Sunteți pe pagina 1din 28
“iNREGisTRA Camera Inregitii de Sat A din 97,06, wy LO 7 — Registrator é of ek MERLICA ACT ADITIONAL bunului imobil - constructie cu destinafie industriala (Fabrica de vinuri) cu suprafata totalé de 30,876.10 mp, amplasata in r-l Straseni, sat. Cojusna, str Lomtadze nr.4; + bunulu! imobil - incdpere nelocativa comercial’ (magazin) cu suprafata totala de 38.50 mp, amplasata in mun. Chisinau, sect. Centra, str. Tighina nr.53; > bumulul imobil ~ teren de pamant pentru constructil cu suprafata de 0.072 ha, amplasat in r+ Strasen, s,Cojusna, tr. Voroncihina, nr.6a; ~ bunului imobil ~ constructie cu suprafata de 31.80 mp, amplasata in rl Straseni, s, CCojusna, str. M. Viteazu 1873; > bunului imobil - constructie nefinisata gi dreptul de folosinga a terenulul aferent cu suprafaga de 2,305 ha, amplasata de r. Strseni, s. Cojusna; + mifloacele fixe aferente fabricii de vin, depozitate in r-l Strageni, sat. Cojugna, str. Lomtadze nr4; + mijloace de transport (Wolkswagen Multivan si Toyota Land Cruser Prado}; + mijloace circulante (vin ordinar); = milloace circulante (vin de colectie); + vita de vie plantata cu suprafata totala 605,555.00 m.p, amplasata in extravilanul s, Cojusna, r.Straseni Bunurile sus-mentionate au intrat in posesia Bancii ca urmare a exercitarii dreptulul de gaj asupra acestora, dupa ce "Fabrica de vin Cojusna” SA nu si-a indeplinit obligatifle asumate in baza contractelor de credit nc. 06-06/1/100 din 13.07.2007, nr. 06-06/1/116 din 13.08.207, 06-06/1/65 din 16.05.2008, nr. 06-06/1/76 din 04.06.2008 si nr. 06-06/1/149. din 25.11.2008 $1 au fost procurate in baza contractelor de vanzare-cumparare, inchelate intre -Alsvit-Print” SRL si "Banca de Economit” SA, care actioneaza in numele S.A. ,Fabrica de Vin Cojusna’. ¥ 3,800,000 lei - pentru completarea mijloacelor circulante ~ procurarea materiel prime si aceesoriilor de vinificatie (sticla,ambalaj, eticheta etc.) Sumele datorate Bancli potrivit contractului de eredit menfionat erau garantate prin: 1) contract de gaj inregistrat nr. 06-06/1/010-g din 04.03.2011 asupra mijloacelor circulante (Vinuri de colectie), incheiat cu ,Alsvit-Print” SR.L. (actuala ICS .Alsvit-Vin’ SRL) la valoarea de gaj de 2,012,400.00 tei (Inregistrat in Registrul gajului bunurilor mobile); 2) contract de gaj inregistrat nr. 06-06/1/010-g1 din 04.03.2011 asupra universalitagii de bunuri, mijloacelor circulante (vinuri ordinare), Incheiat cu ,Alsvit-Print’ S.RLL. (actuala ICS -Alsvit-Vin" SRL), la valoarea de gaj de 1,300,000.00 lei (inregistrat in Registrul gajului bunurilor mobile); 3) contract de ipoteca nr. 06-06/1/010-g3 asupra bunului imobil, constructie cu destinatie industrial (Fabrica de vinuri) si dreptul de folosinta a terenului de pamént aferent, amplasata in rl, Strigeni, s. Cojusna, str. R. Lomtadaze nr. 4, incheiat cu ,Alsvit-Print” SRL {actuala ICS ,Alsvit-Vin" S.R.L), la valoarea de ipoteca de 23,498,704.00 lei (autentificat otarial, Inregistrat la OCT); 4) 5) 6) 8) % 10) 1) contract de ipoteca nr. 06-06/1/010-g5 asupra bunului imobil, constructie nelocativa si dreptul de folosinta a terenului de pamant aferent, amplasat4 fn. Strdsenl, s. Colugna, st. M. Viteazu nr. 1872, incheiat cu .Alsvit Print” SRL. (actuala ICS ,Alsvit-Vin® SRL), la valoarea de ipotecd de 37,031.00 lei (autentiicat notarial, inregistrat a OCT} contract de ipoteca nr. 06-06/1/010-g6 asupra bunulul imobil, constructie nelocativé nefinisata si dreptul de folosinfa a terenului de pamant aferent, amplasata in rl. Strdgent s Cojusna, incheiat cu ,Alsvit-Print’ SRL. (actuala ICS ,Alsvit-Vin" SRL), la valoarea de Ipoteca de 940,907.00 lei (autentificat notarial, inregistrat la OC’ contract de gaj inregistrat nr.06-06/1/010-g7 asupra mijloacelor fixe (vase de inox, pompe, Seneratoare, 162 poziti), aferente favricit de vinuri, incheiat cu ,Alsvit-Print” SRL. (actusla ICS .Alsvit-Vin" S.RL), la valoarea de gaj de 5,706,141.00 lei (inregistrat in Registrul gajului bunuritor mobile); contract de gaj inregistrat nr. 06-06/1/010-g8 asupra mijloacelor de transport, Incheiat cu