Sunteți pe pagina 1din 28
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTEC IEI SOCIALE Ţ AMPOSDRU Ş Fondul

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

I PROTEC IEI SOCIALE

Ţ

AMPOSDRU

Ş

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU POS DRU REGIUNEA BUCURE ŞTI ILFOV

DENT - Dinamism, E cienţă şi Noi Tehnologii în Medicina Dentară. Proiect co nanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvolatea Resurselor Umane 2007-2013. INVESTEŞTE ÎN OAMENI!

Resurselor Umane 2007-2013. INVESTEŞTE ÎN OAMENI! International Congress of Esthetic Dentistry 16-18 May 2013
Resurselor Umane 2007-2013. INVESTEŞTE ÎN OAMENI! International Congress of Esthetic Dentistry 16-18 May 2013

International Congress of

Esthetic Dentistry

16-18 May 2013

JW Marriott Bucharest Grand Hotel

INVESTEŞTE ÎN OAMENI! International Congress of Esthetic Dentistry 16-18 May 2013 JW Marriott Bucharest Grand Hotel
INVESTEŞTE ÎN OAMENI! International Congress of Esthetic Dentistry 16-18 May 2013 JW Marriott Bucharest Grand Hotel

Lansare oficială

INCURSIUNE ÎN ESTETICA DENTARĂ

Editor: FLORIN LĂZĂRESCU

Joi, 16 mai 2013, ora 11.00

Eveniment special în cadrul Congresului Internaţional de Estetică Dentară.

1 iunie 2012 - Cluj 1 iunie 2012 - Cluj
1 iunie 2012 - Cluj
1 iunie 2012 - Cluj
Eveniment special în cadrul Congresului Internaţional de Estetică Dentară. 1 iunie 2012 - Cluj 1 iunie
Eveniment special în cadrul Congresului Internaţional de Estetică Dentară. 1 iunie 2012 - Cluj 1 iunie
Eveniment special în cadrul Congresului Internaţional de Estetică Dentară. 1 iunie 2012 - Cluj 1 iunie
Eveniment special în cadrul Congresului Internaţional de Estetică Dentară. 1 iunie 2012 - Cluj 1 iunie

CUPRINS / CONTENTS

CUPRINS / CONTENTS Editorial Editorial 3 Program Congres Congress Program 4 Program social

Editorial

Editorial

3

Program Congres

Congress Program

4

Program social

Social program

9

Lectori

Lecturers

10

Dr. Orlando Alvarez

10

Prof. Dr. Gerwin Arnetzl

10

Prof. Dr. David Cottrell

11

Dr. Giacomo Fabbri

11

Dr. George Freedman

12

Prof. Dr. Pablo Galindo-Moreno

12

Dr. Scott Ganz

13

Dr. Jordi Gargallo

13

Dr. Fay Goldstep

14

Dr. Thomas Hanser

14

Prof. Dr. David Hoexter

15

Dr. Frank Kistler

15

Prof. Dr. Samuel Kratchman

16

Prof. Dr. Ivo Krejci

16

Dr. Francesco Maggiore

17

Prof. Dr. Angelo Putignano

18

Dr. Roberto Rossi

18

Dr. Gadi Schneider

19

Prof. Dr. Massimo Simion

20

Prof. Dr. Philippe Sleiman

20

Prof. Dr. Marius Steigmann

21

Prof. Dr. Hom Lay Wang

21

Dr. Jϋrgen Wahlmann

22

Prof. Dr. Ervin Weiss

22

Dr. Dietmar Weng

23

Detalii organizatorice / Termeni şi condiţii Organizational details / Terms and conditions

24

Toate conferinţele lectorilor internaţionali bene ciază de tra- ducere simultană. Congresul este creditat cu 50 de puncte EMC.

1

Alătură-te echipei SSER şi te vei bucura de educaţie medicală continuă, gratuit! Toţi medicii stomatologi,

Alătură-te echipei SSER

şi te vei bucura de educaţie medicală continuă, gratuit!

Toţi medicii stomatologi, membri ai SSER, care au cotizaţia achitată, se pot înscrie şi pot participa nelimitat la cursurile organizate în cadrul proiectului DENT, în limita locurilor disponibile.

Restul condiţiilor rămân neschimbate.

Pentru detalii privind înscrierea, vă rugăm să ne contactaţi la tel. 021.317.58.64 sau să accesaţi pagina web a societăţii.

2

www.sser.ro

EDITORIAL / EDITORIAL

EDITORIAL / EDITORIAL PROF. DR. CONSTANTIN VÂRLAN Preşedinte SSER | President of SSER Stimaţi colegi, Avem
EDITORIAL / EDITORIAL PROF. DR. CONSTANTIN VÂRLAN Preşedinte SSER | President of SSER Stimaţi colegi, Avem
EDITORIAL / EDITORIAL PROF. DR. CONSTANTIN VÂRLAN Preşedinte SSER | President of SSER Stimaţi colegi, Avem

PROF. DR. CONSTANTIN VÂRLAN

Preşedinte SSER | President of SSER

Stimaţi colegi,

Avem bucuria de a vă invita să luaţi parte, în mod special în acest an, la Congresul Internaţional de Estetică Dentară, eveniment (devenit deja tradiţional) organizat de Societatea de Stomatologie Estetică din România. Această manifestare va încerca, din nou, să se ridice la nivelul de calitate cu care am dorit să venim în întâmpi- narea solicitărilor şi aşteptărilor Dvs., încă de la bun început, odată cu debutul activităţii noastre.

Cu ocazia acestei ediţii aniversare (a 10-a), congresul îşi propune (în mod deosebit) standarde de excelenţă, atât prin calitatea de excepţie a lectorilor invitaţi, cât şi prin organizarea de înalt profe- sionalism. Cu sprijinul partenerilor noştri şi bene ciind în continua- re de avantajele oferite prin derularea proiectului DENT puse la dispoziţia Dvs., dorim să vă prezentăm teme şi subiecte de actuali- tate şi de mare interes, acestea ind motive întemeiate care să vă determine să participaţi la acest eveniment.

Vă aşteptăm cu încredere şi cu multă plăcere alături de noi!

Cu deosebită consideraţie,

la acest eveniment. Vă aşteptăm cu încredere şi cu multă plăcere alături de noi! Cu deosebită
la acest eveniment. Vă aşteptăm cu încredere şi cu multă plăcere alături de noi! Cu deosebită

3

PROGRAM CONGRES / CONGRESS PROGRAM

PROGRAM CONGRES / CONGRESS PROGRAM MIERCURI 15 MAI WEDNESDAY MAY 15TH 10:00 - 18:00 Înregistrare participanţi/

MIERCURI 15 MAI WEDNESDAY MAY 15TH

10:00 - 18:00

Înregistrare participanţi/Participants registration

CONFERINŢE / CONFERENCES

JOI 16 MAI THURSDAY MAY 16TH

08:00 - 09:00

09:00 - 09:30

Welcome Coffee

Deschiderea oficială a congresului / Conferinţă de presă Congress Opening Ceremony / Press Conference

SALA 1 / HALL 1

 

09:30 - 11:00

Reconstrucția întregii arcade maxilare prin restaurări fixe: Dezbatere specială / Full arch reconstruction on the maxilla with fixed restoration: Special Debate Prof. Dr. Marius Steigmann – Germany

11:00 - 11:30

Eveniment special – Incursiune în estetica dentară Special event – Immersion in esthetic dentistry

11:30 - 13:00

Restaurarea dinților devitali eliminând coroanele dentare: Dezbatere specială / Crown free restoration of devital teeth: Special Debate Prof. Dr. Ivo Krejci – Switzerland

13:00 - 14:00

Lunch

14:00 - 15:30

Rezolvarea problemelor clinice Clinical problems solved Dr. George Freedman – USA

