Sunteți pe pagina 1din 46
Legea lui Lucifer Colaborarea cu | i lesan sont na rates oven wie, | dtp ri Eee ei pe tae hear ron ig sens i Cea wa inne bn #18 cess eyo ae ‘re eva cia get. ee ened acer: A DEZBINA PEN ooeae te lagea animal, recompenseaca Penta a aie fv luce ump su eam nts cine face ele. Eu etcer.- Sunt tin Bain cost suet 9 De fecare dats De care dat cin Santo Colaberatoa ine dc ce ste bine ce ester? — Stn Baie in ccd ca ueiag fe neo seer Pees iar ater decry cu mize? ~ nersele Stipe Baer of sun creat pure le ui Luce, pent a sep uc Lucifer, sunt eu, esti tu, suntem not, y u ite r Oe eared ind lg monies mi dear deta, sunt Oe care dt cin aly .2aves* ma degra ded a sant ce Oe ew i cane fh ma gab ed es sg t 8 cind ms sap lei nu consent’ mel, sunt ude 5 De ice dats cd mg Noncolaborarea J cut olegees ms, lnmenue coLaBor is retrag dea oat Dime a i a mg ac, $8.8 pmb pe cere vicios at ma sm prabyesc " Nu ai consider pe ¢ rca lout iia pen mine mi face. vind sie feature {ef est ret pe cari latesc penta a obtine pace, secuntaten, tet a ube ata ia oe bit penne acre am eam {et ot de sca exe: pute, bans, Ei NU, sufetul meu » it~ deca sl ert a mea cern sil ia as. Mor pe A. imi schimb ob AORATOARE rive Si tot est 116 *Bbinle sane Colaborarea cu Lucifer ucler eeu dvzare inl 9a vl, Bele. este cel cae serve. Raul, cl axe deserves {eeompenseach bree pedepsind tu Petr. btn favre sale built wae cumpira suet se plats foarte cur, (at ost sult mes? ‘De fecare data cand actoner din rc, im vind sufletul. De icare data cin cumpar seca potece, i vind ult Suto Colaboratoce ah Luce. oncolaborarea cu Lucifer J eat alegerea mea Arm les 3 nor in cea ce pve a tie. ItRERUP COLABORAREA MEA CU LUCIFER 1 etn de a ote nivel sce sai uma cose pe nen superar sa infer. mala dc in ae vn i suvrane NU, sufletul meu nu mai este de vinzare pt ~deaeat dats ent dela solemn cu dene cn erm mic: Renn stra, lo opeele la splendone sale” enura ume ucterana 2 ius a pure 5 als ob a stig su fa. Mor err moar eras pen wat. ‘A, mi schimb obligatia de supunere. Ores compramis Fc ehimboe ‘omplet de rece, de 180" 3 ded suet MIs ghd de. ig acl nde ms once Sc tot sec, tot este pret. Nu am neo inl: spun ana nccongentl mel Ce berate Este simp pr. Tac va! [117 il fubest pe Lucifer "i vintatea mes in preen transom fc Ine Sei mae ibucrd pe careoma am det ese de bp Ltr {uc Sune, nan cle cede mel tnete mele Sun eu pissin autjudecare 5 nonperisune, cer, sunt, pis8 in uct shicarea mea cu pie yi Sant resis rent a at acest fugu ale scene ag anne: sgraa let de tna ma pre? Osage fa legior? Sunt preg 8 renun ia control StS abandon nts me desi incangenta may ni site pe le a ce a li lc mgd), ‘mutes pent sara nga pe crea non (fc ml dou sama de absurditatea xb rei vad peda precien oexperiots dvinay INT DIEZEEA, sunt tot sunt cfr * Sunt iubire nema, iubesc tot bese pe Lucier. Ti permite tot hi Liter ‘MCI BINE, NICI RAU, TOTUL ESTE DIVIN! [118 | GANDIREA | Gandirea creeaza J sia toi din prop aera pe cae am cr J bea set net | Scedctmn see dns de cane Sunt incongient Gna meas ne Ete debrangat de la le Fao! Este guverat de Este diamante Polver Pinal. Cee: De exemruy ie tie ma vo ib oe eo esi 8 cats Sunt congtienti ste gat de i, ste gua esile ibe ao sven GANDIREA CREEAZA Gandirea creeaza materia ‘incu to dn propre expen gen ceca. atria pe are am cea este maniestrea conceta a andi mee abstract. Stores materi pe care am ear fie starea gid mae ac staeo gin le determin caltatea reais mee ‘ice determina trea gnc mele? vel meu de cngtierta de fint create sour Suet incongtient ei mea est its inca mea se dnt cu FUCA, ete debra de nina ste quverata de Egat Vink a rcv jos reas materia ge. te rarmoni inte ict materi Pekur Pintle ner pe Pmt oe exons rd hv avea cancer? = deol un cancer Me fracas vo dun anit op oh? ~ ma ipustsc supa red dvs ru tig oarumitaprvocare?