Sunteți pe pagina 1din 22

SC BOROMIR PROD SA BUZU, a fost nfiinat ca societate comercial pe aciuni n

baza legii 15 /1990 prin preluarea activului i pasivului fostei Intreprinderi de Morrit i Panificaie
Buzu. nfiinarea SC BOROMIR PROD SA Buzu (sub denumirea SC SPICUL SA Buzu)
s-a facut prin Hot. Guvern nr. 1353/ 1990, act normativ care stabilete i statutul iniial al societii.
La data de 11.06.2002, prin actul aditional nr. 2241 s-a modificat denumirea societii n SC
BOROMIR PROD SA. Societatea Boromir Prod SA Buzu face parte din grupul Boromir, din care
mai fac parte i urmtoarele societi: SC Boromir IND SRL, SC Hardwood SRL, SC Comcereal
SA Valcea, SC Moara Cibin SA, SC Amylon SA, SC Extrasib SA, SC Comcereal SA, Eurostar
Invest SRL.
Nscut n respectul tradiiei, dar cu o perspectiv modern asupra acestui domeniu, att
devechi i totui att de puin exploatat, societatea s -a dezvoltat i i-a diversificat activitatea
oferind pieei att produse tradiionale, ct i produse noi, de care piaa romneasc avea nevoie

1.A. Calculati principalii indicatori economico-financiari


Obiectul analizei structurii patrimoniale este stabilirea i urmrirea evoluiei ponderilor
diferitelor elemente patrimoniale, de activ i de pasiv. Analiza structurii activului i pasivului se
realizeaz pe baza datelor din bilanul patrimonial (Anexa nr. 1). Valorile ratelor de structur ale
activului sunt influenate de caracteristice tehnice, economice i juridice ale activitii firmei.
Obiectul analizei structurii pasivului, a surselor de finanare, l constituie stabilirea ponderii i
evoluiei principalelor categorii de surse ce particip la acoperirea mijloacelor economice ale
firmei.
Bilan contabil
ncheiat la data de 31.12
Denumirea indicatorului
A
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)
3. Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale,
drepturi i active similare i alte imobilizri
necorporale (ct. 205+208-2805-2905-2908)
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)
5. Avansuri i imobilizri necorporale n curs de
execuie (ct. 233+234-2933)
TOTAL (rd. 01la 05)

Nr.
rd.

31.12.2011

Sold la
31.12.2012

31.12.2013

01
02
03

0
0
40.856

0
0
95.333

0
0
227.183

04
05

0
0

0
0

0
0

06

40.856

95.333

227.183

II. IMOBILIZRI CORPORALE


1. Terenuri i construcii (ct. 211+212-2811-281207
20.837.682
59.251.171
60.676.500
2911-2912)
2. Instalaii tehnice i maini (ct. 213-2813-2913)
08
20.312.981
24.402.298
25.894.543
3. Alte instalaii, uilaje i mobilier (ct. 214 -2814
09
209.656
157.547
146.166
-2914)
4. Avansuri i imobilizri corporale n curs de execuie 10
0
105.662
164.082
(ct. 231+232-2931)
TOTAL (rd. 07 la 10)
11
40.910.319
83.916.678
86.881.291
III. IMOBILIZRI FINANCIARE
1. Aciuni deinute la entitile afiliate (ct. 261-2961)
12
6.175.733
6.216.933
5.962.901
2. mprumuturi acordate entitilor afiliate
13
0
0
0
(ct. 2671+2672-2964)
3. Interese de participare (ct. 263-2962)
14
0
0
0
4. mprumuturi acordate entitilor pe baz de interese 15
0
0
64.281
de participare (ct. 2673+2674-2965)
5. Investiii deinute ca imobilizri (ct. 265-2963)
16
0
0
254.032
6. Alte mprumuturi (ct. 2675+2676+2678+267917
0
76.801
0
2966-2968)
TOTAL (rd. 12 la 17)
18
6.175.733
6.293.734
6.281.214
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL
19
47.126.908
90.305.745
93.389.688
(rd. 06+11+18)
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime i materiale consumabile
20
6.250.235
7.217.498
5.917.193
(ct. 301+302+303+/-308+351+358+/-388-391-3923951-3958-398)
2. Producia n curs de execuie (ct. 331+332+341+/21
54.360
40.442
0
348-393-3941-3952)
3. Produse finite i mrfuri (ct. 345+346+/22
2.150.001
5.446.325
3.158.890
348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-39453946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)
4. Avansuri pentru cumprri de stocuri (ct. 4091)
23
263.328
87.613
1.098
TOTAL (rd. 20 la 23)
24
8.717.924
12.791.878
9.077.181
II. CREANE (Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai mare de un an trebuie
prezentate separat pentru fiecare element )
1. Creane comerciale (ct. 2675+2676+2678+267925
16.628.868
42.885.813
7.706.281
2966-2968+4092+411+413+418-491)
2. Sume de ncasat de la entitile afiliate (ct. 451-495) 26
3.226.383
7.979.519
14.607.337
3. Sume de ncasat de la entiti pe baz de interese de 27
0
0
10.493.390
participare (ct.453-495)
4. Alte creane
28
1.015.497
1.003.854
1.223.217
(ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+
445+446+447+4428+4582+461+473+496+5187)
5. Capital subscris i nevrsat (ct. 456-495)
29
0
0
0
TOTAL (rd. 25 la 29)
30
20.870.748
51.869.186
34.030.225
III. INVESTIII PE TERMEN SCURT
1. Aciuni deinute la entitile afiliate (ct. 501-591)
31
0
0
0
2. Alte investiii pe permen scurt (ct. 505+506+50832
0
0
0
595-598+5113+5114)
TOTAL (rd.31 la 32)
33
0
0
0
IV. CASA I CONTURI LA BNCI
34
1.888.855
593.511
1.484.836
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL
35
31.477.527
65.254.575
44.592.242
(rd. 24+30+33+34)
C. CHELTUIELI N AVANS (ct.471)
36
89.552
109.002
93.939
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE PN LA UN AN
1.mprumuturi din emisiunea de obligaiuni
37
0
0
0
(ct. 161+1681-169)
2. Sume datorate instituiilor de credit
38
3.247.294
1.649.455
2.149.454