15:30 - 16:30

Regenerarea estetică prin utilizarea implantului și a chirurgiei estetice parodontale / Regeneration of esthetics and smiles with the utilization of implants and cosmetic periodontal surgery Prof. Dr. David Hoexter – USA

16:30 - 17:00

Coffee break

17:00 - 19:00

Considerații privind finalul estetic al coroanelor pe implant / Consideration for the esthetic outcome of implant supported results

 

Prof. Dr. Pablo Galindo Moreno & Dr. Jordi Gargallo – Spain

4

21:00

Congress Party - Restaurant Loft

SALA 2 / HALL 2

SALA 2 / HALL 2 09:30 - 11:00 25 de ani de evoluții și considerații în

09:30 - 11:00

25 de ani de evoluții și considerații în estetica dentară / 25 years: esthetic consideration and new developments Prof. Dr. Massimo Simion – Italy

11:00 - 11:30

Eveniment special – Incursiune în estetica dentară Special event – Immersion in esthetic dentistry

11:30 - 13:00

25 de ani de evoluții și considerații în estetica dentară / 25 years: esthetic consideration and new developments Prof. Dr. Massimo Simion – Italy

13:00 - 14:00

Lunch

14:00 - 16:30

25 de ani de evoluții și considerații în estetica dentară / 25 years: esthetic consideration and new developments Prof. Dr. Massimo Simion – Italy

16:30 - 17:00

Coffee break

17:00 - 18:00

Predictibilitatea țesuturilor moi și dure din jurul implantulu – Obținerea celor mai bune rezultate cu efort minim / Predictibility for hard and soft tissue stability around implants – How to get the best results with the least effort

Dr. Dietmar Weng – Germany

18:00 - 19:00

Implantologie mai rapidă și mai ușoară – implantarea imediată și opțiuni alternative de tratament utilizând poziții angulate ale implantelor / Faster and easier implantology – Immediate implantation and alternative treatments options using angulated implant positions

Dr. Frank Kistler – Germany

21:00

Congress Party - Restaurant Loft

LUCRĂRI PRACTICE / HANDS-ON SESSIONS

SALA 3 / HALL 3

14:00 - 16:30

Fotografia digitală în practica stomatologică de zi cu zi. Primii pași … de la noțiuni tehnice de bază la arta fotografică / Digital photography in every day dental

practice. First steps techniques to fine art

From basic photography

Dr. Alecsandru Ionescu / Photographer Radu Grozescu

17:00 - 19:00

Rezolvarea problemelor clinice Clinical problems solved Dr. George Freedman – USA

5

SALA 4 / HALL 4 1 4 : 0 0 - 1 6 : 3

SALA 4 / HALL 4

14:00 - 16:30

Inserarea implantelor în alveole post-extracționale – concepte moderne / Implant placement in extraction sockets – concepts for predictable Dr. Dietmar Weng – Germany

17:00 - 19:00

Tehnica CAD CAM în practica de zi cu zi – curs cu participare limitată / CAD CAM in every day practice – limited attendance lecture Stephan Maser - Czech Republic

VINERI 17 MAI FRIDAY MAY 17TH

CONFERINŢE / CONFERENCES

6

SALA 1 / HALL 1

09:00 - 10:30

Concepte chirugicale și protetice actuale pentru obținerea unor rezultate predictibile privind implantul dentar: Dezbatere specială / Curent surgical and prosthetic concepts for predictable implant results: Special debate Prof. Dr. David Cottrell – USA

10:30 - 11:00

11:00 - 13:00

13:00 - 14:00 14:00 - 15:30

15:30 - 16:30

16:30 - 17:00

Coffee break

Zâmbetul perfect – Fațete de la convențional la no prep / Perfect smile – veneers from conventional to no prep

Dr. Jϋrgen Wahlmann – Germany Lunch

Calea predictibilă pentru conservarea osoasă în implantarea și încărcarea imediată a zonei maxilare / The predictable way for bone preservation in immediate implantation and loading of the maxillae

Dr. Gadi Schneider – Israel

Considerații estetice în terapia implantară – managementul țesutului moale și dur / Aesthetic considerations in implant therapy – soft and hard tissue management

Dr. Thomas Hanser – Germany

Coffee break

17:00 - 19:00

O abordare rațională a restaurărilor estetice conservative:

Dezbatere specială / A rational approach to conservative esthetic restorations: Special debate

Prof. Dr. Angelo Putignano – Italy

SALA 2 / HALL 2

SALA 2 / HALL 2 09:00 - 10:30 Rolul parodontologului în crearea unui zâmbet frumos /

09:00 - 10:30

Rolul parodontologului în crearea unui zâmbet frumos / The role of periodontist in creating a beautiful smile Dr. Roberto Rossi – Italy

10:30 - 11:00

Coffee break

11:00 - 13:00

Microchirurgia endodontică: Dezbatere specială / Endodontic microsurgery: Special debate Prof. Dr. Samuel Kratchman – USA

13:00 - 14:00

Lunch

14:00 - 15:30

Retratamentul chirurgical și non chirurgical / Surgical and non surgical retreatments Dr. Francesco Maggiore – Italy

15:30 - 16:30

Controversa tratament endodontic versus implant:

Dezbatere specială / Endo-implant decision making process: Special debate

Dr. Francesco Maggiore and Prof. Dr. Marius Steigmann

16:30 - 17:00

Coffee break

17:00 - 19:00

Realizarea reconstrucției implantare ghidate protetic și maximizarea esteticii utilizând conceptul Triangle of Bone / Achieving true prosthetically driven implant reconstruction and maximizing esthetics utilizing the Triangle of Bone concept Dr. Scott Ganz – USA

LUCRĂRI PRACTICE / HANDS-ON SESSIONS

SALA 3 / HALL 3

10:00 - 13:00

Managementul țesutului moale în terapia implantară / Soft tissue management in implant therapy

Dr. Thomas Hanser – Germany

14:00 - 16:30

Zâmbetul perfect – Fațete de la convențional la non prep / Perfect smile – veneers from conventional to no prep

Dr. Jϋrgen Wahlmann – Germany

SALA 4 / HALL 4

09:00 - 10:30 11:00 - 13:00 14:00 - 16:00 17:00 - 19:00

Restaurarea adezivă estetică a dinților laterali cu rășini compozite – de la convențional la activare sonică / Adhesive esthetic restorations on posterior teeth from conventional to sonic activation Dr. Roxana Ilici

7

SÂMBĂTĂ 18 MAI SATURDAY MAY 18TH CONFERINŢE / CONFERENCES SALA 1 / HALL 1 0

SÂMBĂTĂ 18 MAI SATURDAY MAY 18TH

CONFERINŢE / CONFERENCES

SALA 1 / HALL 1

09:00 - 10:00

Dezvoltarea de noi abordări pentru integrarea estetică și funcțională a rezultatului protetic:

Dezbatere specială / Developing new approaches for idealizing of the prosthetic outcome: Special debate

Dr. Giacomo Fabbri – Italy

10:00 - 11:30

Când tehnologia întâlnește biologia: Dezbatere specială / When technology meets biology: Special debate

Prof. Dr. Philippe Sleiman – Lebanon

11:30 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:30

14:30

Coffee break

Stomatologia minim invazivă cu caracter predictibil şi proactiv / Predictable proactive and profitable minimally invasive dentistry Dr. Fay Goldstep – Canada

Reabilitarea implantară complexă: Dezbatere specială / Complex implant supported rehabilitation: Special debate Prof. Dr. Ervin Weiss – Israel

Closing ceremony and poster session awards

SALA 2 / HALL 2

09:00 - 10:00

Oportunități estetice și funcționale ale recentelor dezvoltări estetice ale CAD/CAM–ului / The esthetic and functional opportunities of recent CAD/CAM developments Prof. Dr. Gerwin Arnetzl Austria

