Sunteți pe pagina 1din 2

Componentele structurale ale

operei :
Modelul structurii
textului poetic

Elemente formale

Titlul
Incipitul
Versul
Strofa
Rima
Ritmul
Metrul
Figura de stil

Elemente de continut

Motivul
Laitmotivul
Motive
comune
Tema
Tensiunea
gene-ate de
sentiment
Eul liric
Tonul

Titlul este un element pretextual formulat printr-un cuvint ,


sintagma , propozitie sau fraza , el este situat la inceputul operei
.
Incipitul reprezinta introducerea unui text epic si este un
element intrinsic al compozitiei operei literare .
Versul este un segment sonor (un cuvint , un grup de cuvinte ,
o propozitie ) care constituie o unitate semantica finita marcata
de o pauza finala .
Rima reprezinta potrivirea ultimelor silabe din citeva versuri .
Ritmul este aranjarea silabelor si succesiunea lor intr-un vers .
Metrul reprezinta numarul picioarelor metrice .
Figura de stil este procedeul artistic ce modifica sensul
cuvintului sau constructia gramaticala a propozitiei , pentru a da
mai multa expresivitate si forta unei imagini artistice .
Motivul este un component al operei literare care contine un
sens unitary si constituie modalitatea prin care se realizeaza
tema .

Laitmotivul este motivul repetat de mai multe ori intr-un text


Tema este unitatea semantica a diverselor elemente ale operei
spre care conduc sentimentele si motivele din textul poetic .
Eul liric este vocea autorului in operele care apartin genului
liric sip oat fi identificat la nivelul marcilor lexico-gramaticale .