—reugesc8 oct ed cd nu wo rey? regen (red 3 cop sunt ingot ~ntélne numa asemenea opi (fed afta umana ese prfitoare? = unt paca, Sun comgtient: cate mea ste neta. Canta maa se hanete cu UBRE. ste gat de ia ste guverata de suf \iveaz a cent ina read materia sb te amaie ne spit 9 mate Plc Pama. rez paras pe Pama (119 Creez cea ce cred cé sunt Oupa chipul 5 ATAOATA. NU STAM GEER, Foc umasen, ACM, ta (eeam 3 eam obit rea Spat mic Dap ee tot ino Te anit aha pla eke Ht eet hele noe Sun eataare 5 1. Imi blestemam trecutul umn Sdn. Mu ama de aes. date. Prin mee { ‘Am creat trac espe Bucs St ude mi bic, td sb ease ree fost eat den nett males ce ping exasta rk nh pent mie ie Profs. Toate acstea ny unin aa le. Dacé ma fase se cr ees. ura amc ced fae ons rea at late ato exter pnd lauren sna te cpa men Sui gemanen Meam ped fami, Pe Pim. Tries infer Deva, prec ram anata sa eau! Dec, rea tot cee Sunt bona iach, expenientle pe. recasting retni sun sing Sant lind de eres de eserinene litera nt sna 2. Creer presents ad 04 ne 2 RATam Prezentl. Dunes 5a cel ats eg Alea gin te AU fost 2e bun siete ite 2 ne nv indepines dine, ind a adesam rug penty amt tunes ate fostbolnaa, mse ims un Ymca. In genera, eam satu de soars eu Stun, coi sndtog, Ama am ais frie manifest pe ea vin, sli ravi cum am puis, 3: Ma temeam de vitor. Dune Voi crea vitor, 20S destin — ce ms rea cum sunt abe W cite Sut neta mpol pe venir supa chil ae rant. tam cru eam scutt denim Unsere a imo ct gen 1 ete, Mian regi baiwea ct deine ne voi gin sunt Mam rit ine an bit cu mode, am satay untae ein ee itis tam cé um Dunrece dee oe cag monfestin mater rents Fie cat lr mele, atv ence Pa Se relate Nita mas tei ink mam sper, iam on dams tpl pein mand sdecettend iam hit apes en {aean lense dink Dorm Dunmore ten . [120 Oupa chipul sf imaginea me -ACUM, Mt AMINTESC CINE SUNT EU, y ree tt in re moment. merc ES Sun ceatoare crea cela timp. ier pads pe Pint ‘Am creat trecutul meu. Tot cosa cei. indnplt, ca yorha espe bureau despre suri, despre ferie sau despre neler, fost eat deine. Scum sunt bie prs, am cet ttl din wre erry mie. Cresile mele vecte reflect inde mea de tue. Dera, recumo gid, tara indi mee im indca dat eam ait Su nc ealtate, aerate ate din Ceca! Dec in asum responsable ru culpabitates) ca hie a tot ees ce am rt I sere cele bua pnts ‘perienle e ae eu fea cea. Le accept cue Cg) 9 recut 2. Creer prezentul meus is ear moment li mse, po paras sau infer, acura Su sulin, ere sou neterice a Alera gin mee cu spit su cu matena cu a" saucy .2 aye", ealtatea sau cu ua, eet exact cratic se ‘nantes pe oo wes in cpa prezent Sun rt de elites nea vin, ure noni de armas cane inst Am tera sh reac dvtatea re i 8 crer in ad istantney paca nia. Pot wanslorma nil i au, dite of e0. Voi crea vitorul meu. ot cea ce mise va intr, va cee ea, Scum sunt Dizee neltt, vi rea numa iar maa, up cipal aseminare mea: sina, pospertate frre. atta timp it pnea mea va mine aliniat cu tata mea, ct vol gd sun Diezew,cmportindynprecum Diezea. icumeu Sunt bite nlitat, cu mal ent lc pet i, Do soda experiments bool, vie, renrocre...m voi flta pen ate mans materia ale gd mele esa materi zo ta de reoitate.Neodat, oui va ma ff de cea ce umeaze 8836 lng, penta ce sant ea cee rer Nu a eva st va Intra rici ma tem de rea ce eva intl, sm aie Sim sn contle itr, Rimi aneoat in moment presen, ME esti i abandones divine med nae, [124 Gandire de-a gata Gumi gandireaaltora Pte. viewindym sft an eativtia mean dearer enenon ‘eile eal ae alto autor le ne ini etericare une, Dunner "Oi srg aceas gine, gandinea unica Santer pe pun de c 21090 hme unc, Nowa Ondine Mondilsodicatré mondii co anyon mondial unico mond unc, oral med noone Pe gnu complet lpsite de ens ream, 1 area de cde muncé sti nesta Teradata wee ca demic cet ont nbn 5 cet cu xcept bo unde xe blgnney CEP Pet ama: nse A pet a obo cetteaal AManipularea r vointel sate, Pia nice pose incredina Manpulorea met penta impede Doran =3 excite emt ca meta cre Fizic —> POLUAREA FZICAZin ingore de lie cuptar mien racereaprodiec roa preci rowoac dogene incuajre psi upto cir inasuete ce mu para, Iroc dep Mosicare ce raponal, bose Vion 2020", uu Sice spi de every ‘Manipularea mental inseam revi fap cneva sac own ce wet, ace st mee mpotriva if! sale, Feira se ntpla acest uc este necezaramemtinea pesoane pin te ileal posta in incagtema pent ar ala cin see avira: oDiezee creatoare suveona refit, in creina ce este 0 centr ups litt Manpularea mena cont in mene persoane int tare de content animals ei 0 mpi 8 ating ntatea sa intra cap este da cine root sup, ‘ogramats8 execute nl sub comand. Se exerci a te iver Fag caresustine miles gina, eropona care hrnete gine; ental cae cones gna crests POLUAREAIFZICASncetnirea,ingreunarea, blocaresorganismulu 1. Wanzarea de alimeote degenerate rica”: adi, clan, praise chi, PROBLEMA ese cents de sutoititileascunse taninai llle 10” penta» provoca free Poate fora despre once se cate un accident. oprabuie fanaa, canal cap mata seat cn apr nee sai OconeDi ILUZIE: 2. Une REACTIA jet esas protecie. atte OTRAGEDIE ees promowee sli precnizald Daca manures eal ata presun popular d b una poet J stn sft SOLUTIA sunt sri Mista rr a ee Ay’ a3 a8 (MASACRE Autoritatile vor sa TERORISM Wscou | onamigacs STATELE Cais | wnirectertietene \ LY “mms ine Montreal. | \ ~ y /AMERICH | Instat fect Drerlomms | 11 septembrie Politehnic”™ = se raiser —_/f sci scatter, Teena Aacerea resamenmenae —\ eS )/ “atin ||P | patrou* | < cy | | coareSeeeca | tee kan nace | i | | | | | career 1 owe, | Stes, “— | aos |sechesrors conor dna pee UVACCINARE FINANCIAR | sbiiesurstconoigsine pol mondial’ " Srottias \ 7 ra Argentina Creator eo eth Popes acim repuindaes door TERORISM | Povhcnatz ce vpe rwsmaritnt dec Spon [| STATELE ert orl S77 acted < UNITE ALE ‘nasacort AMERICHL 11 septembrie 2001 Uri peeps not aturarea nro, “ones tors D, stwona sigan secur pub samo ‘enact redaceen “Sirsces popups de opusior de ce OM cae Banca Mondial “Feoncre esuor Tatas ‘sree surat, stot pedoie ‘tor sma waco Vrs mundi ‘madmen pert ‘inane HM ese ‘Shes populate ‘ono ‘cane santinckeace Ine Be prow ‘eocncone Ong uate Oe prot - rw a ‘unt vino é *Abuz ritualice *Manipulare mentala* CREM He © Rapire® *Cobai umani* +MASACRE* ° Aptis scx »Pedofilies sRetele si itualurisatanicee - Prostitutie- * Pormugrafies “Terorism- eASasinates “Celebreaza tot.” - Osho [132 “Extorsiune- Este infernul! sac anain tench Inelegem cb lata am compli set dr Este infernul! Trebuie rai fp tot cea ce incr in sce et rea nas. Lisa ofr est foarte Lng ‘Mutua acest rr, risa ede uri in cea mod. Ni Congtentim fptl a Stipinit Bal conduc ea, ir mili veer tat stu su subodonate ‘ealzam cay exist js lngstegen cam cabin eat: constatam c lege ter cde, inti an ne isa recitigay de putes; recunastem cl Care elu grave sue spe es vino de compat’, sev c3 democrat sen pec eam pero once ce Acan stem regi pant reatat. DPregatsarearostem aintatea rons, estore nl regis dim prontate rnp emi di 0 Preis ne ream c vata xt came Presi ssp de wntatesngutn verre Pret wanstrmam eoarey na Peat acetm adol pe care a ut ‘Prehisb regdsin el vet $38 ie! A eb simingem experimestrea mater pa la capt pnt a ela fp ces um dice autodstrogere. Ne pintam ge dar mori cesind ete cl a ei, "Lumen suave. 