10:00 - 11:30

Rezultate estetice prin planificarea computerizată:

Dezbatere specială / Computer based planning for aesthetic results: Special debate

Dr. Orlando Alvarez – Chile

11:30 - 12:00

Coffee break

12:00 - 14:30

Managementul complicațiilor asociate implantului:

clasificare, prevenție și management: Dezbatere specială / Management of implant complications: classifications, preventions and management: Special debate

Prof. Dr. Hom Lay Wang – USA

14:30

Closing ceremony and poster session awards

8

LUCRĂRI PRACTICE / HANDS-ON SESSIONS SALA 3 / HALL 3 1 0 : 0 0

LUCRĂRI PRACTICE / HANDS-ON SESSIONS

SALA 3 / HALL 3

10:00 - 11:30

12:00 - 14:30

Individualizarea estetică a restaurarilor CAD-CAM / Aesthetical individualization of CAD CAM restaurations

Prof. Dr. Gerwin Arnetzl – Austria

Când tehnologia întâlnește biologia / When tehnology meets biology Prof. Dr. Philippe Sleiman – Lebanon

SALA 4 / HALL 4

10:00 - 11:30

Ceramica adezivă în protetica fixă / Bonded porcelain in fixed prosthodontics

Dr. Giacomo Fabbri – Italy

JOI 16 MAI - ora 21:00

Congress Party

- THURSDAY MAY 16TH at 21:00

Restaurant Loft / Loft Lounge Dress code: Lounge Suit / Cocktail Dress
Restaurant Loft / Loft Lounge
Dress code: Lounge Suit / Cocktail Dress

Petrecerea organizată de SSER cu ocazia congresului a devenit o tradiţie. Vă invi- tăm să vă bucuraţi de o cină deosebită într-una dintre cele mai exclusiviste locaţii din Bucureşti, unde muzica de calitate şi voia bună sunt invitaţi speciali.

SSER’s congress party has become a tradition. We invite you to enjoy a great dinner in one of the most exclusive locations in Bucharest, where good music and good spirit are special guests.

where good music and good spirit are special guests. 56-60 Iancu de Hunedoara Blvd., Metropolis Center
where good music and good spirit are special guests. 56-60 Iancu de Hunedoara Blvd., Metropolis Center

56-60 Iancu de Hunedoara Blvd., Metropolis Center

Participarea este gratuită pentru participanţii la congres Participation is free for the congress participants.

9

LECTORI / LECTURERS

LECTORI / LECTURERS CHILE DR. ORLANDO ALVAREZ Dr. Alvarez îşi începe cariera ca şi chirurg în

CHILE

DR. ORLANDO ALVAREZ

Dr. Alvarez îşi începe cariera ca şi chirurg în cadrul Serviciului de Chirurgie Maxilo-Facială & Orală al Clinicii Alemana, Santiago de Chile. El a studiat procedura asistată de computer pentru intervenţia chirurgicală pentru implant la Katho- lieke Universiteit Leuven, Belgia cu Prof. Daniel

van Steenberghe în ianuarie 2005. Dr. Alvarez a fost profesor invitat la Facultatea de Stomatologie, Universitatea din Los Andes, Chile şi profesor invitat la Facultatea de Stomatologie, Universitatea Concepción, Chile. În prezent, el este profesor la Facultatea de Stomatologie a Universităţii din Chile. Are un cabinet privat cu domeniul de activi- tate în protetică & implantologie din anul 1990.

Dr. Alvarez start his career as a surgeon in the Maxillofacial & Oral Surgery Service at Clinica Alemana, Santiago Chile. He learned the computer assisted procedure for Implant Surgery “Litorim” at Kath- olieke Universiteit Leuven, Belgium with Prof. Daniel van Steenber- ghe in January 2005. He has been an invited professor to the Den- tistry Faculty, University of Los Andes, Chile and invited Professor to the Dentistry Faculty, University of Concepcion, Chile. Actually he is Professor of the Post Graduated Dental School Uni- versity of Chile and invited lecturer and teacher to many other universities in Chile and South America. Actually he is professor at Dental School at University of Chile. He has had a private practice in prosthodontics & Implants since 1990.

practice in prosthodontics & Implants since 1990. PROF. DR. GERWIN ARNETZL Prof. Arnetzl are din 1983

PROF. DR. GERWIN ARNETZL

Prof. Arnetzl are din 1983 un Doctorat la Karl- Franzens Universitatea Graz, Austria. Prof. Arnetzl este şeful grupului de lucru pentru stomatologie restaurativă şi protetică adezivă la Departamen- tul Clinic pentru Stomatologie Restaurativă, Graz. Din 2002 este preşedintele ÖGCZ (Societatea Austriacă pentru Stomatologie Computerizată), iar în perioada 2003 – 2011 a fost secretarul gener- al al ÖGZMK - Societatea Austriacă de Stomatologie. Din 2007 până în prezent este Vice-preşedinte al ISCD (Societatea Internaţională de Stomatologie Computerizată).

Internaţională de Stomatologie Computerizată). Prof. Dr. Arnetzl has since 1983 a Doctorate at

Prof. Dr. Arnetzl has since 1983 a Doctorate at Karl-Franzens Univer- sity, Graz, Austria. Prof. Arnetzl is Head of the working group for re- storative dentistry and adhesive prosthodontics of Clinical Depart- ment for Dental Restorative Sciences, Graz. Since 2002 President of ÖGCZ - Austrian Society for Computerized Dentistry and during 2003 to 2011: General Secretary of the ÖGZMK Austrian Dental So- ciety . Since 2007 he is Vice-President of ISCD - International Soci- ety of Computerized Dentistry.

10

USA PROF. DR. DAVID COTTRELL Dr. Cottrell s-a alăturat Departamentului de chir- urgie orală şi
USA PROF. DR. DAVID COTTRELL Dr. Cottrell s-a alăturat Departamentului de chir- urgie orală şi

USA

PROF. DR. DAVID COTTRELL

Dr. Cottrell s-a alăturat Departamentului de chir- urgie orală şi maxilo-facială al Universităţii din Boston în 1993, ca asistent universitar. El a fost directorul programului de rezidenţiat în Chiru- rgie orală şi maxilo-facială între anii 1997-2007, precum şi preşedinte al departamentului şi de-

can asociat pentru politici spitaliceşti între anii 2002-2010. De asemenea, dr. Cottrell a fost şeful Departamentului de stomatologie şi chirurgie orală al Boston Medi- cal Center. Dr. Cottrell a publicat mai mult de 200 de articole şi capi- tole de carte şi este referent pentru Journal of Oral and Maxillofacial Surgery (Jurnalul de Chirurgie Orală şi Maxilo-facială), Oral Surgery (Chirurgie Orală), Oral Pathology (Patologie Orală), Oral Medicine (Medicină Orală). El a fost lector invitat atât la nivel naţional, cât şi internaţional şi prezintă periodic lucrări referitoare la domeniile sale de cercetare, inclusiv transplantul osos pentru realizarea site- ului implantului şi implanturilor dentare.

