Sunteți pe pagina 1din 697
1 NORAROBERTS

1

NORAROBERTS

FATADINVIS

DescriereaCIPaBiblioteciiNaţionaleaRomâniei

ROBERTS,NORA

Fatadinvis/NoraRoberts;

trad.:MihneaColumbeanu.

—Bucureşti:Lider,2006

ISBN(10)973-629-127-8;ISBN(13)978-973-629-127-2

I.Columbeanu,Mihnea(trad.)

821.111(73)-31135.1

Redactare:EUGENIAIONESCU

Tehnoredactare:ADRIANAFLEANCU

Bundetipar:EMILIALEANCĂ

BLUESMOKE

Copyright©2005byNoraRoberts.

Toatedrepturileasupraacesteiediţiiînlimbaromână

aparţinEdituriiLIDER

B-dulLibertăţiinr.4,bl.117,et.3,ap.7,sector4,cod040128-Bucureşti,Tel:

317.76.79,317.76.75,0744.530.940,0723.334.291;Fax:317.76.78,e-mail:

lidere-xtreme.ro;site:www.trustul-lider.ro

TipăritlaS.C.TIPARGS.A.Piteşti

2

PUNCTULDEORIGINE

Loculconcretîncares-aaprinsunfoc.

Lucrurileînceputerăudevinputernicepecăirele.

WilliamShakespeare

3

PROLOG

Foculs-anăscutîncăldură,fumşilumină.Caofiară

primordială,şi-acroitcugheareledrumdinpînteculmaternşis-

atrezitlaviaţăcuuntrosnetceadevenitmuget.

Şiaschimbattotulîntr-osingurăclipămagnifică.

Asemeneaaceleifiare,setîra,şerpuindpestelemn,şipîrjolea

ceeacefusesecuratşistrălucitor.

Aveaochi,roşiişiatoatevăzători,şiominteatîtde

sclipitoare,atîtdedesăvîrşită,încîtmemoratotceeaceintraîn

orbităei.

Elîlconsideraunsoideentitate,unzeustacojiuşiauritcare

existădoarpentruanimici.Luatotceeace-şidorea,fară

mustraredecugetşifarămilă.Cuatîtaardoare…

Toateseprăbuşeaudinaintealui,îngenunchindcanişte

învinşicare-ladorauchiarşiîntimpceeraudevoraţi.

Darelerace-lcareîlcrease.Prinurmare,elerazeulfocului.

Maiputernicdecîtflăcările,maiiscusitdecîtdogoarea,mai

năucitordecîtfumul.

Nutrăisepînăcenu-idăduseviaţă.

Privindu-lcumcreştea,seîndrăgostise.

Luminapîlpîiapestechipullui,dănţuiaînochiiluifascinaţi.

Luăobere,savurîndu-irăcealaarzătoarecagheaţaîntimpce

pielea-işiroiadenăduşeală.

Înabdomensimţeapalpitaţiaemoţiei,iarmintea-ieraplinăde

uimire.Nenumărateposibilităţiîistrăfulgerauprinimaginaţiepe

cîndfoculseînălţapepereţi.

Eraofrumuseţe.Eraputere.Eradistracţie.

4

Privindu-l,setransformaşiel.Iardestinuliseîntipăreacu

fierulroşuîntoatăfăptura,stigmatizându-iinimaşisufletul.

1

Baltimore,1985

CopilăriaCatarineiHales-asfîrşitîntr-onoaptetoridăde

august,lacîtevaoredupăceechipaOriolesîidemolasepe

Rangers,peMemorialStadium,cuşuturiînfundurilelorde

texani–cumziceatatălci–cunouălaunu.Înmodexcepţional,

părinţiieiîşiluaserăosearăliberăcasăcaretoatăfamiliala

meci,ceeacefăcusevictoriaşimaidulce.Decelemaimulte

ori,unuldintreei,dacănuchiaramîndoi,rămîneaoreîntregi

pesteprogramla„Sirico’s”,pizzeriamoştenitădelabunicul

Catarineidinparteamamei.Acolosecunoscuserăpărinţiieicu

optsprezeceaniînurmă.Mamaei,ofatădeoptsprezeceani,

fusesecucerită–saucelpuţinaşasepovestea–deGibsonHale,

tînărdedouăzecişiunudeanicareintraseţanţoşsă-şiiaofelie.

„Amintratpentruopizză”,cumîiplăcealuisăspună,„şim-

amalescuozeiţăitaliancă.”

Tatăleivorbeamultşiaveaunlimbajcolorat,darluiReenaîi

plăceasă-laudă.Sealeseseşicuopizzerie,zeceanimaitîrziu,

cîndPoppişiNunihotărîserăcăeratimpulsăîncalţeghetelede

drumlung.Bianca,singuralorfiică,ceamaitînărădintrecei

cincicopii,luasefirmaînprimireîmpreunăcuGibalei,

deoareceniciunuldintrefraţin-odorise.

Sirico’s”seaflaînacelaşilocdinMicaItalicaoraşului

Baltimoredepatruzecişitreideani,ceeaceînsemnacăeramai

bătrînchiarşidecîttatălReenei,faptcareouimea.Acum,tatăl

ci–caren-aveastropdesîngeitalianînvine,conducea

restaurantulîmpreunăcumamaei,italiancăpînă-nmăduva

oaselor.

Pizzeriaeraaproapetottimpulplinăşinecesitămultămuncă,

darpeReenan-oderanjasădeaomânadeajutor.Soracimai

mare,Isabella,seplîngeauneoricăenevoităsălucrezesîmbăta

searaînlocsăiasălaoîntîlniresaucuprietenele.DarBellase

plîngeaaproapetottimpul.

Seplîngeaînspecialcăsoracimaimare,Francesca,avea

propriaeicameră,laetajuldoi,întimpceeatrebuiasă

locuiascăîmpreunăcuReena.ŞiXanderaveacameraluipentru

căerasingurulbăiat.

ConvieţuireacuBellamersesebine,fiindchiaramuzantăpînă

cîndsoraeiajunseselavîrstaadolescenţeişitrăseseconcluzia

căepreamarecasămaifacăşialtcevaînafarădeavorbi

desprebăieţi,acitirevistedemodăşiasejucaîntrunacupărul.

Reenaaveaunsprezeceanişicincişesimi.Celecincişesimi

aveauomareimportanţăfiindcăînsemnacă-imairămăseseră

doarpaisprezecelunipînăsădevinăşieaadolescentă.Pentru

moment,aceastaeradorinţaeiceamaiarzătoare,maiputernică

decîtceledinainte,cadepildăsăsecălugăreascăsausăse

măritecuTomCruise.

Înnoapteaaceeatoridăşigreadeaugustcîndavea

unsprezeceanişicincişesimi,Reenasetreziînîntunericcu

durerimarideburtă.Sechircişi-şimuşcăbuzelepentrua-şi

înăbuşiungeamăt.Dincealaltăparteacamerei,undedormea

Bella,pecarelapaisprezeceaniointeresamaimultsăaibăsîni

maridecîtsăfieosorămaimare,seauzeaunsforăituşor.

6

Reenaîşifrecăloculdureroscugîndullacrenvurştii,

popcornulşidulciurilepecareleînfulecaselameci.Îispusese

maică-sacăosă-iparărău!

Nuputeaşimamaeisăgreşeascămăcarodată?

Încercăorugăciune,aşacumspuneaumereucălugăriţele,

pentruaiseatenuadurerea,darrezultatulfuodurereşimai

mare!

Poatecănueradelacrenvurşti.Poateisetrăgeadela

loviturapecarei-odăduseJoeyPastorciliînabdomen.Oşi

păţisepentrunemerniciaastadupăceotrîntisepejos,îirupsese

bluzaşi-iadresaseunepitetpecareeanu-lînţelesese.Domnul

PastorellişitatăleisecertaserăîngrozitorcînddomnulHalese

duseselaelacasăpentru„adiscutasituaţia”.Îiauziserăcnind

unullaaltul.Tatăleinurăcneaniciodată–sau,mărog,aproape

niciodată.Răcneteleerauapanajulmamei,fiindcăeaerasutăla

sutăitaliancăşiaveauntemperamentcoleric.Dumnezeule,ce

mairăcniseladomnulPastorelli!Iarcîndseîntorseseacasă,o

strînseseînbraţemai-maisă-ifrîngăoasele.

Apoiseduseserălameci.

PoateerapedepsităfiindcăsebucurasecăJoeyPastorelliva

fiadmonestat.Şisemaibucuraseşicăotrîntiseşi-irupsese

bluză,pentrucădupăaceeaseduseserălamecişivăzuserăcum

O-iiîicălcauînpicioarepeRangers.

Saupoatecăavealeziuniinterne.

Ştiacăoricineputeasăsufereleziuniinterneşichiarsă

moară,fiindcăvăzuseastala„Emergency!”,unadintre

emisiunilefavoritealecişialeluiXander.

Acestgîndîiprovocăîncăocrampăsfîşietoarecare-iumplu

ochiidelacrimi.Începusăsedeajosdinpatcasăseducăla

7

mamaeicîndsimţicevaumedîntrecoapse.

Trăgîndu-şinasul,jenatăcă-şiudasechiloţiicaunţînc,ieşipe

furişdindormitorşiopornisprebaie.Intrăînîncăpereacu

faianţăşicadărozşiîşiridicătricoulcu„Ghostbusters".

Unvalfierbintedespaimăostrăbătucîndîşivăzusîngelede

pecoapse.Murea.Urechileîncepurăsă-iţiuie.Cîndoînjunghie

crampaurmătoare,deschisegurasăţipe.

Apoiînţelese.

Numurea.Nuavealeziuniinterne.Îiveniseciclul.Era

primulcicludinviaţaei.

Mamasăîiexplicasetotulînlegăturăcuovuleleşiciclurile,

şiceînsemnasădeviifemeie.Amîndouăsurorileeiaveauciclu

înfiecarelună,caşimamalor.

ÎndulapuldesublavaboueraunpachetdeKotex.Mamaîi

arătasecumsă-lfolosească,iarReenaseînchiseseîntr-oziîn

baiecasăexerseze.Sespălă,încercîndsănusemaipoartecao

nătăfleaţă.Sîngelen-oderanjăchiaratîtdemult,darloculde

undecurgeaerademaimareruşinea.

Daracumeramare,destuldemarecasăseocupedeceeace

mamaeiîispusesecăeraunlucrunatural,cevaceliseîntîmplă

tuturorfemeilor.

Pentrucă-itrecusesomnul,şierade-acumfemeie,sehotărî

săcoboarelabucătărieşisăbeapuţinăberedeghimbir.Încasă

eraîngrozitordecald–zilecîineşti,cumlenumeatatălei.Avea

atîtealacaresăsegîndeascăacum,cădevenisefemeie.Îşiluă

paharul,ieşidincasăşiseaşezăcuelpetreptelealbede

marmură,sorbindîngîndurată.

EraatîtalinişteîncîtauzeacîinelefamilieiPastorellilătrînd

cuglasulluigrosşirăguşit.Felinareledepestradăofăceausă

8

sesimtăcaşicumarfifostsingurapersoanătreazădinlume.

Defapt,înmomentulacela,eaerasinguradinlumecareştiace

seîntîmplaseîntrupulei.

Sorbidinpahar,gîndindu-secumsevaîntoarcelaşcoalăluna

viitoareşiîntrebîndu-secîtedintrefeteavuseserăprimulcicluîn

timpulaceleiveri.

Acumurmausă-nceapăsă-icreascăşisînii.Îşiprivipieptul,

întrebîndu-secumvafişiasta.Cumsevasimţi.Nusimţicînd

îţicreştepărulsauunghiile,darpoatecăsîniiţi-isimţicrescînd.

Ciudat,darinteresant.

Dacăîncepeausăcreascăacum,însemnacăîivaaveala

vremeacîndînsfîrşitdeveneaadolescentă.

Şedeapetrepteledemarmură,ofatăcupieptulîncăplatşi

durerideburtă.Claiaeidepărblondcamiereaseîncreţeade

umezeală,iarochiideuncăpruideschis,cupleoapeprelungi,se

îngreunau.Deasupracolţuluidreptalbuzeidesusaveaomică

aluniţă.

Înnoapteaaceeacaniculară,prezentulpăreaabsolutsigur,iar

viitorul,doarunvisceţos.

Căscăodată,clipindsomnoroasă.Cîndseridicăsăse

întoarcăîncasă,privireaeiseabătuînlungulstrăziispre

Sirico’s”,careseaflaînacellocîncădinaintedeasefinăscut

tatălei.Laînceputcrezucăpîlpîirilepecarelevedeaînvitrina

maredinfaţănueraudecîtreflectareauneiluminişiîşispuse:

cefrumos.

Buzeleisearcuiră,continuîndsăstudiezeefectul,apoi

înclinăcapul,nedumerită.Nuarătautocmaicaoreflectaresau

caşicumcinevaarfiuitatsăstingătoateluminilelaora

închiderii.

9

Curioasă,coborîpetrotuar,cupaharulînmâna.

Preaintrigatăcasă-şimaiimaginezecumovapedepsimama

eifiindcăpornisesingurăpestradăîntoiulnopţii,fieşinumaiîn

cartier,Reenaînaintăpetrotuar.

Inimaîncepusă-ibatăcuputerecîndceeacevedeaîncepusă

seinfiltrezeprinsomnolenţavisătoare.Peuşadinfaţă,deschisă,

ieşeafum,iarluminilepecarelevedeaerauflăcări.

—Foc…

Primadatăşopticuvîntul,apoiîlurlă,luînd-olafugăspre

casăşidîndbuznaînăuntru.

Nuvauitaniciodatănoapteaaceeacîndstătusecufamiliaei

privindcumarde„Sirico’s.Înurechiîirăsunavuietulflăcărilor

careizbucneauprinferestre,repezindu-sescurtsprecercanişte

limbiuriaşe.Seauzeausireneurlînd,torentedeapăţîşneau

şuierătordinfurtunurilemarialepompierilor,răsunauplînseteşi

strigăte.Darzgomotulfocului,urletul,glasulluiacopereaorice

eramaiputernicdecîttoate.

Reenasimţeafoculînpînteccaniştecrampe.Miracolulşi

oroarea,îngrozitoareafrumuseţepulsauacolodeopotrivă.

Oarecumeraînăuntru,undeintraupompierii?Fierbinteşi

întuneric?Densşiluminos?Uneleflăcăriarătaucaniştelimbi

uriaşe,lingîndînjur,încolăcindu-seînapoicaşicumarfiputut

gustaceeacepîrjoliseră.

Fumulserostogoleaafară,înălţîndu-seînpanaşeimense,îi

înţepaochii,nasul,întimpceiureşulameţitoraldansului

flăcărilorîiluavederea.Eradesculţăşisimţeaasfaltul

înfierbîntatcaniştetăciuniîncinşi,darnuseputeaurnidinloc,

nu-şiputealuaochiidelaspectacol.

Seproduseoexplozie,căreiaîirăspunserăaltecîteva

zbierete.Pompieriicucăştipecapşicuchipurileînnegritede

fumşicenuşăsemişcaucaniştefantomeprinceaţanegricioasă.

Caniştesoldaţi,îşispuseea.Totulîiaminteadeunfilmde

război.

Şitotuşi,pînăşiapascînteiacîndzburaprinaer.

Reenaseîntrebaceseîntîmplăînăuntru.Cefăceauoamenii?

Cefăceafocul?Dacăavealocunrăzboiîntreeişiel,dacăfocul

seascundeapentrucaapoisăsarălaatac,orbitorşiauriu?

Ningeacucenuşăasemeniuneizăpezimurdare.Reenafăcu

unpasînainte.Mamacioapucădeîncheieturamîinii,otrase

îndărătşiocuprinsecuunbraţ,ţinînd-ostrînslîngăea.

—Staiaici,murmurăBianca.Trebuiesărămînemîmpreună.

Nuvoiadecîtsăvadă.Auzealîngăurechebătăilenebuneşti

aleinimiimameisale.Dădusăseîntoarcăspreea,săridice

capul,s-oîntrebedacănuputeaumergepuţinmaiaproapede

foc.Doarpuţinmaiaproape.Darpefaţamameieinusecitea

fascinaţia.Ochiinu-istrăluceaudeuimire,cidelacrimi.

Erafrumoasă.Toţispuneauasta.Acum,însă,faţaeiarătaca

şicumarfifostsculptatăîntr-unmaterialfoartedur,culinii

accentuate,săpateadînc.Lacrimileşifumulîiînroşiserăochii,

iarpărulcierapresăratcucenuşă.

Tatălseaflaalăturişi,spregroazăsă,Reenavăzucăşiel

avealacrimiînochi.Puteasădistingăfoculreflectatînluciul

lor.

Nueraunfilm,ciorealitate.Unlucruallor,cevacele

aparţinusetoatăviaţa,ardeapînă-ntemeliichiarsubochiiei.

Acumputeaprividincolodeluminaşilimbilehipnoticeale

focului,puteasăvadădîrelenegredepepereţiipizzeriei,

scrumulşifuningineaudăcarepătautreptelealbedemarmură,

11

colţurilefrîntealegeamurilorsfărîmate.

Veciniiseadunaserăpetrotuarşipecarosabil,ceimaimulţi

înpijamaleşicămăşidenoapte.Uniiîşiţineauînbraţecopiii.

Cîţivaplîngeau.

RennaîşiamintideodatăcăPeteŢolino,cusoţialuişicopilul

locuiauînmiculapartamentdedeasupramagazinului.

Isestrînseinimacîndpriviînsusşivăzufumulceieşeaprin

ferestreledelaetaj.

—Tăticule,tăticule!PeteşiTheresa!

—Sîntbine.

CîndReenasedesprinsedelîngămamaei,tatăloluăînbraţe,

ridicînd-ocapevremeacînderamică,şiîilipiobrazuldegîtul

lui.

—Nimenin-apăţitnimic.

Reenaîşiascunsefaţa,ruşinată.Nusegîndiselaoameni,nu

segîndisenicimăcarlatablourile,scaunele,feţeledemasăşi

cuptoarelemari.Segîndisenumailafoc,lastrălucireaşila

vuietullui.

—Îmiparerău…începueasăplîngăcufaţaîngropatăîn

adîncituraumăruluigolaltatăluisău.Îmipare-aşaderău…

—Şşşt…Osă-orefacem.Darglasulluisunărăguşit,caşi

cumarfibăutfum.Pots-oreconstruiesc.

Mailiniştită,Reenaîşirezemăcapuldeumărullui,privind

chipuriledinjurşifocul.Îşivăzusurorileţinîndu-seunadealta,

şipemamaeicuprinzîndu-lpeXandercubraţele.

BătrînuldomnFalcoşedeapetreptelecaseilui,prefirîndun

rozarîntredegetelenoduroase.DoamnaDisalvo,vecinalor,

venişioluăpeBiancacubraţulpedupăumeri.

ReenaîlvăzupePeteaşezatpeborduratrotuarului,cucapul

12

înmîini,şisoţiasaalături,strîngîndcopilulînbraţe.

ApoiîlvăzupeJoey.Elpriveasprefoc,cudegetelemari

agăţatedebuzunareledinfaţăalepantalonilor.Pefaţăisecitea

unfeldebucurie,capechipurilemartirilordinilustratelecu

sfinţi.

Expresialuiofăcusăseţinăşimaistrînsdetatălei.

ApoiJoeyîntoarsecapul,oprivişiîizîmbi.

—Tăticule…şoptiReena.

Înclipaurmătoarevenispreeiunomcuunmicrofonşi

începusăpunăîntrebări.

Cîndtatăleiolăsădinbraţe,Reenaîncercăsăseagaţedeel.

Joeycontinuas-oprivească,zîmbindmereu,iarchipulluiera

maiînspăimîntătordecîtfocul.Tatăleioîmpinsesprecelelalte

fete.

—Fran,ia-ţisurorileşifrateleşiduceţi-văacasă.

Reenaîlapucădemână.

—Vreausăstaucutine.Trebuiesăstaucutine.

—Batrebuiesăteduciacasă,îirăspunseel,aplecîndu-se

pînăcîndochiiînroşiţiîiajunserălaaceeaşiînălţimecuaiei.E

aproapestins.Gata,s-aterminat.Amspusc-ams-o

reconstruiescşiams-ofac.Osărutăpefrunte.Hai,du-teacasă.

Vomvenişinoicurînd.

—Catarina!Mamaeiotraseînapoi.Ajută-ţisurorilesăfacă

ocafeaşicevademîncarepentruoameniicareneajută.Etotce

putemface.

Mîncareaeraîntotdeaunaunuldintrelucrurilepecarele

puteauface.Cafetierepline,carafecuceairece,sandviciuri

groase.Înmodexcepţional,surorilenusecertarălabucătărie.

Bellalăcrimatottimpul,darFrann-oplesnipentruasta,iarcînd

13

Xanderspusecăvaduceelunadintrecarafe,nimeninu-ispuse

căepreamic.

Înaerserăspîndiseunmirosgreupecaren-aveausă-luite

niciodată.Fumulpluteapestetot,caoperdeagroasă,cutoate

acesteascoaserăpetrotuaromasăpliantăpentrucafea,ceaişi

sandviciuri,şiîncepurăsăîmpartăceştileşitartineleînmîinile

înnegritealecelordinjur.

Uniiveciniseîntorseserăacasăpentruascăpadefumşi

duhoare.Cenuşaseaşterneapestemaşinişiasfaltcaunstrat

subţiredezăpadămurdară.Numaiardeaniciunreflector,aşacă

Reenaputeasăvadăchiarşideladistanţăzidărianeagră,

pîraielenegredefuningine,găurilecăscateînloculvitrinelor.

Ghivecelecufloripecareîmpreunăcumamaeilearanjasepe

treptelealbe,înprimăvară,zăceaurăsturnate,sparte,călcateîn

picioare.

Părinţiieistăteaupestradă,înfaţapizzeriei„Sirico’s”,

ţinîndu-sestrînsdemână.Tatăleieraîmbrăcatcublugiipecare

şi-iluaseîngrabăcîndîltreziseReena,iarmamasapurta

halatulroşuprimitdeziuaei,cudoarolunăînurmă.

Chiarşidupăcemaşinilemarialepompierilorplecară,ceidoi

soţirămaserăîmpreunăpeloc.

Unuldintreoameniicucascăvenisălespunăceva;discutară

destuldemult.Apoipărinţiieipornirăîncetsprecasă,

continuîndsăseţinădemână.

Pompierulseapropiederuinelepizzeriei,aprinseolanternă

şiintrăînîntunericuldinăuntru.

Împreună,membriifamilieiHaleduserăînapoiîncasă

mîncărurileşibăuturilerămase.Reenaaveaimpresiacăarătau

cutoţiicasupravieţuitoriidinfilmelederăzboi,cupărulmurdar

14

şifeţeleobosite.Dupăcepuserătotullaloc,mamaeiîntrebă

dacăvoiacinevasăseculce.

Bellaîncepusăsuspinedinnou.

—Cumsădormim?Ce-osănefacemacum?

—Osăfacemcetrebuie.Dacănuvreisădormi,du-teşite

spală.Euamsăpregătescmiculdejun.Hai,du-te.Vomgîndi

mailimpedecîndvomficuraţişicucevamîncareînburtă.

Fiindatreiadintrefraţi,Reeneiîivenearîndullabaieîn

aceeaşiordine.AşteptăpînăoauzipeFranieşindşipeBella

intrînd.Apoisestrecurăafarădincameraeişiciocănilauşa

dormitoruluipărinţilor.

Tatăleisespălasepecapşiaveapărulîncăud.Îmbrăcaseo

cămaşăşioperechedeblugicuraţi.Chipulluiarătacaatunci

cîndfusesebolnavdegripă.

—Iarţinsuroriletalebaiaocupată?întrebăelcuunmic

zîmbetcarenuseregăseaşiînochi.Poţis-ofoloseştipea

noastrădacăvrei–numaidedataasta.

—Undeţi-efratele,Reena?întrebămamaei.

—Aadormitpecovor.

—A…

Biancaîşilegăpărulumedcuopanglică.

—Nu-inimic.Hai,du-teşifă-ţiduşul.Amsă-ţipregătesc

niştehainecurate.

—Deceaintratpompierulacelaînăuntrucîndceilalţiau

plecat?

—Einspector,îirăspunsetatălei.Vaîncercasădescoperede

ceaizbucnitincendiul.Nuajungeauatîtderepededacănune

anunţaitu.Peteşifamilialuisîntînsiguranţă,iarăstaecelmai

importantlucru.Deceeraitreazălaoorăatîtdetîrzie,Reena?

—Păi…Simţicumgîtuliseînroşeşte,amintindu-şică-i

veniseciclul.Nupotsă-ispundecîtmamei.

—N-amsămăsupărpetine.

Reenaîşiprivivîrfurilepicioarelor.

—Terog.Ecevapersonal.

—N-aiputeasăpuiniştecâmaţilafript,Gib?întrebăpeun

tonfalsindiferentBianca.Coborşieuimediat.

—Bine,bine…

Soţuleiîşiapăsăochiicumîinile.Apoioprividinnoupe

Reena.

—N-amsămăsupăr,repetăelşiieşi,lăsîndu-lesingure.

—Ceanumenu-ipoţispunetatăluitău?seinteresăBianca.

Decevreisă-lrăneştiîntr-unmomentcaăsta?

—N-amvrutsă…M-amtrezitfiindcă…mădureaburta.

—Eştibolnavă?oîntrebămamaei,îngrijorată,punîndu-io

palmăpefrunte.

—Mi-avenitciclul.

—O…O,fetiţo…!

Biancaocuprinsecubraţele,strîngînd-olapieptulei.Apoi

începusăplîngă.

—Nuplînge,mamă.

—Doarpuţin.Atîtdemulte,şitoatedintr-odată…Micuţa

meaCatarina…Atîteapagube,atîteaschimbări…Bambina

mia…

Dupăceseliniştipuţin,olăsădinbraţe.

—Înnoapteaastate-aischimbat,şidincauzaastaaisalvat

vieţileunoroameni.Îţivomfirecunoscătoripentrutotceeace

s-asalvatşivomînlocuice-ampierdut.Sîntfoartemîndrăde

tine.

16

Osărutăpeamîndoiobrajii.

—Temaidoareburtica?

Fatadădudincapşimamaosăratădinnou.

—Aisăfaciunduş,apoiobaiebunăşicaldăîncadamea.

Tevafacesătesimţimaibine.Maivreisăîntrebişialtceva?!

—Ştiuceamdefăcut.

Biancazîmbi,deşiînochiiseciteatristeţea.

—Atunci,fă-ţiduşul;euamsăteajut.

—Mamă,n-ampututs-ospundefaţăcutata.;

—Sigurcăn-aiputut.E-nregulă.Astea-streburide-alef

emeilor!

Treburide-alefemeilor.”Cuvinteleofăceausăsesimtă

deosebită,iarbaiacaldăîimaidomolidurerile.Cîndcoborîla

parter,familiaseadunaseînbucătărieşiîşidăduseama,după

blîndeţeacucaretatăleiomîngîiepepăr,căaflaseşielvestea.

Înjuraimeseidomneaoatmosferăsumbră,unsoidetăcere

epuizată.DarcelpuţinBellapăreasă-şifivărsattoatelacrimile

—Pentrumoment.

Îşivăzutatălpunîndmînapesteceaasoţieilui,strîngînd-o

uşorînaintedeaîncepesăvorbească:

—Vatrebuisăaşteptămpînănuvamaiexistaniciunpericol

înaintedeaîncepecurăţenia.Încănuştimcîtdemarisînt

pagubele,nicicîttimposătreacăpînăvomputemdeschidedin

nouprăvălia.

—De-acumvomfisăraci…scînciBella.Totuleoruinăşin-

osămaiavemniciunban…

—Ţis-aîntîmplatvreodatăsăn-aiunacoperişdeasupra

capului,mîncarepemasăşiohainăînspinare?oîntrebătăios

Bianca.Aşateporţicîndavemunnecaz?Smiorcăindu-te?

17

—Tottimpulaplîns,precizăXander,jucîndu-secuofeliede

pîineprăjită.

—Nute-amîntrebatcepotsăvădşicuochiimei.Tatăl

vostruşicumineammuncitzidezi,cincisprezeceani,casă

facemdin„Sirico’s”opizzeriebună,unlocalimportantîn

carticr.Tatălşimamameaaumuncitcasă-lconstruiascămai

mulţianidecîtvăpottrecevouăprinminte.Ştiucăedureros,

darnufamilianoastrăaars,cidoaroclădire.Şiovom

reconstrui.

—Darce-osăfacem?insistăBella.

—Maitaci,Isabella!OrepeziFran.

—Vreausăzic,nuselăsăsoraci,cuceîncepem?

—Avemasigurarea.

Gibsonpriveaînfarfuriecuoexpresiesurprinsă,caşicums-

arfimiratsăvadăacolomîncare.Îşiluăfurculiţaşiîncepusă

mănînce:

—Ovomfolosipentruareclădisaurepara,ziseel.Avemşi

economii.N-osăfimsăraci,adăugăprivind-oseverpefiica

mijlocie.Darvatrebuisăavemgrijă.N-osămaiputemmerge

laplajă,aşacumvoiam,înweekenduldeZiuaMuncii.Dacă

baniipeasigurarenuneajung,vatrebuisăintrămîneconomii

sausăfacemunîmprumut.

—Şisămaiţineţiminteunlucru,interveniBianca.Oamenii

carelucreazăpentrunoiaurămasfarăslujbăpînăvomputea

redeschiderestaurantul.Uniidintreeiaufamilii.Nusîntem

singuriicareaudesuferitdincauzaincendiului.

—Pete,Theresaşicopilul,spuseReena.S-arputeasăfi

rămasfărăhaine,tarămobilă,farănimic.Amputeasăledăm

cîteceva.

18

—Bun,iatăunlucrupozitiv.Alexander,mănîncă-ţiouăle,îl

admonestăBianca.

—Aşvreaniştetrufedecacao.

—Da,şicuaşvreaoblană-deherminăşiocoroanăcu

diamante.Tacişimănîncă.Osăavemmultdemuncit.Cutoţii

văveţiaducecontribuţia.

—Nimeni,darabsolutnimeni,adăugăGibson,arătîndcu

degetulspreXander,nuintrăacolopînănunisedă

permisiunea.

—Tati,murmurăFran.Vatrebuisă-ispunemşibunicului.

—Epreadevremecasă-itelefonăm,răspunseBianca,

plimbîndu-şimîncareaprinfarfurie.Osă-lsuneucurînd,şipe

el,şipefraţiimei.

—Cums-apututîntîmplaaşaceva?întrebăBella.Deunde

potsă-şideaseama?

—Nuştiu,astaetreabalor.Anoastrăesărefacemtotulcum

afost.

Gibsonîşiridicăîncetceaşcadecafea.

—Şiovomface,spuseelpeuntonhotărît.

—Uşaeradeschisă.

GibsonîntoarseprivireaspreReena.

—Ce-aispus?

—Uşa,aiadinfaţă…Eradeschisă.

—Eştisigură?

—Da,amvăzut-o.Amvăzutuşadeschisăşiluminile…

flăcările,prinvitrină.PoatecăPeteauitats-oîncuie.

Deastădată,Biancafuceacareîntinsemînapentruao

acoperipeasoţuluiei.Înaintedeaapucasăscoatăovorbă,se

auzisoneria.

19

—Răspundeu,spuseea,ridicîndu-se.Credcăneaşteaptăo

zifoartegrea.Dacăecinevaobosit,maibinesăîncercesă

doarmăpuţinacum.

—Terminaţi-vămîncarea,leordonăGibson.Şiaveţigrijăde

vase.

Francescaseridicăînacelaşitimpcuelşiocolimasa,

cuprinzîndu-lcubraţele.Laceişaisprezeceaniaiei,erazveltă

şigraţioasă,cuofeminitatepecareReenaopercepealimpedeşi

oinvidia.

—Osăfietotulbine.Vomfaceopizzerieşimaifrumoasă

decîtera.

—Bravo,fetiţo.Măbazezpetine.Petoţi,adăugăel.Reena?

Vinopuţincumine.

Întimpceieşeauîmpreunădinbucătărie,auzirăvoceairitată

aBellei:

—SfîntaFrancesca…!

Gibsonnufăcudecîtsăofteze,dupăcareocondusepeReena

pînăîncameracutelevizorul.

—Ascultă,fetiţo,dacănutesimţibine,poţifiscutităde

muncă.

Pedeoparte,Reenaarfiprofitatbucuroasădeocazie,căci

încăsemaisimţearău,darvinovăţiaoapăsapreatare.

—N-amnimic.

—Doarsăspuidacă…nupoţi.

Obătupeumărcuungestabsent,apoipornispreparteadin

faţăacasei.

Reenaîlurmăricuprivirea.Întotdeaunaisepărusefoarte

înalt,daracumaveaumeriiaduşi.Arfivrutsăfacăceeace

făcuseFran–să-lîmbrăţişeze,sămurmurecîtevacuvinte

potrivite–însăerapreatîrziu.

2

Intenţionasesăseîntoarcădirectlabucătărie,săîncercesăfie

ofatăcîtmaibună,lafelcăFran,darîlauzipePete,carepărea

căplînge.Îlauzişipetatălci,însănu-iputeadesluşicuvintele,

aşacăporniîncetspreliving.

Petenuplîngea,darpăreagatasăizbucneascăînlacrimi.

Părullungîiîncadrafaţa,pecîndîşipriveamîinileîncleştateîn

poală.

Împlinisedouăzecişiunudeani–îlsărbătoriserăla

Sirico’s”,înfamilie,iarcîndTheresarămăseseînsărcinatăşi

fuseserănevoiţisăsecăsătorească,Gibsonlelăsasefoarteieftin

apartamentuldelaetaj.

Reenaştiatoateasteafiindcă-lauzisepeunchiulPaulvorbind

cumamaci.Aveadefăcutcanoanedepocăinţăpentrucîttrăgea

cuurechea–canoanegrele.Darpăreaubine-veniteoricînd

cîteva„Bucură-te,Marie!”înplus.

AcumovedeapemamaeiaşezatălîngăPete,cumînape

piciorullui.Tată!Cişedeapemăsuţadecafea–lucrupecareei

n-aveauvoieniciodatăsă-lfacă.Reenatotnuauzeacespunea,

atîtdeîncetvorbea,darPeteclătinaîntrunadincap.

Apoiridicăprivirea,cuochiiumezidelacrimi.

—Jurcăn-amlăsatnimicaprins.De-omiedeorile-am

revăzutpetoateînminte.Fiecareamănunt.CeDumnezeu,Gib,

dac-aşfiîncurcatceva,ţi-aşspune.Nusepoatesănumăcrezi.

Nuîncercsămăfofilez.Theresaşicopilul…dacălis-arfi

întîmplatceva…

21

—Nulis-aîntîmplatnimic,îlîntrerupseBianca,luîndu-i

mînaîntr-aei.

—S-asperiataşadetare.Amîndoine-amsperiatcîndasunat

telefonul.OprivipeBiancaşicontinuă:Cîndne-aisunatşiai

spuscăardecasaşisăieşimimediat,parc-arfifostunvis.Abia

amapucatsăluămcopilulînbraţeşisăfugim.Nicimăcar

mirosuldefumnul-amsimţitpînăn-aiajunstuacolo,Gib,ca

săneajuţi.

—Pete,terogsătegîndeştifoartebine.Aiîncuiat?

—Sigurcăam…

—Nu,clătinăGibdincap.Nu,nu-midaunrăspunsautomat.

Reiatotulînminte,pascupas.Demulteorigîndimmecanicşi

putemsăripestecevafarăcamaitîrziusăneaducemaminte.

Tebuiesăreconstituitotulînminte,nimicmaimult.Cine-au

fostultimiiclienţi?

—Aăă…Doamne…Peteîşirăvăşipărulcumîna.Jamie

Silvioşiţipăcucareeacum.Unanouă.Aufăcutpedindouă

Opepperoni,aubăutdouăberi…ŞiCarmineastatpînăla

închidere,încercînds-oconvingăpeTonisăiasăîmpreunăîn

oraş.Auplecatcamînacelaşitimp,pelaunsprezeceşi

lînnătate.Toni,Mikeşicumineamterminatdefăcutcurăţenie.

Euamstrînstotuldinsertar…O,Doamne,Gib,pliculdela

bancăarămassus,n-am…

—Lasăastaacum.SpuneaicăTonişiMikeauplecat

împreună?

—Nu,Mikeaplecatprimul.Toniamaistatuntimp,pân-am

terminatcu.Eraaproapemiezulnopţiişipreferăsămaifie

cinevadefaţăcîndpleacăacasă.Amieşit…şi,da,îmiamintesc,

miiamintesccăamscoscheile,iareami-aspuscăîiplacehi

22

doculmeudechei.Theresal-afăcutdintr-opozăcuRosa.

ŢinmintecăaspuscăRosaestefoartedulce,întimpcecu

încuiamuşa,Gib,îţijurcăaşaafost!Poţis-oîntrebişipe

Theresa.

—OK.Nimicnus-aîntîmplatdinvinata.Undestaţiacum?

—Lapărinţiimei.

—Aveţinevoiedeceva?întrebăşiBianca.Scutecepentru

copil?

—Mamameaţineacîtevaanumepentruca.Vreausăştiucu

cevăpotajuta.Adineaoriamtrecutpe-acolo.Nusepoateintra,

auîmprejmuitlocul.Aratărău.Vărogsă-mispuneţicepotface.

Trebuiesăpotfaceceva.

—Vorfidestuledefăcutdupăcevomaveavoiesăintrămca

săcurăţămresturile.Deocamdată,du-teşistaicusoţiaşicu

copilultău.

—Puteţisămăsunaţilamamadacăaveţinevoiedeceva.

Oricînd.Aţifostatîtdebunicumine,cunoi…întinsemîinile

să-lîmbrăţişezepeGib.Oriceaveţinevoie…

Gibîlcondusepînălauşă,dupăcareseîntoarsespreBianca.

—Trebuiesămăducpînăacolo,săaruncoprivire.

ÎncamerănăvăliReena.

—Vreausăvinşieucutine.Vinşicu!

TatăleideschisegurasărăspundăşiReenaîicitipechip

intenţiadeaorefuza.Bianca,însă,clătinădincapşispuse:

—Da,du-tecutatăltău.Cîndvăîntoarceţi,vomstadevorbă

despreascultareaconversaţiilorprivate.Aşteptsăvăîntoarceţi

înaintedea-isunapepărinţiimei.Poatevomaveamaimultesă

lespunem.S-arputeasănufiechiaratîtderăupecîtcredem.

Arătamairăudecîtcrezuseră,ce!Puţinastaerapărerea

23

Reenei.Laluminazilei,zidăriaînnegrită,geamurilesparteşi

resturileudedemobilierarătauîngrozitor.Nu-ţiveneasăcrezi

căfoculpoateprovocaatîtderepedeunasemeneadezastru.

Reenapriveaînăuntrupringauracăscatăînloculvitrineimari

pecarefusesepictatăopizză,laresturilearsealecanapelelor

portocalii,alemeselorvechi,alescauneloracumrăsucite,

torsionate…Vopseauagalbenăcarazelesoareluidispăruse,ca

şipanoulmarecuspecialităţilecaseicarestăteaagăţatîn

bucătăriadeschisăundetatălei–şiuneoriBianca–frămîntau.

Aluatulspredeliciulclienţilor.

Omulcucascădepompierşilanternăieşidinclădirea:

minată,ducîndunfeldetrusădescule.Eramaivîrstnicdecît

tatălei;Reenaîşidădeaseamadeastadupăridurilecare-i

brăzdaufaţaşidupăpărulîncărunţitcareseiveadesubcască.

Îistudiaserapidcuprivireaînaintedeaieşi.Bărbatul–

GibsonHale–aveaconstituţiaaceloroamenicarerareoripun

cevacarnepetrup,unpărbogat,cîrlionţat,blond,cuvîrfurile

lireloralbite,semncăstăteamultlasoarecucapuldescoperit.

JohnMingernustudianumaifocul,cişipeoameniicare

aveaude-afacecuel.

Fetiţaeradrăgălaşă,deşiochii-ierauadînciţiînfundul

capuluidenesomn.Părul,maiînchislaculoaredecîtaltatălui,

eralafeldecîrlionţat.Johnaveaimpresiacăvamoştenişilatura

tatălui.

Îivăzusenoapteatrecutăcîndsosiselafaţalocului.Toată

familia,adunatălaolaltăcasupravieţuitoriiunuinaufragiu.Soţia

–ei,da,arătabine…!Genulpecarenu-lvezipreaadeseani

afaraecranelorcinematografelor.Fataceamaimareîisemăna

bine.Ceamijlociemairatacevadinfactorulseducţiei.

24

Băiatularătaşielbine,darîncăîndesat,aşacumsîntcopiii

nuci.

Puştoaicaeramlădioasăcaonuiaşicupicioarelungi.

Cîtevavînătăişizgîrieturiîlfăceausăpresupunăcăîşi

petreceamaimulttimpzbenguindu-secufrateleeidecît

jucîndu-secupăpuşile.

—DomnuleHale.Nusăvăpotlăsaîncăsăintraţi.

—Voiamdoarsăaruncoprivire.Aţiaflat…aţiputut

descoperideundeaînceput?

—Defapt,chiardespreastadoreamsădiscutcu

dumneavoastră.Domnişoaracineeste?întrebăelzîmbindu-i

Reenei.

—Fiicamea,Catarina.Îmiparerău,ştiucămi-aţispuscum

vănumiţi,dar…

—Minger,inspectorJohnMinger.Aţipomenitcăunadintre

fiiceledumneavoastrăavăzutfoculşiv-atrezit.

—Da,eu,ciripiReena.

Îşidădeaseamacăeraunpăcatsăfiemîndrăderolulei,dar

poatecănueradecîtunpăcatmaineînsemnat.

—Eul-amvăzutprima.

—Şidespreastaaşdorisăvorbim.

Omaşinădepoliţieoprilabordură,făcîndu-lsăîntoarcă

privireaîntr-acolo.

—Măscuzaţioclipă?

Fărăsăaştepterăspunsul,seduselamaşinăşiîncepusă

vorbeascăîncetcupoliţistuldinăuntru.

—Existăvreunlocundeamputeadiscutamaicomod?

întrebăelcîndseîntoarse.

—Locuimlacîţivapaşideaici.

25

—Perfect.Încăunmoment,vărog.

Seduselaoaltămaşinăşiîşiscoaseechipamentulcareeraun

feldesalopetă.Pededesubtpurtahaineobişnuite.Îşipuse

salopetăşicascaînportbagaj,împreunăcutrusadescule,încuie

maşinaşidădudincapsprepoliţist.

—Acoloceaveţi?vruReenasăştie.Întrusaaiadescule…

—Totfeluldelucruri.Amsăţilearătcîndva,dacăvrei.

DomnuleHale,îmiputeţiacordaosecundă?Poţisăaştepţi

aici,Catarina?

Nuaşteptărăspunsulşiseîndepărtăpurşisimplucîţivapaşi.

—Dacăaveţicevasă-mispuneţi…începuGib.

—Vomajungeşiacolo.

Scoaseunpachetdeţigărişiobrichetă.Traseprimulfumşi

îşiîndesăbrichetaînbuzunar.

—Trebuiesăvorbesccufiicadumneavoastră.Ştiucăsunteţi

tentatsăcompletaţiuneledetaliisaus-oîncurajaţi.Arfimai

binedacăn-aţiface-o.Lăsaţi-măsădiscutcueaîntrepatruochi.

—OK…Sigur…Aremultspiritdeobservaţie.

—Foartebine.

RevenispreReena.Ochiici,observăel,eraumaidegrabă

Ioculoareachihlimbaruluidecîtcăpruişi,înpofida

cearcănelordenesomn,eraupătrunzători.

—Aivăzutfoculdelafereastradormitorului?oîntrebăel

pornindalăturideea.

—Nu.Depetrepte.Măaşezasempescaradelaintrare.

—Camtîrziupentrutine,nu?

Reenastătuunmomentpegînduri,întrebîndu-secumsă-i

râspundăfărăadezvăluidetaliilejenanteşiînacelaşitimp

evitîndsămintă.

26

—Erafoartecald.M-amtrezitpentrucănumăsimţeampică

bine.Amluatosticlăcuberedeghimbirdinbucătărieşiam

ieşits-obeauafară.

—OK.Poateîmiarăţişimieundeşedeaicîndaivăzullocul.

Reenaozbughişiseaşezăascultătoarepetreptelede

marmurăalbă,imitîndcîtputeadebinepoziţiaîncareseaflaîn

timpulnopţii.Seuităînlungulstrăziiîntimpceceidoibaibaţi

seapropiau.

—Aicieramairăcoaredecîtsus,încameramea.Aerulcald

seridică.Amînvăţatastalaşcoală.

—Într-adevăr.Deci…

Mingerseaşezăalături,privindsprepizzerie,caşica.

—Şedeaiaici,custicladebere,şiaivăzutfocul.

—Amvăzutluminile.Sezăreaupringeamurişinuştiamce

erau.M-amgînditcăpoatePeteauitatsăstingătoatelămpile

dinăuntru,darsemişcau.

—Cum?

Reenaridicădintr-unumăr,încurcată.

—Caşicumdansau.Arătaudrăguţ.M-amîntrebatce-ofi,

m-amridicatşiamfăcutcîţivapaşiîntr-acolo.

Îşimuşcăbuzele,ridicîndprivireaspretatălei.

—Ştiucăn-aveamvoie…

—Putemvorbidespreastamaitîrziu.

—Voiamdoarsăvădceera.Sîntpreabăgăreaţăcasă-mifie

bine,cumtotzicebunicaHale,darvoiamsăştiu,atîtatot.

—Şicîtdedepartete-aidus?Poţisă-miarăţi?

—OK.

Mingerseridicăşioînsoţi,încercîndsă-şiimaginezecumse

simţeaofetiţăcacămergîndpeostradăîntunecoasăprinarşiţa

27

nopţii.Ostaredefascinaţie…Delucruinterzis.

—Mi-amluatsticlaşiammaibăutpuţinăberedinmers…

Seîncruntă,concentrată,încercîndsă-şiaminteascăfiecare

pas.

—Credcăs-arputeasămăfiopritaicisaupeundevape

aproape,fiindcăamvăzutcăuşaeradeschisă.

—Careuşă?

—Uşadelaintrareaînprăvălie.Eradeschisă.M-amgîndit,

înprimaclipă,căPeteauitats-oîncuieşimi-amziscămamao

să-ljupoaiedeviu.Ştiţi,lanoiîncasă,eaecujupuitul.Peurmă

amvăzutflăcărileşifumul.Amvăzutcumieşeapeuşă.M-am

speriat.Amţipatcîtampututdetareşiamluat-olafugăînapoi

sprecasă.Amalergatpînăsusşicredcăîncămaistrigamcînd

tataîşitrăgeapantaloniipeel,iarmamaîşiluăhalatul.Toţi

strigau.Franîntrebaîntruna:„Ce-i,cee?Ardecasa?”şieuam

răspuns:„Nu,nu,prăvălia”.Aşazicemdecelemaimulteori

cîndvorbimdespre„Sirico’s”.Prăvălia.

Segîndisebinelatoate,conchiseJohn.Lerevăzuseînminte

şipuseseînordinefiecareamănunt.

—Bellaaînceputsăplîngă.Eaplîngemult,cumfactoate

adolescentele,darFrann-aplînslafeldemult.Oricum,tatas-a

uitatpefereastră,peurmăi-aspusmameisă-lsunepePete–el

locuieştedeasupraprăvăliei–şisă-izicăsăiasăafarăcutoată

familia.Petes-aînsuratcuTheresaşiauuncopildiniunie,l-a

spussă-izicăluiPetecăaluatfoccevaînprăvălieşisăiasă

imediat,şipeurmăsăsunelapompieri.Întimpce-ispunea,

coboradejascaraîngoană.Şii-amaizissăsunelanouă-unu-

unu,dareatelefonadeja.

—Mi-aifăcutunraportfoartebun.

28

—Şimaiţinminteşialtele.Toţiamluat-olafugă,dartata

alergacelmairepede.Afugittotdrumulpînăacolo.Acum

ardeaşimaitare.Vitrinas-aspartşicioburileauzburatîn

stradă.Şiflăcările.Tatan-aintratprinfaţă.Mie-mierafricăsă

nuîntreşisăpăţeascăceva.S-arfiars,darelaalergatlascară

dinspate,careurcălaPete…

Tăcuunmoment,cubuzelestrînse.

—Casă-iajutesăiasă,completăJohn.

—Da,fiindcăeisîntmaiimportanţidecîtprăvălia.Peteera

cucopilulînbraţe,iartataaapucat-opeTheresadebraţşitoţi

aufugitînjospescară.Oameniiîncepeausăiasădincase.

Toatălumearăcnea.Credcătatavoiasă-ncercesăîntre

înăuntru,darmamal-aprinsstrînsşii-azis:„Nu,nu!”şieln-a

intrat.Astatcueaspunînd:„O,FIristoase,puişor…”Aşa-izice

elluimamacîteodată.Peurmăamauzitsireneleşiausosit

maşiniledepompieri.Pompieriiausăritdinmaşinişiauîntins

furtunurile.Tatale-aspuscătoatălumeaieşiseafară,cănumai

eranimeniînăuntru.Totuşi,uniidintreeiauintrat.Nuştiucum

auputut,cutotfoculşifumulde-acolo,dars-audus.Arătauca

niştesoldaţi.Caniştesoldaţi-fantomă.

—Nu-ţiscapăpreamulte,nu-iaşa?

—Amomemoriedeelefant.

JohnridicăunmomentprivireaspreGib,zîmbind.

—Aveţiundracdefată,domnuleHale.

—Gib.MăcheamăGib–şi,mda,am.

—OK,Reena,poţisă-mispuişicealtcevaaimaiobservat

cîndşedeaipetrepte,înaintedeavedeafocul?Haisămergem

înapoişisănemaiaşezămodatăacolocasă-ţifiemaiuşorsă-ţi

aminteşti.

29

Gibaruncăopriviresprerestaurant,apoiîlprivipeJohn.

—Afostunactdevandalism,nu?

—Decespuiasta?întrebăinspectorul.

—Uşa.Dincauzauşiideschise.AmvorbitcuPete.O

încuiaseazi-noapte.Euamfostcufamilialameci.

—Birdsi-auraspeRangers.

—Mda,izbutiGibsăschiţezeunzîmbet.Peteaînchis,

împreunăcuîncăcinevadintreceilalţicopii…angajaţiimei.A

încuiatuşa,ţineminteclar,fiindcăelşiToni–AntoniaVargas

—Auavutoconversaţiedesprebreloculluidecheicîndau

încuiat.Niciodată-nviaţaluin-alăsatvreouşădescuiată.Deci,

dacăeradeschisă,înseamnăcăaintratcineva.

—Vomvorbişidespreasta.

SeaşezădinnoulîngăReena.

—Eunlocplăcutaici.Mergedeminunesăbeiobererece

într-onoapteîncinsă.Ştiiceorăera?

—Hm,vreotreişizece.Amvăzutceasuldinbucătăriecînd

mi-amluatberea.

—Credcălaoraaiaaproapetoatălumeadincartierdoarme,

nu?

—Întoatecaseleeraîntuneric.Înfaţă,laCasto,ardea

lumina,dardecelemaimulteorieiuităs-ostingă.Amvăzut

puţinăluminăşilafereastradormitoruluiluiMindyYoung.Ea

doarmecuoveiozăaprinsă,deşiaredejazeceani.Amauzitun

cîinelătrînd.CredcăeracîinelefamilieiPastorelli,Fabio.Părea

nervos,darpeurmăatăcut.

—Atrecutvreomaşinăpestradă?

—Nu,niciuna.

—Laoraaceeatîrziedinnoapte,cînderaatîtalinişte,

30

probabilaifiauzitdacăporneaomaşinăînapropieresause

trînteavreoportieră.

—Eralinişte.Doarcîinelealătratdecîtevaori.Auzeamcum

bîzîiainstalaţiadeaercondiţionatdinvecini.Altcevanu-mi

amintescsămaifiauzit.Şinicidupăceampornitspreprăvălie.

—OK,Reena,aifăcutotreabăbună.

Uşasedeschiseşi,încăodată,Johnfiifrapatdefrumuseţea

femeii.

Biancazîmbi.

—Gib,nu-lpofteştipedomnulîncasă?Să-iofericevarece?

Vărog,intraţi.Amlimonadăproaspătă.

—Vămulţumesc.

Johnseridicasedejaînpicioare.Biancaeragenuldefemeie

înfaţacăreiabărbaţiiseridicăîntotdeauna.

—Num-arderanjaobăuturăreceşiîncăpuţindintimpul

dumneavoastră.

Livingulerafoartecolorat.Johnîşispusecăasemeneaculori

viisepotriveaucuofemeiecaBiancaHale.Cameraera

ordonată,cumobilăveche,darlustruitărecent.Pepereţierau

desene,portreteîncretăpastelalefamiliei,înrămate.Cineva

aveaunochibunşiomânaiscusită.

—Cine-iartistul?

—S-arzicecăcu,răspunseBiancaturnîndlimonadapeste

cuburiledegheaţă.Ehobby-ulmeu.

—Sîntexcelente.

—Mamaaveadeseneşiînprăvălie,interveniReena.Celcu

tataîmiplăceacelmaimult.Aveaotichiemaredebucătarpe

capşiîntorceaopizză.Acums-aziscuel,nu-iaşa?Aars.

—Amsădesenezaltul,maifrumos.

31

Şipeurmă,maieraşidolarulcelvechi.Poppiapusînramă

primuldolarpecarel-acîştigatcîndadeschis„Sirico’s”.Şi

hartaItaliei,şicruceapecareNuniadus-olaPapăs-o

binecuvînteze,şi…

—Catarina,ridicăBiancaomînăcasă-iopreascăelanul.

Cîndaipierdutceva,emaibinesătegîndeştilaceţi-amai

rămasşilacepoţifacecuasta.

—Cinevaadatfoc.Cinevacăruianu-ipăsanicidedesenele

tale,nicidecruce,nicidenimic.NicichiarcăPete,Theresaşi

copilulerauînăuntru.

—Cum?întrebăBianca,rezemîndu-secuomânadespătarul

unuiscaun.Cevorbeşti!Eadevărat?

—Sănunerepezim.Uninspectordelaincendieriva…

—Incendiere.

Simţindcăisetaiepicioarele,Biancaseaşezăpeunscaun.

—O,Doamne.O,SfinteIisuse.

—DoamnăHale,amraportatprimelemelcconstatărila

unitateadeincendieriadepartamentuluidepoliţie.Sarcinamea

esteaceeadeainspectaclădireaşiastabilidacăfocultrebuie

saunusăfieinvestigatcaoincendierevoluntară.Cinevadela

unitateadeincendierivainspectaclădirealarîndulsăuşiva

efectuaoanchetă.

—Decen-ofaceţidumneavoastră?întrebăReena.

Dumneavoastrăştiţimaibine.

Johnoprivi,studiindu-iochiichihlimbariiobosiţi.Mda,îşi

spuseel,arfifostmaibine.

—Dacăfoculafostpusdeliberat,esteocrimăşiovaluaîn

primirepoliţia.

—Dardumneavoastrăştiţi…

32

Da,fetiţeinu-iscăpanimic.

—Amluatlegăturacupoliţiafiindcăatuncicîndam

inspectatclădireaamgăsitniştesemnecareparsăfieurmele

uneiintrăriprinefracţie.Detectoareledefumfuseserăscoase

dinfuncţiune.Şiammaigăsit,dupăcîtsepare,punctede

originemultiple.

—Cumadică?vrusăştieReena.

—Astaînseamnăcăfoculs-aaprinsconcomitentînmai

multelocuri.Dupăformelearderii,dupăfelulcumflăcărileau

însemnatanumitezonedepepodea,pereţi,mobilier,şidupă

resturi,reiesecăs-afolositcadeclanşatorbenzina,împreunăcu

ceeacenoinumimtrailere,adicăalţicombustibili,cumarfi

ziarelesauhîrtiacerată,cutiiledechibrituri…Sevedecăcineva

aintratşiapusmaimultetrailereînsalonşibucătărie.Acolo

aveaţimaimultematerialecombustibile:containeresub

presiune,dulapuridelemn,scaune.Celmaiprobabils-aturnat

benzinăpejosşipestemobilierşiaufoststropiţişipereţii.Cînd

Reenaaieşitdincasă,foculpornisedeja.

—Cineputeasăfacăasta?

Gibclătinădincap.

—Mi-aşputeaimaginaniştepuştinătărăiintrîndcuforţaca

să-şifacădecapşiprovocîndunaccident,daraicievorbadeo

încercaredeliberatădeadafoc.Cinesăfacăaşaceva?

—Tocmaiastateîntrebşieu.Existăcinevacaresăpoarte

picăfamilieidumitale?

—Nu…Nu,Dumnezeule,locuimîncartierulăstade

cincisprezeceani.Biancaacrescutaici.„Sirico’s”esteo

instituţierespectată.

—Vreunconcurent?

33

—Îicunoscpetoţiproprietariiderestaurantedinzonă.

Suntemîntermenibuni.

—Atunciunfostangajat,poate?Sauunuldintresalariaţipe

careaifostnevoitsă-lsancţionezi?

—Înniciuncaz.Potsăjur.

—Cinevacucarev-aţicertat,dumneatasauunmembrual

familiei,orivreunuldintreangajaţi?Unclient?

Gibîşifrecăfaţacumîinile,apoiseridicăşisedusela

fereastră.

—Nu-mitrecenimeniprinminte.Esteoafaceredefamilie.

Maiavemcîteoreclamaţiedincîndîncînd,farăastanuse

poate,darnimiccaresăducălaaşaceva.

—S-arputeacavreunuldintreangajaţiidumitalesăfiavuto

altercaţiecucineva,poateînaltlocdecîtlaslujbă.Voiavea

nevoiedeolistăcunumelelor.Trebuiesăfiechestionaţi.

—Tată…

—Nuacum,Reena.Amîncercatsăfimvecinibunişisă

conducemrestaurantulaşaaufăcut-oşipărinţiiBiancăi.Am

modernizat

sistemul,

desigur,

dar

inima

e

aceeaşi

dintotdeauna…înţelegi?

Eradurereînvoceaei,darrăzbăteaşifuria.

—Eofirmăserioasă.Munceştipebrînci,trăieştibinedince

cîştigi.Nucunoscpenimenicaresănefipututfaceunacaasta,

nouăsaurestaurantului.

—Îndimineaţaastaamprimittelefoanedelamaimulţi

vecini,intervenişiBianca,cîndtelefonulsunădinnou.Ampus-

opefatanoastrăceamaimaresărăspundăînloculnostru.

Oameniivorsănespunăcerăulepare,seoferăsăneajute…Să

facemcurăţenie,săaducemiardemîncare,săreconstruimtotul

34

împreună.Euamcrescutaici.În„Sirico’s”amcrescut.

OameniiîliubescpeGib.MaialespeGibl-auîndrăgit.Arfi

trebuitsă-lurascăcinevacasă-ifacăunacaasta,nu?Penoinu

neurăştenimeni.

—JoeyPastorellimăurăştepemine.

—Catarina.

Biancaîşitrecuomînăpestefaţăcuungestobosit.

—Joeynuteurăşte.Edoarunbătăuş.

—Decespuicăteurăşte?seinteresăJohn.

—M-atrîntit,m-alovitşimi-aruptbluza.M-afăcutîntr-un

felurît,da’nimeninuvreasă-mispunăceînseamnă.Xanderşi

prieteniiluiauvăzutşiauvenitsămăscape,darJoeyafugit.

—Eunbăiatnecioplit,interveniGib.Şiafost…

SeuităînochiiluiJohnşischimbarăoprivirepecareReena

n-oputuînţelege.

—Afostfoartesupărător.Artrebuisăconsulteunpsiholog.

Darn-aredecîtdoisprezeceani.Nucredcăunpuştide

doisprezeceaniarfiînstaresăspargărestaurantulşisăfacă

ceeacespuidumneatacăs-aîntîmplatacolo.

—Merităsăaruncămoprivire.Reena,aispuscăţis-apărut

călătracîinelefamilieiPastorellicîndşedeaipetrepte.

—Credcăelera.Edestuldefiorosşilatrăfoarteurît.Cao

tusecîndtedoaregîtul.

—Gib,dacăvreunpuştiarbrutaliza-opefiicamea,i-aş

spunevreodouăvorbe,luişipărinţilor.

—Astaamşifăcut.EramlaserviciucîndauintratReenaşi

Xander,cualţicîţivacopii.Reenaplîngea.Eanuplîngeaproape

niciodată,aşac-amştiutcăpăţiseceva.Aveabluzaruptă.Cînd

mi-aspusceiseîntîmplase…m-amînfuriatmaitare.Şi…

35

Încet,întoarseprivireaspresoţialui.

—O,Doamne,Dumnezeule,Bianca…

—Ce-aifăcut,Gib?îiatraseJohndinnouatenţiaasupralui.

—M-amdusdirectlaPastorelli.Peteerape-afarăşim-a

însoţit.Ne-adeschisJoePastorelli.N-aavutdelucruaproape

toatevara.M-amrepezitlael.

Închisestrînsochii.

—Aveamniştedraci…Eramîngrozitordefurios.Nuedecît

ofetiţă,aveabluzaruptăşiîicurgeasîngedinpicior…I-am

spuscăm-amsăturatcapuştiulluisăsetotiadeeaşicăecazul

săîncetezeimediat.CădedataastaJoeyîntrecusemăsuraşică

măgîndeamsăanunţpoliţia.Dacănu-lputeaînvăţaminte,osă-

lînveţesticleţii.Amînceputsărăcnimunullaaltul.

—Da,şielaziscăeştiunfustangiudetotcăcatu’caresedă

mareşicăsă-ţiveziînmă-tadetreburiletale.

—Catarina!exclamăBianca,peuntontăios.Niciodatăsănu

maifoloseştiunasemenealimbajîncasaasta!

—Păieudoarspunce-azisel.Pentruraport.Aziscătata

creşteoliotădeplozimucoşişismiorcăiţicarenu-sînstaresă

seaperesinguri.Da’amaispusşialteînjurături.Şitataaspus.

—Nupotreproduceîntocmaice-amspus,murmurăGib,

frecîndu-şicudegetelerădăcinanasului.Eun-amun

magnetofonîncap,caReena.Darne-amcertatrăuşin-alipsit

multsăneluămlabătaie.Poatecăne-amfitrascîteva,dartoţi

copiiierauînfaţaprăvăliei.N-amvrutsămăiaulabătaiede

faţăcuei,maialescămădusesemacolotocmaicasăcombat

violenţa.

—Azisc-artrebuisă-ţideacinevaolecţie,ţieşilatoată

familia.Cuînjurături,adăugăReena.ŞicîndtataşiPeteau

36

plecat,afăcutsemneobscenedupăei.Şipeurmăl-amvăzutpe

Joeycîndtoţiieşisemafară,dincauzafocului.Mi-azîmbit

răutăcios.

—FamiliaPastorellimaiareşialţicopii?

—Nu.DoarpeJoey.

Gibseaşezăpebraţulfotoliuluiîncareşedeasoţialui.

—Într-unfelîmiparerăupentrupuşti,fiindcăPastoreilie

destuldeasprucuel,dă-ibătăuş…

OprividinnoupeReena.

—Poatechiarmairău.

—Aşatată,aşafiu,murmurăBianca.Credcă-şibateşi

nevasta.Amvăzut-ocuvînătăi.Eanupreavorbeşte,decin-o

cunoscpreabine.Locuiescaicideaproapedoiani,însăn-am

discutatdecîtfoarterarcucă.L-avizitatşipoliţiaodată,după

ceelîşipierduseslujba.Veciniide-alăturiauauzitstrigăteşi

plînseteşiausunatlapoliţie.DarLaura,adicădoamna

Pastorelli,le-aspuscănus-aîntîmplatnimicşicăselovisede-o

uşă.

—Pareunpersonajfermecător.Poliţiştiivoraveacesă

discutecuel.Îmiparerăucăs-auîntîmplattoateastea.

—Cîndputemintraînprăvăliecasăîncepemcurăţenia?

—Osămaitreacăcevatimp.Trebuiesă-şifacătreabaşi

brigadadeincendieri.Construcţiaarezistatdestuldebine,iar

uşiledeincendiuauîmpiedicatfoculsăajungălaetajele

superioare.Şicompaniadeasigurări-vătrebuisăfacăo

expertiză.Lucrurileasteadurează,darvomfacetotceputemca

săseterminecîtmairepede.Văspuneu,s-arfiîntîmplatmult

mairăufarăOchideŞoimacidefaţă.

Cîndseridica,îifăcuReeneicuochiul.

37

—Îmiparerăudetoateastea.Voiaveagrijăsăfiţiinformaţi

permanent.

—Osăvămaiîntoarceţi?îlîntrebăReena.Casă-miarătaţi

ceaveţiîntrusadesculeşicefaceţicuele?

—Neapărat.Mi-aifostdemareajutor.

Îiîntinsemînaşi,pentruprimaoară,înochiifetiţeiseciti

sfiala,daroîntinseşieacasăi-ostrîngă.

—Mulţumescpentrulimonadă,doamnăHale.Gib?Vreisă

viicuminepînălamaşină?

Ceidoibărbaţiieşirăîmpreună.

—Nu-midauseamacumdenum-amgînditlaPastorelli.

Niciacumnu-mivinesăcredcăamersatîtdedeparte.Înlumea

mea,dacăeştiatîtdefuriospeuntip,îitrînteştiuna-nmutră.

—Caleaceamaidirectă.Dacăafostimplicatînchestiaasta,

înseamnăcăavrutsăteloveascăînloculcelmaiimportant–

baza,tradiţia,sursadesubzistenţă.Eleşomer,dumneatanu.Şi-

acum,cine-işomer?

—Dumnezeule…!

—L-aţiluatlarost,dumneataşiangajatulacela.Copiii

stăteauînfaţarestaurantuluişiseuitaucumvăcertaţi.Şi

vecinii,cred.

Gibînchiseochii.

—Mda…într-adevăr,aieşitlumea.

—Dacă-iatacişidistrugeloculdemuncă,îţidăolecţie.Vrei

să-miarăţişimiecasalui?

—Aiade-acolo,pedreapta,arătăGibcucapul.Ceacu

draperiiletrase.

—Arfibinesă-leviţiuntimp.Stăpîneşte-ţidorinţadea-i

ceresocoteală.Aremaşină?

38

—Ocamionetă.Fordulălavechide-acolo.Ălaalbastru.

—Campelaceorăv-aţicertat?

—Păi,pelavreodouăşiceva,cred.Abiatrecuseiureşulde

laprînz.

Întimpcemergeau,cîţivaoameniseopriră,alţiideschiseră

uşileoriscoaserăcapulpeferestrecasă-lstrigepeGib.Lacasa

Pastorelli,draperiilerămaserătrase.

Înapropierearestaurantuluiseadunasepetrotuarunmic

grup,aşacăJohnseopriînaintedeaajungeacolo.

—Veciniivordorisă-ţivorbească,să-ţipunăîntrebări.Arfi

maibinesănuicspuice-amdiscutat.

—N-amsălespun,îlasigurăGib,răsuflîndprelung.Mărog,

totmăgîndeamcusăredecorezpeici,pecolo.Credcăasosit

momentul.

—Dupăcesedegajeazălocul,veidescoperimultepagube,

inclusivuneleproduselastingereaincendiului.Darlocalul

dumitaleareostructurăsolidă.Lasă-necîtevazileşicîndvom

termina,voirevenisăvedemtotulîmpreună.Aiofamilie

frumoasă,Gib.

—Mulţumesc.Încănui-aicunoscutpetoţi.

—V-amvăzutpetoţiazi-noapte.

Johnîşiscoasecheiledelamaşină.

—Amvăzutcumaupregătitcopiiidumitalesandviciuri

pentrupompieri.Oameniicaresegîndescsăfacăcevapozitivîn

momentegreleauşieioaseputernice.Uite-işipeceidela

incendieri,arătăelcucapulspreomaşinăcareşosea.Osăstau

puţindevorbăcuei.Ţinemlegătura,maispuseşi-iîntinse

mîna.

Pecînddetectiviicoboraudinmaşină,Johnpornispreei

39

zîmbind.

—Ura,Minger.

—Ura,replicăel.Ei,separecăv-amfăcutaproapetoată

treaba.Scoaseoţigarăşioaprinse.Haisăvăpunlacurent.

3

N-auavutmultdeaşteptat.Îndupă-amiazaurmătoarepoliţia

avenitşil-aluatpedomnulPastorelli.Reenaavăzuttotulîn

timpcemergeasprecasăîmpreunăcuceamaibunăprietenăa

ei,GinaRivero.

Feteles-auopritcîndauajunslacolţulundeseafla

Sirico’s”.Poliţiştiişipompieriiînconjuraserăloculcubariere,

panglicişianunţuri.

—Cepustiuarată…murmurăReena.

Ginaîipuseomînăpeumăr,încurajator.

—Mamameaaspuscătoţivomaprindelumînăriînaintea

liturghieideduminicăpentrutineşifamiliata.

—Cefrumos.PărinteleBastilloatrecutşielpelanoi.Ne-a

spustotfeluldelucruridesprenenorocirilecareneîntărescşi

desprenecunoscutelecăialeDomnului.

—Necunoscutesînt…confirmăGinacupioşenie,atingându-şi

cuomânacruciuliţadelagît.

—CredcăeOKsăaprinzilumînărişisăterogi,darmaibine

esăpuimînaşisăfaciceva.Cumarfisăinvestighezi,săaflide

ceşisăfiisigurcăvinovatulvafipedepsit.Dacănufacidecîtsă

staitoatăziuaşisăterogi,nurezolvinimic.

—Asta-ioblasfemie,şoptiGinaşiprivirepedeînjur,cănu

cumvavreunîngeralluiDumnezeusătreacăpe-acoloşisăle

40

trăsnească.

Reenasemulţumisăridicedinumeri.Nuînţelegeacumputea

fioblasfemiesăspuicătegîndeştilaceva.Nudegeaba,în

ultimavreme,fratelemaimarealGinei,Frank,îiziceaSora

Maria.

—InspectorulMingerşiceidoidetectivifacceva.Pun

întrebărişicautădovezi,peurmăaflăces-aîntîmplat.Emai

binesăştiişisăfaciceva.ŞieuaşfivrutsăfaccevacîndJoey

Pastorellim-atrîntitpejosşiadatînmine,darmi-eraaşade

frică,încîtabiadacăampututsămăapăr.

—Emaimaredecîttine,replicăGina,cuprinzînd-ocubraţul

liberpedupămijloc.Şierău.Frankzicecănu-idecîtun

golănaşcarecereşuturiînf-u-n-d.

—Poţisăspui„fund”,Gina.Şioaleleaufund,chiarşi-n

Bibliescriedesprefunduliadului.Uite-ipedetectiviidela

incendieri.

Îiştia,şileştiaşimaşina.Acumpurtausacourişicravate,ca

nişteoamenideafaceri,darReenaîivăzusecusalopeteşicăşti

cîndlucraserăînrestaurant.

Veniserăşilaeiacasăşistătuserădevorbăcuea,ca

inspectorulMinger.Simţiunfiordeemoţiecînddetectivii

coborîrădinmaşinăşipornirăsprelocuinţafamilieiPastorelli.

—SeducacasălaJoey.

—Auvorbitşicutata.Venisesăseuitela„Sirico’s”şia

discutatcuei.

—Şşt…Iauite!

OcuprinseşieapeGinacubraţulpedupătalieşiseopriră

chiarlacolţ,întimpcedoamnaPastorellideschideauşa.

—Nuvreasă-iprimească-ncasă.

41

—Dece?

Reenatrebuisăfacăunmareefortdevoinţăcasănuspunăşi

clătinădoardincap.

—Îiaratăohîrtie.

—Paresperiată.Uite-icăintră!

—Osăaşteptămaici,hotărîReena.Stămsăvedemcesemai

întîmpla.

Seaşezăpebordură,întredouămaşiniparcate.

—Putemaşteptachiaraici.

—Eravorbasămergemdirectlatineacasă.

—Asta-ialtceva.Poţisăteducitusă-ispuiluitata.Îşiprivi

prietena.Chiarartrebuisăteducisă-ispuiluitata.Euaşteptsă

vădcesemaiîntîmpla.

Ginaolualafugăpetrotuar,iarReenarămaseaşezată,cu

ochiiaţintiţiasupradraperiilorcarenicipînăacumnuse

dăduserălaoparte.Seridicăcîndîlvăzupetatăleivenind.

PrimulgîndalluiGibcîndopriviînochifucănumaiavea

înfaţaluiuncopil.ÎnexpresiaReeneisesimţeaoduritate

proprieuneipersoanemature.

—N-avrutsă-iprimeascăîncasă,dari-auarătatohîrtie.

Credcăeraunmandat,caînMiamiVice,aşac-atrebuitsă-i

lasesăîntre.

Gibîiluămînaîntr-alui.

—Artrebuisătetrimitacasă.Astaartrebuisăfac,fiindcăn-

ainicimăcardoisprezeceanişinusecadesăfiiamestecatăîn

aşaceva.

—Darn-aisămătrimiţi.

—Într-adevăr,oftăel.Mamatarezolvălucrurileaşacumştie

ea.Arecredinţaei,unbun-simţieşitdincomunşioinimămare.

42

CîtdespreFran,eacredecăoameniisenascbuni.Asta

înseamnăcălevinemaifirescsăfiebunidecîtrăi.

—Nutoţisîntaşa.

—Da,nutoţisîntaşa.Bella…deocamdată,nuepreocupată

decîtdeeaînsăşi.Efoarteemotivăşideocamdatăn-oprea

intereseazădacăoameniisîntbunisaurăidecîtcîndastao

afecteazăpeea.Probabilc-osă-itreacă,darîntotdeaunava

simţipreamultînaintedeagîndi.IarXander,elarefireacea

maiveselă.Euncopilfericit,pecarenu-lderanjeazăs-omaişi

încasezeuneori.

—AvenitsămăscapecîndmăbăteaJoey.L-aalungat,şin-

aredecîtnouăanişijumate.

—Astaefirealui.Vreasăajuteoamenii,maialesdacă

păţescceva.

—Fiindcăseamănăcutine.

—Măbucurcă-mispuiasta.Şicutine,comoaramea.Se

aplecăşi-isărutădegetele.Tusemenicelmaimultcumamata,

darmaiaişicevaînplus,cevace-inumaialtău–fireacurioasă.

Mereuledemontezipetoateînbucăţi,nunumaicasăvezicum

funcţionează,cişipentruaîncercasălefacilaloc.Cînderai

mică,degeaba-ţitotspuneamsănuteatingidecîteceva.

Trebuianeapăratsăpuimîna,săvezicumeşiceseîntîmpla…

Niciodatănute-aimulţumitsăţisespunăceva–aiîncercatsăte

convingisingură.

Reenaîşirezemăcapuldebraţullui.Arşiţaeraapăsătoare.

Undeva,departe,bubuiuntunet.Îşidoreasăfiavutunsecret,

cevaîntunecatşiascunsadîncpecaresăi-lpoatădezvălui.În

clipaaceea,ştiacăi-arfipututspuneorice.

Apoi,pecealaltăparteastrăzii,uşacaseisedeschiseşiapăru

43

domnulPastorelli,încadratdedetectivi.Purtaoperechedeblugi

şiuntricoualb,murdar.Ţineacapulînpiept,caşicumarfifost

ruşinat,darReenadistinseîncordareafălcilor,gurastrînsă,şiîşi

spuse:furie.

Unuldintredetectividuceaînmînăunbidonmare,roşu,iar

altul,opungădeplastic.DoamnaPastorellirămasăînuşă

plîngeacususpinesonore.Îşiîngropăfaţaîntr-ocîrpădevase

mareşigalbenăpecareoţineaînmîini.

Oameniiieşirăiardincase.BătrînuldomnFalcoşedeape

treptelelocuinţei,înşortulluiroşu.DoamnaDisalvoseopripe

trotuar,demînacubăieţelulei,Christopher,caresugeao

acadea.

Pestetotdomnealiniştea.Oliniştedestuldeadîncăpentruca

ReenasăaudărespiraţiadoamneiPastorelliprintresuspine.

Unu!Dintredetectivideschiseportieradinspateamaşinii,iar

celălaltpusemînapecapuldomnuluiPastorelli,ajutîndu-lsă

între.Pungăverdedeplasticşibidonulroşu–ocanistrăde

benzină,îşidăduseamaReena–lepuserăînportbagaj.

DetectivulbrunetcubărbiaţepoasăcaaluiSonnyCrockettîi

spusecevaceluilalt,dupăcaretraversăstrada.

—DomnuleHale…

—DomnuledetectivUmberio.

—L-amarestatpePastorellicasuspectdeincendiere.ÎIluăm

încustodieodatăcuindiciile.

—Arecunoscut?

Umberiozîmbi.

—Încănu,darcuceeaceavem,sînttoateşanselesă

recunoască.Osăvăanunţăm.

Aruncăoprivireînapoi,spreloculundedoamnaPastorellise

44

tînguiacufaţaîncîrpadevase.

—Areunochiînvineţit,da’plîngedupăel.Mareţi-e

grădina…

Ridicădouădegetelafrunteînsemndesalut,apoitraversă

dinnoustradaspremaşină.Întimpcedetectivulseaşezala

volanşiporneamotorul,Joeyserepeziafarădincasă.

Eraîmbrăcatlafelcatatăllui,înblugişicuuntricoucare

devenisecenuşiude-atîtaspălatfărăînălbitor.Oluălafugăspre

maşină,urlîndcuvinteinjurioaselaadresapoliţiştilor.Continuă

săalergeînurmamaşinii,plîngînddupătatălluişiagitîndu-şi

pumnii.

—Haisămergemacasă,fetiţo,murmurăGib.

Vesteaserăspîndeacaunfoccareexplodeazăîncontactcu

aerul.Indignarea,caunfitilincendiar,purtaflăcărileprintot

cartierul,încaseşimagazine,petrotuarşiprinparcuri.

DraperiiledelaferestrelecaseiPastorellirămîneautrase,caşi

cummaterialullorsubţirearfifostunscut.

Reenaaveaimpresiacăuşacaseilornuseînchideaniciodată.

Veciniiveneauîntrunacucratiţeacoperite,cuvintedeîncurajare

şibîrfeproaspete.

Ştiaţicăn-apututieşipecauţiune?

Eanus-aduslaslujbăduminică.

Mike,delabenzinăriaSunoco,i-avîndutbenzina!

Vărulmeu,care-iavocat,zicecă-lpotacuzadetentativăde

omucidere.

Pelîngăbîrfeşispeculaţii,serepetaufoartedescuvintele:

Amştiuteucănu-iabunăcuomulăsta”.

PoppişiNunirevenirăcumaşinalorWinnebago,tocmaidin

BarHarbor,Mîine.ParcarăpealeeaunchiuluiSal,înBelAir,

45

fiindcăeracelmaibătrînşiaveacasaceamaimare.

Cutoţiiseduceaula„Sirico’s”săseuite–unchii,mătuşile,

veriişiverişoarele.Parcăs-arfipornitoparadă,doarcănu

aveaucostumeşinucîntamuzica.Ieşeaudincaseşiuniivecini,

darstăteauladistanţăînsemnderespect.

Poppierabătrîn,darrobust–cumauziseReenacăspuneau

ceimaimulţidespreel.Aveapărulalbcaneaua,omustaţă

stufoasălafeldealbă,oburtămare,şiumerilaţi.Îiplăceasă

poartepantalonigolfcuunaligatorpebuzunar.Azieraroşu.

Alăturideel,Nunipăreamicuţă.

Sevorbeamult,atîtînengleză,cîtşiînitaliană.Înitaliană

vorbeamaimultunchiulSal.Mamaspuneacă-iplacesăse

considereitalian.

ReenaîlvăzupeunchiulLarry–nuisespuneaLorenzodecît

cîndîltachinăcineva–venindsăpunăomînăpeumărul

mamei,şi-iremarcăgestulcalm.ErauntaciturnunchiulLarryşi

celmaitînărdintreunchi.

UnchiulGioseîntoarseşisfredelicuoprivirecruntă

draperiiledelaferestrelecaseiPastorelli.Reenaîlauzi

mormăindînitalianăcevacesunăaînjurătură.Sauameninţare.

UnchiulPaul–Paolo–clătinădincap.Eleracelserios.

Multtimp,Poppinuspusenimic.Reenaseîntrebalaces-oţi

gîndind.ÎşiaminteaoarecîndelşiNunifăceaupizzaşipuseseră

primuldolarînramă,peperete?

Poatecămaiţineamintecumlocuiserălaetajînaintedease

naştemamaei,saucumvenisesăiamasalapizzerieprimarul

oraşuluiBaltimore.SaucîndunchiulLarryspărseseunpaharşi

setăiaselamînă,iardoctorulTrivaniseîntrerupsesedin

mîncatulvineţeicuparmezancasă-lducălacabinet,înjosul

46

străzii,şisăi-ocoasă…

PoppişiNunipovesteaumulteîntîmplăridepevremuri.

Reeneiîiplăceasăleasculte,chiardacălemaiauzise.

Reenasestrecurăprintreverişimătuşicasă-liademână.

—Îmipareaşaderău,Poppi…

Degeteleluiîistrînserămîna,dupăcare,spresurprindereaei,

dădulaoparteunadintrebariere.Reenasimţicăinimaîncepe

să-ibatămairepedeşimaitarecîndbuniculeiocondusepe

trepte.Vedea,dincolodepanglicilegalbene,lemnulars,înnegrit

şibăltoaceledeapămurdară.Blatulunuiadintrescauneleînalte

setopiseşiluaseoformăciudată.Pestetotsevedeaudîre

scorojite,iarpardoseală,acoloundenuarsese,seumplusede

umflături.

Spreuimireaei,Reenavăzuobuteliedesprayînfiptăîntr-un

perete,caşicumarfifosttrasădintr-oţeavădetun.Numai

rămăsesenimicdinculorileveseleşidintablourilefrumoasede

peperetedesenatedemamaei.

—Vădstafiiaici,Catarina.Duhuribune.Foculnualungă

duhurile.Gibson?

Tatăleitrecularîndu-isăupelîngăbaricadă.

—Aiasigurarea?

—Da.Auvenitsăvadă.N-osăfieprobleme.

—Vreisăfoloseştibaniideasigurarecăsăreconstruieşti?

—Fărădiscuţie.S-arputeasăavemvoiesăintrămaicichiar

demîine.

—Cumvreisăîncepi?

UnchiulSalîncepusăvorbească–fiindcăelaveaîntotdeauna

oopinie–darPoppiridicăundeget.Erasingurulcare,după

cumspuneamamaReenei,îlputeafacepeunchiulSalsă-şi

47

înghităcuvintele.

—GibsonşiBiancasîntproprietarii.Numaieipothotărîceşi

cumedefăcut.Cucevăpoateajutafamilia?

—Biancaşicuminesîntemproprietarii,darvoisunteţi

rădăciniledincareacrescut„Sirico’s”.Aşdorisăvăaud

părerile.

Poppizîmbi.Reenaprivicumiselărgeştesurîsulpefaţă,

ridicîndu-imustaţastufoasăşialbăşialungindu-itristeţeadin

ochi.

—Eştiginerelemeufavorit.

Şi,cuaceastăvecheglumădefamilie,Poppirevenidinnou

petrotuar.

—Haideţisămergemîncasăşisăstămdevorbă.

Cîndpornirăînapoi,Reenavăzudraperiiledelacasa

Pastorellimişcîndu-se.

„Săstămdevorbă”eraunfeldeaspunepentruadescrie

oriceevenimentcareadunătoatăfamilialaunloc.Erau

necesarecantităţiuriaşedemîncare,copiiimaimicieraudaţiîn

grijacelormaimari,iarde-aiciieşeauciorovăielisauadevărate

războaie.Purtareaeraamendatăsauluatăînrîsdupădispoziţie.

Casaseumpludemirosuldeusturoişibusuiocproaspătcules

deBiancadingrădinadelîngăbucătărie,darşidezgomot.

CîndPoppiîispusesăvinăînsufragerie,alăturideceimari,

peRennaocuprinseemoţia.

Masaextensibilăfusesedesfăcută,darniciaşanuajungea

pentrutoatălumea.Ceimaimulţicopiimîncauafară,pemasă

pliantăsaupepături,subsupraveghereacîtorvafemei.Reena

stăteaînsufrageriecubărbaţii,cumamaeişicumătuşaMag,

careeraavocatăşifoartedeşteaptă.

48

Poppiluămacaroanedintr-uncastronmareşilepuseelînsuşi

înfarfuriaReenei.

—Vasăzică,băiatulăsta,acestJoeyPastorelli,te-alovit.

—M-alovitînburtă,m-atrîntitşipeurmăadatiarînmine.

Poppiexpirăpenas.Aveaunnasmareşiexpiraţiaaminteade

ceaaunuitaurînaintedeatac.

—Trăimîntr-ovremecînds-arzicecăbărbaţiişifemeilesînt

egali,darniciodatănusecuvinecaunbărbatsăloveascăo

femeiesauunbăiatsăloveascăofată.Dar…i-aifăcutceva

acestuibăiat,i-aiziscevacarel-aprovocatsădeaîntine?

—Îlocolesc,fiindcăseiamereulabătaie,şilaşcoală,şiprin

cartier.Odată,ascosbriceaguldinbuzunarşiazisc-osă-l

înjunghiepeJohnnieO’Harafiindcă-iunirlandezprost,iarSora

il-aluatşil-atrimislaMaicaSuperioară.Se…seuitălamine

într-unfelde-ncepesămădoarăburta.

—Înziuaaceea,cîndte-alovit,tucefăceai?

—MăjucamcuGinapeterenuldejoacădelaşcoală.Jucam

kickball.Erafoartecaldafară.Voiamîngheţată,aşacăeaadat

fugapînăacasăsă-icearămameisaleniştebani.Euaveam

optzecişioptdecenţi,darnuajungeaupentrudouă.Joeyazis

căsăvincuel,căvreasă-miarateceva.Euamrefuzatşiamzis

cănuvinşic-oaşteptpeGina,şi-atuncis-afăcutroşulafaţă,ca

şicumarfialergat,s-aînfuriatrău,m-aprinsdebraţşia

începutsămătragădupăel.Eumi-amsmucitbraţulşi-amziscă

numergcuel.Atuncim-alovitînburtăşimi-aspusîntr-unfel

careînseamnă…

Seîntrerupse,aruncîndoprivirespăşităsprepărinţiiei.

—Amcăutatîndicţionar,continuăea.

—Nicinumămir,murmurăBianca,apoifăcuungestcu

49

mînaprinaer.L-azis„pizdămică”.Eovorbăurîtă,Catarina.

N-os-omaipronunţămîncasaasta.

—Amînţeles.

—Frateletăuavenitsăteajute,continuăPoppi.Fiindcăţi-e

frateşifiindcăaşasecuvine:săajuţipecinevalanecaz.Apoi,

tatăltăuafăcutiarăşiceeacesecuvineşis-adussăsteade

vorbăcutatălbăiatului.Daromulălanuebărbatşin-afăcut

ceeacesecuvine.S-arăzbunatpetatăltăucaunlaş,într-unfel

carene-afăcutrăututuror.S-auîntîmplattoateasteadinvina

ta?

—Nu,Poppi.Sîntdevinădoarpentrucămi-afostpreafrică

sămăapăr.Dataviitoaren-osă-mimaifiefrică.

Buniculeirîseîncetişor.

—Învaţăsăalergi,îispuseel.Iardacănupoţisăfugi,luptă-

te.Şiacum…

Serezemădespătarşiîşiluăfurculiţaînmâna.

—Uitaţicevăsfătuiesceu.Salvatore,cumnatulvostru,areo

firmădeconstrucţii.Cîndvomştideceanumeavemnevoie,

putemfacerostdelaelpe-unpreţmaimic.Gio,vărulsoţiei

tale,einstalator.Amşivorbitcuel.Totcevătrebuie,Bianca,

Gib,spuneţi.

—Mag,vorbeştitucucinevadelacompaniadeasigurări,ca

săvedemcumputemfacecaverificareaastasăseterminecît

mairepede?

—Cumultăplăcere.Aşdorisăvădşieupoliţa,sămăuit

dacăn-arfibinesăschimbămsausăajustămcevapentruviitor.

Peurmăsemaipuneşiproblemaacţiuniipenaleîmpotriva

acestui…

Înălţădinsprîncene,aruncîndoprivirespreReena.

50

—Împotrivaacesteipersoane.Dacăajungemlaunproces,e

foarteprobabilcaReeneisăisecearăsădepunămărturieîn

instanţă.Spersănufiecazul,continuăea.Mi-amîntinsşieu

antenele.Înmodobişnuit,cazuriledeincendieresîntfoarte

dificildedovedit,darseparecădedataastalucrurilesîntclare.

Întimpcevorbea,înfăşurămacaroanelepefurculiţă.

—Anchetatoriiaufostfoartemeticuloşi,iarincendiatorul

foarteprost,continuăea.Procurorulpresupunecăsevor

înţelegesăpledezevinovatpentruaevitaacuzaţiadetentativă

deomucidere.Auadunattoatedoveziledecareaveaunevoie,

iarîntrecutamaifostinterogatdedouăoriînlegăturăcualte

incendii.

Continuăsă-şiînfăşoaremacaroanelepefurculiţăpecînd

ceilalţiîncepurăsăcomenteze.

—Laînceputulveriiafostconcediatdintr-unpostde

mecanic,îiîntrerupseea.Cîtevanopţimaitîrziu,îngaraja

izbucnitunincendiususpect.Pagubeleaufostminime,fiindcă

altuiangajatîiveniseideeasă-şiducăprietenăacolo.Auvorbit

cuoamenii,inclusivcuPastorelli,darn-aupututstabilicăfocul

afostpusintenţionat.Acumvreodoianiaavutoaltercaţiecu

fratelenevesti-sii,înD.C.Cumnatu-săueraadministratorulunei

magaziidearticoleelectrice.Cinevaaaruncatuncocktail

Molotovpefereastră.O…

DinnouaruncăoprivirescurtăspreReena.

—Ocucoanăcaretreceapestradăavăzutuncamionplecînd

învitezăşii-areţinutparţialnumărul.SoţialuiPastorelliajurat

căelstătuseacasătoatănoaptea,şiaucrezut-opeea,nupe…

cealaltăfemeie.

Îşiluăpaharuldevin.

51

—Vorconsideracătoateasteaseînlănţuieşi-orsă-lînfunde.

—DacăinspectorulMingerşidetectiviidelaincendieri

anchetauşicazurilealea,l-arfioprit,ziseRenna.

Magîizîmbi.

—Poate.Înoricecaz,acumafostoprit.

—Lorenzo?

—Spinareameavînjoasavăaparţine,răspunseunchiulLarry.

Şiamunprietencareseocupădepardoseli.Văpotobţineun

preţbun.

—Euvăpunladispoziţiecamioaneşimuncitori,adăugă

unchiulPaul.Maiamşiunprietenalcăruicumnatlucreazăla

aprovizionarearestaurantelor.Osăvălasemaiieftin.

—Păi,cutoateasteaşicuce-ausănemaiajuteşivecinii,

Bianca,copiiişicumineputemsăluămceamaimarepartedin

banişisăneducemîntr-ovacanţăînHawaii.

Tatăleiglumea,darglasulîitremura,şiReenaînţelesecăera

adîncmişcat.

Dupăceresturiledelamasăfurăstrînseşiultimiiunchi,

mătuşişiveriplecară,Gibîşiluăobereşiieşicueapetreptele

dinfaţă.Simţeanevoiasăserăcorească,iarpentruastapreferao

bererece.

Familiaîisăriseînajutor;nicinuseaşteptaselaaltceva.Dela

părinţiiluinusealesesedecîtcuun„Vai,ceîngrozitor!”;nici

dinpartealornuseaşteptaselaaltceva.

Aşamergeaulucrurile.

Acum,însă,îşispuneacătimpdedoianilocuiseînacelaşi

cvartalcuunpiroman,cuunomcăruiai-arfipututveniideea

să-ideafoclacasă,nularestaurant.Unomalcăruifiude

doisprezeceanioatacase–Hristoase,oarevruseses-ovioleze

52

—Peceamaimicădintrefiicelelui.

Îltrecuunfiorcîndînţelesecăerapreaîncrezător,prea

dispussăacordebeneficiulîndoielii.Preamoale.Aveadeapărat

onevastăşipatrucopii,iarînmomentulacelasesimţeacomplet

neputincios.

ErapecalesătragăoduşcădinsticladePeronicîndla

bordurăoprimaşinaluiJohnMinger.

Mingerpurtaniştepantalonikaki,untricouşieraîncălţatcu

operechedecizmecarearătaumaivechidecîtnoroiuldepeele.

Mingertraversătrotuarul.

—Gib.

—Da,John.

—Aiunminut?

—Amdestule.Vreiobere?

—N-aşzicenu.

—Ialoc,bătuGibcupalmaîntreaptă,lîngăel,dupăcare

intrăîncasă,şirevenicurestulbaxului.

—Frumoasăseară,remarcăJohn,sorbinddinsticlă.S-amai

răcorit.

—Mda.Aşzicecănufacedecîtsăseapropiedealcincilea

nivelalinfernului,înlocs-oiadinprima.

—Aiavutozigrea?

—Nu.Nu,nutocmai.

Selăsăpespate,rezemînduncotpetreaptadedeasupra.

—Avenitlanoifamilianevesti-mii.Mi-afostgreusă-ivăd

pepărinţiieiuitîndu-selatoatănenorocireaaia,spuseel,arătînd

cubărbiaspre„Sirico’s”.Darfacfaţă.Bachiarmaimultdecît

atît.Sîntgatasă-şisuflecemînecileşisăseapucedetreabă.Os-

avematîteaajutoare,încîtaproapec-amsăpotstacupalma-n

53

fundşisădeschidrestaurantulîntr-olună.

—Adică,tesimţiunînvins.Astavoiaşiel.

—Pastorelli?

Gibridicăsticlaşiînchină.

—Misiuneîndeplinită.Puştiulluis-aluatdefatamea,apus

mîinilepeea,iareu,cîndmăgîndesclatotces-a-ntîmplat,îmi

zic:IisuseHristoase,credcăvoiasă-ncercesă-miviolezefetiţa.

—N-afăcut-o.L-alăsatdoarniştezgîrieturişivînătăi,şinu-

ţifoloseştelanimicsătenecăjeşticugîndullaces-arfiputut

întîmpla.

—Trebuiesă-iapăr.Asta-idatoriamea.Fiicameaceamai

mareaieşitlaoîntîlnire.Cuunbăiatbun,nu-inimicserios,dar

miemi-efrică.

—Gib,unuldintrelucrurilepecareleurmărescindiviziide

teapaluiPastorellietocmaifrica.Asta-ifacesăsesimtă

importanţi.

—N-amsă-luitniciodată,aşa-i?Asta-lfacesăsesimtă

important,mamaluide…Scuze…Scuze…

Gibseîndreptă,netezindu-şipărul.

—Îmivinesă-miplîngdemilă,atîtatot,continuăel.Amo

familie–cupreamulţimembricasă-inumăr–gatasămăajute.

Totcartierulmi-ealături.Nutrebuiedecîtsămăliniştesc.

—Şiaisătelinişteşti.Poateosă-ţifoloseascăşice-amsă-ţi

spunacum.Săştiicăs-adataprobareaşiputeţiîncepe

reparaţiile.Înfelulăstaaisă-iarăţicănute-aînvins.

—Amsămăsimtfoartebinesăfacînsfîrşitceva.

—Puşcăria-imănîncă,Gib.Îţipotspunecădoarîntr-omică

partedincazuriledeincendiereselasăcuarestări,darpeăsta

ampusmîna.Afurisitulaveaînmagazieniştehaineşiopereche

54

depantoficaretrăsneauabenzină,pecareocumpărasedin

apropiere,delaunpuştidelaSunocopecare-lcunoştea,în

haineeraînfăşuratăorangăpecarecredemcăafolosit-ocasă

forţezeuşa.Afostaşadeprostîncîtaluatoberedinfrigiderul

vostruînaintesădeafoc.Abăut-oînăuntru.I-amgăsit

amprentelepesticlă.

RidicăsticladePeronişioînclinăîntr-oparte,astfelîncîtsă

reflecterazelesoareluicareasfinţea.

—Oameniicredcăfoculdistrugetotul,darseînşală,căci

rămînintactelucrurilacareteaştepţicelmaipuţin.Cumarfio

sticlădeBud.Aspartcasaşialuatmărunţişuldinsertar.Mai

aveaţişialţibani,într-unplicdelabancă,i-amgăsitasupralui.

I-amluatamprenteleşidinsertar,şidepefrigideruldin

bucătărie.Destuledovezipentrucăavocatulluisăîncheietîrgul.

—N-osăfieproces?

—Doaroaudiere.Mi-amziscă-ţifacobucuriecuasta,Gib.

Vreausătesimţinormal.Mulţioameniivădincendieriledoarca

oagresiunecontrauneiclădiri–darnueaşa.Ştiişituasta.E

vorbadenişteoamenicare-şipierdlocuinţelesaufirmele,care

vădcummuncalorşitoateamintirilesefacscrum.Ceeacev-a

făcutel,ţieşialortăi,afostoagresiunepersonalăplinăde

răutate.Iaracumplăteşte.

—Mda.

—Nevastă-san-aavutdeundesăadunebanipentrucauţiune,

nicipentruunavocat.Aîncercat.Înplus,maisîntproblemeşi

cupuştiul.Ultimaoarăcîndaufostpoliţiştiiacolo,adatc-un

scaunîntr-unuldintreei.Maică-sas-arugatsănu-larestezeşil-

aulăsatînpace.N-arstricasăstaicuochiipeel.

—Osăfiuatent,darnucredcăvormairămîneaici.Locuiesc

55

cuchirieşin-auplătit-odetreiluni.

Ridicădinumeri.

—Aşasevorbeşteşiprincartier.Poatecătotuln-afostdecît

unsemnalpentrumine,săfiumaiatentlaceeaceam.

—Ainevastăceamaifrumoasăpecareamvăzut-oînviaţa

mea.Nutesupericăţi-ospun.

—Mi-arfigreusămăsupăr.

Gibdestupăîncăobereşiserezemăiardetreaptă.

—Primadatăcîndamvăzut-o,parcăm-alovittrăsnetul.

Ieşisemcunişteamici.Negîndeamsădămoraităprincartier,

săagăţămniştegagicisausăneducemlaunbar.Şiamdatcu

ochiideea.Inimami-aluat-orazna.Purtablugi,d-ăiacufundul

lăsat,şiuntricoualb–ţărănesc,cumlisezicepe-aici.Dacă

înaintedeaovedeam-arfiîntrebatcinevacecreddespre

dragostealaprimavedere,aşfirăspuns:ei,pedracu’!Da’astaa

fost.Aîntorscapulşis-auitatlamine–şi,zdrang!Mi-amvăzut

totrestulvieţiiînochiiei.

Rîseuşor,părîndmairelaxat.

—Şiîncămi-omaivăd,ăsta-icelmaiuluitorlucru,ţinînd

contcăavemaproapedouăzecideanidecăsnicie.

—Eştiunomnorocos.

—Chiaraşa.Aşfidattotul,aşfidatoricesăfieamea.Oam

peeaşifamiliaasta.Aicopii,John?

—Am.Unfiuşidouăfiice.Şiunnepotşionepoată.

—Şinepoţi?Glumeşti?

—Luminilevieţiimele.N-amfăcuttotce-arfitrebuitpentru

aimei.Aveamnouăsprezeceanicînds-anăscutprimul.

Lăsasemfatăînsărcinatăşine-amcăsătorit.Următorulavenit

pestedoiani,iaraltreilea,pestetrei.Pe-atuncierampompier.

