Sunteți pe pagina 1din 360

Dr. IOSIF R.

URS

Drd. PETRUA ISPAS

DREPT CIVIL.
TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Dr. IOSIF R. URS


Profesor universitar

Drd. PETRUA-ELENA ISPAS


Asistent universitar

DREPT CIVIL
Teoria obligaiilor civile

Bucureti - 2012

Editura Universitii Titu Maiorescu, 2012


Bucureti, Romnia
Calea Vcreti nr 187, sector 4
Tel.: (004021) 330.21.42.
(004021) 316.16.46.
Fax: (004021)330.10.83.
(004021) 331.22.97

Toate drepturile asupra ediii sunt rezervate


Editurii Universitii Titu Maiorescu.
Orice reproducere, prelucrare parial sau integral,
prin orice mijloc, a textului este interzis,
acesta fiind proprietatea exclusiv a editorului

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei


URS, IOSIF R.
Drept civil : teoria obligaiilor civile / Iosif R. Urs,
Petrua-Elena Ispas. Bucureti : Editura Universitii Titu
Maiorescu, 2012.
ISBN 978-606-8002-85-9
I. Ispas, Petrua-Elena
347.4(075.8)

CUPRINS
TITLUL I. CONSIDERAII GENERALE PRIVIND
OBLIGAIILE CIVILE ................................................. 13
Capitolul I. RAPORTUL JURIDIC DE OBLIGAII
CIVILE............................................................................... 13
1. Noiunea de raport de obligaii civile ........................13
2. Elementele raportului juridic de obligaii civile........14
3. Subiectele raportului juridic de obligaii civile .........14
4. Coninutul raportului de obligaii civile ....................15
5. Obiectul raportului juridic de obligaii civile ............16
6. Sanciunea regimului juridic de obligaii civile ........16

Capitolul II. OBLIGAIA CIVIL LATURA PASIV


A RAPORTULUI JURIDIC OBLIGAIONAL ............... 19
1. Noiunea i definiia obligaiei civile ........................19
2. Clasificarea obligaiilor civile ...................................20

TITLUL II. IZVOARELE OBLIGAIILOR CIVILE .. 25


Capitolul I. NOIUNEA I CLASIFICAREA
IZVOARELOR OBLIGAIILOR CIVILE....................... 25
1. Noiune......................................................................25
2. Clasificare .................................................................26
3. Clasificarea doctrinar a izvoarelor obligaiilor civile,
anterior intrrii n vigoare a noului Cod civil...................27

Capitolul II. ACTUL JURIDIC UNILATERAL CA


IZVOR DE OBLIGAII.................................................... 30
1. Noiunea de act juridic unilateral ..............................30
2. Categorii de acte juridice unilaterale.........................30

Capitolul III. CONTRACTUL CA IZVOR DE


OBLIGAII ....................................................................... 32
5

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Seciunea I. Noiunea i clasificarea contractelor .............. 32


1. Noiunea de contract..................................................32
2. Clasificarea contractelor............................................33

Seciunea a II-a. ncheierea contractelor ........................... 40


1. Noiunea de ncheiere a contractului. Condiiile
contractului.......................................................................40
2. Elementele ncheierii contractului.............................42
3. Momentul i locul ncheierii contractului .................47

Capitolul IV. EFECTELE CONTRACTULUI ................ 50


Seciunea I. Consideraii generale...................................... 50
Seciunea a II-a. Principiul forei obligatorii a contractului
(pacta sunt servanda).......................................................... 50
1. Noiune. Coninut......................................................50
2. Excepii de la principiul forei obligatorii a
contractului.......................................................................52

Seciunea a III-a. Principiul relativitii efectelor


contractului......................................................................... 55
1. Consideraii generale.................................................55
2. Excepii de la principiul relativitii efectelor
contractului.......................................................................61

Seciunea a IV-a. Opozabilitatea contractului fa de teri .... 70


1. Noiunea de opozabilitate a contractului ...................70
2. Excepia de la opozabilitatea fa de teri a
contractului.......................................................................73

Capitolul V. EFECTELE SPECIALE ALE


CONTRACTULUI SINALAGMATIC ............................. 80
Seciunea I. Consideraii generale...................................... 80
Seciunea a II-a. Excepia de neexecutare a contractului
(exceptio non adimpleti contractus)................................... 81
1. Noiune. Efecte. Temei juridic ..................................81
2. Condiii de admisibilitate ..........................................83

Seciunea a III-a. Rezoluiunea contractelor...................... 84


Seciunea a IV-a. Rezilierea contractelor........................... 90
Seciunea a V-a. Riscul contractual ................................... 91
6

Cuprins

TITLUL III. FAPTUL JURIDIC IZVOR DE


OBLIGAII CIVILE....................................................... 95
Capitolul I. FAPTUL JURIDIC LICIT, IZVOR DE
OBLIGAII ....................................................................... 95
Seciunea I. Consideraii generale...................................... 95
Seciunea a II-a. Categorii de fapte juridice licite ............. 96
1. Gestiunea de afaceri ..................................................96
2. Plata lucrului nedatorat..............................................102
3. mbogirea fr just cauz......................................107

Capitolul II. FAPTUL JURIDIC ILICIT CA IZVOR


DE OBLIGAII. RSPUNDEREA JURIDIC
DELICTUAL .................................................................. 112
Seciunea I. Consideraii generale privind rspunderea
civil................................................................................... 112
1. Noiunea de rspundere juridic civil......................112
2. Formele rspunderii juridice civile ...........................112

Seciunea a II-a. Rspunderea civil delictual ................. 113


1. Noiune. Natura juridic. Domeniu de aplicare.........113
2. Formele rspunderii civile delictuale ........................115
3. Delimitarea rspunderii civile delictuale de
rspunderea contractual ..................................................116

Capitolul III. RSPUNDEREA JURIDIC


DELICTUAL PENTRU FAPTA PROPRIE................... 119
Seciunea I. Consideraii generale...................................... 119
Seciunea a II-a. Condiiile rspunderii civile delictuale
pentru fapta proprie............................................................ 120
1. Prejudiciul .................................................................120
2. Fapta ilicit................................................................134
3. Raportul de cauzalitate dintre fapta ilicit i
prejudiciu..........................................................................140
4. Vinovia (culpa).......................................................147
5. Capacitatea delictual................................................149
6 Consideraii privind rspunderea civil delictual a
persoanei juridice pentru fapta proprie.............................152

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Capitolul IV. RSPUNDEREA PENTRU FAPTA ALTEI


PERSOANE ....................................................................... 154
Seciunea I. Consideraii generale..................................... 154
Seciunea a II-a. Rspunderea potrivit Codul civil
de la 1864 ........................................................................... 155
A. Rspunderea prinilor pentru fapta copiilor minori..... 155
1. Consideraii generale ................................................155
2. Temeiul juridic al rspunderii ..................................158
3. Condiiile rspunderii ...............................................161
4. Efectele rspunderii...................................................170

B. Rspunderea institutorilor i artizanilor pentru fapta


ilicit a elevilor i ucenicilor aflai sub a lor supraveghere.... 173
1. Consideraii generale.................................................173
2. Temeiul juridic al rspunderii ...................................176
3. Condiiile rspunderii................................................176
4. Efectele rspunderii...................................................179

Seciunea a III-a. Rspunderea pentru fapta minorului sau


a celui pus sub interdicie................................................... 180
1. Consideraii generale.................................................180
2. Persoana chemat s rspund pentru prejudiciul
cauzat de minor de o persoan pus sub interdicie .........181
3. Condiiile rspunderii pentru fapta minorului sau
a celui pus sub interdicie .................................................183
4. Efectele rspunderii pentru fapta minorului sau
a celui pus sub interdicie .................................................185

Seciunea a IV-a. Rspunderea comitentului pentru fapta


ilicit a prepusului su........................................................ 186
1. Consideraii generale.................................................186
2. Temeiul juridic al rspunderii ...................................189
3. Condiiile rspunderii................................................190
4. Efectele rspunderii...................................................194

Capitolul V. RSPUNDEREA PENTRU PREJUDICIILE


CAUZATE DE ANIMALE SAU DE LUCRURI ............. 198
Seciunea I. Rspunderea pentru prejudiciile cauzate de
animale ............................................................................... 198
1. Consideraii generale.................................................198

Cuprins

2. Fundamentul rspunderii...........................................201
3. Condiiile rspunderii. Efectele rspunderii..............202

Seciunea a II-a. Rspunderea pentru prejudiciile cauzate


de ruina edificiului ............................................................. 204
1. Consideraii generale.................................................204
2. Fundamentul rspunderii...........................................206
3. Condiiile rspunderii. Efectele rspunderii..............206

Seciunea a III-a. Rspunderea pentru prejudiciile cauzate


de lucruri n general ........................................................... 208
1. Consideraii generale.................................................208
2. Fundamentul rspunderii...........................................218
3. Condiiile rspunderii. Efecte juridice ......................219
4. Corelaiile cu alte forme de rspundere.....................222

TITLUL IV. EXECUTAREA OBLIGAIILOR


CIVILE ............................................................................. 223
Capitolul I. CONSIDERAII GENERALE .................... 223
1. Modaliti de executare a obligaiilor........................223
2. Principiul executrii n natur a obligaiilor..............224

Capitolul II. EXECUTAREA DIRECT (N NATUR)


A OBLIGAIILOR............................................................ 225
Seciunea I. Executarea voluntar n natur a obligaiilor
(sau executarea prin plat) ................................................. 225
1. Noiunea de plat. Reglementare ..............................225
2. Condiiile plii..........................................................226
3. Imputaia plii ..........................................................239
4. Oferta real de plat urmat de consemnaiune.........241
5. Proba plii ................................................................244

Seciunea a II-a. Executarea silit a obligaiilor ................ 245


1. Noiunea de executare silit ......................................245
2. Executarea silit n natur .........................................246
3. Amenzile cominatorii................................................249

Capitolul III. EXECUTAREA INDIRECT (PRIN


ECHIVALENT) A OBLIGAIILOR................................ 251
9

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

1. Noiuni. Condiii ......................................................251


2. Evaluarea daunelor-interese ......................................252

TITLUL V. TRANSMITEREA, TRANSFORMAREA


I STINGEREA OBLIGAIILOR CIVILE................. 261
Capitolul I. TRANSMITEREA OBLIGAIILOR ........... 261
Seciunea I. Consideraii generale...................................... 261
Seciunea a II-a. Mijloace de transmitere a obligaiilor..... 262
1. Cesiunea de crean...................................................262
2. Subrogaia n drepturile creditorului prin plata
creanei .............................................................................272
3. Preluarea datoriei ......................................................278

Capitolul II. TRANSFORMAREA OBLIGAIILOR ..... 284


Seciunea I. Consideraii generale...................................... 284
Seciunea a II-a. Novaia principalul mijloc de
transformare a obligaiilor.................................................. 286
1. Noiune. Categorii .....................................................286
2. Condiii. Efecte juridice ............................................287

Capitolul III. STINGEREA OBLIGAIILOR ............... 292


Seciunea I. Consideraii generale...................................... 292
Seciunea a II-a. Mijloace juridice de stingere a
obligaiilor.......................................................................... 293
1. Mijloace juridice de stingere a obligaiilor care duc
la realizarea creanei creditorului .....................................293
2. Mijloace juridice de stingere a obligaiilor care nu
duc la realizarea creanei debitorului ...............................301

TITLUL VI. GARANTAREA EXECUTRII


OBLIGAIILOR CIVILE .............................................. 305
Capitolul I. CONSIDERAII GENERALE ..................... 305
Capitolul II. GARANIILE GENERALE ALE
EXECUTRII OBLIGAIILOR ...................................... 308
10

Cuprins

1. Gajul general al creditorilor chirografari...................308


2. Mijloace de prevenire i conservare a patrimoniului
debitorului ........................................................................311
3. Mijloace reparatorii a patrimoniului debitorului .......313

Capitolul III. GARANIILE SPECIALE


ALE EXECUTRII OBLIGAIILOR.............................. 324
Seciunea I. Garaniile personale ....................................... 324
1. Fidejusiunea ..............................................................324

Seciunea a II-a. Garaniile autonome ............................... 332


1. Scrisoarea de garanie................................................332
2. Scrisoarea de confort.................................................335

Seciunea a III-a. Privilegiile ............................................. 337


Seciunea a IV-a. Garaniile reale ...................................... 341
1. Ipoteca .......................................................................341
2. Gajul..........................................................................355
3. Dreptul de retenie.....................................................357

11

TITLUL I
CONSIDERAII GENERALE PRIVIND
OBLIGAIILE CIVILE

Capitolul I
RAPORTUL JURIDIC DE OBLIGAII CIVILE
1. Noiunea de raport de obligaii civile
Noiune. Raportul juridic obligaional reprezint raportul patrimonial de drept civil n coninutul cruia intr dreptul
subiectului activ numit creditor, de a cere subiectului pasiv denumit debitor, s execute una sau mai multe prestaii constnd
n a da, a face sau a nu face ceva, sub sanciunea constrngerii
exercitat de stat n caz de neexecutare voluntar.
Caractere juridice. Din analiza definiiei rezult urmtoarele caractere juridice ale raportului juridic obligaional:
- raportul juridic obligaional implic o legtur juridic1(vinculum juris) ntre debitor i creditor, n sensul c debitorul este inut la executarea prestaiei, n caz de neexecutare
putnd fi constrns cu ajutorul forei coercitive a statului;
1

n dreptul roman, legtura dintre creditor i debitor se traducea ntr-o legtur material, n caz de neexecutare a prestaiei, creditorul avnd chiar
un drept asupra persoanei debitorului, putndu-l omor sau transforma n
sclav. n dreptul modern, raportul de obligaie confer creditorului posibilitatea constrngerii debitorului, constrngere ce se exercit nu asupra persoanei, ci asupra bunurilor debitorului, prin intermediul executrii silite,
respectiv prin vnzarea bunurilor n vederea satisfacerii creanei (R.
Sanilevici Drept civil. Teoria general a obligaiilor, Iai, 1976, p. 4-5).

13

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

- raportul de obligaie, ca variant a raporturilor juridice civile, este un raport patrimonial, evaluabil n bani. Astfel,
dreptul de crean ce se nate dintr-un raport obligaional face
parte din activul patrimonial al creditorului, iar datoria corelativ este un element al pasivului patrimonial al debitorului;
- din punct de vedere al creditorului, raportul obligaional apare ca un drept de crean, iar din punct de vedere al
debitorului, ca o datorie, el fiind inut s dea, s fac sau s nu
fac ceva n favoarea creditorului2.
2. Elementele raportului juridic de obligaii civile
Ca orice raport juridic civil, raportul juridic obligaional
are n structura sa urmtoarele elemente eseniale: subiecte,
coninut, obiect i sanciune.
3. Subiectele raportului juridic de obligaii civile
Pot fi subiecte ale raportului juridic obligaional toate
persoanele fizice i juridice; n cazuri excepionale, i statul
poate aprea ca subiect al raportului de obligaie3.
Raportul juridic obligaional presupune dou subiecte:
subiectul activ i subiectul pasiv. Generic, subiectul activ este
denumit creditor (reus credendi), adic persoana care are ncredere n cel care se oblig, iar subiectul pasiv se numete debitor (reus debendi), respectiv persoana care datoreaz
creditorului o prestaie determinat. Aceste denumiri generice
se particularizeaz n funcie de denumirile raportului juridic
obligaional la care particip. Astfel, ntr-un contract de vnza2

Acesta este i sensul larg al noiunii de obligaie, n care obligaia ca


element al coninutului raportului juridic obligaional se confund cu nsui
raportul juridic de obligaie.
3
n raporturile obligaionale, statul apare ca debitor i rspunde patrimonial
pentru erorile juridice constnd n condamnarea i luarea unei msuri preventive pe nedrept (art. 504 i urm. C.proc.pen.).

14

Titlul I. Consideraii generale privind obligaiile civile

re-cumprare, prile se numesc vnztor i cumprtor; ntr-un


contract de donaie, donator i donatar; n contractul de depozit, deponent i depozitar.
De regul, prile unui raport juridic de obligaie apar n
dubl calitate, fiecare fiind n acelai timp creditor al unei prestaii i debitor al alteia. Astfel, n contractul de vnzarecumprare: vnztorul este creditor al preului i debitor al
prestaiilor de a transmite proprietatea, a preda i garanta lucrul
vndut; cumprtorul este creditorul prestaiei de transmitere a
dreptului de proprietate, predare i garantare a lucrului i totodat este i debitor pentru plata preului.
Exist i raporturi de obligaii n care numai o parte este
numit creditor, iar cealalt numai debitor. Spre exemplu, n
raportul obligaional izvort dintr-un contract de donaie, donatarul este n exclusivitate creditor, neavnd nicio obligaie, ci
numai o ndatorire denumit tradiional de recunotin, iar donatorul este numai debitor pentru predarea bunului druit, fr
a primi n schimb, o alt prestaie.
4. Coninutul raportului de obligaii civile
Raportul juridic de obligaie cuprinde dreptul de crean
aparinnd creditorului i obligaia corelativ, care incumb
debitorului. Cu alte cuvinte, coninutul raportului juridic
obligaional este alctuit din dreptul creditorului de a pretinde i datoria debitorului de a executa prestaia.
De esena coninutului raportului obligaional este natura sa patrimonial dreptul de crean4 se nscrie n activul patrimonial, iar obligaia corelativ n pasivul patrimonial.
4

Drepturile de crean mpreun cu drepturile reale alctuiesc clasificarea


principal a drepturilor civile patrimoniale. Spre deosebire de drepturile
reale (jus in re) drepturi subiective n virtutea crora titularul poate s-i
exercite singur atributele, asupra unui lucru determinat, n mod direct i
nemijlocit, fr concursul altei persoane, drepturile de crean (jus ad

15

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

De regul, coninutul se stabilete prin voina prilor,


dar exist i situaii cnd poate fi determinat de lege, de exemplu, n cazul raporturilor obligaionale nscute din fapte ilicite
cauzatoare de prejudicii.
5. Obiectul raportului juridic de obligaii civile
Obiectul raportului juridic obligaional const n conduita concret a subiectului aciunea sau inaciunea la
care este ndreptit subiectul activ i este obligat subiectul
pasiv.
Obiectul se concretizeaz n nsi aciunile pe care subiectul activ le poate pretinde debitorului, acesta din urm fiind
inut fie a le svri, fie a se abine de la svrirea lor.
Obiectul raportului juridic obligaional poate consta n
fi o prestaie pozitiv a da sau a face ceva sau ntr-o prestaie negativ, inaciune a nu face ceva din tot ceea ce debitorul
ar fi fost ndreptit s fac n lipsa obligaiei asumate.
6. Sanciunea regimului juridic de obligaii civile
Ca orice raport juridic, i raportul obligaional trebuie s
aib o sanciune. Astfel, n caz de neexecutare a obligaiei de ctre
personam) sunt drepturi subiective civile n virtutea crora subiectul activ (creditorul) poate pretinde subiectului pasiv (debitorul) s dea, s fac
sau s nu fac ceva, dreptul creditorului putnd fi realizat cu concursul debitorului. Obligaia corelativ drepturilor reale este ntotdeauna negativ de a
nu face nimic de natur a aduce atingere exerciiului dreptului real. Drepturilor de crean le corespunde fie o obligaie pozitiv al crei obiect este de
a da sau a face, fie o obligaie negativ. Titularii drepturilor reale beneficiaz de prerogativele urmririi bunului n mna oricui s-ar afla i a preferinei.
Titularul unui drept de crean nu se bucur de prerogativele menionate
mai sus, i, fiind un simplu creditor chirografar, are doar un drept de urmrire asupra ntregului patrimoniu al debitorului (drept de gaj general). Pentru
amnunte a se vedea Gh. Beleiu op. cit., p. 75-77; Iosif R. Urs op. cit.,
p. 142-144.

16

Titlul I. Consideraii generale privind obligaiile civile

debitor, legea a pus la dispoziia creditorului o serie de mijloace


juridice, n vederea realizrii dreptului su de crean, cele mai
importante fiind aciunea n justiie i executarea silit. Cu alte
cuvinte, legea permite creditorului s recurg la fora coercitiv a
statului pentru realizarea dreptului su dac debitorul nu-i execut voluntar prestaia la care s-a obligat.
Sanciunea raportului obligaional const att n
mijloacele juridice ofensive pe care creditorul le poate
exercita, prin intermediul forei de constrngere a statului,
pentru a obine executarea prestaiei ce i se datoreaz, ct
i n mijlocul juridic defensiv, respectiv n posibilitatea legal a creditorului de a refuza restituirea prestaiei executat voluntar de ctre debitor.
Din definiie rezult c mijloacele juridice prin care se asigur realizarea dreptului de crean ntr-un raport de obligaie sunt
de dou feluri:
a) ofensive sau directe, incluznd:
- aciunea n justiie posibilitatea creditorului de a solicita i obine o hotrre judectoreasc prin care debitorul s
fie obligat la executarea prestaiei datorate;
- daune interese moratorii despgubiri bneti pe care
debitorul este obligat s le plteasc creditorului pentru repararea
prejudiciului cauzat prin ntrzierea executrii prestaiei. Daunele
se stabilesc fie prin acordul de voin al prilor, incluznd n contract o clauz penal, fie printr-o hotrre judectoreasc;
- executarea silit. Procedura executrii silite se declaneaz dac, dup obinerea hotrrii judectoreti, debitorul
continu s nu-i execute prestaia. Executarea silit poate fi
direct, n natur, prin predarea bunurilor de la debitor la creditor cu ajutorul executorului judectoresc, i indirect, prin
echivalent bnesc, recurgndu-se la vnzarea bunurilor debitorului sau la poprirea sumelor pe care acesta urma s le primeasc de la teri.
17

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

b) defensive sau indirecte, cuprinznd:


- excepia pe care o poate invoca creditorul n faa instanei n cazul n care debitorul ar pretinde restituirea prestaiei executate de ctre el voluntar. n cazul obligaiilor imperfecte,
creditorul nu poate recurge nici la aciunea n justiie i nici la
procedura executrii silite, dar dac debitorul i execut voluntar
obligaia, el nu poate solicita creditorului restituirea prestaiei pe
motiv c nu a cunoscut c acesta din urm este lipsit de dreptul la
aciune i la executare silit5.

Interdicia este reglementat expres de art. 1092 alin. 2 C.civ., potrivit


cruia: Repetiiunea nu este admis n privina obligaiilor naturale, care
au fost achitate de bun-voie. i de art. 20 alin. 1 din Decretul nr.167/1958
privind prescripia extinctiv potrivit cruia debitorul care a executat obligaia dup ce dreptul la aciune al creditorului s-a prescris, nu are dreptul s
cear napoierea prestaiei, chiar dac la data executrii nu tia c termenul
prescripiei era mplinit.

18

Titlul I. Consideraii generale privind obligaiile civile

Capitolul II
OBLIGAIA CIVIL LATURA PASIV A
RAPORTULUI JURIDIC OBLIGAIONAL
1. Noiunea i definiia obligaiei civile
1. Noiune
n vorbirea curent, termenul obligaie desemneaz
orice ndatorire de care este inut o persoan n virtutea unor
reguli sociale, cum ar fi: obligaia moral, obligaia financiar,
obligaia profesional, obligaia religioas etc.
Din punct de vedere juridic, termenul obligaie desemneaz acea ndatorire care este reglementat de o norm de
drept i care implic intervenia forei publice, prin aplicarea sanciunilor prevzute de normele legale, n cazul nerespectrii ei.
n terminologia juridic, noiunea de obligaie are trei
accepiuni:
n sens larg (lato-sensu), prin obligaie se nelege
acel raport juridic n care o persoan, numit creditor, pretinde
alteia, numit debitor, s dea, s fac sau s nu fac ceva, n caz
de nendeplinire, putnd apela la fora de constrngere a statului6;
n sens restrns (stricto sensu), obligaia civil reprezint ndatorirea subiectului pasiv al raportului juridic obligaional de a avea o conduit corespun-ztoare dreptului subiectiv
6

n aceast accepie se pune semnul egal ntre o categorie de raporturi, respectiv raportul juridic obligaional, i un element al coninutului acestei
categorii, respectiv dreptul de crean. El este uzitat mai ales pentru uurina
n exprimare i nu pentru rigoarea tiinific. Vezi i M. Costin, Mari instituii ale dreptului civil romn, vol. III, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1993, p.
14-15; D. Gherasim - Cu privire la coninutul noiunii de obligaie civil, n
Dreptul nr. 5/1998, p. 40-43.

19

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

corelativ, care poate consta n a da, a face sau a nu face ceva, i


care, la nevoie, poate fi impus prin fora coercitiv a statului.
n sens de titlu, termenul obligaie este folosit pentru a desemna nscrisul, documentul care ncor-poreaz dreptul
de crean al creditorului i, evident, obligaia corelativ a debitorului. n acest sens, noiunea de obligaie desemneaz chiar
nscrisul constatator al unei creane, de exemplu, obligaiunile
CEC, titlurile de credit.
2. Definiie
n ce ne privete, definim obligaia civil ca latur pasiv
a raportului obligaional, respectiv ca ndatorirea subiectului
pasiv al raportului juridic civil de a avea o conduit corespunztoare dreptului subiectiv corelativ, care poate consta n a da,
a face sau a nu face ceva i care, la nevoie, poate fi impus
prin fora coercitiv a statului.
2. Clasificarea obligaiilor civile
Vom expune n cele ce urmeaz criteriile de clasificare
ale obligaiilor civile.
1. Clasificarea obligaiilor n funcie de obiect
Din punct de vedere al obiectului, obligaiile civile se subdivid n: obligaii de a da, a face i a nu face; obligaii pozitive i
negative; obligaii de rezultat i de mijloace; obligaii pecuniare
i de alt natur
a) Obligaii de a da, a face, i a nu face
Obligaia de a da (aut dare) const n a constitui sau a a
transmite un drept real n patrimoniul creditorului
Spre exemplu: obligaia vnztorului de a transmite dreptul de proprietate asupra lucrului vndut, obligaia debitorului gajist sau ipotecar de a constitui dreptul de gaj, respectiv de ipotec
n favoarea creditorului.
20

Titlul I. Consideraii generale privind obligaiile civile

Codul civil actual a consacrat o soluie diferit fa de


Codul civil de la 1864 n virtutea cruia prestaia de a da era
diferit de prestaia de predare a bunului nstrinat. Codul civil
anterior trata obligaia de predare drept o obligaie de a face
autonom.
Soluia actualului Cod civil const n aceea c potrivit
art. 1483 alin. (1), prestaia de a strmuta proprietatea implic
i prestaia de predare a bunului i atunci cnd este cazul i
prestaia de a conserva bunul pn la predare. Aceast regul
este aplicabil nstrinrii de bunuri individual determinate.
n ceea ce privete bunurile de gen care fac obiectul
dreptului real, obligaia de a da implic i operaiunea de individualizare a bunului transmis i predarea bunurilor imediat sau
ntr-un anumit termen. Individualizarea trebuie s fie fcut
pentru ca dreptul de proprietate s fie transmit de plin drept.
Obligaia de a face const n ndatorirea debitorului
de a efectua o prestaie pozitiv n favoarea creditorului, alta
dect constituirea sau strmutarea drepturilor reale, avnd ca
obiect executarea de lucrri, prestarea de servicii sau predarea
unui lucru7.
Sunt obligaii de a face: obligaia antreprenorului de a
construi un imobil; a presta ntreinerea unei persoane n baza
contractului de ntreinere; a repara un autoturism; a executa o
tehnoredactare, plata chiriei, realizarea unui tablou de ctre un
artist plastic i predarea lui etc.
Obligaia de a nu face const n ndatorirea debitorului de a nu face ceva din ceea ce ar fi putut face, dac nu s-ar fi
obligat la inaciune.
Spre exemplu, obligaia pe care i-o asum cel mprumutat
de a nu nstrina un anumit bun pn cnd nu va efectua plata ctre mprumuttor; obligaia depozitarului de a nu se folosi de lu7

Exist situaii n care, din acelai raport obligaional se nasc ambele obligaii de a da i a face. Este cazul contractelor de vnzare-cumprare, schimb
i donaie care oblig att la transferul proprietii ct i la predarea bunului.

21

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

crul depozitat, obligaia de a nu vinde un lucru pn la un anumit


termen etc.
b) Obligaii pozitive i obligaii negative
Obligaiile pozitive sunt acelea care presupun o aciune,
respectiv obligaiile de a da i a face.
Obligaiile negative sunt acelea care presupun o absteniune, o inaciune, adic obligaiile de a nu face.
c) Obligaii de rezultat (determinate) i obligaii de
mijloace (de diligen)
Obligaia de rezultat (determinat) const n ndatorirea debitorului de a obine un rezultat anume, determinat (art.
1481 alin. (1) Cod civil).
Obligaia se consider executat n momentul n care sa obinut rezultatul urmrit. Astfel, debitorul se oblig i garanteaz c, prin aciunea sau inaciunea sa, va obine un rezultat
n favoarea creditorului.
Sunt obligaii de rezultat toate obligaiile de a da i a
nu face. Spre exemplu: obligaia vnztorului de a transmite
dreptul de proprietate, obligaia autorului unei lucrri ce a ncheiat un contract de publicitate cu o editur, de a nu ncheia,
ntr-un termen stabilit, un asemenea contract cu o alt editur.
Intr n aceast categorie i marea majoritate a obligaiilor de a face: obligaia cruului de a transporta lucrul la
destinaie; obligaia antreprenorului de a preda clientului lucrarea efectuat; obligaia depozitarului de a restitui lucrul depozitat.
Obligaia de mijloace (de diligen) const n ndatorirea debitorului de a depune toat struina pentru a obine un
anumit rezultat, fr ns ca realizarea lui s constituie obiectul
obligaiei (art. 1481 alin. (2) Cod civil).
Obligaia se consider executat chiar dac nu s-a obinut rezultatul urmrit, dac debitorul a depus toat struina,
22

Titlul I. Consideraii generale privind obligaiile civile

toate eforturile n acest sens. Debitorul nu se oblig i nici nu


garanteaz obinerea rezultatului urmrit, prestaia sa se consider a fi executat n msura n care a ntreprins tot ceea ce era
necesar pentru atingerea scopului propus.
Intr n aceast categorie obligaii de a face, precum:
obligaia avocatului de a-i pune n valoare toate cunotinele
juridice pentru ca procesul clientului su s fie ctigat, obligaia medicului de a trata un bolnav; obligaia profesorului de a
pregti un elev n vederea promovrii examenului etc.
Importana clasificrii. Distincia ntre obligaii de
rezultat i obligaii de mijloace prezint interes din punct de vedere al rspunderii debitorului. i anume:
n cazul obligaiilor de rezultat, simpla nerealizare a rezultatului urmrit angajeaz automat rspunderea debitorului. Cu alte cuvinte, dac debitorul nu atinge rezultatul la care
s-a obligat, ipso facto, el este prezumat a fi n culp.
n ceea ce privete obligaiile de mijloace, nerealizarea scopului nu constituie o prezumie de culp a debitorului.
Astfel, creditorul va trebui s probeze culpa debitorului, respectiv c nu a depus toat prudena, diligena pentru obinerea rezultatului scontat.
2. Clasificarea obligaiilor dup sanciunea lor
n caz de neexecutare a obligaiei de ctre debitor, creditorul este ndreptit s obin executarea silit, pe calea constrngerii de stat8. n funcie de cum pot fi sau nu pot fi
executate silit, obligaiile se mpart n civile sau perfecte i naturale sau imperfecte.
a) Obligaiile civile sau perfecte sunt acele obligaii a
cror executare este asigurat n caz de neexecutare voluntar a
8

Posibilitatea de a apela la fora coercitiv a statului deosebete obligaia juridic de cea moral. Obligaia moral se execut n virtutea convingerii intime
influenat de oprobriul public, fr a se recurge la fora coercitiv statal.

23

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

debitorului, printr-o aciune n justiie i obinerea unui titlu


executoriu ce poate fi pus n executare silit.
Pentru executarea lor, creditorul are, ca principal mijloc
ofensiv, dreptul la aciune n justiie, motiv pentru care ele se
mai numesc i obligaii nzestrate cu aciune n justiie. Marea
majoritate a obligaiilor se includ n aceast categorie.
b) Obligaiile naturale sau imperfecte sunt acele obligaii a cror executare nu se poate obine pe cale silit dar, n
msura n care sunt executate de bun voie de ctre debitor,
acesta nu are dreptul s pretind restituirea prestaiei.
Creditorul nu are la dispoziie mijloace juridice ofensive pentru a obine executarea acestor obligaii, fiind lipsit de
dreptul la aciune n sens material, de aceea ele sunt numite i
obligaii nenzestrate cu aciune n justiie.
La rndul lor, obligaiile naturale se mpart n:
- obligaii degenerate, obligaii iniial perfecte, care iau pierdut dreptul la aciune n sens material, ca efect al neexercitrii lui n termenul de prescripie extinctiv.
- obligaii avortate, obligaii care, ab initio, s-au nscut
fr a fi nsoite de dreptul la aciune n justiie.
Spre exemplu: obligaiile nscute dintr-un testament nevalabil (verbal, nedatat, nesemnat de testator); obligaia de ntreinere ntre rude care nu au o asemenea ndatorire legal;
3. Clasificarea obligaiilor n funcie de structur
innd cont de acest criteriu, obligaiile se mpart n:
a) Obligaii pure i simple, obligaii care au cea mai
simpl form structural: un creditor, un debitor, un obiect constnd ntr-o singur prestaie i nu sunt afectate de modaliti;
b) Obligaii complexe, obligaii care au n structura lor
fie mai multe subiecte (obligaii cu pluralitate de subiecte), fie
mai multe obiecte (obligaii cu pluralitate de obiecte), fie elemente suplimentare privind existena i executarea lor termenul i condiia (cunoscute ca obligaii afectate de modaliti).
24

TITLUL II
IZVOARELE OBLIGAIILOR CIVILE
Capitolul I
NOIUNEA I CLASIFICAREA IZVOARELOR
OBLIGAIILOR CIVILE
1. Noiune
Relaiile sociale se convertesc n raporturi juridice prin
intermediul normei de drept care le reglementeaz. Astfel, raportul social, ca urmare a reglementrii juridice, devine un raport juridic abstract. Pentru ca raportul juridic abstract s se
converteasc ntr-un raport juridic concret este necesar intervenia unei mprejurri (act sau fapt juridic) de care legea leag
naterea, modificarea, stingerea unui astfel de raport.
Prin izvor de obligaie9 nelegem acea mprejurare (fapt
juridic n sens larg) care d natere unui raport juridic
obligaional, genernd implicit drepturi de crean i obligaii
corelative, n favoarea i respectiv n sarcina prilor.
Faptul juridic lato sensu cuprinde actul juridic i
faptul juridic n sens restrns10:
9

Noiunea de izvor de obligaie nu se confund cu noiunea de izvor de


drept. Prin izvor de drept se nelege forma n care se exprim dreptul obiectiv, adic normele juridice, respectiv Codul civil, legile i actele normative
subordonate acestora (pentru amnunte a se vedea Iosif R. Urs, op. cit., p.
64-75). Izvorul de obligaie d natere unui raport obligaional, genernd
implicit drepturi de crean i ndatoriri corespunztoare n favoarea, respectiv n sarcina prilor.
10
Sintagma fapt juridic n sens restrns este folosit pentru a evidenia calitatea lui de izvor de obligaii n opoziie cu actul juridic. Atunci cnd se are

25

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

actul juridic const ntr-o aciune omeneasc svrit cu intenia de a produce efecte juridice;
faptul juridic stricto-sensu este o aciune omeneasc
svrit fr intenia de a produce efecte juridice,
efecte ce se produc, totui, n virtutea legii.