Dr. Cottrell joined the Department of Oral and Maxillofacial Surgery at Boston University in 1993 as an Assistant Professor. He became the Director of the Oral and Maxillofacial Surgery Residency Pro- gram from 1997-2007 as well as Chairman of the Department and Associate Dean for Hospital A airs from 2002-2010. Dr. Cottrell was also Chief of the Department of Dentistry and Oral Surgery at Bos- ton Medical Center. He is an active Sta Surgeon at Boston Medical Center and a Visiting Sta Surgeon at Franciscans Children’s Hospi- tal. Dr. Cottrell has authored more then 200 published articles and book chapters and is a reviewer for the Journal of Oral and Maxil- lofacial Surgery, and Oral Surgery, Oral Pathology, Oral Medicine. He has been an invited lecturer both nationally and internationally, and presents regularly on his research interests including bone grafting for implant site development and dental implants.

grafting for implant site development and dental implants. ITALY DR. GIACOMO FABBRI Dr. Fabbri a absolvit

ITALY

DR. GIACOMO FABBRI

Dr. Fabbri a absolvit cu onoruri facultatea de sto- matologie şi protetică dentară a Universităţii din Pavia, Italia. El este un membru activ al Academiei Italiene de Stomatologie Protetică (AIOP), o acade- mie ştiinţi că de prestigiu în domeniul esteticii şi stomatologiei protetice. El a publicat mai multe

articole în reviste internaţionale de specialitate şi a ţinut prelegeri în Italia şi în străinătate pe teme le- gate de protetică xă şi protetica pe implanturi, având interes speci c pentru estetică, materiale noi şi abordarea minimal invazivă. El susţine cursuri, atât la nivel naţional cât şi internaţional, pe teme legate de protetică xă şi pe implant. El lucrează la cabinetul stomatologic spe- cializat Ban Mancini Fabbri din Cattolica (Italia), activând în domeniul esteticii şi reabilitării protetice pe dinţi naturali şi implanturi.

11

He graduated with honours in dentistry and dental prosthodontics at the University of Pavia, Italy.

He graduated with honours in dentistry and dental prosthodontics at the University of Pavia, Italy. He is an active member of the Ital- ian Academy of Prosthetic Dentistry (A.I.O.P), a prestigious scienti c Academy in the eld of esthetic and prosthetic dentistry. He has published several international articles in peer-reviewed journals and lectured in Italy and abroad on topics related to xed prost- hodontics and implant prosthodontics with speci c interest on es- thetics, new materials and minimally invasive approach. He gives courses, both nationally and internationally, on topics related to xed and implant prosthodontics. He works in Ban Mancini Fabbri Specialist Dental Practice, located in Cattolica (Italy), in the eld of esthetics and prosthetic rehabilitations on natural teeth and im- plants.

prosthetic rehabilitations on natural teeth and im- plants. CANADA DR. GEORGE FREEDMAN Dr. George Freedman este

CANADA

DR. GEORGE FREEDMAN

Dr. George Freedman este membru fondator, fost preşedinte al Academiei Americane de Cosmetică Dentară şi membru fondator al Academiei Cana- diene de Estetică Dentară. Este autor şi co-autor a 9 manuale, peste 200 articole de specialitate, cd-uri şi casete video. A fost numit de către Den- tistry Today, unul dintre liderii Educaţiei Medicale Continue de azi.

Dr. George Freedman is founder, former president of the American Academy of Cosmetic Dentistry and founding member of the Cana- dian Academy of Esthetic Dentistry. He is author and co-author of nine books, over 200 articles, CDs and videos. He has been named as one of the Leading clinicians in Continuing Educations by Den- tistry Today.

clinicians in Continuing Educations by Den- tistry Today. SPAIN PROF. DR. PABLO GALINDO-MORENO Dr. Galindo-Moreno este

SPAIN

PROF. DR. PABLO GALINDO-MORENO

Dr. Galindo-Moreno este conferenţiar în cadrul departmentului de chirurgie orală şi implan- tologie Universitatea din Granada, Spania. Fost conferenţiar invitat în cadrul departamentului de medicină orală la Universitatea din Michigan, EEUU. Este European Fellowship in Oral Surgery, diplomat al ICOI precum şi preşedintele Colegiu- lui Spaniol de implantologie orală.

Associate Professor , Oral Surgery and Implant Dentistry Depart- ment University of Granada, Spain. Ex Visiting Associate Professor, Periodontics and Oral Medicine Department - University of Michi- gan, EEUU. He is European Fellowship in Oral Surgery, an ICOI Dip- lomate and SCOI President (Spanish College of Oral Implantolo- gists).

12

USA DR. SCOTT D. GANZ Dr. Ganz a publicat articole în numeroase cărţi ştiinţi ce,
USA DR. SCOTT D. GANZ Dr. Ganz a publicat articole în numeroase cărţi ştiinţi ce,

USA

DR. SCOTT D. GANZ

Dr. Ganz a publicat articole în numeroase cărţi ştiinţi ce, profesionale şi reviste (peste 75 de ar- ticole). El susţine prezentări atât la nivel naţional cât şi internaţional cu subiecte privind fazele pro- tetice şi chirurgicale în implantologie si este con- siderat unul dintre experţii mondiali în domeniul

utilizării computerului, aplicaţiilor pentru diag- nostic, gra că şi plani carea tratamentului. Dr. Ganz este lector pentru numeroase organizaţii, inclusiv Acad- emy of Osseointegration, American Academy of Oral and Maxil- lofacial Surgeons, American Academy of Maxillofacial Prosthetics, International Congress of Oral Implantologists, American College of Prosthodontists, American Academy of Implant Dentistry, Eu- ropean Academy of Osseointegration şi American Society of Os- seointegration. În prezent, el este editor asociat pentru revista de specialitate, Implant Dentistry, JOMI, şi membru al consiliului edito- rial al mai multor publicaţii.

Dr. Ganz is well- published in many scienti c, professional text- books, and journals (over 75 articles). He delivers presentations both nationally and internationally on the Prosthetic and Surgical phases of Implant Dentistry and is considered one of the world’s leading experts in the eld of Computer Utilization for Diagnostic, Graphical, and Treatment Planning Applications in Dentistry. Dr. Ganz has been a featured speaker for numerous organiza- tions including the Academy of Osseointegration, American Acade- my of Oral and Maxillofacial Surgeons, American Academy of Maxil- lofacial Prosthetics, International Congress of Oral Implantologists, The American College of Prosthodontists, American Academy of Implant Dentistry,The European Academy of Osseointegration, and The American Society of Osseointegration. He currently serves as Associate Editor for the peer-reviewed journal, Implant Dentistry, JOMI, and the editorial sta of several other publications.

and the editorial sta of several other publications. SPAIN DR. JORDI GARGALLO Dr. Gargallo este doctor

SPAIN

DR. JORDI GARGALLO

Dr. Gargallo este doctor în medicină dentară, are un master în chirurgie orală. Este membru al European Board of Oral Surgery. Este membru şi diplomat al International Congress of Oral Im- plantologist (ICOI). Dr. Gargallo este profesor în cadrul departamen-

tului de chirurgie orală şi maxilo-facială, Univer- sitat Internacional de Catalunya, Barcelona, şi director al International Master in Oral Surgery (IMOS) Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona.

Dr. Gargallo is doctor in Dentistry, he has master in Oral Surgery. He is member in European Board of Oral Surgery. Is a Fellow and Diplo-

13

mate of the International Congress of Oral Implantologist (ICOI) Dr. Gargallo is Professor at Department

mate of the International Congress of Oral Implantologist (ICOI) Dr. Gargallo is Professor at Department Oral & MaxilloFacial Surgery Universitat Internacional deCatalunya, Barcelona and director of the International Master in Oral Surgery (IMOS). Universitat Interna- cional de Catalunya. Barcelona.

(IMOS). Universitat Interna- cional de Catalunya. Barcelona. CANADA DR. FAY GOLDSTEP Dr. Fay Goldstep are o

CANADA

DR. FAY GOLDSTEP

Dr. Fay Goldstep are o experienţă de peste 25 de ani, a fost lector la seminariile Asociaţiei Ameri- cane de Stomatologie şi în cadrul programelor post-universitare a mai multor universităţi din SUA. Este co-autor a 3 manuale şi a publicat peste 20 articole. A fost numită de catre Dentistry Today unul din cei mai importanţi lectori din sistemul de Educaţie Medicală Continuă.

