformelor economice, politice i sociale din Republica Moldova l constituie rspndirea
corupiei n toate sferele de activitate. [8, p. 7]
n opinia autorilor, corupia poate fi definit drept ansamblul faptelor ilegale svrite de
ctre anumii indivizi, grupuri sau organizaii n scopul obinerii unor avantaje materiale sau
morale, sau a unor poziii sociale i/sau politice superioare prin utilizarea mituirii, fraudei,
escrocheriei, nelciunii, traficului de influen i a altor aciuni ilegale. [8, p. 14]
Descriind infraciunile de corupie, autorii pun accentul pe coruperea pasiv, coruperea
activ, traficul de influen, primirea de ctre un funcionar a recompensei ilicite. [8, p. 157-172]
n opinia noastr, n baza legislaiei Republicii Moldova aceast list urmeaz a fi completat i
cu alte infraciuni.
Fcnd referire la obiectul juridic special al infraciunii de corupere pasiv, autorii M.
Avram, V. Gurin, A. Donciu, V. Zubic opineaz asupra faptului c acesta este constituit din
relaiile sociale cu privire la buna desfurare a activitii de serviciu, care presupune exercitarea
cu corectitudine, cinste i probitate de ctre persoanele cu funcii de rspundere a atribuiilor de
serviciu ce le revin, precum i aprarea intereselor legale ale persoanelor. [8, p. 157] La
infraciunea de corupere activ se indic asupra relaiilor sociale referitoare la activitatea de
serviciu. [8, p. 162]
27

O. Bejan, n lucrarea Corupia: noiune, prevenire i contracarare, [14] se lanseaz cu o


noiune a corupiei, impactul corupiei asupra criminalitii, prevenirea i contracararea corupiei.
n fapt, susine autorul, corupia constituie un fenomen socialmente morbid care afecteaz sau
chiar paralizeaz funcionarea normal a instituiilor, organizaiilor i ntreprinderilor, prin care
fapt perturb nsi viaa social. [14, p. 24] Cu toate c suntem de acord cu opinia propus de
autor n vederea clasificrii reglementrilor normative n vigoare n:
- norme care incrimineaz fapte de corupie,
- norme care incrimineaz fapte conexe celor de corupie,
- norme ce se pot manifesta ca acte de corupie, [14, p. 31]
nu suntem de acord cu categoriile concrete de infraciuni atribuite la aceste grupe. De
exemplu, autorul O. Bejan consider c norma ce incrimineaz infraciunea de vnat ilegal ori
trdare de patrie constituie norme ce se pot manifesta ca acte de corupie.
A. Donciu, V. Castrave, V. Morari, n lucrarea Prevenirea, investigarea i sancionarea
actelor de corupie, splare a banilor i finanare a terorismului. Investigaii financiareconomice [95] - consider, n mod justificat, c, n calitate de acte de corupie, apar: coruperea
pasiv, coruperea activ, traficul de influen, luarea de mit, darea de mit, primirea de
recompens ilicit. [95, p. 17] Ca acte conexe celor de corupie sunt determinate: abuzul de
putere sau abuzul de serviciu; excesul de putere sau depirea atribuiilor de serviciu; delapidarea
bunurilor, cauzarea de daune prin nelciune sau abuz de ncredere, distrugerea intenionat a
bunurilor, proxenetismul, falsificarea rezultatelor votrii etc. [95, p. 17] n continuare se pune
accentul pe generaliti privind corupia (noiune, forme, clasificare), aspect juridico-penal,
particulariti ale investigrii i judecrii, metode specifice de prevenire.
O alt lucrare elaborat n Republica Moldova cu privire la infraciunile de corupie este
cea a autorului I. urcan Rspunderea penal pentru coruperea pasiv (sub form de tez de
doctorat). [167] Autorul dedic un volum imens cercetrii dimensiunilor juridico-penale ale
conceptului de corupie, precum i analizei obiectului i laturii obiective ale infraciunii
specificate de art. 324 CP RM. n special, sunt supuse investigrii numeroasele i variatele
puncte de vedere viznd noiunea de corupie (ca noiune supraordonat) i noiunea de corupere
pasiv (ca noiune subsecvent). innd cont de toate semnele caracteristice corupiei, I. urcan
definete noiunea de corupie n felul urmtor: corupia este folosirea de ctre persoana cu
funcie de rspundere, precum i de ctre funcionarul public de stat sau municipal, care nu este
considerat persoan cu funcie de rspundere, a situaiei sale de serviciu n interes de cupiditate
sau alt interes personal, cauznd prin aceasta prejudiciu drepturilor i intereselor statului,
sociale i personale protejate prin lege sau crend pericolul cauzrii unui astfel de prejudiciu.
28

Autorul argumenteaz, de asemenea, c o condiie general pentru recunoaterea unei sau


altei categorii de persoane ca fiind cu funcie de rspundere este caracterul aciunilor ndeplinite.
Uneori, unele i aceleai persoane pot ndeplini, n virtutea funciei pe care o dein, aciuni de
ordin organizatorico-economic sau administrativ de dispoziie i, concomitent cu ele, aciuni de
ordin profesional sau tehnic. De aceea, n asemenea cazuri, decisiv pentru atestarea calitii de
persoan cu funcie de rspundere va fi dac, menioneaz I. urcan, aceast persoan ntr-un caz
concret a ntreprins anumite aciuni de ordin organizatorico-economic sau administrativ de
dispoziie, i nu alte aciuni. O atenie aparte se acord studierii problemei privind provocarea
coruperii pasive. [167]
Lucrarea lui R. Popov Subiectul infraciunilor prevzute n capitolele XV i XVI din
Partea special a Codului penal, pune n vedere o cercetare complex, sistematizat, referitoare
la subiectul infraciunilor de serviciu ori n legtur cu serviciul, inclusiv a infraciunilor de
corupie ori cele legate de corupia n sectorul public i cel privat. [149] Autorul descrie
condiiile generale i speciale pentru existena subiectului persoan fizic n cazul infraciunilor
prevzute de Cap. XV i XVI din Partea special a CP RM, precum i persoana juridic n
calitate de subiect al acestor infraciuni, o atenie sporit orientnd-o spre persoana public n
calitate de subiect special. Se constat, n sensul expus, c nu doar Republica Moldova a stabilit
rspunderea penal a persoanelor juridice care svresc acte de corupie sau acte conexe
corupiei [149, p. 87] (de exemplu: Legea Regatului Unit, Republicii Polone, Sloveniei, Maltei,
Belgiei etc. [149, p. 87-89]).
Sub aspectul interpretrilor doctrinale intervin lucrrile autorilor A. Barbneagr, V.
Cunir, S. Brnz, V. Stati n materie de drept penal special. Astfel, dup cum consider A.
Barbneagr, V. Cunir n lucrarea Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu
infraciunea de corupere pasiv afecteaz n mod nemijlocit relaiile sociale referitoare la buna
desfurare a activitii de serviciu, precum i cele cu privire la cinstea, corectitudinea i
probitatea funcionarilor, ca o condiie necesar a ndeplinirii ndatoririlor i a activitii
autoritilor i instituiilor publice, relaiile sociale crora li se aduc atingere de ctre funcionarii
din interiorul organului de stat ori instituiei publice n care i desfoar activitatea. Susinnd
opinia majoritii autorilor, A. Barbneagr, V. Cunir resping ideea existenei unui obiect
material cu privire la infraciunea de corupere pasiv. [11, p. 703]
S. Brnz i V. Stat se impun prin multiple opinii de valoare notorie prin coninutul mai
multor lucrri tiinifice, n special Manualul judectorului pentru cauze penale (2013), Drept
penal. Partea special (n dou volume 2011, 2005). [127; 21; 22; 23]
29

Dup cum se stabilete de S. Brnz i V. Stati, rspunderea penal n baza art. 324 alin. (1)
CP RM nu poate fi aplicat atunci cnd remuneraia ilicit este pretins, acceptat sau primit
dup ndeplinirea sau nendeplinirea, ntrzierea sau grbirea ndeplinirii de ctre persoana
public sau persoana public strin a unei aciuni n exercitarea funciei sale ori contrar funciei
n cauz. n acest caz, susin autorii lipsete unul dintre semnele obligatorii ale componenei de
infraciune prevzute de art. 324 alin. (1) CP RM scopul infraciunii. [127, p. 938]
. . , prin lucrarea , [177] face o analiz
complex a evoluiei istorice a legislaiei ruse n domeniul infraciunilor de serviciu, a
infraciunilor de serviciu n baza legislaiei penale n vigoare a Federaiei Ruse, precum i pe
anumite elemente de drept penal comparat (SUA, statele CSI). Autorul consider mituirea una
dintre cele mai rspndite i vechi manifestri ale corupiei. [177, p. 189]
Obiectul drii-lurii de mit, particularizeaz autorul (obiectul material al mituirii), este
fixat n lege, adic banii, valorile mobiliare, alte bunuri ori venituri, avantaje cu caracter
patrimonial. [177, p. 189] Considerm c se face confuzie ntre obiectul mitei ca atare i obiectul
material al infraciunilor de dare i luare de mit.
C. B. , n lucrarea . . , [186] descrie
proveniena noiunii de corupie, definirea corupiei, fenomenologia corupiei, limitele activitii
non-infracionale, punnd accent pe abateri disciplinare, delicte civile, contravenii, precum i pe
infraciuni, factorii corupiei, consecinele corupiei, perspectivele de lupt contra corupiei,
limitele combaterii prin mijloace de drept penal. Prin mijloace de drept penal, ca de altfel i prin
alte mijloace, a combate corupia este imposibil. [186, p. 34]
n continuare, dup aceleai direcii prioritare de cercetare tiinific, . . , .
. , . . , . . , n lucrarea elaborat cu titlul
( ), [189] pun accent pe un
ansamblu de problematici referitoare la fenomenul corupional n Federaia Rus: noiunea i
izvoarele corupiei, procesul democratic i corupia, rolul societii civile n cadrul politicii
anticorupionale, reformele administrative n cadrul sistemului anticorupional, sistemul
justiional i corupia, organizarea internaional i procedurile prevzute. [189, p. 11-203]
Printre nclcrile corupionale se evideniaz patru categorii:
- delicte juridico-civile,
- abateri disciplinare,
- contravenii
- i infraciuni.
30

Delimitarea abaterilor disciplinare de cele contravenionale este convenional. [189, p. 23]


O atenie aparte acord autorii limitelor nclcrilor neinfracionale. n realitate, spun autorii,
delimitarea ntre faptele neinfracionale i infraciunile n domeniul corupiei sunt foarte
sensibile. Acest fapt reiese mai cu seam din imprecizia unor norme de drept, la construcia
crora nici un legiuitor din lume nu a reuit a soluiona definitiv problema unei interpretri
diferite i, respectiv, posibilitatea unor evoluri din partea persoanei care aplic norma de drept.
[189, p. 25] Din aceste raiuni este dificil delimitarea gradului de liberalism al legislaiei
anticorupionale pentru un anumit stat luat n parte. [189, p. 25]
La categoria infraciunilor de corupie autorii .. , .. , ..
, .. atribuie: abuzul de putere sau abuzul de serviciu, luarea de mit, darea
de mit, falsul n acte publice, provocarea mitei i alte fapte care sunt specifice legislaiei penale
ruse. [189, p. 29]
O alt lucrare supus cercetrii n cazul tezei de doctorat este .
- , elaborat de ctre .. , ..
. [176] Autorii descriu anumite elemente evolutive n dezvoltarea relaiilor
anticorupionale n Federaia Rus, noiunea corupiei, izvoarele corupiei n Rusia, starea actual
a corupiei n ar, corupia factor al criminalizrii economiei i societii, aspectul
internaional al dezvoltrii corupiei n Federaia Rus, indexul coruptibilitii puterii. [176, p.
12-190]
O analiz minuioas a elementului corupional n raport cu activitatea poliiei din
Federaia Rus este oferit de A. i P. , n lucrarea
: . [175] Autorii citai
descriu situaia n baza unor analize sociologice complexe, propunnd anumite anchete care au
stat la baza studiului. [175, p. iii-iv]
O lucrare valoroas n teoria penal a Federaiei Ruse este o culegere de articole cu titlul

. , [192] unde au fost reflectate opiniile unor
autori notorii din Federaia Rus pe problematica complex a fenomenului infracional al
corupiei. Fcnd referiri la descrierile de blanchet a dispoziiilor incriminatorii n materie de
corupie, analizate de .. , [178, p. 138] se trece la descrierea fenomenului n
ansamblu de ctre .. . Or, se atest reiterativ c fenomenul corupiei exist n
toate statele indiferent de forma de guvernare i gradul de dezvoltare a rii. [190, p. 164] B..
constat c eficiena luptei cu fenomenul corupiei depinde n mod direct de
31

distrugerea pieei serviciilor corupionale, modificarea sistemului serviciului public, care nc se


bazeaz pe tradiii i stereotipuri corupionale. [191, p. 164]
O atenie deosebit o merit cercetarea desfurat de .. -
. [180, p. 146-153] Autorul descrie dreptul de
premiere ca o ramur a dreptului care reglementeaz relaiile sociale aprute n legtur cu
stimularea persoanelor n legtur cu prestarea serviciilor societii, pe calea acordrii
persoanelor care au rezultate n faa societii, stimulri (premii, ordine), precum i pe calea
privrii de aceste stimulri n temeiul legii. [180, p. 152]
O alt lucrare rus analizat este cea a lui .. - . . [181] Se supune analizei detaliate din punct de
vedere juridico-penal infraciunile de luare de mit i dare de mit n baza reglementrilor
legislaiei penale a Federaiei Ruse. [181, p. 14-18] Acestor analize sunt alturate o practic
judiciar studiat pe baza aceleiai legislaii. [181, p. 19-27]
.. , de asemenea, confund, n opinia noastr, noiunile de obiect al mitei i
obiectul material al infraciunii, c obiectul mitei este format din bani, bunuri, alte privilegii cu
caracter patrimonial, [181, p. 5] pentru ca ulterior s se refere, n acelai sens, la obiectul
material al lurii i drii de mit. [181, p. 6] De asemenea, autorul subliniaz c obiectul juridic
i obiectul material al drii de mit pe deplin coincid cu aceleai semne ale coninutului
infraciunii de luare de mit. [181, p. 15]
O lucrare interesant i semnificativ din punctul de vedere al subiectului analizat n
coninutul tezei de doctorat se prezint cea a autorilor rui .. , .. . [184] ..
, .. pun n eviden evoluia i caracterul actual al bazelor juridice de
prevenire i combatere a corupiei n sistemul serviciului public din Federaia Rus, precum i
bazele juridice strine i internaionale de prevenire i combatere a corupiei n sectorul public.
[184, p. 11-179]
Autorii percep fenomenul corupiei n sens larg i sens restrns. n aspect mai amplu (larg)
corupia este caracterizat ca fenomen social i, potrivit acestui aspect corupia este caracterizat
printr-un ansamblu de semne calitative, capabile a o diferenia de alte fenomene sociale. [184, p.
19]
Corupia n sectorul public este definit ca un fenomen social-juridic complex, exprimat
prin folosirea sistematic a situaiei de serviciu de ctre funcionarii de stat, n schimbul unor
avantaje materiale, n interesul terelor persoane ori a grupurilor, fapt prin care se prejudiciaz
autoritatea puterii publice i serviciului de stat. [184, p. 32-33]
32

Ca de altfel i ali autori nominalizai se susine c apariia cauzelor corupiei depinde de


perioada istoric i etapele de dezvoltare social-economic a rii. Din aceste considerente,
susinem afirmaia c a elabora mijloace universale n domeniul dreptului i organizaionale de
prevenire i combatere a corupiei este una puin real. [184, p. 182]
i n acest sens, considerm a evidenia c lupta contra corupiei, realizat principial prin
mijloace de drept penal, nu este una efectiv. Din contr, dup cum stabilete ..
, .. - ea poate deveni periculoas pentru stat i societate, deoarece, n
ansamblu, nu va exclude coruptibilitatea aparatului de stat, ci va mri cotele pentru actele de
corupie ale persoanelor publice. [184, p. 182]
De pe poziii principiale n elaborarea tezei de doctorat se propune lucrarea autorilor rui
.. i .. - . [179] ..
i .. pun n eviden n lucrarea elaborat urmtoarele problematici:
transformarea social i schimbarea realitii juridice, limitele criminologice ale problemei
corupiei, parametrii sociali ai delincvenei, fenomenul corupiei n cmpul actualitii, limitele i
consecinele sociale ale corupiei, direciile actuale de combatere a corupiei. [179, p. 33-296]
Ne alturm opiniei lansate de .. , care fac delimitare ntre trei categorii de
probleme, ce formeaz coninutul temei corupiei n societate. Este vorba de problema statului ca
instituie social, problema birocraiei de stat i problema corelaiei ntre resursele economice i
politice ale puterii. [citat dup 179, p. 5]
Dei corupia este o categorie a dreptului penal, ea infueneaz i relaiile sociale din
domeniul economic i politic, asupra capitalului, organelor de administrare i ntreprinztorilor
ca subieci economici. [179, p. 180]
Legtura empiric pozitiv ntre corupie i nivelul sectorului tenebru este vdit i,
posibil, constituie unul dintre mecanismele principale, cu ajutorul cruia corupia se include activ
n societate. [179, p. 183]
.. i .. fac delimitare ntre diferite categorii de corupie, avnd la
baz modelul geografic al clasificrii. Astfel, se face delimitare ntre modelul european al
corupiei (creia i este caracteristic un nivel sczut al corupiei, apreciat de societate ca o
anomalie evident, nsoit de nclcarea legislaiei de regul, asemenea corupie este numit
economic), modelul asiatic (n limitele creia corupia este perceput ca un fenomen social
cultural i economic favorabil i tradiional, legat de istorie, tradiii, care condiioneaz
funcionalitatea statului este numit corupie social), modelul african (unde puterea se vinde
unui grup de clanuri economice principale i prin mijloace politice se asigur stabilitatea
existenei acestora), modelul latino-american (unde, prin altele, guvernele corupionale ofer
33

posibilitatea sectoarelor tenebre i criminalizate de a-i cpta putere, comparabil cu cea a


statului). [179, p. 184-185]
1.3. Concluzii la Capitolul 1
1) Problema tiinific important rezolvat prin coninutul tezei de doctorat elaborat
const n elaborarea i formularea unei concepii clare privind rspunderea penal pentru
infraciunile de luare i dare de mit potrivit legislaiei penale a Romniei, care a condus la
modificarea i eficientizarea acestui cadru normativ, n vederea racordrii lui la realitile faptice
curente.
2) Scopul tezei const n crearea, pe fundalul reglementrilor normative i n vigoare i a
viziunilor tiinifice, a unor concepii noi cu privire la rspunderea penal pentru infraciunile de
corupie, n particular potrivit legislaiei penale a Romniei, precum i interpretarea cadrului
normativ n vigoare sub aspectul existenei unor coliziuni i controverse legislative.
3) Realizarea scopului propus a conturat necesitatea materializrii unui ansamblu de
obiective, printre care: analiza evoluiei reglementrilor normative n materia rspunderii pentru
infraciunile de corupie n Romnia; cercetarea cadrului normativ n vigoare referitor la
infraciunea de luare de mit; cercetarea cadrului normativ n vigoare referitor la infraciunea de
dare de mit; analiza condiiilor preexistente ale infraciunilor de luare i dare de mit; elucidarea
esenei obiectului material al infraciunilor de luare i dare de mit, mai cu seam sub aspectul
prezenei sau absenei acestuia n cazul acestor infraciuni; cercetarea complex a subiectului
activ al infraciunii de luare de mit; identificarea subiecilor pasivi ai infraciunilor de luare de
mit i dare de mit; analiza coninutului constitutiv al infraciunilor de luare i dare de mit, n
special prin intermediul semnelor constitutive obligatorii; cercetarea formelor de manifestare a
infraciunilor de luare i dare de mit; identificarea modalitilor normative i cercetarea
sanciunilor n cazul infraciunilor de luare de mit i dare de mit; analiza cauzelor care nltur
caracterul penal al faptei sau rspunderea penal n cazul infraciunii de dare de mit, n
particular a cauzei speciale care nltur caracterul penal i a cauzei speciale care nltur
rspunderea penal n cazul svririi infraciunii de dare de mit; formularea concluziilor,
naintarea recomandrilor inclusiv cu caracter de lege ferenda n materia normativului penal cu
privire la infraciunile de luare i dare de mit.
4) Stabilim c literatura de specialitate se expune controversat referitor la mai multe semne
ale coninutului infraciunii de luare i dare de mit. n spe, putem invoca controversele legate
de obiectul material al infraciunii de luare i dare de mit. n acest sens, suntem de acord cu
opinia lansat precum c infraciunea de luare de mit nu are obiect material, ntruct legea
34

incrimineaz activitatea ce nu se rsfrnge asupra unui obiect material. Sumele de bani sau
bunurile primite nu sunt dect lucruri dobndite prin svrirea infraciunii.
5) Cauza fundamental care face posibil imaginarea, planificarea i efectuarea unei
tranzacii corupte este faptul c anumite interese private sunt antagoniste interesului public i
prevaleaz asupra acestuia din urm.
6) Prezint interes fundamental delimitarea expus n literatura de specialitate ntre diferite
categorii de corupie, avnd la baz modelul geografic al clasificrii. Astfel, se face delimitare
ntre modelul european al corupiei, modelul asiatic, modelul african, modelul latino-american.
7) Susinem clasificarea reglementrilor normative n vigoare n norme care incrimineaz
fapte de corupie, norme care incrimineaz fapte conexe celor de corupie i norme ce se pot
manifesta ca acte de corupie, dei nu suntem pe deplin n acord cu categoriile concrete de
infraciuni atribuite la aceste grupe n literatura de specialitate.
8) O condiie esenial pentru reuita dreptului penal de a-i atinge obiectivele privind
prevenirea i combaterea faptelor de corupie, o reprezint mai multe aspecte, cum ar fi: crearea
unui cadru legislativ stabil, ntruct modificrile frecvente ale legislaiei privind prevenirea i
combaterea corupiei, pot fi o cauz a apariiei fenomenului corupiei; sancionarea mai aspr a
persoanelor care svresc fapte de corupie; intensificarea colaborrii cu organizaii
nonguvernamentale, mass-media n vederea prevenirii i combaterii corupiei.

35

2.
ABORDRI GENERALE REFERITOARE LA EVOLUIA I REGLEMENTAREA
FENOMENULUI CORUPIEI LA NIVEL INTERNAIONAL I N ROMNIA
2.1. Evoluia primar a fenomenului corupiei i a reglementrilor normative n
raport cu acest fenomen
Fenomenul corupiei are rdcini adnci n istorie, acesta fcndu-i prezena n planul
relaiilor sociale n perioada n care au aprut primele forme de organizare uman. De-a lungul
istoriei, corupia a fost vzut diferit de ctre grupurile sociale. Dei, n general, se poate afirma
c n majoritatea epocilor corupia a fost repudiat, fiind socotit un ru pentru societate, n unele
perioade istorice, oferirea i primirea de foloase necuvenite au fost acceptate ca fiind ceva firesc,
innd de o anumit curtoazie. [139, p. 69]
Manifestri ale fenomenului corupiei, precum i reglementarea faptelor ce vizeaz acest
fenomen au existat din cele mai vechi timpuri. [200, p. 157] Certitudinea informaiilor confirm
perioada antic. n antichitate erau ntlnite unele forme grave ale faptelor de corupie.
n Grecia antic, mita era att de frecvent, nct filozoful Platon a propus s fie pedepsii
cu moartea funcionarii care primesc daruri pentru a-i face datoria. Platon spunea: Nu trebuie
s primeti daruri nici pentru lucrurile rele, nici pentru cele bune. [7, p. 210]
De asemeni, erau foarte aspru sancionati magistraii care judecau nedrept. Din scrierile lui
Herodot aflm c regele persan Cambise a poruncit s fie omort un judector acuzat de
corupie, iar cu pielea acestuia a poruncit s-i fie tapiat scaunul. De asemeni, judectorii corupi
erau omori prin crucificare de ctre regele persan Darius.
Se remarc faptul c faptele de corupie erau reprimate, n special dac acestea erau comise
de ctre magistrai. Astfel, legile persane i cele greceti sancionau sever judectorii corupi, de
asemeni legile indiene pedepseau pe judectorul venal cu sanciunea confiscrii bunurilor, iar
cele mozaice l sancionau pe judectorul corupt cu pedeapsa biciuirii. [198, p. 38]
Corupia a fost interzis i n dreptul roman sub toate formele sale. Un exemplu n acest
sens, este Legea celor XII Table, care reglementa sancionarea faptelor de corupie svrite de
ctre judectori i arbitri n exercitarea atribuiilor de serviciu.
Lex Cincia de donis et muneribus, adoptat n anul 204 .Ch., prevedea interdicia
avocailor de a primi foloase de pe urma talentului lor, reglementnd n acest sens o aciune n
restituire. ntruct corupia s-a rspndit alarmant de mult n societatea roman, a fost
sancionat ca un delict de repentundae, adic orice fapt de mbogire injust realizat de ctre
persoane care deineau funcii publice sau semipublice. [202, p. 9]
36

Faptele de corupie au fost sancionate n dreptul roman prin legile: Legea Calpurnia (149
.Ch.), Legea Acilia (123 .Ch.), Legea Servilia (110 .Ch.), Legea Cornelia (81 .Ch.) i Iulia
repetundarum (59 .Ch.). [201, p. 19]
Nerespectarea acestor legi genera aciunea de repetundae, care putea fi intentat
magistratului nvestit cu un mandat electiv, senatorului care ndeplinea funcii publice sau chiar
fiilor acestora, dac primeau sume n perioada n care prinii deineau astfel de funcii.
Dreptul penal roman nu a realizat o delimitare a faptelor de corupie, sancionnd la fel att
corupia pasiv (luarea de mit i primirea de foloase necuvenite), ct i corupia activ (darea de
mit i traficul de influen).
Legea Calpurnia limita aciunea repetundae ca o restituire a sumei primite de la coruptor.
n schimb, Legea Acilia reglementa aciunea repetundae ca o restituire a dublului sumei primite
de la coruptor, aciunea fiind considerat de natur penal. Prin Legea Servilia s-a meninut
pedeapsa prevzut de Legea Acilia, dar s-a prevzut i pierderea drepturilor politice. Ulterior,
prin Legea Cornelia s-a revenit la pedeapsa privind restituirea numai a sumei primite de la
coruptor. Prin Legea Iulia repetundarum pedeapsa aplicat era mult mai aspr, astfel acuzatul
era obligat la restituirea sumei de la dublu la cvadruplu, exilul sau chiar pedeapsa cu moartea.
[220, p. 10]
n epoca imperial sfera de aplicare a aciunii repetundae a fost extins asupra tuturor
funcionarilor (de pild, cvasimagistraii imperiali, acuzatorii, avocaii, juraii etc).
Dac la nceputul epocii imperiale, condamnarea pentru corupie nu atrgea o sanciune
penal propriu-zis, ntruct sanciunile constau n anumite interdicii, spre mijlocul epocii
imperiale pedeapsa aplicat era exilarea i confiscarea averii persoanei corupte, iar spre finalul
legislaiei romane se fcea o delimitare ntre corupia n materie penal i corupia n materie
civil. Pentru corupia n cauze penale se aplica sanciunea exilului i confiscarea bunurilor, iar
pentru corupia n cauze civile se pltea o amend echivalent cu dublul sau triplul sumei
primite. [91, p. 87]
Dei exista un cadru legislativ care reglementa faptele de corupie, totui n Roma antic,
n anumite perioade, magistraii puteau primi unele daruri limitate. n acele vremuri, corupia era
nfloritoare, spunndu-se frecvent c pe un cetean bogat nu se va gsi nimeni s-l condamne.
[7, p. 238] Astfel c afirmaia, conform creia asprimea pedepselor nu a fost dect o piedic
neputincioas n calea corupiei, este pertinent, deoarece, la un moment dat, un cetean bogat,
oricare ar fi fost greeala sa, nu avea de ce s se mai team. [196, p. 592]
Corupia nu avea, n vechiul drept penal francez, o individualitate proprie. La fel ca dreptul
roman, i dreptul francez vechi confunda corupia cu nedreapta luare (concusiune) i chiar cu
37

furtul. n sfera funcionarilor care puteau fi sancionati pentru fapte de corupie erau cuprini:
guvernatorii i intendenii, care luau bani pentru a-i scpa pe anumii indivizi de corvezi ori
pentru a procura alte avantaje; efii i membrii campanilor militare, care luau sau cereau bani
pentru a feri casele sau satele de cartiruirea soldailor; seniorii care ncrcau pe supui cu noi
impozite; ofierii de justiie, avocaii, grefierii, judectorii, procurorii, notarii etc., care abuzau de
drepturile lor. [91, p. 88]
Pedepsele aplicate funcionarilor corupi erau similare cu cele existente n dreptul roman.
De exemplu, mituirea simpl se pedepsea cu interdicia temporar, privaiunea de serviciu,
restituirea de patru ori a sumei primite, nulitatea actelor, blamul i surghiunul, iar dac avusese
loc cu prilejul soluionrii unui caz penal se putea aplica pedeapsa cu moartea. Se remarc faptul
c persoana care ddea mit era sancionat la fel ca i persoana care primea banii sau foloasele.
[139, p. 72]
Analiznd jurisprudena perioadei respective, autorii de specialitate au constatat existena
unei confuzii la nivelul faptelor de corupie, ntre concusiune i mituire sau abuzul de putere,
precum i n ceea ce privete regimul sancionator aplicat persoanelor implicate n svrirea
unor astfel de fapte.
O prim incriminare distinct a corupiei pasive (lurii de mit), n dreptul francez, este cea
cuprins n CP napoleonian din 1810, care, n art. 177 183, incrimina luarea i darea de mit.
Dar, cu toate c incrimina darea de mit, CP francez din anul 1810 nu sanciona, n forma sa
iniial, traficul de influen. [139, p. 72]
n dreptul penal francez, infraciunea de trafic de influen apare abia n anul 1889. Astfel,
fapta de trafic de influen a fost definit i incriminat prin Legea din 4 iulie 1889.
Prin Ordonana din 8 februarie 1945, dup mai multe ncercri anterioare neizbutite
integral, legiuitorul francez a reuit s fac distincie foarte clar ntre corupia activ i cea
pasiv, sancionnd fapta coruptorului i a coruptului ca dou infraciuni autonome. De
asemenea, aceast ordonan a fcut posibil sancionarea traficului de influen ca delict analog,
dar nu identic, faptelor de corupie. [92, p. 92]
2.2. Reglementri internaionale n materia corupiei
Evoluia societilor contemporane relev faptul c, n profida consolidrii democraiei i a
statului de drept, a creterii rolului justiiei i administraiei n aciunea de prevenire i combatere
a criminalitii, continu s se reproduc diverse fapte de corupie, fraud i nelciune care
atenteaz la ordinea social i normativ i care implic ngrijorarea indivizilor i instituiilor
sociale.
38

Dei nu este un fenomen nou aprut, preocuparea majoritii statelor fa de fenomenul


corupiei s-a intensificat sensibil n ultima perioad, mai ales n condiiile internaionalizrii
acestui fenomen i apariiei unor noi forme de criminalitate, care sunt asociate i cu faptele de
corupie, ceea ce s-a reflectat i n adoptarea n acest sens a mai multor acte normative i
documente cu caracter internaional. [5, p. 7]
Dintre conveniile internaionale n materia prevenirii i combaterii corupiei, ne vom opri
asupra:

Conveniei penale privind corupia, adoptat la Strasbourg la 27 ianuarie 1999;

Conveniei civile asupra corupiei, adoptat la Strasbourg la 4 noiembrie 1999;

Conveniei Naiunilor Unite mpotriva corupiei, adoptat la New York la 31


octombrie 2003, semnat de Romnia la Merida la 9 decembrie 2003.

Convenia penal privind corupia, adoptat la Strasbourg la 27 ianuarie 1999, a fost


ratificat prin Legea nr. 27/2002. [116] Ea are un coninut variat, cuprinznd att norme de
procedur, ct i norme de drept penal substanial. n primele articole sunt menionate msurile
ce trebuie luate la nivel naional de ctre statele pri. [139, p. 95]
Potrivit art. 2, care se refer la corupia activ, fiecare parte adopt msurile legislative i
alte msuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infraciune, conform dreptului su
intern, atunci cnd s-a svrit cu intenie, fapta de a propune, de a oferi sau de a da, direct ori
indirect, orice folos necuvenit unuia dintre agenii si publici, pentru el sau pentru altcineva,
pentru ca acesta s ndeplineasc ori s se abin de la ndeplinirea unui act n exerciiul
funciilor sale.
Art. 3, care se refer la faptele de corupie pasiv, prevedea c fiecare stat are obligaia s
adopte msurile legislative i alte msuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca
infraciune, conform dreptului su intern, atunci cnd s-a svrit cu intenie, fapta unuia dintre
agenii si publici de a solicita sau de a primi, direct ori indirect, orice folos necuvenit pentru el
sau pentru altcineva ori de a accepta oferta sau promisiunea cu scopul de a ndeplini ori de a se
abine s ndeplineasc un act n exercitarea funciilor sale.
Corupia membrilor adunrilor publice naionale face obiectul art. 4, el oblignd statele
pri s adopte msurile legislative i alte msuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca
infraciune, conform dreptului su intern, faptele de corupie activ i pasiv, dac acestea se
refer la o persoan membr a unei adunri publice naionale care exercit puteri legislative sau
administrative.
Art. 5 face referire la corupia agenilor publici strini, conform cruia fiecare parte adopt
msurile legislative i alte msuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infraciune,
39

conform dreptului su intern, faptele menionate la art. 2 i 3, dac acestea se refer la un agent
public al unui alt stat.
n ceea ce privete corupia membrilor adunrilor publice strine, aceasta este reglementat
n cadrul art. 6, care prevede c fiecare parte adopt msurile legislative i alte msuri care se
dovedesc necesare pentru a incrimina ca infraciune, conform dreptului su intern, faptele de
corupie activ i pasiv, dac acestea se refer la o persoan membr a unei adunri publice,
care exercit puteri legislative sau administrative ale unui alt stat.
Corupia activ i corupia pasiv din sectorul privat sunt reglementate n cadrul art. 7 i 8,
respectiv: dac s-a svrit cu intenie, n cadrul unei activiti comerciale, fapta de a promite sau
de a da, direct sau indirect, orice folos necuvenit oricrei persoane care conduce sau lucreaz
pentru o entitate din sectorul privat, pentru aceasta sau pentru o alt persoan, cu scopul ca
aceasta s ndeplineasc sau s se abin s ndeplineasc un act, cu nclcarea obligaiilor sale;
dac s-a svrit cu intenie, n cadrul unei activiti comerciale, fapta oricrei persoane care
conduce sau lucreaz pentru o entitate din sectorul privat de a solicita sau de a primi, direct ori
prin intermediul terilor, un folos necuvenit sau de a accepta oferta ori promisiunea, pentru
aceasta sau pentru o alt persoan, cu scopul ca aceasta s ndeplineasc sau s se abin s
ndeplineasc un act, cu nclcarea obligaiilor sale.
Art. 9, 10 i 11 fac referire la corupia funcionarilor internaionali, a membrilor adunrilor
parlamentare internaionale i a judectorilor i agenilor curilor internaionale.
Infraciunea de trafic de influen este reglementat n cadrul art. 12, care prevede c
fiecare parte adopt msurile legislative i alte msuri care se dovedesc necesare pentru a
incrimina ca infraciune, conform dreptului su intern, dac s-a svrit cu intenie, fapta de a
propune, de a oferi sau de a da, direct ori indirect, orice folos necuvenit, cu titlu de remuneraie,
oricui afirm sau confirm c este capabil s exercite o influen n luarea unei decizii de ctre
oricare dintre persoanele vizate de art. 2, art. 4 - 6 i de art. 9 - 11, indiferent dac folosul
necuvenit este pentru sine sau pentru altcineva, precum i fapta de a solicita, de a primi sau de a
accepta oferta ori promisiunea, cu titlu de remuneraie, pentru o astfel de influen, indiferent
daca influena este sau nu este exercitat ori dac influena presupus produce sau nu produce
rezultatul dorit.
n temeiul art. 13 statele pri sunt obligate s adopte msurile legislative i alte msuri
care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infraciune, conform dreptului su intern, faptele
menionate la art. 6 paragrafele 1 i 2 din Convenia nr. 141 a Consiliului Europei, n condiiile
prevzute de acestea, atunci cnd infraciunea principal const n una dintre infraciunile
stabilite n baza art. 2 12 din prezenta convenie, n msura n care partea n-a formulat o
40

rezerv sau o declaraie referitoare la aceste infraciuni ori nu consider aceste infraciuni ca
fiind infraciuni grave la legislaia referitoare la splarea banilor.
Convenia prevede, de asemenea, conform art. 18, c persoanele juridice pot fi inute
responsabile de infraciuni de corupie activ, trafic de influen i de splare a capitalurilor,
stabilite n temeiul prezentei convenii, dac acestea sunt comise n contul lor de ctre o persoan
fizic ce acioneaz fie individual, fie n calitate de membru al unui organ al persoanei juridice,
n cadrul creia exercit atribuii de conducere referitoare la:
-

puterea de reprezentare a persoanei juridice; sau

autoritatea pentru a lua decizii n numele persoanei juridice; sau

autoritatea pentru a exercita un control n cadrul persoanei juridice, precum i pentru


participarea unei asemenea persoane fizice n calitate de complice sau de instigator la
comiterea infraciunilor sus-menionate.

Fcnd abstracie de cazurile deja prevzute la paragraful 1, fiecare parte ia msurile


necesare pentru a se asigura c o persoan juridic poate fi inut responsabil dac lipsa de
supraveghere sau de control din partea unei persoane fizice menionate la paragraful 1 a fcut
posibil comiterea infraciunilor menionate la paragraful 1 n contul respectivei persoane
juridice de ctre o persoan fizic supus autoritii sale.
Rspunderea persoanei juridice nu exclude urmrile penale mpotriva persoanelor fizice
autori, instigatori sau complici la infraciunile menionate.
Convenia civil asupra corupiei, adoptat la Strasbourg la 4 noiembrie 1999, a fost
ratificat de Romnia prin Legea nr. 147/2002 [113] i are ca obiect reglementarea unor mijloace
eficiente n favoarea persoanelor care au suferit o pagub rezultnd dintr-un act de corupie, cu
scopul de a le permite s i apere drepturile i interesele, inclusiv posibilitatea obinerii de
daune-interese.
n cadrul art. 2 al Conveniei civile asupra corupiei este definit termenul de corupie ca
fiind faptul de a solicita, de a oferi, de a da sau de a accepta, direct ori indirect, un comision ilicit
sau un alt avantaj necuvenit ori promisiunea unui astfel de avantaj necuvenit care afecteaz
exerciiul normal al unei funciuni sau comportamentul cerut beneficiarului comisionului ilicit
sau avantajului necuvenit ori promisiunii unui astfel de avantaj necuvenit.
n cadrul art. 3 i 4 din Convenia civil asupra corupiei se stipuleaz obligaia fiecrui
stat parte la convenie de a prevedea n dreptul su intern c pentru ca prejudiciul s poat fi
reparat trebuie s fie ndeplinite urmtoarele condiii: prtul a svrit sau a autorizat actul de
corupie ori a omis s ia msurile potrivite pentru prevenirea actului de corupie; reclamantul a
suferit o pagub; exist o legtur de cauzalitate ntre actul de corupie i prejudiciu. Dac mai
41

muli pri rspund pentru prejudiciul rezultnd din acelai act de corupie, ei vor rspunde n
solidar pentru acesta.
Convenia prevede n cadrul art. 5 obligaia statelor pri s instituie proceduri
corespunztoare care s permit persoanelor care au suferit un prejudiciu rezultnd dintr-un act
de corupie comis de unul dintre funcionarii si publici n exerciiul funciilor sale s cear s fie
despgubii de ctre stat sau, n cazul n care partea nu este un stat, de ctre autoritile
competente ale acestei pri.
De asemeni, potrivit art. 6 din Convenie, repararea prejudiciilor poate fi redus sau
eliminat innd seama de circumstanele dac reclamantul a contribuit, din vina sa, la
producerea prejudiciului sau la agravarea lui. Art. 7 prevede c aciunea n repararea
prejudiciului se prescrie la expirarea unui termen de cel puin 3 ani socotii din ziua n care
persoana care a suferit un prejudiciu a avut cunotin sau ar fi trebuit n mod normal s aib
cunotin de prejudiciu ori de actul de corupie sau de identitatea persoanei responsabile. Totui,
aceast aciune nu va putea fi exercitat dup expirarea unui termen de cel puin 10 ani socotii
de la data la care actul de corupie a fost comis.
Convenia Naiunilor Unite mpotriva corupiei, adoptat la New York la 31 octombrie
2003 a fost ratificat de Romnia prin Legea nr. 365/2004 [119] i are ca obiect:
a). promovarea i consolidarea msurilor n scopul prevenirii i combaterii corupiei n
modul cel mai eficient;
b). promovarea, nlesnirea i sprijinul cooperrii internaionale i asistenei tehnice n
scopul prevenirii corupiei i al luptei mpotriva acesteia, inclusiv recuperarea de bunuri;
c). promovarea integritii, responsabilitii i bunei gestiuni a afacerilor publice i a
bunurilor publice.
Convenia se aplic, n conformitate cu dispoziiile sale, prevenirii corupiei, anchetelor i
urmririlor privind corupia, precum i blocrii, sechestrului, confiscrii i restituirii produsului
provenind din infraciunile prevzute n conformitate cu prezenta convenie. n scopurile
aplicrii conveniei nu este necesar, n afara dispoziiilor contrare, ca infraciunile stabilite
conform acesteia s cauzeze o daun sau un prejudiciu patrimonial statului.
n temeiul art. 15 din convenie, care se refer la corupia agenilor publici naionali,
fiecare stat parte are obligaia de a adopta msuri legislative i alte msuri care se dovedesc a fi
necesare pentru a atribui caracterul de infraciune, n cazul n care actele au fost svrite cu
intenie:

42

a). faptei de a promite, de a oferi ori de a da unui agent public, direct sau indirect, un folos
necuvenit, pentru sine ori pentru alt persoan sau entitate, cu scopul de a ndeplini sau de a se
abine s ndeplineasc un act n exerciiul funciilor sale oficiale;
b). faptei unui agent public de a solicita ori de a accepta, direct sau indirect, un folos
necuvenit pentru sine ori pentru alt persoan sau entitate, cu scopul de a ndeplini sau de a se
abine s ndeplineasc un act n exerciiul funciilor sale oficiale.
Potrivit art. 16 din convenie, care se refer la corupia agenilor publici strini i a
funcionarilor organizaiilor publice internaionale, fiecare stat parte adopt msurile legislative
i alte msuri care se dovedesc a fi necesare pentru a atribui caracterul de infraciune, n cazul n
care actele au fost svrite cu intenie, n legtur cu fapta de a promite, de a oferi sau de a da
unui agent public strin ori unui funcionar al unei organizaii publice internaionale, direct sau
indirect, un folos necuvenit, pentru sine ori pentru alt persoan sau entitate, cu scopul de a
ndeplini ori de a se abine s ndeplineasc un act n exerciiul funciilor sale oficiale, n vederea
obinerii sau pstrrii unei piee ori a unui alt folos necuvenit n legtur cu activiti de comer
internaional. De asemenea, fiecare stat parte are n vedere s adopte msurile legislative i alte
msuri care se dovedesc a fi necesare pentru a atribui caracterul de infraciune, n cazul n care
actele au fost svrite cu intenie, faptei unui agent public strin sau unui funcionar al unei
organizaii publice internaionale de a solicita ori de a accepta, direct sau indirect, un folos
necuvenit pentru sine ori pentru alt persoan sau entitate, cu scopul de a ndeplini ori de a se
abine s ndeplineasc un act n exerciiul funciilor sale oficiale.
n cadrul art. 21 din convenie este stipulat obligaia fiecrui stat de a adopta msuri
legislative i alte msuri care se dovedesc a fi necesare cu privire la corupia n sectorul privat.
2.3. Evoluia reglementrilor normative n domeniul corupiei n Romnia
n vechiul drept penal romnesc corupia apare incriminat destul de trziu, n perioada
domniilor fanariote, cu toate c i n perioadele anterioare existau nendoielnic fapte de corupie.
Astfel, C.C.Giurscu afirma n lucrarea Istoria Romnilor faptul c dregtorii Principatelor
Romne acumulau foloase de pe urma exercitrii calitii de administratori publici, ct i de pe
urma funciei de judectori. [102, p. 387]
Fenomenul corupiei a devenit foarte rspndit n a doua jumtate a sec. al XVI-lea, cnd
diferena dintre daruri oficiale i neoficiale era greu de stabilit, ajungndu-se la situaia
inacceptabil ca funcionarii s cear daruri n mod fi. [129, p. 174]

43

Despre corupia judectorilor vorbete i Miron Costin n Letopiseul rii Moldovei, care
arat c acetia puteau fi sancionai, dup legile vechi, n situaia n care se lsau corupi. [91, p.
93]
n dreptul romnesc vechi nu se mai semnaleaz pn n sec. al XVIII- lea alte consemnri
istorice despre legi care reglementau faptele de corupie, existnd o perioad de aproximativ
dou secole n care nu au fost adoptate legi anticorupie. [132, p. 28]
Absena unor legi care s sancioneze faptele de corupie este pus pe seama corupiei
generalizate din acele vremuri, deoarece moravurile practicate n Fanar (cartier n
Constantinopol) au fost aduse de ctre demnitarii fanarioi n Principatele Romne, nlocuind
obiceiurile austere ale poporului romn. La sfritul sec. al XVIII-lea, n timpul ultimelor domnii
fanariote, corupia era att de grav nct n anul 1780 a aprut Pravilniceasca Condic a
domnitorului Alexandru Ion Ipsilante, al crei coninut debuta cu urmtorul text: Dar vai de
judectorul acela ce va mitui la hotrrilor judecilor pentru noi vegheat sau va strica dreptatea
pentru luarea de mit () nici ntr-un chip nu va putea scpa de grea pedeaps, a Domniei
mele. [91, p. 95]
Astfel, remarcm c art. 7 i 9 din Pravilniceasca Condic prevedeau interzicerea lurii i
drii de mit de ctre judectori, fapte sancionate cu pedepse nedeterminate. n schimb, faptele
de corupie ale altor funcionari nu erau practic sancionate, cu excepia interzicerii
aliveriurilor ispravnicilor (nlocuitorii vechilor cpitani de judee). n schimb, era incriminat
fapta de trafic de influen a reclamantului sau aprtorului constnd n apelarea la un al treilea
pentru a-i cere s pun influena sa n joc. Se observ faptul ca noiunea de trafic de influen
avea o accepiune mai extins dect cea din prezent, deoarece existena infraciunii nu era
condiionat de darea sau promisiunea drii unor sume de bani sau a altor foloase. De asemenea,
era sancionat att cumprtorul de influen, ct i vnztorul de influen. [139, p. 74]
Constatm c Pravilniceasca Condic este primul act normativ care incrimineaz
infraciunea de trafic de influen, ca delict distinct de luarea i darea de mit. Astfel, se observ
c ideea de trafic de influen apare cu un secol naintea reglementrii din CP francez. Din acest
punct de vedere, se poate spune c dreptul penal romn a contribuit la dezvoltarea dreptului
penal din Europa. [91, p. 96]
Condica criminaliceasc i procedura ei, adoptat n anul 1826, sub domnia lui Sturdza,
sanciona delictul de corupie ntr-o sfer mai restrns, ntruct sanciona doar faptele
funcionarilor care nlesneau evadarea condamnailor ce se aflau sub supravegherea lor.
Interesant este coninutul reglementrii, conform creia funcionarii care uurau evadarea erau
condamnai la pedeapsa nchisorii i obligai s ajute la urmrirea evadailor, iar dac euau
44

aveau obligaia s plteasc dublul preului corupiei n beneficiul instituiilor de binefacere.


[200, p. 17]
Urmare a reglementrilor legislative limitate, n anul 1852 apare Condica de drept penal i
procedur penal, adoptat n timpul domniei lui Barbu tirbei, care sanciona corupia pasiv i
activ cu pedepse diferite din punctul de vedere al gravitii. Mituitul era considerat mai
periculos dect mituitorul i era pedepsit mai sever. [139, p. 75] Se remarc apariia unui element
de noutate n acest text de lege, respectiv introducerea noiunii de funcionar public.
Dei CP din 1865 a avut ca surs de inspiraie CP francez din 1810, totui acesta a
incriminat numai corupia pasiv (luarea de mit) n art. 144 i 145. n schimb o inovaie a CP
din 1865 a fost faptul c acesta a incriminat ca infraciune distinct n art. 146 traficul de
influen.
Potrivit art. 144 (form rezultat ca urmare a republicrii CP n anul 1912) din cadrul
Capitolului II din Titlul VIII Crime i delicte contra intereselor publice din CP din 1865: Orice
funcionar de ramul administrativ sau judectoresc, orice agent sau nsrcinat al unei
administraiuni publice, care va fi primit sau va fi pretins daruri sau prezenturi, sau care va fi
acceptat promisiuni de asemenea lucruri, spre a face sau spre a nu face un act privitor la
funciunea sa, fie i drept, dar pentru care n-ar fi determinat de lege o plat, se va pedepsi cu
nchisoare de la doi pn la trei ani i cu amend ndoit a valorii lucrurilor primite sau
fgduite, fr ca aceast amend s poat fi mai mic de 200 lei, iar banii sau darurile ori
valoarea lor, se vor lua pe seama ospiciilor sau caselor de binefacere ale localitii unde s-a
comis mituirea. Ei nu vor mai putea ocupa funciune public i vor pierde dreptul la pensie. Cu
aceeai pedeapsa se va pedepsi i orice arbitru sau expert, numit sau de ctre tribunal sau de ctre
pri, care va fi acceptat promisiuni sau primit daruri sau prezenturi, pentru a da o deciziune sau
a emite o opiniune favorabil uneia din pri.
Conform art. 145 din Codul de la 1865: Dac mituirea s-a urmat asupra unui judector
sau jurat pronunnd n materii criminale n favoarea sau n contra acuzatului, pedeapsa va fi
maximul nchisorii i pierderea dreptului de a mai fi admis n serviciu pe toat viaa; el va pierde
i dreptul la pensiune. Dac mituirea s-a urmat asupra unui jurat pronunnd n materii de
expropriaiune, pedeapsa va fi nchisoarea de la un an pn la doi ani, pierderea dreptului de a
mai fi admis n serviciu pe toat viaa i a dreptului de pensiune.
Potrivit art. 146 din CP de la 1865: Oricare particular care, n numele su, sau n numele
vreunui funcionar public, administrativ sau judectoresc, cu tirea sau fr tirea acestuia, ntrun chip direct sau indirect, va cere, va lua, sau va face s i se promit daruri sau alte foloase
nelegitime, spre a interveni, spre a se face sau a nu se face vreun act din cele privitoare la
45

atribuiunile acelui funcionar, se va pedepsi cu nchisoare de la ase luni pn la doi ani i cu


amend n valoarea ndoit a lucrurilor luate sau promise, fr ca aceast amend s fie mai mic
dect 200 lei.
Lucrurile primite, sau valoarea lor, se vor lua n folosul ospiciilor sau caselor de binefacere
ale localitii unde s-a comis faptul.
Daca mijlocitorul va fi funcionar, va pierde dreptul de a mai ocupa funciuni i nu va
putea primi pensiune.
Din analiza textelor de lege citate anterior se constat c, CP din 1865 cuprinde o
reglementare modern a corupiei pasive, conine un sistem de norme unitare, riguros stabilite,
prevede pedepse determinate i echilibrate, introduce mai mult precizie n expresie i nu n
ultimul rnd incrimineaz infraciunea de trafic de influen. Reglementarea traficului de
influen reprezint elementul de noutate al CP din 1865, ns textul se inspir din gndirea
juridic romneasc anterioar, respectiv din Pravilniceasca Condic din 1780. [91, p. 101]
Concomitent cu aplicarea normelor CP de la 1865, n teritoriile romneti aflate sub
ocupaie strin se aplicau i dispoziiile altor coduri penale. De exemplu, n Bucovina se aplicau
prevederile CP austriac. [159, p. 140]
Realizarea unitii naionale, evoluia vieii social-politice i economice romneti,
dezvoltarea capitalismului n Romnia au determinat modificarea legislaiei penale. Astfel c n
data de 17 martie 1936 a fost adoptat un nou CP, care a intrat n vigoare la data de 1 ianuarie
1937. CP din 1937 nu a reprezentat doar o inovaie temporar, ci o realizare durabil.
O dovad elocvent a afirmaiei de mai sus o reprezint pstrarea coninutului
infraciunilor de corupie n CP intrat n vigoare la 1 ianuarie 1969. ns, coninutul infraciunilor
de corupie se regsete, ntr-o form similar, i n codul penal actual, deoarece modificrile n
materie nu au urmrit coninutul infraciunilor de corupie.
Faptele de corupie incriminate n CP de la 1937 erau: darea de mit (art. 250), luarea de
mit (art. 251) i traficul de influen (art. 252). [139, p. 77-78]
Potrivit art. 250 acela care d, ofer sau promite unui funcionar public, fie direct, fie
indirect, bani sau orice alt profit, ce dup lege nu i se cuvine, pentru a-l determina s
ndeplineasc, s nu ndeplineasc, sau s ntrzie ndeplinirea unui act privitor la funciunea sa,
ori s fac un act contrar ndatoririlor funciunii sale, comite delictul de mituire i se pedepsete
cu nchisoare corecional de la 6 luni la 3 ani i amend de la 5.000 la 10.000 lei.
Dac faptul se svrete fa de o persoan care deine un mandat efectiv ori fa de un
judector, jurat sau funcionar public nsrcinat cu predarea, recepia sau supravegherea unor
46

furnituri sau lucrri publice, ori cu stabilirea sau ncasarea impozitelor, pedeapsa este nchisoarea
corecional de la 1 la 5 ani i amend de la 5.000 la 15.000 lei.
Dac propunerea de mituire n-a fost acceptat, mituitorul se pedepsete cu nchisoare
corecional de la 2 la 6 luni.
Nu se socotete mituire faptul comis n condiiile art. 238.
Nu se pedepsete pentru mituire persoana care a dat mit, dac i-a fost pretins i dac prin
refuzul ei ar fi suferit o pagub inevitabil i important n raport cu situaia sa material.
Art. 251 prevedea faptul c: funcionarul public care, n scopul artat n articolul
precedent, pretinde sau primete, fie direct, fie indirect, bani sau orice alt folos ce nu i se cuvine,
ori accept o astfel de promisiune sau nu o respinge, comite delictul de luare de mit i se
pedepsete cu nchisoare corecional de la 1 la 5 ani, amend de la 5.000 la 15.000 lei i
interdicie corecional de la 1 la 5 ani.
Pedeapsa este nchisoarea corecional de la 2 la 5 ani, amend de la 5.000 la 15.000 lei i
interdicie corecional de la 1 la 5 ani, dac faptul se comite de ctre o persoan care deine un
mandat electiv, de un judector, jurat sau funcionar public nsrcinat cu predarea, recepia sau
supravegherea unor furnituri sau lucrri publice, ori stabilirea sau ncasarea impozitelor.
Delictul lurii de mit se pedepsete, n cazul prevzut n alin. (1) cu nchisoare
corecional de la 2 la 5 ani, amend de la 5.000 la 15.000 lei i interdicie corecional de la 2 la
5 ani, iar n cazul prevzut n alin. (2) - cu nchisoare corecional de la 3 la 8 ani, amend de la
5.000 la 15.000 lei i interdicie corecional de la 3 la 6 ani, dac cel mituit a svrit, din
aceasta cauz, un act nedrept sau ilegal.
n toate cazurile de dare i luare de mit, banii sau darurile ori valoarea lor se iau n folosul
fondului amenzilor.
Aa cum am remarcat deja, asemnrile ntre coninutul actual al infraciunilor de corupie
i cel existent n textele Codului de la 1937 sunt evidente.
Asemnri evidente se constat i ntre prevederile din cele dou coduri cu privire la
traficul de influen. Astfel, n conformitate cu art. 252 din CP de la 1937 acela care,
prevalndu-se de trecerea sau influena real sau presupus ce ar avea pe lng un funcionar
public, primete direct sau indirect sau face s i se promit lui sau altuia vreun dar, folos sau
remuneraie, pentru intervenia sa pe lng acel funcionar, ca s fac sau s nu fac vreun act ce
intr n cadrul atribuiilor sale, comite delictul de trafic de influen i se pedepsete cu
nchisoare corecional de la 6 luni la 2 ani, amend de la 2.000 la 10.000 lei i interdicia
corecional de la 1 la 3 ani.
47

Dac culpabilul primete direct sau indirect, sau face s se dea sau s se promit, lui sau
altuia vreun dar, folos sau remuneraie, sub pretext c trebuie s cumpere favoarea vreunui
funcionar public, pedeapsa este nchisoarea corecional de la 1 la 3 ani, amend de la 2.000 la
10.000 lei i interdicia corecional de la 1 la 3 ani.
Lucrurile primite sau valoarea lor se iau n folosul fondului amenzilor.
Dac se realizeaz o analiz n ansamblu a prevederilor CP din 1937, se poate remarca
faptul c n coninutul acestuia infraciunea de primire de foloase necuvenite nu era prevzut ca
infraciune de sine stttoare. Astfel, primirea de foloase necuvenite este o variant a infraciunii
de luare de mit.
CP din 1969 a pstrat n mare msur concepia CP din 1937, ns acesta a adus, n acelai
timp, i unele modificri secundare. Principalul elementul de noutate al CP din 1969 este
reprezentat de introducerea infraciunii de primire de foloase necuvenite n cadrul infraciunilor
de corupie.
n Capitolul I Infraciuni de serviciu sau n legtur cu serviciul al titlului VI din CP din
1969 erau incriminate patru fapte de corupie, respectiv luarea de mit (art. 254), darea de mit
(art. 255), primirea de foloase necuvenite (art. 256) i traficul de influen (art. 257).
Conform art. 254 (luarea de mit) fapta funcionarului care, direct sau indirect, pretinde
sau primete bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori accept promisiunea unor astfel de
foloase sau nu o respinge, n scopul de a ndeplini, a nu ndeplini ori a ntrzia ndeplinirea unui
act privitor la ndatoririle sale de serviciu sau n scopul de a face un act contrar acestor ndatoriri,
se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 12 ani i interzicerea unor drepturi.
Fapta prevzut n alin. (1), dac a fost svrit de un funcionar cu atribuii de control, se
pedepsete cu nchisoare de la 3 la 15 ani i interzicerea unor drepturi.
Banii, valorile sau orice alte bunuri care au fcut obiectul lurii de mit se confisc, iar
dac acestea nu se gsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor n bani.
Conform art. 255 (darea de mit) promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase,
n modurile i scopurile artate n art. 254, se pedepsesc cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani.
Fapta prevzut n alineatul precedent nu constituie infraciune atunci cnd mituitorul a
fost constrns prin orice mijloace de ctre cel care a luat mit.
Mituitorul nu se pedepsete dac denun autoritii fapta mai nainte ca organul de
urmrire s fi fost sesizat pentru acea infraciune.
Dispoziiile art. 254 alin. (3) se aplic n mod corespunztor, chiar dac oferta nu a fost
urmat de acceptare.
48

Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat n cazurile artate n
alin. (2) si (3).
Potrivit art. 256 (primirea de foloase necuvenite) primirea de ctre un funcionar, direct
sau indirect, de bani ori de alte foloase, dup ce a ndeplinit un act n virtutea funciei sale i la
care era obligat n temeiul acesteia, se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani.
Banii, valorile sau orice alte bunuri primite se confisc, iar dac acestea nu se gsesc,
condamnatul este obligat la plata echivalentului lor n bani.
Conform art. 257 (traficul de influen) primirea ori pretinderea de bani sau alte foloase
ori acceptarea de promisiuni, de daruri, direct sau indirect, pentru sine ori pentu altul, svrit
de ctre o persoan care are influen sau las s se cread c are influen asupra unui
funcionar pentru a-l determina s fac ori s nu fac un act ce intr n atribuiile sale de serviciu,
se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 10 ani.
Dispoziiile art. 256 alin. (2) se aplic n mod corespunztor.
Precizm c infraciunea de conflict de interese a fost incriminat prin prevederile art.
2531, articol introdus prin Legea nr. 278/2006, conform cruia fapta funcionarului public care,
n exerciiul atribuiilor de serviciu, ndeplinete un act ori particip la luarea unei decizii prin
care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soul sau o rud ori un afin
pn la gradul II inclusiv, sau pentru o alt persoan cu care s-a aflat n raporturi comerciale ori
de munc n ultimii 5 ani sau din partea creia a beneficiat ori beneficiaz de servicii sau foloase
de orice natur, se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani i interzicerea dreptului de a
ocupa o funcie public pe durat maxim.
Dispoziiile alin. (1) nu se aplic n cazul emiterii, aprobrii sau adoptrii actelor
normative. [117]
n perioada urmtoare anului 1989, apar primele modificri ale normelor care reglementau
faptele de corupie, realizate prin Legea nr. 65/1992 pentru modificarea i completarea CP
privind unele fapte de corupie.[n.n. Legea 65/1992 modific i completeaz Codul penal romn,
n vigoare pn la 1 februarie 2014] [121]
Pct. 1 din Legea nr. 65/1992 prevede introducerea unui alineat nou dup alin. (1) al art.
254, potrivit cruia fapta de luare de mit, dac a fost svrit de un funcionar cu atribuii de
control, se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 12 ani i interzicerea unor drepturi.
Potrivit pct. 2 se modific alin. (4) al art. 255, care va avea coninutul urmtor:
Dispoziiile art. 254 alin. (3) se aplic n mod corespunztor, chiar dac oferta nu a fost urmat
de acceptare.
49

Prin pct. 3 legiuitorul a modificat coninutul alin. (1) al art. 256 (primirea de foloase
necuvenite), astfel acest alineat va avea urmtorul coninut: Primirea de ctre un funcionar,
direct sau indirect, de bani ori de alte foloase, dup ce a ndeplinit un act n virtutea funciei sale
i la care era obligat n temeiul acesteia, se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu
amend.
Conform pct. 4 din Legea nr. 65/1992 a fost modificat i coninutul alin. (1) al art. 257
(traficul de influen), care va avea urmtorul coninut: Primirea ori pretinderea de bani sau alte
foloase, ori acceptarea de promisiuni de daruri, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul,
svrit de ctre o persoan care are influen sau las s se cread c are influen asupra unui
funcionar sau alt salariat, pentru a-l determina s fac ori s nu fac un act ce intr n atribuiile
sale de serviciu, se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 7 ani.
Prin pct. 5 din Legea nr. 65/1992, legiuitorul realizeaz o ultima modificare, care se refer
la textul art. 258 CP anterior (fapte svrite de ali salariai). Textul n noua redactare are
urmtorul coninut: Dispoziiile prevzute n prezentul capitol (n sfera crora intr i
infraciunile de corupie) privitoare la funcionari se aplic i altor salariai din cadrul
organizaiilor prevzute n art. 145, inclusiv al regiilor autonome i societilor comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat, precum i administratorilor i cenzorilor acestora.
Dispoziiile art. 254, art. 256 i art. 257 privitoare la funcionari se aplic i salariailor din
cadrul societilor comerciale cu capital privat, precum i administratorilor i cenzorilor
acestora.
Pentru asigurarea unui climat normal al vieii sociale i stvilirea tendinei de extindere a
infracionalitii de corupie ca fenomen notoriu, s-a impus realizarea de modificri majore
privind regimul juridic aplicabil faptelor de corupie, care au fost operate prin Legea nr. 78/2000
pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, care a suferit numeroase
modificri materializate prin Legea nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea
transparenei n exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri,
prevenirea i sancionarea corupiei. [114]
Astfel prin Legea nr. 78/2000 [122] legiuitorul a ncercat s realizeze protejarea n modul
cel mai eficient a ordinii de drept, aprarea celor mai importante valori sociale i reprimarea
faptelor de corupie ori asimilate, care pun n pericol sistemul economic, financiar, social,
structura de stat i chiar relaiile externe.
Prin art. 1 din Legea nr. 78/2000, legiuitorul stabilete msuri de prevenire, descoperire i
sancionare a faptelor de corupie i se aplic urmtoarelor persoane:
50

a). care exercit o funcie public, indiferent de modul n care au fost nvestite, n cadrul
autoritilor publice sau instituiilor publice;
b). care ndeplinesc, permanent sau temporar, potrivit legii, o funcie sau o nsrcinare, n
msura n care particip la luarea deciziilor sau le pot influena, n cadrul serviciilor publice,
regiilor autonome, societilor comerciale, companiilor naionale, societilor naionale,
unitilor cooperatiste sau al altor ageni economici;
c). care exercit atribuii de control, potrivit legii;
d). care acord asisten specializat unitilor prevzute la lit. a) i b), n msur n care
particip la luarea deciziilor sau le pot influena;
e). care, indiferent de calitatea lor, realizeaz, controleaz sau acord asisten specializat,
n msur n care particip la luarea deciziilor sau le pot influena, cu privire la: operaiuni care
antreneaz circulaia de capital, operaiuni de banc, de schimb valutar sau de credit, operaiuni
de plasament, n burse, n asigurri, n plasament mutual ori privitor la conturile bancare i cele
asimilate acestora, tranzacii comerciale interne i internaionale;
f). care dein o funcie de conducere ntr-un partid sau ntr-o formaiune politic, ntr-un
sindicat, ntr-o organizaie patronal ori ntr-o asociaie fr scop lucrativ sau fundaie;
g). alte persoane fizice dect cele prevzute la lit. a)-f), n condiiile prevzute de lege.
n cadrul art. 2 din Legea nr. 78/2000 legiuitorul prevede c persoanele stipulate la art. 1
sunt obligate s ndeplineasc ndatoririle ce le revin din exercitarea funciilor, atribuiilor sau
nsrcinrilor ncredinate, cu respectarea strict a legilor i a normelor de conduit profesional,
i s asigure ocrotirea i realizarea drepturilor i intereselor legitime ale cetenilor, fr s se
foloseasc de funciile, atribuiile ori nsrcinrile primite, pentru dobndirea pentru ele sau
pentru alte persoane de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.
De asemeni, potrivit art. 3 din Legea nr. 78/2000, persoanele care exercit o funcie
public, indiferent de modul n care au fost nvestite, n cadrul autoritilor publice sau
instituiilor publice, precum i persoanele care dein o funcie de conducere, de la directori
inclusiv, n sus, n cadrul regiilor autonome, companiilor naionale, societilor naionale,
societilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraiei publice locale este acionar,
instituiilor publice implicate n realizarea procesului de privatizare, Bncii Naionale a
Romniei, bncilor la care statul este acionar majoritar, au obligaia s i declare averea n
condiiile prevzute de Legea nr. 115/1996 privind declararea i controlul averii demnitarilor,
magistrailor, a unor persoane cu funcii de conducere i control i a funcionarilor publici.
Nedepunerea declaraiei de avere de ctre persoanele sus-menionate atrage declanarea din
oficiu a procedurii de control al averii n condiiile Legii nr. 115/1996.
51

n cadrul art. 4 din Legea nr. 78/2000, legiuitorul a stipulat c persoanele care exercit o
funcie public, indiferent de modul n care au fost nvestite, n cadrul autoritilor publice sau
instituiilor publice i cele care exercit atribuii de control, potrivit legii, au obligaia s declare,
n termen de 30 de zile de la primire, orice donaie direct ori indirect sau daruri manuale
primite n legtur cu exercitarea funciilor sau atribuiilor lor, cu excepia celor care au o
valoare simbolic. Dispoziiile Legii nr. 115/1996 referitoare la modalitatea depunerii declaraiei
de avere se aplic n mod corespunztor i n cazul persoanelor sus-menionate.
Legea nr. 78/2000 prevede la art. 5 (articol modificat prin Legea nr. 187/2012) trei
categorii de infraciuni: infraciunile de corupie, infraciuni asimilate infraciunilor de corupie,
i infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.
Infraciuni de corupie sunt infraciunile prevzute la art. 289-292 din Noul CP romn,
inclusiv atunci cnd acestea sunt comise de persoanele prevzute la art. 308 din Noul CP romn.
Infraciuni asimilate infraciunilor de corupie sunt infraciunile prevzute la art. 10 13
din Legea nr. 78/2000.
Infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene corupie sunt
infraciunile prevzute la art. 181 185 din Legea nr. 78/2000, prin sancionarea crora se asigur
protecia fondurilor i a resurselor Uniunii Europene.
Art. 6 din Legea nr. 78/2000 (articol modificat prin Legea nr. 187/2012) prevede c
infraciunea de luare de mit, prevzut la art. 289 din Noul CP romn, infraciunea de dare de
mit, prevzut la art. 290 din Noul CP romn, infraciunea de trafic de influen, prevzut la
art. 291 din Noul CP romn i cumprarea de influen, prevzut la art. 292 din Noul CP romn
se pedepsesc potrivit acelor texte de lege. Dispoziiile art. 308 din Noul CP romn se aplic n
mod corespunztor.
Potrivit textului art. 61 (articol abrogat prin Legea nr. 187/2012) promisiunea, oferirea sau
darea de bani, de daruri ori alte foloase, direct sau indirect, unei persoane care are influen sau
las s se cread c are influen asupra unui funcionar, pentru a-l determina s fac ori s nu
fac un act ce intr n atribuiile sale de serviciu, se pedepsea cu nchisoarea de la 2 la 10 ani.
Fptuitorul nu se pedepsea dac denuna autoritii fapta mai nainte ca organul de urmrire s fi
fost sesizat pentru acea fapt. Banii, valorile sau orice alte bunuri care fcuser obiectul
infraciunii se confiscau, iar dac acestea nu se gseau, condamnatul era obligat la plata
echivalentului lor n bani. n cazul n care opera cauza de nepedepsire, banii, valorile sau orice
alte bunuri se restituiau persoanei care le dduse. Observm ca prin coninutul art. 61 era
sancionat fapta cumprtorului de influen, fapt care n prezent este sancionat prin art. 292
din Noul CP romn.
52

Art. 7 din Legea nr. 78/2000 (articol modificat prin Legea nr. 187/2012) prevede c
faptele de luare de mit sau trafic de influen svrite de o persoan care exercit o funcie de
demnitate public, este judector sau procuror, este organ de cercetare penal sau are atribuii de
constatare ori de sancionare a contraveniilor ori este una dintre persoanele prevzute la art. 293
din Noul CP romn se sancioneaz cu pedeapsa prevzut la art. 289 sau 291 din Noul CP
romn, ale crei limite se majoreaz cu o treime.
n conformitate cu art. 8, 81, 82 i 9 din Legea nr. 78/2000 (articole abrogate prin Legea nr.
187/2012), legiuitorul stipula faptul c prevederile art. 254 257 din CP romn anterior, precum
i prevederile art. 61 din Legea nr. 78/2000 (articol abrogat prin Legea nr. 187/2012), se aplicau
n mod corespunztor i altor categorii de persoane, categorii de persoane stipulate n mod
expres.
Infraciunile prevzute la art. 10 13 din Legea nr. 78/2000 sunt infraciuni asimilate
infraciunilor de corupie.
n temeiul art. 10 din Legea nr. 78/2000, sunt pedepsite cu nchisoarea de la 3 la 10 ani i
interzicerea unor drepturi urmtoarele fapte, dac sunt svrite n scopul obinerii pentru sine
sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite:
a) stabilirea, cu intenie, a unei valori diminuate, fa de valoarea comercial real, a
bunurilor aparinnd operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administraiei publice
locale este acionar, comis n cadrul aciunii de privatizare ori de executare silit, de
reorganizare sau lichidare judiciar ori cu ocazia unei operaiuni comerciale, ori a bunurilor
aparinnd autoritii publice sau instituiilor publice, n cadrul unei aciuni de vnzare a acestora
sau de executare silit, svrit de cei care au atribuii de conducere, de administrare, de
gestionare, de executare silit, de reorganizare ori lichidare judiciar;
b) acordarea de subvenii cu nclcarea legii sau neurmrirea, conform legii, a respectrii
destinaiei subveniilor;
c) utilizarea subveniilor n alte scopuri dect cele pentru care au fost acordate, precum i
utilizarea n alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmeaz s fie
rambursate din fonduri publice.
n conformitate cu art. 11 din Legea nr. 78/2000, fapta persoanei care, avnd sarcina de a
supraveghea, a controla, a reorganiza sau a lichida un operator economic privat, ndeplinete
pentru acesta vreo nsrcinare, intermediaz ori nlesnete efectuarea unor operaiuni comerciale
sau financiare ori particip cu capital la un asemenea operator economic, dac fapta este de
natur a-i aduce direct sau indirect un folos necuvenit, constituie infraciune i se pedepsete cu
nchisoare de la un an la 5 ani i interzicerea unor drepturi. Dac fapta a fost svrit ntr-un
53

interval de 5 ani de la ncetarea nsrcinrii, pedeapsa este nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau
amend.
Potrivit art. 12 din Legea nr. 78/2000 sunt pedepsite cu nchisoarea de la 1 la 5 ani
urmtoarele fapte, dac sunt svrite n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani,
bunuri ori alte foloase necuvenite:
a). efectuarea de operaiuni financiare, ca acte de comer, incompatibile cu funcia,
atribuia sau nsrcinarea pe care o ndeplinete o persoan ori ncheierea de tranzacii financiare,
utiliznd informaiile obinute n virtutea funciei, atribuiei sau nsrcinrii sale;
b). folosirea, n orice mod, direct sau indirect, de informaii ce nu sunt destinate publicitii
ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaii.
n cadrul art. 13 din Legea nr. 78/2000, legiuitorul a prevzut c fapta persoanei care
ndeplinete o funcie de conducere ntr-un partid, ntr-un sindicat sau patronat ori n cadrul unei
persoane juridice fr scop patrimonial, de a folosi influena ori autoritatea sa n scopul obinerii
pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepsete cu
nchisoarea de la 1 la 5 ani.
Prevederile Legii nr. 78/2000 sunt aplicabile i infraciunilor comise mpotriva intereselor
financiare ale Uniunii Europene prevzute la art. 181-185, prin sancionarea crora se asigur
protecia fondurilor i a resurselor Uniunii Europene.
Potrivit art. 181 din Legea nr. 78/2000, folosirea sau prezentarea cu rea-credin de
documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete, dac fapta are ca rezultat obinerea pe
nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de
aceasta ori n numele ei, se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 7 ani i interzicerea unor drepturi.
Cu aceeai pedeapsa se sancioneaz omisiunea de a furniza, cu tiin, datele cerute potrivit legii
pentru obinerea de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele
administrate de aceasta ori n numele ei, dac fapta are ca rezultat obinerea pe nedrept a acestor
fonduri. Dac faptele menionate mai sus au produs consecine deosebit de grave, limitele
speciale ale pedepsei se majoreaz cu jumtate.
Conform art. 182 din Legea nr. 78/2000, schimbarea, fr respectarea prevederilor legale,
a destinaiei fondurilor obinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele
administrate de aceasta ori n numele ei se pedepsete cu nchisoare de la un an la 5 ani i
interzicerea unor drepturi.
Cu aceeai pedeaps se sancioneaz schimbarea, fr respectarea prevederilor legale, a
destinaiei unui folos legal obinut, dac fapta are ca rezultat diminuarea ilegal a resurselor din
bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori n numele ei.
54

Dac faptele sus-mentionate au produs consecine deosebit de grave, limitele speciale ale
pedepsei se majoreaz cu jumtate.
n temeiul art. 183 din Legea nr. 78/2000, folosirea sau prezentarea cu rea-credin de
documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegal a
resurselor ce trebuie virate ctre bugetul general al Uniunii Europene sau ctre bugetele
administrate de aceasta ori n numele ei, se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 7 ani i
interzicerea unor drepturi.
Cu aceeai pedeaps se sancioneaz omisiunea de a furniza, cu tiin, datele cerute
potrivit legii, dac fapta are ca rezultat diminuarea ilegal a resurselor ce trebuie virate ctre
bugetul general al Uniunii Europene sau ctre bugetele administrate de aceasta ori n numele ei.
Dac faptele sus-menionate au produs consecine deosebit de grave, limitele speciale ale
pedepsei se majoreaz cu jumtate.
Prin art. 184 din Legea nr. 78/2000 legiuitorul prevede sancionarea tentativei infraciunilor
prevzute la art. 181-183.
Art. 185 din Legea nr. 78/2000 prevede sancionarea din culp a anumitor fapte. Astfel,
conform art. 185, nclcarea din culp de ctre directorul, administratorul sau persoana cu
atribuii de decizie ori de control n cadrul unui operator economic a unei ndatoriri de serviciu,
prin nendeplinirea acesteia sau ndeplinirea ei defectuoas, dac fapta a avut ca rezultat
svrirea de ctre o persoan care se afl n subordinea sa i care a acionat n numele acelui
operator economic a uneia dintre infraciunile prevzute la art. 181-183 sau svrirea unei
infraciuni de corupie ori de splare a banilor n legtur cu fondurile Uniunii Europene, se
pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend.
Prin Legea nr. 571/2004 [120] au fost reglementate anumite msuri privind protecia
persoanelor care au reclamat ori au sesizat nclcri ale legii n cadrul autoritilor publice,
instituiilor publice i al altor uniti, svrite de ctre persoane cu funcii de conducere sau de
execuie din autoritile, instituiile publice i din celelalte uniti bugetare prevzute la art. 2 din
aceast lege.
Potrivit art. 2 din Legea nr. 571/2004, dispoziiile acesteia se aplic autoritilor i
instituiilor publice din cadrul administraiei publice centrale, administraiei publice locale,
aparatului Parlamentului, aparatului de lucru al Administraiei Prezideniale, aparatului de lucru
al Guvernului, autoritilor administrative autonome, instituiilor publice de cultur, educaie,
sntate i asisten social, companiilor naionale, regiilor autonome de interes naional i local,
precum i societilor naionale cu capital de stat. De asemenea, legea se aplic i persoanelor
55

numite n consilii tiinifice i consultative, comisii de specialitate i n alte organe colegiale


organizate n structura ori pe lng autoritile sau instituiile publice.
Conform art. 5 din Legea nr. 571/2004, semnalarea unor fapte de nclcare a legii de ctre
persoanele menionate la art. 1 i 2, prevzute de lege ca fiind abateri disciplinare, contravenii
sau infraciuni, constitutie avertizare n interes public i privete:
a). infraciuni de corupie, infraciuni asimilate infraciunilor de corupie, infraciuni n
legtur direct cu infraciunile de corupie, infraciunile de fals i infraciunile de serviciu sau n
legtur cu serviciul;
b). infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene;
c). practici sau tratamente prefereniale ori discriminatorii n exercitarea atribuiilor
unitilor prevzute la art. 2;
d). nclcarea prevederilor privind incompatibilitaile i conflictele de interese;
e). folosirea abuziv a resurselor materiale sau umane;
f). partizanatul politic n exercitarea prerogativelor postului, cu excepia persoanelor alese
sau numite politic;
g). nclcri ale legii n privina accesului la informaii i a transparenei decizionale;
h). nclcarea prevederilor legale privind achiziiile publice i finanrile nerambursabile;
i). incompetena sau neglijena n serviciu;
j). evaluri neobiective ale personalului n procesul de recrutare, selectare, promovare,
retrogradare i eliberare din funcie;
k). nclcri ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu
nerespectarea legii;
l). emiterea de acte administrative sau de alta natur care servesc interese de grup sau
clientelare;
m). administrarea defectuoas sau frauduloas a patrimoniului public i privat al
autoritilor publice, instituiilor publice i al celorlalte uniti prevzute la art. 2;
n). nclcarea altor dispoziii legale care impun respectarea principiului bunei administrri
i cel al ocrotirii interesului public.
Art. 6 din Legea nr. 571/2004 prevede procedura de sesizare privind nclcarea legii sau a
normelor deontologice i profesionale, care poate fi fcut, alternativ sau cumulativ:
a). efului ierarhic al persoanei care a nclcat prevederile legale, potrivit art. 5;
b). conductorului autoritii publice, instituiei publice sau al unitii bugetare din care
face parte persoana care a nclcat prevederile legale, potrivit art. 5, sau n care se semnaleaz
practica ilegal, chiar dac nu se poate identifica exact fptuitorul;
56

c). comisiilor de disciplin sau altor organisme similare din cadrul autoritii publice,
instituiei publice sau al unitii prevzute la art. 2, din care face parte persoana care a nclcat
legea, conform art. 5;
d). organelor judiciare;
e). organelor nsrcinate cu constatarea i cercetarea conflictelor de interese i a
incompatibilitilor;
f). comisiilor parlamentare;
g). mass-media;
h). organizaiilor profesionale, sindicale sau patronale;
i). organizaiilor neguvernamentale.
Art. 7 prevede faptul c avertizorii beneficiaz de protecie n faa comisiei de disciplin
sau a altor organe similare, dup cum urmeaz:
a) avertizorii n interes public beneficiaz de prezumia de bun-credin, n condiiile art.
4 lit. h), pn la proba contrar;
b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile
de disciplin sau alte organisme similare din cadrul autoritilor publice, instituiilor publice sau
al altor uniti prevzute la art. 2 au obligaia de a invita presa i un reprezentant al sindicatului
sau al asociaiei profesionale. Anunul se face prin comunicat pe pagina de internet a autoritii
publice, instituiei publice sau a unitii bugetare, cu cel puin 3 zile lucrtoare naintea edinei,
sub sanciunea nulitii raportului i a sanciunii disciplinare aplicate.
n situaia n care cel reclamat prin avertizarea n interes public este ef ierarhic, direct sau
indirect, ori are atribuii de control, inspecie i evaluare a avertizorului, comisia de disciplin
sau alt organism similar va asigura protecia avertizorului, ascunzndu-i identitatea.
n cazul avertizrilor n interes public, prevzute la art. 5 lit. a) si b), se vor aplica din
oficiu prevederile art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind protecia martorilor.
Art. 9 din Legea nr. 571/2004 prevede c, n litigiile de munc sau n cele privitoare la
raporturile de serviciu, instana poate dispune anularea sanciunii disciplinare sau administrative
aplicate unui avertizor, dac sanciunea a fost aplicat ca urmare a unei avertizri n interes
public, fcut cu bun-credin.
Instana verific proporionalitatea sanciunii aplicate avertizorului pentru o abatere
disciplinar, prin compararea cu practica sancionrii sau cu alte cazuri similare din cadrul
aceleiai autoriti publice, instituii publice sau uniti bugetare, pentru a nltura posibilitatea
sancionrii ulterioare i indirect a actelor de avertizare n interes public, protejate prin prezenta
lege.
57

n conformitate cu dispoziiile Legii nr. 187/2012 pentru punerea n aplicare a Legii nr.
286/2009 privind Codul penal, Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (Noul CP romn) a intrat
n vigoare de la data de 1 februarie 2014, dat la care CP romn anterior (CP din 1969) s-a
abrogat.
Dup cum se poate observa din expunerile anterioare, n Romnia exist mai multe acte
normative care reglementeaz infraciunile de corupie. Urmare acestui aspect, consider c, la
nivelul statului romn, se impune adoptarea unui singur act normativ care s reglementeze
infraciunile de corupie, ntruct acest fapt ar avea o influen pozitiv asupra aciunilor de
prevenire i combatere a corupiei.
2.4. Aspecte evolutive ale normativului n materia corupiei n Republica Moldova
n evoluia reglementrilor normative n materia prevenirii i combaterii fenomenului
corupiei n Republica Moldova, stabilim diferite forme de atitudine luate de ctre legiuitor ntr-o
anumit perioad de dezvoltare a statului i societii n ansamblu. i, deoarece aceast atitudine
a fost diferit, problematica corupiei rmne a fi una important i la etapa actual de existen a
statului Republica Moldova.
n cadrul unui studiu recent Privind dosarele de corupie arhivate n instanele de judecat
n perioada 01.01.2010-30.06.2012 [26, p. 6] se subliniaz c problema corupiei n Republica
Moldova este un subiect inevitabil i una din cele mai stringente; ea devine un subiect pe larg
abordat n cadrul discuiilor publice, sondajelor sociologice, reglementrilor legislative i
negocierilor politice. Studiul, de asemenea, precizeaz c, chiar dac ofer legi i organe de
aplicare a legilor, statul continu s eueze n combaterea corupiei. [26, p. 6]
Pentru a ntregi profilul psihologic al subiectului infraciunilor de corupie este necesar, se
costat prin intermediul studiului enunat, a nelege motivaia care i determin la comiterea
acestor fapte. Dac subiectul faptelor de corupere pasiv urmrete obinerea anumitor bunuri i
foloase pentru sine sau pentru alte persoane (obiectul material al infraciunii), atunci subiectul
faptelor de corupere activ urmrete obinerea unui anumit comportament din partea subiectului
pasiv, care l-ar ajuta la rezolvarea favorabil a necesitilor sale (contraprestaia). [26, p. 16]
n anul 1996 n Republica Moldova a fost adoptat Legea Republicii Moldova privind
combaterea corupiei i protecionismului. [123] Potrivit Legii nr. 900/96 corupia era definit ca
un fenomen antisocial ce reprezint o nelegere nelegal ntre dou pri, una propunnd sau
promind privilegii sau beneficii nelegitime, cealalt, antrenat n serviciul public, consimind
sau primindu-le n schimbul executrii sau neexecutrii unor anumite aciuni funcionale ce
conin elemente ale infraciunii prevzute n CP.
58

Protecionismul este, n baza legii enunate, o aciune sau o inaciune a factorului de


decizie viznd protejarea n rezolvarea unor probleme a persoanelor interesate, prin atitudine
favorabil fa de ele, indiferent de motivele de care s-a condus, care nu conine elemente ale
infraciunii. [123]
n realizarea efectiv a acestei legi, n anul 2005 este adoptat Strategia naional de
prevenire i combatere a corupiei. [165] n legtur cu aceast Strategie, corupia avea
urmtoarea formulare normativ: un fenomen complex, multistructural i multidimensional, un
fenomen economic, social i politic, a crui complexitate este determinat de diverse cauze, care
pot fi grupate n: economice (costul ridicat al vieii, cu o tendin de cretere continu;
degradarea economiei i, ca efect, pauperizarea populaiei; salariile mici, pltite cu ntrziere, ale
funcionarilor publici; bugetul de stat neviabil; suprareglementarea sectorului privat),
instituionale (politica de cadre defectuoas; promovarea n posturi de rspundere a unor
persoane incompetente i corupte; lipsa de transparen n activitatea administraiei publice
centrale i locale, n organele de drept; libertatea excesiv acordat factorilor de decizie;
posibilitatea redus de demascare a persoanelor corupte; nzestrarea insuficient a organelor de
drept cu mijloace tehnice; lipsa de resurse umane, logistice i de tactici eficiente), de ordin legal
(lacunele existente n legislaie, lipsa unor mecanisme eficiente de executare a acesteia), politice
(lipsa de voin i de responsabilitate politic; existena unor factori interni i externi care impun
interesele de grup la luarea unor decizii; nesoluionarea problemei raioanelor de est; erorile
comise n procesul de realizare a reformelor economice i sociale; concurena politic neloial;
traficul de influen asupra mass-mediei i organelor de drept), sociale i morale (in de cultur,
mentalitate, tradiii de activitate corupional n organele puterii i de drept i constau n:
dezintegrarea i demoralizarea societii; erodarea valorilor etice; informarea insuficient a
societii civile; apatia i pasivitatea civic; tolerana public; polarizarea social; dependena
mijloacelor de informare n mas). Multitudinea cauzelor corupiei determin diversitatea
sferelor afectate i complexitatea aciunilor necesare prevenirii i combaterii acestui fenomen.
[165, p. 7-8]
Ulterior, n anul 2008, este adoptat o nou lege - Lege Republicii Moldova cu privire la
prevenirea i combaterea corupiei [112], care mbuntete efectiv dispoziiile normative
adoptate anterior. n conformitate cu art. 2 al acestui act normativ corupia reprezint fapt
ilegal care afecteaz exercitarea normal a funciei i care const fie n folosirea de ctre
subiectul actelor de corupie sau al faptelor de comportament corupional a funciei sale pentru
solicitarea, primirea sau acceptarea, direct sau indirect, pentru sine sau pentru o alt persoan, a
unor foloase materiale sau a unui avantaj necuvenit, fie n promisiunea, oferirea sau acordarea
59

ilegal a unor asemenea foloase sau avantaje necuvenite subiecilor actelor de corupie. n acelai
sens, se definete i folosul material - valoare corporal sau incorporal, mobil sau imobil,
dobndit prin orice mijloc, precum i acte juridice sau alte documente care atest un titlu ori un
drept cu privire la aceasta, precum i avantajul necuvenit - servicii, privilegii, favoruri, scutiri de
obligaii i alte foloase care amelioreaz nemeritat situaia n raport cu aceea pe care persoana o
avusese naintea comiterii actului de corupie sau faptului de comportament corupional. [112]
Noutatea Legii nr. 90/2008 reiese inclusiv din prevederile art. 4, care evideniaz subiecii
actelor de corupie sau ai faptelor de comportament corupional, acetia fiind: a) funcionarii
publici, persoanele cu funcii de demnitate public, personalul din cabinetul persoanelor cu
funcii de demnitate public i cele din autoritile publice autonome sau de reglementare,
concurenii electorali, persoanele de ncredere ale concurenilor electorali, alte persoane
prevzute de legislaie; b) persoanele care gestioneaz o organizaie comercial, obteasc sau
alt organizaie nestatal; c) persoanele publice strine i funcionarii internaionali. [112]
Mai mult dect att, art. 15 al Legii 90/2008 precizeaz c se consider fapte de
comportament corupional al persoanelor care cad sub incidena prezentei legi: a) implicarea n
activitatea unor alte organe, ntreprinderi, instituii i organizaii, indiferent de tipul de
proprietate i forma lor juridic de organizare, n cazul n care faptul acesta nu ine de
competena lor, fcnd uz de serviciu, care conduce la conflict de interese; b) participarea cu
drept de vot sau de decizie la examinarea i soluionarea problemelor ce vizeaz interesele lor
personale sau interesele persoanelor cu care se afl n raporturi de rudenie; c) acordarea de
sprijin, neprevzut de actele normative, n activitatea de ntreprinztor sau de alt gen privat sau
calitatea de a fi nsrcinat cu afaceri al unor teri n autoritatea administraiei publice n care
lucreaz sau care li se subordoneaz, sau a crei activitate o controleaz; d) acordarea fr just
temei a preferinei unor persoane fizice sau juridice la elaborarea i emiterea deciziei; e)
beneficierea de privilegii pentru a obine pentru sine sau pentru alte persoane credite i
mprumuturi, procurarea hrtiilor de valoare, a bunurilor imobiliare i altor bunuri profitnd de
situaia de serviciu; f) folosirea ilicit, n interese proprii sau n interesul unor alte persoane, a
bunurilor publice puse la dispoziie pentru exercitarea funciei; g) folosirea informaiei
recepionate n exercitarea funciei n interes personal sau n interesul unor alte persoane n cazul
n care aceast informaie nu poate fi divulgat; h) refuzul, n interes personal sau n interesul
unor alte persoane, de a acorda persoanelor fizice sau juridice informaia permis prin acte
normative, trgnarea acordrii unei astfel de informaii ori prezentarea intenionat a unor
informaii eronate sau selective; i) gestionarea resurselor materiale i financiare publice contrar
destinaiei lor, n interes propriu sau n interesul unor alte persoane; j) primirea de la orice
60

persoan fizic sau juridic de cadouri sau avantaje care le pot influena corectitudinea n
exercitarea funciei, cu excepia cazurilor prevzute de lege. [112]
n conformitate cu art. 16 al Legii nr. 90/2008, subiecii actelor de corupie sau ai faptelor
de comportament corupional, persoanele fizice i persoanele juridice sunt trase la rspundere, n
conformitate cu CP RM, pentru svrirea cu vinovie a actelor de corupie. Sunt acte de
corupie: a) coruperea activ; b) coruperea pasiv; c) traficul de influen; d) luarea de mit; e)
darea de mit; iar acte conexe actelor de corupie urmtoarele aciuni svrite n legtur direct
cu actele de corupie: a) abuzul de putere sau abuzul de serviciu; b) excesul de putere sau
depirea atribuiilor de serviciu; c) legalizarea veniturilor obinute din acte de corupie; d)
mpiedicarea nfptuirii justiiei; e) nsuirea de bunuri; f) cauzarea de daune materiale prin
nelciune sau prin abuz de ncredere; g) distrugerea sau deteriorarea de bunuri; h)
protecionismul; i) falsificarea rezultatelor votrii. j) coruperea alegtorilor; k) falsul n acte
publice; l) falsul n documente contabile. [112]
n realizarea dispoziiilor normative prevzute prin coninutul Legii nr. 90/2008, n anul
2011 este adoptat i o nou Strategia Naional Anticorupie, prevzut pe anii 2011-2015.
[164] Opernd cu dispoziiile acestei Strategii, stabilim c n orice societate, manifestarea
corupiei este determinat de o pluralitate complex de factori economici, instituionali, de ordin
legal, politici, sociali i morali, iar lupta eficient mpotriva corupiei necesit o bun nelegere
a fiecrui factor n parte i a modalitilor prin care influena lui poate fi diminuat. De altfel,
stabilim c factorii enunai n coninutul Strategiei Naionale Anticorupie din 2011 erau
cunoscui i mult mai nainte, fiind fixai i n coninutul Strategiei adoptate n 2005, iar
fenomenul, ca atare, a cptat un nivel deosebit de dezvoltare. n conformitate cu Strategia
Naional Anticorupie din 2011, se stabilete, de asemenea, c bunele practici internaionale de
contracarare a corupiei au utilizat teoria economic a nelegerii fenomenului vizat, a cauzelor i
a consecinelor lui. Potrivit acestei teorii, principala motivaie a persoanelor care svresc acte
de corupie este dorina de a se mbogi, de a obine beneficii, foloase sau avantaje. Astfel, din
perspectiva teoriei economice, corupia este o afacere, iar persoanele care se angajeaz n
activiti de corupie cntresc, pe de o parte, avantajele pe care le vor obine i le compar, pe
de alt parte, cu riscurile la care se expun. La nivel normativ se identific faptul c n Republica
Moldova practicarea corupiei rmne a fi o afacere convenabil atta timp ct va continua s
aduc beneficii considerabile persoanelor corupte fr ca riscurile aferente, n cazul depistrii
aciunii lor, s fie prea mari. [164]

61

Atitudinea diferit a legiuitorului moldovean fa de reglementarea fenomenului de


corupie i sancionarea faptelor de corupie a fost determinat, n special, din analiza cadrului
normativ elaborat i adoptat pe parcursul ultimilor douzeci de ani.
Astfel, n conformitate cu CP RM n redacia 1961, nu se fcea nicio distincie ntre
infraciuni de serviciu ori n legtur cu serviciul, comise n sectorul public, de alte asemenea
infraciuni realizate ntr-un sector privat. De asemenea, CP RM n redacia 1961 nu determina
categoria infraciunilor de corupie n ansamblul de infraciuni prevzute de legea penal. ns,
prin coninutul Cap. VIII CP RM n redacia 1961, se prevedeau infraciunile svrite de
persoane cu funcie de rspundere i aprea ca incriminri: [33]
- abuzul de putere sau abuzul de serviciu (art. 184 CP RM n redacia 1961);
- excesul de puterea sau depirea atribuiilor de serviciu (art. 185 CP RM n redacia
1961);
- neglijena (art. 186 CP RM n redacia 1961);
- nerespectarea cerinelor Legii Republicii Moldova cu privire la funcionarea limbilor pe
teritoriul Republicii Moldova (art. 1861 CP RM n redacia 1961);
- luarea de mit (art. 187 CP RM n redacia 1961);
- mijlocirea mitei (art. 1871 CP RM n redacia 1961);
- darea de mit (art. 188 CP RM n redacia 1961);
- traficul de influen (art. 1881 CP RM n redacia 1961);
- falsul n acte publice (art. 189 CP RM n redacia 1961);
- abuzurile la emiterea hrtiilor de valoare (art. 1891 CP RM n redacia 1961);
- abuzurile pe piaa hrtiilor de valoare (art. 1892 CP RM n redacia 1961);
- primirea de ctre funcionar a recompensei ilicite (art. 1893 CP RM n redacia 1961);
- nerespectarea de ctre persoana cu funcii de rspundere a prevederilor Legii privind
combaterea corupiei i protecionismului (art. 1894 CP RM n redacia 1961).
Analiza CP RM n redacia 1961 ofer posibilitatea de a stabili c nu ntreg sistemul
acestor infraciuni a fost adoptat la 24 martie 1961, o mare parte a acestor norme fiind prevzute
ulterior, pe msura modificrii unor relaii sociale ori apariiei necesitii reglementrii
raporturilor juridice de aceast natur. Astfel, art. 186/1 a fost introdus prin Legea din 10 iulie
1991; art.187/1 - prin Ucazul din 24 mai 1962; art. 189/1 - prin Legea din 3 mai 1996; art. 189/2
- prin Legea nr. 1326 din 25 septembrie 1997; art. 188/1, 189/3, 189/4 - prin Legea nr. 1375 din
19 noiembrie 1997. [33]
Art. 187 alin. (1) CP RM n redacia 1961 prevedea infraciunea de luare de mit, ca fiind
luarea de ctre o persoan cu funcii de rspundere, personal sau prin mijlocitor, a mitei sub
62

form de bani, hrtii de valoare, alte bunuri sau avantaje cu caracter patrimonial, acceptarea de
servicii, privilegii sau beneficii, care nu i se cuvin, pentru ndeplinirea unei aciuni (inaciuni) sau
ndeplinirea cu ntrziere a unei aciuni n interesul mituitorului sau persoanelor pe care le
reprezint dac asemenea aciune (inaciune) intr n obligaiile de serviciu ale persoanei cu
funcii de rspundere (sau, n virtutea funciei sale, aceasta poate contribui la o asemenea aciune
(inaciune), precum i protecia n serviciu a persoanei corupte.
n conformitate cu CP RM n vigoare, vechea reglementare a lurii de mit a fost separat
n dou norme: coruperea pasiv infraciune n sectorul public, i luarea de mit n domeniul
privat.
Art. 324 alin. (1) CP RM prevede coruperea pasiv ca fiind pretinderea, acceptarea sau
primirea, personal sau prin mijlocitor, de ctre o persoan public sau de ctre o persoan
public strin de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice form, ce nu i se cuvin,
pentru sine sau pentru o alt persoan, sau acceptarea ofertei ori promisiunii acestora pentru a
ndeplini sau nu ori pentru a ntrzia sau a grbi ndeplinirea unei aciuni n exercitarea funciei
sale sau contrar acesteia.
Varianta tipic a infraciunii de luare de mit (art. 333 alin. (1) CP RM) prevede pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de ctre un arbitru ales sau
numit s soluioneze prin arbitraj un litigiu, de ctre o persoan care gestioneaz o organizaie
comercial, obteasc ori o alt organizaie nestatal sau de ctre o persoan care lucreaz pentru
o astfel de organizaie, de ctre un participant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de
pariat de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice form, ce nu i se cuvin, pentru sine sau
pentru o alt persoan, sau acceptarea unor oferte ori promisiuni din partea acestora pentru a
ndeplini sau nu, pentru a ntrzia sau a grbi ndeplinirea unei aciuni fiind n exerciiul funciei
sale sau contrar acesteia fie n cadrul unui eveniment sportiv sau al unui eveniment de pariat.
De la art. 187 CP RM n redacia 1961 i art. 324, 333 CP RM n vigoare se observ o
implicare activ a legiuitorului Republicii Moldova n cadrul soluionrii problematicii complexe
a prevenirii i combaterii fenomenului infracional prin mijloace de drept penal. ns,
instabilitatea cadrului normativ adoptat denot o multitudine de probleme curente i care
mpiedic eficiena luptei cu fenomenul n cauz. De exemplu, art. 324 CP RM a fost modificat
prin Legea nr. 245 din 2 decembrie 2011 i Legea nr. 78 din 12 aprilie 2012; art. 333 CP RM a
fost modificat prin Legea nr. 78 din 12 aprilie 2012 i Legea nr. 38 din 21 martie 2013.
Spre deosebire de CP RM n vigoare, CP RM n redacia 1961 avea prevzut ca
incriminare infraciunea de mijlocire a mituirii (art. 1871). Varianta tipic a infraciunii prevedea
c mijlocirea mituirii se pedepsete cu privaiune de libertate pe un termen de la doi la opt ani.
63

n calitate de circumstane agravante figurau: svrirea infraciunii, n mod repetat, de o


persoan anterior condamnat pentru mituire, prin abuz de serviciu (sancionat n baza art.
1871 alin. (2) CP RM n redacia 1961 cu privaiune de libertate pe un termen de la apte la
cincisprezece ani cu confiscarea averii); svrirea infraciunii de o persoan cu nalt funcie
de rspundere sau n interesul unei organizaii criminale (sancionat n baza art. 1871 alin. (3)
CP RM n redacia 1961 cu privaiune de libertate pe un termen de la zece la douzeci de ani cu
confiscarea averii). [33]
Asemenea infraciunii de luare de mit prevzut de CP RM n redacia 1961, darea de
mit, de asemenea, a fost separat n corelaie cu sectorul public ori privat: coruperea activ
sectorul public (art. 325 CP RM) i darea de mit sectorul privat (art. 334 CP RM).
CP RM n redacia 1961 nu prevedea cteva modaliti specifice infraciunii de dare de
mit, prevznd n dispoziiile art. 188 CP darea de mit. n conformitate cu art. 325 CP RM,
varianta tipic a infraciunii de corupere activ prevede promisiunea, oferirea sau darea,
personal sau prin mijlocitor, unei persoane publice sau unei persoane publice strine de bunuri,
servicii, privilegii sau avantaje sub orice form, ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o
alt persoan, pentru a ndeplini sau nu ori pentru a ntrzia sau a grbi ndeplinirea unei
aciuni n exercitarea funciei sale sau contrar acesteia.
n coninutul componenei de baz a infraciunii de luare (art. 334 CP RM) se descrie:
promisiunea, oferirea sau darea, personal sau prin mijlocitor, unui arbitru ales sau numit s
soluioneze prin arbitraj un litigiu, unei persoane care gestioneaz o organizaie comercial,
obteasc ori o alt organizaie nestatal sau unei persoane care lucreaz pentru o astfel de
organizaie, unui participant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat de bunuri,
servicii, privilegii sau avantaje sub orice form, ce nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o alt
persoan, pentru a ndeplini sau nu, pentru a ntrzia sau a grbi ndeplinirea unei aciuni fiind
n exerciiul funciei sale sau contrar acesteia fie n cadrul unui eveniment sportiv sau al unui
eveniment de pariat.
Stabilim, astfel, c la nivel de cadru normativ, legislaia penal n vigoare indic un
ansamblu de semne de identificare a infraciunii de dare de mit, spre deosebire de legea
anterioar, care nu le meniona n niciun mod.
Sub aspectul sancionrii infraciunii de luare de mit n form tipic, conform CP n
redacia 1961, constatm c aceasta era privaiune de libertate pe un termen de la trei la zece ani
cu confiscarea averii i privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a practica anumite
activiti pe un termen de pn la cinci ani.
64

n conformitate cu art. 324 alin. (1) CP RM, coruperea pasiv se pedepsete cu nchisoare
de la 3 la 7 ani cu amend n mrime de la 1000 la 3000 uniti convenionale i cu privarea de
dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe un termen de la 2 la
5 ani, iar n baza art. 333 alin. (1) CP RM, luarea de mit se pedepsete cu amend n mrime de
la 500 la 1500 uniti convenionale sau cu nchisoare de pn la 3 ani, n ambele cazuri cu
privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe un
termen de pn la 5 ani. Se identific clar faptul c infraciunile de luare de mit i corupere
pasiv se sancioneaz cu un maxim mai mic de nchisoare dect norma anterioar de luare de
mit, care, n principiu, le comasa (dei pedeapsa general a privaiunii de libertate, comparativ
cu nchisoarea, la nivel maxim era mai mic).
Dup cum am menionat anterior, problematica complex a corupiei n Republica
Moldova este un subiect actual, inevitabil i foarte stringent. Acest ultim lucru a fost declarat i
prin lucrrile Conferinei Naionale Anticorupie, care a fost desfurat la 9 decembrie 2013 n
Republica Moldova. n contextul sesiunilor Conferinei s-a oferit, printre altele, i constatrile,
cu privire la faptul c n 60% din cazurile de corupie, instanele emit hotrri de condamnare a
inculpailor, n 31% - hotrri de ncetare i n 9% - hotrri de achitare a procesului penal n
privina inculpailor. [26, p. 32] Conform studiului desfurat de Centrul Naional Anticorupie,
s-a demonstrat c n 27%-29% din dosarele penale examinate, instanele au dispus liberarea de
rspundere penal cu tragere la rspundere administrativ, stabilind amend de la 50 pn la 150
u.c., n toate cazurile fiind dispus soluia de ncetare a procesului penal n privina inculpatului.
Nu n toate cauzele instanele i motiveaz pe baza cror circumstane au ajuns la concluzia c
corectarea inculpatului este posibil fr a fi supus rspunderii penale. [26, p. 37] De asemenea,
n 26-27% din cazurile de condamnare, la stabilirea pedepsei s-au aplicat prevederile art. 79 CP,
oferind astfel posibilitate instanei s aplice persoanei o pedeaps mai blnd dect cea prevzut
de lege pentru infraciunea respectiv. [26, p. 38] n baza aceluiai studiu, se indic faptul c
instana de judecat a aplicat n perioada de referin ca pedeaps: amenda penal - 86%;
nchisoare cu suspendarea executrii pedepsei - 29% (pe un termen mediu de 2,1 ani, cu
suspendarea executrii pedepsei pe un termen de pn la 1,8 ani); nchisoarea cu executarea real
0%; privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate sau de a ocupa o anumit funcie 31% (pe un termen mediu de 2,6 ani). [26, p. 41] n principiu, este clar insistena i realitatea
sancionrii persoanelor care comit infraciuni de corupie, n perioada de referin
neidentificndu-se nicio persoan care a fost condamnat real la pedeapsa nchisorii. Este lipsit,
n viziunea noastr, i necesitatea de a revizui, pe cale legislativ, sanciunile pentru infraciunile
de corupie n vederea sporirii pedepselor i atribuirii categoriei de infraciuni grave. [26, p. 41]
65

Or, situaia expus anterior precizeaz ineficiena aplicrii pedepselor chiar i mai mici adoptate.
n acest caz, mijloacele i metodele de sancionare a fenomenului corupiei urmeaz, probabil, a
fi identificate n alte mecanisme. Nu susinem, de asemenea, necesitatea identificat n coninutul
studiului, de a introduce n CP RM noiunea de infraciune de corupie, pentru care s fie
interzis aplicarea art. 55, 79, 90 i 94 CP RM, precum i aplicarea limitat a prevederilor art. 80
CP RM. [26, p. 41]
i, pe bun dreptate se constat de ctre Transparency International Moldova, precum c,
n general, Parlamentul, n mod tradiional, nu ezit s-i declare voina de a pune n aplicare
anumite mecanisme anticorupie, ezitnd, ns, la fel, n mod tradiional, s dea eficien real
acestor mecanisme i realmente s aplice aceste mecanisme. Ca remediu, societatea civil ar
trebui s insiste i s monitorizeze continuu procesul de implementare a legilor adoptate. [168, p.
18] Adic, dac Parlamentul declar prevenirea i combaterea corupiei ca prioritate de baz,
pornind de la modul de implementare a strategiilor i legilor anticorupie, aceast prioritate n
realitate nu pare a fi susinut corespunztor de Parlament. Dup cum constat Transparency
International Moldova, orict de perfect ar fi legea, aceasta rmne steril, dac nu
responsabilizeaz subiecii vizai. [168, p. 18]
Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO), n baza analizei independenei
instituionale a unor autoriti i instituii publice responsabile de implementarea politicilor din
domeniul dreptului, au constatat, n anul 2013, urmtoarele aspecte: legile referitoare la
instituiile menionate trebuie s prevad n mod expres independena, autonomia funcional i
operativ (garaniile date trebuie s includ nu doar interzicerea imixtiunii n gestionarea
cazurilor individuale, dar i sanciuni pentru recomandarea politic de examinare i investigare a
unor situaii i cazuri); garaniile de independen pentru instituiile cu sarcini de a combate
fenomene cu implicarea factorilor decizionali importani trebuie asigurate prin reglementarea
tuturor activitilor instituiilor doar prin legi adoptate; pentru instituiile i autoritile care se
afl n subordinea executivului garaniile de independen instituional trebuie prevzute n mod
obligatoriu i accentuat (interzicerea imixtiunii n activitatea funcional i operaional din
partea executivului trebuie nsoit de sanciuni; instituiile pot fi doar obiectul controlului i
supravegherii din punctul de vedere al legalitii); autonomia bugetar prevede c instituia
trebuie s poat formula singur propriul buget, reieind din obiectivele i planurile
instituionale; adoptarea procedurilor i protocoalelor de activitate privitor la toate situaiile
relevante activitii angajailor pe marginea cazurilor i situaiilor ce va facilita cunoaterea i
respectarea acestora de ctre angajai, prin urmare crend o protecie mai mare; legislaia va
prevedea mecanisme eficiente de protejare a angajailor instituiilor date de influena
66

nejustificat din afar i din interiorul instituiei; asigurarea n practic a sancionrii penale n
cazul influenelor din afar asupra angajailor instituiei; asigurarea independenei procesuale,
administrative i logistice a angajailor responsabili de calificarea cauzelor. [25, p. 42]
Evident, evaluarea riscurilor de corupie este un proces complex, care const ntr-un ir
succesiv de activiti, nendeplinirea, ndeplinirea superficial sau parial a unei etape, care are
drept consecine imposibilitatea stabilirii acelor vulnerabiliti i deficiene [158, p. 35]
Monitorizarea politicilor anticorupie n autoritile publice centrale, prin intermediul
coordonatorilor L. Carasciuc, G. Bostan, n anul 2013, a pus n eviden anumite probleme n
aplicarea mecanismului intern de prevenire a corupiei, care ar putea fi depite prin: extinderea
procedurilor de autoevaluare a riscurilor de corupie asupra instituiilor subordonate autoritilor
publice, n special - asupra celor cu riscuri sporite de corupie; elaborarea unor standarde de
integritate instituional; mbuntirea procesului de monitorizare efectuat de ctre Centru
Naional Anticorupie a evalurii riscurilor i a implementrii planurilor de integritate prin
presiuni exercitate asupra autoritilor i prin presiuni exercitate asupra Guvernului care ar trebui
s sancioneze orice eec instituional n aplicarea mecanismului intern de prevenire a corupiei;
transparentizarea procedurilor de autoevaluare, a rezultatelor autoevalurii, a analizelor CNA la
acest compartiment prin plasarea informaiilor/documentelor de rigoare pe site-urile
instituionale. [163, p. 43]
n rezultatul monitorizrii au fost formulate urmtoarele recomandri: instituirea unui
cadru regulator privind liniile fierbini anticorupie; asigurarea de ctre autoritile publice
centrale a unei vizibiliti sporite a numerelor de telefon a liniilor fierbini anticorupie;
desemnarea n cadrul autoritilor publice a persoanelor responsabile de comunicare cu cetenii
n cadrul liniilor anticorupie, care s posede competenele i abilitile necesare; asigurarea
funcionrii continue a liniilor anticorupie, indiferent de perioada concediilor anuale sau de
boal a persoanelor responsabile de linia anticorupie; extinderea cilor de informare a publicului
despre oportunitile accesrii liniilor fierbini. [163, p. 45]
Insistena actual de prevenire i combatere a fenomenului corupional n Republica
Moldova a fost urmat de un ansamblu de pai, care evideniaz tendina autoritilor de a se
lansa cu adevrat n lupta cu acest fenomen antisocial i prejudiciabil, precum este corupia.
Astfel, V. Gribincea, menioneaz c dac dorim s avem ntr-adevr msuri anticorupie
eficiente, atunci cei care sunt menii s combat corupia trebuie s nu fie predispui s fie
corupi. [104] Oricum, menioneaz cu adevrat V. Gribincea, corupia nu poate fi combtut
doar printr-o msur. Sunt patru elemente care trebuie abordate atunci cnd se dorete
combaterea corupiei. Prima vizeaz, bineneles, msurile care ar face judectorii s-i
67

preuiasc profesia (garanii sociale, salarii i msuri menite s asigure prestigiul profesiei), al
doilea tip de msuri in de transparena n procesul decizional (actele publice ar trebui s aib un
grad maxim de transparen astfel nct s descurajeze corupia), al treilea set de msuri vizeaz
limitarea discreiei celor care iau decizii i aici unificarea practicii judectoreti este crucial; al
patrulea set de masuri sunt cele care s descurajeze actele de corupie (sanciuni dure pentru
corupie). [104]
n ultimul trimestru al anului 2013 a fost elaborat un pachet de legi, care au ca scop
prevenirea i combaterea fenomenului corupiei n Republica Moldova. Astfel, elaborarea i
adoptarea Legii privind salarizarea judectorilor a fost condiionat (dup cum este indicat n
nota informativ la proiectul de lege) de necesitatea prevenirii i combaterii eficiente a corupiei
n sectorul justiiei. Prin adoptarea legii, se menioneaz c va fi exclus una din potenialele
premise pentru perpetuarea corupiei n sistemul judectoresc i va duce la mbuntirea
imaginii justiiei i a judectorului, ceea ce va contribui la realizarea eficient a reformei n
sectorul justiiei i la realizarea procesului de integrare a Republicii Moldova n Uniunea
European. n fapt, ca finalitate poate fi asigurarea eficient a drepturilor i libertilor
fundamentale ale omului, or, acesta este principiul de baz al activitii organelor de stat. [157]
n acelai sens, a fost elaborat proiectul Legii privind modificarea Legii cu privire la statutul
judectorului din 20 iulie 1995, nr. 544-XIII. [144]
De asemenea, un proiect important elaborat i pus la dispoziia Parlamentului pentru
adoptare este proiectul de lege privind testarea integritii profesionale. [154] n baza art. 2 al
proiectului legii se prevede c testarea integritii profesionale se efectueaz n scopul: a)
asigurrii integritii profesionale, prevenirii i combaterii corupiei n cadrul entitilor publice;
b) verificrii modului de respectare a obligaiilor i atribuiilor de serviciu, precum i regulilor de
conduit de ctre agenii publici; c) identificrii, evalurii i nlturrii vulnerabilitilor i a
riscurilor care ar determina sau favoriza comiterea actelor de corupie, actelor conexe corupiei
sau faptelor de comportament corupional; d) neadmiterii influenelor necorespunztoare n
legtur cu exercitarea obligaiilor sau atribuiilor de serviciu ale agenilor publici. [154] n
ansamblu, proiectul legii reprezint o inovaie n spaiul legislativ al Republicii Moldova i
reglementeaz un spectru de msuri preventive orientate spre diminuarea vulnerabilitilor i
riscurilor de corupie din cadrul autoritilor publice. Proiectul de lege se propune a avea caracter
de lege organic, deoarece conine prevederi privitoare la drepturile i libertile persoanei,
reglementeaz anumite aspecte ale activitii unor autoriti publice i interaciunea dintre
diverse autoriti, conine reglementri legate de contestarea sanciunilor etc. [145]
68

n pachetul de acte normative elaborat de Guvernul Republicii este inclus i proiectul Legii
cu privire la rspunderea disciplinar a judectorilor. Dup cum se declar n coninutul notei
informative la proiectul legii, n raport cu impactul proiectului asupra prevenirii/combaterii
corupiei i criminalitii, proiectul va avea un impact semnificativ pentru responsabilizarea
judectorilor i asigurarea calitii activitii acestora. Asigurarea unui sistem echitabil i eficient
pentru tragerea la rspundere disciplinar a judectorilor este un element-cheie n vederea
atingerii obiectivelor respective. Prin aceasta se va asigura compatibilitatea cadrului legislativ i
instituional naional cu standardele internaionale i regionale n domeniul rspunderii
disciplinare a judectorilor. [143; 156]
Proiectul de lege pentru modificarea i completarea unor acte normative, aprobat prin
Hotrrea Guvernului din 28 octombrie 2013, nr. 829 [155] pune n seam mai multe msuri
legate de prevenirea i combaterea fenomenului corupional. Drept msur anticorupie, se
propune stabilirea interdiciei de comunicare a judectorului cu participanii la proces sau cu alte
persoane, dac o astfel de comunicare este legat de dosarul aflat n procedura judectorului i
are loc n alt mod dect cel prevzut de regulile de procedur; revizuirea sanciunilor din CP
pentru infraciunile de corupie, prin majorarea amenzii i a termenului pedepsei privarea de
dreptul de a ocupa anumite funcii publice sau de a exercita o anumit activitate pentru un
termen de pn la 15 ani. [125]
Prin intermediul Legii Republicii Moldova nr. 326 din 23 decembrie 2013 (n vigoare din
25 februarie 2014) au fost modificate limitele amenzii penale: maximul de 10000 uniti
convenionale de amend n cazul comiterii infraciunii din interes material, iar pentru persoanele
juridice pn la 20000 lei.
A fost inclus n aciune, prin acelai act normativ, instituia confiscrii extinse (art. 1061
CP RM) pentru infraciunile prevzute de art. 158, 164, 165, 1851, 1852, 189, 190, 191, 196, 199,
206, 2081, 2082, 214, 2141, 2171-2174, 218, 219, 220, 236-2462, 248-256, 2603, 2604, 279, 280,
283, 284, 290, 292, 302, 311 alin. (2), 312 alin. (2) lit. b), 324-329, 3302, 332-3351, 3521, 359361, 3621 i dac fapta a fost comis din interes material.. Confiscarea extins se dispune dac
sunt ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii:
a) valoarea bunurilor dobndite de persoana condamnat, ntr-o perioad de 5 ani nainte
i dup svrirea infraciunii, pn la data emiterii sentinei, depete n mod
substanial veniturile dobndite licit de aceasta;
b) instana judectoreasc are convingerea, n baza probelor prezentate n dosar, c
bunurile respective provin din activiti infracionale de natura celor prevzute la alin.
(1).
69