3 ne bucutam de rile pe ae am nceput le veer, eo ‘ave ne deranjaz cate ne fa 53 pe tot sub ser inti: ota. siti le. musi ropes noast persoana, Pentru ca aici! numa ace aflé problema. Secieatea exe ond prsoaneor aro cama edule ne eden in acest ond ‘ace meet pera constata roar cre septs nine osine divas | ‘tbo Si muftumin personel are parc la acest ore. Sri lores nga fe ses nt- sarin ndesptibla, Oce judcare conden pins or v2 ins ateva deci i relum 58 ne asumim responsabitatea define cetoare ce lubes permite oul 53a 38 ne gemite tatu. mu nud dar Coy A tebut sa expeimentim materia nla opt pert a afl carlo mu sim io absolut ii neliitatl Orie exper este vn. Tt est eft u am crest ner pe Pint ds chp asarinaen me. Ete uit eden cngtent ca ‘unt Dezea sma comport pecan e, pane aa prada e PEM dps cul serine rea | UMANITATEA mare. Et ona cae mies rea uma, Pet ami tla propria meu nivel de consti ext sunt 8 md ries in oginda urn ‘avala nivel tea cum en face inl su acl de sndate, Api cee ce seintampa,»pune acest informa i conte sv ba wes af unit 11. faerecomandleneesare pent meerarea candi sale. conde mele Pent asm fae opin supa tri de sult @ uma, indepaezs prvesc demoavea sa, dn dou ung 1. ofcarea poral sprivnatee:ivolatia i evoluia, ene ascensiunea neimitats 2 ogres evolutie ome nmaez ) { TIENT base S © LY involutie 4-RP-vH Invatutia si e Involutia ee stern a supa Conde safle Ac deviate cess schinbs nl a vant Evoluta eset sein consent d meu reat. Misune Ascensiunea + Dea ng inte plea. Contints creer sale vai ersoana este pron Pozitia prezen Asta ait la ul de a ead Sune in fa ain in faa de Si me bucurim! Involutia si evatutia Involuta ese fza in timp cis deco ume als a ize mea ch $a suet a uprima. Lume incre matea conten spit corp conde suet cet a raza ta timp ctu sa cantena de ce sot deirat in elie oul cb oul neste deat oti. Aceast schimbare de coniena teas la ealiate exe prc cuiminat al expec rl, ans in mod ral lta. Dei i ma rent cass, volutia este fat in nul ctl descopar experimenter avira hme a eli eden const de cine sunt eu, We eventual asensoner pera funa cu spit me crater. Mise indeplint Ascensiunea nelimitata a constientet De ng neg clr, congtinaevlueard ste mult ma cat la soe dct lo plecare,Congenta nu reesearancdat. Eo rw pote det sa pagesere Vitro ‘oestriol vr de a un manent a all Uno stgneaz, mai sles tune cid pessoana este profnd if io mate, Aor sei in satu ma ales atin cid persona sa tet a cata, Conte va ree iateauna, i acest ct 8 v8 int in inp face esr de incu, ein el ae deere ~ de evolu In ocest debt rien, sep cale npc cel mal mares sos Pozitia prezenta sti ast ao tua cate post prea prado, Pe de aa, valuta ange interstate sa maxima. Material ind ma aspandt ca nit Ploneta ea pe pct dea se autodstuge. Pe de at parte, conbenia ete inn od astonomi (teva persone se treaes nal conga colec a vrai eri vzand cu ‘och Ste in ata une conjunc ca pail. Se pave c sintem pe pnt de 1 ro ristrnae masa, take ruta a cngtene urane. Assim lo transformare cellar a 956 umane! ‘Ca to cee cea stp maint in wb cum unantatea, n 23 ‘eli faa deluge, acersines content pu se antes dectint-un mod Taare sum pent moment. Seconstat, dada atest asocetil mss 3 bier note, 2 valor rose, a stupor neat. Pera exper 32 uae nate donde att de re. Tl se prabete, Bravet Asst la moat lan azo, Ace haababu er nan ar mat mare, ns eam conan de exten At, sunter. arp cam dent Content de exstea aces cata lees" est sesoperea a cee C2 cauti de mi dean adevarata roast natu dina cee ot Sa ne bucurim! Dowd capcane de