Sunteți pe pagina 1din 50

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice

din conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane

Programul de Asigurare a Calitatii in Constructii


Pentru :
Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica
pentru producerea energiei electrice din conversia energiei solare, n
orasul Baile-Herculane
PREAMBUL
Prezentul program de asigurare a calitatii realizeaz legtura ntre cerinele standardului SR EN ISO
9001: 2008, documentele sistemului calitii specifice societii noastre i condiiile concrete pentru
realizarea lucrrii contractate. Planul de asigurare a calitatii furnizeaz clientului argumentele necesare
pentru realizarea proiectului n conformitate cu normele calitii specificate i implicite.
Prezentul program de asigurare a calitatii completeaz celelalte documente specifice sistemului
calitii din firma noastr i realizeaz o cumulare sintetizat a tuturor documentelor specifice
proiectului (lucrrii).

A.

SCOP

Precizeaz elementele de coninut corespunztoare din Manualul Calitii, Mediului


Sanatatii si Securitatii Ocupationale, procedurile aferente sistemului calitii: proceduri generale, de
mediu si sanatate ocupationala, proceduri operationale, tehnice de executie, in conformitate cu SR
EN ISO 9001 : 2008.

Asigura programul pentru controlul calitii lucrrilor de construcii in fiecare etapa de


lucru precum si in fazele determinante in conformitate cu Legea 10 / 1995, standardele si
normativele tehnice in vigoare.

Asigura Investitorul ca cerinele specifice ale proiectului sunt respectate in totalitatea


lor.
1.1.

DOMENIU DE APLICARE

Programul calitatii , stabileste dispozitiile specifice, directoare pentru


definirea si obtinerea calitatii si precizeaza obiectivele, regulile de operare, resursele
si secventele legate de calitate pe care societatea le aplica:
Programul calitatii este concretizat prin :

manualul sistemului calitatii

manualul sistemului de mediu

proceduri generale

proceduri administrative

proceduri operationale

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice
din conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane

proceduri tehnice de executie


planuri de control, calitate, verificari si incercari
planul de asigurare a calitatii
lista formulare

Programul Calitatii este utilizat pentru a demonstra clientului cum se intentioneaza sa se respecte
conditiile pentru calitate in cadrul executiei contractului :

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica


pentru producerea energiei electrice din conversia energiei
solare,
n orasul Baile-Herculane
1.3. DEFINIII
Definiiile sunt menionate in Manualul Calitii ENERRAY ROMANIA S.R.L
1.3.1.
Planul Calitii ~ document care precizeaz practicile, resursele si succesiunea
activitilor specifice referitoare la calitate, relevante pentru o anumita lucrare sau construcie,
asigurnd interfeele dintre persoanele juridice si fizice implicate in conceperea, realizarea si dup
caz exploatarea construciei.

Contract ~ nelegerea scrisa si celelalte documente contractuale, angajamente juridice,


convenite intre unitatea executanta a lucrarilor / serviciilor si unitatea beneficiara in care se specifica
cerinele ce trebuie ndeplinite pentru ncheierea cu succes a lucrrii

Documente interne ~ proceduri, instruciuni proprii

Documente externe ~ Documentaie tehnica de referina (proiect, planuri, caiete de


sarcini, dispoziii de antier), normative, standarde, specificaii tehnice aplicabile

Procedura ~ mod specificat de efectuare a unei activiti

Proces ~ ansamblu de resurse si activiti interdependente care transforma datele de


intrare in date de ieire

Produs ~ rezultat al activitilor sau proceselor

Sistemul calitatii ~ structuri organizatorice, proceduri, procese si resurse necesare


pentru implementarea managementului calitatii.

1.4. DOCUMENTE DE REFERINTA

utilizare

MCMS - manual calitate revizia in vigoare.


SR EN ISO 9001:2008 - "Sisteme de management al calitatii"
Legea calitatii-10/95
HG 766/97- Regulamente privind calitatea in constructii
SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management al mediului Cerinte cu ghid de
O.U.G nr.195 / 2005 privind protectia mediului ; cerinte legale si alte cerinte

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice
din conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane

SR EN ISO 10013/2003 Managementul calitatii. Ghid pentru manualul calitatii si


planul calitatii

1.5. DESCRIEREA DOCUMENTELOR SISTEMULUI CALITATII PRIN CARE ESTE


CONCRETIZAT PROGRAMUL CALITATII

1.5.1. Manualul calitatii, este intocmit in baza SR EN ISO 9001:2008 continand:

Politica in domeniul calitatii,

Declaratia de viziune in domeniul calitatii,

Descrierea structurilor organizatorice, a responsabilitatilor si a autoritatilor,

Descrierea elementelor sistemului cu referire la descrierea fiecarei proceduri,

Interactiunea proceselor,

calitatii .

Mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului si a performantelor in domeniul

Manualul se difuzeaza in exteriorul unitatii prin copii necontrolate. La prezentul program al calitatii
este anexata numai Politica in domeniul calitatii si declaratia de viziune.
1.5.2. Procedurile de Sistem PS
1.5.3. Procedurile Administrative PA: detaliaza conditiile referitoare la calitate.
1.5.4. Procedurile Tehnice de Executie PTE - se pun la dispozitia reprezentantului clientului
numai cele referitoare la lucrarea contractata
1.5.5. Plan Control Calitate Verificari si Incercari (PCCVI) specific categoriilor de lucrari este
anexat prezentului program.
1.5.6. Planul Calitatii - este inclus in prezentul program
1.5.7. Inregistrari - toate inregistrarile referitoare la calitate se pun la dispozitia clientului numai la
cererea acestuia
1.6. CERINTELE SISTEMULUI CALITATII APLICABILE LA LUCRARE
Responsabilitatea managementului

Conducerea societatii stabileste prin decizie, repartizarea pe lucrari a responsabililor


tehnici cu executia, atestati MLPTL si personalul tehnic de executie pentru coordonarea lucrarii.

Vizeaza programul de controlul calitatii pe lucrare

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice
din conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane

Asigura resursele de instruirea personalului,


Asigura transportul personalului la lucrare si conditii in organizarea de santier,
Analizeaza si rezolva reclamatiile clientilor,
Dispune realizarea in termen a neconformitatilor si ia masuri preventive
Aigura ca prevederile Programului calitatii sunt implementate.
Analizeaza periodic sistemul calitatii,

1.6.1.

Structura organizatorica
Structura organizatorica a societatii este detaliata in ROI si nu se pune la dispozitia
clientului
Structrura organizatorica pentru lucrare este urmatoarea:

Sef Santier

Sef Santier Adjunct

Responsabil Tehnic cu Executia

Responsabil cu Controlul Tehnic de Calitate in constructii

Coordonator lucrari topografice

Productie, Planificare, Decontare

Mecanizare, Transport

Lucrator desemnat privind SSM

Echipe personal calificat pe meserii

1.7. SISTEMUL CALITATII


1.7.1.
Sistemul calitatii se aplica tuturor activitatilor legate de calitatea lucrarilor.Sistemul
cuprinde toate fazele de identificare initiala pina la satisfacerea cerintelor si asteptarilor clientului
Fazele si activitatile includ urmatoarele elemente:

procurare
planificare si dezvoltarea proceselor,
masurarea, controlul si reglarea proceselor de productie,
mentinerea proceselor,
inspectie, incercare si examinare
depozitare

1.7.2.

Documentele sistemului management calitate existente in societate sint:

Manualul calitatii MCMS


Proceduri de sistem cod PS
Proceduri administrative PA
Proceduri tehnice de executie - PTE
Lista formulare
Inregistrarile calitatii

1.7.3. Controlul documentelor

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice
din conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane

1.3.1.
ENERRAY ROMANIA S.R.L, tine sub control documentele calitatii prin inregistrari
documentate conform procedurii de sistem PS-02 CONTROLUL DOCUMENTELOR .
1.7.4. Controlul inregistrarlor
1.3.2.
ENERRAY ROMANIA S.R.L are stabilit un mod de mentinere si eliminaare a
inregistrarlor astfel incit inregistrarile ramin lizibile, usor identificabile si regasibile pe toata durata
de pastrare in organizatie. Procedura aplicabila este PS-03 CONTROLUL INREGISTRARILOR
1.7.5. ABORDARE BAZATA PE PROCES - ORIENTARE CATRE CLIENT
1.7.5.1. Abordarea bazata pe proces , in cadrul sistemului de management al calitatii al societatii
are rolul bine definit, pentru importanta intelegerii si satisfacerii cerintelor; definirea cerintelor
clientilor fiind date importante ca elemente de intrare in procese. Monitorizarea satisfactiei
clientului conduce la evaluarea informatiilor referitoare la perceptia clientului asupra faptului ca
organizatia i-a satisfacut cerintele si asteptarile sale referitoare la produs.
1.7.5.2. In organizatie, activitatile si resursele aferente sint conduse ca un proces; deciziile se
bazeaza pe analiza datelor si informatiilor iar identificarea, intelegerea si conducerea proceselor
sint corelate ca un sistem, astfel incit datele de iesire dintr-un proces constituie date de intrare in
alt proces.
1.7. 5.3. Metodologa care adauga valoare proceselor este urmatoarea : Se stabilesc obiectivele si
procesele necesare obtinerii rezultatelor in concordanta cu cerintele clientului si poltica
organizatiei, indicatorii de performata pe care societatea si ia mpus pentru fiecare obiectiv si
proces

Se identifica datele de intrare ;se aloca resursele ;se identifica valoarea adaugata de
proces , se identifica datele de iesire-(implementare proces).
1.7.5.4.Se monitorizeaza si masoara procesul fata de cerinte, indicatorii de performanta si poltica
.
1.7.5.5.Luarea masurilor ce se impun.
1.7.5.6.Se iau masuri de imbunatatire continua cu pasi mici, a performantelor
proceselor.
1.7.5.7. Se masora satisfactia clientilor.
1.7.5.8. Se calculeaza eficienta proceselor si eficacitatea societatii, anual
1.8. IDENTIFICAREA PROCESELOR.
Tipuri de procese din organizatie:
1.8.1 Procese conducatoare :

Sistemul de management al calitatii

Responsabilitatea managementului

Managementul resurselor

Audituri interne

Actiuni corective

produselor si

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice
din conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane

Actiuni preventive
Imbunatatire continua

1.8.2 Procese principale

Realizarea produsului / lucrarilor

Analiza contractului, relatia cu clientul

Controlul proceselor si furnizarii serviciului

Monitorizarea si masurarea proceselor si produsului

Controlul produsului neconform


1.8.3. Procese de sustinere

Aprovizionare

Controlul proprietatii clientului

Logistica / infrastructura.

DMM -mentenanta

Controlul dispozitivelor de monitorizare / masurare

Constientizare si instruire a personalului

1.9. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI


1.9.1. Angajamentul managementului - politica in domeniul calitatii
Poltica si obiectivele in domeniul calitatii sint aprobate de Managementul la varf care isi asuma
responsabilitatea in intregime pentru implementarea , conducerea si dezvoltarea sistemului
management al calitatii in organizatie. Declaratia de viziune poltica si definirea obiectivelor, in
domeniul calitatii constituie baza planurilor de orientare si metodologa pentru toate activitatile
legate de calitate si se adreseaza tuturor partilor interesate ; clienti, furnizori, actionari angajati,
creditori si autoritati.
Cunoasterea politicii in domeniul calitatii de catre toti angajatii este asigurata de reprezentantul
managementului pentru probleme de calitate si de catre responsabilul calitate .
1.9.2. Planificarea obiectivelor calitatii, inclusiv cele referitoare la produs sint stabilite
pentru functiile inplicate in ROI si fisele postului, programul de repartizare a obiectivelor
calitatii pe functii relevante.
1.9.3. Masurarea indeplinirii obiectivelor la termenele stabilite se face prin audituri
interne, externe, in timpul analizelor efectuate de management si prin masurarea gradului de
satisfactie a clientilor
1.9.4. RESPONSABILITATE, AUTORITATE SI COMUNICARE
Managementul la varf a delegat un reprezentant pentru a se asigura ca procesele necesare sistemului
de management al calitatii sint stabilite, implementate si mentinute, imbunatatite continuu.
Reprezentantul managementului pentru calitate , raspunde de:

mentinerea conditiilor de certificare functionarea si imbunatatire continua a SMC

analiza, raportari, periodice asupra functionarii sistemului,

asigurarea in cadrul organizatiei de constientizarea cerintelor clientului,

asigura legaturi cu parti externe, referitoare la SMC


Comunicare interna

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice
din conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane

In cadrul organizatiei comunicarea interna este realizata conform procedurii PA-09 "COMUNICARE
INTERNA "Comunicarea interna se realizeaza prin decizii, fise post, ROI, sedinte, comunicare
directa intre functii.
1.10. ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT- PS-01
1.10.1. Analiza SMC la nivel de societate este o responsabilitate importanta a managementului
deaorece cu ocazia efectuarii unei asemenea analize, managementul este in masura sa constientizeze
rezultatele politicii in domeniul calitatii, sa evalueze eventualele deviatii ale sistemului, sa decida
luarea masurilor corective generale sau sa reorienteze poltica in domeniul calitatii si obiectivele sale
si sa adopte metodele pentru a le atinge.
1.10.2. La baza analizei calitatii stau toate rezultatele si informatiile, ca date de intrare, privind :

rapoartele de audit intern si extern


rapoartele de neconformitate
reclamatiile de la clienti
rapoartele privind aplicarea masurilor corective si preventive
performanta proceselor si conformitatea produsului
actiuni de urmarire de la analizele anterioare efectate de management
schimbari care ar putea sa influienteze sistemul de management al calitatii
recomandari pentru imbunatatire
alte documente
raportul anual de asigurarea si controlul calitatii
date despre furnizori
urmarirea actiunilor de la analizelele precedente

1.10.3.Datele de iesire a analizelor sunt sub forma de decizii, procese verbale de analiza, alte
documente sau actiuni care cuprind date referitoare la:

modul de rezolvare a neconformitatilor, termene, responsabilitati,

imbunatatirea eficacitatii SMC

imbunatatirea produsului in raport cu cerintele clientilor sau cu standarde superioare


cerintelor

necesitatea de resurese sau instruire


Rezultatele analizei efectuate sunt documentate in procesul verbal de analiza efectuata de
management, aferent procedurii de sistem PS-01 Analiza efectuata de management .
1.11. MANAGEMENTUL RESURSELOR
1.11.1. Asigurarea resurselor
Organizatia asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor prin personal propriu calificat atestat,
autorizat si certificat.

1.12. SATISFACTIA CLIENTULUI

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice
din conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane

Societatea monitorizeaza informatiile cu privire la perceptia clientului asupra satisfacerii cerinelor si


asteptarilor sale. Masurarea se face conform Comunicarea cu clientul cod PS-05 si procedurii
administrative PA-07 Informatii privind satisfactia clientilor si Controlul produsului neconform
PS-07.
1.13. AUDIT INTERN
Societatea, prin personal certificat efectueaza audituri interne de sistem si proces la intervale
planifcate, pentru a determina daca sistemul de management al calitatii este conform cu modaltatile
planificate ,cu cerintele SR EN ISO 9001/2008 si este mentinut in mod eficace. Modul de desfasurare
al procesului este descris in procedura de sistem cod PS-06.
1.14. MONITORIZAREA SI MASURAREA PROCESELOR
Societatea aplica metode adecvate fata de specificul activitatii sale si cerinte pentru aplicarea
masurarii proceselor SMC. In urma acestor monitorizari si masurari se emit corecti / actiuni
corective, se stabilesc resursele, factorii care rezolva si in special cauzele profunde care au determinat
neconformitatile. Modul de desfasurare al procesului este descris in procedura operationala
Controlul si analiza datelor cod PS-08.