La aplicarea prevederilor legii se va lua n calcul i valoarea bunurilor transferate de ctre


persoana condamnat sau de un ter unui membru de familie, persoanelor cu care persoana
condamnat a stabilit relaii asemntoare acelora dintre soi ori dintre prini i copii, n cazul n
care convieuiesc cu acesta, persoanelor juridice asupra crora persoana condamnat deine
controlul, fie altor persoane care tiau sau trebuiau s tie despre dobndirea ilicit a bunurilor.
La stabilirea diferenei dintre veniturile licite i valoarea bunurilor dobndite se vor avea n
vedere valoarea bunurilor la data dobndirii lor i cheltuielile fcute de persoana condamnat.
Dac bunurile supuse confiscrii nu se gsesc sau au fost amestecate cu bunurile dobndite
licit, n locul lor se confisc bani i bunuri care acoper valoarea acestora.
Se confisc, de asemenea, bunurile i banii obinui din exploatarea sau folosirea bunurilor
supuse confiscrii, inclusiv bunurile n care au fost transformate sau convertite bunurile
provenite din activitile infracionale, precum i veniturile sau foloasele obinute din aceste
bunuri.
Confiscarea nu poate depi valoarea bunurilor dobndite n perioada prevzut la alin. (2),
care excedeaz nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate.
De asemenea, a fost majorat pedeapsa pentru coruperea pasiv, n partea ce ine de
amend i privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii publice sau de a exercita o anumit
activitate: n locul amenzii de la 1000 la 3000 u.c. amend de la 4000 la 6000 u.c., iar privarea
n locul termenului de la 2 la 5 ani, se pune n aciune termenul de la 5 la 10 ani. Dup
asemenea procedee se mresc i pedepsele prevzute pentru formele agravante ale infraciunii de
corupere pasiv, infraciunile de corupere activ, trafic de influen, abuz de putere sau abuz de
serviciu, exces de putere sau depire a atribuiilor de serviciu, neglijen n serviciu, falsul n
acte publice, luarea de mit, darea de mit, abuzul de serviciu.
A fost introdus art. 3302 CP RM mbogirea ilicit, care are urmtorul coninut
normativ: varianta tipic deinerea de ctre o persoan cu funcie de rspundere sau persoan
public, personal sau prin intermediul unor teri, a bunurilor despre care tia sau trebuia s tie c
valoarea acestora depete substanial veniturile dobndite licit, se pedepsete cu amend n
mrime de la 6000 la 8000 u.c. sau cu nchisoare de la 3 la 7 ani, n ambele cazuri cu privarea de
dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe un termen de la 10 la
15 ani. n form agravant fapta comis de ctre o persoan cu demnitate public se pedepsete
cu amend n mrime de la 8000 la 10000 u.c. sau cu nchisoare de la 7 la 15 ani, n ambele
cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe
un termen de la 10 la 15 ani.
70

ntreg pachetul proiectelor de legi a fost expertizat favorabil de ctre Consiliul Europei i
este orientat spre descurajarea actelor de corupie, sancionarea mai sever i efectiv a
infraciunilor de corupie n sectorul justiiei i crearea climatului zero toleran fa de
corupie n sectorul justiiei. [125]
2.5. Concluzii la Capitolul 2
1) Fenomenul corupiei are rdcini adnci n istorie, acesta fcndu-i prezena n planul
relaiilor sociale n perioada n care au aprut primele forme de organizare uman. De-a lungul
istoriei, corupia a fost vzut diferit de ctre grupurile sociale.
2) Evoluia societilor contemporane relev faptul c, n profida consolidrii democraiei
i a statului de drept, a creterii rolului justiiei i administraiei n aciunea de prevenire i
combatere a criminalitii, continu s se reproduc diverse fapte de corupie, fraud i
nelciune care atenteaz la ordinea social i normativ i care implic ngrijorarea indivizilor
i instituiilor sociale.
3) Fenomenul corupiei a devenit foarte rspndit n Romnia n a doua jumtate a sec. al
XVI-lea, cnd diferena dintre daruri oficiale i neoficiale era greu de stabilit, ajungndu-se la
situaia inacceptabil ca funcionarii s cear daruri n mod fi.
4) Se constat c Pravilniceasca Condic este primul act normativ care incrimineaz
infraciunea de trafic de influen, ca delict distinct de luarea i darea de mit. Se observ c
ideea de trafic de influen apare cu un secol naintea reglementrii din CP francez. Din acest
punct de vedere, se poate spune c dreptul penal romn a contribuit la dezvoltarea dreptului
penal din Europa.
5) Pentru asigurarea unui climat normal al vieii sociale i stvilirea tendinei de extindere
a infracionalitii de corupie ca fenomen notoriu, s-a impus realizarea de modificri majore
privind regimul juridic aplicabil faptelor de corupie, care au fost operate prin Legea nr.
286/2009 privind Codul penal i Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i
sancionarea faptelor de corupie, care a suferit numeroase modificri materializate, n principal,
prin Legea nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea
demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea
corupiei i Legea nr. 187/2012 pentru punerea n aplicare a Legii nr. 286/2009.
6) Dup cum se poate observa din expunerile anterioare, n Romnia exist mai multe acte
normative care reglementeaz infraciunile de corupie. Urmare acestui aspect, consider c, la
nivelul statului romn, se impune adoptarea unui singur act normativ care s reglementeze
infraciunile de corupie, ntruct acest fapt ar avea o influen pozitiv asupra aciunilor de
prevenire i combatere a corupiei.
71

3.
CARACTERISTICA JURIDICO-PENAL A INFRACIUNII DE LUARE DE MIT
POTRIVIT LEGISLAIEI PENALE A ROMNIEI
3.1. Consideraii generale
Istoria societii umane ne demonstreaz c fenomenul infracional al corupiei a existat
din cele mai vechi timpuri. Unii juriti consider chiar c tendina omului spre corupie a existat
dintotdeauna. Fcndu-i apariia nc din antichitate, tot din acea perioad corupia a fost i
reprimat, fiind aplicate pedepse aspre i msuri de prevenire i combatere. Cu toate acestea,
fenomenul corupiei nu numai c a supravieuit de-a lungul timpului, ci a i progresat. Corupia,
ca fenomen social i ca delict infracional, s-a dovedit a poseda o vitalitate de neinvidiat,
dezvoltndu-se odat cu societatea, cu statul i dreptul, cptnd noi forme i manifestri. Astfel
c, fenomenul corupiei a ajuns s reprezinte o ameninare pentru democraie, preeminena
dreptului i drepturile omului, s submineze principiile de bun administare, echitate i justiie
social, s denatureze concurena, s mpiedice dezvoltarea economic i s pun n pericol
stabilitatea instituiilor democratice i bazele morale ale societii. [20, p. 326-327]
Att infraciunea de luare de mit, ct i cea de dare de mit sunt cunoscute, n limbajul
uzual, sub denumiri precum: corupie, mituire, termeni care cuprind att noiunea de corupie
activ, ct i pe cea de corupie pasiv.
Dreptul penal include mituirea n cadrul infraciunilor bilaterale, pentru svrirea creia
este necesar participarea a doi subieci, respectiv cel care d mita (mituitorul) i cel care o
primete (mituitul) n scopul ndeplinirii, nendeplinirii, urgentrii sau ntrzierii ndeplinirii unui
act ce intr n ndatoririle sale de serviciu sau n legtur cu ndeplinirea unui act contrar acestor
ndatoriri, ceea ce confirm c mituirea const n aciunile conexe de dare i luare de mit.
n ce privete incriminarea mituirii, n dreptul penal exist dou sisteme:
-

sistemul incriminrii unilaterale, care incrimineaz ca infraciune numai luarea de


mit, iar pe mituitor l trateaz ca participant la svrirea infraciunii;

sistemul incriminrii bilaterale sau al dublei incriminri, care incrimineaz att darea
de mit, ct i luarea de mit, ca infraciune de sine stttoare. Acest sistem
corespunde necesitii de a reprima att fapta mituitorului, ct i pe cea a mituitului.

CP romn a adoptat sistemul bilateral, potrivit cruia reglementeaz att luarea de mit, ca
infraciune mai grav, ct i darea de mit. [17, p. 395-396]
Observm ns c, independent de modul n care sunt incriminate, n esena lor, darea i
luarea de mit sunt dou laturi ale unei fapte complexe, care exceptnd cazul n care
72

pretinderea mitei nu este urmat de acceptare presupune concursul necesar a dou persoane,
mituitorul i cel mituit. De aceea unii autori au vzut n darea i luarea de mit o infraciune
bilateral ca o form a pluralitii naturale de infractori n care faptul ilicit se nate dintr-un
raport bilateral, intervenit ntre subiecii activi, dar pe care legiuitorul, din considerente de
politic penal, a disociat-o, incriminnd separat cele dou acte care o alctuiesc, nct, dei
faptul, prin natura sa, este cu subiect activ plural, totui, activitatea fiecrui cooperant constituie
o infraciune aparte, individual. Astfel, este de subliniat c dac totui, datorit mprejurrilor n
care a fost svrit ori absenei elementului subiectiv, una dintre cele dou fapte de dare i
luare de mit nu constituie infraciune, aceast mprejurare nu mpiedic sancionarea
celeilalte. [91, p. 106-107]
Corupia reprezint o abatere de la moralitate, cinste, datorie i nu n ultimul rnd
reprezint o abatere de la lege. Fenomenul corupiei nregistreaz mai multe aspecte penale, unul
dintre acestea fiind reprezentat de infraciunea de luare de mit, care reprezint una dintre cele
mai grave i periculoase fapte de corupie.
n societatea romneasc actual se constat o frecven deosebit de ridicat a faptelor de
luare de mit. Una din principalele probleme ale puterii de stat, ale opiniei publice i a tuturor
celor interesai n reformarea justiiei penale pe baze tiinifice, democratice, a devenit
eliminarea corupiei sub forma mitei i a traficului de influen. [94, p. 451]
Luarea de mit, fiind inclus n categoria faptelor antisociale, aduce atingere relaiilor
sociale a cror normal formare, desfurare i dezvoltare impun exercitarea cu onestitate de
ctre funcionarii publici sau alte persoane asimilate a atribuiilor ce le sunt ncredinate, n
raporturile de serviciu ale acestora cu cetenii, combaterea faptelor de corupie ale acestora prin
care este prejudiciat bunul mers al instituiei, organului de stat, organismului, unitii sau
societii, n care fptuitorul i desfoar activitatea.
Potrivit legii, funcionarii publici sau persoanele asimilate sunt obligate s ndeplineasc
ndatoririle ce le revin din exercitarea funciilor, atribuiilor sau nsrcinrilor ncredinate, cu
respectarea strict a legilor i a normelor de conduit profesional, i s asigure ocrotirea i
realizarea drepturilor i intereselor legitime ale cetenilor, fr s se foloseasc de funciile,
atribuiile ori nsrcinrile primite, pentru dobndirea pentru ei sau pentru alte persoane de bani,
bunuri sau alte foloase necuvenite. Pornind de la aceste premise, raiunea incriminrii lurii de
mit este aceea de a preveni i combate actele de corupie ale unor funcionari publici sau
persoane asimilate, acte care pericliteaz grav normala evoluie a relaiilor de serviciu, precum i
prestigiul instituiei n care i desfoar activitatea. [147, p. 391-392]
73

3.2. Cadrul legislativ al infraciunii de luare de mit


n CP romn anterior (care s-a aplicat pn la 1 februarie 2014), infraciunea de luare de
mit era reglementat n cuprinsul art. 254, Capitolul 1 intitulat Infraciuni de serviciu sau n
legtur cu serviciul, din cadrul Titlului VI Infraciuni care aduc atingere unor activiti de
interes public, sau altor activiti reglementate de lege, articol care prevede urmtoarele:
Fapta funcionarului care, direct sau indirect, pretinde ori primete bani sau alte foloase
care nu i se cuvin ori accept promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, n scopul de a
ndeplini, a nu ndeplini ori a ntrzia ndeplinirea unui act privitor la ndatoririle sale de serviciu
sau n scopul de a face un act contrar acestor ndatoriri, se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 12
ani i interzicerea unor drepturi.
Fapta prevzut n alin. 1, dac a fost svrit de un funcionar cu atribuii de control, se
pedepsete cu nchisoare de la 3 la 15 ani i interzicerea unor drepturi.
Banii, valorile sau orice alte bunuri care au fcut obiectul lurii de mit se confisc, iar
dac acestea nu se gsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor n bani. [32]
Noul CP al Romniei, adoptat prin Legea nr. 286/2009, reglementeaz aceast infraciune
n cuprinsul textului art. 289, cap. 1 intitulat Infraciuni de corupie, Titlul V Infraciuni de
corupie i de serviciu, cu un coninut asemntor:
(1) Fapta funcionarului public care, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul,
pretinde ori primete bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori accept promisiunea unor astfel
de foloase, n legtur cu ndeplinirea, nendeplinirea, urgentarea ori ntrzierea ndeplinirii unui
act ce intr n ndatoririle sale de serviciu sau n legtur cu ndeplinirea unui act contrar acestor
ndatoriri, se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 10 ani i interzicerea exercitrii dreptului de a
ocupa o funcie public ori de a exercita profesia sau activitatea n executarea creia a svrit
fapta.
(2) Fapta prevzut n alin. (1), svrit de una dintre persoanele prevzute n art. 175
alin. 2, constituie infraciune numai cnd este comis n legtur cu nendeplinirea, ntrzierea
ndeplinirii unui act privitor la ndatoririle sale legale sau n legtur cu efectuarea unui act
contrar acestor ndatoriri.
(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscrii, iar cnd acestea nu
se mai gsesc, se dispune confiscarea prin echivalent. [118]
ntruct corectitudinea, moralitatea funcionarului public sau asimilatului n exercitarea
atribuiilor de serviciu este o condiie sine qua non, nu numai pentru autoritatea, prestigiul su
ori al instituiei, organului de stat, organismului sau unitii n cadrul crora acioneaz, ci pentru
nsi existena, echilibrul i fora societii organizate, legiuitorul a considerat c fapta de
74

pretindere ori primire de ctre un funcionar public sau asimilat de bani sau alte foloase care nu i
se cuvin, ori acceptarea promisiunii unor astfel de foloase, n legtur cu ndeplinirea,
nendeplinirea, urgentarea ori ntrzierea ndeplinirii unui act ce intr n ndatoririle sale de
serviciu sau n legtur cu ndeplinirea unui act contrar acestor ndatoriri, constituie una dintre
cele mai grave, mai periculoase fapte de corupie incriminate sub denumirea de luare de mit.
[86, p. 4]
Prin compararea textului art. 254 din CP romn anterior cu textul art. 289 din Noul CP
romn n vigoare, adoptat prin Legea nr. 286/2009, care reglementeaz aceeai infraciune, se
poate observa c art. 289 din Noul CP a preluat textul art. 254 din CP romn anterior, cu cteva
modificri i completri. Totui, ntre cele dou articole de lege exist cteva diferene care vor fi
dezbtute n continuare.
O prim modificare adus de Noul CP romn vizeaz coninutul constitutiv al infraciunii
de luare de mit.
CP romn anterior stipula patru modaliti de comitere a infraciunii de luare de mit,
respectiv printr-o aciune de pretindere, primire sau acceptare, sau printr-o inaciune, respectiv
nerespingerea promisiunii de bani sau alte foloase, care nu i se cuvin subiectului.
n cadrul Noului CP romn se observ c legiuitorul renun la modalitatea a patra de
comitere a infraciunii de luare de mit, reglementat de art. 254 CP romn anterior, i anume,
nerespingerea promisiunii unor foloase necuvenite, element al laturii obiective a acestei
infraciuni.
Observm c textul art. 289 din Noul CP romn este n concordan cu textele Conveniilor
penale ce definesc infraciunile de corupie, prin nestipularea acestei modaliti. Astfel,
prevederile Conveniei penale privind corupia, adoptat la Strasbourg, la 27 ianuarie 1999,
ratificat de Romnia prin Legea nr. 27/2002, arat c fiecare parte adopt msurile legislative
i alte msuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infraciune, conform dreptului su
intern, atunci cnd s-a svrit cu intenie, fapta unuia dintre agenii si publici de a solicita sau
de a primi, direct ori indirect, orice folos necuvenit pentru el sau pentru altcineva ori de a accepta
oferta sau promisiunea cu scopul de a ndeplini ori de a se abine s ndeplineasc un act n
exercitarea funciilor sale. [116]
O dispoziie similar se regsete i n Decizia-cadru a Consiliului Uniunii Europene
2003/568/JAI din 22 iulie 2003 privind combaterea corupiei n sectorul privat, potrivit creia
statele membre au obligaia sancionrii faptei persoanei care solicit sau primete, direct sau
prin intermediul unui ter, un avantaj nemeritat de orice natur, pentru ea nsi sau pentru o ter
75

persoan, sau faptul de a accepta promiterea unui asemenea avantaj cu scopul de a ndeplini sau
de a se abine de la ndeplinirea unui act, cu nclcarea atribuiilor sale.
Astfel apreciem c sfera noiunii de acceptare nu o include i pe cea a noiunii de
nerespingere, aceasta din urm putnd fi o simpl lips de reacie n faa unei promisiuni
ilicite, iar nu o consimire a funcionarului public la primirea mitei. Eliminarea nerespingerii
poate fi considerat un progres sub aspectul politicii penale. Muli autori au considerat c
existena n reglementarea anterioar a acestui concept de nerespingere este excesiv, iar n
noua form textul dobndete un ctig sub aspectul claritii i conciziei.
O alt modificare adus coninutului constitutiv al infraciunii este nlocuirea formulei n
scopul din CP romn anterior cu formula n legtur cu ndeplinirea sau nendeplinirea unui
act. Astfel, forma expus n Noul CP romn este extins, acoperind toate situaiile n care o
persoan ia mit n legtur cu ndeplinirea, nendeplinirea, urgentarea ori ntrzierea ndeplinirii
unui act ce intr n ndatoririle sale de serviciu, sau n legtur cu ndeplinirea unui act contrar
acestor ndatoriri. Modificarea s-a impus, ntruct n Noul CP romn primirea de foloase
necuvenite nu mai este incriminat ca infraciune de sine stttoare. Astfel c, n art. 289 din
Noul CP romn legiuitorul a comasat att reglementarea prevzut n art. 254 (luarea de mit),
ct i cea prevzut n art. 256 (primirea de foloase necuvenite) din cadrul CP romn anterior.
Ca atare, funcionarul public poate pretinde sau primi un folos necuvenit oricnd - anterior,
concomitent sau ulterior fa de ndeplinirea, nendeplinirea, urgentarea ori ntrzierea
ndeplinirii unui act ce intr n ndatoririle sale de serviciu sau n legtur cu ndeplinirea unui
act contrar acestor ndatoriri.
Un alt element de noutate introdus de Noul CP romn este acela c textul art. 289 prevede
n mod expres faptul c pretinderea sau primirea folosului necuvenit se poate face att pentru
funcionarul public, ct i pentru o alt persoan dect acesta, fapt care nu era explicit
reglementat n CP romn anterior.
ns, poate c cea mai important modificare adus de Noul CP romn este cea cu privire
la noiunea de funcionar. [5, p. 7-11]
Potrivit art. 254 alin. (1) din CP romn anterior infraciunea de luare de mit este
incriminat ntr-o variant simpl, caz n care subiectul activ trebuie s aib calitatea de
funcionar, iar n cazul variantelor agravante prevzute n art. 254 alin. (2) din CP romn anterior
i art. 7 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de
corupie (articol modificat n prezent prin Legea nr. 187/2012), subiect activ al infraciunii de
luare de mit nu poate fi dect un funcionar cu atribuii de control sau o persoan care, potrivit
legii, are atribuii de constatare sau de sancionare a contraveniilor ori de constatare, urmrire
76

sau judecare a infraciunilor. O alt variant agravant s-a prevzut prin art. 9 din Legea 78/2000
pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie (articol abrogat n prezent),
care stipula c fapta de luare de mit este mai grav dac este svrit n interesul unei
organizaii, asociaii sau grupri criminale ori al unuia dintre membrii acesteia sau pentru a
influena negocierile tranzaciilor comerciale internaionale ori schimburile sau investiiile
internaionale.
n cadrul Noului CP romn legiuitorul a definit termenul de funcionar public i implicit i
noiunea de subiect activ al infraciunii de luare de mit, avnd n vedere att reglementrile din
CP romn anterior, dar i prevederile Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i
sancionarea faptelor de corupie, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i cele ale
Legii nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea
demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea
corupiei.
Noul CP romn definete termenul de funcionar public n cadrul art. 175 alin. (1), care
prevede c funcionar public, n sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau
temporar, cu sau fr o remuneraie:
a) exercit atribuii i responsabiliti, stabilite n temeiul legii, n scopul realizrii
prerogativelor puterii legislative, executive sau judectoreti;
b) exercit o funcie de demnitate public sau o funcie public de orice natur;
c) exercit, singur sau mpreun cu alte persoane, n cadrul unei regii autonome, al unui
operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuii
legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.
Alin. 2 al aceluiai articol stipuleaz faptul c este considerat funcionar public, n sensul
legii penale, persoana care exercit un serviciu de interes public pentru care a fost nvestit de
autoritile publice sau care este supus controlului ori supravegherii acestora cu privire la
ndeplinirea respectivului serviciu public. [118]
Astfel, observm c n Noul CP romn legiuitorul asimileaz funcionarilor publici
sfera liber-profesionitilor, care exercit un serviciu de interes public sau care sunt supui
controlului ori supravegherii autoritilor publice cu privire la ndeplinirea respectivului
serviciu public.
Astfel c, prin aceast modificare adus de Noul CP romn, legiuitorul a reuit s
rezolve mult controversata problem dac notarul public, executorul judectoresc sau alte
persoane care execut o funcie de interes public, pot fi sau nu autori ai infraciunii de luare
de mit.
77

Executorul judectoresc, pentru a fi asimilat funcionarului public, trebuie s


ndeplineasc dou condiii cumulative. Prima condiie este ca executorul judectoresc s
desfoare un serviciu de interes public, condiie ndeplinit, prin prevederile art. 2 alin. 1
din Legea nr. 188/2000 privind executorii judectoreti, republicat.[171, p. 58]
A doua condiie se refer la nvestirea sau la exercitarea unui control ori supravegheri
din partea unei autoriti publice. i aceast condiie este ndeplinit, ntruct executorul
judectoresc este nvestit n funcie conform art. 16 din Legea nr. 188/2000 privind executorii
judectoreti, republicat, de ctre ministrul justiiei care i coordoneaz i controleaz
activitatea. [148, p. 117]
n ceea ce privete notarul public, i acesta ndeplinete cele dou condiii, ntruct
conform art. 3 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici i a activitii notariale, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, acesta este nvestit s ndeplineasc un serviciu de
interes public, iar potrivit art. 26, respectiv 30 din aceeai lege numirea sa este realizat de
ctre ministrul justiiei.
Astfel, cele expuse ne ntresc ideea c att executorul judectoresc, ct i notarul
public sunt asimilai funcionarului public. Totui, avocatul, dei aparine aceleiai categorii
de liber-profesioniti, nu ndeplinete cele dou condiii cumulative pentru a fi asimilat
funcionarului public, datorit faptului c acesta nu este numit i nici activitatea sa
controlat de ctre o autoritate public.
Distincia care se face ntre noiunea de funcionar vizat de art. 175 alin. 2 i cea
vizat de alin. 1 al aceluiai articol are i o aplicabilitate practic n sensul c, fapta de luare de
mit svrit de persoanele prevzute de art. 175 alin. 2 este infraciune doar cnd este comis
n legtur cu nendeplinirea, ntrzierea ndeplinirii unui act privitor la ndatoririle sale legale
sau n legtur cu efectuarea unui act contrar acestor ndatoriri. Per a contrario, atunci cnd este
vorba despre ndeplinirea obligaiilor de serviciu ale unui asemenea funcionar, nu exist luare de
mit. [171, p. 58-59]
Art. 293 din Noul CP romn prevede expres c dispoziiile art. 289 i 290 se aplic n
mod corespunztor i persoanelor care, pe baza unui acord de arbitraj, sunt chemate s pronune
o hotrre cu privire la un litigiu ce le este dat spre soluionare de ctre prile la acest acord,
indiferent dac procedura arbitral se desfoar n baza legii romne ori n baza altei legi,
dispoziii care reprezint o transpunere n plan naional a dispoziiilor Protocolului adiional la
Convenia penal privind corupia, adoptat la Strasbourg la 15 mai 2003, intrat n vigoare la 01
februarie 2005, care impune sancionarea de ctre statele membre i a faptelor de corupie
svrite de ctre aceste persoane. [171, p. 59-60]
78

n ceea ce privete regimul sancionator al infraciunii de luare de mit, observm c


infraciunea n varianta simpl se pedepsea potrivit art. 254 alin. (1) din CP romn anterior cu
nchisoarea de la 3 la 12 ani i interzicerea unor drepturi. Varianta agravant a infraciunii de
luare de mit, care presupune ca fapta de luare de mit s fie svrit de un funcionar cu
atribuii de control, se pedepsea potrivit art. 254 alin. (2) cu nchisoarea de la 3 la 15 ani i
interzicerea unor drepturi.
Conform art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i
sancionarea faptelor de corupie (articol modificat n prezent prin Legea nr. 187/2012), fapta de
luare de mit prevzut la art. 254 din CP romn anterior, dac a fost svrit de o persoan
care, potrivit legii, are atribuii de constatare sau de sancionare a contraveniilor ori de
constatare, urmrire sau judecare a infraciunilor, se sanciona cu pedeapsa prevzut la art. 254
alin. (2) din CP romn anterior, privind svrirea infraciunii de ctre un funcionar cu atribuii
de control.
Tot Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie
n cadrul art. 9 (articol abrogat n prezent prin Legea nr. 187/2012) prevedea faptul c n cazul n
care infraciunea de luare de mit este svrit n interesul unei organizaii, asociaii sau grupri
criminale ori al unuia dintre membrii acesteia sau pentru a influena negocierile tranzaciilor
comerciale internaionale ori schimburile sau investiiile internaionale, maximul pedepsei
prevzute de lege pentru acea infraciune se majora cu 5 ani.
Potrivit art. 254 alin. (3) din CP romn anterior banii, valorile sau orice alte bunuri care au
fcut obiectul lurii de mit se confisc, iar dac acestea nu se gsesc, condamnatul este obligat
la plata echivalentului lor n bani. Din analiza textului de lege observm c acesta are un caracter
echivoc n ceea ce privete categoriile de bunuri asupra crora se va aplica msura confiscrii.
Doar practica judiciar a reuit s instituie o clarificare a acestei probleme controversate.
Msura confiscrii era dispus i prin prevederile art. 19 din Legea nr. 78/2000 pentru
prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie (articol abrogat n prezent prin
Legea nr. 187/2012), care stipuleaz faptul c n cazul svririi infraciunilor de corupie, banii,
valorile sau orice alte bunuri care au fost date pentru a determina svrirea infraciunii sau
pentru a rsplti pe infractor ori cele dobndite prin svrirea infraciunii, dac nu sunt restituite
persoanei vtmate i n msura n care nu servesc la despgubirea acesteia, se confisc, iar dac
bunurile nu se gsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor n bani.
n ceea ce privete regimul sancionator al infraciunii de luare de mit n cadrul Noului CP
romn, observm faptul c legiuitorul a diminuat pedeapsa, infraciunea fiind sancionat cu
nchisoarea de la 3 la 10 ani i interzicerea exercitrii dreptului de a ocupa o funcie public sau
79

de a exercita profesia sau activitatea n executarea creia a svrit fapta. Mai mult dect att, n
Noul CP romn legiuitorul a renunat la varianta agravant a infraciunii de luare de mit. Totui,
prin prevederile art. 7 din Legea nr. 78/2000, astfel cum a fost modificat prin Legea nr.
187/2012, legiuitorul a prevzut cteva modaliti normative agravante. ns, prin prevederile art.
308 Noul CP romn legiuitorul a dispus ca dispoziiile art. 289 Noul CP romn s se aplic i
persoanelor care sunt n serviciul unei persoane fizice prevzute de art. 175 alin. 2 Noul CP
romn sau oricrei persoane juridice, n acest caz limitele speciale ale pedepsei reducndu-se cu
o treime.
Un alt element de noutate adus de Noul CP romn l reprezint prevederea expres a
pedepsei complementare n cazul svririi infraciunii de luare de mit, i anume, este vorba
despre exercitarea unei funcii publice sau a unei profesii sau activiti n executarea creia s-a
svrit fapta.
Este firesc ca legea s interzic expres doar acest drept, cu titlu obligatoriu, atta vreme
ct, potrivit practicii judiciare din ultimul timp, bazat i pe un recurs n interesul legii, aplicarea
pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi nu presupune interzicerea n mod automat a
tuturor drepturilor enumerate de textul art. 66 din Noul CP romn cu titlu de pedeaps
complementar sau accesorie, ci doar a acelor drepturi care se impun a fi interzise n funcie de
fapta svrit. [171, p. 60]
n ceea ce privete confiscarea, observm c dispoziiile alin. 3 al art. 289 din Noul CP
romn, care fac referire la acest aspect, sunt asemntoare cu cele cuprinse n alin. 3 al art. 254
din CP romn anterior. Cu toate acestea, legiuitorul stabilete n cadrul Noului CP romn faptul
c se dispune confiscarea doar asupra bunurilor primite, eliminnd astfel neclaritatea care
plana n formularea din CP romn anterior.
3.3. Condiii preexistente ale infraciunii de luare de mit
3.3.1. Obiectul infraciunii de luare de mit
Obiectul juridic al infraciunii de luare de mit. Potrivit opiniei unanime desprinse din
doctrina penal obiectul unei infraciuni este reprezentat de valoarea social i relaiile sociale
create n jurul acestei valori, care sunt periclitate ori vtmate prin fapta infracional. Prin
infraciune se vatm ori se pericliteaz o valoare social ocrotit printr-o norm de drept penal.
Ocrotirea acestei valori sociale prin normele dreptului penal, confer obiectului infraciunii
caracterul de obiect juridic. [135, p. 85]
O problem controversat i larg dezbtut n literatura juridic penal este problema
stabilirii corecte a obiectului juridic al infraciunilor de serviciu i al infraciunilor de corupie
(darea i luarea de mit, traficul de influen i cumprarea de influen).
80

O prim opinie privitoare la stabilirea unei noiuni care s defineasc obiectul juridic al
acestor infraciuni este a lui D. Pavel care consider c relaiile sociale referitoare la desfurarea
normal a activitii aparatului de stat i a tuturor unitilor economice constituie obiectul juridic
al infraciunilor de corupie.
n cadrul celui de-al doilea punct de vedere, J. Grigora consider c obiectul juridic al
acestor infraciuni const n relaiile sociale care asigur ndeplinirea normal a ndatoririlor de
serviciu, iar B. Braunstein afirm c obiectul comun al tuturor infraciunilor de serviciu l
constituie relaiile sociale care asigur ndeplinirea contiincioas de ctre funcionarii din
aparatul de stat i obtesc a ndatoririlor de serviciu. [91, p. 64]
Un al treilea punct de vedere a fost promovat de O. Loghin i T. Toader, care consider c
obiectul juridic al infraciunii de luare de mit este constituit din relaiile sociale referitoare la
buna desfurare a activitii de serviciu, care presupun ndeplinirea cu probitate de ctre
funcionarii publici, precum i de ctre ceilali funcionari a ndatoririlor de serviciu. [124, p.
355] Continund raionamentul autorilor de mai sus, un alt autor extrapoleaz i subliniaz faptul
c prin aceast incriminare sunt protejate, n ultim instan, bunul mers al activitii unitilor
artate la art. 145 din CP romn anterior, al persoanelor juridice de drept privat i interesele
legale ale persoanelor particulare. [3, p. 425]
Dezbateri interesante privind definirea noiunii de obiect juridic al infraciunii de luare de
mit ntlnim i n literatura de specialitate strin. Astfel, l amintim pe V. Manzini care
consider c obiectul ocrotirii penale, n cazul delictelor de corupere, l constituie interesul
privitor la funcionarea normal i la prestigiul administraiei publice n sens larg, iar Nino Levi
scria c interesul protejat n mituirea pasiv este normala protejare a datoriei funcionale a
funcionarului public i gratuitatea (sau legalitatea) prestaiunii funcionarului public fa de
particulari, opinia autorilor italieni apropiindu-se, ntr-o oarecare msur, de ceea ce noi
considerm a fi obiect juridic al lurii de mit. Autorul german Jurgen Baumann este de prere
ca i Binding, pe care l citeaz c prin incriminarea mituirii, se urmrete aprarea gratuitii
n exercitarea funciei, valoare lezat n toate cazurile de mituire; la aceasta el adaug ns i
aprarea de falsificare a voinei de stat, valoare pe care, de asemenea, o consider lezat, dar
numai n cazul mituirilor grave. De asemeni, J. Baumann combate tendina exprimat n
literatura juridic de a include printre valorile aprate prin incriminarea faptelor de luare de mit
ncrederea n incoruptibilitatea actelor oficiale. Dac ar fi aa argumenteaz autorul citat ar
nsemna c noiunea de ncredere s poat fi inclus printre valorile ocrotite penal prin
incriminarea tuturor infraciunilor; ns, cu toate acestea, nici nu ne gndim c n cazul
infraciunilor de omor sau vtmare corporal premeditat s considerm ca valoare aprat i
81

ncrederea n nevtmarea vieii sau integritii. Punctul de vedere exprimat de autorul


german nu poate fi acceptat. n ceea ce privete gratuitatea funciilor publice noiune ntlnit
i n lucrrile altor juriti se observ c ea nu accept coninutul obiectului lurii de mit, fiind
un element secundar al acestuia; pe de alt parte, aprarea de falsificare a voinei de stat este o
noiune foarte larg i fr un coninut bine determinat. [91, p. 108-109]
V. Prohnichi consider c fenomenul corupiei este o manifestare a slbiciunii
instituionale care se reflect ntr-un eec generalizat al statului i n diminuarea legitimitii
politice a guvernului. [153, p. 53] Ea este influenat ntr-o foarte mare msur de nivelul de
prosperitate i de nivelul libertii economice care caracterizeaz o ar. [153, p. 53]
Pornind de la punctele de vedere ale autorilor citai, considerm c obiectul juridic al
infraciunii de luare de mit este reprezentat de relaiile sociale a cror normal formare,
desfurare i dezvoltare nu ar fi posibile dect n condiiile realizrii atribuiilor de serviciu de
ctre toi funcionarii publici, precum i de persoanele asimilate, prin adoptarea unui
comportament cinstit i onest, n cadrul instituiilor publice, a autoritilor publice sau altor
persoane juridice prevzute de lege, n care i desfoar activitatea. Doar printr-un
comportament corect i n acord cu prevederile legii, funcionarii publici contribuie la
consolidarea prestigiului i credibilitii instituiei, autoritii sau altei persoane juridice n care
i desfoar activitatea.
Obiectul material. Nu numai obiectul juridic al infraciunii de luare de mit a creat
controverse n literatura de specialitate, ci i obiectul material al acestei infraciuni.
Doctrina penal consider c infraciunea, fiind o fapt socialmente periculoas, se
ndreapt mpotriva unor valori sociale ocrotite penal i nu mpotriva aspectului material al
obiectului infraciunii. Periclitatea sau vtmarea valorii sociale are loc tocmai prin atingerea
adus obiectului material. [135, p. 85]
n urma analizei coninutului infraciunilor, remarcm c toate infraciunile au un obiect
juridic, ns obiect material posed doar o anumit categorie de infraciuni. Astfel, au obiect
material infraciunile care vizeaz valori sociale exprimate fizic sau care au un aspect fizic, ca de
pild, infraciunile contra patrimoniului (furtul, tlhria etc.), ns nu au obiect material
infraciunile de ameninare, nedenunare etc. n literatura de specialitate infraciunile care au
obiect material sunt numite infraciuni materiale, iar infraciunile fr obiect material poart
denumirea de infraciuni formale. [139, p. 102]
Problema existenei sau inexistenei obiectului material al infraciunii de luare de mit a
ridicat numeroase controverse n doctrina penal.
82

Potrivit unei opinii se apreciaz c infraciunea de luare de mit are obiect material, iar
acesta ar fi reprezentat de mit, respectiv de banii sau de alte foloase necuvenite, pretinse,
primite, acceptate, expres sau tacit, de ctre funcionarul public sau persoana asimilat.
ntr-o alt prere, care este dominant n literatura juridic, luarea de mit, de regul, nu
are obiect material. Legea incrimineaz n principal activitatea care nu se rsfrnge asupra unui
obiect material i anume pretinderea, acceptarea promisiunii, i numai n ipoteza primirii de bani
sau foloase ar putea fi conceput existena unui obiect material dac actul pretins funcionarului
public privete un obiect material. n acest caz, dac actul pentru a crui ndeplinire fptuitorul a
primit mita, privete un lucru, obiect material al infraciunii va fi acel lucru. [141, p. 347]
Astfel, de exemplu, mrfurile, pentru vnzarea crora un gestionar primete mita de la
cumprtori, constituie obiect material al infraciunii svrite. De asemenea, cnd folosul este
primit pentru prestarea unei activiti care intr n atribuiile de serviciu ale fptuitorului ca, de
pild, efectuarea unor lucrri de instalaii electrice, zugrvirea unei ncperi, repararea unui
imobil etc., obiectul asupra cruia se efectueaz lucrrile devine obiect material al infraciunii de
luare de mit. [105, p. 89]
Nu achiesm la prerea exprimat prin aceste exemple, ntruct aciunea ilicit de
pretindere a mitei svrit de ctre subiectul activ al infraciunii s-a raportat la aciunea
fptuitorului de vnzare, reparare a unei instalaii electrice sau a unui imobil ori de zugrvire a
unei ncperi, care, neavnd o form fizic sau material, nu pot constitui obiect material al
infraciunii de luare de mit i n niciun caz nu s-a ndreptat asupra mrfurilor, instalaiei
electrice, ncperii sau imobilului.
n sfrit, ntr-o alt prere se susine c infraciunea de luare de mit, ca i celelalte
infraciuni de serviciu, nu are obiect material, ntruct obiectul material al unei infraciuni este
acela asupra cruia se rsfrnge nemijlocit aciunea fptuitorului prin aceea c l pune n pericol,
l vatm, ori n cazul bunurilor date ca mit niciodat fptuitorul nu acioneaz asupra unui
obiect material. [141, p. 347]
Banii, valorile, bunurile sau alte foloase date n mod nelegal funcionarului public sau
persoanei asimilate i care nu li se cuvin acestora nu constituie obiectul material al infraciunii de
luare de mit, ci beneficiul obinut de funcionarul public sau persoana asimilat prin svrirea
acesteia.
Susinnd opinia majoritii autorilor, A. Barbneagr, V. Cunir resping ideea existenei
unui obiect material cu privire la infraciunea de corupere pasiv (luarea de mit). [11, p. 703]
Nu trebuie confundat obiectul mitei cu obiectul material al infraciunii de luare de mit,
ntruct cele dou noiuni sunt total diferite.
83

Ultima opinie, potrivit creia infraciunea de luare de mit nu poate avea obiect material,
este cea la care ne raliem, ntruct aciunea ilicit a fptuitorului nu este ndreptat i exercitat
mpotriva unui bun corporal, ci mpotriva unor valori sociale care nu au existen material.
3.3.2. Subiecii infraciunii de luare de mit
Potrivit doctrinei penale subieci ai unei infraciuni sunt persoanele implicate n svrirea
unei infraciuni, fie prin nsi svrirea infraciunii, fie prin suportarea consecinelor acesteia.
Sunt aadar, subieci ai infraciunii att persoana fizic ce nu i-a respectat obligaia din cadrul
raportului juridic penal de conformare i a svrit fapta interzis, ct i persoana fizic sau
persoana juridic beneficiar a ocrotirii juridice penale i care prin svrirea infraciunii a
suportat consecinele acesteia. [135, p. 86]
Subiecii unei infraciuni sunt mprii n dou categorii:
- subiectul activ, care este persoana ce a svrit o infraciune;
- subiectul pasiv, care este persoana vtmat care sufer rul produs prin infraciune.
Subiectul activ al infraciunii de luare de mit. Infraciunea de luare de mit este o
infraciune cu subiect activ calificat. Astfel c, alturi de condiiile generale, pe care n mod
normal o persoan trebuie s le ndeplineasc pentru a fi subiect activ al acestei infraciuni, este
necesar i o condiie suplimentar, respectiv calitatea de funcionar public sau de persoan
asimilat, n accepiunea art. 175 Noul CP romn. [139, p. 104]
ntr-o alt opinie se arta c, indiferent de ipoteza de incriminare la care ne raportm, pe
lng funcionarul public, subiect activ calificat este i persoana care exercit un serviciu de
interes public. [3, p. 425] Aceast opinie este n acord cu prevederile art. 175 alin. (2) Noul CP
romn.
Astfel, potrivit art. 175 alin. (1) Noul CP romn funcionar public, n sensul legii penale,
este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fr o remuneraie:
a) exercit atribuii i responsabiliti, stabilite n temeiul legii, n scopul realizrii
prerogativelor puterii legislative, executive sau judectoreti;
b) exercit o funcie de demnitate public sau o funcie public de orice natur;
c) exercit, singur sau mpreun cu alte persoane, n cadrul unei regii autonome, al altui
operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuii
legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.
De asemenea, potrivit art. 175 alin. (2) Noul CP romn este considerat funcionar public,
n sensul legii penale, persoana care exercit un serviciu de interes public pentru care a fost
84

nvestit de autoritile publice sau care este supus controlului ori supravegherii acestora cu
privire la ndeplinirea respectivului serviciu public.
ns, prevederile art. 175 din Noul CP romn trebuie coroborat i cu prevederile Legii nr.
188/1999 privind statutul funcionarilor publici, ntruct noiunea de funcionar public din
dreptul penal romn are o sfer mai vast dect cea din dreptul administrativ romn. Potrivit art.
art. 2 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcionarilor publici funcionarul public
este persoana numit, n condiiile legii, ntr-o funcie public. De asemeni, i pstreaz calitatea
de funcionar public i persoana care a fost eliberat din funcia public i se afl n corpul de
rezerv al funcionarilor publici.[115]
n cadrul art. 2 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcionarilor publici sunt
stabilite activitile desfurate de funcionarii publici, care implic exercitarea prerogativelor de
putere public, respectiv:
a) punerea n executare a legilor i a celorlalte acte normative;
b) elaborarea proiectelor de acte normative i a altor reglementri specifice autoritii sau
instituiei publice, precum i asigurarea avizrii acestora;
c) elaborarea proiectelor politicilor i strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor i
statisticilor necesare realizrii i implementrii politicilor publice, precum i a documentaiei
necesare executrii legilor, n vederea realizrii competenei autoritii sau instituiei publice;
d) consilierea, controlul i auditul public intern;
e) gestionarea resurselor umane i a resurselor financiare;
f) colectarea creanelor bugetare;
g) reprezentarea intereselor autoritii sau instituiei publice n raporturile acesteia cu
persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din ar i strintate, n limita
competenelor stabilite de conductorul autoritii sau instituiei publice, precum i reprezentarea
n justiie a autoritii sau instituiei publice n care i desfoar activitatea;
h) realizarea de activiti n conformitate cu strategia de informatizare a administraiei
publice. [115]
Analiza art. 175 Noul CP romn i a prevederilor sus-menionate din cadrul Legii nr.
188/1999 privind statutul funcionarilor publici, ne confirm ideea c, spre deosebire de dreptul
penal romn, dreptul administrativ romn restrnge sfera noiunii de funcionar public.
De asemeni, subieci activi ai infraciunii de luare de mit, aa cum prevede art. 293 Noul
CP romn, mai pot fi persoanelor care, pe baza unui acord de arbitraj, sunt chemate s pronune
o hotrre cu privire la un litigiu ce le este dat spre soluionare de ctre prile la acest acord,
indiferent dac procedura arbitral se desfoar n baza legii romne ori n baza unei alte legi.
85

Legea nr. 187/2012 prevede, n mod expres faptul c dispoziiile art. 293 din Noul CP romn se
aplic indiferent dac membrii instanelor de arbitraj sunt romni sau strini.[118]
Potrivit art. 294 Noul CP romn, subieci activi ai infraciunii de luare de mit, mai pot fi
urmtoarele persoane, dac, prin tratatele internaionale la care Romnia este parte, nu se
dispune altfel:
a) funcionarilor sau persoanelor care i desfoar activitatea pe baza unui contract de
munc ori altor persoane care exercit atribuii similare n cadrul unei organizaii publice
internaionale la care Romnia este parte;
b) membrilor adunrilor parlamentare ale organizaiilor internaionale la care Romnia
este parte;
c) funcionarilor sau persoanelor care i desfoar activitatea pe baza unui contract de
munc ori altor persoane care exercit atribuii similare, n cadrul Uniunii Europene;
d) persoanelor care exercit funcii juridice n cadrul instanelor internaionale a cror
competen este acceptat de Romnia, precum i funcionarilor de la grefele acestor instane;
e) funcionarilor unui stat strin;
f) membrilor adunrilor parlamentare sau administrative ale unui stat strin;
g) jurailor din cadrul unor instane strine.[118]
n conformitate cu prevederile art. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, subieci activi ai infraciunii de luare de mit,
mai pot fi urmtoarele persoane:
a) care exercit o funcie public, indiferent de modul n care au fost nvestite, n cadrul
autoritilor publice sau instituiilor publice;
b) care ndeplinesc, permanent sau temporar, potrivit legii, o funcie sau o nsrcinare, n
msura n care particip la luarea deciziilor sau le pot influena, n cadrul serviciilor publice,
regiilor autonome, societilor comerciale, companiilor naionale, societilor naionale,
unitilor cooperatiste sau al altor ageni economici;
c) care exercit atribuii de control, potrivit legii;
d) care acord asisten specializat unitilor prevzute la lit. a) i b), n msura n care
particip la luarea deciziilor sau le pot influena;
e) care, indiferent de calitatea lor, realizeaz, controleaz sau acord asisten
specializat, n msura n care particip la luarea deciziilor sau le pot influena, cu privire la:
operaiuni care antreneaz circulaia de capital, operaiuni de banc, de schimb valutar sau de
credit, operaiuni de plasament, n burse, n asigurri, n plasament mutual ori privitor la
conturile bancare i cele asimilate acestora, tranzacii comerciale interne i internaionale;
86

f) care dein o funcie de conducere ntr-un partid sau ntr-o formaiune politic, ntr-un
sindicat, ntr-o organizaie patronal ori ntr-o asociaie fr scop lucrativ sau fundaie;
g) alte persoane fizice dect cele prevzute la lit. a)-f), n condiiile prevzute de lege.[122]
Nu n ultimul rnd, legiuitorul stabilete c subieci activi ai infraciunii de luare de mit
mai pot fi i persoanele prevzute la art. 308 Noul CP romn, respectiv, persoanele care exercit,
permanent ori temporar, cu sau fr o remuneraie, o nsrcinare de orice natur n serviciul unei
persoane fizice dintre cele prevzute la art. 175 alin. (2) Noul CP romn ori n cadrul oricrei
persoane juridice.
Astfel, practica judiciar ne prezint numeroase categorii de persoane, care au calitate de
subieci activi ai infraciunii de luare de mit. n rndurile urmtoare vom ncerca s facem
referire la cteva categorii de persoane, care pot avea calitatea de subieci activi ai infraciunii de
luare de mit.
n acest sens, aa cum a stabilit i instana suprem prin Decizia nr. 848/1999, subiect activ
al infraciunii de luare de mit poate fi profesorul universitar, care n vederea obinerii unor
foloase necuvenite a acordat note foarte mici studenilor, care au susinut ntr-o prim etap
examenul, ceea ce a produs panic n rndul studenilor, care urmau s susin examene n
continuare cu inculpatul i i-a determinat s acorde sume de bani sau bunuri pentru a promova
examenul sau pentru a obine note mari. [137, p. 128-129]
Tot calitate de subiect activ al infraciunii de luare de mit poate fi i procurorul. Astfel,
instana suprem a decis c fapta persoanei, care are calitatea de procuror ef al seciei de
urmrire penal n cadrul parchetului de pe lng tribunal, de a primi sume de bani pentru a
nlocui cu produse de serie, armele originale care constituiau corpuri delicte ntr-un dosar penal
privind infraciunea de nerespectare a regimului armelor i muniiilor, pe care l-a instrumentat i
pentru a restitui persoanei inculpate i trimise n judecat n acest dosar armele originale, care
prezentau o valoare pentru persoana inculpat, ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii
de luare de mit i ale infraciunii de favorizare a infractorului. (n prezent are corespondent n
parte n prevederile art. 269 Noul CP romn).[74]
De asemeni, instana suprem consider c subiect activ al infraciunii de luare de mit
poate fi i funcionarul care, avnd calitatea de ef al serviciului personal ntr-o unitate, pretinde
sau primete foloase pentru a facilita angajarea unor persoane. Chiar dac atribuiile de a aproba
angajarea i a semna ordinul de ncadrare le exercit directorul unitii, eful serviciului personal
are ndatoriri de serviciu n aceast privin, concretizate n obligaia de a face parte din comisia
de examinare a noilor angajai i de a propune organigrama unitii i ncadrarea personalului.
[51, p. 47]
87

