Sunteți pe pagina 1din 2

Societatea de S

tiinte
Matematice din Rom
ania

Ministerul Educatiei si
Cercetarii Stiintifice

Olimpiada National
a de Matematic
a
Etapa National
a, Bucuresti, 7 aprilie 2015
CLASA a VI-a - Solutii si bareme orientative
Problema 1. Determinati numerele naturale care au proprietatea ca admit exact 8 divizori
pozitivi, dintre care trei sunt numere prime de forma a, bc si cb si a + bc + cb este patrat perfect,
unde a, b si c sunt cifre cu b < c.
Solutie. Notam cu x un numar cu proprietatile din enunt. x are exact 8 divizori, a, bc si cb trei
divizori numere prime, rezulta ca x se divide cu y = a bc cb, iar y are exact 8 divizori, deci x = y
3p
Numerele bc si cb sunt numere prime distincte, deci bc {13, 17, 37, 79} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 p
Din conditia ca a + bc + cb este patrat perfect si a prim, rezulta a = 5, bc = 13 si cb = 31, deci
x = 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 p
Problema 2. a) Determinati numerele naturale a pentru care
1
1
1
1
1
<
+
+
< .
4
a+1 a+2 a+3
3
b) Demonstrati ca pentru orice numar natural p 2 exista p numere naturale consecutive
a1 , a2 , . . . , ap astfel ncat
1
1
1
1
1
<
+
+ +
< .
p+1
a1 a2
ap
p
1
1
1
3
3
1
1
Solutie. a) Daca S =
+
+
, atunci
<S <
si cum < S < ,
a+1 a+2 a+3
a+3
a+1
4
3
1
3
3
1
rezulta <
si
< .
4
a+1
a+3
3
Rezulta ca 6 < a < 11, deci a {7, 8, 9, 10} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 p
1 1
1
121
1
Pentru a = 7 rezulta S = + +
=
> .
8 9 10
360
3
1
1
1
1
3
3
1
Pentru a = 8 rezulta S = +
+ , iar <
<S< = .
9 10 11
4
11
9
3
1
1
1
1
3
3
1
Pentru a = 9 rezulta S =
+
+ , iar =
<S<
< .
10 11 12
4
12
10
3
1
1
1
3
1
1
24
1
24
1
+
+
< = si S =
+
>
+
= .
Pentru a = 10 rezulta S =
11 12 13
9
3
12 143
12 144
4
Solutiile sunt a = 8,a = 9 si a = 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 p
1
1
1
1
b) Pentru a1 = p2 + 1, a2 = p2 + 2, ..., ap = p2 + p, avem S =
+
+ +
= 2
+
a1
a2
ap
p +1
1
1
1
1
1
p
p
+ + 2
si cum 2
> 2
> > 2
, rezulta ca 2
<S< 2
.
2
p +2
p +p
p +1
p +2
p +p
p +p
p +1

Deoarece

p2

p
p
1
1
............................................. 3 p
< 2 , rezulta
<S<
p
+1
p
p+1

Problema 3. Aratati ca daca x, y si n sunt numere naturale astfel ncat


n=

x2 1
y2 1
,
=
3
2

atunci
a) n = y 2 x2 ;
b) n este multiplu de 20.
Solutie. a) Din enunt rezulta x2 = 2n + 1 si y 2 = 3n + 1, de unde se obtine ca y 2 x2 = n. 1 p
b) Cum x2 = 2n + 1, x este numar impar, deci x2 = M4 + 1, de unde se obtine ca n este par.
Atunci y 2 = 3n + 1 este numar impar, deci y este impar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 p
Intrucat x si y sunt impare, rezulta u(x2 ), u(y 2 ) {1, 5, 9}. Din x2 = 2n + 1 rezulta u(n)
{0, 2, 4, 5, 7, 9}, iar din y 2 = 3n + 1 rezulta u(n) {0, 6, 8}. Ca urmare, u(n) = 0, de unde 5|n. .2 p
Deoarece x si y sunt impare, rezulta ca x2 = M4 + 1 si y 2 = M4 + 1, deci n = y 2 x2 = M4 . Din
5|n, 4|n si (4, 5) = 1 rezulta ca 20|n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 p
4
m(ABC) < 90 . Fie (AE
3
1
bisectoarea unghiului BAC, cu E (BC) si punctul F (AE astfel ncat m(ABF ) = m(BAC)
2
si [AF ] [AC]. Determinati masura unghiului BCF.
Solutie
Problema 4. Se considera un triunghi ABC n care m(BAC) =

Notam m(BAC) = 4x. Rezulta ca m(ABC) = 3x, m(BAF ) = m(CAF ) = m(ABF ) =


2x si m(CBF ) = x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 p
Construim mediatoarea F D a laturii [AB] n triunghiul isoscel ABF , cu D (AB) si notam
{M } = F D BC. Rezulta ca [AM ] [BM ], deci m(BAM ) = m(ABM ) = 3x, de unde
m(F AM ) = m(M AC) = x, deci AM este bisectoare n triunghiul isoscel CAF . . . . . . . . . . . . . 2 p
AM este mediatoarea segmentului [F C], rezulta ca m(M CF ) = m(M F C) . . . . . . . . . . . . . . 1 p
Cum m(AF C) = 90 x si m(AF D) = 90 2x, rezulta ca m(CF M ) = 180 (90 x)
(90 2x) = 3x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 p
Pe de alta parte m(F CM ) = 180 m(ABC) m(BAC) m(ACF ) = 180 7x (90
x) = 90 6x. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 p
Deci 3x = 90 6x x = 10 , de unde m(BCF ) = 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 p