2. Clasificare
n sistemul noului Cod civil, sunt izvoare ale obligaiilor, potrivit art. 1165: contractul, actul juridic unilateral, faptul
juridic licit i fapta ilicit, precum i orice alt act sau fapt de
care legea leag naterea unei obligaii.
Contractul este, potrivit art. 1166 noul Cod civil, acordul de voine dintre dou sau mai multe persoane cu intenia de
a constitui, modifica sau stinge un raport juridic;
Actul juridic unilateral este definit de noul Cod civil ca
fiind actul juridic care presupune numai manifestarea de voin
a autorului su. n materia supus analizrii, actul juridic unilateral va fi studiat ca izvor al obligaiilor civile, urmnd a fi analizate promisiunea unilateral i promisiunea public de
recompens.
Faptele juridice licite ca izvor de obligaii sunt: gestiunea de afaceri, mbogirea fr just cauz i plata nedatorat,
urmnd ca ntr-o seciune distinct s fie tratat fiecare fapt juridic n parte.
Fapta ilicit ca izvor de obligaii presupune analizarea
rspunderii civile contractuale i a rspunderii civile delictuale
(pentru fapta proprie, rspunderea pentru fapta altuia i rspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri). n
cadrul rspunderii civile, vor fi analizate cauzele exoneratoare
de rspundere, precum i repararea prejudiciului n cazul rspunderii delictuale.
n vedere efectul lor comun acela de a da natere unui raport obligaional
se utilizeaz expresia de fapt juridic n sens larg.

26

Titlul II. Izvoarele obligaiilor civile

Avnd n vedere modificrile majore intervenite n rspunderea civil delictual pentru fapta altuia, vom expune att
dispoziiile relative la aceast form de rspundere civil
curpinse n Codul civil anterior, ct i noua reglementare n
materie
3. Clasificarea doctrinar a izvoarelor obligaiilor
civile, anterior intrrii n vigoare a noului Cod civil
Marea majoritate a doctrinei a considerat, anterior intrrii n vigoare a noului Cod civil, c izvoarele obligaiilor se mpart n dou categorii:
a) acte juridice manifestri de voin fcute cu intenia de a produce efecte juridice, respectiv de a nate, modifica
sau stinge raporturi juridice obligaionale. Ele se mpart n contracte i acte juridice unilaterale;
b)
fapte juridice stricto-sensu aciuni omeneti,
licite sau ilicite, svrite fr intenia de a produce efecte juridice, efecte ce se produc totui n virtutea legii.
Faptele juridice sunt de dou feluri:
- fapte juridice licite cuprinznd: gestiunea de afaceri,
plata nedatorat, mbogirea fr just cauz. Codul civil de la
1864 reglementa numai gestiunea de afaceri i plata nedatorat
sub denumirea de cvasicontracte (art. 986 - 997);
- fapte juridice ilicite cuprinznd:
delictele fapte ilicite cauzatoare de prejudicii
svrite cu intenie (art. 998 C. civ.);
cvasidelictele fapte ilicite din neglijen sau
impruden (art. 999 C. civ.).
Observm c noul Cod civil a preluat n mare parte clasificarea izvoarelor obligaiilor dat de doctrin, cu noutatea
reglementrii imbogirii fr just cauz i cu noutatea eliminrii cvasidelictelor.
27

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Clasificarea anterioar a fost criticat n mod sever,


apreciindu-se c acea mprire a izvoarelor obligaiilor n Codul civil de la 1864 era incomplet, avnd n vedere faptul c
unele izvoare ale obligaiilor care nu pot fi ignorate erau omise,
n aceast categorie intrnd actul juridic unilateral i mbogirea fr just cauz. Aceste dou izvoare ale obligaiilor nu putea fi include n niciuna dintre categoriile enunate de Codul de
la 1864.
n aceeai ordine de idei, categoria cvasicontractelor era
una artificial; de aici caracterul fals i confuz. Gestiunea de
afaceri (art. 987-991 vechiul Cod civil) i plata nedatorat (art.
992-997 Cod civil) erau reglementate ca fiind cvasicontracte,
cu toate c nu puteau fi asimilate contractelor, deoarece nu presupun un acord de voin11.
Categoria cvasidelictelor era reglementat, de asemenea, ntr-un mod inutil, deoarece cvasidelictele se deosebeau de
delicte prin forma de vinovie cu care autorul a acionat. Dac
n cazul delictelor, vinovia cu care autorul aciona era intenia, n cazul cvasidelictelor, forma inteniei era neglijena sau
imprudena.
Natura i efectele delictelor i cvasidelictelor erau identice, n ambele situaii existena reparaiei i ntinderea acesteia
nu depindeau de forma vinoviei, iar repararea prejudiciului
era supus acelorai reguli, mai precis prejudiciul trebuia s fie
reparat n integralitatea sa12.
Criticile aduse acestei clasificri au fost ntemeiate, astfel nct n majoritatea Codurilor civile adoptate dup intrarea
n vigoare a Codului civil francez13 (Cod din care s-a preluat
11

A se vedea i L. Pop, IF Popa, SI Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligaiile, ed. Universul Juridic, Bucureti, 2012, p. 25
12
Ibidem, p. 26
13
Cu titlu de exemplu, facem cunoscute prevederile Codului civil italian din
1942 care prevede n art. 1173 faptul c: obligaia se nate din contract, fapt
ilicit i orice alt fapt care produce un asemenea efect n conformitate cu
ordinea juridic.

28

Titlul II. Izvoarele obligaiilor civile

clasificarea i n Codul civil romn de la 1864), s-a renunat la


aceast clasificare.
Apreciem c legiuitorul romn a procedat n mod corect
att prin eliminarea cvasicontractelor i a cvasidelictelor, ct i
prin includerea mbogirii fr just cauz n rndul faptelor
juridice licite.

29

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Capitolul II
ACTUL JURIDIC UNILATERAL CA IZVOR DE
OBLIGAII
1. Noiunea de act juridic unilateral
Potrivit art. 1324 C. civ., este unilateral actul juridic
care presupune manifestarea de voin a autorului su.
Altfel spus, actul juridic unilateral reprezint acel act juridic
care este rezultatul voinei unei singure pri.
n ceea ce privete regimul juridic al actului juridic
unilateral, noul Cod civil prevede c n lips de stipulaie contrar, dispoziiile legale privitoare la contracte se aplic i actelor juridice unilaterale.
2. Categorii de acte juridice unilaterale
Spre deosebire de Codul civil de la 1864 care nu coninea o reglementare de principiu a actului juridic unilateral, noul
Cod civil a consacrat c actul unilateral reprezint izvor de
obligaii n urmtoarele cazuri:
a) promisiunea unilateral. Art. 1327 noul Cod civil
prevede faptul c promisiunea unilateral fcut cu
intenia de a se obliga independent de acceptare l
leag numai pe autor. n cazul promisiunii unilaterale, numai autorul promisiunii are obligaii. n calitate de creditor al obligaiilor promitentului,
destinatarul actului poate refuza dreptul astfel nscut, deoarece aa cum prevede i Codul, acestuia nu
i incumb nicio obligaie. Alin.(3) al art. 1327 prevede c n cazul n care autorul promisiunii unilate30

Titlul II. Izvoarele obligaiilor civile

rale nu stipuleaz n mod expres un termen pentru


acceptare, se consider c promisiunea este fcut
pentru un termen ce decurge din natura obligaiei i
din nprejurrile n care acesta a fost asumat.
b) promisiunea public de recompens. Art. 1328
C. civ. prevede c cel care promite n mod public o
recompens n schimbul executrii unei prestaii este obligat s fac plata, chiar dac prestaia a fost
executat fr a se cunoate promisiunea. Cu toate
c adeseori promisiunile publice de recompens
sunt efectuate cu o oarecare uurin, din punct de
vedere juridic, promisiunile de recompens genereaz obligaii de executarea a acesteia. Astfel,
apreciem c, n spiritul i litera legii, recompensa se
datoreaz chiar dac cel care a executat prestaia nu
avea cunotin de promisiune. Alin. (2) i (3) ale
art. 1328 din Codul civil stabilesc modul n care
urmeaz a se partaja recompensa n eventualitatea n
care prestaia a fost executat de mai multe persoane mpreun. Astfel, recompensa se mparte proporional cu participarea fiecruia la efectuarea
prestaiei, iar n cazul n care nu se poate preciza care este aportul fiecruia dintre participani, recompensa se va mpri n mod egal. Codul civil acord
soluia i pentru cazul n care mai multe persoane au
realizat prestaia separat, n acest caz recompensa
revenind persoanei care a comunicat prima rezultatul prestaiei.

31

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Capitolul III
CONTRACTUL CA IZVOR DE OBLIGAII

Seciunea I
Noiunea i clasificarea contractelor
1. Noiunea de contract
Definiia dat de Codul civil. Potrivit art. 1166 C.civ.,
contractul este acordul de voine dintre dou sau mai multe
persoane cu intenia de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic. Fa de reglementarea Codului civil de la 1864
care definea contractul ca fiind acordul ntre dou sau mai
multe persoane spre a constitui sau stinge ntre dnii un raport juridic, observm c noul Cod civil a completat vechea
definiie a contractului, n sensul c alturi de constituire i
stingere a raportului juridic apare i modificarea raportului juridic existent ntre prile contractului. nainte de intrarea n
vigoare a Codului civil actual, definiia legal a contractului a
fost criticat ca fiind incomplet, deoarece aceasta acoperea
doar naterea sau stingerea unui raport juridic, fr a se face
vorbire despre modificarea acestuia.
Definiia propus de doctrin. Literatura de specialitate a consacrat definiia potrivit creia contractul este acordul
de voin a dou sau mai multe persoane, realizat cu intenia
de a produce efecte juridice, respectiv a crea, a modifica sau a
stinge un raport juridic civil, completnd definiia dat de Codul civil de la 1864. Noul Cod civil a preluat nc o dat soluia
dat de litaratura de specialitate, definiia Codului fiind identic cu cea conturat de-a lungul timpului n literatura juridic.
32

Titlul II. Izvoarele obligaiilor civile

Este de observat faptul c elementul specific i esenial


al contractului ca act juridic este acordul de voine al prilor,
adic exteriorizarea simultan sau consecutiv a consimmntului fiecrei pri de a se obliga juridic. Persoanele fizice
i juridice se oblig numai prin voina lor i numai n msura n
care i manifest voina n acest scop.
Acordul de voin al prilor se transform n contract
atunci cnd legea i confer acestuia efectele pe care prile leau avut n vedere.
2. Clasificarea contractelor
n virtutea principiului libertii contractuale, persoanele fizice i juridice pot ncheia, n limitele impuse de lege, o
varietate de contracte.
1. Dup coninut:
a) Contracte sinalagmatice (bilaterale), care dau natere la obligaii n sarcina ambelor pri, astfel nct fiecare dintre acestea au concomitent att calitatea de creditor, ct i de
debitor.
Potrivit art. 1171 teza I din noul C.civ., contractul este
sinalagmatic atunci cnd obligaiile nscute din acesta sunt
reciproce i interdependente. Spre exemplu: n contractul de
vnzare-cumprare, vnztorul se oblig s transfere dreptul de
proprietate i s predea bunul, iar cumprtorul se oblig s
plteasc preul vnzrii.
b) Contracte unilaterale, care dau natere la obligaii
n sarcina unei singure pri, astfel nct o parte este numai creditor, iar cealalt numai debitor.
Potrivit art. 1171 teza a II-a din noul C.civ. contractul
este unilateral chiar dac executarea lui presupune obligaii n
sarcina ambelor pri.Spre exemplu: contractul de donaie, de
mandat neremunerat, depozitul neremunerat, comodatul.

33

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Fa de cele artate mai sus, se impun anumite precizri, respectiv:


nu trebuie confundat contractul unilateral cu actul juridic
unilateral. Actul juridic unilateral nu este un contract deoarece el este rezultatul manifestrii unilaterale de voin, iar
contractul, deci i contractul unilateral, face parte din categoria actelor juridice de formaie bi i multilateral.
n literatura de specialitate a aprut i categoria de contracte sinalagmatice imperfecte, o categorie intermediar
ntre contracte sinalagmatice i contracte unilaterale. Acestea sunt contracte concepute iniial drept contracte unilaterale, care pe parcursul existenei lor dau natere la
obligaii i n sarcina creditorului fa de debitorul contractual (de exemplu, n contractul de depozit gratuit, dac
depozitarul face anumite cheltuieli de conservare a bunului,
deponentul va fi obligat s restituie aceste cheltuieli).
Fa de reglementarea anterioar, prin noul Cod civil romn
a fost subliniat interdependena obligaiilor reciproce din
cadrul contractului sinalagmatic i s-a reglementat faptul c
este contract unilateral acel contract n cadrul cruia fiecare
dintre pri are anumite obligaii, nu numai atunci cnd una
dintre pri se oblig.

Importana clasificrii:
din punct de vedere al efectelor, numai n cazul contractelor
sinalagmatice se pune problema, dup cum vom vedea, a excepiei de neexecutare a contractului, a riscului contractual i a
rezoluiunii/rezilierii;
sub aspect probatoriu, n privina contractului sinalagmatic
se aplic formalitatea multiplului exemplar , iar n privina
contractului unilateral care conine obligaia de plat a unei
sume de bani sau de a da o cantitate de bunuri de gen, se
utilizeaz formalitatea bun i aprobat .

34

Titlul II. Izvoarele obligaiilor civile

2. Dup scopul urmrit de pri:


a) Contracte cu titlu oneros, n care fiecare parte urmrete o contraprestaie n schimbul folosului patrimoniului procurat celeilalte pri.
Potrivit art. 1172 alin.(1) noul C.civ. contractul prin
care fiecare parte urmrete s i procure un avantaj n
schimbul obligaiilor asumate este cu titlu oneros. Spre
exemplu, contractul de vnzare-cumprare; de locaiune, de
rent viager.
Contractele cu titlu oneros se subclasific n comutative i
aleatorii.
- Contractele comutative sunt acelea n care, la momentul ncheierii lor, existena drepturilor i obligaiilor prilor
este cert, iar ntinderea acestora este determinat sau determinabil(art. 1173 alin.(1) noul Cod civil). Sunt contracte comutative: contractul de vnzare-cumprare, de schimb, locaiune,
antrepriz i n general marea majoritate a contractelor.
- Contractele aleatorii sunt acele contracte care prin natura
lor sau prin voina prilor ofer cel puin uneia dintre pri ansa
unui ctig i o expune totodat la riscul unei pierderi, ce depinde
de un eveniment viitor i incert. Sunt contracte aleatorii, contractul
de asigurare, de rent viager, de ntreinere pe via.
Fa de reglementarea anterioar (art. 947 C. civ. vechi: (1)
Contractul cu titlu oneros este comutativ atunci cnd obligaia unei
pri este echivalentul obligaiei celeilalte. (2)Contractul este aleatoriu cnd echivalentul depinde, pentru una sau toate prile, de un
eveniment incert, noua reglementare este mai explicit n sensul
c s-a renunat la echivalena prestaiilor la definirea contractului
comutativ, existena drepturilor i a obligaiilor prilor la data ncheierii contractului este cert, drepturile i obligaiile prilor sunt
determinate sau determinabile ca ntindere, n cazul contractelor
aleatorii ansa ctigului sau riscul pierderii rezult din natura contractului sau din voina prilor, iar riscul pierderii depinde de un
eveniment viitor.
35

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Astfel, contractul cu titlu oneros n cadrul cruia fiecare parte


dobndete o prestaie cunoscut nc din momentul ncheierii contractului este comutativ.
n schimb, cnd ansele de ctig sau riscurile de pierdere nu
sunt cunoscute la momentul ncheierii contractului, acestea depinznd de un eveniment viitor i incert, contractul este aleatoriu.
b) Contracte cu titlu gratuit, n care una din pri se
oblig s procure celeilalte un folos patrimonial fr a primi
ceva n schimb. Art. 1172 alin.(2) noul C.civ. prevede: contractul prin care una dintre pri urmrete s procure celeilalte pri un beneficiu, fr a obine n schimb vreun avantaj,
este cu titlu gratuit Aa sunt, spre exemplu, contractul de donaie, mandatul i depozitul neremunerat, comodatul.
Precizare
Anumite contracte prin esena lor sunt cu titlu oneros
(contractul de vnzare-cumprare, contractul de schimb, de nchiriere). Acestea nu pot fi contracte cu titlu gratuit; gratuitatea
ar schimba nsi calificarea contractelor. n acelai timp, exist
i contracte prin esena lor gratuite, spre exemplu: contractul de
comodat (mprumutul de folosin gratuit). Astfel, dac pentru
folosina lucrului se va cere un echivalent, contractul nceteaz
s mai fie de comodat, dobndind o alt calificare, respectiv de
contract de nchiriere.
3. Dup modul de formare:
a) Contracte consensuale sunt acelea care se ncheie
care se ncheie prin simplul acord de voin al prilor (solo
consens), fr nicio alt formalitate(art. 1174 alin.(2).
Simpla manifestare de voin, nensoit de nicio form
este suficient pentru formarea valabil a contractului. Dac prile consemneaz manifestarea de voin ntr-un nscris, o fac nu
pentru a da valabilitate contractului (ad validitatem), ci pentru ai asigura un mijloc de prob privind ncheierea i coninutul
acestuia (ad probationem).
36

Titlul II. Izvoarele obligaiilor civile

b) Contracte solemne sunt acelea a cror validitate este


supus ndeplinirii unor formaliti prevzute de lege.
Simplul acord de voin este insuficient pentru a lua
natere n mod valabil un contract, iar nerespectarea formei sau
formalitilor prevzute de lege se sancioneaz cu nulitatea
absolut a contractului.
c) Contracte reale sunt contracte pentru a cror formare, pe lng acordul de voin al prilor este necesar i remiterea material a lucrului.
Sunt contracte reale contractul de mprumut de consumaie mutuum; contractul de mprumut de folosin comodat; contractul de depozit, contractul de transport.
Aceste contracte nu se consider ncheiate dect n momentul predrii lucrului. Acordul de voin al prilor, prealabil
predrii, are valoarea unui simplu antecontract, n temeiul cruia prile se oblig s ncheie ulterior contractul, prin remiterea
efectiv a bunului.
4. Dup efectele pe care le produc:
a) Contracte constitutive de drepturi sunt acelea care
dau natere la un drept subiectiv civil care nu a existat anterior
(contractul de ipotec, de gaj, de instituire a unui dezmembrmnt).
b) Contracte translative de drepturi sunt acelea care
strmut un drept dintr-un patrimoniu n altul (contractul de
vnzare-cumprare, de donaie etc.).
c) Contracte declarative de drepturi au ca efect consolidarea sau definitivarea unui drept subiectiv preexistent (contractul de tranzacie prin care se pune capt sau se prentmpin
un litigiu ntre pri prin recunoaterea unor drepturi preexistente; contractul de mpreal prin care se pune capt coproprietii sau indiviziunii, i care produce efecte, nu din
momentul ncheierii sale, ci anterior, din momentul n care a
luat natere coproprietatea sau indiviziunea.
37

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

5. Dup modul de executare:


a) Contracte cu executare imediat (uno ictu) sunt contracte a cror executare (o singur prestaie) se produce ntr-un
singur moment.
b) Contracte cu executare succesiv sunt contracte ce
presupun mai multe prestaii ale debitorului care se execut
succesiv, ealonat n timp (contractul de locaiune, contractul
de arendare, contractul de asigurare).
Precizare:
Este posibil ca, prin voina lor, prile s convin ca un
contract care n mod obinuit se execut instantaneu, dintr-o dat
s se execute n mod succesiv. Spre exemplu, n cazul contractului de vnzare-cumprare se poate conveni ca plata s se fac
ealonat, la diferite intervale de timp.
Importana clasificrii

n cazul contractelor cu executare instantanee, neexecutarea


sau executarea necorespunztoare a obligaiei este sancionat cu rezoluiunea care desfiineaz contratul i pentru trecut, n timp ce n cazul contractelor cu executare succesiv
opereaz rezilierea, sanciune ce opereaz numai pentru viitor;
n ipoteza contractelor cu executare succesiv cnd executarea este ireversibil, nulitatea opereaz numai pentru viitor
nu i cu efect retroactiv;
n cazul contractelor cu executare succesiv se poate pune
problema suspendrii executrii din motive de for major.
6. Dup cum sunt sau nu nominalizate n legislaia
civil:
a) Contracte numite care sunt nominalizate n legislaia
civil, fie n Codul civil, fie n alte legi civile (contractul de
vnzare-cumprare, locaiunea, mandatul, depozitul etc.).
38

Titlul II. Izvoarele obligaiilor civile

b) Contracte nenumite care nu sunt reglementate expres de lege (de exemplu contractul de ntreinere pe via).

Importana clasificrii:
pentru contractele numite nu este necesar ca prile s
prevad n amnunt ntregul coninut, pentru c, n msura n care nu au derogat de la dispoziiile legale, acestea
le vor fi aplicabile n mod automat i complet;
n cazul contractelor nenumite se aplic regulile stabilite
de pri, iar pentru aspectele la care prile nu s-au referit
n mod expres, se vor aplica regulile generale care crmuiesc materia obligaiilor, iar nu cele care guver-neaz
contractul numit cu care se aseamn cel mai mult. De
exemplu, contractului de ntreinere nu i sunt aplicabile
dispoziiile legale din materia contractului de rent viager, ci regulile generale n materie de contracte i obligaii, exceptnd cazul n care prile au stabilit altfel.
7. Dup corelaia dintre ele:

a) Contracte principale, care au o existen de sine stttoare i a cror soart nu depinde de un alt contract (marea majoritate a actelor);
b) Contracte accesorii, care nu au o existen de sine
stttoare i a cror soart depinde de un contract principal (arvuna, cauza penal, contractul de gaj, contractul de ipotec).

Importana clasificrii
valabilitatea contractului accesoriu se apreciaz nu numai n
raport de propriile elemente, ci i n funcie de validitatea
contractului principal;
ncetarea sau desfiinarea contractului principal atrage automat i ncetarea sau desfiinarea contractului accesoriu potrivit regulii accesorium sequitur principale.
39

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

8. Contractul de adeziune
Contractul de adeziune este definit de art. 1175 Codul
civil ca fiind acel contract ale cruiclauze eseniale sunt impuse sau sunt redactate de una dintre pri, pentru aceasta sau ca
urmare a instruciunilor sale, cealalt parte neavnd dect s
le accepte ca atare.
Contractul de adeziune este prealabil redactat, caracterul unilateral al acestuia constituind singurul element invariabil, prezent n toate contractele de adeziune. Adeziunea
exprim att puterea de fapt a redactorului, ct i natura standardizat a operaiunii care presupune absena discuiilor asupra clauzelor contractului14.
9. Contractul-cadru
Contractul-cadru este reglementat de art. 1176 noul Cod
civil i definit ca fiind acordul prin care prile convin s negocieze, s ncheie sau s menin raporturi contractuale ale
cror elemente eseniale sunt determinate de acesta. Mai prevede Codul civil faptul c modalitatea de executare, n special
termenul i volumul prestaiilor, precum i preul acestora, sunt
precizate prin convenii ulterioare.
Un exemplu de contract-cadru este dat de contractul ncheiat ntre societile petroliere i distribuitorii de carburani.
Seciunea a II-a
ncheierea contractelor
1. Noiunea de ncheiere a contractului. Condiiile
contractului
Noiune. Prin ncheierea contractului se nelege realizarea acordului de voin al prilor asupra clauzelor contrac14

I. Turcu, Noul Cod civil republicat. Comentarii i explicaii, ed. C.H. Beck,
Bucureti, 2011, p.125.

40

Titlul II. Izvoarele obligaiilor civile

tuale. Acordul de voin presupune existena consimmntului valabil exprimat a cel puin dou pri cu privire la
clauzele contractului.
Acordul de voin, analizat prin prisma condiiilor de
mai sus, se realizeaz prin ntlnirea concordant a ofertei de a
contracta a unei persoane, cu acceptarea acestei oferte de ctre
o alt persoan.
Condiii. Pentru a fi valabil, orice contract trebuie ncheiat cu respectarea condiiilor de fond i de form cerute imperativ de legea civil.
n privina condiiilor de fond art. 1179 din C. civ. prevede expres condiiile eseniale pentru validitatea unei convenii, respectiv: capacitatea de a contracta, consim-mntul
valabil al prilor, un obiect determinat i licit i cauza licit
i moral.
Cu privire la forma contractului, acordul de voin al
prilor, nu trebuie s mbrace forme speciale pentru a produce
efecte juridice, consimmntul putnd fi exprimat n exterior
expres, ori implicit sub diferite forme, de la un simplu gest pn la nscrisul autentic. Aadar, forma contractului este guvernat de principiul consensualismului. n consecin, ca regul,
contractele sunt consemnele producnd efecte fr a fi necesar
observarea unor forme speciale n care s fie exprimat consimmntul.
Consensualismul, ca principiu ce guverneaz ncheierea
contractelor, a fost pstrat i n noul Cod civil.
Noul Cod civil, spre deosebire de Codul civil anterior,
nu impune nicio condiie de form pentru ncheierea contractului, art. 1178 preciznd faptul c contractul se ncheie prin
simplul acord de voin al prilor dac legea nu impune o
anumit formalitate pentru ncheierea sa valabil.
Astfel, ca regul, simplul acord de voin al prilor este
necesar pentru ncheierea valabil a contractului, de la aceast
regul fiind stabilit o excepie n sensul c simplul acord de
41

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

voin nu este necesar i suficient pentru ncheierea valabil a


contractului atunci cnd legea impune o anumit formalitate
pentru ca un contract s fie valabil ncheiat.
Art. 1178 Codul civil anterior citat trebuie completat cu
dispoziiile art. 1240-1245 C.codul civil.
Astfel, ca o excepie de la principiul consensualismului,
art. 1244 Codul civil prevede faptul c n afara altor cazuri
prevzute de lege, trebuie s fie ncheiate prin nscris autentic,
sub sanciunea nulitii absolute, conveniile care strmut sau
constituie drepturi reale care urmeaz a fi nscrise n cartea
funciar. Aadar, pentru nscrierea n cartea funciar, este cerut forma autentic, sub sanciunea nulitii absolute.
n acelai sens, art. 1245 Codul civil prevede regulile
aplicabile formei contractelor electronice, prevznd faptul c
contractele care se ncheie prin mijloace electronice sunt supuse condiiilor de form prevzute n legea special. n materia contractelor electronice, legea special la care face
trimitere Codul civil este reprezentat de Legea 365/2002 privind comerul electronic i Legea 455/2001 privind semntura
electronic.
2. Elementele ncheierii contractului
Operaiunea prin care se realizeaz unirea ofertei cu acceptarea reprezint mecanismul de ncheiere a contractului.
Astfel, elementele ncheierii contractului sunt oferta de a contracta i acceptarea ei de ctre destinatar.
1. Oferta de a contracta
Noiune. Potrivit art. 1188 Codul civil, O propunere
constituie ofert de a contracta dac aceasta conine suficiente
elemente pentru formarea contractului i exprim intenia ofertantului de a se obliga n cazul acceptrii ei de ctre destinatar.
Potrivit dispoziiilor legale n vigoare, pentru a produce
efecte, oferta de a contracta trebuie s ndeplineasc trei condiii i
anume:
42

Titlul II. Izvoarele obligaiilor civile

- s conin o propunere de ncheiere a unui contract;


- s reprezinte manifestarea voinei de a ncheia contractul;
- s conin condiiile n care se dorete ncheierea contractului.
Oferta de a contracta nu are ca efect naterea contractului ct
timp nu este acceptat i poate fi revocat. Revocarea ofertei trebuie s intervin nainte ca oferta s ajung la destinatar sau nainte de a fi expirat durata prevzut pentru acceptare, fr ca
destinatarul s se fi manifestat n sensul acceptrii acesteia.
Din momentul n care oferta ajunge la destinatar i momentul expirrii duratei prevzute pentru acceptare, oferta nu poate fi
revocat, aceasta trebuind s fie meninut, sub sanciunea angajrii rspunderii precontractuale15.
Oferta poate fi expres sau tacit, fiind expres dac este
manifestat prin scris, prin cuvinte i nu este susceptibil de
interpetare sau tacit cnd oferta este dedus din comportamentul
ofertantului, dac acesta nu este echivoc, cum este cazul, spre
exemplu, tacita reconduciune n cazul contractelor cu executare
succesiv, prezena n cabinetul unui medic, expunerea unui obiect n vitrina unui magazin.
Orice ofert de a contracta trebuie s fie adresat unui destinatar, destinatar care poate accepta efectiv respectiva ofert. Oferta nu trebuie adresat n mod obligatoriu unui destinatar
determinat de ctre ofertant. Oferta adresat publicului reprezint
tot o ofert de a contracta n momentul n care aceasta poate fi
acceptat.
Oferta trebuie s fie precis, adic s se raporteze la un anume contract i la elementele eseniale pentru ncheierea acestuia.
Pentru a putea fi considerat ofert, oferta public sau oferta
adresat unei persoane determinate trebuie s conin i preul
contractului. Dac oferta determin preul, iar aceast ofert este
15

I. Turcu, Noul Cod civil republicat, Comentarii i explicaii, ed. C.H. Beck,
Bucureti, 2011, p. 157

43

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

acceptat de achizitor, acceptarea este suficient pentru formarea


contractului16.
Art. 1189 Codul civil reglementeaz propunerea adresat
unor persoane nedeterminate, preciznd c o atare propunere, chiar dac este precis, nu poate fi considerat ofert, putnd fi considerat, dup caz, ori solicitare de ofert, ori intenie de
negociere.
Alin. (2) al aceluiai articol prevede faptul c propunerea
adresat unor persoane nedeterminate va valora ofert dac aceasta rezult astfel din lege, din uzane sau, n mod nendoielnic din
mprejurri. Revocarea propunerii adresate unor persoane nedeterminate, atunci cnd propunerea este considerat ofert, va produce efecte numai dac este fcut n aceeai form cu oferta
nsi ori ntr-o modalitate care permite s fie cunoscut n aceeai
msur ca aceasta.
Art. 1190 Codul civil prevede faptul c solicitarea de a
formula oferte, adresat uneia sau mai multor persoane determinate nu constituie, prin ea nsi, ofert de a contracta. Potrivit
textului de lege citat, exist posibilitatea ca un eventual beneficiar
s se adreseze unor poteniali furnizori s i concretizeze ofertele,
cu scopul de a studia aceste oferte i de a contracta n viitor. Solicitarea de oferte va putea fi considerat ca ofert dac acest lucru
rezult n mod explicit din coninutul solicitrii.
Ca o noutate, Codul civil reglementeaz oferta irevocabil n
art. 1191, prevznd c oferta este irevocabil de ndat ce autorul
su se oblig s o menin un anumit termen sau atunci cnd oferta poate fi considerat astfel n temeiul acordului prilor, al practicilor stabilite ntre acestea, a negocierilor ori al uzanelor.
Revocarea unei atare oferte nu produce efecte juridice.
Precizare. Oferta de a contracta nu trebuie s fie confundat cu antecontractul.
16

I. Turcu, Noul Cod civil republicat. Comentarii i explicaii, ed. CH Beck,


Bucureti, 2011

44

Titlul II. Izvoarele obligaiilor civile

Antecontractul reprezint o convenie prin care una dintre


pri sau ambele pri se oblig s ncheie n viitor un anumit
contract, al crui coninut este determinat n prezent.
Principala obligaie nscut din antecontract este de a ncheia n viitor un contract civil, ale crui clauze principale sunt
stabilite prin voina actual a prilor.
Oferta se distinge de antecontract prin urmtoarele:
- oferta este un act juridic de formaie unilateral, iar
antecontractul este un act juridic bilateral (un contract). De exemplu, proprietarul convine cu o alt
persoan s vnd un lucru la un anumit pre, respectiv s ncheie n viitor un contract de vnzarecumprare;
- decesul ofertantului face ca oferta irevocabil s devin caduc(atunci cnd natura afacerii sau mprejurrile o impun), n schimb, decesul promitentului sau
incapacitatea survenit dup ncheierea antecontractului nu stinge obligaia de a contracta;
- retragerea intempestiv a ofertei atrage rspunderea
delictual a ofertantului, n timp ce nerespectarea antecontractului antreneaz rspunderea contractual a
promitentului.
2. Acceptarea ofertei de a contracta
Noiune. Acceptarea const n manifestarea voinei juridice a unei persoane de a ncheia un contract n condiiile stabilite
n oferta ce i-a fost adresat n acest sens. Acceptarea este un rspuns n acord cu oferta primit.
Acceptarea poate fi fcut n scris sau verbal i poate fi
expres, dar i tacit, cnd rezult din mprejurri, gesturi sau
atitudini ale acceptantului (spre exemplu, executarea de ctre
acceptant a obiectului ofertei).
Prin ea nsi, tcerea nu valoreaz acceptare. n mod
excepional, tcerea nseamn acceptare n urmtoarele situaii:

45

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

cnd prile au stabilit anterior c simpla tcere a destinatarului dup primirea ofertei valoreaz acceptare;
cnd aceasta rezult din lege, din practicile stabilite ntre
pri, din uzane sau din alte nprejurri.
Condiii. Acceptarea trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:
- s fie n concordan cu oferta. Destinatarul trebuie
s accepte integral i ntocmai oferta, fr a formula
modificri ale clauzelor viitorului contract. Dac
acceptarea depete sau condiioneaz cuprinsul
ofertei, se consider c oferta a fost refuzat i c sa formulat o contraofert;
- s fie nendoielnic, dac se manifest tacit sau prin
simpla tcere;
- s nu fie tardiv, ea trebuie s intervin nainte ca
oferta s fi fost revocat sau s fi devenit caduc;
- oferta adresat unei persoane determinate trebuie s
fie acceptat numai de persoana anume desemnat,
oferta adresat unor persoane nedeterminate (oferta
public) poate fi acceptat de oricine.
Art. 1197 C. civ. prevede faptul c rspunsul destinatarului nu poate fi considerat acceptare atunci cnd acesta cuprinde modificri sau completri care nu corespund ofertei
primite, cnd nu se respect forma cerut de ofertant i atunci
cnd rspunsul ajunge la ofertant dup ce oferta a devenit caduc. Nimic nu mpiedic n schimb ca rspunsul astfel primit
s poat fi considerat de ctre ofertantul iniial ca o contraofert.
n ceea ce privete acceptarea tardiv, art. 1198 Codul
civil prevede faptul c aceasta va produce efecte numai dup ce
ofertantul i aduce la cunotin acceptantului ncheierea contractului.
Dac acceptarea este tardiv, art. 1198 prevede faptul c
aceasta va produce efecte numai dac autorul ofertei l ntiin46

Titlul II. Izvoarele obligaiilor civile

eaz de ndat pe acceptant despre ncheierea contractului. n


acelai sens, dac acceptarea fcut n termen ajunge la ofertant
dup expirarea termenului, din motive care nu pot fi imputate
acceptantului, aceasta va produce efecte dac ofertantul nu i
aduce la cunotin acceptantului despre ajungerea cu ntrziere
a acceptrii.
3. Momentul i locul ncheierii contractului
1. Momentul ncheierii contractului
Momentului ncheierii contractului ntre prezeni.
Momentul ncheierii contractului este acela n care acceptarea
ntlnete oferta i, prin urmare, se formeaz acordul de voin.
Pentru ncheierea contractului este necesar ca acceptarea
s ajung la ofertant nainte de expirarea termenului prevzut n
ofert. Cu toate acestea, ofertantul poate primi ca valabil i o
acceptare recepionat peste termen, cu condiia de a aduce la
cunotina acceptantului aceast situaie.
n unele cazuri, contractul se consider ncheiat fr a
fi necesar ca acceptarea s fie comunicat ofertantului. Astfel,
potrivit art. 36 C.com., atunci cnd ofertantul cere executarea
imediat a contractului i un rspuns prealabil de acceptare nu
este cerut, atunci contractul este perfect, de ndat ce partea
cealalt a ntreprins executarea lui.
Determinarea momentului ncheierii contractului se face n funcie de trei ipoteze:
a) dac ofertantul i acceptantul se afl unul n prezena celuilalt, contractul se consider ncheiat n momentul realizrii acordului de voin;
b) dac contractul se ncheie prin telefon, realizarea
acordului de voin al prilor coincide cu momentul perfectrii
lui;
c) dac ofertantul i acceptantul nu se afl n acelai
loc, iar contractul se ncheie prin coresponden, problema
momentului ncheierii contractului este controversat.
47

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Momentului ncheierii contractului ntre abseni. n


doctrin au fost propuse mai multe sisteme pentru determinarea
momentului ncheierii contractului ntre abseni:
Sistemul emisiunii (declaraiunii), conform cruia
acordul de voin al prilor se formeaz n momentul n care
destinatarul ofertei i-a manifestat acordul cu privire la oferta
primit, chiar dac nu a expediat acceptarea sa ofertantului.
Teoria emisiunii este criticabil deoarece ct timp acceptarea
nu a fost expediat ofertantului, ea poate fi oricnd revocat de
acceptant.
Sistemul expedierii acceptrii, potrivit cruia contractul se consider ncheiat n momentul n care destinatarul a
expediat rspunsul su afirmativ, prin scrisoare, telegram, fax,
e-mail etc., chiar dac acceptarea nu a ajuns la cunotina ofertantului. Teoria nu ofer suficiente garanii pentru determinarea momentului ncheierii contractului, deoarece pn n
momentul ajungerii la ofertant, acceptarea poate fi retras, iar
ofertantul ia cunotin de ncheierea contractului mult mai trziu, cnd primete corespondena, fax-ul, e-mail-ul.
Sistemul recepiunii (al primirii acceptrii). Potrivit
acestei teorii, contractul se consider ncheiat n momentul n
care acceptarea a ajuns la ofertant, chiar dac acesta nu a luat
cunotin de coninutul ei. Acest sistem prezint dezavantajul
c se consider ncheiat contractul, dei ofertantul nu a luat cunotin de acceptare.
Sistemul informrii potrivit cruia se consider c
momentul ncheierii contractului este acela n care ofertantul a
luat efectiv cunotin de acceptare. Teoria informrii este criticabil deoarece este posibil ca ofertantul, spre a evita ncheierea
contractului, s refuze s deschid corespondena primit de la
acceptant.
n practic se aplic de regul sistemul recepiunii dac
prile nu au prevzut altfel. Astfel, se consider c primirea de
ctre ofertant a corespondenei expediate de acceptant constituie
48

Titlul II. Izvoarele obligaiilor civile

o prezumie simpl i relativ c ofertantul a luat cunotin de


acceptare.
2. Locul ncheierii contractului
Locul ncheierii contractului difer n raport de ipotezele:
dac contractul se ncheie ntre pri prezente, locul coincide cu acela al realizrii acordului de voin (locul unde se
gsesc prile);
n cazul contractului ncheiat prin telefon, locul ncheierii coincide cu domiciliul sau sediul ofertantului;
dac contractul se ncheie prin coresponden, fax, email, locul ncheierii este localitatea unde se afl ofertantul i unde i-a fost adresat corespondena;
Locul ncheierii contractului prezint importan din
punct de vedere al dreptului internaional privat, deoarece n
funcie de acesta se determin legea aplicabil i instana competent teritorial s soluioneze eventualele litigii nscute din
contract.