1.15. MONITORIZAREA SI MASURAREA PRODUSULUI


Societatea monitorizeaza si masoara caracteristicile produsului in etapele corespunzatoare ale
procesului de realizare , in conformitate cu planurile de control calitate verificari si incercari
1.16. CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM
Organizatia intreprinde actiuni astfel incat se asegura ca produsul care nu este conform cu cerintele
este identificat si tinut sub control astfel incat se previne livrarea sau utilizarea acestuia neintentionata.
Modul de desfasurare al procesului este descris in procedura de sistem Controlul produsului
neconform PS-07 .
1.17. ANALIZA DATELOR
Organizatia colecteaza si analizeaza date din activitatiile de monitorizare si masurare pentru a controla
si demonstra adecvarea si eficacitatea SMC. Modul de desfasurare al procesului este descris in
procedura de sistem Controlul si analiza datelor PS-08
1.18. ACTIUNI CORECTIVE / ACTIUNI PREVENTIVE
Organizatia actioneaza pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor in scopul de a preveni reaparitia
acestora. Se implementeaza actiuni si resurse pentru a elimina cauzele neconformitatilor potentiale .
Modul de desfasurare al proceselor este descris in procedura de sistem PS 09 Actiuni corective si
preventive.

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice
din conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane

Planul de Asigurare a Calitatii in Constructii:


Pentru :

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala


fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din
conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane
1.20.IDENTIFICAREA PARTILOR IMPLICATE IN REALIZAREA
1.20.1.

CONTRACTULUI

Elaborarea, Verificarea, Avizarea si Aprobarea PACC


Beneficiar:

ORASUL BAILE HERCULANE (PRIMARIA


BAILE HERCULANE)

Proiectant:
ENERRAY S.P.A

Executant:
ENERRAY ROMANIA S.R.L

Intocmit PACC la data de:


Nume:
Prenume:
Functia:
Nume:
Prenume:
Functia:
Verificat PACC la data de:
Nume:
Prenume:
Functia:

Denumire Proiect / Santier:


Proiectare si executie pentru obiectivul de
investitii Centrala fotovoltaica pentru
producerea energiei electrice din conversia
energiei solare,

RMI
Avizat PACC la data de:

Director
Aprobat PACC la data de:

Nume:
Prenume:
Functia:

Director TEHNIC

n orasul Baile-Herculane
1.20.2.

Cod
sau
nr.

Completari si Modificari ale PACC

Data

Cap./
Pct./
Pag.

Coninutul completrii
sau al modificrii

Semntura
Beneficiar

Proiectant

Executan
t

Respons
abil cu
meniner
ea PACC

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice
din conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane

1.20.3.

Lista de Difuzare

Nr.
crt.

Destinatar
nume, prenume

Exempla Revizia
r

Ediia

Data

Semntura

Observaii

1
2
..
..
n
1.20.4.

Identificarea Partilor Contractante

1.20.4.1.

Obiectul Contractului de Proiectare si Executie de Lucrari:

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala


fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din conversia
energiei solare, n orasul Baile-Herculane

Descrierea lucrarii

SECTIUNEA 1
INFORMATII GENERALE
DATE GENERALE
1.1 Date despre amplasamentul lucrarilor
Amplasament:
Investiia este amplasat n Romnia, aezat din punct de vedere geografic n SV rii, n
SE judeului Caras - Severin, pe domeniul public - teritoriul administrativ al oraului
Bile Herculane, pe amplasamentul actual al podului pietonal (pod Piaa Veche ce asigura
legtura dintre strada Castanilor -mal stng i strada Izvorului - mal drept.
Topografia:
Ca poziie geografic, oraul Bile-Herculane este situat n partea de SE a judeului Cara
- Severin (n regiunea istoric Banat), la extremitatea vestic a Carpailor Meridionali, fiind
nvecinat cu Munii Mehedini la vest i cu Munii Cernei la est i localizat n Valea Cernei,
pe ambele maluri ale rului, aproape de locul unde acesta se ntlnete cu rul Belareca, la o
distan de circa 18 km n amonte de vrsarea Cernei n fluviul Dunre.
Staiunea este situat n partea de sud-vest a Romniei, la o altitudine de 168 m, la 8 km distana de
grania cu judeul Mehedini i doar 25 de km de frontiera cu Serbia.

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice
din conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane

Staiune milenar menionat sub denumirea Ad aguas Herculis sacras ad Mediam.


Factori
naturali:
climat
de
depresiune
intramontana,
cu
influene
submediteraneene, sedativ-indiferent; ape minerale izotermale i hipertermale (38-60C), slab
radioactive, hipotone, cu diferite compoziii chimice:

sulfuroase, clorurate, caldee, sodice

clorurate, sodice, caldee

oligominerale
Situaia actuala
Situaia actuala este urmtoarea:

terenul pe care se realizeaz investiia este liber de orice sarcini;

exista legislaie favorabila in domeniul proieciei mediului si sunt asigurate surse de finanare
speciale pentru astfel de investiii;

Instituiile care urmeaza a beneficia de aceasta investiie se afla in localitatea Baile Herculane,
judeul Caras Severin;

in momentul de fata iluminatul public cat si cldirile administrative ale localitatii Baile
Herculane sunt conectate ia reeaua electrica existenta in zona;

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din
conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din
conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane

1
1.1

CERINTE PRIVIND DOCUMENTELE ANTREPRENORULUI


ASIGURAREA CALITATII/SISTEMUL DE CONTROL AL CALITATII

Pe parcursul derularii Contractului, Antreprenorul trebuie sa implementeze si sa mentina in functionare un


Sistem de Asigurare a Calitatii (SAC) detaliat si complet. Acest SAC va cuprinde minim urmatoarele
sectiuni:

Plan de Asigurarea Calitatii (PAC)

Plan de Control (PC)

1.1.1 Plan de Asigurarea Calitatii (PAC)


PAC-ul va acoperi minim urmatoarele aspect legate de organizarea managementului si personalul
Antreprenorului pentru proiect, planul de management si organizarea asigurarii calitatii:

Managementul documentelor.

Managementul achizitiilor.

Managementul Subcontractorilor si furnizorilor si cerintele catre SAC-ul acestora.

Controlul materialelor si manoperei, solutionarea defectelor si nepotrivirilor de material,


proceduri pentru remediere, etc.

Gestionarea devierilor, suplimentarilor sau variatiilor de la documentele contractuale.

Sistemul de management al documentatiei de executie trebuie sa includa subcontractorii si


furnizorii sai, si trebuie sa precizeze: - Cum este asigurat faptul ca numai documente aprobate
sunt folosite pentru executie; - Metoda de inregistrare a variatiilor si amendamentelor la
documentatie.

Planul de control initial propus de Antreprenor care descrie activitati de control critice bazate
pe Documentatia de Atribuire precum si contributia proprie a Antreprenorului fata de executie
lucrarilor.
Persoana responsabil pentru SAC Antreprenorului trebuie sa fie autorizata i calificata s ia decizii
privind problemele de asigurare a calitii, iar legatura si modul de comunicare cu SAC general al
companiei Antreprenorului trebuie s fie clar indicate. Persoanele care efectueaz controlul calitii i de
testare trebuie s fie independente de cele care executa sau supravegheaza lucrrile.
1.1.2 Planul de Control (PC)
Antreprenorul trebuie sa supuna aprobarii Inginerului Planul de Control detaliat cu toate masurile de
asigurare a calitatii propuse pentru toate categoriile de lucrari ce fac parte din contract. PC trebuie predat
cu cel putin o saptamana inainte de inceperea lucrarilor sau a unei sectiuni de lucrari aprobate.
PC trebuie sa includa atat verificarile specificate in contract cat si orice alte verificari normale sau special
pe care Antreprenorul le considera necesare pentru asigurarea calitatii executiei lucrarilor.
PC trebuie sa descrie pentru fiecare activitate de verificare si control tipul, metoda, domeniul,
timpul/frecventa, criteriul de aprobare, documentatia si persoana reponsabila de indeplinierea activitatii.
Daca Inginerul nu aproba PC predate, atunci PC trebuie revizuit pentru o noua aprobare. Modificarile
pentru asigurarea calitatii nu vor afecta termenele de finalizare a lucrarilor sau valoarea lucrarilor.

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din
conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane

1.1.3

Documentele Antreprenorului

Antreprenorul are obligatia realizarii documentelor descrise in continuare si a arhivarii acestora


corespunzator sistemului de calitate propus.
1.1.4 Evidenta arhivei pe durata executiei lucrarilor
Toate activitatile de control specificate in Planul de Control trebuie sa fie documentate.
Planul de Control si a orice alte documente referitoare la SAC trebuie sa fie pastrate si intretinute de
Antreprenor in Manualul Calitatii
Pe baza PAC si PC, Antreprenorul trebuie sa pregateasca formele necesare pentru inregistrare, jurnale si
liste de control etc., inaintea inceperii lucrarilor.
Toata documentatia trebuie sa fie elaborata cu coduri de identificare, data si semnatura persoanei
responsabile pentru documentatia respectiva. Sistemul de identificare trebuie sa cuprinda minimum: numele proiectului; - codul activitatii asa cum este definit in PC; - data si locul activitatii de control.
Toate documentele originale trebuie introduse intr-un dosar de control in Manualul Calitatii, care trebuie
pastrat si intretinut de catre Antreprenor la locul desfasurarii lucrarilor pe toata perioada lucrarilor. In plus,
Dosarul de Control trebuie introdus, de asemenea, in orice alte documente relevante de calitate.
Inginerul trebuie sa aiba oricand acces deplin la Dosarul de Control.
Masuri de diminuare a impactului pentru factorul SOL
Se va evita amplasarea directa pe sol a materialelor de constructie. Suprafetele destinate depozitarii de
materiale de constructie, de recipienti goliti si depozitarii deseurilor vor fi impermeabilizate in prealabil
se vor folosi: folie de polietilena, platforme de beton existente, dar si containere de mare capacitate pentru
depozitarea de materiale de constructii si de deseuri din constructii si demolari .
Se va asigura organizarea functionala a incintelor organizarilor de santier, astfel incat desfasurarea
activitatii sa se limiteze la spatiile proiectate, in functie de specific (depozitare, spatii manevra etc.).
Stratul de sol vegetal va fi indepartat cu grija si depozitat in gramezi separate si va fi reinstalat dupa
reumplerea sapaturii, pentru a face posibila refacerea vegetatiei.
Antreprenorul va aplica proceduri si va asigura implementarea masurilor de protectie a solului impotriva
eventualelor contaminari accidentale.
Masuri de diminuare a impactului pentru factorul APA
Deseurile solide, combustibilii sau uleiurile nu se vor deversa in cursurile de apa. Se recomanda colectarea
selectiva a acestora si evacuarea de pe amplasament in vederea valorificarii/eliminarii prin firme
autorizate.
ENERRAY ROMANIA S.R.L va lua masurile necesare pentru managementul apelor pluviale si a apelor de

epuisment de comun acord cu Beneficiarul si Autoritatile de Mediu. Inainte de descarcarea acestor ape in
alte cursuri de apa, trebuie obtinut acordul autoritatilor competente.
Alimentarea cu combustibil al echipamentelor mobile trebuie facuta pe o suprafata impermeabila inafara
cursurilor de apa. Pompele de motorina trebuie inspectate periodic pentru a preintampina scurgeri de
combustibil.

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din
conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane

Masuri de diminuare a impactului pentru factorul AER


ENERRAY ROMANIA S.R.L va implementa un plan de control al poluarii aerului pentru limitarea eliminarii

in atmosfera a factorilor poluanti cum ar fi de exemplu praful rezultat din lucrarile de terasamente.
Masuri de diminuare a zgomotului si vibratiilor
ENERRAY ROMANIA S.R.L va lua toate masurile pentru minimizarea zgomotului si vibratiilor rezultate in

timpul lucrarilor. Astfel de masuri trebuie sa includa dar nu sunt limitate la:
Toate echipamentele trebuie sa functioneze conform indicatiilor producatorului si sa fie dotate cu tobe de
esapament adecvate.
Echipamentele fixe producatoare de zgomot trebuie mentinute acoperite cu carcase antifonice.
Echipamentele cu functionare intermitenta trebuie oprite pe durata in care nu sunt utilizate.
In plus, Antreprenorul trebuie sa ia in considerare acolo unde este necesar, urmatoarele masuri de reducere
a zgomotului:
Utilizarea de ecrane de protectie
Utilizarea de incinte antifonice pentru danumite echipamente fixe
Amplasarea depozitelor de materiale in asa fel incat sa creeze ecrane de protectie.
Orientarea echipamentelor care produc zgomot in directia in care deranjul vecinilor sa fie minim.
Se va respecta programul de lucru, respectandu-se zilele libere oficiale. Efectuarea de lucrari in afara
accestui program va fi aprobat de catre Consultantul de Supervizare..
Gestionarea deseurilor generate pe amplasament in perioada de executie
In etapa de constructie vor rezulta cantitati semnificative de deseuri comparativ cu etapa de exploatare, in
special in timpul lucrarilor de dezafectare si demolare a obiectelor existente. Vor fi generate urmatoarele
tipuri de deseuri:
o deseuri cu componente vegetale rezultate din defrisarea arborilor si arbustilor de pe traseul
conductelor;
o spartura de asfalt;
o pamant de excavatie excedentar;
o deseuri rezultate din demolarea si reabilitarea constructiilor: deseuri lemn, deseuri zidarie,
beton etc.
In planul de managementul mediului pe durata executiei lucrarilor, ENERRAY ROMANIA S.R.L va include
si un plan complet de gestionare a deseurilor, care va contine:
o inventarul tipurilor si cantitatilor de deseuri ce vor fi produse, inclusiv clasa lor de
periculozitate;
o evaluarea oportunitatilor de reducere a generarii de deseuri solide, in special a tipurilor de
deseuri periculoase sau toxice;
o determinarea modalitatii si a responsabililor pentru implementarea masurilor de gestionare a
deseurilor.
Vor fi incluse, de asemenea, urmatoarele masuri fr a se limita la:

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din
conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane

(a) Eventualele deseuri impurificate de lubrifianti si alte substante contaminante vor fi curatate inainte
de a fi predate unor firme autorizate in vederea reciclarii/valorificarii.
(b) Depozitarea deseurilor se va face in spatii autorizate pentru aceasta.
(c) Pamantul de excavatie va fi refolosit pe cat posibil ca material de umplutura. Solul contaminat va fi
considerat deseu si va fi inlaturat in consecinta, la un depozit de deseuri periculoase. Surplusul de
pamant va fi depozitat in spatii aprobate de primarie. Stratul de sol vegetal va fi indepartat si
depozitat in gramezi separate si va fi redistribuit dupa reumplerea santurilor.
(d) Depozitarea provizorie a materialelor pe amplasament se va realiza numai pe folii de plastic
rezistente, astfel incat sa se reduca riscul poluarii solurilor si a apei freatice.
(e) Antreprenorul va asigura degajarea de orice resturi de materiale de constructie sau deseuri de pe
traseul lucrarilor, la sfarsitul acestora si refacerea atenta a tuturor zonelor verzi afectate pe
parcursul lucrarilor.
Planul de Securitate si Sanatate
ENERRAY ROMANIA S.R.L va pregati un Plan de Securitate si Sanatate inainte de inceprea oricarei
activitati de constructie in conformitate cu Programul de Executie. Planul de Securitate si Sanatate va
include, fara a se limita la:
a) Evaluarea riscurilor aferente constructiei si prevederea masurilor de control;
b) Organizarea si gestionarea implementarii planului;
c) Cerintele de siguranta corespunzatoare;
d) Masuri de asistenta sociala, de prim ajutor si sanitare pentru personalul afectat.
Metodologia adoptata de Antreprenor pentru proiectarea lucrarilor va elimina sau reduce riscurile care ar
putea aparea in timpul constructiei sau ulterior in timpul operarii si intretinerii. Antreprenorul va
demonstra ca acest lucru a fost realizat, prin elaborarea unei analize de risc care va fi elaborata si
structurata corespunzator.
Antreprenorul nu va avea acces in Santier inainte ca Inginerul sa fi aprobat Planul de Securitate si
Sanatate.
TRAFICUL
ENERRAY ROMANIA S.R.L va intocmi Planul de Management al Traficului respectand legile
nationale si codul rutier in vigoare din Romania.
Pe toata desfasurarea Contractului, ENERRAY ROMANIA S.R.L va coopera cu Autoritatile
drumurilor publice si cu Politia privind lucrarile, accesul pe orice drum principal sau pe orice autostrada.
Antreprenorul va informa Inginerul despre orice cerinta sau aranjamente facute cu Autoritatile drumurilor
publice i cu Politia.
ENERRAY ROMANIA S.R.L va pregati si va supune aprobarii un Plan de Management al traficului
care va tine cont de urmatoarele cerinte:
(a) Sa respecte legile nationale si codul rutier in vigoare
(b) Inainte de inceperea oricarei lucrari care afecteaza folosirea drumurilor principale, propunerea
referitoare la conditiile de lucru al Antreprenorul trebuie supusa aprobarii scrise din partea
Consultantului de supervizare, a Autoritatilor drumurilor publice si Politiei.

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din
conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane

(c) Acolo unde este necesara devierea temporara a oricarui trotuar sau drum public, Antreprenorul
furniza si va mentine o alternativa, acceptata de catre Consultantul de supervizare, care va trebui sa
fie operationala inainte de orice interferenta cu un drum existent.
(d) Unde sunt necesare rampe, acestea vor fi furnizate si mentinute la un standard adecvat in ceea ce
priveste toate categoriile de trafic sau pietonii care vor sa le foloseasca. Antreprenorul va fi
responsabil de inchiderea, devierea drumurilor si semnalizarea acestora.
(e) Antreprenorul trebuie sa mentina o ruta de acces pentru vehiculele de urgenta pe toate proprietatiile
si la orice ora.
(f) Cand traficul nu poate fi evitat Antreprenorul trebuie sa asigure un sistem de control al traficului
acceptate de catre Consultantul de supervizare si Autoritatiile Politiei.
(g) Inainte de a ncepe orice lucrare, Antreprenorul va asigura toate drumurile de acces i va efectua
orice lucrri suplimentare necesare pentru a asigura accesul liber pentru situaii de urgen,
stingerea incendiilor sau vehiculelor de poliie.
(h) Antreprenorul va menine n mod corespunztor drumurile de acces, astfel nct s asigure accesul
liber i n condiii de siguran a vehiculelor de urgen la orice locaie de pe santier si va intocmi
in acest sens un desen in care sa indice toate aranjamentele privind managementul traficului.

DOCUMENTATIA UTILIZATA PENTRU EXECUTIE

Proiect caiete de sarcini, memorii tehnice, piese desenate, programul de control al statului in
faze determinante

Normative aplicabile functie de tipul lucrarilor

Legislatia in vigoare

Instructiuni proprii SSM, SU

proceduri tehnice de executie si control

Standarde / agremente tehnice de produse aplicabile

program de management de mediu, plan de urgenta si capacitatea de raspuns

plan de sanatatea si securitatea muncii


Inregistrari ale calitii i documente emise in timpul executiei:
Nr crt
Denumire document
(acte de atestarea calitatii lucrarilor)
Data elaborarii
Elaborator
1. Proces verbal de predarea primirea
Inaintea inceperii executiei B
amplasamentului
2 Proces verbal de trasarea lucrarilor
Inaintea inceperii executiei B/C/P
3

Inaintea inceperii executiei B/C/P


Documente elaborate in urma executarii
sondajelor de teren (cind este cazul)-determinari
de laborator preliminare
B/C(P+I)
Procese Verbale de receptie a lucrarilor care devin In
timpul executiei,
ascunse pentru toate categoriile de lucrari
Inainte de a trece la faza
urmatoare

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din
conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane

Dupa executie /primirea


Procese Verbale de prelevare probe
si inaintea
Buletine de determinari de laborator pentru lucrari produselor
introducerii lor in opera
si produse

C+L

Probe de etanseitate si presiune pentru instalatii


utilitare (apa,canalizare, electrice)

Premergatoare izolarii

Buletine de verificarea lucrarilor, produselor

In
timpul
executiei
lucrarilor

C+L+B(I+P)
Laborator
PRAM
C+L

Certificate / declaratii de conformitate pentru


produsele introduse in opera

In
timpul
executiei lucrarilor

Dispozitii de Santier

P+B

10

Proces Verbal proba de presiune si etanseitate


conducte apa

In
timpul
executiei
lucrarilor
La
finalizare executie

B+C+P

11

Dupa probele de casa

B+C+P

La

terminarea lucrarilor

P+B+C +i

Pe

parcursul executiei

15

Proces Verbal lucrari ascunse executie racorduri la


retele de apa
Proba de functionare finala a instalatiei de
alimentare cu apa
Proces Verbal montaj cabluri electrice si circuite
electrice ( verificare distante fata de alte categorii
de instalatii)
Proces Verbal receptie proba de functionare 72 de
ore si PIF
Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor

La
terminarea executiei , P+B+C comisie
dupa probele preliminare
La
terminarea lucrarilor P+B+C comisie

16

Proces Verbal de receptie finala

Dupa perioada de garantie

12.
13.

14.

P+B+C

B+C 1 comisie

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din
conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane

DOCUMENTELE SISTEMULUI CALITATII

NR.
CRT.

DENUMIREA
DOCUMENTULUI

COD DOCUMENT

MCMS

Planul de management de mediu

4
5
7
8
9
10

Planul de management H&S


Managementul calitatii
PA Proceduri administrative
PS Proceduri de sistem
PTE Proceduri tehnice de executie
Formulare de inregistrari ale calitatii

EDIIA /
REVIZIA /
AN

Manualul
calitatii,
mediului, sanatatii si
securitatii ocupationale
Planul de management
de mediu

1.24.1. APROVIZIONAREA
1.24.1.1 Lista furnizorilor acceptati de ENERRAY ROMANIA S.R.L, pentru principalele materiale,
echipamente i utilaje:
1.24.1.2 Controlul materialelor: la aprovizionare i inainte de utilizare

Se va face conform legislatiei romanesti specifice romanesti in vigoare

1.24.2. LISTA PRODUSELOR FURNIZATE DE CLIENT (cand este cazul)


Inainte de comandarea materialelor si utilajelor pentru orice fel de lucrari, antreprenorul va obtine
aprobarea proiectantului pentru numele furnizorului sau producatorului propus, o specificare a materialelor
si detalii ale locului de provenienta sau fabricatie. La cererea proiectantului, antreprenorul ii va da acestuia
o copie a oricarei astfel de comenzi.
Beneficiarul isi rezerva dreptul de a vizita fabricile, atelierele si echipamentele producatorilor.
Toate materialele folosite in lucrari trebuie sa fie noi, afara de cazul in care materialele vechi sau refacute
sunt in mod expres permise de proiectant.
Pentru Materialele care nu sunt facute in conformitate cu standardele romanesti, va fi obtinut un
"Agrement Tehnic" in conformitate cu "Normele pentru agrement tehnic pentru produsele si echipamentele
folosite in constructii", publicate in Monitorul Oficial ca HG 392/1994.

1.24.3. IDENTIFICAREA I TRASABILITATEA PRODUSULUI


Se asigura prin ntocmirea urmtoarelor documente:

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din
conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane

proces verbal de recepie calitativa pentru produsul respectiv (ce conine elementele de
identificare)

Certificate de Calitate

Certificat de conformitate

Declaraie de conformitate

Agrement tehnic

NIR

Nota de transfer

Bon consum

1.24.3. CONTROL IN PROCES


Este mentionat n PCCVI-ul aferent fiecarei proceduri tehnice de excutie (PTE) necesara executiei lucrarii.
1.24.4. PLAN DE INSPECII
Se ataseaza Programul de faze determinante avizat de ISC teritorial
1.24.5. STADIUL INSPECIILOR I NCERCRILOR
Are la baza Programul de control stabilit de proiectant, semnat de constructor, consultanta si avizat de
ISC teritorial in documentatia de executie.
1.24.6. TINEREA SUB CONTROL A PRODUSULUI NECONFORM
1.24.6.1. Manager de Proiect
1.24.6.2 Responsabil CQ

1.24.6.3 Responsabil tehnic cu execuia

RTE constructii civile


RTE lucrari tehnica edilitara
RTE drumuri si poduri
In cazul apariiei unor deficiente (neconformiti) constatate de ctre CQ, acestea vor fi nscrise in RNC,
cod formular 032. evidenta RNC-urilor pe lucrare va fi materializata in ,,Registrul de evidenta RNC-uri
1.24.7. ACIUNI CORECTIVE I PREVENTIVE

Aciunile corective pentru fiecare neconformitate nregistrata vor fi nscrise tot pe


formularul RNC cod 032

In cazul in care in urma unor audituri se deschid Rapoarte de Actiuni Corective (cod
formular 018) acestea se trateaza conform procedurilor PS-09 - Actiuni corective i preventive
1.24.8. MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE, CONSERVARE I LIVRARE
Condiiile pentru manipulare, depozitare, ambalare, conservare i livrare vor fi satisfcute conform
specificaiilor tehnice i procedurilor operaionale pe tipuri de produse (sau IL instructiuni de lucru).
1.24.9. CONTROLUL NREGISTRRILOR CALITII
nregistrrile privitoare la calitate vor fi predate la responsabilul cu ntocmirea Crii Tehnice a
Construciei, (vezi regulamentul de ntocmire a Crii Tehnice conform legislaiei n vigoare).
Toate nregistrrile se predau cu borderou.

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din
conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane

1.24.10. INSTRUIREA
Instruirea personalului se face conform PS-04.
Se ndosariaz dovezile efecturii instruirilor i anume:
a)
Procese verbale de instruire pentru personalul nou angajat (instruire tehnologica specifica
locului de munca i instruire pe probleme de asigurarea calitii)
b)
Procese verbale de instruire pentru instruirea personalului de execuie (instruire
tehnologica, pentru proceduri tehnica de execuie, instruciuni de lucru) lunar sau cnd apar modificri
in tehnologia de execuie.
c)
Procese verbale de instruire a personalului tehnic de supraveghere a execuiei lucrrilor
(maitrii, ingineri, sefi punct de lucru) pe linie profesionala i de asigurarea calitii.

1.24.11. RECEPTIA LUCRARII SI INTOCMIREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PENTRU


CARTEA TEHNICA
1.24.11.1 Recepia lucrrii (Conform HGR nr. 273)
Nr. crt.
RECEPTIA
RESPONSABILITATI
EXECUTANT

comunica data terminarii lucrarilor prevazute in


1
Receptia la
contract printr-un document scris, confirmat de investitor sau
Terminarea
reprezentantul acestuia;
lucrarilor

in cazul in care receptia se admite cu obiectii,


mentionate in procesul verbal de receptie, stabileste termene de
remediere a acestora impreuna cu investitorul

dupa executarea remedierilor, solicita in scris


investitorului anularea obiectiilor, pe fiecare observatie sau pe
obiecte (categorii de lucrari);

in termen de 20 de zile calendaristice de la data primirii


procesului verbal de receptie, amanare sau de respingere, poate
contesta anumite obiectii sau respingerea.
participa la receptia finala

pune la dispozitia comisiei documentul prin care


Receptia finala
obiectiile mentionate in Procesul verbal de receptie la terminarea
lucrarilor au fost remediate
1.24.11.2. Recepia lucrrii (Conform HGR nr. 51 )
La lucrarile de montaj utilaje i echipamente
Nr. crt.
1

RECEPTIA
Receptia la
Terminarea
lucrarilor

RESPONSABILITATI
EXECUTANT

comunica data terminarii lucrarilor prevazute in


contract printr-un document scris, confirmat de investitor sau
reprezentantul acestuia;

in cazul in care receptia se admite cu obiectii,


mentionate in procesul verbal de receptie, stabileste termene de
remediere a acestora impreuna cu investitorul

dupa executarea remedierilor, solicita in scris


investitorului anularea obiectiilor, pe fiecare observatie sau pe
obiecte (categorii de lucrari);

in termen de 20 de zile calendaristice de la data primirii

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din
conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane

procesului verbal de receptie, amanare sau de respingere, poate


contesta anumite obiectii sau respingerea.

comunica data terminarii lucrarilor prevazute in


Receptia punerii in contract printr-un document scris, confirmat de investitor sau
reprezentantul acestuia;
functiune

in cazul in care receptia se admite cu obiectii,


mentionate in procesul verbal de receptie, stabileste termene de
remediere a acestora impreuna cu investitorul

dupa executarea remedierilor, solicita in scris


investitorului anularea obiectiilor, pe fiecare observatie sau pe
obiecte (categorii de lucrari);

in termen de 20 de zile calendaristice de la data primirii


procesului verbal de receptie, aminare sau de respingere, poate
contesta anumite obiectii sau respingerea.