56

Genulăladeviaţă,oreleaiureadelucrupotfigrelepentruo

familie.Nui-ampuspeprimulplan,astaafostgreşealamea.

Apoiamdivorţat.Sîntaproapezeceanide-atunci.

—Îmiparerău.

—Curiosecă,dupădivorţ,ne-amînţelesmaibine.Am

devenitmaiapropiaţi.Poatecădivorţulaarstotcefuseserău,

făcîndlocşipentrucevabun.Aşacă…

Dusesticlalagură.

—Dacănevastă-taarevreosorămaimaredisponibilă,eusînt

liber.

—Aredoarfraţi–darverişoare,cîtevrei.

Cîtevaclipeselăsaotăcererelaxantă.

—Ăsta-iunlocbun,remarcăJohnsorbinddinsticlăîntimp

cestudiaîmprejurimile.Unlocfoartebun,Gib.Dacămaiai

nevoiedeîncăoperechedemîinicasăte-ajute,alemeleîţi

aparţin.

—Ţi-aşfirecunoscător.

Laetaj,Reenastăteaculcatăpepatascultîndu-leglasurile

prinfereastradeschisă.Întretimp,amurguldevarăînvineţea

treptatcerul.

Seîntunecasccompletcîndotrezirăţipetele.Serostogolijos

dinpat,convinsăcăofugăreauflăcările.Seîntorsese.Se

întorsesesăledeafoclacasă.

Casanuardea,iarceacareţipaeraFran.Fran,petrotuar,cu

faţaascunsălîngăumărulbăiatuluicareoduseselacinema.

Înliving,televizorulmergeacusonoruldatîncet.Părinţiici

ieşiserădejaînuşă.Cîndajunseafară,Reenavăzudece

zbieraseFranşidecemamaşitatăleistăteaunemişcaţiînprag.

Blanacîineluifumegă.Ieşeafumşidinbăltoacadesînge

57

care-icursesedingît.Rennaîlrecunoscupemetisulrăguşit

căruiaJoeyPastorelliîispuneaFabio.

Văzusepoliţialuîndu-lpeJoeyPastorelli,lafelcapetatăllui.

Darbăiatulnu-şiţineacapulînpiept,iarînochiiseciteaurăşi

satisfacţie.

Eraunuldintreultimelelucruripecareaveasălemaiţină

mintecîtsepoatedeclardinsăptămînileacelealungişifierbinţi

deaugust,cîndvarafăcealoctoamnei,iarcopilăriaeise

sfîrşise.

ÎşiaminteasatisfacţiadinochiiluiJoeyşimersulluiţanţoşîn

timpce-lduceauspremaşinapoliţiei.Şimaireţineaşidîrelede

sînge,sîngelepropriuluicîine,care-imînjeamîinile.

4

UniversitateadinMaryland,1992

ZaharisealarozdinpiesăEmotionsaluiMariahCarey,cu

orchestraţiaeiexagerată,seinfiltraprinperetedincamerade

alături.Erauntorentinterminabil,caolavăînspumată,carete

exaspera.

PeReenan-oderanjamuzicaîntimpcestudia.N-oderanjau

nicipetrecerile,nicimicilerăzboaiemeschine.Laurmaurmei,

crescuseîntr-ofamiliemareşigălăgioasă.Totuşi,dacăvecinaci

decăminmaipuneapiesaaiaosingurădată,vaintraşiîiva

băgapegîtafurisituldeCD,cucopertăcutot.Eraîntoiul

examenelorfinale,pentrunumeleluiDumnezeu,iarmateriape

careoaveadeînvăţatînsemestrulacelaeracriminală.Totuşi,

meritaefortul,îşizise.Înceledinurmăaveasămerite.

58

Seridicădelacomputer,frecîndu-selaochi.Poatecăavea

nevoiedeoscurtăpauză.Saudeniştevatăînurechi.

Fărăsăiaînseamăpuzderiadeboarfealecelordouăstudente

careîmpărţeacămăruţa,deschisemiculfrigidersă-şiiaosticlă

depepsidietetic.Găsiocutiedesfăcutădelaptedegresat,patru

Slim-Fast-uri,unSpritedieteticşiopungădecrochetecu

morcovi.

Nueraînregulă.Dece-ifuratoatălumealucrurile?

Bineînţelescănimeninuşterpeleaalimentelederegimale

Ginei,însă…

Seaşezăpejos,cuvocealuiMariahînotîndu-icauncîrdde

sirenedementeprincreierulsuprasolicitat,şiprivispre

grămeziledecărţişiînsemnăridepebirou.

Dececredeacăputeasăfacăasta?Dececredeacăvoias-o

facă?ArfitrebuitsăurmezeexemplulluiFranşisăîntreîn

afacerilefamiliei.Acumarfiacasă.Sauînoraş,laoîntîlnire,ca

oricepersoanănormală.Cîndva,ambiţiavieţiieifuseseaceeade

adeveniadolescentă.Acumîşiatinseseaproapeţelul,şistătea

într-ocamerădecăminînghesuită,fărăpepsidietetic,îngropată

subogrămadădecursuri.

Aveaoptsprezeceanişinufăcusedragosteniciodată.Abia

dacăavusesecîteunprieten.

Bellasemăritalunaviitoare,Franalungapracticbăieţiicu

băţul,iarXanderseavîntafericitprincontingentulluide

frumuseţi,cumziceamamalor.

Numaieastăteasingură,sîmbătaseara,fiindcăeralafelde

obsedatădeexamenelefinalepecîteravecinădincăminde

MariahCarey.

A,banu,observăea,acumeraCelineDion.

59

Omoară-măînclipaasta.

Numaieaeradevină.Învăţaseînliceude-iieşiserăochii,iar

înweekendurimaimultmunceaînlocsăiasălaîntîlniri.Şiasta

pentrucăştiacevoia.Ştiuseîncădinsăptămînaaceealungăşi

fierbintedinaugust.

Voiafocul.

Studiase,concentratănunumaiasupraînvăţăturii.Nunumai

asupraburselor.Muncise,punîndu-şibanideopartecumîşipun

veveriţelealunele,pentrueventualitateacăarnuprimibursă.

Darprimiseşiajunseseaici,laUniversitateadinMaryand,

împărţindcameracuceamaivecheprietenăaei,gîndindu-se

dejalacursurilepostuniversitarecareurmau.

Lasfîrşitulsemestruluisevaduceacasă,valucraînprăvălie

şiîşivapetreceaproapetottimpulliberlacazarmăpompierilor.

Sauosă-lconvingăpeJohnMingers-oiacuelpeteren.

Desigur,veneaşinuntaluiBella.Înultimelenouăluni,

numaidesprenuntăluiBellasevorbise.Ceeace,dacăstăteasă

segîndească,îiofereaunmotivfoarteîntemeiatdeafiaici,

singurăîncameraei,sîmbătaseara.

Dacăsevacăsătorivreodată–ceeacearînsemnasăaibămai

întîiuniubitadevărat,oficial–vafaceonuntăcîtmaisimplă.

Bellan-aveadecîtsăfacăprobeinterminabilecurochiaei

pretenţioasă–deşi,ladreptvorbind,erasenzaţională–şisă

poartediscuţiinesfîrşitedesprepantofi,coafurişiflori.

Ea,una,preferaonuntăsimplălaSt.Leo’s,apoiomică

petrecerela„Sirico’s”.

Celmaiprobabilvarămînedomnişoarădeonoaretoatăviaţa.

Lanaiba,eradejaexpertăîndomeniu.

Şi,pentrunumeleluiDumnezeu,decîteoriputeaLydiasă

maiascultemelodiadinFrumoasaşiBestiafărăsăîntreîn

comă?

Pradăuneiinspiraţiineaşteptate,Reenasăriînpicioare,păşi

pesteboarfeledepejospînăajunselaCD-player-ulportabilşi

începusăscormoneascăpringrămeziledecasete.

Cuunrînjetferoce,vîriînplayerNirvanaşipusela

maximum„SmellsLikeTeenSpirit”.

Tocmaicîndizbucnearăzboiuldintredivăşiformaţie,sună

telefonul.

Reenanudădumuzicamaiîncet–acumeraochestiunede

principiu–,cistrigăînreceptor.

UnaltreileavaldenotemuzicaleîiasaltăurecheacîndGina

strigăşiea:

—A-nceputbaiu’!

—Ţi-amspuscăamdeînvăţat.

—A-nceput!Haide,Reena,eaşadebineaici!Trebuiesămai

trăieştişitu.

—N-aiunfinallaliteraturăluni?

—Dacă-ibal…!

Nu-şiputustăpînirîsul.Ginareuşeaîntotdeaunas-ofacăsă

rîdă.Fazareligioasăprincaretrecuseînvaraincendiuluise

metamorfozaseîntr-unapoetică,apoiîntr-ofazăarock

starurilor,şiînsfîrşitîntr-unaadivelormodei.

Acumseaflaînfazapetrecerilornon-stop.

—Osă-lpici!OavertizăReena.

—Lastotulînseamaputeriidivineşi-miînviorezcreierulcu

vinieftin.Haide,Reena,eşiJoshaici.Întreabădetine.

—I-acolo?

—Paretristşimelancolic…Ştiicăoricumaisăleieicubrio

61

petoate.Maibinevinosămăsalvezipînănulasvreuntipsă

profitedeminecîtsîntbeată.Sau,dacăstausămăgîndesc…

—LaJenşiDeb,da?

—Labal!

—Îndouăzecideminute,seînduplecăReenarîzîndşiînchise

telefonul.

Aproapedeatîtatimpavunevoiecasă-şiscoatăpantalonii

vechidetrening,sătragăpeeaniştejeanşistrîmţi,să-şialeagă

untricouşisă-şiaranjezepuţinpărulcarearătacaoexploziede

buclerevărsatăpînăpeumeri.

Lăsămuzicasăurleîntimpceseîmbrăcaşiîşimachieobrajii

pentruaascundepaloarealupteipentruexamenelefinale.

Arfitrebuitsăstudieze,sădoarmăşieaomeneşteonoapte,

nusăseducă…continuăcasăsebeşteleascăîntimpceîşi

aplicarimelul.

Sesăturaseînsăsăfiemereufatăserioasăşicuminte…O

Săsteadoarooră,săsedistrezepuţin,şios-oîmpedicepe

Ginasăintre-ntr-obeleapreamare.

Şisă-lvadăpeJoshBolton.

Arătaatîtdebine,cupărulluidecoloratdesoare,cuochiide

unalbastru-intensşizîmbetuldulceşisfios…Aveadouăzecide

anişisepregăteasă-şiiadiplomaînliteratură.VoiasăseIacă

scriitor.

Şiîntrebasedeea.

Elaveasăfiealesul.Reenaeranouăzecişinouălasută

sigură.Vafiprimuleiiubit.

Poatechiarînnoapteaasta.Puserimeluljosşisepriviîn

oglindă.Poatecăînnoapteaaceeavaaflaşiea,însfîrşit,cume

săfacădragoste.Îşiapăsăomînăpeabdomenulîncaresimţea

62

palpitaţiidenerăbdareşinervozitate.Puteafiultimaoarăcînd

sepriveaînoglindăcăfecioară.

Erapregătităşiîşidoreacaprimuleibărbatsăfieuntînărcă

Josh.Unbăiatvisător,dulceşicupuţinăexperienţă,casănuse

facăderîsbîjbîindpreamult.

Nuoderanjagîndulcănuştiacesăfacă.Studiaseclementele

esenţiale,desigur.Anatomia,aspectelefizice…Asimilase

romantismulactuluidincărţişifilme,darfaptapropriu-zisă,

dezbrăcatullapieleagoalăşipotrivitulcelordouătrupuriaveau

săfieopremierăabsolută.

Nueraunlucrupecaresă-lpoţiexersa,desenasau

experimentăpînănu-ţipuneailapuncttehnicaproprie.

Deastaîşidoreaunpartenerînţelegătorşirăbdător,cares-o

îndrumepînăşi-argăsisingurăcalea.

Nucontapreamultcănu-liubea.Joshîiplăcea,iareanu

urmăreasăsemărite,caBella.

Nuîncă.

Nuvoiadecîtsăştie,săsimtă,săvadăcumeste.Şi,poatecă

eraoprostie,voiasăselepededeacelultimvestigiual

copilăriei.Faptulcătoateacesteaexistauundevaînminteaeio

făcuseca-nultimelecîtevazilesăfieatîtdenervoasăşide

distrată.

Înhaţăpoşeta,oprimuzicaşiieşirepededincameră.

Eraonoaptefrumoasă,caldăşiînstelată.Arfifostridicolsă

şi-oiroseascăîngropatăînnotiţelachimie,îşispuseeapornind

spreparcare.Ridicăprivireasprecer,zîmbitoare,darunfiorîi

trecupeşiraspinării.Aruncăoprivirepesteumăr,scrutînd

peluzadinspateşialeilelaluminafelinarelor.

N-opriveanimeni,pentrunumeleluiDumnezeu.Sescutură

63

uşor,dargrăbipasul.Nueradecîtstareadevinovăţie,nimicmai

mult.Puteasăsuportepuţinăvinovăţie.

IntrăînDodgeShadow-uleilamânaadouaşi,cedînd

paranoiei,blocăportiereleînaintedeademara.Casaseaflala

cinciminutedistanţădecampus,oclădirevechedecărămidăcu

treietaje,luminatăcaunpomdeCrăciun.Petrecăreţiiieşiseră

pegazon,iarprinuşadeschisăseauzeamuzică.Simţimirosul

dulceagaluneiţigăridemarijuanaaprinseşiauzicrîmpeiede

conversaţiidespretalentulluiEmilyDickinson,actuala

administratoareşi,peuntonmaipotolit,despremijlocaşiidela

Orioles.

Dupăceintră,funevoităsăseînghesuie,evitîndlalimităun

pahardebăuturăalcoolicăgatasăiseversepetricou.Sesimţi

mairelaxatăconstatîndcă-icunoşteapeuniidintrecei

înghesuiţiînliving.

Ginaozărişisestrecurăprintretrupuricas-oapucede

umeri.

—Reene!Aivenit!Nicinuştiicevesteampentrutine!

—Sănumaiscoţiovorbăpînănumănînciocutieîntreagă

deTicTac.

—Of,rahat!

Ginasescobiînbuzunarulblugiloratîtdestrimţiîncîtstăteau

săcrape.RegimulSlim-Fastnudădusejosdepeeatoatecele

şasekilogramepecarelecîştigaseînprimulsemestru.Apoi

scoasecutiuţadeplasticpecareoaveaîntotdeaunalaeaşiîşi

turnăîngurăcîtevapastileportocalii.

—Ambăut,spusecă,mestecînd.

—N-aşficrezut!Ascultă,poţisă-ţilaşimaşinaaici,teduceu

înapoi.Facpeşoferulînnoapteaasta.

64

—Nicioproblemă,curîndamsăvărs.Apoiosă-mifiemai

bine.Oricum,vestea!

OtrasepeReenadupăeaprintr-obucătărielafelde

aglomeratăşiieşirăpeuşadinspate.

Curteaeraplinădealţiinvitaţi.Oarechiartotcampusuldela

CollegeParksehotărîsesă-şicompromităpregătireapentru

examenelefinale?

—ScottDelauterarasolit-oînstilmare!anunţăGina,

însoţindu-şiafirmaţiacucîtevamişcărideboogiedinfiind.

—Cine-iScottDelauterşidecedaidinfunddebucurie

pentrunecazullui?

—Eunuldinlocatariicasei.L-aicunoscut.Unu’scundcu

dinţimari.Şidansezfiindcăghinionulluienoroculnostru.Vor

aveacuunulmaipuţinînsemestrulviitor,iarîndecembrieva

absolviîncăunul.Jenzicecăausănepoatăprimipeamîndouă

dacăvenimîmpreună.Reena,putemsăscăpămdincoşmelia

aia.

—Sănemutămaici?Gina,pecelumetrăieşti?Nuneputem

permite.

—Osăne-nghesuimpe-unsingurlocşiplătimchiriaşi

celelaltepedinpatru.Aşa,nuieşimmultmaiscump.Reena,o

apucăGinadebraţe,cuochiieinegristrălucinddeemoţieşivin

ieftinşiînvocecuoundădeadîncăpioşenie.Aretreibăi!Trei

băipentrupatruoameni,nuunalaşase.

—Treibăi…oîngînăReenacaîntr-orugăciune.

—Emîntuireanoastră!Cîndmi-aspusJen,amavuto

viziune.Oviziune,Reena.Credc-amvâzut-opeMaică

Domnuluizîmbindu-mi.Ţineaînmînăunburetedebaie–un

loofah!

—Treibăi,repetăîncăodatăReena.Nu,nu,nutrebuiesă

mălasdusăînispită.Cîtechiria?

