Sunteți pe pagina 1din 105

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T R l R E nr.___________
din ____________________________.

f
Chiinu
Guvernul HOTRTE:
1. Se aprob i se prezint Parlamentului spre examinare proiectul de lege
pentru modificarea i completarea unor acte legislative.
2. Ministerul Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor, n termen de
pn la 3 1 decembrie 2015, va examina, elabora i prezenta Guvernului spre
apobare mecanismul de calculare i ncasare a taxei pentru folosirea drumurilor
Republicii Moldova de ctre autovehiculele nenmatriculate n Republica
Moldova, clasificate la poziia tarifara 8703 i de ctre remorcile ataate la acestea,
clasificate la poziia tarifar 8716 (vinieta).
3. Ministerul Mediului, n termen de pn la 3 1 decembrie 2015, va
examina, elabora i prezenta spre apobare Guvernului mecanismul de calculare i
ncasare a plilor pentru poluarea mediului stabilite prin Legea nr.l540-XIII din
25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului.

Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea i


completarea unor acte legislative
Prim-ministru

CHIRIL GABURICI

Proi
ect
LE GE
cu privire la modificarea i completarea unor acte legislative
Parlamentul adopt prezenta lege organic.
Art.I. - La articolul 10 punctul 8 din Legea nr.845-XII din 03 ianuarie 1992
cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 1994, nr.2, art.33), cu modificrile i completrile ulterioare, prima
propoziie va avea urmtorul cuprins:
Neindicarea sau indicarea incorect de ctre agentul economic furnizor n
factur/factura fiscal a preului de livrare pentru o unitate, fixat de agentul
economic productor al mrfurilor produse pe teritoriul rii i a mrimii adaosului
comercial cumulativ, sau a preului de achiziie pentru o unitate pentru mrfurile
importate i a mrimii adaosului comercial cumulativ, n cazul livrrii mrfurilor
social importante, a cror list este aprobat de Guvern, se sancioneaz cu
amend n mrime de 10% din valoarea tranzaciei cu mrfuri social importante,
dar nu mai puin de 500 de lei pentru fiecare factur/factur fiscal.".
Art.II. - Articolul 131 din Legea nr.146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la
ntreprinderea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.9),
cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum
urmeaz:
alineatul (2) va avea urmtorul cuprins:
(2) Ministerul Finanelor va selecta i aproba anual, pn la 1 februarie,
lista societilor de audit pentru auditarea situaiilor financiare anuale ale
ntreprinderilor, conform criteriilor stipulate la alin.(3), cu elaborarea ulterioar a
termenilor de referin.";
la alineatul (3), litera a) va avea urmtorul cuprins:
a) la situaia din 31 decembrie a perioadei de gestiune precedente, n Anexa
la Licena pentru desfurarea activitii de audit s fie indicai cel puin 2 auditori
certificai;";
alineatul (3) se completeaz cu litera c) cu urmtorul cuprins: c) s aib n
derulare anual, pentru ultimii 2 ani, cel puin 10 misiuni de audit ale situaiilor
financiare anuale, cu emiterea raportului auditorului.".

Art.III. - Articolul 89 din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind


societile pe aciuni (republicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2008, nr.1-4 art.1), cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se
completeaz dup cum urmeaz:
la alineatul (1), propoziia a doua va avea urmtorul cuprins:
(1) Ministerul Finanelor va selecta i aproba anual, pn la 1 februarie, lista
societilor de audit pentru auditarea situaiilor financiare anuale ale societilor n
care cota statului depete 50% din capitalul social, selectate conform criteriilor
stipulate la alin.(11), cu elaborarea ulterioar a termenilor de referin."; la
alineatul (11) litera a) va avea urmtorul cuprins:
a) la situaia din 31 decembrie a perioadei de gestiune precedente, n Anexa
la Licena pentru desfurarea activitii de audit s fie indicai cel puin 2 auditori
certificai";
se completeaz cu litera c) cu urmtorul cuprins:
c) s aib n derulare anual, pentru ultimii 2 ani, cel puin 10 misiuni de
audit ale situaiilor financiare anuale, cu emiterea raportului auditorului.".
Art.IV. - Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat n
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediie special din 8 februarie 2007), cu
modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum
urmeaz:
1. Articolul 5 se completeaz cu punctele 401), 43) i 44) cu urmtorul
cuprins:
401) Instrument de plat - dispozitiv (dispozitive) personalizat (e) (cardul de
plat, telefon mobil etc.) i /sau orice serie de proceduri (tehnice - coduri PIN,
TAN, alte tipuri de coduri, login /parol etc. sau funcionale - transferul de credit,
debitarea direct) convenite ntre utilizatorul serviciilor de plat i prestatorul de
servicii de plat i folosite de utilizatorul serviciilor de plat pentru a iniia un
ordin de plat.
43) Sistem informaional computerizat - produs software destinat pentru
automatizarea evidenei financiare, contabile i fiscale, inclusiv gestiunea i
controlul
vnzrilor, din toate domeniile de activitate ale economiei naionale.
44) Mostre de mrfuri - orice articol care reprezint un tip de marf al crui
mod

de prezentare i cantitate, pentru mrfuri de acelai tip, l exclude de la folosirea sa


n
alte scopuri dect pentru obinerea de comenzi pentru mrfuri de tipul celor pe care
le
reprezint.".
2. La articolul 7, alineatul (5) va avea urmtorul cuprins:
,,(5) Contribuabilii care au subdiviziuni n afara unitii administrativ-teritoriale
n care se afl sediul central (adresa juridic) prezint pentru acestea din urm dri
de seam fiscale i pltesc impozite i taxe (cu excepia taxei pe valoarea
adugat, a accizelor, a taxelor destinate transferrii n fondul rutier i a
impozitului pe venit din activitatea operaional) la bugetele unitilor
administrativ-teritoriale de la sediul subdiviziunilor.".
3. La articolul 8, alineatul (2) se completeaz cu literele c 1) i c2) cu
urmtorul
cuprins:
c1) s utilizeze sisteme informaionale computerizate, softuri pentru maini
de cas i control, certificate la Comisia de certificare a Ministerului Finanelor, n
modul stabilit de Guvern;
c2) n cazul agentului economic care livreaz sisteme informaionale
computerizate, softuri pentru maini de cas i control, s certifice aceste sisteme
informaionale computerizate, softuri pentru maini de cas i control la Comisia
de certificare a Ministerului Finanelor, n modul stabilit de Guvern.".
4. Articolul 14:
la alineatul (1) litera c), cuvintele ,,din investiii i financiar" se
exclud; la alineatul (3), textul ,,i (34)" se nlocuiete cu textul ,
(34) i (35)".
1. La articolul 15 litera a), cifra ,,27852" se nlocuiete, n ambele cazuri, cu

cifra ,,29640".
2. La articolul 19 litera a), dup textul ,,cu excepia plilor n bugetul

asigurrilor sociale de stat i a primelor de asigurare obligatorie de stat," se


introduce textul ,, , plilor menionate la art.24 alin.(20).".
7.

Articol
ul 20:
litera g)
se
abrog;
se completeaz cu litera v) cu
urmtorul cuprins: ,,v) dobnzile de la
valorile mobiliare de stat.".
8. Articolul 24:
alineatul (3) se completeaz n final cu textul ,, , cu excepia celor
reglementate de prezentul articol";
se completeaz cu alineatul (51) cu urmtorul cuprins:
(51) Prin derogare de la prevederile prezentului articol, art.26 i art.27,
deducerea uzurii i cheltuielilor pentru ntreinerea, funcionarea i reparaia
autoturismelor folosite de persoanele specificate la grupele minore nr.112 i nr.121
din Clasificatorul ocupaiilor din Republica Moldova, deductibile conform
prezentului titlu, se permite doar pentru un singur autoturism pentru fiecare
subdiviziune a agentului economic, inclusiv sediul central al acestuia.";
la alineatul (13), cuvintele ,,aprobate anual de ctre conductorii
ntreprinderilor" se nlocuiesc cu textul ,,aprobate de autoritile de specialitate ale
administraiei publice centrale, mpreun cu instituiile de specialitate, cu avizul
Ministerului Finanelor, conform modului stabilit de Guvern.";
la alineatul (16), cuvintele ,,rapoartelor financiare", n ambele cazuri, se
nlocuiesc cu cuvintele situaiilor financiare";
se completeaz cu alineatul (20) cu urmtorul cuprins:
,,(20) Se permite deducerea cheltuielilor anuale suportate de ctre angajator
pentru primele de asigurare facultativ de asisten medical ale angajatului n
mrime de pn la 50% din prima de asigurare obligatorie de asisten medical
calculat n sum fix n valoare absolut stabilit pentru categoriile de pltitori
prevzute n anexa nr.2 la Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002, pe anul
respectiv".

9. La articolul 26 alineatul (2), cuvintele ,,bilanul contabil" se nlocuiesc cu


cuvntul ,,bilanul".
10. Articolul 27:
la alineatul (10) litera a), cuvintele ,,valoarea de bilan" se nlocuiesc cu
cuvintele valoarea contabil";
se completeaz cu alineatul (121) cu urmtorul cuprins:
(121) ncepnd cu perioada fiscal 2014, se permite deducerea uzurii
mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit i puse n funciune n perioadele fiscale
anterioare anului 2014, valoarea crora a fost inclus la venituri impozabile ale
contribuabilului. Uzura acestor mijloace fixe se calculeaz reieind din valoarea
reflectat n bilanul contribuabilului la situaia din 31.12.2013.".
3. La articolul 28, cuvintele ,, de exploatare", n ambele cazuri, se

nlocuiesc cu cuvintele ,,de utilizare".


4. La articolul 31 alineatul (3), cuvintele ,,regulamentului aprobat de Banca

Naional a Moldovei" se nlocuiesc cu textul ,,I.F.R.S.".


5. Articolul 33:

la alineatul (1), cifra ,,9516" se nlocuiete cu


cifra ,,10128"; la alineatul (2), cifra ,,14148" se
nlocuiete cu cifra ,,15060".
14. Articolul 34:
la alineatul (1), cifra ,,9516" se nlocuiete cu
cifra ,,10128"; la alineatul (2), cifra ,,14148" se
nlocuiete cu cifra ,,15060".
15. Articolul 35:
la alineatul (1), cifra ,,2124" se nlocuiete cu cifra ,,2256", iar cifra ,,9516"
se nlocuiete cu cifra ,,10128";
la alineatul (2) litera b), cifra ,,9516" se nlocuiete cu cifra ,,10128";
la alineatul (3), textul Tutorele i curatorul minorilor n vrst de la 14 la 18
ani" se nlocuiete cu textul ,,Curatorul minorilor n vrst de la 14 la 18 ani i
tutorele legal", iar textul ,,alin.(2) lit.d)" se nlocuite cu textul ,,alin.(2) lit.b)".

16. Articolul 36:


la alineatul (1), cifra ,,10" se nlocuiete cu cifra ,,2";
la alineatul (6), textul calculate de angajator, precum i a sumelor primelor de
asigurare obligatorie de asisten medical" se exclude; se completeaz cu
alineatul (8) cu urmtorul cuprins:
,,(8) Patronilor li se permite s deduc plile efectiv suportate aferente
indemnizaiei pentru incapacitate temporar de munc cauzat de boli obinuite
sau de accidente nelegate de munc, conform art.4 al Legii nr.289-XV din 22 iulie
2004 privind indemnizaiile pentru incapacitatea temporar de munc i alte
prestaii de asigurri sociale.".
17. Articolul 44:
alineatul (3) se completeaz cu litera c) cu urmtorul cuprins:
c) pierderile aferente returnrii activelor livrate n anii precedeni, sumele
reducerii de pre, disconturilor i rabaturilor acordate/primite n perioada de
gestiune pentru livrrile/achiziiile efectuate n anii precedeni, se raporteaz i se
deduc respectiv n scopuri fiscale n anul fiscal n care acestea au fost constatate
i/sau calculate i/sau acordate.";
la alineatele (7) i (9), cuvintele Standardelor Internaionale de Raportare
Financiar" se nlocuiesc cu textul J.F.R.S.".
La articolul 46 alineatul (3), cuvintele ,,rezervelor de mrfuri i
materiale" se nlocuiesc cu cuvintele stocurilor de mrfuri i materiale", iar
cuvintele Standardelor Internaionale de Raportare Financiar" se nlocuiesc cu
textul I.F.R.S.".
6.

7. La articolul 49 literele c) i d), cuvintele ,,fondurile fixe" se nlocuiesc


cu cuvintele mijloacele fixe";
se completeaz n final cu textul ,,Modul de aplicare a facilitilor fiscale
respective se stabilete de Guvern.".

20. Articolul 513 va avea urmtorul cuprins:


Articolul 513. Instituiile de nvmnt publice i
privat
Instituiile de nvmnt publice, prin derogare de la art.51, i instituiile de

nvmnt privat se scutesc de impozitul pe venitul obinut din desfurarea


nemijlocit a procesului de nvmnt conform Codului educaiei.".
21. La articolul 54 alineatul (3), dup cuvintele ,,angajailor rezideni" se
introduce
textul ,, , precum i cel al agenilor economici rezideni", iar dup cuvintele
,,asistena
tehnic" se introduc, n ambele cazuri, cuvintele ,,i investiional".
22. La
articolul 541:
alineatul (2)
se abrog;
alineatul (3) va avea urmtorul cuprins:
,,(3) Agenii economici menionai la alin.(1) care, la situaia din data de 31
decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, au obinut
venit din activitatea operaional din livrri scutite de T.V.A. sau din livrri scutite
i impozabile cu TVA n sum de pn la 600000 lei, pot alege regimul de
impozitare prevzut de prezentul capitol sau regimul de impozitare aplicat n
modul general stabilit. Alegerea regimului fiscal se realizeaz prin indicarea lui n
politica de contabilitate a agentului economic.";
se completeaz cu alineatul (31) cu urmtorul cuprins:
(31) Agenii economici menionai la alin.(1) care, la situaia din data de 31
decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, au obinut
venit din activitatea operaional din livrri scutite de T.V.A. n mrime ce
depete 600 000 lei, aplic regimul de impozitare n modul general stabilit.".
23. Articolul 542:
alineatul unic devine alineatul (1);
se completeaz cu alineatul (2) cu urmtorul cuprins:
,,(2) n scopul aplicrii prevederilor prezentului capitol, valoarea returului
de marf sau a discontului (reducerii) urmeaz s micoreze mrimea obiectului
impunerii n perioada fiscal, n care a avut loc returul de marf (s-a acordat
discontul), inclusiv n cazul n care vnzarea mrfurilor respective a avut loc n
perioadele fiscale precedente.".
24. Articolul 544:
alineatul (2) va avea urmtorul cuprins:
,,(2) Calcularea impozitului se efectueaz anual. Achitarea impozitului la
buget se efectueaz n rate, trimestrial pn la data de 25 a lunii urmtoare

trimestrului corespunztor.";
se completeaz cu alineatele (21), (5) i (6) cu urmtorul cuprins:
,,(21) Contribuabilul are dreptul de a trece n cont impozitul pe venitul din
activitatea operaional, achitat n orice stat strin, n condiiile stipulate la art.82.
8. Contribuabilii care au filiale i/sau subdiviziuni n afara unitii
administrativ-teritoriale n care se afl sediul central (adresa juridic) achit
impozitul calculat la buget corespunztor sediului central (adresa juridic) al
contribuabilului.
9. Persoana responsabil a contribuabilului care a iniiat procedurile de
ncetare a activitii este obligat, n termen de 6 luni de la primirea unei astfel de
decizii n conformitate cu legislaia in vigoare, de a prezenta Darea de seam
privind impozitul pe venit din activitatea operaional.".
25. Capitolul 101 se completeaz cu articolul 696 cu urmtorul
coninut:
Articolul 696. Modul de calculare, achitare i declarare
10. Calcularea impozitului pe venit se efectueaz prin aplicarea cotei
impozitului asupra venitului lunar impozabil.
11. Calcularea impozitului se efectueaz lunar. Achitarea la buget se
efectueaz pn la data de 25 a lunii urmtoare lunii de gestiune.
12. Darea de seam privind impozitul pe venit se prezint nu mai trziu de
data de 25 a lunii urmtoare lunii de declarare.
13. Formularul i modul de completare a drii de seam privind impozitul
pe venit se aprob de ctre Ministerul Finanelor.".
26. La articolul 75 alineatul (2) litera a), cuvintele cheltuielile de conducere
i
generale de administrare" se nlocuiesc cu cuvintele cheltuielile administrative",
iar
cuvintele standardelor internaionale de raportare financiar" se nlocuiesc cu
textul
I.F.R.S.".
27. La articolul 76 alineatul (3), cuvintele ,,standardele internaionale de
raportare
financiar" se nlocuiesc cu textul I.F.R.S.".
28. Articolul 793:
la alineatul (2):

la propoziia a treia, cuvintele ,,n original" se nlocuiesc cu textul ,,pe suport


de hrtie n original i/sau n form electronic.";
dup propoziia a treia se introduce textul ,,Modul de atestare a rezidenei
prin intermediul certificatelor prezentate n form electronic este stabilit de
Guvern.";
se completeaz cu alineatul (9) cu urmtorul cuprins:
,,(9) Modul de atestare i confirmare a rezidenei Republicii Moldova n
scopul beneficierii de prevederile Conveniilor (Acordurilor) pentru evitarea
dublei impuneri ncheiate ntre Republica Moldova i alte State se stabilesc de
Guvern.".
29. La articolul 83 alineatul (2) litera b), cifra ,,9516" se nlocuiete cu cifra
,,10128", iar cifra ,,27852", n toate cazurile, se nlocuiete cu cifra ,,29640".
30. La articolul 84:
la alineatul (2), textul ,,i (1 1)" se exclude;
la alineatul (3), cuvintele sediul central" se nlocuiesc cu textul sediul
central (adresa juridic)".
31. La articolul 88 alineatul (6), dup cuvntul Lucrtorul" se introduce
textul
i
persoana menionat la alin.(5) al prezentului articol.".
32. La articolul 89, dup cuvntul pltitor" se introduce textul , menionat
la
art.90,".
33. Articolul 92:
la alineatul (3), textul ,,art.88-90 i 91" se nlocuiete cu textul ,,art.88-90,
art.901 - n partea n care valoarea venitului achitat depete scutirea personal
stabilit la art.33 alin.(1), i art.91";
la alineatul (4), dup cuvintele beneficiarului acestor pli" se introduce
textul
,,(cu excepia celor ce au obinut venituri conform art.901)";
se completeaz cu alineatul (41) cu urmtorul cuprins: (41) n cazul
efecturii corectrilor n informaia prezentat conform alin.(3),
persoanele indicate la alin.(3) sunt obligate s informeze beneficiarul plilor n
termen

de 15 zile lucrtoare de la data efecturii modificrii sau emiterii deciziei asupra


cazului
de nclcare fiscal.";
alineatul (11) se abrog;
se completeaz cu alineatul (13) cu urmtorul cuprins:
,,(13) Agenii economici specializai (intermediari imobiliari), pn la data
de 25 a lunii urmtoare ncheierii anului fiscal, prezint Inspectoratului Fiscal
Principal de Stat informaia privind contractele ncheiate de ctre persoanele fizice
care nu desfoar activitate de ntreprinztor de la darea n posesie i/sau n
folosin (locaiune, arend, uzufruct) proprietatea imobiliar, n modul i n forma
stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.".
34. La articolul 93 punctul 3), dup cuvintele transmitere cu plat parial"
se
introduce textul , mprumutul bunurilor fungibile, cu excepia mijloacelor
bneti,".
35. La articolul 96, litera b):
liniua 3, poziia tarifar 300660" se nlocuiete cu poziia tarifar
300660000, poziia tarifar 4015" se nlocuiete cu poziia tarifar 401511000",
iar poziia tarifar
481890" se nlocuiete cu poziia tarifar 481890100";
liniua 5 va avea urmtorul cuprins:
- 8% - la producia din zootehnie n form natural, mas vie, fitotehnie i
horticultur n form natural, produs, importat i/sau livrat pe teritoriul
Republicii Moldova, de la poziiile tarifare: 010221, 010231000, 010290200,
010310000,
010410100, 010420100, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705,
0706, 070700, 0708, 070920000, 070930000, 070940000, 070951000,
070959100, 070959300, 070960100, 070970000, 070993100, 070999100,
070999400, 070999500, 070999600, 0713, 071420100, 080231000, 080610,
080711000, 080719000, 080810,
080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004,
1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex.121291 - sfecl de zahr proaspt sau
refrigerat, 121300000, 1214."
36. Articolul 97:
alineatul (4) se abrog;

la alineatul (5), cuvintele ,,valoarea lor de bilan" se nlocuiesc cu


cuvintele ,,valoarea lor contabil".
37. Articolul 1011:
se completeaz cu alineatul cu urmtorul cuprins: (11) Prin derogare de la
prevederile alin.(1), agenii economici care sunt nregistrai n calitate de pltitori
de T.V.A., i care, ncepnd cu 1 mai 2015, efectueaz investiii (cheltuieli) capitale
n cldiri de producie (destinate producerii mrfurilor sau serviciilor), au dreptul
la restituirea sumei T.V.A. Restituirea TVA nu se efectueaz pentru cldiri de
producie care se afl n curs de execuie sau conservare, ci doar pentru cldirile de
producie care sunt date n exploatare i utilizate conform destinaiei lor
finale.";
la alineatul (2), dup textul ,,alin.(1)" se introduce, n ambele cazuri, textul
,,i
1
(1 )".
38. Articolul 102:
la alineatul (8) punctul 1), dup litera b) se introduce litera c 1) cu urmtorul
cuprins:
c1) declaraia vamal de export sau extrasul din declaraia vamal de export
n format electronic, pe care a fost aplicat semntura electronic emis n
conformitate cu legislaia n vigoare a subiectului impozabil;";
litera e) se abrog;
la punctul 6) literele a) i b), cuvntul digital" se nlocuiete cu cuvntul
electronic";
la punctul 7) litera b), cuvntul digital" se nlocuiete cu cuvntul
electronic"; punctul 10) va avea urmtorul cuprins:
10) pentru energia electric, energia termic i apa cald destinate populaiei
-documentele care atest livrrile; n cazul livrrii operatorilor reelelor de
distribuie i furnizorilor energiei electrice de ctre ntreprinderile productoare actele de recepie ntre operatorii reelelor de distribuie i productori, respectiv
ntre furnizorii energiei electrice i productori, n celelalte cazuri - facturile
fiscale ce confirm livrrile;"; se completeaz cu alineatul (11) cu urmtorul
cuprins:
,,(11) Suma T.V.A., achitat sau care urmeaz a fi achitat, pentru

ntreinerea, funcionarea i reparaia autoturismelor folosite de ctre persoanele


specificate la grupele minore nr.112 i nr.121 din Clasificatorul ocupaiilor din
Republica Moldova, se trece n cont doar pentru un singur autoturism pentru
fiecare subdiviziune a agentului economic, inclusiv sediul central al acestuia.
Suma T.V.A., achitat sau care urmeaz a fi achitat, pentru ntreinerea,
funcionarea i reparaia mai mult de un singur autoturism folosit de ctre
persoanele specificate la grupele minore nr. 112 i nr.121 din Clasificatorul
ocupaiilor din Republica Moldova nu se trece n cont i se raporteaz la
consumuri sau la cheltuieli.".
39. Articolul 103:
alineatul (1):
la punctul 2), poziiile tarifare 16021000", 20051000", 200710100",
200710910" i 200710990" se nlocuiesc cu poziiile tarifare 160210001",
200510001", 200710101", 200710911" i 200710991";
la punctul 5), textul ,,mrfurile, serviciile instituiilor de nvmnt, legate de
procesul instructiv de producie i educativ, cu condiia alocrii mijloacelor
obinute din livrarea acestor mrfuri, servicii n scopuri de instruire general" se
nlocuiete cu textul ,,mrfurile, serviciile instituiilor de nvmnt publice i
private legate de desfurarea nemijlocit a procesului de nvmnt conform
Codului educaiei.";
la punctul 7), dup cuvntul ,,intermediere" se introduc cuvintele ,,i a celor
aferente importului de mrfuri prevzute la art.11 alin.(1) lit.d) din Legea nr.1380XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal";
la punctul 10), dup textul "serviciile medicale, cu excepia celor
cosmetice" se introduce textul , serviciile de ambulan medical aerian";
punctul 18) va avea urmtorul cuprins:
18) energia electric importat i livrat ctre: operatorul reelei de transport
i de sistem, operatorii reelelor de distribuie i furnizorii energiei electrice sau
importat de ctre: operatorul reelei de transport i de sistem, operatorii reelelor
de distribuie i furnizorii energiei electrice, cu excepia serviciilor de transport i
distribuie ale energiei electrice;";
la punctul 271), poziiile tarifare 843330" i 843340" se nlocuiesc cu
poziiile tarifare 843330000" i 843340000, iar dup poziia tarifar 8437" se

introduce textul i prile ale acestuia de la poziiile tarifare 8432, 8433 i 8437";
la punctul 29), alineatul doi va avea urmtorul cuprins:
,,Activele materiale pe termen lung, care au beneficiat de facilitatea fiscal
dat, nu pot fi comercializate, transmise n arend, locaiune, uzufruct, leasing
operaional sau financiar pe parcursul a 3 ani din data validrii declaraiei vamale
respective sau eliberrii facturii, cu excepia cazului n care aceste active materiale
pe termen lung sunt exportate, dac anterior au fost importate i nu au suferit
modificri n afara uzurii normale. n cazul n care aceste active materiale pe
termen lung se comercializeaz, se transmit n arend, locaiune, uzufruct, leasing
operaional sau financiar pn la expirarea a 3 ani, T.V.A. se va calcula i achita de
ctre beneficiar (cumprtor) de la valoarea indicat n factura eliberat n
momentul beneficierii de facilitatea fiscal dat -n cazul livrrii de active
materiale pe termen lung sau de la valoarea n vam - n cazul importului acestora
la momentul depunerii declaraiei vamale.";
punctul 31) va avea urmtorul cuprins:
31) utilajul i tehnica de la poziiile tarifare: ex.3926 containere din plastic
pentru colectarea separat a deeurilor; ex.841780700 furnale i cuptoare pentru
incinerarea gunoiului; ex.8479 utilaje pentru mrunirea, presarea, balotarea
deeurilor menajere; ex.8704 autovehicule pentru colectarea i transportarea
deeurilor menajere.
Pot beneficia de facilitatea fiscal dat agenii economici care dein
autorizaie pentru desfurarea activitii de colectare, prelucrare, reciclare a
deeurilor menajere i utilizeaz utilajul i tehnica nominalizat nemijlocit n
domeniul de activitate al acestora.";
se completeaz cu punctele 32) i 33) cu urmtorul cuprins:
32) aeronavele de la poziia tarifar 8802 40 000, elicopterele de la poziia
tarifar 880211000, 880212000, locomotivele de la poziia tarifar 8601, 8602,
vagoane automotoare pentru cale ferat antrenate n transportul public de pasageri
de la poziia tarifar 8603;";
33) serviciile de leasing operaional sau financiar ale aeronavelor de la
poziia tarifar 8802 40 000, elicopterelor de la poziia tarifar 880211000,
880212000, locomotivelor de la poziia tarifar 8601, 8602, vagoanelor
automotoarelor pentru cale ferat antrenate n transportul public de pasageri de la
poziia tarifar 8603.";
la alineatul (3), poziiile tarifare 020900" i 150200" se nlocuiesc cu
poziiile tarifare 0209" i 1502", iar textul zahrul brut din trestie de zahr

(poziia tarifar 170111)" se nlocuiete cu textul zahrul brut fr adaos de


aromatizani sau colorani din trestie de zahr (poziiile tarifare 170113 i
170114)";
alineatul (4) se abrog;
se completeaz cu alineatele (96) i (97) cu urmtorul cuprins: ,,(96) Se scutesc de
T.V.A mijloacele de transport importate i livrate cu titlu gratuit (donaie),
indiferent de termenul de exploatare, destinate:
14. pentru scopuri medicale, clasificate la poziiile tarifare 8702 i 8703;
15. pentru transportarea persoanelor cu dizabiliti ale aparatului locomotor
(reutilate n modul corespunztor), clasificate la poziia tarifar 8703;
c) pentru stingerea incendiilor, clasificate la poziia tarifar 8705 30000;
d) pentru curarea strzilor, pentru mprtiat materialele, pentru colectarea
deeurilor, clasificate la poziia tarifar 8705.
Pot beneficia de facilitatea fiscal dat att beneficiarii, cu condiia utilizrii
n exclusivitate a mijloacelor de transport menionate pe motivul destinaiei lor
finale, ct i persoanele tere care au importat i livrat mijloacele de transport
respective ctre beneficiari.
Beneficiarii i persoanele tere, nu pot comercializa, transmite n arend,
locaiune, uzufruct, leasing operaional sau financiar mijloacele de transport
menionate la lit.a)-d).
Modul de introducere, plasare sub regim vamal de import a mijloacelor de
transport menionate i de beneficiere de facilitatea fiscal dat este stabilit de
Guvern.
(97) Se scutesc de T.V.A. importul mostrelor de mrfuri cu valoarea n vam
care nu depete 22 euro pentru un import i care nu include cheltuielile
prevzute la art.11 alin.(1) lit.a) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu
privire la tariful vamal, cu condiia c aceste cheltuieli s fie distincte. n cazul n
care valoarea mostrelor de mrfuri depete limita neimpozabil indicat, T.V.A.
se calculeaz pornind de la valoarea n vam a mostrelor de mrfuri, iar limita
neimpozabil menionat nu micoreaz valoarea impozabil a acestora. Pentru a
beneficia de scutire, mostrele de mrfuri trebuie s fie de nefolosit prin rupere,
perforare sau marcare clar i permanent sau prin alte procedee, cu condiia ca
aceast operaiune s nu le distrug caracterul de mostre. Scutirea de T.V.A. nu se
aplic produselor alcoolice de la poziiile tarifare
220300, 2204, 2205, 220600, 2207, 2208, parfumurilor i apelor de toalet de la

poziia
tarifar 330300, tutunului sau produselor pe baz de tutun.".
40. Articolul 104:
la litera a), dup cuvintele "de securitate aeronautic," se introduc cuvintele
"de cutare-salvare";
se completeaz cu litera b1) cu urmtorul cuprins:
b1) biomasa lemnoas, erbacee i din fructe destinat producerii energiei
termice i apei calde;";
la litera f), dup cuvintele ,,unul altuia" se introduce textul , cu excepia
serviciilor de transport livrate n zona economic liber din restul teritoriului
vamal al Republicii Moldova, precum i cele livrate de ctre rezidenii diferitelor
zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia;"; se completeaz cu
litera i) cu urmtorul cuprins:
i) mrfurile, serviciile livrate n Portul Internaional Liber Giurgiuleti i
Aeroportul Internaional Liber Mrculeti din afara teritoriului vamal al Republicii
Moldova, livrate din Portul Internaional Liber Giurgiuleti i Aeroportul
Internaional Liber Mrculeti n afara teritoriului vamal al Republicii Moldova,
livrate n Portul
Internaional Liber Giurgiuleti i Aeroportul Internaional Liber Mrculeti din
restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum i cele livrate de ctre
rezidenii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova, Portului
Internaional Liber Giurgiuleti, Aeroportului Internaional Liber Mrculeti unul
altuia, cu excepia serviciilor de transport livrate n Portul Internaional Liber
Giurgiuleti i Aeroportul Internaional Liber Mrculeti din restul teritoriului
vamal al Republicii Moldova, precum i cele livrate de ctre rezidenii diferitelor
zone economice libere ale Republicii Moldova, Portului Internaional Liber
Giurgiuleti, Aeroportului Internaional Liber Mrculeti unul altuia.".
41. Articolul 105 se completeaz cu alineatul (5) cu urmtorul cuprins:
(5) Livrarea serviciilor legate de importul de mrfuri se consider parte a
importului de mrfuri.".
42. La articolul 109 alineatul (1), cuvintele ,,de frontier " se exclud.