3
Receptia finala

participa la receptia finala

pune la dispozitia comisiei documentul prin care


obiectiile mentionate in Procesul verbal de receptie la terminarea
lucrarilor au fost remediate
participa la receptia definitiva

Receptia definitiva

1.24.11.3. INTOCMIREA SI PREDAREA DOCUMENTATIEI PRIVIND EXECUTIA CARTEA


TEHNICA (CONFORM HGR NR. 273 )
Documentatia tehnica privind executia (cap. B) va cuprinde:
a)
autorizatia de executare a constructiei
b)
procesul verbal de predare a amplasamentului si reperului de nivelment general
c)
inregistrarile de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul executiei lucrarilor,
precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice prin care se atesta calitatea
lucrarilor (rezultatul incercarilor efectuate, certificatele de calitate, condica de betoane, registrul proceselor
verbale de lucrari ascunse, notele de constatare ale organelor de control, registrul unic de comunicari si
dispozitii de santier, procesele verbale de probe specifice si speciale
d)
procesele verbale de receptie a terenului de fundare, a fundatiilor si structurii de rezistenta,
procesele verbale de admitere a fazelor determinante
e)
procesele verbale privind montarea instalatiilor de masurare prevazute prin proiectul de
urmarire speciala a constructiilor, daca este cazul, precum si consemnarea citirilor initiale de la care incep
masuratorile
f)
expertize tehnice, verificari in teren sau cercetari suplimentare efectuate in afara celor
prevazute de prescriptiile tehnice sau caietele de sarcini, rezultate ca necesare, ca urmare a unor accidente
tehnice produse in cursul executiei sau ca urmare a unor greseli de executie
g)
caietele de atasament, jurnalul principalelor evenimente (inundatii, cutremure, temperaturi
excesive, etc.)
Documentatia va fi predata investitorului sau reprezentantului acestuia cu borderou, la terminarea
lucrarilor prevazute in contract sau lunar daca este cerut de client (investitor).
Inregistrarile calitii se tin n dosare grupate pe capitole pana la predarea lor la client.

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din
conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane

1.24.11.4. DEFINITII PRIVIND TERMENII UTILIZATI

Receptia la terminarea lucrarilor = receptia efectuata la terminarea completa a lucrarilor unui


obiectiv industrial de investitii sau a unei instalatii sau utilaj independent care poate fi utilizat separat.

Receptia punerii in functiune = receptia efectuarii probelor tehnologice, a existentei


conditiilor pentru pentru exploatarea normala a instalatiilor si a utilajelor tehnologice, atfel incat sa se
asigure calitatea produselor si atingerea parametrilor proiectati.

Receptia finala = receptia efectuata dupa expirarea perioadei de garantie

Receptia definitiva = receptia indicatorilor tehnico economici aprobati pentru obiectivul


industrial care a parcurs perioada de garantie

Perioada de garantie = perioada de timp cuprinsa intre data receptiei de punere in


functiune si cea a receptiei definitive, a carei durata se stabileste prin contract, si, in cadrul careia,
antreprenorul sau furnizorul are obligatia inlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparute
datorita nerespectarii clauzelor, specificatiilor contractuale sau prevederilor reglementarilor

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din
conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane

QM PLANUL DE MANAGEMENT SI
ORGANIZAREA ASIGURARII CALITATII
Proiect :
Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala
fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din conversia
energiei solare,
n orasul Baile-Herculane
APROBAT
INTOCMIT
Functia
Nume/ Prenume
Nume/ Prenume
Functia
Semnatura

Director Tehnic VERIFICAT

Lucica Zainea
FABRIZIO CATENACCI
Responsabil Managementul
Sef serviciu ofertare
Calitatii
contractare

DATA
DATA
18.02.2015
18.02.2015

Semnatura

Cuvnt nainte
Sistemul de Management al Calitii (SMC) descris n cele ce urmeaz are la baz standardul ISO 9000 i
urmtoarele, n conformitate cu contractul ncheiat. n scopul acestui manual, client este considerat i BPS. SMC-ul
conine o parte comun, care prezint obiectivele generale ale SMC-ului i al organizaiei de proiect, ale crei
proceduri sunt stabilite, documentate, implementate i meninute pe durata tuturor fazelor de proiect. Amploarea
documentaiei sistemului de management al calitii poate varia de la etap la etap, n funcie de tipul de activiti
i de complexitatea proceselor i a interaciunilor dintre acestea, precum i n funcie de competenele personalului.
Partea comun este extins prin includerea unor planuri speciale de management al calitii proiectelor sau planuri
de calitate (PMP). n aceste documente sunt prezentate exemple de norme i proceduri speciale pentru activiti de
dimensiuni similare. Acestea au la baz partea comun de mai jos i se refer numai la chestiunile lor particulare.
Constituind o unitate logic, toate capitolele urmtoare includ integral toate domeniile Planului General de Calitate,
ca parte a propunerii tehnice, cu toate punctele i formularele specifice proiectului. MMC i PMC vor fi revizuite i
auditate pentru a asigura faptul c toi cei implicai sunt complet angajai, capabili de implementare i dedicai
acionrii eficiente. n plus, antreprenorul are intenia de a dispune un audituri externe obinnd astfel certificarea i
certificatul pentru acest antier i organizaia sa.

Domeniul de aplicare a managementului societatii este descris in Manualul integrat de


management al calitii, mediului, sntii i securitii muncii, pe scurt - MCMS 01, descrie

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din
conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane

Sistemul de Management Integrat al Calitii, Mediului, Sntii i Securitii Ocupationale


(SMICMS) n organizaie- cu referiri la procedurile SMC, SMM i SSO prezint:

politica n domeniul calitii, mediului, sntii i securitii ocupationale promovat


de management , prin care se garanteaz meninerea nivelului de calitate al produselor i
serviciilor furnizate, prevenirea polurii i asigurarea sntatii i securitatii ocupationale;

obiectivele, msurile tehnico-organizatorice, mijloacele, resursele i metodele


utilizate pentru a demonstra capabilitatea noastr de a furniza produse i servicii conforme cu
conditiile specificate de clienti i de a preveni apariia neconformittilor , poluarea in toate
etapele activitatilor sale i accidentele la locul de munc;

responsabilitile, autoritatea i relaiiIe reciproce n cadrul firmei n activittile care


afecteaza calitatea produselor / serviciilor furnizate, mediului i sntii i securitii angajailor
notrii.
Acest manual se aplic ntregii organizaii cu toate produsele / serviciile i pentru toate cerinele
standardelor de referin i servete ca document de referint prin care se asigur:

Implementarea i meninerea SMICMS al organizaiei n conformitate cu standardele


de referint SR EN ISO 9001: 2008, SR EN ISO 14001: 2005

Prezentarea SMICMS n exteriorul societatii: clienti, organisme de certificare,


furnizori, public;
Acest manual se aplica
1.
n situatii contractuale, atunci cnd contractul i cerintele referitoare la produsele i
serviciile furnizate fac referire la sistemul calitatii/mediului/securitatii si sanatatii ocupationale;
2.
Atunci cnd conformitatea produselor i serviciilor este atins prin demonstrarea
capabilitilor tehnice .

ENERRAY ROMANIA S.R.L are sistemul de management integrat


certificate astfel:
1.
Sistemul de management al CALITII certificat de ctre
Organismul de Certificare acreditat ..........................
2.
Sistemul de management de MEDIU certificat de ctre Organismul
de Certificare acreditat .....................................

Domeniul de activitate si de aplicare al SMICMS:


-proiectare si executie producere energie electrica din conversia energiei solare ,
-lucrari de executie instalatii termice,
-lucrari de executie instalatii sanitare,
-lucrari de executie instalatii alimentari cu apa si retele canalizare;
-lucrari de constructii a drumurilor
Excluderi: Nu sunt excluderi.
Controlul proceselor externalizate: Procesele externalizate ( de ex: mentenanta utilaje,
examinari si incercari la imbinari sudate, autorizari de personal, inchirieri utilaje de constructii,
etc) se tin sub control prin aplicarea procedurii operationale PO 74 atat in ceea ce priveste
selectia, evaluarea /reevaluarea furnizorilor cat si in ceea ce priveste receptia produselor /
serviciilor aprovizionate.
3. DEFINIII I ABREVIERI
Sunt conforme cu definitiile si abrevierile din manual

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din
conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane

4. Baza legala
In cadrul organizatiei exista o cunoatere aprofundat a cerinelor legale i de reglementare ce
se aplica tuturor activitilor, produselor i serviciilor organizaiei conform procedurii PMS 432
Prevederi legale si alte cerinte.
Documentaia tehnic n vigoare se afl n biblioteca tehnic, cea legislativ actualizat este
asigurata de Oficiul Juridic care rspunde de analiza modificrilor, stabilirea implicaiilor,
aciunile aferente si comunicarea acestora i instruirea personalului organizaiei noastre.
In realizarea activitatilor de executia a lucrarilor ce se desfasoara in cadrul ENERRAY
ROMANIA S.R.L suportul legal in principal este:
A. Reglementari generale

Legea 10 / 1995, Cerintelor calitatii in constructii

Normele si normativele in vigoare si a celor specificate prin proiect;

Normele pentru lucrari de constructii civile si industriale "C "

Ghid pt programarea controlului calitatii executarii lucrarilor in santier

H.G. 675/2002 privind modificarea si completarea H.G. 766/1997 pentru aprobarea


unor regulamente privind calitatea in constructii ;

Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

C 182/1987 Normativ privind executarea mecanizata a terasamentelor de drum ;

NE 012-1999 Cod de practica pentru executarea lucrdrilor din beton, beton armat si
beton precomprimat (partea I beton si beton armat);

NE 012-1:2007 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat
si beton precomprimat (partea I beton si beton armat);

NE 012-2:2010 Normativ pentru procucerea si executarea lucrarilor din beton,


beton armat si beton precomprimat (partea I beton si beton armat); -Partea 2; Executarea
lucrarilor din beton;

CP 012/1-2007 - Cod de practica pentru producerea betonului

C 11/74 - Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in constructii a panourilor


din placaj pt cofraje

C 169/1988 - Normativ pt executarea lucrarilor de terasamente

C 16/84 - Normativ pt executarea lucrarilor de constructii pet imp friguros

C 56-85 controlul calitatii lucrarilor de constructii;

C 562002 Normativ pentru verificarea calittii si receptia lucrrilor la instalatii


aferente constructiilor

Ordinul nr.57/N/1999, privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor - Indicativ


P 130/1997;

HG 273/1994 privind receptia lucrarilor in constructii

Regulament privind controlul de stat al calittii n constructii, aprobat prin


HG.nr.272/94;

HG nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnicoeconomice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii - Monitorul Oficial, Partea I
nr. 48 din 22/01/2008

HG nr. 28/2008 - Monitorul Oficial, Partea I nr. 524 din 11/07/2008

Regulamentul nr. 10830/1970 de efectuare a receptiei obiectivelor de investitii

SR EN ISO 14001:2005 : Sisteme de management de mediu - Cerinte cu ghid de


utilizare

Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG 195-2005 privind protectia mediului,

Normele interne si internationale si in specificatiile prevazute in contracte privind


protectia mediului;

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din
conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane

OUG nr. 34 din 21/03/2002 -privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al


poluarii

HGR nr. 1022/2002- privind regimul produselor i serviciilor care pot pune n pericol
viaa, sanatatea, securitatea muncii i protecia mediului

Legea nr. 608/31.10.2001 privind evaluarea conformitii produselor

ORDIN nr. 1.558/26.08.2004 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea


conformitii produselor pentru construcii

Ordin nr. 756 din 03/11/1997 -pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea
poluarii mediului

OUG nr. 34 din 21/03/2002 -privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al


poluarii

OUG nr. 91 din 20/06/2002 - pentru modificarea si completarea Legii protectiei


mediului nr. 137/1995

GP 106/04
- Ghid de proiectare, executie si exploatare a lucrarilor de alimentare
cu apa si canalizare in mediul rural

NP 66/2001 Normativ de proiectare, executie si exploatare a lucrarilor de


alimentare cu apa si canalizare in mediul rural

P 66/2000
- Instructiuni privind alimentari cu apa si canalizare elaborat de
ISGLC

HG 188/2002 (NTPA 001/2002, NTPA 002/2002, NTPA 011/2002, Direct.europeana


nr.91/271) privind epurarea apelor uzate

GP 043/99
- ghid privind realizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare
cu conducte din policlorura de vinil, polietilena, polipropilena

GP 071/02
Ghid de proiectare pentru constructii si instalatii de dezinfectare a
apei

NP 028/98
Normativ de proiectare a constructiilor de captare a apei

NP 003/96
Normativ de proiectare, executie si exploatarea instalatiilor tehnicosanitare si tehnologice cu tevi din PP Ord.MLPTL nr. 17/N/28.03.1996

NP 032/99 Normativ de proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor


uzate orasanesti, Partea I mecanica; Partea II-treapta biologica

NP 089/03 Normativ de proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor


uzate orasanesti, Partea III statii de epurare de capacitate mica (5 < Q < 50 l/s ) si foarte mica
(Q < 5 l/s)

NTPA 001/2002 Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a


apelor uzate orasanesti la evacuarea in receptorii naturali;

NTPA 002/2002 Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele


de canalizare ale lovalitatilor si direct in statiile de epurare

I 22/99 Normativ pt executarea conductelor de aductiune a retelelor de apa si


canalizare a localitatilor aprobat cu Ord.MLPTL nr. 23/N/07.04.99

I 9-94 Normativ pt proiectarea instalatiilor sanitare aprobate cu Ord.MLPTL nr.


17/NI/16.05.1995

I 9/1-96 Normativ pt exploatarea instalatiilor sanitare

I 30 -75 Instructiuni tehnice pt calculul loviturii de berbec si stabiliorea masurilor pt


prevenirea efectelor negative ale acesteia la instalatiile hidraulice

I 14/76 - Instructiuni tehnice pt protectia anticoroviza a elementelor de constructii


metalice ingropate
STANDARDE,

SR 1343 1/2006 Alimentari cu ap. Partea 1: Determinarea cantitilor de ap


potabil pentru localiti urbane i rurale.

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din
conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane

STAS8591/1997 Reele edilitare subterane. Condiii de amplasare.proiectare.

STAS 2308 81Alimentri cu ap i canalizri. Capace i rame pentru cmine de


vizitare.

STAS 1342-1991Ap potabil. Condiii de calitate

SR 6819-1997Alimentri cu ap Aduciuni. Studii, prescripii de proiectare i de


execuie

STAS 9570/1-1989Marcarea i repararea reelelor de conducte i cabluri, n localiti

SR 4163 - 1/1995 Alimentri cu ap. Reele de distribuie. Prescripii de proiectare.

SR 4163 - 2/1996 Alimentri cu ap. Reele de distribuie. Prescripii de calcul.

SR 4163 - 3/1999 Alimentri cu ap. Reele de distribuie. Prescripii de execuie i


exploatare.

STAS 9312/1987 Subtraversri de ci ferate i drumuri cu conducte. Prescripii de


proiectare.

STAS 9342 1982 Msuri de siguran contra incendiilor. Cmine pentru


alimentarea direct a pompelor mobile. Prescripii de proiectare.

SR EN 805/2000 Alimentri cu ap. Condiii pentru sistemele i componentele


exterioare cldirilor.

STAS 9824/5 -1975 Msurtori terestre. Trasarea pe teren a reelelor de conducte,


canale i cabluri.