evitat Inwnen apt imenua nth oases la a am mot pi, meio de genera purer fens eationam pin emote contuie ‘imaTOARCERE In TRECUT Ime bes, nd avean tin 8 im cn oi runt, nasa Ii rp vate wre ea epecatcndeamanc i be Aid tle oof sven un a. roa og cee fic orien tsp Uh supers manptoe oman stot, umes qu de Wn. Sen nis te ese tase 9 secre cask ona mune expan ‘nny degtsn! sta, bz ened lige, sera cri {ot fl ete, Dot ol cv ei ve orca toate acess? ‘ie prone eres orgs sac anti, ane fost rate 9 vehi ds nd odes pti ne Const, aunt suveantte ‘dal, Ror lo. rpre be murt spualte Egtt fae abs nk $8 ein lp, Crs aot eat de tain Honenason, a “a aes At) ia os ec rev 9 oe eae ¥en tlle ct ext he prviegat le pk aba si 2 PROMEETARE IN VITOR! ‘agoa vito ple dn prevent. Ae vito deaemand west. Tecut rac itor mor, swans, cu atta ma, Ineleg 8 aco pie oun asemenea vitor conduc a disperare ga sinuidere, Wu sunt sues cin vis proce tal de sncier ma les in nl ere, despre cia, aw au i vad 3 ce sent sunt prea precip Si vcagigeexstenan Corsa de aserenes oat orn de dispar: pasiunea puterni peat bani Fuga dupa ban, se rabes 58 snga ban ct ml po. Sou mancese preci bile int ala un loc de mune peculeaz3crstrea acl lays, cumpar lt ene. cin i, rinse poate inca un mac. Fate aceste inde mu canaaitem ene Asta ne dori nlc aeviat? tortie ne anunt pide mae in unto 282 an De unde selec a fo idem, acd chi le reat. ese ach in tae eget Burst Dx cu adevat 8 contnus ia pe aineva ne creze vitor” up chip 9 aserminaes ecu, pe ae ele Lay cat de aemenea A constitui o eo 8 TRAST Ate ts ec. (a vitor car Tipu spa leh ee ln acdc ste Tie preerrs i congtinicons DINTOTDEAUNA TATE autntii |i TOA domes eau amg it Aries Diezea, tan Peles a Trerestete a sos A constitui o aleee suver risa TRALST cu aden? 50 reise utente? asa vitor, aren este det o rece 2 eta inp spa sane tu les nel 9 tec a acne. In cord cu ste conten a "Wet penn, acum, Pr a den pst ie dese 5, inl ata, Ficongenveongien cs | -icaleomt shi baneoeama en on at 9 TOA ete seat barToNA Aint de ine ett Diezea, vinta intioar 3 tot a tate, attreatore eazazac al Wat famtasmele hiner atora (wet itor sunt dc ia, a reafatea est aceea pe care o cree in cae ci Tree asst rg copra, Si debut desi ae! SOARTA UMANITATI SE AFLA IN MAINILE TALE! 137 Ori ma desavargese, ori sunt complice” neck de Souzenaie MANUAL DE UTILIZARE Divinitatea mea cotidiand DIVINITATEA MEA COTIDIANA LeGEm JUSTITIA SI JUSTETEA Poumics ECONOMIA SI FINANTELE INDUSTRIA $1 COMERTUL PELIGUA, SPIRITUALITATEA 51 DNINITATEA FAMILIA Socierarea (159 DIVINITATEA MEA COTIDIANA ‘cum dav ceil Rene apa sean. ame va ips experinta a coan c eve sia sa sean Malin, ee ceva inlee: idee sale de constonta. Apo, obstacle nite: fice eredinele sale Inna, ce sale concrete: dessvgiea sa, A precum Dizeea, esto aventar continu. inseara a face ttl exact ives dest aint. ste ctr lascinant in acer. "Was paris de Rena este lis nara a ane imprest noua a expres Niciodat nue scune sé action aca Su all dacs a, Nora inmate ce tebul 53 aclu, Papi tu adv este aeoo Deschie pint, sche) nea, primest nfomata, Apa a0 58s impezeac.. § mabe 8 mata Pisteaa cee ce spine cova Siren a exes ce nu vibe ine. REBELLA|)= RENA _REALIZA da, daaar React ala cscursu sunt de Rena i) va permite s8 ocala ied decontinta lo caret af in acest moment. cu pre ln acest subet. Am pus loalea, Nu om ‘pus .evluen” sc att ma putin je. Oimpotn rivet el de content eet aga cum et ma press de tate, ‘RAZL, RAZ, RAZIE acd ex ners. erator furos, OPRESTEt neta find est pe clea pluesi ing Pin. RAZ inc 0 data... ine de mine de Rena, dentnag ime. Aeest uu va face bine tt ct regi planet, Penta cb VIATA ESTE 0 COMEDIE! LeGeA: JUSTITIA SI