(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+
5198)
3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419)
39
0
22.207
20.978
4. Datorii comerciale furnizori (ct. 401+404+408)
40
20.848.983
21.816.300
5.879.785
5. Efecte de comer de pltit (ct. 403+405)
41
82.160
47.185
1.163.673
6. Sume datorate entitilor afiliate
42
0
0
2.497.693
(ct. 1661+1685+2691+451)
7. Sume datorate entotilor pe baz de interese de
43
0
0
138.468
participare (ct.1663+1686+2692+453)
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile
44
1.478.741
2.322.451
2.814.002
privind asigurrile sociale (ct. 1623+1626+167+1687
+2693+ 421+423+424+426+427+4281+431+437+
4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+
456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+
5195+5196+5197)
TOTAL (rd. 37 la 44)
45
25.657.178
25.857.598
14.664.053
E. ACTIVE CICULANTE NETE /DATORII
46
5.909.901
27.764.579
30.022.128
CURENTE NETE (rd. 35+36-45-62)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
47
52.959.575
118.070.324
123.411.816
(rd. 19+46-61)
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD MAI MARE DE UN AN
1.mprumuturi din emisiunea de obligaiuni
48
0
0
0
(ct. 161+1681-169)
2. Sume datorate instituiilor de credit
49
18.752.780
17.166.787
17.964.597
(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+
5198)
3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419)
50
0
0
0
4. Datorii comerciale furnizori (ct. 401+404+408)
51
0
0
0
5. Efecte de comer de pltit (ct. 403+405)
52
0
0
0
6. Sume datorate entitilor afiliate
53
0
0
0
(ct. 1661+1685+2691+451)
7. Sume datorate entotilor pe baz de interese de
54
0
0
0
participare (ct.1663+1686+2692+453)
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile
55
0
0
0
privind asigurrile sociale (ct. 1623+1626+167+1687
+2693+ 421+423+424+426+427+4281+431+437+
4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+
456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+
5195+5196+5197)
TOTAL (rd. 48 la 55)
56
18.752.780
17.166.787
17.964.597
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane penru pensii i obligaii similare
57
0
0
0
(ct. 1515)
2. Provizioane pentu depozite (ct. 1516)
58
0
0
0
3. Alte privizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518) 59
0
0
174.090
TOTAL (rd. 57 la 59)
60
0
0
174.090
I. VENITZURI N AVANS
- Subvenii pentru investiii
61
77.234
50.449
48.014
(ct. 131+132+133+134+138)
- Venituri nregistrate n avans (ct. 472)
62
0
11.741.400
0
TOTAL (rd. 61+62)
63
77.234
11.791.849
48.014
J. CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vrsat (ct. 1012)
64
1.025.995
12.358.950
12.358.950
2. Capital subscris nevrsat (ct. 1011)
65
0
0
0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)
66
0
0
0
TOTAL (rd. 64 la 66)
67
1.025.995
12.358.950
12.358.950
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)
68
0
0
0
III. PRIME DIN REEVALUARE (ct. 105)
69
18.190.523
49.432.463
50.881.149

IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)
70
205.199
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)
71
0
3. Rezeve reprezentnd surplusul realizat din rezerve
72
0
din reevaluare (ct. 1065)
4. Alte rezerve (ct. 1068)
73
14.269.967
Aciuni proprii (ct. 109)
74
0
TOTAL (rd. 70 la 73 74)
75
14.475.188
Ctiguri legate de instrumntele de capitaluri proprii
76
0
(ct. 141)
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii
77
0
(ct. 149)
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)
Sold C (ct. 117)
78
0
Sold D (ct. 117)
79
0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI FINANCIAR
Sold C (ct. 121)
80
515.111
Sold D (ct. 121)
81
0
Repartizarea profitului (ct. 129)
82
0
CAPITALURI PROPRII TOTAL
83
34.206.795
(rd. 68+69+75+76+77+78-79-80)
Patrimoniul public (ct. 1016)
84
0
CAPITALURI TOTAL (rd. 81+82)
85
34.206.795

937.333
0
11.544.571

950.570
0
14.638.321

23.459.500
0
0

23.459.112
0
39.048.003
0

0
0

0
0

3.321.215
0
200.944
100.853.088

3.150.845
0
213.832
105.225.115

0
100.853.088

0
105.225.115

n cadrul S.C. BOROMIR PROD S.A. ratele de caracterizare a structurii activului calculate
pentru cei trei ani analizai sunt:
1. Rata activelor imobilizate:
Active imobilizate / Total Activ * 100
Rata activelor imobilizate 2011 =

47.126.908
* 100 = 59,88 %
78.693.987

Rata activelor imobilizate 2012 =

90.305.745
* 100 = 58,01 %
155.669.322

Rata activelor imobilizate 2013 =

93.389.688
* 100 = 67,63 %
138.075.869

Coninutul diferit al componentelor activelor imobilizate justific utilizarea i a unor rate


complementare:
1.a Rata imobilizrilor necorporale:
Imobilizri necorporale / Total activ * 100
Rata imobilizrilor necorporale 2011 =

40.856
* 100 = 0,05 %
78.693.987

Rata imobilizrilor necorporale 2012 =

95.333
* 100 = 0,06 %
155.669.322

Rata imobilizrilor necorporale 2013 =

227.183
* 100 = 0,16 %
138.075.869

1.b Rata imobilizrilor corporale:


Imobilizri corporale / Total activ * 100
Rata imobilizrilor corporale 2011 =
Rata imobilizrilor corporale 2012 =

40.910.319
* 100 = 51,98 %
78.693.987

83.916.678
* 100 = 53,90 %
155.669.322

Rata imobilizrilor corporale 2013 =

86.881.291
* 100 = 62,92 %
138.075.869

1.c Rata imobilizrilor financiare:


Imobilizri financiare / Total activ * 100
Rata imobilizrilor financiare 2011=

6.175.733
* 100 = 7,84 %
78.693.987

Rata imobilizrilor financiare 2012 =

6.293.734
* 100 = 7,99 %
155.669.322

Rata imobilizrilor financiare 2013 =

6.281.214
* 100 = 4,54 %
138.075.869

2. Rata activelor circulante:


Activele circulante / Total activ * 100
Rata activelor circulante 2011=

31.477.527
* 100 = 39,99 %
78.693.987

Rata activelor circulante 2012=

65.254.575
* 100 = 41,91 %
155.669.322

Rata activelor circulante 2013 =

44.592.242
* 100 = 32,29 %
138.075.869

Ca rate complementare se recomand a fi stabilite:


2.a Rata stocurilor:
Stocuri / Total activ * 100
Rata stocurilor 2011 =

8.717.924
* 100 = 11,07 %
78.693.987

Rata stocurilor 2012 =

12.791.878
* 100 = 8,21 %
155.669.322

Rata stocurilor 2013 =

9.077.181
* 100 = 6,57 %
138.075.869

2.b Rata creanelor comerciale:


Clieni i conturi asimilate / Total activ * 100
Rata creanelor comerciale 2011=

20.870.748
* 100 = 26,52 %
78.693.987

Rata creanelor comerciale 2012=

51.869.186
* 100 = 33,32 %
155.669.322

Rata creanelor comerciale 2013 =

34.030.225
* 100 = 24,64 %
138.075.869

2.c Rata disponibilitilor:


Disponibiliti bneti Titluri de plasament / Total activ * 100
Rata disponibilitilor 2011 =

1.888.855
* 100 = 2,40 %
78.693.987

Rata disponibilitilor 2012 =

593.511
*100 = 0,38 %
155.669.322

Rata disponibilitilor 2013 =

1.484.836
* 100 = 1,07 %
138.075.869

Tabel Ratele de structur ale activului


Nr.
crt.
1
1a
1b
1c
2
2a
2b
2c

Rate de structur ale activului


Rata activelor imobilizate
Rata imobilizrilor necorporale
Rata imobilizrilor corporale
Rata imobilizrilor financiare
Rata activelor circulante
Rata stocurilor
Rata creanelor comerciale
Rata disponibilitilor

2011

2012

2013

59,88 %
0,05 %
51,98 %
7,84 %
39,99 %
11,07 %
26,52 %
2,40 %

58,01 %
0,06 %
62,92 %
4,54 %
41,91 %
6,57 %
33,32 %
1,07 %

67,63 %
0,16 %
53,90 %
7,99 %
32,29 %
8,21 %
24,64 %
0,38 %

Grafic Evoluia ratelor de structur ale activului


Rata activelor
imobilizate

80,00%
70,00%

Rata imobiliz?rilor
necorporale

60,00%

Rata imobiliz?rilor
corporale

50,00%
40,00%

Rata imobiliz?tilor
finanaciare

30,00%

Rata activelor
circulante

20,00%

Rata stocurilor

10,00%

Rata crean?elor
comerciale

0,00%

2011

2012

2013

Rata disponibilit??ilor

Din analiza ratelor de structur

ale activului rezult c S.C. BOROMIR PROD S.A.

aparine sferei productive, respectiv unui sector care necesit o dotare tehnic semnificativ, fapt
reflectat de ponderea mare a activelor imobilizate n total activ n cei trei ani analizai. Ratele
imobilizrilor corporale sunt apropiate de cele ale activelor imobilizate, ceea ce demonstreaz
preponderena imobilizrilor corporale n totalul imobilizrilor. Valoarea redus a ratelor
imobilizrilor financiare i necorporale semnific o activitate de investiii financiare restrns i de
asemenea, o pondere mic a activelor intangibile n total activ.
Activele circulante dein o pondere de 39,99 % n 2011, care descrete pana n 2013,
ajungnd la 32,29 %. Aceast descretere datorndu-se creanelor comerciale care dein ponderea
cea mai mare din totalul activelor circulante.
Analiza structurii surselor de finanare ale S.C. BOROMIR PROD S.A. se efectueaz pe
baza urmtoarelor rate de structur ale pasivului din bilanului patrimonial:
1. Rata stabilitii financiare:
Capital permanent / Total pasiv * 100
Rata stabilitii financiare 2011 =

52.959.575
* 100 = 67,29 %
78.693.987

Rata stabilitii financiare 2012 =

118 .019.875
* 100 = 75,81 %
155.669.322

Rata stabilitii financiare 2013 =

123.189.712
* 100 = 89,21 %
138.075.869

2. Rata autonomiei globale:


Capital propriu / Total pasiv * 100
Rata autonomiei globale 2011 =

34.206.795
* 100 = 43,46 %
78.693.987

Rata autonomiei globale 2012 =

100.853.088
* 100 = 64,78 %
155.669.322

Rata autonomiei globale 2013 =

105.225.115
* 100 = 76,20 %
138.075.869

3. Rata datoriilor pe termen scurt:


Datorii pe termen scurt / Total pasiv * 100
Rata datoriilor pe termen scurt 2011 =

25.657.178
* 100 = 32,60 %
78.693.987

Rata datoriilor pe termen scurt 2012 =

25.857.598
* 100 = 16,61 %
155.669.322

Rata datoriilor pe termen scurt 2013 =

14.664.053
* 100 = 10,62 %
138.075.869

4. Rata datoriilor totale:


Datorii totale / Total pasiv * 100
Rata datoriilor totale 2011 =

44.409.958
* 100 = 56,43 %
78.693.987

Rata datoriilor totale 2012 =

43.024.385
* 100 = 27,63 %
155.669.322

Rata datoriilor totale 2013 =

32.628.650
* 100 = 23,63 %
138.075.869

Tabel Ratele de structur ale pasivului


Nr.
crt.
1
2
3
4

Rate de structur ale pasivului

2011

2012

2013

Rata stabilitii financiare


Rata autonomiei globale

67,29 %
43,46 %

75,81 %
64,78 %

89,21 %
76,20 %

Rata datoriilor pe termen scurt


Rata datoriilor totale

32,60 %
56,43 %

16,61 %
23,63 %

10,62 %
27,63 %

Grafic Evoluia ratelor de structur ale pasivului


100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

2011
2012
2013

Rata
stabilit??ii
financiare

Rata
autonomiei
globale

Rata
datoriilor pe
termen scurt

n ceea ce privete ratele de structur ale

Rata
datoriilor
totale

pasivului, S.C. BOROMIR PROD S.A. a

nregistrat o stabilitate financiar tot mai bun pana n anul 2013. n anul 2011 firma nu dispunea de
autonomie financiar, aceasta din urm, situndu-se sub un nivel considerat minim de 50%, urmnd