STAS 10110/85 Alimentari cu apa, statii de pompare, prescriptii generale de


proiectare

STAS 4165/99 Rezervoare, prescriptii generale

SR 1629/96 Captari din puturi

STAS 9824/5-75 Trasarea retelelor pe teren

SR ISO 5996/2000 Armaturi industrial din fonta

STAS 8804/3,5,6,8/92 Fitinguri sudate din otel DIN 74-S din polietilena PE 80 PN
10

STAS 438/1-89 Produse din otelpentru armarea betonului. Otel beton

SR ISO 7005-1-99 Flanse din otel. Flanse rotunde plate

DIN 16963 Flanse ansamblu adaptor, Pn 10, cf catalog produse furnizor

STAS 2308/81 Capace si rame din fonta pentru camine

STAS 695/80 Hidrantii subterani de incendiu

STAS 3779/80 Hidrantii subterani de incendiu

STAS 701/74 Racorduri fixe pentru incendiu tip A, B

STAS 705/74 Racorduri infundate pentru incendiu tip A, B

SR 6819/97 Alimentari cu apa. Aductiuni. Studii, prescriptii de proiectare si de


executie

STAS 9321/5-75 Masuratori terestre. Trasarea interen a retelelor de conducte,


canale si cabluri

STAS 9570/1-89 Marcarea si repararea retelelor interen a retelelor de conducte si


cabluri in localitati

STAS 10898/85 - Alimentari cu apa si canalizare.Terminologie

STAS 2099/89 Elemente pt conducte

STAS 9312/90 Subtraversari de drumuri

SR 4163-95 - Retele de distributie

STAS 8591/97- Amplasarea in localitati a retelelor subterane.

STAS 1478-90 si STAS 1795-87 privind instalatii de alimentari cu apa si canalizari

STAS 2250/73 Presiuni nominale, presiuni de incercare si presiuni de lucru


maxime admisibile

STAS 8012/84 Flanse rotunde plate pentru sudare Pn 6 atm

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din
conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane

STAS 8013/84 Flanse rotunde plate pentru sudare Pn 10 atm

STAS 1451/88 Flanse rotunde oarbe Pn 65 atm, Pn 10 atm

NID 8063 Robinet de retinere cu clapa;

STAS 10586/3-80 Robinet de reglare cu future, Pn 6 atm, Pn 10 atm

STAS 3589/1,2,3, Manometre

STAS 10126/80 Tesatura din fibra de garniture nemetalice pt suprafete etanse


plane, Pn 2.5-10 atm,

STAS 6800/77 Citomare

STAS 1125/1126 Suduri

UNI 7611-tip 312 PE 80, PE 100, tevi de polietilena de inalta densitate


Legislatie SSM siSU

Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca

Hg 1425/2006 Rev si Mod cu HG 966/2010 Normele de aplicare a L 319/2006

HG 1051/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru


manipularea manuala

HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele


temporare si mobile

Legea 307/12.07.2006 Rev si Act Ord.166/2010 cu privind apararea impotriva


incendiilor;

O163/2007 Norme de prevenire contra incendiilor

P118-99 - Normativul privind siguranta la foc a constructiilor;

NP 086-2005 - Normativul privind proiectarea si executia instalatiilor PS

Legea 486/2008 - Propectia impotriva Situatiilor de urgenta

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din
conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane

DECLARAIA PRIVIND POLITICA DE CALITATE


ENERRAY ROMANIA S.R.L implementeaz un sistem de management al calitii (SMC). Acest
sistem trebuie realizat, documentat i meninut pe durata executrii acestui contract. Acest SMC are la
baz SMC-ul companiei ENERRAY ROMANIA S.R.L, iar urmtoarea descriere de SMC este
obligatorie pentru toi angajaii de pe antier, care sunt implicai n acest proiect.
Sistemele de management al calitii anterior menionate vor fi supuse n fiecare an auditrii externe, n vederea
obinerii certificrii. Acest audit extern va fi efectuat n fiecare an de ctre . nc de la inceput i pn n prezent,
certificatul a fost constant acordat sistemului nostru i nou. n acest fel dovedim conformitatea sistemului nostru cu
standardele DIN ISO 9001 i artm clienilor notri interes pentru furnizarea de calitate prin produsele noastre.
Fundamentul declaraiei noastre privind politica de calitate este dialogul i strnsa colaborare cu clienii notri, n
vederea respectrii tuturor performanelor i standardelor de calitate. Cu un numr mare de proiecte n domeniul
construciilor civile, al construciilor de infrastructur i al celor generale, am acumulat o cantitate semnificativ de
know-how i experien. tim c perioadele scurte de construcie i complexitatea tehnic constituie provocri
pentru angajaii notri implicai n managementul de proiect i managementul calitii.
Pentru a aciona cu succes, trebuie s existe o bun cultur a comunicrii i interaciune ntre toate prile. n
special n relaiile dintre toi participanii, trebuie s ncurajm comunicarea i schimbul simplu i rapid de informaii;
prin urmare, trebuie s documentm i s comunicm atingerea obiectivelor noastre de calitate.
Politica noastr de calitate are la baz opt principii de management al calitii:
1.
Organizaie orientat pe client, pentru a nelege expectativele clientului i pentru a transcende
satisfacerea cerinelor lui
2.
Spirit de conducere, acordnd angajailor notri posibilitatea de a muncii din greu pentru a atinge
obiectivele de calitate i pentru a asigura disponibilitatea resurselor
3.
Resursele umane, angajaii notri, personalul care muncete pentru a mbunti calitatea produselor
i care nelege cerinele de calitate.
4.
organizaie

Abordarea procesului: interaciune i management sistematic al proceselor implementate n

5.
organizaie

Soluionarea problemelor cu ajutorul unor sisteme de procese interactive care mbuntesc o

6.

mbuntire continu

7.

Identificarea deciziilor pe baza informaiilor deinute

8.

Relaii cu sub-contractanii, care prezint avantaje pentru toate prile

SMC conceptual prezint ntr-o manier simpl i comun exemple de proceduri de AC/CC, furniznd descrieri ale
celor mai importante proceduri. Datorit nelegerii noastre, definiii exacte ale procedurilor de AC/CC i ale
activitilor de inspecie i testare vor fi furnizate ntr-un plan de management al calitii (plan de calitate) special, de
exemplu planul S+S; naintea tuturor este abordarea procesual a sistemului:

Realizarea proceselor necesare i a celor de calitate i definirea ordinii acestora, a interaciunii i


metodei de control al proceselor

Asigurarea faptului c cerinele clienilor sunt dedicate i specificate n mod egal i c att clienii, ct
i antreprenorii beneficiaz de amprenta unic a prestaiilor sau produselor care urmeaz s fie furnizate

Definirea i stabilirea valorii criteriilor de efectuare a proceselor de autoevaluare

Msurarea i monitorizarea proceselor, de ex. prin efectuarea de audituri interne

Identificarea din timp a riscurilor, analiza riscurilor i stabilirea preventiv a aciunilor i msurilor
pentru tratarea riscurilor identificate

Aciuni pentru atingerea elurilor urmrite i mbuntire permanent a proceselor noastre interne;
revizuirea tuturor aciunilor noastre i autoevaluare

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din
conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane
Urmtoarele obiective cuantificabile de calitate sunt stabilite de antreprenor i, prin intermediul lor urmtoarele
aspecte, printre altele, sunt supuse analizei:

Asigurarea resurselor necesare pentru satisfacerea cerinelor de calitate ale proiectului

Definirea clar a responsabilitilor i obligaiilor ntregului personal angajat n proiect

Informaii i cunotine de specialitate al angajailor notri cu privire la planurile lor specifice de


calitate, la responsabilitile i procesele lor

Control continuu i monitorizare a sistemului de management al calitii, pentru a determina


mbuntire i implementare continu

furnizate

nregistrarea i monitorizarea feedback-ului extern fa de calitatea performanelor i a produselor

Obiective de calitate
La construirea proiectului, obiectivele noastre sunt, n afar de meninerea n limitele intervalelor de timp i cost,
ndeplinirea cerinelor de calitate ale clienilor notri. Toate aciunile pentru ndeplinirea acestor obiective vor fi
considerate "management al calitii (MC). Sistemul de management al calitii va fi introdus pentru a asigura
faptul c toate performanele, procesele i materiale sunt conforme cu cerinele contractuale i legislative . Astfel,
sistemul nostru de management al calitii nu exist per se, ci este baza pentru ndeplinirea obiectivelor de calitate.
Sistemul de management al calitii proiectului descris este conform cu sistemul de management al calitii, numit i
sistem de management al proceselor al ENERRAY ROMANIA S.R.L.
Cea mai important fraz pentru ndeplinirea obiectivelor de calitate este simplitate, transparen i monitorizare
continu a elurilor, proceselor i responsabilitilor.
Implementarea eficient a SMC pe antier se face cel mai bine prin aciuni bine executate ale personalului de
conducere a antierului. Ateptm de la personalul de conducere a antierului nu numai s fie experi n
cunoaterea normelor de SMC i n transmiterea lor celorlali, ci i s nzestreze aceste norme cu o via a lor
proprie i o implementare continu. Personalul de conducere a antierului este responsabil i pentru identificarea
cerinelor clientului i asigurarea implementrii lor n procesele proiectului. Obiectivele de calitate vor fi definite n
aa fel nct fiecare angajat s poat cuantifica gradul de ndeplinire a acestora, astfel nct s fie independent
responsabili de acestea.
Rsplata noastr pentru eficiena i succesul SMC la darea i luarea n primire a produselor de construcie va
consta n satisfacia nemrginit a clientului.
Obiectivele generale ale SMC sunt reprezentate de urmtoarele criterii:

ndeplinirea obiectivelor de calitate contractuale, legislative i administrative, la toate nivelurile i


aciunile

Control i monitorizare complet efectuat de ctre client

Preluare

Management al securitii i sntii pe durata construciei

Minimizarea aciunilor cu impact asupra mediului

Urmrirea excelenei pe durata de construcie

Structura manualului de management al calitii


Antreprenorul i planific SMC-ul pe baza standardelor ISO 9001. n funcie de aceast baz urmeaz
implementarea. n manualul de management al calitii (MMC) descris n cele ce urmeaz, sunt prezentate i
definite normele comune al SMC, aplicabile ntregului personalul implicat i interaciunilor dintre acetia.
Cerinele SMC vor fi definite la nivel realist. Prin urmare, va fi posibil ndeplinirea obiectivelor anterior menionate,
ntregul sistem rmnnd n continuare simplu i practic. n acest fel trebuie asigurat implementarea sistemului,
astfel nct neconformitile s poat fi identificate din timp, iar programul de construcie s poat fi respectat. SMC
menine toate lucrrile la un nivel fiabil de calitate i n limitele proiectului. Este obligatoriu pentru ntreg personalul
implicat: antreprenori, parteneri, teri, furnizori, BPS.

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din
conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane
Importana reiese n interior:

Organizare, organizare a proceselor inclus n organizarea MC

CIV i descrieri

Proceduri de inspecie i testare

nregistrri i documentaie de calitate.

Sistemul anterior menionat de management al calitii orientat pe proiect acord prioritate tuturor executanilor de
pe antier. Toate celelalte sisteme de management ale terilor susin n mod util sistemul existent de management al
calitii i sunt n mod automat clasificate la un nivel inferior acestuia. Companiile i terii necertificai sunt i ei
obligai s respecte prezentul SMC. Aceast obligaie auto-impus este valabil pentru ntregul personal al
proiectului, la toate nivelurile acestuia. Msurile de asigurare a calitii n afara antierului trebuie s respecte
sistemele de asigurare a calitii i de management al calitii sau normele de proceduri ale terilor sau furnizorilor.
Scopul acestui SMC este influena orientat pe obiective ale produciei pe antier i ale terilor i asigurarea calitii
n producie i produse, precum i calitatea final a proiectului. Obligaia fa de clientul nostru trebuie s fie
acceptat de ctre fiecare executant sau productor i trebuie semnalat ca obligaie i tuturor terilor, ale cror
sisteme speciale trebuie s fie adaptate la cerinele clientului nostru. Pentru toate companiile, sub-contractanii i
furnizorii certificai, sistemele de asigurare a calitii bazate pe organizaie constituie baza pentru producia n
antierele proprii.
Procedurile de AC/CC pot fi necesare pe antier; acestea trebuie s fie nmnate la timp, nainte de nceperea
lucrrilor.
Scopul acestui manual de management al calitii este asigurarea unei baze pentru descrieri ulterioare de proceduri
de AC/CC, pentru ntreg personalul implicat pe antier, adic pentru toi sub-contractanii, furnizorii i terii. Prin
urmare, nelegerea i filozofia noastr privind motivarea pentru calitate trebuie asigurat la toate nivelurile
organizaiei; astfel, trebuie creat o accepie comun a celorlali i a calitii. Acest MMC va defini limitele
responsabilitilor pentru ntreg personalul implicat n proiect, astfel nct s fie asigurat calitatea proiectului
(calitatea produsului i a materialelor folosite), pentru a evita procesele neplanificate sau nepregtite. Toate
procedurile de AC/CC trebuie s fie create n sistem, n spiritul standardelor ISO 9001. Aciunile responsabile pentru
riscurile existente i efectele previzibile ale acestora trebuie s fie definite detaliat, n funcie de gradul lor de
importan i influen.
Obiectivul acestui manual de management al calitii este:

Monitorizare i ntreinere de sistem orientat pe proiect

Prezentarea proceselor cheie i a interaciunilor dintre acestea

Excluderea produselor neconforme

Identificarea din timp a neconformitilor, aciuni de raportare i corectare Special pe baza


standardului DIN ISO 9001, efectum autoevaluare continu a gradului de implementare a SMC-ului nostru,
nfiecare etap de proiect. Execuia i gradul de implementare vor fi prezentate n urmtoarea descriere a MMCului.

Struct
ura de baz poate fi

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din
conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane
descris de urmtorul tabel sau figur.
Domeniile de activiti de interes special vor fi prelucrate n pri individuale de planificare a calitii.

Aceste pri individuale constituie aa numitul raport Proiect MC Planuri (PMC) ale activitilor i serviciilor lor.
Mai precis, aici este locul n care sunt stabilite cotele.
Structura fundamental a PMC poate fi descris dup cum se arat n figura urmtoare.

toti angajatii

PMC Nr 01
Put de excavatie

Manualul de Management
al Calitatii

PMC Nr 02
Diafragma

PMC Nr 03
Placa de beton

Organizaia de proiect
Organizaia antreprenorului i aciuni organizatorice ale acestuia
Organizarea echipei de proiect, organizarea ulterioar pe antier i organizarea personalului de antier sunt
documentate ntr-un fiier special de pe server, ca parte a documentaiei de pe antier. Copii fizice vor fi distribuite
pe baza unei liste permanente de distribuie, simultan tuturor prilor responsabile cu serviciul de modificare
implementat.
Echipa de proiect este responsabil pentru urmtoarele msuri:

Controlul programului de construcie i a execuiei de ctre sub-contractanilor

Implementarea, controlul i dezvoltarea unor structuri i procese de management rezonabile i


eficiente, n vederea realizrii cu succes a proiectului

Obinerea cooperrii partenerilor i autoritilor locale, precum i a terilor implicai n proiect

edine regulate pe antier, pentru a menine lucrurile n funciune i pentru a-i informa pe toi
partenerii implicai

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din
conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane

ndeplinirea obligaiei de documentare i informare

Organizaia este descris n capitolul urmtor.

Relaii cu publicul
ENERRAY ROMANIA S.R.L, n calitate de BPS, va coordona n spirit de echip msurile acestora pentru a
transpune informaiile publice n repoarte publice efective.
Informarea publicului va fi un factor important pe antier, pentru toate prile i va optimiza acceptarea executrii
lucrrilor din punctul de vedere al mediului i zonei.
Vor fi folosite mijloace moderne de comunicare, pentru a consolida acceptarea antierului de ctre public. Se poate
crea o pagin de Internet, care va prezenta rapoarte de stare ale programului de construcie, fotografii, nregistrri
video i altele.