—Păi…dacătegîndeşticăo-mpărţimşicăn-osămaiai

nevoiedealocaţiapentrumîncareadincampus,fiindcăvomgăti

aici,ieşimaproapepegratis.

—Aşadescump,mm?

—Osămuncimamîndouăînvaraasta.Putemfaceeconomii.

Terog,terog,terog,Reena…!Trebuiesăledămrăspunsulcît

mairepede.Uite,uite,os-avemşicurte!Arătăeacuungest

largînjur.Putemplantaflori.Lanaiba,vomcultivaşi

zarzavaturişivomdeschideotarabă.Ieşimchiarîncîştigdacă

stămaici.

—Spune-micîtcostă,Gina.

—Maiîntîisă-ţiaduccevadebăut…

—Spune-o!îiordonăReena.

CîndGinabolborosichirialunară,Rennasestrîmbă.

—Dartrebuiesăieiîncalculşi…

—Şşt,lasă-măsămăgîndesc.

Reenaînchiseochiişiîncepusăcalculeze.Vorfistrîmtorate,

conchiseea.Totuşi,dacă-şifăceausinguredemîncareşi

reduceaudinbaniipecare-itocaupefilme,CD-uri,haine…

Puteasărenunţelaniştehainenoipentrumiracolulcelortrei

băi.

—Deacord.

Ginascoaseunchiot,cuprinzînd-opeReenaîntr-o

îmbrăţişarecarelepurtăpeamîndouăînpaşidedanspeste

iarbă.

—Osăfienemaipomenit!Abiaaştept.Haisăluămniştevin

şisăbempentruexamenelepicatealeluiScottDelauter.

66

—Misepareomeschinărie,darunaciudatdeoportună.

RecnacontinuăsăseroteascăînlocîmpreunăcuGina,după

careîncremeni.

—Josh.Bună.

Tînărulînchiseînurmaluiuşapeundeieşise,apoiîizîmbi

Renneicuexpresiaaceeatimidăcare-iprovocafurnicături.

—Bună.Amauzitcăeştiaici,ziseel.

—Mda,m-amgîndits-olasmaimoalecuînvăţatul,începeau

să-miiasăcreieriiprinurechi.

—Maiaişiziuademîinepentrusprintulfinal.

—Lafeli-amzisşieu,lezîmbiradiosGinaamîndurora.

Ascultaţi,voidoifaceţi-văcomozi.Eumăducsăvărsîntr-una

dinbăilecarenupestemultvorfialemele.

OîmbrăţişăîncăodatăpeReena,învăluind-oînaburii

alcoolului.

—Sîntaşadefericită…!

JoshprivispreuşacaresetrînteaînurmaGinei.

—AşputeasăîntrebdeceeGinaaşadefericităcăseducesă

borască?

—Efericităfiindcă-nsemestrulurmătorosănemutămaici.

—Serios?Dareextraordinar!

Seapropieşimaimult,aplecîndu-ses-osărute,cumîinile

încăînbuzunare.

—Felicitări.

Reeneiîisfîrîiaunerviipesubpiele,osenzaţiepecareo

găseafascinantăşiminunatdeadultă.

—Credeamc-osă-miplacăviaţalacămin,aventura…Gina

şicumine,dinacelaşicartier,colegedecameră.Darsîntunele

peetajcunoicaremăscotdinminţi.Unaîncearcăsă-mifacă

67

praştiecreierulcuprogramnon-stopMariahCarey.

—Eocrimă.

—Şicredcătocmaiîncepeasăreuşcască.

—Arăţisplendid.Măbucurcăaivenit.Tocmaivoiamsă

pleccîndamauzitcăeştişituaici.

—A…Plăcereaîiîmbujorăobrajii.Plecai…

Joshzîmbidinnouşioluădemână.

—Numaiplec.

BoGoodnightnuerasigurcecăutaîncasaaceeastrăină,

plinădestudenţipecarenu-icunoştea.Totuşi,opetrecereerao

petrecere,iarelselăsasetîrîtacolodeBrad.

MuzicaeraOK,şifetedinbelşug.Înalte,scunde,rotunjoare,

subţirele…Eracauncongresmondialalfemeilor.

CeadupăcareeraBradînnebunit,şipentrucareveniseră,se

aflaşieaacolo.

Eraprietenaprieteneiuneiadintrefetelecarelocuiauîncasă.

NiciluiBonu-idisplăcea.S-arfidatelînsuşilaeadacăn-arfi

văzut-oBradprimul.Regulileprietenieiîidictausăseabţină.

Bradpierdusetragerealasorţişifusesenevoitsăconducă

maşinaşilaîntoarcere.Poatecăniciunuldintrecin-arfitrebuit

săbea,maiaveaupuţinpînălamajorat,darpetrecereaera

petrecere.

Boîşicîştigăsingurexistenţa,îşiplăteachiriaşiîşifăceade

mîncarecîtşicumputea.Eraincomparabilmaimaturdecît

mulţidintrestudenţiicareturnauîneicaîntr-unbutoi.

Căutîndcevadeales,Boseuităprinîncăpere.Erauntînăr

înaltşisubţire,aveadouăzecideani,oclaiedepărnegru

ondulat,ochiverzişioarecumvisători.Îşipropusesesă-şi

fortificemusculaturadîndcuciocanulşicărîndlemne.

68

Înclipaaceeanusesimţeaînlargulluiprintrefrînturilede

conversaţiepecareledesluşise–ciorovăielidespreexamenele

finale,comentariipeseamaştiinţelorpoliticeşia

feminismului…Colegiulnufusesedenasullui.Niciodatănuse

simţisemaifericitdecîtînultimazideşcoală.Munciseîn

fiecarevară–maiîntîicazilier,apoicaucenic,iaracum,la

douăzecideani,eratîmplarşicîştigăoleafădecentă.

Îiplăceasăfacăobiectedinlemnşiaveatalent.Poateşi

pentrucă-şiiubeameseria.Oînvăţaselaslujbă,înmirosde

rumeguşşisudoare.

Îşicroisesingurundrumînviaţă.Nu-iachitasetatinotelede

plată,calamajoritateacelorprezenţi.Micarăutateîlsurprinse,

făcîndu-lchiarsăsesimtăpuţinjenat.Alungind-o,făcuo

încercaredeliberatădea-şidestindeumerii.Maturîndprelungşi

încetcameracuprivirea,reperădouăfetecaresporovăiau,

înghesuiteunalîngăaltapeocanapea.

Roşcovanaarătafoartepromiţător,iardacănuerasăfie,

brunetaveneataredinurmă.

Făcuunpasspreele,darBradîiblocădrumul.

—Dă-telaoparte,insistăBo.Sîntgatasăfericescdouă

inimi.

—Ţi-amspuseuc-osătedistrezibine.Ascultă,amovesteşi

maibună.Cammieşicumineplecăm,mergemlaeaacasă.Cred

cănumăpripescdacăspunc-ampunctat.

Boîşipriviprietenulşiremarcăîndărătulochelarilorlucirea

carespunea„sunt-gata-să-mi-o-trag”.

—Mălaşimascăîntr-ocasăplinădestrăinicasătetăvăleşti

cu-ofată?

—Absolut.

69

—Mărog,erezonabil.Da’dacă-ţidăunşutînfund,sănu

măsunipemine.Găseştisingurdrumu’pân-acasă.

—N-osăfienicioproblemă.S-adusdoarsă-şiiapoşetaşi…

—Stai.

MînaluiBostrînsebraţulluiBradcîndovăzu–doarpentru

oclipă–prinmulţime.Oclaiesexydebuclerebele.

Rîdea,iarpielea–caporţelanul–eraînroşităpecurbaînaltă

apomeţilor.

Bodistinseformabuzelorşimicaaluniţădedeasupraceleide

sus.Parcăvederealuidevenisemaiclară,căciputeadistinge

fiecaredetaliuprinceaţadefumşimulţimeadefeţe.Ochi

prelungi,cepăreausăaibăaproapeaceeaşinuanţăcuceaa

părului,unnasdreptşiîngust…şicurburaaceealascivăa

buzelor.Ineledeaurînurechi.Douăînstînga,unulîndreapta.

Eraînaltă–poatecăpurtatocuri,căcipicioarelenuile

vedea.Vedeaînschimblanţuldelagît,susţinîndunsoide

cristalsaupiatră,şiconturulsinilorprintricoulroz-închis.

Oclipă,poatedouă,muzicaîncetăpentruBo.

Apoicinevatrecuprinfaţaluişitotulsetreziiarlaviaţă.

—Cine-itipa?

—Caretipă?

Absent,Bradseuităînapoi,dupăcareridicădinumeri.

—Mişunăpestetot.Auzi,dataviitoarecîndoieipedelături,

sămăchemişipemine.

—Ce…?

Încăbuimac,Bocoborîprivirea.Abiadacă-şimaiamintea

numeleprietenuluisău.

—Tre’să…Ţine.

PusesticladebereînmînaluiBradşipornisăstrăbată

mulţimea.

Cîndajunseînloculundestătusefata,constatăcăea

dispăruse.Unvaldepanicăiseridicăîngît,sufocîndu-lîntimp

ce-şicroiadrumsprebucătărie,undeoameniişedeaulamasă,

pemasăşisubmasă.

—Atrecutpe-aiciotipă…?oblondăînaltă,cîrlionţata…cu

tricouroz?

—N-avenitnimeni,numaitu,îizîmbisenzualobrunetă

tunsă.Da’potsăfiuşieublondă.

—Poatealtădată…

Bocăutăprintoatăcasa,pînălaetajuldoi,dupăcarecoborî

iarlaparterşiscotociprincurteadinfaţăşiprinceadinspate.

Găsiblonde,găsişicîrlionţi–darniciunacaresăfacămuzica

săseoprească.

Îşiluaseinima-ndinţişiconducea.Consideracăeramaibine

săfieeaînsăşilavolan.Îşidemonstraastfelcănuselăsase

sedusă,căfăcuseoalegereconştientă,căerastăpînăpeacţiunile

eişipeconsecinţelelor.

Casăfacădragostepentruprimaoarăînviaţaei–şide

fiecaredatădeacumîncolo–secădeasăiahotărîriconştiente.

Regretăcănusegîndisesă-şiianiştelenjeriesexy.

Joshlocuiaîntr-unapartamentdinafaracampusului,iar

colegulluidecamerăeraplecattoatănoapteacuungrupde

studiu.Cîndi-ospusese–întimpceosăruta–eafusesecea

carepropusese:„Haisămergemacolo”.Eafăcuseprima

mişcareşitoteahotărîsesăîntreîntr-ofazănouăavieţiisale.

Darastanu-iîmpiedicamîinilesătremurepuţin.

Parcămaşinalacîtevalocuridistanţădealui,oprimotorulşi

îşiluăpoşeta.Ştiafoartebinecefăcea,îşireamintiea–şi,casă

71

şi-odemonstreze,încuieatentmaşinaşipusecheileîn

buzunăraşulinteriorundeleţineaîntotdeauna.Apoiîiîntinse

mînaluiJoshşizîmbi.Traversarăparcareaşiintrarăînclădire

peuşadinfaţă,întimpceînparcareopreaoaltămaşină.

—Ecamdezordineaici,spuseJohn,pornindsăurcescară

spreprimuletaj.

—Înmomentulăsta,ceideladepartamentulsănătăţiisîntpe

calesădeclareimproprielocuinţanoastră.

Îlaşteptăsădescuie,dupăcareintră.Era,într-adevăr,

dezordine–haine,încălţăminte,ocutiegoalădepizza,cărţi,

reviste…Canapeauapăreasăfifostsalvatădelagroapade

gunoişiacoperitălanimerealăcuopătură.

—Caacasă,comentăReena.

—De-adreptuldezgustător.Te-aşfirugatsă-miacorzizece

minute.Aşfipututsăbaglucrurileîndulapuri.

—N-areimportanţă.

Seîntoarsespreelşiselăsăluatăînbraţe.Joshmiroseaa

IrishSpringşiaveagustdeLifeSaverscucireşe.Elîşitrecu

mînaprinpăruleişicontinuămîngîiereaînlungulspatelui.

—Săpunmuzică?

Reenadădudincap.

—Armerge.

Dupăce-şitrecupalmelede-alungulbraţelorei,Johnse

retraseşisedusespreuncasetofonstereo.

—MariahCareycredcăn-am.

—SlavăDomnului.

Rîzînd,Reenaîşiapăsăpieptulcuomânăîndreptulinimii.

—Sîntnervoasă.N-ammaifăcutastaniciodată.

Joshrămasecuguracăscată,privind-ostupefiat.

72

—Niciodată…

—Tueştiprimul.

—Dumnezeule…

Semaiholbăoclipălaeacutoatăseriozitatea.

—Acumîncepsăfiuşieunervos.Eştisigurăcă…?

—Da.Sîntabsolutsigură.

Venispreel,apoiseuitălagrămadadeCD-uri.

—Cezicideăsta?propuseca,luîndNineInchNails.

—Sân?Joshîizîmbidulce.Apucăturidefatăcatolică?

—Poate,puţin…Oricum,îmiplacecopertalorcuGetdown,

MakeLove.Şi,mărog,miseparepotrivită.

Opuseînaparat,apoiseîntoarsespreReena.

—Visezlatinedelaînceputulsemestrului,înpînteculcise

răspîndiunvaldecăldură.

—Num-aiinvitatnicăieripînă-nvacanţadeprimăvară.

—Amvrutsăteinvitdezecideori,darmiseopreau

cuvinteleîngît.Credeamcăeşticutipulăladelapsihologie…

—CuKent?Înclipaaceeanicinu-şiputeaamintichipullui

Kent.Amieşitcueldecîtevaori.Nufăceamdecîtsăstudiem

împreunădincîndîncînd.N-afostniciodatănimicîntrenoi.

—Iaracumeşticumine.

—Acumsîntcutine.

—Dacăterăzgîndeşti…

—N-amsămărăzgîndesc.Numărăzgîndescniciodată.

Îiluăobrazulînpalmeşi-lsărută.

—Asta-midoresc.Petinetedoresc.

Joshîiatinsepărul,răsfirîndu-icudegetelebucleleîntimpce

osărutalung,încet.Trupurileliseapropiară,magnetizatede

dorinţă.

73

—Putemsămergemîndormitor.

Astae…”îşiziseeaţinîndu-şirespiraţia.

—OK,spuseelşiîiîntinsemîna.

Reenavoiasăţinămintemomentulacela,sănuuitenicicele

maimicidetalii:mirosulluideIrishSpringşigustulde

LifeSaverscucireşe,felulcumîicădeapărulpetîmple,cînd

înclinacapul.Dormitorullui,cupatuldublurăvăşit,cearşafurile

cudungialbastreşicuverturabej.Aveaunbiroumetalicmasiv,

uncomputervoluminosşiogrămadădedischeteşidecărţi.IV

unpanoudeplutăerauprinseînsemnărişifotografii.

Sertaruldejosalscrinului–destuldemiccasădeadebănuit

că-laveaîncădincopilărie–eradeschisşistrîmbatîiîii-o

parte.Pescrinzăceaualtecărţişiunborcanmare,pliniîi

mărunţiş.

Joshfăcumaimicăluminălămpiidelîngăpat.

Dacăvrei,pots-ostingdetot,spuseel.

Nu.

Cumarfipututsăvadăpeîntuneric?

—Ştii…număprotejez.

—Amrezolvat-odintimp.Vreausăzic…

Joshroşi,apoirîse.

—Nuvreausăziccăpentrutineamrezolvat-o…Daram

prezervative.

Mergeamaiuşordecîtseaşteptaseea.Felulcumseapropiau

unuldealtul,cumseînţelegeau…Buzele,mîinile,fioriicarese

propagaudinnervînnerv…

Sărutăriledeveneautotmaipătimaşeşirespiraţialise

accelerase,cîndseaşezarăpepat.Cîndseculcară,Reeneiîi

trecuprincapcăarfitrebuitsăsedescalţe,darofurarăcăldura

74

şimişcarea.

Guraluipegîtulei,mâinaluipesînulci.Pestebluză,apoipe

dedesubt.Maitrecuseprinasta,darniciodatăconştientăcăacela

eradoarînceputul.

Pielealuieraatîtdecaldă,atîtdenetedă,iarpărulatîtde

suplu,încîtocuprinseunsentimentdetandreţe.Îşiimaginase

momenteleacelea,surescitareacrescîndă,senzaţiadepiele

lunecîndpepiele,sunetelepecaredorinţalesmulgeadinpiept.

Gîfîieli,gemeteşimurmuredeplăcere.

Ochiiluieraudeunalbastruintens.Îiplăceanespusdemult

cumosăruta.Arfivrutsănufacăaltcevadecîts-osărutela

nesfîrşit.

Cîndîisimţimînaîntrecoapse,seîncordă.Aceeaeralimitala

careseoprisepînăatunci,intimitateapecareniciodatănu

acceptasesă-ifieinvadată.Înclipaurmătoare,elseopri–