Tot practica judiciar stabilete faptul c subiect activ al infraciunii de luare de mit poate
fi i expertul desemnat s efectueze expertize n cauze judiciare. Astfel, Tribunalul Dolj a reinut
c inculpatul, numit n calitate de expert de Biroul de expertize judiciare Dolj, pentru a-l ajuta pe
judectorul sindic la evaluarea unor bunuri care urmau s fie scoase la vnzare prin licitaie
public, a pretins lui B.M., director al unei societi comerciale, nsemnate sume de bani pentru
reevaluarea bunurilor la un pre mai mic pentru a ctiga licitaia n condiii avantajoase. ntruct
ulterior inculpatul i-a mrit preteniile, B.M. l-a denunat sesiznd parchetul i poliia. Pentru
aceste fapte instana a schimbat ncadrarea juridic a faptei inculpatului din infraciunea de luare
de mit n aceea de nelciune. Curtea de Apel Craiova a admis apelul declarat de procuror i a
schimbat ncadrarea juridic a faptei n infraciunea de luare de mit prevzut de art. 254 alin.
(1) CP romn anterior [art. 289 alin. (1) Noul CP romn]. Decizia Curii de Apel Craiova a fost
atacat cu recurs de ctre procuror cu privire la individualizarea pedepsei i de inculpat care a
invocat n aprarea sa faptul c, avnd calitatea de expert tehnic, nu poate fi considerat
funcionar i, deci, subiect activ al infraciunii de luare de mit. Instana suprem respinge
recursurile ca nefondate. n ceea ce privete recursul declarat de inculpat, instana, decide c
inculpatul avea calitatea de funcionar n sensul legii penale, care a primit o nsrcinare retribuit
de la biroul de expertize, iar n aceast calitate a pretins i a primit de la B.M. o sum de bani
pentru a subevalua bunurile, deci pentru a face un act contrar ndatoririlor sale de serviciu. [56]
Practica judiciar stabilete, de asemeni, c subiect activ al infraciunii de luare de mit
poate fi i lichidatorul judiciar al unei societi comerciale, numit prin hotrre judectoreasc.
Astfel, Tribunalul Bucureti, secia penal, a reinut c inculpatul, expert contabil, a fost numit
lichidator la o societate comercial prin sentina civil a Tribunalului Bucureti. n exercitarea
atribuiilor de lichidator, inculpatul avnd i sarcina de vnzare a bunurilor din averea debitorului
n conformitate cu prevederile legii, a pretins unui eventual cumprator 4 milioane de lei pentru
subevaluarea bunurilor. Urmare celor reinute, Tribunalul Bucureti a condamnat inculpatul
pentru svrirea infraciunii de luare de mit. Inculpatul a formulat apel, apoi recurs, invocnd
n aprarea sa faptul c lichidatorul unei societi comerciale nu are calitatea de funcionar,
lichidatorul fiind o profesie liberal, de natura celei de avocat. Att apelul, ct i recursul au fost
respinse, instana suprem hotrnd c lichidatorul judiciar al unei societi comerciale, numit
prin hotrre judectoreasc, are calitatea de funcionar i poate fi subiect activ al infraciunii de
luare de mit. [57]
nalta Curte de Casaie i Justiie a considerat c subiect activ al infraciunii de luare de
mit poate fi i directorul de banc. ntr-o spe, instana a reinut c inculpatul P.V., directorul
unei bnci din Cluj, a condiionat acordarea unui mprumut de 300 de milioane de lei, n
88

schimbul unei sume de bani. Instana a considerat c fapta inculpatului, director de banc,
constituie infraciunea de luare de mit. [75, p. 78]
De asemeni, potrivit practicii judiciare, subiect al infraciunii de luare de mit poate fi i
primarul unui municipiu, ora sau comune, chiar dac acesta este ales de populaie. n fapt,
primarul unei comune a pretins i a ncasat de la un localnic o sum de bani, n scopul efecturii
unor meniuni favorabile acestuia n registrul agricol. Prima instan l-a condamnat pe inculpat
pentru svrirea infraciunii de luare de mit. n apel, a fost schimbat ncadrarea juridic a
faptei n infraciunea de nelciune, ca urmare a faptului c inculpatul, n calitatea sa de primar,
nu avea atribuii de execuie specifice registrului agricol, aa nct inculpatul a indus n eroare pe
solicitant, determinndu-l s cread c avea posibilitatea s modifice meniunile din registrul
agricol. n cauz s-a declarat recurs n anulare, care a fost admis de Curtea Suprem de Justiie,
care a decis c fapta primarului constituie infraciune de luare de mit. n motivare, instana
suprem a reinut c dei activitatea de completare i realizare a meniunilor din registrul agricol
este de competena special a secretarului local, aceasta nu nltur competena general ce
revine primarului, n calitatea sa de ef al administraiei publice locale i, deci, i al secretarului
consiliului local. Astfel, primarul, n calitatea pe care o are, are dreptul de a da dispoziii
agentului agricol i secretarului consiliului local, precum i dreptul de a-i controla n legtur cu
activitatea pe care acetia o desfoar pentru ndeplinirea sarcinilor ce le revin cu privire la
nscrierea, completarea, inerea la zi, centralizarea i modificarea datelor nscrise n registrul
agricol. [139, p. 108-109]
Tot nalta Curte de Casaie i Justiie este cea care stabilete c inspectorul din cadrul
Direciei Generale a Finanelor Publice este subiect al infraciunii de luare de mit. Astfel, nalta
Curte de Casaie i Justiie, prin decizia nr. 2321/28 iunie 2012, a condamnat inculpaii N.D. i
B.I., inspectori n cadrul Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, Direcia General a
Finanelor Publice Arge, Activitatea de Inspecie Fiscal Serviciul Inspecie Fiscal Persoane
Fizice, pentru svrirea infraciunii de luare de mit i abuz n serviciu contra intereselor
publice. n fapt, instana a reinut c inculpaii N.D. i B.I., n calitate de inspectori fiscali n
cadrul Direciei Generale a Finanelor Publice Arge, cu ocazia efecturii unui control de
specialitate la localul unde denuntorul, persoan fizic autorizat, i desfura activitatea, au
pretins de la acesta o sum de bani iniial neprecizat pentru a-i aplica sanciuni contravenionale
mai blnde, respectiv amend 200 lei i avertisment, raportat la neregulile constatate, n
condiiile n care ar fi trebuit s aplice o amend n cuantum ntre 8.000 i 10.000 de lei. Cu
aceeai ocazie, pentru a crea aparena de legalitate a faptelor lor, inculpaii au consemnat
89

meniuni nereale n Registrul unic de control i n Raportul de inspecie fiscal referitor la


nclcarea de ctre denuntor a legislaiei financiar fiscale. [62]
Curtea Suprem de Justiie a decis c subiect activ al infraciunii de luare de mit poate fi
i controlorul vamal. Astfel, instana a reinut c inculpatul, controlor vamal la Vama S.,
executnd un control vamal asupra persoanelor i autovehiculelor care intrau sau ieeau din
Romnia prin punctul vamal S., inclusiv asupra unui autobuz cu pasageri din Republica
Moldova, care transportau miez de nuc, a pretins o sum de bani n scopul de a nu aplica toate
taxele vamale unei cantiti de miez de nuc mai mari dect cea care, potrivit legii, beneficiaz
de scutiri de taxe. n baza celor reinute, instana suprem, prin Decizia nr. 722/1999, a decis
condamnarea inculpatului pentru svrirea infraciunii de luare de mit. [137, p. 186-188]
De asemeni, practica judiciar a considerat c i inspectorul din cadrul Oficiului pentru
Protecia Consumatorului poate fi subiect al infraciunii de luare de mit. ntr-o alt spe, s-a
reinut c, n perioada 1996 1998, doi inculpai, inspectori n cadrul Oficiului Judeean pentru
Protecia Consumatorului Prahova, au pretins i primit, n mod repetat, produse alimentare de la
unitile controlate, pentru a nu le aplica sanciuni contravenionale. Instana suprem a reinut c
inculpaii au ndeplinit funcia de inspectori de specialitate n cadrul Oficiului Judeean pentru
Protecia Consumatorului Prahova, avnd atribuii de control n toate locurile de producie i
comercializare a produselor i serviciilor, constatnd contraveniile i aplicnd amenzile
prevzute de lege. Aadar, faptele inculpailor, de a pretinde i primi foloase, n legtur cu
nendeplinirea de acte privitoare la ndatoririle lor de serviciu, constituie infraciunea de luare de
mit. [72]
Comisarul din cadrul Grzii Financiare este, de asemeni, ncadrat de ctre practica
judiciar n categoria subiecilor activi ai infraciunii de luare de mit. Astfel, ntr-o spe nalta
Curte de Casaie i Justiie, prin decizia nr. 2706/7 septembrie 2012, a condamnat inculpaii
K.L.V. i G.F., comisari n cadrul Grzii Financiare Secia municipiului Bucureti, pentru
svrirea infraciunii de luare de mit. n fapt, instana a reinut c, inculpaii K.L.V. i G.F.,
comisari n cadrul Grzii Financiare Secia municipiului Bucureti, cu ocazia efecturii unui
control de specialitate la o societate comercial din Bucureti, au pretins i au primit de la
reprezentantul legal al acestei firme, denuntor n cauz, suma de 7.000 lei cu titlu de mit.
Banii au fost pretini i primii de ctre cei doi inculpai pentru a nu aplica sanciuni
contravenionale pentru neregulile constatate, respectiv dou amenzi cu un cuantum ntre 10.000
i 25.000 lei, i pentru a nu efectua alte controale zilnice, repetate, urmate de aplicarea unor
amenzi i mai mari. [65]
90

n ceea ce privete stabilirea dac eful de tren face parte din categoriile de persoane care
se sancioneaz pentru svrirea infraciunii de luare de mit n form agravant, observm c
practica judiciar s-a pronunat n sensul c acesta face parte din aceast categorie. Astfel,
instana suprem a reinut c inculpatul, ef de tren la staia CFR Sighetul Marmaiei, a primit de
la mai muli cltori care circulau cu trenul accelerat pe traseul Timioara Nord Sighetul
Marmaiei, suma de 2884 lei pentru a le permite cltoria fr bilet, fr a ncheia vreun act de
constatare a contraveniei. De asemeni, Curtea Suprem de Justiie a reinut c inculpatul avea
obligaia de a supraveghea activitatea conductorilor de bilete, a urmri ndeplinirea de ctre
acetia a sarcinilor de serviciu, de a lua msuri pentru nlturarea neregulilor, precum i obligaii
comune cu acetia, ntre care i verificarea documentelor de cltorie i rezolvarea oricror
nereguli constatate. Prin urmare, instana suprem a decis condamnarea inculpatul pentru
svrirea infraciunii de luare de mit n form agravant. [80, p. 119-125]
De asemeni poate fi subiect activ al infraciunii de luare de mit i reprezentantul unui
sindicat. Astfel, prin decizia penal nr. 2.158 din 20 iunie 2012, nalta Curte de Casaie i Justiie
a condamnat pe inculpatul K.M.I., lider al Sindicatului Naional Sperana Auto din cadrul
grupului de firme CENTRUM/H.ESSERS Romnia, pentru svrirea infraciunii de luare de
mit. n fapt, instana a reinut c inculpatul K.M.I., lider al Sindicatului Naional Sperana
Auto din cadrul grupului de firme CENTRUM/H.ESSERS Romnia, a pretins i primit suma de
20.000 euro de la un reprezentant legal al acestei societi comerciale pentru a semna Contractul
Colectiv de Munc la nivel de unitate, n varianta propus de conducerea firmei. [60]
Subiect activ al infraciunii de luare de mit poate fi administratorul unei societi
comerciale. Astfel, prin decizia penal nr. 2.830 din 17 septembrie 2012, nalta Curte de Casaie
i Justiie a condamnat pe inculpatul D.D., administrator al S.C. COMALIMETEX S.A. Trgu
Secuiesc, pentru svrirea infraciunii de luare de mit. n fapt, instana a reinut c n cursul
lunii mai 2010, inculpatul D.D. a pretins de la administratorul unei societi comerciale din
Trgu Secuiesc, judeul Covasna (denuntor n cauz) suma de 50.000 euro pentru ca, n
calitatea sa de administrator al S.C. COMALIMETEX S.A., s aprobe vnzarea ctre firma
denuntorului a unui spaiu comercial situat n municipiul Trgu Secuiesc cu suma de 150.000
euro. D.D. a primit de la denuntor suma de 190.000 lei, reprezentnd o tran din banii cerui,
mprejurare n care a semnat i tampilat exemplarele actului notarial prin care s-a perfectat
tranzacia, urmnd ca restul de bani s-i primeasc ntr-o etap urmtoare. [68]
Calitatea de funcionar public a subiectului activ trebuie s existe n momentul svririi
activitii incriminate. Astfel, potrivit unei opinii, dac n acel moment fptuitorul nu avea
calitatea cerut de lege, dar a pretins sau a primit foloase ori a acceptat promisiunea lor, fapta ar
91

putea constitui infraciunea de nelciune, n condiiile n care sunt ntrunite cerinele de


incriminare. Exist infraciunea de luare de mit, ns, dac, dup pretinderea sau acceptarea
promisiunii banilor sau altor foloase, fptuitorul a dobndit calitatea cerut de lege i apoi, n
baza unei nelegeri anterioare, a primit foloasele pretinse sau promise. [109, p. 391]
De asemeni, subiect activ al infraciunii de luare de mit poate fi i gardianul public.
Astfel, ntr-o spe, Tribunalul Arge a reinut fapta inculpatului, gardian public la S.C. Cimus
S.A. Cmpulung, care, n timp ce se afla n serviciul de paz, a facilitat conductorului unui
camion intrarea cu prioritate n acea unitate, n schimbul sumei de 20.000 lei. Dup ce
conductorul autocamionului a ncrcat 440 de saci cu ciment n autocamion, inculpatul i-a
permis s plece cu cimentul respectiv fr s plteasc, primind pentru aceasta suma de 800.000
lei. Instana a decis condamnarea inculpatului pentru svrirea infraciunii de luare de mit. [73]
n literatura juridic s-au exprimat discuii interesante i puncte de vedere divergente
determinate de analiza calitii de subiect activ al infraciunii de luare de mit a medicului,
notarului sau avocatului.
n ceea ce privete calitatea de subiect activ al infraciunii de luare de mit a medicului au
fost exprimate puncte de vedere divergente, care s-au reflectat i n practica judiciar, astfel c
practica judiciar mai veche a apreciat c medicul nu poate fi considerat funcionar sau asimilat
acestuia, ce exercit o nsrcinare n serviciul unei instituii a statului i deci nu poate fi subiect
activ al infraciunii de luare de mit, ns practica judiciar recent consider c medicul este
funcionar n sensul legii penale i poate fi subiect activ al infraciunii de luare de mit, indiferent
dac este ncadrat ntr-o unitate medico-sanitar public sau privat.
Astfel, prin Decizia nr. 1647/2 iulie 1992, nalta Curte de Casaie i Justiie, reinnd fapta
inculpatului, medic ef al seciei nou-nscui din cadrul Spitalului Municipal de ObstetricGinecologie Braov, de a pretinde i acceptare a diverse foloase materiale pentru a-i exercita
atribuiile de serviciu, n cursul supravegherii i ngrijirii copiilor nscui prematur sau distrofici,
a dispus achitarea inculpatului, care fusese condamnat de instana de fond pentru svrirea
infraciunii de luare de mit. n motivarea acestei decizii, instana suprem afirm c, ntruct
profesiunea medical este una umanitar, orice act medical exercitndu-se exclusiv n interesul
sntii individului i al colectivitii, profesia de medic nu nsumeaz caracteristicile
funcionarului, dreptul lui de iniiativ i decizie manifestndu-se numai n exercitarea actului
medical, pentru care poart ntreaga rspundere. De asemeni, aceeai instan consider c,
indiferent dac este organizat i exercitat n sistemul public sau privat, profesiunea medical,
prin caracteristicile sale specifice, de prevenire a mbolnvirilor, promovarea, meninerea i
recuperarea sntii individului i a colectivitii, se realizeaz n cadrul spitalelor, clinicilor sau
92

cabinetelor medicale, medicul bucurndu-se de totala independen profesional, decizia lui


neputnd fi supus niciunei constrngeri administrative sau de alt natur, ceea ce nu
caracterizeaz funcionarul public, subordonat administrativ i supus deciziilor ierarhice
superioare. [55, p. 63-65]
ns n perioada urmtoare deciziei sus-menionate a instanei supreme, literatura juridic a
susinut ideea potrivit creia caracterul profund uman i esenialmente liberal al profesiei de
medic nu pot justifica scoaterea acestuia din sfera rspunderii penale pentru infraciunea de luare
de mit, n acele cazuri n care acesta condiioneaz actul medical la care este obligat
profesional, moral i legal de banii sau foloasele care nu i se cuvin i pe care direct sau indirect
le pretinde, primete sau accept. Acceptnd ideea susinut de instana suprem ar nsemna c,
n numele umanismului declarat i recunoscut al profesiei de medic, societatea s tolereze fapte
i aciuni profund inumane, imorale i ilegale cum sunt acelea de condiionare a actului medical
al asistrii, ngrijirii, tratrii i ajutrii celui aflat n suferin de sume de bani sau foloase
necuvenite pe care medicul le pretinde, primete sau accept. [89, p. 77]
Observm, de asemenea, c Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, lege
cu caracter civil, care reglementeaz relaiile sociale cu privire la actul medical, stipuleaz, ntradevr, faptul c medicul nu este funcionar public, ns potrivit art. 175 i 289 Noul CP romn,
medicul este funcionar n sensul legii penale. Remarcm faptul c, cele dou texte de lege nu se
exclud, ns datorit faptului c legea civil are caracter general, reglementnd raporturile dintre
medic i pacient, iar legea penal are caracter special, reglementnd raporturile dintre medic i
unitatea sau persoana juridic pe care o reprezint acesta, va surveni aplicarea legii penale.
Pornind de la opiniile exprimate n literatura penal, Curtea Suprem de Justiie a renunat
la susinerile invocate n decizia sus-menionat i a decis faptul c medicul ncadrat ntr-o
unitate medico-sanitar public este funcionar n sensul legii penale i poate fi subiect activ al
infraciunii de luare de mit.
n acest sens, prin Decizia nr. 983/1996, instana suprem, reinnd fapta inculpatului, care
a lucrat n cadrul Spitalului de Obstretic-Ginecologie Braov, secia nou-nscui, n calitate de
medic primar, ndeplinind i funcia de ef al seciei i de coordonator pe judeul Braov, de a
pretinde i primi bani sau alte bunuri de la unele femei internate n spital, pentru ngrijirea mai
atent a copiilor acestora, nscui prematur, a dispus condamnarea acestuia pentru svrirea
infraciunii de luare de mit. n motivarea acestei decizii, instana suprem afirm c aplicarea
legii penale intervine n toate cazurile n care s-a nclcat relaia dintre medic i autoritatea pe
care o reprezint. ntruct medicii, ncadrai n uniti medico-sanitare din reeaua public, sunt
93

funcionari n sensul legii penale, fiind salariai care exercit o nsrcinare n serviciul unei
instituii de stat, acetia pot fi subieci activi ai infraciunii de luare de mit. [137, p. 52-54]
n ceea ce privete calitatea de funcionar i implicit de subiect activ al infraciunii de luare
de mit a medicului, care i desfoar activitatea ntr-o unitate medico-sanitar privat, practica
judiciar a considerat c se impun a se realiza cteva diferenieri n raport de calitatea acestuia,
respectiv cea de salariat ntr-un cabinet medical particular i cea de titular al unui cabinet
particular.
Astfel, literatura de specialitate a considerat c soluia instanei supreme nu trebuie s ne
determine s conchidem c au calitate de subiect activ al infraciunii de luare de mit doar
medicii ncadrai n uniti medico-sanitare publice, instana pronunndu-se doar asupra cazului
care i-a fost supus spre analiz, neexceptnd celelalte categorii de medici, respectiv cei care i
desfoar activitatea n reeaua medico-sanitar privat. Pornind de la aceast premis, s-a
considerat c medicul, care are calitatea de salariat ntr-un cabinet medical particular, poate avea
calitatea de subiect activ al infraciunii de luare de mit, deoarece sunt incidente dispoziiile art.
175 alin. (2) Noul CP romn.
Tot n literatura de specialitate s-a considerat c, singura categorie de medici care nu pot
avea calitate de funcionari n sensul legii penale i implicit nu pot fi subieci activi ai infraciunii
de luare de mit, sunt medicii titulari sau asociaii cabinetelor medicale particulare, pentru c
acestea funcioneaz pe baza resurselor financiare proprii i prin activitatea proprie, fr
recurgerea la munca salariat. Astfel, aceast categorie de medici, dac n schimbul exercitrii
actului medical ar pretinde sume de bani care nu ar fi reflectate n contabilitate, ar putea fi
susceptibil de rspundere penal ns, pentru infraciunile prevzute prin legea pentru
prevenirea i combaterea evaziunii fiscale. [87, p. 19] Avnd n vedere c opinia a fost exprimat
anterior intrrii n vigoare a Noului CP romn, considerm c, n prezent, aceasta nu mai poate fi
aplicat, ntruct i pentru aceast categorie de medici sunt incidente dispoziiile art. 175 alin. (2)
Noul CP romn, drept pentru care nu achiesm la aceast opinie care a fost expus n literatura
de specialitate.
Subiect activ al infraciunii de luare de mit poate fi i notarul public, fapt stabilit prin
Legea nr. 36/1995 privind notarii publici i activitatea notarial, care reglementeaz activitatea
notarial, activitate care este organizat i funcioneaz ca un serviciu de interes public. Chiar
dac funcia de notar public are statutul unei funcii autonome, aceasta nu exclude faptul c
notarul public are i statutul de funcionar n sensul legii penale.
n acest sens, exist opinii, potrivit crora prevederile Legii nr. 36/1995, respectiv cele
privind numirea notarilor publici, stabilitatea lor n funcie, ca i dispoziiile de protecie privind
94

luarea msurilor privative de libertate, cercetarea i trimiterea n judecat penal sau


contravenional, n parte comune cu ale magistrailor, ntregesc i definesc alturi de celelalte
prevederi legale, statutul de funcionar public al acestora. Astfel c, notarul public nu poate fi
doar beneficiarul acestor msuri de protecie specifice unei categorii speciale de funcionari
publici (magistrai), fr s fie i purttorul obligaiilor ce deriv din acestea i a-i asuma
rspunderea specific, pentru c dreptul conine n el i obligaia corelativ care-l ntregete. [87,
p. 20]
Exist ns i opinii n sensul c notarul public nu are calitatea de funcionar, opinie la care
ns nu achiesm. n acest sens, s-a artat c notarul public desfoar o activitate de interes
public de aceea i n denumirea sa apare noiunea de public, n sensul c st la dispoziia
publicului, c servete interesele acestuia dar el presteaz aceste servicii fr a fi n serviciul
unei uniti, fr a fi ncadrat ntr-o anumit form de organizare ierarhic, subordonat unui
regulament intern de funcionare, elemente care l caracterizeaz pe funcionarul public. Astfel,
notarul este public n raport cu persoanele care se afl n faa sa i l solicit, dar nu n raport cu
vreo entitate care s-ar putea afla n spatele su i n care s fie ncadrat. Din acest punct de
vedere notarul este liber, autonom, nu se supune dect regulilor deontologice ale profesiei, dar nu
este n serviciul nimnui, nu este subordonat ierarhic, nu se supune unor reguli interne. Notarul
nu este nicio persoan juridic, nicio instituie, ci o persoan fizic, autonom care ndeplinete
nsrcinrile date n serviciul public. Tot n legtur cu aceast opinie s-a argumentat faptul c
judectorii, notarii publici, precum i alte persoane care-i desfoar activitatea n cadrul unor
proceduri penale necontencioase, nu pot fi trase la rspundere penal cu privire la soluiile pe
care le dau, deoarece legea a instituit controlul pe cale judectoreasc asupra acestora, astfel c
nu vor putea fi subieci activi ai infraciunilor de serviciu, pentru soluiile pe care le pronun n
cadrul acestor proceduri. Nici aceast ultim idee nu are puterea de a ne determina s conchidem
c notarii publici nu pot fi subieci activi ai infraciunilor de corupie ntruct, faptul c actele
ntocmite de acetia sunt atacabile n instan, nu este n msur s combat esena acestei
profesii, care este aceea de exercitare a unei activiti n cadrul unui serviciu de interes public.
[171, p. 115]
n ceea ce privete profesia de avocat, aceasta este o profesie liber i independent, cu o
organizare i funcionare autonom. [197, p. 205] Tocmai de aceea i practica judiciar a
considerat c avocatul nu este funcionar public n sensul legii penale, ntruct statutul i
exercitarea acestei profesii nu corespund i nu rspund criteriilor i cerinelor impuse de
dispoziiile art. 175 din Noul CP romn. Prin urmare, avocatul n exercitarea activitii sale
profesionale nu poate comite infraciunea de luare de mit.
95

Aceast constatare este susinut i de Decizia nr. 569/1990 a Curii Supreme de Justiie,
care consider c avocatul este persoana care ndeplinete, n cadrul procesului, rolul de
mandatar al persoanelor care l-au angajat, avnd mputernicirea de a le reprezenta i asista n faa
instanelor de judecat. Un alt aspect semnificativ menionat de instana suprem este acela c
justiiabilii pot s-i aleag avocaii, care la rndul lor pot renuna la prestarea serviciului
avocaial pentru motive temeinice, ceea ce nu este posibil, n cazul persoanelor subordonate,
respectiv a celor ncadrate n organizaii publice, care nu se pot desista de la ndeplinirea
sarcinilor de serviciu ncredinate. De asemeni, instana suprem pune n eviden i un alt
element care relev faptul c avocatul nu poate fi ncadrat n categoria funcionarilor publici,
respectiv retribuirea muncii. Astfel, potrivit legislaiei, avocaii sunt prevzui la categoria celor
care nu sunt retribuii pentru munca prestat de ctre organizaia profesional din care fac parte,
ci n calitatea lor de liber-profesioniti, sunt pltii de ctre justiiabili. Tot instana suprem
consider c asimilarea cu ali salariai (asimilai) a avocatului pledant ar fi de natur s lezeze
rolul aprrii, acesta putnd fi considerat ca subordonat autoritii publice, nclcndu-se astfel
garania unei aprri obiective a justiiabililor. n concluzie, instana suprem consider c,
ntruct avocatul nu face parte din categoria funcionarilor (funcionarilor publici), se impune
achitarea inculpatului, care are calitatea de avocat, chiar dac din probele administrate n cauz
ar rezulta c, n legtur cu executarea mandatului de aprtor, el a primit sume de bani mai mari
dect onorariul de avocat legal cuvenit. [137, p. 48-50]
n doctrin au existat i puncte de vedere contrare, care au susinut c n anumite situaii
avocaii pot fi subieci ai infraciunii de luare de mit. Astfel, s-a stipulat c, n cazul n care
avocatul ncheie contractul de asisten juridic cu un justiiabil persoan fizic, nu-i pot fi
aplicabile dispoziiile art. 147 alin. (1) i (2) CP romn anterior (art. 175 Noul CP romn) n ceea
ce privete faptele prevzute de legea penal, svrite de avocat n legtur cu contractul de
asisten juridic respectiv, ns, n condiiile n care avocatul ncheie un contract de asisten
juridic cu o alt persoan juridic de drept privat, sunt ntrunite condiiile prevzute de art. 147
alin. (2) CP romn (art. 175 Noul CP romn), pentru ca avocatul s dobndeasc calitatea de
funcionar, n ceea ce privete faptele penale svrite de acesta n legtur cu contractul susmenionat. Nu achiesm nici la acest punct de vedere, ntruct atribuiile, pe care le exercit
avocatul n cadrul profesiei sale independente, sunt aceleai, indiferent de calitatea persoanei pe
care o asist sau o reprezint. [171, p. 107]
O situaie care trebuie avut n vedere, ns, este cea a avocatului din oficiu. n primul
rnd, acesta ndeplinete condiiile cuprinse n art. 175 Noul CP romn pentru calitatea de
funcionar public, deoarece pe durata delegrii sau pn se prezint un avocat ales, el trebuie s
96

acorde asisten juridic retribuit de ctre stat i n serviciul statului, ca o garanie a dreptului la
aprare, n ndeplinirea unei nsrcinri date de ctre barou. n al doilea rnd, inndu-se seama
de faptul c interpretarea dat prevederilor CP romn nu poate fi infirmat de unele dispoziii cu
caracter nepenal, respectiv cele din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea i exercitarea profesiei
de avocat, care prevd c, n exercitarea profesiei, avocaii sunt ocrotii de lege, fr a putea fi
asimilai funcionarului public. ntruct, n materie penal, prevaleaz definiia dat de norma
penal, avocatul din oficiu poate fi asimilat funcionarului public, ntrunind calitatea specific
subiectului activ al infraciunii de luare de mit. [109, p. 394-395]
Categoriile de persoane care pot avea calitatea de subiect activ al infraciunii de luare de
mit sunt numeroase, aa cum rezult i din prevederile Noului CP romn i Legii nr. 78/2000
pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, ns, n cele expuse anterior,
am ncercat s prezentm o parte din categoria persoanelor care pot avea avea calitatea de subiect
activ al infraciunii de luare de mit, conform practicii judiciare existente.
Subiect activ al infraciunii de luare de mit poate fi i o persoan juridic, n condiiile i
cu limitrile artate n art. 135 din Noul CP romn. Rspunderea penal a persoanei juridice nu
exclude rspunderea penal a persoanei fizice care a contribuit, la svrirea aceleiai infraciuni
de luare de mit. [85, p. 391]
Pentru a nu mai exista controverse determinate de analiza calitii de subiect activ al
infraciunii de luare de mit a anumitor categorii de funcionari publici i o practic judiciar
neunitar, consider c se impune precizarea n norma de incriminare, n mod expres, a
categoriilor de funcionari publici care pot avea calitatea de subieci activi ai infraciunii de luare
de mit, dei Noul CP romn n vigoare a fcut cteva progrese n acest sens.
Infraciunea de luare de mit poate fi svrit de ctre un singur fptuitor sau de ctre mai
muli fptuitori, participaia penal fiind posibil n cazul acestei infraciuni sub toate formele
sale. ns, coautor al infraciunii de luare de mit nu poate fi dect persoana care are calitatea de
funcionar public, cerut de lege autorului infraciunii. n ceea ce privete instigatorul sau
complicele la svrirea infraciunii de luare de mit, se poate observa c poate fi orice persoan,
care are capacitatea de a rspunde penal, n cazul acestora neexistnd condiia de a avea calitatea
special cerut de lege autorului infraciunii. Cu privire la mituitor, s-a remarcat faptul c acesta
nu poate fi considerat participant la infraciunea de luare de mit, deoarece este autor al unei
infraciuni distincte, respectiv cea de darea de mit.
O problem controversat cu care s-a confruntat practica i doctrina penal n cazul
infraciunilor bilaterale, n care activitile bilaterale au fost descompuse i incriminate ca fapte
97

distincte, este aceea a ncadrrii juridice a intermediarului, care ajuta att mituitorul, ct i
persoana mituit.
ntr-o prim opinie, s-a considerat c fapta intermediarului de a ajuta att persoana care d
mit, ct i pe cea care primete mita, constituie complicitate doar la una dintre infraciunile de
luare sau dare de mit.
ntr-o alt opinie, exprimat att n literatura juridic mai veche, ct i n cea recent, s-a
considerat c n acest caz exist complicitate concomitent la ambele infraciuni, respectiv de
luare i dare de mit. Astfel, dac intermediarul a acionat la cererea i n interesul mituitorului,
transmind banii sau celelalte foloase funcionarului mituit, el este complice la infraciunea de
dare de mit, ns, n cazul n care, svrind aceast fapt, complicele cunoate i activitatea
autorului celeilate infraciuni, de luare de mit, prevznd rezultatul ei socialmente periculos i
voind s contribuie la svrirea, de ctre autor, a faptei de luare de mit, sunt ntrunite toate
trsturile obiective i subiective ale complicitii i n raport cu aceast infraciune. n aceste
condiii, aciunea intermediarului, dei unic, datorit mprejurrilor n care a avut loc i
urmrilor pe care le-a produs, ntrunete elementele att ale complicitii la infraciunea de dare
de mit, ct i la cea de luare de mit. [20, p. 331]
Avnd n vedere numeroasele categorii de funcionari publici care svresc fapte de luare
de mit i, nu n ultimul rnd, faptul c una dintre cauzele amplificrii fenomenului corupiei este
costul ridicat al vieii cu care se confrunt aceti funcionari publici, consider c se impune
mbuntirea condiiilor de salarizare a funcionarilor publici. De asemeni, consider c pentru
diminuarea numrului faptelor de luare de mit, dar i a celor de dare de mit, se impune
completarea codurilor de conduit pentru funcionarii publici cu sanciuni mai aspre n vederea
determinrii funcionarilor publici s-i exercite sarcinile de serviciu n mod corect, onorabil i
corespunztor.
Subiectul pasiv al infraciunii de luare de mit. n cazul infraciunii de luare de mit,
subiectul pasiv este, potrivit prevederilor art. 289 raportat la art. 175 din Noul CP romn i
prevederilor Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de
corupie, autoritatea public, instituia public, regia autonom, operatorul economic sau
persoana juridic cu capital integral sau majoritar de stat, societatea comercial, compania i
societatea naional, partidele sau formaiunile politice, sindicatele, organizaiile patronale,
asociaiile fr scop lucrativ sau fundaiile, persoana juridic sau persoana care exercit un
serviciu de interes public, n al crui serviciu este i acioneaz funcionarul public sau asimilatul
acestuia a crui corupere se ncearc sau se realizeaz. Potrivit prevederilor art. 293 i 294 din
Noul CP romn, subiect pasiv principal al infraciunii de luare de mit este reprezentat i de
98

organizaiile publice internaionale la care Romnia este parte, instanele internaionale a cror
competen este acceptat de Romnia, statele strine sau instanele strine. Subiectul pasiv
general este statul, ca titular al intereselor publice aparate prin aceast incriminare.
n cazul n care funcionarul corupt apeleaz la mijloace de constrngere a unei persoane n
vederea determinrii acesteia s dea mit, indiferent de felul constrngerii, fizice sau morale,
persoana constrns va fi subiect pasiv secundar al infraciunii de luare de mit i nu va rspunde
penal pentru svrirea infraciunii de dare de mit conform prevederilor art. 290 alin. (2) Noul
CP romn.
3.4. Coninutul constitutiv al infraciunii de luare de mit
3.4.1. Latura obiectiv a infraciunii de luare de mit
Elementul material al infraciunii de luare de mit se poate realiza alternativ prin trei
modaliti normative, care se manifest fie sub forma aciunii.
Elementul material realizat printr-o aciune const n pretinderea ori primirea de bani sau
alte foloase ce nu i se cuvin funcionarului public, ori acceptarea promisiunii unor asemenea
foloase.
O prim modalitate de svrire a elementului material al laturii obiective a infraciunii de
luare de mit se realizeaz prin aciunea de pretindere de bani sau alte foloase care nu i se cuvin
subiectului, care echivaleaz cu formularea unei cereri struitoare sau a unei pretenii. n acest
caz iniiativa este a funcionarului public i nu se impune ca aceast cerere s fie i realizat.
Astfel, svrete infraciunea de luare de mit, printr-o aciune de pretindere, inculpatul,
care, avnd calitatea de funcionar-inspector de impozite, a pretins de la un numr de patru
administratori de societi comerciale, diverse sume de bani, cu scopul de a le diminua
impozitele pe care acetia trebuiau s le plteasc statului, n raport de veniturile pe care le
realizau. Instana suprem a considerat c fapta inculpatului ntrunete elementele constitutive
ale infraciunii de luare de mit. [52, p. 69]
Aciunea de pretindere poate fi formulat prin cuvinte, gesturi, dar i n scris, ori prin orice
alt mod de comunicare, nefiind condiionat de modalitatea de manifestare a acesteia, ea putnd
fi expres sau aluziv. De asemeni, precizarea de ctre fptuitor a destinaiei foloaselor
necuvenite primite sau nelegerea de ctre mituitor a acestei destinaii nu are relevan, ntruct
existena infraciunii de luare de mit nu este condiionat de preexistena infraciunii de dare de
mit, cele dou infraciuni fiind autonome.
Astfel, ntr-o spe, instana a reinut fapta unui ofier de poliie de a pretinde i primi de la
tatl unui minor infractor, internat la un centru de minori, suma de 20.000 lei i 50 mrci
99

germane pentru a-l scoate pe minor din acel centru. Dac prima instan l-a condamnat pe
inculpat pentru svrirea infraciunii de luare de mit, n apel s-a schimbat ncadrarea juridic a
faptei n abuz de serviciu, cu motivarea c, dei primirea banilor a avut legtur cu punerea
minorului n libertate, inculpatul a lsat s se cread c va da o destinaie licit, i anume c vor
fi folosii pentru acoperirea prejudiciului. Instana de recurs ns a revenit la soluia primei
instane, argumentnd c fapta funcionarului, care pretinde ori primete bani ce nu i se cuvin
pentru a ndeplini sau nu un act privitor la ndatoririle sale de serviciu sau pentru a face un act
contrar acestor ndatoriri constituie infraciunea de luare de mit, existena acesteia nefiind
influenat de faptul c funcionarul indic sau nu corect care va fi destinaia pe care urmeaz s
o dea banilor primii. [20, p. 339]
n cazul n care cererea se face printr-o scrisoare, se pune problema determinrii
momentului n care are loc pretinderea. ntr-un astfel de caz, pot exista patru momente:
expedierea scrisorii care conine pretenia, sosirea scrisorii la destinatar, luarea la cunotin de
ctre acesta i nelegerea de ctre destinatar a solicitrilor ce i se adreseaz. Literatura juridic i
practica judiciar, consider, n general, c se poate vorbi de pretindere numai atunci cnd
destinatarul ia cunotin de coninutul cererii, deoarece anterior acestui moment ne aflm n
prezena unei aciuni care nc nu s-a exteriorizat n raport cu alt persoan. Unii autori sunt ns
mai exigeni, fiind de prere c, pentru a exista pretindere indiferent c cererea s-a formulat n
scris sau fa de o persoan prezent este necesar ca cel solicitat s fi neles coninutul cererii.
[91, p. 125-126]
n literatura de specialitate exist ns i preri, potrivit crora, ntruct aciunea de
pretindere are un caracter unilateral, nu se impune condiia nelegerii solicitrii funcionarului
public de ctre persoana creia i este adresat, punct de vedere pe care ns nu l mprtim.
Un alt aspect invocat n literatura juridic i practica judiciar legat de aciunea de
pretindere se refer la cazul n care funcionarul public nu a urmrit s pretind un folos
necuvenit, pentru sine sau pentru altul, n legtur cu ndeplinirea unei atribuii de serviciu, dar
cele spuse de el au fost interpretate ca o pretenie, creia, ns, nu i s-a dat urmare. n acest caz
nu va exista infraciunea de luare de mit, ntruct lipsete unul dintre elementele constitutive ale
infraciunii de luare de mit, respectiv aciunea de pretindere. Dar n cazul n care s-ar da urmare,
pretenia fiind satisfcut, va exista infraciunea de luare de mit, ns aceasta va fi realizat prin
a doua modalitate de svrire a elementului material al laturii obiective a infraciunii, respectiv
prin aciunea de primire de bani sau alte foloase necuvenite. [109, p. 413]
n legtur cu aceast prim modalitate normativ de svrire a infraciunii de luare de
mit, organele judiciare trebuie s manifeste un grad sporit de vigilen, deoarece nu de puine
100

ori deducerea acestei modaliti nu este uor de fcut. Privit din perspectiva contextului evolutiv
al modalitii pretinderii, implicit i al oferirii, investigatorii se gsesc n situaia ntrezririi unor
adevrate caractere de tip mafiot ale nelegerii dintre pri, fr solicitri sau propuneri
explicite, ci tacite, bazate pe sugestii subtile, dar cu o mare for de convingere. Cu titlu de
exemplu, putem reda situaia n care un funcionar public ce face parte dintr-un organ deliberativ,
n schimbul efecturii unui act contrar atribuiilor sale, aduce la cunotin celeilalte pri, cu
putere decizional n acest sens, c nu dorete nimic pentru sine, dar, pentru a realiza mai uor
actul contrar, ar trebui schimbat eful organului deliberativ din care face parte. Bineneles,
aluzia privitoare la numirea sa n funcia de ef al instituiei n cauz urmeaz a fi analizat de
organele judiciare n contextul ntregului material probator administrat n cauz, cu luarea n
considerare a raporturilor dintre pri, trecute i viitoare, a ndeplinirii sau nu a unor acte de
natur a materializa scopurile avute n vedere de fiecare parte a nelegerii. [103, p. 56]
Pornind de la aspectele invocate n literatura de specialitate cu privire la aciunea de
pretindere, dar i de la speele invocate, ns fr a ne limita la acestea, considerm c aciunea
de pretindere, indiferent n ce mod este formulat: verbal, n scris sau prin alte moduri de
comunicare, indiferent c se manifest expres, direct sau indirect, printr-o aluzie sau pe ci
ocolitoare, aceasta trebuie s sugereze fr echivoc cererea de bani sau de alte foloase a
funcionarului public, exprimnd intenia acestuia de a condiiona ndeplinirea, nendeplinirea,
urgentarea sau ntrzierea ndeplinirii unui act ce intr n ndatoririle sale de serviciu de aceste
foloase necuvenite i nu n ultimul rnd s fie i neleas de cel cruia i se adreseaz.
A doua modalitate de svrire a elementului material al laturii obiective a infraciunii de
luare de mit se realizeaz prin aciunea de primire de bani sau alte foloase necuvenite, care
echivaleaz cu predarea efectiv subiectului activ a foloaselor care nu i se cuvin. n acest caz
iniiativa nu mai aparine funcionarului public, ci coruptorului. Aceast aciune de primire se
poate materializa att direct ntre coruptor i funcionarul public, ct i indirect prin intermediul
unor pesoane sau prin alte mijloace.
Astfel, practica judiciar a reinut fapta inculpatului, care n calitatea sa de profesor
universitar la Facultatea de tiine Economice a Universitii Craiova, avnd n vedere obinerea
unor foloase necuvenite, a acordat note foarte mici studenilor, care au susinut ntr-o prim etap
examenul, producnd astfel panic n rndul studenilor, ce urmau s susin examene n
continuare cu inculpatul. Astfel, o parte dintre studenii inculpatului, n vederea promovrii
examenului sau obinerii de note mari, au dat inculpatului sume de bani, fie direct, fie indirect,
prin intermediul soiei inculpatului, care ndeplinea funcia de profesor n cadrul facultii sau
norei inculpatului, student la aceeai facultate. Instana suprem a decis condamnarea
101

inculpatului pentru svrirea infraciunii de luare de mit, considernd irelevant modalitatea de


primire a foloaselor necuvenite. [137, p. 128-129]
n practica judiciar se ntlnesc numeroase cazuri n care funcionarul public care,
ajungnd n posesia folosului necuvenit, nu-l refuz, dar nici nu-i manifest dorina de a-l primi,
n mod expres, pstrndu-i posibilitatea de a beneficia de el. n aceste cazuri instana a constatat
faptul c funcionarul a svrit infraciunea de luare de mit, manifestat sub forma modalitii
de primire.
n acest sens, ntr-o spe, practica judiciar a decis c svrete infraciunea de luare de
mit, printr-o aciune de primire, inspectorul din cadrul I.T.M. Timi, cu atribuii de control, care
a primit suma de 500 lei pentru a ndeplini un act contrar ndatoririlor sale de serviciu i a reduce
amenda contravenional aplicat societii supuse controlului. Dei aceast decizie a fost
contestat de inculpat, motivnd c nu a pretins nicio sum de bani de la denuntoare, aceasta
introducndu-i o bancnot n buzunar, instana suprem a decis c acest aspect este lipsit de
relevan sub aspectul existenei infraciunii de luare de mit, care s-a realizat prin modalitatea
primirii. [47]
A treia modalitate de comitere a infraciunii de luare de mit const n aciunea de
acceptare de bani sau alte foloase necuvenite de ctre funcionarul public, care reprezint
consimirea funcionarului public de a primi foloasele necuvenite. i n acest caz iniiativa
aparine mituitorului, iar funcionarul public accept promisiunea. Modalitatea de acceptare a
promisiunii de ctre funcionarul public poate fi expres sau tacit, ns n oricare din modaliti
s-ar manifesta aceasta trebuie s fie fr echivoc.
Astfel, practica judiciar a considerat c svrete infraciunea de luare de mit, printr-o
aciune de acceptare, i inculpata care, n calitatea sa de inspector pentru spaiul locativ la
Primria Municipiului Sighioara, avnd printre atribuii i cea de propunere de atribuire a
locuinelor persoanelor prevzute n legislaia special, accept cererea unui pensionar, cruia i
repartizase o locuin, de a sprijini n acelai mod fiul omer al unei prietene, n schimbul unor
sume de bani. [137, p. 79]
ntr-o alt spe, instana a reinut fapta inculpatului, lucrtor vamal, care a acceptat un
folos material necuvenit n vederea nclcrii ndatoririlor de serviciu, respectiv eliberarea de
chitane vamale false. Aceast situaie a intervenit ntr-o perioad n care taxele vamale pentru
importul de autoturisme au fost majorate, nefiind ns majorate i taxele vamale pentru importul
de subansamble de autoturism. Folosindu-se de nemajorarea taxelor vamale pentru importul de
subansamble de autoturism, inculpatul a sugerat proprietarilor mainilor achiziionate din
strintate i care trebuiau s treac prin punctul vamal, un procedeu de a se sustrage de la plata
102

taxelor vamale majorate, de a prezenta facturi separate pentru caroserie i motor, dei
autoturismele erau asamblate. Astfel, instana suprem a decis c fapta ntrunete elementele
constitutive ale infraciunii de luare de mit, svrit prin modalitatea de acceptare. [45, p. 139147]
n cadrul Noului CP romn legiuitorul nu a mai incriminat nerespingerea promisiunii de
bani sau alte foloase necuvenite de ctre funcionarul public, ntruct acesta a considerat c
aceast modalitate nu semnific altceva dect o acceptare tacit. Eliminarea modalitii
nerespingerii reprezint un progres al politicii penale, muli autori considerand c existena n
reglementarea anterioar a acestui concept de nerespingere este excesiv, iar n noua form
textul dobndete un ctig sub aspectul claritii i conciziei.
O atenie aparte suscit, menioneaz autorul V. Cunir n acest sens, elementul provocrii
infraciunii de corupie. [38, p. 28] n opinia autorului provocarea lurii de mit urmrete, n
primul rnd, scopul de a fabrica probe artificiale privind vinovia unui funcionar n svrirea
unei fapte penale condamnabile sau, n al doilea rnd, poate avea ca scop nvinuirea unei
persoane particulare n infraciunea de dare de mit, n situaia cnd subiect al aciunilor de
provocare este un funcionar. [38, p. 28] Autorul citat consider c aciunile de provocare a
infraciunii de corupie pot fi comise de orice persoan care ntrunete condiiile prevzute de
lege pentru rspunderea penal. [38, p. 29]
Existena elementului material al laturii obiective a infraciunii de luare de mit este
condiionat de ndeplinirea cumulativ a unor condiii eseniale.
Prima condiie este ca pretinderea, primirea, acceptarea sau nerespingerea trebuie s aib
ca obiect bani sau alte foloase.
Prin bani se nelege orice moned sau bancnot romn sau strin care este n circulaie
la un anumit moment ndeplinind funcia de plat. [148, p. 78]
Prin folos, ntr-un sens general, se nelege un ctig material sau moral, un beneficiu,
profit sau avantaj.
Totui interpretarea noiunii de foloase a ridicat numeroase controverse n literatura de
specialitate privind stabilirea caracterului patrimonial, nepatrimonial al acestor foloase.
Astfel, o parte din doctrinari, printre care i A. Filipa, consider c expresia alte foloase
se refer doar la foloasele patrimoniale. Atunci cnd face aceast afirmaie, autorul are n vedere
o interpretare sistematic, istoric i logic a noiunii alte foloase, potrivit creia doar folosul
patrimonial a fost avut n vedere de ctre legiuitor cnd a construit aceast expresie. Pentru a-i
argumenta afirmaia autorul pornete de la momentul n care infraciunea de luare de mit a fost
introdus n sistemul dreptului penal romn, respectiv n CP romn de la 1864, care a avut la
103

baz CP francez. CP francez de la 1810 stipula ntr-un mod foarte clar c ceea ce primete,
pretinde sau nu respinge ca promisiune funcionarul este o valoare patrimonial, este un cadou,
un dar n sens patrimonial care i se face funcionarului. Ideea textului francez era ca funcionarul
s nu ia alte remuneraii dect ceea ce i se cuvenea din serviciul pe care l fcea, lucru care a fost
preluat de legiuitorul romn de la 1864. Dei n CP de la 1936 (art. 251 funcionarul care, n
scopul de a ndeplini, a nu ndeplini sau a ntrzia ndeplinirea unui act privitor la funcia sa, ori a
face un act contrar ndatoririlor funciei sale, pretinde sau primete, fie direct, fie indirect, bani,
bunuri, valori, comisioane sau orice alt folos ce nu i se cuvin dup lege, ori accept o astfel de
promisiune sau nu o respinge, svrete infraciunea de luare de mit), 1968 i Noul CP romn,
nu s-a mai meninut exprimarea exact, autorul consider totui c aceasta ar trebui restabilit pe
calea interpretrii, ntruct sensul dat noiunii de mit n dreptul penal a fost unul patrimonial.
Acesta conchide c, n cazul n care funcionarul primete, pretinde ori accept un folos
nepatrimonial, nu ne aflm n prezena infraciunii de luare de mit. [99, p. 448]
De asemeni i unii autori sovietici neleg prin foloase servicii cu caracter material, bilete
pentru sanatoriu, acordarea de locuine, abonamente la teatru etc. Tot ei susin c uneori mita se
camufleaz sub form de prime, salarizare prin cumul etc. n doctrina penal italian se observ
c folosul poate fi primit i pentru un ter, atta vreme ct i pstreaz caracterul de retribuie
fa de funcionar, n sensul c acesta va avea un anumit avantaj (de exemplu, va fi iertat de o
datorie) de pe urma folosului acordat terului. Un autor german este de prere c obiectul mitei
poate fi reprezentat i de foloase care numai indirect mbuntesc situaia funcionarului (de
exemplu, cadouri fcute soiei, care convieuiete cu funcionarul, cu tiina acestuia i n
legtur cu un act de serviciu). [92, p. 75]
O alt parte a doctrinei, bazndu-se pe principiul c, dac legiuitorul nu distinge, nici
interpretul nu poate face distincie, consider c foloasele avute n vedere de textul incriminator
pot fi att de natur material, ct i de natur moral (de exemplu, acordarea unui titlu tiinific,
distincii, poziii sociale, inclusiv obinerea unor foloase sexuale). [139, p. 115]
n ceea ce ne privete, achiesm la ultimul punct de vedere i considerm c foloasele, ce
au format obiectul mitei, pot fi att de natur patrimonial, ct i de natur moral, aa cum se
stabilete i prin definiia termenului folos, care nseamn un ctig material sau moral.
n concluzie, expresia alte foloase din cadrul textului art. 289 din Noul CP romn are un
coninut larg, referindu-se la avantaje de ordin patrimonial (bunuri, comisioane, plata unor
datorii, lucrri gratuite, folosina gratuit a unei locuine etc.) i nepatrimonial (acodarea unor
distincii, titluri, grade, decoraii). [199, p. 260] Prin noiunea de foloase nepatrimoniale,
legiuitorul a neles doar acele foloase care vor determina n viitorul apropiat sau ndeprtat
104

apariia unor consecine patrimoniale sau sociale, care, indirect, vor conduce la mbuntirea
situaiei patrimoniale a funcionarului public. Foloasele cu caracter pur moral, care nu sunt n
msur s conduc la apariia unor consecine patrimoniale sau sociale, care s influeneze n
sens pozitiv situaia patrimonial a funcionarului public, considerm c nu se ncadreaz n sfera
noiunii de foloase, aa cum este definit n art. 289 Noul CP romn.
Astfel, n practica judiciar s-a decis c prin foloase, n accepiunea art. 254 alin. (1) CP
romn anterior [art. 289 alin. (1) Noul CP romn], se nelege i pretinderea ori primirea de sume
de bani sub form de mprumut, deoarece ntrebuinarea lor o perioad de timp este de natur a
asigura un beneficiu celui care le obine pe aceast cale. Astfel, inculpata, avnd calitatea de ef
al serviciului personal la o schel de produse petroliere a pretins i primit diverse sume de bani
de la apte persoane pentru a le angaja la unitatea respectiv. Prima instan a condamnat
inculpata pentru svrirea, n concurs, a apte infraciuni de luare de mit. ntruct apelul
inculpatei a fost respins, aceasta a declarat recurs, invocnd n aprarea sa c faptele reinute nu
ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii de luare de mit, deoarece nu avea atribuii de
angajare a personalului, aceast atribuie realizndu-se de directorul unitii, iar sumele de bani
le-a primit sub form de mprumut i nu pentru a facilita angajarea. Instana suprem a reinut
faptul c inculpata, potrivit fiei postului, avea i obligaia de a face parte din comisia de
examinare a noilor angajai, de a propune organigrama schelei i ncadrarea personalului, ceea ce
ne confirm c inculpata avea ndatoriri de serviciu privind angajarea i ncadrarea personalului
n unitate, chiar dac ordinele de angajare erau semnate de directorul unitii. n ceea ce privete
mprejurarea invocat de inculpat c a pretins i primit sume de bani sub form de mprumut,
din care pe unele le-a i restituit, instana suprem consider c nu prezint relevan, att timp
ct i mprumutul constituie un folos n sensul prevederilor art. 254 alin. (1) CP romn anterior
[art. 289 alin. (1) Noul CP romn]. Ca urmare a celor expuse, instana suprem a decis
respingerea recursului, motivnd c sumele de bani, obinute cu titlu de mprumut, au fost
pretinse i primite de inculpat, n calitate de funcionar, pentru ndeplinirea unor acte din sfera
atribuiilor sale de serviciu. [137, p. 47-48]
Pentru a fi nlturate controversele doctrinare sau de interpretare ale magistrailor, privind
stabilirea categoriei de foloase la care se refer art. 289 Noul CP romn, respectiv foloase de
natur patrimonial sau moral, consider c se impune definirea precis a termenului foloase
n cadrul normei de incriminare. Astfel, consider c ar trebui modificat i completat alineatul (1)
al art. 289 Noul CP, avnd, n final, urmtorul coninut: (1) Fapta funcionarului public care,
direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primete bani sau alte foloase, att de
natur patrimonial, ct i de natur moral, care nu i se cuvin ori accept promisiunea unor
105

astfel de foloase, n legtur cu

ndeplinirea, nendeplinirea, urgentarea ori ntrzierea

ndeplinirii unui act ce intr n ndatoririle sale de serviciu sau n legtur cu ndeplinirea unui
act contrar acestor ndatoriri, se pedepsete cu nchisoare de la 5 la 15 ani i interzicerea
exercitrii dreptului de a ocupa o funcie public ori de a exercita profesia sau activitatea n
executarea creia a svrit fapta.
n literatura de specialitate au existat discuii referitoare la existena sau inexistena
infraciunii de luare de mit, determinat de valoarea folosului material.
Astfel, exist opinii potrivit crora nu exist infraciunea de luare de mit dac funcionarul
public primete un folos de valoare redus, precum daruri ocazionale (cadouri cu ocazia zilei de
natere sau onomastice) sau daruri simbolice (un buchet de flori). Potrivit altor opinii, att timp
ct textul art. 289 Noul CP romn nu face referire la valoarea obiectului mitei, acordarea unor
astfel de atenii, atunci cnd acestea se fac n legtur cu ndeplinirea atribuiilor de serviciu,
conduce la svrirea infraciunii de luare de mit.
Pornind de la cele dou opinii prezentate, considerm c n cazurile n care valoarea
folosului oferit este foarte redus, respectiv are un caracter simbolic, cum ar fi: florile,
mrioarele, bomboanele, dac nu se constat o legtur direct ntre acestea i ndeplinirea unui
act privitor la sarcinile de serviciu, nu ne aflm sub incidena infraciunii de luare de mit; n caz
contrar sunt ntrunite elementele constitutive ale infraciunii.
n acest sens, legiuitorul a stabilit care este natura juridic a acestor fapte prin art. 4 alin.
(1) din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie,
care stipuleaz faptul c persoanele prevzute la art. 1 lit. a) si c), respectiv funcionarii publici i
persoanele cu atribuii de control, au obligaia de a declara, n termen de 30 de zile de la primire,
orice donaie direct sau indirect sau daruri manuale primite n legtur cu exercitarea funciilor
sau atribuiilor lor, cu excepia celor care au o valoare simbolic.
Opinia noastr este n acord i cu practica instanei supreme care consider c atta vreme
ct nu exist o prevedere expres n cadrul Noului CP romn privind valoarea folosului material,
respectiv art. 289 Noul CP romn nu cere existena unei proporii ntre valoarea actului pretins
de la funcionarul public i suma de bani sau folosul ilicit obinut de ctre acesta, coninutul
infraciunii se realizeaz. [141, p. 351]
n acest sens, s-ar impune modificarea legii penale prin precizarea n norma de incriminare,
n mod expres, dac valoarea folosului necuvenit determin existena infraciunii de luare de
mit, eliminnd astfel existena unor soluii diferite ale instanelor n acest sens. Astfel, consider
c ar fi necesar introducerea n cadrul art. 289 Noul CP romn a alineatului (21) cu urmtorul
coninut Faptele prevzute n alin. (1) i alin. (2) nu constituie infraciuni atunci cnd valoarea
106

foloaselor necuvenite este redus, avnd un caracter simbolic, i nu se constat o legtur direct
ntre acestea i ndeplinirea actului privitor la ndatoririle de serviciu.
A doua condiie privind existena elementului material al infraciunii de luare de mit se
refer la faptul c banii sau celelalte foloase pretinse, primite sau promise trebuie s fie
necuvenite.
Foloasele pretinse, primite sau promise trebuie s nu fie prevzute de lege a se percepe, ele
trebuie s reprezinte o recompens, o mbogire fr just temei, adic o sporire a averii
funcionarului public n vederea realizrii unor acte prin eludarea legii. Dac fptuitorul pretinde,
primete sau accept o sum de bani sau alte foloase, care nu au caracter de recompense,
retribuii pentru funcionarul public, ci au caracter de obligaii nelegale, impuse persoanei care
solicit realizarea unor acte prin eludarea legii, fapta nu constituie luare de mit, ci abuz n
serviciu.
Pe bun dreptate s-a spus c banii sau foloasele sunt necuvenite nu numai atunci cnd
pentru ndeplinirea unui act gratuit se pretinde sau se primete o retribuie, ci i atunci cnd se
primete ceva peste ceea ce legal este datorat sau se accept, ori nu se refuz o promisiune care
depete ceea ce se datoreaz. [91, p. 137]
A treia condiie privind realizarea elementului material al infraciunii de luare de mit se
refer la faptul c pretinderea, primirea sau acceptarea se poate svri anterior, concomitent sau
ulterior ndeplinirii, nendeplinirii, urgentrii sau ntrzierii n ndeplinirea actului de serviciu al
funcionarului public sau cu efectuarea unui act contrar atribuiilor de serviciu.
Anterioritatea primirii folosului, n raport cu efectuarea actului pe care acel folos este
destinat s-l remunereze, nu comport nicio dificultate, sub aspectul stabilirii ei, atunci cnd
exist o singur remitere i un singur act de serviciu. Situaia este mai complicat atunci cnd, pe
parcursul unui interval de timp, pe de o parte, au avut loc mai multe remiteri succesive i, pe de
alt parte, funcionarul public a efectuat o pluralitate de acte specifice funciei sale, de asemeni
ealonate n timp. n aceast ipotez, anterioritatea trebuie apreciat inndu-se seama de toate
legturile ce au existat ntre mituitor i funcionarul mituit, deoarece ntreptrunderea actelor de
serviciu cu remiterile corespunztoare poate fi relevant pentru ndeplinirea acestei cerine.
Aplicabilitatea celor explicate mai sus o ntlnim n practica judiciar. Astfel, potrivit unei spee
din practica judiciar francez, o societate din Reims, productoare de vinuri, exporta produsele
sale prin sucursala din Bordeaux, cu care lucra un agent comercial. Pentru a ntreine bunvoina
directorului din Bordeaux, care nu prea interesat de vnzrile n strintate, agentul comercial,
de mai muli ani, i fcuse obiceiul de a napoia acestui director o parte din comisioanele pe care
le ncasa societatea. Ambele persoane au fost condamnate pentru corupie (directorul corupie
107

pasiv i agentul corupie activ). n recursul lor, acetia au invocate lipsa unei condiii
eseniale pentru consumarea infraciunii i anume aceea a anterioritii primirii foloaselor fa de
actul de serviciu, ntruct fiecare sum dat directorului era scoas din comisionul de dup
executarea vnzrii, constituind astfel o mulumire, o atenie pe care legea penal francez nu o
pedepsete. Recursul a fost ns respins de ctre Curtea de Casaie pentru motivul c, dei acest
beneficiu valora o atenie pentru un act consumat, el antrena directorul pentru un viitor act al
funciei sale, acordul fraudulos fiind rennoit astfel periodic. [91, p. 138]
Potrivit afirmaiei c faptele incriminate prin art. 289 Noul CP romn se pot comite i
concomitent cu ndeplinirea actului de serviciu, menionm o decizie a Tribunalului Suprem,
care a considerat c fapta unui medic specialist n obstetric-ginecologie de a primi de la dou
paciente, crora urma s le ntrerup legal cursul sarcinii i care fuseser anesteziate, unele sume
de bani pentru a lucra mai atent constituie infraciune de luare de mit. n motivarea acestei
soluii se arat c, din moment ce prin art. 256 CP romn anterior (n Noul CP penal romn se
regsete n cadrul art. 289) s-a creat un regim derogator de la dispoziiile art. 254 CP romn
anterior (art. 289 Noul CP romn) doar pentru cazul n care funcionarul a primit folosul dup
ndeplinirea actului ce intr n atribuiile sale de serviciu, rezult c primirea folosului nu numai
anterior, ci i concomitent ndeplinirii acelui act realizeaz infraciunea de luare de mit. [92, p.
84]
n jurispruden s-a decis c fapta de a pretinde i primi un folos necuvenit de ctre un
funcionar public, dup ndeplinirea, n parte, a unei ndatoriri de serviciu, dar nainte de
finalizarea ei, constituie infraciunea de luare de mit. Astfel, aprobarea de ctre funcionarul
public competent a unei cereri, dar refuzul de a comunica petiionarului soluia nainte de a i se
da o sum de bani, nseamn a condiiona ndeplinirea unui act privitor la ndatoririle sale de
serviciu de un folos material, i nu a primit folosul ca rsplat necuvenit pentru ndeplinirea
acelui act. [139, p. 117]
Spre deosebire de CP romn anterior care prevedea c fapta incriminat prin art. 254 (art.
289 Noul CP) nu se poate comite ulterior ndeplinirii, nendeplinirii sau ntrzierii ndeplinirii
actului de serviciu ori efecturii unui act contrar ndatoririlor de serviciu, se poate observa c
potrivit Noului CP romn faptele incriminate prin art. 289 se pot comite i ulterior ndeplinirii,
nendeplinirii, urgentrii sau ntrzierii ndeplinirii actului de serviciu ori efecturii unui act
contrar ndatoririlor de serviciu. Acest lucru este posibil datorit faptului c n Noul CP romn
primirea de foloase necuvenite nu mai este incriminat ca infraciune de sine stttoare. n acest
sens, n art. 289 din Noul CP romn legiuitorul a comasat att reglementarea prevzut n art.
108

254 (luarea de mit) CP romn anterior (art. 289 Noul CP romn), ct i cea prevzut n art. 256
(primirea de foloase necuvenite) din cadrul CP romn anterior.
O ultim condiie necesar realizrii elementului material al infraciunii de luare de mit se
refer la faptul c actul pentru a crui ndeplinire, nendeplinire, urgentare sau ntrziere
funcionarul public pretinde, primete sau accept bani sau alte foloase, trebuie s fac parte din
sfera atribuiilor de serviciu ale acestuia, adic s fie un act privitor la ndatoririle sale de serviciu
sau contrar acestor ndatoriri. n cazul nerealizarii acestei condiii nu va exista infraciunea de
luare de mit.
Pornind de la aceast condiie, considerm c, ntr-o prim etap, este necesar s
determinm care sunt actele care intr n sfera ndatoririlor de serviciu ale funcionarului public.
Astfel, n doctrin s-a stabilit c prin termenul de ndatorire de serviciu se nelege orice atribuie
a crei ndeplinire sau nendeplinire este impus prin atribuiile stabilite prin lege sau prin fia de
post pentru funcia respectiv.
Astfel, i practica judiciar consider c pentru existena infraciunii de luare de mit se
impune ndeplinirea condiiei ca pretinderea, primirea sau acceptarea s se realizeze n legtur
cu ndeplinirea unui act cu privire la ndatoririle de serviciu. n acest sens, instana suprem a
decis condamnarea pentru svrirea infraciunii de luare de mit a inculpatului, administrator al
unei societi comerciale, avnd ca obiect i jocuri de ntrajutorare, care a pretins i primit de la
12 persoane, n mod repetat, diferite sume de bani, pentru a le asigura premierea anticipat, prin
nscrierea ntr-o eviden special, ceea ce nu s-a mai realizat datorit ncetrii jocului respectiv.
[42, p. 58-59]
De asemeni, practica judiciar este cea care stabilete c infraciunea de luare de mit
exist i n cazul n care funcionarului public i s-a dat spre ndeplinire o sarcin temporar, cum
este cazul inculpatului, care avnd calitatea de lctu mecanic, a primit dispoziia de la eful
ierarhic de a asigura pentru o perioad de timp paza seciei.
n acelai timp, practica judiciar a stabilit c pretinderea sau primirea de ctre un
funcionar public pentru a ndeplini un act cu privire la care are atribuii de serviciu limitate la
realizarea actului final, constituie, de asemenea, infraciunea de luare de mit. Astfel, inculpatul,
ef la biroul parcaje din cadrul Administraiei Domeniului Public al sectorului 4 Bucureti, a
pretins suma de 2.000.000 lei de la B.M., pentru a aviza favorabil obinerea autorizaiei de
parcare n faa magazinului su, fiind apoi prins, n flagrant, n timp ce primea 1.000.000 lei din
banii cerui. ntruct prima instan l-a condamnat pe inculpat pentru svrirea infraciunii de
luare de mit, acesta a declarat apel, care de asemeni a fost respins. Declarnd recurs, inculpatul
a invocat, n aprarea sa, faptul c fapta ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de
109

primire de foloase necuvenite (infraciune prevzut de CP romn anterior), ntruct nu avea


atribuia de a elibera autorizaia de parcare. Instana suprem a reinut faptul c inculpatul, n
calitatea sa de ef al biroului parcaje, avea obligaia nregistrrii cererii de obinere a autorizaiei
de parcare, verificrii situaiei reale din teren i ntocmirii unei note de constatare, finalizat
printr-o propunere adresat Administraiei Strzilor. Rezultnd c, prin acordarea avizului su
favorabil, n lipsa cruia cererea de obinere a autorizaiei nu putea fi supus aprobrii, inculpatul
avea atribuii limitate de rezolvare a cererii pentru aprobarea creia a pretins bani, este evident c
el a condiionat ndeplinirea uneia dintre atribuiile funciei sale de primirea acelui folos material.
n baza acestor considerente, instana suprem a decis respingerea recursului inculpatului
ntruct fapta acestuia de pretindere i primire bani pentru ndeplinirea unui act, care intra doar
limitat n sfera atribuiilor sale de serviciu, ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de
luare de mit prevzut de art. 254 alin. (1) CP romn anterior [art. 289 alin. (1) Noul CP
romn]. [44, p. 40-41]
O alt problem care a provocat controverse n practica judiciar este dac funcionarul
public aflat n concediu, medical sau de odihn, care nu i-a reluat temporar sarcinile de serviciu,
poate svri infraciunea de luare de mit. Au existat opinii potrivit crora n acest caz exist
infraciunea de luare de mit, ns au fost i opinii contrare acestei preri.
Susintorii primului punct de vedere, la care achiesm i noi, au afirmat c att concediul
medical, ct i concediul de odihn nu determin ntreruperea sau suspendarea raporturilor de
munc i a funciei deinute. Conform legii, pe perioada efecturii concediului, beneficiarul
acestuia nu mai este obligat s-i exercite atribuiile de serviciu, ns nici nu i se interzice
exercitarea activitii specifice funciei. Cum legea nu prevede invalidarea actelor efectuate de
ctre funcionarul public aflat n concediu, aceste acte nu vor fi nule i nici anulabile pe acest
temei. Practica a artat c exist numeroase cazuri n care, fr o ntrerupere oficial a
concediului, funcionarul public a efectuat fie din iniiativ proprie, fie la cererea conducerii
unitii, acte corespunztoare funciei sale, fr ca acestea s fie invalidate din acest motiv, ele
producndu-i deplin efectele juridice. Astfel, putem conchide c pentru existena infraciunii de
luare de mit, legea cere numai ca actul negociat de funcionarul public corupt, n schimbul
banilor sau al altor foloase primite, pretinse sau acceptate, s fac parte din sfera atribuiilor de
serviciu ale acestuia, adic s fie un act privitor la ndatoririle de aceast natur sau un act
contrar acestor ndatoriri, nu i ca subiectul activ al infraciunii s se afle n timpul serviciului.
De asemeni, autorii acestei opinii susin ideea potrivit creia dac funcionarul public aflat n
concediu nu poate svri infraciunea de luare de mit, aceasta nseamn c indirect ar fi
110

ncurajat negocierea, vnzarea de ctre funcionarul public corupt a atribuiilor sale de serviciu.
[87, p. 38-39]
Din toate speele invocate, observm c, pentru existena infraciunii de luare de mit, se
impune condiia ca, n momentul comiterii faptei, funcionarul public s aib atribuia de serviciu
de care uzeaz, n scopul obinerii unor foloase necuvenite, indiferent dac este limitat sau
temporar. Dac n momentul comiterii faptei, funcionarul public nu avea atribuia de serviciu
de a efectua acel act, ns i-a sugerat mituitorului c are aceast atribuie, nu va exista
infraciunea de luare de mit, ci infraciunea de nelciune sau cea de trafic de influen.
S-a considerat de asemenea n practica judiciar c exist infraciune de luare de mit, n
cazul n care este ndeplinit condiia ca pretinderea, primirea sau acceptarea s se realizeze n
legtur cu nendeplinirea unui act cu privire la ndatoririle de serviciu. n acest sens, instana
suprem a decis condamnarea pentru svrirea infraciunii de luare de mit a doi inculpai,
ofieri de poliie n cadrul Inspectoratului de Poliie Transporturi Iai, care n urma controlului
realizat au descoperit dou persoane care posedau mai multe cartoane de igri i crora le-au
pretins i au primit o sum de bani, pentru a nu ntocmi acte i a nu lua msuri de sancionare
pentru comer ilicit cu igri. [43, p. 104-105]
De asemeni, exist infraciune de luare de mit, n cazul n care este ndeplinit condiia ca
pretinderea, primirea sau acceptarea s se realizeze n legtur cu ntrzierea ndeplinirii unui act
cu privire la ndatoririle de serviciu. n acest sens, instana a decis condamnarea pentru svrirea
infraciunii de luare de mit a funcionarului nsrcinat cu executarea unui mandat de arestare
care a primit daruri de la cel urmrit, pentru de a nu executa imediat, ci dup o perioad de timp,
acel mandat. [94, p. 465-466]
Noul CP romn stipuleaz c exist infraciune de luare de mit i n cazul n care este
ndeplinit condiia ca pretinderea, primirea sau acceptarea s se realizeze n legtur cu
urgentarea ndeplinirii unui act cu privire la ndatoririle de serviciu.
Tot practica judiciar stabilete c exist infraciune de luare de mit, n cazul n care este
ndeplinit condiia ca pretinderea, primirea sau acceptarea s se realizeze n legtur cu
ndeplinirea unui act contrar ndatoririlor de serviciu. n acest sens, instana suprem a decis
condamnarea pentru svrirea infraciunii de luare de mit a inculpailor V.A., T.M.I. i I.E.,
comisari n cadrul Grzii Financiare, care, cu ocazia unui control desfurat la punctul de lucru al
unei societi comerciale din Bucureti, au primit de la reprezentantul firmei respective suma de
1.000 lei pentru a ndeplini un act contrar ndatoririlor sale de serviciu, respectiv aplicarea unei
sanciuni contravenionale mai blnde n legtur cu neregulile constatate, referitoare la
comercializarea buturilor alcoolice. n acest sens, inculpaii au ntocmit un proces verbal de
111

sancionare contravenional n fals n care au consemnat date nereale cu privire la cantitatea de


buturi alcoolice deinute ilegal de comerciantul respectiv, document depus la sediul Grzii
Financiare, reprezentanii societilor comerciale controlate fiind exonerai att de la plata unei
amenzi contravenionale, ct i de la confiscarea cantitii de buturi alcoolice. [61]
Urmarea imediat. Prin svrirea aciunii mpotriva obiectului infraciunii se produce o
vtmare, o periclitare a acestuia. Aceast vtmare adus valorii sociale ocrotite prin fapta
interzis reprezint tocmai urmarea socialmente periculoas, element al laturii obiective a
coninutului constitutiv al infraciunii. Tipul infraciunii este cel care stabilete felul urmrii
imediate, astfel c aceasta poate s constea fie ntr-o schimbare a obiectului ori a poziiei
acestuia, cnd obiectul infraciunii are un aspect material, fie ntr-o stnjenire a normalei
desfurri a relaiilor sociale nscute n legtur i datorit valorii sociale ocrotite, cnd obiectul
infraciunii are natur moral. [135, p. 82]
Ali autori, referindu-se la urmrile activitii infracionale, ca urmare a realizrii
elementului material al infraciunii, consider c acestea trebuie analizate, dup caz, din punct de
vedere fizic sau juridic. [3, p. 50]
i n cazul infraciunii de luare de mit, existena laturii obiective este condiionat i de
existena unei urmri imediate. n cazul comiterii infraciunii de luare de mit, sub oricare din
modalitile sale, respectiv pretinderea, primirea au acceptarea promisiunii de foloase
necuvenite, se produce o stare de pericol pentru relaiile sociale referitoare la funcionarea, n
condiii normale, a autoritilor publice, instituiilor publice sau a oricrei persoane juridice, n
care funcionarul public i desfoar activitatea.
n literatura juridic penal s-a susinut c n cazul n care elementul material al infraciunii
de luare de mit a constat n primirea de mit, care fusese pretins n prealabil de ctre
funcionarul public pentru ndeplinirea unui act licit cu privire la ndatoririle sale de serviciu,
urmarea imediat const i n producerea unei pagube patrimoniului persoanei constrnse a
mitui.
n cazul n care funcionarul public nu constrnge persoana s dea mit, aceasta fcnd-o
din proprie iniiativ, urmarea imediat nu const n producerea unei pagube patrimoniului
mituitorului, ntruct fapta acestuia ndeplinete condiiile existenei unei infraciuni.
n practica judiciar se disting soluii contradictorii privind urmarea socialmente
periculoas a infraciunii de luare de mit, n cazul n care obiectul mitei l formeaz un avantaj
patrimonial redus.