Managementul edinelor
edine periodice programate, cu participarea unui cerc stabilit de membri, vor controla i nsoi planificarea i
execuia, precum i pai ulteriori de planificare i msuri planificate. edinele periodice interne/externe vor fi
documentate, printre altele, prin intermediul unor minute ale edinelor.
Va fi ntocmit un plan sau un program n care vor fi stabilite n permanen date ale edinelor i vor fi definite teme
ale acestora. Numrul de edine i de participani pe edin trebuie limitat, utilizarea timpului trebuie s fie optim
i trebuie respectat programul de desfurare a edinelor.
n minutele edinelor va fi documentat numrul efectiv de participani la edin, precum i deciziile luate.
Aceast msura va garanta o utilizare optim i strict a timpului de ctre parteneri.

Informare i comunicare
Personalul de antier este responsabil pentru toate dispoziiile de inspectare i testare i pentru documentarea
acordurilor date de autoritile locale. Trebuie s fie asigurat faptul c toate cerinele clientului i ale prilor
implicate n proiect sunt consemnate i incluse. Prin urmare, este necesar o comunicare bun i eficient ntre
membrii personalului implicat, pe durata perioadei de construcie. Obiectivul acestei structuri de informare i
comunicare este acela de a implica toate prile n proiect, astfel nct toat lumea s fie permanent informat cu
privire la stadiul efectiv al proiectului. Acest lucru poate fi obinut cu structuri simple de sisteme de informare i
comunicare.
Dup cum s-a descris anterior, vor exista planuri de informare care vor enumera mijloacele de comunicare i actorii
i partenerii importani. n plus, vor fi descrise responsabilitile, prioritile i frecvena anumitor circumstane i
condiii de informare.
Va fi elaborat i adoptat cte un plan detaliat de informare n toate fazele de proiect. Acest plan va asigura faptul c
toate condiiile de informare sunt respectate cu strictee i c responsabiliti sunt alocate partenerilor de proiect. De
asemenea, va fi elaborat un plan care va include rapoarte i documentaii care vor fi completate pe durata perioadei
de construcie, nsoite de coninuturi, dimensiuni i date de editare. Informaii coninute vor avea structura
prezentat n urmtoarea list :

Evoluia lucrrilor pe antier i puncte cheie

Evenimente importante (accidente, deeuri, etc.),

Activiti pentru protecia mediului

Msuri privind traficul public

Raport privind aspecte tehnice

Planuri similare de informare vor fi elaborate i pentru chestiuni publice, pentru a garanta un proces de informare cu
mai puine conflicte.
n conformitate cu sistemul de raportare implementat, va exista o armonie permanent i efectiv ntre antreprenor
i client, datorit informaiilor obinute din sistemele de raportare de pe antier, cum ar fi rapoarte privind activitile
zilnice. Acestea vor fi direcionate ctre managerul de documente, n intervale de timp clar definite i vor fi introduse
n sistemul de gestiune a documentelor. Prin urmare, vor putea fi consultate de oricine, fr a putea fi operate
modificri.

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din
conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane

Managementul aprobrilor
Similar planurilor de informare, vor fi elaborate planuri de aprobare, n vederea obinerii la timp a aprobrilor. n
acest fel vor fi evitate ntrzierile i vor fi definite responsabiliti pentru toate aprobrile speciale.

Documentarea fotografiilor
Se va efectua o documentare a fotografiilor n conformitate cu standardele tehnice actuale. Aceasta va fi folosit
pentru documentarea dovezilor, a evoluiei construciei i pentru relaii publice. Documentarea este parte
component a sistemului de management al documentelor i va fi inclus n acela.

Autoevaluarea proceselor de management


n afar de auditarea managementului calitii, n decursul perioadei de construcie va fi efectuat i o autoevaluare
a proceselor de management. Aceast evaluare l va ajuta pe antreprenor s estimeze mult mai bine cerinele i
satisfacia clientului. Prin aceast aciune, urmrim o mbuntire permanent a structurilor i a proceselor de
management i respectarea ndeaproape a cerinelor clientului. Programul de evaluare va fi stabilit de comun acord.
Autoevaluarea va fi efectuat n doi pai.
n primul pas, antreprenorul va efectua autoevaluarea.
n al doilea pas, aceasta va fi efectuat mpreun cu clientul. Aici va avea loc evaluarea autoevalurii, cu consecine
asupra aciunilor i posibilitilor de mbuntire. Acionarea de comun acord duce, n cele mai multe cazuri, la
activarea unui vast potenial de mbuntire i la o satisfacie sporit a clientului. Perioada de timp a acestei
evaluri este stabilit preferabil de comun acord.
Pentru ca evaluarea s se fac pe baza unui algoritm valabil i reproductibil, antreprenorul implementeaz
procedurile standardului ISO 9004 i o declaraie de specificitate a modelului EFQM. Acestea vor fi prezentate
ulterior.
Aceast autoevaluare n sistemul planificat este o analiz atent, care duce la formularea unei opinii cu privire la
eficiena i efectul organizaiei i cu privire la gradul, de implementare a procesului SMC. Evaluarea este efectuat
de ctre nsi conducerea organizaiei. Procedura este aceea de a beneficia de linii directoare bazate pe fapte,
care arat momentele cheie pentru investirea n mbuntire. Evaluarea vizeaz i performana de urmrire a
obiectivelor i asigur resursele pentru o nou evaluare din punctul de vedere al sensului obiectivelor.
Aceast autoevaluare vizeaz abilitatea de a avea un scop care reiese din ntreg sistemul i se reflect numai
asupra unei pri a acestuia sau asupra unui proces al sistemului.

Managementul performanei
Managementul performanei include toate activitile administrative i de coordonare ale antreprenorului, pe durata
perioadei de construcie. n acest caz, trebuie s se asigure faptul c ntreaga prestaie ndeplinete cerinele
contractuale, legislative i pe cele ale autoritilor locale.
Antreprenorul trebuie s planifice i s execute urmtoarele activiti:

Definirea cerinelor sub-contractanilor i controlul performanelor, precum i controlul cerinelor


contractuale i legislative

Introducerea monitorizrii documentaiei de calitate pentru lucrrile eseniale

proceselor

Crearea de proceduri, planuri de testare i inspecie i liste de verificare pentru documentarea

Controlul executrii construciei i al aciunilor n vederea identificrii eventualelor ntrzieri i aciuni


pentru prentmpinarea neconformitii i pentru demararea aciunilor de corectare

Organizarea de edine regulate cu clientul i sub-contractanii, pentru a garanta un flux liber de


informaii i pentru a defini clar obstacolele

Dezbaterea alternativelor i a proceselor alternative

Introducerea sigur i implementarea proteciei mediului

Implementare unui sistem de management al informaiilor i al documentelor

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din
conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane

Programarea de audituri pentru a demonstra implementarea proceselor

Controlul i monitorizarea sistemelor de management al calitii implementate

Documentele necesare pentru construcie vor fi planificate n timpul destinat elaborrii i iar livrarea se va face n
conformitate cu programul de construcie. Pentru toate prile implicate, sub-contractani i alii, trebuie s fie
elaborat un program de predare a panificrii construciei tehnice, care s prezinte datele n starea conform cu
execuia (as-built) i conform cu planurile (as-planned).
Acest program este realizat n sistemul de management al planurilor (SMP), funcioneaz n form computerizat,
cu control vizibil al strii pentru situaiile as-built i as-planned.
Viznd ndeplinirea clar a cerinelor contractuale i implementarea msurilor de management al calitii, livrarea la
timp a planurilor tehnice ale construciei (de ex. inginer topograf, schelrie, armturi) constituie o msur i o cerin
urgent i important. Cererea i oferta vor constitui o preocupare permanent a managementului calitii i vor fi
auditate i controlate nc de la nceput.
Procesul de justificare i eliberare asigur faptul c norme tehnice valabile i complete i standarde efective sunt
aplicate n producia pe antier. Aprobarea tuturor documentelor de planificare constituie un obiectiv, astfel nct
neconformitile s fie repede identificate i corectate.
Pentru o pregtire adecvat pentru a face fa eventualelor situaii i riscuri, este nevoie de o foarte bun pregtire
a lucrrii.
Aceast pregtire a lucrrii este adecvat tuturor nivelurilor i etapelor:

Pregtirea lucrrii trebuie s acomodeze toate riscurile i resursele prezentate n graficele de execuie
ale proiectului

Producia i transportul materialelor trebuie s respecte SMC al productorului

Execuia i supravegherea sunt efectuate de personal calificat; pregtirea este efectuat n


conformitate cu prevederile sistemului de management al calitii

Depozitarea materialelor i producia, precum i inspectarea i testarea vor respecta procedurile lor
respective; ordinea de testare este documentat n documentaia SMC

Toate noiunile de baz i procedurile de ncercare vor fi documentate n formulare speciale, pentru a
demonstra verificarea calitii livrate
Evaluarea furnizorilor i a sub-contractanilor n funcie de performanele i abilitile lor reprezint o aciune
permanent a personalului nsrcinat cu SMC. Colaborarea cu sub-contractanii este descris ntr-un PMC special.
Antreprenorul trebuie s se asigure c documente contractuale complete ale sub-contractrii includ definiii i
cerine tehnice, contractuale i legislative. O atenie special va fi acordat cerinelor complexe ale sistemului de
calitate.
Pe durata perioadei de construcie, toi sub-contractanii i furnizorii vor fi sub control continuu. Performana
conform cu prevederile contractuale i respectarea cerinelor noastre de calitate vor fi monitorizate.edine
regulate vor scoate din timp la iveal diferenele i discrepanele care apar; msuri imediate vor asigura remedierea
acestora.

Implementarea standardelor i normelor tehnice


Implementarea normelor tehnice, cum ar fi standarde ISO sau DIN etc. este asigurat prin includerea acestor
documente ntr-un fiier de construcie de pe server, ntr-o bibliotec special de standarde.
Orice poate avea acces la aceast bibliotec de pe server. Cu ajutorul instruirii, angajaii vor nva s le
foloseasc.
Antreprenorul i alege personalul pentru executarea lucrrii de construcie; acest personal este bine pregtit i, prin
urmare, asigur cea mai bun soluie pentru asigurarea ndeplinirii cerinelor.
Criteriile specificaiilor pentru achiziii sunt i ele definite n cerinele de achiziii i n managementul performanei;
aceasta este o lecie continu a SMC pentru a asigura implementarea normelor tehnice.

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din
conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane
Specificaiile care au la baz norme tehnice, pot fi gsite n descrierile detaliate ale inspeciilor i planurile de testare
i n procesele verbale de testare i ncercare. Controlul acestor aciuni reprezint un pas important ctre calitate.
Executarea activitatii de:
- Planificare
- Constructie
- Operare
- Service

Procedura conforma cu SMC si


standardele implicate

Biblioteca de standarde

Nu

Aprobare conforma cu SMC ?

Da

Inregistrari conforme cu SMC

Realizarea actiuni

Imaginea de mai sus arat structura implementrii.

Planul de sntate i securitate


Pentru a ndeplini cerinele de sntate i securitate, va exista un PMC pentru sntate i securitate
Plan de sntate i securitate este atasat prezentei lucrari

Management de mediu
Managementul de Mediu este inclus n Managementul Calitii i Managementul de sntate i securitate. n plus
fa de normele generale, fiecare declaraie de metod va include aspecte i norme de mediu eseniale.

Controlul calitii
Toate activitile de inspecie i testare incluse n procesul de execuie trebuie s fie planificate, definite,
documentate i nregistrate ulterior execuiei. Pentru a beneficia de conformitate pe ntreaga perioad de
construcie i pentru a nu accepta neconformitatea n producie, n concordan cu cerinele contractuale, legislative
i cu cele ale autoritilor locale, precum i pentru a nregistra datele de meninere n limitele rezultatelor de testare.
Dac nu se specific sau explic altfel, toate testele i inspeciile vor respecta principiul autoevalurii i vor fi
executate i nregistrate n aceast manier. Dac este necesar, testele vor fi efectuate de ctre teri; inspecia i
testarea n vederea efecturii controlului calitii i asigurrii calitii nu vor influena activitile referitoare la calitate
ale antreprenorului.

productor

sub-contractant
furnizor

antier /
personal de
antier

AC / CC

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din
conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane

Personalul

Personalul

Controlul executrii

Executarea

execut

execut

exacte a planului

autotestrii i

autoevaluarea,

autoevaluarea,

de testare i

auditurilor n

ncercrile,

ncercrile,

inspectare a

conformitate

testele aleatorii i testele aleatorii i execuiei i

cu procedurile

auditurile cu

auditurile cu

materialelor

proprii sau cu

furnizorii proprii.

furnizorii i sub-

Managerul de

sistemul de

Sub-contractanii

contractanii

MC

sunt responsabili

proprii.

pentru furnizarea Conducerea de


de dovezi i

antier pstreaz

documentele

documentele de

complete ale

calitate ale

calitii produse

testelor efectuate

calitate efectueaz
teste i inspecii
aleatorii, iar n caz
de neconformitate
ia msuri corective.

pe execuia
proprie i adun
documente de la
sub-contractani.