ca pe parcursul anilor 2012 i 2013 s ajung la o rata a autonomiei financiare de 76,20%. Ratele
datoriilor totale au sczut, fapt care a condus la reducerea obligaiilor pe termen scurt, ceea ce a
condus i la reducerea gradului de ndatorare al firmei.
3.4.2 Analiza corelaiei dintre fondul de rulment, necesarul de fond de rulment i
trezoreria net
Fondul de rulment (FR) reprezint marja de siguran a firmei, impus de diferenele dintre
sumele de ncasat i sumele de pltit, precum i de decalajul dintre termenul mediu de transformare
a activelor circulante n lichiditi i durata medie n care datoriile pe termen scurt devin exigibile.
Modul de calcul al fondului de rulment, conform concepiei patrimoniale:
a. FR = Capital permanent Active imobilizate
Fondul de rulment poate fi descompus n fond de rulment propriu (FRp) i fond de rulment
mprumutat (FRi):
FR = FRp + FRi
FRp = Capitaluri proprii Active imobilizate
FRi = Datorii pe termen mediu i lung
n acest caz, noiunea de fond de rulment corelaia dintre lichiditatea activelor circulante i
exigibilitatea datoriilor pe termen scurt. Fondul de rulment este considerat cel mai important
indicator de echilibru financiar lichiditate exigibilitate, care permite aprecierea pe termen scurt a
riscului de incapacitate de plat.
Necesarul de fond de rulment (NFR) reprezint diferena dintre nevoile temporare i
sursele temporare, respectiv suma necesar finanrii decalajelor, care se produc n timp, ntre
fluxurile reale i fluxurile de trezorerie determinate, n principal, de activitatea de exploatare.
NFR = (Stocuri + Creane) Obligaii pe termen scurt
Necesarul de fond de rulment reflect, activele circulante de natura stocurilor i creanelor
nefinanate pe seama obligaiilor pe termen scurt. Obligaiile pe termen scurt de natura celor fa de
furnizori, salariai, bugetul de stat etc.,.
Trezoreria net (TN) este indicatorul care exprim diferena dintre fondul de rulment i
nevoia de fond de rulment, reflectnd situaia financiar a firmei, att pe termen mediu i lung, ct
i pe termen scurt.
TN = FR NRF
Trezoreria net pozitiv este un excedent monetar al exerciiului financiar, fiind obinut ca
urmare a unei activiti rentabile. n cazul n care necesarul de fond de rulment este constant, atunci
trezoreria net pozitiv este echivalentul profitului net. Trezoreria net negativ reflect un deficit

monetar la sfritul anului i care a fost acoperit pe seama creditelor pe termen scurt. n situaia n
care necesarul de fond de rulment este constant, trezoreria net negativ este efectul nregistrrii de
pierderi.
n cazul S.C. BOROMIR PROD S.A. corelaia dintre fondul de rulment, necesarul de fond
de rulment i trezoreria net, pe parcursul perioadei analizate este urmtoarea:
FR = FRp + FRi
FRp = Capitaluri proprii Active imobilizate
FRi = Datorii pe termen mediu i lung
FRp 2011 = 34.206.795 47.126.908 = - 12.920.113 lei
FRp 2012 = 100.853.088 90.305.745 = 10.547.343 lei
FRp 2013 = 105.225.115 93.389.688 = 11.835.427 lei
FRi 2011 = 18.740.462 lei
FRi 2012 = 28.849.634 lei
FRi 2013 = 18.096.762 lei
FR 2011 = - 12.920.113 + 18.740.462 = 5.820.349 lei
FR 2012 = 10.547.343 + 28.849.634 = 39.396.977 lei
FR 2013 = 11.835.427 + 18.096.762 = 29.932.189 lei
Rezultatele obinute pentru fondul de rulment calculat dup al doilea mod de calcul sunt
urmtoarele:
FR = Active circulante Datorii pe termen scurt
FR 2011 = 31.477.527 25.657.178 = 5.820.349 lei
FR 2012 = 65.254.575 25.857.598 = 39.396.977 lei
FR 2013 = 44.592.242 14.660.053 = 29.932.189 lei
NFR = (Stocuri + Creane) Obligaii pe termen scurt
NFR 2011 = (8.717.924 + 20.870.748) 25.657.178 = 3.931.494 lei
NFR 2012 = (12.791.878 + 51.869.186) 25.857.598 = 38.803.466 lei
NFR 2013 = (9.077.181 + 34.030.225) 14.660.053 = 28.447.353 lei
TN = FR NFR
TN 2011 = 5.820.349 3.931.494 = 1.888.855 lei
TN 2012 = 39.396.977 38.803.466 = 593.511 lei
TN 2013 = 29.932.189 28.447.353 = 1.484.836 lei
Tabel Rezultatele obinute pentru fondul de rulment, necesarul de fond de rulment i
trezoreria net
Nr.

Elemente de calcul

2011

2012

2013

crt.
1
2
3

Fond de rulment
Necesar de fond de rulment
Trezoreria net

5.820.349
3.931.494
1.888.855

39.396.977
38.803.466
593.511

29.932.189
28.447.353
1.484.836

Grafic Evoluia fondului de rulment, necesarului de fond de rulment i a trezoreriei nete n


perioada 2011 2013
45.000.000
40.000.000
35.000.000

Fond de rulment

30.000.000
25.000.000
20.000.000

Necesar de fond de
rulment

15.000.000

Trezoreria net?