112

Pe de o parte, n practica judiciar s-au nregistrat cazuri n care inculpatul a fost achitat, ca
urmare a faptului c fapta de primire de sume modice, nu prezint pericolul social al unei
infraciuni, fiind incidente n cauz dispoziiile art. 181 CP romn anterior.
Astfel, n practica judiciar s-a reinut fapta inculpatului, controlor de tren, care realiznd
controlul cltorilor ntr-o staie CFR, a constatat c trei persoane nu aveau legitimaii de
cltorie, ns nu le-a ntocmit procese verbale de contravenie, precizndu-le n schimb c va
reveni n vagonul n care se aflau. Dup plecarea trenului din staie inculpatul a revenit n vagon,
mprejurare n care a primit suma de 4.000 lei pentru a nu ncheia procese verbale de
contravenie. La scurt timp dup primirea banilor inculpatul a fost depistat de lucrtorii de
poliie. Prima instan a condamnat inculpatul pentru svrirea infraciunii de luare de mit,
instana de apel meninnd decizia primei instane. mpotriva acestor decizii inculpatul a declarat
recurs, solicitnd achitarea sa. Instana suprem admite recursul formulat de inculpat,
considernd c n spe se impune aplicarea art. 181 CP romn anterior. Potrivit articolului
invocat, nu constituie infraciune fapta prevzut de legea penal, dac prin atingerea minim
adus uneia din valorile aprate de lege i prin coninutul ei concret, fiind lipsit, n mod vdit de
importan, nu prezint gradul de pericol social al unei infraciuni. La stabilirea gradului de
pericol social se ine seama de modul i mijloacele de svrire a faptei, de scopul urmrit, de
mprejurrile n care fapta a fost comis, de urmarea produs sau care s-ar fi putut produce,
precum i de persoana i conduita fptuitorului. Astfel, instana suprem a achitat inculpatul,
motivnd c fapta inculpatului este lipsit de importan, prin cuantumul redus al sumei primite,
dar i prin caracterul cu totul ocazional al faptei, inculpatul fiind la prima abatere de acest fel.
[137, p. 77-79]
Pe de alt parte, tot practica judiciar a decis faptul c valoarea folosului material
necuvenit primit de funcionar, nu influeneaz existena infraciunii de luare de mit, ntruct,
indiferent de valoarea folosului necuvenit, urmarea socialmente periculoas se produce,
vtmnd aceleai relaii sociale, respectiv relaiile de serviciu i n aceeai msur.
Astfel, ntr-o spe, instana consider c fapta de primire de bani de ctre un profesor
pentru a promova o elev la disciplina pe care o preda prezint pericolul social al unei
infraciuni, nefiind aplicabile prevederile art. 181 CP romn anterior. Astfel, inculpatul este
trimis n judecat prin rechizitoriul emis de Parchetul de pe lng Tribunalul Bucureti, pentru
svrirea infraciunii de luare de mit prevzut de art. 254 alin. (1) CP romn anterior [art. 289
alin. (1) Noul CP romn], deoarece a solicitat suma de 200.000 lei ROL de la o elev n scopul
de a o promova la materia pe care o preda. ns, instana de fond, Tribunalul Bucureti, a dispus
achitarea inculpatului, reinnd c suma de bani primit de la elev reprezint echivalentul unui
113

schimb valutar fcut de aceasta la cererea inculpatului. Curtea de Apel Bucureti menine aceeai
soluie de achitare a inculpatului, invocnd faptul c dei inculpatul a svrit fapta, aa cum a
fost reinut n rechizitoriu, totui avnd n vedere circumstanele comiterii i cuantumul
avantajului patrimonial, fapta nu prezint pericolul social al unei infraciuni. Recursul declarat de
Parchet este admis de instana suprem, care a considerat c n cazul lurii de mit, infraciune
de pericol, cu un grad ridicat de pericol social, nu conteaz cuantumul sau proporionalitatea
ntre actul emis de funcionar i avantajul patrimonial, ct intereseaz dac factorul ce a generat
conduita funcionarului este avantajul urmrit. [148, p. 91-92]
n ambele spee soluia instanei ar fi trebuit s fie de condamnare a inculpatului, decizia
primei instane fiind greit din punctul nostru de vedere, ntruct urmarea socialmente
periculoas n cazul infraciunii de luare de mit este reprezentat de starea de pericol pentru
relaiile de serviciu, care nu este condiionat de cuantumul avantajului necuvenit.
Legtura de cauzalitate. Un alt element important al laturii obiective a coninutului
constitutiv al unei infraciuni l constituie legtura de cauzalitate ntre aciunea ori inaciunea
fptuitorului i urmarea imediat. Aceast legtur de cauzalitate reprezint liantul ntre
elementul material (cauza) i urmarea imediat (efectul) cerut de lege pentru existena
infraciunii. Cu alte cuvinte, existena infraciunii este condiionat de legtura de cauzalitate
dintre actul de conduit interzis i urmarea imediat socialmente periculoas prevzut de lege.
[135, p. 92-93]
Dup cum am putut observa, se impune ca ntre aciunea funcionarului public,
component a elementului material al infraciunii de luare de mit, i urmarea imediat s existe
o legtur de cauzalitate. n cazul infraciunii de luare de mit aceast legtur rezult din nsi
materialitatea faptei desfurate de fptuitor.
3.4.2. Latura subiectiv a infraciunii de luare de mit
Spre deosebire de reglementarea anterioar, fapta de luare de mit poate fi comis att cu
intenie direct, ct i cu intenie indirect, ntruct legiuitorul a eliminat condiia referitoare la
comiterea faptei n scopul calificat al ndeplinirii sau nendeplinirii ori ntrzierii ndeplinirii unui
act (tocmai pentru a putea incrimina n acelai text cele dou infraciuni din reglementarea
anterioar, luarea de mit i primirea de foloase necuvenite).
Astfel, n cazul comiterii faptei cu intenie direct, fptuitorul este contient c faptele sale,
respectiv pretinderea, primirea sau acceptarea unor foloase necuvenite n legtur cu
ndeplinirea, nendeplinirea, urgentarea sau ntrzierea ndeplinirii unui act ce intr n ndatoririle
sale de serviciu sau pentru realizarea unui act contrar acestor ndatoriri, vor conduce la apariia
114

unei stri de pericol pentru desfurarea normal a relaiilor de serviciu n cadrul unitii n care
i desfoar activitatea.
Observm c potrivit CP romn anterior existena infraciunii de luare de mit presupune
c fptuitorul, indiferent sub ce modalitate normativ realizeaz elementul material al laturii
obiective a infraciunii de luare de mit, s fi urmrit un anumit scop, respectiv acela de a
ndeplini, a nu ndeplini sau a ntrzia ndeplinirea unui act privitor la ndatoririle sale de serviciu
sau de a realiza un act contrar acestor ndatoriri. Astfel, potrivit legislaiei anterioare, n acest
caz, n care fapta se realizeaz pentru alte scopuri i nu pentru a ndeplini, a nu ndeplini sau a
ntrzia ndeplinirea unui act privitor la ndatoririle sale de serviciu sau de a realiza un act contrar
acestor ndatoriri, nu va exista infraciune de luare de mit. n acest sens, au existat i soluii n
practica judiciar.
Astfel, Curtea Suprem de Justiie a stabilit c fapta paznicului de a participa la sustragerea
unor bunuri aflate n paza sa, n urma acceptrii promisiunii c va primi o parte din banii ce se
vor realiza prin valorificarea bunurilor sustrase, constituie infraciunea de furt, nu i cea de luare
de mit, de vreme ce banii au fost promii pentru fapta sa de furt, iar nu pentru o aciune sau
inaciune privitoare la ndatoririle sale de serviciu. [65]
ntr-o alt cauz similar, instana suprem, avnd de soluionat recursul unui condamnat
pentru luare de mit, a decis c fapta acestuia este abuz n serviciu. Tribunalul Suprem motiveaz
c fapta inculpatului, ef al unei secii de tmplrie, de a fi pretins i primit, fr drept, diferite
avantaje materiale de la muncitorii aflai n subordinea sa, sub pretext c, datorit deplasrilor ce
trebuie s le efectueze pentru procurarea materialelor, nu a fost n msur s realizeze personal
dect o producie mai redus, constituie infraciunea de abuz n serviciu contra intereselor
persoanelor i nu infraciunea de luare de mit, deoarece, n situaia artat nu se poate reine c
foloasele au fost date, aa cum prevede art. 254 CP romn anterior (art. 289 Noul CP), n scopul
ndeplinirii, nendeplinirii sau ntrzierii ndeplinirii de ctre un funcionar a unui act privitor la
ndatoririle sale de serviciu, ci numai c acesta, ndeplinindu-i abuziv ndatoririle de serviciu, n
scopul obinerii unor foloase ce nu i se cuveneau, a adus atingere intereselor legale ale unor
muncitori aflai n subordinea sa. [91, p. 151]
O precizare se impune a se face n legtur cu sensul n care era folosit noiunea de
scop n cadrul art. 254 CP romn anterior (art. 289 Noul CP romn). Astfel, acesta era folosit
de legiuitor n accepiunea sa strict, de finalitate, ce se situa n afara infraciunii. Din acest punct
de vedere, era suficient s se constate c finalitatea prevzut n textul incriminator a fost
urmrit de fptuitor, indiferent dac se realizase sau nu, pentru ca s existe intenia calificat i
deci s existe infraciunea de luare de mit. [141, p. 352-353]
115

Dup cum se poate observa Noul CP romn nu mai cere fptuitorului s acioneze cu un
scop special (caz n care intenia nu poate fi dect direct), ci doar ca banii sau celelalte foloase
pretinse, primite sau a cror promisiune a fost acceptat s fie n legtur cu ndeplinirea,
nendeplinirea, urgentarea ori ntrzierea ndeplinirii unui act ce intr n ndatoririle sale de
serviciu sau n legtur cu ndeplinirea unui act contrar acestor ndatoriri (caz n care intenia
poate fi indirect).
Dup cercetarea modului de realizare a infraciunii de ctre fptuitor, instana se va
pronuna asupra vinoviei, respectiv inteniei fptuitorului, pentru a stabili poziia subiectiv a
fptuitorului.
Astfel, intenia se deduce din modul cum s-a desfurat activitatea infracional a
funcionarului public, n acest sens, practica a reinut n cadrul unei spee faptul c n aprarea sa
recurentul-inculpat a invocat lipsa inteniei directe, ntruct nu a pretins i primit de la
denuntorul S.F. cele cinci cartue de igri i suma de 100.000 lei, cel care le-a pretins fiind
inculpatul G.D., ns instana a nlturat aceast motivare, nefiind de natur a determina aprarea
sa. C.E.I., sergent major n cadrul seciei 20 Poliie i coinculpatul G.D., plutonier la aceeai
secie, au controlat mpreun pe denuntorul S.F., la ieirea din complexul comercial, recurentul
fiind prezent pe parcursul acestei aciuni i dei martorul nu posed facturi pentru igri, nu a luat
msuri de sancionare contravenional, dei avea atribuii n acest sens. Chiar dac iniiativa de
a pretinde cartuele de igri i banii de la S.F. a avut-o inculpatul G.D., recurentul inculpat a
acceptat aceast situaie, a vndut mpreun cu acesta igrile martorilor C.I. si P.O. i au
mprit banii obtinui. [46, p. 122]
De asemeni, n practica judiciar s-a decis c, n cazul n care instana are un dubiu cu
privire la pretinderea sau primirea de bani, respectiv la titlul ilicit al sumelor de bani sau a altor
foloase primite de inculpat de la anumite persoane, se impune adoptarea unei soluii de achitare a
fptuitorului. n acest sens, prima instan a condamnat inculpatul la o pedeaps rezultant de 3
ani nchisoare pentru svrirea infraciunilor de luare de mit i nelciune, reinnd c
inculpatul, n calitatea sa de ef serviciu fond funciar i registru agricol din cadrul Consiliului
Local al oraului Simeria, n baza aceleai rezoluii infracionale i la diferite intervale de timp, a
pretins i primit diferite sume de bani de la mai multe persoane, promindu-le identificarea i
concesionarea unor terenuri din domeniul public sau privat al Consiliului Local Simeria, n
virtutea atribuiilor de serviciu ce i reveneau. De asemenea, a pretins i primit bani de la prta
K.F., dup ce a indus-o n eroare c poate s-i rezolve un partaj imobiliar care nu intr n
atribuiile sale de serviciu. n apelul declarat de inculpat, Curtea de Apel Alba Iulia l-a achitat pe
acesta pentru infraciunile reinute n fond, n principal pentru urmtoarele considerente: n
116

situaiile n care s-a probat primirea sumelor de bani de la martori, scopul pentru care inculpatul
i-a ncasat nu s-a dovedit a fi o nsuire n interes personal, ci pentru a rezolva, n limitele
competenei sale, solicitrile martorilor. Lundu-se n considerare depoziia martorilor care
afirm c au remis inculpatului bani sau bunuri, s-a apreciat c n cauz exist un dubiu cu
privire la pretinderea sau primirea de bunuri de la unele persoane, respectiv la titlul licit sau ilicit
ar bunurilor primite de inculpat, dubiu care profit inculpatului i care justific soluia de
achitare a sa, pe considerentul c nu s-a fcut dovada ntrunirii elementelor constitutive ale
infraciunilor de luare de mit i nelciune. ntre pri au avut loc relaii care se circumscriu
sferei raporturilor de drept civil i tot pe aceast cale martorii care se consider prejudiciai i
pot recupera eventualele sume cu titlu de pretenii. [103, p. 67-68]
Dup cum se stabilete de S. Brnz i V. Stati, rspunderea penal pentru coruperea pasiv
nu poate fi aplicat atunci cnd remuneraia ilicit este pretins, acceptat sau primit dup
ndeplinirea sau nendeplinirea, ntrzierea sau grbirea ndeplinirii de ctre persoana public sau
persoana public strin a unei aciuni n exercitarea funciei sale ori contrar funciei n cauz. n
acest caz, susin autorii lipsete unul dintre semnele obligatorii ale componenei infraciunii,
scopul infraciunii. [127, p. 938]
Prin prevederile art. 289 alin. (2) Noul CP romn legiuitorul a prevzut coninutul
constitutiv al infraciunii n form asimilat, care este asemntor cu al infraciunii in varianta
tip, prevzut de art. 289 alin. (1) Noul CP romn, cu o singur modificare, respectiv: Fapta
svrit de persoana care exercit un serviciu de interes public pentru care a fost nvestit de
autoritile publice sau care este supus controlului ori supravegherii acestora cu privire la
ndeplinirea respectivului serviciu public, constituie infraciune numai cnd este comis n
legtur cu nendeplinirea, ntrzierea ndeplinirii unui act privitor la ndatoririle sale legale sau
n legtur cu efectuarea unui act contrar acestor ndatoriri.
3.5. Forme, modaliti i sanciuni n cazul infraciunii de luare de mit
Formele infraciunii de luare de mit. n realizarea unei infraciuni legiuitorul distinge
mai multe faze, respectiv: faza actelor de pregtire sau preparatorii, faza tentativei i faza
urmrilor, care echivaleaz cu consumarea infraciunii. Infraciunea de luare de mit este pasibil
de realizarea tuturor fazelor infraciunii datorit faptului c, n principiu, este o infraciune
comisiv. Importana acestor faze este hotrt de gradul de apropriere al producerii acestora de
momentul realizrii rezultatului socialmente periculos al infraciunii.
Actele preparatorii n cazul infraciunii de luare de mit. Dup cum este cunoscut, Noul
CP romn nu incrimineaz actele preparatorii sau pregtitoare ca form infracional. Uneori,
117

ns, necesitile politicii penale, concretizate n imperativul c n cazul anumitor infraciuni


grave s se intervin cu promtitudine pentru a se nltura starea de pericol ce amenin unele
valori sociale importante, au impus totui incriminarea actelor pregtitoare, fie prin asimilarea
lor expres cu tentativa, fie prin considerarea lor ca infraciune de sine stttoare. [91, p. 152153]
n cazul infraciunii de luare de mit, se poate observa c dou modaliti de realizare a
elementului material al laturii obiective a infraciunii de luare de mit, respectiv pretinderea i
acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase necuvenite, sunt de fapt acte pregtitoare ale
realizrii infraciunii, care, ns, ntruct prezint o stare de pericol ridicat, le-a incriminat
autonom, punndu-le pe acelai plan cu infraciunea de luare de mit propriu-zis.
Tentativa n cazul infraciunii de luare de mit. Ca i actele preparatorii, tentativa n cazul
infraciunii de luare de mit are acelai regim juridic ca i acestea, respectiv nu sunt pedepsite de
legea penal ca form infracional.
Noul CP romn a stabilit modalitatea incriminrii i pedepsirii limitate a tentativei n
cadrul art. 33 alin. (1). Astfel, tentativa nu cade sub incidena legii penale i nu atrage aplicarea
unei pedepse dect atunci cnd legea prevede expres. Aceast dispoziie se ntemeiaz pe
aprecierea c n cazul infraciunilor care nu pericliteaz grav relaiile sociale ocrotite de legea
penal, aprarea acestora se poate realiza prin sancionarea numai a infraciunii n form
consumat. Pe de alt parte, conform art. 33 alin. (2) Noul CP romn, tentativa, atunci cnd este
sancionat, se pedepsete mai uor dect infraciunea consumat, pentru c, n raport cu aceasta,
ea prezint o stare de pericol mai redus care trebuie s-i gseasc reflectarea ntr-o sanciune
diversificat. [91, p. 153]
Dup cum putem observa n cazul infraciunii de luare de mit, mituitorul nu sancioneaz
tentativa, ceea ce nu nseamn c primirea de mit, singura, dintre cele patru modaliti
normative incriminate prin art. 289 Noul CP romn, care reprezint o luare de mit propriu-zis,
nu ar fi susceptibil de un nceput de executare i c aceasta nu ar reprezenta un pericol social
accentuat, care s justifice intervenirea rspunderii penale. n realitate, pretinderea de bani sau
alte foloase n legtur cu ndeplinirea, nendeplinirea, urgentarea sau ntrzierea ndeplinirii
unui act ce intr n ndatoririle sale de serviciu sau de a realiza un act contrar acestor ndatoriri,
constituie, n esena sa, un act de executare, deci de tentativ a lurii propriu-zise de mit, pe
care, tocmai datorit strii de pericol sporit, legiuitorul a neles s-l asimileze cu primirea
efectiv de mit, att sub aspectul incriminrii, ct i al sancionrii, prin derogare de la regula
diversificrii pedepselor, consacrat prin art. 33 Noul CP romn. [92, p. 99]
118

Consumarea infraciunii de luare de mit. n ceea ce privete stabilirea momentului


consumrii infraciunii de luare de mit, literatura juridic prezint dou puncte de vedere
contrare.
Astfel, potrivit unui punct de vedere, mprtit de autorii care consider c la baza
infraciunii se afl o convenie ilicit de trafic de funcie, se susine c infraciunea de luare de
mit se consum n momentul realizrii nelegerii dintre mituit i mituitor. Acest punct de
vedere s-a reflectat i n jurisprudena mai veche, Tribunalul Suprem afirmnd ntr-o decizie c
pentru aplicarea prevederilor art. 254 CP romn anterior (art. 289 Noul CP romn) nu este
relevant faptul c banii ori bunurile s-au dat dup efectuarea actului pentru care s-a oferit mita,
determinant pentru existena acestei infraciuni fiind momentul cnd s-a realizat nelegerea
dintre persoana care d i cea care primete mita. [91, p. 154]
Potrivit celui de-al doilea punct de vedere, la care achiesm i noi, consumarea infraciunii
de luare de mit nu intervine n momentul ncheierii unei convenii ilicite ntre mituit i mituitor,
ci n momentul svririi aciunii sau inaciunii incriminate, adic n momentul pretinderii sau
primirii banilor sau foloaselor necuvenite sau n momentul n care fptuitorul accept
promisiunea unor asemenea foloase. [124, p. 359]
Observm faptul c apartenena infraciunii de luare de mit la grupa infraciunilor
instantanee, determin c momentul consumrii acesteia s aib loc n timpul realizrii uneia
dintre modalitile normative sub care se poate realiza elementul material al laturii obiective a
infraciunii de luare de mit, respectiv n momentul pretinderii, primirii sau acceptrii foloaselor
necuvenite.
De asemeni, observm din practica judiciar faptul c primirea efectiv a foloaselor
necuvenite promise sau solicitate de ctre funcionarul public n legtur cu ndeplinirea,
nendeplinirea, urgentarea sau ntrzierea ndeplinirii unui act privitor la ndatoririle sale de
serviciu sau realizarea un act contrar acestor ndatoriri nu este o circumstan care influeneaz
consumarea infraciunii. Este suficient c exist o solicitare sau o promisiune de remitere a unor
foloase necuvenite, acceptat de funcionarul public.
Practica judiciar este cea care confirm i ideea potrivit creia consumarea infraciunii de
luare de mit nu este condiionat nici de conduita ulterioar a fptuitorului, manifestat prin
aciunea de restituire de ctre funcionarul public a foloaselor primite sau prin refuzul ulterior al
funcionarului de a mai primi foloasele necuvenite promise, aciuni determinate de stri de team
sau de regret ale acestuia. Se confirm prin practica judiciar faptul c nici mprejurarea n care
funcionarul i pierde competenele funciei pe care o ocup datorit nlturrii sale ulterioare
din funcia respectiv nu este n msur s influeneze consumarea infraciunii de luare de mit.
119

ntruct infraciunea de luare de mit se consum n momentul pretinderii sau primirii


foloaselor necuvenite ori n momentul acceptrii promisiunii foloaselor necuvenite, orice
circumstan, care are loc dup acest moment, nu are nicio relevan, tocmai de aceea existena
infraciunii de luare de mit nu este influenat sub niciun aspect.
Unitatea infracional i pluralitatea de infraciuni. Infraciunea continuat, form a
unitii legale de infraciune, este reglementat n cadrul art. 35 alin. (1) Noul CP romn, potrivit
cruia infraciunea este continuat cnd o persoan svrete la diferite intervale de timp, dar
n realizarea aceleiai rezoluii i mpotriva aceluiai subiect pasiv, aciuni sau inaciuni care
prezint, fiecare n parte, coninutul aceleiai infraciuni.
Pornind de la textul de lege invocat, se observ c infraciunea este continuat dac sunt
ndeplinite cinci condiii cumulative.
O prim condiie se refer la unitatea de subiect activ, respectiv o persoan s svreasc
mai multe aciuni sau inaciuni, indiferent dac fptuitorul svrete faptele n calitate de autor
sau instigator.
A doua condiie se refer la existena mai multor aciuni sau inaciuni, care s fie svrite
la diferite intervale de timp, condiia fiind ndeplinit i n cazul n care se svresc doar dou
acte de executare, unul consumat, iar cel de-al doilea n faza de tentativ.
Observm c un element foarte important l reprezint durata intervalelor de timp la care se
svresc actele de executare, ntruct n cazul n care actele de executare se realizeaz la
intervale scurte, aceasta ar putea fi considerat infraciune simpl, iar n cazul n care actele de
executare se realizeaz la intervale mai lungi, acestea ar putea fi considerate infraciuni distincte,
ntruct ar putea interveni schimbarea hotrrii infracionale.
A treia condiie se refer la unitatea de rezoluie infracional, respectiv infractorul s
svreasc actele de executare n baza aceleiai hotrri infracionale.
A patra condiie se refer la faptul c infractorul trebuie s svreasc actele de executare
mpotriva aceluiai subiect pasiv.
Ultima condiie a existenei infraciunii continuate se refer la faptul c actele de executare,
fie c sunt aciuni sau inaciuni, trebuie s prezinte fiecare n parte coninutul aceleiai
infraciuni, neavnd nicio nsemntate dac actele de executare se manifest sub forma unei
infraciuni consumate, realizat n varianta tip sau n variantele agravante, ori sub forma unei
infraciuni rmas n faza de tentativ.
n ceea ce privete infraciunea de luare de mit, aceasta fiind o infraciune intenionat, se
poate svri n mod continuat, excepie fcnd infraciunile din culp, infraciunile al cror
120

obiect nu este susceptibil de divizare, precum i infraciunile de obicei sau de obinuin, care
sunt acele infraciuni care presupun repetarea activitii pentru realizarea infraciunii.
Astfel, practica judiciar prezint numeroase cazuri n care se constat svrirea
infraciunii de luare de mit n form continuat.
Astfel, ntr-o spe, instana suprem a reinut fapta inculpatului, preedinte al unei
societi comerciale, care a pretins i primit lunar sume de bani de la o alt persoan pentru
nchirierea unor spaii comerciale, n afara chiriei datorate de aceasta, n scopul meninerii
contractelor de nchiriere. Instana suprem, considernd c fapta a fost svrit n baza
aceleiai rezoluii infracionale, a decis condamnarea inculpatului pentru svrirea infraciunii
de luare de mit, n form continuat. [137, p. 87]
ntr-o alt spe, instana a reinut c, n cursul lunii decembrie 2010, inculpatul D.R.S.G.,
n calitate de director executiv la Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur Centrul
Judeean Dolj, a pretins de la reprezentantul unei societi comerciale cu activitate n agricultur
suma de 25.000 USD, respectiv 10% din totalul subveniilor solicitate de respectiva societate.
Banii au fost pretini pentru autorizarea mai rapid a plii celei de-a doua trane de subvenii
pentru anul agricol 2010 2011 pentru suprafeele de teren agricol cultivate, subveniile pe
suprafaa cultivat acordate de APIA fiind finanate att din fonduri europene, ct i din bugetul
de stat. La data de 5 septembrie 2011, acelai inculpat a pretins de la reprezentantul aceleiai
societi agricole suma de 25.000 euro pentru urgentarea autorizrii plilor pe suprafaa
cultivat, subvenii aferente anului agricol 2011 2012, precum i pentru a nu sesiza eventuale
nereguli care ar fi condus la controale nedorite i la ntrzierea plilor. La data de 9 septembrie
2011, inculpatul D.R.S.G. a primit de la acelai denuntor suma de 10.000 euro, reprezentnd
prima tran din mita pretins n scopul menionat anterior. n schimbul sumei de 10.000 euro
primite cu titlu de mit, inculpatul s-a angajat s-l ajute pe denuntor i la completarea cererii
unice de plat a subveniilor aferente anului agricol 2012 2013, astfel nct societatea
administrat de denuntor s obin finanri suplimentare, de aproximativ 200.000 euro.
Urmare celor reinute, instana suprem a decis condamnarea inculpatului la svrirea
infraciunii de luare de mit, n form continuat. [63]
O problem care a ridicat numeroase controverse n literatura de specialitate a fost aceea
dac infraciunea de luare de mit poate mbrca forma infraciunii continuate atunci cnd
aceasta se svrete asupra unei pluraliti de subieci pasivi.
Potrivit unei opinii, s-a considerat c rspunsul nu poate fi dect negativ, adic aciunea
sau inaciunea trebuie s se ndrepte mpotriva aceluiai obiect juridic i a aceluiai subiect pasiv.
Raiunea acestei opinii este aceea c, primirea unor sume de bani de la fiecare subiect pasiv n
121

parte presupune luarea n fiecare caz n parte a unei noi rezoluii infracionale, raportat la
situaia concret ntlnit, rezultnd faptul c nu este ndeplinit una dintre condiiile existenei
infraciunii continuate, respectiv rezoluia infracional unic. [171, p. 183]
A doua opinie susine ideea c pluralitatea subiecilor pasivi nu influeneaz existena
infraciunii de luare de mit n form continuat, dat fiind c aceast condiie nu este cerut
pentru existena infraciunii, att timp ct exist unitate de rezoluie. Aceast opinie a fost
susinut i n practica judiciar. Astfel, Tribunalul Suprem consider c aplicarea dispoziiilor
art. 41 alin. (2) CP romn anterior [art. 35 alin. (1) Noul CP romn] este legal n cazul
infraciunii de luare de mit svrit de un controlor de bilete C.F.R., care n baza aceleiai
rezoluii, a pretins ca fiecare din cele apte persoane gsite n tren fr bilete, s-i dea o sum de
bani pentru a nu li se ntocmi acte de contravenie. n aceast situaie, faptul c, banii pretini au
fost strni de la cei gsii fr bilet numai de ctre unul sau doi dintre acetia i predate apoi
inculpatului, nu are relevan, ntruct sub aspectul examinat, important este faptul c inculpatul
a pretins de la fiecare dintre aceste persoane sume de bani, pentru a nu ntocmi acte legale. [91,
p. 157]
ntr-o alt spe instana a hotrt, i n acest caz, condamnarea inculpailor pentru
svrirea infraciunilor de luare de mit, n form continuat. Astfel, instana a reinut c,
urmare unor controale de specialitate efectuate la diferii ageni economici care desfurau
activiti de comer ntr-un complex comercial din oraul Voluntari, inculpaii B.M. i S.S.G.,
ambii n calitate de comisari n cadrul A.N.P.C. Comisariatul Regional pentru Protecia
Consumatorilor Bucureti Ilfov, att individual ct i mpreun, au pretins i au primit de la
reprezentanii unor societi comerciale cu punct de lucru n complexul respectiv (denuntori n
cauz) suma total de 5.500 lei, cu scopul de a aplica sanciuni contravenionale mai blnde
raportat la neregulile constatate, pretinznd c acestea sunt sancionabile cu amenzi
contravenionale cuprinse ntre 5.000 i 10.000 lei. [67]
De asemeni, o soluie similar a instanei supreme ntlnim i n alt spe. Astfel, instana
a reinut faptul c, n vara anului 1995, numiii G.O. si E.G. au ridicat, fr autorizaie, dou
garaje. Inculpatul M.L., avnd calitatea de inspector de sector, cu atribuii de dispunere a
demolrii construciilor edificate n mod nelegal, le-a promis celor doi c le va obine
autorizaiile de construcie, n schimbul a cte 150 DM. n cursul aceluiai an, a mai primit suma
de 200 mrci germane de la numitul D.C. n vederea obinerii avizelor necesare unui proiect de
construcie. n vara anului 1996, a mai primit de la numitul R.C. suma de 100 mrci germane
pentru a obine o autorizaie de construcie, iar de la R.M. suma de 600 mrci germane, pentru a
nu dispune demolarea unui chioc alimentar, pe care acesta din urm l construise ilegal. n baza
122

celor reinute, instana suprem a decis condamnarea inculpatului pentru svrirea infraciunii
de luare de mit, n form continuat. [137, p. 68-69]
Tot n acest sens, s-a pronunat instana suprem i n cadrul altei spee. Astfel, instana
reinnd faptul c, la data de 12 iunie 2009, inculpatul I.A., n calitate de ofier de poliie (cu
gradul profesional de comisar), n cadrul I.P.J. Clrai Serviciul Poliiei Rutiere, aflndu-se n
exercitarea atribuiilor de serviciu, a pretins i primit de la trei conductori auto suma total de
1.450 lei pentru a nu le aplica sanciuni contravenionale pentru nerespectarea vitezei legale de
circulaie pe drumurile publice. n scopul primirii banilor, inculpatul a ntocmit dou procese
verbale de sancionare contravenional n care a consemnat, n fals, c dou dintre persoanele de
la care a primit mit au comis contravenii prevzute cu sanciuni mai reduse dect cele
constatate n mod real. n baza celor reinute, instana suprem a decis condamnarea inculpatului
pentru svrirea, pe lng infraciunea de fals intelectual, i a infraciunii de luare de mit, n
form continuat.
Ne raliem celui de-al doilea punct de vedere i considerm c, n cazul n care funcionarul
public pretinde, primete sau accept bani sau alte foloase necuvenite de la mai multe persoane,
la diferite intervale de timp, n legtur cu ndeplinirea, nendeplinirea, urgentarea ori ntrzierea
ndeplinirii unui act care intr n ndatoririle sale de serviciu sau n legtur cu ndeplinirea unui
act contrar acestor ndatoriri, n baza aceleiai uniti de rezoluie, sunt ntrunite condiiile
existenei infraciunii de luare de mit n form continuat. Susinem acest punct de vedere
ntruct dispoziiile art. 35 alin. (1) Noul CP romn, cu privire la acelai subiect pasiv, nu exclud
reinerea formei continuate a infraciunii de luare de mit n astfel de circumstane, ntruct
mituitorul nu are calitate de subiect pasiv al infraciunii de luare de mit, ci de autor al
infraciunii de dare de mit.
O alt problem care a ridicat numeroase controverse n literatura de specialitate este
legat de existena infraciunii continuate n cazul n care banii sau foloasele necuvenite au fost
predate funcionarului public n rate, la diferite intervale de timp.
Dei au fost autori care au susinut faptul c n cazul n care banii sau foloasele necuvenite
sunt predate funcionarului public n rate succesive, infraciunea de luare de mit este svrit n
form continuat, totui noi nu mprtim aceast idee.
Majoritatea autorilor au susinut c, ori de cte ori ntre activitile incriminate ca
modaliti distincte de svrire ale aceleiai infraciuni exist o legtur natural, n sensul c
svrirea uneia este urmarea fireasc a celeilalte, fiecare n parte reprezentnd trepte deosebite
de nfptuire a aceleiai finaliti, comiterea succesiv a acelor activiti realizeaz o unitate
natural, n cadrul creia activitile subsecvente fac corp comun cu cele care le preced. Astfel,
123

este evident c pe parcursul svririi lurii de mit pretinderea de bani sau alte foloase, precum
i acceptarea promisiunii unor foloase nu reprezint dect momente intermediare, ce i gsesc
mplinirea i raiunea de a fi doar n aciunea final de primire a unor sume de bani sau alte
foloase. Din aceast cauz, adic datorit legturii naturale care le unete, svrirea, chiar la
intervale de timp diferite, a dou sau mai multor fapte, prin care se concretizeaz dou ori mai
multe din coninuturile alternative ale lurii de mit, d natere unei uniti naturale de
infraciune, incompatibil cu infraciunea continuat. [91, p. 158]
La acest punct de vedere achiesm i noi, ntruct consumarea infraciunii de luare de mit
are loc n momentul pretinderii sau acceptrii promisiunii de bani sau alte foloase necuvenite,
nefiind influenat de primirea efectiv a sumelor ealonate.
Astfel, va exista o singur infraciune de luare de mit, iar nu un concurs real de
infraciuni, i n cazul n care, un profesor, acceptnd s primeasc de la denuntoare suma de
300 DM pentru a o promova pe fiica acesteia la cele trei examene pe care trebuia s le susin n
toamna respectiv, a primit suma de 100 DM promovnd-o pe student la primul examen, iar
ulterior a pretins acesteia diferena de 200 DM pentru celelalte dou examene, fiind irelevant
mprejurarea c a primit banii n dou din zilele cnd studenta a susinut examenele. [171, p.
188]
Va exista ns o infraciune continuat de luare de mit i n cazul n care, acionnd pe
baza aceleiai rezoluii, funcionarul public va cere sau va primi, n mod repetat, de la aceeai
persoan, fr o nelegere prealabil care s fi vizat, n integralitatea lor, aceste avantaje, diferite
sume de bani sau alte foloase pentru ndeplinirea sau nendeplinirea unor acte de serviciu.
Problema existenei unei uniti infracionale, n forma infraciunii continuate, nu se va putea
pune ns dac fptuitorului i-a lipsit, la nceputul activitii infracionale, reprezentarea, chiar i
de o manier foarte general, a actelor comise ulterior. Tribunalul Suprem a decis, n acest sens,
c nu ne aflm n prezena unei singure infraciuni, continuate, de luare de mit, ci a mai multor
asemenea infraciuni, n concurs, n cazul unui profesor care, la diferite intervale de timp, a
primit, printr-un intermediar, considerat complice, diferite sume de bani de la unii din studenii
si, pentru a-i declara promovai; ntruct n niciunul din aceste cazuri iniiativa nu a aparinut
profesorului, ci studenilor, care au luat legtura cu complicele cel dinti, neputndu-i
reprezenta activitatea infracional ulterioar, n spe, a apreciat Tribunalul Suprem, a lipsit
unitatea de rezoluie, caracteristic infraciunii continuate. [91, p. 158-159]
n acord cu prevederile CP romn anterior i Noul CP romn stipuleaz c, n cazul n care
funcionarul public a ndeplinit un act contrar ndatoririlor sale de serviciu n schimbul unor
sume de bani sau alte foloase necuvenite, ns acel act constituie, prin el nsui, o infraciune, n
124

sarcina funcionarului public se va reine att infraciunea de luare de mit, ct i infraciunea


svrit ca urmare a ndeplinirii actului n mod nelegal, n concurs.
Astfel, n practic s-a hotrt c fapta inculpatului, care avnd calitatea de paznic, n
schimbul unor foloase materiale, a facilitat unei persoane ptrunderea n uzin i furtul unor
materiale n valoare de 1.080.000 lei, constituie infraciunea de luare de mit, n concurs cu
complicitate la infraciunea de furt calificat. [137, p. 75-76]
ntr-o alt spe, s-a apreciat c fapta inculpatului care, n calitate de director economic al
unei societi, a vndut bunuri mai multor persoane, pe baz de contract, fr a le verifica
solvabilitatea sau a le solicita garania solvabilitii, pretinznd pentru aceasta i primind diverse
sume n lei i valut, crend astfel o pagub nsemnat societii, constituie infraciunea de luare
de mit, n concurs cu infraciunea de gestiune frauduloas. [137, p. 198]
De asemeni, s-a reinut c fapta inculpatului care, n calitate de agent de poliie, sesizat cu
o plngere penal sub aspectul infraciunii de distrugere, contacteaz pe fptuitor i i pretinde o
anumit sum de bani, destinat procurorului de caz, unui martor ale crui declaraii le va
influena, i lui nsui, ntrunete elementele constitutive ale infraciunilor de luare de mit i
trafic de influen, n concurs. [166, p. 57]
Tot infraciunea de luare de mit i cea de trafic de influen, n concurs, a fost reinut i
n cazul inculpatului, care n calitate de arhitect ef n cadrul Primriei Galai, a pretins i primit
sume de bani n schimbul promisiunii de a-i exercita influena asupra factorilor decizionali,
respectiv primarul, secretarul municipiului sau persoana cu responsabilitatea n domeniul
amenajrii teritoriului i urbanismului, n scopul obinerii actelor necesare n vederea construirii,
respectiv certificatul de urbanism i autorizaia de construire.
Practica judiciar prezint, de asemeni, un alt caz, n care instana a decis condamnarea
inculpailor, ofieri de poliie, pentru svrirea, n concurs, a infraciunilor de luare de mit,
abuz n serviciu, instigare la mrturie mincinoas i determinare la mrturie mincinoas. n spe,
instana a reinut fapta inculpailor, ofieri de poliie, care au pretins i primit o sum de bani de
la un comerciant n vederea restituirii mrfurilor confiscate cu ocazia unui control, precum i
pentru a-i asigura acestuia, n continuare protecie, n schimbul unei sume lunare. De asemeni,
instana a reinut c inculpaii, pe parcursul anchetei administrative, ct i n timpul urmririi
penale, au intervenit, ncercnd s determine martorii i unele cunotine s fac declaraii
mincinoase n legtur cu timbrarea, confiscarea i restituirea mrfurilor comercializate ilegal de
comerciant.
ntr-o alt spe, instana suprem a reinut n sarcina inculpatului, ofier de poliie,
svrirea infraciunii de luare de mit i cea de sustragere sau distrugere de nscrisuri aflate n
125

concurs ntruct, a pretins i primit diverse sume de bani n scopul de a modifica declaraiile unor
persoane pentru a le exonera de rspundere penal. [137, p. 176]
Tot practica judiciar este cea care ne prezint un alt caz n care instana a decis
condamnarea pentru svrirea infraciunii de luare de mit i instigare la fals n nscrisuri sub
semntur privat, n concurs. Astfel, n prezenta spe, instana reinuse fapta inculpatului, care
n calitatea sa de inspector asistent la Direcia General a Finanelor Publice, n timpul efecturii
unui control fiscal la un laborator de medicin dentar, a pretins i primit un computer personal
portabil (laptop), n scopul de a aplica o sanciune contravenional mai blnd raportat la
neregulile constatate i de a-i asigura n viitor protecia ca organ de control fiscal. De asemenea,
n vederea ascunderii infraciunii de corupie, inculpatul l-a determinat pe cel care a dat mit s
redacteze n fals un contract de vnzare-cumprare n care s consemneze c laptop-ul a fost
vndut de mituitor inculpatului. [64]
O problem cu care s-a confruntat practica judiciar a fost dac fapta conductorului de tren
de a primi sume de bani n scopul nendeplinirii ndatoririi de serviciu de a ncheia procese
verbale de contravenie persoanelor depistate c nu deineau legitimaie de cltorie i care nu
pltiser pe loc taxele tarifare sau suprataxele constituie doar infraciunea de luare de mit sau i
cea de abuz n serviciu, n concurs cu prima.
Astfel, instana sesizat cu judecarea acestei cauze, respectiv Judectoria Craiova, a reinut
c inculpatul, conductor de tren, a depistat n timpul exercitrii serviciului cinci persoane
cltorind fr legitimaie de cltorie. Dei acestea nu au pltit pe loc taxele tarifare i
suprataxele, inculpatul nu i-a ndeplinit ndatorirea de serviciu de a le ncheia procese verbale de
contravenie datorit faptului c, n acest scop, a primit de la ele suma de 120 lei. n baza celor
reinute prima instan a condamnat pe inculpat la 2 ani nchisoare pentru infraciunea de luare
de mit prevzut de art. 254 CP romn anterior (art. 289 Noul CP romn) i la 1 an nchisoare
pentru infraciunea de abuz n serviciu contra intereselor obteti prevzut de art. 248 alin. (1)
CP romn (art. 297 Noul CP romn). Inculpatul a declarat recurs mpotriva acestei sentine, care
a fost admis, ntruct instana de recurs, respectiv Tribunalul Judeean Dolj, a considerat c fapta
se ncadreaz numai n art. 254 alin. (1) CP romn anterior [art. 289 alin. (1) Noul CP romn],
ntruct infraciunea de abuz n serviciu contra intereselor publice are caracter subsidiar n raport
cu orice alt infraciune al crei subiect activ este un funcionar, iar infraciunea de luare de mit,
avnd ca subiect activ un funcionar, n mod greit instana de fond a reinut, n concurs cu
aceasta, i infraciunea de abuz n serviciu contra intereselor obteti (n prezent infraciunea de
abuz n serviciu). [77, p. 61-66]
126

O prim opinie n acest sens a fost exprimat de ctre Teodor Smbrian, procuror n cadrul
Procuraturii Locale Craiova, care a considerat c soluia instanei de recurs este greit, n acest
caz existnd un concurs de infraciuni, aa cum n mod corect a stabilit prima instan. Pentru
argumentarea punctului su de vedere acesta pornete de la argumentul esenial al instanei de
recurs, respectiv faptul c abuzul n serviciu are un caracter subsidiar n raport cu infraciunea de
luare de mit. Acesta consider c existena unui subiect activ identic nu este suficient pentru a
determina caracterul subsidiar al abuzului n serviciu fa de alte infraciuni, ci este necesar ca i
celelalte elemente constitutive ale infraciunii speciale s se poat integra n sfera mai larg a
elementelor care constituie infraciunea subsidiar i, pe cale de consecin, obiectul juridic
generic al infraciunii speciale s reprezinte o parte din fascicolul de relaii sociale ocrotit de
norma juridic subsidiar. n ceea ce privete latura obiectiv, se remarc deosebiri nete ntre cea
a infraciunii de luare de mit i cea a abuzului n serviciu. Astfel, n spe, elementul material al
infraciunii de luare de mit const ntr-o ndeplinire defectuoas a atribuiilor de serviciu
(acceptarea i primirea banilor), n timp ce elementul material al infraciunii de abuz n serviciu
const ntr-o nendeplinire a atribuiilor de serviciu (neperceperea taxelor tarifare i a
suprataxelor). Cu toate c nendeplinirea sau ntrzierea ndeplinirii unei ndatoriri de serviciu
pot constitui elementul material al infraciunii de abuz n serviciu i c aceste aciuni sau
inaciuni se regsesc i n coninutul infraciunii de luare de mit, totui acestea nu se regsesc n
cadrul laturii obiective, ci numai n latura subiectiv, evideniind c aceast infraciune se comite
numai cu intenie direct i calificat prin scopul urmrit, spre deosebire de abuzul n serviciu
care se svrete cu intenie direct sau indirect. Coninutul celor dou infraciuni se
difereniaz i n ceea ce privete urmarea socialmente periculoas: n cazul infraciunii de luare
de mit urmarea const n crearea unei stri de pericol cu privire la buna desfurare a activitii
instituiei din care face parte funcionarul public, n timp ce la infraciunea de abuz n serviciu,
svrit n modalitatea din spe, urmarea const n producerea unei pagube avutului unitii n
care i desfoar activitatea funcionarul public. Deosebirile menionate, att n privina laturii
obiective, ct i n privina laturii subiective, fac imposibil integrarea elementelor constitutive
ale infraciunii de luare de mit n sfera elementelor constitutive ale infraciunii de abuz n
serviciu contra intereselor publice, ceea ce exclude caracterul subsidiar al acestei infraciuni. [77,
p. 62-63]
A doua opinie exprimat n acest sens, la care ne raliem i noi, este cea susinut i de H.
Diaconescu i G. Antoniu, aceasta fiind n concordan cu soluia instanei de recurs.
Astfel, aceti autori susin c exist cazuri n care infraciunea de luare de mit nu absoarbe
faptele svrite de funcionarul public corupt, pentru a satisface pe mituitor, dac acestea
127

constituie infraciuni distincte. Astfel, sunt considerate infraciuni distincte acele infraciuni prin
care funcionarul public care a luat mita aduce atingere totodat i altor valori sociale, cum ar fi,
de pild, cazul n care funcionarul mituit distruge anumite valori, falsific acte, favorizeaz un
infractor etc., n aceste situaii funcionarul necinstit rspunznd att pentru luare de mit, ct i
pentru celelalte infraciuni, n concurs real. ns, dac funcionarul, pentru a satisface pe mituitor,
svrete un act de nclcare a atribuiilor sale de serviciu, fr s aduc atingere i altor valori
sociale ocrotite de lege, acesta rspunde numai pentru luare de mit, ntruct n acest caz
comportarea abuziv subsecvent a funcionarului public nu are o existen de sine stttoare, ci
se absoarbe n activitatea sa ilicit anterioar prin care s-a adus atingere aceleiai valori sociale
ocrotite de legea penal. Astfel, n spe, funcionarul public mituit nu a svrit o alt fapt, ci a
continuat s se manifeste pe linia comportrii ilicite cerut de mituitor, nendeplinindu-i
atribuiile care i reveneau (omisiunea de a percepe taxele i suprataxele datorate de cltori
frauduloi). Prin urmare, activitatea sa subsecvent neaducnd atingere altei valori sociale (dect
celei legate de modul de ndeplinire a atribuiilor de serviciu) nu putea atrage o rspundere
penal de sine-stttoare, sub forma concursului de infraciuni. [77, p. 66]
n acest sens, s-a pronunat i Curtea de Apel Constana, ntr-o alt spe, considernd c
infraciunea de luare de mit absoarbe infraciunea de favorizare a infractorului. Astfel,
reinndu-se ca dovedit n sarcina inculpatului, controlor vamal, infraciunea de luare de mit,
nu i se mai poate imputa i cea de favorizare a infractorului prevzut de art. 264 CP romn
anterior (art. 269 Noul CP romn), ntruct activitatea favorizant face parte din chiar latura
obiectiv a infraciunii de luare de mit. De altfel, examinndu-se elementele constitutive ale
infraciunii prevzute de art. 264 CP romn anterior (art. 269 Noul CP romn), se constat c
acestea nu sunt ntrunite, existena infraciunii de favorizare a infractorului (n prezent
infraciunea de favorizare a fptuitorului), presupunnd ajutorul dat unui infractor, fr o
nelegere prealabil i fr s se urmreasc avantaje materiale. [76, p. 128]
Plecnd de la aceleai considerente i instana suprem, ntr-o alt spe, a decis c fapta
poliistului de a primi foloase pentru a nu ntocmi acte de cercetare penal privind o infraciune
rutier i de a nu consemna n raportul de activitate c l-a oprit pe conductorul auto pentru
control constituie numai infraciunea de luare de mit n scopul de a nu ndeplini un act privitor
la ndatoririle sale de serviciu, iar nu i cea de fals intelectual prin omisiune, aceasta din urm
fiind inclus n latura obiectiv a infraciunii de luare de mit. [70, p. 89]
Sanciunile aplicabile infraciunii de luare de mit. Infraciunea de luare de mit
prevzut de art. 289 alin. (1) din Noul CP romn se pedepsete cu nchisoarea de la 3 la 10 ani
128

i interzicerea exercitrii dreptului de a ocupa o funcie public ori de a exercita profesia sau
activitatea n executarea creia a svrit fapta.
Spre deosebire de CP romn anterior, care n cadrul art. 254 alin. (2) prevedea o variant
agravant a infraciunii de luare de mit, respectiv luarea de mit svrit de un funcionar cu
atribuii de control, Noul CP romn nu a mai prevzut variante agravante a infraciunii de luare
de mit.
Prin dispoziiile art. 7 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i
sancionarea faptelor de corupie, sunt prevzute cteva variante agravante ale faptei de luare de
mit, respectiv dac a fost svrit de o persoan care, potrivit legii, exercit o funcie de
demnitate public, este judector sau procuror, este organ de cercetare penal sau are atribuii de
constatare ori de sancionare a contraveniilor ori este una dintre persoanele prevzute la art. 293
din Noul CP roman. n acest caz fapta se sancioneaz cu pedeapsa prevzut la art. 289 din Noul
CP romn, ale crei limite se majoreaz cu o treime.
O noutate introdus de Noul CP romn este prevederea unei variante atenuante a
infraciunii de luare de mit. Astfel, prin prevederile art. 308 alin. (1) Noul CP romn se
stabilete faptul c dispoziiile art. 289 privitoare la funcionarii publici se aplic n mod
corespunztor i faptelor svrite de ctre sau n legtur cu persoanele care exercit, permanent
ori temporar, cu sau fr o remuneraie, o nsrcinare de orice natur n serviciul unei persoane
fizice dintre cele prevzute la art. 175 alin. (2) ori n cadrul oricrei persoane juridice. n cadrul
art. 308 alin. (2) Noul CP romn legiuitorul stabileste c, n acest caz, limitele speciale ale
pedepsei, prevzut la art. 289 din Noul CP romn, se reduc cu o treime.
Potrivit art. 254 CP romn anterior (art. 289 Noul CP romn), n cazul svririi
infraciunii de luare de mit, pe lng pedeapsa principal, respectiv nchisoarea, legiuitorul a
stabilit i pedeapsa complementar a interzicerii unor drepturi, aa cum sunt definite n cuprinsul
art. 64 CP romn anterior (art. 66 Noul CP romn).
n acest sens, n practic, n ceea ce privete pedeapsa complementar a interzicerii unor
drepturi, instanele aplicau Decizia de ndrumare nr. 74 din 5.11.2007, pronunat de nalta Curte
de Casaie i Justiie ntr-un recurs n interesul legii privitor la pedepsele accesorii, potrivit creia
dispoziiile art. 71 CP romn anterior (art. 65 Noul CP romn) referitoare la pedepsele accesorii
se interpreteaz n sensul c, interzicerea drepturilor prevzute de art. 64 lit. a) c) CP romn
anterior (art. 66 Noul CP romn) nu se face n mod automat, prin efectul legii, ci se va supune
aprecierii instanei, n funcie de criteriile stabilite n art. 71 alin. 3 CP anterior (art. 65 Noul CP
romn), astfel c, dac n privina acestora, instana va aprecia care dintre ele se impune a fi
interzis, aceast soluie se impune i cu privire la pedepsele complementare, judectorul
129

apreciind de la caz la caz, care drepturi se impune a fi interzise n funcie de fapta svrit, de
persoana inculpatului. [71, p. 198]
Noul CP romn introduce un element de noutate n ceea ce privete pedeapsa
complementar, respectiv nu mai las la aprecierea instanei aplicarea tipului pedepsei
complementare, stabilind c, n cazul svririi infraciunii de luare de mit, pe lng pedeapsa
principal, respectiv nchisoarea, i pedeapsa complementar a interzicerii exercitrii dreptului
de a ocupa o funcie public ori de a exercita profesia sau activitatea n executarea creia a
svrit fapta.
ntruct legiuitorul a considerat ca fiind deopotriv imoral, ilegal i periculoas,
pstrarea de ctre funcionarul public corupt a banilor, valorilor sau orice alte bunuri ori foloase
primite prin svrirea infraciunilor de luare de mit i de aceea a reglementat msura de
siguran a confiscrii speciale. [87, p. 59]
Astfel, potrivit art. 289 alin. (3) din Noul CP romn, banii, valorile sau orice alte bunuri
primite sunt supuse confiscrii, iar dac acestea nu se mai gsesc, se dispune confiscarea prin
echivalent. Din analiza textului de lege observm c acesta are un caracter neechivoc n ceea ce
privete categoriile de bunuri asupra crora se va aplica msura confiscrii.
Cu toate c msura de siguran a confiscrii speciale i are sediul materiei n art. 112
Noul CP romn, legiuitorul a prevzut-o i n art. 289 alin. (3) Noul CP romn, pentru a-i
sublinia caracterul obligatoriu. Dispoziiile art. 112 Noul CP romn au o sfer de cuprindere mult
mai larg i sunt mai complet dect cele prevzute n art. 289 Noul CP romn, care considerm
c nu ar mai fi necesare, dect, eventual, pentru a sublinia importana confiscrii speciale n
cazul acestei infraciuni. [94, p. 468-469]
De asemeni, se observ c, n cazul n care mita a fost dobndit prin constrngerea
mituitorului de ctre cel care a primit mita, nu va opera confiscarea, ntruct n acest caz se
aplic prevederile art. 289 alin. (4) Noul CP romn, respectiv bunurile care au format obiectul
mitei, vor fi restituite persoanei care le-a dat.
Confiscarea va fi lipsit de obiect i deci inaplicabil dac luarea de mit s-a realizat n
modalitatea normativ a pretinderii i aceasta nu a fost urmat de o remitere efectiv a bunului.
Aceeai soluie se impune i n ipoteza acceptrii de promisiuni de foloase, dac nu au fost
urmate de o remitere efectiv a obiectului mitei, precum i n situaia n care folosul obinut
const ntr-un avantaj nepatrimonial. [85, p. 457]
ntruct societatea romneasc se confrunt cu o sporire a numrului infraciunilor de luare
de mit, consider c diminuarea numrului acestor infraciuni s-ar realiza i prin sporirea
pedepselor aplicate pentru svrirea infraciunilor de luare de mit. Astfel, consider c se
130

impune modificarea alin. (1) al art. 289 din Noul CP romn privind luarea de mit, care s aib
urmtoarea formulare : ... se pedepsete cu nchisoare de la 5 la 15 ani i interzicerea exercitrii
dreptului de a ocupa o funcie public ori de a exercita profesia sau activitatea n executarea
creia a svrit fapta.
3.6. Concluzii la Capitolul 3
1) Obiectul juridic al infraciunii de luare de mit este reprezentat de relaiile sociale a
cror normal formare, desfurare i dezvoltare nu ar fi posibile dect n condiiile realizrii
atribuiilor de serviciu de ctre toi funcionarii publici, precum i de persoanele asimilate prin
adoptarea unui comportament cinstit i onest, n cadrul instituiilor publice, a autoritilor publice
sau altor persoane juridice prevzute de lege, n care i desfoar activitatea.
2) Infraciunea de luare de mit nu are obiect material, ntruct aciunea ilicit a
fptuitorului nu este ndreptat i exercitat mpotriva unui bun corporal, ci mpotriva unor valori
sociale care nu au existen material.
3) Luarea de mit este o infraciune cu subiect activ calificat, acesta fiind un funcionar
public sau o persoan asimilat aa cum sunt definite n cadrul art. 175, 293, 294 i 308 Noul CP
romn. ns, datorit intensificrii i amplificrii fenomenului corupiei, legiuitorul a considerat
c prevederile CP romn sunt insuficiente pentru a cuprinde sfera subiecilor activi ai
infraciunilor de corupie i a extins sfera subiecilor activi ai infraciunii de luare de mit prin
prevederile Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de
corupie.
4) Subiectul pasiv al infraciunii de luare de mit este, potrivit prevederilor art. 289 raportat
la art. 175 din Noul CP romn i prevederilor Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea
i sancionarea faptelor de corupie, autoritatea public, instituia public, regia autonom,
operatorul economic sau persoana juridic cu capital integral sau majoritar de stat, societatea
comercial, compania i societatea naional, partidele sau formaiunile politice, sindicatele,
organizaiile patronale, asociaiile fr scop lucrativ sau fundaiile, persoana juridic, care
exercit un serviciu de interes public, n al crui serviciu este i acioneaz funcionarul public
sau asimilatul acestuia a crui corupere se ncearc sau se realizeaz. Potrivit prevederilor art.
293 i 294 din Noul CP romn, subiect pasiv principal al infraciunii de luare de mit este
reprezentat i de organizaiile publice internaionale la care Romnia este parte, instanele
internaionale a cror competen este acceptat de Romnia, statele strine sau instanele
strine. Subiectul pasiv general este statul, ca titular al intereselor publice aparate prin aceast
incriminare.
131