Documentarea rezultatelor testelor n funcie de formularele de nregistrare


Testarile si inspectiile proceselor din cadrul ENERRAY ROMANIA S.R.L, sunt descrise in
MANUALUL PROCEDURILOR DE CONTROL INTERN /SUPERVIZARE, propriu societatii

Achiziii
Prestaiile sub-contractanilor i materialele vor fi comandate pe baz de proceduri experimentate, astfel nct s fie
garant conformitatea cu cerinele. Datorit procedurilor, este garantat faptul c sunt achiziionate numai acele

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din
conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane
produse i servicii ale sub-contractanilor care sunt adecvate pentru satisfacerea cerinelor contractuale, tehnice i
pe cele ale autoritilor locale. n mod special, trebuie acordat o atenie deosebit combaterii muncii la negru.
Cnd trebuie comandate materiale, acestea vor fi comandate prin intermediul unor formulare speciale, iar ulterior
primirii lor pe antier, vor fi supuse unui test.
nainte de a depune o comand, trebuie s deinem dovada calitii produsului / prestaiei sau abiliti furnizorului /
productorului. O astfel de dovad poate fi politica i certificatul de calitate al acestuia.
Cnd este efectuat o achiziie, trebuie s se acorde atenie:

Definirii clare a unor cerine detaliate n contractul ncheiat cu productorul i furnizorul / subcontractantul

Efecturii de inspecii i teste n termen scurt i cu personal calificat

Identificrii i documentrii cu certificatele de calitate cerute

utilizrii

Notificrii prompte a produselor neconforme sau deteriorate sau care sunt considerate inadecvate

Antreprenorul va testa n mod regulat producia i produsele sub-contractanilor pentru a verifica conformitatea
permanent cu contractul. Rezultatele vor fi documentate n nregistrri. Antreprenorul solicit partenerilor si
dovezi, prin intermediul sub-contractanilor acestora, n baza unor teste i audituri similare efectuate asupra
sistemelor acestora.
Exercitare de ctre antreprenor a dreptului legal de inspectare i testare nu i exonereaz pe sub-contractani i
furnizori de responsabilitatea pentru prestaia/produsele lor.
Urmtoarele registre vor fi ntocmite i predate:

Registrul de furnizori

Registrul de sub-contractani

Registrul de materiale cu menionarea licenelor i a autorizaiilor

Achizitiile din cadrul ENERRAY ROMANIA S.R.L., sunt descrise in MANUALUL DE


MANAGEMENT AL ACHIZITIILOR, propriu societatii

Managementul schimbrii
Pe durata perioadei de construcie, contractul, informaiile i instruciunile vor fi permanent analizate. Prin urmare,
toate cerinele care au la baz tehnic, finane, calitate i resurse vor fi verificate i interpretate.
Analiza conine urmtoarele aspecte:

Determinarea nivelului de autorizare pentru a mpiedica disensiunile i inconsistenele

Identificarea resurselor necesare

Evaluarea schimbrilor, planificrilor i proceselor

Dezbaterea managementului schimbrii i relaiilor dintre procese

Ca instruciuni, vor exista formulare i liste de verificri pentru a documenta managementul schimbrii.
Toate situaiile, rezultatele i deciziile rezultate din edine vor fi documentate n minute ale edinelor, care vor fi
redactate n conformitate cu managementul de edine definit.
Dac pe durata perioadei de construcie vor exista divergene, vor fi luate msurile corective necesare, iar eficiena
acestora va fi evaluat.
Tratarea neconformitii este prezentat n descrierea urmtoare:

a)

Tratarea neconformitii
(raportul de neconformitate i msuri corective)

Discrepanele n produsele i procesele de construcie vor fi raportate i ndreptate. Aceeai msur este necesar
cnd raportarea se face ctre client sau ter. Antreprenorul este obligat s clarifice motivul neconformitii i s se
asigure c performana este restabilit, astfel nct s fie respectate cerinele i specificaiile. Trebuie s fie operate
schimbri n procese sau metode de lucru, astfel nct s neconformitatea s nu se mai repete.

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din
conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane
b)

Definiie:

Vor exista 2 tipuri de neconformiti:


Tip A:
n structur

a) defectul rmne
b) problem temporar

Tip B:

c) divergen cauzat de dispoziie


n ordinea lucrrilor sau n procese

Managementul riscurilor
riscuri pentru
fundatie

influenta fortei
majore

influentele
tertilor

influentele
autoritatilor
locale

risc din
contract

RISC

Incident de risc

Informarea partilor
afectate

faza de luare a deciziei


Control

actiuni hotarate

ACTIUNI
c)

Reportare i msuri corective

Atunci cnd apare o neconformitate de Tip A, personalul de conducere al antierului va fi informat prin intermediul
unui raport de neconformitate (RNC) / raport de msur corectiv (RMC). n acest caz, trebuie luate hotrri de
ctre personalul de conducere al antierului i trebuie dispuse msuri.
Neconformitatea de Tip B va fi raportat n primul rnd la nivel intern. Documentarea neconformitii de Tip B poate
fi urmrit informal de ctre personalul de conducere al antierului. Managerului de calitate i revine sarcina de a
avea grij de cercul nchis, ncepnd de la momentul apariiei neconformitii i pn la definirea msurii corective,
culminnd cu dispoziia de antier i msura de ncheiere cu rezultat satisfctor (cunoscut i ca un fel de cercDeming). Toate aceste etape i momente cheie n cerc, trebuie s fie documentate fr omisiune.
d)

Controlul produsului neconform

Produsul neconform va fi marcat n mod vizibil i, dac este necesar, va fi eliminat din locaia proiectului. Produsul
corectat i acceptat poate fi eliberat spre utilizare. Eliberarea trebuie s fie documentat n conformitate cu
personalul de conducere al antierului. Detaliile vor fi stabilite n planul de management al calitii (PMC), ori de
cte ori va fi necesar, sau prin intermediul unei proceduri sau declaraii de metod speciale.

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din
conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane

Managementul riscurilor
Msurile luate la apariia de probleme n executarea lucrrilor sunt prezentate n imaginea de mai jos, pe tema
managementului riscurilor. Obiectivul muncii mpreun cu toi oamenii implicai n proiect, este acela de a obine
soluionarea eficient i economic a problemelor, de a reaciona foarte repede la schimbri i probleme de a
evita ntrzierile.

PROGRAMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII PENTRU EXECUTIA OBIECTIVULUI:

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala


fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din conversia
energiei solare, n orasul Baile-Herculane
Programul de management al calitatii stabilete, conform art. 11. din HG. 766/ 1997, Anexa 2 Regulament privind
conducerea i asigurarea calitatii n constructii - dispozitiile specifice, directoare pentru definirea i obtinerea
calitatii, preciznd obiectivele, regulile de operare, resursele i secventele activitatilor legate de calitate.

Documentele reprezentative ale programului de Management Sisteme Integrate al SC


ENERRAY ROMANIA S.R.L pentru executia obiectivului sus mentionat sunt urmatoarele:

Manualul Management Sisteme Integrate : MMC Editia 6,

Procedurile de sistem : PG -1 -6, Editia 6, Revizia 0 /2015

Procedurile Operationale PO 1 - 15, Editia 7, Revizia 0 /2015

Procedurile tehnice de executie PTE aplicabile lucrarii

Controlul n proces propus componenta principala a Planului calitatii, elaborat


pentru lucrarea contractata, cu scopul atingerii nivelului de calitate solicitat de client i impus de
legislatia noastra Ghid pentru planurile calitatii;

Lista formularelor aplicabile lucrarii (conf.Anexa 6 ).


Documentele mai sus menionate sunt elaborate conform prevederilor Legii 10/1995, HG 766 /
1997, S.R. E.N. I.S.O. 9001 / 2008.
Ca urmare a contractului ce se va ncheia ulterior conform principiilor i prevederilor PO
7.2Relatia cu clientul Editia 6, Revizia 0 /2015, se vor elabora i celelalte componente ale
Planului calitatii reactualizandu-se capitolul de Control n Proces n conformitate cu Programul
de control al calitatii lucrarilor executate n faze determinante propus de proiectantul lucrarii i
acceptat i nsuit de reprezentantii clientului, constructorului i organelor de control II.S.C.
ENERRAY ROMANIA S.R.L
Se vor stabili relatiile de interfata ale societatii noastre cu reprezentantul clientului, furnizorii de
materiale ( acceptati n prealabil de catre clienti), cu proiectantul i cu subcontractantii.
DIRECTII GENERALE N VEDEREA OBTINERII NIVELULUI DE CALITATE CONTRACTAT LA
OBIECTIVUL:

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica


pentru producerea energiei electrice din conversia energiei solare,
n orasul Baile-Herculane

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din
conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane

Evaluarea, selectarea i acceptarea subcontractantilor de lucrari i a unor furnizori de


produse /servicii necesari executiei obiectivului contractat.

Numirea prin decizii scrise a echipei tehnice care va participa la coordonarea,


supravegherea i controlul procesului de executie al obiectivului contractat.

Pregatirea documentelor aplicabile ( PG, PO, PC, PTE / ITE) i a formularelor de


control n proces aplicabile vezi anexele 2, 3, 4 i 6;

Multiplicarea i difuzarea documentelor SMI aferente executiei (anexele 2, 3 i 4) a


formularelor aplicabile (vezi anexa 6), catre tot personalul implicat n realizarea obiectivului
contractat.

Instruirea personalului cu documentele difuzate ( TESA + muncitori ).

Pregatirea dotarii tehnico materiale necesare realizarii obiectivului.

Asigurarea de EMM pentru procese i control conform cerintelor tehnologice i


criteriilor de acceptare / respingere a proceselor;

Preluarea amplasamentului i realizarea lucrarilor de organizare de antier.

Realizarea interfetelor societatii noastre cu investitorul, proiectantul, furnizorii de


produse/servicii i subcontractantii

nceperea lucrarilor procesului de executie aferent obiectivului contractat.


Respectarea fazelor de executie (conform proiectului de executie n faza DDE) i ntocmirea
nregistrarilor de calitate care atesta acceptarea n urma controlului fiecarei etape de executie
i atestarea calitatii ei de catre toti factorii responsabili.

Urmarirea i respectarea programului de control al calitatii lucrarilor executate n faze


determinante aferent obiectivului contractat (elaborat de proiectant i acceptat de investitor,
executant i I.C.S.) i ntocmirea nregistrarilor de calitate corespunzatoare fiecarei faze
determinante de control.

Respectarea de catre Comp. CTC/CQ a programului de inspectie i control propus n


formularele Control n proces din Planul Calitatii aprobat pe lucrare i a celor suplimentare
elaborate n cadrul serviciului.

Verificarea permanenta a atestarii calitatii materialelor i elementelor puse n opera


prin functionarea laboratorului punctului de lucru i colaborarea acestuia cu laboratorul autorizat,
cu care societatea noastra are ncheiat contract de colaborare ( conform PC, PTE, PO-L
aplicabile).

n cazul depistarii de neconformitati luarea masurilor urgente de izolare a portiunilor


din lucrare afectate i demararea procedurii de solutionare a acestora de catre personalul
implicat, n conformitate cu prevederile din PS 8.3. Controlul produsului neconform.

Arhivarea nregistrarilor de calitate ( PV de lucrari ascunse, PV executie lucrari n


faze determinante, PV de receptie, PV de control, PV efectuare probe, certificate de
conformitate / calitate, buletine de verificare i ncercare a materialelor puse n opera, etc)
conform documentelor SMI aplicabile.

ntocmirea Capitolului B al ,, Cartii tehnice a obiectivului executat.

Informarea n scris a investitorului cu finalizarea obiectivului, n vederea numirii de


catre aceasta a comisiei de receptie la terminarea lucrarilor, stabilirii datei receptiei i
convocarea comisiei la data fixata.

Predarea de catre executant, investitorului, la receptia efectuata la terminarea


lucrarilor, a Capitolului B al ,, Cartii tehnice pentru obiectivul executat .

nsuirea de catre executant a eventualelor observatii sau neconformitati stabilite de


comisia de receptie la terminarea lucrarilor i stingerea acestora la termenul impus.

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din
conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane

Urmarirea comportarii n exploatare a obiectivului executat n perioada de garantie,


conform conditiilor contractuale, i aplicarea eventualelor remedieri cu ntocmirea nregistrarilor
de calitate aferente.

nsuirea de catre executant a eventualelor observatii sau neconformitati stabilite de


comisia de receptie finala i stingerea acestora la termenul stabilit.
II.
SCHEMELE DE RELATII APLICABILE PENTRU EXECUTIA OBIECTIVULUI
SUPUS LICITATIEI
Pentru realizarea obiectivului sus mentionat, societatea noastra, n calitate de Antreprenor
General, va urmari realizarea colaborarii permanente cu investitorul, proiectantul,
subcontractantii i furnizorii de produse / servicii conform principiilor politicii calitatii adoptata i
declarata de firma noastra.
La baza acestor relatii, se afla convingerea noastra ca documentele aplicabile pentru executia
lucrarilor i difuzate colaboratorilor, vor fi analizate i n urma acceptarii lor, vor fi respectate i
aplicate permanent.
n acest scop, n urma ncheierii contractului, se va elabora planul de asigurare a calitatii
aplicabil pentru executia obiectivului i va fi transmis tuturor factorilor implicati.
VI.1. SISTEMUL INFORMATIONAL NTRE ENERRAY ROMANIA S.R.L. I INVESTITOR
SAU CONSULTANTUL ACESTUIA
VI.1.1. ANTREPRENOR GENERAL INVESTITOR
( CONSULTANTUL ACESTUIA )

n urma acceptarii de catre beneficiar a excutiei lucrarii de catre firma noastra,


colectivul de conducere trece la activitatea de analiza a contractului n vederea stipularii tuturor
conditiilor contractuale spre avantajul ambelor parti.

Contractul , definitivat din partea noastra i acceptat de investitor, declaneaza


activitatile de pregatire i de executie a lucrarilor.

n urma contractului semnat se trece la analiza proiectului tehnic de executie de catre


colectivul din cadrul serviciului tehnic i eventualele observatii sunt transmise i rezolvate cu
proiectantul lucrarii informndu-se investitorul despre solutiile noi, modificate propuse de
proiectant .

n urma avizarii proiectului de catre proiectant i investitor, documentatia de executie


devine aplicabila.

Proiectantul va elabora programul de control al calitatii lucrarilor executate n faze


determinante pentru executia obiectivului, care n urma analizei i nsuirii de catre executant, va
fi transmis investitorului spre acceptare, i apoi la I..C.M.B./I.C.S. spre avizare.

Dupa acceptarea i avizarea programului de control de toti factorii implicati, acesta


devine aplicabil i obligatoriu pentru executant, investitor i proiectant.

Se ntocmesc graficele de realizare a lucrarilor, n functie de etapele de executie


prevazute n proiect, de posibilitatile organizatorice, tehnice i materiale ale antreprenorului
general cu respectarea ncadrarii n termenul de predare contractual al lucrarii.

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din
conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane

n urma realizarii conditiilor de ncepere a lucrarilor, investitorul, prin reprezentantii


lui, este convocat pentru a-i da acceptul privind ndeplinirea conditiilor tehnice i de calitate
pentru nceperea executiei.

eful de lucrare convoaca la fiecare etapa executata pe reprezentantul investitorului


care, n urma controlului, i da acceptul privind conformitatea cu proiectul a lucrarii executate,
ntocmindu-se nregistrarea de calitate aferenta. Cnd programul de control prevede i
participarea proiectantului la analiza lucrarii efectuate, acesta i da acordul, alaturi de
reprezentantul investitorului , pe nregistrarea de calitate aferenta.
La cererea reprezentantului investitorului, ne obligam a prezenta pentru control toate documentele
aplicabile ale SMI ENERRAY ROMANIA S.R.L ., precum i nregistrarile de calitate ntocmite pna
la momentul respectiv, care atesta calitatea lucrarilor executate i a materialelor i elementelor puse n
opera.

Antreprenorul general se obliga, prin reprezentantii sai, sa respecte fazele


determinante de control continute n programul de control elaborat de proiectant, i sa
convoace factorii responsabili, pentru analiza i acceptarea fazelor determinante, conditie
obligatorie de continuare a lucrarilor.

n cazul aparitiei de neconformitati n activitatile de executie a lucrarilor,


antreprenorul general se obliga sa anunte, n timp optim, reprezentantul investitorului i
proiectantul i sa ia masurile imediate pentru izolarea zonelor de lucrari afectate.

Orice neconformitate aparuta n executia lucrarilor va fi rezolvata pe baza de


solutie elaborata de proiectant, nsuita de investitor i executant, iar dupa executia ei
verificata i acceptata de reprezentantul investitorului precum i de resp CTC / CQ al
executantului. Aceasta verificare va fi nregistrata la rubrica Confirmarea rezolvarii RNC
din formularul Raport de neconformitate fiind confirmata prin semnatura de executant
i investitor.

Investitorul va fi informat cu privire la materialele i elementele utilizate n


executie i n cazuri speciale se vor difuza n copie agrementele elementelor de
constructii /instalatii puse n opera.