49

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Capitolul IV
EFECTELE CONTRACTULUI

Seciunea I
Consideraii generale
Contractele civile sunt ncheiate n scopul de a produce
efecte juridice, adic de a nate, modifica i stinge raporturi
juridice obligaionale. Astfel, efectul general al contractului
este de a nate, modifica i stinge o obligaie.
Codul civil consacr dou principii specifice contractului:
- principiul forei obligatorii a contractului ce guverneaz efectele acestuia ntre prile contractante;
- principiul relativitii efectelor contractului, ce
se refer la efectele contractului fa de tere
persoane ce nu au participat la ncheierea lui.
Seciunea a II-a
Principiul forei obligatorii a contractului
(pacta sunt servanda)
1. Noiune. Coninut
1. Noiune. Potrivit art. 1270 C. civ., (1)Contractul
valabil ncheiat are putere de lege ntre prile contractante.
(2) Contractul se modific sau nceteaz numai prin acordul
prilor ori din cauze autorizate de lege. Principiul astfel ex50

Titlul II. Izvoarele obligaiilor civile

primat n textul legal este cunoscut i sub expresia contractul


este legea prilor.
n esen, principiul const n faptul c un contract este obligatoriu pentru pri i nu facultativ, astfel nct prile trebuie s-l respecte ntocmai precum o lege. Totui,
trebuie reinut c:
- legea nu se confund cu un contract. Legea este
un act normativ impersonal, cu aplicaie general, iar contractul este i rmne opera prilor
n considerarea i respectarea legii.
- totodat, numai contractele ncheiate n conformitate cu regulile de drept au putere de lege, nu
i cele care conin clauze contrare prevederilor
legale.
- n acelai timp, contractul trebuie s se subordoneze legii.
2. Coninut. Fora obligatorie a contractului ntre prile
contractante presupune o serie de consecine, ce decurg din poziia de egalitate juridic a acestora. i anume:
a) Executarea ntocmai a contractului de ctre prile contractante. Executarea prestaiilor se face n natur, la
termenele i n condiiile prevzute n contract. Cnd executarea n natur nu se mai poate realiza, obligaia debitorului se
transform n daune-interese, angajndu-se rspunderea contractual a acestuia.
b) Executarea cu bun-credin a contractului. n
virtutea executrii cu bun-credin a contractului, prilor le
revine obligaia de loialitate i obligaia de cooperare.
Obligaia de loialitate const n ndatorirea prilor de a
se informa reciproc, pe toat durata executrii contractului. De
exemplu, obligaia locatarului de a-l informa pe locator de toate
degradrile i defeciunile lucrului nchiriat; obligaia fabricantului de a-l informa pe cumprtor despre modul de funcionare
a bunului vndut.
51

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Obligaia de cooperare const n ndatorirea prilor de


a facilita executarea contractului, fr a impune efectuarea unor
cheltuieli inutile. Spre exemplu, transportatorul a alege itinerariul cel mai puin oneros pentru clientul su; instalatorul a
face branamentul cel mai scurt.
2. Excepii de la principiul forei obligatorii a contractului
1. Noiune. Excepiile de la principiul pacta sunt
servanda sunt acele situaii n care efectele contractului nu se
produc astfel cum au stabilit prile la ncheierea lui, ci sunt
mai restrnse sau mai extinse, independent de voina prilor
sau cel puin a uneia dintre prile contractante.
2. Categorii de excepii de la principiul forei obligatorii :
a) Excepii de restrngere
Acestea sunt situaii n care contractul nceteaz s-i
produc efectele nainte de termen, datorit dispariiei unui
element al su17.
Spre exemplu:
- contractul de mandat poate nceta prin moartea, incapacitatea sau falimentul mandantului ori a mandatarului
(art. 2030 C. civ.)18;
17

Nu constituie excepii de restrngere de la principiu cazurile n care


prile au stipulat n contract posibilitatea denunrii (revocrii) unilaterale a
acestuia, deoarece denunarea contractului intervine n baza acordului prilor, i nu independent de voina lor. Astfel, denunarea unilateral a contractului (clauz de dezicere) reprezint un aspect al principiului libertii de
voin a prilor i nu o excepie de la obligativitatea efectelor contractului;
dac prile sunt libere s ncheie contractul prin mutuus consensus, tot astfel sunt libere s-i pun capt prin mutuus disensus.
18

Cu toate acestea, mandatul nu va nceta atunci cnd are ca obiect ncheierea


unor acte succesive n cadrul unei activiti cu caracter de continuitate dac

52

Titlul II. Izvoarele obligaiilor civile

contractul de locaiune nceteaz de drept dac bunul


este distrus n ntregime sau nu mai poate fi folosit potrivit destinaiei stabilite (art. 1818 C.civ.);
contractul de societate nceteaz, pe lng cauzele generale prevzute de Codul civil i prin moartea sau punerea sub interdicie a uneia dintre persoanele fizice
asociate, prin ncetarea calitii de subiect de drept a
uneia dintre persoanele juridice asociate sau prin falimentul unui asociat. De asemenea, Codul civil prevede
faptul c n contractul de societate poate fi stipulat dac
societatea poate continua cu motenitorii asociatului
decedat(art. 1938-1939 C. civ.);
n cazul contractului de mprumut de folosin (comodat), comodantul poate cere restituirea bunului nainte
de termen atunci cnd are el nsui o nevoie urgent i
neprevzut de bun, cnd comodatarul decedeaz sau
cnd acesta i ncalc obligaiile (art. 2156 C. civ.).

b) Excepii de extindere
Modificarea forei obligatorii a contractului independent de voina prilor are loc n urmtoarele ipoteze:
- prorogarea (prelungirea) legal a unor contracte (prin
efectul legii) peste termenul convenit de pri19. Astfel
este cazul prorogrii contractului de nchiriere prin
efectul Legii nr. 17/1994 i Legii nr.112/1995 privind
reglementarea situaiei unor imobile cu destinaia de loaceast activitate este n curs de desfurare, cu respectarea dreptului de revocare sau renunare al prilor ori al motenitorilor acestora.
19
Nu se consider excepie de extindere de la principiul pacta sunt
servanda: a) tacita relocaiune (situaia n care locatarul rmne n folosina
lucrului dup expirarea termenului stipulat n contract i fr ca locatarul sl mpiedice) deoarece este vorba de un nou contract de locaiune ncheiat n
condiiile din primul contract, dar fr termen i fr garaniile stipulate; b)
cazul n care prile au prevzut, la ncheierea contractului, posibilitatea
prelungirii efectului acestuia sau a rennoirii contractului.

53

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

cuine trecute n proprietatea statului, ambele legi stabilind un termen de 5 ani. Ulterior, O.U.G. nr.40/1999 a
prelungit pe un termen de 5 ani contractele de nchiriere
avnd ca obiect suprafee deinute de stat sau uniti
administrativ-teritoriale, suprafee cu desti-naia de locuine sau folosite de uniti de nvmnt, de aezminte socio-culturale ori ca sedii de partide politice, de
sindicate sau de ctre organizaii neguverna-mentale;
- prelungirea efectelor contractului cu executare succesiv datorit suspendrii temporare a executrii lui pe
timpul ct dureaz cauza de suspendare. Spre exemplu,
pe parcursul existenei unui contract cu executare succesiv, intervine un caz de for major, care mpiedic, o perioad, executarea contractului, determinnd o
suspendare temporar a efectelor obligatorii ale acestuia. Efectele contractului redevin active imediat ce fora
major a ncetat;
- revizuirea efectelor contractului din cauza ruperii echilibrului valoric al prestaiilor ca urmare a schim-brii
mprejurrilor avute n vedere de pri la data ncheierii actului juridic. Se ajunge astfel ca efectele contractului s fie altele dect cele pe care prile au convenit s
se produc.
Este vorba de aa-numita Teorie a impreviziunii exprimat
n adagiul rebus sic non stantibus (mprejurri care nu mai
stau aa) i care implic revizuirea (modificarea) clauzelor iniiale ale contractului n scopul restabilirii echilibrului valoric al
prestaiilor, atunci cnd executarea acestora devine prea oneroas pentru una dintre pri.
Impreviziunea este reglementat n art. 1271 C. civil i reprezint situaia cnd instana intervine n contract n anumite
situaii i cu anumite condiii. Alin. (1) al articolului sus menionat stabilete faptul c prile sunt inute s i execute obligaiile, chiar dac executarea lor a devenit mai oneroas, fie
54

Titlul II. Izvoarele obligaiilor civile

datorit creterii costurilor executrii propriilor obligaii, fie


datorit scderii contraprestaiei. Alin.(2) al aceluiai articol
prevede faptul c instana va putea dispune adaptarea contractului ori ncetarea acestuia, dac sunt ndeplinite condiiile cerute de alin. (3), respectiv: schimbarea mprejurrilor s fi
intervenit dup ncheierea contractului, schimbarea mprejurrilor i ntinderea acestora nu au fost avute n vedere i nici nu
puteau fi avute n vedere n mod rezonabil de ctre debitor la
data ncheierii contractului, debitorul nu i-a asumat riscul
schimbrii mprejurrilor i debitorul a ncercat, ntr-un termen
rezonabil i cu bun-credin, negocierea adaptrii rezonabile i
echitabile a contractului.
Seciunea a III-a
Principiul relativitii efectelor contractului
1. Consideraii generale
1. Reglementare. Noiune
Reglementare. Principiul este consacrat de art. 1280 C.
civ.: contractul produce efecte numai ntre pri, dac prin
lege nu se prevede altfel i corespunde unui vechi adagiu: res
inter alias acta, aliis neque nocere, neque prodese potest (actul juridic ncheiat ntre anumite persoane nu poate nici s duneze, nici s profite altor persoane).
Noiune. Potrivit principiului relativitii efectelor contractului, un contract produce efecte numai ntre prile contractante el nu poate da natere la obligaii i, n principiu, la
drepturi n sarcina, respectiv n beneficiul, altor persoane. n
consecin, terii nu pot dobndi nici obligaii i, n principiu,
nici drepturi decurgnd din contracte la ncheierea crora nu au
participat.
55

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Sub aspectul primei laturi, a obligaiilor, principiul


funcioneaz n mod riguros, n sensul c obligaiile asumate
privesc numai partea contractant i eventual avnzii-causa.
Aplicabilitatea sa este mult atenuat n privina celei de
a doua laturi, a drepturilor. Astfel, prin acordul de voin al
prilor se pot nate drepturi n favoarea unor tere persoane
strine de contract
2. Domeniul de aplicare.
Domeniul de aplicare al principiului relativitii efectelor contractului are n vedere faptul c un contract produce
efecte juridice ntre pri i fa de succesorii prilor, cu excluderea altor persoane (teri). n consecin, pentru a determina domeniul de aplicare al principiului relativitii efectelor
contractului, este necesar s distingem ntre noiunile de pri,
teri i succesori ai prilor (avnzii causa).
- Prile sunt persoane fizice i juridice care au participat direct sau prin reprezentant la ncheierea unui contract. Fa de pri, contractul i produce direct
efectele, conform clauzelor stipulate.
- Terii sunt persoane strine de contract care nu au participat la ncheierea lui nici direct, nici prin reprezentant. Fa de teri, contractul nu produce nici un efect.
- Succesorii prilor (avnzii-causa) reprezint o categorie intermediar de persoane, ntre pri i teri, care
nu au participat nici personal i nici prin reprezentani,
la ncheierea contractului, dar totui efectele acestuia
se produc i fa de ele, datorit raporturilor n care se
afl cu prile.
Avnzii-caus sunt o categorie intermediar, deoarece
se aseamn att cu prile n privina efectelor contractului ce

56

Titlul II. Izvoarele obligaiilor civile

se produc fa de acetia, ct i cu terii, deoarece nu particip


la ncheierea contractului20.
Categoria succesorilor (avnzilor-cauz) cuprinde :
- succesorii universali i cu titlu universal;
- succesorii cu titlu particular;
- creditorii chirografari.
a) Succesorii universali i cu titlu universal
Succesorii universali sunt persoane care dobndesc un
ntreg patrimoniu, adic o totalitate de drepturi i obligaii patrimoniale (spre ex.: motenitorul legal unic; legatarul universal; persoana juridic dobnditoare a ntregului patri-moniu al
altei persoane juridice n urma reorganizrii prin comasare).
Succesorii cu titlu universal sunt persoane care dobndesc o fraciune din patrimoniu (motenitorii legali; legatarii cu
titlu universal; persoana juridic dobnditoare a unei pri din
patrimoniul altei persoane juridice n urma reorganizrii prin
divizare).
Succesorii universali i cu titlu universal formeaz aceeai categorie de avnzii-cauza, deosebirea dintre ei fiind exclusiv de ordin cantitativ, adic de ntindere a vocaiei la o
parte sau la ntreg patrimoniul. Ei sunt continuatori ai personalitii autorului lor i iau locul acestuia n contractele pe care
le-a ncheiat21. Prin urmare, drepturile i obligaiile nscute din
contractele ncheiate de autor se transmit succesorilor universali i cu titlu universal.

20

Denumirea de avnzi-cauz (habentem causam) justific nsi relativitatea efectelor contractului fa de aceste persoane care, dei nu au participat
n nici un fel la ncheierea contractului, au o cauz juridic, adic un temei juridic care le asimileaz cu una dintre prile raportului contractual.
21
Orice convenie ncheiat de autorul lor produce efecte fa de succesorii
universali, ca i cum ar fi ncheiat-o ei nii (Dec. nr. 1932/1999 a C. A.
Iai, n Jurisprudena/1999, p. 36).

57

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

De regul, contractul i produce efectele nu numai fa


de pri, ci i fa de succesorii lor universali i cu titlu universal. Prin excepie, efectele unor contracte nu se transmit succesorilor, i anume:
- efectele contractelor intuitu personae, strns legate
de persoana autorului i care se sting la moartea
acestuia, fiind intransmisibile22;
- efectelor declarate de prile contractante ca fiind
intransmisibile ctre succesori. Astfel, prile pot
stipula c drepturilor i obligaiilor nu se transmit
ctre succesorii universali i cu titlu universal.
b) Succesorii cu titlu particular
Acetia sunt persoane care dobndesc un drept subiectiv privit n mod individual (ut singuli). Se includ n aceast
categorie: donatorul, legatarul cu titlu particular, cesionarul
unei creane.
Succesorul cu titlu particular se deosebete de succesorii universali i cu titlu universal, deoarece el nu continu personalitatea autorului n actele ncheiate de acesta i, prin
urmare, nu-l succede n drepturi i obligaii.
Situaia succesorului cu titlu particular trebuie analizat
distinct.
- n raport de contractele ncheiate de autorul su cu alte
persoane i fr nici o legtur cu bunul (dreptul)
transmis, succesorul cu titlu particular nu va fi inut de
obligaiile i nu va profita de drepturile nscute din
acestea. Fa de aceste contracte, succesorul are calitatea de ter.

22

Obligaia arhitectului de a executa un proiect nu se transmite la succesorii


acestuia. De asemenea, sunt incesibile contractele prin care s-a stabilit un
uzufruct sau o rent viager, sau cele care nceteaz la moartea unuia dintre
pri (contratul de mandat).

58

Titlul II. Izvoarele obligaiilor civile

n schimb, raportat la efectele contractelor ncheiate de


autor cu alte persoane, contracte care au legtur cu
bunul (dreptul) transmis succesorului cu titlu particular
acesta are calitatea de avnd-cauz. n acest caz, se pune problema dac succesorul cu titlu particular va profita de drepturile sau va fi inut de obligaiile nscute din
aceste contracte, se distinge dup cum este vorba de
drepturi sau de obligaii. Astfel:
- Drepturile dobndite de autor prin contracte ncheiate cu alte persoane i care se afl n strns conexiune cu bunul dobndit de succesorul cu titlu particular, profit acestuia din urm, dei nu a fost
parte n contractele respective.
- Obligaiile asumate de autor prin contracte cu alte
persoane nu se transmit succesorului cu titlu particular, chiar dac au legtur cu dreptul transmis.
De regul, succesorul cu titlu particular este un ter desvrit fa de aceste obligaii, cu urmtoarele precizri:
- modificrile cu privire la dreptul transmis succesorului,
prin contracte ncheiate de autor anterior transmiterii,
vor produce efecte juridice i fa de succesorul cu titlu
particular. Spre exemplu, dac anterior cesiunii unei
creane cedentul a consimit o micorare a creanei sale,
dobnditorul creanei (cesionarul), n calitate de succesor cu titlu particular, va primi creana micorat, n starea n care se afla la momentul cesiunii;
- drepturile reale (dezmembrmintele), pe care, ante-rior
transmiterii, autorul le-a consimit cu privire la lucrul
transmis, vor fi opozabile succesorului cu titlu particular dac s-au respectat regulile publici-tii. De exemplu, dobnditorul unui imobil, n calitate de succesor
cu titlu particular, va trebui s suporte consecinele unei
servitui, create de autorul su anterior transmiterii bunului;
59

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

obligaiile propter rem consimite de autor, anterior


transmiterii bunului, i produc efectele i n privina
succesorului cu titlu particular, deoarece obligaia apare
ca o adevrat sarcin a bunului. Aceeai este situaia
obligaiilor scriptae in rem. Potrivit art. 1811 C. civ.,
dac locatorul vinde bunul nchiriat, cumprtorulsuccesor cu titlu particular este dator s respecte locaiunea fcut nainte de vnzare, cu respectarea condiiilor legale.
n concluzie, contractele ncheiate de autor cu alte persoane produc efectele i fa de succesorul cu titlu parti-cular,
cu respectarea anumitor condiii:
- contractele s aib legtur cu dreptul transmis;
- contractele s fi fost ncheiate anterior transmiterii
dreptului. Anterioritatea contractelor trebuie s fie
constatat prin data cert a nscrisului;
- s fi fost ndeplinite formalitile de publicitate prevzute de lege (de ex., publicitatea imobiliar).
Nendeplinirea acestor condiii l transform pe succesorul cu titlu particular dintr-un avnd-cauz ntr-un ter desvrit (penitus extraneu).
c) Creditorii chirografari
Reprezint acea categorie de creditori care nu au o garanie real (gaj, ipotec, privilegii) care s le asigure la scaden executarea obligaiei de ctre debitor, dar care beneficiaz de un drept de gaj general asupra patrimoniului debitorului.
n virtutea dreptului de gaj general al creditorului chirografar, debitorul este inut s-i ndeplineasc obligaiile cu
toate bunurile sale, mobile sau imobile, prezente i viitoare
(art. 2324 din Codul civil). Astfel, toate micrile ce se produc
n patrimoniul debitorului, prin mrirea sau micorarea activului ori pasivului, sunt opozabile creditorului chirografar. Acesta
va putea s urmreasc numai acele bunuri ce se afl n patri60

Titlul II. Izvoarele obligaiilor civile

moniul debitorului la data cnd creana a devenit exigibil.


Practic, asupra creditorilor chirografari se rsfrng efectele
contractelor ncheiate de debitor cu alte persoane, fie prin creterea pasivului patrimonial, fie prin scderea activului patrimonial, determinnd automat creterea sau diminuarea gajului
general al acestor creditori.
Creditorii chirografari reprezint o categorie special de
avnzi-cauza23, deoarece contractele ncheiate de ctre debitor
nu produc drepturi i obligaii concrete pentru acetia. Sub
acest aspect, creditorii chirografari se deosebesc de succesorii
universali i cu titlu universal, care dobndesc n contracte poziia autorului lor. Totui, aceste contracte sunt opozabile creditorilor chirografari, care, n calitate de teri, sunt inui s le
respecte.
n concluzie, contractele ncheiate de debitor nu produc
efecte juridice asupra creditorilor chirografari; n schimb, acestea le sunt opozabile.
2. Excepii de la principiul relativitii efectelor
contractului
1. Noiune.
Excepiile de la principiul relativitii efectelor contractului sunt situaii n care drepturile sau obligaiile pot s revin, respectiv s incumbe, unor persoane care nu au participat
nici direct i nici prin reprezentant la ncheierea contractului.
Prima latur a principiului relativitii, care se refer la
faptul c obligaiile nscute din contract privesc numai partea
contractant, este foarte strict, neadmind excepii. n consecin, nimeni nu poate fi obligat printr-un contract la care nu a
fost parte.
23

Creditorii chirografari sunt inclui n categoria avnzilor-cauz doar pentru c, prin actele ncheiate de debitor, se produc fluctuaii n activul i pasivul patrimoniului acestuia, fiind astfel influenat dreptul de gaj general.

61

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Cea de a doua latur a principiului, care are n vedere c


dreptul asumat prin contract aparine prii contractante, nu este la fel de strict, fiind permise excepii. Astfel, este posibil ca
o persoan total strin de contract s dobndeasc drepturi
dintr-un contract la care nu a fost parte.
2. Categorii de excepii
Exist dou categorii de excepii de la principiul relativitii efectelor contractului:
- excepii aparente (promisiunea faptei altuia);
- excepii reale (stipulaia pentru altul).
a) Promisiunea faptei altuia (convenia de porte-fort)
Noiune. Promisiunea faptei altuia este un contract
prin care o parte, numit promitent, se oblig fa de cealalt parte, numit creditorul promisiunii, s determine pe o
ter persoan s-i asume un anume angajament juridic
fa de creditor. Acest angajament poate privi ncheierea de
ctre ter a unui contract cu creditorul, ratificarea sau aderarea
la un contract la a crui ncheiere nu a participat, efectuarea
unei anumite prestaii ctre creditor.
n Codul civil anterior nu exista o reglementare general a promisiunii faptei altuia, aceasta fiind opera literaturii i
practicii.
Noul Cod civil a reglementat expres promisiunea faptei
altuia n art. 1283.
Natura juridic. Promisiunea faptei altuia este o excepie aparent de la principiul relativitii efectelor contractului, pentru urmtoarele considerente :
- contractul avnd ca obiect promisiunea faptei altuia se
ncheie ntre debitor i creditor. Tera persoan este i rmne
strin de contract i, n consecin, efectele contractului se
produc numai ntre promitent i creditorul promisiunii;
62

Titlul II. Izvoarele obligaiilor civile

- promind fapta altuia, promitentul i asum personal


o obligaie, aceea de a determina pe ter s-i ia un angajament
juridic fa de creditor. n realitate, promisiunea faptei altuia
are ca obiect propria fapt a debitorului;
- dac terul accept fapta promis de promitent, el nu
devine obligat prin contractul ncheiat de ctre debitor cu creditorul. Prin urmare, el ncheie personal un contract cu creditorul promisiunii ori ader sau ratific, prin voina sa, contractul
ncheiat de promitent cu creditorul. Astfel, obligaia terului
fa de creditorul promisiunii izvorte din propria manifestare
de voin, care l face s devin parte contractant.
Aplicaii. Promisiunea faptei altuia are aplicaii practice n cazul coproprietii, contractului de mandat i n ipoteza
ncheierii actelor juridice pe seama persoanelor absente i a incapabililor.
- n cazul proprietii comune, un coproprietar, vnznd
cota sa parte din dreptul de proprietate comun asupra
unui bun, se angajeaz s determine pe ceilali coproprietari s-i nstrineze, ctre acelai cumprtor, propriile cote-pri din drept. Coproprietarul vnztor i-a
asumat propria obligaie de a determina pe ceilali coproprietari s contracteze. Acetia vor deveni obligai
fa de cumprtor doar dac ncheie contracte de vnzare a cotelor pri direct cu acesta. Astfel, contractul
ncheiat de primul coproprietar nu le creeaz n sarcin
nici o obligaie.
- Promisiunea faptei altuia este cel mai frecvent utilizat
pentru a ncheia acte juridice n numele i pe seama
unei persoane absente sau incapabile. De exemplu, un
tutore ncheie un act de dispoziie, n numele i pe
seama minorului ocrotit, depindu-i astfel puterile de
reprezentare, dar cu obligaia de a-l determina pe cel
aflat sub tutel s ratifice actul cnd va deveni major.
La fel, motenitorii majori care vin la succesiune m63

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

preun cu un minor, pot vinde bunurile succesorale n


vederea evitrii par-tajului succesoral, asumndu-i totodat obligaia fa de cumprtor c minorul nu va
ataca nstri-narea la data majoratului, ci, dimpotriv, o
va confirma.
- Caractere juridice. Promisiunea faptei altuia se caracterizeaz prin trei trsturi distincte, i anume:
- promisiunea faptei altuia nu constituie o excepie de
la principiul relativitii efectelor contractului. Tera
persoan nu va fi obligat prin voina promitentului,
ci numai prin propria manifestare de voin, ncheind direct un contract cu creditorul promisiunii sau
adernd ori ratificnd pe cel ncheiat de promitent
cu creditorul;
- obligaia asumat de promitent este una de rezultat,
respectiv de a determina tera persoan s-i asume
un angajament fa de creditor. Obligaia se consider executat doar dac tera persoan i-a asumat
angajamentul. n caz contrar, promitentul i va angaja propria rspundere contractual, fiind pasibil
de plata unor despgubiri fa de creditor;
- n msura n care tera persoan i-a asumat angajamentul promis, orice obligaie a promitentului nceteaz prin executare. n schimb, promitentul nu se
oblig s garanteze fa de creditor c terul i va
executa angajamentul.
Efecte juridice. Promisiunea faptei altuia produce efecte numai ntre persoanele care au ncheiat contractul. n realitate, debitorul care promite fapta altei persoane, i asum
personal obligaia de a depune toate diligenele pentru a-l determina pe ter s-i asume angajamentul fa de creditor. Dac
debitorul ar promite fapta terului, promisiunea lui ar fi lipsit
de valoare juridic deoarece nimeni nu se poate obliga dect
prin fapta proprie.
64

Titlul II. Izvoarele obligaiilor civile

Prin urmare, din contractul ncheiat ntre debitorul promitent i creditor nu se nasc obligaii pentru ter, acesta fiind
liber s accepte sau nu executarea obligaiei promise de ctre
debitor.
Codul civil prevede faptul c cel ce i asum angajamentul trebuie s repare prejudiciul cauzat beneficiarului n
cazul n care terul refuz s se oblige sau, atunci cnd s-a obligat ca fideiusor, dac terul nu execut prestaia promis.
Promitentul nu va rspunde dac se angajeaz s asigure executarea obligaiei terului, fr producerea vreunui prejudiciu pentru creditor. Intenia promitentul de a se angaja
personal trebuie s reias fr ndoial din contract sau din mprejurrile n care acesta a fost ncheiat, aceast intenie
neprezumndu-se.
b) Stipulaia pentru altul (contractul n folosul unei
alte persoane)
Noiune. Stipulaia pentru altul reprezint un con-tract
prin care o parte, numit stipulant, dispune ca cealalt parte, denumit promitent, s dea, s fac sau s nu fac ceva
n folosul unei alte persoane, strine de contract, denumit
ter beneficiar.
Dei doctrina o definete drept un contract, n realitate
stipulaia pentru altul este o clauz ntr-un contract care, prevznd naterea unui drept direct n patrimoniul unui ter, are
ca efect adugarea la raportul de obligaii nscut ntre stipulant
i promitent, un al doilea raport de obligaii, ntre promitent i
terul beneficiar.
Cu alte cuvinte, contractul n favoarea unei tere persoane este o clauz a unui contract, i de aceea preferm denumirea de stipulaie pentru altul24.
24

Denumirea de contract n folosul altei persoane poate sugera calificarea


acestei instituii drept un contract de sine stttor, care genereaz un singur
raport juridic ntre promitent i ter beneficiar.