Dr. Fay Goldstep has over 25 years of experience, was a lecturer for the American Association of Dentistry seminars and for postgradu- ated porgrams in several US universities . Is co-author of three books and published over 20 articles. Sha has been named as one of the Leading Clinicians in Continuing Educations by Dentistry Today.

Clinicians in Continuing Educations by Dentistry Today. GERMANY DR. THOMAS HANSER Dr. Hanser este lector la

GERMANY

DR. THOMAS HANSER

Dr. Hanser este lector la programul academic de master privind medicina orală în implantologie (Universitatea din Münster), lector la Societatea Germană de Știinţe Dentare, Orale şi Cranioman- dibulare (DGZMK / APW)şi lector la Academia de Educaţie Medicală (Asociaţia de Stomatologie din

Münster). Susţine numeroase prelegeri şi cursuri naţionale şi internaţionale. Este co-autor al manualului multilingvistic:

Khoury, F „Augmentative Verfahren in der Implantologie“, Quinte- ssence (2009), Hanser, T. „Weichgewebsmanagement - Rot-Weiss- Ästhetik“. Quintessenz 2010; 8:935-942

Dr Hanser is Lecturer at the Postgraduate Academic Program Mas- ter of Oral Medicine in Implantology (University of Münster), lec- turer at the German Society of Dental, Oral & Craniomandibular Science (DGZMK/APW)and lecturer at the Medical Education Aca- demy (Dental Association of Münster). He has numerous national and international lectures and cour- ses. He is co-author of the Multilanguage Quintessence Textbook:

Khoury, F: „Augmentative Verfahren in der Implantologie“ (2009) Hanser, T.: Weichgewebsmanagement – Rot-Weiß-Ästhetik. Quinte- ssenz 2010;8:935-942

14

USA PROF. DR. DAVID HOEXTER Dr. Hoexter este profesor în domeniul parodon- tologiei şi implantologiei
USA PROF. DR. DAVID HOEXTER Dr. Hoexter este profesor în domeniul parodon- tologiei şi implantologiei

USA

PROF. DR. DAVID HOEXTER

Dr. Hoexter este profesor în domeniul parodon- tologiei şi implantologiei la Universitatea Temple. Este fost profesor la Universitatea din Pittsburgh si conferenţiar la Universitatea Tufts. El este diplo- mat în domeniul implantologiei al International Congress of Oral Implantology, al American So-

ciety of Osseous Integration şi al American Board of Esthetic Dentistry. El a primit un număr de 12 burse. Este director al Academy for Dental Facial Esthetics, precum şi redactor-şef al Dental Tribune, SUA. Cabinetul său are activitatea limitată la parodontologie, implantologie şi chirurgie estetică. El a ţinut prelegeri şi a publicat la nivel naţional şi internaţional, având peste 100 de articole publicate plus capitole în cărţi, mai recent în Contemporary Esthetic Dentistry.

Dr. Hoexter is a Clinical Professor of Periodontics and Implantology

at Temple University. Formerly Clinical Professor, University of Pitts-

burgh and Associate Professor at Tufts University. He is a Diplomate

of Implantology of the International Congress of Oral Implantology,

a Diplomate of the American Society of Osseous Integration, and

a Diplomate of the American Board of Esthetic Dentistry. He has

been awarded 12 Fellowships. He is Director of the International Academy for Dental Facial Esthetics as well as the Editor in Chief of the Dental Tribune, USA. A wet gloved practicing practitioner, his practice is limited to periodontics, implants and esthetic surgery. He has lectured and published nationally and internationally with over 100 articles published plus chapters in published books, most recently, contemporary Esthetic Dentistry.

books, most recently, contemporary Esthetic Dentistry. DR. FRANK KISTLER Dr. Frank Kistler este consilier editorial

DR. FRANK KISTLER

Dr. Frank Kistler este consilier editorial al dife- ritelor reviste ştiinţi ce, cum ar ediţia în limba germană a “Journal of Oral Implantology”, “Perio- dontology and Implantology” şi “Journal of Den- tal Tech”. El a publicat mai mult de 70 de articole pe acest subiect în întreaga lume. El a susţinut prelegeri atât la nivel naţional cât şi internaţional, cum ar în ţări ca Germania, Italia, SUA, Canada, Rusia, Spania, Polonia, Taiwan, Arabia Saudită, Iran şi multe altele.

Polonia, Taiwan, Arabia Saudită, Iran şi multe altele. Dr. Frank Kistler is editorial councelor of di

Dr. Frank Kistler is editorial councelor of di erent scienti c papers,

as the german “Journal of Oral Implantology”, “Periodontology and

Implantology” and “Journal of dental Tech”. Since then he published more than 70 articles on this subject worldwide. He lectured both on national and international main podiums as in Germany, France, Italy, USA, Canada, Russia, Spain, Poland, Taiwan, Saudi Arabia, Iran and others.

15

USA PROF. DR. SAMUEL KRATCHMAN Dr. Kratchman este autorul a numeroase articole şi capitole privind

USA

PROF. DR. SAMUEL KRATCHMAN

Dr. Kratchman este autorul a numeroase articole

şi capitole privind endodonţia şi reimplantarea

intenţionată din manualul Microsurgery in Endo-

dontics (Microchirurgia în endodonţie), precum şi

în

Dental Clinics of North America. De asemenea,

el

a creat un instrument patentat numit Kondens-

er S pentru obturarea canalelor radiculare. Re- vistele Main Line Today, cât şi Doctor of Dentistry i-au oferit Dr. Kratchman prima pagină a numerelor lor “Best of”. Dr. Kratchman ţine prelegeri pe diverse teme din endodonţie pe întreg teritoriu al Statelor Unite ale Americii, în Europa, Scandina- via, America de Sud, Canada şi Asia. De asemenea, acesta conduce două cabinete private, cu activitatea limitată la sfera endodonţiei în Exton şi West Chester din Pennsylvania.

Dr. Kratchman has authored several articles and chapters on en- dodontics and intentional replantation for the Microsurgery in En- dodontics textbook, and the Dental Clinics of North America. He also developed a patented instrument called the S Kondenser for the obturation of root canals. Both Main Line Today and Doctor of Dentistry magazines honored Dr. Kratchman as the cover story for their “Best of “ issues. Dr. Kratchman lectures on several topics of endodontics through- out the United States, Europe, Scandinavia, South America, Canada and Asia. He also maintains two private practices, limited to endo- dontics, in Exton and West Chester Pennsylvania.

16

to endo- dontics, in Exton and West Chester Pennsylvania. 16 PROF. DR. IVO KREJCI Dr. Krejci

PROF. DR. IVO KREJCI

Dr. Krejci este membrul Academy of Dental Mate-

rials (Academia de Materiale Dentare) şi a obţinut diploma de specializare postuniversitară oferită de Swiss Society of Preventive and Restorative Dentistry (Societatea Elveţiană de Stomatologie Preventivă şi Restaurativă).

A fost preşedintele Swiss Society of Preventive

and Restorative Dentistry, al Academy of Opera- tive Dentistry European Section (Academia Europeană de Stoma- tologie Operativă), a fost membru al consiliului editorial al Journal of Dental Research (Jurnalul pentru Cercetare în Stomatologie) şi membru al mai multor asociaţii. Prof. Krejci a publicat peste 300 de articole şi capitole de carte. Prof. Krejci a condus mai mult de 50 de teze de doctorat şi a ţinut prelegeri în cadrul multor reuniuni ştiinţi ce internaţionale şi cursuri de formare continuă. În prezent, el este profesor titular şi preşedinte al diviziei de cariologie şi endodonţie şi este preşedinte al Facultăţii de Medicină Dentară din cadrul Universităţii din Gene- va, Elveţia, unde şi conduce un cabinet privat.