5) Elementul material al laturii obiective a infraciunii de luare de mit se poate realiza


alternativ prin trei modaliti normative, care se manifest sub forma aciunii, respectiv prin
pretinderea ori primirea de bani sau alte foloase ce nu i se cuvin funcionarului public, ori
acceptarea promisiunii unor asemenea foloase.
6) Urmarea socialmente periculoas, n cazul comiterii infraciunii de luare de mit, sub
oricare din modalitile sale, respectiv pretinderea, primirea sau acceptarea promisiunii de
foloase necuvenite, const n producerea unei stri de pericol pentru relaiile sociale referitoare la
funcionarea, n condiii normale, a organelor, instituiilor publice, a oricrei persoane juridice, n
care funcionarul public i desfoar activitatea.
7) Spre deosebire de reglementarea anterioar, fapta de luare de mit poate fi comis att
cu intenie direct, ct i cu intenie indirect, ntruct legiuitorul a eliminat condiia referitoare
la comiterea faptei n scopul calificat al ndeplinirii sau nendeplinirii ori ntrzierii ndeplinirii
unui act (tocmai pentru a putea incrimina n acelai text cele dou infraciuni din reglementarea
anterioar, luarea de mit i primirea de foloase necuvenite).
8) Ca i actele preparatorii, tentativa n cazul infraciunii de luare de mit are acelai regim
juridic ca i acestea, respectiv nu sunt pedepsite de legea penal ca form infracional.
9) Considerm c se impune sporirea pedepselor aplicate pentru svrirea infraciunii de
luare de mit, n vederea descurajrii funcionarilor n realizarea faptelor de luare de mit.
10) Este necesar definirea precis a termenului foloase n cadrul normei de incriminare
pentru a fi nlturate controversele privind stabilirea categoriei de foloase la care se refer art.
289 Noul CP romn, respectiv foloase de natur patrimonial sau moral.
11) Necesar apare precizarea expres n norma de incriminare, dac valoarea folosului
necuvenit influeneaz existena infraciunii de luare de mit, ceea ar exclude existena unor
soluii diferite ale instanelor n acest sens.

132

4.
REGLEMENTRI DE DREPT PRIVIND INFRACIUNEA DE DARE DE MIT
CONFORM LEGISLAIEI PENALE A ROMNIEI
4.1. Consideraii generale
n sens general, infraciunea poate fi definit ca fiind o fapt a omului, un act de conduit
exterioar a acestuia, interzis de lege sub o sanciune specific, represiv, respectiv pedeapsa. CP
romn anterior definete infraciunea ca fiind fapta care prezint pericol social, svrit cu
vinovie i prevzut de legea penal, infraciunea fiind astfel singurul temei al rspunderii
penale. [174] n schimb, potrivit Noului CP romn infraciunea este fapta prevzut de legea
penal, savrit cu vinovie, nejustificat i imputabil persoanei care a svrit-o.
n aceeai viziune general, infraciunile de corupie au la baz aciunea unei persoane sau
grup de persoane asupra altei persoane sau altui grup de persoane cu o rspundere oarecare, spre
a-i determina s ncalce legile onoarei, cinstei, dreptii, muncii, i n schimbul unor beneficii
personale s nlesneasc avantaje coruptorului sau coruptorilor, fie morale, fie materiale. [136,
p. 10]
Acceptnd ideea c pentru infraciunile de corupie nu se poate formula o definiie
universal-valabil pentru toate societile, specialitii dreptului penal afirm c, pentru
majoritatea sistemelor penale, reglementrile privind infraciunile de corupie se refer la
realizarea de diferite acte sau fapte ilicite prin utilizarea abuziv sau frauduloas a puterii n
scopul obinerii unor avantaje personale de ctre funcionarul public, care stau la baza unui
comportament care deviaz sau transgreseaz obligaiilor normale ale exercitrii unui rol public
sau care violeaz normele legale ce interzic exercitarea anumitor forme i tipuri de influen
(mit, constrngere, trafic etc.). [10, p. 16]
Una dintre infraciunile de corupie incriminate de Noul CP romn este infraciunea de
dare de mit, care const n fapta persoanei care, pentru a determina un funcionar public s
ndeplineasc, s nu ndeplineasc, s urgenteze sau s ntrzie ndeplinirea unui act ce intr n
ndatoririle sale de serviciu, ori s fac un act contrar acestor ndatoriri, i promite, ofer sau d,
direct sau indirect, bani sau alte foloase care nu i se cuvin.
Tributar unei mentaliti balcanice, subjugat ideii de baci, per, supus unei presiuni i
atracii puternice (srcie, omaj, inflaie, lipsa proteciei sociale n paralel cu exemplul
mbogirii rapide a unor persoane, unele dintre ele fr educaie i pregtire profesional
superioar), populaia tinde s recurg la mijloace ilicite pentru satisfacerea intereselor. [27, p.
38-39]
133

Prad acestei mentaliti cad, n primul rnd tinerii, care, dup terminarea studiilor i n
dorina de a-i procura un loc de munc conform pregtirii lor profesionale recurg la metode
ilicite pentru satisfacerea acestor interese. ns corupia nu se manifest doar n rndul acestora,
acest fenomen fiind prezent la nivelul oricrei clase sociale, ajungnd chiar s fie considerat de o
mare parte din populaie un fenomen normal, care st la baza realizrii intereselor de orice fel ale
acestor persoane.
Darea de mit reprezint un real i grav pericol pentru relaiile sociale referitoare la buna
funcionare a autoritilor, instituiilor de stat, a instituiilor ori serviciilor publice, sau a altor
uniti, a corectitudinii funcionarilor publici sau a asimilailor n exercitarea atribuiilor de
serviciu, care determin existena i echilibrul societii democratice organizate, a ordinii de
drept. [87, p. 65-66]
Tocmai de aceea, fiecare stat trebuie s aib n vedere adoptarea de msuri legislative i
administrative corespunztoare, compatibile cu obiectivele prevenirii corupiei i conforme cu
principiile fundamentale ale dreptului su intern. Pentru a lupta mpotriva corupiei, fiecare stat
ncurajeaz n mod special integritatea, cinstea i rspunderea funcionarilor publici i
asimilailor, conform principiilor fundamentale ale sistemului su juridic, strduindu-se s aplice,
n cadrul propriilor sisteme instituionale i juridice, coduri sau norme de conduit pentru
exercitarea corect, onorabil i corespunztoare a funciilor pe care le ndeplinesc. [36, p. 1011]
Raiunea incriminrii faptei de dare de mit este dat de necesitatea unei protecii eficiente
a funcionarului public sau asimilatului mpotriva actelor de corupie la care pot fi expui. [137,
p. 18]
Cernd funcionarilor publici i asimilailor corectitudine i probitate n ndeplinirea
ndatoririlor de serviciu, legea asigur acestora, n acelai timp, o protecie eficient mpotriva
actelor de corupere la care ar putea fi expui. [103, p. 128]
Msura privind protecia funcionarilor publici i asimilailor mpotriva actelor de corupie
are la baz i incriminarea faptei de dare de mit, prin aceasta legiuitorul avnd n vedere
protejarea relaiilor sociale a cror normal desfurare poate fi asigurat prin combaterea
faptelor de corupere prin care este pus n pericol bunul mers al unitilor prevzute de art. 176
Noul CP romn, respectiv autoritile publice, instituiile publice sau alte persoane juridice care
administreaz sau exploateaz bunurile proprietate public, sau unitile prevzute de art. 175
alin. (2) Noul CP romn, respectiv o persoan care exercit un serviciu de interes public pentru
care a fost nvestit de autoritile publice sau care este supus controlului sau supravegherii
134

acestora cu privire la ndeplinirea respectivului serviciu public, n al crui serviciu se afl i


acioneaz funcionarul public sau asimilatul supus aciunii de corupere.
Faptul c infraciunea de dare de mit este o form a corupiei active a determinat i
afirmaia, potrivit creia aceasta este mai grav dect infraciunea de luare de mit. Totui
legiuitorul romn nu a achiesat la aceast prere, acest fapt rezultnd tocmai din prevederile art.
290 alin. (1) Noul CP romn, n care este prevzut pedeapsa pentru aceast infraciune. Astfel,
legiuitorul a considerat c infraciunea de dare de mit prezint un grad mai redus al vinoviei n
comparaie cu infraciunea de luare de mit, fapt pentru care a prevzut o sanciune mai blnd
pentru aceasta, att sub aspectul pedepsei principale, ct i a celei complementare.
4.2. Cadrul legislativ al infraciunii de dare de mit
n CP romn anterior, infraciunea de dare de mit era reglementat n cuprinsul art. 255,
alturi de infraciunea de luare de mit, n cadrul Cap. 1 intitulat Infraciuni de serviciu sau n
legtur cu serviciul, Titlul VI Infraciuni care aduc atingere unor activiti de interes public,
sau altor activiti reglementate de lege, articol care prevede urmtoarele:
Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, n modurile i scopurile artate n
art. 254, se pedepsea cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani.
Fapta prevzut n alineatul precedent nu constituie infraciune atunci cnd mituitorul a
fost constrns prin orice mijloace de ctre cel care a luat mit.
Mituitorul nu se pedepsete dac denun autoritii fapta mai nainte ca organul de
urmrire s fi fost sesizat pentru acea infraciune.
Dispoziiile art. 254 alin. 3 CP romn se aplicau n mod corespunztor, chiar dac oferta nu
a fost urmat de acceptare.
Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat n cazurile artate n
alin. 2 i 3. [32]
n Noul CP romn infraciunea de dare de mit se regsete, de asemeni alturi de cea de
luare de mit, n cadrul Cap. 1, intitulat Infraciuni de corupie, Titlul V Infraciuni de
corupie i de serviciu, fiind reglementat n cuprinsul art. 290, care prevede urmtoarele:
(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, n condiiile artate n art.
289, se pedepsete cu nchisoarea de la 2 la 7 ani.
(2) Fapta prevzut n alin. (1) nu constituie infraciune atunci cnd mituitorul a fost
constrns prin orice mijloace de ctre cel care a luat mit.
(3) Mituitorul nu se pedepsete dac denun fapta mai nainte ca organul de urmrire
penal s fi fost sesizat cu privire la aceasta.
135

(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri date se restituie persoanei care le-a dat, dac
acestea au fost date n cazul prevzut n alin. (2) sau date dup denunul prevzut n alin. (3).
(5) Banii, valorile sau orice alte bunuri oferite sau date sunt supuse confiscrii, iar cnd
acestea nu se mai gsesc, se dispune confiscarea prin echivalent. [118]
Dup cum putem observa din cele dou texte de lege, infraciunea de dare de mit
reprezint latura activ a activitii de mituire, n dreptul penal romnesc fiind incriminat
separat, ca infraciune de sine-stttoare. Att infraciunea de luare de mit, ct i cea de dare de
mit trebuie analizate mpreun, ele completndu-se reciproc, fiecare decurgnd din cealalt,
ntruct sunt infraciuni corelative. Cele dou infraciuni sunt faete ale fenomenului corupiei n
care, de o parte, se afl persoana care ofer, promite sau d avantajul, i de cealalt parte,
persoana care accept oferta, promisiunea sau remiterea. ns infraciunea de dare de mit poate
exista i independent de cea de luare de mit, atunci cnd persoana promite sau ofer folosul
funcionarului public sau asimilatului, ns acesta din urm nu l accept. [171, p. 220-221]
Analiznd cele dou texte de lege, observm c legiuitorul n cadrul art. 290 din Noul CP
romn a preluat textul art. 255 din CP romn anterior, fr s aduc modificri eseniale acestuia.
Totui, cteva precizri cu privire la modificrile existente ntre cele dou texte de lege,
considerm c sunt necesare a se prezenta.
Ca i n cazul infraciunii de luare de mit, n cadrul Noului CP romn legiuitorul
realizeaz modificarea coninutului constitutiv al infraciunii de dare de mit.
CP romn anterior stipuleaz trei modaliti alternative de comitere a infraciunii de dare
de mit, respectiv promisiunea, oferirea sau darea de bani sau alte foloase unui funcionar pentru
a ndeplini, a nu ndeplini sau a ntrzia ndeplinirea unui act referitor la ndatoririle sale de
serviciu ori pentru a efectua un act contrar acestor ndatoriri. i n cadrul Noului CP romn
legiuitorul pstreaz aceleai modaliti alternative de comitere a infraciunii de dare de mit.
Elementul de noutate introdus de Noul CP romn se refer la faptul c cele trei modaliti
alternative, care alctuiesc elementul material al infraciunii de dare de mit, respectiv
promisiunea, oferirea sau darea de bani ori de alte foloase trebuie s fie n legtur cu
ndeplinirea, nendeplinirea, urgentarea ori ntrzierea ndeplinirii unui act sau ndeplinirea unui
act contrar i nu n scopul ndeplinirii, nendeplinirii, ntrzierii sau efecturii unui act contrar
acestor ndatoriri, aa cum este prevzut n CP romn anterior. Astfel, observm c prin forma
expus n Noul CP romn legiuitorul extinde aria de aplicare a acestui text de lege i asupra
faptei persoanei care ofer foloase funcionarului dup ce acesta i-a ndeplinit actul de serviciu.

136

n ceea ce privete regimul sancionator al infraciunii de dare de mit reglementat de CP


romn anterior, observm c infraciunea n varianta simpl se pedepsea potrivit art. 255 alin. (1)
din CP romn anterior cu nchisoarea de la 6 luni la 5 ani.
O variant agravant a infraciunii de dare de mit era reglementat prin dispoziiile art. 7
alin. (2) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de
corupie (articol abrogat n prezent prin Legea nr. 187/2012), care presupunea c fapta de dare de
mit svrit fa o persoan care, potrivit legii, are atribuii de constatare sau de sancionare a
contraveniilor ori de constatare, urmrire sau judecare a infraciunilor, sau fa de un funcionar
cu atribuii de control se sancioneaz cu pedeapsa prevzut la art. 255 din CP romn anterior,
al crei maxim se majoreaz cu 2 ani.
O alt variant agravant a infraciunii de dare de mit era reglementat prin dispoziiile
art. 9 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie
(articol abrogat n prezent prin Legea nr. 187/2012), care prevedea majorarea cu 5 ani a
maximului pedepsei stabilite pentru infraciunea de dare de mit, n cazul faptei de dare de mit
svrit n interesul unei organizaii, asociaii sau grupri criminale ori al unuia dintre membrii
acesteia sau pentru a influena negocierile tranzaciilor comerciale internaionale ori schimburile
sau investiiile internaionale.
n ceea ce privete regimul sancionator al infraciunii de dare de mit n cadrul Noului CP
romn, observm c singurul element de noutate introdus de legiuitor n cadrul acestuia a fost
majorarea pedepsei, infraciunea fiind sancionat cu nchisoarea de la 2 la 7 ani. De asemeni, o
alt noutate introdus de legiuitor a fost abrogarea art. 7 alin. (2) si art. 9 din Legea nr. 78/2000
pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie. Totui, n cadrul art. 308
Noul CP romn, legiuitorul prevede faptul c dispoziiile art. 290 Noul CP romn se aplic i
persoanelor care sunt n serviciul unei persoane fizice prevzute de art. 175 alin. 2 Noul CP
romn sau oricrei persoane juridice, n acest caz limitele speciale ale pedepsei reducndu-se cu
o treime.
n ceea ce privete cazurile care nltur caracterul penal al faptei sau rspunderea penal i
modalitile de confiscare a banilor sau a altor valori ori a echivalentului acestora, observm
faptul c acestea nu au suferit modificri n cadrul Noului CP romn.
Totui Noul CP romn aduce o modificare coninutului prevederii speciale a restituirii
banilor, valorilor sau altor bunuri n sensul c, acestea se restituie persoanei care le-a dat, dac
acestea au fost date n cazul prevzut la alin. 2, sau date dup denunul de la alin. 3 al art. 290
Noul CP romn. Prima ipotez, privind restituirea bunurilor ctre mituitor n cazul n care acesta
a fost constrns de ctre persoana mituit s svreasc infraciunea de dare de mit nu
137

constituie o modificare a textului de lege. n schimb, ipoteza a doua, privind restituirea ctre
mituitor a bunurilor date dup denunul prevzut la alin. 3 al art. 290 Noul CP romn reprezint o
inovaie n aceast materie, introdus pentru a descuraja practica unor mituitori de a remite n
prim faz sumele de bani funcionarului public sau asimilatului n vederea ndeplinirii sau
nendeplinirii de ctre acesta a unor atribuii de serviciu, dup care, vznd c problema nu i-a
fost rezolvat, formuleaz autodenun cu privire la infraciunea de dare de mit svrit fa de
funcionarul respectiv. n realitate, considerm c textul de lege se refer la sumele de bani
remise de mituitor funcionarului mituit ulterior denunului formulat, cu tiina organelor de
poliie, iar nu la o activitate infracional separat, de care organele de urmrire penal s nu aib
cunotin, fapt ce echivaleaz cu un nou act material care intr n componena infraciunii de
dare de mit sau cu o infraciune distinct de dare de mit. [171, p. 224-225]
n ceea ce privete cauza de nepedepsire, ar exista o singur noutate introdus de Noul CP
romn, respectiv faptul c denunarea trebuie s fie fcut unui organ de urmrire penal
(procuror, organ de cercetare penal). Legea penal anterioar prevedea posibilitatea denunrii
n faa oricrei autoriti i nu numai a organului de urmrire penal. n lipsa unei precizri a noii
legi penale, denunarea poate fi fcut i unui organ necompetent a efectua urmrirea penal n
aceast materie. ntr-un asemenea caz, organul care a primit denunul va sesiza de ndat organul
de urmrire competent. Astfel, considerm c denunul poate fi depus i la o alt autoritate,
aceasta fiind obligat s-l nainteze organului competent. [109, p. 443]
Ca i n cazul infraciunii de luare de mit, observm c dispoziiile art. 293 i art. 294 din
Noul CP romn cu privire la faptele svrite de membrii instanelor de arbitraj sau n legtur
cu acetia, respectiv faptele svrite de funcionarii strini, se aplic i infraciunii de dare de
mit.
4.3. Condiii preexistente ale infraciunii de dare de mit
4.3.1. Obiectul infraciunii de dare de mit
Obiectul juridic al infraciunii de dare de mit l constituie relaiile sociale referitoare la
activitatea de serviciu care impun combaterea aciunilor de corupere exercitate asupra
funcionarilor publici sau asimilailor, prin aceast incriminare ncercndu-se combaterea
fenomenului corupiei i nu, n ultimul rnd, ncurajarea cinstei i corectitudinii funcionarilor
publici sau asimilailor. [81, p. 458]
Aa cum am putut observa i n cazul infraciunii de luare de mit, infraciunea de dare de
mit nu are obiect material. Totui, conform unor opinii, atunci cnd oferirea de mit a fost
respins, banii sau foloasele care trebuiau s aib rolul de mijloace de svrire a faptei devin
138

obiecte materiale ale acesteia. De asemenea, atunci cnd folosul oferit const n prestarea unei
munci, obiectul asupra cruia se efectueaz munca devine obiect material al infraciunii de dare
de mit. [96, p. 139]
4.3.2. Subiecii infraciunii de dare de mit
Subiectul activ al infraciunii de dare de mit. Spre deosebire de infraciunea de luare de
mit, al crei subiect activ trebuie s ndeplineasc pe lng condiiile generale de vrst i
responsabilitate cerute de lege i o condiie suplimentar, respectiv s aib calitatea de funcionar
public sau asimilat, subiectul activ al infraciunii de dare de mit poate fi orice persoan care
ndeplinete condiiile generale cerute de lege subiectului unei infraciuni, inclusiv o persoan
juridic.
Participaia penal este astfel posibil n toate formele sale (coautorat, instigare,
complicitate). [3, p. 431]
n acest sens, s-a artat n literatura juridic, ct i n doctrin, c mituitorul poate fi oricine
i poate aciona n orice calitate (om de afaceri, agent public, persoan privat etc.). Totodat,
dac coruptorul acioneaz n contul sau n numele unei ntreprinderi, aceasta poate fi fcut de
asemenea responsabil ca persoan juridic, responsabilitatea ntreprinderii neexcluznd
urmrirea penal mpotriva persoanei fizice. [171, p. 231]
Astfel, subiectul activ al infraciunii de dare de mit este general, nedeterminat, practica
judiciar prezentndu-ne numeroase cazuri n care infraciunea de dare de mit este comis chiar
i de un funcionar public, respectiv n situaia n care acesta ofer bani sau alte foloase unui alt
funcionar public n legtur cu ndeplinirea, nendeplinirea, urgentarea ori ntrzierea
ndeplinirii unui act ce intr n ndatoririle sale de serviciu sau n legtur cu ndeplinirea unui
act contrar acestor ndatoriri, ns, n acest caz, funcionarul public mituitor apare ca o persoan
particular n raport cu funcia pe care o ndeplinete funcionarul public mituit.
De asemeni, practica judiciar a apreciat c, spre deosebire de infraciunea de luare de
mit, n cazul infraciunii de dare de mit, subiect activ poate fi i avocatul. Acest fapt a fost
confirmat i de instana suprem, prin Decizia nr. 1381/30.04.2012, care, reinnd fapta
inculpatei G.L., avocat n cadrul Baroului Bucureti, n calitate de aprtor ales a unei persoane
nvinuite ntr-un dosar penal, a remis suma de 10.000 euro unui denuntor, ofier de poliie
judiciar, conform unei nelegeri anterioare, pentru ca acesta s adopte o soluie favorabil, n
sensul netrimiterii n judecat a persoanei nvinuite i pentru a nu efectua cercetri fa de alte
trei persoane n dosarul penal avnd ca obiect infraciuni de evaziune fiscal, prejudiciul
ridicndu-se la o sum de aproximativ 3.000.000 lei n dauna bugetului de stat. [50]
139

Mai pot fi autori ai infraciunii de dare de mit, potrivit prevederilor art. 293 din Noul CP
romn persoanelor care, pe baza unui acord de arbitraj, sunt chemate s pronune o hotrre cu
privire la un litigiu ce le este dat spre soluionare de ctre prile la acest acord, indiferent dac
procedura arbitral se desfoar n baza legii romne ori n baza unei alte legi.
Potrivit art. 294 din Noul CP romn prevederile art. 290 Noul CP romn se aplic i
urmtoarelor persoane, dac prin tratate internaionale la care Romnia este parte, nu se dispune
altfel:
a) funcionarilor sau persoanelor care i desfoar activitatea pe baza unui contract de
munc ori altor persoane care exercit atribuii similare n cadrul unei organizaii publice
internaionale la care Romnia este parte;
b) membrilor adunrilor parlamentare ale organizaiilor internaionale la care Romnia este
parte;
c) funcionarilor sau persoanelor care i desfoar activitatea pe baza unui contract de
munc ori altor persoane care exercit atribuii similare, n cadrul Uniunii Europene;
d) persoanelor care exercit funcii juridice n cadrul instanelor internaionale a cror
competen este acceptat de Romnia, precum i funcionarilor de la grefele acestor instane;
e) funcionarilor unui stat strin;
f) membrilor adunrilor parlamentare sau administrative ale unui stat strin;
g) jurailor din cadrul unor instane strine.
De asemeni, n conformitate cu prevederile art. 308 din Noul CP romn, mai pot fi subieci
activi ai infraciunii de dare de mit i persoanele care au svrit fapta n legtur cu persoanele
care exercit, permanent sau temporar, cu sau fr o remuneraie, o nsrcinare de orice natur n
serviciul unei persoane fizice dintre cele prevzute la art. 175 alin. (2) din Noul CP romn sau n
cadrul oricrei persoane juridice.
n cazul infraciunii de dare de mit se poate constata faptul c aceasta poate fi svrit de
ctre o singur persoan sau de ctre mai multe persoane, n participaie penal, aceasta fiind
posibil n toate formele sale, respectiv: coautorat, instigare, complicitate.
Astfel, practica judiciar ne prezint numeroase cazuri de svrire a infraciunii de dare de
mit n coautorat. n acest sens, ntr-o spe s-a decis, pe bun dreptate, c n condiiile n care
cei patru inculpai, acionnd n baza unei nelegeri prealabile, s-au prezentat mpreun, ntr-o
noapte, la sediul unei societi comerciale, unde au propus paznicilor ca, n schimbul unei sume
de bani pltite pe loc de unul dintre ei i a altor sume pe care s-au obligat a le plti ulterior, s le
permit sustragerea mai multor bunuri, nelegere care s-a perfectat i executat, fapta svrit de
inculpai constituie infraciunea de dare de mit comis n mprejurarea agravant prevzut n
140

art. 75 lit. a) CP romn anterior [art. 77 lit. a) Noul CP romn], cei patru inculpai avnd calitatea
de coautori la infraciunea de dare de mit. [109, p. 435-436]
Totui, n legtur cu aciunea de participare la infraciunea de dare de mit se impun
cteva precizri:
a) n primul rnd, se poate observa c, ntruct n sistemul CP romn, darea i luarea de
mit sunt dou infraciuni distincte, fiecare cu subiectul su activ propriu, mituitorul trebuie
socotit totdeauna ca autor al infraciunii de dare de mit, iar nu ca instigator sau complice la
infraciunea corelativ de luare de mit, dup cum n sens contrar, funcionarul public mituit va fi
ntotdeauna considerat autor al infraciunii de luare de mit, iar nu instigator sau complice la
infraciunea de dare de mit. Calitatea de autor, fie al infraciunii de dare de mit, fie al celei de
luare de mit, exclude, pentru persoana respectiv, posibilitatea de a fi socotit, n acelai timp,
i participant, sub orice form, la cealalt infraciune;
b) n al doilea rnd, se impune precizarea c, prin derogare de la prevederile art. 47 Noul
CP romn, n cazul drii de mit, fapta poate fi comis de ctre autor nu numai nemijlocit, direct,
ci i indirect, respectiv printr-un intermediar. Folosind n desemnarea modurilor de svrire a
infraciunii expresia direct sau indirect, legea asimileaz actele de svrire direct cu cele de
svrire prin intermediar, att unele, ct i celelalte avnd valoarea juridic a unor acte de
autorat. Fapta persoanei interpuse, care promite, ofer sau d bani ori alte foloase, pentru i n
numele altei persoane, este socotit, prin voina legiuitorului, a fi nsi fapta acesteia din urm,
creia, ca atare, nu i se poate refuza calitatea de autor. [91, p. 209-210]
O problem care a ridicat numeroase controverse att n literatura de specialitate, ct i n
practica judiciar este legat de stabilirea poziiei juridice a intermediarului n cadrul infraciunii
de dare de mit.
Potrivit unui punct de vedere pe care, ns, nu-l mprtim s-a considerat c
intermediarul care promite, ofer sau d bani unui funcionar public n legtur cu ndeplinirea,
nendeplinirea, urgentarea ori ntrzierea ndeplinirii unui act ce intr n ndatoririle sale de
serviciu sau n legtur cu ndeplinirea unui act contrar acestor ndatoriri, este coautor la
infraciunea de dare de mit, fiind plasat pe acelai plan cu persoana care a dat mit cu ajutorul
su. Motivarea care a stat la baza acestui punct de vedere s-a bazat pe faptul c, ntruct
intermediarul, n mod direct, a promis, oferit sau dat bani sau alte foloase n modurile stipulate n
cadrul art. 289 Noul CP romn, dei a acionat pentru o ter persoan, totui acesta dobndete
calitatea de autor al infraciunii de dare de mit, ntruct el este cel care realizeaz aciunea care
st la baza elementului material al laturii obiective a infraciunii de dare de mit.
141

n acest sens s-a pronunat i instana suprem prin Decizia nr. 181/2008. n fapt, instana a
reinut c, la data de 15 august 2005, la punctul de frontier Bor a intrat n ar un autocar n
care se aflau 43 persoane, condus de inculpatul C.V. n urma controlului au fost depistate 8
persoane, din cele 43 aflate n autocar, care aveau depit termenul legal de edere n strintate.
Aceste persoane au fost invitate la ghieul poliistului de frontier, pentru a fi implementate n
baza de date a Poliiei de Frontier. Inculpatul C.V. a fost cel care a adunat de la cele 8 persoane,
cte 200 Euro, n total suma de 1.500 Euro, pe care i-a nmnat poliistului de frontier B.I. ntrun pachet de igri. Poliistul de frontier B.I. a sunat eful de grup care, deschiznd pachetul de
igri, a gsit n interiorul su suma de 1.500 Euro. Urmare celor reinute, instana suprem a
decis condamnarea inculpatului pentru svrirea infraciunii de dare de mit prevzut de art.
255 alin. (1) CP romn anterior [art. 290 alin. (1) Noul CP romn]. n motivarea acestei decizii,
instana suprem a invocat prevederile art. 255 CP romn anterior (art. 290 Noul CP romn),
potrivit cruia darea de mit este fapta persoanei care promite, ofer sau d bani ori alte foloase
necuvenite unui funcionar public sau asimilat, n legtur cu ndeplinirea, nendeplinirea,
urgentarea ori ntrzierea ndeplinirii unui act ce intr n ndatoririle sale de serviciu sau n
legtur cu ndeplinirea unui act contrar acestor ndatoriri. Ca atare, elementul material al
infraciunii de dare de mit const n aciunea de corupere, care se poate realiza fie prin
promisiunea, fie prin oferirea, fie prin darea de ctre o persoan ctre un funcionar public sau
asimilat a unei sume de bani sau a altor foloase, n modurile i finalitile artate n art. 289 Noul
CP romn. De asemeni, innd seama de faptul c pentru existena infraciunii de dare de mit nu
este necesar ca promisiunea sau oferirea de bani ori alte foloase s fi fost urmat de acceptare,
este nerelevant refuzul funcionarului public de a accepta promisiunea ori oferta de bani sau alte
foloase. Totodat, nu este necesar ca promisiunea ori oferirea de bani sau alte foloase s fi fost
urmat de executare. Este suficient faptul promiterii sau oferirii. n sfrit, nu este necesar s se
fi realizat finalitatea urmrit, adic s se fi ndeplinit, s nu se fi ndeplinit sau s se fi urgentat
sau ntrziat ndeplinirea actului determinat ce intr n ndatoririle de serviciu ori s se fi svrit
actul determinat contrar ndatoririlor de serviciu, fiind suficient s se fi propus, oferit sau dat
bani ori alte foloase. Pornind de la prevederile art. 24 CP romn anterior [art. 46 alin. (1) Noul
CP romn], care stipuleaz faptul c autorul este persoana care svrete, n mod nemijlocit,
fapta prevzut de legea penal i ntruct una din modalitile normative ale infraciunii de dare
de mit const n oferirea de bani sau alte foloase necuvenite unui funcionar public i cum
inculpatul C.V. este cel care a oferit suma de 1.500 Euro, strns de la cei opt pasageri,
poliistului B.I., el are calitatea de autor al infraciunii de dare de mit i nu de complice. [58]
142

Nu ne raliem la soluia instanei supreme, ntruct se poate observa din spe c inculpatul
este un intermediar, care ntrunete condiiile caracteristice calitii de complice la infraciunea
de dare de mit. Astfel, considerm c cei opt pasageri, care au dat cte 200 Euro, pentru
determinarea poliistului s realizeze un act contrar ndatoririlor sale de serviciu, ntrunesc
condiiile caracteristice calitii de autori ai infraciunii de dare de mit, iar inculpatul ntrunete
condiiile caracteristice calitii de complice la infraciunea de dare de mit.
Potrivit unui alt punct de vedere, la care achiesm i noi, pornind de la prerea pe care neam exprimat-o i n alineatul anterior, intermediarul n cadrul infraciunii de dare de mit este
considerat complice. Astfel, din moment ce, n cadrul infraciunii de dare de mit svrit prin
intermediar, mituitorul este autor i nu instigator la aceast infraciune, rezult c nici despre
intermediar nu se poate spune c ar fi fost instigat de ctre mituitor. Atunci, neacionnd n
calitate de instigat, intermediarul nu poate fi socotit ca executantul material, respectiv ca autorul
infraciunii de dare de mit conceput i hotrt de ctre mituitor. Prin urmare, dei prin
activitatea sa intermediarul nfptuiete chiar aciunea tipic prevzut n textul de incriminare,
cum ar fi darea banilor, totui prin voina expres a legii, manifestat prin prevederea direct sau
indirect, cu referire la fapta autorului, aceast activitate nu poate fi caracterizat dect ca act de
complicitate. [91, p. 210-211]
Totui darea de mit, svrit prin intermediar, nu constituie infraciune dect n cazul n
care promisiunea, oferirea sau darea banilor sau a altor foloase au fost comunicate funcionarului
public vizat pentru realizarea aciunii de mituire. n caz contrar, nu se poate reine existena
infraciunii de dare de mit i implicit nici intermediarul nu poate fi considerat complice n
cadrul faptei de dare de mit.
O alt problem controversat, care a determinat exprimarea unor puncte de vedere
diferite, dar i o practic neunitar a instanelor, a fost legat de poziia juridic a intermediarului
n cazul infraciunilor de luare i dare de mit. Astfel, dac intermediarul prin aciunea sa sprijin
att pe mituitor s dea mit, ct i pe mituit s intre n posesia mitei, problema care se ridic este
aceea a stabilirii ncadrrii juridice a faptei, respectiv fie de complicitate la svrirea infraciunii
de dare de mit, ori de luare de mit sau chiar la ambele infraciuni.
Potrivit unui punct de vedere, la care ns nu achiesm, s-a susinut c nu se poate pune
problema unei compliciti concomitente la ambele infraciuni, respectiv de dare de mit i de
luare de mit. Astfel, luarea i darea de mit au fost considerate ca fiind dou infraciuni
conjugate, bilaterale, disociate n care dei, activitatea intermediarului creeaz nlesnire, ajutare
la svrirea amndurora, constituie o complicitate unic, adiacent numai uneia dintre ele. Dac
nu s-ar accepta aceast soluie i, ntruct cel care d ajutor mituitorului ntotdeauna i indirect l
143

ajut i pe mituit i invers, ar nsemna c, n toate cazurile, participantului secundar s i se rein


complicitatea att la dare, ct i la luare de mit i s i se aplice dou pedepse, n timp ce autorii
acestora ar fi trai la rspundere pentru o singur infraciune, ceea ce ar fi un act de inechitate i
inconsecven. n susinerea acestui punct de vedere, s-a mai argumentat c, prin natura
lucrurilor, cel care d mit, prin nsui acest fapt, nlesnete luarea de mit, iar cel care ia mit
nlesnete darea acesteia, fr ca acetia s devin i participani sub forma complicitii la
infraciunea svrit de ctre cellalt. Participarea acestora la svrirea de ctre cellalt a
infraciunii corelative se absoarbe n infraciunea comis de ctre fiecare dintre ei n calitate de
autor. i dac, raportul de corelaie dintre cele dou infraciuni face ca acest ajutor, implicit s nu
poat fi caracterizat, definit i ca o complicitate, aceast soluie se impune nu numai pentru
autorii acestora, ci i pentru toi ceilali participani la svrirea lor, ale cror aciuni conjugate
reprezint o singur infraciune cu o singur ncadrare juridic. ntruct elementele obiective
invocate au fost considerate neconcludente, chiar de ctre susintorii lor, s-a apelat la elementul
subiectiv, afirmndu-se c soluia este dat de voina intermediarului de a ajuta pe unul sau pe
cellalt dintre autorii celor dou infraciuni corelative. Astfel, dac intermediarul a urmrit sau
ajutat pe autorii ambelor infraciuni, se va reine complicitatea la infraciunea sancionat cu
pedeapsa cea mai mare, iar dac acesta a acionat cu intenie, direct sau indirect, i el va
rspunde pentru complicitate la infraciunea la care a participat cu intenie direct. [87, p. 71-72]
Cu privire la aceast problem s-a pronunat, n mod greit potrivit punctului nostru de
vedere, Tribunalul Suprem prin Decizia nr. 1485/1985, n sensul c, fapta unei persoane de a
primi bani i bunuri de la studenii candidai i de a le preda unui cadru didactic condamnat
pentru luare de mit, pentru a-i declara promovai, constituie complicitate la aceast infraciune,
iar nu la cea de dare de mit. [171, p. 234-235]
ntr-o alt opinie, pe care o susinem pe deplin, este existena complicitii concomitente la
ambele infraciuni. Este nendoielnic c, dac intermediarul a acionat la cererea i n interesul
mituitorului, transmind banii ori celelalte foloase funcionarului public mituit, acesta este
complice la infraciunea de dare de mit. Dar, svrind aceast fapt, complicele cunoate i
activitatea autorului celeilalte infraciuni, de luare de mit, prevznd rezultatul ei socialmente
periculos. De asemenea, el are contiina c, prin activitatea sa, contribuie la svrirea, de ctre
autor, a faptei de luare de mit i implicit i la producerea rezultatului i consimte s desfoare
acea activitate. i, n acest caz, sunt ntrunite toate trsturile, obiective i subiective, ale
complicitii i n raport cu infraciunea de luare de mit. n aceste condiii, s-a considerat c
aciunea intermediarului, dei unic, datorit mprejurrilor n care a avut loc i urmrilor pe care
le-a produs, ntrunete elementele att ale complicitii la infraciunea de dare de mit, ct i ale
144

complicitii la infraciunea de luare de mit, n cauz fiind aplicabile prevederile art. 38 alin. (2)
Noul CP romn. [91, p. 211]
n acest sens, s-a pronunat, n mod corect de aceast dat, instana suprem prin Decizia
nr. 848/1999, considernd complicitate att la infraciunea de dare de mit, ct i la cea de luare
de mit fapta a dou persoane care au sugerat studenilor unei faculti s dea diferite sume de
bani, n vederea transmiterii lor inculpatului, profesor n cadrul facultii respective, n scopul
promovrii sau obinerii de note mai mari la examenul pe care l aveau de susinut cu inculpatul.
n motivarea acestei decizii, instana suprem afirm c, ntruct luarea i darea de mit
constituie infraciuni distincte, care se pot realiza att nemijlocit, ct i prin intermediar, fapta
persoanei care a ajutat, n sensul art. 26 CP romn anterior (art. 48 Noul CP romn), la oferirea
sau darea de bani sau alte foloase, respectiv la pretinderea sau primirea unor asemenea foloase,
ambele svrite n condiiile art. 254 CP romn anterior (art. 290 Noul CP romn), svrete, n
concurs, infraciunea de complicitate la dare de mit, respectiv, complicitate la luare de mit i
nu o infraciune unic n form continuat. [137, p. 128]
Ca atare, considerm c fapta intermediarului constituie complicitate att la infraciunea de
luare de mit, ct i la cea de dare de mit, att n cazul n care acesta a sprijinit efectiv prin acte
distincte activitatea mituitorului i a funcionarului public mituit, ct i n cazul n care activitatea
intermediarului s-ar limita la punerea persoanelor n legtur sau la transmiterea banilor,
deoarece intermediarul a urmrit s dea ajutor ambilor autori ai acestor infraciuni. Astfel, nu sar putea obiecta, n acest caz, c am ajunge la situaia n care complicele s fie sancionat pentru
dou infraciuni, iar fiecare dintre autori numai pentru o singur infraciune. Atta timp ct
complicele i-a ajutat pe ambii autori, nu are relevan faptul c acetia rspund doar pentru o
infraciune, nu i pentru complicitate la infraciunea corelativ. n concluzie, n cazul
infraciunilor bilaterale disociate, complicitatea care creeaz o nlesnire a ambelor activiti
conjugate constituie o complicitate pentru fiecare dintre acestea, care, fiind realizat prin aceeai
aciune, se gsete n concurs formal. [108, p. 98-99]
Tot n cadrul literaturii de specialitate s-a exprimat i soluia ce se impune n cazul n care
intermediarul a conceput infraciunea i l-a determinat pe mituitor s-o comit prin intermediul
su. n aceste condiii, intermediarul va cumula calitatea de instigator cu cea de complice, ns va
fi pedepsit doar pentru instigare, deoarece instigarea, ca form de participaie principal,
absoarbe complicitatea, form de participaie secundar. [92, p. 136]
Subiectul pasiv al infraciunii de dare de mit. Subiectul pasiv principal al infraciunii de
dare de mit este, potrivit prevederilor art. 290 raportat la art. 289 Noul CP romn i prevederilor
Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, autoritatea
145

public, instituia public, regia autonom, operatorul economic sau persoana juridic cu capital
integral sau majoritar de stat, societatea comercial, compania i societatea naional, partidele
sau formaiunile politice, sindicatele, organizaiile patronale, asociaiile fr scop lucrativ sau
fundaiile, persoana juridic sau persoana, care exercit un serviciu de interes public, n al crui
serviciu este i acioneaz funcionarul public sau asimilatul acestuia a crui corupere se ncearc
sau se realizeaz. Subiect pasiv secundar al infraciunii de dare de mit poate fi chiar
funcionarul public a crui corupere s-a ncercat fr ns a se reui. [88, p. 48]
Subiectul pasiv general este statul, ca titular al valorii sociale care este probitatea
funcionarilor publici aflai sub incidena legii, valoarea creia i se aduce atingere prin svrirea
infraciunii de dare de mit. [103, p. 132]
Potrivit prevederilor art. 293 i 294 din Noul CP romn, dispoziiile art. 290 Noul CP
romn se aplic persoanelor enumerate n cadrul coninutului acestora (n.n. - prevederi pe care
le-am prezentat n seciunea dedicat subiectului activ al infraciunii de dare de mit). n acest
caz, subiect pasiv principal al infraciunii de dare de mit este reprezentat de organizaiile
publice internaionale la care Romnia este parte, instanele internaionale a cror competen
este acceptat de Romnia, statele strine sau instanele strine, iar subiectul pasiv secundar este
reprezentat de funcionarii sau salariaii acestora.
4.4. Coninutul constitutiv al infraciunii de dare de mit
4.4.1. Latura obiectiv a infraciunii de dare de mit
Elementul material al infraciunii de dare de mit. n doctrin s-a artat c elementul
material al laturii obiective a infraciunii de dare de mit se poate realiza alternativ prin trei
modaliti normative, care se manifest sub forma unei aciuni de corupere a funcionarului
public, darea de mit fiind, n mod absolut i exclusiv, o infraciune comisiv. [4, p. 137-146]
Noul CP romn stipuleaz trei modaliti alternative de comitere a infraciunii de dare de
mit, respectiv promisiunea, oferirea sau darea de bani sau alte foloase unui funcionar public
pentru a ndeplini, a nu ndeplini, a urgenta sau a ntrzia ndeplinirea unui act ce intr n
ndatoririle sale de serviciu ori n legtur cu ndeplinirea unui act contrar acestor ndatoriri.
[133, p. 44]
Prin promisiune se nelege angajamentul subiectului activ al infraciunii de dare de mit
de a remite n viitor o sum de bani sau alte foloase unui funcionar public pentru a-l determina
pe acesta s acioneze conform solicitrii sale. Promisiunea poate fi fcut verbal, n scris sau
prin orice alt mijloc, direct sau indirect, i de asemenea poate fi expres sau tacit, ns indiferent
prin care dintre modalitile expuse este realizat, aceasta trebuie s fie real, serioas, sigur i
146

clar. Singura condiie, care se impune, este ca aceasta s ajung la cunotina funcionarului
public, fr a necesita o acceptare sau o respingere din partea acestuia, ntruct promisiunea este
un act unilateral al subiectului activ al infraciunii de dare de mit, al crui scop este coruperea
unui funcionar public.
n practic, s-a reinut svrirea faptei de dare de mit n modalitatea promisiunii, n
sarcina inculpatei C.M.A. i a nepotului acesteia care, au promis unui agent ef de poliie,
lucrtor n cadrul C.I.C., Secia 2 Poliie Galai, suma de 2.000 lei, pentru a rezolva favorabil
dosarul penal n care erau cercetai fiii inculpatei C.M.A. n motivare, instana afirm c
elementele constitutive ale infraciunii de dare de mit sunt ntrunite att sub aspectul laturii
obiective, ct i sub aspectul laturii subiective a infraciunii, vinovia inculpailor fiind stabilit
pe baza nregistrrilor discuiilor purtate ntre acetia i agentul ef, din care rezult cu
certitudine c cei doi inculpai s-au prezentat mpreun la lucrtorul de poliie, cerndu-i acestuia
s-i scoat afar copiii, s se rup tot, s fie clar .... clar (referindu-se la distrugerea actelor
de urmrire penal care s-au efectuat), n schimbul sumei de 2.000 lei. [49]
Prin oferire se nelege propunerea fcut funcionarului de a-i da bani sau alte foloase,
nsoit de nfiarea folosului injust funcionarului public pentru ca acesta, dac este de acord,
s i-l poat nsui. Intereseaz ca oferta s ajung la cunotina funcionarului public, s fie
precis, neechivoc, s se concretizeze ntr-o aciune efectiv, real, i s nu fie o simpl intenie.
Nu este necesar ca oferta s fie inteligibil pentru oricine, ci numai pentru persoana
funcionarului public, care, cunoscnd circumstanele, este n situaia de a-i putea nelege
semnificaia. Ca i n cazul promisiunii, oferirea nu trebuie s fie urmat de primirea ofertei de
ctre funcionarul public. [103, p. 135-136]
Oferta presupune prezentarea, artarea banilor sau a altor foloase pe care funcionarul
public urmeaz s le primeasc n schimbul serviciilor sale i aceasta o deosebete esenial de
promisiune, care este i rmne esenial o simpl fgduial fcut funcionarului public pentru
ndeplinirea, nendeplinirea, urgentarea sau ntrzierea ndeplinirii unui act ce intr n ndatoririle
sale de serviciu ori pentru efectuarea unui act contrar acestor ndatoriri. Promisiunea de bani sau
alte foloase reprezint mai puin dect oferta, fiind absorbit de aceasta. Prin natura ei oferta
presupune promisiunea pe care o absoarbe i o depete, cele dou activiti suprapunndu-se,
fiind simultane. [87, p. 80-81]
n ceea ce privete refuzul funcionarului public de a accepta oferta fcut, considerm
irelevant aceast circumstan, ca urmare a faptului c aceasta nu constituie un element al
infraciunii de dare de mit. Astfel, n practic s-a decis c, pentru existena infraciunii de dare
147

de mit, constnd n aceea c mituitorul a pus banii pe masa persoanei mituite, este nerelevant
lipsa de fermitate pe care a manifestat-o lucrtorul de poliie n neacceptarea ofertei. [78, p. 239]
De asemeni, tot n practica judiciar s-a artat c, din punct de vedere juridic, pentru
existena infraciunii de dare de mit este lipsit de semnificaie reacia funcionarului public,
cruia i se ofer bani sau alte avantaje, astfel c, insuficienta fermitate a refuzului nu poate avea
niciun efect cu privire la mituitor i la fapta sa. Promptitudinea i fermitatea refuzului nu pot
angaja niciun fel de efect juridic, nici mcar n privina ameliorrii rspunderii penale, referitor
la infraciunea de dare de mit. [78, p. 239]
n practic, organele judiciare au considerat c s-a svrit infraciunea de dare de mit n
modalitatea oferirii de ctre administratorul unei societi comerciale din municipiul Constana,
care avea un punct de lucru constnd ntr-un magazin de desfacere n localitatea Babadag, i care
fiind cercetat de ctre Biroul economic al Poliiei Babadag n legtur cu comiterea de ctre
acesta a infraciunii de evaziune fiscal, a oferit subinspectorului de poliie A.A. din cadrul
Poliiei oraului Babadag, implicat n efectuarea controlului societii, un calculator, pentru a-l
determina s fac acte contrare atribuiilor sale de serviciu, respectiv exonerarea de rspundere a
inculpatului, prin soluionarea favorabil acestuia a dosarului de cercetare penal. n motivarea
soluiei, s-a artat c, n condiiile n care s-a stabilit c ntre mituit i mituitor nu existau relaii
de natur a justifica eventuale gratuiti ntre acetia, fapta inculpatului are semnificaia
infraciunii incriminate prin art. 255 CP romn anterior (art. 290 Noul CP romn). [53]
Un alt caz de svrire a faptei de dare de mit n modalitatea oferirii, a fost reinut n
sarcina inculpatului, care, n calitate de colaborator al unei societi de fabricare aragazuri, a
oferit sume de bani unor persoane ncadrate n calitate de gardieni publici, avnd, n principal,
obligaia de a asigura paza i integritatea bunurilor i valorilor materiale ale societii, n scopul
de a sustrage piese de schimb pentru aragazuri din magazia societii. [162, p. 204-205]
Darea de bani sau alte foloase const n aciunea mituitorului de a nmna, a preda celui
mituit aceste valori n mod direct sau indirect (prin intermediar); ea implic n mod necesar,
aciunea corelativ a celui mituit de a le primi. Este indiferent dac banii sau folosul au fost dai
din proprie iniiativ sau cednd solicitrilor funcionarului public. Pentru existena infraciunii
este suficient activitatea de transmitere a banilor, valorilor sau altor foloase, fr a fi necesar i
ndeplinirea actului pentru care s-a dat mit. De asemeni este nerelevant mprejurarea c
mituirea nu a reuit, adic nu l-a determinat pe funcionarul public s ia mit, ntruct
infraciunea se consum odat cu aciunea de predare, nmnare a avantajului material. [141, p.
356]
148

