Sunteți pe pagina 1din 2

Grile Dreptul afacerilor

NR. 1
1.Dreptul afacerilor este o ramura din sfera dreptului
a)public
b)privat
c)ambele rasp.sunt corecte
2.Uzurile sunt izvoare de drept
a)interpretative
b)normative
c)mixte
3.Practica judecatoreasca face parte din izvoarele
a)normative
b)interpretative
c)facultative
4.Sunt profesionisti comercianti
a)cei care exploateaza o intreprindere
b)cei care savarsesc acte si fapte de comert avand comertul ca
profesiune obijnuite
c)aceeia care se inregistreaza la Registrul Comertului
5.Printre obligatiile vanzatorilor in cadrul contractului de
vanzare-cumparare regasim
a)obligatia de garantie pentru viciile ascunse ale bunului
b)vanzatorul nu are nici o obligatie
c)vanzatorul are ca obligatie transportul bunului vandut

6.In cadrul contractului de mandat, mandatorul NU are ca


obligatie
a)sa execute mandatul cu diligenta unui bun proprietar
b)sa indeplineasca mandatul cu diligenta si prudenta pe care o
manifesta in propriile afaceri
c)sa-si asigure substituirea
7.In lupta unei conventii contrare mandantul este obligat
a)sa puna la dispozitia mandatorului mijloacele necesare
executarii mandatului
b)sa il garanteze pe mandator impotriva viciilor ascunse ale
bunului
c)sa foloseasca in executarea mandatului mijloace
dolozive(necinstite)
8.Societate in Nume Colectiv este o societate
a)mixta
b)de persoane
c)de capital
9.SA este o societate
a)de persoane
b)de capital
c)ambele raspunsuti sunt valabile
10.Declansarea procedurii insolventei are loc prin
a)incheerea motivata pronuntata de judecatorul sindic
b)la cererea oricarei persoane interesate
c)din oficiu

NR.2
1.NU sunt izvoare ale dreptului afacerilor
a)codul civil
b)constitutia Romaniei
c)juris prudenta
2.Obiceiul este sinonic cu
a)doctrina
b)legea
c)cutuma
3.Uzul se defineste ca
a)o practica irepetabila
b)o practica izolata
c)o practica indelungata
4.In sistemul romanesc, deptul afacerilor
a)este o ramura infiintata o data cu intrarea Romaniei in UE
b)este o ramura a dreptului privat
c)este o ramura de sine statatoare
5.Testamentul facut de un prfesionist comercial in favoarea
altui profesionist comercial reprezinta
a)un act de comert obiectiv
b)un act de comert conex
c)un act civil

6.Pentru infiintarea unei Societati in Nume Colectiv este


necesar sa se incheie un
a)contract d esocietate
b)un statut
c)un contract de societate si un statut sub forma unui act
constitutiv
7.Emblema unei societati este un atrbut
a)facultativ,de identificare a societatii comerciale
b)este sinonim cu firma societatii
c)este un elemen obligatoriu
8.Contractul de mandat
a)poate fi doar cu titlu oneros(remunerat)
b)poate fi doar cu titlu gratuit
c)poate fi si cu titlu oneros si cu titlu gratuit
9.NU reprezinta obligatie a cumparatorului in cadrul
contractului de vanzare-cumparare
a)plata pretului
b)obligatia de garantie contra evictiunii
c)obligatia de a platii suma convenita la locul prevazut in
contract
10.SRL este o societate
a)de persoane
b)de capital
c)mixta