SWITZERLAND

Prof. Dr. Ivo Krejci graduated from the University of Basel, Swi- tzerland, and received his

Prof. Dr. Ivo Krejci graduated from the University of Basel, Swi- tzerland, and received his Dr. med. dent. degree in 1986 and his Privatdozent (Switzerland) in 1993 from the University of Zurich, Switzerland. He is Fellow of the Academy of Dental Materials and has a postgraduate specialisation diploma of the Swiss Society of Preventive and Restorative Dentistry. He is past president of the Swiss Society of Preventive and Resto- rative Dentistry, past president of the Academy of Operative Den- tistry European Section, past member of the editorial board of the Journal of Dental Research and member of several associations. Prof. Krejci has published over 300 articles and book chapters . Prof. Krejci has supervised more than 50 doctoral theses and has lectured on numerous international scienti c meetings and con- tinuing education courses. He is currently Ordinary Professor and Chairman of the Division of Cariology and Endodontology and President of the School of Dental Medicine at the University of Ge- neva, Switzerland, where he maintains an intramural private o ce.

where he maintains an intramural private o ce. DR. FRANCESCO MAGGIORE Dr. Maggiore a fost conferenţiar

DR. FRANCESCO MAGGIORE

Dr. Maggiore a fost conferenţiar în cadrul depar- tamentului de endodonţie al Universităţii din Pennsylvania. El a susţinut prelegeri pe teme de endodonţie în cadrul reuniunilor internaţionale şi a publicat articole ştiinţi ce în reviste naţionale şi internaţionale. În 2002 a primit premiul pentru

“Cel mai bun caz clinic endodontic” din partea Academiei Italiane de Endodonţie, iar în 2009

a primit premiul pentru cea mai bună documentaţie clinică din

ITALY

partea Academiei Italiane de Endodonţie. În anul 2012 a primit premiul de “Specialist de top în endodonţie” (Top Mediziner) din

partea consiliului editorial ştiinţi c al revistei “Focus”. El a fost lector

al programului de master în endodonţie din cadrul Universităţii din

Siena şi Florenţa şi a predat ca profesor invitat la Universitatea din Ancona, Italia. În prezent, el este profesor asistent adjunct la Univer- sitatea din Pennsylvania, SUA.

Dr. Maggiore has been teaching as Clinical Assistant Professor in the Endodontic Department at the University of Pennsylvania. He has been lecturing on endodontic topics in international meetings and published scienti c articles in national and international jour- nals. In 2002 he received the award for “The best endodontic clini- cal case” from the Italian Academy of Endodontics and in 2009 he received the award for the best Clinical Documentation from the Italian Association of Endodontics. In 2012 he received the Award as “Top Endodontic Specialist” (Top Mediziner) from the scienti c editorial of the magazine “Focus”. He has been lecturing for the Master in Endodontics at the University of Siena and Florence, and has been teaching as Visiting Professor at the University of Ancona, Italy. Currently he is Adjunt Assistant Professor at the University of Pennsylvania, USA.

17

ITALY PROF. DR. ANGELO PUTIGNANO Dr. Putignano este profesor la catedra de Stomato- logie Restaurativă

ITALY

PROF. DR. ANGELO PUTIGNANO

Dr. Putignano este profesor la catedra de Stomato- logie Restaurativă a Facultăţii de Medicină Dentară din cadrul Universităţii Politehnice din Marche, Ancona-Italia precum şi Șeful departamentului de stomatologie operativă şi endodonţie al Facultăţii de Medicină Dentară din cadrul Universităţii Po-

litehnice din Marche-Ancona-Italia. Este membru activ al Italian Society of Operative Dentistry (SIDOC-Societatea Italiană de Stomatologie Operativă), membru fondator al Italian Academy of Esthetic Dentistry (IAED- Academia Italiană de Stomatologie Estetică) şi membru activ al Eu- ropean Academy of Esthetic Dentistry (EAED-Academia Europeană de Stomatologie Estetică). Dr Putignano deţine un cabinet privat cu practică limitată la stomatologia restaurativă în Ancona, Italia. Prof. Putignano ţine prelegeri pe plan internaţional pe tema restaurărilor adezive&estetice.

•Prof. Dr. Putignano has an M.D. degree and D.D.S. post graduate certi cate from University of Ancona-Italy. He is full professor in Re- storative Dentistry at School of Dentistry Polytecnique University of Marche-Ancona-Italy, Head of Operative dentistry and Endodon- tics department at School of Dentistry Polytecnique University of Marche-Ancona-Italy and Dean School of Dental Hygienist Polytec- nique University of Marche-Ancona-Italy. He is an active member Italian Society of Operative Dentistry (SIDOC), a founding Member Italian Academy of Esthetic Dentistry (IAED) and a active Member European Academy of Esthetic Dentist- ry (EAED. Dr. Putignano has private practice limited to Restorative Dentistry in Ancona , Italy. Prof. Putignano is lecturing internationally on adhesive & aesthetic restorations.

18

internationally on adhesive & aesthetic restorations. 18 DR. ROBERTO ROSSI Dr. Rossi a colaborat, începând cu

DR. ROBERTO ROSSI

Dr. Rossi a colaborat, începând cu anul 1993, cu Universitatea din Genova, Universitatea din Pa- dova, Universitatea din Pisa şi Universitatea “Sa- pienza”din Roma unde este, din anul 2005, profe- sor de grad II la cursul postuniversitar (Master) de parodontologie.

El a colaborat cu diferite grupuri de cercetare în domeniul regenerării parodontale şi esteticii în cazul implanturilor. Este membru activ Italian Academy of Esthetic Dentistry al (IAED-Academia Italiană de Stomatologie Estetică), membru al Italian Society of Periodontology (Societatea Italiană de Parodontologie), al Italian Society of Osseointegration (Societatea Italiană de Osteointegrare). El este autorul capitolului„Regenerarea parodontală” din cuprinsul cărţii intitulate “Biomateriale osoase şi nu numai”. A publicat multe articole în reviste de specialitate şi

ITALY

ţine prelegeri întreaga lume pe teme legate de parodontologie şi estetică. Since 1993 has cooperated

ţine prelegeri întreaga lume pe teme legate de parodontologie şi estetică.

Since 1993 has cooperated with the University of Genova, Univer- sity of Padova, University of Pisa and University of Roma ‘Sapienza’ where since 2005 is a professor at the II degree Master in Periodon- tology. Has cooperated with many di erent research groups in the eld of Periodontal Regeneration and Esthetics on Implants. Active Mem- ber of the Italian Academy of Esthetic Dentistry (IAED), Member of Italian Society of Periodontology, Italian Society of Osseointegra- tion. Author of the chapter on Periodontal Regeneration in the book ‘Bone Biomaterials and Beyond’. Has published extensively on peer reviewed magazines and lectures worldwide on topics related to Periodontology and Esthetics.

worldwide on topics related to Periodontology and Esthetics. DR. GADI SCHNEIDER Dr. Schneider a primit în

DR. GADI SCHNEIDER

Dr. Schneider a primit în 2004 certi catul de spe- cialist în parodontologie din partea Federaţiei Europene de Parodontologie. Consultant pentru cercetare şi educaţie şi lector la Alpha-Bio Tec’s Educational Center. Susţine

seminarii şi cursuri în domeniul implantologiei şi chirurgiei pentru implant colegilor săi din do- meniu din toată lumea. Dr. Schneider susţine prelegeri peste tot în lume în domeniul încărcării imediate, având o experienţă în chirurgie de peste 1000 de implanturi cu urmărirea lor pe perioade de mai mult de 2 ani. Dr. Schneider a publicat în reviste israeliene o mulţime de ghiduri clinice care se bazează pe literatura bazată pe dovezi, combinată cu experienţa clinică. Deţine un cabinet privat specializat în parodon- tologie şi implantologie.şi lector la Alpha-Bio Tec’s Educational Center. Susţine Dr. Schneider received his European Federation Certi cate

Dr. Schneider received his European Federation Certi cate of Perio- dontology in 2004. Research & education consultant and Lecturer at Alpha-Bio Tec’s Educational Center, He leads seminars and courses in implantology and implant surgery to his colleagues in the eld all over the world. Dr. Schneider lectures all over the world on immediate loading with surgical experience of more than 1000 implants with follow up of more than 2 years. Dr. Schneider published in Israeli papers lots of clinical guidelines articles which are based on evidenced based literature combined with clinical experience. Holds a private practice which specializes in Periodontics and Im- plantology.