Cerine eseniale. n ceea ce privete latura obiectiv a infraciunii de dare de mit, aceasta
se consider complet doar n cazul n care sunt ndeplinite anumite cerine eseniale, respectiv:
a) promisiunea, oferirea sau darea s aib ca obiect bani sau alte foloase;
b) banii sau foloasele primite, oferite sau date s fie necuvenite;
c) promiterea, oferirea sau darea de bani sau alte foloase se pot svri anterior,
concomitent sau ulterior ndeplinirii sau nendeplinirii de ctre funcionar a actului determinat;
d) elementul material trebuie s fie n legtur cu ndeplinirea, nendeplinirea, urgentarea
sau ntrzierea ndeplinirii unui act care intr n ndatoririle de serviciu ale funcionarului public
sau n legtur cu efectuarea unui act contrar acestor ndatoriri. [1, p. 484]
Prima cerin esenial, ce condiioneaz existena laturii obiective a infraciunii de dare de
mit, respectiv ca aciunea de a promite, oferi sau da s aib ca obiect bani sau alte foloase, se
refer la obligativitatea existenei banilor sau altor foloase, ntruct n lipsa acestor avantaje, nu
poate exista infraciunea de dare de mit.
n literatura juridic s-a stabilit c demersurile, rugminile, insistenele sau recomandrile
nu sunt pedepsite de legea penal, chiar dac ele au drept rezultat determinarea funcionarului
public de a face un act nedrept i de a nclca, din slbiciune, ndatoririle funciei sale. [141, p.
356]
A doua cerin esenial, respectiv aceea ca banii sau foloasele primite, oferite sau date s
fie necuvenite, se refer la faptul c, doar n situaia n care aceste avantaje nu sunt datorate n
mod legal, fiind considerate o rsplat pentru efectuarea unui act n vederea cruia mituitorul a
acionat, sunt ntrunite elementele ce stau la baza existenei infraciunii de dare de mit.
A treia cerin se refer la faptul c promiterea, oferirea sau darea de bani sau alte foloase
se poate svri att anterior ndeplinirii sau nendeplinirii de ctre funcionarul public a actului
privind ndatoririle sale de serviciu, a crei realizare este urmrit de ctre mituitor, ct i
concomitent sau ulterior ndeplinirii sau nendeplinirii actului privitor la ndatoririle de serviciu,
ceea ce nseamn c fapta mituitorului nu este condiionat de momentul n care funcionarul
public i ndeplinete sau nu ndatoririle de serviciu.
n acest sens, avnd n vedere i principiul potrivit cruia infraciunea de dare de mit se
consum n momentul efecturii promisiunii de bani sau alte foloase, observm c, n cazul n
care elementul material al infraciunii de dare de mit s-a realizat prin modalitatea promisiunii de
bani sau alte foloase, nu se impune ca darea acestora s se fac efectiv n perioada anterioar
ndeplinirii sau nendeplinirii de ctre funcionarul public a actului privind ndatoririle sale de
serviciu, existnd posibilitatea realizrii acestuia i dup efectuarea actului privitor la ndatoririle
de serviciu. n practic, s-a decis c fapta unor inculpai, care, fiind surprini de paznici dup ce
149

sustrseser saci cu zahr din depozit, au dat paznicilor o sum de bani spre a-i lsa s plece cu
sacii furai, constituie infraciunea de dare de mit, deoarece, chiar dac banii au fost dai ulterior
comiterii furtului, pe care paznicii aveau obligaia s-l previn, acetia aveau i ndatorirea de
serviciu de a nu permite scoaterea din unitate a bunurilor sustrase i de a anuna organele de
urmrire penal n cazul descoperirii unor sustrageri. [48]
Ultima cerin esenial care condiioneaz ntregirea laturii obiective a infraciunii de dare
de mit, respectiv c actul pentru a crui nendeplinire, ndeplinire, urgentare sau ntrziere
pentru care autorul svrete fapta s fie un act privitor la ndatoririle de serviciu ale
funcionarului public, se refer la faptul c mituitorul poate aciona att pentru determinarea
funcionarului public n realizarea unui act legal, ct i pentru realizarea unor acte contrare
atribuiilor de serviciu ale funcionarului public. Aceasta ne determin s considerm c, aceast
condiie este ndeplinit, indiferent dac actul pentru care se d mit este licit sau ilicit, singura
condiie fiind legtura faptei cu ndatoririle de serviciu ale funcionarului public.
O situaie care a nscut o dezbatere mediatic, dar care pune o interesant problem de
drept, este aceea dac promisiunea unei persoane de a premia un club de fotbal, pentru a-i apra
corect ansele, poate fi calificat ca un act de dare de mit. Aparent, avnd n vedere c juctorul
sau conductorii clubului aveau calitatea de asimilai ai funcionarilor publici, n sensul legii
penale, ar fi o promisiune a unei sume de bani pentru ca asimilatul funcionarul public s-i
ndeplineasc n mod legal o atribuie de serviciu, deci ar fi o fapt tipic de dare de mit. ns, la
o analiz mai atent, se pune problema dac a juca fotbal la maximul capacitilor juctorului
este o atribuie de serviciu. Astfel, sportivul poate s trieze, dar nu poate fi mai bun dect este
el, deoarece calitatea jocului su depinde de o mulime de factori exteriori sau interiori, care fac
ca de fapt el s nu aib un control real asupra super performanei n caz de stimulare financiar.
Din acest motiv, nici conductorii nu au un control asupra super performanei, pentru c atunci
nu ar mai exista competiie sportiv, ci ntrecere de roboi. n concluzie, considerm c n acest
caz nu exist obligaie de serviciu de a juca mai bine, ce s poat fi tranzacionat de spotivulfuncionar. ns, dac juctorul primete bani pentru a tria, n sensul de a nu juca corect, suntem
n prezena infraciunii de luare de mit, respectiv de dare de mit, dac juctorul n schimbul
unei sume de bani, intenionat rateaz sau refuz s joace. n acest caz, sunt ntrunite elementele
constitutive ale infraciunii de luare i dare de mit, ntruct juctorul i ncalc obligaiile de
serviciu, pentru c, dac nu poate avea control asupra creterii performanei sportive, n mod cert
poate controla actul de triare. [18, p. 335-337]
Un alt caz, n care nu exist infraciunea de dare de mit, este situaia n care funcionarul
public, cruia i s-a promis, oferit sau dat foloasele, nu are competena de a efectua actul n
150

vederea cruia particularul a comis fapta. n acest sens, n practica judiciar s-a hotrt c nu
constituie infraciune de dare de mit fapta unei persoane de a oferi o sum de bani secretarului
tehnic al unei comisii pentru soluionarea litigiilor de munc, n vederea obinerii unei soluii
favorabile, ntruct secretarul tehnic al acestei comisii nu face parte din compunerea comisiei.
[59]
Urmarea imediat. Pentru existena laturii obiective a infraciunii de dare de mit este
necesar ca aciunea, care constituie elementul material, respectiv promisiunea, oferirea sau darea
de bani sau alte foloase ctre un funcionar public n legtur cu ndeplinirea, nendeplinirea,
urgentarea ori ntrzierea ndeplinirii unui act ce intr n ndatoririle de serviciu ale acestuia sau
n legtur cu ndeplinirea unui act contrar acestor ndatoriri, s fi produs o anumit urmare
imediat. n cazul infraciunii de dare de mit, promisiunea, oferirea sau darea de bani sau alte
foloase necuvenite unui funcionar public sau asimilat are ca urmare imediat crearea unei stri
de pericol pentru buna desfurare a activitii autoritilor publice, instituiilor publice, regiilor
autonome, operatorului economic sau persoanei juridice cu capital integral sau majoritar de stat,
societii comerciale, companiei i societii naionale, persoanei juridice sau persoane n al crui
serviciu este i acioneaz funcionarul public, prin aciuni ndreptate mpotriva acelei valori
sociale speciale a probitii, pe care funcionarii publici sau asimilaii acestora trebuie s o
practice i s o apere. [96, p. 141]
Legtura de cauzalitate. Un alt element important al laturii obiective a coninutului
constitutiv al infraciunii de dare de mit l constituie legtura de cauzalitate ntre aciunea
fptuitorului i urmarea imediat. Astfel c, existena infraciunii de dare de mit este
condiionat de legtura de cauzalitate dintre actul de conduit interzis, respectiv promisiunea,
oferirea sau darea de bani sau alte foloase necuvenite funcionarului public sau asimilatului, i
urmarea imediat socialmente periculoas prevzut de lege, respectiv starea de pericol creat cu
privire la relaiile sociale de serviciu.
Pentru ca aciunea mituitorului s fie socotit cauza urmrii imediate, trebuie s se probeze
c ea a creat n concret, prin corupie, posibilitatea nclcrii ndatoririlor de serviciu de ctre un
funcionar public sau asimilat. Raportul de cauzalitate exist i atunci cnd mituitorul era
ndreptit s i se rezolve favorabil cererea pentru a crei soluionare a promis, a oferit sau a dat
mit. Determinarea raportului de cauzalitate depinde de stabilirea justeei sau injusteei folosului
material dat, oferit sau promis de mituitor. Orice aciune de promisiune, oferire sau dare de bani
ori alte foloase, svrit de mituitor, pentru realizarea unui interes actual sau de perspectiv, se
reine drept cauz, ct vreme se dovedete c s-a ntemeiat pe corupie. [105, p. 116]
151

4.4.2. Latura subiectiv a infraciunii de dare de mit


Potrivit CP romn anterior infraciunea de dare de mit se svrea numai cu intenie
direct pentru c aceast modalitate a inteniei era determinat de scopul urmrit de fptuitor.
Acesta tia c dac promitea, oferea sau ddea bani sau alte foloase funcionarului, acestea
constituiau o retribuie pentru a-l determina s fac ceva pentru el, n condiiile stabilite n art.
255 alin. (1) CP romn anterior [art. 290 alin. (1) Noul CP romn]. Astfel, dac o persoan
svrea vreuna dintre aciunile care formau elementul material al infraciunii fr scopul
prevzut n norma de incriminare, nu exista infraciunea de dare de mit. [110, p. 316]
Observm c, potrivit CP romn anterior, existena infraciunii de dare de mit presupunea
ca fptuitorul, indiferent sub ce modalitate normativ realiza elementul material al laturii
obiective a infraciunii de dare de mit, s fi urmrit un anumit scop, respectiv acela de a
ndeplini, a nu ndeplini sau a ntrzia ndeplinirea unui act privitor la ndatoririle sale de serviciu
sau de a realiza un act contrar acestor ndatoriri, fiind suficient ca fptuitorul s fi urmrit acest
scop, neimpunndu-se i realizarea acestui scop de ctre funcionar.
Spre deosebire de reglementarea anterioar, legiuitorul a stabilit prin prevederile Noului
CP romn c fapta de dare de mit poate fi comis att cu intenie direct, ct i cu intenie
indirect, ntruct acesta a eliminat condiia, stipulat de CP romn anterior, referitoare la
comiterea faptei cu un scop special, respectiv pentru ndeplinirea, nendeplinirea ori ntrzierea
ndeplinirii unui act privitor la ndatoririle de serviciu ale funcionarului ori efectuarea unui act
contrar ndatoririlor de serviciu.
Voina, care st la baza laturii subiective a oricrei infraciuni, i n cazul infraciunii de
dare de mit, se impune s provin de la o persoan care are capacitatea de a voi i independent
n aciunile sale.
O problem care s-a ridicat n practica judiciar mai veche a fost aceea dac poate fi
considerat independent voina persoanei constrnse s dea mit.
Astfel, potrivit unei spee, un inculpat RM a fost trimis n judecat pentru o infraciune de
nelciune i pentru faptul c a oferit efului de post suma de 3.000 lei, ca mit, spre a-l
determina s distrug actele ncheiate. Judectorul de instrucie a dat ordonan de neurmrire
pentru infraciunea de nelciune, din lips de probe i ordonan de urmrire pentru dare de
mit. n faa instanei, jandarmul a declarat c a provocat darea de mit, trimind vorba lui RM
c va distruge actele dac i va da 3.000 lei. Tribunalul Some l-a condamnat pe inculpat pentru
dare de mit, dar prin decizia Curii de Apel din Cluj acesta a fost achitat, pe motiv c mituirea
este rezultatul nscenrii funcionarului, manoper care nltur caracterul infracional al faptei.
Achiesm i noi la punctul de vedere din literatura de specialitate privitor la aceast spe i
152

considerm c soluia instanei este greit, deoarece situaia mituitorului nu a fost apreciat de
sine-stttor, ci dependent de poziia subiectiv a funcionarului mituit. Aadar, dac se face
abstracie de mprejurarea neesenial c funcionarul n-a cerut mit pentru a beneficia de ea, ci
pentru a verifica comportarea inculpatului, este evident c fapta comis de acesta, considerat
autonom, prezint toate trsturile obiective i subiective ale drii de mit. Este adevrat c mita
nu a fost dat spontan, c iniiativa nu a aparinut mituitorului, dar aceast situaie nu este
specific provocrii, fiind ntlnit ori de cte ori darea de mit este subsecvent unei
pretinderi reale, de bani sau alte foloase, din partea funcionarului, care, n acest fel, devine autor
al unei infraciuni de luare de mit. Este adevrat, de asemenea, c mituitorul a dat banii pentru a
gsi ieire dintr-o situaie neconvenabil, dar aceast mprejurare, n principiu, nu poate fi
asimilat unei constrngeri i nu exclude libera determinare a voinei mituitorului. [91, p. 223]
O alt problem care se impune a fi precizat este faptul c existena infraciunii de dare de
mit, ca i existena oricrei infraciunii, este condiionat de realizarea unei concordane depline
ntre latura subiectiv i latura obiectiv a infraciunii. Altfel spus, infraciunea de dare de mit
exist doar n cazul n care fapta de dare de mit prezint trsturile eseniale ale unei infraciuni
i fptuitorul este contient de producerea infraciunii respective, indiferent c urmrete sau
doar accept eventualitatea producerii infraciunii. n caz contrar, nu va exista infraciunea de
dare de mit, ci doar circumstane ce exclud caracterul penal al faptei, respectiv eroarea sau
infraciunea putativ.
Astfel, ntr-o spe, n mod greit s-a apreciat c suntem n prezena unei erori de fapt n
cazul fptuitorului care, certat cu concubina sa i otrvind cei doi purcei pe care i adusese n
gospodrie pentru a nu rmne acesteia, a dat organului de miliie 100 lei pentru a clasa cauza.
Cauza a fost clasat, ns nu ca urmare a banilor pe care fptuitorul i-a dat, ci ca urmare a
faptului c purceii erau ai lui. Prima instan l-a condamnat n schimb pentru infraciunea de dare
de mit, ns instana superioar l-a achitat pe motiv c fptuitorul s-a aflat n eroare de fapt, n
sensul c, acesta s-a considerat pasibil de rspundere penal pentru otrvirea celor doi purcei,
astfel c, dac ar fi tiut c soluia real era clasarea dosarului, n-ar fi dat suma respectiv
organului de miliie. [171, p. 248]
Potrivit unei alte opinii, la care achiesm, s-a susinut c, n realitate, n spe nu a existat
nicio eroare de fapt de natur s nlture caracterul penal al faptei i nicio fapt putativ. Att
eroarea de fapt asupra existenei unei stri, situaii sau mprejurri de care depinde caracterul
penal al faptei, ct i fapta putativ se caracterizeaz printr-o neconcordan ntre latura
subiectiv i cea obiectiv. La eroarea de fapt, subiectiv fptuitorul este convins c nu svrete
o fapt ilicit, n timp ce, obiectiv fapta comis de el ntrunete trsturile constitutive ale unei
153

infraciuni. n cazul faptei putative, dimpotriv, subiectiv, fptuitorul este convins c svrete o
infraciune, n timp ce obiectiv, fapta comis de el este licit. Cu alte cuvinte, n primul caz
lipsete latura subiectiv a infraciunii, pe cnd n cel de-al doilea caz, lipsete latura obiectiv a
infraciunii. Aadar, cum o infraciune este de neconceput fr coexistena ambelor laturi, att
ntr-un caz, ct i n cellalt, fapta svrit nu are caracter penal. Este evident c, n spe, n
cazul n care eroarea se manifest asupra caracterului licit sau ilicit al actului de serviciu cerut
funcionarului mituit, nu ne aflm n niciuna dintre situaiile sus-menionate. Astfel, obiectiv,
fapta svrit prezint toate trsturile infraciunii de dare de mit, ntruct inculpatul a dat o
sum de bani unui funcionar pentru ca acesta s efectueze un act ce intr n sfera atribuiilor sale
de serviciu. Subiectiv, comind aceast fapt, el a avut contiina svririi unei infraciuni de
dare de mit. Este adevrat c inculpatul a crezut c actul n vederea cruia a dat banii este ilicit,
dei n realitate era licit, dar aceast mprejurare este nerelevant, deoarece, potrivit legii,
constituie dare de mit i darea unor foloase pentru a obine ndeplinirea unui act legal. [91, p.
225]
O alt problem care se impune a fi precizat se refer la cazul n care mituitorul ofer bani
sau alte foloase unei persoane, avnd credina c aceasta este funcionar public, sau unui
funcionar public, creznd c este competent s ndeplineasc un anumit act, dei respectivul
funcionar public nu are atribuii de serviciu n virtutea crora s aib competena ndeplinirii
actului respectiv. n acest caz, observm c, sub aspect subiectiv, mituitorul este convins c
svrete infraciunea de dare de mit, dar sub aspect obiectiv, aceast fapt nu prezint
trsturile eseniale ale unei infraciuni; astfel c, ne aflm n prezena unei fapte putative, care
nu are caracter penal.
4.5. Cauzele de neimputabilitate i de nepedepsire n cazul infraciunii de dare de
mit
Infraciunile de corupie se caracterizeaz printr-un accentuat grad de confidenialitate i
prin dificulti n ceea ce privete probaiunea, n special dac interesele coruptorului converg
cu ale persoanei corupte. Pentru a diminua acest inconvenient i pentru a proteja persoanele care
sunt constrnse s ofere foloase necuvenite, legiuitorul a prevzut cauzele de nepedepsire a
mituitorului, n cazul n care a fost constrns prin orice mijloace de ctre cel care a luat mit sau
dac denun autoritii fapta mai nainte ca organul de urmrire penal s fi fost sesizat cu
privire la acea infraciune. n aceste situaii, mituitorului i se restituie banii, valorile sau orice alte
bunuri pe care le-a dat, aa cum prevede art. 290 alin. (4) Noul CP romn. [130, p. 85]
154

4.5.1. Cauza special de neimputabilitate a faptei de dare mit


Avnd n vedere scopul procesului penal, materializat n constatarea la timp i n mod
complet a faptelor care constituie infraciuni, astfel c orice persoan care a svrit o infraciune
s fie pedepsit potrivit vinoviei sale i nicio persoan nevinovat s nu fie tras la rspundere
penal, infraciunea necesit aplicarea unei pedepse, individualizate dup o serie de criterii
obiective i subiective. Cu toate acestea ns, exist anumite circumstane n care s-a comis
infraciunea i care fac ca fapta comis s nu aib acea trstur esenial a infraciunii numit
vinovie. [174]
Aceste circumstane sunt cunoscute sub denumirea de cauze de neimputabilitate, existena
crora conduc la constatarea inexistenei infraciunii, ca urmare a nlturrii caracterului penal al
faptei i sunt reglementate de Noul CP romn n cadrul art. 24 - 31. Astfel, potrivit Noului CP
romn cauzele de neimputabilitate sunt: constrngerea fizic i moral, excesul neimputabil,
minoritatea fptuitorului, iresponsabilitatea, intoxicaia, eroarea i cazul fortuit.
n cazul infraciunii de dare de mit, constrngerea fptuitorului de ctre persoana care a
primit mit reprezint cauz de neimputabilitate, care conduce la nlturarea caracterului penal al
faptei de dare de mit.
Potrivit prevederilor Noului CP romn, constrngerea se poate realiza sub dou forme,
respectiv constrngerea fizic i constrngerea moral. Astfel, constrngerea fizic este
reglementat n cadrul art. 24 Noul CP romn, care prevede c nu este imputabil fapta
prevzut de legea penal, svrit din cauza unei constrngeri fizice creia fptuitorul nu i-a
putut rezista, iar n cadrul art. 25 Noul CP romn este reglementat constrngerea moral,
acesta stipulnd faptul c nu este imputabil fapta prevzut de legea penal, svrit din cauza
unei constrngeri morale, exercitat prin ameninare cu un pericol grav pentru persoana
fptuitorului ori a altuia i care nu putea fi nlturat n alt mod. [118]
Aa cum reiese i din cadrul art. 24 al textului normei generale, existena constrngerii
fizice este determinat de ndeplinirea anumitor condiii, respectiv:
a) Aciunea de constrngere trebuie s se realizeze asupra fizicului unei persoane,
manifestndu-se prin diferite modaliti, respectiv sechestrare, imobilizare, ngrdind astfel
libertatea de micare a fptuitorului n sensul c l silete s realizeze o activitate pe care nu i-o
dorete;
b) Persoana s nu poat rezista n faa aciunii de constrngere, ceea ce ar conduce la
svrirea faptei. n cazul n care fptuitorul poate s se mpotriveasc constrngerii, acesta are
obligaia s o fac;
155

c) Aciunea de constrngere s determine persoana s svreasc o fapt penal, fiind cea


mai important condiie, ntruct determin existena constrngerii fizice.
Din analiza art. 25 al normei generale, se desprind i condiiile de ndeplinirea crora
depinde existena constrngerii morale, respectiv:
a) Aciunea de constrngere realizat prin ameninare s determine svrirea unei fapte
penale;
b) Aciunea de constrngere s fie exercitat prin ameninare cu un pericol grav.
Aciunea de constrngere executat prin ameninare cu un pericol grav creeaz persoanei
ameninate un sentiment de team sub imperiul cruia svrete fapta prevzut de legea penal.
Sub imperiul ameninrii persoana are de ales ntre a suferi rul grav cu care este ameninat sau
a svri fapta care i se pretinde. Pericolul grav cu care se amenin, dac nu se svrete fapta
pretins, poate privi viaa, integritatea corporal, libertatea, demnitatea, averea celui ameninat
ori a altei persoane. [135, p. 113]
c) Fapta pretins (fapt penal) s fie singurul mijloc de nlturare a pericolului grav cu
care este ameninat fptuitorul, acesta nedispunnd de un alt mijloc de eliminare a pericolului. n
cazul n care exist posibilitatea nlturrii pericolului fr svrirea unei infraciuni, atunci
fptuitorul avea obligaia svririi acestei fapte.
Cauza special de neimputabilitate, care conduce la constatarea inexistena infraciunii de
dare de mit, ca urmare a nlturrii caracterului penal al faptei, este reglementat n cadrul art.
290 alin. (2) Noul CP romn, care prevede c darea de mit nu constituie infraciune atunci cnd
mituitorul a fost constrns prin orice mijloace de ctre cel care a luat mita.
Ca natur juridic aceast dispoziie reprezint o cauz special care nltur caracterul
penal al faptei. Aceast cauz special are un coninut mai larg dect cel artat n art. 24 i 25
Noul CP romn i va fi incident ori de cte ori nu vor fi ndeplinite condiiile instituite de lege
pentru existena constrngerii fizice sau a constrngerii morale. [85, p. 467]
Astfel, spre deosebire de constrngerea prevzut de norma general, este suficient ca
fptuitorul s fie constrns, fr a se cere i ca acea constrngere s nu poat fi nlturat altfel
dect prin comiterea faptei sau ca fptuitorul s nu fi putut rezista constrngerii fizice. De
exemplu, n cazul n care medicul i comunic pacientului c nu l va mai opera dac nu pltete
o sum de bani pentru ndeplinirea actului medical, dei, teoretic, cel care d mit va avea
posibilitatea s aleag un alt spital sau medic, cu toate acestea, n acest caz, darea de mit a fost
comis prin constrngere. Foarte puine persoane ar opta pentru schimbarea medicului sau
spitalului, deoarece sntatea sa ori a unui apropiat lui este mult mai important dect
156

descurajarea corupiei ca fenomen social extrem de duntor. ntr-o astfel de situaie, practica
judiciar consider c fptuitorul a fost constrns la dare de mit. [18, p. 337-338]
Realist i sensibil la situaia dificil a celui care pentru satisfacerea drepturilor i
intereselor sale legitime, apelnd la serviciile funcionarului public, este constrns de acesta s
promit, ofere sau s dea bani sau alte foloase necuvenite, legiuitorul a considerat c voina
acestuia nu a fost liber i a prevzut c fapta nu constituie infraciunea de dare de mit. Dar
libertatea de voin i aciune a mituitorului este nlturat numai n situaia n care acesta a fost
constrns de ctre funcionarul public s dea mit. Vexaiunile, inclusiv provocrile la care poate
fi supus mituitorul de ctre funcionarul public, nu sunt acte de constrngere, aa nct ele nu
anihileaz libertatea de voin a mituitorului, chiar dac acesta, dnd mit, acioneaz pentru a
gsi o ieire dintr-o situaie neconvenabil. Pstrndu-i libertatea de voin, mituitorul provocat
i nu constrns s dea mit, acioneaz cu vinovie, astfel nct fapta lui constituie
infraciune. [87, p. 86]
Observm c, pentru a exista aceast cauz special de neimputabilitate care conduce la
inexistena infraciunii de dare de mit, ca urmare a nlturrii caracterului penal al faptei, se
impune a fi ndeplinite anumite condiii i anume:
a) s existe o constrngere realizat prin orice mijloace de ctre cel care a primit mit;
b) iniiativa drii de mit trebuie s survin de la persoana mituit, care exercit o
constrngere prin orice mijloace asupra mituitorului, insuflndu-i acestuia o team de a nu suferi
un prejudiciu grav, i nu de la cel care promite, ofer sau d mit. n cazul n care iniiativa drii
de mit aparine mituitorului, indiferent dac ulterior cel mituit a struit pe lng acesta s-i
remit foloasele promise, va exista infraciunea de dare de mit, ntruct ne aflm sub incidena
art. 290 alin. (1) Noul CP romn;
c) constrngerea trebuie s aib caracter real, adic s fie att de puternic nct s suprime
sau s restrng libertatea ori capacitatea de autodeterminare a persoanei asupra creia este
exercitat, s o sileasc la o conduit impus sau pretins de infractor. [20, p. 353]
d) constrngerea trebuie s se realizeze anterior promisiunii, oferirii sau drii de bani sau
alte foloase. n caz contrar, vom fi n prezena unei infraciuni de dare de mit, neexistnd o
cauz special de neimputabilitate.
n cazul aplicabilitii prevederilor alin. (2) al art. 290 Noul CP romn, respectiv n cazul
operrii nlturrii caracterului infracional al faptei mituitorului, legiuitorul a prevzut n
urmtoarele alineate ale art. 290 Noul CP romn c banii, valorile sau orice alte bunuri date s
fie restituite persoanei care le-a dat.
157

Din analiza textelor de lege prevzute la art. 25 i 290 alin. (2) din Noul CP romn rezult
c cele dou forme de constrngere prevzute de acestea nregistreaz cteva deosebiri, pe care
vom ncerca s le dezbatem n rndurile urmtoare.
O prim deosebire, mprtit de numeroi autori, const n faptul c existena
constrngerii prevzute de art. 290 alin. (2) Noul CP romn nu este condiionat de realizarea
condiiilor necesare existenei contrngerii prevzute de art. 25 Noul CP romn, respectiv
ameninarea s se realizeze printr-un pericol grav i inexistena posibilitii de nlturare a
acestuia n alt mod.
O alt deosebire, poate una dintre cele mai importante, este mijlocul de realizare a
constrngerii, care n cazul constrngerii prevzute de art. 25 Noul CP romn se realizeaz prin
ameninare cu un pericol grav, pe cnd n cazul art. 290 alin. (2), constrngerea se realizeaz prin
orice mijloace, inclusiv ameninare.
Conform prerilor unor autori, constrngerea poate consta, n acest caz, chiar n refuzul
funcionarului public de a ndeplini actul solicitat fr acordarea unor foloase, perspectiv de
natur a-l determina pe solicitant s-i remit foloasele respective. Considerm c, n acest caz,
suntem n prezena constrngerii doar dac actul respectiv se impunea a fi adoptat n regim de
urgen, sau dac funcionarul public n cauz este singurul competent s adopte acel act, n
celelalte cazuri, mituitorul putndu-se adresa unor ali funcionari publici pentru soluionarea
problemei. n ceea ce privete constrngerea moral reglementat de art. 25 Noul CP romn,
presiunea psihic poate consta ntr-o ameninare oral sau scris (violen psihic), nsoit sau
nu de acte materiale amenintoare (tierea firelor de telefon, ntreruperea curentului electric,
distrugerea soneriei, nchiderea uii cu cheia) sau, poate consta n violene fizice (lovirea repetat
a agentului, schilodirea) pentru a-l determina pe fptuitor s se supun voinei persoanei care
exercit constrngerea; n acest din urm caz, constrngerea acioneaz asupra psihicului
persoanei i nu asupra energiei sale fizice. [171, p. 257]
O alt deosebire a celor dou forme de constrngere este valoarea periclitat prin aciunea
de constrngere a fptuitorului, care, n cazul constrngerii prevzute de art. 25 Noul CP romn,
const n viaa, sntatea, integritatea corporal, demnitatea, libertatea, averea celui ameninat
sau a altei persoane, pe cnd n cazul art. 290 alin. (2) Noul CP romn poate fi periclitat orice
valoare care prezint un interes deosebit pentru cel constrns, inclusiv o valoare de ordin
patrimonial.
Un exemplu de astfel de constrngere s-a constatat ntr-o cauz soluionat de Parchetul de
pe lng Judectoria imleul Silvaniei, n care s-a dispus nceperea urmririi penale pentru
infraciunea de dare de mit prevzut de art. 255 alin. (1) CP romn anterior [art. 290 alin. (1)
158

Noul CP romn] pentru doi nvinuii. n fapt, s-a reinut c, n primele luni ale anului 1993,
nvinuiii au efectuat excursii n Ungaria, ocazie cu care au ndeplinit funcia de conductor de
grup. Din probele administrate rezult c organele vamale, sub diferite pretexte, refuzau grupului
ieirea din ar sau grupul era inut perioade mari de timp pn i se permitea trecerea prin vam.
n aceste perioade, membrii grupului erau supui unor situaii grele, determinate de epuizarea
alimentelor i de temperatura sczut din timpul iernii. Ca urmare a acestei situaii i pentru a nu
pierde contravaloarea excursiei, membrii grupului au luat hotrrea s adune bani sau alte bunuri
pe care le-au oferit vameilor pentru a le permite trecerea frontierei. De altfel, ghidul i membrii
grupului au neles c vameii permit trecerea numai cu condiia unor atenii constnd n sume de
bani i alte bunuri. n raport cu aceste elemente, s-a apreciat c a intervenit o cauz special care
nltur caracterul penal al faptei (cauz special de neimputabilitate), dispunndu-se scoaterea
de sub urmrire penal a conductorilor de grup pentru infraciunea de dare de mit. [103, p.
153-154]
O ultim deosebire a celor dou forme de constrngere se refer la posibilitatea de alegere
de care poate dispune persoana constrns, respectiv fie s suporte situaia de a fi expus la un
pericol grav, fie s comit o fapt prevzut de legea penal. Astfel, dac potrivit normei
generale, prevzut de art. 25 Noul CP romn, persoana constrns nu dispune de nicio
posibilitate de alegere, pericolul cu care este ameninat neputnd fi eliminat dect prin
svrirea faptei prevzute de legea penal, la care este obligat, potrivit normei speciale
prevzute de art. 290 alin. (2) Noul CP romn persoana constrns dispune de posibilitatea de
alegere, pe care ns nu o fructific din pricina strii de nelinite n care se afl, stare care o
determin s decid s se supun aciunii de constrngere, svrind astfel o fapt prevzut de
legea penal.
Dac legiuitorul a introdus o asemenea prevedere n cuprinsul CP romn este tocmai,
pentru c, n viaa de toate zilele, se pot ivi cazuri n care alegerea altei ci dect aceea de a ceda
n faa constrngerii inclusiv posibilitatea de a denuna ar putea s apar persoanei constrnse
cu mult mai puin sigur i, uneori, chiar mai primejdioas dect satisfacerea celui care a
exercitat constrngerea. [92, p. 155]
Totui practica judiciar ne prezint i cazuri n care dei asupra mituitorului se fac
anumite presiuni, totui nu exist constrngere i dispoziiile art. 290 alin. (2) Noul CP romn nu
sunt aplicabile. Un astfel de exemplu ar fi cazul n care mituitorul d mit din dorina acerb a
acestuia de a fi ncadrat n munc cu prioritate. [141, p. 359]
Practica judiciar ne prezint faptul c, de cele mai multe ori, existena constrngerii la
dare de mit o exclude pe cea prevzut la art. 25 Noul CP romn, totui, n anumite cazuri, se
159

poate reine aceast cauz de neimputabilitate, care conduce la inexistena infraciunii, de


exemplu, atunci cnd mituitorul este obligat de o persoan, sub ameninarea unei arme, s
semneze o scrisoare ctre un funcionar prin care promite c i va da o sum de bani pentru un
serviciu ilegal n care este interesat n principal cel care exercit constrngerea. Conform prerii
unor autori, prere pe care o mprtim, cel care exercit constrngerea va rspunde pentru
svrirea infraciunii de dare de mit n calitate de autor. [140, p. 291-292]
Indiferent de deosebirile existente ntre cele dou forme de constrngere prevzute de art.
25 i 290 alin. (2) Noul CP romn, ambele forme de constrngere se definesc prin crearea unei
stri de nelinite i de tulburare provocat de pericolul grav care amenin, care conduce la o
presiune psihic, ce nltur manifestarea liber a voinei, i determin svrirea unei fapte
prevzute de legea penal. [131, p. 50]
4.5.2. Cauza special de nepedepsire n cazul svririi infraciunii de dare de mit
Dup cum am putut observa n cadrul dezbaterilor privind aplicabilitatea prevederilor art.
290 alin. (2) Noul CP romn privind cauza de neimputabilitate, care nltur caracterul penal al
drii de mit, legiuitorul nu face referire la infraciunea de dare de mit, ci la fapta de dare de
mit.
Spre deosebire de prevederile alin. (2) al art. 290 Noul CP romn, n cazul prevederilor
alin. (3) al aceluiai articol, legiuitorul face referire la nlturarea rspunderii penale n cazul
infraciunii de dare de mit.
Astfel, potrivit alin. (3) al art. 290 Noul CP romn mituitorul nu se pedepsete dac
denun fapta mai nainte ca organul de urmrire penal s fi fost sesizat cu privire la aceasta.
[118]
n cazul aplicabilitii prevederilor alin. (3) al art. 290 Noul CP romn, respectiv n cazul
operrii nlturrii rspunderii penale a mituitorului, legiuitorul a prevzut n alin. (4) al art. 290
Noul CP romn c banii, valorile sau orice alte bunuri date se restituite persoanei care le-a dat.
Raiunea instituirii textului art. 290 alin. (3) Noul CP romn are n vedere, n primul rnd,
atitudinea mituitorului fa de fapta comis i care, ca urmare a autodenunului i regretului
pentru fapta comis, nu genereaz o stare sporit de pericol. n al doilea rnd, s-a avut n vedere
interesul pentru descoperirea acestor infraciuni, dat fiind c, sub aspect probatoriu, se ntmpin
dificulti n acest sens. Pe de alt parte, exist i interesul prevenirii unor astfel de fapte, prin
insuflarea n contiina funcionarilor publici a temerii c pot fi denunai dac comit infraciuni
de luare de mit. Exist i preri potrivit crora, soluia legii nu este ideal sub raport etic, fiind
chiar profund imoral atunci cnd mituitorul a avut iniiativa mituirii i doar valoarea prea
160

ridicat a serviciului ilegal pretins l-a fcut s denune fapta, n schimb este preferabil din punct
de vedere practic. S-a opinat, astfel c, denunarea faptei de ctre mituitor, nu ar trebui s
constituie o cauz de nepedepsire, ci numai o cauz de reducere a pedepsei, aa cum o constituie
denunul n cazul unor alte infraciuni. [171, p. 261-262]
Autodenunarea nu este sinonim cu recunoaterea. Dei ambele noiuni au un coninut
similar, totui acesta este diferit. Exist similitudine, fiindc att n cazul autodenunrii, ct i n
cazul recunoaterii, autorul dezvluie autoritilor propria sa fapt. Nu exist ns identitate,
deoarece n cazul autodenunrii autorul dezvluie fapta svrit de el din proprie iniiativ i n
mod spontan, fr a fi provocat la aceasta de ctre autoriti, pe cnd n cazul recunoaterii,
dezvluirea este totdeauna determinat de intervenia organului de urmrire penal i, de cele
mai multe ori, cu neputin de evitat datorit prezenei altor probe, care fac inutil orice negare.
Folosind termenul denun, legiuitorul i-a manifestat fr echivoc intenia de a excepta de la
favoarea nepedepsirii pe cei care au recunoscut fapta, dar nu au denunat-o. Dac i simpla
recunoatere ar avea ca efect impunitatea, ar nsemna c nu pot fi pedepsii dect mituitorii care
n-au recunoscut comiterea infraciunii, ceea ce, desigur, nu a putut fi n intenia legiuitorului.
[91, p. 235-236]
Pentru a opera aplicabilitatea alin. (3) al art. 290 Noul CP romn privind cauza de
nepedepsire se impune a fi ndeplinite anumite condiii:
1. Mituitorul trebuie s denune fapta.
Denunarea faptei de ctre mituitor poate fi fcut sub orice form: n form scris, dar i
oral sau printr-o declaraie prin care aduce la cunotina organelor de urmrire penal svrirea
faptei penale de dare de mit cu ocazia cercetrii mituitorului pentru o alt fapt penal.
Nepedepsirea acioneaz doar asupra persoanei care se autodenun. n cazul n care
mituitorul denun faptele svrite de alte persoane fr a preciza i participarea sa la realizarea
infraciunii de dare de mit, acesta nu este exonerat de pedeapsa aplicabil pentru svrirea
infraciunii de dare de mit.
n cazul n care fptuitorul recunoate svrirea faptei de dare de mit n faa organelor de
urmrire penal, care constataser anterior svrirea infractiunii de dare de mit, nu sunt
aplicabile prevederile alin. (3) al art. 290 Noul CP romn.
2. Denunarea faptei trebuie s fie fcut organului de urmrire penal (procuror, organ de
cercetare penal).
Facem precizarea c, potrivit CP romn anterior denunarea faptei de dare de mit putea fi
fcut n faa oricrei autoriti, nu doar n faa organului de urmrire penal. n acest sens, n
Noul CP romn nu exist o precizare expres, astfel c denunarea poate fi fcut i unui alt
161

organ, care nu are competena de a realiza urmrirea penal, dar care are obligativitatea sesizrii
imediate a organului de urmrire penal competent.
Astfel, practica judiciar mai veche ne confirm c, n cazul svririi infraciunii de dare
de mit, mituitorul este aprat de pedeapsa aplicabil, dac a denunat n faa revizorului contabil
faptul c la inventarul precedent a oferit celui care a fcut revizia de gestiune o sum de bani
pentru a nu evidenia lipsa constatat. Revizorul contabil, cruia gestionarul i-a fcut denunul,
este o persoan cu atribuii de control, obligat s sesizeze de ndat pe procuror sau organul de
control, astfel nct condiiile de aplicare ale prevederilor art. 255 alin. (3) CP romn anterior
[art. 290 alin. (3) Noul CP romn] sunt ntrunite. [105, p. 120]
3. Denunarea faptei trebuie fcut mai nainte ca organul de urmrire penal s fi fost
sesizat cu privire la aceasta.
Potrivit art. 56 alin. (3) Noul CPP romn organul competent material i teritorial a efectua
urmrirea penal n cazul svririi infraciunii de dare de mit este procurorul.
Astfel, considerm c, n cazul n care nu a fost sesizat organul competent a efectua
urmrirea penal, respectiv procurorul, autodenunul mituitorului va determina aplicarea
prevederilor alin. (3) al art. 290 Noul CP romn, respectiv exonerarea de pedeaps, chiar dac a
operat o sesizare la un alt organ de stat naintea realizrii autodenunului, aceasta neinfluennd
aplicabilitatea alin. (3) al art. 290 Noul CP romn, ntruct legiuitorul a avut n vedere sesizarea
organului de urmrire penal i nu sesizarea oricrui organ de stat.
ns, alta va fi soluia n cazul n care organul de poliie surprinde pe mituitor n flagrant
delict. n acest caz, organul de poliie, dei necompetent, este obligat s ntocmeasc un procesverbal, n care s consemneze toate aspectele constatate i activitile desfurate, i s-l
nainteze de ndat organului de urmrire penal, iar recunoaterea mituitorului nu poate ine loc
de autodenun, ntruct iniiativa nu a aparinut acestuia, prin urmare ar fi lipsit de raiune ca el s
beneficieze de impunitatea prevzut de alin. (3) al art. 255 CP romn anterior [art. 290 alin. (3)
Noul CP romn]. n acest sens, Tribunalul Suprem a decis c n cazul n care un alt organ de
urmrire penal dect procurorul a constatat svrirea unei infraciuni flagrante de dare de mit,
inculpatul nu poate invoca n faa procurorului c, recunoscnd fapta n prezena organ de poliie,
a denunat autoritii fapta mai nainte ca organul de urmrire s fi fost sesizat pentru acea
infraciune, ntruct recunoaterea nu nseamn denunare. [91, p. 238]
Avnd n vedere cele expuse i pornind de la decizia legiuitorului c denunarea faptei de
dare de mit de ctre mituitor s constituie o cauz de nepedepsire, consider c aceasta este mult
prea permisiv, tocmai de aceea s-ar impune ca denunarea faptei de dare de mit s constituie
doar o circumstan atenuant, care s conduc la reducerea pedepsei prevzute pentru
162

infraciunea de dare de mit. De asemeni, consider c, pentru a reduce numrul cazurilor de


abuzuri realizate de ctre organele judiciare, n aciunea acestora de stabilire a existenei cauzei
de nepedepsire, se impune introducerea unui termen maxim n care s se formuleze denunul.
Astfel, consider c alin. (3) al art. 290 din Noul CP romn s aib urmtorul coninut: Fapta
mituitorului de a denuna n termen de 30 de zile fapta svrit, nainte ca organul de urmrire
penal s fi fost sesizat prin orice modalitate, cu privire la aceasta, constituie circumstan
atenuant.
4.6. Forme, sanciuni i alte aspecte n cazul infraciunii de dare de mit
Formele infraciunii de dare de mit. Pornind de la faptul c, att infraciunea de luare de
mit, ct i cea de dare de mit sunt infraciuni comisive i instantanee, legiuitorul distinge, ca i
n cazul infraciunii de luare de mit, mai multe faze n realizarea infraciunii de dare de mit,
respectiv: faza actelor de pregtire sau preparatorii, faza tentativei i faza efectelor, respectiv cea
a consumrii infraciunii de dare de mit.
Urmare analizei celor trei modaliti de realizare a elementului material al laturii obiective
a infraciunii de dare de mit, respectiv promisiunea, oferirea sau darea de bani sau alte foloase
necuvenite, se poate observa c promisiunea de bani sau alte foloase reprezint singura
modalitate care ntrunete elementele caracteristice unor acte pregtitoare pentru realizarea
infraciunii de dare de mit, care, ns, ntruct prezint o stare de pericol ridicat, legiuitorul le-a
incriminat autonom ca infraciune consumat, punndu-le pe acelai plan cu infraciunea de dare
de mit propriu-zis.
Ca i actele preparatorii, tentativa n cazul infraciunii de dare de mit nu este pedepsit de
legea penal ca form infracional. Aceast situaie nu trebuie s ne determine s tragem
concluzia c infraciunea de dare de mit nu ar fi pasibil de un nceput de executare. De fapt,
aciunea de oferire de bani sau alte foloase, reprezint, prin natura sa, un nceput de executare a
celei de-a treia modaliti de realizare a elementului material al laturii obiective a infraciunii de
dare de mit, respectiv darea efectiv a banilor sau a altor foloase. n concluzie, oferirea de bani
sau alte foloase reprezint o tentativ de dare de mit, pe care ns legiuitorul a incriminat-o
separat, ca infraciune de sine stttoare.
n ceea ce privete stabilirea momentului consumrii infraciunii de dare de mit, literatura
juridic ne nfieaz puncte de vedere similare celor prezentate cu privire la consumarea
infraciunii de luare de mit.
Astfel, potrivit unui punct de vedere, momentul consumrii infraciunii de dare de mit
este identificat cu momentul realizrii unei convenii ilicite ncheiate ntre mituit i mituitor.
163

ns, acest punct de vedere nu are susinerea legii penale, ntruct aciunea de a promite sau oferi
un avantaj necuvenit de ctre mituitor poate fi respins de ctre persoana mituit sau aciunea de
pretindere a unui avantaj necuvenit, specific infraciunii de luare de mit, s fie respins de
ctre persoana creia i se solicit mita.
Potrivit unui alt punct de vedere, momentul consumrii infraciunii de dare mit este
identificat cu momentul realizrii uneia dintre aciunile ce stau la baza existenei elementului
material al laturii obiective a infraciunii de dare de mit, respectiv promisiunea, oferirea sau
darea de bani sau alte foloase.
La al doilea punct de vedere a achiesat i sistemul Noului CP romn, potrivit cruia
consumarea infraciunii de dare de mit are loc instantaneu, n momentul svririi oricreia
dintre aciunile tipice, de promisiune, oferire sau dare, incriminate prin art. 290 Noul CP romn.
Tocmai de aceea nu este relevant juridic nici existena sau inexistena unei convenii ilicite ntre
mituitor i mituit, nici mprejurarea c iniiativa a aparinut unuia sau celuilalt, nici acceptarea
sau neacceptarea ofertei ori promisiunii, nici ndeplinirea sau nendeplinirea de ctre funcionarul
public a actului de serviciu ce i s-a cerut. [91, p. 229]
n acest sens, s-a pronunat i nalta Curte de Casaie si Justiie, care, prin Decizia nr.
160/21.01.2009, a condamnat doi inculpai pentru svrirea infraciunii de dare de mit. n fapt,
instana a reinut c subinspector C.S.M. i agent principal C.C. au ntocmit un proces verbal
de constatare, n care artau c n dimineaa acelei zile, n jurul orelor 6.30, au depistat pe
D.J. 209 G, pe raza localitii Brodina, un autoturism marca Dacia Papuc, n care se aflau cei
doi inculpai; acetia transportau igri de provenien ucrainean pentru care nu deineau
acte, iar pentru a nu se lua msurile legale fa de ei i pentru marfa pe care o transportau, leau promis lucrtorilor de poliie oferirea unei sume de bani cuprins ntre 1000 - 2000 euro.
n motivarea deciziei, instana suprem a artat c fapta ntrunete elementele constitutive ale
infraciunii de dare de mit, ntruct la momentul efecturii promisiunii de bani ctre
lucrtorii de poliie, pentru ca acetia s nu-i ndeplineasc ndatoririle de serviciu,
infraciunea de dare de mit s-a consumat. Astfel c, toate evenimentele ulterioare acestui
moment nu au fcut dect s confirme existena promisiunii, adic a uneia din modalitile de
comitere a infraciunii. Prin urmare, toate susinerile inculpailor cum c ar fi fost
determinai la nmnarea sumei de bani de ctre lucrtorii de poliie, n vederea unei
rezolvri amiabile a problemei generate de constatarea fcut de acetia, nu numai c nu sunt
reale, dar nu au niciun fel de importan sub aspectul reinerii svririi infraciunii de dare
de mit, ntruct fapta se consumase deja la momentul promisiunii, promisiunea fiind un act
164

unilateral al mituitorului care svrete infraciunea prevzut de art. 290 Noul CP romn,
independent de acceptarea acesteia. [54]
n ceea ce privete infraciunea de dare de mit, aceasta fiind o infraciune intenionat,
asemeni infraciunii de luare de mit, se poate svri n mod continuat, n condiiile n care
ndeplinete cerinele prevzute n coninutul art. 35 alin. (1) Noul CP romn.
Astfel, n literatura de specialitate au fost dezbtute mai multe cazuri cu privire la
problema existenei sau inexistenei infraciunii de dare de mit, svrit n form continuat,
precum i a existenei sau inexistenei concursului de infraciuni.
O prim problem, care s-a ridicat, a fost aceea dac infraciunea de dare de mit poate
mbrca forma infraciunii continuate, n cazul svririi infraciunii asupra unei pluraliti de
persoane mituite.
n acest sens, practica judiciar a considerat c o persoan care, transportnd cu o
autocistern mari cantiti de vin, sustrage o parte i nlocuiete vinul sustras cu apa, prin acte
repetate, svrite pe baza unei rezoluii unice, are de la nceput reprezentarea c va trebui s dea
mit persoanelor nsrcinate s preia vinul la beneficiar, dup luarea de ctre ei a probelor pentru
analiza. Cu alte cuvinte, fptuitorul tie c, de cte ori va preda vinul diluat cu ap, va trebui s
dea mit pivnicerilor, iar darea repetat a unor sume de bani drept mit are caracterul unei
infraciuni continuate. Astfel, instana a considerat c, chiar i n cazul existenei unei pluraliti
de persoane mituite, dac infraciunea de dare de mit s-a svrit n baza unei rezoluii unice, ne
aflm n prezena unei infraciuni svrite n form continuat. Totui, n cazul n care existena
mai multor persoane mituite implic rennoirea, n fiecare caz n parte, a hotrrii de a da mit,
atunci ar deveni inaplicabile prevederile 41 alin. (2) CP romn anterior [art. 35 alin. (1) Noul CP
romn], fiind exclus forma continuat de svrire a infraciunii de dare de mit, i ne-am afla
n prezena unui concurs de infraciuni. [69]
ntr-o alt spe, s-a reinut c, att mituitorii, ct i paznicii de livad mituii au comis
fiecare cte o infraciune de dare de mit, respectiv luare de mit, n cazul n care, n baza unei
nelegeri, cei doi mituitori i alte dou persoane netrimise n judecat au pus fiecare anumite
bunuri ntr-o singur plas, pe care, a doua zi, unul dintre mituitori a predat-o celor doi paznici,
dup care au comis furtul de mere. Instana a apreciat c, att timp ct a existat o singur
nelegere, iar bunurile, care formau o entitate unic, au fost predate de o singur persoan
ambilor paznici, existena contribuiei mai multor persoane la constituirea obiectului
infraciunilor de luare, respectiv dare de mit este irelevant, nefiind aplicabile dispoziiile
privind concursul de infraciuni. [79]
165

O alt problem, care s-a ridicat, a fost aceea dac infraciunea de dare de mit poate
mbrca forma infraciunii continuate, n cazul n care promisiunea de mit este urmat de darea
efectiv a banilor sau foloaselor promise, integral sau n rate.
Tribunalul Suprem a exclus, n ceea ce privete luarea de mit, aplicarea art. 41 alin. (2)
CP romn anterior [art. 35 alin. (1) Noul CP romn] n cazul primirii mitei n rate, dup
pretinderea foloaselor ori dup acceptarea promisiunii unor foloase. Aceleai argumente exclud
i posibilitatea aplicrii acestui text i n cazurile de dare de mit puse n discuie. Este de
observat c ntre cele trei activiti incriminate ca dare de mit, promisiunea, oferirea i darea de
bani ori foloase, exist o legtur natural, n sensul c svrirea celei din urm este urmarea
fireasc a primelor dou. Astfel, tocmai aceast legtur, n cadrul creia darea banilor sau
foloaselor, integral sau n rate, reprezint finalitatea promisiunii sau ofertei, face ca aciunile
subsecvente, de dare, s constituie, mpreun cu cea care le precede, o unitate natural de
infraciune, incompatibil, ca atare, cu infraciunea continuat, dar cu toate consecinele ce
decurg din aceast caracterizare juridic. [92, p. 151-152]
O alt problem, care s-a ridicat, a fost aceea dac, n cazul n care mituitorul d bani sau
alte foloase necuvenite funcionarului public, n scopul realizrii unui act contrar ndatoririlor
sale de serviciu, mituitorul svrete infraciunea de dare de mit n concurs cu cea de instigare
la infraciunea n vederea creia s-a dat mit.
n acest sens, practica judiciar mai veche a Tribunalului Suprem a exclus ideea
concursului, n sarcina fptuitorului urmnd a se reine numai infraciunea de dare de mit.
Secia penal a instanei supreme a statuat c, atunci cnd s-a predat o sum de bani pentru ca
funcionarul, n cadrul atribuiilor sale de serviciu, s falsifice un nscris oficial, fapta constituie
numai infraciunea de dare de mit, nu i cea de instigare la infraciunea de fals intelectual. [71]
Acest punct de vedere a fost considerat discutabil de ctre doctrina juridic, prin prisma
raportrii la prevederile art. 38 alin. (2) Noul CP romn. n ceea ce ne privete, nu achiesm la
acest punct de vedere i de altfel chiar practica instanei supreme a suferit modificri, n sensul
reinerii n sarcina mituitorului a infraciunii de dare de mit n concurs cu instigare la
infraciunea n vederea creia s-a dat mita.
n ipoteza supus discuiei, se constat ca fptuitorul a comis o singur aciune, respectiv a
dat unui funcionar public o sum de bani sau alt folos, pentru ca acesta s efectueze un act
contrar ndatoririlor sale de serviciu. ns aceast fapt unic, care ntrunete toate elementele
constitutive ale infraciunii de dare de mit, prezint i unele trsturi care exced incriminarea
din art. 290 Noul CP romn. Ea a deteminat, potrivit celor dorite de fptuitor, n psihicul celui
mituit, hotrrea de a svri o infraciune i, prin aceasta, a creat o stare de pericol pentru
166

relaiile sociale ocrotite prin incriminarea acelei fapte penale. Iat, deci, c, n raport cu
mprejurrile comiterii i cu urmrile pe care le-a produs, fapta respectiv, dei unic, ntrunete
elementele constitutive nu numai ale infraciunii de dare de mit, ci i ale instigrii la
infraciunea n vederea creia s-a dat mita. [92, p. 152-153]
Astfel, ne raliem i noi acestui punct de vedere i considerm c, n cazul n care o
persoan a promis, oferit sau dat bani sau alte foloase necuvenite unui funcionar public n
legtur cu ndeplinirea unui act contrar ndatoririlor de serviciu, care constituie prin esena lui o
infraciune, n sarcina mituitorului se va reine svrirea infraciunii de dare de mit n concurs
cu instigare la infraciunea n vederea creia s-a dat mit, ntruct mituitorul prin fapta sa a
determinat funcionarul public s comit infraciunea respectiv. Iar n sarcina funcionarului
public mituit, care a comis un act contrar ndatoririlor de serviciu, care prin el nsui constituie
infraciune, se va reine svrirea infraciunii de luare de mit n concurs cu infraciunea
respectiv.
Sanciunile aplicabile infraciunii de dare de mit. Infraciunea de dare de mit prevzut
de art. 290 alin. (1) din Noul CP romn se pedepsete cu nchisoarea de la 2 la 7 ani.
O noutate introdus de Noul CP romn este prevederea unei variante atenuante a
infraciunii de dare de mit. Astfel, prin prevederile art. 308 alin. (1) Noul CP romn se stabilete
faptul c dispoziiile art. 290 Noul CP romn privitoare la funcionarii publici se aplic n mod
corespunztor i faptelor svrite de ctre sau n legtur cu persoanele care exercit, permanent
ori temporar, cu sau fr o remuneraie, o nsrcinare de orice natur n serviciul unei persoane
fizice dintre cele prevzute la art. 175 alin. (2) Noul CP romn ori n cadrul oricrei persoane
juridice. n cadrul art. 308 alin. (2) Noul CP romn legiuitorul stabileste c, n acest caz, limitele
speciale ale pedepsei, prevzut la art. 290 din Noul CP romn, se reduc cu o treime.
n ceea ce privete aplicarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi, observm
c, spre deosebire de infraciunea de luare de mit, n cazul infraciunii de dare de mit
legiuitorul nu a prevzut obligativitatea aplicrii unei pedepse complementare. Totui, prin
prisma reglementrilor stipulate n cadrul art. 67 Noul CP romn, instana de judecat poate
aplica pedeapsa complementar a interzicerii unor drepturi, n cazul n care consider a fi
necesar aplicarea acesteia i pedeapsa principal aplicat este nchisoarea sau amenda.
n practic, n ceea ce privete pedeapsa complementar a interzicerii unor drepturi,
instanele au n vedere Decizia de ndrumare nr. 74 din 5.11.2007, pronunat de nalta Curte de
Casaie i Justiie ntr-un recurs n interesul legii privitor la pedepsele accesorii, potrivit creia
dispoziiile art. 71 CP romn anterior (art. 65 Noul CP romn) referitoare la pedepsele accesorii
se interpreteaz n sensul c, interzicerea drepturilor prevzute de art. 64 lit. a) c) CP romn
167

anterior [art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) Noul CP romn] nu se face n mod automat, prin efectul
legii, ci se va supune aprecierii instanei, n funcie de criteriile stabilite n art. 71 CP romn
anterior (art. 65 Noul CP romn), soluie aplicabil i pedepselor complementare astfel c, n
privina acestora instana va aprecia care dintre ele se impune a fi interzis, n funcie de fapta
svrit, de persoana inculpatului. Soluia este n consens cu orientarea Curii Europene a
Drepturilor Omului care a statuat ntr-un sens asemntor n cazul Sabu i Prclab vs.
Romnia. [171, p. 270]
Potrivit art. 290 alin. (4) Noul CP romn, legiuitorul a prevzut c banii, valorile sau orice
alte bunuri date se restituie persoanei care le-a dat, dac acestea au fost date n cazurile prevzute
n alin. (2) i (3) ale art. 290 Noul CP romn, respectiv n cazul n care mituitorul a fost constrns
prin orice mijloace de ctre cel care a luat mita i cnd mituitorul a denunat fapta mai nainte ca
organul de urmrire penal s fi fost sesizat cu privire la aceasta.
n conformitate cu prevederile art. 290 alin. (5) Noul CP romn legiuitorul stipuleaz c
banii, valorile sau orice alte bunuri date sunt supuse confiscrii, iar dac acestea nu se mai
gsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.
Legea cere tuturor cetenilor s apere cu strnicie bunul renume al funcionarului public
i s vegheze la activitatea, n bune condiii, a aparatului de stat. Sumele date drept mit se
confisc n folosul statului. Dac mituitorul a fost constrns de funcionar public s dea mit (de
pild, l amenin c, dac nu pltete, i va nscena un proces i l va trimite n judecat sau c l
va aresta etc.) fapta de dare de mit nu constituie infraciune. Tot astfel, nu se pedepsete
mituitorul dac denun pe funcionar mai nainte ca organul de urmrire penal s fi fost sesizat
pentru acea infraciune. n aceste cazuri, aa cum am mai precizat i n alineatul anterior, potrivit
prevederilor art. 290 alin. (4) Noul CP romn, sumele date drept mit se restituie persoanei care
le-a dat. Soluia este fireasc dac reflectm la faptul c n cazurile de mai sus, mituitorul fie c
ajut organele de stat s descopere faptele de corupie, fie c a svrit fapta silit, obligat de
funcionarul public corupt i nu ar fi astfel echitabil s fie obligat s suporte vreo consecin de
pe urma faptelor comise. Aceste din urm dispoziii sunt menite s stimuleze pe ceteni n a
denuna pe funcionarii publici incoreci pentru a fi trai la rspundere i scoi din funciile
deinute. [6, p. 320]
ntruct societatea romneasc se confrunt cu o sporire a numrului infraciunilor de dare
de mit, consider c diminuarea numrului acestor infraciuni s-ar realiza i prin sporirea
pedepselor aplicate pentru svrirea infraciunilor de dare de mit. Astfel, consider c se impune
modificarea alin. (1) al art. 290 din Noul CP romn privind darea de mit, care s aib
urmtoarea formulare : ... se pedepsete cu nchisoarea de la 3 la 8 ani.
168

4.7. Concluzii la Capitolul 4


1) Obiectul juridic al infraciunii de dare de mit este reprezentat de relaiile sociale
referitoare la activitatea de serviciu, a cror normal formare, desfurare i dezvoltare nu ar fi
posibile dect n condiiile realizrii, conform legii, a atribuiilor de serviciu de ctre toi
funcionarii publici i asimilailor n cadrul instituiilor publice, a organizaiilor sau altor
persoane juridice prevzute de lege, n care i desfoar activitatea. Raiunea incriminrii
distincte a infraciunii de dare de mit este de a combate aciunile de corupere exercitate asupra
funcionarilor publici i asimilailor i nu, n ultimul rnd, ncurajarea cinstei i corectitudinii
funcionarilor publici i asimilailor.
2) Ca i n cazul infraciunii de luare de mit, infraciunea de dare de mit nu are obiect
material, ntruct aciunea ilicit a fptuitorului nu este ndreptat i exercitat mpotriva unui
bun corporal, ci mpotriva unor valori sociale care nu au existen material.
3) Spre deosebire de luarea de mit care este o infraciune cu subiect activ calificat, n
cazul infraciunii de dare de mit subiectul activ poate fi orice persoan, care ndeplinete
condiiile generale cerute de lege subiectului unei infraciuni. Astfel poate fi subiect activ al
infraciunii de dare de mit un om de afaceri, un agent public, un avocat, o persoan privat etc.,
inclusiv o persoan juridic. Subieci activi ai infraciunii de dare de mit mai pot fi persoanele
stipulate n cadrul art. 293, 294 i 308 din Noul CP romn.
4) Subiectul pasiv principal al infraciunii de dare de mit este, potrivit prevederilor art.
290 raportat la art. 289 Noul CP romn i prevederilor Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, autoritatea public, instituia public, regia
autonom, operatorul economic sau persoana juridic cu capital integral sau majoritar de stat,
societatea comercial, compania i societatea naional, partidele sau formaiunile politice,
sindicatele, organizaiile patronale, asociaiile fr scop lucrativ sau fundaiile, persoana juridic,
care exercit un serviciu de interes public, n al crui serviciu este i acioneaz funcionarul
public sau asimilatul acestuia a crui corupere se ncearc sau se realizeaz, iar subiect pasiv
general este statul. Potrivit prevederilor art. 293 i 294 din Noul CP romn, subiect pasiv
principal al infraciunii de dare de mit este reprezentat de organizaiile publice internaionale la
care Romnia este parte, instanele internaionale a cror competen este acceptat de Romnia,
statele strine sau instanele strine.
5) Elementul material al laturii obiective a infraciunii de dare de mit se poate realiza
alternativ prin trei modaliti normative, care se manifest sub forma unei aciuni de corupere a
funcionarului public sau asimilatului, darea de mit fiind, n mod absolut i exclusiv, o
infraciune comisiv. Cele trei modaliti alternative de comitere a infraciunii de dare de mit
169

sunt promisiunea, oferirea sau darea de bani sau alte foloase unui funcionar public pentru a
ndeplini, a nu ndeplini, a urgenta sau a ntrzia ndeplinirea unui act ce intr n ndatoririle sale
de serviciu ori pentru a efectua un act contrar acestor ndatoriri.
6) Urmarea socialmente periculoas, n cazul comiterii infraciunii de dare de mit, sub
oricare din modalitile sale, respectiv promisiunea, oferirea sau darea de bani sau alte foloase
necuvenite unui funcionar public sau asimilat are ca urmare imediat crearea unei stri de
pericol pentru buna desfurare a activitii autoritilor publice, instituiilor publice, regiilor
autonome, operatorilor economici sau persoanelor juridice cu capital integral sau majoritar de
stat, societilor comerciale, companiilor i societilor naionale, persoanelor juridice, n care
funcionarul public i desfoar activitatea.
7) n cazul infraciunii de dare de mit legiuitorul a considerat necesar introducerea n
cadrul art. 290 Noul CP romn a unor clauze speciale care au misiunea de a nltura caracterul
penal al faptei de dare de mit sau rspunderea penal. Astfel, alin. (2) introduce clauza special
de neimputabilitate cu privire la nlturarea caracterului penal al faptei de dare de mit, care se
aplic doar n condiiile svririi faptei sub imperiul constrngerii, aciune ce are menirea de a
crea o puternic presiune psihic asupra mituitorului, determinndu-l pe acesta s svreasc
acte contrare voinei sale. n acest caz legiuitorul consider c fptuitorul realizeaz o fapt, care
nu ntrunete elementele unei infraciuni, ntruct lipsete trstura esenial a acesteia, respectiv
vinovia, ceea ce justific excluderea caracterului penal al faptei de dare de mit. De asemeni,
alin. (3) introduce o alt clauz special, de aceast dat o clauz de nepedepsire, aceasta
aplicndu-se doar n cazul n care mituitorul denun autoritii fapta anterior sesizrii organului
de urmrire penal pentru infraciunea de dare de mit. Raiunea legiuitorului de a introduce
aceast prevedere a avut n vedere, n primul rnd, starea de pericol social redus produs de fapta
mituitorului care s-a autodenunat, iar n al doilea rnd, a avut n vedere interesul prevenirii
svririi faptelor de corupie, ct i diminuarea fenomenului corupiei prin descoperirea faptelor
corelative de luare de mit.
8) Consumarea infraciunii de dare de mit intervine n momentul svririi uneia dintre
aciunile ce stau la baza existenei elementului material al laturii obiective a infraciunii de dare
de mit, respectiv promisiunea, oferirea sau darea de bani sau alte foloase.
9) Asemeni infraciunii de luare de mit, infraciunea de dare de mit, fiind o infraciune
intenionat, se poate svri n mod continuat, excepie fcnd infraciunile din culp,
infraciunile al cror obiect nu este susceptibil de divizare, precum i infraciunile de obicei sau
de obinuin, care sunt acele infraciuni care presupun repetarea activitii pentru realizarea
infraciunii.
170

10) Spre deosebire de infraciunea de luare de mit, n cazul infraciunii de dare de mit
legiuitorul nu a prevzut obligativitatea aplicrii unei pedepse complementare. Totui, prin
prisma reglementrilor stipulate n cadrul art. 67 Noul CP romn, instana de judecat poate
aplica pedeapsa complementar a interzicerii unor drepturi, n cazul n care consider a fi
necesar aplicarea acesteia i pedeapsa principal aplicat este nchisoarea sau amenda.
11) Potrivit art. 290 alin. (4) Noul CP romn, legiuitorul a prevzut c banii, valorile sau
orice alte bunuri date se restituie persoanei care le-a dat, dac acestea au fost date n cazurile
prevzute n alin. (2) i (3) ale art. 290 Noul CP romn, respectiv n cazul n care mituitorul a
fost constrns prin orice mijloace de ctre cel care a luat mita i cnd mituitorul a denunat fapta
mai nainte ca organul de urmrire penal s fi fost sesizat cu privire la aceasta. n conformitate
cu prevederile art. 290 alin. (5) Noul CP romn legiuitorul stipuleaz c banii, valorile sau orice
alte bunuri date sunt supuse confiscrii, iar dac acestea nu se mai gsesc, se dispune confiscarea
prin echivalent.
n urma analizei coninutului juridic al infraciunii de dare de mit i innd seama de
concluziile prezentului capitol, considerm c se impune formularea unor recomandri:
1. Sporirea pedepselor aplicate pentru svrirea infraciunii de dare de mit, n vederea
descurajrii realizrii unor fapte de dare de mit.
2. Denunarea faptei de dare de mita de ctre mituitor nu ar trebui s constituie o cauz de
nepedepsire aa cum prevede Noul CP romn, ci doar o circumstan atenuant, care s
conduc la reducerea pedepsei prevzute pentru infraciunea de dare de mit.
3. Completarea codurilor de conduit pentru funcionarii publici cu sanciuni mai aspre n
vederea determinrii funcionarilor publici s-i exercite sarcinile de serviciu n mod
corect, onorabil i corespunztor, n vederea descurajrii infraciunilor de dare de mit.
4. Accelerarea procesului de debirocratizare a administraiei publice, precum i realizarea
unui sistem privind ocuparea funciilor doar pe criteriul competenei ar determina
diminuarea numrului de infraciuni de dare de mit.