65

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Natur juridic. n cazul stipulaiei pentru altul, promitentul se oblig fa de stipulant, dar efectele se produc n
favoarea terului beneficiar al crui consimmnt nu se cere la
perfectarea contractului. n consecin, terul beneficiar are
dreptul s pretind de la promitent executarea obligaiei pe care
i-a asumat-o fa de stipulant.
Stipulaia pentru altul este o excepie real de la principiul relativitii efectelor contractului deoarece dreptul se nate
direct, n favoarea terului beneficiar, dintr-un contract la a crui ncheiere nu a participat.
Condiii de valabilitate. Stipulaia pentru altul, fiind
un contract, va trebui s ndeplineasc att condiiile generale
de validitate ale unui contract (capacitate, consimmnt, obiect, cauz), dar i condiii specifice :
- s existe voina de a stipula n folosul unei tere
persoane (animus stipulandi). Voina de a stipula
trebuie s fie nendoielnic i s rezulte n mod cert
din contract;
- beneficiarul s fie determinat, sau cel puin determinabil. Stipulaia n folosul unei tere per-soane
este valabil, chiar dac aceasta nu a fost determinat la nceput, ns exist suficiente ele-mente pentru
identificarea ei la momentul executrii stipulaiei
(spre ex.: stipulaia n favoarea unui motenitor, a
unui copil ce se va nate n viitor sau a unei persoane juridice n curs de constituire).
Acceptarea terului beneficiar nu este o condiie de
existen a stipulaiei pentru altul. Terul beneficiar poate accepta sau poate renuna la dreptul stipulat n folosul su.
Acceptarea din partea terului beneficiar nu are efect
constitutiv, deoarece dreptul se dobndete nu n virtutea acceptrii, ci a contractului ncheiat ntre stipulant i promitent.
n schimb, acceptarea consolideaz dreptul dobndit prin contract i i produce efectele de la data ncheierii stipulaiei. n
66

Titlul II. Izvoarele obligaiilor civile

consecin, acceptarea constituie mai mult o condiie de eficacitate a stipulaiei, n sensul c aceasta devine irevocabil. Ct
timp beneficiarul nu i-a manifestat acceptarea, stipulantul poate revoca dreptul dobndit de ctre acesta dac s-a prevzut
aceast posibilitate n contract.
Dac terul beneficiar renun la dreptul stipulat n favoarea sa, se va proceda conform prevederilor din contract, iar
n lipsa lor, potrivit mprejurrilor (dreptul va profita stipulantului, promitentului sa unui alt ter beneficiar indicat de stipulant).
Efectele juridice. Trebuie s inem cont c efectele
contractului ncheiat ntre stipulant i promitent privesc i pe
terul beneficiar n favoarea cruia se nate dreptul. Prin urmare, analiza efectelor stipulaiei trebuie fcut n raport cu calitatea persoanelor ntre care s-au nscut legturi juridice,
respectiv:
a) n raporturile dintre stipulant i promitent,
b) n raporturile dintre promitent i ter beneficiar,
c) n raporturile dintre stipulant i ter beneficiar.
a) Efectele stipulaiei n raporturile dintre stipulant i
promitent
Stipulaia pentru altul poate da natere mai multor categorii de raporturi juridice ntre stipulant i promitent:
- raporturi prin care s-au prevzut drepturi n favoarea stipulantului, guvernate de regulile comune
ale efectelor contractului ntre pri.
- raportul prin care s-a stipulat un drept n sarcina
promitentului i n beneficiul terei persoane, specifice contractului n folosul unei alte persoane.
Aceste din urm raporturi prezint interes, astfel nct
se pune problema care sunt drepturile i aciunile stipulantului
fa de promitent dac acesta nu-i execut prestaia asumat n
favoarea terului beneficiar.
67

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

n esen, stipulantul are la dispoziie toate mijloacele


juridice conferite de ctre lege oricrui creditor. i anume:
- stipulantul l poate aciona n justiie pe promitent pentru a-l determina s-i execute obligaiile asumate fa
de tera persoan.
- totodat, el va putea pretinde daune-interese dac a suferit un prejudiciu cauzat de neexecutarea de ctre promitent a obligaiei fa de ter. Spre exemplu,
stipulantul urmrea ca prin prestaia promitentului s
achite o datorie personal fa de ter.
- dac stipulaia pentru altul mbrac forma unui contract
sinalagmatic, stipulantul este ndreptit s solicite rezilierea sau rezoluiunea contractului, sau s invoce excepia de neexecutare a contractului.
b) Efectele stipulaiei n raporturile dintre promitent i
terul beneficiar
n analiza acestora trebuie s inem cont de faptul c
dreptul se nate direct i nemijlocit n patrimoniul terului beneficiar, dei acesta nu este parte n contract. Momentul dobndirii coincide cu momentul ncheierii contractului ntre
stipulant i promitent, i independent de orice acceptare din
partea terului beneficiar.
Astfel, dreptul se nate direct n patrimoniu, n sensul
c nu este necesar acordul terului beneficiar, dar i nemijlocit
n folosul terului beneficiar, respectiv nu trece prin patrimoniul stipulantului. Prin urmare, terul este un creditor al promitentului care este inut s-i execute obligaia fa de acesta. Acest
fapt determin o serie de consecine:
- terul beneficiar nu vine n concurs cu motenitorii
sau creditorii stipulantului, deoarece dreptul nu face
parte din patrimoniul stipulantului, ci se nate direct
n patrimoniul terului. De asemenea, preteniile
motenitorilor nu se rsfrng asupra prestaiei pro68

Titlul II. Izvoarele obligaiilor civile

mise, deoarece dreptul nu a aparinut patrimoniului


stipulantului.
- terul beneficiar are o aciune direct mpotriva
promitentului pentru satisfacerea dreptului su, dei
nu este parte contractant.
- dac terul beneficiar a decedat nainte de a fi acceptat dreptul generat de contractul ncheiat de stipulant i promitent, att dreptul ct i aciunile
nsoitoare se transmit propriilor succesori.
- n caz de neexecutare a obligaiei de ctre promitent, terul beneficiar poate pretinde daune-interese
pentru eventualul prejudiciu suferit. El nu va putea
ns solicita rezoluiunea/rezilierea contractului dintre stipulant i promitent, deoarece este ter fa de
acesta.
n schimb, promitentul poate invoca fa de terul beneficiar toate excepiile pe care le-ar fi putut opune stipulantului
n virtutea contractului ncheiat cu acesta, pentru a-i motiva
refuzul de executare (spre ex., faptul c stipulantul nu i-a ndeplinit fa de promitent obligaia ce-i revenea; nulitatea contractului, nendeplinirea termenului suspensiv de executare;
vicii de consimmnt).
c) Efectele stipulaiei n raporturile dintre stipulant i
terul beneficiar
De regul, stipulaia pentru altul nu creeaz raporturi
ntre stipulant i ter beneficiar. Cu toate acestea, este posibil ca
prin mecanismul stipulaiei, stipulantul s fac o liberalitate
terului beneficiar, s-i achite o datorie anterioar fa de acesta, sau s-i acorde un mprumut.
Prin excepie, n raport de scopul urmrit prin stipulaie,
pot lua natere unele legturi juridice, i anume:
- dac stipulantul avea fa de beneficiar o obligaie
pe care dorete s o sting, operaiunea stipulaiei
69

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

are, n acest caz, natura juridic a unei pli prin delegaie.


dac prin mecanismul stipulaiei s-a dorit a se aduce
terului un beneficiu gratuit, operaiunea este echivalentul unei donaii indirecte. n aceast situaie,
donaia nu este supus regulilor privind forma autentic, dar trebuie s ndeplineasc condiiile de
fond cerute pentru valabilitatea ei.
prin stipulaie beneficiarul poate primi o sum de
bani cu titlu de mprumut, caz n care ea are valoare
unui contract de mprumut.
Seciunea a IV-a
Opozabilitatea contractului fa de teri

1. Noiunea de opozabilitate a contractului


1. Corelaia dintre relativitatea efectelor i opozabilitate
Potrivit principiului relativitii efectelor contractului,
un contract nu poate da natere la drepturi i obligaii dect n
favoarea, respectiv n sarcina, prilor, nu i a terilor. Cu toate
acestea, un contract nu este lipsit de valoare n raportul cu terele persoane. Astfel, contractul, privit ca realitate social, trebuie respectat de ctre orice persoan, fiind n acest fel
opozabil i fa de cei care nu au participat la ncheierea lui.
Nu nseamn c terele persoane devin obligate prin contract,
ci doar c efectele juridice generate de el trebuie respectate i
de alte persoane dect prile.
Pentru a se stabili relaia dintre opozabilitate i relativitate, trebuie s distingem ntre contract i situaia juridic nscut din contract. Astfel:

70

Titlul II. Izvoarele obligaiilor civile

n raporturile dintre pri, dintre o parte i avnzicauz, precum i dintre avnzii-cauz, contractul are
valoarea unui act juridic ce creeaz raporturi juridice avnd n coninut drepturi i obligaii.
- n raporturile dintre pri, avnzii-cauz, pe de o
parte i teri, pe de alt parte, precum i n raporturile dintre teri, contractul are valoarea unui fapt juridic stricto-sensu, fiind opozabil oricrei persoane,
inclusiv terilor.
n concluzie, contractul, fie ca act juridic, fie ca fapt
juridic, trebuie respectat. Aceasta este opozabilitatea contractului n sens larg. Ea nu se afl n contradicie cu relativitatea
efectelor contractului, ci, dimpotriv, relativitatea poate fi nglobat n coninutul noiunii de opozabilitate lato-sensu.
2. Noiunea de opozabilitate
Noiunea de opozabilitate a contractului lato sensu.
Prin opozabilitatea contractului n sens larg se nelege c un
contract produce efecte ntre prile contractante i avnzicauz, precum i faptul c situaia juridic nscut din contract
trebuie respectat de orice persoan, inclusiv de terii propriuzii.
Noiunea de opozabilitate a contractului lato-sensu
este alctuit din opozabilitatea contractului fa de pri i
avnzii-cauz (ceea ce coincide cu relativitatea efectelor contractului) i opozabilitatea acestuia fa de teri (opozabilitate
stricto-sensu). Astfel, a spune c un contract este opozabil prilor i avnzilor-cauz echivaleaz cu a afirma c acesta produce efecte juridice n favoarea, respectiv n sarcina pr-ilor.
n aceast ipotez, expresiile a produce efecte juridice i a fi
opozabil au acelai neles.
Noiunea de opozabilitate a contractului fa de
teri. Opozabilitatea contractului fa de teri este cea de-a doua component a opozabilitii lato-sensu i const n obligaia
71

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

tuturor persoanelor de a respecta situaia juridic creat prin


contract, dei nu au luat parte la ncheierea lui. De aceast dat
opozabilitatea nu se confund cu relativitatea efectelor.
Astfel, sunt cazuri de opozabilitate a contractului fa
de teri :
- invocarea contractului fa de un ter ca dovad (titlu de dobndire) a unui drept real sau de crean.
Spre exemplu, ntr-un proces n revendicare prtul
poate invoca mpotriva reclamantului un contract cu
o alt persoan prin care a dobndit dreptul de proprietate;
- invocarea contractului ca just temei al mririi patrimoniului unei persoane, n detrimentul unui ter
ce a introdus o aciune ntemeiat pe mbogirea fr just cauz.
3. Importana distinciei ntre relativitatea efectelor
contractului i opozabilitatea acestuia.
Dup cum am artat, n raporturile dintre pri, contractul este privit ca act juridic, reprezentnd acordul de voin
al prilor contractante, fiind guvernat de principiul relativitii
efectelor. Din punct de vedere al terilor, contractul apare ca un
fapt juridic stricto-sensu, fiindu-le opozabil ca realitate juridic.
Aceast deosebire este productoare de consecine juridice sub dou aspecte:
- n materia rspunderii civile, dac o parte contractant cauzeaz celeilalte un prejudiciu prin neexecutarea obligaiei, se va angaja rspunderea contractual a acesteia; n schimb, dac un ter aduce atingere
unui drept aparinnd unei pri din contract, i va
angaja rspunderea delictual;
- sub aspect probator, ntre pri proba contractului se
face conform regulilor privind dovada actelor juri72

Titlul II. Izvoarele obligaiilor civile

dice. Fa de teri contractul fiind un fapt juridic, el


poate fi dovedit cu orice mijloc de prob, inclusiv
cu martori.
2. Excepia de la opozabilitatea fa de teri a contractului
1. Noiune
Dei terii nu pot fi obligai i, n principiu, nu pot dobndi drepturi din contractele ncheiate ntre alte persoane, n
virtutea opozabilitii ei trebuie s respecte situaiile juridice
create prin contract, adic nu pot face abstracie de existena, ca
realitate social, a contractului.
Excepia de la opozabilitatea fa de teri a contractului reprezint mprejurarea n care o ter persoan este
ndreptit s ignore, s nu in seama de situaiile juridice
create prin anumite contracte.
O asemenea mprejurare de natur a face actul inopozabil fa de teri este simulaia25.
2. Simulaia
Noiune. Simulaia este operaiunea juridic ce const
n ncheierea ntre aceleai pri a dou contracte un contract
public, aparent, care nu reflect voina real a prilor, i un
contract secret, dar adevrat (contranscris), corespunztor voinei reale a acestora.
Contractul public aparent este nereal i creeaz o aparen juridic ce nu corespunde realitii, iar contractul secret
(contranscrisul) este adevrat, real i anihileaz, n tot sau n
25

Cu toate acestea, simulaia a fost calificat drept o excepie de la principiul relativitii efectelor contratului (E. S. Romano op. cit., p. 79). Marea
majoritate a doctrinei o consider o excepie de la principiul opozabilitii
contractului (M. Gai op. cit., p. 89; L. Pop op.cit., p. 120; C. Brsan,
C. Sttescu op. cit., p. 76; D. C. Florescu op. cit., p. 180).

73

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

parte, aparena juridic creat prin contractul simulat. Astfel,


simulaia se aplic numai raporturilor juridice contractuale26.
Condiii. Simulaia fiind o operaiune complex, presupune ndeplinirea unor condiii specifice :
a) contranscrisul (actul real) trebuie s fie un contract secret, adic existena i coninutul s nu fie cunoscute de
ctre teri.
Contranscrisul i pierde caracterul secret n cazurile
n care a fost supus publicitii (transcrierea actului, ntabularea, primirea de dat cert) sau cnd se face meniune despre
existena sa n actul public;
b) contranscrisul s fie ncheiat concomitent sau,
eventual, nainte de ncheierea contractului aparent27.
Dac prile ncheie mai nti un contract aparent, iar
ulterior unul secret, nu suntem n prezena simulaiei. Ambele
contracte corespund voinei reale a prilor, astfel cum aceasta
exista la momentul ncheierii fiecrui act juridic. Astfel, contractul secret, ulterior, urmrete s revoce sau s modifice
contractul aparent, dar care a corespuns unei voine a prilor n
momentul ncheierii sale.
26

n practic, s-a decis c o hotrre judectoreasc nu poate fi considerat


ca fiind un act simulat (Dec. nr. 2735/12 decembrie 1988 a T. S., n R.R.D.
nr. 9-12/1989, p. 142).
27
n literatura juridic mai veche se consider c de esena simulaiei era ca
actul public i actul aparent s fie ncheiate simultan, adic n acelai moment (Gh. Brenciu, V. Panirescu Aspecte referitoare la relaia dintre
contranscris i actul public n cadrul simulaiei, n R.R.D. nr. 8/1981, p.
21-22. Literatura i practica judiciar actual susin c pentru a fi n prezena simulaiei este suficient ca cele dou acte s fie contemporane, prin caracterul contemporan nelegndu-se coexistena n timp a actului secret cu cel
public. Cele dou acte sunt contemporane, nu numai atunci cnd au fost
ncheiate simultan, ci i n cazul n care a avut loc ncheierea mai nti a
actului secret i apoi a actului aparent (L. Pop op. cit., p. 122; C. Sttescu,
C. Brsan op. cit., p. 77; Dec. nr. 301/1978 a T. S., sec.civ., n C.D. 1978,
p. 50-55; Dec. nr. 1325/1979, n C.D. 1979, p. 269-271; Sent.civ.
nr.639/1982 a Judec. Sibiu, n R.R.D. nr. 5/1983, p. 61-62).

74

Titlul II. Izvoarele obligaiilor civile

Exigena anterioritii sau concomitenei actului secret


se refer la negotium iuri, i nu la instrumentum probationis.
Faptul c nscrisul constatator (instrumentum probationis) al
actului secret se redacteaz ulterior perfectrii actului public nu
nltur caracterul concomitent. Pentru existena simulaiei este
necesar ca ntre pri s se fi realizat anterior acordul de voin
cu privire la operaiunea juridic n ansamblu, urmnd ca redactarea nscrisului s se fac ulterior. Cu alte cuvinte, condiia
este ndeplinit dac prile convin asupra operaiunii juridice
(negotium juris), chiar dac nscrisul constatator este ncheiat
dup perfectarea actului public28.
Analiznd relaia temporar dintre cele dou acte, se
poate concluziona c:
- exist simulaie cnd cele dou acte juridice sunt ncheiate simultan;
- nu exist simulaie cnd, indiferent care dintre acte,
cel public sau cel aparent, este ncheiat mai nti,
prile nu au intenionat s simuleze;
- exist simulaie cnd actul secret, anterior, este nc
n vigoare la momentul ncheierii actului public i
rmne n vigoare dup aceast dat;
c) intenia comun a prilor de a simula. Intenia de a
simula const n acordul prilor ca operaiunea juridic s produc toate efectele specifice simulaiei. n lipsa acordului nu
exist simulaie, astfel nct dac prile ncheie un act secret
iar ulterior l modific printr-o nou nelegere, suntem n prezena a dou manifestri succesive de voin, ce nu produc
efectele unei simulaii. Cu alte cuvinte, intenia comun de a
28

Dec. civ. nr. 431/2000 i Dec. civ. nr. 949/2000 a C. A. Iai, n Jurisprudena/2000, p. 55-57 (Esenial este ca nelegerea prilor n sens de
negotium s fi fost anterioar sau concomitent actului aparent); Dec.
nr. 1067/2001 a C. A. Iai, n Jurisprudena/2001, p. 64-65 (Anterioritatea
sau simultaneitatea actului secret privete operaiunea juridic i nu ntocmirea nscrisului probator).

75

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

simula sau acordul simulatoriu, cum a fost denumit n doctrin29, este un element intern al simulaiei, care ine de esena sa.
Formele simulaiei. n funcie de scopul urmrit prin
contractul aparent, simulaia poate mbrca trei forme:
fictivitatea, deghizarea, interpunerea de persoan.
a) Fictivitatea. n acest caz, contractul aparent este ncheiat formal, existena sa fiind contrazis n contractul secret
contranscris. Spre exemplu, un debitor, pentru a sustrage un
bun de la urmrirea creditorului su, ncheie apa-rent un contract de vnzare-cumprare, prin care bunul e vn-dut altei persoane. Cu acesta din urm se ncheie concomitent un contract
secret n care se stipuleaz c n realitate proprietatea bunului
nu se transmite cumprtorului. ntruct prile disimuleaz
total realitatea, crend aparena unui contract care n realitate
nu exist, actul public fiind fictiv sau inexistent, aceast form
a fost denumit i simulaie total.
Scopurile fictivitii sunt diverse: eludarea unor prevederi legale, aparena, micorarea gajului general al creditorilor
prin vnzarea fictiv a unor bunuri, dovedirea provenienei licite a bunurilor prin acte fictive de donaie sau mprumut; n caz
de expropriere, se prevede o valoare mai mare a imobilului dect
valoarea real, pentru a se obine o despgubire ct mai mare.
b) Deghizarea. Prile ncheie un contract, ns urmesc
s-l in secret, n tot sau n parte, fa de teri, ascunzndu-l
printr-un alt contract.

29

F. Baias Simulaia. Studiu de doctrin i jurispruden, Ed. Rosetti,


Bucureti, 2003, p. 71-72. ntr-adevr, esena ntregii operaiuni juridice o
constituie acordul simulatoriu, i aceasta din cel puin dou considerente. n
primul rnd, este posibil ca actul secret s lipseasc i anume atunci cnd
actul public este fictiv. n acest caz, suntem n prezena simulaiei (fictiviii) tocmai datorit acordului simulatoriu care declar fictivitatea actului
public. n al doilea rnd, dac acordul simulatoriu, ca act juridic, este
lovit de o cauz de nulitate, ntreaga operaiune a simulaiei este nul.

76

Titlul II. Izvoarele obligaiilor civile

Deghizarea poate fi:


- total, cnd prin actul public se ascunde natura actului secret. De exemplu, prile ncheie un contract
de donaie pe care l deghizeaz ntr-un contract de
vnzare; contractul de ntreinere se deghizeaz
ntr-un contract de vnzare-cumprare;
- parial, cnd prin actul public se ascund unele clauze sau efecte ale actului secret. Astfel, poate fi deghizat obiectul actului (n locul preului real convenit
de pri n contractul secret de vnzare-cumprare, n
actul public se stipuleaz un pre mai mare sau mai
mic), data ncheierii actului (un so postdateaz un
act de cumprare a unui bun pentru ca data dobndirii s se situeze dup divor, astfel nct bunul s nu
intre n comunitatea de bunuri i s nu fie supus partajului). De asemenea, se deghizeaz modul de executare al obli-aiei (n actul public se prevede c
preul se pltete n lei, iar n contranscris este fixat
n valut, pentru a se evita riscurile deprecierii monedei naionale), sau modalitile actului juridic (actul public este neafectat de modaliti, n timp ce
actul secret prevede existena acestora).
c) Interpunerea de persoane. Contractul aparent se ncheie
ntre anumite persoane, iar n contractul secret (contranscris)
se precizeaz c adevratul beneficiar este o alt persoan dect
cea stipulat n contractul public.
De exemplu, pentru a se gratifica o persoan incapabil de a
primi o liberalitate, n contractul aparent donaia se face ctre
o persoan capabil (donatar fictiv), iar n contractul secret se
prevede c acesta va transmite bunul donat adevratului gratificat, expres indicat. De aceast dat, acordul simulatoriu se refer la identitatea persoanelor din actul public. Astfel,
dobnditorul aparent al dreptului este persoana interpus,
omul de paie, care l acoper pe adevratul dobnditor.
77

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Marea majoritate a doctrinei consider c pentru a fi n


prezena interpunerii de persoane este necesar ca toate cele trei
pri implicate s aib cunotin att de existena actului public ct i de cel secret, respectiv s tie n patrimoniul cui i
produce efectele actul juridic.
Dac partea care contracteaz cu persoana interpus nu
cunoate adevratul beneficiar, simulaia nu se realizeaz. n
acest caz exist doar un mandat fr reprezentare.
Efectele juridice
a. Efecte ntre pri. Art. 1289 C. civ. prevede faptul
c contractul secret produce efecte numai ntre pri i, dac
din natura contractului ori din stipulaia prilor nu rezult
contrariul, ntre succesorii lor universali sau cu titlu universal. Alin.(2) al aceluiai articol din Codul civil arat c actul
secret nu va produce efecte nici ntre pri dac nu ndeplinete
condiiile de fond cerute de lege pentru ncheierea sa valabil.
Aadar, efectele actului secret vor fi opozabile doar ntre prile contractante. Cu titlu de excepie, contractul secret
produce efecte i asupra succesorilor universali i cu titlu universal, dar numai n cazul n care natura actului o permite sau
cnd prile prevd n mod expres aceasta n contract.
Codul civil reglementeaz acordul unanim al doctrinei
n sensul includerii succesorilor cu titlu universal n categoria
persoanelor fa de care contractul secret produce efecte, acetia fiind alturi de succesorii universali pri derivate ale acestei
operaiuni juridice30.
b. Efecte fa de teri. Art. 1290 C. civ. prevede c actul secret nu va putea fi invocat mpotriva terilor de buncredin care, ntemeindu-se pe prevederile contractului public,
au dobndit drepturi de la achizitorul aparent.
30

L. Pop, Tratat de drept civil. Obligaiile, vol. II. Contractul, ed. UJ, Bucureti, 2009, p. 635

78

Titlul II. Izvoarele obligaiilor civile

Codul civil le recunoate terilor dreptul de a invoca


mpotriva prilor existena contractului secret n msura n care acesta le vatm drepturile.
Textul de lege consfineste regula conform creia contractul secret este inopozabil fa de teri, indiferent de persoana
care l invoc. Excepia este reprezentat de cazul n care terul a
avut ccunotin de actul secret la momentul dobndirii drepturilor de la nstrintorul aparent, situaia n care terul se va gsi n
imposibilitate de a invoca dispoziiile legale n materie.
Aa cum am artat, terii vor putea invoca existena actului ascuns cnd acesta este vtmtor pentru drepturile lor,
nemaiavnd ns posibilitatea de a se prevala de inopozabilitatea actului.
n ceea ce privete raporturile cu creditorii, Codul civil prevede c prile nu vor putea opune existena contractului
secret creditorilor debnditorului aparent care, au notat cu bun-credin nceperea urmririi silite n cartea funciar sau au
obinut sechestru asupra bunurilor obiect al simulaiei.
n cazul n care apare un conflict ntre creditorii celui
care a nstrinat (aparent) i creditorii dobnditorului (aparent),
vor avea ctig de cauz creditorii nstrintorului aparent, n
eventualitatea n care creana acestora este anterioar contractului secret.
Proba simulaiei
n ceea ce privete proba simulaiei, aceasta poate fi fcut de teri sau de creditori cu orice mijloc de prob, n timp
ce prile por proba simulaia cu orice mijloc de prob doar dac pretind c aceasta are caracter ilicit.
n ceea ce privete aplicabilitatea dispoziiilor legale
analizate, dispoziiile referitoare la simulaie se aplic i actelor
juridice unilaterale, cu condiia existenei unui acord ntre autorul actului i destinatarul acestuia.

79

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Capitolul V
EFECTELE SPECIALE ALE
CONTRACTULUI SINALAGMATIC
Seciunea I
Consideraii generale
Trstura specific a contractelor sinalagmatice const
n reciprocitatea i interdependena obligaiilor asumate de
prile contractante. n consecin, fiecare dintre pri are fa
de cealalt dubla calitate de creditor i debitor, iar obligaia ce
revine uneia dintre pri i are cauza juridic n obligaia corelativ a celeilalte pri.
Aceast reciprocitate i interdependen a obligaiilor n
contractele sinalagmatice genereaz o serie de efecte specifice :
a) dac una dintre pri nu i-a executat obligaia, dar
pretinde celeilalte pri s i-o execute pe a sa,
aceasta din urm poate refuza executarea propriei
obligaii invocnd excepia de neexecutare a contractului;
b) dac una dintre pri nu i-a executat n mod culpabil
obligaiile, cealalt parte care i-a executat sau este
gata s-i execute propria obligaie poate solicita ncetarea contractului prin rezoluiune/reziliere;
c) dac una dintre pri se afl n imposibilitate fortuit
de a-i executa prestaia ce-i revine, contractul nceteaz, cealalt parte fiind liberat de obligaia sa. Se
pune problema riscului contractual, adic de a ti
care dintre pri va suporta consecinele imposibilitii fortuite de executare a obligaiei.
80

Titlul II. Izvoarele obligaiilor civile

Seciunea a II-a
Excepia de neexecutare a contractului
(exceptio non adimpleti contractus)
1. Noiune. Efecte. Temei juridic
1. Noiune. ntr-un contract sinalagmatic, prile trebuie
s-i execute simultan obligaiile. Spre exemplu, cumprtorul
va plti preul atunci cnd vnztorul i va preda bunul. Prin
urmare, o parte are dreptul s refuze executarea obligaiilor ce-i
revin, invocnd excepia de neexecutare a contractului, pn n
momentul n care cealalt parte i va executa propriile obligaii.
Art. 1555 C. civil reglementeaz expres principiul
enunat mai sus, acela al simultaneitii, prevznd c dac
obligaiile pot fi executate simultan, prile sunt inute s le
execute n acest fel. Alin. (2) al aceluiai articol stabilete c
dac executarea obligaiei unei pri necesit o perioad de
timp, acea parte trebuie s execute contractul prima, cu excepia cazului n care din convenia prilor sau din mprejurri nu
rezult altfel.
Excepia de neexecutare a contractului este un mijloc
de aprare aflat la dispoziia uneia dintre prile contractului
sinalagmatic, n cazul n care i se pretinde executarea obligaiei, fr ca partea ce pretinde aceast executare s-i fi executat propria obligaie.
2. Efecte. Partea care invoc excepia de neexecutare a
contractului obine, fr intervenia instanei judectoreti, suspendarea executrii obligaiei ce-i incumb, pn la momen-tul
n care cealalt parte i va ndeplini propria obligaie.
n contractele sinalagmatice, cauza obligaiei fiecrei
pri fiind obligaia celeilalte, numai partea care i-a executat
obligaia sau este gata s i-o execute poate cere celeilalte pri
ndeplinirea obligaiei.
81

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

3. Temei juridic. Excepia de neexecutare se fundamenteaz pe reciprocitatea i interdependena obligaiilor, ceea


ce implic simultaneitatea de executare a acestora. n msura
n care simultaneitatea nu este respectat, se invoc excepia de
neexecutare a contractului, ca sanciune specific a faptului c
partea care pretinde executarea contractului nu nelege s-i
ndeplineasc propria obligaie.
Codul civil anterior nu cuprindea o reglementare de
principiu a excepiei de neexecutare a contractului, ci doar
aplicaii ale acesteia n materie de vnzare, schimb i depozit
oneros (remunerat)31.
Codul civil n vigoare reglementeaz n art. 1556 excepia de neexecutare i prevede: (1) Atunci cnd obligaiile
nscute dintr-un contract sinalagmatic sunt exigibile, iar una
dintre pri nu execut sau nu ofer executarea obligaiei, cealalt parte poate, ntr-o msur corespunztoare, s refuze
executarea propriei obligaii, afar de cazul n care prin lege,
din voina prilor sau din uzane rezult c cealalt parte este
obligat s execute mai nti.(2) Executarea nu poate fi refuzat dac, potrivit mprejurrilor i innd seama de mica nsemntate a prestaiei neexecutate, acest refuz ar fi contrar buneicredine.
Astfel, excepia de neexecutare a contractului este mijlocul juridic prin intermediul cruia partea interesat solicit
suspendarea executrii propriei obligaii ca urmare a nendeplinirii obligaiei de ctre partea advers.
31

Spre exemplu, art. 1322 C. civ. anterior dispunea: vnztorul nu este


dator s predea lucrul, dac cumprtorul nu pltete preul i nu are dat de
vnztor un termen de plat; potrivit art. 1407 C. civ., dac o parte a contractului de schimb a primit lucrul ce face obiectul schimbului, ns constat
c partea care l-a predat nu avea calitatea de proprietar, partea primitoare nu
este obligat s predea lucrul promis, ci numai de a restitui lucrul primit; n
materia contractului de depozit, conform art. 1619 C. civ., depozitarul poate s opreasc depozitul pn la plata integral cuvenit lui din cauza depozitului.

82

Titlul II. Izvoarele obligaiilor civile

Excepia de neexecutare a contractului reprezint o modalitate de constrngere a debitorului pentru a-l determina s i
execute obligaia.
2. Condiii de admisibilitate
Pentru a se invoca excepia de neexecutare a contractului, trebuie ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii
1. obligaiile reciproce ale prilor trebuie s-i aib
temeiul n acelai contract.
O parte nu poate invoca excepia pe motiv c cealalt
nu i-a ndeplinit obligaia asumat printr-un alt contract dect
cel n discuie. De exemplu, cumprtorul nu poate refuza plata
preului pe motiv c vnztorul nu i-a restituit suma de bani pe
care i-a mprumutat-o; locatarul nu ar putea refuza plata chiriei
pe motiv c locatorul nu i-a prestat un serviciu la care se obligase printr-un contract de prestri servicii.
Cu toate acestea, invocarea excepiei de neexecutare
poate avea loc n cazul contractelor sinalagmatice imperfecte.
Aceste contracte sunt concepute iniial drept contracte unilaterale, care ulterior, pe parcursul existenei lor, dau natere la
obligaii i n sarcina creditorului, obligaii avnd ca temei un
fapt extracontractual Spre exemplu, dac depozitarul unui lucru
face cheltuieli de conservare cu acesta, iar deponentul nu le restituie, depozitarul este ndreptit s rein lucrul. Astfel, dreptul de retenie este o form de aplicare a excepiei de
neexecutare;
2. s existe o neexecutare a obligaiilor din partea
celuilalt contractant, chiar parial, dar suficient de important.
Nu intereseaz cauza neexecutrii. Ea poate fi culpa
debitorului sau fora major care l mpiedic temporar s-i
execute obligaia;

83

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

3. neexecutarea s nu se datoreze faptei celui ce invoc excepia, fapt ce l-a mpiedicat pe cellalt s-i execute obligaia;
4. prile s nu fi convenit un termen de executare
pentru una din obligaiile reciproce.
n cazul n care prile au stipulat un termen de executare, ele au renunat la simultaneitatea de executare a obligaiilor
i, n consecin, lipsete temeiul juridic pentru invocarea excepiei.
5. nu se cere condiia ca debitorul s fie pus n ntrziere;
6. invocarea excepiei are loc ntre pri, fr a fi
necesar sesizarea instanei.
Instana poate fi sesizat pentru a se pronuna n ce msur invocarea ei a fost abuziv, respectiv dac neexecutarea
obligaiei a fost parial i nesemnificativ, ori s-a datorat faptei celui ce invoc excepia.
Seciunea a III-a
Rezoluiunea contractelor
1. Noiune.
n ipoteza n care o parte a contractului sinalagmatic
nu-i execut obligaia, cealalt parte poate opta ntre a invoca
excepia de neexecutare a contractului, a cere executarea silit
a contractului cu despgubiri i a solicita rezoluiunea contractului cu plata unor despgubiri.
Rezoluiunea const n desfiinarea retroactiv a unui
contract sinalagmatic cu executare dintr-o dat (uno ictu), ca
urmare a neexecutrii culpabile de ctre o parte contractant
a obligaiilor asumate. Desfiinarea contractului are loc att
pentru viitor (ex nunc), ct i pentru trecut (ex tunc).

84

Titlul II. Izvoarele obligaiilor civile

2. Felurile rezoluiunii contractului


Potrivit art. 1550 din Codul civil, rezoluiunea contractului poate fi dispus de instan, la cerere, sau, dup caz, poate
fi declarat unilateral de ctre partea ndreptit. De asemenea,
n cazurile anume prevzute de lege sau dac prile au convenit astfel, rezoluiunea poate opera de plin drept.
Art. 1552 reglementeaz rezoluiunea unilateral.
Aadar, rezoluiunea poate fi rezultatul acordului de voin al prilor sau poate fi dispus de instan ori declarat unilateral de ctre partea contractant ndreptit a o declara.
a) Rezoluiunea judiciar
Dac un contract nu conine nicio clauz expres cu referire la rezoluiune, atunci instana de judecat urmeaz s verifice, n temeiul clauzelor contractuale i n temeiul voinei
prilor la data ncheierii contractului, care este ntinderea angajamentului prii care nu i-a executat sau nu i-a executat n
totalitate obligaia asumat prin contract. n caz de neexecutare
parial, instana de judecat va trebui s aprecieze asupra importanei neexecutrii i dac se impune rezoluiunea contractului sau dac este suficient obligarea la daune interese a prii
care nu i-a executat obligaia asumat.
Rezoluiunea judiciar a contractelor creeaz o situaie
juridic nou, n sensul c este constitutiv de drepturi pentru
c instana pronun rezoluiunea contractului, iar pn la momentul pronunrii unei hotrri judectoreti prile sunt nc
inute de contract, simpla neexecutare a unei obligaii contractuale nefiind de natur a desfiina contractul, cu excepia cazului n care prile au prevzut expres acest lucru n contract.
Fa de persoana care poate cere rezoluiunea contractului, se impune precizarea c rezoluiunea poate fi cerut numai
de creditorul obligaiei neexecutate n mod culpabil. Astfel,
rezoluiunea nu poate fi cerut de partea care nu i-a executat
obligaia sau obligaiile asumate prin contract. Cel care solicit
rezoluiunea trebuie s i fi executat obligaiile contractuale
85

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

sau s fie gata s le execute. n caz contrar, rezoluiunea contractului nu va putea fi admis.
Art. 1549 alin. (1) din Codul civil prevede ca o alternativ a rezoluiunii posibilitatea creditorului obligaiei neexecutate s cear executarea silit a obligaiilor contractuale. Cu alte
cuvinte, n caz de neexecutare culpabil a obligaiilor contractuale, partea ndreptit poate cere fie executarea silit n natur sau, dup caz, prin echivalent, fie rezoluiunea contractului,
creditorul nefiind obligat prin lege s cear rezoluiunea.
Art. 1551 din Codul civil reglementeaz reducerea prestaiilor, situaie care intervine n cazul n care neexecutarea este
de mic nsemntate, creditorul neavnd n aceast situaie
dreptul de a cere rezoluiunea. n atare condiii, cnd creditorul
nu poate cere rezoluiunea deoarece neexecutarea nu este nsemnat, intervine reducerea prestaiilor, Codul stabilind faptul
c dreptul la reducerea proporional a prestaiilor aparine creditorului n msura n care, dup mprejurri, aceasta este posibil. n cazul n care reducerea prestaiilor nu este posibil,
alin. (3) al art. 1551 prevede c n acest caz creditorul nu va
avea dreptul dect la daune interese.
Aadar, dac neexecutarea este de nsemntate redus i
creditorul nu poate cere rezoluiunea contractului, atunci creditorul are dreptul s solicite reducerea prestaiilor n msura n
care aceasta este posibil, n caz contrar el avnd dreptul doar
la daune-interese.
n cazul n care creditorul obligaiei neexecutate n mod
culpabil alege s solicite instanei de judecat rezoluiunea contractului, instana va dispune rezoluiunea contractului dac
sunt ndeplinite urmtoarele condiii:
- s existe o neexecutare a obligaiilor contractuale,
chiar i o neexecutare parial, dar suficient de important nct s nu atrag aplicarea art. 1551 din
Codul civil;

86

Titlul II. Izvoarele obligaiilor civile

neexecutarea obligaiei s fie culpabil, adic s


poat fi imputat debitorului;
debitorul obligaiei neexecutate s fi fost pus n ntrziere.

b) Rezoluiunea convenional
n conformitate cu principiul libertii de voin, prile,
prin acordul lor, pot insera n contractul sinalagmatic anumite
clauze referitoare la rezoluiunea contractului n caz de neexecutare culpabil a obligaiilor asumate prin contract.
Aceste clauze poart denumirea de pacte comisorii.
Rezoluiunea convenional a contractului se ntemeiaz, ca i rezoluiunea judiciar, pe neexecutarea culpabil a
obligaiei asumate de ctre una dintre pri. Pactul comisoriu,
asemeni aciunii n rezoluiune, poate fi invocat numai de ctre
creditorul obligaiei neexecutate, nu i de debitorul care n mod
culpabil nu i-a executat obligaia asumat.
Art. 1553 din Codul civil reglementeaz pactul comisoriu, preciznd faptul c acesta va produce efecte juridice n msura n care prevede n mod expres obligaiile a cror
neexecutare atrage rezoluiunea sau rezilierea de drept a contractului.
Codul civil prevede c, pentru a opera pactul comisoriu,
trebuie ca debitorul s fi fost pus n ntrziere, iar punerea n
ntrziere i produce efectele doar n msura n care ndic n
mod expres condiiile n care pactul comisoriu opereaz. Este
de precizat faptul c prile au posibilitatea s stabilesc n contract c debitorul este pus n ntrziere prin simpla neexecutare,
fr ndeplinirea altor formaliti.
Pactele comisorii exprese prevd c, n prezena nendeplinirii obligaiilor contractuale asumate, rezoluiunea se va
produce de drept, fr ca instana s aprecieze asupra gravitii

87

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

nendeplinirii obligaiilor contractuale sau dac nendeplinirea


justific sanciunea rezoluiunii32.
Prin urmare, n cazul n care, la ncheierea contractului,
prile au inserat n contract un pact comisoriu, instana va fi
limitat la verificarea unor condiii precum: rezoluiunea s fie
solicitat de creditorul obligaiei neexecutate n mod culpabil,
creditorul s fie de bun-credin, debitorul s fi fost pus n ntrziere (cu excepia cazului n care prile au prevzut c debitorul este n ntrziere prin simpla neexecutare a obligaiilor
contractuale).
c) Rezoluiunea unilateral
Potrivit art. 1552 din Codul civil, rezoluiunea poate fi
unilateral. Rezoluiunea unilateral intervine, potrivit alin. (1)
al art. mai sus menionat, n urmtoarele cazuri: cnd prile au
convenit n acest sens, dac debitorul se afl n ntrziere sau
cnd debitorul nu a executat obligaia n termenul fixat prin
punerea n ntrziere.
Declaraia de rezoluiune sau de reziliere trebuie fcut
n termenul de prescripie prevzut de lege pentru aciunea corespunztoare acestora. Spre exemplu, dac aciunea este prescriptibil n termenul general de prescripie de 3 ani, i
declaraia unilateral de rezoluiune va trebui fcut n acest
termen.
Pentru opozabilitate fa de teri, declaraia unilateral
de rezoluiune sau de reziliere trebuie nscris, n toate cazurile,
n cartea funciar sau n alte registre stabilite de lege.
Alin. (4) al art. 1552 prevede faptul c declaraia de rezoluiune este irevocabil de la data comunicrii ctre debitor
sau de la data expirrii termenului fixat prin punerea n ntrziere.

