Sunteți pe pagina 1din 1

(40) 13. 13. Legea lui Gauss pentru magnetism

Câmpul magnetic se caracterizează prin linii de câmp închise. Acest lucru înseamnă că orice linie care intră într-o suprafaŃă închisă trebuie să iasă din ea. Acest lucru ne spune că fluxul magnetic total printr-o suprafaŃă închisă este egal cu zero.

total printr-o suprafa Ńă închis ă este egal cu zero. (13.45) care este legea lui Gauss,

(13.45)

care este legea lui Gauss, forma integrală, pentru câmpul magnetic. Ea este satisfăcută şi de câmpurile magnetice varia- bile în timp. EnunŃ: Fluxul câmpului magnetic printr-o suprafaŃă închisă este egal cu zero. O consecinŃă a legii lui Gauss pentru câmpurile magnetice este acea că în natură nu există sarcini magnetice individuale (monopoli magnetici).

ă sarcini magnetice individuale (monopoli magnetici). Fig. 13.12 Legea lui Gauss pentru câmpul magnetic. Dac ă

Fig. 13.12 Legea lui Gauss pentru câmpul magnetic.

Dacă ne folosim de teorema divergenŃei ecuaŃia (13.45) devine:

folosim de teorema divergen Ń ei ecua Ń ia (13.45) devine: (13.46) de unde rezult ă

(13.46)

de unde rezultă legea lui Gauss pentru câmpul magnetic forma diferenŃială ca fiind:

(13.47)

devine: (13.46) de unde rezult ă legea lui Gauss pentru câmpul magnetic forma diferen Ń ial