43. La articolul 111 alineatul (1) litera e), liniuele 3 i 4 vor avea urmtorul
cuprins:
,,- servicii ale consultanilor, inginerilor, birourilor de consultan, avocailor,
contabililor i de marketing, precum i servicii de furnizare a informaiei, inclusiv
prin centrele de intermediere telefonic;
- servicii n tehnologia informaiei, informatice, acordate prin intermediul
mijloacelor electronice.".
44. Articolul 112:
la alineatul (1), dup cuvintele specificate la art.51" se introduce textul exclusiv
instituiile de nvmnt publice,"; alineatul (2) se abrog;
se completeaz cu alineatul (21) cu urmtorul cuprins:
(21) Subiectul care desfoar activitate de nreprinztor are dreptul s se
nregistreze n calitate de contribuabil al T.V.A. dac el, preconizeaz efectuarea
livrrilor impozabile de mrfuri, servicii. Subiectul se consider nregistrat din
prima zi a lunii urmtoare celei n care a fost depus la organul fiscal cererea de
nregistrare, cu excepia cazurilor prevzute la alin.(1).";
la alineatul (4), cuvintele servicii de import" se nlocuiesc cu textul import
de
servicii, cu excepia celor scutite de T.V.A.,".
45. Articolul 113:
la alineatul (2), litera a)
se abrog; litera c) va
avea urmtorul cuprins:
,,c) informaia prezentat despre sediul subiectului i sediul subdiviziunilor
acestuia este neveridic.";
la alineatul (3), propoziia a doua se completeaz n final cu textul , iar
pentru activele supuse uzurii - valoarea cea mai mare dintre valoarea contabil i
valoarea de pia".
46. La articolul 115, alineatul (2) va avea urmtorul cuprins:
,,(2) Fiecare subiect impozabil trebuie s verse la buget suma T.V.A., care
urmeaz a fi achitat pentru fiecare perioad fiscal, dar nu mai trziu de data
stabilit pentru prezentarea declaraiei pe aceast perioad, cu excepia achitrii
T.V.A. n buget:

16.
pentru serviciile aferente importului de mrfuri, a crei achitare se
face la momentul importului mrfii;
17.
pentru serviciile importate, a crei achitare se face la momentul
efecturii plii, inclusiv a plii prealabile pentru serviciul de import;".

47. Articolul 117:


la alineatul (3):
cuvintele card bancar" se nlocuiesc, n toate cazurile, cu textul card de
plat"; la litera a), propoziia a doua va avea urmtorul cuprins:
nregistrarea prin maina de cas i de control se efectueaz n momentul primirii
sumei n numerar i/sau achitrii sumei cu alt instrument de plat"; se completeaz
cu alineatul (31) cu urmtorul cuprins:
(31) n cadrul comerului electronic, cu plata n numerar i/sau cu alt
instrument de plat, eliberarea facturii fiscale este obligatorie.".
48. Articolul 1171:
alineatul (21) va avea urmtorul cuprins:
(21) La livrarea energiei electrice ctre operatorii reelelor de distribuie i
furnizorii energiei electrice, productorul, n baza informaiei prezentate de
furnizorii energiei electrice, elibereaz factura fiscal cu divizarea volumelor n
funcie de cota T.V.A. aplicat.";
se completeaz cu alineatul (22) cu urmtorul cuprins:
(22) La livrarea energiei termice i apei calde ctre operatorii reelelor de
distribuie a energiei termice i apei calde, productorul, n baza informaiei
prezentate de operatorii reelelor de distribuie a energiei termice i apei calde,
elibereaz factura fiscal cu divizarea volumelor n funcie de cota T.V.A.
aplicat.";
la alineatul (9) litera c):
cuvintele eliberarea tichetelor de alimentare sau suplinirea smart-cardurilor
de alimentare" se nlocuiesc cu cuvintele suplinirea cardurilor corporative
valorice";
cuvintele tichetelor ori a smart-cardurilor" se nlocuiesc cu cuvintele
cardurilor corporative valorice";
cuvintele tichetelor sau suplinirii smart-cardului" se nlocuiesc cu cuvintele
suplinirii cardului corporativ valoric".
49. La articolul 122 alineatul (2), poziiile tarifare 271011110-

271019290",
271019310-271019490", 290124100", 290219", 290290900" se nlocuiesc cu
poziiile
tarifare
271012110-271019290",
271019310-271019480",
290124000", 290219000", 290290000", iar poziiile tarifare 271019510",
271019610",
271019630", 271019650", 271019690" se exclud.
50. La articolul 123, alineatul (4) se abrog.
51. La articolul 124 alineatul (4), textul cu condiia respectrii prevederilor
art.123 alin.(4)" se nlocuiete cu textul n cazul existenei documentelor stabilite
n
art.125 alin.(4).";
se completeaz cu alineatele (11 2) i (14) cu urmtorul cuprins: ,,(112) Se scutesc
de accize importul mostrelor de mrfuri cu valoarea n vam care nu depete 22
euro pentru un import i care nu include cheltuielile prevzute la art.11 alin.(1)
lit.a) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, cu
condiia c aceste cheltuieli s fie distincte. n cazul n care valoarea mostrelor
depete limita neimpozabil indicat, accizul se calculeaz pornind de la
valoarea n vam a mostrelor de mrfuri, iar limita neimpozabil menionat nu
micoreaz valoarea impozabil a acestora. Pentru a beneficia de scutire, mostrele
trebuie s fie de nefolosit prin rupere, perforare sau marcare clar i permanent
sau prin alte procedee, cu condiia ca aceast operaiune s nu le distrug
caracterul de mostre. Scutirea de acciz nu se aplic produselor alcoolice de la
poziiile tarifare 220300, 2204, 2205, 220600, 2207, 2208, parfumurilor i apelor
de toalet de la poziia tarifar 330300, tutunului sau produselor pe baz de tutun
de la poziiile tarifare 2401, 2402, 2403.
(14) Se scutesc de accize mijloacele de transport importate i livrate cu titlu
gratuit (donaie), indiferent de termenul de exploatare, destinate:
a) pentru scopuri medicale, clasificate la poziiile tarifare 8702 i 8703;
b) pentru transportarea persoanelor cu dizabiliti ale aparatului locomotor
(reutilate n modul corespunztor), clasificate la poziia tarifar 8703;
c) pentru stingerea incendiilor, clasificate la poziia tarifar 8705 30000;
d) pentru curarea strzilor, pentru mprtiat materialele, pentru colectarea
deeurilor, clasificate la poziia tarifar 8705.
Pot beneficia de facilitatea fiscal dat att beneficiarii, cu condiia utilizrii

n exclusivitate a mijloacelor de transport menionate pe motivul destinaiei lor


finale, ct i persoanele tere care au importat i livrat mijloacele de transport
respective ctre beneficiari.
Beneficiarii i persoanele tere, nu pot comercializa, transmite n arend,
locaiune, uzufruct, leasing operaional sau financiar mijloacele de transport
menionate la lit.a)-d).
Modul de introducere, plasare sub regim vamal de import a mijloacelor de
transport menionate i de beneficiere de facilitatea fiscal dat este stabilit de
Guvern.".
52. Articolul 125:
la alineatul (3), cuvintele la mrfurile supuse accizelor, utilizate pentru
prelucrarea i/sau fabricarea mrfurilor supuse accizelor expediate (transportate)
pentru export" se nlocuiesc cu cuvintele "pentru mrfurile supuse accizelor
prelucrate i/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, ulterior utilizate pentru
prelucrarea i/sau fabricarea altor mrfuri supuse accizelor";
alineatul (4):
dup cuvintele "supuse accizelor" se introduc cuvintele "prelucrate i/sau
fabricate pe teritoriul Republicii Moldova".
la litera c), cuvintele declaraia vamal a ncrcturii" se nlocuiesc cu
cuvintele declaraia vamal de export.", iar cuvntul digital" se nlocuiete cu
cuvntul electronic";
se completeaz cu alineatele (31), (32) i (41) cu urmtorul cuprins:
,, (31) La livrarea mrfurilor supuse accizelor la export prin intermediul
potei, subiectul care desfoar activitate de ntreprinztor nu poate beneficia de
dreptul la restituirea sumei accizului. ";
,,(32) n cazul n care subiectul care desfoar activitate de ntreprinztor i
care nu este nregistrat n calitate de subiect al impunerii cu accize, export n mod
independent sau n baza contractului de comision mrfuri supuse accizelor, suma
accizului achitat anterior la mrfurile supuse accizelor prelucrate i/sau fabricate
pe teritoriul Republicii Moldova, ulterior utilizate pentru prelucrarea i/sau
fabricarea altor mrfuri supuse accizelor expediate (transportate) pentru export, se
restituie n modul stabilit de Guvern, n termen de 45 de zile dup prezentarea
documentelor justificative specificate la alin.(41) din prezentul articol.
(41) Pentru a obine restituirea accizului achitat pentru mrfurile supuse
accizelor prelucrate i/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova ulterior
utilizate pentru prelucrarea i/sau fabricarea altor mrfuri supuse accizelor
destinate exportului, subiectul care desfoar activitate de ntreprinztor i care
nu este nregistrat n calitate de subiect al impunerii cu accize, prezint organelor
Serviciului Fiscal de Stat urmtoarele documente justificative:
a) contractul (copia contractului) ncheiat cu partenerul strin privind

livrarea mrfurilor supuse accizelor. n cazul n care livrarea pentru export a


mrfurilor supuse accizelor se efectueaz, conform contractului de comision, de
ctre comisionar, comitentul prezint organului Serviciului Fiscal de Stat
contractul de comision i contractul (copia contractului) ncheiat de comisionar cu
partenerul strin;
18.documentele de plat i extrasul bncii (dac aceasta rezult din
condiiile contractului), care confirm achitarea de facto furnizorului de pe contul
subiectului care desfoar activitate de ntreprinztor i care nu este nregistrat n
calitate de subiect al impunerii cu accize (comitentul), a sumei rezultate din
procurarea mrfurilor supuse accizelor prelucrate i/sau fabricate pe teritoriul
Republicii Moldova;
19.documentele de plat i extrasul bncii (dac aceasta rezult din
condiiile contractului), care confirm ncasarea de facto pe contul subiectului care
desfoar activitate de ntreprinztor i care nu este nregistrat n calitate de
subiect al impunerii cu accize, a sumei rezultate din vnzarea mrfurilor supuse
accizelor prelucrate i/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova partenerului
strin;
20.declaraia vamal de export sau copia acesteia, certificat de
conductorul i de contabilul-ef ai subiectului impunerii, cu meniunile organului
vamal al Republicii Moldova care a eliberat marfa pentru export, sau extrasul din
declaraia vamal de export n format electronic, pe care a fost aplicat semntura
electronic a subiectului impozabil, eliberat de Centrul de certificare a cheilor
publice al autoritilor administraiei publice.;
la alineatul (6), dup cuvntul persoane" se introduce textul fizice, care nu
desfoar activitate de ntreprinztor i" .
21. La articolul 1251 alineatul (1), dup cuvntul tarifare" se introduc

poziiile tarifare ,,220300", 2205", 220600", 2207", 2208".".


22. Articolul 127:

la alineatul (1), n prima propoziie dup cuvntul mrfurilor" se introduc


cuvintele supuse accizelor";
se completeaz cu alineatul (31) cu urmtorul cuprins:
,,(31) Subiectul care desfoar activitate de nreprinztor i care nu este
nregistrat n calitate de subiect al impunerii cu accize, dar care solicit restituirea
accizelor n conformitate cu art.125 alin.(3 1), snt obligai s prezinte declaraia
privind achitarea accizelor pn la data de 25 a lunii care succed luna n care a
fost efectuat expedierea (transportarea) mrfurilor supuse accizelor.";

la alineatul (4), dup textul ,,la alin.(3)" se introduce textul ,,i (31)".
55. Anexa nr. 1 la titlul IV va avea urmtorul cuprins:
Denumirea mrfii
Poziia
tarifar
1
160431000
160432000
220300
2205
220600

2207

2208

240210000
240220

240290000
2403

270710100

2
Caviar
nlocuitori de caviar

Unitatea de
msur
3
valoarea
n lei

Bere fabricat din mal


litru
litru
Vermuturi i alte vinuri din struguri proaspei,
aromatizate cu plante sau cu substane aromatizante
litru
Alte buturi fermentate (de exemplu cidru de mere,
cidru de pere, hidromel); amestecuri de buturi
fermentate i amestecuri de buturi fermentate i
buturi nealcoolice, nedenumite i necuprinse n alt
parte
Alcool etilic nedenaturat cu trie alcoolic de litru alcool
minimum 80% vol; alcool etilic i alte distilate
absolut
denaturate, cu orice trie alcoolic
Alcool etilic nedenaturat cu trie alcoolic sub 80% litru alcool
vol; distilate, rachiuri, lichioruri i alte buturi
absolut
spirtoase
igri de foi (inclusiv cele cu capete tiate) i valoarea n lei
trabucuri, care conin tutun
igarete care conin tutun:
- cu filtru
1000
buci/valoar
ea n lei
- fr filtru
1000 buci
Alte igri de foi, trabucuri i igarete, coninnd valoarea n lei
nlocuitori de tutun
kg
Alte tutunuri i nlocuitori de tutun, prelucrate;
tutunuri "omogenizate" sau "reconstituite"; extracte i
esene de tutun
tona
Benzoli destinai utilizrii drept carburani sau
combustibili

Cota
accizul
ui
4
25%

2,15 lei
11,17 lei
11,17
lei

77,67 lei

77,67 lei

40%

200 lei
+ 18%
50 lei
40%
110,98
lei
3714 lei

270720100

Toluoli destinai utilizrii drept carburani sau


combustibili
270730100 Xiloli destinai utilizrii drept carburani sau
combustibili
270750
Alte amestecuri de hidrocarburi aromatice, care distil
n proporie de minimum 65% (inclusiv pierderile) la
250 grade C dup metoda ASTM D 86
270900100 Condensat de gaz natural
271012110- Uleiuri (distilate) uoare i medii
271019290
271019310- Motorin, inclusiv combustibil (carburant) diesel
271019480 i combustibil pentru cuptoare
271019510 Pcur destinat a fi supus unui tratament specific
271019620 Pcur cu un coninut de sulf de maximum 0,1% n
greutate
271019640 Pcur cu un coninut de sulf de peste 0,1%, dar de
maximum 1% n greutate
271019660 Pcur cu un coninut de sulf de peste 1% n greutate,
dar nu mai mult de 2,8% n greutate
271019680 Pcur cu un coninut de sulf de peste 2,8% n
greutate
271020110- Motorin
271020190
271020310- Pcur
271020390
271112
Propan
271113
Butan
271114000 Etilen, propilen, butilen i butadien
271119000 Altele
280430000 Azot

tona

3714 lei

tona

3714 lei

tona

3714 lei

tona
tona

3714 lei
3714 lei

tona
tona
tona

1544
lei
348 lei
348 lei

tona

348 lei

tona

348 lei

tona

348 lei

tona

1544 lei

tona

348 lei

tona
tona
tona
tona
tona

280440000

Oxigen

tona

290110000
ex.2901240
00
290129000
290211000

Hidrocarburi aciclice saturate


Buta-1,3-dien

tona
tona

2313 lei
2313 lei
2313 lei
2313 lei
116,51
euro
128,74
euro
3714 lei
3714 lei

Alte hidrocarburi aciclice nesaturate


Ciclohexan

tona
tona

3714 lei
3714 lei

290219000

Alte hidrocarburi ciclanice, ciclenice i


cicloterpenice
ex.2902200 Benzen destinat a fi utilizat drept carburant sau
00
combustibil
290230000 Toluen
290244000
290290000
290511000290513000
290514
290516
ex.2905190
00
2909

330300
381400900

381700500
381700800
ex.4303
7113

711311000
711319000
711320000
8519

Amestec de izomeri ai xilenului


Alte hidrocarburi ciclice
Alcooli monohidroxilici (metanol, propanol, butan1-ol)
Ali butanoli
Octanol (alcool octilic) i izomerii lui
Pentanol (alcool amelic)

tona

3714 lei

tona

3714 lei

tona
tona
tona
tona

3714
lei
3714 lei
3714 lei
3714 lei

tona
tona
tona

3714 lei
3714 lei
3714 lei

tona
Eteri, eter-alcooli, eter-fenoli, eter-alcool-fenoli,
peroxizi de alcooli, peroxizi de eteri, peroxizi de
cetone (cu compoziie chimic definit sau nu) i
derivaii lor halogenai, sulfonai, nitrai sau nitrozai
Parfumuri i ape de toalet
valoarea n lei
tona
Ali solveni i diluani organici compui
nedenumii i necuprini n alt parte; preparate
pentru ndeprtarea vopselelor sau lacurilor
- Achilbenzeni lineari
tona
Altele
tona
mbrcminte din blan (de nurc, vulpe polar,
valoarea n lei
vulpe, samur)
Articole de bijuterie sau de giuvaiergerie i pri ale
acestora, din metale preioase sau din metale placate
sau dublate cu metale preioase:
- din metale preioase, chiar acoperite, placate sau
dublate cu metale preioase:
gramul
din argint, chiar acoperite, placate sau dublate cu
alte metale preioase
-----din alte metale preioase, chiar acoperite,
gramul
placate sau dublate cu metale preioase
gramul
- din metale comune placate sau dublate cu metale
preioase
Aparate de nregistrare a sunetului; aparate de
valoarea

3714
lei

30%
3714 lei

3714 lei
3714 lei
25%

2,34 lei
35,54 lei
35,54 lei
15%

852110

852190000
8527

reproducere a sunetului; aparate de nregistrare i n lei


reproducere a sunetului
Aparate video de nregistrat sau de reprodus, chiar valoarea n lei
ncorpornd un receptor de semnale videofonice cu
band magnetic
Alte aparate video de nregistrat sau de reprodus, valoarea n lei
chiar ncorpornd un receptor de semnale videofonice
Aparate de recepie pentru radiodifuziune, chiar valoarea n lei
combinate, n acelai corp, cu un aparat de
nregistrare sau de reproducere a sunetului sau cu un
ceas

Note: 23.
n cazul n care mrfurile supuse accizelor se expediaz (se
transport), se import ntr-o form ce nu corespunde unitilor de
msur n care snt stabilite cotele accizelor, impozitarea (aplicarea timbrelor de
acciz sau "Timbrului de acciz") se efectueaz pe baza cotelor aprobate,
recalculndu-se volumele n unitatea de msur dat. n mod similar se efectueaz
recalcularea accizelor la spirt, n funcie de coninutul de alcool absolut.
24.
n cazul n care mrfurile supuse accizelor pasibile marcrii cu
timbru de acciz sau "Timbru de acciz" se expediaz (transport), import ntr-o
form ce nu corespunde unitilor de msur n care snt stabilite cotele accizelor,
acestor mrfuri li se aplic un singur timbru de acciz sau "Timbru de acciz", a
crui valoare se determin la momentul expedierii (transportrii), importrii
mrfurilor n cauz, pornindu-se de la cotele aprobate, recalculate n unitatea de
msur necesar.
25.
Prin derogare de la prevederile art.125, suma accizelor vrsat n
buget pentru alcoolul etilic nedenaturat de la poziia tarifar 220710000, procurat
n scopul utilizrii lui n medicin n volumul contingentului anual stabilit de
Guvern, se restituie conform Regulamentului aprobat de Guvern.
26.
Sumele accizelor achitate de agenii economici la procurarea
mrfurilor de la poziiile tarifare 270710100, 270720100, 270730100, 270750,
270900100, 271012110271019290, 290110000, 290124000, 290129000,
290211000, 290219000, 290220000, 290230000, 290244000, 290290000,
290511000 - 290513000, 290514, 290516, 290519000, 2909, 381400900,
381700800 se trec n cont dac mrfurile n cauz snt utilizate n procesul de
producie n alt calitate dect cea de carburani i combustibili, iar cele de la
poziiile tarifare 271012310, 271012700 i 271019210 se trec n cont la nivelul
agenilor economici care efectueaz alimentarea aeronavelor.
27.
Alcoolul etilic nedenaturat de la poziia tarifar 220710000, destinat
utilizrii n industria de parfumerie i cosmetic, este scutit de plata accizelor n

5%

5%
5%

limita volumului stabilit de ministerul de ramur, coordonat cu Inspectoratul


Fiscal Principal de Stat i Serviciul Vamal, n vederea realizrii programului de
activitate al industriei de parfumerie i cosmetic pe anul respectiv.
9. Mrfurile de la poziiile tarifare 280430000 i 280440000 produse pe
teritoriul rii snt scutite de plata accizului.
56. Anexa nr.2 la titlul IV va avea urmtorul cuprins:
Poziia
tarifar

8703

870321
870322

870323

870324

Denumirea mrfii

Cota accizului n funcie de


Unitate
termenul de exploatare a
a
mijlocului de transport
de
9 ani
10 ani
msur 0-7 ani 8 ani

Autoturisme
i
alte
autovehicule, proiectate n
principal pentru transportul
persoanelor (altele dect cele de
la poziia 8702), inclusiv
mainile de tip "break" i
mainile de curse:
- Alte vehicule cu motor cu
piston alternativ cu aprindere
prin scnteie:
- Cu capacitatea cilindric de
maximum 1000 cm3
- Cu capacitatea cilindric
peste 1000 cm3, dar
maximum 1500 cm3
- Cu capacitatea cilindric
peste 1500 cm3, dar
maximum 2000 cm3
- Cu capacitatea cilindric
peste 2000 cm3, dar
maximum 3000 cm3
- Cu capacitatea cilindric
peste 3000 cm3

cm3

0,43
euro
0,55
euro

0,45
euro
0,58
euro

0,47
euro
0,60
euro

0,49
euro
0,64
euro

de
de

cm3

de
de

cm3

0,85
euro

0,89
euro

0,95
euro

de
de

cm3

1,40
euro

1,48
euro

1,55
euro

1,62
euro

de

cm3

3,72
euro

3,72
euro

3,72
euro

3,72
euro

0,99
euro

870332

870333

maximum 1500 cm3


3
- Cu capacitatea cilindric decm
peste 1500 cm3, dar de
maximum 2500 cm3
3
- Cu capacitatea cilindric decm
peste 2500 cm3

euro
1,40
euro

euro
1,48
euro

euro
1,55
euro

euro
1,62
euro

3,72
euro

3,72
euro

3,72
euro

3,72
euro

Note:

- Alte vehicule (autoturisme) cu


motor cu piston, cu aprindere
prin compresie (diesel sau
semidiesel):
870331 - Cu capacitatea cilindric de
cm3
0,55
0,58
0,60
1.
Cota accizelor se majoreaz pentru autoturismele cu termenul de
exploatare:
de la 3 la 5 ani - cu 0,02 euro pentru fiecare cm3;
de la 5 la 7 ani - cu 0,03 euro pentru fiecare
cm3; de la 7 la 8 ani - cu 0,04 euro pentru
fiecare cm3; de la 8 la 9 ani - cu 0,05 euro
pentru fiecare cm3; de la 9 la 10 ani - cu 0,06
euro pentru fiecare cm3; de 10 ani - cu 0,07
euro pentru fiecare cm3.
2. Prin derogare de la prezenta anex, suma accizului calculat pentru fiecare
autovehicul de epoc de la poziia tarifar 8703 este de 10 mii euro.".
57. Articolul 129:
la punctul 10), cuvintele drile de seam financiare" se nlocuiesc cu
cuvintele situaiile financiare";
punctul 13) se completeaz n final cu textul:
,,d) asigurrii executrii art.13 pct.8) din Legea nr.845 din 03 ianuarie 1992
cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi;

0,64

e) asigurrii executrii art.131 alin.(7) din prezentul Cod.


Obligaiile fiscale luate la eviden fiscal special conform art.206 din
prezentul Cod, nu se consider restane pe perioada aflat la evidena fiscal
special.".
58. Se completeaz cu articolul 1291 cu urmtorul cuprins:
Articolul 1291. Expedierea i nmnarea actelor organelor Serviciului
Fiscal de
Stat
28. Actele organelor Serviciului Fiscal de Stat se trimit destinatarului prin

pot cu scrisoare recomandat i cu aviz de primire, sau prin orice alt mijloc care
s asigure transmiterea textului cuprins n act i confirmarea primirii lui
(telegram, fax, email, etc.) ori se nmneaz personal destinatarului, ori altor
persoane indicate la alin.(2) de ctre organele Serviciului Fiscal de Stat.
29. n cazul absenei destinatarului persoan fizic, documentele
menionate la alin.(1) se nmneaz unui membru adult al familiei lui, rudelor,
afinilor acestuia sau unei persoane care locuiete cu destinatarul, unei persoane cu
funcie de rspundere din primrie sau preedintelui asociaiei locatarilor de la
domiciliul destinatarului, pentru a i se transmite lui. Persoana care a primit
documentele este responsabil de transmiterea sau de comunicarea lor nentrziat
destinatarului, rspunde pentru prejudiciile cauzate prin necomunicarea sau prin
comunicarea tardiv a actelor. Documentul se consider nmnat destinatarului la
data indicat n avizul de primire.
30. n cazul persoanei juridice, documentele se expediaz pe adresa ei
juridic i se consider recepionate la data intrrii lor n sediu sau la data
nmnrii lor unui angajat din administraie, din oficiul sau din secretariatul
destinatarului, pentru a fi transmise acestuia.
31. n cazul n care nmnarea actului organelor Serviciului Fiscal de Stat
ctre persoanele indicate la alin.(2) i (3) nu a fost posibil, actul va fi comunicat
prin publicare n Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
32. Destinatarul i persoana care a primit documentele pentru a le transmite
semneaz i restituie avizul de primire.
33. Refuzul de a primi actele organelor Serviciului Fiscal de Stat se atest
de ctre
funcionarul fiscal responsabil ntr-un proces-verbal. Acest fapt ns nu mpiedic
efectuarea actelor ulterioare ce se impun conform cadrului legal de ctre organele
Serviciului Fiscal de Stat.".
59. Articolul 131:

alineatul (5) se completeaz cu litera m) cu urmtorul cuprins: ,,m)


administratorilor autorizai, n conformitate cu prevederile legislaiei
insolvabilitii i administratorilor autorizai.";
se completeaz cu alineatul (7) cu urmtorul cuprins:
,,(7) Inspectoratul Fiscal Principal de Stat plaseaz pe pagina oficial a sa
date despre contribuabilii care au admis restane fa de buget.".
60. Articolul 134:
la alineatul (1), litera e) se completeaz n final cu textul ,, , i/sau s ridice
de la contribuabil sistemele informaionale computerizate, mainile de cas i
control, n scopul verificrii softurilor instalate n acesta, ntocmind un procesverbal similar modului prevzut la art.145";
la alineatul (6), dup cuvntul ,,decizii" se introduce textul ,,/hotrri".
61. Articolul 164:
la alineatul (1), cuvintele un registru public" se exclud;
la alineatul (4) litera d), dup textul a biroului asociat de executori
judectoreti," se introduce textul a administratorilor autorizai, a biroului asociat
de administratori autorizai";
la alineatul (5), dup cuvintele ,,atribuite de alte organe" se introduce textul ,,
, precum i informaia despre persoanele ce practic activitate profesional".
62. La articolul 167 alineatul (1), dup textul ,,art.162 alin.(1) lit.a) i c)" se
introduce textul , iar Banca Naional deschide conturi bancare n conformitate
cu
Legea cu privire la Banca Naional a Moldovei,".
63. La articolul 168 alineatul (1) litera b), dup textul a biroului asociat de
executori judectoreti," se introduce textul a administratorilor autorizai, a
biroului
asociat de administratori autorizai".
64. La articolul 171 alineatul (6) propoziia a doua, cuvintele ,,n ziua
lucrtoare"
se nlocuiesc cu cuvintele ,,nu mai trziu de ziua lucrtoare urmtoare zilei".

65. Articolul 172 va avea urmtorul cuprins:


Articolul 172. Stingerea obligaiei fiscale, inclusiv restanelor prin anulare
34. Stingerea obligaiei fiscale, inclusiv restanelor prin anulare se efectueaz
prin acte cu caracter general sau individual, adoptate conform legislaiei.
35. Stingerea obligaiei fiscale, inclusiv restanelor prin anulare se efectueaz
prin actele organelor de drept, n mod obligatoriu definitive i irevocabile,
adoptate conform legislaiei." .
66. La articolul 178, alineatul (1) va avea urmtorul cuprins:
,,(1) Dat a stingerii obligaiei fiscale prin achitare se
consider:
a) n cazul achitrii prin virament - data la care sumele au fost nscrise la
buget
n
contul obligaiei fiscale respective;
b) n cazul achitrii n numerar prin intermediul instituiilor financiare
(sucursalelor sau filialelor acestora) - data la care a fost ncasat obligaia fiscal,
cu
condiia nregistrrii acesteia n conturile Trezoreriei de Stat;
c) n cazul achitrii prin intermediul cardurilor de plat sau prin serviciile de
plat
i moned electronic - data zilei n care a fost debitat contul de card sau contul de
pli
electronice al contribuabilului cu suma obligaiei fiscale. Debitarea contului de
card
respectiv se confirm prin bonul (chitana) de plat cu card de plat perfectat la
terminal
POS sau la alt dispozitiv de utilizare a cardurilor de plat, bon (chitan) ce se
elibereaz
deintorului de card. Debitarea contului de pli electronice respectiv se confirm
prin
ordin de plat emis de prestatorul serviciilor de plat.".
67. Articolul 180:
la alineatul (2), cifra 24" se nlocuiete cu cifra 12", iar cuvntul fr" se
nlocuiete cu cuvntul cu";
la alineatul (3), cuvntul fr" se nlocuiete cu cuvntul cu", iar literele b)
i c) se exclud;
la alineatul (5), textul , cu excepia cazurilor prevzute la alin.(3) lit.b) i
c)" se exclude, iar dup cuvntul contribuabil" se introduce textul , iar n cazul
prevzut de alin.(3) lit.a), cu acordul scris Inspectoratului Fiscal Principal de Stat";

la alineatul (6), cuvntul nul" se nlocuiete cu cuvntul reziliat";


alineatul (9) se abrog.
68. Articolul 187:
la alineatul (21) literele a) i b), cuvintele subiecii impunerii cu T.V.A." se
nlocuiesc, n ambele cazuri, cu cuvintele subiecii nregistrai n calitate de
pltitori ai
T.V.A.";
la alineatul (3) litera k), cuvntul digital" se nlocuiete cu cuvntul
electronic".
69. La articolul 193 litera d), textul ,,Aceste prevederi nu se aplic
obligaiilor
fiscale curente." se exclude.
70. Articolul 197:
la alineatul (1), dup textul precum i a conturilor persoanelor fizice care nu
snt subieci ai activitii de ntreprinztor," se completeaz cu textul dup cum
urmeaz (n cazul executorilor judectoreti - numai conturile speciale), conturile
de acumulare deschise conform legislaiei insolvabilitii";
se completeaz cu alineatul (1 1) cu urmtorul cuprins: ,,(11) ncasarea de mijloace
bneti de pe conturile bancare deinute de ctre notari, avocai, administratorii
autorizai i mediatori se efectueaza conform prevederilor prezentului articol.";
la alineatul (3), textul ,,n ziua primirii, ordinul incaso, fcnd pe el
meniunea despre lipsa, total sau parial, a mijloacelor." se nlocuiete cu
textul ,,n termen de 3 ore dup termenul reglementat de alin.(2) al prezentului
articol, informaia privind executarea ordinului incaso.".
71. La articolul 200 alineatul (8), cuvintele ,,valoarea lor de bilan" se
nlocuiesc
cu cuvintele ,,valoarea lor contabil".
72. Articolul 203:
la alineatul (10), textul ,,organului fiscal i se permite, fr acordul
proprietarului," se nlocuiete cu textul ,,contribuabilului i se permite, cu acordul
n scris al organului fiscal,";

alineatul (11) va avea urmtorul cuprins:


,,(11) Mijloacele bneti din comercializarea bunurilor sechestrate se
vireaz sau se vars la bugetul public naional. Sumele ncasate la buget se
ndreapt succesiv de ctre organul fiscal la recuperarea cheltuielilor de executare
silit, stingerea restanelor fa de bugetul public naional, a impozitelor i taxelor
aferente comercializrii bunurilor sechestrate al cror termen de plat este stabilit
pn la data comercializrii lor. Excedentul se ramburseaz contribuabilului.
Procedura virrii sau vrsrii la bugetul public naional a mijloacelor bneti din
comercializarea bunurilor sechestrate, precum i rambursrii excedentului de
mijloace bneti se stabilete de ctre Ministerul Finanelor.".
73. La articolul 216 alineatul (7), dup cuvintele Controlul fiscal la faa
locului"
se includ cuvintele , cu excepia controlului fiscal prin metoda verificrii
operative,".
74. Articolul 224 se completeaz cu alineatele (4) i (5) cu urmtorul
cuprins:
,,(4) Ca probe a comiterii nclcrii n timpul efecturii cumprturii de
control pot
servi nregistrrile audio, foto, video, i alte dispozitive de nregistrare.
(5) Cumprtura de control se efectueaz din contul mijloacelor destinate
pentru acest scop i prevzute n bugetul Serviciului Fiscal de Stat. Modul de
utilizare a mijloacelor destinate cumprturii de control se stabilete de ctre
Ministerul Finanelor.".
75. Articolul 225:
la alineatul (1), cuvintele cadrul controlului fiscal" se nlocuiesc cu
cuvintele cadrul administrrii fiscale";
la alineatul (2) litera d), dup cuvntul ,,contribuabilului" se introduc
cuvintele ,,i fondul de remunerare a muncii i altor recompense".
76. Articolul 228:
la alineatul (2), dup cuvintele determinat n conformitate cu alin.(3)" se
introduc cuvintele pentru fiecare zi de ntrziere a plii lor"; alineatul (3):
dup cuvintele ntrziere se determin" se introduce cuvntul anual"; se

completeaz n final cu cuvintele mprit la numrul de zile a anului i


aproximat conform regulilor matematice pn la 4 semne dup virgul";
se completeaz cu alineatul (10) cu urmtorul cuprins:
(10) Pentru sumele impozitelor i taxelor solicitate de ctre contribuabil
spre restituire i restituite n mrimi mai mari dect suma calculat n condiiile
legii, se calculeaz majorare de ntrziere (penalitate) pentru suma restituit n plus
pentru perioada care ncepe cu data restituirii efective la contul bancar al agentului
economic, sau n contul stingerii datoriilor acestuia, sau ale creditorilor lui fa de
bugetul public naional i pn la data recuperrii acestora.".
77. Articolul 229:
la alineatul (1), dup textul precum i celor ale persoanelor fizice care nu
snt subieci ai activitii de ntreprinztor," se introduce textul (n cazul
executorilor judectoreti - numai conturile speciale), conturile de acumulare
deschise conform legislaiei insolvabilitii";
se completeaz cu alineatul (11) cu urmtorul cuprins:
,,(11) Suspendarea operaiunilor la conturile bancare deinute de ctre notari,
avocai, administratorii autorizai i mediatori se efectueaz conform prevederilor
prezentului articol.".
78. Articolului 231 se completeaz cu alineatele (3) - (5) cu urmtorul
cuprins:
,,(3) nclcrile fiscale se calific dup cum urmeaz:
36. nclcare fiscal nesemnificativ;
37. nclcare fiscal semnificativ.
(4) nclcarea fiscal nesemnificativ se consider nclcarea care
corespunde
cel
puin unui criteriu:
38. suma impozitului sau taxei constituie pn la 100 lei pentru persoanele
fizice, care nu desfoar activitate de ntreprinztor i 1 000 lei pentru persoanele
fizice, care desfoar activitate de ntreprinztor i persoanele juridice, inclusiv
pentru fiecare perioad fiscal n parte - n cazul nedeclarrii, declarrii tardive sau
diminurii impozitului sau taxei;
39. a fost comis pentru prima dat n cazurile n care nclcarea nu cade sub
incidena alin.(5) lit.b).
(5) nclcarea fiscal semnificativ se consider nclcarea fiscal care
corespunde cel puin unui criteriu:
40. suma impozitului sau taxei care urmeaz a fi achitat este mai mare de

100 lei pentru persoanele fizice, care nu desfoar activitate de ntreprinztor i 1


000 lei pentru persoanele fizice, care desfoar activitate de ntreprinztor i
persoanele juridice inclusiv pentru fiecare perioad fiscal n parte - n cazul
nedeclarrii, declarrii tardive sau diminurii impozitului sau taxei;
41. este prevzut de art.253, 254, 256, 257, 2571, 259, 260 alin. (4)-(5),
261, 262, 2621, 263, 2631 din prezentul Cod.".
79. La articolul 234 alineatul (2) litera c), cuvntul ,,prezint" se nlocuiete
cu
textul ,,n cazul n care datele din sistemul informaional al Serviciului Fiscal de
Stat
nu
atest executarea cerinelor prevzute la lit.a) i b) prezint", iar textul ,,10 zile
lucrtoare" se nlocuiete cu textul ,,15 zile lucrtoare din data prezentrii
documentelor".
80. La articolul 235 alineatul (2), dup cuvintele ,,sub form de" se introduc
cuvintele ,,avertizare sau";
se completeaz cu alineatul (11 ) cu urmtorul cuprins:
(11) Avertizarea se aplic pentru nclcarea fiscal nesemnificativ.".
81. Articolul 238 se completeaz cu alineatul (1 1 ) cu urmtorul
cuprins: (11) Amenda se aplic n cazurile de nclcare fiscal
semnificativ".
82. Articolul 253:
la alineatul (1), cifra ,,10000" se nlocuiete cu cifra ,,5000"; la alineatul (5),
cifra ,,1000" se nlocuiete cu cifra ,,500", iar cifra ,,10000" se nlocuiete cu
cifra ,,5000";
se completeaz cu alineatul (51) cu urmtorul cuprins:
(51) Amenzile prevzute la alin.(5) nu se aplic n cazul n care persoanele
prezint documente justificative n partea ce ine de imposibilitatea prezentrii
acestora la organul fiscal.".
83. Articolul 254:
n denumirea articolului, textul . Neeliberarea biletelor de cltorie" se
exclude; alineatele (10) - (12) se abrog.

84. Dup articolul 254 se introduce articolul 2541 cu urmtorul cuprins:


Articolul 2541. Nerespectarea reglementrilor din domeniul transporturilor
auto
de cltori. Neeliberarea biletelor de cltorie.
42. Efectuarea transporturilor auto de cltori prin servicii ocazionale,
inclusiv turistice, fr a dispune de licen pentru acest gen de activitate (copia
autorizat a licenei), foaie de parcurs, lista de control sau contractul prestri
servicii pentru traficul intern de cltori i documentele de plat care confirm
achitarea serviciilor de ctre beneficiar n cazul n care achitarea a fost efectuat la
oficiu n numerar sau prin alt instrument de plat, inclusiv bon de cas emis de
maina de cas i de control a agenilor transportatori i /sau ageniilor de vnzare
a biletelor, ageniilor turistice sau a copiei dispoziiei de plat, constituie activitate
ilicit care se sancioneaz cu amend de 3000 lei aplicat persoanei fizice conductorul mijlocului de transport.
43. Efectuarea transporturilor auto de cltori prin servicii regulate n trafic
urban, suburban, interurban, raional sau internaional de ctre agentul
transportator, fr emiterea i/sau raportarea biletelor (bilet - bon de cas emis de
maina de cas i de control sau document de strict eviden cu pre fixat,
confecionat n mod tipografic sau electronic, ce confirm dreptul la cltorie al
persoanei, ncheierea contractului de transport rutier ntre operatorul de transport
rutier/ntreprindere i persoane, precum i faptul asigurrii obligatorii a persoanei)
i/sau biletelor de bagaje (bilet de bagaje - bon de cas emis de maina de cas i
de control cu memorie fiscal sau document de strict eviden cu pre fixat,
confecionat n mod tipografic sau electronic, ce confirm plata i primirea
bagajelor pentru transport, precum i faptul asigurrii obligatorii a bagajelor) prin
intermediul planului unic de facturare i decontare se sancioneaz cu amend de
3000 lei, aplicat agentului transportator".
44. Efectuarea transporturilor auto de cltori n regim de taxi cu mijloc de
transport nedotat cu aparat de taxat legalizat (main de cas i de control) sau fr
a dispune de copia conform a licenei de transport rutier pentru acest gen de
activitate (copia autorizat a licenei) sau fr foaie de parcurs, constituie activitate
ilicit, care se sancioneaz cu amend de 3000 lei aplicat persoanei fizice conductorul mijlocului de transport.
45. Efectuarea transporturilor auto de cltori n regim de taxi fr eliberarea
de ctre conductorul mijlocului de transport a bonului de casa emis de aparatul de
taxat legalizat (main de cas i de control) sau fr deinerea de ctre agentul
transportator a documentelor de plat care confirm achitarea serviciilor de ctre
beneficiar la finalizarea cursei, inclusiv a bonului de cas emis de maina de cas
i de control a agentului transportator, n cazul n care achitarea a fost efectuat la
oficiu n numerar sau prin alt instrument de plat, sau a copiei dispoziiei de plat,
se sancioneaz cu amend de 3000 lei, aplicat persoanei fizice - conductorul

mijlocului de transport.".
85. Articolul 257:
la alineatul (5), cuvintele benzilor de control" se nlocuiesc cu textul benzilor de
control (benzilor de control pe suport electronic specializat)"; se completeaz cu
alineatul (51) cu urmtorul cuprins:
,,(51) Livrarea i/sau utilizarea sistemelor informaionale computerizate i/sau
softurilor pentru maini de cas i control, necertificate de ctre Comisia de
certificare a Ministerului Finanelor, se sancioneaz cu o amend de 50 000 lei.";
la alineatul (7), cuvintele ,,rapoartele financiare" se nlocuiesc cu cuvintele
situaiile financiare", iar cuvintele Standardelor Internaionale de Raportare
Financiar" se nlocuiesc cu textul I.F.R.S";
se completeaz cu alineatul (8) cu urmtorul cuprins:
,,(8) Efectuarea de ctre agentul economic, la care este instituit post fiscal i
care a fost ntiinat despre aceasta conform prevederilor legislaiei n vigoare, a
intrrilor/ieirilor de mrfuri/servicii fr informarea despre aceasta a inspectorului
sau a inspectoratului fiscal de stat responsabil de activitatea postului fiscal, se
sancioneaz cu amend egal cu suma operaiunilor economice respective.".
46. n denumirea articolului 260, cuvintele ,,i pstrare" se exclud.
47. Se completeaz cu articolul 2601 cu urmtorul cuprins:

Articolul 2601. nclcarea modului de prezentare de ctre contribuabil a


documentelor privind plile i/sau impozitele reinute
Neprezentarea sau prezentarea tardiv, neconform, neautentic
beneficiarului plilor a informaiei specificate la art.92 alin.(4) i alin.(4 1) de ctre
persoanele care snt obligate s rein impozitul la sursa de plat, se sancioneaz
cu amend n mrime de 200 lei pentru fiecare informaie, dar nu mai mult de
5000 de lei.".
48. Articolul 264 alineatul (1), dup cuvintele ,,pot fi determinate" se

introduc cu cuvintele ,,de ctre contribuabil i organe fiscale sau alte organe cu
atribuii de administrare fiscal".
49. Articolul 266 se completeaz cu alineatul (3) cu urmtorul cuprins:

(3) Sumele pltite n plus i sumele care urmeaz a fi restituite, care nu au


fost solicitate n termenul indicat la alin.(1), se anuleaz n modul stabilit de
Guvern.".
90. Articolul 277:
alineatul (1) va avea urmtorul cuprins:
,,(1) Subieci ai impunerii snt persoanele juridice i persoanele fizice
rezideni i nerezideni ai Republicii Moldova:
50.
proprietarii bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova;
51.
arendaii care arendeaz un bun imobiliar agricol proprietate privat,
dac contractul de arend nu prevede altfel;
52.
deintorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de
gestiune i/sau de folosin) asupra bunurilor imobiliare - proprietatea public de
pe teritoriul Republicii Moldova;
d) arendaii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autoritilor publice i ale
instituiilor finanate de la bugetele de toate nivelurile;
e) locatarii bunurilor imobiliare - n cazul contractului de leasing financiar.
Autoritile publice i instituiile finanate de la bugetele de toate nivelurile,
sunt
obligate s prezinte subiecilor impunerii n termen de pna la data de 25 mai al
anului fiscal n curs informaia privind valoarea estimat/valoarea contabil a
bunurilor imobiliare transmise n arend sau locaiune.";
la alineatul (2), textul lit.a)" se exclude, iar cuvintele de folosin i de
dispoziie" se nlocuiesc cu textul de folosin i/sau de dispoziie";
alineatul (5) se abrog.
91. La articolele 2811 alineatul (1) i 282 alineatul (4), textul ,,1 iulie" se
nlocuiete cu textul ,,30 iunie".
53. Articolul 286 se completeaz n final cu textul , iar n cazul bunurilor
imobiliare dobndite dup 30 iunie a anului fiscal n curs - cel trziu pn la 01
februarie a anului urmtor anului fiscal de gestiune".
54. La articolul 288 punctul 8), dup cuvintele ,,publicitii exterioare" se

introduc cuvintele ,,i/sau oricrei altei informaii aferent activitii de


ntreprinztor".

94. Articolul 290:


la litera e), textul persoanele juridice i fizice, nregistrate n calitate de
ntreprinztori" se nlocuiete cu cuvintele persoanele fizice care desfoar
activitate de ntreprinztor i persoanele juridice";
la litera q), dup cuvintele publicitii exterioare" se introduc cuvintele
,,i/sau oricrei altei informaii aferent activitii de ntreprinztor".
95. Articolul 291 alineatul (1):
la literele c) i e), cuvintele zona de protecie a drumurilor din afara perimetrului
localitilor" se nlocuiesc cu textul zona drumului public i/sau n zonele de
protecie ale acestuia din afara perimetrului localitilor"; litera q) va avea
urmtorul cuprins:
,,q) la taxa pentru dispozitive publicitare - suprafaa feei (feelor)
dispozitivului publicitar pe care se amplaseaz publicitatea exterioar i/sau
oricare alt informaie aferent activitii de ntreprinztor.
Nu constituie obiect al impunerii dispozitivul publicitar amplasat la locul
desfurrii activitii de ntreprinztor utilizat pentru afiarea denumirii agentului
economic i a crui suprafa nu depete 0,5 m2.".
La articolul 292 alineatul (1), dup textul ,,n partea ce ine de
gospodriile (de fermier)," se introduce textul ,,i lit.n) a aceluiai articol,".
55.

La articolul 293 alineatul (4), cuvintele zona de protecie a drumurilor"


se nlocuiesc cu cuvintele zona drumului public i/sau n zonele de protecie ale
acestuia din afara perimetrului localitilor".
56.

57.

La articolul 297 alineatul (7), dup textul art.289" se introduce textul

alin.(2)".
99. Anexa la Titlul VII:
la literele c) i e) coloana 1, cuvintele zona de protecie a drumurilor din
afara perimetrului localitilor" se nlocuiesc cu cuvintele zona drumului public
i/sau n zonele de protecie ale acestuia din afara perimetrului localitilor";
la litera p), coloana 4 va avea urmtorul cuprins Conform condiiilor
stabilite de autoritatea administraiei publice locale".

58. La articolul 302, cuvintele persoanele juridice i fizice nregistrate n


calitate de ntreprinztori" se nlocuiesc cu cuvintele persoanele fizice care
desfoar activitate de ntreprinztor i persoanele juridice".
59. Articolul 305 se completeaz cu alineatul

cu urmtorul cuprins:
,,(11) n cazul livrrii apei n scopurile specificate la art.306 lit.b), c), d) i e)
prin intermediul unor ageni economici, informaia cu privire la volumul de ap
livrat se prezint subiectului impunerii de ctre agenii economici respectivi,
trimestrial, pn la data de 5 a lunii urmtoare trimestrului gestionar, n forma
stabilit de ctre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.".
102. Articolul 306:
la litera b), dup cuvintele ,,apa extras i livrat" se introduc cuvintele
,,direct sau prin intermediul unor ageni economici";
literele d), c) i e) se completeaz n final cu cuvintele ,,direct sau prin
intermediul unor ageni economici".
60. La articolele 315, 320 i 325, cuvintele persoanele juridice i fizice" se

nlocuiesc cu cuvintele persoanele fizice care desfoar activitate de


ntreprinztor i persoanele juridice", iar textul ,, , nregistrate n calitate de
ntreprinztor" se exclude.
61. La articolele 326 i 327, cuvintele ,,valoarea de bilan" se nlocuiesc cu
cuvintele ,,valoarea contabil".
62. n tot cuprinsul textului Titlului IX, cuvintele zona de protecie a
drumurilor din afara perimetrului localitilor" se nlocuiesc cu textul zona
drumului public i/sau n zonele de protecie ale acestuia din afara perimetrului
localitilor".
63. La articolul 341 alineatul (81), dup cuvintele ,,se calculeaz" se

introduc cuvintele ,,la cota celei mai mari taxe dintre taxa calculat".
64. Anexa nr. 1 la Titlul IX va avea urmtorul cuprins:

Taxa pentru folosirea drumurilor de ctre autovehiculele


nmatriculate n Republica Moldova
Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Obiectul impunerii

Unitatea de
msur

Motociclet cu capacitatea cilindric a motor


a) de pn la 500 cm3 inclusiv
a) de peste 500 cm3
Autoturisme, autovehicule pentru utilizri
speciale pe asiu de autoturism cu
capacitatea cilindric a motorului:
a) de pn la 2000 cirf inclusiv
b) de la 2001 la 3000 cnf inclusiv
c) de la 3001 la 4000 crrf inclusiv
d) de la 4001 la 5000 cnf inclusiv
e) de peste 5001 drf
Remorci cu capacitatea de ridicare
nscris n certificatul de nmatriculare
Semiremorci cu capacitatea de ridicare
nscris n certificatul de nmatriculare:
a) de pn la 20 t inclusiv
b) de peste 20 t
Autoremorchere, tractoare
Autocamioane, autovehicule pentru utilizri
speciale pe asiu de autocamion, orice alte
autovehicule cu autopropulsie, cu masa
total:
a) pn la 1,6 t inclusiv
b) de la 1,6 t pn la 5,0 t inclusiv
c) de la 5,0 t pn la 10,0 t inclusiv
d) de peste 10,0 t
Autobuze cu capacitatea*:
a) de pn la 11 locuri
b) de la 12 la 17 locuri inclusiv
c) de la 18 la 24 locuri inclusiv
d) de la 25 la 40 locuri inclusiv
e) de peste 40 locuri

Taxa, lei

unitate
unitate

300
600

cnr
cnr
cnr
cnr
ciir
ton

0,60
0,90
1,2
1,5
1,8
270

ton
unitate
unitate

225
4500
2250

unitate
unitate
unitate
unitate

1200
2250
3000
4500

unitate
unitate
unitate
unitate
unitate

2925
3600
4275
4725
5400

40

Numrul de locuri se calculeaz fr locul oferului.

Art.V. - Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea n aplicare a


titlurilor I i II ale Codului fiscal (republicat n Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, ediie special din 8 februarie 2007), cu modificrile i completrile
ulterioare, se modific dup cum urmeaz:
1. Articolul 24:
alineatele (8), (9) i (14) se abrog;
la alineatul (16), cuvintele ,,Ministerului Economiei" se nlocuiesc cu
cuvintele ,,Biroul Naional de Statistic".
2. Nota la anexa nr.1 va avea urmtorul cuprins:
,,* Conform Clasificatorului activitilor din economia Moldovei Rev.2,
aprobat prin Hotrrea Colegiului Biroului Naional de Statistic nr.20 din 29
decembrie 2009.".
Art.VI. - La articolul 17 din Legea nr.1227-XIII din 27 iunie 1997 cu
privire la publicitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.67-68
art.555) cu modificrile i completrile ulterioare, textul embleme, mrfuri sau
imaginea lor, orice alt informaie" se exclude.
Art.VII. - Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful
vamal (republicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediie special din
1 ianuarie 2007), cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se
completeaz dup cum urmeaz:
65.

La articolul 5 alineatul (2), cuvintele de ctre autoritatea vamal" se

exclud.
Articolul 7:
alineatul (3) va avea urmtorul cuprins:
(3) n cazul n care autoritatea vamal dispune amnarea determinrii
definitive a valorii n vam, declarantul are dreptul s ridice marfa din vam cu
condiia depunerii unei garanii suficiente, care s acopere ncasarea drepturilor de
import corespunztoare mrfii n cauz.";
alineatele (31), (32) i (33) se exclud.
66.

41

3. Articolul 11:
la alineatul (4) litera b), cuvintele a cror aciune nu poate fi luat n
considerare" se nlocuiesc cu textul sau prestaii a cror valoare nu poate fi
determinat, cu referire la mrfurile de evaluat;";
la alineatul (5) litera b), textul alin.(4)" se nlocuiete cu textul art.11 alin.
(1)".
4. Se completeaz cu articolul 172 cu urmtorul cuprins:
Articolul 172. Amnarea determinrii definitive a valorii n vam
(1) Amnarea determinrii definitive a valorii n vam se dispune:
67. n cazul n care este necesar ajustarea preului efectiv pltit sau de pltit
n conformitate cu prevederile art.11 alin.(1), iar declarantul nu poate prezenta la
vmuire documentele confirmative pentru determinarea cu exactitate a sumei de
ajustat;
68. n cazul n care preul pltit sau de pltit nu include ori este susceptibil a
nu include toate plile efectuate sau de efectuat la momentul vmuirii, fie direct
sau indirect, ca o condiie a vnzrii mrfurilor importate;
69. n situaia n care pentru determinarea valorii n vam pe baza valorii de
tranzacie este necesar prezentarea unor documente sau justificri suplimentare
referitoare la exactitatea i realitatea valorii declarate i declarantul nu le poate
prezenta la momentul efecturii formalitilor vamale.
Procedura de amnare a determinrii definitive a valorii n vam a mrfii se
stabilete printr-un regulament aprobat de Guvern.
(2) Pentru determinarea cu titlu provizoriu a valorii n vam, se ia n
considerare
urmtoarele elemente:
a) valoarea de tranzacie care rezult din documentele prezentate de
declarant;
70.
valoarea cheltuielilor care se includ n valoarea n vam conform
art.11 alin.(l) estimat de declarant pe baz de documente justificative i acceptate
de organul vamal i/sau stabilit pe baza informaiilor de care dispune organul
vamal;
71.
orice sum care poate fi considerat parte a plii totale efectuate sau
de efectuat, fie direct sau indirect, ca o condiie a vnzrii mrfurilor de evaluat;
d) informaiile coninute n Sistemul informaional integrat vamal.
72. n cazul n care determinarea definitiv a valorii n vam nu se poate
efectua imediat, importatorul are dreptul s ridice mrfurile din vam, cu condiia
s constituie o garanie suficient, care s acopere ncasarea drepturilor de import
corespunztoare mrfii n cauz. Garania suficient este oferit printr-un depozit
bnesc sau o scrisoare de garanie emis de o banc din Republica Moldova
42

(garanie bancar), sau ca garanie a brokerului vamal.


73. n sensul prezentului articol, garania suficient reprezint diferena
dintre drepturile de import calculate pe baza valorii n vam a mrfii, determinat
de autoritatea vamal cu titlu provizoriu, i drepturile de import calculate pe baza
valorii n vam declarate de declarant.
74. Termenul limit de valabilitate pentru garania bancar sau garania
brokerului vamal constituie nu mai puin de 65 zile calendaristice.
75. n situaia n care s-a procedat la amnarea determinrii definitive a
valorii n vam a mrfii, drepturile de import calculate pe baza valorii anunate de
declarant se transfer n bugetul de stat, garania suficient oferit printr-un
depozit bnesc se transfer n contul trezorerial de garanii, iar garania bancar
sau garania brokerului vamal se va perfecta n biroul vamal n care se efectueaz
formalitile vamale de import nainte de acordarea liberului de vam.
76. n cazul n care, n termen de 30 de zile calendaristice de la ridicarea
mrfii, declarantul nu prezint documente concludente privind confirmarea valorii
n vam a acesteia, autoritatea vamal procedeaz la executarea garaniei, iar
operaiunea de plasare a mrfurilor sub regim vamal se consider a fi ncheiat.
(8) n cazul n care, n timpul efecturii formalitilor vamale de import, se
constat c valoarea n vam nu poate fi determinat prin aplicarea art. 11, chiar
dac sar proceda la amnarea determinrii definitive a valorii n vam, autoritatea
vamal aplic prevederile art.12-17 n ordinea stabilit de prezenta lege, valoarea
n vam determinat astfel avnd caracter definitiv.".
5. Articolul 23:
la alineatul (1), dup cuvintele ,,certificatul de origine" se completeaz cu
textul ,,sau declaraia pe factur/declaraia de origine";
la alineatul (2), dup cuvintele ,,certificatul de origine" se completeaz cu
textul ,,sau declaraia pe factur/declaraia de origine";
litera a) va avea urmtorul cuprins:
a) ara de origine a mrfii beneficiaz din partea Republicii Moldova de un
regim preferenial;".
6. Se completeaz cu articolul 241 cu urmtorul cuprins:
Articolul 241. Declaraia pe factur a mrfii/declaraia de origine a mrfii
77. Declaraia pe factur a mrfii/declaraia de origine a mrfii trebuie s
confirme originea acesteia din ara respectiv i s conin textul stabilit n
acordurile de comer liber ratificate de Republica Moldova.
78. Declaraia pe factur a mrfii/declaraia de origine a mrfii se prezint
mpreun cu declaraia vamal n condiiile prevzute la art.179 din Codul vamal.
43

79. n cazul n care se pune la ndoial autenticitatea declaraiei pe factur a

mrfii/declaraia de origine a mrfii sau a datelor i informaiilor ce se conin n


aceasta, autoritatea vamal este n drept s se adreseze organizaiillor specializate
ale rii menionate ca ar de origine a mrfii, pentru a obine date i informaii
suplimentare sau precizri.
80. n cazurile prevzute de prezenta lege, originea mrfii se consider
stabilit numai n cazul n care se prezint documente i informaii suplimentare
obinute conform alin.(3).".
7. Se completeaz cu articolul 242 cu urmtorul
cuprins:
Articolul 242. Declaraia productorului
81. Declaraia productorului este un act ntocmit de productor n care
acesta declar originea mrfurilor produse.
82. Declaraia productorului se prezint mpreun cu documentele
justificative, n prealabil sau concomitent cu depunerea cererii de solicitare a
certificatului de origine preferenial.
83. Modelul Declaraiei productorului este stabilit de Guvern.".

8. La articolul 25, alineatul (1) va avea urmtorul cuprins:


"(1) Pentru mrfurile provenite din rile cu care Republica Moldova a
ncheiat acorduri privind acordarea clauzei naiunii celei mai favorizate, poate fi
aplicat (restabilit) regimul preferenial n cazul prezentrii dovezii de origine a
mrfurilor (certificatul de origine, declaraia de origine/declaraia pe factur) pn
la expirarea termenului prevzut de acordurile respective.".
9. Articolul 28:
la litera m), poziiile tarifare 020900" i 150200" se nlocuiesc cu poziiile
tarifare 0209" i 1502", iar textul zahrul brut din trestie de zahr (poziia
tarifar 170111)" se nlocuiete cu textul zahrul brut fr adaos de aromatizani
sau colorani din trestie de zahr (poziiile tarifare 170113 i 170114)";
la litera q2), alineatul trei va avea urmtorul cuprins:
,,q2) Activele materiale pe termen lung, care au beneficiat de facilitatea
fiscal dat, nu pot fi comercializate, transmise n arend, locaiune, uzufruct,
leasing operaional sau financiar pe parcursul a 3 ani din data validrii declaraiei
44

vamale respective, cu excepia cazului n care aceste active materiale pe termen


lung sunt exportate, dac anterior au fost importate i nu au suferit modificri n
afara uzurii normale. n cazul n care aceste active materiale pe termen lung se
comercializeaz, se transmit n arend, locaiune, uzufruct, leasing operaional sau
financiar pn la expirarea a 3 ani, taxa vamal se va calcula i achita de ctre
beneficiar (cumprtor) de la valoarea n vam a acestor active la momentul
depunerii declaraiei vamale.";
se completeaz cu literele q3), y1) i z) cu urmtorul cuprins: ,,q3) mostrele de
mrfuri cu valoarea n vam care nu depete 22 euro pentru un import i care nu
include cheltuielile prevzute la art.11 alin.(1) lit.a) din Legea nr.1380-XIII din 20
noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, cu condiia c aceste cheltuieli s fie
distincte. n cazul n care valoarea mostrelor de mrfuri depete limita
neimpozabil indicat, taxa vamal se calculeaz pornind de la valoarea n vam a
mostrelor de mrfuri, iar limita neimpozabil menionat nu micoreaz valoarea
impozabil a acestora. Pentru a beneficia de scutire, mostrele de mrfuri trebuie s
fie de nefolosit prin rupere, perforare sau marcare clar i permanent sau prin alte
procedee, cu condiia ca aceast operaiune s nu le distrug caracterul de mostre.
Scutirea de tax vamal nu se aplic produselor alcoolice de la poziiile tarifare
220300, 2204, 2205, 220600, 2207, 2208, parfumurilor i apelor de toalet de la
poziia tarifar 330300, tutunului sau produselor pe baz de tutun de la poziiile
tarifare 2401,
2402, 2403.
y1) aeronavele de la poziia tarifar 8802 40 000, elicopterele de la poziia
tarifar 880211000, 880212000, locomotivele de la poziia tarifar 8601, 8602,
vagoane automotoare pentru cale ferat antrenate n transportul public de pasageri
de la poziia tarifar 8603.
z) mijloacele de transport importate cu titlu gratuit (donaie), indiferent de
termenul de exploatare, destinate:
84. pentru scopuri medicale, clasificate la poziiile tarifare 8702 i 8703;
85. pentru transportarea persoanelor cu dizabiliti ale aparatului locomotor
(reutilate n modul corespunztor), clasificate la poziia tarifar 8703;
86. pentru stingerea incendiilor, clasificate la poziia tarifar 8705 30000;
87. pentru curarea strzilor, pentru mprtiat materialele, pentru colectarea
deeurilor, clasificate la poziia tarifar 8705.
45

Pot beneficia de facilitatea fiscal dat att beneficiarii, cu condiia utilizrii


n exclusivitate a mijloacelor de transport menionate pe motivul destinaiei lor
finale, ct i persoanele tere care au importat mijloacele de transport respective
ctre beneficiari.
Beneficiarii i persoanele tere, nu pot comercializa, transmite n arend,
locaiune, uzufruct, leasing operaional sau financiar mijloacele de transport
menionate la lit.a)-d).
Modul de introducere, plasare sub regim vamal de import a mijloacelor de
transport menionate i de beneficiere de facilitatea fiscal dat este stabilit de
Guvern.".
10. n Anexa nr.2:
la rndul 8 coloana 2, cuvintele Ministerului Dezvoltrii Informaionale" se
nlocuiesc cu cuvintele Ministerului Tehnologiei Informaiei i Comunicaiilor";
Not se completeaz cu punctul 11 cu urmtorul cuprins:
,,11. Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale nu se percepe pentru
mijloacele de transport importate cu titlu gratuit (donaie), indiferent de termenul
de exploatare, destinate:
88. pentru scopuri medicale, clasificate la poziiile tarifare 8702 i 8703;
89. pentru transportarea persoanelor cu dizabiliti ale aparatului locomotor
(reutilate n modul corespunztor), clasificate la poziia tarifar 8703;
90. pentru stingerea incendiilor, clasificate la poziia tarifar 8705 30000;
91. pentru curarea strzilor, pentru mprtiat materialele, pentru colectarea
deeurilor, clasificate la poziia tarifar 8705.
Pot beneficia de facilitatea fiscal dat att beneficiarii, cu condiia utilizrii
n exclusivitate a mijloacelor de transport menionate pe motivul destinaiei lor
finale, ct i persoanele tere care au importat mijloacele de transport respective
ctre beneficiari.
Beneficiarii i persoanele tere, nu pot comercializa, transmite n arend,
locaiune, uzufruct, leasing operaional sau financiar mijloacele de transport
menionate la lit.a)-d).
Modul de introducere, plasare sub regim vamal de import a mijloacelor de
transport menionate i de beneficiere de facilitatea fiscal dat este stabilit de
Guvern.".
11. n Anexa nr.5:
n coloana 1, poziia tarifar 020900" se nlocuiete cu poziia tarifar
0209"; n coloana 1, poziia tarifar 150200" se nlocuiete cu poziia
tarifar 1502"; poziia tarifar 170111 va avea urmtorul cuprins:
46

1701 13
1701 14

Zahr brut fr adaos de aromatizani sau colorani:


Zahr din trestie de zahr
Alt zahr din trestie de zahr

Art.VIII. - Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea n


aplicare a Titlului III al Codului fiscal (republicat n Monitorul Oficial al
Republicii Moldova din 08 februarie 2007, ediie special), cu modificrile i
completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. Articolul 4:
alineatul (6) fraza a cincea:
cuvintele T.V.A. nu se aplic livrrilor" se nlocuiesc cu cuvintele Se
scutesc de T.V.A. livrrile";
cuvintele reelelor de distribuie" se nlocuiesc, n ambele cazuri, cu textul
operatorului reelei de transport i de sistem, operatorilor reelelor de distribuie i
furnizorilor energiei electrice", la forma gramatical respectiv;
alineatele (136) i (137) vor avea urmtorul coninut:
(136) Importul i/sau livrarea pe teritoriul rii a mrfurilor i a serviciilor
destinate proiectului "Reabilitarea strzilor centrale i modernizarea iluminatului
public al centrului municipiului Chiinu", implementat de ctre Primria
municipiului Chiinu, finanat din sursele Bncii Europene de Investiii, ale
Bncii Europene pentru Reconstrucie i Dezvoltare i din Fondul Special pentru
Energie Verde al Bncii Europene pentru Reconstrucie i Dezvoltare se
impoziteaz la cota zero a taxei pe valoarea adugat. Modul de aplicare a cotei
zero a taxei pe valoarea adugat pentru mrfurile i serviciile destinate proiectului
respectiv se stabilete printr-un regulament aprobat de Guvern.
(137) Importul i/sau livrarea pe teritoriul rii a mrfurilor i a serviciilor
destinate Programului de Investiii Prioritare prevzut de Studiul de Fezabilitate la
Programul de alimentare cu ap i tratare a apelor uzate n municipiul Chiinu,
implementat de ctre S.A. "Ap-Canal Chiinu", finanat din sursele Bncii
Europene de Investiii, ale Bncii Europene pentru Reconstrucie i Dezvoltare i
din Fondul de Investiii pentru Vecintate al Uniunii Europene se impoziteaz la
cota zero a taxei pe valoarea adugat. Modul de aplicare cotei zero a taxei pe
valoarea adugat pentru mrfurile i serviciile destinate proiectului respectiv se
stabilete printr-un regulament aprobat de Guvern.";
la alineatul (18), litera a) se abrog.
47

2. n Anex:
n coloana 1, poziia tarifar 020900" se nlocuiete cu poziia tarifar
0209"; n coloana 1, poziia tarifar 150200" se nlocuiete cu poziia
tarifar 1502"; poziia tarifar 170111 va avea urmtorul cuprins:

1701 13
1701 14

Zahr brut fr adaos de aromatizani sau colorani:


Zahr din trestie de zahr
Alt zahr din trestie de zahr

Art.IX. - La articolul 7 alineatul (2) din Legea nr.1540-XIII din 25 februarie


1998 privind plata pentru poluarea mediului (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 1998, nr.54-55, art.378), cu modificrile i completrile ulterioare, dup
cuvintele costul vamal al" se nlocuiesc cu cuvintele valoarea facturat a".
Art.X. - La articolul 8 alineatul (3) din Legea cadastrului bunurilor imobile
nr.1543 din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial, 1998, nr.44-46, art.318), cu
modificrile i completrile ulterioare, dup cuvintele organele fiscale" se
introduce textul ,, , organele vamale".
Art.XI. - Legea nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de
ntreprinztor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.72-73, art.485),
cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum
urmeaz:
1. Articolul 4:
se completeaz cu alineatul (41) cu urmtorul cuprins:
,,(41) Cererea cu privire la eliberarea autorizaiei de funcionare a activitii
de comer ctre autoritile administraiei publice locale poate fi depus de
solicitantul patentei de ntreprinztor prin intermediul inspectoratului fiscal de stat
teritorial. La rndul su, inspectoratul fiscal de stat teritorial remite n regim online prin reelele electronice, pentru examinare i aprobare, autoritilor
administraiei publice locale cererea primit i actele de nsoire. Autoritile
administraiei publice locale asigur prezentarea n regim on-line, a informaiei
aferente autorizaiei de funcionare a activitii de comer, n termenii prevzui de
legislaie";
alineatul (5) va avea urmtorul cuprins:
,,(5) Solicitantul patentei de ntreprinztor n mod obligatoriu achit
contribuia de asigurare social de stat i primele de asigurare obligatorie de
asisten medical.
48

n scopul verificrii achitrii de ctre solicitant a contribuiilor de asigurri


sociale de stat pentru ntreaga perioad de desfurare a activitii de ntreprinztor
n baza patentei de ntreprinztor i statutului de persoan asigurat n sistemul
asigurrii obligatorii de asisten medical, Casa Naional de Asigurri Sociale i
Compania
Naional de Asigurri Medicale vor asigura n regim on-line, accesul Serviciului
Fiscal de Stat la sistemele informaionale ale acestora.";
la alineatul (6), dup textul ,,de 3 zile" se introduce textul ,,calendaristice
sau 23 zile calendaristice - n cazul necesitii autorizrii activitii de comer, prin
intermediul inspectoratului fiscal de stat teritorial".
2. La articolul 12 alineatul (1), textul ,,taxa pentru unitile comerciale
i/sau unitile de deservire social" se nlocuiete cu textul ,,taxa pentru unitile
comerciale i/sau de prestri servicii".
Art.XII. - Legea nr.1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea n aplicare
a titlului VI din Codul fiscal (republicat n Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, ediie special din 08 februarie 2007), cu modificrile i completrile
ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. Articolul 4:
la alineatul (2), cifra ,,2015" se nlocuiete cu cifra ,,201 7";
la alineatul (7), litera b) se completeaz n final cu textul: , iar n cazul
terenurilor dobndite dup 30 iunie a anului fiscal n curs - cel trziu pn la 1
februarie a anului urmtor anului fiscal de gestiune";
alineatul (9):
litera a) va avea urmtorul cuprins:
,,a) persoanele juridice i persoanele fizice care desfoar activitate de
ntreprinztor calculeaz de sine stttor suma anual a impozitului pe bunurile
imobiliare, pornind de la valoarea contabil a bunurilor imobiliare la situaia din 1
ianuarie a anului fiscal n curs, iar n cazul bunurilor imobiliare dobndite n cursul
anului, inclusiv n cazul bunurilor imobiliare la care se schimb subiectul
impunerii n cursul anului - conform valorii contabile de la data dobndirii
acestora. Pentru bunurile imobiliare existente i/sau dobndite pn la 30 iunie a
anului fiscal n curs, persoanele juridice i persoanele fizice care desfoar
activitate de ntreprinztor, prezint organelor fiscale teritoriale calculul
impozitului pe bunurile imobiliare pn la dat de 25 iulie inclusiv a perioadei
49

fiscale respective, cu achitarea impozitului n dou pri egale - cel trziu pn la


15 august i, respectiv, 15 octombrie. Pentru bunurile imobiliare dobndite dup 30
iunie a anului fiscal n curs, persoanele juridice i persoanele fizice care desfoar
activitate de ntreprinztor, prezint organelor fiscale teritoriale calculul
impozitului pe bunurile imobiliare pn la 25 martie a anului urmtor anului
fiscal n curs, cu achitarea impozitului n acelai termen. Calculul impozitului pe
bunurile imobiliare se prezint utiliznd, n mod obligatoriu, metode automatizate
de raportare electronic, n condiiile stipulate la art.187 alin.(2 1) din Codul
fiscal;";
litera b) se completeaz n final cu textul ,,n cazul bunurilor dobndite dup
30 iunie a anului fiscal n curs, avizele de plat se nmneaz subiecilor impunerii
cel trziu pn la 1 februarie a anului urmtor anului fiscal de gestiune;".
2. n anexa nr.2 punctele 2 i 3, cuvintele valoarea de bilan" se nlocuiesc
cu cuvintele valoarea contabil".
Art.XIII. - Codul vamal nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat n
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediie special din 1 ianuarie 2007), cu
modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum
urmeaz:
1. Articolul 1:
punctul 211) va avea urmtorul cuprins:
211) control ulterior - verificarea informaiilor din declaraia vamal i din
documentele nsoitoare, verificarea existenei i autenticitii documentelor
prevzute pentru derularea unei destinaii vamale sau regim vamal, examinarea
contabilitii i a tuturor documentelor i datelor sub orice form, inclusiv
computerizat, care se raporteaz la operaiunile privind mrfurile (n cazul n care
acestea mai pot fi identificate), mijloacele de transport, spaiile de depozitare n
cauz sau la alte operaiuni comerciale anterioare sau ulterioare implicnd aceste
mrfuri, mijloace de transport, spaii de depozitare;";
punctul 62):
cuvintele circuitul determinat n mod automatizat" se nlocuiesc cu cuvintele
circuitul automatizat bazat pe analiza de risc"; liniua 4 va avea urmtorul
cuprins:
50

culoar albastru - culoarul de control vamal care permite acordarea


liberului de vam fr efectuarea controlului documentar i fizic, cu efectuarea n
baza principiului selectivitii a controlului ulterior prin reverificarea declaraiei
vamale;";
se completeaz cu punctele 66) i 67) cu urmtorul cuprins:
,,66) cerere de intervenie - o solicitare prezentat Serviciului Vamal pentru
a interveni n cazul mrfurilor susceptibile de a aduce atingere unui drept de
proprietate intelectual;
67) livrare mic - o trimitere potal sau prin curierat rapid care conine cel
mult 3 uniti sau are o greutate brut de cel mult 2 kilograme.".
2. La articolul 17, alineatul (2) va avea urmtorul cuprins:
,,(2) Informaiile cuprinse n declaraiile vamale, autorizaiile i/sau
formularele tipizate emise de organul vamal unor persoane fizice sau juridice,
precum i cele cuprinse n documentele n baza crora aceste acte vamale au fost
emise, sunt considerate informaii oficiale cu accesibilitate limitat i nu pot fi
divulgate, nici folosite de colaboratorul vamal n scop personal, nu pot fi transmise
unor teri sau autoritilor publice, cu excepia cazurilor cnd:
a) exist acordul prealabil scris al declarantului privind furnizarea
informaiei
solicitate, sau
b) exist o cauz penal concret pornit n privina declarantului, sau
c) a fost emis o autorizaie a judectorului de instrucie privind ridicarea
acestor
informaii.".
3. Articolul 20:
la alineatul (4), poziia tarifar 870130" se nlocuiete cu poziia tarifar
870130000";
se completeaz cu o liniu nou cu urmtorul cuprins:
- a motocicletelor clasificate la poziia tarifar 8711, precum i a
motoarelor lor, cu termenul de exploatare de peste 10 ani.";
se completeaz cu alineatul (41) cu urmtorul cuprins:
(41) Prin derogare de la prevederile alin.(4), se permite introducerea i
plasarea sub regim vamal de import a mijloacelor de transport importate cu titlu
gratuit (donaie), indiferent de termenul de exploatare, destinate:
a) pentru scopuri medicale, clasificate la poziiile tarifare 8702 i 8703;
51

b) pentru transportarea persoanelor cu dizabiliti ale aparatului locomotor


(reutilate n modul corespunztor), clasificate la poziia tarifar 8703;
c) pentru stingerea incendiilor, clasificate la poziia tarifar 8705 30000;
d) pentru curarea strzilor, pentru mprtiat materialele, pentru colectarea
deeurilor, clasificate la poziia tarifar 8705.
Pot beneficia de facilitatea fiscal dat att beneficiarii, cu condiia utilizrii
n exclusivitate a mijloacelor de transport menionate pe motivul destinaiei lor
finale, ct i persoanele tere care au importat mijloacele de transport respective
ctre beneficiari.
Beneficiarii i persoanele tere, nu pot comercializa, transmite n arend,
locaiune, uzufruct, leasing operaional sau financiar mijloacele de transport
menionate la lit.a)-d).
Modul de introducere, plasare sub regim vamal de import a mijloacelor de
transport menionate i de beneficiere de facilitatea fiscal dat este stabilit de
Guvern.";
la alineatul (9), poziia tarifar 401220" se nlocuiete cu poziia tarifar
401220000".
4. La articolul 30 alineatul (6), poziiile tarifare 240210", 271011110271019290", 271019310-271019490", 290124100", 290219" i 290290900"
se
nlocuiesc cu poziiile tarifare 240210000", 271012110-271019290",
271019310271019480", 290124000", 290219000" i 290290000".
5. La articolul 42 alineatul (2), dup textul ,,8 zile", n ambele cazuri, se
introduce cuvntul ,,calendaristice".
6. Articolul 70:
alineatul unic devine alineatul (1);
se completeaz cu alineatul (2) cu urmtorul cuprins:
,,(2) Pot fi plasate n regim de admitere temporar cu suspendare total de
la plata drepturilor de import, fr constituirea unei garanii care s acopere
integral cuantumul drepturilor de import, mijloacele de transport strine care fac
obiectul unor tratate internaionale bilaterale sau multilaterale la care Republica
Moldova este parte, introduse cu scopul realizrii proiectelor de asisten tehnic
i investiional n derulare, care cad sub incidena tratatelor internationale la care
52

Republica Moldova este parte.".


7. Articolul 127 se completeaz cu alineatele (10) i (11) cu urmtorul
cuprins:
(10) Cu excepia cazurilor prevzute la alin.(11), termenul de prescripie
pentru
determinarea obligaiilor vamale este de 4 ani, calculat de la ultima dat prevzut
pentru depunerea declaraiei vamale sau pentru apariia obligaiilor vamale, n
cazul n care nu a fost depus declaraia vamal.
(11) Termenul de prescripie nu se extinde asupra obligaiilor vamale dac:
- declaraia vamal care stabilete o obligaie vamal conine informaii
eronate, ori reflect fapte ce constituie nclcri ale legislaiei vamale;
- declaraia vamal nu a fost depus pentru situaiile n care aceasta a fost
prevzut;
- obligaia vamal se calculeaz mrfurilor aflate sub supraveghere
vamal.".
8. La articolul 12711, alineatul (1) se completeaz cu litera e) cu urmtorul
cuprins:
,,e) cnd, la eliberarea certificatului de origine preferenial pentru mrfurile
originare din Republica Moldova n sensul acordurilor de comer liber, obinute n
cadrul regimului de perfecionare activ sau produse n zona economic liber care
nu corespund criteriilor prevzute la art.7 alin.(41) din Legea nr.440-XV din 27
iulie 2001 cu privire la zonele economice libere, nu au fost supuse taxei vamale
mrfurile neoriginare ncorporate n mrfurile originare menionate.".
9.
Articolul
128:
alineatul
(1):
se completeaz cu liter d1) cu urmtorul cuprins:
,,d1) scdere";
litera f) se completeaz n final cu cuvintele ,,sau ncasarea contravalorii
acestora";
53

se completeaz cu alineatele (5) - (8) cu urmtorul cuprins: ,,(5) Stingerea


obligaiei vamale prin scdere are loc n situaiile n care pltitorul vamal persoan
fizic:
92.
a decedat;
93.
este declarat mort;
94.
este declarat disprut fr veste;
d) este declarat lipsit de capacitate de exerciiu sau cu capacitate de
exerciiu
restrns.
95. n cazurile enumerate la alin.(5), stingerea obligaiei prin scdere se
face n mrimea ntregii obligaii vamale - dac persoana nu a lsat (nu dispune
de) bunuri -sau n mrimea prii nestinse din obligaia vamal - dac averea lsat
de ea (averea existent) este insuficient.
96. Stingerea obligaiei vamale prin scdere a pltitorului vamal persoan
juridic are loc n urma ncetrii activitii lui prin lichidare, inclusiv pe cale
judiciar, sau prin reorganizare.
97. Stingerea obligaiei vamale prin scdere are loc n temeiul unei decizii a
conducerii organului vamal care administreaz obligaia vamal respectiv,
inclusiv n cazul cnd stingerea ei prin executare silit n conformitate cu prezentul
cod este imposibil.".
98. La articolul 130 alineatul (1), litera a) se abrog.
99. Articolul 1412:

la alineatul (1), cuvintele Nomenclatorului mrfurilor" se nlocuiesc cu


cuvintele Nomenclaturii combinate a mrfurilor i normelor metodologice
existente";
la alineatul (2), cuvintele Nomenclatorul mrfurilor" se nlocuiesc cu
textul Nomenclatura combinat a mrfurilor i normele metodologice existente
prin emiterea deciziei de clasificare a mrfurilor. Procedura de emitere a deciziei
de clasificare a mrfurilor n corespundere cu Nomenclatura combinat a
mrfurilor se stabilete de ctre Serviciul Vamal.";
se completeaz cu alineatele (21) - (212) cu urmtorul cuprins:
(21) Decizia de clasificare a mrfurilor, emis de organul vamal pn la
acordarea liberului de vam, se va aduce la cunotina declarantului n ziua
emiterii acesteia. Dac decizia organului vamal de clasificare a mrfurilor va
influena mrimea drepturilor de import aferente tranzaciei de import, liberul de
54

vam se va acorda dup achitarea integral a acestora.


(22) Organul vamal este n drept s emit decizia de clasificare a mrfurilor
dup
acordarea liberului de vam. Decizia de clasificare se va transmite declarantului n
termen de trei zile lucrtoare dup emitere.
(23) n cazul n care decizia de clasificare a mrfurilor, emis de organul
vamal,
influeneaz asupra restriciilor care urmeaz s fie aplicate acestor mrfuri, liberul
de
vam nu se va acorda pn la prezentarea documentelor care atest respectarea
acestor
restricii.
(24) n cazul n care, pn la acordarea liberului de vam, exist informaii ce
justific c clasificarea mrfurilor este eronat sau informaia prezentat de ctre
declarant pentru verificarea corectitudinii clasificrii mrfurilor nu sunt suficiente,
organul vamal iniiaz un control suplimentar pentru a efectua expertizarea
mrfurilor
sau solicit acte sau informaii suplimentare.
(25) Pentru primirea actelor sau informaiilor suplimentare, organul vamal,
nu
mai
trziu de urmtoarea zi lucrtoare, n form scris, informeaz declarantul despre
necesitatea prezentrii actelor i informaiilor privind caracteristicile mrfurilor,
care
influeneaz asupra clasificrii acestora i/sau actelor care urmeaz s confirme
aceste
caracteristici. Declarantul este n drept s prezinte i alte acte i/sau informaii
privind
caracteristicile mrfurilor.
(26) n cazul n care controlul suplimentar nu poate fi ncheiat n termenul
stabilit
de art.199 alin.(1), liberul de vam se acord de ctre organul vamal doar la
constituirea
unei garanii suficiente care s acopere drepturile de import, ce pot fi calculate
suplimentar dup obinerea rezultatelor controlului, i numai dac schimbarea
codificrii mrfurilor nu a condus la aplicarea unor restricii fa de aceste mrfuri,
potrivit procedurii stabilite de organul vamal.
(27) Garania suficient se va constitui prin depozit bnesc sau scrisoare de
garanie
emis de o banc din Republica Moldova (garanie bancar) sau garania
brokerului
vamal.
55

(28) n nelesul prezentului articol, garania suficient reprezint diferena


drepturilor de import calculate pe baza clasificrii mrfurilor stabilite de organul
vamal
cu titlu provizoriu i drepturilor de import calculate pe baza clasificrii mrfurilor
stabilite de declarant.
(29) n situaia prevzut la alin.(26), drepturile de import calculate pe baza
clasificrii mrfurilor stabilite de declarant se transfer la contul bugetului de stat,
garania suficient constituit prin depozit bnesc se transfer la contul trezorerial
de
garanii, iar garania bancar sau garania brokerului vamal se va constitui la biroul
vamal la care se efectueaz formalitile vamale de import, nainte de acordarea
liberului de vam.
(210) Organul vamal informeaz n scris declarantul, nu mai trziu de
urmtoarea
zi
lucrtoare, despre mrimea garaniei suficiente. Liberul de vam se va acorda
imediat
dup constituirea garaniei suficiente necesare.
(211) Termenul maxim stabilit pentru efectuarea controlului suplimentar i
emiterea
deciziei de clasificare nu va depi 90 de zile calendaristice din data ridicrii
mrfurilor
din vam.
(212) n rezultatul ncheierii controlului suplimentar cu emiterea deciziei de
clasificare a mrfurilor, se va ncasa obligaia vamal prin ntocmirea deciziei de
regularizare sau se va restitui garania constituit, iar operaiunea de vmuire se va
considera a fi ncheiat.".
La articolul 1642, litera h) se completeaz n final cu cuvintele ,,i
codurile mrfurilor declarate conform Nomenclaturii combinate a mrfurilor;".
100.

La articolul 175 alineatul (4), poziiile tarifare 271011110271019290",


271019310-271019490", 290124100", 290219" i 290290900" se nlocuiesc
cu poziiile tarifare 271012110-271019290", 271019310-271019480",
290124000",
290219000" i 290290000".
101.

14. Articolul 1811:


denumirea articolului va avea urmtorul
56

cuprins: Articolul 1811. Controlul


ulterior"; alineatul (1) va avea urmtorul
cuprins:
(1) Organul vamal are dreptul ca, ntr-o perioad de 4 ani de la acordarea
liberului de vam, s modifice declaraia vamal sau, dup caz, s efectueze
controlul ulterior prin reverificarea declaraiei vamale sau prin audit postvmuire;";
la alineatul (3), dup cuvntul declaraiei" se introduce cuvntul vamale",
iar cuvintele controlul ulterior" se nlocuiesc cu cuvintele auditul post-vmuire".
La articolul 1841 alineatul (1), dup cuvintele ,,cu achitarea vinietei"
se introduc cuvintele ,,n condiiile art.3481 alin.(1) din Codul fiscal".
102.

Articolul 1843:
la alineatul (1), dup cuvintele Serviciul Vamal" se introduce textul ,,n
termen de pn la 30 zile calendaristice din data recepionrii cererii i
documentelor anexate";
se completeaz cu alineatele (3) i (4) cu urmtorul cuprins:
(3) n cazul n care Serviciul Vamal consider c cererea depus nu conine
toate informaiile necesare, n termen de 30 de zile din data recepionrii cererii i
documentelor anexate, solicit agentului economic care a depus cererea, s
furnizeze informaiile necesare pentru justificarea cererii.
103.