32

I. Turcu, Noul Cod civil republicat, Comentarii i explicaii, ed. C.H. Beck,
Bucureti, 2011

88

Titlul II. Izvoarele obligaiilor civile

3. Efectele rezoluiunii contractului


Indiferent de natura ei, judiciar, unilateral sau convenional, rezoluiunea opereaz retroactiv, adic contractul se
desfiineaz att pentru viitor (ex nunc), ct i pentru trecut (ex
tunc) considerndu-se c prile nu l-au ncheiat niciodat.
Efectele rezoluiunii se produc att ntre prile contractante, ct i fa de teri.
a) Efectele fa de pri. Art. 1554 din Codul civil reglementeaz efectele rezoluiunii i ale rezilierii i prevede
c:(1) Contractul desfiinat prin rezoluiune se consider c
nu a fost niciodat ncheiat. Dac prin lege nu se prevede altfel, fiecare parte este inut, n acest caz, s restituie celeilalte
pri prestaiile primite. (2) Rezoluiunea nu produce efecte
asupra clauzelor referitoare la soluionarea diferendelor ori
asupra celor care sunt destinate s produc efecte chiar n caz
de rezoluiune. Distingem dup cum prile i-au executat total sau parial obligaiile. Astfel:
- dac prile nu i-au executat obligaiile, ca efect al
rezoluiunii, contractul nu mai poate fi executat,
considerndu-se c nu a fost ncheiat.
- n ipoteza n care o parte i-a executat obligaia, ca
efect al rezoluiunii, contractul se desfiineaz iar
prile sunt repuse n situaia anterioar, restituindui una alteia tot ce i-au prestat. De la regula repunerii n situaia anterioar (restitutio in integrum)
exist i excepii, cnd, prestaiile executate n temeiul contractului rezolvit nu sunt supuse restituirii.
Astfel, fructele culese de dobnditor nu se restituie,
deoarece i s-a predat folosina tocmai pentru a culege fructele.
- partea care i-a executat sau a fost gata s-i execute
obligaiile este ndreptit s obin despgubiri
pentru acoperirea prejudiciului generat de neexecutarea prii n culp. Daunele-interese pot fi evaluate
89

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

anticipat printr-o clauz penal sau, n lipsa acesteia, se vor stabili, la cerere, de ctre instana de judecat.
b) Efectele fa de teri. Conform principiului resoluto
jure dantis resolvitur jus accipiens, rezoluiunea contratului
iniial duce la desfiinarea celor ulterior ncheiate. Astfel,
rezoluiunea contractului iniial atrage i desfiinarea contractului subsecvent ncheiat de o parte cu o ter persoan, cu excepiile prevzute de lege.
Seciunea a IV-a
Rezilierea contractelor
1. Noiune.
Rezilierea reprezint desfacerea pentru viitor (ex
nunc) a contractului sinalagmatic cu executare succesiv, ca
urmare a neexecutrii culpabile a obligaiei de ctre una dintre pri.
Rezilierea intervine n cazul neexecutrii unor contracte
sinalagmatice cu executare succesiv i face s nceteze efectele contractului numai pentru viitor, lsnd neatinse pres-taiile
succesive efectuate anterior. Spre exemplu, n contractul de
nchiriere, contract cu executare succesiv, dac o parte nu-i
execut obligaiile, cealalt parte este ndreptit s cear rezilierea contractului. Contratul nceteaz pentru viitor, fr a
avea vreo influen asupra prestaiilor executate pn n acel
moment (cum ar fi, spre exemplu, chiria pltit).
2. Efecte juridice
Efectul principal, comun rezoluiunii i rezilierii este
acela al desfiinrii contratului ca o consecin a neexecutrii
cu vinovie a obligaiilor de ctre una dintre pri. n schimb,
data la care se produce desfiinarea difer:
90

Titlul II. Izvoarele obligaiilor civile

rezoluiunea desfiineaz contractul retroactiv (ex tunc)


din chiar momentul ncheierii lui,
rezilierea las neatinse prestaiile executate anterior,
desfiinnd contractul numai pentru viitor (ex tunc).
Astfel, exist situaii cnd, pentru anumite raiuni, efectele produse pn la desfiinarea contratului sunt meninute, deoarece prestaiile executate sunt imposibil de
restituit. Spre exemplu, n contractul de locaiune, chiar
dac locatorul ar putea s restituie chiria pltit pn la
desfiinarea contractului, locatarul se afl n imposibilitate obiectiv de restituire a folosinei bunului nchiriat.
Seciunea a V-a
Riscul contractual
1. Noiunea de risc contractual

Riscul contractual apare ca o consecin a neexecutrii contractului sinalagmatic, ca urmare a imposibilitii fortuite de indeplinire a obligaiei.
n cazul contractului sinalagmatic33, dac una dintre
pri este mpiedicat de un caz fortuit sau de for major, deci
independent de orice culp, s-i ndeplineasc obligaiile contractuale, se pune problema dac cellalt contractant rmne
inut de obligaia sa, dei nu poate primi contraprestaia sau,
dimpotriv, este i el liberat de executarea obligaiei ce-i revine. Cu alte cuvinte, cine va suporta riscul contractual, n cazul
imposibilitii fortuite de executare a obligaiilor uneia dintre
pri.

33

Dac obligaia izvorte dintr-un contract unilateral, ea se stinge n momentul n care survine un caz de for major. Spre exemplu, depozitarul
este liberat n cazul pieirii fortuite a bunului dat n depozit.

91

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

2. Ipoteze
-

n ipoteza n care o parte, dei nu mai poate primi


contraprestaia celeilalte pri, deoarece a devenit
imposibil de executat, este inut s-i execute propria obligaie, nseamn c ea suport riscul potrivit
regulii res perit creditori.
n ipoteza n care, dimpotriv, datorit faptului c
exe-cutarea obligaiei uneia dintre pri a devenit
imposi-bil, cealalt parte nu mai este inut s-i
execute propria obligaie, nseamn c partea a crei
obligaie a devenit imposibil de executat suport
riscul potrivit regulii res perit debitori. n acest caz,
deoarece imposi-bilitatea de executare fortuit este
independent de voina prilor, este inadmisibil o
aciune n despgu-biri mpotriva prii care nu i-a
putut executa obligaia.

2. Reguli aplicabile
n materia riscului contractual, potrivit Codului civil anterior, exista o regul, precum i o excepie de la aceast regul, i anume:
principiul era c n contractele sinalagmatice riscul
contractual e suportat de debitorul obligaiei imposibil de executat (res perit debitori),
excepia privea contractele translative de proprietate, n care riscul contractual era suportat de partea
ce avea calitatea de proprietar al lucrului n momentul pieirii fortuite (res perit domino).
Spre deosebire de reglementarea anterioar, Codul civil
actual a reglementat o singur regul care se aplic att contractelor translative de proprietate, ct i contractelor
netranslative de proprietate, aceea c riscul contractual este
suportat de debitorul obligaiei imposibil de executat.
92

Titlul II. Izvoarele obligaiilor civile

Referitor la riscul contractual n contractele translative


de proprietate, art. 1274 din Codul civil prevede urmtoarele:n lips de sitpulaie contrar, ct timp bunul nu este predat, riscul contractului rmne n sarcina debitorului
obligaiei de predare, chiar dac proprietatea a fost transferat dobnditorului. n cazul pieirii fortuite a bunului, debitorul
obligaiei de predare pierde dreptul la contraprestaie, iar dac a primit-o, este obligat s o restituie. (2) Cu toate acestea,
creditorul pus n ntrziere preia riscul pieirii fortuite a bunului. El nu se poate libera chiar dac ar dovedi c bunul ar fi
pierit i dac obligaia de predare ar fi fost executat la timp.
Aadar, avnd n vedere dispoziiile legale mai sus citate, concluzionm c riscul contractului translativ de proprietate
este suportat de debitorul obligaiei imposibil de executat i nu
de partea care avea calitatea de proprietar la momentul pieirii
fortuite. Regula stabilit n Codul civil are caracter supletiv,
astfel nct prile pot deroga de la aceasta i pot stabili ca proprietarul din momentul pieirii s suporte riscul contractual.
Potrivit alin. (2) al aceluiai articol, ca o abatere de la
regula stabilit n alineatul precedent, creditorul preia riscul
contractual n cazul n care este pus n ntrziere, acesta
neputndu-se libera chiar dac face dovada c pieirea bunului
nu ar fi putut fi evitat chiar dac obligaia predrii era executat la timp.
Textul art. 1274 din Codul civil se refer la pieirea fortuit a bunului. Cazul fortuit reprezint un eveniment asimilat
forei majore datorit imprevizibilitii, irezistibilitii i caracterului extern34.
Art. 1273 din Codul civil prevede faptul c drepturile
reale se transmit prin acordul de voin al prilor, dac acordul
poart asupra unor bunuri determinate, chiar dac bunurile nu
au fost nc predate. n cazul bunurilor determinate generic,
34

I. Turcu, Noul Cod civil republicat, Comentarii i explicaii, ed. C.H. Beck,
Bucureti, 2011

93

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

dreptul real se va transmite prin individualizare. Dac prile


nu prevd altfel, cu toate c transferul dreptului real a operat n
conformitate cu prevederile art. 1273 alin. (1) din Codul civil,
ct timp bunul nu este predat dobnditorului, riscul contractual
va rmne n sarcina debitorului obligaiei de predare.
Aadar, regula res perit domino nu este aplicabil. Ca
excepie, n cazul n care creditorul dobnditor este pus n ntrziere de debitorul obligaiei de predare, din acest moment se
produce transferul riscului contractual n sensul c cel ce va
suporta riscul este dobnditorul.
O aplicaie a regulii generale amintite o reprezint,
printre altele, vnzarea cu plata preului n rate i rezerva proprietii. Art. 1755 dispune c: atunci cnd ntr-o vnzare cu
plata preului n rate, obligaia de plat este garantat cu rezerva dreptului de proprietate, cumprtorul dobndete dreptul de proprietate la data achitrii ultimei rate din pre; riscul
bunului este ns transferat cumprtorului de la momentul
predrii acestuia. Aadar, cu toate c proprietatea nu se
transmite dect n momentul achitrii integrale a preului, riscul
contractual este transferat cumprtorului de la data primirii
bunului.
n ceea ce privete contractele netranslative de proprietate, Codul civil nu a reglementat expres nicio dispoziie legal
cu caracter general referitoare la suportarea riscului contractual.
Cu toate acestea, n Codul civil regsim aplicaii practice. Spre exemplu, n cazul contractului de locaiune, riscul este
suportat de debitorul obligaiei imposibil de executat (adic de
locator, n temeiul art. 1818 alin. (1), (2) i (4)din Codul civil).
Pentru celelalte contracte netranslative de proprietate,
regula care se desprinde din art. 1511 alin. (1) din Codul civil
este aceea c pn la punerea n ntrziere a creditorului, riscul
este suportat de debitorul obligaiei.

94

TITLUL III
FAPTUL JURIDIC IZVOR DE OBLIGAII
CIVILE
Capitolul I
FAPTUL JURIDIC LICIT, IZVOR DE OBLIGAII

Seciunea I
Consideraii generale
Noiune. Reglementare.
Faptele juridice constau n aciuni omeneti svrite
fr intenia de a produce efecte juridice, efecte ce se produc
totui n virtutea legii.
Faptele juridice pot fi ilicite i licite.
- faptele ilicite sunt aciuni omeneti svrite pentru nclcarea normelor de drept sau a bunelor moravuri i
atrag rspunderea delictual;
- faptele licite sunt aciuni omeneti svrite fr a se
nclca normele legale n vigoare.
Reglementare. Codul civil reglementeaz trei fapte juridice distincte: gestiunea de afaceri (art. 1330-1340 Cod civ.),
plata nedatorat (art. 1341-1344 C. Civ.) i mbogirea fr
just cauz (art. 1345-1348 C. civ.).

95

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Seciunea a II-a
Categorii de fapte juridice licite
Includem n categoria faptului licit ca izvor de obligaii:
- gestiunea de afaceri (art. 1330-1340 Cod civil);
- plata nedatorat (art. 1341-1344 Cod civil);
- mbogirea fr just cauz (art. 1345-1348 C. civil).
De menionat c anterior intrrii n vigoare a actualului
Cod civil, erau reglementate doar dou fapte juridice i anume
gestiunea de afaceri i plata nadatorat. mbogirea fr just
cauza a reprezentat o creaie a doctrinei i jurisprudenei, creaie consacrat legislativ ca urmare a intrrii n vigoarea a Codului civil actual.
1. Gestiunea de afaceri
1. Noiune. Reglementare.
Gestiunea de afaceri este un fapt juridic licit ce const
n aceea c o persoan numit garant, inter-vine prin fapta
sa voluntar i unilateral i svrete acte materiale sau
juridice n interesul altei persoane, numit gerat, fr a
primi mandat din partea acestuia din urm.
Spre exemplu, fapta unui ter de a efectua reparaii a
unui imobil, n absena proprietarului edificiului care lipsete o
perioad ndelungat de timp. n acest caz, tera persoan a girat interesele proprietarului.
Gestiunea de afaceri este reglemen-tat ca izvor distinct
de obligaii n art. 1330-1340 din Cod civil. Efectul acestui
fapt juridic este naterea unui raport de obligaii reciproce ntre
gerant (negotiorum gestor) i gerat.
2. Condiiile gestiunii de afaceri
Pentru a produce efecte juridice, gestiunea de afaceri
trebuie s ndeplineasc anumite condiii privind:
96

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

a) obiectul gestiunii;
b) utilitatea gestiunii;
c) atitudinea prilor fa de gestiune;
d) capacitatea prilor.
a) Obiectul gestiunii. Gestiunea de afaceri poate consta
att n svrirea de fapte materiale ct i n ncheierea de acte
juridice n interesul altei persoane.
Sunt fapte materiale descrcarea unor mrfuri, stingerea
unui incendiu, repararea unei conducte, efectuarea unor lucrri,
asistena medical ce se acord victimei unui accident de circulaie, salvarea unui animal.
Actele juridice de gestiune sunt diverse: plata unei datorii,
actul ncheiat cu un ter pentru efectuarea unor reparaii, contractul de asigurare, ntreruperea unei prescripii, chemarea
unui medic n caz de boal a geratului; chemarea unui medic
veterinar pentru tratarea unui animal bolnav al geratului, nchirierea unui bun.
n privina actelor juridice permise geratului se impun urmtoarele precizri:
- actele juridice pot fi ncheiate de gerant n nume
propriu, dar cu intenia ca ele s profite garantului;
- actele de gestiune efectuate de gerat nu pot depi
sfera actelor de conservare i de administrare. Astfel, gerantul nu poate ncheia acte de dispoziie pe
seama geratului precum: achiziionarea unui bun,
acceptarea unei donaii, vnzarea unui bun al geratului, consti-tuirea unei ipoteci, gajarea unui bun.
- actele de adminsitrare au n vedere att actele de
normal punere n valoare a unui bun singular, fr a se ajunge la nstrinarea lui, ct i actele de
adminis-trare a unui patrimoniu. Acestea, raportate
la patrimo-niu sunt acte de normal punere n valoare, dar raportate la bun privit individual, au ca efect
nstri-narea lui. Astfel, unele acte de dispoziie au
97

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

fost asimilate actelor de administrare i permise gerantului (de exemplu, vnzarea unor bunuri perisabile impuse stricciunii).
- practica judectoreasc35 a extins sfera actelor pe
care le poate ncheia gerantul pe contul geratului,
incluznd i executarea unor obligaii patrimoniale
pe care acesta era dator s le ndeplineasc n temeiul legii, precum ntreinerea copiilor minori.
b) Utilitatea gestiunii. Intervenia gerantului, prin ncheierea de acte juridice i svrirea de fapte materiale, trebuie s fie util geratului, n sensul c, prin svrirea ei, s-a
evitat o pierdere patrimonial sau s-a sporit valoarea unui bun
al acestuia.
Utilitatea trebuie apreciat la momentul n care operaiunea
a fost svrit. Astfel, distrugerea ulterioar a bunului dintr-un
caz de for major nu este de natur a anihila caracterul util al
interveniei gerantului.
c) Atitudinea prilor fa de gestiune. Din acest
punct de vedere distingem ntre atitudinea geratului i cea a
gerantului.
- geratul trebuie s fie complet strin de operaiunea pe
care gerantul o svrete n interesul su.
Potrivit art. 978 Cod civ. gerarea se face fr tirea
proprietarului. Dac geratul ar cunoate operaiunea
respec-tiv, se poate interpreta c a fost de acord cu ncheierea actului, ceea ce ar echivala cu un contract de
mandat i nu cu o gestiune de afaceri.
- gerantul trebuie s acioneze cu intenia de a gera interesele altuia.
35

Dec. nr. 781/1966 a Trib. Supr., Cod civ. n ndreptar, op. cit. p. 134
(gerantul fiind nevoit s ntrein pe copii minori ai gerantului, n lips de
alte venituri, poate nstrina unele bunuri ale geratului, pentru a putea face
fa cheltuielilor necesare de cretere i ntreinere a copiilor, care nu puteau
fi lsai fr ocrotire).

98

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

Dac gerantul lucreaz cu credina greit c svrete acte n propriul interes, nu suntem n prezena gestiunii de afaceri. De exemplu, o persoan efectueaz reparaii a unui bun pe
care l crede al su, ea va putea cere restituirea cheltuielilor fcute de la adevratul proprietar al bunului, nu pe temeiul gerrii intereselor altei persoane, ci pe temeiul mbogirii fr just
cauz.
Precizri:
pentru existena gestiunii de afaceri nu se cere ca gerantul s acioneze exclusiv n interesul altei per-soane.
Astfel, el poate lucra, n acelai timp, n interes propriu
i n interesul altei persoane. De exemplu, un coproprietar face acte de conservare sau de administrare asupra
ntregului bun; gestiunea va exista doar n pri-vina actelor ncheiate n interesul celorlalte persoane.
actele de gestiune trebuie efectuate cu intenia de a-l
obliga pe gerat la restituirea cheltuielilor fcute n interesul su. Dac geratul nu ar fi obligat la restituire, ne
aflm n prezena unui act juridic cu titlu gratuit (liberalitate sau act dezinteresat).
d) Capacitatea prilor. Deoarece svrete fapte materiale sau ncheie acte juridice n contul altei persoane, gerantul trebuie s aib capacitate de exerciiu.
3. Efecte juridice
Dei este un fapt juridic unilateral, gestiunea de afaceri
d natere la obligaii reciproce ntre gerant i gerat.
a) Obligaiile gerantului. Gerantul are urmtoarele
obligaii:
- obligaia de a continua gestiunea nceput pn ce
geratul sau motenitorii si vor fi n msur s o preia (art.
1332-1333 Cod civil).

99

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Gerantul nu poate abandona efectuarea actelor de gestiune. n msura n care continuarea gestiunii ar deveni
prejudiciabil pentru el, gerantul poate s o ntrerup
fr a fi rspunztor.
- n efectuarea actelor de gestiune, gerantul trebuie s depun diligena unui bun proprietar (art. 1334 Cod civil).
Cu alte cuvinte, gerantul trebuie s dea dovad de toate calitile unui om prudent i competent. Astfel:
- dac intervenia sa a fost necesar, rspunderea gerantului pentru un eventual prejudiciu cauzat geratului va fi
angajat numai n ipoteza n care vina mbrac forma
inteniei sau a culpei grave (art. 1334 alin. (2) Cod
civ.);
- per a contrario, dac intervenia sa nu a fost necesar, el
va fi rspunztor, indiferent de gradul vinei;
- obligaia de a da socoteal geratului cu privire la
operaiunile efectuate (art. 1335 Cod civil). La ncetarea gestiunii, gerantul este obligat s dea socoteal geratului cu privire
la operaiunile efectuate.
Dac geratul ratific gestiunea de afaceri, ea se transform
n mandat, i n consecin gerantul trebuie s remit geratului
tot ceea ce a primit acionnd n interesul su.
- obligaia de a executa prestaiile asumate fa de teri(art.
1336 Cod civil). Gerantul care a acionat n nume propriu va fi
inut fa de terii cu care a contractat, fr ca acest lucru s i
mpiedice pe teri s se ndrepte mpotriva geratului. Dac a
acionat n numele geratului, gerantul nu va fi inut fa de terii
cocontractani dect n msura n care geratul nu este obligat
fa de teri.
Gerantul rspunde fa de teri pentru obligaiile asu-mate
indiferent dac gestiunea a fost sau nu util pentru gerat. Terele persoane trebuie protejate deoarece nu au cunotin de faptul c gerantul acioneaz n interesul altei persoane.

100

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

b) Obligaiile geratului. Avnd n vedere c actele de


gestiune sunt ncheiate n interesul geratului, acesta are o serie
de obligaii:
- obligaia de a-l indemniza pe gerant pentru toate
cheltuielile necesare, precum i n limita sporului de valoare,
cheltuielile utile pe care le-a fcut, mpreun cu dobnzile din
ziua n care au fost efectuate i s l despgubeasc pentru
prejudiciul pe care, fr culpa sa, gerantul l-a suferit din cauza gestiunii (art. 1337 alin. (1) Cod civil).
n condiiile n care gerantul ncepe sau continu o gestiune n condiiile n care tie sau ar trebui s tie c titularul
afacerii se mpotrivete, va putea cere, n baza art. 1338 Cod
civil, numai restituirea cheltuielilor necesare. Codul civil prevede c gerantul care nu ia n considerare mpotrivirea titularului va fi rspunztor chiar i pentru cea mai uoar form a
culpei, deci n acest caz rspunderea nu se angajeaz doar pentru intenie i culp grav.
Gerantul nu are ns i obligaia de a restitui i cheltuielile voluptuarii, fcute pentru simpla plcere. Pn la plata
acestor cheltuieli, gerantul are un drept de retenie asupra bunului sau bunurilor la care se refer gestiunea.
Totodat, geratul este obligat s repare toate prejudiciile
pe care le-a suferit gerantul n cursul i din cauza gestiunii. n
schimb, nu va trebui s-l remunereze pe gerant pentru serviciile
sale, deoarece au un caracter dezinteresat.
Cu titlu de excepie, obligaia de remunerare exist dac
activitile au fost svrite de gerant n virtutea profesiei: tratamentul medical fcut de un medic, reparaiile conductei de
ap sau gaze fcute de un instalator.
- fa de teri, geratul va fi inut s execute toate obligaiile decurgnd din actele ncheiate n numele su de gerant.
Dac geratul a ratificat gestiunea, aceasta se va converti
retroactiv ntr-un contract de mandat. n consecin, geratul devenit mandant va fi inut s execute toate actele pe care geran101

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

tul le-a ncheiat n numele su, indiferent dac au fost sau nu


utile. Art. 1340 Cod civil prevede faptul c n privina actelor
juridice, gestiunea ratificat produce, de la data cnd a fost nceput, efectele unui mandat.
4. Proba gestiunii. n privina probei gestiunii intereselor altei persoane trebuie s distingem dup cum obiectul ei
const n fapte materiale, acestea vor putea fi dovedite prin orice mijloc de prob.
dac gerantul a efectuat fapte materiale, acestea vor
putea fi dovedite prin orice mijloc de prob.
dac obiectul gestiunii l-a constituit ncheierea de
acte juridice, se vor aplica regulile cu privire la
proba actelor juridice.
Cu toate acestea, geratul este ter fa de aceste acte juridice deoarece nu a participat la ncheierea lor de ctre gerant,
i n consecin, va putea s le dovedeasc cu orice mijloc de
prob.
2. Plata lucrului nedatorat
1. Noiune. Reglementare.
Potrivit art. 1341 Cod civil, Cel care pltete fr a
datora are dreptul la restituire. Nu este supus restituirii ceea
ce s-a pltit cu titlu de liberalitate sau gestiunea de afaceri. Se
prezum, pn la proba contrar, c plata s-a fcut cu intenia
de a stinge o datorie proprie.
Plata nedatorat este, aadar, un fapt juridic licit
care const n executarea de ctre o persoan, din eroare, a
unei obligaii la care nu era inut i pe care a fcut-o cu
intenia de a plti datoria altuia.
Persoana care a fcut o asemenea plat se numete
solvens, iar cel care a primit-o accipiens.
Plata nedatorat, ca izvor de obligaii civile, este reglementat n art. 1341-1344 Cod civil.

102

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

Faptul plii nedatorate d natere unui raport de obligaii n temeiul cruia solvensul devine creditorul unei obligaii
de restituire a ceea cel el a pltit, iar accipiensul debitorul aceleiai obligaii.
2. Condiiile plii nedatorate
Pentru a da natere obligaiei de restituire, plata nedatorat trebuie s ndeplineasc condiiile:
a) existena unei pli;
b) datoria pentru care s-a fcut plata s nu existe;
c) plata s fi fost fcut din eroare
a) Existena unei pli. Plata fcut trebuie s constea
n remiterea unei sume de bani, a unui bun individual determinat sau a unui bun generic. Cu alte cuvinte, plata trebuie fcut
n virtutea unei obligaii de a da.
n cazul n care plata a constat n executarea unei obligaii de a face (confecionarea sau repararea unui bun), restituirea se va efectua n virtutea mbogirii fr just cauz, i nu a
plii nedatorate.
Totodat, dac prestaia nu s-a fcut cu titlu de plat, ci
cu un alt titlu, restituirea se va efectua pe un alt temei juridic,
spre exemplu n baza unui contract.
b) Datoria n virtutea creia s-a fcut plata s nu
existe. Condiia este ndeplinit dac datoria nu a existat niciodat, sau dac dei a existat, a ncetat la data plii.
Cu toate acestea, este posibil ca plata unei datorii existente, valabile din punct de vedere juridic, s dea natere unei
obligaii de restituire. De exemplu, n ipotezele n care plata
unei asemenea datorii nu a fost fcut creditorului, ci unei alte
persoane, sau plata este efectuat de o alt persoan dect adevratul debitor.
c) Plata s fi fost fcut din eroare
Cel care pltete o datorie va putea cere restituirea numai
n msura n care face dovada erorii n care s-a aflat la momentul
103

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

plii. Astfel, dac o plat este nedatorat subiectiv, pltitorul poate obine restituirea numai dac dovedete c n mod eronat a crezut c pltete o datorie proprie dei aceasta nu i aparinea, sau
dac s-a nelat cu privire la beneficiarul plii.
Culpa pltitorului nu l priveaz pe acesta de dreptul la
restituire. Chiar i cel care primete cu bun-credin plata nedatorat trebuie s restituie plata primit fr cauz. Dac prin aceasta
el sufer un prejudiciu, poate s se ndrepte contra pltitorului vinovat pe temeiul rspunderii de drept comun extracontractual.
Dac primitorul a fost de bun-credin, el este obligat s restituie
numai cuantumul mbogirii iar dac este de rea-credin, el este
obligat s repare prejudiciul suferit de pltitor36.
Restituirea nu va mai putea fi dispus n condiiile n care
se mplinete termenul de prescriie extinctiv, ns se recunoate
dreptul pltitorului de a se ndrepta mpotriva adevratului datornic n virtutea subrogaiei legale n drepturile creditorului pltit.
3. Efectele plii nedatorate
Plata nedatorat are ca efect naterea unui raport de
obligaii ntre accipiens i solvens. n temeiul acestui raport
juridic, accipiens este obligat s restituie solvensului plata efectuat. n acelai timp este posibil ca i solvens s aib anumite
obligaii fa de accipiens.
a) Obligaiile accipiensului
Obligaiile accipiensului trebuie analizate n funcie de
buna sau reaua sa credin. Obligaia de restituire exist att n
sarcina accipiensului de bun-credin, ct i n sarcina celui de
rea-credin. Calificarea, n sensul c accipiensului este de bun sau rea-credin, intereseaz ns pentru determinarea ntinderii ei.
- Obligaiile accipiensului de bun-credin. Accipiensul este de bun-credin, atunci cnd a primit plata de la
36

I. Turcu, Noul Cod civil republicat. Comentarii i explicaii, ed. C.H. Beck,
Bucureti, 2011

104

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

solvens cu convingerea c i se datoreaz. Buna lui credin este


prezumat (bona fides praenumitur).
Accipientul de bun-credin este obligat s restituie numai n
limitele mbogirii sale, i anume:
- va restitui bunul, dar va pstra fructele, ca orice
posesor de bun-credin;
- dac a nstrinat lucrul, va restitui numai preul
primit nu i valoarea lui ;
- dac bunul a pierit fortuit, va fi eliberat de obligaia de restituire.
- Obligaiile accipiensului de rea credin.
Accipiensul este de rea-credin atunci cnd a primit plata de la
solvens, dei cunotea caracterul ei nedatorat.
Accipiensul de rea-credin este obligat:
- s restituie att lucrul primit, ct i fructele percepute;
- dac a nstrinat bunul, s restituie valoarea lui
din momentul introducerii aciunii n justiie, indiferent de preul primit;
- dac bunul a pierit fortuit, s restituie valoarea
acestuia din momentul cererii de restituire. Prin
excepie, va fi exonerat de obligaie dac va dovedi c bunul ar fi pierit i la solvens.
Precizri:
Dac plata nedatorat a constat ntr-o sum de bani sau
ntr-o cantitate de bunuri de gen, accipientul va trebui s restituie aceeai sum, sau bunuri de aceeai calitate i cantitate cu
cea primit.
Dac plata nedatorat a constat n a da un bun individual determinat, aciunea n restituire va avea caracterul unei
adevrate aciuni n revendicare. Aceast aciune se va putea
intenta i mpotriva terului dobnditor al lucrului cruia
accipiensul i l-a nstrinat. n acest caz, dobnditorul se va pu-

105

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

tea apra invocnd posesia de bun credin a bunului mobil


sau uzucapiunea, pentru bunul imobil.
b) Obligaiile solvensului
Solvensul este obligat s restituie att accipiensului de
bun-credin, ct i celui de rea-credin, cheltuielile fcute cu
conservarea lucrului i cele care au sporit valoarea bunului.
Prin urmare, solvensul va restitui cheltuielile necesare i utile,
nu ns i pe cele voluptuarii.
4. Aciunea n restituirea plii nedatorate
a) Titulari. n primul rnd, cel interesat n a cere restituirea este solvensul. De asemenea, aciunea n restituire poate
fi exercitat i de creditorii chirografari ai solvensului pe calea
aciunii oblice.
Dac plata a fost fcut altei persoane dect adevratului creditor (de exemplu, unui motenitor aparent), pentru debitor ea apare ca nedatorat, astfel nct el este ndreptit s
cear restituirea. Adevratul creditor nu va putea cere restituirea unei asemenea pli, dar va avea mpotriva accipiensului o
aciune izvornd din mbogirea fr just cauz.
b) Termen de prescripie. De regul, fiind o aciune
personal, aciunea de restituire este supus termenului general
de prescripie de 3 ani. Termenul ncepe s curg din momentul
n care solvens a cunoscut sau trebuia s cunoasc faptul plii
nedatorate i persoana obligat la restituire.
Prin excepie, n cazul n care obiectul plii nedatorate
a fost un bun individual determinat, aciunea n restituire are
caracterul aciunii n revendicare, prescriptibil n 30 de ani
(pentru bunul mobil) i imprescriptibil (pentru bunul imobil).

106

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

3. mbogirea fr just cauz


1. Noiune. Reglementare
De cele mai multe ori, patrimoniul unei persoane se mrete n detrimentul patrimoniului altei per-soane, pe baza unui
temei juridic. De exemplu, donatarul i mrete patrimoniul
concomitent cu micorarea patrimoniului donatorului, n temeiul contractului de donaie; uzucapantul dobndete proprietatea bunului imobil prin faptul juridic al uzucapiunii.
Cu toate acestea, exist i situaii n care are loc o mrire a patrimoniului unei persoane fr ca pentru aceasta s existe
un temei legitim. Spre exemplu, mbuntirile pe care le face
locatarul imobilului nchiriat, reinerea alocaiei de ctre un printe, copilul fiind ncredinat i aflndu-se n ntreinerea celuilalt printe.
n toate cazurile, ntre cel ce i-a mrit patrimoniul i
cel al crui patrimoniu s-a micorat se nate un raport juridic n
cadrul cruia cel mbogit devine debitor i are obligaia de a
napoia avantajul obinut.
mbogirea fr just cauz este faptul juridic prin
care patrimoniul unei persoane este mrit pe seama patrimoniului altei persoane, fr ca pentru aceasta s existe un
temei juridic. Din acest fapt juridic se nate obligaia celui ce
i mrete patrimoniul de a restitui, n limita mririi, ctre cel
ce i-a diminuat patrimoniul, i dreptul acestuia din urm de a
intenta o aciune n justiie prin care solicit restituirea (actio
de in rem verso).
mbogirea fr just cauz este reglementat, cu titlu
de noutate, n art. 1345-1348 din Codul civil actual. Codul civil
anterior nu a reglementat mbogirea fr just cauz, aceast
instituie reprezentnd o creaie a doctrinei i a jurisprudenei,
creaie reglementat expres odat cu intrarea n vigoare a Codului civil actual.