10.000.000
5.000.000
0

2011

2012

2013

Fondul de rulment a avut o evoluie pozitiv n perioadele 2012 i 2013, ceea ce indic
faptul c s-a nregistrat un excedent al capitalurilor permanente n raport cu imobilizrile pe care le
finaneaz, excedent ce va fi utilizat pentru finanarea activelor circulante. n schimb n anul 2011 sa nregistrat un deficit al capitalurilor permanente n raport cu imobilizrile, dar chiar dac s-a
nregistrat acest deficit, fondul de rulment a fot tot unul pozitiv datorit datoriilor pe termen mediu
i lung. De asemenea n anul 2012 i 2013 imobilizrile sunt finanate integral din capitalurile
proprii.
Partea activelor circulante nefinanate de datoriile pe termen scurt se regsesc sub forma
nevoilor se fond de rulment pozitive. Aceste nevoi de fond de rulment obinute indic decalajul
nefavorabil dintre lichiditatea stocurilor i a creanelor pe de o parte i exigibilitatea datoriilor pe
termen scurt pe de alt parte. Din calculul fondurilor de rulment n perioadele analizate s-a constat
c acestea sunt mai mari dect nevoile de fond de rulment ceea ce indic un excedent monetar la
sfritul anului, deci o situaie de echilibru financiar.
3.4.3 Analiza lichiditii i a solvabilitii
Lichiditatea reprezint proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma n bani.
Solvabilitatea reprezint capacitatea ntreprinderii de a-i onora obligaiile de plat la
scaden.

Pentru caracterizarea lichiditii unei firme se compar pasivele pe termen scurt cu resursele
disponibile din aceeai perioad. Cele mai utilizate rata de lichiditate sunt:
1. Rata lichiditii generale (Lg):
Lg = Active circulante / Datorii curente
Se consider c situaia lichiditii este satisfctoare cnd mrimea acestei rate este
supraunitar (cuprins ntre 2 i 2,5). Cu ct aceast rat este mai mare dect 1 cu att ntreprinderea
este pus la adpost de o insuficien a trezoreriei care ar putea fi determinat de rambursarea
datoriilor la cererea creanierilor.
2. Rata lichiditii curente (Lc):
Lc = Active circulante Stocuri / Datorii curente
Aceast rata este de obicei subunitar, iar intervalul considerat satisfctor este cuprins ntre
0,65 1.
3. Rata lichiditii imediate (Li):
Li = Disponibiliti i plasamente / Datorii curente
Valoarea ridicat a acestei rate nu constituie n acelai timp o garanie a solvabilitii, dac
restul activelor circulante au un grad redus de lichiditate. O valoare redus a ratei lichiditii
imediate poate fi compatibil cu meninerea echilibrului financiar, dac ntreprinderea minimizeaz
valoarea disponibilitilor sale, deinnd n schimb valori de plasament, creane, stocuri uor
mobilizabile n concordan cu exigibilitatea datoriilor imediate.
Solvabilitatea se poate exprima cu ajutorul urmtorilor indicatori:
1.

Rata solvabilitii patrimoniale (Sp)

2. Sp = Capital propriu / Capital propriu + credite totale


Valoarea minim a ratei solvabilitii patrimoniale se apreciaz c trebuie s se ncadreze
ntre 0,3 0,5, iar peste 0,5 poate fi considerat normal.
2. Rata solvabilitii generale (Sg):
Sg = Active totale / Datorii totale
Cu ct rata solvabilitii generale este mai mare dect 1, cu att situaia financiar de
ansamblu a firmei este mai bun.
n cadrul S.C. BOROMIR PROD S.A. situaia ratelor de lichiditate i solvabilitate n
perioada analizat se prezint astfel:
Ratele de lichiditate n perioada 2008 2010 au fost urmtoarele:
1. Rata lichiditii generale (Lg):
Lg2011=

31.477.527
= 1,22
25.657.178

Lg2012=

65.254.575
= 2,52
25.857.598

Lg2013=

44.592.242
= 3,04
14.660.053

2. Rata lichiditii curente (Lc):


Lc2011=

31.477.527 8.717.924
22.759.603
=
= 0,88
25.657.178
25.657.178

Lc2012=

65.254.575 12.791.878
52.462.697
=
= 2,02
25.857.598
25.857.598

Lc2013=

44.592.242 9.077.181 35.515.061


=
= 2,42
14.660.053
14.660.053

3. Rata lichiditii imediate (Li):


Li2011=

1.888.855
= 0,07
25.657.178

Li2012=

593.511
= 0,02
25.857.598

Li2013=

1.484.836
= 0,10
14.660.053

Ratele de solvabilitate au fost urmtoarele:


1. Rata solvabilitii patrimoniale:
Sp2011=

34.206.795
34.206.795
=
= 0,60
34.206.795 (3.247.294 18.752.780) 56.206.869

Sp2012=

100.853.088
100.853.088
=
= 0,84
100.853.088 (1.649.455 17.166.787) 119 .669.330

Sp2013=

105.225.115
105.225.115
=
= 0,83
105.225.115 ( 2.149.454 17.964.597) 125.339.166

2. Rata solvabilitii generale:


Sg2011=

78.604.435
= 1,76
44.409.958

Sg2012=

152.560.320
= 3,54
43.024.385

Sg2013=

137.981.930
= 4,22
32.628.650

Tabel Ratele de lichiditate i solvabilitate


Nr.
crt.
1
2

Ratele de lichiditate i solvabilitate


Rata lichiditii generale
Rata lichiditii curente

2011

2012

2013

1,22
0,88

2,52
2,02

3,04
2,42

3
4
5

Rata lichiditii imediate


Rata solvabilitii patrimoniale
Rata solvabilitii generale

0,07
0,60
1,76

0,02
0,84
3,54

0,10
0,83
4,22

Grafic Evoluia ratelor de lichiditate i solvabilitate


4,5

Rata lichidit??ii generale

4
3,5

Rata lichidit??ii curente

3
2,5

Rata lichidit??ii imediate

Rata solvabilit??ii
patrimoniale

1,5
1

Rata sovabilit??ii
generale

0,5
0

2011

2012

2013

n urma rezultatelor obinute se poate constata c n perioadele analizate ratele lichiditii


generale se ncadreaz n limitele considerate normale, n schimb ratele lichiditii curente i ratele
lichiditii imediate au nregistrat valori care nu se ncadreaz n limitele admise. Dei situaia
firmei nu este alarmant, trebuie s ia msuri pentru creterea lichiditii, n special a lichiditii
imediate, n urmtoarele perioade.
3.4.4 Analiza echilibrului economico financiar
Echilibrul financiar trebuie neles ca un ansamblu de corelaii, prin care se stabilesc anumite
proporionaliti n cadrul i ntre diferitele fluxuri financiare.
Principalele rate folosite sunt:
1. Rata autonomiei financiare (Raf):
Raf = Capital propriu / Capital propriu + Capital mprumutat
2. Rata de finanare a stocurilor (Rfs):
Rfs = Fond de rulment / Stocuri
3. Rata de autofinanare a activelor (Ra a ):
Ra a = Capital propriu / Active fixe + Active circulante
4. Rata datoriilor (Rd):
Rd = Datorii totale / Active totale
Ratele de echilibru economico financiar calculate n cadrul S.C. BOROMIR PROD S.A.
sunt:

1. Rata autonomiei financiare (Raf):


Raf 2011=

34.206.795
34.206.795
=
= 0,64
34.206.795 18.752.780 52.959.575

Raf 2012=

100.853.088
100.853.088
=
= 0,85
100.853.088 17.166.787 118 .019.875

Raf 2013=

105.225.115
105.225.115
=
= 0,85
105.225.115 17.964.597 123.189.712

2. Rata de finanare a stocurilor (Rfs):


Rfs2011=

5.820.349
= 0,66
8.717.924

Rfs2012=

39.396.977
= 3,07
12.791.878

Rfs2013=

29.932.189
= 3,29
9.077.181

3. Rata de autofinanare a activelor (Ra a ):


Ra2011=

34.206.795
34.206.795
=
= 0,47
40.910.319 31.477.527 72.387.846

Ra2012=

100.853.088
100.853.088
=
= 0,67
83.811.016 65.254.575 149.065.591

Ra2013=

105.225.115
105.225.115
=
= 0,80
86.717.209 44.592.242 131.309.451

4. Rata datoriilor (Rd):


Rd 2011=

44.409.958
= 0,56
78.604.435

Rd2012=

43.024.385
= 0,28
152.560.320

Rd2013=

32.628.650
= 0,23
137.981.930

Tabel Evoluia ratelor de echilibru economico financiar


n perioada 2011-2013
Nr.
crt.
1
2
3
4

Ratele de echilibru economico - financiar


Rata autonomiei financiare
Rata de finanare a stocurilor
Rata de autofinanare a activelor
Rata datoriilor

2011

2012

2013

0,64
0,66
0,47
0,56

0,85
3,07
0,67
0,28

0,85
3,29
0,80
0,23

Grafic Evoluia ratelor de echilibru economico financiar n perioada 2011-2013


3,5
3
2,5

2011
2012
2013

2
1,5
1
0,5
0
Rata
automomiei
financiare

Rata de
finan?are a
storcurilor

Rata de
Rata datoriilor
autofinan?are a
activelor

n urma rezultatelor obinute se poate spune c firma se ncadreaz n limitele considerate


satisfctoare, ceea ce demonstreaz funcionarea corespunztoare a acesteia.
1.B. Intocmiti o analiza diagnostic pentru actionari evidentiind punctele forte si
punctele slabe ale afacerii (din punct de vedere financiar)
Contul de profit i pierdere
la data de 31.12
Denumirea indicatorului
A
1. Cifra de afaceri net (rd. 02 la 05)
Producia fabricat (ct. 701+702+703+704+705+
706+708)
Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707)
Venituri din dobnzi nregistrate de entitile al
cror obiect de activitate l constituie leasingul
(ct. 766)
Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei
de afaceri nete (ct. 7411)
2. Variaia stocurilor de produse finite (ct. 711)
Sold C
i a produciei n curs de execuie
Sold D
3. Producia realizat de entitate pentru scopurile
sale proprii i capitalizat (ct. 721+722)
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)
VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL
(rd. 01+06+07+08+09)
5. a) Cheltuieli cu materii prime i materiale
consumabile (ct. 601+602-7412)
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)
b) Alte cheltuieli externe (cu energie i apa)
(ct. 605-7413)
c) Cheltuieli privind mrfurile (ct.607)

Nr.
rd.
B
01
02

Realizri n perioada de raportare


31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
1
2
3
79.084.874
90.110.617
133.668.621
54.551.189
40.165.244
53.809.319

03
04

24.533.685
0

49.945.373
0

79.859.302
0

05

06

21.236.932

48.509.372

66.774.856

07

08

80.246

09
10

1.678.338
102.080.390

203.546
138.823.535

393.940
200.837.417

11

47.525.931

45.317.129

63.381.241

12
13

1.247.502
3.801.096

1.014.497
4.095.822

1.238.066
5.463.649

14

23.372.105

55.688.136

83.831.462

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:


a) Salarii i indemnizaii (ct. 641+642-7414)
b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social
(ct. 645-7415)
7. a) Ajustri de valoare prinvind imobilizrile
corporale i necorporale (rd. 19-20)
a. 1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)
a. 2) Venituri (ct. 7813)
b) Ajustri de valoare privind activele circulante
(rd. 22-23)
b. 1) Cheltuieli (ct. 654+6814)
b. 2) Venituri (ct. 754+7814)
8. Alte chelturieli de exploatare (rd. 25 la 28)
8.1 Cheltuieli privind prestaiile externe
(ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+
626+627+628-7416)
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte
asimilate (ct. 635)
8.3 Cheltuieli cu despgubiri, donaii i active
cedate (ct. 658)
Cheltuieli privind dobnzile de refinanare
nregistrate de entitile al cror obiect de activitate
l constituie leasingul (ct. 666)
Ajustri privind provizioanele (rd. 30-31)
- Cheltuieli (ct. 6812)
- Venituri (ct. 7812)
CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL
(rd. 11 la 15+18+21+24+29)
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN
EXPLOATARE
- Profit (rd.10-32)
- Pierdere (rd. 32-10)
9. Venituri din interese de participare
(ct. 7611+7613)
- din care, venituri obinute de la entitile afiliate
10. Venituri din alte investiii i mprumuturi care
fac parte din activele imobilizate (ct. 763)
- din care, venituri obinute de la entitile afiliate
11. Venituri din dobnzi (ct. 766)
- din care, venituri obinute de la entitile afiliate
Alte venituri financiare
(ct. 762+763+764+765+768)
VENITURI FINANCIARE TOTAL
(rd. 35+37+39+41)
12. Ajustri de valoare privind imobilizrile
financiare i a investiiilor financiare deinute ca
active circulante (rd. 44-45)
- Cheltuieli (ct. 686)
- Venituri (ct. 786)
13. Cheltuieli privind dobnzile (ct. 666-7418)
- din care, cheltuieli obinute de la entitile
afiliate
Alte cheltuieli financiare
(ct. 663+664+665+667+668)
CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL
(rd. 43+46+48)
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR
- Profit (ct. 42-49)
- Pierdere (ct. 49-42)
14. PROFIT SAU PIERDEREA CURENT (A)