19

PROF. DR. MASSIMO SIMION Dr. Simion este profesor şi şef al departamentului de parodontologie la
PROF. DR. MASSIMO SIMION Dr. Simion este profesor şi şef al departamentului de parodontologie la

PROF. DR. MASSIMO SIMION

Dr. Simion este profesor şi şef al departamentului de parodontologie la Facultatea de Stomatologie a Universităţii din Milano. Membru al consiliului director al Asociaţiei Europene pentru Osteointe- grare între anii 1998-2005. Preşedinte al EAO între anii 2001-2003 şi immediate Past-President între 2004-2005 . Membru al Consiliului EAO începând cu anul 2005. Membru fondator al Societăţii Inta- liene de Osteointegrare. Membru activ şi vicepreşedinte al Societăţii Italiene de Parodontologie între anii 2003-2005.

Italiene de Parodontologie între anii 2003-2005. Dr. Simon is Professor and Head of the Department of

Dr. Simon is Professor and Head of the Department of Periodontol- ogy Faculty of Dentistry, University of Milan. Board member of the European Association for Osseointegration between 1998-2005. EAO president between 2001-2003 and Immediate Past-President from 2004-2005. EAO Board member since 2005. Founding mem- ber of the Society of Italian Osseointegration. Active member and vice president of the Italian Society of Periodontology between 2003-2005. Dr. Simon is professor and head of department of Perio- dontology.

is professor and head of department of Perio- dontology. PROF. DR. PHILIPPE SLEIMAN Dr. Sleiman s-a

PROF. DR. PHILIPPE SLEIMAN

Dr. Sleiman s-a născut la Beirut în 1965. El a primit diploma de medic chirurg stomatolog la Facul- tatea de Stomatologie a Universităţii Libaneze în 1989, iar între 1996-1997 a primit D.U.A. de la Uni- versitatea Libaneză, DESE între 1997-1999 la Uni- versitatea St. Joseph şi titlul de doctor în ştiinţe. Dr. Sleiman este conferenţiar la Universitatea din Carolina de Nord şi preşedinte al departamentu- lui de endodonţie al “Lebanese Dental School”.

lui de endodonţie al “Lebanese Dental School”. A publicat în întreaga lume şi a susţinut prelegeri

A

publicat în întreaga lume şi a susţinut prelegeri în ţări străine cum

ar

: Liban, SUA, Belgia, Turcia, Egipt UAE, Iordania şi Germania pe

teme legate de endodonţie.

El deţine un cabinet privat în Beirut din anul 1989, în Dubai şi în

Oman.

Dr. Philippe Sleiman was born in Beirut in 1965. He received his degree as dental surgeon at Lebanese University Dental School in 1989, his D.U.A at the Lebanese University between 1996-1997, his DESE Endodontist at St. Joseph University between 1997-1999 and his Doctorate in Science. Dr. Sleiman is Adjunct Associate Profes- sor at University of North Carolina and Chairman of the Endodontic Department at “Lebanese Dental School”. He publish worldwide and lectures abrode in country such as:

Lebanon, USA, Belgium, Turkey, Egypt UEA, Jordan and Germany on topics related to Endodontics. He has a private practice in Beirut since 1989, in Dubai and also in Oman.

20

PROF. DR. MARIUS STEIGMANN Dr. Steigmann este Adjunct Conferenţiar în cadrul departamentului de Chirurgie Orală
PROF. DR. MARIUS STEIGMANN Dr. Steigmann este Adjunct Conferenţiar în cadrul departamentului de Chirurgie Orală

PROF. DR. MARIUS STEIGMANN

Dr. Steigmann este Adjunct Conferenţiar în cadrul departamentului de Chirurgie Orală şi Maxilo Facială a Universităţii din Boston. Profesor de onoare al Facultăţii“Carol Davila”Universitatea Bucureşti, medic invitat principal, Profesor uni- versitar invitat de Facultatea din Szeged, prodes- or invitat la departamentul de Implantologie din Timişoara. Dr. Steigmann susţine numeroase prelegeri şi publică extensiv. Este membru al mai multor asociaţii (cum ar DGOI, EIZ, BDIZ şi ICOI). Este diplomat al ICOI şi al altor societăţi europene. Dr. Steigmann a primit medalia Semmelweiss oferită de departamentul de chirugie orală şi maxilo-facială.

de departamentul de chirugie orală şi maxilo-facială. Adjunct Asistant Professor of oral and maxillofacial surgery

Adjunct Asistant Professor of oral and maxillofacial surgery Boston University. He is a Honorary Professor of the Carol Davila University of Bucharest, Invited Senior Guest, Visiting Professor University of Szeged – Faculty of Dentistry, visiting professor department of Im- plantology in Temeschburg. Dr. Steigmann lectures and publishes extensively. Member of several association such as DGOI, FIZ, BDIZ and ICOI. He is a Diplomate of the ICOI and other European societ- ies. Dr. Steigmann also received the medal Semmelweiss Budapest University dental school, dept. of oral and maxillofacial surgery.

dental school, dept. of oral and maxillofacial surgery. PROF. DR. HOM LAY WANG Dr. Hom-Lay Wang

PROF. DR. HOM LAY WANG

Dr. Hom-Lay Wang este profesor universitar în domeniul parodontologiei, profesor şi direc- tor al departamentului de parodontologie al Universităţii din Michigan. Dr. Wang a primit titlul DDS (doctor în chirurgia dentară) la Taipei Medical College, Taipei, Taiwan; titlul DDS, MSD la Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio şi titlul de doctor (PhD) la Hiroshima University, Japonia. El este consilier în domeniul cercetării la Eng. A.B. Research Chair for Growth Factors and Bone Regeneration, King Saud Univer- sity Riyadh, Arabia Saudită. A publicat mai mult de 22 de capitole de carte/recenzii şi peste 250 de articole ştiinţi ce.

de carte/recenzii şi peste 250 de articole ştiinţi ce. Hom-Lay Wang, DDS., MSD., Ph D, Collegiate

Hom-Lay Wang, DDS., MSD., Ph D, Collegiate Professor of Periodon- tics, Professor and Director of Graduate Periodontics at the Univer- sity of Michigan. Dr. Wang received his DDS from Taipei Medical College, Taipei, Taiwan, DDS, MSD from Case Western Reserve Uni- versity, Cleveland, Ohio and Ph D from Hiroshima University, Japan. He also serves as a Research advisor for Eng. A.B. Research Chair for Growth Factors and Bone Regeneration, King Saud University Riyadh, Saudi Arabia. He published more than 22 book chapters/ invited reviews and more than 250 scienti c articles.

21

GERMANY DR. JÜRGEN WAHLMANN Dr. Wahlmann a absolvit Facultatea de Stoma- tologie la Universitatea din

GERMANY

DR. JÜRGEN WAHLMANN

Dr. Wahlmann a absolvit Facultatea de Stoma- tologie la Universitatea din Goettingen. În 2004 a obţinut tilul de Master in Aesthetics, oferit de Institutul Rosenthal al Universităţii din New York. Este membru al Academiei Americane de Stoma- tologie Estetică. Este lector invitat la Universitatea

din Manchester, Anglia. Dr. Wahlmann susţine numeroase prelegeri la nivel internaţional şi a publicat mai multe articole cu teme de stomatologie estetică.