107

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

2. Condiiile mbogirii fr just cauz


Pentru ca mbogirea fr just cauz s dea natere
raportului juridic de obligaii i aciunea n restituire s fie admis, trebuie ndeplinite o serie de condiii materiale i juridice.
a) Condiii materiale
- s existe o mrire a patrimoniului unei persoane.
mbogirea poate consta n sporirea unor elemente ale
activului patrimonial prin dobndirea unui bun, a unei creane,
mbuntiri aduse unui lucru al proprietarului de ctre o alt
persoan, edificarea unei construcii sau executarea unei lucrri
pe terenul altei persoane.
Mrirea unui patrimoniu poate consta i n micorarea
unor elemente ale pasivului: micorarea datoriilor prin plat
sau remiterea de datorie; folosirea de un bun ce aparine altuia,
evitndu-se astfel o serie de cheltuieli obligatorii.
- s existe o micorare a patrimoniului unei persoane, ca o consecin a mririi patrimoniului altei persoane.
Micorarea se produce n patrimoniul titularului aciunii
n restituire i poate s constea n diminuarea sau n efectuarea
unor cheltuieli ce nu au fost restituite. De exemplu, un motenitor face mbuntiri la un bun succesoral care, la partaj, cade
n lotul altui motenitor.
- s existe o legtur ntre sporirea unui patrimoniu
i diminuarea celuilalt, n sensul c ambele s fie efectul unei
cauze unice.
Nu se cere o legtur de cauzalitate ntre mrirea unui
patrimoniu i diminuarea celuilalt, ci existena unei cauze unice, respectiv a unui fapt juridic sau a unui echivalent.37
37

ntr-o soluie contrar s-a decis c pentru a fi n prezena unei mbogiri


fr just cauz, trebuie s existe o corelaie necesar ntre mrirea patrimoniului unei persoane i micorarea patrimoniului altei persoane, n sensul c
mrirea unui patrimoniu trebuie s apar ca o consecin direct a micorrii
celuilalt. A se vedea Dec. nr. 102/1968 a T.S. n ndreptar op. cit. p. 135

108

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

b) Condiii juridice
- absena unei cauze legitime pentru mrirea unui patrimoniu n detrimentul altui patrimoniu.
Noiunea de cauz legitim are n vedere inexistena
unui temei care s justifice mrirea unui patrimoniu i micorarea celuilalt.38 Astfel, mbogirea fr just cauz nu-i gsete
aplicarea n urmtoarele ipoteze:
mrirea patrimoniului i diminuarea celuilalt au ca
temei un contract. De exemplu, chiriaul convine cu
proprietarul ca mbuntirile aduse imobilului nchiriat s-i rmn acestuia. Prin urmare, nu exist
mbogire fr just cauz atunci cnd foloasele
realizate de o parte sunt consecina unui act juridic
la care a consimit cealalt parte.39
mrirea patrimoniului i diminuarea celuilalt au ca
temei o dispoziie legal. De exemplu, dobndirea
proprietii unui bun prin uzucapiune sau prin pose(ntre dobndirea bunurilor sau evitarea unor cheltuieli de ctre o persoan
care se mbogete astfel, i pierderea unor bunuri sau valori de ctre o
alt persoan care srcete, n consecin, trebuie s existe o corelaie
necesar, n sensul c mbogirea primei persoane trebuie s apar ca o
urmare nemijlocit, ca o consecin direct a srcirii celei de a doua.).
38
Dec. civ. nr. 662/1998 a C.A. Iai n Jurisprudena C.A. Iai n materie
civil pe anul 1998, Ed. Lumina Lex, 2000, p. 44-45. (n spe, reclamantul,
locuind n imobilul proprietatea prtului mpreun cu mtua sa, care a
intrat n folosina bunului pe baza unei convenii ncheiat cu prtul, a
efectuat lucrri de mbuntire la imobil, lucrri care i-au sporit valoarea.
Sporul de valoare adus imobilului ca urmare a cheltuielilor fcute de reclamant a dus la mrirea patrimoniului prtului i pentru c nu exist o cauz
legitim n sensul inexistenei unui temei care s justifice aceast mrire,
sunt ndeplinite condiiile aciunii in rem verso.
39
Cu titlu exemplificativ a se vedea Dec. nr. 1712/1974 a T.S. n ndreptar
op. cit. 134 (Astfel, nu poate fi vorba de o aciune n restituire atunci cnd
ntre pri a intervenit o nelegere pe baza creia una dintre ele s-a stabilit
n gospodria celeilalte pentru a munci mpreun, iar n caz de mbolnvire
a uneia, cealalt s o ngrijeasc.).

109

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

sia de bun-credin sau debitorul eliberat de a-i


executa obligaia ca urmare a mplinirii terme-nului
de prescripie extinctiv;
hotrrea judectoreasc poate constitui un temei
pentru mrirea patrimoniului.
n concluzie, dac nu exist nici unul dintre aceste temeiuri (act juridic, text legal, hotrre judectoreasc) i s-a
creat un dezechilibru patrimonial, se recunoate celui care i-a
micorat patrimoniul un drept la aciune mpotriva celui care i
l-a mrit.
n schimb, dac mbogirea este justificat, adic rezult din executarea unei obligaii valabile, din neexercitarea de
ctre cel pgubit a unui drept contra celui mbogit sau dintrun act ndeplinit de cel pgubit n interesul su personal i exclusiv, pe riscul su, sau, dup caz, cu intenia de a gratifica.
- absena oricrui mijloc juridic pentru recuperarea
pierderii suferite.40
Aciunea de restituire ntemeiat pe mbogirea fr
just cauz are un caracter subsidiar n sensul c poate fi exercitat numai n msura n care nu exist nici o alt aciune n
justiie pentru valorificarea dreptului la aciune.
Astfel, aciunea n restituire nu poate fi admis dac:
titularul putea intenta o aciune n revendicare. De
exemplu, proprietarul unui bun individual determinat
poate cere restituirea lui de la cel care se gsete pe calea aciunii n revendicare i nu pe cea a aciunii de in
rem verso.
exist posibilitatea invocrii unei aciuni personale, izvorte din contract. Spre exemplu, actio de in rem verso nu
40

Dac reclamantul are la dispoziie o aciune bazat pe un contract pe alt


izvor de obligaii, nu se justific folosirea aciunii n restituire fundamentat
pe mbogirea fr just temei (Dec. nr. 1601/1979 a T.S., sec. civ., n ndreptar op. cit. p. 135.

110

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

poate fi intentat pentru determinarea prii s-i execute


anumite obligaii contractuale sau pentru an-gajarea rspunderii contractuale n caz de neexecutare a obligaiei.
3. Efectele mbogirii fr just cauz
a) Obligaia de restituire
mbogirea fr just cauz are ca principal efect naterea unui raport obligaional n virtutea cruia cel care i-a mrit patrimoniul este debitorul unei obligaii de restituire ctre
cel care i-a diminuat n mod corespunztor patrimoniul.
Obligaia de restituire are o dubl limit:
- cel care i-a mrit patrimoniul nu poate fi obligat s
restituie dect n msura creterii patrimoniului. De exemplu,
persoana care deine fr titlu un imobil, dac face cheltuieli
care sporesc valoarea bunului, proprietarul are obligaia de restituire n limita mbogirii.
Mrirea patrimoniului trebuie apreciat la momentul intentrii aciunii. n consecin:
dac bunul a pierit fortuit pn n momentul intentrii aciunii, obligaia de restituire nceteaz;
dac bunul a fcut obiectul unui contract de
vnzare-cumprare, va trebui restituit valoarea
lui din momentul introducerii aciunii.
- cel care i-a micorat patrimoniul nu poate pretinde
mai mult dect valoarea cu care i-a diminuat patrimoniul su.
n caz contrar, el nsui s-ar mbogi fr temei legal.
b) Termen de prescripie. Aciunea n restituire este
supus termenului general de prescripie de 3 ani. Termenul
ncepe s curg din momentul n care cel care i-a micorat patrimoniul a cunoscut sau trebuia s cunoasc att faptul mririi
altui patrimoniu, ct i persoana care a beneficiat de aceast
mrire.

111

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Capitolul II
FAPTUL JURIDIC ILICIT CA IZVOR DE OBLIGAII.
RSPUNDEREA JURIDIC DELICTUAL
Seciunea I
Consideraii generale privind rspunderea civil
1. Noiunea de rspundere juridic civil
1. Noiunea de rspundere civil. Ca form a rspunderii juridice, rspunderea civil const ntr-un raport de obligaii n temeiul cruia o persoan este ndatorat s repare prejudiciul cauzat altuia prin fapta sa ori n cazurile prevzute de
lege, prejudiciul pentru care este rspunztoare.
Rspunderea civil, se concretizeaz ntr-o obligaie de
despgubire, de reparare a unui prejudiciu cauzat fie printr-o
fapt ilicit, fie prin nerespectarea unei clauze contractuale.
2. Formele rspunderii juridice civile
n funcie de izvorul din care se nate obligaia de reparare a prejudiciului, rspunderea civil poate fi delictual sau
contractual.
1. Atunci cnd obligaia de reparare este urmarea cauzrii unui prejudiciu fr ca ntre autorul faptei i
persoana pgubit s preexiste un contract, rspunderea este delictual (extracontractual)41.
41

Rspunderea civil delictual este obligaia celui care a cauzat altuia un


prejudiciu printr-o fapt ilicit extracontractual care i este imputabil, de a
repara paguba astfel pricinuit, pe cnd rspunderea contractual este obligaia debitorului unei obligaii contractuale de a repara prejudiciul cauzat
creditorului prin neexecutarea lato sensu a acestei obligaii, adic a execut-

112

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

2. n msura n care obligaia de reparare este urmarea


nerespectrii unor clauze convenionale, rspunderea este contractual.
n raport de rspunderea contractual, rspunderea delictual alctuiete dreptul comun al rspunderii civile, astfel nct ori de cte ori nu suntem n prezena rspunderii
contractuale, se vor aplica regulile rspunderii delictuale.
n schimb, ambele forme de rspundere se angajeaz n
prezena acelorai condiii: prejudiciu cauzat altuia, fapt ilicit
contractual sau extracontractual, culpa sau vinovia autorului faptei, existena unui raport de cauzalitate ntre fapta ilicit
i prejudiciu.
Seciunea a II-a
Rspunderea civil delictual
1. Noiune. Natura juridic. Domeniu de aplicare
1. Noiune. Dup cum am artat, fapta ilicit cauzatoare
de prejudicii declaneaz o rspundere juridic al crei coninut
l constituie obligaia civil de reparare a prejudiciului astfel
cauzat. Fapta ilicit generatoare de rspundere poart denumirea de delict sau cvasidelict, motiv pentru care i rspunderea pentru prejudiciile cauzate prin fapte ilicite se numete
delictual.
Rspunderea civil delictual presupune un raport juridic n temeiul cruia se nate obligaia unei persoane de a
rii ei cu ntrziere, ori n mod necorespunztor, sau prin neexecu-tarea ei
n neles restrns, ntruct aceast violare a contractului i este imputabil
(M. Eliescu Rspunderea civil delictual, Ed. Academiei, Buc., 1972, p.
7). n ceea ce ne privete, rspunderea civil, fie contrac-tual, fie delictual, se concretizeaz ntr-un raport de obligaii, i nu ntr-o obligaie ca latur
pasiv a raportului juridic civil.

113

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

repara prejudiciul cauzat alteia printr-o fapt ilicit sau, dup


caz, prejudiciul pentru care este chemat prin lege s rspund.
2. Natura juridic. Rspunderea delictual este o sanciune civil cu caracter reparator, ce se aplic nu att n privina
persoanei care a svrit fapta ilicit cauzatoare de prejudiciu,
ct n considerarea patrimoniului su. Astfel, dac autorul prejudiciului a decedat nainte de a i se stabili ntin-derea rspunderii, obligaia despgubirii victimei, respectiv rspunderea
civil delictual se va transmite motenitorilor.
3. Domeniu de aplicare. Aa cum am vzut, rspunderea civil delictual se angajeaz n situaia n care unei
persoane i s-a cauzat un prejudiciu printr-o fapt ilicit
extracontractual. n acest context s-a pus ntrebarea: ce se nelege prin fapt ilicit extracontractual ?
- n primul rnd se are n vedere fapta prin care se
aduce atingere drepturilor i intereselor legitime ale
unei persoane.
- n al doilea rnd, fapta ilicit extracontractual presupune neexecutarea obligaiilor izvorte dintr-o
fapt licit (mbogirea fr just cauz, plata nedatorat i gestiunea de afaceri), dar i dintr-un act juridic unilateral.
- n al treilea rnd, rspunderea delictual angajeaz
i atunci cnd prejudiciul se cauzeaz de un lucru
sau animal aflat sub paza noastr, precum i n caz
de ruin a edificiului. n plus, ea poate interveni i
n situaia prejudicierii unei persoane prin neexecutarea unei obligaii asumate prin contract, dac neexecutarea constituie o fapt sancionat de legea
penal.
n consecin, ori de cte ori nu suntem n prezena unui
contract, se vor aplica regulile rspunderii delictuale.

114

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

2. Formele rspunderii civile delictuale


n sistemul Codului Civil sunt reglementate trei categorii de rspundere civil delictual: rspunderea pentru fapta
proprie, rspunderea pentru fapta altuia, rspunderea pentru
prejudiciul cauzat de lucruri, animale i prin ruina edificului.
1. Rspunderea direct pentru fapta proprie este
instituit de art. 1357 C. civ., care consacr principiul de drept
comun potrivit cruia o persoan este chemat s rspund
pentru prejudiciul cauzat prin fapta proprie.
2. Rspunderea pentru fapta altuia este o rspundere
complementar, indirect, care se adaug rspunderii pentru
fapta proprie i privete categorii de persoane aflate n relaii
speciale cu autorul faptei ilicite.
n acest sens, Codul civil prevede dou cazuri de rspundere pentru fapta altuia :
rspunderea minorului i a celui pus sub interdicie judectoreasc (art. 1372 Codul civil);
rspunderea comitenilor pentru prejudiciile
cauzate de prepuii lor (art. 1373 Codul civil);
3. Rspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri, animale i ruina edificiului constituie o categorie a rspunderii pentru prejudiciile produse altfel dect printr-o fapt a
omului :
- rspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri (art. 1376 Cod civil);
- rspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale (art. 1375 Cod civil);
- rspunderea proprietarului pentru prejudiciul
cauzat prin ruina edificiului (art. 1378 Cod civil).
n aceste situaii, neputndu-se dovedi c la originea
pagubei e fapta unei anumite persoane, victima s-ar gsi n
ipostaza de a nu putea deine repararea pagubei, astfel nct le115

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

gea civil a instituit rspunderea pentru lucruri, animale i ruina edificiului.


Cu toate acestea, nu ne gsim n prezena unei rspunderi indirecte, ci dimpotriv este vorba de o rspundere direct
a celui care are paza juridic a lucrului, animalului sau este
proprietarul edificiului cea cauzat paguba.
3. Delimitarea rspunderii civile delictuale de rspunderea contractual
Pornind de la elementele comune ale celor dou forme
de rspundere civil, literatura de specialitate a ridicat problema dac rspunderea delictual i cea contractual pot fi considerate ca formnd o singur instituie juridic sau pot fi privite
ca dou forme ale rspunderii juridice, esenial deose-bite una
fa de cealalt.
Controversele doctrinare au generat dou curente, fiecare propunnd cte o teorie, i anume teoria dualitii i teoria
unitii rspunderii civile.
1. Teoria dualitii rspunderii civile. Conturat n
vechiul drept francez, teoria consider c ntre rspunderea delictual i cea contractual exist deosebiri fundamentale, i
anume: originea rspunderii delictuale este legea, iar cea a rspunderii contractuale este acordul de voin al prilor; n cazul
rspunderii delictuale, reparaia este integral, n ceea ce privete rspunderea contractual, ntinderea daunelor-interese
difer n raport de clauzele stipulate; sfera capacitii delictuale
este mai larg dect a capacitii contractuale; clauzele de nerspundere sau de atenuare a rspunderii sunt valabile numai
n materie contractual.
De asemenea, n privina culpei, regulile sunt diferite.
n materie delictual, rspunderea se angajeaz indiferent de
forma culpei autorului, culp care trebuie dovedit. n opoziie,
rspunderea contractual are n vedere culpa de o anumit gravitate, culp care se prezum, nefiind necesar nici o dovad.
116

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

2. Teoria unitii rspunderii civile. Potrivit acestei


teorii, ntre cele dou forme de rspundere nu exist deosebiri
eseniale, ambele genernd aceeai obligaie de reparare a prejudiciului cauzat.
Att rspunderea delictual ct i cea contractual au ca
premis existena unei obligaii nclcate printr-o conduit svrit cu vinovie i cauzatoare a unui prejudiciu. Este lipsit
de relevan natura diferit a acestei obligaii, respectiv legal
n primul caz i contractual n cel de-al doilea.
Marea majoritate a doctrinei romne susine teoria unitii rspunderii civile, cu argumentul c instituia rspun-derii,
fiind ntemeiat pe elemente eseniale comune, este n mod cert
unitar, iar culpa contractual are aceeai natur cu cea delictual, constnd, ntotdeauna, n atitudinea psihic a autorului
fa de fapt i consecinele ei.
Credem, totui, c deosebirile dintre cele dou forme
sunt eseniale,. cu consecine practice importante, astfel nct
rspunderea civil i cea contractual apar ca dou instituii
distincte.
Rspunderea delictual constituie dreptul comun n
materie, iar rspunderea contractual are un caracter derogator, cu consecina c ori de cte ori nu suntem n prezena
rspunderii contractuale, se vor aplica normele ce guverneaz
rspunderea delictual.
ntre rspunderea contractual i cea delictual se impune precizarea diferenelor de regim juridic, aceste diferene
intervenind sub 3 aspecte: fapta generatoare de rspundere,
consecinele rspunderii i aplicarea rspunderii.
Regimurile juridice distincte ale celor dou forme de
rspundere ne permit s apreciem asupra comparaiei dintre
culpa delictual i neexecutarea contractual, dar i asupra admisibilitii sau inadmisibilitii cumulului celor dou forme de
rspundere.

117

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Specificul neexecutrii contractului n comparaie cu


culpa delictual const n aceea c o culp delictual se caracterizeaz prin nclcarea unei norme de conduit, n timp ce
neexecutarea obligaiei contractuale nu necesit o astfel de
constatare42. Obligaia contractual reprezint de fapt interesele
prilor contractante, astfel nct nu se are n vedere o regul de
conduit, o norm de comportament.
n ceea ce privete cumulul celor dou forme de rspundere, s-a apreciat c aceasta nu este admisibil avnd n vedere urmtoarele aspecte: rspunderea contractual i cea
delictual reprezint instituii distincte, prima form reglementnd repararea prejudiciilor nscute din neexecutarea obligaiilor contractuale, iar a dou form de rspundere stabilind
repararea celorlalte prejudicii ,altele dect cele rezultate din
rspunderea contractual.

42

I. Turcu, Noul Cod civil republicat. Comentarii i explicaii, ed. CH Beck,


Bucureti, 2011

118

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

Capitolul III
RSPUNDEREA JURIDIC DELICTUAL
PENTRU FAPTA PROPRIE
Seciunea I
Consideraii generale
1. Reglementare
Rspunderea civil delictual pentru fapta proprie este
reglementat de art. 1357 C. civ.
Potrivit art. 1357 alin. (1) din Codul civil: cel care cauzeaz altuia un prejudiciu printr-o fapt ilicit, svrit cu vinovie, este obligat s l repare .
De asemenea, art. 1357 alin. (2) prevede faptul c: autorul prejudiciului rspunde pentru cea mai uoar
culp.
n acelai timp, textele legale instituie principiul general
al rspunderii pentru prejudiciul cauzat prin fapt ilicit (art.
1349 c.civ.). Astfel, fiind echitabil ca fiecare persoan s rspund pentru propriile sale fapte, rspunderea delictual pentru fapta proprie a fost calificat drept principiu general,
dreptul comun n materia rspunderii delictuale.
n opoziie, rspunderea pentru fapta altuia are un caracter de excepie, limitndu-se la cazurile expres prevzute de
lege i numai n msura n care n persoana celui pentru care
se rspunde sunt ntrunite condiiile pentru fapta proprie.
2. Condiiile rspunderii
Rspunderea pentru fapta proprie i, n general, rspunderea delictual, presupune ntrunirea cumulativ a urmtoarelor condiii: prejudiciul, fapta ilicit, raportul de cauzalitate
119

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

ntre fapta ilicit i prejudiciu, culpa (vinovia) autorului faptei ilicite.


Precizm c, din moment ce rspunderea delictual
pentru fapta proprie constituie dreptul comun n materie, aceste
condiii trebuie ntrunite, total sau parial, i n celelalte forme
de rspundere, respectiv rspunderea pentru fapta altei persoane sau pentru prejudicii cauzate de lucruri i animale.
Seciunea a II-a
Condiiile rspunderii civile delictuale
pentru fapta proprie
1. Prejudiciul
1. Noiune. Categorii
n lipsa prejudiciului nu poate fi angajat rspunderea
delictual43. Ct timp o persoan nu a fost pgubit, nu are
dreptul de a pretinde nici o reparaie, fiind lipsit de interes
(pas d'intrt, pas d'action). Calificat drept constant a
rspunderii civile, el poate fi cauzat nu numai prin nclcarea
obligaiei generale de a nu vtma pe nimeni, ci i prin nerespectarea culpabil a unui angajament luat n cadrul unui contract44.
43

Dec. civ. nr. 1516/2000 a C. A. Iai, n Jurisprudena pe 2000 op. cit., p.


1156-117 (Atingerea adus dreptului ori interesului unei persoane, prin ea
nsi, nu ndreptete naterea dreptului la reparaie, dac printr-o asemenea
atingere nici un prejudiciu nu a fost pricinuit () Simpla prezentare a faptului
ilicit svrit de prt ocuparea suprafeei de 100 m.p. teren, pe care i-a
construit un butic i a urmrilor acestuia, neputina reclamantului de a se folosi de teren nu sunt suficiente pentru a dispune obligarea prtului la plata
despgubirilor, din moment ce reclamantul a dovedit n ce const lipsa de
folosin concret a suprafeei de 100 m.p. teren.
44
ntr-adevr, prejudiciul este o condiie att pentru angajarea rspunderii
delictuale ct i contractuale. La rspunderea delictual, el este consecina

120

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

n materie delictual, putem defini prejudiciul ca fiind


consecina duntoare, de natur patrimonial sau nepatrimonial, a nerespectrii drepturilor subiective i a intereselor legitime ale unei persoane, care, n conformitate cu
legea civil, determin obligaia de reparare din partea
persoanei responsabile.
Spre exemplu, constituie prejudiciu: vtmarea sntii
unei persoane avnd drept consecin pierderea capacitii de
munc; sustragerea, distrugerea sau deteriorarea unor bunuri;
decesul prestatorului legal al ntreinerii, n urma unui accident,
cu toate consecinele patrimoniale ce decurg pentru urmaii si.
Dup cum evaluarea bneasc direct a prejudiciului este
sau nu posibil, distingem ntre prejudiciu patrimonial (material)
i prejudiciu nepatrimonial (moral).
Prejudiciul patrimonial poate fi material sau corporal.
Prejudiciul nepatrimonial, numit i prejudiciu moral, exist, spre
exemplu, n cazul prejudiciului estetic45, n cazul atingerii aduse
onoarei sau demnitii, n cazul cazul suferinei provocate de durerile fizice ori al suferinei de ordin afectiv46.
2. Prejudiciul material
a) Noiune. Prejudiciul material rezult din atingerea
unui interes patrimonial, putnd fi evaluat n bani. Din acest
motiv, n literatura juridic poate fi ntlnit i sub denumirea de
prejudiciu pecuniar.
Prin urmare, prejudiciul material nu implic n mod necesar un contact material, fiind calificat drept material i prefaptei ilicite i culpabile a unei persoane, iar la rspunderea contractual el
rezult din neexecutarea total sau parial, ori din executarea defectuoas a
unui contract.
45
CSJ, secia penal, decizia nr. 3030/1995, n Buletinul Jurisprudenei 1995, p.
225;
46
CSJ, secia penal, decizia nr. 459/1993, n Buletinul Jurisprudenei 1993, p.
194;

121

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

judiciul constnd n pierderea n totalitate sau parial a unui


drept patrimonial, de pild dreptul la ntreinere.
b) Structur. Prejudiciul material cuprinde dou elemente: pierderea suferit i beneficiul nerealizat.
Pierderea suferit sau prejudiciul efectiv (damnum
emergens) const ntr-o diminuare a valorilor active ale patrimoniului. Paguba trebuie s fie fizic, constnd n pierderea
efectiv, distrugerea sau stricarea unui bun asupra cruia se
exercit un drept subiectiv, ori care se afla numai n detenia
celui pgubit.
Beneficiul nerealizat (lucrum cessans) const n lipsirea activului patrimonial de o sporire, cretere eventual ce ar fi
intervenit dac nu se svrea fapta ilicit. Prejudiciul patrimonial se poate nfia sub forma ctigului nerealizat n caz
de lipsire a victimei de folosina unui lucru, n situaia pierderii
totale sau pariale a veniturilor din munc.
3. Prejudiciul moral
a) Noiune. n opoziie cu prejudiciul material sau patrimonial, dauna poate fi i moral. Astfel, atingerea adus intereselor
personal-nepatrimoniale poate da natere unui
prejudiciu susceptibil de a face obiectul despgubirii.
Cu privire la coninutul noiunii de daune morale, reinem urmtoarele elemente :
- prejudiciul moral, denumit i prejudiciu nepatrimonial sau daun moral, const n atingerea adus
valorilor individului ce i definesc personalitatea i
anume: existena fizic, integritatea corporal i sntatea, sensibilitatea fizic i psihic, sentimen-tele
de afeciune, cinstea, demnitatea i onoarea, prestigiul profesional, latura personal-nepatrimo-nial a
dreptului de autor i inventator, numele i domiciliul, i alte drepturi personal-nepatrimoniale similare;
122

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

prejudiciul moral nu poate fi evaluat n bani, fiind


lipsit de coninut economic.
Valorificnd aceste trsturi, concluzionm c prejudiciul moral reprezint consecina duntoare, de natur nepatrimonial, a unei fapte ilicite i culpabile, prin care se aduce
o vtmare drepturilor personale, fr coninut econo-mic,
legate de personalitatea uman.
4. Reglementri privind repararea prejudiciului moral.
Problema reparrii bneti a prejudiciului moral se soluioneaz diferit, n funcie de schimbrile istorice care au survenit. Distingem astfel urmtoarele etape:
a) perioada cuprins ntre 1 decembrie 1865 (data intrrii n vigoare a Codului civil) i sfritul lunii decembrie
1952.
Sistemul de reparare a prejudiciului moral era unul mixt,
att prin mijloace nepatrimoniale spre exemplu, publicarea
hotrrii judectoreti de condamnare a autorului daunei , ct
i prin mijloace patrimoniale, respectiv despgubiri bneti,
aplicabile dup mprejurri, fie singure, fie mpreun cu unele
msuri nepatrimoniale: dolosiv, seducia dolosiv sau actele de
profanare.
b) perioada decembrie 1952 1970. n aceast etap,
practica judectoreasc nu a admis repararea pe cale bneasc a
prejudiciului moral. Prin Decizia de ndrumare a Tribunalului
Suprem nr. VII din 1952, s-a decis c nu se pot acorda despgubiri, reparaii materiale, pentru prejudicii de ordin moral,
singurul izvor de venit fiind munca.
c) dup anul 1970, dei practica a fost consecvent n
aplicarea Deciziei de ndrumare, s-au fcut propuneri cu privire
la acordarea despgubirilor bneti pentru unele prejudicii fr
caracter patrimonial, consecine ale unor vtmri aduse sntii sau integritii corporale a persoanei.
123

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Acest prejudiciu, aflat la limita dintre prejudiciul patrimonial i cel moral, a fost denumit prejudiciu de agre-ment,
constnd n pierderea posibilitilor de mbogire spiritual,
divertisment i destindere. Despgubirea acordat n acest caz
nu ar fi un pre al durerii pretium doloris , ci ar avea ca
scop alinarea prin reparaii bneti a condiiilor de via alterate ale victimei.
d) perioada dup decembrie 1989. Etapa revenirii la
practica reparrii prejudiciului moral.
Dup decembrie 1989, att doctrina ct i practica judi47
ciar au admis fr rezerve posibilitatea reparrii bneti a
daunelor morale. Orientarea i gsea fundamentul n dispoziiile art. 998-999 C. civ., care utiliza termenul de prejudiciu
fr a distinge ntre prejudiciul patrimonial i cel moral.
Jurisprudena C.E.D.O. n materia reparrii prejudiciului moral, a influenat i ea evoluia practicii judectoreti
romne dup anul 1990. Jurisprudena Curii a stabilit c o
satisfacie echitabil ar putea cuprinde trei componente, i
anume: reparaia prejudiciului material, o compensaie acordat
pentru prejudiciul moral i acoperirea tuturor cheltuielilor de
judecat, plus taxe aferente procedurilor48. Totui, n cazuri re47

Practica judiciar acord despgubiri bneti pentru prejudicii morale: n


caz de accidentare grav n munc a victimei care a rmas infirm fizic; n
cazul violrii i supunerii forate a victimei minore la perversiuni sexuale, n
urma crora urmeaz tratament neuropsihiatric; soul victimei unei infraciuni n urma creia acesta i-a pierdut viaa; pentru defimarea prin pres; n
caz de invaliditate permanent i de prejudiciu estetic ale victimei unui accident de circulaie; pentru victima unei agresiuni n care a fost njunghiat, ceea ce a necesitat intervenia chirurgical, cu suferine fizice i
psihice i totodat traume psihice. De asemenea, s-au acordat despgubiri
pentru arestarea i molestarea victimei sub nvinuirea c a comis infraciuni,
ca ulterior s fie scoas de sub urmrire penal, precum i n caz de condamnare pe nedrept.
48
n cazul Lukanov contra Bulgariei, instana european, constatnd c privarea de libertate a fostului om politic bulgar nu a fost necesar, a acordat
daune morale n sum de 40.000 F.F. ctre vduva i fiii lui Lukanov, obli-

124

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

lativ minore, Curtea a statuat c hotrrea de constatare judiciar a violrii unui drept al omului constituie, n sine, o compensaie suficient pentru prejudiciul moral al celui vtmat,
respectiva constatare avnd caracter reparatoriu49.
d) noua reglementare cuprins n Codul civil
Art. 1391 din Codul civil reglementeaz expres repararea prejudiciului nepatrimonial, dispoziiile legale fiind n sensul c n caz de vtmare a integritii corporale sau a
sntii, poate fi acordat i o despgubire pentru restrngerea
posibilitilor de via familial sau social. De asemenea,
Codul prevede n acelai articol faptul c instana judectoreasc va putea, de asemenea, s acorde despgubiri ascendenilor, descendenilor, frailor, surorilor i soului, pentru durerea
ncercat prin moartea victimei, precum i oricrei alte persoane care, la rndul ei, ar putea dovedi existena unui asemenea
prejudiciu.
Astfel, Codul reglementeaz nu numai posibilitatea reparrii prejudiciului moral fa de victima faptei ilicite, aceasta
dnd posibilitatea i motenitorilor victimei de a solicita instanei de judecat acordarea unui atare prejudiciu pentru pierderea
suferit. Acest prejudiciu al familiei victimei a fost apreciat ca
fiind un prejudiciu de afeciune sau un prejudiciu prin ricoeu50.
n ceea ce privete calitatea procesual activ a celui ce
va putea evalua prejudiciul i se va putea adresa instanei de
judecat pentru repararea acestuia, titularul exclusiv al dreptului la despgubire va fi victima prejudiciului, motenitorii

gnd statul bulgar s le plteasc (citat de G. Vintil, C. Furtun op. cit.,


p. 48).
49
Hotrrea din 16 septembrie 1992 n cazul Niemietz contra Germaniei,
citat de idem, p. 58.
50
Fl. A. Baias (coordonator), Noul Cod civil. Comentarii pe articole, ed. CH
Beck, Bucureti, 2012, p. 1471

125

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

acesteie putnd doar s continue aciunea introdus de victim,


n cazul n care existena acesteia nceteaz.
5. Condiiile necesare reparrii prejudiciului
Prejudiciul este susceptibil de reparare dac ndeplinete condiiile: s fie cert i s nu fi fost reparat nc, la care
literatura de specialitate a mai adugat cerina de a rezulta din
atingerea unui drept sau cel sau cel puin a unui interes legitim.
a) Prejudiciul s fie cert. Prejudiciul este cert atunci
cnd este sigur att n privina existenei, ct i n privina
ntinderii acestuia.
Sunt certe prejudiciile actuale i prejudiciile viitoare.
- Prejudiciul actual este deja produs la data la care se pretinde repararea lui.
- Prejudiciul viitor, dei nu s-a produs, este sigur
c se va produce n viitor, fiind susceptibil de
evaluare. Codul civil prevede n art. 1385 alin.
(2) faptul c se vor putea acorda despgubiri i
pentru un prejudiciu viitor dac producerea lui
este nendoielnic.
Spre exemplu: atunci cnd victima unei fapte ilicite a
rmas cu o incapacitate de munc permanent, se vor acorda
despgubiri nu numai pentru prejudiciul actual (efectuarea
cheltuielilor pentru ngrijirea sntii), dar i pentru prejudiciul viitor, constnd n diminuarea veniturilor (diminuarea salariului, pensionarea pentru invaliditate).
Prejudiciul eventual, a crui producere n viitor este
nesigur, nu este cert i nu poate justifica acordarea despgubirilor.
Este eventual prejudiciul invocat de printele victimei
care la data decesului nu ntrunea condiiile pentru primirea
pensiei de ntreinere. mprejurarea invocat de printe c n
viitor ar putea fi incapabil de a munci din cauza vrstei, cu
126

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

dreptul de a pretinde pensie de ntreinere, reprezint o simpl


eventualitate, ce nu justific acordarea despgubirilor, prejudiciul constnd n faptul c minorul va pierde un an de coal,
fiind astfel ntrziat cu un an ncadrarea n munc, sau prejudiciul ce s-ar produce copilului victimei, dup mplinirea vrstei de 18 ani, dac s-ar afla n continuarea studiilor.
b) Prejudiciul s nu fie reparat. n msura n care prejudiciul a fost reparat, rspunderea civil nceteaz, iar victima
nu mai poate pretinde obligarea la plata de despgubiri a fptuitorului, deoarece s-ar mbogi fr just cauz. Astfel, rspunderea nu poate fi angajat dac autorul faptei a restituit
bunul sustras, a nlocuit sau reparat bunul avariat, sau a pus la
dispoziia persoanei vtmate mijloacele bneti necesare restabilirii situaiei anterioare.
De regul, obligaia de a repara prejudiciul cauzat revine autorului faptei ilicite.
Exist ns i situaii n care o alt persoan dect autorul remite victimei sume de bani. n cele ce urmeaz, vom
examina trei ipoteze, n funcie de terul care pltete victimei
despgubirea.
1. Ipoteza n care victima beneficiaz de o pensie de
la asigurrile sociale de stat (pensie de invaliditate, pensie de
urma). n acest caz, victima nu poate cumula pensia cu despgubirile pltite de autorul prejudiciului. Ea poate pretinde doar
diferena de prejudiciu, dac pensia nu acoper integral dauna
suferit, respectiv diferena dintre retribuia avut anterior i
pensia stabilit. Astfel, paguba const n diminuarea sau pierderea ctigului realizat sau a ntreinerii ce i se presta. Aceast
concluzie se desprinde din dispoziiile art. 1393 alin. (1) Codul
civil.
2. Ipoteza n care victima primete despgubiri de la
o societate de asigurare. Se face distincie dup cum persoana
asigurat este victima sau autorul prejudiciului.