15
16
17

12.860.344
9.856.928
3.003.416

16.432.420
12.670.103
3.762.317

21.715.285
16.781.102
4.934.183

18

2.864.850

4.622.453

6.105.816

19
20
21

2.864.850
0
356.504

4.622.453
0
-20

6.105.816
0
358.457

22
23
24
25

420.270
63.766
9.473.432
8.188.214

0
20
9.649.646
8.133.870

687.790
329.333
13.490.439
11.750.238

26

559.381

901.457

980.832

27

725.837

614.319

759.369

28

29
30
31
32

-4.626
3.874
8.500
101.497.138

0
0
0
136.820.083

174.090
174.090
0
195.758.505

33

583.252

2.003.452

5.078.912

34
35

0
0

0
2.565

0
2.565

36
37

0
0

0
0

2.565
0

38
39
40
41

0
1.675
0
1.527.718

0
23.450
0
3.876.727

0
24.458
0
5.860.954

42

1.529.393

3.902.742

5.860.954

43

44
45
46
47

0
0
1.256.492
0

0
0
1.377.697
0

0
0
1.900.693
0

48

93.790

509.613

4.891.407

49

1.350.282

1.887.310

6.792.100

50

179.111

2.015.432

51
52

0
762.363

0
4.018.884

931.146
4.147.766

- Profit (ct. 10+42-32-49)


- Pierdere (ct. 32+49-10-42)
15. Venituri extraordinare (ct. 771)
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN
ACTIVITATEA EXTRAORDINAR
- Profit (ct. 54-55)
- Pierdere (ct. 55-54)
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT
- Profit (rd. 58-59)
- Pierdere (rd. 59-58)
18. Impozit pe profit (ct. 691)
19. Alte impozite neprezentate la elementele de
mai sus (ct. 698)
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A
EXERCIIULUI FINANCIAR
- Profit (rd. 60-61-62-63)
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)

53
54
55
56

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

57
58
59
60

0
103.609.783
102.847.420
762.363

0
142.726.277
138.707.393
4.018.884

0
206.698.371
202.550.605
4.147.766

61
62
63

0
247.252
0

0
697.669
0

0
996.921
0

64

515.111

3.321.215

3.150.845

65

O analiz diagnostic fundamentat pe rata rentabilitii este n msur s furnizeze date


concludente pentru identificarea cauzelor care conduc la ineficiena activitilor economice.
Metodele utilizate pentru determinarea i exprimarea ratei rentabilitii contribuie la mbogirea
informaiei i pot aborda laturi diferite i complexe ale activitilor analizate.
Ratele de rentabilitate sunt indicatori de eficien ai activitii economice inclui n categoria
indicatorilor de tipul efect/efort. Efectul ia forma profitului sub diverse modaliti de exprimare:
brut, net, din exploatare etc. Efortul ia forma capitalurilor (proprii, permanente), resurse consumate
(cheltuieli), active (totale, imobilizate, circulante), venituri (cifra de afaceri, venituri din exploatare,
financiare, excepionale).
Cele mai utilizate forme ale ratei rentabilitii sunt:
a. Rata rentabilitii veniturilor (RV)
Rata rentabilitii veniturilor se determin prin raportul dintre profitul brut (Pb) i veniturile
totale (Vt) aferente perioadei analizate:
Rv

Pb
* 100
Vt

Pb2011
762.363
*100
*100 0,74%
Vt 2011
103.609.783
Pb
4.018.884
Rv 2012 2012 *100
*100 2,82%
Vt 2012
142.726.277
Pb
4.147.766
Rv2013 2013 *100
*100 2,01% .
Vt 2013
206.698.371
Rv2011

b. Rata rentabilitii comerciale (Rc)

Rata rentabilitii comerciale caracterizeaz eficiena politicii comerciale (a procesului de


aprovizionare, stocare i vnzare). Indicatorul de efect este profitul obinut n urma comercializrii
produselor, mrfurilor, respectiv a serviciilor (Pr), iar cel de efort este cifra de afaceri (CA).
Pr
* 100
CA

Rc

Pr2011
583.252
*100
*100 0,74%
CA2011
79.084.874
Pr
2.003.452
2012 *100
*100 2.22%
CA2012
90.110 .617
Pr
5.078.912
2013 *100
*100 3,78%
CA2013
133.668.621

Rc2011
Rc2012
Rc2013

c. Rata rentabilitii resurselor economice consumate


Acest indicator mai este cunoscut i sub denumirea de rentabilitatea costurilor i exprimarea
eficienei costurilor efectuate. Se determin ca raport ntre un indicator de rezultat (rezultatul
exploatrii, profitul brut al exerciiului) i costurile aferente obinerii acestuia:
Pr
* 100
qv * c

Rc

Unde:

* p qv * c

*c

* 100

* p = valoarea produciei vndute;


* c = cheltuielile aferente veniturilor (de producie).