(4) Termenul de emitere a autorizaiei pentru declaraia simplificat sau


pentru procedura de vmuire la domiciliu curge din momentul n care Serviciul
Vamal dispune de toate informaiile necesare pentru luarea unei decizii. Serviciul
Vamal, n termen de 3 zile lucrtoare de la data recepionrii ultimei informaii
solicitate, aduce la cunotina agentului economic faptul c informaia a fost
recepionat i comunic n scris data de la care curge acest termen.".
17. Articolul 185 alineatul (1):
la litera e1), cuvintele al declaraiei vamale" se nlocuiesc cu cuvintele prin
reverificarea declaraiilor vamale";
litera f1) va avea urmtorul cuprins:
f1) controlul ulterior prin audit post-vmuire;".
57

18. Articolul 1953:


alineatul (1) punctul 5) se completeaz cu litera g) cu urmtorul cuprins:
g) solicitantul a luat msuri care permit identificarea cu precizie a
partenerilor
si comerciali, astfel nct s securizeze lanul logistic internaional";
alineatul (2) se completeaz n final cu textul ,,Termenul examinrii cererii
privind acordarea statutului de AEO dureaz pn la 30 de zile calendaristice, din
data
recepionrii cererii i documentelor anexate.";
se completeaz cu alineatele (21) i (22) cu urmtorul cuprins:
(21) n cazul n care Serviciul Vamal consider c cererea depus nu
conine
toate informaiile necesare, n termen de 30 de zile calendaristice, solicit
agentului
economic care a depus cererea, s furnizeze informaiile necesare pentru
justificarea
cererii.
(22) Termenul de emitere a certificatului AEO curge din momentul n care
Serviciul Vamal dispune de toate informaiile necesare pentru luarea unei decizii.
Serviciul Vamal, n termen de 3 zile lucrtoare de la data recepionrii ultimei
informaii solicitate, aduce la cunotina solicitantului faptul c informaia a fost
recepionat i comunic n scris data de la care curge acest termen.".
19. La articolul 199 alineatul (1), dup textul ,,n cel mult 5 zile" i
textul
,,n
cel
mult 3 zile" se introduce cuvntul ,,calendaristice", iar n final se completeaz cu
textul
,,Dac ultima zi a termenului de verificare este nelucrtoare, aceasta expir n
urmtoarea zi lucrtoare.".
20. Denumirea seciunii 291 va avea urmtorul cuprins:
Seciu
nea a 291
Controlul
ulterior".
21. Articolele 2021 i 2022 vor avea urmtorul cuprins:
Articolul 2021. Auditul post-vmuire.
58

(1) Auditul post-vmuire este o form de control vamal ulterior, care are
drept
scop verificarea respectrii legislaiei n vigoare de ctre persoanele stabilite n
Republica Moldova la momentul trecerii mrfurilor peste frontiera vamal a
Republicii
Moldova i plasrii acestora sub o destinaie vamal. Auditului post-vmuire pot fi
supuse persoanele implicate direct sau indirect, cu titlu profesional, n operaiunile
supuse auditului post-vmuire, sau persoanele care dispun de documentele i
datele
respective din motive profesionale.
(2) Auditul post-vmuire este efectuat de organele vamale conform
competenelor teritoriale, planificat sau inopinat.
104. Pentru exercitarea auditului post-vmuire, n termenul prevzut la
art.2025 alin.(2) dup acordarea liberului de vam, pentru a se asigura de
exactitatea informaiilor furnizate n declaraia vamal sau n declaraia sumar,
organele vamale verific toate documentele i datele care se refer la operaiunile
privind mrfurile n cauz sau la alte operaiuni comerciale anterioare sau
ulterioare implicnd aceste mrfuri. Organele vamale pot s examineze aceste
mrfuri si/sau s preleveze eantioane, dac este nc posibil s se efectueze o
asemenea verificare sau prelevare.
105. n procesul auditului post-vmuire, organul vamal este obligat s
identifice i s examineze imparial toate faptele i circumstanele ce au tangen
cu traversarea mrfurilor peste frontiera vamal i plasarea acestora ntr-o
destinaie vamal.
106. Auditul post-vmuire poate fi efectuat la sediul i n ncperile
titularului mrfurilor sau ale reprezentantului su, ale oricrei persoane legate
direct sau indirect cu titlu profesional de aceste operaiuni ori ale oricrei persoane
care dispune de documentele respective, cu excepia ncperilor utilizate exclusiv
n scop de domiciliu i reedin, sau la sediul organelor vamale.
107. n cadrul auditului post-vmuire poate fi examinat ntregul sistem
structural-organizatoric intern al persoanelor auditate.
108. n cazul n care n procesul desfurrii auditului post-vmuire este
necesar stabilirea anumitor fapte i circumstane n baza documentelor sau
mrfurilor care se afl n posesia altei persoane cu care persoana auditat are sau a
avut relaii economice i/sau financiare, organul vamal este n drept, cu emiterea
unui nou ordin de control, s desfoare o verificare prin contrapunere.
59

109. n cazul depistrii unor erori i/sau divergene ntre informaiile din

declaraiile vamale i cele din documentele verificate, organul vamal ntreprinde


msurile prevzute de prezentul cod.
110. n procesul efecturii auditului post-vmuire, organele vamale pot
utiliza informaiile din bazele de date automatizate i sistemele electronice de
analiz a riscurilor.
111. Auditul post-vmuire este bazat pe analiza riscurilor care utilizeaz
metode informaionale de prelucrare a datelor i de elaborare a msurilor de
identificare a riscurilor, folosind anumite criterii stabilite de organele vamale sau
criterii stabilite la nivel internaional. Pentru a pune n aplicare gestionarea
riscurilor, organele vamale pot utiliza sisteme electronice adecvate.
112. Auditul post-vmuire se efectueaz n baza unui ordin de control emis
de ctre directorul general al Serviciului Vamal/eful biroului vamal sau de
persoanele mputernicite de acetia.
113. Ordinul de efectuare a auditului post-vmuire este emis n forma
stabilit de Serviciul Vamal.
114. Efectuarea auditului post-vmuire se aduce la cunotin persoanei
auditate cu cel puin 3 zile lucrtoare nainte de data iniierii controlului, conform
procedurii stabilite de organul vamal, cu excepia controlului inopinat.
115. Perioada de desfurare a auditului post-vmuire nu trebuie s
depeasc 2 luni de la data iniierii auditului post-vmuire. n cazuri ntemeiate i
justificate documentar, persoanele menionate la alin.(11) pot decide prelungirea
duratei de desfurare a auditului post-vmuire cu cel mult 4 luni sau sistarea
auditului post-vmuire. Perioada sistrii i prezentrii documentelor nu se include
n durata efecturii auditului post-vmuire.
116. Auditul post-vmuire poate fi suspendat la decizia organelor vamale n
cazul:
117. interveniei unei fore majore, constatat n modul stabilit;
118. intentrii unui proces judiciar care are importan pentru auditul
post-vmuire;
119. solicitrii motivate (ntemeiate i justificate documentar) a persoanei
auditate, ns nu mai mult de 30 de zile.
(16) Auditul post-vmuire iniiat i neiniiat urmeaz a fi ncheiat printr-un
raport, dac:
a) persoana juridic n adresa creia urmeaz a fi iniiat sau a fost iniiat
procedura de audit post-vmuire a fost lichidat, iar persoana fizic ntreprinztor
individual n adresa creia urmeaz a fi iniiat sau a fost iniiat procedura de
audit
post-vmuire a fost radiat din Registrul de stat al ntreprinztorilor individuali;
60

b) persoana n adresa creia urmeaz a fi iniiat sau a fost iniiat procedura de


audit post-vmuire nu este de gsit, iar informaia de care dispune organul vamal
nu permite regularizarea situaiei.
120. Auditul post-vmuire se efectueaz n orele de lucru ale organului
vamal i ale persoanei juridice sau fizice controlate.
121. n cazul n care persoana auditat nu dispune de sediu sau de ncpere
ce poate fi utilizat pentru efectuarea auditului post-vmuire ori sediul se afl la
adresa de domiciliu sau n alte cazuri n care nu exist condiii optime de lucru,
auditul postvmuire se efectueaz n sediul organului vamal, respectnd
prevederile art.145 din Codul fiscal, cu ntocmirea obligatorie a actului de ridicare
de la persoana juridic sau fizic a documentelor necesare.
122. Contestarea ordinului de efectuare a auditului post-vmuire, de
suspendare sau de prelungire a auditului nu mpiedic efectuarea controlului.
123. Suspendarea de ctre instana de judecat a ordinului de efectuare a
auditului post-vmuire, de prelungire sau de modificare a auditului post-vmuire
nu mpiedic efectuarea controlului ulterior prin audit post-vmuire.
Articolul 2022. Reverificarea declaraiei vamale
124. Reverificarea declaraiei vamale se efectueaz la oficiul organului
vamal i este o form de control vamal ulterior ce const n verificarea, dup
acordarea liberului de vam, a corectitudinii ntocmirii declaraiei vamale, a
totalitii i conformitii documentelor anexate la aceasta, necesare plasrii
mrfurilor ntr-un regim vamal i care servesc drept temei pentru calcularea i
achitarea drepturilor de import, a altor documente aferente operaiunilor verificate,
de care dispune organul vamal, alt organ cu atribuii de administrare fiscal, sau
alte instituii i persoane, precum i n verificarea respectrii msurilor de politic
economic.
125. Reverificarea declaraiei vamale se efectueaz de organele vamale
conform competenelor teritoriale i normelor procedurale stabilite de Serviciul
Vamal.
126. Cu excepia cazurilor prevzute la alin. (4), controlul ulterior prin
reverificare se efectueaz fr ntocmirea procesului-verbal de reverificare asupra
obiectivului vizat.
127. n cazul constatrii unor erori, contradicii ntre declaraia vamal i
documentele verificate, ce duc la apariia, modificarea i/sau anularea obligaiei
vamale, organul vamal este obligat s comunice despre aceasta pltitorului vamal
prin ntocmirea procesului verbal de reverificare a declaraiilor vamale.
128. Reverificarea declaraiei vamale iniiat i neiniiat urmeaz a fi
ncheiat printr-un raport, dac:
a) persoana juridic n adresa creia urmeaz a fi iniiat sau a fost iniiat
61

procedura de audit post-vmuire a fost lichidat, iar persoana fizic ntreprinztor


individual n adresa creia urmeaz a fi iniiat sau a fost iniiat procedura de
audit post-vmuire a fost radiat din Registrul de stat al ntreprinztorilor
individuali;
b) persoana n adresa creia urmeaz a fi iniiat sau a fost iniiat procedura
de reverificare a declaraiei vamale nu este de gsit, iar informaia de care dispune
organul vamal nu permite regularizarea situaiei.".
22. Articolul 2023:
n denumire, cuvintele auditului post-vmuire" se nlocuiesc cu cuvintele
"controlului ulterior";
alineatul (1) va avea urmtorul cuprins
,,(1) n cazul exercitrii controlului ulterior, organul vamal are urmtoarele
obligaii:
129. s acioneze n strict conformitate cu Constituia Republicii
Moldova, cu prezentul cod i cu alte acte normative;
130. s trateze cu respect i corectitudine declarantul, reprezentantul lui,
ali participani la raporturile vamale;
131. s popularizeze legislaia vamal;
132. s informeze declarantul, n cazurile prevzute de legislaia vamal
sau la solicitarea acestuia, despre drepturile i obligaiile lui;
133. s informeze declarantul, la cerere, despre impozitele i taxele n
vigoare, despre modul i termenele lor de achitare i despre actele normative
respective;
134. s efectueze controale vamale ulterioare i s ntocmeasc actele de
rigoare;
135. n cazul depistrii unei nclcri vamale ce conduce la apariia unei
obligaii vamale i nendeplinirii cerinelor legale ale declarantului, s emit
decizie de regularizare;
h) s nu foloseasc situaia de serviciu n interese personale;
i) s ntreprind i alte aciuni prevzute de legislaia
vamal." ;
la alineatul (2):
cuvintele auditului post-vmuire" se nlocuiesc cu cuvintele controlului
ulterior";
la litera a), naintea cuvintelor s verifice cldirile" se introduce textul n
cadrul controlului ulterior prin audit post-vmuire";
la litera c), naintea cuvintelor s cear administratorului, persoanei
auditat" se
introduce textul n cadrul controlului ulterior prin audit post62

vmuire". 23. Articolul 2024:


n denumire, cuvntul auditate" se nlocuiete cu cuvntul
controlate"; alineatul (1):
cuvntul auditat" se nlocuiete cu cuvntul controlat";
la litera a), cuvintele auditului post-vmuire" se nlocuiesc cu cuvintele
controlului ulterior prin audit post-vmuire";
la litera b), cuvintele auditului post-vmuire" se nlocuiesc cu cuvintele
controlului ulterior";
la litera c), cuvintele auditului post-vmuire" se nlocuiesc cu cuvintele
controlului ulterior";
litera f) va avea urmtorul cuprins:
f) s fie informat, cu cel puin 3 zile lucrtoare nainte de iniierea
controlului ulterior prin audit post-vmuire (cu excepia auditului post-vmuire
inopinat), printr-un aviz de audit post-vmuire, modelul cruia este stabilit de
Serviciul Vamal;
se completeaz cu litera g) cu urmtorul cuprins: ,,g) s beneficieze de alte
drepturi stabilite de legislaie.";
alineatul (2):
cuvntul auditat" se nlocuiete cu cuvntul controlat";
la litera b), cuvintele auditului post-vmuire" se nlocuiesc cu cuvintele
controlului ulterior";
la litera e), cuvintele auditului post-vmuire" se nlocuiesc cu cuvintele
controlului ulterior".
24. La articolul 2025:
n denumire, cuvintele auditului post-vmuire" se nlocuiesc cu cuvintele
controlului ulterior";
la alineatul (1), cuvintele auditului post-vmuire", n ambele cazuri, se
nlocuiesc cu cuvintele controlului ulterior";
alineatul (2):
cuvintele auditului post-vmuire" se nlocuiesc cu cuvintele controlului
ulterior", iar cifra 5" se nlocuiete cu cifra 4";
la litera a), cuvintele drepturi de import reduse sau zero" se nlocuiesc cu
cuvintele acordarea de faciliti fiscale i vamale".
25. La articolul 2026:
n denumire, dup cuvintele Citaia de audit post-vmuire se introduce
textul /reverificare";
63

la alineatul (1 ), cuvntul auditat" se nlocuiete cu cuvntul controlat"; la


alineatul (2), dup cuvintele Modelul citaiei de audit post-vmuire" se introduce
textul /reverificare"; alineatul (3):
cuvntul auditate" se nlocuiete cu cuvntul controlate";
cuvintele auditului post-vmuire" se nlocuiesc cu cuvintele controlului
ulterior".
26. La articolul 2027:
n denumire, cuvintele auditului post-vmuire" se nlocuiesc cu cuvintele
controlului ulterior";
la alineatul (1), cuvintele auditului post-vmuire" se nlocuiesc cu
cuvintele controlului ulterior";
la alineatul (2):
la litera b) i d), cuvntul auditat" se nlocuiete cu cuvntul controlat";
se completeaz cu literele e) i f) cu urmtorul cuprins:
e) obinerea rezultatelor cercetrii (expertizei) de laborator a mrfurilor,
prelevate n cadrul controlului ulterior;
f) obinerea documentelor solicitate n cadrul unei cereri de asisten
administrativ internaional.";
la alineatul (3):
dup cuvintele organele vamale vor lua n considerare" se introduc
cuvintele dup caz";
cuvntul auditat" se nlocuiete cu cuvntul controlat"; la alineatul (3) literele
b) i f), cuvntul auditate" se nlocuiete cu cuvntul controlate";
la alineatul (3) literele c) i g), cuvntul auditat" se nlocuiete cu cuvntul
controlat";
la alineatul (4), dup cuvintele actul de audit post-vmuire" se introduce
textul sau procesul - verbal de reverificare al declaraiei vamale";
la alineatul (5), cuvntul auditat" se nlocuiete cu cuvntul controlat".
27. Articolul 2029:
n denumire, dup cuvintele "Actul de audit post-vmuire" se completeaz
cu cuvintele "/procesul - verbal de reverificare a declaraiei vamale";
la alineatul (2), dup cuvintele i ale altor acte" se introduc cuvintele ce
au dus la modificarea obligaiei vamale,";
alineatul (4) va avea urmtorul cuprins:
(4) Procesul - verbal de reverificare a declaraiei vamale reprezint un
document de forma stabilit de Serviciul Vamal, ntocmit de colaboratorul vamal
64

al organului care a exercitat reverificarea declaraiei vamale, n care se


consemneaz rezultatele controlului. n procesul - verbal de reverificare a
declaraiei vamale se vor descrie obiectiv, clar i exact nclcrile legislaiei i ale
msurilor de politic economic cu referire la informaiile, datele, documentele
probatorii, fiind indicate actele normative nclcate;";
se completeaz cu alineatele (5) i (6) cu urmtorul cuprins:
(5) n baza actului de audit post-vmuire /procesului - verbal de
reverificare a declaraiei vamale, organele vamale ntreprind msuri de calculare i
ncasare a obligaiilor vamale constatate, conform procedurii stabilite de legislaie.
(6) Rezultatele controlului ulterior prin audit post-vmuire sau reverificarea
declaraiei vamale pot fi contestate de ctre persoana controlat, n conformitate cu
procedurile stabilite de legislaie.".
28. La articolul 20210 alineatul (12), cuvintele constatarea contraveniilor
vamale" se nlocuiesc cu cuvintele regularizarea situaiei conform prevederilor
art.1811".
29.

Se completeaz cu o seciune nou "Seciunea 342" cu urmtorul cuprins:


Seciu
nea a 342
Exportato
r aprobat

Articolul 2153. Dispoziii generale


136. Agentul economic care export mrfuri de origine preferenial
Republica Moldova de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova i care este
rezident n sensul art.5 pct.5) din Codul fiscal i ntrunete condiiile prevzute la
art.2154 alin.(1) din prezentul cod poate s solicite statutul de exportator aprobat
(Approved exporter).
137. Statutul de exportator aprobat se acord de ctre Serviciul Vamal prin
eliberarea unui certificat i face obiectul unei supravegheri permanente.
138. Statutul de exportator aprobat nu poate fi acordat brokerilor vamali.
Articolul 2154. Condiiile pentru acordarea statutului de exportator aprobat (1)
Statutul de exportator aprobat este acordat exportatorilor, care ntrunesc
urmtoarele condiii:
65

139.deruleaz tranzacii de export de cel puin 3 ani;


140.efectueaz exporturi prefereniale cu frecven mare i regulat, de cel

puin 30 de exporturi prefereniale n 3 luni calendaristice consecutive;


141.lipsa nclcrilor legislaiei vamale, constatate conform procedurii legale,
pe perioada ultimilor dousprezece luni anterioare prezentrii cererii. Condiia este
considerat ca fiind ndeplinit n cazul n care, n decursul celor dousprezece
luni anterioare prezentrii cererii, solicitantul, persoanele responsabile ale
solicitantului nu au comis nclcri ale legislaiei vamale. Ca excepie, Serviciul
Vamal poate acorda statutul de exportator aprobat dac determin, n baza
informaiilor i datelor disponibile, c aceste nclcri au o importan redus n
raport cu numrul sau amploarea operaiunilor vamale, precum i nu creeaz
suspiciuni cu privire la buna-credin a solicitantului.
Se va lua n consideraie:
142.
examinarea neregulilor pe baz cumulativ;
143.
frecvena nclcrilor, pentru a stabili dac exist probleme
sistematice;
144.
dac solicitantul a informat din proprie iniiativ organul vamal
despre greelile sau neregulile descoperite;
145.
dac solicitantul a luat msuri de remediere pentru a preveni sau
minimiza eventuale nereguli sau greeli;
146.lipsa datoriilor fa de bugetul public naional;
147.nu a avut nclcri ale regulilor de origine preferenial, depistate n
urma verificrilor ulterioare n cadrul procedurilor de asisten administrativ;
148.demonstreaz c mrfurile exportate ntrunesc regulile de origine
prevzute de acordurile de comer liber ratificate de Republica Moldova;
149.numete persoane competente n calitate de responsabili de domeniul
originii prefereniale a mrfurilor;
8) ofer Serviciului Vamal acces la toate documentele ce dovedesc originea
mrfurilor, inclusiv documentele contabile, la sistemul informatic de eviden a
operaiunilor vamale i la procesul de producie pentru a verifica originea
preferenial a mrfurilor.
150.Serviciul Vamal verific respectarea de ctre solicitant a tuturor
condiiilor stipulate la alin.(1).
151.Serviciul Vamal examineaz cererea de solicitare a statutului de
exportator aprobat n termen de pn la 30 zile lucrtoare din data nregistrrii
acesteia. n cazul n care Serviciul Vamal cere n scris de la solicitant informaii i
date suplimentare, termenul menionat se suspend pn la recepionarea
rspunsului scris de la acesta. n cazul n care, n cadrul examinrii cererii de
solicitare a statutului de exportator aprobat se decide controlul activitii
economice a solicitantului, Serviciul Vamal va informa n scris despre aceasta
66

solicitantul, termenul menionat supra fiind suspendat pn la finalizarea


controlului cu maximum 10 zile lucrtoare.
152.Serviciul Vamal efectueaz auditul activitii economice a exportatorului

aprobat nu mai rar dect o dat n an.


153.Serviciul Vamal asigur realizarea controlului ulterior al declaraiilor pe
factur/declaraiilor de origine completate de ctre exportatorul aprobat.
154.n cazul modificrii prevederilor prezentului articol, Serviciul Vamal va
revizui statutul tuturor titularilor de certificate de exportator aprobat, acordat pn
la intrarea n vigoare a modificrilor corespunztoare.
155.Procedura de eliberare i retragere a certificatului de exportator aprobat
se stabilete de Guvern.
Articolul 2155. Drepturile i obligaiile exportatorului aprobat
(1) Exportatorul aprobat are dreptul de a documenta pe propria rspundere
originea
preferenial a mrfurilor exportate prin completarea declaraiilor pe
factur/declaraiilor de origine, indiferent de valoarea acestor mrfuri.
(2) Exportatorul aprobat este obligat:
156. s asigure completarea declaraiei pe factur/declaraiei de origine
doar pentru mrfurile, care ntrunesc regulile de origine preferenial,
reglementate de prevederile Acordului de liber schimb la care Republica
Moldova este parte;
157. s asigure pstrarea copiilor documentelor pe care sunt completate

declaraiile pe factur/declaraiiile de origine i a actelor ce confirm originea


preferenial a mrfurilor, exportate cu acoperirea declaraiei pe
factur/declaraiei de origine, pe un termen de cel puin 4 ani din data emiterii
acesteia;
158. s raporteze Serviciului Vamal despre documentele pe care au fost
completate declaraii pe factur/declaraii de origine, conform statutului de
exportator aprobat;

d) s informeze Serviciul Vamal referitor la modificarea denumirii, adresei


juridice a ntreprinderii, a procesului de producere a mrfurilor la ntreprindere
i relaiilor contractuale de export ncheiate n regim preferenial, n decurs de
cel mult 10 zile din momentul intervenirii modificrii, prezentnd copiile
documentelor ce confirm modificrile n cauz.".

La articolul 302 alineatul (1), n ambele cazuri, textul ,,3 zile


lucrtoare" se nlocuiete cu textul ,,4 zile lucrtoare".
67
159.

Articolul 303 se completeaz cu alineatele (4) i (5) cu urmtorul


cuprins:
(4) Perioada de prelungire n decursul creia organele vamale trebuie s
intervin ncepe din ziua lucrtoare urmtoare datei de expirare a perioadei
anterioare i nu depete un an calendaristic.
(5) Serviciul Vamal va suspenda intervenia organului vamal pn la
expirarea perioadei n decursul creia organul vamal trebuie s intervin, n cazul
n care titularul de drept:
a) nu respect obligaia privind returnarea mostrelor, astfel cum sunt
prevzute la
art.304 alin.(6);
b) nu iniiaz o procedur de distrugere a mrfurilor contrafcute.".
160.

32. Articolul 304 se completeaz cu alineatul (51) cu urmtorul cuprins:


(51) Pentru mrfurile care sunt susceptibile de a nclca un drept de
proprietate intelectual, declarantul depune o declaraie vamal de antrepozit
vamal sau declaraie sumar pentru plasarea acestora n depozit provizoriu, pe
cheltuiala acestuia. Din momentul n care organul vamal primete notificarea c
produsele reinute snt contrafcute, toate cheltuielile aferente depozitrii
mrfurilor snt suportate de ctre titularul de drept.".
33. Se completeaz cu articolul 3051 cu urmtorul cuprins:
Articolul 3051. Procedura pentru distrugerea mrfurilor care fac obiectul
unor livrri mici
(1) Prezentul articol se aplic mrfurilor n cazul n care sunt ndeplinite
toate condiiile de mai jos:
161. mrfurile sunt susceptibile a fi mrfuri contrafcute sau piratate;
162. mrfurile nu sunt produse perisabile;
163. mrfurile sunt vizate de o decizie de acceptare a unei cereri;
164. titularul deciziei a solicitat n cerere utilizarea procedurii prevzute la acest
articol;
165. mrfurile sunt transportate n livrri mici.
n cazul aplicrii procedurii prevzute la prezentul articol, nu se
aplic articolul 304 alineatele (1) i (6).
167. Organul vamal notific declarantul sau deintorul mrfurilor cu
166.

68

privire la suspendarea acordrii liberului de vam pentru mrfuri sau a reinerii


acestora n termen de o zi lucrtoare de la data suspendrii acordrii liberului de
vam pentru mrfuri sau de la data reinerii acestora. Notificarea privind
suspendarea acordrii liberului de vam sau privind reinerea mrfurilor include
urmtoarele informaii:
168.

intenia organului vamal de a distruge mrfurile;

169.

drepturile

declarantului/deintorului

mrfurilor

conformitate

cu

alineatele (4), (5) i (6).


Declarantul/ deintorul mrfurilor are posibilitatea s i exprime
punctul de vedere n termen de 10 zile lucrtoare de la data notificrii suspendrii
acordrii liberului de vam pentru mrfuri sau de la data reinerii acestora.
171. Mrfurile n cauz pot fi distruse n cazul n care, n termen de 10 de
zile lucrtoare de la data notificrii suspendrii acordrii liberului de vam pentru
mrfuri sau de la data reinerii acestora, declarantul/deintorul mrfurilor a
confirmat organului vamal acordul su privind distrugerea mrfurilor.
172. n cazul n care declarantul/deintorul mrfurilor nu a confirmat
acordul su cu privire la distrugerea mrfurilor, nici nu a notificat dezacordul su
n acest sens organului vamal, n termenul prevzut la alineatul (5), organul vamal
poate considera c declarantul/deintorul mrfurilor a confirmat acordul su cu
privire la distrugerea mrfurilor.
173. Prin derogare de la art.100, distrugerea mrfurilor susceptibile a fi
mrfuri contrafcute sau piratate, se desfoar sub control vamal, n baza unui act
de distrugere conform modelului stabilit de Serviciul Vamal. La cerere, organul
vamal furnizeaz titularului deciziei informaii cu privire la cantitatea real sau
estimat de mrfuri distruse i natura acestora.
174. n situaia n care declarantul/ deintorul mrfurilor contest
msurile de suspendare acordrii liberului de vam sau de reinere a mrfurilor,
organul vamal notific imediat titularului deciziei cantitatea de mrfuri i natura
acestora, inclusiv imaginile respectivelor mrfuri, dup caz. De asemenea, organul
vamal notific titularul deciziei, la cerere i dac le sunt cunoscute, cu privire la
numele i adresa destinatarului, expeditorului i declarantului sau deintorului
mrfurilor, precum i cu privire la regimul vamal i originea, proveniena i
destinaia mrfurilor a cror acordare a liberului de vam a fost suspendat sau
170.

69

care au fost reinute.


(9) n cazul n care titularul deciziei n termen de 10 zile lucrtoare din
data
recepionrii notificrii prevzut la alin.(8) a acionat n judecat declarantul/
deintorul mrfurilor, organul vamal reine mrfurile pn la data la care hotrrea
judectoreasc rmne definitiv.
(10) Organul vamal acord liberul de vam mrfurilor, imediat dup
ncheierea tuturor formalitilor vamale, n cazul n care nu a primit informaii din
partea titularului deciziei n legtur cu iniierea unei proceduri de stabilire a
nclcrii unui drept de proprietate intelectual n termen de 10 zile lucrtoare din
momentul recepionrii notificrii prevzut la alin.(8).".
34. Articolul 307:
la alineatul (5), dup cuvintele nu i exercit" se introduce cuvntul
repetat"; se completeaz cu alineatul (6) cu urmtorul cuprins:
,,(6) Prezentul capitol nu mpiedic titularului deciziei de acceptare a cererii
de intervenie vamal de a solicita despgubiri de la persoana care i-a nclcat
drepturile n conformitate cu legislaia n vigoare.".
35. La articolul 311 alineatul (1), dup textul ,,vrsta de 18 ani" se introduc
cuvintele ,,posed limba de stat".
Art.XIV. - Articolul 4 din Legea nr.408-XV din 26 iulie 2001 pentru punerea
n aplicare a titlului V al Codului fiscal (republicat n Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, ediie special din 08 februarie 2007), cu modificrile i
completrile ulterioare, se completeaz cu alineatul (24) cu urmtorul cuprins:
,,(24) Pe parcursul perioadei 01.05.2015 - 31.12.2016, agenii economici
care elaboreaz i/sau livreaz i/sau utilizeaz sisteme informaionale
computerizate, softuri pentru maini de cas i control, urmeaz s le certifice la
Comisia de certificare a Ministerului Finanelor n modul stabilit de Guvern.
ncepnd cu 01.01.2017, se interzice utilizarea sistemelor informaionale
computerizate, softuri pentru maini de cas i control, necertificate de ctre
Comisia de certificare a Ministerului Finanelor.".
Art.XV. - La articolul 7 alineatul (41) litera a) din Legea nr.440-XV din 27
70

iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (Monitorul Oficial al Republicii


Moldova, 2001, nr.108-109, art.834), cu modificrile i completrile ulterioare,
cuvintele "Nomenclatorul mrfurilor" se nlocuiesc cu cuvintele "Nomenclatura
combinat a mrfurilor".
Art.XVI. - Legea nr.1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de
introducere i scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de ctre
persoane fizice, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.185-189,
art.1416), cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz
dup cum urmeaz:
1. Articolul 2 se completeaz cu literele s) i t) cu urmtorul cuprins: s) coridorul
verde sau "nimic de declarat"- coridorul destinat persoanelor fizice care nu dispun
de bunuri, mrfuri, sau care dispun numai de bunuri, mrfuri admise n ar care
nu necesit declararea vamal n form scris. Trecerea persoanelor fizice prin
coridorul verde este calificat ca declarare vamal concludent a bunurilor,
mrfurilor respective, cu respectarea legislaiei n vigoare;
t) coridorul rou - coridorul destinat pentru persoanele fizice care trec bunuri,
mrfuri ce se declar n form scris prevzute de legislaia n vigoare.".

2. Articolul 10:
la alineatul (1) literele a) i b), poziia tarifar 870130" se nlocuiete cu
poziia tarifar 870130000";
se completeaz cu o liniu nou cu urmtorul cuprins:
- motociclete clasificate la poziia tarifar 8711, precum i a motoarelor
lor, cu termenul de exploatare ce nu depete 10 ani;";
la alineatul (2) litera b), poziia tarifar 870130" se nlocuiete cu poziia
tarifar 870130000";
se completeaz cu alineatele (34) i (35) cu urmtorul cuprins:
,,(34) n cazul n care mijlocul de transport nu a fost scos de pe teritoriul
Republicii Moldova n termenul stabilit de legislaie, iar acesta nu mai exist (a
fost distrus sau vndut la piese, fapt confirmat prin documente justificative)
organul vamal va ncasa pentru mijloacele de transport ce se ncadreaz n
termenul admisibil de exploatare - drepturile de import, iar n cazul n care acestea
71

sunt prohibite - va percepe contravaloarea acestora conform legislaiei n vigoare.