127

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

n cazul n care victima are calitatea de persoan asigurat, distingem dou situaii, dup cum este vorba de o asigurare de persoane ori de o asigurare de bunuri.
- asigurarea de persoane este o msur de prevedere
i de economisire, i nu are drept scop despgubirea
persoanei asigurate. La asigurarea de persoane, asigurtorul se oblig s plteasc, la realizarea riscului, suma asigurat, independent de producerea unui
prejudiciu n patrimoniul asiguratului sau de ntinderea lui. Prin urmare, victima primete de la societatea de asigurare suma asigurat, care se cumuleaz cu despgubirile datorate pentru repararea
pagubei de ctre cei rspunztori de producerea ei.
n acest sens sunt prevederile art. 2236 alin. (1) Codul civil.
- asigurarea de bunuri are un caracter indemnizator,
de despgubire. n consecin, victima nu are dreptul s cumuleze suma cu reparaia efectuat de autorul prejudiciului. Numai n situaia n care
cuantumul prejudiciului este mai mare dect indemnizaia de asigurare, persoana pgubit poate solicita diferena de la autorul pagubei. Societatea de
asigurri, prin aciunea de regres, va recupera de la
persoana vinovat suma pltit asiguratului. Aadar,
n cazul asigurrii de bunuri, indemnizaia de asigurare nu se va cumula cu despgubirile datorate de
autor vicitimei, deoarece asigurarea de bunuri este
conceput pentru acoperirea unui prejudiciu, deci
are caracter de indemnizaie.
n situaia n care autorul prejudiciului este cel asigurat, victima va primi despgubiri direct de la societatea de asigurare. Dac despgubirea nu acoper integral prejudiciul,
victima se poate ndrepta mpotriva autorului faptei pentru diferen. Dup ce a pltit despgubirea, societatea de asigurri nu
128

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

se poate subroga n drepturile victimei pentru a se regresa mpotriva autorului, deoarece acesta este pltitorul primelor de
asigurare.
3. Ipoteza n care victima primete despgubiri de
la un ter, ce nu avea obligaia legal de plat.
i n acest caz se face distincie n raport de intenia
persoanei care a fcut plata:
- dac plata sumei de bani s-a fcut cu intenia de
reparare a prejudiciului, ea are caracterul unei
despgubiri. Astfel, victima nu va mai putea solicita reparaia de la autorul faptei, dect pentru
o eventual diferen de prejudiciu care a rmas
neacoperit;
- dac plata s-a fcut cu intenia gratificrii, victima i pstreaz integral dreptul de a obine
despgubiri de la autorul faptei ilicite.
c) Prejudiciul trebuie s fie urmarea nclcrii unui
drept subiectiv sau al unui interes legitim.
Este nendoielnic c autorul va fi obligat la plata despgubirilor, dac prejudiciul este cauzat prin nclcarea unor
drepturi subiective; spre exemplu, dreptul de proprietate sau
alte drepturi reale; dreptul la ntreinere, dreptul la integritate
fizic, la onoare, la demnitate; dreptul de autor i inventator.
n schimb, mprejurarea dac rspunderea civil poate
sau nu s fie angajat n caz de nclcare a unor simple interese
ce nu corespund unui drept subiectiv, a constituit obiect de
controvers att n practic, ct i n doctrin51.
51

Punctul de plecare l-a constituit ipoteza n care o anumit persoan presta


ntreinere unei alte persoane fr a avea vreo obligaie legal. n realitate, el
era un susintor de fapt, ce nu ar fi putut fi obligat legal s acorde ntreinere. Persoanele astfel ntreinute nu aveau un drept la ntreinere legalmente
recunoscut, ci doar interese rezultate dintr-o situaie de fapt. S-a pus problema dac acestea vor avea dreptul de a pretinde despgubiri de la autorul
accidentului care a provocat decesul susintorului de fapt.
Practica judiciar a statuat c autorul prejudiciului va putea fi obligat la plata despgu-

129

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

n concluzie52, lezarea unui simplu interes rezultat


dintr-o situaie de fapt, d dreptul la repararea prejudiciului astfel cauzat dac sunt ndeplinite dou condiii :
- situaia de fapt a avut un caracter de stabilitate, o
permanen ndestultoare pentru a justifica presupunerea c ar fi continuat i n viitor. Dac persoana
n cauz primea doar ajutoare sporadice, cererea de
despgubire ca urmare a morii prestatorului nu
poate fi admis, deoarece este o situaie lipsit de
stabilitate i permanen;
- s fie vtmat un interes licit i moral. nclcarea
unui intere ilicit i imoral nu d dreptul la reparaie.
Astfel, concubinul nu poate obine despgubiri dac
birilor ori de cte ori prejudiciul constituie rezultatul nclcrii unui interes
ce nu alctuiete un drept subiectiv, dar este foarte apropiat n coninutul
su de acesta. Marea majoritate a doctrinei a adoptat soluia practicii judiciare. S-a argumentat c art. 998-999 C. civ. condiio-neaz dreptul la reparaiune de existena unui prejudiciu, fr a deosebi dup cum acesta ar
rezulta din atingerea adus unui drept sau a unui simplu interes. S-a adugat apoi c numai ntr-o concepie larg, cuprinznd i lezarea unui simplu
interes, poate fi deplin satisfcut principiul reparrii integrale a prejudiciului.
52
Astfel, n practic s-au acordat despgubiri pentru pierderea ntreinerii pe
care victima accidentului o presta n fapt, fr a avea o obligaie legal, copiilor soului su provenii dintr-o cstorie anterioar (Dec. nr. 39/1963 a
Trib. Suprem, col. pen., n J. N. nr.4/1964, p. 178). Acelai drept s-a recunoscut unui copil minor aflat n ntreinerea unei rude, fr a fi fost adoptat
de aceasta i fr s fi existat obligaia legal de ntreinere, n cazul n care
ruda a fost victima unui accident (Dec. nr. 593/1974 a T.M.B., n R.R.D.
nr. 10/1974, p. 74). De asemenea, au fost acordate despgubiri concubinei i
copilului acesteia, dac n fapt au fost ntreinui de ctre victim (Dec. nr.
495/1966 a Trib. Suprem, n C.D./1966, p. 432 i Dec. nr. 2722/1970,n
R.R.D. nr.3/1971, p. 130). Cu att mai mult s-au acordat despgubiri n favoarea unor minori, copii ai victimei ntreinui de acesta, dei n actele de
stare civil figura ca tat o alt persoan, soul mamei, care nu a promovat
aciunea n tgada paternitii (Dec. nr. 39/1988 a Trib.Suprem, n R.R.D.
nr.8/1989, p. 75).

130

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

concubinajul a aprut ca o legtur imoral, cum ar


fi adulterul sau incestul, sau dac reclamantul este
cunoscut a duce o via depravat.
6. Principiile reparrii prejudiciului
a) Principiul posibilitii reparrii prejudiciului pe cale
convenional
n ceea ce privete rspunderea civil delictual, recurgerea la calea procedurii judiciare nu este obligatorie pentru ca
prejudiciul s fie reparat, autorul i victima prejudiciului putnd s stabileasc pe cale de convenie att ntinderea despgubirilor, ct i modalitatea de plat a acestora.
b) Principiul reparrii integrale a prejudiciului
Potrivit art. 1385 alin. (1) Cod civil, prejudiciul se repar integral, dac prin lege nu se prevede altfel.
Astfel, n virtutea principiului enunat, vor fi supuse reparaiei att paguba efectiv, ctigul nerealizat de victim ca
urmare a faptei ilicite, dar i cheltuielile efectuate pentru evitarea sau limitarea prejudiciului(art. 1385 alin. (3) Codul civil).
Dac prin fapta ilicit a fost determinat i pierderea
ansei de a obine un avantaj sau de a evita o pagub, reparaia
va fi proporional cu probabilitatea obinerii avantajului sau,
dup caz, evitrii pagubei, innd cont de mprejurri i de situaia concret a victimei (art. 1385 alin. (4) din Codul civil).
Pentru ca prejudiciul cauzat prin pierderea unei anse s
fie reparabil, se cere ca acesta s fie un prejudiciu real i cert
prin crearea unui dezavantaj pentru victim sau ratarea unei
oportuniti cu semnificaii importante pentru viitorul acesteia.
Pe de alt parte, ansa de a obine un avantaj trebuie s fie serioas i efectiv prin raportare la mprejurrile n care fapta
ilicit a fost svrit i situaia special n care victima se gsete la data respectiv.
131

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

n virtutea acestui principiu, se vor repara att prejudiciul previzibil ct i prejudiciul imprevizibil.
La stabilirea cuantumului despgubirilor, nu vor fi avute n vedere nici starea material a victimei, nici starea material a autorului faptei ilicite, aa cum s-a apreciat n practica
instanelor judectoreti53.
Prejudiciul se va repara n integralitatea sa, indiferent
de forma de vinovia cu care fapta ilicit a fost svrit. Cu
toate acestea, dac exist i o vinovie concurent a victimei la
svrirea faptei ilicite, la stabilirea ntinderii despgubirilor se
va ine cont i de acest aspect.
c) Principiul reparrii n natur a prejudiciului
Potrivit acestui principiu reglementat n art. 1386 alin.
(1) din Codul civil, repararea n natur a prejudiciului patrimonial, prin restabilirea situaiei anterioare va avea prioritate fa
de repararea prin echivalent, n msura n care repararea n natur este posibil i prezint interes pentru cel prejudiciat.
n cazul n care repararea n natur nu mai este posibil
sau dac victima nu este interesat de aceasta, repararea se va
face prin plata unei despgubiri stabilite pe cale convenional,
iar n lips de nelegere, pe cale judiciar.
Este de precizat faptul c n materia studiat, respectiv
aceea a rspunderii civile delictual, de cele mai multe ori exist doar posibilitatea reparrii prin echivalent a prejudiciului
cauzat prin fapta ilicit.
d) Principiul rspunderii solidare
Acest principiu este reglementat de art. 1382-1383 din
Codul civil. Potrivit dispoziiilor legale, aceia care rspund
pentru a fapt ilicit cauzatoare de prejudicii sunt inui solidar
fa de victima prejudiciului.
53

Tribunalul Suprem, decizia nr. 1053/1963 i decizia nr. 412/1964, n Repertoriu 1952-1969, p.409 i 410

132

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

Sarcina reparaiei se va mpri proporional cu participarea la svrirea faptei ilicite sau cu intenia sau gravitatea
culpei fiecruia, n cazul n care participarea celor chemai s
rspund solidar nu poate fi stabilit.
Dac sarcina reparaiei nu va putea fi stabilit n funcie
de criteriile amintite mai sus, atunci fiecare dintre cei inui solidar vor contribui n mod egal la repararea prejudiciului.
7. Repararea prin echivalent a prejudiciului
Repararea prin echivalent a prejudiciului se face prin
urmtoarele modaliti:
- fie prin acordarea unei sume globale;
- fie prin stabilirea unor prestaii periodice succesive,
cu caracter viager sau temporar.
Instana va putea alege una dintre modalitile artate
mai sus, avnd n vedere mprejurrile concrete ale speei deduse judecii.
Art. 1386 alin. (2) din Codul civil stabilete c despgubirea se va acorda sub form de preastaii periodice n ipoteza n care prejudiciul are caracter de continuitate.
Hotrrea prin care s-au acordat despgubiri sub forma
unei sume globale are autoritate de lucru judecat cu privire la
ntinderea despgubirilor numai n privina prejudiciului care
era actual la data pronunrii hotrrii, nu i n ceea ce privete
prejudiciul viitor54. n acest sens, art. 1386 alin. (4) prevede n
mod expres faptul c n cazul prejudiciului viitor, despgubirea, indiferent de forma n care s-a acordat, va putea fi sporit,
redus sau suprimat, dac, dup stabilirea ei, prejudiciul s-a
mrit, s-a micorat ori a ncetat.

54

G. Boroi, L. Stnciulescu, Instituii de drept civil, ed. Hamangiu, Bucureti,


2012, p. 243-244.

133

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

2. Fapta ilicit
1. Noiune. Categorii
Fapta ilicit reprezint aciunea sau inaciunea care
are drept rezultat nclcarea drepturilor subiective sau intereselor legitime ale persoanei.
Faptele ilicite pot fi comisive sau omisive.
Faptele comisive presupun svrirea unor fapte interzise de lege (spre exemplu: sustragerea unor bunuri aparinnd
altei persoane, comiterea unui accident care a avut drept urmare deteriorarea unor bunuri sau vtmarea sntii sau integritii corporale a unei persoane).
Faptele omisive presupun nendeplinirea unei activiti
sau neluarea unei msuri impuse de lege (neacordarea de ctre
personalul medical a asistenei medicale unui bolnav, neluarea
msurilor de protecie a muncii, nerespectarea de ctre un conductor autor a obligaiei de a semnaliza staionarea n timpul
nopii a autovehiculului pe partea carosabil a drumului).
2. Cauzele care nltur caracterul ilicit al faptei
n anumite situaii, dei fapta produce un prejudiciu,
rspunderea autorului nu poate fi angajat ca efect al interveniei unor cauze ce nltur caracterul ilicit al faptei: legitima
aprare, starea de necesitate, ndeplinirea unei activiti impuse ori permise de lege sau ordinul superiorului, divulgarea secretului comercial impus de anumite mprejurri, exercitarea
normal a unui drept subiectiv, consimmntul victime.
a) Legitima aprare
Noiune. Reglementare. Potrivit art. 44 alin. 2 C. pen,
este n stare de legitim aprare acela care svrete fapta
pentru a nltura un atac material direct, imediat i injust, ndreptat mpotriva sa, a altuia sau mpotriva unui interes obtesc i care pune n pericol grav persoana sau drepturile celui
atacat ori interesul obtesc.
134

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

Legitima aprare este de asemenea reglementat i n


Codul civil n art. 1360. Cu toate c legitima aprare nu este
definit n legislaia civil, totui se prevede c acela care se
afl n stare de legitim aprare nu datoreaz despgubire dac
a cauzat agresorului un prejudiciu.
Condiii. Pentru ca fapta s fie considerat c a fost svrit n legitim aprare, trebuie ndeplinite urmtoarele condiii :
a) atacul la care se reacioneaz trebuie s fie:
- material, adic fizic, real (nu poate fi considerat material atacul verbal, scris sau nchipuit ori teama de
un eventual atac);
- direct, s amenine nemijlocit obiectul asupra cruia
este ndreptat (nu este un atac direct dac ntre agresor i victim se afl interpus un obstacol material);
- imediat, respectiv pericolul pe care l produce s se
fi ivit deja (pericol actual) ori s fie pe punctul de a
se produce (pericol iminent);
- s fie injust, atacatorul s nu aib un temei legal care s-i justifice atacul (aprarea mpotriva unei fapte
legale nu este legitim);
b) fapta s se produc ntre momentul n care atacul a
devenit iminent i pn la momentul epuizrii. Dup acest
moment fapta nu mai e svrit n legitim aprare;
c) atacul s fie ndreptat mpotriva unei persoane, a
drepturilor acesteia ori mpotriva unui interes obtesc (public);
d) atacul s pun n pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul obtesc;
e) aprarea s fie proporional cu gravitatea pericolului i cu mprejurrile n care s-a produs atacul.
Alin. (2) al art. 1360 prevede n mod expres faptul c
cel care sveete o infraciune prin depirea limitelor legitimei aprri va putea fi obligat la plata de despgubiri adecvate
i echitabile ctre victim.
135

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Efecte. Legitima aprare produce aceleai efecte att n


materie penal ct i n materie civil, respectiv nltur caracterul penal al faptei i exclude rspunderea civil. Cu toate
acestea, n cazul n care limitele legitimei aprri sunt depite,
autorul va putea fi obligat la plata unei indemnizaii.
b) Starea de necesitate
Noiune. Reglementare. Potrivit art. 45 (2) C. pen.,
exist stare de necesitate cnd fapta a fost svrit pentru a
salva de la un pericol iminent, i care nu putea fi nlturat altfel, viaa, integritatea corporal sau sntatea sa, a altuia,
sau un bun important al su ori al altuia sau un interes obtesc.
Ca i n cazul legitimei aprri, starea de necesitate nu
este definit de Codul civil, ns n art. 1361 se prevede o nou
perspectiv a strii de necesitate, diferit de cea din dreptul penal, respectiv c fapta care a fost svrit n stare de necesitate
nu nltur, n toate cazurile, angajarea rspunderii civile prin
plata unor despgubiri.
Astfel, n noua reglementare a rspunderii delictuale
pentru fapta proprie, este reglementat situaia special n care
starea de necesitate nltur angajarea rspunderii pentru un
delict civil, dar poate nagaja rspunderea pentru svrirea unui
fapt juridic licit55.
Aceast soluie indicat de Cod este dat de art. 1361
care prevede c cel care, aflat n stare de necesitate, a distrus
sau a deteriorat bunurile altuia pentru a se apra pe sine ori
bunurile proprii de un prejudiciu sau pericol iminent este obligat s repare prejudiciul cauzat, potrivit regulilor aplicabile
mbogirii fr just cauz.
Cu alte cuvinte, fptuitorul nu se va face vinovat de svrirea unei fapte ilicite n condiiile strii de necesitate, ns,
55

Fl. A. Baias(coordonator), Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ed. CH


Beck, Bucureti, 2012, op. cit. p. 1422-1423.

136

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

va rspunde pentru faptul juridic licit al mbogirii fr just


cauz.
n acelai sens este i art. 1362 din Codul civil care reglementeaz obligaia terului de reparare a prejudiciului n cazul n care fapta pgubitoare a fost svrit n interesul unei
tere persoane. ntr-o atare situaie, cel care a suferit un prejudiciu se va putea ndrepta mpotriva terului, dar tot pentru mbogire fr just cauz, iar nu pe trm delictual.
Condiii. Fapta va fi svrit n stare de necesitate dac:
- s-a urmrit salvarea unor valori sociale de la un pericol: viaa, integritatea corporal, sntatea sau un
bun important al fptaului ori al altuia, sau un interes obtesc;
- pericolul s fie generat de o ntmplare, un eveniment accidental (cutremur, inundaie), s fie iminent
(gata s se produc ori n curs de a se produce) i
grav;
- pericolul s nu poat fi nlturat altfel dect prin svrirea faptei.
Efecte. Fapta svrit n stare de necesitate nltur
att rspunderea penal, ct i rspunderea civil delictual,
existnd ns posibilitatea s rspund n temeiul faptului juridic licit al mbogirii fr just cauz.
c) ndeplinirea unei activiti impuse de lege ori a ordinului superiorului
Noiune. Fapta svrit n condiiile permise de lege
sau n ndeplinirea unui ordin de serviciu nu are caracter ilegal
i nu va angaja rspunderea autorului. Aceasta se justific prin
aceea c vtmarea bunurilor sau atingerea adus unor drepturi
personal nepatrimoniale sunt svrite cu scopul fie de a prentmpina pericole mai grave ce ar amenina aceste bunuri sau
persoane, fie pentru a duce la ndeplinire sarcini revenind unei
persoane. n acelai timp, permisiunea unei activiti acordat
137

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

de lege i ordinul superiorului nu pot fi nelese ca fiind n


contradicie cu normele rspunderii civile.
De exemplu, este licit fapta pompierilor care, pentru
stingerea incendiului, poate distruge i alte bunuri; sacrificarea
animalelor bolnave n caz de epizotii.
Art. 1364 Cod civil stabilete faptul c aceast cauz nu
l va exonera pe autor de rspundere n cazul n care acesta i
putea da seama de caracterul ilicit al faptei svrite n mprejurrile date.
Efecte. Fapta svrit n aceste circumstane, dei productoare de prejudicii, nu va avea un caracter ilicit i nu va
angaja rspunderea civil, cu excepia prevzut de art. 1364
Codul civil, respectiv cazul n care autorul realizeaz faptul c
fapta svrit este ilicit.
d) Exercitarea normal a unui drept subiectiv
De regul, paguba produs n exerciiul normal al dreptului nu atrage rspunderea titularului, deoarece fapta nu poate
fi considerat drept ilicit. Astfel, cel ce se folosete de un
drept al su, nu poate fi socotit c prejudiciaz pe cineva qui
suo iure utitur neminem laedit.
Prin natura sa, dreptul subiectiv asigur titularului su o
sfer de aciune, n limitele creia nu poate fi considerat rspunztor. Astfel, nu se va angaja rspunderea, dac dreptul este
exercitat potrivit scopului economic i social recunoscut de lege, deci n limitele exerciiului normal al dreptului.
n msura n care dreptul este deturnat de la scopul pentru care a fost recunoscut, fiind exercitat cu rea-credin sau
prin depirea limitelor juridice, exerciiul devine abuziv. Prin
abuzul de drept se intr n sfera ilicitului, n condiiile art. 1353
Cod civil, teza final.
Dac prin aceast conduit abuziv se cauzeaz altuia
un prejudiciu, autorul ei este obligat s o repare, potrivit regulilor ce guverneaz rspunderea civil delictual.
138

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

e) Consimmntul victimei. Clauza de nerspundere


Noiune. n msura n care, anterior producerii faptei,
victima prejudiciului i-a dat acordul ca autorul s acioneze
ntr-un anumit mod, dei exista posibilitatea cauzrii unei pagube, caracterul ilicit al faptei, i n consecin rspunderea este
nlturat. Un asemenea acord, n realitate, constituie o clauz
de nerspundere juridic.
Clauza de nerspundere juridic este o veritabil convenie, ncheiat anterior ntre autorul faptei i cel prejudiciat, prin care autorul este scutit de obligaia reparrii unui
eventual prejudiciu ce s-ar produce n urma svririi faptei56.
Condiii. Consimmntul victimei, pentru a fi exonerator de rspundere trebuie s ndeplineasc condiiile :
- s fie dat anterior svririi faptei. Nu are caracterul
unei clauze de nerspundere acordul dat de victim,
dup producerea pagubei, prin care renun la despgubirea datorat autorului faptei;
- victima i d consimmntul nu la producerea prejudiciului, ci la svrirea unei fapte, care are potenialul producerii unei pagube, asumndu-i riscul
prejudiciului.
Aceast cauz de nerspundere nu va produce efecte n
cazul n care autorul acioneaz cu intenie sau culp grav (art.
56

S-a admis clauza de nerspundere numai n legtur cu drepturile patrimoniale, nu i cu atingerile aduse persoanei. n mod cu totul excepional s-a
recunoscut valabilitatea acestei clauze n situaia n care s-ar aduce vtmri
corporale temporare, lipsite de gravitate, sau n cazul n care clauza ar fi
ndreptit prin scopul su (n sporturile violente, juctorii i asum riscul
unei eventual accidentri; pacientul i asum riscul unei operaii chirurgicale). n cazul sporturilor violente, sub condiia ca regulile acelui sport s fi
fost respectate, juctorii accept riscurile i nltur astfel rspunderea. n
acelai sens, al asumrii riscului de ctre judector sub condiia ca organizatorul s fi luat msurile de protecie obligatorii, a se vedea Dec. nr. 121/1981
a Trib. Suprem, sec. civ., n R.R.D. nr. 9/1981, p. 63.

139

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

1355 alin. (1) din Codul civil), cauza opernd doar cnd autorul
acioneaz din neglijen sau cu impruden (art. 1355 alin. (2)
Cod civil). Rspunderea pentru prejudiciile cauzate integritii
fizice sau psihice ori sntii nu va putea fi nlturat ori diminuat prin clauza de nerspundere, ci doar n condiiile legii,
conform alin. (3) al art. 1355.
Dac victima accept riscul producerii unui prejudiciu,
nu nseamn c aceasta renun la dreptul de a obine plata unor
despgubiri (art. 1355 alin.(4).
Efecte. Clauz de nerspundere este valabil dac fapta
cauzatoare de prejudiciu a fost svrit cu impruden sau din
neglijen de ctre autor. n schimb, clauza este nul, angajnd
rspunderea delictual dac fapta prejudiciabil a fost cauzat
cu intenie sau cu o culp grav.
3. Raportul de cauzalitate dintre fapta ilicit i
prejudiciu
1. Precizri prealabile
Pentru angajarea rspunderii civile delictuale este necesar ca victima s dovedeasc intenia unui raport de cauzalitate
ntre fapta ilicit i prejudiciu, respectiv s probeze c prejudiciul cauzat este consecina faptei ilicite57.
Raportul de cauzalitate prezint importan din cel puin 2 considerente:
- n primul rnd, n lipsa lui, nu exist rspundere civil,
- n al doilea rnd, el este i criteriul n funcie de care
se determin ntinderea reparaiei datorate victimei.
57

Pentru a fi angajat rspunderea civil delictual, nu este suficient s existe o fapt ilicit i un prejudiciu suferit de o alt persoan, ci este necesar i
condiia ca ntre fapt i prejudiciu s fie un raport de cauzlitate, n sensul c acea fapt a provocat prejudiciul, aa cum impun dispoziiile art. 998
i 999 C. civ. (Dec. nr. 57/10 ian. 2001 a C.A. Iai, n Jurisprudena pe
2001, p. 98-99.

140

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

Dreptul la reparaie privete numai daunele consecin direct a faptei ilicite, cu excluderea daunelor indirecte (de exemplu, datoriile victimei care a
decedat). Cu alte cuvinte, despgubirea nu poate fi
datorat dect pentru daunele directe, care sunt
nendoilenic consecina faptei ilicite.
2. Stabilirea raportului de cauzalitate
De cele mai multe ori, raportul de cauzalitate este uor
de stabilit, legtura dintre fapta ilicit i prejudiciu fiind evident. De ex., lovirea cu un obiect ascuit n zona vital are
drept consecin decesul victimei.
Stabilirea raportului de cauzalitate este mai dificil
atunci cnd la producerea daunei au concurat mai multe aciuni
sau inaciuni, unele cu rol de cauze, altele cu rol de condiie
(complex de mprejurri). n aceste situaii este greu de selectat
fapte care a produs prejudiciul.
Spre exemplu, exist concurs de mprejurri cnd proprietarul ncredineaz conducerea autovehiculului unei persoane, cunoscnd c aceasta nu are permis de conducere, iar
aceasta produce un accident, cauznd moartea unei persoane,
sau cnd unei persoane i se aplic lovituri care prin natura lor
nu sunt cauzatoare de moarte, dar, suferind de o maladie cronic a inimii, face un atac de cord i decedeaz. De asemenea,
constituie aplicabilitate de mprejurri i atunci cnd se ascunde un lucru furat ce a fost dat n pstrare de autorul furtului
unei alte persoane, sau fapta paznicului care a uitat deschis
ua magaziei din care o alt persoan a furat materiale.
n aceste situaii, cnd producerea prejudiciului a fost
precedat de mai multe fapte, se ncearc stabilirea ct mai
exact a rolului i contribuiei fiecrei aciuni sau inaciuni la
producerea efectului. Prin urmare:
raportul de cauzalitate are un caracter obiectiv. Nu intereseaz dac autorul a acionat cu intenie sau din culp,
141

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

respectiv scopul i motivaiile de ordin psihic care au


declanat faptul ilicit;
n stabilirea raportului de cauzalitate se vor avea n vedere
formele conduitei ilicite, respectiv fapta ilicit ca aciune,
dar i ca omisiune de a ndeplini anumite obligaii stabilite
de lege, avnd ca urmare producerea unui prejudiciu;
acest raport dintre fapt i prejudiciu este unul mediat,
n sensul c prin fapta ilicit s-a creat o situaie care a
permis unor factori umani sau naturali s acioneze i s
produc ei, n mod direct, prejudiciul.
Spre exemplu, neacordarea asistenei medicale unei persoane rnite ntr-un accident de circulaie, provocnd decesul
pacientului, nenchiderea de ctre casier a seifului, a permis
infractorilor s sustrag banii; spargerea unei conducte de ap
i nfiltrarea de ap n subsol pot constitui cauza nemijlocit a
drmrii unui imobil deja afectat de cutremurele anterioare.
3. Cauze care nltur raportul de cauzalitate
Autorul unei fapte ilicite nu va fi inut rspunztor dac
dovedete existena unei cauze strine neimputabile lui, precum
fora major sau cazul fortuit58, fapta unei tere persoane sau
nsi fapta victimei.
a) Fora major
Noiune. Fora major este o mprejurare extern, absolut imprevizibil i absolut insurmontabil.
58

O problem cu care s-a confruntat doctrina a fost definirea celor dou


noiuni, elaborndu-se n final o teorie eclectic. Potrivit acestei teorii, fora
major este un fenomen natural sau social exterior, extraordinar, de nebiruit
i exclude n ntregime angajarea rspunderii, n msura n care a fost cauza
exclusiv a prejudiciului. n opoziie, cazul fortuit este un fenomen intern,
care i are originea i se produce n sfera de activitate a persoanei chemate
s rspund. Totodat au fost calificate drept caz fortuit i unele fenomene
externe, naturale, dar fr caracter extraordinar, absolut imprevizibil i invincibil (grindina, bruma, ploi toreniale).

142

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

Condiii. Pentru ca o mprejurare s fie calificat un


caz de for major este necesar s ndeplineasc trei condiii :
- s fie extern. Fora major este o mprejurare extern i invincibil fr legtur cu lucrul care a
produs paguba sau cu nsuirile acestuia. De exemplu: spargerea unui cauciuc; ruperea unei piese, ca
urmare a unui deficit de fabricaie;
- s fie imprevizibil. Imprevizibilitatea vizeaz att
mprejurarea ce constituie for major, ct i rezultatele sale.
Imprevizibilitatea este absolut, n sensul c se apreciaz in abstracto, n raport de prudena i diligena unei persoane
ce depune toat grija de care este capabil n activitatea sa. Astfel, o mprejurare numai relativ imprevizibil (imprevizibilitate
subiectiv), fiind determinat exclusiv de puterea personal de
cunoaterea celui chemat s rspund, nu constituie for major;
- s fie invincibil (insurmontabil), adic s nu existe posibilitatea de a prentmpina producerea evenimentului lui de a evita efectele pgubitoare.
Invincibilitatea trebuie s fie absolut, adic pentru orice persoan. Dac invincibilitatea este doar relativ, adic numai pentru cel chemat s rspund, mprejurarea nu constituie
for major i nu-l exonereaz de rspundere
Evenimentele de for major pot fi:
- fenomene naturale extraordinare, strine de activitatea i voina omului (cutremure, inundaii),
- evenimente sociale extraordinare, provocate de
oameni (rzboiul, revoluiile).
Astfel, alunecrile de teren frecvente, ploile toreniale
din timpul verii, ngheul din timpul iernii nu sunt evenimente
imprevizibile i nu constituie cazuri de for major. De asemenea, inundaia sau cutremurul nceteaz a fi un eveniment de
for major n zonele geografice unde aceste calamiti au un
143

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

caracter normal. Cu alte cuvinte, dac un eveniment are un caracter normal, producndu-se cu o anumit regularitate, nu
constituie for major.
Efecte. Fora major are ca efect nlturarea raportului
de cauzalitate, ea fiind fenomenul care a determinat producerea prejudiciului. Prin urmare, consecina fireasc este nlturarea rspunderii persoanei care, n caz contrar, ar fi putut fi
obligat la reparare.
b) Cazul fortuit
Noiune. Cazul fortuit reprezint o mprejurare intern
sau extern, relativ imprevizibil i relativ insurmontabil.
Condiii. Pentru a fi calificat drept caz fortuit mprejurarea trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:
- s fie intern, avndu-i originea n cmpul de activitate al celui chemat s rspund, sau extern, dar
care nu are un caracter extraordinar i poate fi prevzut i evitat cu diligena i prudena unui om
capabil;
- imprevizibilitatea s fie relativ. Cu alte cuvinte,
imposibilitatea de prevedere trebuie s fie subiectiv, fiind determinat exclusiv de puterea personal
de cunoatere a celui chemat s rspund;
- inevitabilitatea s fie relativ, n sensul c evenimentul putea fi nlturat de ctre o persoan diligent, ns cel chemat s rspund nu a depus
strduine n acest scop.
Avnd n vedere cele mai sus prezentate, prin caz fortuit se neleg dou categorii de mprejurri :
- mprejurri interne, care au cauza n cmpul de activitate al celui chemat s rspund, fiind intrinseci lucrurilor i
animalelor acestuia: vicii ascunse ale lucrurilor, defecte de fabricaie;

144

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

- mprejurri externe, neimputabile persoanei chemate


s rspund i care nu au un caracter extraordinar: explozia
unui cauciuc, ruperea unei piese, alunecri frecvente de teren,
ploi toreniale n timpul verii, ngheul n timpul iernii, cutremure produse n mod obinuit n anumite zone geografice.
Efecte. Cazul fortuit exclude culpa, i pe cale de consecin i rspunderea civil delictual, n cazurile n care se ntemeiaz pe ideea de culp.
Prin excepie, cazul fortuit nu exclude rspunderea n
urmtoarele situaii: n prejudiciile cauzate de animale i lucruri n general; pentru prejudiciile cauzate de accidente nucleare, precum i n cele cauzate de aeronave n zbor terilor de
la sol.
c) Fapta unei tere persoane
Noiunea de ter. n materie delictual, terul reprezint orice persoan cu excepia prtului, a victimei i a celor
pentru care prtul este chemat s rspund: copii minori,
elevi, prepui, autori ai viciului ascuns al lucrului, ai viciului de
construcie, sau ai lipsei de ntreinere a edificiului ruinat59.
Precizm c terul nu trebuie s fie identificat, astfel
nct rspunderea civil este nlturat i atunci cnd terul, autor al faptei, este necunoscut.
n schimb, fapta terului nu trebuie provocat de prt,
n caz contrar acesta din urm se afl n culp i va rspunde.
Efecte. Posibilitatea de exonerare de rspundere a faptei unui ter difer dup cum culpa prtului este sau nu prezumat de lege :
n ipoteza n care legea nu prezum culpa prtului,
iar reclamantul face dovada faptei ilicite, a prejudiciului i a
raportului de cauzalitate, se va angaja rspunderea prtului.
59

n materie contractual, prin ter se nelege orice persoan care nu a participat nici direct, nici prin reprezentant la ncheierea contractului, deci o
persoan strin de contract.

145

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Singura posibilitate de exonerare este ca acesta s dovedeasc


c, alturi de fapta sa, la cauzarea prejudiciului a contribuit i
fapta unui ter n calitate de coautor. n acest caz, fapta terului
nu exclude angajarea rspunderii prtului. Prtul i terul vor
rspunde solidar conform regulilor stabilite de Codul civil n
materia solidaritii. Dac prtul a pltit ntreaga datorie, va
avea aciune n regres mpotriva terului pentru partea sa de
contribuie la producerea prejudiciului.
n situaia n care legea prezum culpa (rspunderea)
prtului, pentru a fi exonerat de rspundere, prtul trebuie s
probeze c prejudiciul se datoreaz, n tot sau n parte, faptei
terului.
- dac fapta terului ndeplinete condiiile forei majore (este absolut imprevizibil i insurmontabil),
nu se va angaja rspunderea prtului.
- dac fapta terului nu ntrunete condiiile forei majore, prtul este n culp, deoarece nu a prevzut-o
i nu a evitat-o, fiind solidar rspunztor cu terul.
d) Fapta victimei
i n acest caz distingem dup cum legea prezum sau
nu culpa sau rspunderea prtului. Astfel:
- n ipoteza n care legea nu prezum culpa prtului, dac victima face dovada condiiilor rspunderii
n persoana prtului, acesta nu mai poate fi exonerat. Cu toate acestea, rspunderea lui se va diminua
dac probeaz c la producerea prejudiciului a contribuit i fapta culpabil a victimei, urmnd ca reparaia datorat s fie redus proporional cu vinovia
victimei. Astfel, suportarea pagubei se divide ntre
prt i victim60.
60

Dec. nr. 937/1993 a C.S.J., sect. pen., n Dreptul nr. 4/1994, p. 89. n acelai sens, n cazul n care culpa debitorului inut la repararea pagubei
printr-o fapt cauzatoare de prejudicii este comun cu cea a creditorului,

146

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

cnd legea prezum culpa prtului, pentru a se


exonera de rspundere prtul trebuie s nlture
prezumia legal, dovedind c prejudiciul a fost cauzat numai de fapta victimei.
Pentru ca rspunderea prtului s fie exclus n ntregime, fapta victimei trebuie s ndeplineasc trsturile forei
majore (absolut imprevizibil i invincibil). Dac fapta victimei nu ndeplinete caracterele forei majore, rspunderea se
mparte dup regulile culpei comune, despgubirea datorat
de prt fiind stabilit numai n funcie de partea sa de contribuie la producerea prejudicului.
Astfel, distingem ntre dou situaii:
- dac fapta culpabil a victimei este cauza exclusiv
a prejudiciului, autorul va fi exonerat de rspundere.
- cnd fapta victimei a concurat la producerea pagubei, fr a fi cauza ei exclusiv, va avea loc o mprire a rspunderii, respectiv o reducere proporional
a rspunderii autorului pn la concurena culpei
victimei.
4. Vinovia (culpa)
1. Noiune. Reglementare. Terminologie
Dispoziiile Codului civil reglementeaz ca forme de
vinovie intenia i culpa.

fiecare urmeaz s rspund n raport cu ntinderea culpei (Dec. nr. 95/2000


a C. A. Craiova, sect. civ., n B. J. pe 2002, Ed. lumina Lex, Buc., 2003, p.
136-137). Pronunndu-se astfel, instana a reinut c reclamantul a lsat un
viel nesupravegheat pe strad, fiind lovit de autoturismul condus de prt.
De asemenea, dac prtul a recunoscut la interogatoriu c e vinovat de
producerea accidentului i a declarat c suport n totalitate paguba, el nu
putea fi obligat la plat dect n raport cu ntinderea culpei sale (Dec. Trib.
Suprem nr. 1953/1980, sect. civ., n Culegere de decizii pe 1980, op. cit., p.
86-88).