JUSTETEA pate mens ama congora pecum ize, Aces deplate se mane dn inerer Jeet ate pe eli ca pe mine ins seit. ste og egal al chit, inana juste externa este ari zr, ca eg cave decugcin ea, Este !NJUSTTA a este log ingatai linet ‘Tustitie Sau justete? fst dus dea usta exterioar, hart pe fc, ncnformtat geo aia ec awrontp. Justetea intertara inert pe gt, peas lest JUSTETE pa sesh emaowe as onic i nes pee ‘eens elias, pera sing woe ices inde INJUSTA qUsTA 1 Rena ale ume lgea re interaaain, Ftd dutate, id cofic: sabes vepturie ea eg mi sup Lg mea este in limita am ga Sunt suerana, sunt autrtatea supe, adr, mu asp ect fa [142 Orepturile Ofc lege © he permite Saul, Aden une i tmp ce ent do rita, de. Nature vin Wine cu atit ma putin inseam sac ino eu Rena reo Sais 9 reo come sito inane sade pec eee insti Legile si Sti Am constant ‘cu i pu nt Lnsistem cae inte ela abo, ste suc nc cant {uate mat doc ie anoae pent 3 am asa: 4 nay lncontient, pent A uci et is fo. Consideat ea Perms. cine dei ec ne controle spare de constng Spin Banco Orepturile mete divine nelimitate fc lge ete 0urrpare dept dine Carta depron et os. Cine pamite sm ecuoasc epee, ate Gnd em ett? eile bre ‘2u le. Adel est anu le serves intrest mle de ae, ene ane: nip ce ale deserves inteesle meee mes ag vec ine !w ext nc lege nu ext ar integl iste eal alt in jut, ocah pols lita, degnup..et neat dept Nature vn neo rane ne cone rept egal nlite Hanne ai Nien: ug poate impune lege asa lca, rime nae dep ace 3 (att ma putin conde, a pedepseasca, 4 ete sau racompenseve. Dac fae insane consider spe in apart cu aa peroons int ncaa suger ‘nario. _ Rea, eae am eat acest sistem dented cho semana ne Suntrust cine ins, Diezea, tc ese iui atu cand cont, nm 5 rua, crime de feamajsateimpotva dnt mele inti, Cin bien ste cesta dualate. Mal tine mor dct. am ptt. Ma sap ler tora. Fanfezapaatl de justi cu impoitel tavele pe cate plese usec St jade pe cea. i ipseyte expec lat ce mie ins conan pe eh. ez insti pe Pama ne det de mies crezusttea D2 im apart. Legile si Stipinii Banilors Am consatat apt c agile sunt ote acest ham 8 ct mi pun nr asspa sister de jst cre predomi, Ln ste cr interes um. Mi se pare ust uma ch dc se clara bo este pes uci Mol mut det attest obligor °8 ud naz contort sean ichisourea icy ct uit mu ata ex mal deca n prin clo uci a rama gant pe un monument care are unite crip: Au mut ecu fe onoare penta aha patria deviate a «am ag. incangtenteasanate pe tere! cde mtr dete 0 Incongint, peat a sem rterzsle unig ‘dees cn 1, cd bie in une de tres fate a oe. Consideratca ceva, este nea cont a ceva un, ste ess. cine decide est ru sc ste bun? ~ Sp Bat se ne conzleaza cine rt de sister legal dite a opaat de conse: quveramenta jai, post, ita cael Stinini Banlr conc hanes, Sta Bane fc ingle Laglseres Stim Banke Evolutia legit Logea reflect trea de ret unarnth Car oe pein pe datas bie au, fa india eo promne in canotntel pecan le posed Jesper biel su ect cee nossa din vol est. A apa oath 1 doze ie mane s ert a toearea une i Jeti te un prod al sith cave conde a separ NU ESTE FRICA, NU ESTE LEGE. Fu, Rena, ma sup conten re Lega a evo 9 evoluae nc paral ergo inollevalui ca nivel de ® £4 Rena am toate rapture sm eno ico leg, OG id BR, ay Si hina 3 ma spun consent ele. DREPTUL CUTUMIAR (0), legea paman are ost dat oameniar in anthtate de ite inept roe te oteeacs pesean, Sa nasa i wna amen, Splat vin dace nun peut. Mme est iowa atta san este dovet DC est Barat pe bus, js, dept. Face ne cont de intege pe ecu se enua la dus en lc, tsa fae stot. ec call aga cm fi dos cmmpore el cu ne use aa 2S Pe eee noe repro smonent a aa Fear persoan se bce protects OC. Not ma poate forat accep un contac fr cansiimant un xz conar ete vera despre extranet Contac este nai cn att mu peste confines deptuiorue enone, hep gorantate prin DC. soa natura est era Ae we rept absdute rept a iberte personal, pla secre etl a propietate Persoana natural se anaes cere minuscule legate, es excep init, renuele rece are, De exempl:ohn zoek: Kenedy. Lista seri apa este orb despre un sing sume. Cee dou puncte seri ede, su cin fai Flin care sie ume pe un ocuent eter ipl eat 9 ad ~ atu sau atl ~pesane cute, 46 DREPTUL ROMAN (OR), legea matii si dreptul canonic lta oges mn rot tt de hie so 100 it det sagen una creel pence Ingun ona grenange. ‘Stipuleaaa c& exist vind in momentul in care exist lipss de conformitate n faa leg, har dc peta eet eee fin ere sar Cone pene ora hens piety tg dete nest DR te bt pe nore mse Wp dead npn ape oars In faa autoritilor; nu tine cont decdt de documente, Coduil Comercial Uniform (UCC: Ulm Caneel al) oone pe iegs ats piesa mi ste cmplei mete stage pn oc DC Crea pean a arc, a sip) nce mat dev ment Und dtl MEMBERSHIP red aed eet en. ainsi es ment un priest conn tpt bra ean over oes ecm | Sita abot atoll pera asa pecan ee nbok— DR provine din regul si produce regulamente si codur, Este vorba despre legile private ‘are sant epicate nei anuite catego de persone, arecum egeaimpodiuli pe vent, Se mpl ce se ph peice aie non onus DR voter uo prsoand artifical wntate Ingle Sov0epescond ors, feta, moat, cet de om, Pesan rile sponsbl, inde ust fn eben tre espa ceo pie Ee pss, safle did scoas in afara lei dune 2 DG plerde rept de af 2 oj de DC Porn web fe lua Pesca Sf numa es ibe Sted Inntegine ef DR. Devne un lav egal care poadrumelede sons, ana, te Pesoana artic soe mmole cu ere ajc, eporate i "Numel precedpreruree, De exemply, KENNEDY, JOHN FITZGERALD. i ‘eet nue ese un arn. Treble cect su andosat cu senna ttre si. shoe sc snerporat = entitat icant itrun crf suet slik ade linia = materi fr pict ‘S.A aes ccctate anoint = Fir Stet Legea in Marele Portret ‘rit nam uaa ele cu depaie, vom rane in ius adt tip it evo comport preci ne paranecaverane pus prop ea itera, ConstinteilorsPest mam juss Sau pent o ue ai just treble exam la compro ens jest, rat rte, S8 deer ct ma repedeconien de vintatea moat ners, i unm autitatea yi supunees Noi aver fost rept ra aver nee de LEGEA IN «MARELE PORTRET» L LEGITIMITATE| CONSTIENTA te pi = aaa Toate drepturile Drepeuri multe Justege TN exist bine gras, ot este divin lubirea permite cout Persoana diving Constient3 estuaries Corp, Suflet $i Split Libertate Legea Diezeel A ma supune PROCESUL DEL a despa cals, iebt mend. de pat pune cd revinova? verdict mai degraba decat lege a Dune, supuere in faa or eft de ropa sa sane in fp cin PROCESUL PAPC unit einai Anat 3 epota superionic imi plete nie pte Cu 0 scandal inci propria sa constint ast ean maa. .Cum goat vat $5 reads 2 espa Total sf rma cre ties ita de om care a ste dja ratagonst. et et Este acta PRINCIPHLE DE | or serve pent at lorcu ciel de to 1. Principle fem ‘plana atv 2. Prine a ost, parca la isra 3. In conse le il impasite n A ma supune legii sau propriei mele constiinte PROCESUL DE LA NURNBERG a seve colt Stora publi de care a vat pte m rea ee, cost sau ou Yost jade mai crminl a cb nes ma derab ce ale dep tap spyitor peu etl comer tal cel de dalea !8tboi mondial, fect ay acuzat inp cd a cms cme de eb Inui sau pat unin i nuoufcuteva dct 8 ure nl super k.Vinva au nevinovai?Vetcl ost voeat. Vinovad pent cas-2usupus ordineloraltora ‘mai degraba decat propre lor constine, sector 2 invent o lege supers lege lu Dunes, cate ordon spuneea in fata propel cnn Au stl fp cb ‘supunere in