La terminarea lucrarilor, AG va informa investitorul asupra datei de predare, n


vederea efectuarii de catre acesta a convocarii comisiei de receptie la terminarea
lucrarilor.

Cu ocazia receptiei la terminarea lucrarilor, AG se obliga sa predea ,, Cartea


tehnica capitolul B a obiectivului executat catre investitor care, n urma verificarii, i
va da avizul pentru corectitudinea i completitudinea ei.

VI.2. INVESTITOR SAU CONSULTANT AL ACESTUIA ANTREPRENOR GENERAL

Investitorul este obligat n urma contractului semnat cu AG sa prezinte


acestuia n copie, autorizatia de construire, certificatul de urbanism, toate avizele aferente
executiei lucrarii, precum i proiectul tehnic de executie ntocmit la faza D.D.E., verificat
de verificatorii de proiect atestati M.L.P.T.L.

Investitorul trebuie sa asigure verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii


prin diriginte de specialitate sau agenti economici de consultanta specializati, pe tot parcursul
lucrarilor.

Investitorul primete observatiile privind proiectul tehnic de executie, i modificarile


aduse la acesta, fiind informat i lund cunotiinta prin semnatura de toate modificarile aduse n
cursul executiei lucrarilor, n functie de posibilitatile tehnice, materiale i climatice n care se
executa lucrarile.

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din
conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane

Investitorul va actiona n vederea solutionarii neconformitatilor, a defectelor aparute


pe parcursul executiei lucrarilor, precum i a deficientelor proiectelor de executie;

Investitorul primeste i verifica lunar situatia lucrarilor executate i n urma avizarii ei


o transmite responsabilului AG pentru decontare.

Investitorul va fi prezent la toate convocarile solicitate de executant, i va convoca


comisia de receptie la terminarea lucrarilor i la expirarea perioadei de garantie - receptia finala

n cazuri speciale, cnd apar situatii neprevazute, nestipulate n contract de comun


acord cu responsabilul AG, investitorul va ncheia un act aditional la contract.
NOTA: Prin ,, investitor se va considera reprezentantul direct al acestuia ( angajat sau
consultant ), conform clauzelor contractuale de imputernicire date de catre investitor, pentru
obiectivul ce urmeaza a fi realizat.
VI.3. SISTEMUL INFORMATIONAL NTRE SC ENERRAY ROMANIA S.R.L
N CALITATE DE A.G. I FURNIZORI
VI.3.1. A.G. - FURNIZORI
A.G. se obliga sa respecte conditiile de evaluare, selectare i acceptare a furnizorilor n
functie de capabilitatea lor tehnica i de calitate conform politicii calitatii adoptate i declarate
de ENERRAY ROMANIA S.R.L A.G. aplica activitatea de analiza a contractului pentru
colaborarea cu furnizorii selectati i transmite acestora conditiile tehnice i de calitate ce se
impun a fi respectate n vederea realizarii obiectivului de constructii / instalatii la nivelul
cerintelor clientului.
n urma ncheierii contractului, furnizorul primete din partea ENERRAY ROMANIA S.R.L,
n calitate de beneficiar, toate informatiile privind SMI implementat n cadrul
societatii, n vederea cunoaterii i respectarii lor.

A.G. se obliga a transmite informatii clare cu privire la tipul materialului / produsului,


cantitatea i termenul de livrare.

A.G. se obliga a transmite furnizorului informatii privind editia aplicabila a


specificatiilor, desenelor, cerintelor n materie de procedee, instructiunile de inspectie inclusiv
cerintele pentru aprobarea sau calificarea produsului.

A.G. se obliga a transmite furnizorului titlul, numarul, editia standardului international,


privind sistemul calitatii aplicat la materialul / produsul / elementul de constructii / instalatii.

A.G. asigura prezenta unui delegat la furnizor, la livrarea materialului / produsului


pentru asigurarea verificarii conformitatii cu cerintele specifice.

n urma receptiei n depozit a materialului / produsului A.G. transmite furnizorului


informatii despre conformitatea sau neconformitatea produsului. n cazul produselor neconforme,
acestea sunt izolate i etichetate ca atare, situatia fiind analizata de catre cei doi parteneri n
vederea aplicarii de actiuni corective astfel nct sa se asigure ndepartarea cauzelor
determinate de neconformitati. n situatia n care neconformitatile nu pot fi solutionate de catre
furnizor, produsele n cauza vor fi returnate acestuia.

n cazuri de repetare a situatiilor, A.G. anuleaza contractul cu furnizorul respectiv i


aplica respingerea de la plata a materialelor / produselor neconforme.

Orice reclamatie sau derogare din partea A.G. catre furnizor este transmisa
furnizorului spre rezolvare.

A.G. verifica la sosirea n depozit a materialului / produsului existenta documentelor


de calitate certificate ( declaratii ) de conformitate, certificate de calitate, certificate de garantie

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din
conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane

- aferente prin care furnizorul garanteaza conformitatea produsului cu cerintele standardelor de


fabricatie i calitatea executiei produsului la fabricant pentru arja / lotul respectiv.

A.G. verifica respectarea de catre furnizor a conditiilor de ambalare, manipulare,


identificare, conservare i transport ale materialelor / produselor conform conditiilor contractuale
i informeaza furnizorul despre situatiile neconforme sesizate.

VI.3.2. FURNIZOR - A.G.

Furnizorul respecta conditiile tehnice i de calitate stipulate n contractul


ncheiat cu A.G. precum i cele impuse de normele, normativele i standardele aplicabile
aferente produsului ce urmeaza a fi livrat.

Furnizorul respecta termenul de livrare al marfii i cantitatea comandata de A.G.

Furnizorul se obliga a livra numai produse agrementate i raspunde de conformitatea


lor, garantnd calitatea prin transmiterea , odata cu produsul, a documentelor de calitate.

Orice neconformitate depistata de A.G. este rezolvata de furnizor care informeaza


clientul cu actiunea corectiva aplicata.

Orice reclamatie sau derogare transmisa de A.G. este rezolvata de furnizor care
informeaza clientul despre modul de solutionare aplicat.
VI.4 SISTEMUL INFORMATIONAL NTRE ENERRAY ROMANIA S.R.L N CALITATE DE
A.G. I PROIECTANT
VI.4.1. A.G. I PROIECTANT

A.G. primete proiectul tehnic de executie i face , cnd este cazul observatii privind
continutul acestuia, pe care apoi le transmite n vederea aplicarii de catre proiectant a
modificarilor sau completarilor la documentatia elaborata.

A.G. primete de la proiectant programul de control al calitatii lucrarilor executate n


faze determinante, aplicabil n executia obiectivului pe care i-l nsuete i pe care l va
respecta dupa avizarea lui de catre toti factorii responsabili implicati.

A.G. convoaca proiectantul pentru controlul i acceptarea fazelor de executie,


conform programului de control existent.

A.G. se obliga sa i nuseasca observatiile poiectantului i sa aplice ntocmai


solutiile dispuse de acesta n vederea obtinerii rezultatelor conform prevederilor din proiectul
tehnic de executie.

A.G. se obliga sa informeze i sa convoace cnd este cazul, proiectantul ori de cate
ori apare o neconformitate n executia lucrarilor, n vederea analizarii de catre acesta a efectelor
produse de neconformitate i a elaborarii de solutii de remediere a deficientei. A.G. i va nsui
solutia elaborata de proiectant i o va aplica ntocmai n timp optim.

A.G. se obliga sa remedieze neconformitatile dupa solutiile propuse de proiectant


prin comunicarile de antier elaborate.
VI.4.2. PROIECTANT ANTREPRENOR GENERAL

Proiectantul analizeaza observatiile A.G. aduse proiectului tehnic de executie i face


modificari sau completari ale acestuia pe care le nainteaza spre avizare verificatorului de proiect
atestat M.L.P.T.L. i apoi investitorului i constructorului (executantului).

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din
conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane

Proiectantul elaboreaza programul de control al calitatii lucrarilor executate n faze


determinante, pentru obiectivul ce urmeaza a fi executat i urmarete respectarea lui dupa ce
acesta este avizat de toti factorii responsabili implicati.

Proiectantul este obligat sa specifice n proiect categoria de importanta a constructiei


i sa urmareasca obtinerea exigentelor esentiale ale constructiei, conform Legii 10 /1995.

Proiectantul asigura asistenta tehnica pe tot parcursul executiei lucrarilor i


elaboreaza solutii pentru neconformitatile aparute, verificnd respectarea lor.

Proiectantul raspunde prin prezenta sa la convocarile efectuate de A.G. sau investitor


i cnd este cazul elaboreaza Comunicari de antier pe care le nainteaza spre avizare
verificatorului de proiect.

Proiectantul participa la rezolvarea solicitarilor facute de catre investitor sau de catre


executant, n vederea modificarii unor solutii tehnice.

Proiectantul participa la fazele de control conform programului de control elaborat i


i da acceptul prin semnatura pe nregistrarea de calitate care se ntocmete, pentru acceptul
de continuare a lucrarilor.

Proiectantul analizeaza rezultatele obtinute pe probele prelevate n vederea atestarii


calitatii materialelor / lucrarilor executate.

Proiectantul participa n comisiile de receptie la terminarea lucrarilor i finala i i da


acceptul pentru lucrarea executata prin semnatura pe PV de receptie.
NOTA: Prin A.G. se vor considera reprezentantii acestuia sau ai asociatiilor lui , conform
clauzelor contractuale ncheiate pentru realizarea obiectivului de constructie.
n cazul n care firma noastra , n calitate de A.G. executa lucrarea cu subantreprenori, schema
de relatii aplicabile pentru executia obiectivului este aceiai privind punctele I, II, i III, cu
observatia ca la toate sistemele informationale, este necesara prezenta factorilor responsabili ai
SAG alaturi de cei ai A.G.
VI.5. SISTEMUL INFORMATIONAL NTRE A.G. I S.A.G.
VI.5.1. A.G. S.A.G.

A.G. analizeaza capabilitatea tehnica i organizatorica a SAG i stipuleaza n


contractul ncheiat cu acesta toate conditiile tehnice, organizatorice, de calitate i financiare spre
avantajul ambelor parti. Contractul contine obligatoriu conditii de verificare de catre A.G., prin
reprezentantii sai, a respectarii pe toata durata contractului a conditiilor stipulate.

A.G. transmite la timp catre S.A.G. spre analiza i aplicare orice modificare a
proiectului tehnic de executie i verifica permanent respectarea lui.

A.G. analizeaza graficele de executie elaborate de S.A.G. i verifica respectarea lor


pentru ncadrarea n termenul de predare final , stabilit contractual cu beneficiarul.
A.G. verifica respectarea de catre S.A. G . a prevederilor Legii 10 / 1995 i HG 261/94 privind
obligativitatea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor prin personal atestat,
precum i printr-un sistem propriu conceput i realizat , compatibil cu SAG ENERRAY
ROMANIA S.R.L A.G. transmite spre aplicare catre SAG programul de control pe faze
determinante elaborat de proiectant i acceptat de toti factorii responsabili.

n urma informarii de catre SAG , AG analizeaza conditiile prealabile de nceperea


lucrarii i i da acceptul privind ndeplinirea conditiilor tehnice i de calitate alaturi de
reprezentantul investitorului.

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din
conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane

n urma convocarii de catre SAG , A.G. se obliga a fi prezent la fiecare faza


determinanta de control n vederea atestarii lucrarilor executate.

A.G. ia nota cu privire la orice observatie sau neconformitate depistata n executie de


reprezentantii investitorului sau proiectantului i urmarete stingerea lor , de catre SAG n timp
optim.
A.G. organizeaza inspectii i contrale la SAG i verifica modul cum acesta respecta conditiile
tehnice dupa proiectul de executie i conditiile de asigurare a calitatii conform SMI propriu
adoptat de SAG compatibil cu SMI ENERRAY ROMANIA S.R.L
.A.G. primeste i avizeaza situatiile de lucrari ale SAG i deconteaza lucrarile n functie de
ndeplinirea conditiilor tehnice i calitatile i n functie de termenul de predare al lucrarilor.

A.G. verifica ntocmirea la timp de catre SAG a nregistrarilor care atesta calitatea
lucrarilor executate, precum i finalizarea lucrarii ntocmirea capitolului B al ,, Cartii tehnice
aferente obiectivului executat.

VI.5.2. SUBANTREPRENOR ANTREPRENOR GENERAL

n urma semnarii contractului cu A.G. , SAG elaboreaza planul calitatii aferent


obiectivului contractat i il transmite spre avizare catre A.G.

SAG elaboreaza graficul de executie aferent obiectivului contractat i dupa avizarea


lui de catre A.G. urmareste permanent respectarea lui.

Orice observatie la continutul ,, Proiectului tehnic de executie este ntocmita de


SAG i transmisa A.G. - ului care o sustine fata de proiectant. A.G. primete modificarile la
proiect pe care le transmite SAG, acesta avnd obligativitatea de a le respecta.

SAG cunoate i respecta programul de control al lucrarilor executate n faze


determinante elaborat de proiectant, fiind obligat a comunica reprezentantii sai la fazele
determinante de control , A.G. convocnd ceilalti factori responsabili (investitor, proiectant, ISC /
ICS ) .
SAG asigura nivelul calitativ corespunzator cerintelor prin existenta RTE atestat M.L.P.T.L. i
prin SMI propriu adoptat, compatibil cu SMI ENERRAY ROMANIA S.R.L SAG asigura
permanent controlul executiei lucrarilor prin personal calificat i personal de laborator i
informeaza n cel mai scurt timp A.G. despre orice neconformitate aparuta n executie.

SAG convoaca reprezentantii A.G., pe cei ai investitorului i proiectantului pentru


analiza deficientelor de executie aparute .

Dupa elaborarea de catre proiectant a solutiei de remediere i nsuirea ei de catre


investitor i A.G., SAG aplica solutia elaborata i convoaca A.G. i ceilalti factori responsabili
pentru acceptul n scris a remedierii efectuate.

SAG asigura laboratoare la punctele de lucru i se supune permanent controlului


reprezentantilor A.G., privind asigurarea calitatii lucrarilor executate i a materialelor i
elementelor puse n opera.

SAG ntocmete ,, Cartea tehnica ( Capitolul B ) pentru lucrarile n care a fost


implicat , aferente obiectivului executat pe care o nainteaza spre avizare catre A.G.

SAG ntocmete lunar situatiile de lucrari i le nainteaza catre A.G. spre avizare.

Orice neconformitate aparuta n executie din vina SAG este suportata de acesta pe
cheltuiala proprie , lucrarea putnd fi reluata numai dupa ce s - au aplicat remedierile conform
solutiilor elaborate de proiectant.

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din
conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane

Orice ntarziere fata de termenul de executie stipulat n contract, cauzate de SAG


atrage dupa sine cheltuielile suportate de acesta i penalizari.

Orice ntarziere fata de termenul contractual sau orice abatere de la conditiile tehnice
sau calitative aplicate n executia obiectivului, aduc dupa sine cheltuieli suplimentare suportate
de SAG i penalizari aplicate de AG catre SAG.

OFERTANT,

S.C ENERRAY ROMANIA S.R.L

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrice din
conversia energiei solare, n orasul Baile-Herculane