Sunteți pe pagina 1din 6

PREPARRI DE SOLUII.

PROPRIETI

CONCENTRAIA SOLUIILOR
Soluia este un lichid omogen care conine doi sau mai mulicomponeni. Unul din
componeni se numete dizolvant, i predomin cantitativ fa de celalalt component,
substana dizolvat.
Concentraia este o caracteristic esenial a unei soluii i reprezint raportul dintre
cantitatea de substan dizolvat i cantitatea dizolvantului (solventului) utilizat. Exist
numeroase moduri de exprimare a concentraiei soluiilor, n funcie de unit ile de msur
n care se exprim cele doua componente (dizolvatul i soluia sau solventul).
1. Concentraia procentual
1.1. Concentraia procentual de mas: reprezint cantitatea de substan dizolvat,
(exprimat n grame) din 100 g de soluie.
,
ms = md + msolv.
unde: c%m - concentraia procentual de mas [%] ; m d - masa solutului [g]; ms - masa
soluiei [g]; msolv. - masa solventului [g].
1.2. Concentraia procentual de volum: exprim numrul de litri de dizolvat din
100 l de soluie.

,
Vs = Vd + Vsolv.
unde: c%v - concentratia procentuala de masa[%] ; Vd - volumul solutului [l]; Vs - volumul
soluiei [l]; Vsolv. - volumul solventului [l].
Acest mod de exprimare a concentraiei se aplic atunci cnd componentele solu iei
sunt gaze.
2. Concentraia molar (molaritatea) reprezint numrul de moli de substan
dizolvat ntr-un litru de soluie.

unde: m - concentraia molar [mol/l]; md- masa substanei dizolvate [g]; Md - masa molar
a solvatului [g]; Vs-volumul soluiei.

3. Concentraia normal (normalitatea) reprezint numrul de echivaleni-gram de


solut dintr-un litru de soluie.

unde: n - concentraia normal, [val/l]; md- masa substanei dizolvate [g]; Ed - echivalentul
gram al solutului, [g]; VS - volumul solutiei [l].
4. Concentratia molal (molalitatea) este definit ca fiind moli de solut la 1000 g de
solvent.

unde: a - concentraia molal, [moli/1000 g solvent]; Md - masa molara a solutului, [g];


ms - masa solutului, [g]; msolv- masa solventului [g].
5.Fracia molar
Considernd o soluie binar ce conine n1 mol solvent i n2 mol substan dizolvat,
atunci fraciile molare x1 (a solventului) i x2 ( a substantei dizolvate) sunt:

unde: x1 + x2 = 1.
6.Titrul solutiei
- reprezinta cantitatea de substanta dizolvata, exprimata n grame, ntr-un mililitru de
solutie.

unde: T - titrul solutie, [g/ml];


md - masa de substanta , [g];
VS - volumul solutiei, [ml].
Alte relatii utilizate n calcule de concentratii:
c

1. Cte Kilograme acid sulfuric 60% H2SO4 i cte kilograme oleum 60 % SO3 sunt necesare
pentru a prepara 60 Kg oleum 6 % SO3 ?

MODEL DE REZOLVARE

Vom rezolva un sistem:


ms1 + m s2 = ms3
md1 + md2 = md 3 se refer la masele dizolvate de acid sulfuric n cele trei soluii.
md2 = masa dizolvat de H2SO4 din soluia de oleum i care este suma dintre masa de acid
sulfuric existent i cel format dintre apa i SO3
md3 = masa dizolvat de H2SO4 din soluia de oleum REZULTATA i care este suma dintre
masa de acid sulfuric existent i cel format dintre apa i SO3
n care se noteaz cu:

-ms1= x (kg)
-ms2 = y (kg)
Se exprim md1.2,3 n funcie de x i y.
Calcule
1. Calcule pentru soluia 1
Se calculeaz la soluia 1 de 60% H2SO4 masa dizolvat de H2SO4 :
Dac n 100 % soluie de acid sulfuric ..sunt.60% de acid sulfuric
Atunci n x (kg) soluie de acid sulfuric..sunt.md1 (kg) acid sulfuric
m d1 = 60 x/ 100= 0,6 x H2SO4
2. Calcule pentru soluia 2. O soluie 60% oleum are: 60% SO3 i 40 % H2SO4
2. 2.1Se calculeaz la soluia nr. 2 de oleum SO3 60 % cantitatea SO3 dizolvat i H2SO4:
Dac n 100 % soluie de oleum ..sunt.60% de SO3..40% H2SO4
Atunci n y (kg) soluie de oleum..sunt a (kg) SO3.b(kg)
a = 0,6 y SO3 (kg); b = 0,4y (kg) H2SO4
2.2. Se calculeaz cantitatea de acid sulfuric format de SO3 cu apa.
SO3 + H2O = H2SO4
1kmol SO3.1kmol H2SO4
80 kg SO398 kg H2SO4
0,6 y..c
c = 0,6.98/ 80 = 0,735 y H2SO4
2.3.Se calculeaz masa total de acid sulfuric din soluia nr.2:
md2 = 0,4y + 0,735 y = 1,14 y (aprox.)
3. Calcule pentru soluia rezultat de oleum, soluia nr.3 :
3.1 Se calculeaz masele de SO3 i H2SO4 (kg) :
100 % oleum .sunt6% SO3.94% H2SO4
60 kg oleum..arede

d = 60.6/100= 3,6 kg SO3


e = 60.94 / 100= 60-3,6 = 56, 4 kg H2SO4
3.2 Se calculeaz masa de acid sulfuric format de 3,6 kg SO3 cu apa :
1kmol SO3.1kmol H2SO4
80 kg SO398 kg H2SO4
3,6 kg..f
f = 3,6. 98/ 80 =4,41kg H2SO4
3.3 Se calculeaz masa total de acid sulfuric din soluia 3:
m d3 = 56,4 + 4,41 = 60,81 kg
4. Se rezolv sistemul :