He graduated in dentistry at the University of Goettingen. He achieved the Master in Aesthetics from the Rosenthal Institute at New York University in 2004. He is a member of the American Academy of Cosmetic Dentistry and the President of the German Society for Cosmetic Dentistry. He is guest lecturer at the University of Manchester, England. Dr. Wahlmann lectures extensively both nationally and internationally and has published several articles on aesthetic dentistry.

and has published several articles on aesthetic dentistry. PROF. DR. ERVIN I. WEISS Dr. Weiss este

PROF. DR. ERVIN I. WEISS

Dr. Weiss este şeful Departamentului de protetică al Facultăţii de Medicină Dentară, Universitatea Hebrew-Hadassah. El este profesor în domeniul protetiiă din anul 2007. A fost preşedinte al Societăţii de Reabilitare Orală din Israel între 1995-1996 şi a fost preşedinte al diviziei israeliane a Asociaţiei Internaţionale pentru Cercetare Dentară în anul 1999. A publi- cat peste 100 de articole în reviste şi capitole în cărţi şi el a depus numeroase brevete în domeniul microbiologiei şi stomatologiei. În plus, Prof. Weiss a publicat studii clinice şi de cercetare la peste 100 de reuniuni (publicate ca rezumat) şi a a fost lector invitat.

reuniuni (publicate ca rezumat) şi a a fost lector invitat. Prof. Ervin I. Weiss is the

Prof. Ervin I. Weiss is the head the Department of Prosthodontics at the Hebrew University-Hadassah Faculty of Dental Medicine. He is a full professor of Prosthodontic since 2007. He served as Chairman of the israel Society of Oral Rehabilitation in 1995-1996 and he was the Chairman of the Israeli division of the International Association for Dental Research in 1999. He has published over 100 articles in peer reviewed journals and chapters in books and he led numer- ous patents in the elds of microbiology and dentistry. In addition Prof. Weiss has published his clinical and research studies in over 100 meetings (published as abstracts) and invited lectures.

22

DR. DIETMAR WENG Dr. Weng a fost conferenţiar la Universitatea din Würzburg, Germania, departamentul de
DR. DIETMAR WENG Dr. Weng a fost conferenţiar la Universitatea din Würzburg, Germania, departamentul de

DR. DIETMAR WENG

Dr. Weng a fost conferenţiar la Universitatea din Würzburg, Germania, departamentul de protetică, din 1999 până în 2004. În afară de pro- tetica convenţională xă şi reabilitarile estetice, el se concentrază în principal pe aspectele chirur-

gicale şi protetice ale implantologiei protetice şi managementul ţesuturilor moi, teme pe pe care le-a prezentat şi publicat la nivel naţional şi internaţional. Dr. Weng este un membru al mai multor societăţi ştiinţi ce şi face parte din consiliul editorial al revistei Quintessence “Implantologie”. Din anul 2004 el ce şi face parte din consiliul editorial al revistei Quintessence “Implantologie”. Din anul 2004 el a practicat stomatologia într-un cabinet privat din Starnberg, Germania, concentrându-se în special pe implantologie şi parodontologie.

From 1999 to 2004 he was Associate Professor at the University of Würzburg, Germany, Department of Prosthodontics. Apart from conventional xed prosthodontics and esthetic rehabilitations, his main focus lies on surgical and prosthetic aspects of prosthetically driven implantology and soft tissue management upon which he has lectured and published nationally and internationally. Dr. Weng is a member of several scienti c societies and serves on the edito- rial board of the Quintessence journal “Implantologie”. Since 2004 he has practiced in a private o ce in Starnberg, Germany, with a special focus on implant dentistry and periodontics.

23

DETALII ORGANIZATORICE / ORGANIZATIONAL DETAILS

DETALII ORGANIZATORICE / ORGANIZATIONAL DETAILS TERMENI ŞI CONDITII Participarea la toate evenimentele organi- zate de

TERMENI ŞI CONDITII

/ ORGANIZATIONAL DETAILS TERMENI ŞI CONDITII Participarea la toate evenimentele organi- zate de SSER, în

Participarea la toate evenimentele organi- zate de SSER, în cadrul proiectului DENT – Dinamism, E cienţă şi noi Tehnologii, este gratuită. Toate cursurile şi congresele sunt credi- tate cu puncte EMC, conform regulamen- tului CMDR în vigoare. Toate conferinţele lectorilor intrenaţionali bene ciază de traducere simultană. Înscrierea se face exclusiv online, pe pagi- na web a societăţii (www.sser.ro) şi pe cea

a proiectului (www.sser.ro/dent). Participarea şi primirea diplomei

sunt condiţionate de depunerea, cu minim 5 zile înainte de data evenimentului, a unei copii după cartea de identitate şi după certi- catul CMDR (cu viză valabilă). Depunerea o puteţi face personal, la sediul SSER, prin poştă sau email. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel. 021.317.58.64, Email – contact@sser.ro, sau să accesaţi pagina web a societăţii (www.sser.ro) şi pe cea a proiectului (www.sser.ro/dent).

Condiţiile de înscriere sunt:

• primul venit - primul servit, în limita nr. de locuri afişat, în ordinea datei şi orei înscrierii şi în condiţiile a şate.

• 1 medic poate participa, pe parcursul celor 3 ani de proiect la 1

congres, la 1 curs gratuit (teoretic sau practic) şi la 1 manifestare

internaţională; puteţi aplica chiar daca aţi participat la cele 3 eve- nimente şi veţi anunţat automat de disponibilitatea participării

în funcţie de ocuparea numărului de locuri de către alţi medici cu

participări mai puţine decât dvs.

• orice înscriere sau anulare a participării se face EXCLUSIV online.

Daca v-aţi înscris dar nu mai doriţi să participaţi, vă rugăm sa anulaţi participarea cu minim 5 zile înaintea evenimentului. În caz contrar, nu veţi mai putea participa la alt eveniment din cadrul proiectului DENT. Nu sunt luate în calcul anunţurile telefonice, prin poştă sau orice altă cale de comunicare.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel.:

021.317.58.64, Email – contact@sser.ro, sau să accesaţi pagina web a societăţii (www.sser.ro) şi pe cea a proiectului (www.sser.ro/dent).

24

12 credite EMC

12 credite EMC

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTEC IEI SOCIALE Ţ AMPOSDRU Ş Fondul

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

I PROTEC IEI SOCIALE

Ţ

AMPOSDRU

Ş

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU POS DRU REGIUNEA BUCURE ŞTI ILFOV

DENT - Dinamism, E cienţă şi Noi Tehnologii în Medicina Dentară. Proiect co nanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvolatea Resurselor Umane 2007-2013. INVESTEŞTE ÎN OAMENI!

12 credite EMC

ABC-ul restaurărilor compozite pe dinţii frontali Prof. Dr. Lorenzo Vanini

07 septembrie 2013, Bucureşti

Prof. Dr. Lorenzo Vanini 07 septembrie 2013, Bucureşti Înscrierile se fac exclusiv online pe www.sser.ro/dent

Înscrierile se fac exclusiv online pe www.sser.ro/dent Participarea este gratuită în cadrul proiectului DENT

Titlul programului: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 • Titlul proiectului: DENT - Dinamism, Eficienţă şi Noi Tehnologii în Medicina Dentară • Editorul materialului: SSER - Societatea de Stomatologie Estetică din Romania • Data publicării: aprilie 2013 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia o cială a Uniunii Europene sau a Guvernului României