Re c 2011
Re c2012
Re c2013

q
q

* p qv * c

*c

* p qv * c

*c

* p qv * c

*c

*100

54.551.189 52.574.529
*100 3,76%
52.574.529

*100

40.165.244 50.427.448
*100 20,35%
50.427.448

*100

53.809.319 70.082.956
*100 23,22%
70.082.956

d. Rata rentabilitii economice a activelor


Acest indicator exprim eficiena elementelor materiale utilizate n activitatea desfurat de
firm, adic a capitalului investit n elementele de activ, care contribuie, fie direct, fie indirect, la
realizarea profitului.
Rata rentabilitii economice a activelor de determin, ca raport ntre profitul brut al
exerciiului (Pb) i capitalul investit n activele economice ale exploatrii (At). Relaia de calcul este
urmtoarea:
Re

Pb
* 100
At

Pb2011
762.363
* 100
* 100 2,42%
At 2011
31.477.527
Pb
4.018.884
2012 * 100
* 100 6,15%
At 2012
65.254.575
Pb
4.147.766
2013 * 100
* 100 9,30%
At2013
44.592.242

Re 2011
Re 2012
Re 2013

e. Rata rentabilitii financiare (Rf)


Rata rentabilitii financiare exprim corelaia dintre indicatorul de rezultat i
sursa de finanare a activitii economice, respectiv dintre profitul net (Pn) i
capitalul propriu (Kpr).
Rf

Pn
* 100
Kpr

Pn2011
515.111
* 100
* 100 1,50%
Kpr2011
34.206.765
Pn2012
3.321.215

* 100
* 100 3,29%
Kpr2012
100.853.088
Pn2013
3.177.845

* 100
* 100 3,02%
Kpr2013
105.225.115

Rf 2011
Rf 2012
Rf 2013

Tabel Evoluia ratelor de rentabilitate


Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Rate de rentabilitate
Rata de rentabilitate a veniturilor
Rata de rentabilitate comercial
Rata de rentabilitate a resurselor
economice consumate
Rata rentabilitii economice a activelor
Rata rentabilitii financiar

2011

2012

2013

0,74
0,74

2,82
2,22

2,01
3,78

3,37

-20,35

-23,22

2,42
1,50

6,15
3,39

9,30
3,20

Grafic Evoluia ratelor de rentabilitate


15
10
5
0
-5
-10

Rv

Rc

Rec

Re

Rf

2011
2012
2013

-15
-20
-25

n perioadele analizate, 2011 2013, ratele de rentabilitate au nregistrat urmtoarea


evoluie:

rata rentabilitii veniturilor au avut o evoluie pozitiv i ascendent, dar n 2013 s-a
nregistrat o rata a rentabilitii de 2,01 %, fiind mai mic dect n 2012 cnd a fost de
2,82 %. Aceast evoluie s-a datorat creterii cheltuielilor care au contribui la realizarea
profitului brut;

rata rentabilitii comerciale a nregistrat o evoluie pozitiv i ascendent, ceea ce


nseamn c firma se caracterizeaz printr-o politic comercial bun datorat de profitul
obinut n urma comercializrii produselor i a cifrei de afaceri;

rata rentabilitii resurselor economice consumate a nregistrat o evoluie negativ pe


parcursul perioadei, aceast evoluie a fost influenat de creterea costurilor produselor;

rata rentabilitii economice a activelor a nregistrat o evoluie pozitiv i ascendent,


acest fapt s-a datorat eficienei utilizrii elementelor materiale, adic a capitalului
investit n activele economice ale exploatrii;

rata rentabilitii financiare a nregistrat o evoluie pozitiv i s-a meninut pe parcursul


perioadei analizate, ceea ce nseamn organizarea a activitii economice a firmei.

1.B. Intocmiti o analiza diagnostic pentru actionari evidentiind punctele forte si


punctele slabe ale afacerii (din punct de vedere financiar)
PUNCTE TARI:

Apartenena la un grup nsemnat din industria alimentar, grupul Boromir deine fabrici de

pine n Buzu, Vlcea, Sibiu i Deva. Grupul mai deine moara Cibin din Sibiu, dou uniti de tip
Comcereal, Amylon Sibiu i Extrasib Sibiu, benzinriile Boromir i fabrica de cherestea Hardwood
fiind deinut de cinci acionari persoane fizice romne. Grupul mai deine 27 de magazine proprii de
mici dimensiuni n oraele unde deine fabricile de pine.

Detine o cot de pia nsemnat n special la nivel local. Produsele Boromir sunt

valorificate att pe piaa local, ct i pe cea naional prin urmtoarele canale de distribuie:
magazine proprii de desfacere, distribuitori, en-gross, lanuri de magazine. Produsele Boromir ajung
la locaiile de desfacere (supermarketuri, hypermarketuri, magazine de dimensiuni mici i mijlocii,
reeaua VP Magassin sau Avantaj Market) fie prin sistemul propriu de distribuie, fie prin
intermediul partenerilor.

Derularea unor programe investiionale de modernizare. SC BOROMIR IND SRL i-a

propus realizarea unei investiii, Achiziionarea unei noi mori de gru prin refacerea construc iei
i extinderea capacitii de producie.

Mentinerea mrimii activelor circulante chiar n condiiile cresterii nsemnate a cifrei de

afaceri;

Politica de diversificare a produciei face ca SC BOROMIR IND SRL s aib o gam de


produse variat. n prezenta societatea produce aproximativ 20 de sortimente de pine, 35 de
sortimente specialiti de panificaie (covrigei, baghete, blat pizza etc.), 45 de sortimente produse
zaharoase ( blat tort, cozonaci, cornulee etc.), iar n urma procesului de mcinare a grului se obin:
fin alb650, fin alb 480,fin alb superioar 000, fin neagr i tr.
SC BOROMIR IND SRL acord o importan deosebit atingerii parametrilor calitativ
superiori prin modalitile de ambalare, etichetare, depozitare, pstrare i transport care se
realizeaz n conformitate cu specificul fiecrui produs, ct i a normelor corespunztoare aflate n
vigoare.
PUNCTE SLABE:

Marja de profit redus din sector i cheltuielile cu dobanzile care influenteaz semnificativ

rezultatul net sunt principale puncte slabe ale companiei;


Creterea ratei stocurilor din 2011 fa de 2010. Rata stocurilor reflect ponderea stocurilor
n totalul activelor circulante. O cretere a ratei stocurilor de la un an la altul, cum s-a ntmplat n
2011 fa de 2010 se apreciaz ca nefavorabil, deoarece presupune imobilizri suplimentare de
fonduri i numerar;
Marje de profitabilitate reduse;
Boromir st prost la capitolul promovare prin publicitate TV, radio, elemente care ar putea
genera o recunoatere i contientizare mult mai facil n rndul consumatorilor.

S-ar putea să vă placă și