Sunteți pe pagina 1din 2

S.C. S.R.L.

Calificativ..
NUMELE SI PRENUMELE
LUCRATORULUI..
Data.

TEST
Pentru verificarea cunostintelor in domeniul
perevenirii si stingerii incendiilor
2014
Legea 307/12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor
1) Este Legea 307/2006 corelata cu Ordonanata 21/2004 in privinta
termenilor si expresiilor care definesc situatiile de urgenta ?
a)
da
b)
nu
c)
nu e cazul trateaza un alt aspect
2) Definiti pericolul de incendiu .
a) Situatia creata de cumularea factorilor care concura la initierea incendiului ,
declansarea acestuia fiind posibila in orice moment;
b) Nerespectarea Legii 307/2006 si a normelor PSI;
c) Orice situatie periculoasa reclamata ca atare la organele de PSI;
3) Definiti planul de analiza si acoperire a riscurilor
a) documentul PSI intern care da coerenta actiunilor preventive si corective
b) documentul care cuprinde riscurile potentiale dintr-o unitate administrativteritoriala, masurile si resursele necesare pentru managementul acestora;
c) planul de management al riscurilor de incendiu;
4) Ce se intelege prin prevenirea incendiilor?
a) actiunile PSI corective ;
b) actiunile PSI preventive
c) actiunile PSI corective si preventive
d) totalitatea actiunilor de impiedicare a initierii si propagarii incendiilor, de
asigurare a conditiilor de salvarea persoanelor si bunurilor si de asigurare a
securitatii echipelor de interventie;
5)
a)
b)

Definiti notiunea de scenariu de securitate la incendiu .


inventarul punctelor tari ;
inventarul cumulativ al punctelor tari si al punctelor slabe ;

c) documentul care descrie calitativ evolutia unui incendiu in timp, identificand


evenimentele cheie care il caracterizeaza si il diferentiaza de alte incendii posibile
intr-o incinta.
6) Apararea impotriva incendiilor este o activitate optionala ?
a) da
b) da in limita resurselor BVC
c) nu , este obligatorie stipulata prin lege
7) Legea 307/2006 obliga persoanele care au observat un incendiu sa
anunte serviciile de urgenta, primariile sau politia si sa ia masuri , dupa
posibilitati , pentu limitarea si stingerea incendiului ?
a) da
b) aceasta ( anuntarea) este o actiune civica voluntara
c) nu
8)
a)
b)
c)

Incendiile sunt considerate cazuri de forta majora ?


da
nu
da cu exceptia celor provocate.

9) La incheierea actelor de cedare temporara a dreptului de folosinta al


unui imobil legea prevede obligatii privind prevederea in mod expres a
raspunderii partilor in ceea ce priveste apararea impotriva incendiilor?
a) da
b) nu
c) obligatiile sunt evidente si implicite
10) Cui stabileste legea 307/2006 obligatii si competente de aparare
impotriva incendiului ?
a) persoanelor fizice si juridice
b) Consiliului Local si primarului
c) Consiliului Judetean
d) Prefectului
e) Autoritatilor Administratiei Publice centrale
f)
Administratorului,conducatorului institutiei si salariatului
g) Proiectantilor si executantilor
h) Cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii
impotriva incendiilor
i)
Ormanizatiilor sindicale
j)
Comitetelor de Securitate si Sanatate in Munca
k) Organizatorilor spectacolelor cu peste 10000 de participanti.

Semnatura
lucratorului