0,6x + 1,14y -0,6x-0,6y = 60,81-0,6.60


0,54 y = 24,81
y = 45,94 kg
x = 60-45,94=14,06 kg
R : 45,94 ; 14,06

2. Reactioneaza 200 g solutie NaOH 20% cu 200 g solutie HCl 18,25%. Sa se arate daca
reactia este totala.
3.
Se da 100 g solutie x% H2SO4, care dizolva 13 g zinc. Se cere x.
Se amesteca doua solutii ale unei substante cu raportul molar: H : S : O = 1 : 16 : 32,
astfel: - 800 cm3 solutie 4% cu = 1025 kg/m3
- 500 cm3 solutie 54% cu = 1435 kg/m3
Despre ce substanta este vorba? Sa se determine concentratia procentuala, molara,
normala, molala si titrul solutiei finale.
HxSyOz
4. Se amesteca:
- 1,2 kg solutie H2SO4 4,9%
- 2 l solutie H2SO4 0,2M;
- 1 l solutie H2SO4 0,2 N;
- 0,25 kmol apa.
Considernd denstitatea solutiei ca fiind aproximativ egala cu 1 g/cm3, sa se exprime
concentratia solutiei finale n toate modurile posibile.

1. Reactioneaza 300 g solutie KOH 28% cu 500 g solutie HNO3 12.8%. Sa se arate
daca reactia este totala.
2. Reactioneaza 500 cm3 solutie H2SO4 51% cu = 1,4 g/cm3 cu 500 cm3 solutie
KOH 50% cu = 1500 kg/m3. Sa se arate daca reactia este totala.
3. Se da 200 g solutie y% HNO3 care dizolva 4,8 g magneziu. Se cere y.
4. La neutralizarea a 500 g solutie z% H2SO4 se consuma 28 g KOH. Se cere z.
5.Ce cantitate de substanta este necesara pentru a obtine:
a) 250 g solutie 35%;
b) 50 g solutie 2,5%;
c) 2 kg solutie 10%;
d) 0,8 kg solutie 20%.
6.S-au dizolvat 20 g dintr-o substanta cu raportul molar Mg : S : O = 3 : 4 : 8 si s-a
adus la 3 l de solutie. Densitatea acestei solutii este 1125 kg/m3. Despre ce substanta este
vorba? Sa se exprime concentratia solutiei n toate modurile posibile.
7. Se amesteca doua solutii ale unei substante cu urmatoarea compozitie procentuala:
H = 3,06%, P = 31,63%, astfel:
- 400 g cu c = 13,76% si = 1075 kg/m3
- 200 g cu c = 44% si = 1575 kg/m3
Despre ce substanta este vorba? Sa se determine concentratia procentuala, molara,
normala, molala si titrul solutiei finale.
8. Se amesteca doua solutii ale unei substante cu urmatoarea compozitie procentuala:
H = 2.06%, S = 32.65%, astfel:
- 500 g solutie 20% cu = 1140 kg/m3
- 300 g solutie 60% cu = 1500 kg/m3
Despre ce substanta este vorba? Sa se determine concentratia procentuala, molara,
normala, molala si titrul solutiei finale.
9. Se amesteca:
a) 400 cm3 solutie de HCl 0,4 m cu 0,8 l solutie HCl 0,1 m
b) 600 cm3 solutie H2SO4 0,5 n cu 1,2 l solutie H2SO4 n.
Se cere m si n a solutiei finale.
10. Se amesteca:
a) 0,4 kg solutie de NaOH 40% cu 600 cm3 apa distilata
b) 0,4 l solutie CuSO4 20% cu = 1,2 g/cm3 cu 0,6 l apa distilata..
Se cere c% a solutiei finale.
11. Se amesteca:
a) 400 g solutie H2SO4 40% cu 600 cm3 apa distilata. Se cere c% a solutiei finale.
b) 500 cm3 solutie H2SO4 0,5 m cu 500 g apa distilata. Se cere molaritatea si
normalitatea solutiei finale.
11. 49 g solutie 10% H2SO4 se neutralizeaza cu x g solutie NaOH 8%. Se cere x.
12. 400 g solutie 28% KOH se neutralizeaza cu y g solutie 6,3% HNO3 .Se cere y.
13. 300 g solutie 11,2% KOH se neutralizeaza cu z g solutie 49% H2SO4. Se cere z.
14.Se amesteca:
- 600 g solutie H2SO4 20% cu = 1,14 g/cm3
- 600 g solutie H2SO4 60% cu = 1,52 g/cm3
- 600 g solutie H2SO4 14% cu = 1,09 g/cm3
- 0,25 kmol apa.
Sa se exprime concentratia solutiei finale n toate modurile posibile.