(35) n cazul mijloacelor de transport distruse n urma aciunii unei fore
majore, confirmate n modul stabilit, persoana fizic nu este responsabil de plata
drepturilor de import sau a contravalorii mijloacelor de transport distruse.".
Art.XVII. La articolul 8 din Legea nr.8-XV din 17 februarie 2005 cu
privire la Portul Internaional Liber "Giurgiuleti" (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2005, nr.36-38, art.116), cu modificrile i completrile ulterioare,
alineatele (6) i (7) se abrog.
ArtXVIIL - Legea nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind
descentralizarea administrativ (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007,
nr.29-31, art.91), cu modificrile i completrile ulterioare, se completeaz cu
articolul 61 cu urmtorul cuprins:
Articolul 61. Delegarea de competene n domeniul asistenei sociale
Competenele autoritilor publice centrale n domeniul asistenei sociale se
deleag autoritilor publice locale i se finaneaz din contul transferurilor cu
destinaie
special de la bugetul de stat prevzute n legea bugetar anual.".
Art.XIX. - La articolul 5 din Legea nr.178-XVI din 10 iulie 2008 cu privire
la Aeroportul Internaional Liber "Mrculeti" (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2008, nr.143-144, art.585), cu modificrile i completrile ulterioare,
alineatul (3) se abrog.
Art.XX. - Codul contravenional nr.218-XVI din 24 octombrie 2008
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3-6, art.15), cu modificrile i
completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. Articolul 263:
la alineatul (1), textul de la 10 la 35" se nlocuiete cu textul de la 50 la
150"; la alineatul (4), textul de la 25 la 100" se nlocuiete cu textul de
la 100 la
300".
72

2. Articolul 277:
alineatul (3) va avea urmtorul cuprins:
(3) Lipsa la staia certificat de alimentare cu produse petroliere
principale i gaze lichefiate a documentelor de forma stabilit n actele normative
n vigoare (registrul de eviden a produselor petroliere recepionate, raportul de
schimb, raportul privind datele nregistrate n aparatul de cas i de control),
inerea lor nesistematic sau nscrierea n ele a unor date neveridice se
sancioneaz cu amend de la 150 la 200 de uniti convenionale aplicat
persoanei cu funcie de rspundere.";
se completeaz cu alineatul (8) cu urmtorul cuprins:
(8) Recepionarea plilor pentru produsele petroliere principale i a
gazelor lichefiate comercializate cu amnuntul n alt loc dect la ghieul de plat a
staiei certificate de alimentare cu produse petroliere principale i gaze lichefiate,
se sancioneaz cu amend de la 30 la 50 de uniti convenionale aplicat
persoanei fizice, cu amend de la 100 la 150 de uniti convenionale aplicat
persoanei cu funcie de rspundere.".
3. Se completeaz cu articolul 2771 cu urmtorul cuprins:
Articolul 2771. nclcarea legislaiei cu privire la jocurile de
noroc
(1) mpiedicarea exercitrii atribuiilor de control, sau refuzul de a prezenta
documentele ce reflect activitatea economico-financiar a organizatorului
jocurilor
de
noroc, sau prezentarea de date falsificate,
se sancioneaz cu amend de la 100 la 150 de uniti convenionale
aplicat persoanei cu funcie de rspundere, cu amend de la 150 la 200 de uniti
convenionale aplicat persoanei juridice.
(2) Desfurarea activitii n domeniul jocurilor de noroc fr licen, sau
cu
licena suspendat /retras, sau cu licena nevalabil,
se sancioneaz cu amend de la 100 la 200 de uniti convenionale
aplicat persoanei cu funcie de rspundere, cu amend de la 200 la 300 de uniti
convenionale aplicat persoanei juridice.
(3) Admiterea la jocurile de noroc (cu excepia loteriilor i jocurilor de
abilitate)
a
persoanelor care nu au mplinit vrsta de 18 ani, admiterea la jocurile de noroc a
persoanelor care, sub influena alcoolului, stupefiantelor sau altor substane cu
73

efect
puternic ori din alte cauze, vdit nu snt contiente de aciunile lor, precum i
permiterea
accesului acestor persoane n localul de joc
se sancioneaz cu amend de la 80 la 120 de uniti convenionale aplicat
persoanei fizice, cu amend de la 250 la 450 de uniti convenionale aplicat
persoanei juridice cu sau fr privarea, n ambele cazuri, de dreptul de a desfura
o anumit activitate pe un termen de la 5 luni la un an.
(4) Nerespectarea regulilor de joc sau organizarea jocului de noroc dup
reguli
ce
nu corespund cerinelor legislaiei cu privire la jocurile de noroc i ale altor acte
normative, inclusiv utilizarea utilajului de joc produs cu mai mult de 10 ani n
urm
sau
prin nedeclararea la liceniere a unitilor structurale i/sau utilajului folosit
(fiecare
automat de joc cu ctiguri bneti i fiecare mas de joc),
se sancioneaz cu amend de la 200 la 300 de uniti convenionale
aplicat persoanei cu funcie de rspundere, cu amend de la 400 la 500 de uniti
convenionale aplicat persoanei juridice.".
4. Articolul 2871:
n denumire, cuvintele auditului post-vmuire" se nlocuiesc cu cuvintele
controlului ulterior";
la alineatul (2), cuvintele auditului postvmuire" se nlocuiesc cu cuvintele
controlului ulterior", iar dup cuvintele n timpul controlului" se introduce
cuvntul ulterior".
5. Articolul 2931:
la alineatul (1), textul nesigilate, nenregistrate la organul fiscal" se
nlocuiete cu textul nesigilate /nenregistrate de /la organul fiscal sau n lipsa
contractului valid de asisten tehnic cu prestatorul autorizat";
alineatul (10) va avea urmtorul cuprins:
(10) Exploatarea (inclusiv asistena tehnic) mainilor de cas i control
excluse din Registrul unic al mainilor de cas i control, precum i a celor scoase
de la eviden (nregistrare) la organul fiscal
se sancioneaz cu amend de la 50 la 100 de uniti convenionale aplicat
persoanei fizice, cu amend de la 100 la 200 de uniti convenionale aplicat
persoanei cu funcie de rspundere, cu amend de la 200 la 300 de uniti
74

convenionale aplicat persoanei juridice.".


6. Articolul 295 se completeaz cu alineatul (10) cu urmtorul cuprins: ,,(10)
Livrarea i/sau utilizarea sistemelor informaionale computerizate i/sau softurilor
pentru maini de cas i control, necertificate de ctre Comisia de certificare a
Ministerului Finanelor se sancioneaz cu amend de la 25 la 150 de uniti
convenionale aplicate persoanei cu funcie de rspundere.".
7. Articolul 296:
la alineatul (1), textul ,,de la 15 la 25" se nlocuiete cu textul ,, de la 50 la 250"; la
alineatul (2), cifra ,,15" se nlocuiete cu cifra ,,50", iar n final se completeaz cu
textul ,,(instituiei financiare).".
8. Articolul 356 va avea urmtorul cuprins: Articolul
356. Jocurile de noroc i ghicitul n locuri publice
(1) Desfurarea jocurilor de noroc neautorizate
se sancioneaz cu amend de la 50 la 100 de uniti convenionale sau cu
munc neremunerat n folosul comunitii de la 40 la 60 de ore.
(2) Ghicitul n locuri publice
se sancioneaz cu amend de la 30 la 50 de uniti convenionale sau cu
munc neremunerat n folosul comunitii de la 40 la 60 de ore.".
9. Articolul 400:
la alineatul (1), textul art.277," se nlocuiete cu textul art. 277 alin.(1),
(4), (5)
i (7), ";
la alineatele (4) i (6), textul art.356 alin.(11)" se nlocuiete cu textul
art.277alin.(3)".
La articolul 402 alineatul (1), dup textul art.263 alin.(1), (3)-(8),"
se introduce textul art.277 alin.(2), (3) i (6), art.2771
1
alin.(1), (2) i (4),", , dup textul 2951" se introduce textul ,,296", dup
textul ,,301" se introduce textul 3011", iar textul art.277 alin.(2), (3), (6)," se
exclude.
175.

La articolul 408 alineatul (1), textul 275 alin.(2)," se exclude.


12. La articolul 414 alineatul (1) i alineatul (2) litera c), cifra 275" se
nlocuiete cu textul 275 alin.(1)".
176.

75

Art.XXI. - Anexa la Legea nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea


prin autorizare a activitii de ntreprinztor (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2011, nr.170-175, art.494), cu modificrile i completrile ulterioare, se
modific i se completeaz dup cum urmeaz:
compartimentul ,,Serviciul
Vamal": poziiile 2 i 8 se
exclud;
la poziiile 10, 11, 12, 13, 14 n ultima coloan, cuvintele ,,De o singur dat"
se nlocuiesc cu cuvintele ,,Fr termen";
se completeaz cu poziia 15 cu urmtorul cuprins:
15 Certificat de exportator
Gratuit
Fr termen
aprobat
la compartimentul ntreprinderea de Stat "Institutul Naional de
Standardizare i Metrologie", textul ntreprinderea de Stat "Institutul Naional de
Standardizare i Metrologie"" se nlocuiete cu cuvintele ,,Institutul Naional de
Metrologie".
ArtXXII. - Articolul 49 din Legea nr.60 din 30 martie 2012 cu privire la
incluziunea social a persoanelor cu dizabiliti (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2012, nr.155-159, art.508), se modific i se completeaz dup cum
urmeaz:
la alineatul (1), textul de ctre autoritile administraiei publice locale,
compensaii de la bugetele locale pentru cltorii n transportul n comun urban,
suburban i interurban (cu excepia taximetrelor)" se nlocuiete cu textul
compensaii pentru cltorii n transportul n comun urban, suburban i interurban
(cu excepia taximetrelor), din contul bugetului de stat prin transferuri cu
destinaie special ctre bugetele unitilor administrativ-teritoriale de nivelul al
doilea";
la alineatul (2), dup cuvintele n plus," se introduce textul din contul
bugetului de stat prin transferuri cu destinaie special ctre bugetele unitilor
administrativ-teritoriale de nivelul al doilea,".

76

ArtXXIIL - Articolul 7 din Legea nr.140 din 14 iunie 2013 privind protecia
special a copiilor aflai n situaii de risc i a copiilor separai de prini
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.167-172, art.534), cu
completrile i modificrile ulterioare, se completeaz n final cu litera n) cu
urmtorul cuprins:
n) asigur stabilirea i plata indemnizaiilor pentru copiii adoptai i cei
aflai sub tutel/curatel din contul bugetului de stat prin transferuri cu destinaie
special ctre bugetele unitilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea.".
Art.XXIV. - (1) Prezenta lege intr n vigoare la 1 mai 2015, cu excepia
articolului II referitor la art.131) alin.(3) lit.a) i c), articolului III referitor la art.89
alin.(1), articolului IV punctul 2, punctul 30, punctul 38 referitor la art.102 alin.(8)
pct.10), punctul 39 referitor la art.103 alin.(1) pct.18), punctul 48 referitor la
art.1171 alin.(21) i (22), punctul 61 referitor la art.164 alin.(4) lit.d), punctul 63,
articolului VIII punctul 1 referitor la art.4 alin.(6), articolului XXII, articolului
XXIII care se pun n aplicare la 1 ianuarie 2015 i articolului IV punctul 3, punctul
60 referitor la art.134 alin.(1) lit.e), articolului XX punctul 6 care se pun n
aplicare la 1 ianuarie 2016 i articolului IV punctul 8 referitor la art.24 alin.(13),
punctul 85 referitor la art.257 alin.(51) care se pun n aplicare la 1 ianuarie 2017.
(2) Guvernul n termen de 3 luni:
- va elabora modul de certificare a sistemelor informaionale computerizate;
- va elabora modul de aprobare a limitelor privind deducerea reziduurilor,
deeurilor i perisabilitii naturale;
- va aduce actele sale normative n concordan cu prezenta lege.

Preedintele Parlamentului

77

Nota informativ la proiectul de lege cu privire la


modificarea i completarea
unor acte legislative
Prezentul proiect de lege conine, n fond, propuneri de modificare i
completare a unor acte legislative, care rezult din obiectivele politicilor fiscale, vamale i
bugetare pe anul 2015, bazate pe prevederile Programului de activitate a Guvernului,
Strategiei Naionale Moldova 2020", Acordului de Asociere dintre Uniunea European i
Comunitatea European a Energiei Atomice i statele sale membre, pe de o parte, i
Republica Moldova, pe de alt parte, altor programe i strategii naionale.
De asemenea, proiectul de lege vizeaz pe anumite domenii alinierea politicii i
legislaiei naionale privind domeniile fiscale i vamale la ACQUIS-ul comunitar, Acordul
General pentru Tarife i Comer (GATT), Acordul privind aspectele drepturilor de
proprietate intelectual legate de comer (TRIPs), etc., precum i consolidarea veniturilor
bugetare i simplificarea administrrii fiscale i vamale, relaxarea agenilor economici n
aspect de desfurare a activitii economice, diminuarea proporiilor de evaziune fiscal i
vamal, consolidarea i eficientizarea utilizrii resurselor financiare publice.
Proiectul de lege respectiv nu necesit efectuarea expertizei compatibilitii cu
legislaia comunitar, deoarece nu are ca scop direct armonizarea cadrului normativ
naional la cel comunitar.
Principalele amendamente de ordin fiscal ce se conin n acest set vizeaz 2
compartimente principale, i anume:
Modificri ce au drept scop realizarea msurilor de politic fiscal prevzute n
Obiectivele politicii fiscale i vamale pe termenul mediu 2015 - 2017;
Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997
La capitolul impozitul pe venitul persoanelor fizice se prevede majorarea tranelor de
venit impozabile, precum i a scutirii anuale personale, scutirii anuale personale majore i
scutirii anuale pentru persoanele ntreinute, prin ajustarea acestora la rata inflaiei
prognozat pentru anul 2015 (6,4%). Msurile date au drept scop susinerea persoanelor
fizice cu venituri mici i transpunerea treptat a presiunii fiscale asupra populaiei cu
venituri medii i mai sus de medii.
Un alt set de msuri ine de stimularea persoanelor fizice i juridice de a investi
mijloacele bneti disponibile n instrumente financiare altele dect cele bancare, n special
prin reorientarea acestora ctre valorile mobiliare de stat.
n acest sens, se propune acordarea pe o perioad nedeterminat a facilitii fiscale
privind scutirea de impozitul pe veniturile obinute din dobnzile aferente valorilor
mobiliare de stat de ctre persoanele fizice i juridice. Mai mult ca att, menionm c,
dobnzile la valorile mobiliare de stat sunt achitate din mijloace financiare bugetare.
n aceiai ordine de idei, se propune anularea facilitilor fiscale acordate persoanelor
juridice pentru veniturile obinute din dobnzile de la depozitele bancare depuse pe un

termen ce depete 3 ani i valorile mobiliare corporative sub form de obligaiuni emise
pe un termen ce depete 3 ani.
Totodat, ncepnd cu anul 2012, i anume din momentul reintroducerii impozitului
pe venitul agenilor economici, se efectueaz anularea gradual a facilitilor fiscale
acordate la impozitul pe venit, inclusiv a celor acordate pe o perioad determinat n scopul
realizrii unor obiective determinate i pe termene delimitate.
n acest context, se propune i anularea scutirii de impozitul pe veniturile obinute din
creditele i mprumuturile acordate pe un termen de peste 3 ani i n proporie de 50% - pe
venitul obinut din creditele acordate pe un termen de la 2 la 3 ani de ctre bncile
comerciale i organizaiile de microfinanare.
De asemenea, se propune stabilirea drept obiect al impunerii cu impozitul pe venit a
ntregului venit din orice surse aflate n afara Republicii Moldova obinut de persoanele
fizice rezidente ceteni ai Republicii Moldova care nu desfoar activitate de
ntreprinztor, i nu numai a celui din investiii i financiar.
O alt msur de politic fiscal ce are drept scop aplicarea aceluiai regim fiscal
aplicat indemnizaiilor pentru toate formele de ncetare a rapoartelor de munc (concediere,
demisie, eliberare din funcie, etc.) este excluderea din categoria surselor de venit
neimpozabile a indemnizaiilor de concediere. Astfel, indiferent de forma de ncetare a
raportului de munc, indemnizaia achitat angajatului n astfel de situaii urmeaz a fi
impozitat pe principii generale.
De asemenea, n scopul eliminrii interpretrii duale a normei ce ine de impozitarea
instituiilor de nvmnt, se propune reformularea i concretizarea veniturilor scutite de
impozit pe venit, i anume cele obinute de ctre instituiile de nvmnt publice i private
din desfurarea nemijlocit a procesului de nvmnt conform Codului educaiei.
Astfel, tratamentul fiscal urmeaz s fie acelai pentru toate instituiile de nvmnt,
indiferent c sunt publice sau private. Totodat, veniturile obinute din desfurarea
activitii ce nu in de procesul de nvmnt conform Codului Educaiei (chirie, activitate
de producie, prestarea serviciilor de calcul, etc.) urmeaz a avea acelai regim de
impozitare ca i pentru agenii economici care obin venituri din activiti similare. Or, n
caz contrar aceasta ar cdea sub incidena noiunii de ajutor de stat" reglementat de
Legea cu privire la ajutorul de stat nr.139 din 15.06.2012 i respectiv va reprezenta o
msur ce va denatura concurena.
Aceeai abordare urmeaz a fi aplicat i pentru scutirea de TVA a mrfurilor i
serviciilor instituiilor de nvmnt.
Totodat, n cazul n care livrrile de mrfuri, servicii care vor depi suma de 600
000 lei i nu vor fi scutite de TVA, vor fi supuse TVA pe principii generale, la cota TVA de
20 %, iar instituiile de nvmnt vor urma s se nregistreze n calitate de contribuabili ai
TVA.
O alt msur ine de revizuirea cheltuielilor permise spre deducere n scopuri
fiscale. n acest context, se propune ca mrimea cheltuielilor ce in de reziduuri, deeuri i
perisabiliti naturale s se permit spre deducere n limitele aprobate de autoritile de
specialitate ale administraiei publice centrale, mpreun cu instituiile de specialitate, cu

avizul Ministerului Finanelor, conform modului stabilit de Guvern. Aceast propunere


deriv i din practica internaional. La etapa actual exist discrepane majore ntre diferii
ageni economici n partea ce ine de mrimea acestor deduceri, fapt confirmat prin analiza
unui eantion de ageni economici grupai dup diferite domenii de activitate (comerul cu
produsele petroliere, comercializarea bunurilor de consum, cofetrie/panificaie, energie
electric i termic, producerea i/sau comercializarea materialelor de construcie,
agricultur). Acestea variaz de la 0,02% la 2,67% n total cheltuieli pe ntreprindere, ceea
ce duce la deducerea nejustificat a cheltuielilor ce in de reziduuri, deeuri i perisabiliti
naturale i respectiv la diminuarea impozitului pe venit datorat la buget.
n acest context, urmeaz ca n baza studiilor concludente elaborate de ageni
economici, autoritile de specialitate ale administraiei publice centrale i mpreun cu
instituiile de specialitate, s aprobe pentru diferite categorii de mrfuri mrimea acestor
tipuri de cheltuieli deductibile, n modul stabilit de Guvern.
Perioada de implementare a msurii date este de 20 luni calendaristice (01.05.2015 31.12.2016).
Totodat, se propune revederea sistemului de deducere a donaiilor. Astfel, se propune
micorarea limitei de deducere n scopuri fiscale a donaiilor efectuate n scopuri
filantropice sau de sponsorizare de ctre persoanele fizice i juridice n favoarea
autoritilor publice i instituiilor publice, organizaiilor necomerciale, precum i n
favoarea caselor de copii de tip familial, de la 10% la 2% din venitul impozabil.
Modificarea propus are drept scop reducerea cazurilor de evaziune fiscal prin folosirea
donaiilor fictive, care se acord n schimbul plilor salariale.
O alt revizuire a deducerilor n scopuri fiscale se refer la cheltuielile legate de
ntreinerea, funcionarea i reparaia autoturismelor folosite de persoanele specificate la
grupele minore nr.112 i nr.121 din Clasificatorul ocupaiilor din Republica Moldova
(directorii generali, directorii executivi i asimilai, precum i conductorii n domeniul
administrativ) pentru un singur autoturism pentru fiecare subdiviziune a agentului
economic, inclusiv sediul central al acestuia.
Concomitent, se propune ca i trecerea n cont a sumei TVA achitat pentru
ntreinerea, funcionarea i reparaia autoturismelor date s se permit doar pentru un
singur autoturism pentru fiecare subdiviziune a agentului economic, inclusiv sediul central
al acestuia.
Aceast msur are drept scop nlturarea cazurilor de deducere n scopuri fiscale a
cheltuielilor legate de ntreinerea, funcionarea i reparaia autoturismelor, care sunt
utilizate i n alte scopuri dect cele necesare pentru desfurarea activitii de
ntreprinztor, care nu se includ n categoria cheltuielilor necesare i ordinare, precum i de
trecere n cont a sumei TVA aferente cheltuielilor respective.
n vederea crerii condiiilor echitabile ntre sistemul de asigurare obligatorie de
asisten medical i cel facultativ, se propune acordarea dreptului de a deduce n scopuri
fiscale a cheltuielilor suportate de ctre angajator pentru primele de asigurare facultativ de
asisten medical ale angajatului n mrime de pn la 50% din prima de asigurare

obligatorie de asisten medical calculat n sum fix n valoare absolut prevzut n


Legea fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical pe anul respectiv, pentru
categoriile de pltitori prevzute n anexa nr.2 la Legea nr.1593-XV din 26.12.2002.
Aceast mrime constituie 2028 lei (4056 lei*50%) pentru anii 2014-2015. Totodat,
menionm c, plile date nu vor constitui faciliti impozabile acordate de patron i nu
vor fi impozitate la nivelul persoanei fizice asigurate.
De asemenea, se propune ca suma provizioanelor create pentru reduceri de pierderi la
active i la angajamente condiionale s fie permise spre deducere n scopuri fiscale n
mrimea calculat conform Standardelor Internaionale de Raportare Financiar (I.F.R.S.)
i nu a regulamentului aprobat de Banca Naional a Moldovei. De remarcat c, mijloacele
bneti pentru pierderi la active i la angajamente condiionale nu sunt achitate i nici
suportate de instituiile financiare pentru acoperirea pierderilor rezultate din deprecierea
activelor i angajamentelor condiionale n cadrul desfurrii activitii bancare. Or, la
moment situaia creat atrage pierderi la buget prin micorarea bazei impozabile a
impozitului pe venit.
La moment, costurile privind revizuirea sistemului de cheltuieli permise spre
deducere nu pot fi determinate, deoarece nu se cunosc indicatorii microeconomici necesari
efecturii estimrilor respective.
Suplimentar, se propune o modificare care are drept scop stabilirea aceluiai
tratament n scopuri fiscale ca i n evidena financiar a modului de reflectare i raportare
a sumelor reducerilor de pre, disconturilor i rabaturilor acordate/primite n perioada de
gestiune pentru livrrile/achiziiile efectuate n anii precedeni.
Astfel, aceste venituri i cheltuieli se vor reflecta i raporta n perioada n care acestea
au fost constatate, calculate i/sau acordate, att n scopuri financiare ct i n scopuri
fiscale.
Pentru simplificarea procedurii de atestare/confirmare a rezidenei n Statele partenere
n scopul aplicrii prevederilor Conveniilor pentru evitarea dublei impuneri, se propune
introducerea utilizrii certificatelor de atestare a rezidenei n format electronic, conform
practicii internaionale (n special n rile membre ale UE).
ntru nlturarea oricror interpretri i neclariti privind aplicarea corect a
facilitilor fiscale privind impozitul pe venit acordate rezidenilor economici rezideni ai
zonelor economice libere, n partea ce ine de determinarea venitului rezidenilor obinut de
la livrarea mrfurilor (serviciilor) produse n zona economic liber ctre ali rezideni ai
zonelor economice libere pentru mrfurile (serviciile) orientate spre export, se propune
elaborarea normelor la nivelul Hotrrii de Guvern, care va reglementa modul de aplicare a
facilitilor fiscale, prevzute la art.49 din Codul fiscal.
De asemenea, se propune revederea facilitii fiscale privind cota redus a TVA de
8% pentru producia agricol primar, prin aplicarea acesteia fa de producia din

zootehnie n form natural i mas vie destinate reproducerii, fitotehnie i horticultur n


form natural, cu stabilirea poziiilor tarifare concrete pentru fiecare din aceste producii.
Astfel, cota redus a TVA de 8% se va aplica fa de productorii i importatorii doar
de animale vii destinate reproducerii, legume i fructe n stare proaspt sau refrigerat i
cereale.
Aplicarea cotei reduse a TVA de 8%, din ntreaga grup de producie din zootehnie n
form natural, mas vie i sacrificat, doar pentru animalele vii destinate reproducerii este
cauzat de faptul c, extinderea cotei reduse a TVA de 8% pentru carnea proaspt sau
refrigerat va implica o povar fiscal mai mare asupra productorilor de produse finite din
carne, condiionat de un tratament fiscal diferit, i anume aplicarea cotei reduse a TVA
pentru materia prim (animale vii, carne proaspt sau refrigerat) importat i/sau livrat,
iar pentru producia finit din carne - cota standard a TVA de 20%.
Suplimentar, menionm c, poziiile tarifare din prezentul proiect corespund celor
prevzute n Legea nr.172 din 25.07.2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a
mrfurilor, care a intrat n vigoare la 1 ianuarie 2015.
n scopul stimulrii efecturii investiiilor n active productive, se propune extinderea
mecanismului de restituire a TVA la investiii (cheltuieli) capitale i pentru cldirile de
producie. Actualmente, legislaia fiscal nu prevede restituirea TVA la investiii
(cheltuieli) capitale n cldiri. Totodat, restituirea TVA nu se va efectua pentru cldiri de
producie care se afl n curs de execuie i conservare, ci doar pentru cldirile de producie
care sunt date n exploatare i utilizate conform destinaiei lor finale.
Concomitent, mecanismul de restituire a TVA i lista documentelor/actelor ce vor
confirma destinaia cldirii vor fi reglementate n Regulamentul privind restituirea TVA,
aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.93 din 01.02.2013, n urma efecturii modificrilor i
completrilor respective.
O alt msur ine de ajustarea regimului fiscal al TVA pentru energia electric
importat, livrat i consumat de ctre participanii pieei energiei electrice (operatorul
reelei de transport i de sistem, operatorii reelelor de distribuie i furnizorii energiei
electrice) pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din partea de est a Republicii Moldova,
cu noile reglementri introduse n Legea cu privire la energia electric nr.124-XVIII din
23.12.2009, intrate n vigoare din 01.01.2015.
Adoptarea prevederilor n cauz nu vor prejudicia bugetul public naional, dat fiind
faptul c, pn la 01.01.2015, furnizarea energiei electrice ctre consumatorul final se
efectua prin reelele de distribuie deinute de agentul economic, care era titular al
licenelor de furnizare i distribuie a energiei electrice. ns, ncepnd cu 01.01.2015,
potrivit prevederilor art.54 alin.(5) din Legea cu privire la energia electric, operatorii
reelelor de distribuie nu mai pot fi concomitent i furnizori de energie electric la tarife
reglementate, respectiv fiind obligai s separe, din punct de vedere legal, activitatea de

distribuie de cea de furnizare a energiei electrice.


Dat fiind faptul c, prevederile Codului fiscal i a Legii nr.1417-XIII din 17.12.1997
pentru punerea n aplicare a Titlului III al Codului fiscal nu au fost ajustate la normele legii
menionate supra, ncepnd cu 01.01.2015, participanii pieei energiei electrice nu pot s
beneficieze de regimul fiscal al TVA aplicat anterior acestor modificri.
n acest context, ajustarea regimului fiscal al TVA se realizeaz prin extinderea
scutirii de TVA la importul i livrarea energiei electrice ctre operatorul reelei de transport
i de sistem, operatorilor reelelor de distribuie i furnizorilor de energie electric, precum
i importat de ctre acetia. Totodat, pentru prestarea serviciilor de transport i de
distribuie ale energiei electrice va fi aplicat cota standard a TVA
de 20%.
Concomitent, se prevede anularea obligaiei contribuabilului de ajustare a TVA pentru
diferena dintre preul de procurare a mrfurilor livrate sau valoarea n vam a mrfurilor
importate, sau costul serviciilor i preul de vnzare.
Amendamentul propus are drept scop de a acorda posibilitate contribuabilului TVA de
a calcula TVA din valoarea de pia a livrrii impozabile a livrrii mrfurilor, serviciilor.
Se propune acordarea posibilitii nregistrrii benevole n calitate de contribuabil al
TVA, n cazul n care agentul economic intenioneaz s efectueze livrri impozabile de
mrfuri i servicii.
Scopul acestei msuri este de a integra agenii micului business n sistemul TVA. Or,
imposibilitatea de nregistrare ca pltitori de TVA, creeaz dificulti n partea ce ine de
livrarea mrfurilor, serviciilor ctre ali ageni economici contribuabili ai TVA. Astfel,
agenii economici non-contribuabili ai TVA nu au dreptul de a trece n cont suma TVA
aferent procurrilor i o atribuie la costul mrfurilor, serviciilor. Din aceste considerente
agenii economici contribuabili ai TVA nu sunt cointeresai pentru a efectua procurri de la
agenii economici non-contribuabili ai TVA.
n acest context, se anuleaz plafonul de nregistrare benevol n calitate de
contribuabil al TVA n mrime de 100 mii lei, precum i se exclude dreptul organului fiscal
de a anula de sine stttor nregistrarea contribuabilului TVA n cazul n care valoarea
total a livrrilor impozabile a subiectului impunerii ntr-o oricare perioad de 2 luni
consecutive nu a depit plafonul de 100 mii lei.
Concomitent, n contextul anulrii plafonul de nregistrare benevol n calitate de
contribuabil al TVA n mrime de 100 mii lei, se propune racordarea prevederilor
capitolului 71 ,,Regimul fiscal al agenilor economici subieci ai sectorului ntreprinderilor
mici i mijlocii" al Titlului II din Codul fiscal.
De asemenea, n contextul n care mprumutul reprezint o form de transmitere a
bunurilor n proprietate, se propune ca n categoria livrare de mrfuri s fie inclus i
mprumutul bunurilor fungibile, cu excepia mijloacelor bneti. Deoarece acesta nu este

specificat n noiunea de livrare de marf, aceast situaie provoac tratri duale privind
impozitarea cu TVA a mrfurilor transmise cu titlu de mprumut.
n scopul separrii serviciilor aferente activelor nemateriale care sunt scutite de TVA
i administrate de organul fiscal de cele aferente importului de mrfuri, care urmeaz a fi
impozitate cu TVA la importul mrfurilor ce includ n valoarea lor i valoarea redevenelor
(royalty), se propune anularea scutirii de TVA a serviciilor legate de operaiunile de
acordare de licene i eliberare de brevete aferente importului de mrfuri.
innd cont de faptul c, serviciile de transport pentru livrarea mrfurilor n zona
economic liber din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum i cele livrate
de ctre rezidenii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia,
reprezint servicii prestate pe ntreg teritoriul Republicii Moldova, se propune impozitarea
acestora la cota standard a TVA de 20%. Msura dat are drept scop asigurarea condiiilor
fiscale egale pentru toi agenii economici care activeaz n acelai domeniu i presteaz
servicii pe teritoriul rii, inclusiv rezidenilor zonelor economice libere, Portului
Internaional Liber Giurgiuleti i Aeroportului Internaional Liber Mrculeti.
Suplimentar, se prevede transpunerea normelor privind regimul fiscal al TVA din
Legea cu privire la Portul Internaional Liber Giurgiuleti i Legea cu privire la Aeroportul
Internaional Liber Mrculeti n Codul fiscal. Acestea stabilesc acelai regim fiscal al TVA
ca i pentru zonele economice libere, i anume cota zero a TVA pentru livrrile de mrfuri,
servicii n/din Portul Internaional Liber Giurgiuleti i Aeroportul Internaional Liber
Mrculeti din/n afara teritoriului vamal al Republicii Moldova; n Portul Internaional
Liber Giurgiuleti i Aeroportul Internaional Liber Mrculeti din restul teritoriului vamal
al Republicii Moldova.
ntru acordarea posibilitii contribuabilului TVA exportator de a prezenta organului
fiscal declaraia vamal de export pe suport de hrtie de rnd cu cea n format electronic, se
propune reintroducerea declaraiei respective drept document necesar pentru confirmarea
dreptului la restituirea TVA, excluderea creia din 11.07.2014 s-a constatat a fi prematur,
din lipsa accesului la sistemul informaional al Serviciului Vamal Asycuda de ctre toate
organele fiscale teritoriale.
De asemenea, se prevede anularea scutirii de vrsarea la buget a sumei TVA aferente
mrfurilor produse i serviciilor prestate de ntreprinderile penitenciarelor. Msura dat are
drept scop asigurarea gradual a echitii fiscale prin prisma crerii acelorai condiii
fiscale pentru toate ntreprinderile din Republica Moldova.
Totodat, se propune scutirea de TVA i taxa vamal a aeronavelor, elicopterelor,
locomotivelor, vagoanelor automotoare pentru calea ferat antrenate n transportul public
de pasageri, precum i a serviciilor de leasing operaional sau financiar ale acestora, cu
scopul crerii unor condiii favorabile pentru agenii economici autohtoni care vor spori
gradul lor de competitivitate cu agenii economici strini.

