Sunteți pe pagina 1din 3

2.

Fie predicatele PROLOG,


calcul(T,Z),compara(X,Z,Y).
([1,2,3,4],S) este
b. S= 1,

5. Fie predicatele PROLOG,


calcul_1(T,L,R].
([1,2,3,4],S) este
b. S= [4,3,2,1],

4. Fie predicatul PROLOG,


calcul(T,X,R).
([1,2,3],[2,5],S) este
c. S= [1,2,3,2,5],

6. Fie predicatul PROLOG,


calcul(T,R).
([1,2,1,3,2,4],S) este
c. S= [1,2,1,3,2],

7. Fie predicatul PROLOG,


calcul(X,T,R).
(2,[1,2,1,3,2,4],S) este
d. S= [1,1,3,4]
------------------------------------------------------
8. Fie considera programul PROLOG,
calcul([],[]):-!.
calcul(L,L):-calcul_2(L),!.
([1,2,1,3,2,4],S) este
c. S= [1,1,2,2,3,4],

9. Fie considera programul PROLOG,


calcul ([],[]).
calcul ([H|T],S):- calcul (T,A), calcul_1 (H,A,S).
([1,2,1,3,2,4],S) este
a. S= [1,1,2,2,3,4]

10. Fie considera programul PROLOG,


calcul ([],[]).
calcul ([X],[X]).
([1,2,1,3,2,4],S) este
d. S= [1,1,2,2,3,4]

11. Fie considera programul PROLOG,


calcul ([],[]).
calcul ([H|T],R):- calcul (T,S), calcul_1 (H,S,R).
([1,1],[2],[1,3,2],[4]],S) este
a. S= [1,1,2,1,3,2,4]

12. Fie considera programul PROLOG,


calcul ([],[]).
calcul ([H|T],S):- calcul_1 (H,T,L1),
([1,2,1,3,2,4],S) este
c. S= [1,1,2,2,3,4],
----------------------------------------------------------
36. Fie programul logic P,
ogar(a).
c. substitutia vida este raspuns calculate
pentru G pe baza programului P.

37. Fie programul PROLOG


domains
p([3,1,5,2,7,4],N) este
c. N=1
38. Fie programul PROLOG 48. Fie programul PROLOG
domains domains
e([3,1,5,1,2,7,4],1,S) este lista=integer*
a. S=[3,5,1,2,7,4] Rezultatul apelului
def([[10,8,5],[10,15,12],[10,15,17]],L)
39. Fie programul PROLOG b. L= [10,8,5,10,15,12,10,15,17]
domains
s([3,1,5,1,2,7,4],S) este 49. Fie programul PROLOG
d. S=[1,1,2,3,4,5,7] domains
lista=integer*
40. Fie programul PROLOG Rezultatul apelului b([2,1,4,5,3],L) este
domains c. L=[1,2,3,4,5]
s([3,1,5,1,2,7,4],S) este
c. S=[1,1,2,3,4,5,7] 50. Fie programul PROLOG
domains
41. Fie programul PROLOG lista=integer*
domains Rezultatul apelului
tree=nil;t(tree,integer,tree) p([[1,2,3],[4,5,6]],[[-1,-3,-2],[2,1,4]],X)
b. no d. X=[[-13,-31],[16,37]]

42. Fie programul PROLOG 51. Fie programul PROLOG


domains domains
tree=nil;t(tree,integer,tree) lista=integer*
Rezultatul apelului Rezultatul apelului pt(2,[[1,2],[3,4]],X)
g([12,17,5,8,15,10],T) este c. X=[[7,10],[15,22]]
c. T= t(t(t(nil,5,nil),8,nil),10,t(t(nil,12,nil),15,t(nil,17,nil)))
52. Fie programul PROLOG
43. Fie programul PROLOG domains
domains lsymbol=symbol*
tree=nil;t(tree,integer,tree) Rezultatul apelului fv([a,b,a,c,a,b,c,c,d,a],X)
Rezultatul apelului d. X=[f(“a”,4),f(“b”,2),f(“c”,3),f(“d”,1)]
sb([3,1,5,2,6,7,4],T) este
d. T=[1,2,3,4,5,6,7] 53. Fie programul PROLOG
domains
44. Fie programul PROLOG lsymbol=symbol*
domains Rezultatul apelului
tree=nil;t(tree,integer,tree) llm([[a,b,a,c],[a,b],[],[c,c,d,a],[a,b,c]],X)
Rezultatul apelului a. X=[[“a”,”b”,”a”,”c”],[“c”,”c”,”d”,”a”]]
d(12, t(t(t(nil,5,nil),8,nil),10,t(t(nil,12,nil),15,t(nil,17,nil))) ,L)
b. L=[10,15,12] 54. Fie programul PROLOG
domains
45. Fie programul PROLOG lv=symbol*
domains Numarul solutiilor calculate de apelul
tree=nil;t(tree,integer,tree) p( a,e, g([a,b,c,d,e,f],[m(a,b),m(a,c),m(b,c),
Rezultatul apelului m(b,d),m(c,f),m(c,d),m(d,e),m(f,e)],L) pentru
sb(8, t(t(t(nil,5,nil),8,nil),10,t(t(nil,12,nil),15,t(nil,17,nil))) ,T) digraful g([a,b,c,d,e,f],[m(a,b),m(a,c),m(b,c),
a. T=t(t(nil,5,nil),8,nil), m(b,d),m(c,f),m(c,d),m(d,e),m(f,e)],L), este
b. L>=7
46. Fie programul PROLOG
domains 55. Fie programul PROLOG
tree=nil;t(tree,integer,tree) domains
Rezultatul apelului domains
f(t(t(t(nil,5,nil),8,nil),10,t(t(nil,12,nil),15,t(nil,17,nil))),L) Rezultatul apelului
c. L=[5,12,17] cc(a,g([a,b,c,d,e,f],[m(a,b),m(a,c), m(d,e),m(f,e)],L)
g([a,b,c,d,e,f],[m(a,b),m(a,c),m(b,c),m(b,d),m(c,f),
47. Fie programul PROLOG m(c,d),m(d,e),m(f,e)],L), este
domains d. L=[“a”,”b”,”c”]
tree=nil;t(tree,integer,tree)
Rezultatul apelului 1. Pentru predicatul PROLOG,
td(t(t(t(nil,5,nil),8,nil),10,t(t(nil,12,nil),15,t(nil,17,nil))),L) calcul([X],X):-!.
a. L= [[10,8,5],[10,15,12],[10,15,17]] rezultatul apelului calcul([1,2,3,4],S)
d. S= 10

3. Pentru predicatul PROLOG,


verifica(X,[X|_]):-!.
Rezultatul apelului verifica(3, [1,2,3,4,5])
a. yes

S-ar putea să vă placă și