faa orinelor rime nu eibereazs pesoan de espns pe cae re fai de propa sa conga cha dacs toate lege DR imu spureea cess a personel in faa odineo superior i mina congtint sale PROCESUL PAPON. Ile celeb» ant oc in Franaacum ia ai Papon ea un nal funconar ub regina Vichy (Pea) tiple del dla rebel moda, ‘ordonat a deport rumcrosi wee agile de concen Sa sus odor superiors Ca an itn, fost intent un proces pet cis patna Lani. pledt reins, retetid op cd» ct leva det eines nde prime. Cu toate acest, a fost feu responsabi de ace al, consider vnovat candannat incisor Ind varste sale foe ewansate Trebula sh ascute de ropria sa constina 3 nu de ordinele primite. “Zar Jean-Michel Dumay a prezetat roel Papo preci 2 ec despre otra aman" .Cum poate ine devin compe ls crime impotvaunantiin™ 9 neat vocal 58 ead cdc cedeacd in fata unr lc minute na proves consecne, 2 aspun el. Tou sarge prin ace compromis dia compromts ev regi a races ‘uml crre ier. Tete acapte cst rs, Cea in propre’ peroae |.) Lita de omul cae fst, de om car ar treu 8. pune c este sear tun nd este dj protagonist. oul este ait de natura inet accepts teporatul Leta a fost enter ste actual ati" PRINCIPLE DE LA NURNBERG. Unie pcan au event content impact lor seve penn anareaucenor a maa Ca mate, a des slope labora 0 cu mle de bo, au declratwmstoarl- 1. Princpite afin c est bli tata 3 refuze suineessoetslor care parting cu planun acta a dstrgerea mani 2. Fine ost aia de cte Napure Unite stile member Canada stip la dstuereaunantat 3 n cansacta le decd 8 stopee once conebuti I acest ime, Dec, le nu plate cima cl oe, atta inp ct va da aceasta situate Eu, Rona, ma sup carting mle acre tf concn, INCHISOARE PENTRU CONTRAVENTI! eaperient, bincntles [aon vel mult a: mic. Este Am tit ets cant conifients de. Fpl 2 o peveste Sunbrs despre. contravent 2 ertite, maak afceva decit vgte tae deghizate care strmese footed partes eaten nec are a inten ad dels pth cite! tw cind i igercarh. One ct is Peenints ¢ Banden. Ce! mai multi cnt foarte afectati de aceste ergtve. Nivel wes de cosine alioves eats vejue oh pitese wice contravene Cer SoBe, Prin wore, fi crest vizind cu och Asa 6 fet pn sn ewe 1 ja afl Ca 9 fit cs Eee este ira nes | wel ene w tees Aw ne iat cvcim | ee wpe gam cot amelie Toate se jon, fs” ES fu cnt nora 20 vii. Mam recent in fata ince’ ia capi eestor 2 propria mea canstin re igervice eh colaoree cv m Gatem de fe degizate. Judecatrd wa weet ovsts 4 wea condonnat [a chica, Mina ps ca ar fi tre Stee leg Gi mde propa mes conginls L-am inbetat abel dca este TOU CBocacea Phen Mins ep da. ba ata atentia 03 Papen oe data pene pb ch a Spe propre ake cattns. 9 c8 ‘ia condo pentry iam aot cong te inerqrets: (tit) pombre 9 pein apere lege pint) El att de ordiele prinite diel ed el este 3 (ace inferprets. a aesto fo igre’. Te pot agua od re, sary, Rates yor ew in inchicare, de sorts davati, 2 fo initeante se vietit mele. Cove fle wal. Peter’ ofcale 1 wchicorlr este cea de a tela persone re cit de perieslase pot fevicdeae penivy sigurants pbs 150 ton. Fin wrnare shen profit Fal we eects mead cst of @ fe ges pe the nara pent pr De ai deal aecepta 0 xem Si ma prin a Piboihi men dest o3 mi Diezees, ic aps Action: entra cere prope alte op ondwere fen ind Ly vlan ptt ‘ence 0 mand wi foeftona ov smi conpter? Si sinter atit de determint <3 credem 3 avem nevi dem permic de earchcere pentry 2 condice 9 matind inc dt mv ne petem aia ls sheers Ineo i, am werd inchirieo meal 6 vigor Wi-a cervt drept grattic peril de conducere, am (ps atc’ ck mam Ori, €9 ab (awe Sind (x vlan one masini. Dasara pc ea Ne i-arvitatwiciadats ace ‘ipresic 2 fetei Un erraterestry cobrat din fais