Msura dat va avea drept rezultat stimularea proceselor de modernizare a parcurilor


acestor tipuri de mijloace de transport, care rmn a fi unele stagnate, nvechite att fizic ct
i moral, pe motiv c plile obligatorii achitate la importul acestor mrfuri implic
sustragerea din activitatea operaional a unor resurse financiare (lichide i imediate)
deosebit de mari, ceea ce afecteaz activitatea economic i operaional a agenilor
economici.
Modificarea vizeaz i Legea cu privire la tariful vamal.
Totodat, se propune includerea serviciilor de ambulan medical aerian n
categoria serviciilor medicale scutite de TVA, precum i impozitarea la cota zero a TVA
prestarea serviciilor de cutare-salvare.
Aceast modificare se argumenteaz prin faptul c, serviciile respective sunt achitate
din bugetul asigurrii medicale obligatorie de stat, iar n cazul persoanelor neasigurate - din
bugetul de stat, iar aplicarea TVA duce la creterea valorii acestui serviciu.
Suplimentar, se prevede extinderea cotei zero a TVA pentru livrarea biomasei
lemnoase, erbacee i din fructe, destinat producerii energiei termice i apei calde ca i
livrarea energiei termice i apei calde din surse energetice (energia electric, pcura), fapt
ce va permite asigurarea aceluiai tratament fiscal privind consumul de energie termic i
ap cald, indiferent de sursele de producere ale acestora.
Potrivit modificrilor propuse, cota zero a TVA se va aplica pentru biomasa livrat i
utilizat la producerea energiei termice i apei calde destinate tuturor consumatorilor
(populaie i ageni economici).
De asemenea, se prevede eliberarea facturilor fiscale nainte de efectuarea livrrii
produselor petroliere prin suplinirea doar a cardurilor corporative valorice, care au
substituit tichetele i smart-cardurile (cartelele cantitative) de alimentare.
Modificrile respective au drept scop excluderea din circulaie i interzicerea legal
privind comercializarea cu amnuntul a produselor petroliere cu utilizarea tichetelor
(taloanelor) sau cartelelor cantitative, fiind aplicate n schimbul lor numai instrumente
financiare: n numerar (n valut naional), prin transfer bancar, n baza cardurilor bancare
sau a cardurilor corporative valorice.
La capitolul accize se prevede majorarea cotelor accizelor stabilite n sume fixe
(buturi alcoolice, oxigen, azot, articole de bijuterie sau de giuvaiergerie, autoturisme, alte
tutunuri i nlocuitori de tutun fabricate), prin ajustarea acestora la rata inflaiei prognozat
pentru anul 2015. Msura n cauz are drept scop neadmiterea afectrii veniturilor fiscale
prin deprecierea mijloacelor bneti n timp urmare a fenomenului inflaionist.
Pe lng acestea, se prevede majorarea cotelor accizelor la produsele petroliere
importate i/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova (benzina, motorina i derivaii
acestora, gazele lichefiate i naturale) la mrimea creterii anuale a produsului intern brut
nominal prognozat pentru anul 2015 fa de anul 2014. Msura dat reiese din realizarea

dispoziiei art.122 alin.(2) din Codul fiscal.


De asemenea, se prevede micorarea cotei accizului pentru pcur de la 1455 lei/ton
pn la 348 lei/tona, prin modificarea indicatorului de ajustare a acesteia, altul dect pentru
combustibili. Drept mrime pentru stabilirea cotei accizului pentru pcur a fost luat rata
minim de impozitare pentru pcura grea (poziiile tarifare 27101961 - 27101969)
prevzut n Tabelul C din Anexa nr.1 la Directiva 2003/96/CE - 15 EUR/1 000 litri.
Paralel cu aceasta, se prevede majorarea cotei accizului pentru igaretele cu filtru de
la ,,75 lei + 24%" la ,,200 lei + 18%", n vederea ajustrii graduale a acestora la nivelul
rilor din regiune, inclusiv la standardele europene, fapt ce va permite acumularea de noi
surse financiare la buget, precum i diminuarea consumului articolelor din tutun, mrfuri ce
au o influen negativ asupra sntii populaiei i a dezvoltrii societii n general.
n scopul asigurrii unor condiii echitabile pentru toi agenii economici exportatori
de mrfuri supuse accizelor, se propune extinderea dreptului de restituire a sumei accizului
achitat anterior pentru mrfurile supuse accizelor prelucrate i/sau fabricate pe teritoriul
Republicii Moldova, ulterior utilizate pentru prelucrarea i/sau fabricarea altor mrfuri
supuse accizelor, pentru toi agenii economici ce efectueaz exporturi de mrfuri supuse
accizelor, fie n mod independent, fie n baza contractului de comision, n scopul asigurrii
unor condiii echitabile pentru toi agenii economici exportatori de mrfuri supuse
accizelor.
La moment beneficiaz de acest drept doar productorii de mrfuri supuse accizului,
adic persoanele fizice i persoanele juridice care prelucreaz i/sau fabric mrfuri supuse
accizului pe teritoriul rii.
De asemenea, se prevede concretizarea mrfurilor supuse accizelor pentru care
subiectul impunerii are dreptul de a beneficia de restituirea accizului, i anume pentru
mrfurile supuse accizelor prelucrate i/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova,
ulterior utilizate pentru prelucrarea i/sau fabricarea altor mrfuri supuse accizelor.
Suplimentar, ntru minimizarea riscurilor aplicrii unor scheme frauduloase cu
utilizarea mecanismului de restituire a accizelor, se propune introducerea prevederilor
privind excluderea din categoria mrfurilor supuse accizelor care beneficiaz de restituirea
sumei accizului, a celor exportate prin intermediul trimiterilor potale.
Totodat, se propune anularea condiiei privind achitarea accizelor pn la momentul
repatrierii mijloacelor bneti i prezentrii documentelor de plat i extrasul bncii, care
confirm ncasarea de facto pe contul subiectului impunerii a sumei rezultate din vnzarea
mrfurilor supuse accizelor. Modificarea respectiv are drept scop asigurarea aplicabilitii
uniforme a legislaiei fiscale privind accizele similar ca i la TVA, ct i eliminarea
barierelor n activitatea desfurat de ctre ageni economici. Totodat, menionm c,
pentru a beneficia de restituirea accizelor n cazul exportului este suficient declaraia
vamal cu meniunea organului vamal.

n scopul mbuntirii administrrii fiscale n domeniul impozitrii produciei


alcoolice de la poziiile tarifare 220300", 2205", 220600", 2207", 2208", precum i
permiterii acumulrii suplimentare a veniturilor la bugetul de stat, se propune efectuarea
inventarierii stocului produciei alcoolice supuse accizelor de ctre subiecii impunerii care
import mrfurile respective pentru impozitarea acestora cu diferena cotei accizului,
similar produciei din tutun.
Suplimentar, se propune reportarea la consumuri sau la cheltuieli suma accizelor
achitat la mrfurile supuse accizelor (de la poziiile tarifare 270710100, 270720100,
270730100, 270750, 270900100, 271011110 - 271019290, 290110000, 290124100,
290129000, 290211000, 290219, 290220000, 290230000, 290244000, 290290900,
290511000 - 290513000, 290514, 290516, 2909, 381400900, 381700800), utilizate n
procesul de prelucrare i/sau de fabricare pentru obinerea altor mrfuri nesupuse accizelor,
conform prevederilor art.125 alin.(21) din Codul fiscal.
Modificarea are drept scop aplicarea normelor Codului fiscal uniform pentru toi
agenii economici, precum i excluderea tratrii duale a prevederilor pct.5 din Not la
Anexa nr.1 i cele ale art.125 alin.(21) din Codul fiscal.
La capitolul impozitul pe bunuri imobiliare, n contextul neevalurii n termen a
tuturor bunurilor imobiliare n scopul impozitrii, se propune extinderea cu 2 ani a
termenului de implementare a noului sistem de impozitare a bunurilor imobiliare, bazat pe
valoarea de pia, pentru bunurile neevaluate la aceast valoare (bunurile imobiliare
neevaluate la valoarea de pia).
n partea ce ine de taxele locale, se propune extinderea bazei impozabile a taxei
pentru dispozitivele publicitare cu panourile pentru reclam sau publicitate ale agenilor
economici care le utilizeaz n scopuri proprii n locul n care acetia desfoar activitate
de ntreprinztor (inclusiv denumirea agentului economic) sau oricare alt loc. Concomitent,
se propune ca denumirea i/sau adresa contribuabilului plasat pe o suprafa de pn la 0,5
m2 s nu fie supus acestei taxe. Msura dat are drept scop consolidarea autonomiei locale
prin majorarea veniturilor proprii ale autoritilor locale. Menionm c, asemenea practici
de impozitare a publicitii amplasat n locul n care agentul economic desfoar
activitate de ntreprinztor se regsete i n practica internaional (Romnia).
De asemenea, n scopul majorrii resurselor financiare necesare finanrii reabilitrii
reelei de drumuri n Republica Moldova, se propune majorarea cotei taxei pentru utilizarea
drumurilor de ctre autovehiculele nmatriculate n RM, cu 50%.
La capitolul taxele pentru resursele naturale, se prevede concretizarea subiecilor
impunerii cu taxa pentru ap, i anume persoanele fizice care desfoar activitate de
ntreprinztor i persoanele juridice, indiferent de faptul dac desfoar sau nu activitate
de ntreprinztor.
Modificri ce au drept scop perfecionarea legislaiei fiscale.

Se propune racordarea prevederilor Codului fiscal, inclusiv a terminologiei din


legislaia fiscal, la prevederile Legii contabilitii nr.113-XVI din 27.04.2007,
Standardelor Naionale de Contabilitate, Legii drumurilor nr.509-XIII din 22.06.1995,
Legii cu privire la registre nr.71-XVI din 22.03.2007, Cerinelor tehnice fa de mainile de
cas i control cu memorie fiscal (MCC), Codului de executare nr.443-XV din
24.12.2004, Legii insolvabilitii nr.149 din 29.06.2012, Legii cu privire la serviciile de
plat i moneda electronic nr.114 din 18.05.2012, Legii privind semntura electronic i
documentul electronic nr.91 din 27.06.2014.
De asemenea, se propune racordarea poziiilor tarifare care sunt stabilite n actele
legislative din domeniul fiscal i vamal conform Nomenclatorului Mrfurilor al Republicii
Moldova, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.1525 din 29.12.2007 cu prevederile Legii
privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mrfurilor nr.172 din 25.07.2014, care au
intrat n vigoare la 1 ianuarie 2015.
Totodat, se prevede concretizarea poziiilor tarifare ale mrfurilor de uz medicinal
care pot beneficia de facilitatea fiscal privind cota redus a TVA de 8%, dat fiind faptul
c, mrfurile indicate n prevederea respectiv sunt destinate utilizrii n domeniul medical,
iar unele din poziii tarifare enumerate, ca exemplu 401590, includ i mrfuri cu destinaie
general improprii celui medicinal.
De asemenea, se propune reglementarea n Codul fiscal a periodicitii i termenilor
de calculare i achitare a impozitului pe venitul obinut din desfurarea activitii
profesionale de notariat, precum i a modului de completare i prezentare a drii de seam
fiscal aferent acestui impozit.
Menionm c, la moment Formularul i modul de completare a drii de seam
privind impozitul pe venit este aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal
de Stat.
La fel, se prevede concretizarea perioadei fiscale de acordare a dreptului spre
deducere n scopuri fiscale a uzurii mijloacelor fixe primite cu titlul gratuit, cu excepia
cazurilor cnd valoarea acestor mijloace fixe a fost inclus n venitul neimpozabil al
contribuabilului, ct i a valorii acestor mijloace fixe puse n funciune n perioadele fiscale
anterioare anului 2014 (pus n aplicare de la 01.01.2014), i anume ncepnd cu perioada
fiscal 2014.
De asemenea, se prevede reglementarea modului de calculare a uzurii mijloacelor
respective, i anume reieind din valoarea reflectat n bilan, la situaia din 31.12.2013.
Totodat, se propune stabilirea termenului limit de prezentare a Avizului de plat a
impozitului calculat pentru bunurile imobiliare evaluate i neevaluate la valoarea de pia
ale persoanelor fizice care nu desfoar activitate de ntreprinztor, precum i ale
gospodriilor rneti (de fermier), n cazurile n care acetia dobndesc bunuri imobile
dup data de 01 iulie a perioadei fiscale.

Dat fiind faptul c, primele de asigurare obligatorie de asisten medical calculate i


achitate de angajator sunt permise spre deducere prin prisma art.24 alin.(1) din Codul
fiscal, se propune excluderea acestora din art.36 alin.(6). Msura dat are caracter de
concretizare.
n vederea eliminrii divergenelor legislative dintre prevederile art.103 alin.(4) din
Codul fiscal i cele ale art.98 din Codul vamal nr.1149-XIV din 20.07.2000, se propune
anularea dreptului de restituire a sumei TVA pentru mrfurile plasate anterior ntr-un regim
vamal suspensiv la scoaterea acestora de pe teritoriul vamal.
n contextul racordrii noiunilor din Codul fiscal la cele prevzute n Codul vamal,
se prevede modificarea documentului justificativ, necesar pentru beneficierea restituirii
sumei accizelor achitate la mrfurile supuse accizelor, din declaraie vamal a ncrcturii
n declaraie de export.
De asemenea, se propune modificarea normelor privind regimul facilitar fiscal al TVA
pentru mrfurile i serviciile destinate proiectelor investiionale implementate de ctre
Primria municipiului Chiinu i S.A. ,,Ap-Canal Chiinu", care are drept scop
concretizarea regimului de aplicare a TVA n schimbul scutirii TVA, i anume aplicarea
cotei zero a TVA, la importul i/sau livrarea pe teritoriul rii a mrfurilor i a serviciilor
destinate realizrii acestor proiecte.
Concomitent, se propune concretizarea modului de calcul a taxei pentru
autovehiculele mixte reutilate (destinate att pentru transportul de pasageri, ct i pentru
transportul de mrfuri) i anume, prin aplicarea cotei celei mai mari dintre taxa pentru
autoturisme stabilit la pct.2 i taxa pentru autocamioane stabilit la pct.6 din Anexa nr.1 la
titlul IX al Codului fiscal.
Totodat, se propune enumerarea propriu zis prin indicarea poziiilor tarifare pentru
utilajele i tehnica care poate beneficia de scutire de TVA. Msura are drept scop
concretizarea prilor componente ale utilajului i tehnicii pentru prelucrarea i reciclarea
deeurilor menajere, dat fiind faptul c, este imposibil aplicarea conform a prevederilor n
lipsa poziiilor tarifare. n conformitate cu Nomenclatura Combinat a mrfurilor,
descrierea mrfurilor nu conine referine la domeniul de aplicare a utilajelor i tehnicii,
inclusiv pentru colectarea, prelucrarea, reciclarea deeurilor menajere.
Astfel, lund n consideraie faptul c, pentru desfurarea activitii n domeniul
respectiv se elibereaz autorizaie conform legislaiei n vigoare, se propune de a meniona
acest aspect pentru a exclude favorizarea agenilor economici care nu desfoar activitate
n domeniul de colectare, prelucrare, reciclare a deeurilor menajere de a beneficia de
scutirea TVA la importul sau livrarea utilajului sau tehnicii pentru domeniul menionat.

Principalele amendamente n partea ce ine de administrarea fiscal


n scopul reflectrii reale a stingerii obligaiei fiscale ale contribuabilului se propune a

fi revzut data de stingere a obligaiei fiscale prin achitarea prin diferite modaliti de
plat precum cele prin virament, numerar, pli electronice, card bancar, etc., i anume
urmeaz a fi considerat stins obligaia fiscal, la data cnd sumele au fost debitate din
contul contribuabilului, i nu data la care sumele au fost nscrise la buget n contul
obligaiei fiscale respective.
n acelai context, se propune concretizarea termenului (zile) de transferare la buget a
sumei obligaiei fiscale n cazul achitrii acesteia prin virament din contul bancar al
contribuabilului i numerar. Modificarea are drept scop asigurarea ncasrii sumelor
achitate (prin virament i n numerar) n buget n termeni proximi, precum i asigurarea
comoditii de achitare a obligaiei fiscale de ctre contribuabil, operatorii de pli oferind
servicii non-stop pentru deservirea contribuabililor (24 ore/24 ore) ct i n zile de odihn.
Lund n consideraie c, Sistemul Automatizat de Pli Interbancare (SAPI) al Bncii
Naionale funcioneaz 5 zile pe sptmn, cu primirea plilor zilnice de la orele 9.00
pn la 19.30, se formeaz un vacuum i o incomoditate n deservirea contribuabililor.
Suplimentar, se propune stabilirea datei stingerii obligaiei fiscale prin achitare prin
diferite modaliti de plat, ca cele n numerar, prin virament, pli electronice, card bancar,
etc.
Concomitent, n scopul reflectrii reale a stingerii obligaiei fiscale ale
contribuabilului, data stingerii se va considera data cnd sumele au fost debitate din contul
lui i nu data la care sumele au fost nscrise la buget n contul obligaiei fiscale respective.
De asemenea, se propune extinderea tipurilor de informaii ce urmeaz a fi incluse n
Registrul fiscal de stat, i anume a informaiilor despre persoanele ce practic activiti
profesionale. Prevederea n cauz are drept scop acordarea unei evidene fiscale integrale a
tuturor contribuabililor, contribuirea la respectarea principiului ,,ghieului unic", precum i
excluderea necesitii de nregistrare de ctre contribuabil la fiecare organ public central ce
administreaz activitatea sa.
ntru eficientizarea administrrii fiscale a impozitului pe venitul persoanelor fizice
care nu desfoar activitate de ntreprinztor din transmiterea n posesie i/sau n folosin
(locaiune, arend, uzufruct) a proprietii imobiliare ctre persoanele fizice care nu
desfoar activitate de ntreprinztor, se propune ca, agenii economici specializai
(intermediari imobiliari) s prezinte anual pn la data de 25 a lunii urmtoare ncheierii
anului fiscal, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat informaia privind contractele
ncheiate de ctre persoanele fizice care nu desfoar activitate de ntreprinztor i
transmit persoanelor fizice care nu desfoar activitate de ntreprinztor n posesie i/sau
n folosin (locaiune, arend, uzufruct) proprietate imobiliar.
Concomitent, se propune excluderea obligaiei caselor de amanet (lombardurile) de a
prezenta organelor fiscale informaia privind mprumuturile nerambursate acordate
persoanelor fizice. n condiiile actuale, majoritatea instituiilor financiare, bncile
comerciale dispun de subdiviziuni care exercit funcii ale lombardurilor. innd cont c,
aceste subdiviziuni nu au personalitate juridic separat acestea nu pot asigura prezentarea
informaiei solicitate, iar banca nu se regsete ca subiect ce cade sub incidena acestor

prevederi, acestea nu pot asigura prezentarea informaiei solicitate.


La fel, se propune introducerea obligaiei prezentrii de ctre ageni economici
organului fiscal a informaiei despre sumele impozitului pe venit reinut final conform
art.901 din Codul fiscal. Asemenea informaie este necesar organelor fiscale n cadrul
verificrii fiscale i controlului fiscal, din care considerente se propune ca informaia dat
s fie prezentat detaliat de ctre persoanele care au efectuat asemenea pli analogic
persoanelor specificate la art.88-90 i 91 din Codul fiscal.
Aceast informaie se va prezenta numai dac venitul total anual achitat
beneficiarului va depi mrimea scutirii personale stabilite la art.33 alin.(1) din Codul
fiscal, care se propune a fi n mrime de 10128 lei.
Concomitent, se propune excluderea obligaiei de prezentare ctre beneficiari a
informaiei privind veniturile calculate i achitate n folosul contribuabililor aferent
tipurilor de venituri ce se impoziteaz final la sursa de plat conform art.90 1 din Codul
fiscal de la prezentarea informaiilor privind tipul venitului achitat.
De asemenea, se propune asigurarea informrii persoanelor beneficiare a plilor
primite conform art.88-91 din Codul fiscal, despre modificrile survenite n rezultatul
depistrii unor erori n informaia prezentat anterior acestora conform art.92 alin.(4) din
Codul fiscal.
n vederea asigurrii unui mecanism transparent i echitabil n partea ce ine de
modificarea termenului de stingere a obligaiei fiscale se prevede modificarea
mecanismului de amnare sau ealonare a stingerii obligaiei fiscale. Astfel, se propune ca
n cazul prejudicierii materiale a agentului economic n urma unei calamiti naturale,
catastrofe tehnogene sau altor circumstane excepionale i inevitabile amnarea sau
ealonarea s se acorde de ctre organul fiscal teritorial doar cu acordul scris al
Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
Totodat, modificarea termenului de stingere a obligaiei fiscale va putea fi efectuat
pe o perioad de maximum 12 luni consecutive (actualmente acesta constituie 24 luni
consecutive) i doar n cazul existenei unor prejudicii materiale provocate de calamiti
naturale, catastrofe tehnogene sau alte circumstane excepionale i inevitabile. innd cont
c, modificarea obligaiei financiare presupune ntr-o oricare msur ,,creditarea" agentului
economic din resurse bugetare, se propune ca pe perioada amnrii sau ealonrii s se
aplice majorarea de ntrziere.
De asemenea, se propune revederea procedurii de utilizare a mijloacelor bneti
obinute de la comercializarea bunurilor sechestrate. Astfel, dac n prezent, din mijloacele
obinute din comercializarea bunurilor sechestrate se efectueaz succesiv recuperarea
cheltuielilor de executare silit i plata restanelor la bugetele respective, apoi conform
formulei propuse, acestea iniial se vor vira sau vrsa la bugetul public naional, iar ulterior
- sumele ncasate la buget se vor ndrepta succesiv de ctre organul fiscal pentru

recuperarea cheltuielilor de executare silit, stingerea restanelor fa de bugetul public


naional.
De asemenea, se prevede reglementarea crerii unui fond special pentru finanarea
cumprturilor de control, efectuate n cadrul controlului la faa locului (controlul
operativ). Necesitatea formrii acestui fond rezid din faptul c, actualmente funcionarii
fiscali delegai pentru efectuarea controlului fiscal la faa locului trebuie s utilizeze
mijloace bneti din surse proprii.
O alt modificare ine de aplicarea majorrii de ntrziere pentru sumele impozitelor i
taxelor restituite peste suma ce urma s fie solicitat n conformitate cu legislaia n vigoare
n baza gradului de credibilitate i are drept scop educarea contribuabilului privind
calcularea corect a sumei obligaiei fiscale ce urmeaz a fi restituit i aplicarea unor
prghii de constrngere ctre contribuabilii care au beneficiat nentemeiat de mijloace
bneti din bugetul de stat, sub form de impozite i taxe restituite.
Totodat, se prevede expunerea expres n legislaia n vigoare a formulei de calcul a
majorrii de ntrziere, care n prezent este determinat de organele cu atribuii de
administrare fiscal n mod individual. De asemenea, din motivul c n redacia actual a
art.228 din Codul fiscal nu este prevzut aproximarea dup virgul conform regulilor
matematice, se propune calcularea majorrii de ntrziere cu aproximarea acesteia pn la 4
cifre dup virgul.
De asemenea, se prevede modificarea conceptului de aplicare a sanciunilor fiscale
pentru nclcri fiscale. Aceasta vizeaz divizarea nclcrilor fiscale dup nivelul de
semnificaie n dependen de care se va aplica sanciunea, adic n dependen de
gravitatea nclcrii fiscale, introducerea avertizrii ca form de rspundere pentru
nclcarea fiscal nesemnificativ, sporirea disciplinei fiscale, ct i mbuntirea nivelului
de conformare a contribuabililor.
n anul 2014 au fost efectuate controale care s-au soldat cu calculri suplimentare la
impozite i taxe pn la 1 000 lei la 872 persoane juridice (n mediu la un control - 310 lei)
i respectiv pn la 100 lei la persoane fizice -ceteni n numr de 2 894 cazuri (n mediu
la un control - 13,4 lei). Astfel, modificrile propuse nu vor afecta esenial Bugetul Public
Naional, dar vor avea o rezonan pozitiv n societate.
Potrivit art.235 alin. (1) al Codului fiscal, sanciunea fiscal este o msur cu caracter
punitiv i se aplic pentru a se preveni svrirea, de ctre delincvent sau de ctre alte
persoane, a unor noi nclcri, pentru educarea lor n spiritul respectrii legii. Aplicarea
unor amenzi fiscale exagerate n cazul nclcrilor pn la 100 lei pentru persoanele fizice
i 1 000 lei pentru persoanele juridice afecteaz dezvoltarea business-ului mic i mijlociu,
or, mrimea amenzilor depete cifra de afaceri ale unor contribuabili.
Totodat, modificrile propuse au ca scop corelarea mrimii amenzilor cu prejudiciul
direct cauzat Bugetului Public Naional. Astfel, n cazul admiterii nclcrilor

nesemnificative, aplicarea sanciunilor fiscale trebuie s fie precedate de aciuni de


conformare fiscal voluntar, contribuabilul urmnd, mai nti, s fie informat asupra
abaterilor comise i s i se solicite repararea acestora.
n scopul asigurrii unei corelaii juste ntre fapta prejudiciabil i mrimea amenzii,
realizrii programului de conformare a contribuabililor, mbuntirii administrrii fiscale
i reducerii presiunii fiscale se propune reducerea de 2 ori (de la 10 mii la 5 mii lei) a
mrimii amenzii privind neasigurarea accesului n ncperile de producie, n depozite, n
locurile de pstrare a bunurilor, n spaiile comerciale i n spaiile cu o alt destinaie, prin
neprezentarea de explicaii, date, informaii i documente, necesare organului fiscal, asupra
problemelor care apar n timpul controlului, precum i neexecutarea cerinelor din citaia
organului fiscal.
n acelai context, se propune ca n cazul prezentrii unor documente justificative
privind imposibilitatea prezentrii contribuabilului sau reprezentantului acestuia la organul
fiscal urmare citrii acestuia, contribuabilul s fie eliberat de amend.
Concomitent, n scopul evitrii interpretrilor duale ale prevederilor art.234 alin.(2)
din Codul fiscal, n partea ce ine de condiiile de beneficiere de reducerea cu 50% a
amenzilor aplicate, i anume neconcordana termenilor, se propune concretizarea
termenului de 15 zile ce ine de adoptarea deciziei i prezentrii documentelor
confirmative.
Suplimentar, se propune ca sumele pltite n plus sau pasibile restituirii a cror
termen de prescripie a expirat (6 ani) s fie anulate n modul stabilit de Guvern. Aceast
msur pune n condiii similare att obligaiile fiscale ct i sumele pltite n plus sau
pasibile restituirii.
n vederea sporirii responsabilitii contribuabililor, asigurrii complete i corecte a
evidenei financiare, contabile i fiscale i excluderii utilizrii n evidena acestora a
sistemelor informaionale dubioase, se propune introducerea obligativitii contribuabilului
n cadrul desfurrii activitii de ntreprinztor, de a utiliza n cazul ducerii evidenei
financiare,

contabile,

fiscale

automatizate

numai

sistemelor

informaionale

computerizate, softurilor pentru maini de cas i control certificate de ctre Comisia de


certificare a Ministerului Finanelor, n modul stabilit de Guvern.
Obligaia de certificare a sistemelor respective revine contribuabililor care elaboreaz
i/sau livreaz sistemele informaionale computerizate.
La moment, pe piaa Republicii Moldova activeaz circa 28 de ageni economici care
furnizeaz asemenea sisteme informaionale.
Concomitent, n cazul transmiterii (externalizrii) inerii contabilitii unei persoane
tere n baz contractual, obligaia deinerii i utilizrii sistemelor informaionale
computerizate certificate va reveni persoanei tere.
Certificarea sistemelor informaionale computerizate, softurilor pentru maini de cas

i control se va efectua de ctre Comisia de certificare a Ministerului Finanelor, n modul


stabilit de Guvern. Guvernul n termen de 3 luni va elabora modul de certificare a
sistemelor informaionale computerizate, softurilor pentru maini de cas i control, care va
reglementa: crearea Comisiei de certificare de ctre Ministerul Finanelor; criteriile n baza
crora se va efectua certificarea sistemelor informaionale computerizate; periodicitatea
certificrii; certificarea sistemelor informaionale computerizate n cazul externalizrii
inerii contabilitii; certificarea n cazul modernizrii sistemelor informaionale
computerizate

utilizate;

certificarea

sistemelor

informaionale

computerizate

specifice/individualizate; certificarea sistemelor informaionale computerizate specializate


internaionale; termenele pentru certificarea sistemelor informaionale computerizate nouprocurate sau nou-create; termenele de efectuare a certificrii de ctre Comisia de
certificare a Ministerului Finanelor i alte aspecte.
Totodat, organul fiscal i funcionarul fiscal vor avea dreptul s acceseze i/sau s
ridice de la contribuabil sistemele informaionale computerizate, mainile de cas i
control, n scopul verificrii softurilor instalate n acestea. ntru asigurarea conformrii
contribuabililor cu aceast cerin, acestora li se ofer o perioad de tranziie de 18 luni
calendaristice (01.05.2015 - 31.12.2017) n care vor putea s certifice sistemele
informaionale computerizate i softurile pentru mainile de cas i control la Comisia de
certificare a Ministerului Finanelor. ncepnd cu 01.01.2017, se propune de a interzice
utilizarea sistemelor informaionale computerizate, soft-urilor pentru maini de cas i
control necertificate n modul stabilit de Guvern.
De asemenea, n cazul utilizrii sistemelor informaionale computerizate i/sau
softurilor pentru maini de cas i control, necertificate de ctre Comisia de certificare a
Ministerului Finanelor, se propune aplicarea sanciunilor fiscale i contravenionale att
pentru contribuabil, ct i pentru persoanele cu funcie de rspundere.
O alt msur privind sporirea responsabilitii contribuabililor prin asigurarea
complet i corect a evidenei financiare, contabile i fiscale, precum i combaterea
evaziunii fiscale, prevede amendarea agentului economic, la care este instituit post fiscal i
care au fost ntiinai despre aceasta conform prevederilor legislaiei n vigoare, pentru
efectuarea intrrilor/ieirilor de mrfuri/servicii fr informarea despre aceasta a
inspectorului sau inspectoratului fiscal responsabil de activitatea postului fiscal. Mrimea
amenzii se propune a fi egal cu suma operaiunilor economice respective.
Alt modificare ine de sancionarea persoanei cu funcie de rspundere pentru lipsa
la staia certificat de alimentare cu produse petroliere principale i gaze lichefiate a
registrului de eviden a produselor petroliere recepionate, raportului de schimb, raportului
privind datele nregistrate n aparatul de cas i de control, precum i inerea nesistematic
a acestora sau nscrierea n ele a unor date neveridice, precum i sancionarea persoanei
fizice i a persoanei cu funcie de rspundere pentru recepionarea plilor pentru produsele

petroliere principale i a gazelor lichefiate comercializate cu amnuntul n alt loc dect la


ghieul de plat a staiei certificate de alimentare cu produse petroliere principale i gaze
lichefiate. Scopul modificrilor propuse este de a intensifica supravegherea i controlul
comercializrii cu amnuntul a produselor petroliere principale i a gazelor lichefiate.
Suplimentar, se propune stabilirea sanciunilor fiscale pentru nerespectarea
prevederilor art.92 alin.(4) i alin.(4 1) din Codul fiscal, care prevede prezentarea
beneficiarilor plilor salariale i altor pli a informaiei privind tipul venitului achitat,
suma acestuia, suma scutirilor acordate, precum i suma impozitului reinut.
Menionm c, n baza acestor informaii persoanele fizice completeaz Declaraia cu
privire la impozitul pe venit i determin mrimea obligaiilor fiscale.
Respectiv, n cazul n care pltitorul acestor pli nu prezint beneficiarului acestor
pli informaia dat, beneficiarul involuntar nu va putea completa Declaraia cu privire la
impozitul pe venit i respectiv va determina greit mrimea obligaiilor fiscale, fapt pentru
care poate fi sancionat n conformitate cu legislaia fiscal.
Astfel, msura dat vine ntru prevenirea unor astfel de situaii.
n contextul implementrii ghieului unic n desfurarea activitii de ntreprinztor,
n conformitate cu art.3 din Legea nr.161 din 22.07.2011 privind implementarea ghieului
unic n desfurarea activitii de ntreprinztor, se propun un set de modificri la Legea
nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de ntreprinztor i anume:
- acordarea dreptului solicitantului patentei de ntreprinztor de a depune Cererea cu
privire la eliberarea autorizaiei de funcionare a activitii de comer ctre autoritile
administraiei publice locale prin intermediul inspectoratului fiscal de stat teritorial;
-

excluderea necesitii prezentrii de ctre solicitantul patentei de ntreprinztor a

documentelor confirmative privind achitarea contribuiei de asigurare social de stat,


actelor care confirm scutirea de plata acestei contribuii, precum i a documentelor ce
confirm statutul de persoan asigurat n sistemul asigurrii obligatorii de asisten
medical;
- stabilirea termenului maxim de eliberare a patentei de ntreprinztor n cazul
necesitii autorizrii activitii de comer, prin intermediul inspectoratului fiscal de stat
teritorial.
Modificrile propuse au drept scop simplificarea procedurii de eliberare a patentei de
ntreprinztor.

