Sunteți pe pagina 1din 1

Seria E Nr.

'!'*

REPUBLICA MOLDOVA
MINISTERUL miNJEI 1 INVAJAMTNTULUI

(s>cz?si&s?u'3 dt/z
facultatea de G^/<2/2aj? e/?/ /
L..

In baza hotaririi Comisiei pentru examenul de diploma

c ///7 ____ /<// ___________


S

anul

& */ 7 o '&
a

'

_______________________
_

nQscut
------ In anulI & /& ., luna ------ / 770 .* _ ziua r
-------- 7 raionul
tn localitatea
a obtinut DIPLOMA DE ------ * ? / ? ? ---------------------spectaUzwea

* * * *

cu media generate
Rector
/V
//*
3?

Decan
i

L, k...
, L-5- *
-Data eliberarii: anul 199
v t:,-P *

iF V k

(fa. ^

Preedintele comisiei

4.- ^

Jp

, lun a----------- , z iu a ------ -

SemnStura titularului