171

CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI


Rezultatele obinute n urma investigaiilor efectuate constau n:
1) Analiza diferitor concepte referitoare la incriminarea infraciunii de luare i dare de mit.
2) Argumentarea necesitii efecturii i efectuarea propriu-zis a cercetrii elementelor
definitorii ale corupiei ca fenomen socialmente periculos.
3) Identificarea coninutului obiectului juridic al infraciunii de dare de mit.
4) Stabilirea i argumentarea complex a prezenei ori lipsei obiectului material al
infraciunii de luare de mit.
5) Relevarea criteriilor de distincie a infraciunii de luare de mit de alte infraciuni
omogene.
6) Stabilirea coninutului elementului material al infraciunilor de luare i dare de mit.
7) Identificarea formelor, modalitilor i sanciunilor pentru infraciunile de luare i dare
de mit.
8) Interpretarea cauzelor speciale, care nltur caracterul penal al faptei sau rspunderea
penal n cazul infraciunii de dare de mit, n particular a cauzei speciale de neimputabilitate,
care nltur caracterul penal i a cauzei speciale de nepedepsire, care nltur rspunderea
penal n cazul svririi infraciunii de dare de mit.
9) Scoaterea n eviden a controverselor i coliziunilor normative i naintarea soluiilor de
lichidare a acestora.
Ca o trecere n revist a obiectivelor realizate n cadrul tezei de doctorat elaborate, au fost
sistematizate anumite concluzii generale, n particular:
1. Numrul mare de acte normative privind reglementarea faptelor de corupie confirm
preocuparea din cele mai vechi timpuri i pn n prezent pentru prevenirea i combaterea
faptelor de corupie, ntruct corupia este un fenomen social foarte duntor pentru valorile
sociale din orice societate.
2. n conformitate cu CP RM n redacia 1961 nu se fcea nicio distincie ntre infraciuni
de serviciu ori n legtur cu serviciul, comise n sectorul public, de alte asemenea infraciuni
realizate ntr-un sector privat.
3. O condiie esenial pentru reuita dreptului penal de a-i atinge obiectivele privind
prevenirea i combaterea faptelor de corupie, o reprezint, n viziunea noastr, mai multe
aspecte, cum ar fi: crearea unui cadru legislativ stabil, ntruct modificrile frecvente ale
legislaiei privind prevenirea i combaterea corupiei, pot fi o cauz a apariiei fenomenului
corupiei; sancionarea mai aspr a persoanelor care svresc fapte de corupie; intensificarea
172

colaborrii cu organizaii nonguvernamentale, mass-media n vederea prevenirii i combaterii


corupiei.
4. Obiectul juridic al infraciunii de luare de mit este reprezentat de relaiile sociale a cror
normal formare, desfurare i dezvoltare nu ar fi posibile dect n condiiile realizrii
atribuiilor de serviciu de ctre toi funcionarii publici, precum i de persoanele asimilate, prin
adoptarea unui comportament cinstit i onest, n cadrul instituiilor publice, a autoritilor publice
sau altor persoane juridice prevzute de lege, n care i desfoar activitatea.
5. Infraciunea de luare de mit nu are obiect material, ntruct aciunea ilicit a
fptuitorului nu este ndreptat i exercitat mpotriva unui bun corporal, ci mpotriva unor valori
sociale care nu au existen material.
6. Luarea de mit este o infraciune cu subiect activ calificat, acesta fiind un funcionar
public sau asimilat, aa cum este definit n cadrul art. 175, 293, 294 i 308 din Noul CP romn.
ns, datorit intensificrii i amplificrii fenomenului corupiei, legiuitorul a considerat c
prevederile CP romn sunt insuficiente pentru a cuprinde sfera subiecilor activi ai infraciunilor
de corupie i a extins sfera subiecilor activi ai infraciunii de luare de mit prin prevederile
Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie.
7. Subiectul pasiv al infraciunii de luare de mit este, potrivit prevederilor art. 289 raportat
la art. 175 din Noul CP romn i prevederilor Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea
i sancionarea faptelor de corupie, autoritatea public, instituia public, regia autonom,
operatorul economic sau persoana juridic cu capital integral sau majoritar de stat, societatea
comercial, compania i societatea naional, partidele sau formaiunile politice, sindicatele,
organizaiile patronale, asociaiile fr scop lucrativ sau fundaiile, persoana juridic, care
exercit un serviciu de interes public, n al crui serviciu este i acioneaz funcionarul public
sau asimilatul acestuia a crui corupere se ncearc sau se realizeaz. Potrivit prevederilor art.
293 i 294 din Noul CP romn, subiect pasiv principal al infraciunii de luare de mit este
reprezentat i de organizaiile publice internaionale la care Romnia este parte, instanele
internaionale a cror competen este acceptat de Romnia, statele strine sau instanele
strine. Subiectul pasiv general este statul, ca titular al intereselor publice aparate prin aceast
incriminare.
8. Elementul material al laturii obiective a infraciunii de luare de mit se poate realiza
alternativ prin trei modaliti normative, care se manifest fie sub forma aciunii, respectiv prin
pretinderea, primirea sau acceptarea de bani sau alte foloase ce nu i se cuvin funcionarului
public sau asimilatului.
173

9. Urmarea socialmente periculoas, n cazul comiterii infraciunii de luare de mit, sub


oricare din modalitile sale, respectiv pretinderea, primirea sau acceptarea promisiunii de
foloase necuvenite, const n producerea unei stri de pericol pentru relaiile sociale referitoare la
funcionarea, n condiii normale, a instituiilor publice, autoritilor publice sau a oricrei
persoane juridice, n care funcionarul public sau persoana asimilat i desfoar activitatea.
10. Foloasele care au format obiectul mitei pot fi att de natur patrimonial, ct i de
natur moral.
11. Expresia alte foloase din cadrul textului art. 289 Noul CP romn are un coninut larg,
referindu-se la avantaje de ordin patrimonial (bunuri, comisioane, plata unor datorii, lucrri
gratuite, folosina gratuit a unei locuine etc.) i nepatrimonial (acodarea unor distincii, titluri,
grade, decoraii).
12. Prin noiunea de foloase nepatrimoniale, aa cum este prevzut n art. 289 Noul CP
romn, legiuitorul a neles doar acele foloase care vor determina n viitorul apropiat sau
ndeprtat apariia unor consecine patrimoniale sau sociale, care, indirect, vor conduce la
mbuntirea situaiei patrimoniale a funcionarului public sau asimilatului acestuia.
13. Considerm c foloasele cu caracter pur moral, care nu sunt n msur s conduc la
apariia unor consecine patrimoniale sau sociale, care s influeneze n sens pozitiv situaia
patrimonial a funcionarului public sau asimilatului, nu se ncadreaz n sfera noiunii de
foloase, aa cum este definit n art. 289 Noul CP romn.
14. n cazurile n care valoarea folosului oferit este foarte redus, respectiv are un caracter
simbolic, cum ar fi: florile, mrioarele, bomboanele, dac nu se constat o legtur direct ntre
acestea i ndeplinirea unui act privitor la sarcinile de serviciu, nu se constat incidena
infraciunii de luare de mit.
15. Consumarea infraciunii de luare de mit intervine n momentul svririi aciunii
incriminate, adic n momentul pretinderii sau primirii banilor sau foloaselor necuvenite sau n
momentul n care fptuitorul accept promisiunea unor asemenea foloase.
16. Obiectul juridic al infraciunii de dare de mit este reprezentat de relaiile sociale
referitoare la activitatea de serviciu, a cror normal formare, desfurare i dezvoltare nu ar fi
posibile dect n condiiile realizrii, conform legii, a atribuiilor de serviciu de ctre toi
funcionarii publici i asimilaii acestora n cadrul instituiilor publice, a organizaiilor sau altor
persoane juridice prevzute de lege, n care i desfoar activitatea. Raiunea incriminrii
distincte a infraciunii de dare de mit este de a combate aciunile de corupere exercitate asupra
funcionarilor publici i asimilailor i nu, n ultimul rnd, ncurajarea cinstei i corectitudinii
funcionarilor pblici i asimilailor.
174

17. Infraciunea de dare de mit nu are obiect material, ntruct aciunea ilicit a
fptuitorului nu este ndreptat i exercitat mpotriva unui bun corporal, ci mpotriva unor valori
sociale care nu au existen material.
18. Subiectul pasiv principal al infraciunii de dare de mit este, potrivit prevederilor art.
290 raportat la art. 289 Noul CP romn i prevederilor Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, autoritatea public, instituia public, regia
autonom, operatorul economic sau persoana juridic cu capital integral sau majoritar de stat,
societatea comercial, compania i societatea naional, partidele sau formaiunile politice,
sindicatele, organizaiile patronale, asociaiile fr scop lucrativ sau fundaiile, persoana juridic,
care exercit un serviciu de interes public, n al crui serviciu este i acioneaz funcionarul
public sau asimilatul acestuia a crui corupere se ncearc sau se realizeaz, iar subiect pasiv
general este statul. Potrivit prevederilor art. 293 i 294 din Noul CP romn, subiect pasiv
principal al infraciunii de dare de mit este reprezentat de organizaiile publice internaionale la
care Romnia este parte, instanele internaionale a cror competen este acceptat de Romnia,
statele strine sau instanele strine.
19. Spre deosebire de infraciunea de luare de mit, n cazul infraciunii de dare de mit
legiuitorul nu a prevzut obligativitatea aplicrii unei pedepse complementare. Totui, prin
prisma reglementrilor stipulate n cadrul art. 67 Noul CP romn, instana de judecat poate
aplica pedeapsa complementar a interzicerii unor drepturi, n cazul n care consider a fi
necesar aplicarea acesteia i pedeapsa principal aplicat este nchisoarea sau amenda.
20. Accelerarea procesului de debirocratizare a administraiei publice, precum i realizarea
unui sistem privind ocuparea funciilor doar pe criteriul competenei ar determina diminuarea
numrului de infraciuni de dare de mit.
21. Cadrul modificrilor operate n mod hotrtor de ctre RM a fost expertizat favorabil
de ctre Consiliul Europei i a fost orientat spre descurajarea actelor de corupie, sancionarea
mai sever i efectiv a infraciunilor de corupie n sectorul justiiei i crearea climatului zero
toleran fa de corupie n sectorul justiiei.
n urma analizei coninutului juridic al infraciunilor de luare i dare de mit i innd
seama de concluziile generale enunate, am naintat urmtoarele recomandri:
1. Adoptarea unui singur act normativ care s reglementeze infraciunile de luare de mit i
dare de mit, ntruct n prezent exist dou acte normative care reglementeaz aceste infraciuni,
Codul penal i Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de
corupie.
175

2. Sporirea pedepselor aplicate pentru svrirea infraciunilor de luare de mit i dare de


mit, n vederea descurajrii n realizarea faptelor infracionale de aceast natur. Acest lucru
urmeaz a se admite att potrivit CP romn, ct i celui din RM.
3. Precizarea n norma de incriminare (art. 289 Noul CP romn), n mod expres, a
categoriilor de funcionari care pot avea calitatea de subieci activi ai infraciunii de luare de
mit, pentru a nu mai exista controverse n acest sens i o practic judiciar neunitar, dei Noul
CP n vigoare a fcut cteva progrese n acest sens.
4. Definirea precis a termenului foloase n cadrul normei de incriminare (art. 289 Noul
CP romn) pentru a fi nlturate controversele doctrinare sau de interpretare ale magistrailor,
privind stabilirea categoriei de foloase la care se refer art. 289 Noul CP romn, respectiv foloase
de natur patrimonial sau moral.
5. Precizarea n norma de incriminare, n mod expres, dac valoarea folosului necuvenit
determin existena infraciunii de luare de mit, eliminnd astfel existena unor soluii diferite
ale instanelor n acest sens.
6. ntruct decizia legiuitorului ca denunarea faptei de dare de mit de ctre mituitor s
constituie o cauz de nepedepsire este mult prea permisiv, se recomand ca denunarea faptei de
dare de mit s constituie doar o circumstan atenuant, care s conduc la reducerea pedepsei
prevzute pentru infraciunea de dare de mit.
7. ntruct, n practica judiciar se constat numeroase cazuri de abuzuri realizate de ctre
organele judiciare, n aciunea acestora de stabilire a existenei cauzei de nepedepsire, se
recomand introducerea unui termen maxim n care s se formuleze denunul.
8. Completarea codurilor de conduit pentru funcionarii publici cu sanciuni mai aspre n
vederea determinrii acestora s-i exercite sarcinile de serviciu n mod corect, onorabil i
corespunztor, n vederea descurajrii infraciunilor de dare de mit.
9. Se impune mbuntirea condiiilor de salarizare a funcionarilor. Or, una dintre cauzele
amplificrii fenomenului de corupie este chiar costul ridicat al vieii cu care se confrunt aceti
funcionari.
Din perspectiva concluziilor generale i recomandrilor formulate, naintm unele
recomandri cu caracter de lege ferenda:
Pentru Romnia:
1. Sanciunea art. 289 Noul CP romn privind luarea de mit se propune s aib
urmtoarea formulare:
Alin. (1) al art. 289 Noul CP romn
176

...
se pedepsete cu nchisoare de la 5 la 15 ani i interzicerea exercitrii dreptului de a
ocupa o funcie public ori de a exercita profesia sau activitatea n executarea creia a
svrit fapta.
2. Sanciunea art. 290 Noul CP romn privind darea de mit se propune s aib urmtoarea
formulare:
Alin. (1) al art. 290 Noul CP romn
...
se pedepsete cu nchisoarea de la 3 la 8 ani.
3. Se recomand modificarea alin. (1) al art. 289 Noul CP romn, avnd, n final, urmtorul
coninut:
(1) Fapta funcionarului public care, direct sau indirect, pentru sine sau pentru
altul, pretinde ori primete bani sau alte foloase, att de natur patrimonial, ct i de
natur moral, care nu i se cuvin ori accept promisiunea unor astfel de foloase, n
legtur cu ndeplinirea, nendeplinirea, urgentarea ori ntrzierea ndeplinirii unui act ce
intr n ndatoririle sale de serviciu sau n legtur cu ndeplinirea unui act contrar acestor
ndatoriri, se pedepsete cu nchisoare de la 5 la 15 ani i interzicerea exercitrii dreptului
de a ocupa o funcie public ori de a exercita profesia sau activitatea n executarea creia a
svrit fapta.
4. Se propune introducerea n cadrul art. 289 Noul CP romn a alin. (21) cu urmtorul
coninut:
(21) Faptele prevzute n alin. (1) i alin. (2) nu constituie infraciuni atunci cnd
valoarea foloaselor necuvenite este redus, avnd un caracter simbolic, i nu se constat o
legtur direct ntre acestea i ndeplinirea actului privitor la ndatoririle de serviciu.
5. Se recomand ca alin. (3) al art. 290 din Noul CP romn n vigoare s aib urmtorul
coninut:
(3) Fapta mituitorului de a denuna n termen de 30 de zile fapta svrit, nainte ca
organul de urmrire penal s fi fost sesizat, prin orice modalitate, cu privire la aceasta,
constituie circumstan atenuant.
Pentru Republica Moldova:
6. Sanciunea art. 324 CP RM privind coruperea pasiv se propune s aib urmtoarea
formulare:
Alin. (1) al art. 324 CP RM:
177

... se pedepsete cu nchisoarea de la 5 la 10 ani cu privarea de dreptul de a


ocupa.
Alin. (2) al art. 324 CP RM
... se pedepsete cu nchisoarea de la 5 la 15 ani cu privarea de dreptul de a
ocupa.
Alin. (3) al art. 324 CP RM
... se pedepsete cu nchisoarea de la 8 la 18 ani cu privarea de dreptul de a
ocupa.
7. Abrogarea alin. (4) al art. 324 CP RM.
Planul de cercetri de perspectiv include:
1. Cercetarea comparativ a infraciunilor de corupie.
2. Rspunderea penal pentru infraciunile de corupie n legislaia statelor Uniunii
Europene.
3. Analiza din punct de vedere criminologic a factorilor corupiei n Romnia i Republica
Moldova.
4. Cercetarea din punct de vedere criminologic a subiecilor infraciunilor de corupie.

178

BIBLIOGRAFIE
1.

Abraham P., Deridan E. Codul penal al Romniei comentat i adnotat. Bucureti: Editura
pentru tiine Naionale, 2002. 696 p.

2.

Alecu Gh. Drept penal. Partea general. Constana: Europolis, 2007. 572 p.

3.

Alecu Gh. Instituii de drept penal. Partea general i partea special. Constana: Ovidius
University Press, 2010. 671 p.

4.

Alecu Gh. Tratamentul juridico-penal al unor infraciuni de corupie. A XIV-a Sesiune de


comunicri tiinifice a cadrelor didactice. n: Volumul: ,,Reglementri juridice naionale i
comunitare n Europa nceputului de secol XXI. Constana: Europolis, 2007, p. 137-146.

5.

Alecu Gh., Micu C. Unele reflecii de ordin teoretic i juridic asupra corupiei un
adevrat flagel al lumii contemporane. n: Jurnal de studii juridice i administrative.
Volumul 3. Constana: Universitatea Spiru Haret, 2012, p. 7-11.

6.

Antoniu G., Dane t., Popa M. Codul penal actual comentat pe nelesul tuturor.
Bucureti: Orizonturi, 2010. 711 p.

7.

Antoniu G., Dane t., Popa M. Codul penal pe nelesul tuturor. Ediia a VII-a. Bucureti:
Editura Juridic, 2002. 524 p.

8.

Avram M., Gurin V., Donciu A. Depistarea, cercetarea i calificarea infraciunilor de


corupie. Coordonator V. Zubco. Chiinu: ARC, 2005. 360 p.

9.

Banciu D., Rdulescu S., Balica E. et al. Percepia public a fenomenului corupiei n
Romnia. www.criminologie.ro. 10.06.2013.

10.

Banciu D., Rdulescu S. Corupia i crima organizat n Romnia. Bucureti: Continent


XXI, 1994. 160 p.

11.

Barbneagr A., Alecu Gh., Berliba V. et. al. Codul penal al Republicii Moldova.
Comentariu. Chiinu: Centrul de Drept al Avocailor, 2009. 860 p.

12.

Barbneagr A., Berliba V. i al. Codul Penal comentat i adnotat. Chiinu: Cartier
juridic, 2005. 656 p.

13.

Basarab M. Drept penal. Partea general. Vol. I. Ediia a III-a. Iai: Chemarea, 1996. 284
p.

14.

Bejan O. Corupia: noiune, prevenire i contracarare. Chiinu: AM, 2007. 136 p.

15.

Berliba V. Probleme de ncadrare juridic a infraciunilor fiscale. n: Materialele


Seminarului tiinifico-practic Infraciuni economice i de corupie: probleme de
ncadrare juridic i investigare. Chiinu: Academie tefan cel Mare 2007, p. 29-38.

179

16.

Berliba V., Cojocaru R. Svrirea infraciunii de dou sau mai multe persoane semn
circumstanial cu multiple controverse n interpretare i ncadrare juridic. n: Revista
naional de drept, 2008, nr. 2, p. 66-72.

17.

Bodea R. Drept penal. Partea special. Bucureti: Hamangiu, 2008. 708 p.

18.

Bogdan S. Drept penal. Partea special. Ediia a III-a. Bucureti: Universul Juridic, 2009.
463 p.

19.

Borodac A. Drept penal. Partea general. Chiinu: tiina, 1994. 282 p.

20.

Boroi A. Drept Penal. Partea special. Bucureti: C.H. Beck, 2006. 696 p.

21.

Brnz S., Stati V. Drept penal. Partea special. Vol. I. Chiinu: USM, 2011. 1062 p.

22.

Brnz S., Stati V. Drept penal. Partea special. Vol. II. Chiinu: USM, 2011. 1324 p.

23.

Brnz S., Ulianovschi X., Stati V. et. al. Drept penal. Partea special. Vol. II. Chiinu:
Cartier juridic, 2005. 804 p.

24.

Bulai C. Drept penal. Partea general. Bucureti: Editura Universitii Bucureti, 1987. 324
p.

25.

Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO). Proiect pentru discuii Analiza
independenei instituionale a unor autoriti i instituii publice responsabile de
implementarea politicilor din domeniul dreptului. Materialele Conferinei Naionale
Anticorupie din 9.12.2013. 59 p.

26.

Centrul Naional Anticorupie. Studiu privind dosarele de corupie arhivate n instanele de


judecat n perioada 01.01.2010-30.06.2012 (n baza unei cercetri ample a dosarelor de
corupie transmise n judecat i examinate de instanele naionale; conine o analiz a
dosarelor penale referitoare la art.191 (1) lit.d) i alin.(4), 256, 324, 325, 326, 327, 330,
333 i 334 CP RM). Chiinu: octombrie 2013. 60 p.

27.

Cherciu E. Corupia: caracteristici i particulariti n Romnia. Bucureti: Lumina Lex,


2004. 320 p.

28.

Ciuncan D. Jurisprudena i doctrina penal n materia corupiei. Bucureti: Lumina Lex,


2004. 768 p.

29.

Coca-Cozma M. Infraciuni economice prevzute n Codul penal. Bucureti: Editura


tiinific, 1974. 544 p.

30.

Codul penal al Republicii Moldova, 18.04.2002, nr. 985-XV. n: Monitorul Oficial al


Republicii Moldova, 14.04.2009, nr.72-74/195.

31.

Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu. Sub redacia A. Barbneagr. Chiinu:


Centrul de drept al avocailor, 2003. 836 p.
180

32.

Codul penal al Romniei, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.


http://www.onofreilawoffice.ro/downloads/cp.pdf. 17.01.2014.

33.

Codul penal din 24 martie 1961. http://moldovacc.md/severin/codpenal.htm. 19.01.2014.

34.

Cojocaru C. Eficiena politicilor i aciunilor anticorupie n contextul Planului de Aciuni


UE-M. Chiinu: Adept, 2009. 124 p.

35.

Consiliul Europei i lupta mpotriva corupiei. Convenia penal privind corupia i


raportul explicativ. Convenia civil privind corupia i raportul explicativ. Bucureti:
2001. 140 p.

36.

Corleanu S., Ciuncan D. Infraciuni de corupie i infraciuni privind piaa de capital.


Bucureti: Universul Juridic, 2009. 186 p.

37.

Cunir V. Constatrile tehnico-tiinifice n cazurile cercetrii infraciunilor de corupie. n:


Materialele Simpozionului tiinifico-practic internaional Rolul tiinei criminalistice n
justiia penal din 19 septembrie 2008. Chiinu: ULIM, 2008, p. 105-112.

38.

Cunir V. Corupia: reglementri de drept; activiti de prevenire i combatere. Partea I.


Chiinu: Academia de Poliie tefan cel Mare, 1999. 104 p.

39.

Cunir V. Precedentul judiciar n cazuri de corupie: din experiena Marii Britanii. n:


Materialele Conferinei tiinifico-practice Precedentul judiciar n jurisprudena
Republicii Moldova din 29 septrembrie 2007. Chiinu: USM, 2007, p. 41-49.

40.

Cunir V. Probleme de ncadrare juridic a faptelor de corupie. n: Materialele


Seminarului tiinifico-practic Infraciuni economice i de corupie: probleme de
ncadrare juridic i investigare, Chiinu: Academia tefan cel Mare, 2007, p. 29-39.

41.

Cunir V. Reflecii asupra fenomenului corupiei. n: Materialele Conferinei teoreticotiinifice internaionale Importana instituiilor democratice n asigurarea drepturilor
omului din 27-28 decembrie 2010, mun. Bli. Chiinu: 2011, p. 24-39.

42.

Decizia 1117/1998. CSJ. Mrejeru Th., Petre D., Florescu A., Safta D., Safta M.
Infraciunile de corupie - Aspecte teoretice i practice. Bucureti: Ed. All Beck, 2000, p.
58 59.

43.

Decizia 1473/1999. CSJ. Mrejeru Th., Petre D., Florescu A., Safta D., Safta M.
Infraciunile de corupie - Aspecte teoretice i practice. Bucureti: Ed. All Beck, 2000, p.
104-105.

44.

Decizia 391/1999. CSJ. Mrejeru Th., Petre D., Florescu A., Safta D., Safta M. Infraciunile
de corupie - Aspecte teoretice i practice. Bucureti: Ed. All Beck, 2000, p. 40-41.

181

45.

Decizia nr. 1035/1999. CSJ. Mrejeru Th., Petre D., Florescu A., Safta D., Safta M.
Infraciunile de corupie - Aspecte teoretice i practice. Bucureti: Ed. All Beck, 2000, p.
139 147.

46.

Decizia nr. 1085/2005. www.scj.ro. 10.02.2013. Murea M. Luarea de mit i primirea de


foloase necuvenite infraciuni de corupie. Bucureti: Ed. Wolters Kluwer, 2009, p. 122.

47.

Decizia nr. 12/2007. CCJ. www.scj.ro. 15.02.2013.

48.

Decizia nr. 129/A/1994. Curtea de Apel Bucureti, Secia a II-a penal. n: Dobrinoiu V.,
Neagu N. Drept penal. Partea special. Teorie i practic judiciar. Bucureti: Ed. Wolters
Kluwer, p. 473.

49.

Decizia nr. 1315/2008. CCJ. www.scj.ro. 15.04.2013.

50.

Decizia nr. 1381/30.04.2012. CCJ. www.pna.ro. 13.03.2013.

51.

Decizia nr. 1431/1998. CSJ. Mrejeru Th., Petre D., Florescu A., Safta D., Safta M.
Infraciunile de corupie - Aspecte teoretice i practice. Bucureti: Ed. All Beck, 2000, p.
47.

52.

Decizia nr. 1452/1999. CSJ. Mrejeru Th., Petre D., Florescu A., Safta D., Safta M.
Infraciunile de corupie - Aspecte teoretice i practice. Bucureti: Ed. All Beck, 2000. p.
69.

53.

Decizia nr. 1550/2005. CCJ. www.scj.ro. 15.02.2013.

54.

Decizia nr. 160/2009. CCJ. www.scj.ro. 15.02.2013.

55.

Decizia nr. 1647/1992. CSJ. n: Revista Dreptul 4/1993, p. 63-65.

56.

Decizia nr. 1785/2003. CSJ. www.scj.ro. 15.03.2013.

57.

Decizia nr. 1786/2003. CSJ. www.scj.ro. 15.03.2013.

58.

Decizia nr. 181/2008. CCJ. www.scj.ro. 15.03.2013.

59.

Decizia nr. 1862/1959. Tribunalul Suprem, Secia penal. n: Pascu I., Gorunescu M. Drept
penal. Partea special. Ediia a II-a. Bucureti: Ed. Hamangiu, 2009, p. 402.

60.

Decizia nr. 2158/2012. CCJ. www.pna.ro. 15.02.2013.

61.

Decizia nr. 2274/2012. CCJ. www.pna.ro. 10.01.2013.

62.

Decizia nr. 2321/28.06.2012. CCJ. www.pna.ro. 15.03.2013.

63.

Decizia nr. 2556/16.08.2012. www.pna.ro. 16.02.2013.

64.

Decizia nr. 2636/2011. CCJ. www.pna.ro. 15.02.2013.

65.

Decizia nr. 2706/2002. CSJ. www.scj.ro. 19.02.2013.

66.

Decizia nr. 2706/2012. CCJ. www.pna.ro. 15.02.2013.

67.

Decizia nr. 2808/13.09.2012. www.pna.ro. 16.02.2013.

68.

Decizia nr. 2830/2012. CCJ. www.pna.ro. 15.02.2013.


182

69.

Decizia nr. 3082/1986. Tribunalul Suprem, Sec. Pen. n: Dobrinoiu V. Corupia n dreptul
penal romn. Bucureti: Editura Atlas Lex, 1995, p.229.

70.

Decizia nr. 3952/2001. CSJ. n: Pandectele Romne, 2002, nr. 6, p. 89.

71.

Decizia nr. 5027/1970. Tribunalul. Suprem, Secia penal. n: Glodeanu R. Luarea i darea
de mit. Bucureti: Ed. Hamangiu, 2009, p. 150.

72.

Decizia nr. 540/2001. CSJ. Lex Expert

73.

Decizia nr. 566/1999. CSJ. Lex Expert

74.

Decizia nr. 1801/2010, .C.C.J., www.scj.ro Vizitat: 15.02.2013

75.

Decizia nr. 744/2004. CCJ. n: Pandectele Romne, 2005, nr. 1, p. 78.

76.

Decizia penal nr. 148/1996. Curtea de Apel Constana. n: Revista Dreptul 1997, nr. 6, p.
128.

77.

Decizia pen. nr. 370/1987. Tribunalul Judeean Dolj. Nota 1 i 2. n: Revista Romn de
Drept, 1988, nr. 2, p. 61 - 66.

78.

Decizia penal nr. 6/A/1996. Curtea de apel Braov. n: Uvat C.F. Infraciunile de
corupie n contextul reglementrilor europene. Bucureti: Ed. Universul Juridic, 2010, p.
239.

79.

Decizia penal nr. 131/1994. Curtea de Apel Bacu. Mrejeru Th., Petre D., Florescu A.,
Safta D., Safta M. Infraciunile de corupie - Aspecte teoretice i practice. Bucureti: Ed.
All Beck, 2000, p. 201.

80.

Decizie. CSJ. n: Revista de drept penal nr. 4/1996, p. 119 - 125.

81.

Deridan E. Codul penal comentat i adnotat. Bucureti: Proteus, 2007. 696 p.

82.

Diaconescu Gh. Curs universitar. Vol. II. Bucureti: Editura Fundaiei Romnia de Mine,
2006. 334 p.

83.

Diaconescu Gh. Infraciuni n Legi speciale i Legi extrapenale. Bucureti: Editura All,
1996. 222 p.

84.

Diaconescu Gh., Duvac C. Drept Penal. Partea special. Noul cod penal. Curs universitar.
Vol. II. Bucureti: Editura Fundaiei Romnia de Mine, 2006. 448 p.

85.

Diaconescu Gh., Duvac C. Tratat de drept penal. Partea special. Bucureti: C.H.Beck,
2009. 1158 p.

86.

Diaconescu H. Drept penal. Partea special. Vol.II. Ediia a 2-a. Bucureti: All Beck, 2005.
622 p.

87.

Diaconescu H. Infraciunile de corupie i cele asimilate sau n legtur cu acestea.


Bucureti: All Beck, 2004. 592 p.
183

88.

Diaconescu H. Modificri aduse structurii i coninutului constitutiv al infraciunilor de


luare i dare de mit, primire de foloase necuvenite i trafic de influen prin Legea nr.
78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie. n: Revista
Dreptul, 2001, nr. 4, p. 44 - 52.

89.

Diaconescu H. Puncte de vedere privind subiectul activ al infraciunii de luare de mit. n:


Revista Dreptul, 1998, nr. 10, p. 74 - 81.

90.

Dima T. Drept penal. Partea general. Ediia a II-a, revzut i adugit. Bucureti:
Hamangiu, 2007. 762 p.

91.

Dobrinoiu V. Corupia n dreptul penal romn. Bucureti: Atlas Lex, 1995. 336 p.

92.

Dobrinoiu V. Traficarea funciei i a influenei n dreptul penal. Bucureti: Editura


tiinific i Enciclopedic, 1983. 239 p.

93.

Dobrinoiu V., Conea N. Drept penal. Partea special. Vol. II. Teorie i practic judiciar.
Infraciuni prevzute de legi speciale. Bucureti: Lumina Lex, 2002. 896 p.

94.

Dobrinoiu V., Neagu N. Drept penal. Partea special. Teorie i practic judiciar.
Bucureti: Wolters Kluwer, 2004. 998 p.

95.

Donciu A., Castrave V., Morari V. Prevenirea, investigarea i sancionarea actelor de


corupie, splare a banilor i finanare a terorismului. Investigaii financiar-economice.
Seria Suporturi de curs. Cartea XV. Chiinu: Elan Poligraf SRL, 2009. 304 p.

96.

Dongoroz V., Kahane S., Oancea I. et. al. Explicaii teoretice ale Codului penal romn.
Partea special. Vol. IV. Bucureti: Editura Academiei Republicii Socialiste Romnia,
1972. 1035 p.

97.

Dongoroz V., Kahane S., Oancea I. et. al. Explicaii teoretice ale Codului penal romn.
Partea special. Vol. IV. Bucureti: Editura Academiei Romne, All Beck, 2003. 930 p.

98.

Duvac C. Drept penal. Partea special. Vol. I. Ediia a II-a, revzut i adugit. Bucureti:
Editura Fundaiei Romnia de Mine, 2006. 322 p.

99.

Filipa A. Drept penal romn. Partea special. Bucureti: Universul Juridic, 2008. 509 p.

100. Grbule I. Infraciuni de corupie. Bucureti: Universul Juridic, 2010. 600 p.


101. Ghid anti-corupie pentru ceteni. Chiinu: Transparency International Moldova, 2006.
54 p.
102. Giurscu C. Istoria romnilor. Vol. II. Partea I. Bucureti, 1937. 536 p.
103. Glodeanu R. Luarea i darea de mit. Bucureti: Hamangiu, 2009. 253 p.
104. Gribincea V. Salarizarea judectorilor i combaterea corupiei. http://www.europalibera.
org/content/article/25209293.html. 19.01.2014.
184

105. Grigorovici A. Infraciuni de serviciu sau n legtur cu serviciul. Bucureti: Editura


tiinific i Enciclopedic, 1976. 134 p.
106. Gurin V., Pascaru V., Ilie S. et. al. Corupia. Studii privind diferite aspecte ale corupiei n
Republica Moldova. Chiinu: Arc, 2000. 384 p.
107. Iachimov S., Stoianov S. Corupia n Modova i lupta cu ea. Chiinu: Institutul pentru
Democraie, 2007. 28 p.
108. Ivan Gh. Complicitatea la infraciunile bilaterale. n: Revista de drept penal, 2001, nr. 1, p.
98-99.
109. Ivan Gh. Drept penal. Partea special. Ediia a II-a. Bucureti: C.H.Beck, 2010. 606 p.
110. Lazr V. Drept penal. Partea special. Bucureti: Editura Universitar, 2006. 656 p.
111. Lmanu I.D. Elementul material al coninutului generic obiectiv al infraciunii.
Bucureti: Lumina Lex, 2006. 208 p.
112. Legea nr. 90/2008 cu privire la prevenirea i combaterea corupiei. n: Monitorul Oficial al
RM, 13.06.2008, nr. 103-105.
113. Legea nr. 147/2002 pentru ratificarea Conveniei civile asupra corupiei. n: MO al
Romniei, 18.04.2002 nr. 260.
114. Legea nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea
demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea
corupiei. n: MO al Romniei, 21.04.2003, nr. 279.
115. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcionarilor publici. n: MO al Romniei,
29.05.2007, nr. 365.
116. Legea nr. 27/2002 pentru ratificarea Conveniei penale privind corupia, adoptat la
Strasbourg la 27 ianuarie 1999. n: MO al Romniei, 30.01.2002, nr. 65.
117. Legea nr. 278/2006 pentru modificarea i completarea Codului penal, precum i pentru
modificarea i completarea altor legi. n: MO al Romniei, 12.07.2006, nr. 601.
118. Legea nr. 286/2009 privind Codul penal. n: MO al Romniei, 24.07.2009, nr. 510.
119. Legea nr. 365/2004 pentru ratificarea Conveniei Naiunilor Unite mpotriva corupiei. n:
MO al Romniei, 5.10.2004, nr. 903.
120. Legea nr. 571/2004 privind protecia personalului din autoritile publice, instituiile
publice i din alte uniti care semnaleaz nclcri ale legii. n: MO al Romniei,
17.12.2004, nr. 1214.
121. Legea nr. 65/1992 pentru modificarea i completarea Codului penal privind unele fapte de
corupie. n: MO al Romniei, 17.07.1992, nr. 166.
185

122. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie. n:
MO al Romniei, 18.05.2000, nr. 219.
123. Legea Republicii Moldova nr. 900/1996 privind combaterea corupiei i protecionismului.
n: MO al RM, 22.08.1996, nr. 56.
124. Loghin O., Toader T. Drept penal romn. Partea special. Ediia a III-a, revzut i
adugit. Bucureti: Casa de editur i pres ansa S.R.L., 1997. 663 p.
125. Lupta cu corupia: Rspundere penal pentru mbogirea ilicit i confiscarea extins a
averilor nejustificate. http://unimedia.info/stiri/lupta-cu-coruptia-raspundere-penala-pentruimbogatirea-ilicita-si-confiscarea-extinsa-a-averilor-nejustificate-66886.html. 19.01.2013.
126. Macari I. Drept penal al Republicii Moldova. Chiinu, 2002. 284 p.
127. Manualul judectorului pentru cauze penale. Coordonatori de ediie: M. Poalelungi, I.
Dolea, D. Srcu. Ed. I. Chiinu: S.n., 2013. 1192 p.
128. Mari A. Teorii cu privire la vinovia penal n doctrina rilor europene. n: Materialele
Conferinei tiinifico-practic internaional cu genericul Dreptul naional n contextul
proceselor integraioniste europene, Chiinu, 2006, p. 128-136.
129. Maxim M. Regimul economic al dominaiei otomane n Moldova i ara Romneasc n a
doua jumtate a secolului al VI-lea. n: Revista de istorie, 1979, nr. 9, p. 174
130. Medeanu T.C. Trafic de influen. Confiscare special. n: Revista de drept penal, 2001, nr.
1, p. 85 - 88.
131. Micu C. Cauzele care nltur caracterul penal al faptei sau rspunderea penal n cazul
infraciunii de dare de mit. n: Legea i viaa, 2012, nr. 11 (251), p. 47-52.
132. Micu C. Conceptul de corupie n legislaia penal romn. n: Culegerea Noutate i
continuitate n drept. Coordonatori: L. Crjan, I. Marian, M. Rudreanu et. al. Craiova:
Editura SITECH, 2013, p. 27-36.
133. Micu C. Latura obiectiv a infraciunii de dare de mit. n: Legea i viaa, 2013, nr. 4
(256), p. 44-47.
134. Micule L. Reglementarea juridic a rspunderii pentru infraciunile economice i corupie
n SUA i Republica Moldova: studiu comparat. Chiinu: F.E.-P. Tipografia central,
2005. 292 p.
135. Mitrache C. Drept penal romn. Partea general. Ediia a III-a revzut i adugit.
Bucureti: Casa de editur i pres ansa S.R.L., 1997. 358 p.
136. Mogldea I.I. Corupia n Romnia. Bucureti: Editura Majadahonda, 1998. 116 p.
137. Mrejeru Th., Petre D., Florescu A. et. al. Infraciunile de corupie. Aspecte teoretice i
practice. Bucureti: All Beck, 2000. 289 p.
186

138. Munteanu I., Popa V., Cuhal I. et. al. Practici de audit democratic n prevenirea corupiei.
Chiinu: Editura TISH, 2003. 88 p.
139. Murea M. Luarea de mita i primirea de foloase necuvenite infraciuni de corupie.
Bucureti: Wolters Kluwer, 2009. 191 p.
140. Nistoreanu Gh., Boroi A. Drept penal. Partea special. Bucureti: All Beck, 2002. 592 p.
141. Nistoreanu Gh., Boroi A., Molnar I. et. al. Drept penal. Partea special. Ediie revzut i
adugit. Bucureti: Editura Europa Nova, 1999. 735 p.
142. Nistoreanu Gh., Dobrinoiu V., Molnar I. et. al. Drept penal. Partea special. Bucureti:
Continent XXI, 1995. 678 p.
143. Nota informativ la proiectul Legii cu privire la rspunderea disciplinar a judectorilor.
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/NI_la_proiect
_Legii_raspunderii_disciplinare.pdf. 19.01.2014.
144. Not informativ la proiectul Legii privind modificarea i completarea unor acte legislative
(din

domeniul

organizrii

funcionrii

sistemului

judectoresc)

http://justice.gov.md/public/files/proiecte_spre_coordonare/NOTA_INFORMATIV-30-092013.pdf. 19.01.2014.
145. Not

informativ

la

proiectul

Legii

privind

testarea

integritii

profesionale.

http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/NI_la_proiect
_Legii_testarea_integritatii-07-10-2013.pdf. 19.01.2014.
146. Obreja E., Caraciuc L. Corupia n Moldova: fapte, analiz, propuneri. Chiinu:
Transparency International Moldova, 2002. 101 p.
147. Pascu I., Gorunescu M. Drept penal. Partea special. Ediia a II-a. Bucureti: Hamangiu,
2005. 759 p.
148. Pop O. Corupia i combaterea fenomenului prin mijloace juridice. Bucureti: Universul
Juridic, 2011. 396 p.
149. Popov R. Subiectul infraciunilor prevzute n capitolele XV i XVI din Partea special a
Codului penal. Chiinu: USM, 2012. 315 p.
150. Potnga A. Coordonarea organelor de drept n combaterea corupiei. n: Materialele
Seminarului tiinifico-practic: Infraciuni economice i de corupie: probleme de
ncadrare juridic i investigare. Chiinu: Academie tefan cel Mare, 2007, p. 78-82.
151. Predescu O. Dreptul penal al afacerilor. Bucureti: Editura Continent XXI, 2000. 266 p.
152. Prevenirea i combaterea corupiei n Republica Moldova: acte normative naionale. Vol.
II. Chiinu: Transparency International Moldova, 2004. 270 p.
187

153. Prohnichi V. Contextul economic i instituional al corupiei. Raport analitic RA/1.


Chiinu: Editura TISH, 2003. 64 p.
154. Proiect

de

lege

privind

testarea

integritii

profesionale.

http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/L_TIP_prefin
al-07-10-2013.pdf. 19.01.2014.
155. Proiectul de lege pentru modificarea i completarea unor acte normative, aprobat prin
Hotrrea Guvernului din 28 octombrie 2013, nr. 829.
156. Proiectul Legii cu privire la rspunderea disciplinar a judectorilor, aprobat prin
Hotrrea

Guvernului

din

28

octombrie

2013,

nr.

831.

http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/L_raspundere
a_disciplinara_final_11-09-13.pdf. 19.01.2014.
157. Proiectul Legii privind salarizarea judectorilor. http://ajm.md/public/2012/12/20/proiectde-lege-privind-salarizarea-judecatorilor/. 19.01.2014.
158. Raport privind analiza implementrii Planului de integritate de ctre Ministerul Justiiei,
Ministerului Sntii, Ministerul Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor, Ministerul
Economiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Tineretului i Sportului, Ministerul
Muncii, Proteciei Sociale i Familiei, Ministerul Educaiei, Ministerul Aprrii, Ministerul
Mediului, Biroul Relaii Interetnice, Agenia Tursimului, Agenia Relaii Funciare i
Cadastru, Departamentul Poliiei de Frontier. Anex la Raportul de monitorizare pentru
perioada 9 luni 2013. Materialele Conferinei Naionale Anticorupie din 9.12.2013. 53 p.
159. Rtescu C. et. al. Codul penal adnotat. Vol. II. Partea special. Bucureti: 1937. 707 p.
160. Romian C.R. Drept penal. Partea special. Vol. II. Bucureti: Lumina Lex, 2006. 320 p.
161. Romian C., Conea N., Tnsescu C. et. al. Drept penal. Partea special. Vol.II. Bucureti:
Lumina Lex, 2004. 400 p.
162. Sentina penal nr. 29/1998. Tribunalul Satu Mare. Mrejeru Th., Petre D., Florescu A.,
Safta D., Safta M. Infraciunile de corupie - Aspecte teoretice i practice. Bucureti: Ed.
All Beck, 2000, p. 204-205.
163. Soros Moldova, Transparency International Moldova, CAPC. Monitorizarea politicilor
anticorupie n autoritile publice centrale.Coordonatori: L. Carasciuc, G. Bostan.
Chisinau, 2013. 47 p.
164. Strategia naional anticorupie pe anii 2011-2015. Adoptat prin Hotrrea Parlamentului
din

21.07.2011,

nr.

154.

n:

Monitorul

Oficial,

07.10.2011,

nr.

166-169.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=340429. 19.01.2014.
188

165. Strategia naional de prevenire i combatere a corupiei. Editat cu suoportul


Transparency

International

Moldova.

Chiinu,

2005.

http://justice.gov.md/file/Strategii%20si%20planuri/Strategie_ro.pdf. 18.01.2014. 28 p.
166. Tranca A. Luarea i darea de mit, traficul de influen. Practic judiciar. Bucureti:
Hamangiu, 2011. 338 p.
167. urcan I. Rspunderea penal pentru coruperea pasiv. Tez de doctor n drept. Chiinu:
USM, 2010. 153 p.
168. UE, Transparency International Moldova. Sistemul integritii naionale. Pilonul
Parlamentul. Proiect. Produs realizat de Transparency International Moldova n cadrul
proiectului Sistemul Naional de Integritate susinut financiar de Comisia European.
Materialele Conferinei Naionale Anticorupie din 9.12.2013. 18 p.
169. Ungureanu A., Ciopraga A. Dispoziii penale din legi speciale romne comentate i
adnotate cu jurispruden i doctrin. Vol.II. Bucureti: Lumina Lex, 1996. 412 p.
170. Until V. Crima organizat. Chiinu, 1999. 244 p.
171. Uvat C. Infraciunile de corupie n contextul reglementrilor europene. Bucureti:
Universul Juridic, 2010. 644 p.
172. Voicu C., Boroi A., Molnar I., Gorunescu M., Corleanu S. Dreptul penal al afacerilor.
Ediia 4. Bucureti: C.H.Beck, 2008. 710 p.
173. Voicu C., Boroi A., Sandu F., Molnar I. Drept penal al afacerilor. Bucureti: Rosetti, 2002.
464 p.
174. Winzer C. Cauzele care nltur caracterul penal al faptei sau rspunderea penal n cazul
infraciunii de dare de mit. www.cjo.ro. 15.03.2013.
175. ., . :
. : , 2001. 95 .
176. .., .. . -
. : , 2001. 240 .
177. .. . : , 2000. 368 .
178. ..
, 138-142. n:
.
. : , 2002. 176 .
179. .., .. . : . , , 2005. 329 .
189

180. .. , 146-153.
n:
. . :
, 2002. 176 .
181. .. . - .
, .
: , 2002. 32 .
182. .. ,
143-146. n:
. . :
, 2002. 176 .
183. . n: ..,
.. . - . :
, 2001, p. 193-218 .
184. .., ..
. . : -,
2004. 214 .
185. .. : - .
.. : 1996. 78 .
186.

..

, 2000. 143 .
187. .., .. . . -: , 2002. 320 .
188. . . .., ... :
, 1989. 466 p.
189. ( ).
. .. . : , 2000. 228 .
190.

..

, 164-166. n:
. .
: , 2002. 176 .
191. B..
, 153-164. n:
190

. .
: , 2002. 176 .
192.

. . :
, 2002. 176 .
193. . . . .. , .. . :
, 2004. 576 .
194. . . . .., .. , ..
. : , 1993. 368 .
195. . . 2- , . .
.. . : , 2005. 592 .
196. Afolphe C., Helie F. Theorie de code penal. Ediia a V-a. Ed. Marchal et Billard. 789 p.
197. Alecu Gh., Micu C. The Status of Active Suject of Bribe-Taking. n: Proceedings of the 2nd
International Conference on Law and Social Order. Volume 1. Eds. M. Drumea, A.
Paturet, F. Ravitch. Constantza: Contemporary Science Association New York, 2012, p.
202-209.
198. Gavazzi U. Tratatto di diritto penale. Vol. I. Milano: 1910. 252 p.
199. Micu C. Llment matriel de linfraction de corruption par le Code Pnal actuel et du
Nouveau Code Pnal. n: Materialele Conferinei internaionale de criminalistic
Valorificarea urmelor i mijloacelor materiale de prob prin expertize criminalistice.
Editori C. Duvac, V. Lpdui, D. Voinea et. al. Bucureti: Agenia Internaional pentru
prevenirea Criminalitii i Politici de Securitate, 2013, p. 255- 266.
200. Micu C. The corruption in the comparative criminal law. n: International Conference
Education and creativity for a knowledge society. The fourth edition. Bucharest: Titu
Maiorescu University of Bucharest, 2010, p. 157-161.
201. Mommsen T. Le droit penal romain. Vol. III. Paris: 1907. 420 p.
202. Munteanu I. La corruption des functionnaires publics on droit penal romain. Geneva: 1931.
138 p.

191

DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII


Subsemnata MICU Camelia Doina, declar pe proprie rspundere c materialele
prezentate n teza de doctorat se refer la propriile activiti i realizri, n caz contrar urmnd s
suport consecinele, n conformitate cu legislaia n vigoare.

MICU Camelia Doina


12 mai 2014

192

CV-ul AL AUTORULUI
Date personale: MICU Camelia Doina
Data i locul naterii: 06 iulie 1976, Tulcea, Romnia
Studii:
- octombrie 1997 iunie 2001,

Universitatea Spiru Haret

Constana, Facultatea de Drept, liceniat n tiine juridice, specializarea


Drept, examen sustinut la Universitatea Ovidius Constanta;
- 16 mai 18 mai 2008, S.C. Dotis Training S.R.L. Ploieti, Certificat de absolvire,
specializarea expert n achiziii publice;
- octombrie 2006 iulie 2008, Master n drept, Universitatea Andrei aguna Constana,
Facultatea de Drept, specializarea tiine penale;
- 17 martie 24 noiembrie 2008, S.C. Extrem SRL Tulcea, Certificat de calificare
profesional, specializarea operator introducere, validare i prelucrare date;
- 25 iulie 10 august 2011, Asociaia Centrul pentru Formare Profesional i Dezvoltare
Constana, Certificat de absolvire, specializarea inspector resurse umane;
- 02 august 05 august 2012, S.C. Ttini Smart Ideas S.R.L. Bucureti, Certificat de absolvire,
specializarea Controlor financiar;
- 2008 2014, Doctorand la Universitatea Liber Internaional din Moldova, Facultatea de
Drept, specializarea Drept penal.
Activitatea profesional:
- 01.06.2006 - prezent, ef serviciu juridic i personal n cadrul Consiliului Local Tulcea
S.C. Agropiee S.A.;
- 21.09.2004 31.05.2006, Consilier juridic n cadrul Consiliului Local Tulcea Direcia
Administraiei Pieelor;
- 11.02.2004 20.09.2004, Consilier juridic n cadrul S.C. Kollant Reclama S.R.L. Tulcea;
- 22.10.2003 10.02.2004, Consilier juridic n cadrul S.C. Carniprod S.R.L. Tulcea;
- 16.07.2002 22.10.2003, Consilier juridic n cadrul Consiliului Local Tulcea S.C.
Transport Public S.A.;
- 01.09.2001 15.07.2002, profesor lb. francez n cadrul colii I.L.Caragiale Tulcea;
- 01.09.1997 01.09.2001, nvtoare n cadrul colii I.L.Caragiale Tulcea.
Domeniile de activitate tiinific:
- Drept procesual penal, drept penal, drept execuional penal.

193

Participri la foruri tiinifice internaionale:


1. Conferina Internaional Educaie i creativitate pentru o societate bazat pe cunoatere,
Ediia a IV-a, organizat de Universitatea Titu Maiorescu din Bucureti, 29 30 octombrie
2010;
2. Proceedings of the 2nd International Conference on Law and Social Order, organiyat de
Universitatea Spiru Haret din Constana, Facultatea de Drept i Administraie Public, 2 3
martie 2012;
3. Conferina Internaional de Criminalistic Valorificarea urmelor i mijloacelor materiale
de prob prin expertize criminalistice, organizat de Asociaia Criminalitilor din Romnia,
Institutul Naional de Criminalistic din cadrul Inspectoratului General al Poliiei Romne i
Agenia Internaional pentru Prevenirea Criminalitii i Politici de Securitate, Bucureti, 23
24 octombrie 2013.
Lucrri tiinifice publicate: 8 articole tiinifice, inclusiv participri la conferine tiinifice
internaionale.
Date de contact: Str. Babadag nr.4, Tulcea, Romnia.
Mobil: 0040 741238307, e-mail: micu_cd@yahoo.com.

194