Sunteți pe pagina 1din 1

Item

1*
2*

3
4*
5*

6*
7*

8
9*

10*

11

Baremul de verificare i notare pentru profilul umanist BAC 2015 pretestare


Etape, rspunsuri i norme de evaluare
Specificarea
punctajului
Pentru completarea corect a spaiilor libere din tabel
1x8=8p
Pentru fiecare rspuns corect..................................................................
Pentru scrierea corect unei proprieti fizice.................................
Pentru indicarea corect a domeniului de utilizare...................................
Pentru scrierea corect a ecuaiilor reaciilor chimice** ..................................

1x4=4p
1p
1p
3 x 2 = 6p

6p

Pentru fiecare rspuns corect..............................................................................


Pentru scrierea corect a ecuaiilor reaciilor chimice** ..................................
Pentru analiza i notarea corect a condiiilor problemei ................................
Pentru determinarea corect a m sb.(HCl).......................................................
Pentru determinarea corect a M(HCl)...........................................................
Pentru determinarea corect a ( HCl)....................................................
Pentru determinarea corect a ( NaCl) dup proporie (scris n ecuaie sau
notat aparte): ..............................
Pentru determinarea corect a M(NaCl) .......................................................
Pentru determinarea corect a m(NaCl) ..........................................................
Pentru notarea corect i utilizarea corect a unitilor de msur
Pentru notarea corect a rspunsului
Pentru selectarea corect a cuvintelor din paranteze
Pentru alegerea corect a perechii de electrolii............................................
Pentru scrierea corect a ecuaiei reaiei (EM, EIC, EIR) ..
- pentru toate formule corecte n EM..............................................1p
- pentru stabilirea corect a tuturor coeficienilor n EM .............1p
- pentru toate formule corecte n. EIC............................................1p
- pentru stabilirea corect a tuturor coeficienilor n EIC............1p
- pentru toate formulele i coeficienii n. EIR.............................1p
Pentru fiecare ncercuire corect.......................................................................
Pentru scrierea corect a formulei de structur semidesfurate a substanei.....
Pentru completarea corect a spaiilor libere din tabel.......................................
Pentru scrierea corect a formulei de structur semidesfurate a omologului..
Pentru scrierea corect a denumirii omologului................................................
Pentru analiza i notarea corect a condiiilor problemei .........................
Pentru stabilirea corect a coeficienilor n ecuaia reaciei chimice
Pentru determinarea corect a M (C2H5OH)..........................................
Pentru determinarea corect a ( C2H5OH).............................................
Pentru determinarea corect a ( O2) dup proporie (scris n ecuaie sau
notat aparte).....................................................................................................
Pentru determinarea corect a V(O2) ............................................................
Pentru notarea corect i utilizarea corect a unitilor de msur .
Pentru notarea corect a rspunsului
Pentru scrierea corect a ecuaiilor reaciilor chimice**..

1x4=4p
2x2=4p
1p
1p
1p
1p

8p

1p
1p
1p
1p
1p
1x7=7p
2p
5p

1x6=6p
1p
1x4=4p
1p
1p
1p
1p
1p
1
1p
1p
1p
1p
2x4=8p

Pentru scrierea corect a formulei chimice.......................................................


1p
Pentru scrierea corect a dou proprieti fizice..............................................
1 x 2 = 2p
Pentru scrierea corect a ecuaiilor reaciilor chimice**..
2 x 2 = 4p
Pentru scrierea corect a unui domeniu de utilizare.........................................
1p
* Itemii, marcai cu asterisc (*) conin sarcini cu caracter divergent i presupun mai multe variante de
rspuns / metode de rezolvare.
* Itemii nr. 5 i 10 (rezolvri de probleme):
- la calculrea sau m a substanei dup ecuaia reaciei, se cere argumentarea calculelor prin
corelaiile respective, notate direct n ecuaie sau aparte;
- dac la o anumit etap a rezolvrii este comis o eroare de calcul ce duce dup sine modificri n
calculele urmtoare, eroarea comis se depuncteaz o singur dat;
- pentru rezolvarea corect a problemei prin orice alt metod se va acorda punctajul maximal.
** Pentru ecuaiile chimice: toate formule corecte - 1p, stabilirea corect a tuturor coeficienilor - 1p.
12*

Total
punctaj
8p

6p

9p

7p
7p

6p
7p

8p

8p
8p

Total: 88 p