Sunteți pe pagina 1din 3

turismul poate fi cuantificat si analizat pe 3 fluxuri majore:

1. circulatie turistica interna


2. turism emitator
3. turism receptor
indicatorii ce caracterizeaza aceste evolutii se clasifica in 7 categorii:
1. indicatorii cererii turistice:
a. sunt utilizati pentru a caracteriza evolutia si distributia acesteia
in timp si spatiu(pe destinatii)
i. indicele variatiei in timp a cererii turistice
1. indicele de variatie a cererii turistice interne in anul
1 fata de anul 0
IVCi1-0=(Cererea turistica interna din anul 1/cererea
turistica interna din anul 0) x 100
2. indicele de variatie a cererii turistice emitatoare in
anul 1 fara de anul 0
IVCe=cererea turistica emitatoare din anul 1/cererea
turistica emitatoare anul 0 x 100
3. indicele de variatie a cererii turistice receptoare in
anul 1 fata de anul 0
IVCr=cererea turistica receptoare din anul 1/cererea
turistica receptoare din anul 0 x 100
b. repartitia pe zone de provenienta a cererii turistice receptoare
pentru o tara
i. cererea turistica receptoare provenita din tara 1/cererea
turistica receptoare totala +.+cererea turistica
receptoare provenita din tara n/cererea turistica
receptoare totata=1
4. indicele variatiei in timp a cererii turistice inter si
intra-regionala in anul 1 fata de anul 0: IVC r
interregionala=cererea turistica receptoare interregionala
din anul 1/cererea turistica receptoare
interregionala din anul 0 x 100; IVCr
intraregionala=cererea turistica receptoare intraregionala
din anul 1/cererea turistica receptoare
intraregionala din anul 0 x 100
c. repartitia pe reg de provenienta a cererii turistice receptoare pt
o anumita tara la un moment dat: (cererea turistica receptoare
interregionala din anul 0/cererea tur recept toatala) + (cererea
tur recept intraregionala in anul 0/cererea turistica recept
totala)=1
d. indicatorul structurii cererii turistice receptoare pe mijloace de
transport:
i. (cererea turistica receptoare pt transportul aerian/cererea
turist recept totala) + (cererea tur recept pt transp
feroviar/cer turist recept totala) ++=1 asemanator
pt cer tur emitatoare
e. indicele de variatie in timp a cererii turistice receptoare pentru
un mijloc de transport

f.
-

i. cererea turistica recept pt avion in anul 1/cererea tur


recept pt avion pt anul 0 x 100 similar pt alte mijloace
de transport
Repartitia pe zone de destinatie a cererii turistice emitatoare pe
o anumita tara la un moment dat:

(cererea turistica emitatoare cu destinatia tara A/cererea turistica


emitatoare totala) ++ (cererea turistica emitatoare cu destinatia tara
Z/cererea turistica emitatoare totala) = 1
g. Repartitia pe zone de destinatie a cereretii turistice emitatoare
pentru o anumita tara:

(cererea turistica emitatoare interregionala din anul dat/cererea


turistica emitatoare totala) + (cererea turistica emitatoare
intraregionala din anul dat/cererea turistica emitatoare totala) = 1
h. Indicele variatiei in timp a cererii turistice emitatoare inter si
intra regional:

IVCe interreg 1-0= (cererea turistica emitatoare inter regional din anul 1/cererea
turistica emitatoare inter regional din anul 0) x 100
IVCe intra reg 1-0=(cererea turistica emitat intrareg din anul 1/cererea turistica
emitat intrareg din anul 0) x 100
i. indicatorii structurii turistice (interna, emitatoare, receptoare) pe
principalele unitati de cazare:
cererea turistica pentru hotel/cererea turistica totala ++ cererea turistica
alte unitati/cererea turistica totala = 1
j. ponderea zonei turistice(emitatoare, receptoare, interna) pentru
unitati de cazare in total cerere turistica:
i. (cererea turistica pt hoteluri/total cerere turistica) x 100
k. indicele variatiei in timp a cererii turistice(interne, emitat,
recept) pt fiecare unitate de cazare:
i. IVChoteluri 1-0= (cererea turistica pt hoteluri in anul 1/cererea
turistica pentru hoteluri in anul 0) x 100
l. durata medie a sejurului
i. S= nr innoptari(sau nr zile turist)/nr turisti sositi
m. durata medie a sejurului pe tipuri de unitati de cazare:
i. Sh= nr de innoptari inregistrate in hotelur/nr turisti cazati
in hoteluri
n. variatia in timp a sejurului mediu:
i. sejurul mediu din anul 1/sejur mediu anul 0 x 100
o. numarul mediu al vacantelor efectuate de catre populatia tarii
emitatoare:
i. Nv= numarul de vacante efectuate de populatia tarii
emitatoare/populatia tarii emitatoare
p. coeficientul lunar sau trimestrial de traffic:
i. CL= nr turisti sositi in luna sau trimestrul cu traffic
maxim/nr turisti sositi in luna sau trimestrul cu traffic

2.
3.
4.
5.
6.
7.

minim
tb sa fie mai mare sau egal cu 1, cu cat este
mai aproape de 1, evenim este mai uniform distribuit
q. coeficientul concentratiei lunare sau trimestriale:
i. CL/T= numarul de turisti sositi in luna sau trimestrul cu
traffic maxim/ numarul total de turisti sositi in decursul
unui an, se incadreaza in intervalul [0,83,
1]0722412731
ii.
indicatorii ofertei turistice
indicatorii relatiei cerere-oferta
indicatorii efectelor economice ale turismului
indicatorii densitatii turistice
indicatorii potentialului turistic al pietelor
indicatorii ocuparii fortei de munca in turism

Turism intern(domestic) turisti autohtoni care calatoresc in propria tara


Turism interior turisti autohtoni din propria tara si turisti straini in tara
respectiva
Turism emitent(emitator) turisti din tara respective ce pleaca in afara
Turism receptori turisti straini care vin in tara respectiva
Turism national turisti in propria tara si turism
Turism international = turism emitator + receptor