Principalele amendamente de ordin vamal ce se conin n acest set sunt


urmtoarele.
Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal
Se prevd unele norme ce in de acordarea dreptului declarantului de a stabili
valoarea n vam a mrfurilor, n contextul n care la momentul actual n practic valoarea

n vam se determin i se anun de ctre declarant organului vamal, n scopul verificrii


corectitudinii stabilirii acesteia. Suplimentar, modificarea n cauz reprezint i o racordare
la prevederile Acordului de punere n aplicare a articolului VII al Acordului General pentru
Tarife Vamale i Comer (GATT 1994).
Tot n acest context, se propune concretizarea momentului n cazul n care metoda
determinrii valorii n vam a mrfii n baza valorii tranzaciei nu poate fi aplicat n baza
preului efectiv pltit sau de pltit.
O alt modificare prevede acordarea dreptului declarantului de a ridica marfa din
vam cu condiia depunerii unei garanii suficiente, care s acopere ncasarea drepturilor de
import corespunztoare mrfii respective, n cazul n care autoritatea vamal dispune
amnarea determinrii definitive a valorii n vam. Astfel, amendamentul are drept scop
respectarea dreptului agentului economic de a dispune de mrfuri n liber circulaie, cu
condiia de a prezenta ulterior de ctre acesta a documentelor concludente ntru
confirmarea valorii n vam a mrfurilor importate.
O msur important n garantarea ncasrii drepturilor de import ca urmare a
amnrii determinrii definitive a valorii n vam este recepionarea de ctre organele
vamale a unei garanii a crei termen de valabilitate s nu fie mai mic de
65 zile calendaristice. Aceast situaie se datoreaz faptului c declarantul dispune de un
termen de 30 zile calendaristice de la ridicarea mrfii doar pentru a prezenta documente
concludente privind confirmarea valorii n vam a acesteia. Totodat, expirarea termenului
dat nc nu reprezint n sine ncheierea procedurii de amnare a determinrii definitive a
valorii n vam a mrfii. Dup expirarea termenului menionat, organul vamal ntreprinde
mai multe aciuni pentru care este necesar timp adiional, printre care: analiza
documentelor prezentate i luarea deciziei n privina determinrii valorii n vam cu titlu
definitiv (pn la 5 zile lucrtoare de la data prezentrii documentelor de ctre declarant),
ntocmirea deciziei de regularizare i aducerea la cunotina pltitorului vamal a acesteia,
oferirea pltitorului vamal a termenului de 10 zile calendaristice pentru achitarea benevol
a obligaiei vamale constatate. Doar dup expirarea termenului de achitare benevol a
obligaiei vamale, organul vamal este n drept de a ntreprinde msurile de ncasare silit.
Aceste propuneri sunt n corespundere cu prevederile Acordului de punere n aplicare
a articolului VII al Acordului General pentru Tarife Vamale i Comer (GATT 1994).
Implementarea procedurii vizate va asigura diminuarea cheltuielilor legate de
staionarea mijloacelor de transport n birourile, posturile vamale i va acorda posibilitate
declaranilor de a livra mrfurile la destinaie, evitnd ntrzierile legate de vmuirea
acestora, inclusiv se va contribui la facilitarea traficului de mrfuri i asigurarea unei
creteri economice durabile.
Concomitent, ntru respectarea prevederilor Acordului de Asociere ntre Republica
Moldova, pe de o parte, i Uniunea European i Comunitatea European a Energiei

Atomice i statele membre ale acestora, pe de alt parte, precum i ajustarea legislaiei
vamale naionale la legislaia comunitar, se prevede introducerea declaraiei pe
factur/declaraiei de origine a mrfii, ca document ce confirm originea mrfii, utilizat de
ctre exportatorii aprobai doar la exporturile sau de ctre ageni economici la importurile
din/n rile cu care este semnat un acord de comer liber ratificat de Republica Moldova.
Conform Acordului de Asociere, o declaraie de origine poate fi ntocmit de
exportator atunci cnd mrfurile la care se refer sunt exportate sau deja dup export, cu
condiia ca prezentarea acesteia n ara importatoare s aib loc n termen de cel mult doi
ani de la importul mrfurilor la care se refer.
Astfel, se prevede modificarea termenului de prezentare a dovezii de origine a
mrfurilor (certificatul de origine, declaraia de origine/declaraia pe factur), i anume
pn la expirarea termenului prevzut de fiecare Acord n parte.
Modificrile date vizeaz i Codul Vamal.
Totodat, se propune reglementarea Declaraiei productorului n calitate de
document care demonstreaz i justific originea mrfii. n cazul n care exportatorul nu
este productorul mrfii pentru care se solicit certificatul de origine, n scopul de a
demonstra c marfa a fost produs n Republica Moldova, este necesar ca productorul s
confirme acest lucru printr-un act legal - Declaraia productorului. n acest sens
exportatorul prezint mpreun cu documentele justificative, n prealabil sau concomitent
cu depunerea cererii de solicitare a certificatului de origine preferenial i declaraia
productorului.
Declaraia productorului a fost preluat din practica statelor membre ale Uniunii
Europene, la etapa implementrii n anul 2007 a Planului de Aciuni Republica Moldova Uniunea European, sub monitorizarea Comisiei Europene, modelul Declaraiei
productorului cu privire la originea preferenial a mrfurilor fiind aprobat prin Ordinul
Directorului general al Serviciului Vamal nr.34-O din 31.01.2009. n acest sens, se propune
reglementarea Declaraiei productorului n Legea cu privire la tariful vamal.
Totodat, se prevede introducerea unui regim facilitar pentru mostrele de mrfuri,
prin scutirea de TVA, accize i taxa vamal a importului acestora, a cror valoare n vam
nu depete suma de 22 euro. La aceasta, n cazul n care valoarea mostrelor de mrfuri
depete limita neimpozabil indicat, T.V.A., accizul i taxa vamal se calculeaz
pornind de la valoarea n vam a mostrelor de mrfuri, iar limita neimpozabil (22 euro) nu
micoreaz valoarea impozabil a acestora.
Msura dat are drept scop facilitarea importului mrfurilor importate n vederea
promovrii comerului exterior i interior pentru agenii economici. Lund n considerare
c, livrrile cu astfel de mrfuri n majoritatea cazurilor sunt efectuate prin intermediul
trimiterilor potale internaionale, unde deseori suma cheltuielilor de transport depete
semnificativ valoarea propriu zis a mrfii i adiional genereaz cheltuieli pentru achitarea

serviciilor brokerului vamal, drepturilor de import, uneori a declaraiei de tranzit i a taxei


pentru poluarea mediului, acest fapt afecteaz rentabilitatea i utilitatea trimiterilor potale
de acest gen.
Actualmente, se scutesc de drepturile de import mrfurile importate de persoanele
juridice a cror valoare n vam nu depete 100 euro. Valoarea n vam se determin
reieind din valoarea facturat a acestora cu sumarea cheltuielilor pentru transportare,
asigurare i altele. De regul, valoarea mostrelor de mrfuri este nesemnificativ, ns
datorit celorlalte cheltuieli ce se sumeaz la stabilirea valorii n vam - baza impozabil
depete limita neimpozabil de 100 euro. Astfel, agenii economici sunt obligai s
asigure vmuirea mostrelor de mrfuri, iar cheltuielile suportate pentru depunerea
declaraiei vamale i drepturile de import sunt cu mult supra valorii reale a acestora.
Modificrile date vizeaz i Codul fiscal.
Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000
La capitolul respectiv se prevede introducerea termenului de exploatare de 10 ani
admisibil la importul motocicletelor de la poziia tarifar 8711, din motiv c la momentul
respectiv legislaia vamal nu prevede concret cu ce termen de exploatare se permite
introducerea n ar a motocicletelor, dar i reieind din faptul c practic toate mijloacele de
transport terestre cu motor au un termen maxim de exploatare la introducerea acestora n
Republica Moldova. Aceast modificare se regsete i n Legea nr.1569-XV din 20
decembrie 2002 cu privire la modul de introducere i scoatere a bunurilor de pe teritoriul
Republicii Moldova de ctre persoane fizice.
De asemenea, se propune revizuirea conceptului de control ulterior n scopul
implementrii procedurii simplificate de vmuire (culoarul albastru de vmuire), care
presupune reverificarea obligatorie a declaraiilor vamale distribuite pe culoarul albastru de
vmuire. Implementarea acestui concept va contribui la simplificarea esenial a procesului
de vmuire, la fluidizarea traficului la frontier, la crearea condiiilor competitive i
avantajoase pentru operatorii economici, precum i la identificarea automatizat a ariilor de
control ulterior n materie de reverificare, astfel, fiind exclus factorul uman la luarea
deciziei cu privire la reverificarea declaraiei vamale.
n acest context, se propune modificarea conceptului de audit post vmuire n
control ulterior, cu scopul ca organul vamal s i reglementeze i activitatea de reverificare
a declaraiilor vamale, care este o form de control ulterior, pe lng forma de control
ulterior prin audit post-vmuire.
De asemenea, termenul de 5 ani de la acordarea liberului de vam se modific cu cel
de 4 ani, din motivul c termenul de prescripie pentru determinarea obligaiei vamale este
de 4 ani, iar verificarea corectitudinii achitrii drepturilor de import/export n afara
termenului de prescripie nu are vreun efect bugetar.
Totodat, modificrile introduse n partea ce ine de reverificarea declaraiilor
vamale este impus de lipsa prevederilor ce ar reglementa efectuarea activitii date. n
aceeai ordine de idei, modificrile propuse reflect aspecte generale ce in de noiune i
procedur ale activitii de reverificare.
Suplimentar, se introduc prevederi ce descriu aciunile colaboratorului vamal, n caz
de lichidare, radiere din Registrul de stat al ntreprinztorilor individuali i imposibilitate
de identificare a persoanei, care este sau urmeaz a fi supus controlului ulterior prin
reverificarea declaraiei vamale sau auditului post-vmuire.
Modificrile vizeaz i Codul contravenional.
Totodat, se propune reglementarea conceptului de exportator aprobat, cu scopul de
a implementa prevederile Acordului de Asociere, care urmrete simplificarea procedurii
de certificare a originii mrfurilor prin completarea unei declaraii pe factur a mrfii, ca
document ce confirm originea mrfii, utilizat de ctre exportatorii aprobai doar la
exporturile sau de ctre ageni economici la importurile din/n rile cu care este semnat un
acord de comer liber ratificat de Republica Moldova.

Statutul de exportator aprobat este acordat exportatorilor, care ntrunesc anumite


condiii, n special:
deruleaz tranzacii de export de cel puin 3 ani;
- efectueaz exporturi prefereniale cu frecven mare i regulat, de cel puin 30 de
exporturi prefereniale n 3 luni calendaristice consecutive;
- lipsa nclcrilor legislaiei vamale, constatate conform procedurii legale, pe
perioada ultimilor dousprezece luni anterioare prezentrii cererii, etc.
Suplimentar, referitor la frecvena exporturilor prefereniale ca o condiie pentru
acordarea statutului de exportator aprobat, stabilirea cifrei de 30 de exporturi drept condiie
pentru acordarea statutului de exportator aprobat a fost condiionat de numrul de
exportatori aprobai poteniali, care conform statisticii sunt n jur de 70-80 exportatori n
comparaie cu 7-8 exportatori pentru 50 de exporturi prefereniale. Calculele respective au
fost efectuate lund n consideraie i celelalte condiii pentru acordarea statutului de
exportator aprobat.
De asemenea, se propune completarea cazurilor cnd obligaia vamal poate aprea
i la eliberarea certificatului de origine preferenial pentru mrfurile originare din
Republica Moldova n sensul acordurilor de comer liber, obinute n cadrul regimului de
perfecionare activ sau produse n zona economic liber, nu au fost supuse taxei vamale
mrfurile neoriginare ncorporate n mrfurile originare menionate. Propunerea are drept
scop respectarea prevederilor Acordului de Asociere ntre Republica Moldova, pe de o
parte, i Uniunea European i Comunitatea European a Energiei Atomice i statele
membre ale acestora, n partea ce ine de apariia obligaiei vamale n alte cazuri dect la
import i export.
Conform pct.3 art.14 al Protocolului II Definiia noiunii de produse originare" i
metodele de cooperare administrativ la Acordul de Asociere RM-UE Exportatorul
mrfurilor, care fac obiectul unei dovezi de origine, trebuie s poat prezenta n orice
moment, la cererea autoritilor vamale, toate documentele necesare care stabilesc c,
pentru materialele neoriginare utilizate la fabricarea mrfurilor respective nu s-a obinut
niciun drawback i c toate taxele vamale sau taxele cu efect echivalent aplicabile
respectivelor materiale au fost efectiv achitate".
Astfel, la obinerea unui certificat de circulaie EUR.1, exportatorul este obligat s
prezinte dovada achitrii taxelor vamale pentru mrfurile neoriginare ncorporate n
mrfurile originare supuse certificrii.
n cazul n care mrfurile au fost produse din materiale neoriginare, introduse n ar
n regim de perfecionare activ sau au fost produse n ZEL i pentru aceste materiale nu au
fost achitate taxele vamale aferente, respectiv la momentul eliberrii certificatului de
origine pentru mrfurile date, organul vamal abilitat trebuie s dispun de dovada achitrii
taxelor vamale aferente mrfurilor neoriginare ncorporate n mrfurile originare.
n acelai context, articolul 216 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului
din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, prevede c, n msura n
care acordurile ncheiate ntre Comunitate i anumite ri tere prevd acordarea la importul
n aceste ri a unui tratament tarifar preferenial pentru mrfurile originare din Comunitate
n sensul acestor acorduri, cu condiia ca, atunci cnd au fost obinute sub regimul de
perfecionare activ, mrfurile necomunitare ncorporate n mrfurile originare menionate
s fie supuse plii drepturilor de import aferente, validarea documentelor necesare pentru a
permite obinerea unui astfel de tratament tarifar preferenial n tere ri duce la naterea
unei datorii vamale la import.
Totodat, se propune de a concretiza expres care mijloace de transport vor fi supuse
vinietei. Modificarea este generat de faptul c, art.348 1 alin.(1) din Codul fiscal prevede
c, subieci ai impunerii snt persoanele fizice i persoanele juridice posesoare sau care au
drept de folosin, confirmat prin actele corespunztoare, asupra autovehiculelor clasificate

la poziia tarifar 8703 i asupra remorcilor ataate la acestea, clasificate la poziia tarifar
8716.
n scopul racordrii prevederilor Codului vamal cu prevederile legislaiei
comunitare (art.14k lit.(e) al Regulamentului (CEE) nr.2454/93 din 2 iulie 1993 de stabilire
a unor dispoziii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de
instituire a Codului Vamal Comunitar), se propune completarea condiiilor pentru
acordarea statutului de , Agent Economic Autorizat".
De asemenea, se propune introducerea unei norme permanente privind scutirea de
T.V.A., accize, taxa vamal i taxa pentru efectuarea procedurilor vamale i derogatorii de
la prevederile art.20 din Codul vamal, pentru mijloacele de transport importate i livrate cu
titlu gratuit (donaie), indiferent de termenul de exploatare, destinate pentru: scopuri
medicale, transportarea persoanelor cu dizabiliti ale aparatului locomotor (reutilate n
modul corespunztor), stingerea incendiilor, curarea strzilor, mprtiat materialele,
colectarea deeurilor.
Propunerea are drept scop simplificarea procedurii de introducere n Republica
Moldova i plasare sub regim vamal de import a mijloacelor de transport menionate.
Necesitatea introducerii normei respective este determinat de prevederile art.31
alin.(1) din Codul vamal, potrivit cruia importul este regimul vamal n care mrfurile
introduse pe teritoriul vamal primesc statutul de mrfuri puse n liber circulaie numai
dup ce sunt pltite drepturile de import i sunt aplicate msurile de politic economic,
precum i de prevederile art.20 alin.(4) din Codul vamal care interzice introducerea i/sau
plasarea sub regimul vamal de import a mijloacelor de transport auto, a motoarelor i a
caroseriilor lor, cu termenul de exploatare de peste 10 ani, a autovehiculelor concepute
pentru transportul a maximum 20 de persoane clasificate la poziia tarifar 8702, precum i
a motoarelor i a caroseriilor lor, cu termenul de exploatare de peste 7 ani.
Remarcm c, n ultimii ani se observ o cretere a numrului legilor derogatorii
prin care se permite importul mijloacelor de transport cu destinaie special cu scutirea de
drepturi de import. Spre exemplu, n anul 2013, de ctre Parlament au fost adoptate 25 legi
derogatorii cu privire la importul mijloacelor de transport/mrfuri/servicii, prin care s-au
importat 41 de mijloace de transport i multe alte bunuri, echipamente sportive, obiecte,
.a.
De menionat c, pot beneficia de facilitatea fiscal dat att beneficiarii, cu condiia
utilizrii n exclusivitate a mijloacelor de transport menionate pe motivul destinaiei lor
finale, ct i persoanele tere care au importat i livrat mijloacele de transport respective
ctre beneficiari. Beneficiarii i persoanele tere, nu pot comercializa, transmite n arend,
locaiune, uzufruct, leasing operaional sau financiar mijloacele de transport.
Modificarea vizeaz i Codul fiscal i Legea cu privire la tariful vamal.
Totodat, se propune anularea constituirii garaniei bancare la plasarea n regim de
admitere temporar cu suspendare total de la plata drepturilor de import a

mijloacelor de transport strine care fac obiectul unor tratate internaionale bilaterale sau
multilaterale la care Republica Moldova este parte, introduse cu scopul realizrii
proiectelor de asisten tehnic i investiional n derulare, care cad sub incidena
tratatelor internaionale la care Republica Moldova este parte. n anul 2014 au fost
introduse n regim de admitere temporar mijloace de transport n numr de 185, n valoare
de 87,9 mln.lei, suma garaniilor fiind de 17,6 mln.lei.

Pe lng acestea au fost introduse alte modificri de concretizare i corelare, n partea


ce ine de:
- modificarea noiunii privind "culoarul albastru", prin excluderea dreptului de a

utiliza acest culoar doar de ctre beneficiarii procedurilor simplificate, care are drept scop
extinderea posibilitii de beneficiere de ctre toi agenii economici a culoarului albastru
prin acordarea liberului de vam fr efectuarea controlului documentar i fizic, cu
condiia aplicrii analizei riscurilor n vederea stabilirii necesitii efecturii unui control
ulterior;
- reglementarea noiunii de cerere de intervenie;
- concretizarea termenului aflrii mrfurilor i mijloacelor de transport n regim

vamal de tranzit;
- excluderea dreptului la restituirea drepturilor de import sau de export pltite sau

percepute n plus n cazul reexportului mrfii, din motiv c n conformitate cu art.98 din
Codul vamal reexportul este destinaia vamal care const n scoaterea mrfurilor i
mijloacelor de transport strine, plasate anterior ntr-un regim vamal cu impact economic,
n destinaiile vamale zon liber sau magazin duty-free, de pe teritoriul vamal fr
perceperea drepturilor de export i fr aplicarea msurilor de politic economic, i
respectiv restituiri de drepturi de import sau de export nici nu pot avea loc. Aceast
modificare vizeaz i Codul fiscal (art.103 alin.(4));
- acordarea dreptului organului vamal de a clasifica mrfurile conform normelor

metodologice existente;
- reglementarea procedurii de eliberare condiionat a mrfurilor n cazul n care
se amn luarea unei decizii de clasificare a acestora pe motivul c la momentul
33

actual cadrul legal n vigoare nu reglementeaz procedura de eliberare condiionat a


mrfurilor n cazul n care apar divergene ntre organul vamal i declarant la etapa de
clasificare a mrfurilor, reieind din necesitatea efecturii controlului suplimentar,
efecturii expertizei i/sau prezentrii suplimentare a actelor, fapt ce creeaz impedimente
n desfurarea activitii continue a agenilor economici;
- atribuirea la obligaiile brokerului vamal de a determina i codurile mrfurilor
declarate conform Nomenclatorului mrfurilor;
- concretizarea termenului de verificare a declaraiei vamale, a documentelor, de
controlul mrfurilor i mijloacelor de transport de ctre organul vamal;
- modificarea termenului de eliberare a autorizaiei Proceduri Simplificate" i a
certificatului ,Agent Economic Autorizat";
- modificarea termenului de suspendare a operaiunii de vmuire i/sau reinere a
mrfurilor, care se consider c aduc atingere unui drept de proprietate intelectual, de la 3
zile lucrtoare la 4 zile n cazul depunerii cererii de intervenie de ctre titularii de drept la
101

organul vamal;
- obligativitatea cunoaterii limbii de stat de ctre viitorii colaboratori vamali ca
o condiie pentru angajarea n funciile publice cu statut special;
- racordarea practicii vamale la cea fiscal referitor la capitolul termene de
prescripie i stingerea obligaiei vamale prin scdere.
n Legea cu privire la modul de introducere i scoatere a bunurilor de pe
teritoriul Republicii Moldova de ctre persoane fizice nr.1569-XV din 20 decembrie
2002, se prevede introducerea sistemului de dou coridoare privind reglementarea
coridoarelor de trecere a bunurilor i mrfurilor peste frontiera vamal destinate
persoanelor fizice, care are drept scop optimizarea controlului vamal i accelerarea
traficului de pasageri i mrfuri n zonele de control vamal, create n punctele de trecere a
frontierei vamale.
Modificrile propuse sunt n conformitate cu standardele internaionale, care pn n
prezent au fost transpuse doar la nivelul actelor normative.
De asemenea, se propune reglementarea prevederilor referitor la mijloacele de
transport care au fost distruse i nu au fost scoase de pe teritoriul Republicii Moldova.
Astfel, se prevede ncasarea drepturilor de import pentru mijloacele de transport ce se
ncadreaz n termenul admisibil de exploatare (7 ani, 10 ani, 12 ani, 20 ani, n dependen
de tipul mijlocului de transport), iar n cazul n care acestea sunt prohibite - contravaloarea
acestora.
Legea cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi nr.845-XII din 03 ianuarie
1992 prevede o propunere care const n reglementarea exhaustiv a informaiei care
urmeaz s fie cuprins n factur/factura fiscal prin: excluderea informaiei privind
reflectarea sumei TVA la indicarea preului de livrare sau a preului de achiziie a
mrfurilor social importante i specificarea informaiei referitor la mrimea adaosului
comercial cumulativ pentru mrfurile respective.
Scopul propunerii este de a nltura divergenele existente n textul din art.10 pct.8
din Legea cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi nr.845-XII din 03.01.1992 i cel din
Hotrrea Guvernului nr.547 din 04.08.1995 cu privire la msurile de coordonare i de
reglementare de ctre stat a preurilor (tarifelor).
De asemenea, propunerea este n concordan cu Ordinul Ministerului Finanelor
nr.47 din 31.03.2010 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu
regim special Factur" i Ordinul Ministerului Finanelor nr.115 din 06.09.2010 cu privire
la aprobarea i completarea formularului tipizat de document primar cu regim special
,Factur fiscal", care deja reglementeaz aceste modificri.
Un alt compartiment ine de modificrile efectuate n domeniul auditului.
Propunerile de modificare i completare a art.131 alin.(2) i alin.(3) al Legii nr.146XIII din 16 iunie 1994 cu privire la ntreprinderea de stat i art.89 alin.(1) i al Legii
nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societile pe aciuni in de reglementarea unor
criterii clare, transparente i uor de determinat la selectarea i elaborarea listei societilor
de audit pentru auditarea situaiilor financiare ale ntreprinderilor de stat i societilor pe
aciuni n care cota statului depete 50% din capitalul social, precum i de corectarea
unor necorespunderi identificate n procesul implementrii prevederilor Legilor

menionate.
Astfel, se propune elaborarea listei societilor de audit de ctre Ministerul Finanelor
anual, pn la 1 februarie. De asemenea, se stabilete situaia concret, conform creia se
vor selecta auditorii indicai n Anexa la Licena pentru desfurarea activitii de audit,
precum i experiena auditorului n auditarea situaiilor financiare anuale, prin
reglementarea numrului de misiuni de audit efectuate.
Modificrile i completrile propuse n prezentul proiect privind introducerea i
aplicarea criteriilor corespunztori n procesul selectrii societilor de audit va contribui la
dispariia unor situaii de incertitudine i va oferi un grad de claritate mai ridicat n
selectarea societilor de audit, precum i va contribui la perfecionarea mecanismelor
pieei serviciilor de audit.
Principalele amendamente de ordin bugetar ce se conin n acest set sunt
urmtoarele.
Legea

nr.435-XVI

din

28

decembrie

2006

privind

descentralizarea

administrativ stabilete clar competenele autoritilor publice locale att la nivelul nti,
ct i la nivelul al doilea. Totodat, legea menionat prevede c competenele care in de
autoritile publice centrale pot fi delegate autoritilor publice locale de nivelurile nti i
al doilea, respectndu-se criteriile de eficacitate i de raionalitate economic.
E de menionat c, ntru realizarea prevederilor Strategiei naionale de descentralizare
i Planului de aciuni privind implementarea Strategiei naionale de descentralizare pentru
anii 2012-2015, a fost adoptat Legea nr.267 din 1 noiembrie 2013 pentru modificarea i
completarea unor acte legislative (Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind
finanele publice locale i Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997) prin care a fost
stabilit noul sistem de formare a bugetelor unitilor administrativ-teritoriale (UAT),
inclusiv i reformate relaiile bugetare ntre bugetul de stat i bugetele UAT. Principalele
momente ale reformrii politicii publice n domeniul relaiilor interbugetare constau n
acoperirea unor cheltuieli suportate de bugetele UAT n partea ce se refer la finanarea
sistemului de nvmnt, precum i a unor competene delegate (plata anumitor prestaii
sociale care, conform legislaiei n vigoare, pot fi acordate sub form de compensaii,
alocaii, indemnizaii, de ajutor social, material i de alt natur), prin intermediul
transferurilor cu destinaie special de la bugetul de stat.
ncepnd cu 01 ianuarie 2014, noul sistem de formare a bugetelor UAT a fost pilotat
n 4 autoriti publice locale (Chiinu, Rcani, Basarabeasca, Ocnia), iar de la
01.01.2015 - este implementat n toate autoritile publice locale. Din contul transferurilor
cu destinaie special de la bugetul de stat ctre bugetele UAT urmau s fie achitate
urmtoarele prestaii sociale:
- compensarea cheltuielilor de deservire cu transport a persoanelor cu dizabiliti ale

aparatului locomotor;
103

- indemnizaii pentru copiii adoptai, copiii orfani i rmai fr ngrijirea printeasc,

copiii luai sub tutel/curatel;


- compensaii pentru cltoria n transportul comun urban, suburban i interurban (cu

excepia taximetrelor) acordate persoanelor cu dizabiliti severe i accentuate.


n anul 2014, transferurile cu destinaie special de la bugetul de stat ctre bugetele
UAT din raioanele Basarabeasca, Ocnia, Rcani i municipiul Chiinu pentru achitarea
prestaiilor sociale menionate au constituit 32,4 mil.lei. Pentru finanarea acestor aciuni n
bugetul de stat provizoriu pentru anul 2015 sunt prevzute 129,3 mil.lei.
E de menionat c, n prezent, Guvernul reexamineaz competenele atribuite
autoritilor publice locale de nivelul nti i nivelul al doilea n conformitate cu principiile
descentralizrii i ca urmare va fi elaborat un nomenclator complet al competenelor
acestora care va sta la baza evalurii surselor financiare pentru exercitarea competenelor.
Totodat, n scopul aducerii legislaiei n concordan cu principiile politicii publice
n contextul descentralizrii financiare, precum i mbuntirii managementului i calitii
serviciilor publice prestate cetenilor, este necesar stabilirea prin lege c, anumite
competene n domeniul asistenei sociale snt delegate de autoritile publice centrale ctre
autoritile publice locale.

Reieind din aceasta, se propune completarea Legii nr.435-XVI din 28


decembrie 2006 privind descentralizarea administrativ cu prevederile c
competenele autoritilor publice centrale n domeniul asistenei sociale ce se
refer la achitarea plilor sociale se deleag autoritilor publice locale i se
finaneaz din contul transferurilor cu destinaie special de la bugetul de stat n
limita prevzut n legea bugetar anual. Concomitent, se propune efectuarea
modificrilor respective i la Legea nr.60 din 30 martie 2012 c u privire la
incluziunea social a persoanelor cu dezabiliti, Legea nr.140 din 14 iunie
2013 privind protecia special a copiilor aflai n situaii de risc i a copiilor
separai de prini.

Adiional la cele menionate mai sus, n scopul nlturrii lacunelor din


redacia curent a legislaiei fiscale i vamale i racordrii la propunerile susformulate sunt efectuate modificri purtnd un caracter redacional, de concretizare
i de corelare.

105