Sunteți pe pagina 1din 1

(38) 13. 9.

Câmpul magnetic în centrul unei spire circulare

Să considerăm o spiră circulară cu raza r, parcursă de un curent cu


intensitatea I. Ne interesează câmpul magnetic în centrul ei. Toate câmpurile
magnetice provenite de la elementele de curent au aceeaşi orientare, şi anume în
lungul axei spirei, având în plus şi acelaşi sens, cel dat de înaintarea unui
burghiu drept. Însumarea vectorială a câmpurilor magnetice poate fi înlocuită de
însumarea scalară a modulelor lor.

(13.19)

dar indiferent de elementul de volum ales unghiul dintre versorul razei vectoare
şi elementul de lungime este θ = 90º. ObŃinem atunci:

(13.20)

de unde prin integrare

(13.21)
se obŃine câmpul magnetic produs de o spiră
circulară în centrul ei:
(13.22)

Fig. 13.8 Câmpul magnetic în centrul unei spire

DefiniŃie: Câmpul magnetic în centrul unei spire circulare parcursă de


curent electric este direct proporŃional cu intensitatea curentului prin spiră şi
invers proporŃional cu raza spirei.

13. 10. Câmpul magnetic al unui curent rectiliniu infinit lung

Considerăm un conductor rectiliniu, infinit lung, prin care trece un curent


cu intensitatea I. Ne interesează intensitatea câmpului magnetic într-un punct P
situat la distanŃa b de conductor. ÎmpărŃim conductorul în elemente de curent.
Câmpul magnetic al acestor elemente de curent este perpendicular atât pe
versorul şi elementul de curent În plus au aceeaşi orientare pentru toate
elementele care aparŃin conductorului rectiliniu.
(13.23)
se observă că:

(13.24)
şi: