Sunteți pe pagina 1din 1

(10) 4. 10.

Legea de conservare a impulsului

În tratarea dinamică a unui sistem de particule constatăm că este util să


facem distincŃie dintre forŃele externe şi forŃele interne. Să considerăm un sistem
pentru care rezultanta forŃelor externe este zero. Atunci din legea a II-a a
dinamicii rezultă:

Să considerăm acum un sistem de puncte materiale izolat supus numai


acŃiunii forŃelor interne. Impulsul acestui sistem este egal cu:

dacă dorim să calculăm variaŃia impulsului în raport cu timpul:

Într-un sistem de particule care acŃionează una asupra celeilalte conform


principiului III al dinamicii (al acŃiunii şi reacŃiunii) pentru fiecare forŃă
există o altă forŃă pentru care . Atunci suma forŃelor este:

ForŃele interne nu sunt capabile să modifice impulsul total al sistemului de


particule.
EnunŃ: Impulsul total al unui sistem de particule izolat (rezultanta
forŃelor externe este zero) se conservă.

S-ar putea să vă placă și