147

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Intenia poate fi direct sau indirect, iar culpa poate


mbrca forma imprudenei sau forma neglijenei.
Codul civil face vorbire n dispoziiile sale i de culpa grav.
n literatura juridic, ca element subiectiv al rspunderii
civile delictuale, vinovia reprezint atitudinea psihic a autorului fa de fapta ilicit i rezultatele ei.
2. Elementele vinoviei
Vinovia (culpa) implic un element intelectiv, i apoi
unul volitiv.
Elementul intelectiv const n reprezentarea, prefigurarea faptei, a mijloacelor de realizare i a urmrilor, consecinelor acesteia.
n primul rnd, factorul intelectiv presupune un anumit
nivel de cunoatere a semnificaiei sociale a faptelor i a rezultatelor acestora. Acest nivel de cunoatere se apreciaz n funcie de gradul de dezvoltare a cunoaterii umane, n general,
respectiv gradul de dezvoltare a tiinei la un moment dat, dar
i de puterea de cunoatere, n concret, a persoanei care acioneaz, respectiv dac avea posibilitatea i trebuia i putea s
cunoasc semnificaia social a faptelor sale i urmrile acestora. Astfel, o persoan nu poate fi rspunztoare dac la data
svririi faptei ilicite nu a prevzut sau nu a putut i nu a trebuit s prevad urmrile faptei i caracterul pgubitor.
n al doilea rnd, autorul prejudiciului trebuie s fie n
msur de a-i da seama c faptele sale sunt contrare normelor
de convieuire social. Fr contiina caracterului antisocial i
contrar moralei a faptei, nu poate fi vorba de culp sau greeal.
Factorul volitiv presupune un proces psihic de deliberare i luare a unei decizii cu privire la conduita pe care o va
avea persoana. De asemenea este necesar i libertatea de deliberare i de decizie a autorului faptei, lipsa libertii avnd
drept consecin fireasc lipsa vinoviei.

148

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

n concluzie, pentru a ne afla n faa rspunderii, contiina i voina, n nelesul artat, trebuie s existe n orice greeal, oricare ar fi gradul sau forma n care se nfieaz
elementul subiectiv al rspunderii civile delictuale.
3. Criterii pentru stabilirea vinoviei
La stabilirea vinoviei, n special atunci cnd aceasta
mbrac forma imprudenei sau neglijenei, se va ine seama de
urmtoarele orientri stabilite n doctrin:
- criteriul subiectiv, conform cruia se cerceteaz capacitatea concret a autorului faptei
ilicite de a nelege semnificaia conduitei
sale i de a evalua consecinele acesteia;
- criteriul obiectiv, n conformitate cu care, se
ia ca model comportamentul unei persoane
abstracte. Acest din urm criteriu reprezint
un criteriu dinamic i variabil.
Codul civil stabilete n art. 1358 faptul c n aprecierea vinoviei se va ine seama de mprejurrile n care s-a
produs prejudiciul, strine de persoana autorului faptei, precum i, dac este cazul, de faptul c prejudiciul a fost cauzat
de un profesionist n exploatarea unei ntreprinderi.
5. Capacitatea delictual
1. Noiune. Caractere
Noiune. Pentru ca o persoan s rspund n caz de
prejudiciu cauzat altuia prin fapta sa trebuie s aib contiina
faptelor sale, adic discernmnt. Cu alte cuvinte, autorul trebuie s aib capacitate delictual. Lipsa discernmntului atrage lipsa vinoviei (culpei) i, n consecin, exonerarea de
rspundere.
Caractere. Capacitatea delictual (discernmntul) nu
se confund cu capacitatea de exerciiu, pentru urmtoarele
considerente:
149

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

capacitatea delictual are n vedere rspunderea


pentru fapte ilicite cauzatoare de prejudicii, n
schimb capacitatea de exerciiu privete posibilitatea persoanei de a ncheia acte juridice.
discernmntul reprezint aptitudinea persoanei de
a fi contient, respectiv de a avea reprezentarea
faptelor i a urmrilor acestora, n timp ce capacitatea de exerciiu const n aptitudinea persoanei de ai exercita drepturile i asuma obligaiile prin ncheierea de acte juridice.
dac discernmntul este o stare de fapt i se apreciaz n concret, de la caz la caz, capacitatea de
exerciiu este o stare de drept, reglementat de lege.

2. Aplicaii
n analiza capacitii delictuale distingem ntre urmtoarele situaii: situaia minorilor care nu au mplinit vrsta de
14 ani i a persoanelor care sunt puse sub interdicie, situaia
minorilor care au mplinit vrsta de 14 ani i situaia persoanelor care sunt lipsite de discernmnt la data svririi faptei.
a) Situaia minorilor sub 14 ani i a interziilor judectoreti.
Aceste dou categorii de persoane nu vor rspunde de
prejudiciul cauzat, cu excepia cazului n care se dovedete discernmntul acestora la data svririi faptei.
Din reglementarea art. 1366 alin. (1) din Codul civil se
instituie o prezumie a lipsei de discernmnt a minorului sub
14 ani i a persoanei pus sub interdicie judectoreasc. Prezumia instituit de Cod este una relativ, astfel nct ea poate
fi rsturnat prin orice mijloc de prob, dovedindu-se n acest
mod existena discernmntului la data svririi faptei i implicit angajarea rspunderii civile delictuale.

150

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

b) Situaia minorilor care au mplinit vrsta de 14


ani.
Potrivit art. 1366 alin. (2) din Codul civil, minorii care
au mplinit vrsta de 14 ani sunt prezumai c au discernmnt,
astfel nct rspund delictual. ns, dac se dovedete faptul c,
la data svririi faptei, acetia erau lipsii de discernmnt,
rspunderea civil delictual nu se va angaja.
Astfel, n ceea ce i privete pe minorii care au mplinit
vrsta de 14 ani, Codul instituie o prezumie relativ de existen a discernmntului, prezumie ce poate fi rsturnat, putnd s se fac dovada contrar i ca urmare a acesteia minorul
s nu rspund pe trm delictual.
c) Situaia persoanelor lipsite de discernmnt la data svririi faptei.
Art. 1367 din Codul civil stabilete situaia rspunderii
altor persoane lipsite de discernmnt, n sensul c (1) cel care a cauzat un prejudiciu nu este rspunztor dac n momentul n care a svrit fapta pgubitoare era ntr-o stare, chiar
vremelnic, de tulburare a minii, care l-a pus n neputin de
a-i da seama de urmrile faptei sale. (2) Cu toate acestea, cel
care a cauzat prejudiciul este rspunztor, dac starea vremelnic de tulburare a minii a fost provocat de el nsui, prin
beia produs de alcool, de stupefiante sau de alte substane.
Astfel, cel lipsit vremelnic de discernmnt nu va rspunde delictual dac starea i-a fost provocat accidental, independent de voina sa. n condiiile n care autorul faptei i-a
provocat starea prin consum excesiv de alcool (beie), de substane stupefiante sau alte substane interzise, acestuia i se va
angaja rspunderea civil delictual.
Acest text de lege a fost transpus din legislaia penal i
i s-a conferit aceeai valoare juridic, n sensul c i n legislaia penal beia accidental nltur caracterul penal al faptei, n

151

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

timp ce beia voluntar reprezint circumstan agravant legal n temeiul art. 75 din Codul penal61.
6. Consideraii privind rspunderea civil delictual a persoanei juridice pentru fapta proprie
Art. 219 alin. (1) din Codul civil stabilete c faptele
licite i ilicite svrite de organele persoanei juridice oblig
nsi persoana juridic, ns numai dac ele au legtur cu
atribuiile sau cu scopul funciilor ncredinate.
Pentru angajarea rspunderii persoanei juridice trebuie
s se in cont de anumite aspecte, respectiv:
Determinarea noiunii de organe ale persoanei juridice.
Aceast noiune se poate stabili prin referire la actul constitutic
al persoanei juridice respective i la coninutul actelor normative care reglementeaz anumite categorii de persoane juridice.
Svrirea faptei ilicite trebuie s fie fcut, potrivit
dispoziiilor Codului civil, n legtur cu atribuiile sau cu
scopul funciilor ncredinate. Astfel, pentru angajarea rspunderii, este necesar ca fapta ilicit s fie svrit pentru realizarea scopurilor proprii persoanei juridice n cauz.
La stabilirea vinoviei persoanei juridice, se va analiza
de fapt vinovia persoanei fizice care a acionat pentru persoana juridic deoarece voina persoanei juridice se concretizeaz
prin organele sale de conducere, organe care sunt alctuite din
persoane fizice. n cazul unei fapte ilicite, victima va trebui s
probeze existena vinoviei persoanei fizice din componena
persoanei juridice.
Rspunderea persoanei juridice se va angaja dac sunt
dovedite i celelalte elemente ale rspunderii pentru fapta proprie, respectiv prejudiciul, fapta ilicit, precum i raportul de
cauzalitate dintre prejudiciu i fapta ilicit.
61

Beia voluntar reprezint circumstan atenuant legal dac aceasta a fost


anume provocat n vederea comiterii faptei

152

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

n ceea ce privete efectele angajrii rspunderii persoanei juridice, n cazul n care rspunderea se angajeaz, victima va avea urmtoarele posibiliti:
- s pretind despgubiri de la persoana juridic n
temeiul rspunderii civile delictuale pentru fapta
proprie (art. 1357 Cod civil);
- s pretind despgubiri de la persoana fizic din organul de conducere al persoanei juridice (art. 219
alin. (2) raportat la art. 1357 Cod civil);
- s pretind despgubiri de la persoana juridic n
solidar cu persoana fizic din organul de conducere
al persoanei juridice.
n cazul n care persoana juridic pltete despgubirile
pentru prejudiciul cauzat, aceasta se va putea ndrepta cu aciune n regres mpotriva persoanei fizice/persoanelor fizice din
compenena organelor de conducere.
Potrivit dispoziiilor Codului civil, faptele ilicite ale organelor persoanei juridice atrag i rspunderea personal i solidar a celor care le-au svrit, att fa de persoana juridic,
ct i fa de teri.

153

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Capitolul IV
RSPUNDEREA PENTRU FAPTA
ALTEI PERSOANE
Seciunea I
Consideraii generale
Dac regula n materia rspunderii civile delictuale o
constituie rspunderea pentru fapta proprie, rspunderea pentru
fapta altei persoane are caracter de excepie i este posibil
numai n msura n care este expres prevzut de lege.
Astfel Codul civil instituie urmtoarele cazuri de rspundere pentru fapta altuia, deci o rspundere indirect:
- rspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus
sub interdicie (art. 1372 Cod civil);
- rspunderea comitenilor pentru prepui (art. 1373
Cod civil);
- rspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale
(art. 1375 Cod civil);
- rspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri
(art. 1376-1377 Cod civil);
- rspunderea pentru ruina edificiului (art. 1378 Cod
civil).
n cele ce urmeaz, vom analiza condiiile speciale n care
se angajeaz rspunderea civil pentru fapta altuia, existena elementelor constitutive ale rspunderii pentru fapta proprie fiind
valabile i n cazul rspunderii civile indirecte.
Astfel, dac nu sunt ndeplinite condiiile generale referitoare la prejudiciu, fapta ilicit i legtura de cauzalitate dintre
acestea, nu se va trece la analiza condiiilor speciale cerute pentru
angajarea rspunderii pentru fapta altuia.

154

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

Pentru a nelege evoluia formei de rspundere civil analizate, se impune s tratm att reglementarea Codului civil de la
1864, ct i noile reglementri n materie.
Codul civil anterior reglementa rspunderea prinilor
pentru fapta copiilor lor minori i rspunderea institutorilor i a
artizanilor pentru fapta elevilor sau ucenicilor.
Seciunea a II-a
Rspunderea potrivit Codul civil de la 1864
A. Rspunderea prinilor pentru fapta copiilor minori
1. Consideraii generale
1. Reglementare
Ca form a rspunderii civile delictuale indirecte pentru
fapta altuia, rspunderea prinilor era instituit de art. 1000
alin. 2 Cod civil anterior, preciznd: Tatl i mama, dup
moartea brbatului, sunt responsabili de prejudiciul cauzat de
copiii lor minori ce locuiesc cu dnii.
n completare, art. 1000 alin. 5 C. civ., ale crui dispoziii aveau caracter exonerator, dispunea c: tatl i mama
[] sunt aprai de responsabilitatea artat mai sus, dac
probeaz c n-au putut mpiedica faptul prejudiciabil.
Cele dou texte legale au fcut necesare cteva precizri la momentul la care Codul civil de la 1864 era nc n vigoare:
art. 1000 alin. 2 C. civ. se ntemeia pe inegalitatea dintre
brbat i femeie, astfel nct rspunderea revenea tatlui, n
calitate de titular al puterii printeti. Mama rspundea
numai dup decesul tatlui, caz n care puterea printeasc
trecea asupra ei. Inegalitatea n drepturi dintre brbat i femeie a fost nlturat de Constituia din 13 aprilie 1948.
Consacrndu-se principiul egalitii sexelor, textul men155

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

ionat a fost implicit modificat, n sensul c rspunderea


pentru prejudiciile copiilor minori revine deopotriv ambilor prini.
rspunderea prinilor era solidar, textul art. 1000 alin. 2
C. civ. trebuind interpretat n sensul c ambii prini, att
tatl ct i mama, purtau rspunderea pentru faptele ilicite
ale copiilor lor minori.
rspunderea prinilor reprezenta o rspundere pentru fapta
altuia, respectiv pentru fapta copiilor minori. Prin urmare,
se putea angaja rspunderea prinilor numai n condiiile n
care minorul a svrit o fapt ilicit cauzatoare de prejudicii.
fiind o rspundere pentru fapta altuia, rspunderea prinilor pentru fapta copiilor minori reprezenta o rspundere
special, derogatorie de la dreptul comun.

2. Domeniul de aplicare
Fa de formularea fostului art. 1000 alin. 2 C. civ., se
putea constata c rspunderea revenea prinilor. n acest context era necesar s se stabileasc ce se nelegea prin prini,
respectiv persoanele care rspundeau de fapta ilicit a copiilor
minori.
Potrivit textul de lege anterior, rspundeau pentru fapta
copiilor minori:
prinii fireti, indiferent dac filiaia copilului era
din cstorie sau din afara ei.
n ceea ce privete printele din afara cstoriei, numai
printele fa de care s-a stabilit filiaia rspundea pe trm delictual pentru copilul su minor. Dac filiaia s-a stabilit fa de
ambii prini, rspunderea va reveni aceluia cruia i s-a ncredinat minorul.
prinii adoptivi, fr a deosebi ntre adopia cu
efecte depline62 i adopia cu efecte restrnse,
62

Trebuie precizat c, dei marea majoritate a doctrinei i fundamenta ide-

156

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

deoarece n ambele ipoteze drepturile i ndatoririle


printeti treceau asupra prinilor adoptivi.
Astfel, potrivit art. 51 alin. 1 din Legea nr. 273/2004
privind regimul juridic al adopiei, adoptatorul are fa de copilul adoptat drepturile i ndatoririle printelui firesc fa de
copilul su. Prevederea legal excludea orice cumul de rspundere ntre adoptator i prinii fireti ai copilului minor.
Prelund drepturile i ndatoririle printeti, adoptatorului i revenea i rspunderea integral pentru faptele ilicite cauzatoare de prejudiciu svrite de minor dup ncuviinarea
adopiei, chiar dac la originea faptelor s-ar fi aflat lipsuri n
educaia i creterea acestuia, imputabile prinilor fireti.
Rspunderea pentru prejudiciile cauzate de copiii minori nu putea fi extins i la alte categorii de persoane dect
prinii, respectiv: instituii de ocrotire, tutori, curatori sau
rudele minorului. Textul art. 1000 alin. 2 C. civ. reprezenta o
norm juridic de strict interpretare, prevznd expres c rsea pe dispoziiile art. 76 alin. 1 C. fam. stabilind c drepturile i ndatoririle printeti trec asupra adoptatorului, aceste dispoziii sunt n prezent
abrogate. n materie de adopie, Codul familiei a adoptat sistemul dualist,
reglementnd dou feluri de adopie: cu efecte restrnse (art. 75-78) i cu
efecte depline (art. 79). n cazul adopiei cu efecte restrnse, adop-tatul
i descendenii lui devin rud numai cu adoptatorul, nu i cu ru-dele
acestuia. n schimb, adoptatorul pstreaz legturile de rudenie cu prinii
fireti i rudele acestora (cu familia fireasc). n acest caz, dei s-ar prea c
ar aciona concomitent rspunderea prinilor fireti i a celor care au adoptat, n realitate rspunderea nu aparine dect adoptatorilor. n cazul adopiei
cu efecte depline, adoptatul i descendenii si devin rude cu adoptatorul i
cu rudele acestuia, ncetnd raporturile de rudenie cu prinii fireti i rudele
acestora. Prin OUG nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adopiei s-a
consacrat sistemul unitar n materia adopiei, respectiv al adopiei cu efectele depline ale unei filiaii fireti. Dei ulterior ordonana a fost abrogat,
sistemul unitar s-a pstrat, noua Lege nr. 273/2004 privind regimul juridic
al adopiei stabilind n art. 50 alin. 2 i 3: prin adopie se stabilesc filiaia
ntre adoptat i cel ce adopt. n momentul stabilirii filiaiei prin adopie,
rudenia fireasc dintre adoptat i descendenii si pe de o parte i prinii si
fireti i rudele acestora pe de alt parte, nceteaz.

157

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

punderea revenea numai prinilor, neputnd fi aplicat in extenso, prin analogie, i altor persoane, chiar dac acestea ar fi fost
nvestite cu drepturi i ndatoriri printeti. Rspunderea acestor persoane putea fi angajat n condiiile care erau prevzute
de art. 998-999 Cod civil anterior.
ntr-o opinie contrar63, ori de cte ori manifestarea
ocrotirii printeti revenea unei tere persoane creia i se ncredinase copilul, textul art. 1000 alin. 2 C. civ. se aplica mpotriva acesteia.
2. Temeiul juridic al rspunderii
1. Prezumiile de culp. Literatura de specialitate a
preciat n mod unanim la epoca respectiv c fundamentul rspunderii prinilor pentru prejudiciile cauzate de copiii lor minori l constituia o prezumie de culp instituit de lege n
sarcina prinilor. Astfel, ori de cte ori un minor svrea o
fapt prejudiciabil, legea prezuma relativ c aceasta se datoreaz culpei sau greelii prinilor, constnd n nendeplinirea
sau ndeplinirea necorespunztoare a obligaiilor printeti. Cu
alte cuvinte, n fundamentarea rspunderii prinilor se pornea
de la o relaie cauzal ntre modul de ndeplinire a ndatoririlor
printeti i fapta ilicit a minorilor.
n realitate ns, dup ce victima fcea dovada prejudiciului suferit, a faptei ilicite a minorului i a legturii de cauzalitate ntre fapt i prejudiciu, se declana o tripl prezumie
n privina prinilor, i anume :
- prezumia c n exercitarea ndatoririlor ce le reveneau fa de copilul minor au existat abateri;

63

D. C. Florescu op. cit., p. 328-329. Dei izolat, o astfel de interpretare


a textului a fost reinut i n unele soluii de spe (Dec. pen. nr. 268/1975 a
Trib. jud. Dolj, n RRD nr. 3/1976, cu not critic de V. Ptulea. Astfel, s-a
considerat c art. 1000 alin. 2 C. civ. ar fi aplicabil i persoanei creia i s-a
ncredinat copilul spre cretere i educare.

158

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

prezumia de cauzalitate ntre nendeplinirea ndatoririlor ce le reveneau i comiterea de ctre minor a


faptei ilicite;
- prezumia culpei (vinei) prinilor n ndeplinirea
necorespunztoare a obligaiilor ce le aveau i care
a determinat svrirea faptei ilicite de ctre minor.
2. Coninutul prezumiilor. Problema care a dat natere
unor divergene doctrinare a constituit-o sfera obligaiilor pentru care prinii sunt prezumai a fi n culp.
ntr-o prim opinie64, rspunderea prinilor se ntemeia
pe nerespectarea sau ndeplinirea necorespunztoare a obligaiei de supraveghere a copiilor minori.
ntr-o alt orientare, la baza rspunderii prinilor se
regsea nu numai nerespectarea obligaiei de supraveghere, ci
i carene n ndeplinirea obligaiei de educare a copilului minor. Aceasta a fost i soluia adoptat de practica judiciar n
materie de rspundere civil delictual a prinilor pentru fapta
ilicit svrit de copiii lor minori. Astfel s-a statuat c rspunderea prinilor trebuie s fie ntemeiat nu numai pe nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a obligaiei de
supraveghere, dar totodat i a obligaiei de a asigura educarea
copilului minor65.
64

O. Calmuschi Aspecte ale rspunderii prinilor pentru fapta copilului


minor desprinse din practica judiciar, n S.C.J. nr. 4/1978, p. 348. Practica
judiciar a mprtit aceast interpretare (Dec. de ndrumare nr. 6/1943 a
Plenului Trib. Suprem, n C.D. 1973, p. 37, se reine c fapta ilicit ar putea fi mpiedicat dac prinii exercit cum se cuvine o supraveghere permanent i dac totui s-a exercitat o supraveghere corespunztoare
prinii nu vor rspunde; Dec. pen. nr. 413/1972 a Trib. Bacu n R.R.D.
nr. 9/1973, p. 135. Se consider c prinii nu rspund civil pentru prejudiciile cauzate de un copil minor care a comis o infraciune dup ce a fugit
dintr-un centru de reeducare, deci ntr-un moment n care nu se afla sub
supravegherea lor).
65
Dec. Trib. Supr. nr. 4/1997 n ndreptar interdisciplinar - op. cit., p.
145. n acelai sens Dec. nr. 1777/1976 a Trib. Supr., sec. pen., n C.
Sttescu, C. Brsan op. cit., p. 211. (n contextul n care copilul minor,

159

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Potrivit celei de a treia concepii66 statuate n doctrin,


rspunderea prinilor trebuiea fundamentat att pe nendeplinirea ori ndeplinirea necorespunztoare a ndatoririi de supraveghere, ct i a obligaiei de cretere. Opinia era mai
exigent dect cele precedente, deoarece obligaia de a crete
copilul reprezenta o obligaie mai larg dect cea de educare.
Astfel, conform art. 101 alin. 2 C. fam.67 prinii sunt obligai s creasc copilul, ngrijind de sntatea i dezvoltarea
lui fizic, de educarea, nvtura i pregtirea profesional a
acestuia, potrivit cu nsuirile lui.
3. Caracterul prezumiilor. Cele trei prezumii legale
aveau un caracter relativ, putnd fi nlturate prin proba contrarie, a mprejurrii c prinii nu au putut mpiedica faptul prejudiciabil, dei i-au ndeplinit obligaia de supraveghere, ori
dubla obligaie de supraveghere i educaie sau supraveghere i
cretere.
n acest context, adepii opiniei potrivit creia rspunderea prinilor se ntemeia pe o culp n supraveghere, au
criticat concepiile de fundamentare pe o dubl obligaie, cu
argumentul c prin extinderea ndatoririlor prinilor la supraveghere i educaie sau supraveghere i cretere a copilului

care, reuind s fug dintr-un centru de reeducare unde era internat, a comis
cteva infraciuni cauzatoare de prejudicii, s-a angajat rspunderea prinilor n baza unei prezumii de culp constnd ntr-o lips nu numai de supraveghere, ci i de educaie.) La fel, s-a statuat c fapta ilicit a copilului minor demonstreaz n mod categoric ineficiena educaiei date,
educaie ce a rmas deficitar i datorit activitii necorespunz-toare n
acest sens a celor doi prini (Dec. nr. 4/1977 a Trib. Suprem n C.D./1977,
p. 310-313).
66
L.Pop op. cit., p. 241; C. Sttescu, C. Brsan op. cit., p. 212-213; E.
S. Romano op. cit., p. 161. Practica a reinut doar n mod izolat fundamentarea rspunderii prinilor pe obligaia de cretere a copiilor minori Dec. nr.
2154/1983 a Trib. Suprem, sec. pen., n R.R.D. nr. 7/1984, p. 65.
67
Abrogat prin Legea 71/2011 privind punerea n aplicare a noului Cod civil
romn

160

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

s-a creat o dificultate real n posibilitatea administrrii probei


contrarii cerute pentru rsturnarea prezumiilor legale.
n realitate, critica a fost un argument n sprijinul adoptrii unor concepii de rspundere sporit a prinilor, deoarece
cu ct printele i va angaja o rspundere sporit, cu att diligena pe care o va depune n ndeplinirea ndatoririlor va fi mai
mare.
3. Condiiile rspunderii
1. Condiii generale
Pentru angajarea rspunderii prinilor i repararea
prejudiciului cauzat de copilul lor minor, victima trebuia s
dovedeasc:
- existena prejudiciului,
- a faptei ilicite a minorului
- a raportului de cauzalitate ntre fapta minorului
i prejudiciul suferit.
Nu era cerut ns condiia vinoviei minorului, n sensul de a fi acionat cu discernmnt68. n schimb, dac victima
urmrea ca mpreun cu prinii s rspund i minorul pentru
fapta proprie, condiia vinoviei acestuia era necesar i trebuia dovedit.
De ndat ce victima prejudiciului fcea dovada condiiilor menionate, n persoana prinilor operau cele trei prezumii legale:
- prezumia de existen a faptei ilicite a acestora
constnd n nendeplinirea sau n ndeplinirea
necorespunztoare a ndatoririlor ce le reveneau
de supraveghere i educare sau de supraveghere
i cretere a copilului;
68

Angajarea rspunderii minorului nu este condiionat i de vinovia minorului (Dec. civ. nr. 1265/2001, Jurisprudena C.A. Iai, op. cit., p. 99100; n acelai sens, Dec. nr. 13243/2000 a C. A. Craiova, n B.J. pe 2002,
op. cit., p. 143-144.

161

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

prezumia de existen a raportului de cauzalitate dintre nendeplinirea obligaiilor de ctre prini i comiterea de ctre minor a faptei ilicite
prejudiciabile;
- prezumia de vinovie a prinilor pentru nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a
ndatoririlor ce le reveneau potrivit legii.
n concluzie, condiiile generale ale rspunderii menionate n persoana minorului urmau a fi dovedite de victima
prejudiciului, n schimb cele privind prinii erau prezumate de
lege.
2. Condiii speciale
Alturi de condiiile generale, pentru angajarea rspunderii prinilor, art. 1000 alin. 2 C. civ. instituia nc dou condiii speciale: copilul s fie minor i s aib locuina la prinii
si.
a) Minoritatea
Rspunderea prinilor putea fi angajat numai dac n
momentul svririi faptei ilicite, copilul lor era minor.
Nu interesa din punct de vedere delictual dac minorul
era lipsit de capacitate de exerciiu, nemplinind vrsta de 14
ani, sau cu capacitate de exerciiu restrns, ntre 14 i 18 ani.
De asemenea, prinii rspundeau i dac ulterior svririi faptei ilicite, copilul devenea major. Prin urmare, dispoziia art.
1000 alin. 2 C. civ. se aplica n raport cu momentul comiterii
faptei cauzatoare de prejudicii imputabil minorului i nu-i
nceta aplicabilitatea la majoratul copilului69.
69

Dec. civ. nr. 50/1980 a Trib. jud. Hunedoara, n RRD nr.7/1980, p. 52-53
( rspunderea printelui continu i dup majoratul copilului, gsindu-i
temeiul n neexercitarea obligaiei de supraveghere n timpul minoritii, ea
nu dispare odat cu ajungerea la majorat a copilului care a svrit fapta).
n acelai sens, Dec. nr. 431/1985 a Trib. Suprem, sec. civ., n I. Mihu

162

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

Textul de lege nu se aplica n urmtoarele situaii:


- dac, potrivit legii copilul a devenit major nainte de
mplinirea vrstei de 18 ani, prin efectul cstoriei;
- n cazul persoanelor majore lipsite de discernmnt
ca efect al alienaiei ori debilitii mintale, chiar dac se aflau puse sub interdicie judectoreasc.
b) Comunitatea de locuin
Cea de a doua condiie comunitatea de locuin decurgea din prevederile art. 1000 alin. 2 C. civ. anterior, potrivit
cruia prinii rspund pentru copiii minori ce locuiesc cu
dnii.
Sintagma a fcut necesare, la momentul respectiv, cteva precizri, dup cum urmeaz:
de cele mai multe ori, locuina copilului minor coincidea cu domiciliul su legal. Potrivit art. 14 alin.
1 din Decretul nr. 31/195470, domiciliul legal al minorului era la prinii si, iar dac prinii nu aveau
o locuin comun, la acela dintre prinii la care
locuia n mod statornic;
n unele situaii excepionale, locuina minorului diferea de domiciliul su legal.
Spre exemplu, n cazul reglementat de art. 14 alin. 2 din
Decretul nr. 31/1954, domiciliul copilului ncredinat de instana judectoreasc unei a treia persoane rmne la prinii
si. Prin urmare, dac nu exista coinciden ntre domiciliu i
locuin, pentru stabilirea rspunderii prinilor, se lua n considerare locuina i nu domiciliul;
Repertoriu de practic judiciar n materie civil pe anii 1980-19889. Ed.
tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1986, p. 152-153 (cum nici un text
de lege nu dispenseaz pe prini de obligaia de a repara paguba produs de
copil n perioada minoritii pe motiv c a ajuns la majorat i c are venituri
proprii, rezult c prinii sunt inui s rspund n continuare pentru acoperirea prejudiciului cauzat de copil n timp ce era minor).
70
Abrogat prin Legea 71/2011 privind punerea n aplicare a noului Cod civil
romn

163

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

se avea n vedere locuina pe care legea o stabilea


pentru acesta, chiar dac, n fapt, acesta locuia n
alt loc sau la alt persoan.
Altfel spus, interesa locuina pe care copilul minor trebuia s o aib, i nu pe aceea pe care o avea n fapt. n consecin, ori de cte ori minorul trebuia s locuiasc la prinii si
dar n fapt avea o alt locuin, rspunderea prinilor urma a fi
angajat. Astfel, prinii nu se puteau exonera de rspundere pe
considerentul nendeplinirii condiiei comunitii de locuin,
aceasta deoarece culpa prinilor avea un coninut larg, cuprinznd nu numai deficiene n supravegherea minorului, ci i n
obligaia de cretere i educare a acestuia.
3. Situaii n care lipsete comunitatea de locuin. n
practica judectoreasc s-au ntlnit frecvent situaii n care locuina de fapt a minorului n momentul svririi faptei ilicite
prejudiciabile se afla n alt parte dect la prinii si.
a) Ipoteza n care minorul avea locuina la prinii si,
dar n fapt locuia n alt parte, contrar voinei acestora. Spre
exemplu, copilul minor a prsit locuina prinilor i, n acest
interval de timp, a svrit o fapt ilicit cauzatoare de prejudicii (furt, tlhrie).
n acest caz, orientarea general a instanelor a fost n
sensul c rspunderea prinilor nu putea fi nlturat. Astfel,
ei nu se puteau exonera de rspundere dovedind c la data svririi faptei ilicite nu aveau posibilitatea material de a exercita supravegherea legal, deoarece minorul prsise locuina71.

71

n schimb, n practic s-a susinut c prinii nu rspund dac s-a exercitat o supraveghere corespunztoare, iar n caz de dispoziie s-au fcut toate
diligenele necesare pentru readucerea sa la domiciliu, ori dac se va dovedi c, dei i-au ndeplinit n mod corespunztor obligaia de supraveghere, totui nu au putut mpiedica svrirea infraciunii.

164

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

Avnd n vedere c fundamentul rspunderii prinilor


l constituia nu numai lipsa n supraveghere, ci i lipsuri n
educaia ori n creterea copiilor minori, s-a apreciat c simpla
dovad a exercitrii unei supravegheri corespunztoare sau a
ndeplinirii obligaiei de supraveghere nu era suficient pentru a nltura rspunderea ce le revenea att n ceea ce privete
faptul prsirii locuinei de ctre minor ct i svrirea de ctre acesta a unei fapte ilicite cauzatoare de prejudicii.
b) Ipoteza n care minorul avea locuina la prinii si,
dar temporar se afla n vizit la nite rude sau prieteni.
Dac minorul svrea, n aceste condiii, o fapt ilicit
cauzatoare de prejudicii, prinii nu se puteau exonera de rspundere, invocnd nendeplinirea cerinei comunitii de locuin.
Rspunderea lor urma s fie angajat deoarece, n primul rnd, culpa lor const nu numai n lipsa de supraveghere,
ci i n lipsa de educaie a minorului, iar n al doilea rnd erau
datori s se preocupe de asigurarea condiiilor corespunztoare
de ndrumare i supraveghere a copiilor lor minori, chiar dac
acetia se aflau temporar la altcineva.
c) Ipoteza n care minorul internat n spital, svrea o
fapt ilicit cauzatoare de prejudicii.
Cu privire la aceast situaie, doctrina i practica judiciar s-au situat pe poziii diametral opuse.
Plecnd de la premisa c minorul nu locuia cu prinii
si, practica a statuat c neavnd posibilitatea de a exercita
supravegherea asupra minorului, (printele) nu este n culp i
nici rspunztor de prejudiciul cauzat de copilul su minor.
Opinia doctrinar, pe care am mprtit-o la momentul
respectiv, era n sensul c art. 1000 alin. 2 C. civ. se aplica i
n acest caz, deoarece locuina de fapt a copilului, la spital, chiar dac era justificat, fiind determinat de boala de care acesta
165

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

suferea, nu putea duce automat la concluzia dispariiei comunitii de locuin. n plus, rspunderea prinilor i gsea temeiul att n lipsa de supraveghere, ct i n deficiene n educaia
ori creterea copilului.
d) Ipoteza n care minorul, internat ntr-o coal de
munc i reeducare, prsea coala i svrea o fapt ilicit
cauzatoare de prejudicii.
Soluiile practicii judiciare au fost contradictorii. Astfel,
n unele cazuri s-a considerat c rspunderea prinilor nu putea fi antrenat deoarece, minorul neavnd locuina la acetia,
au fost n imposibilitate de a exercita supravegherea asupra
lui72.
n alte decizii73, instana s-a pronunat n sensul c rspunderea prinilor putea fi angajat n raport cu deficienele
manifestate n educaia copilului i n contextul n care relele
comportri, determinate de o insuficient supraveghere i educaie, au determinat ca minorul s fie internat ntr-o coal de
reeducare.
Literatura de specialitate a considerat a fi ntemeiat
aceast orientare a practicii n materie, cu argumentul c att
internarea n centrul de reeducare ct i fuga din aceast instituie i svrirea unor fapte prejudiciabile ar avea la origine att
lipsuri n supraveghere, ct mai ales o educaie necorespunztoare din partea prinilor.
e) Ipoteza n care, la data svririi faptei ilicite de ctre minor, prinii se aflau n executarea unei pedepse privative de libertate ori erau arestai preventiv.
72

Dec. pen. nr. 15/1970 a Trib. jud. Neam, n R.R.D. nr. 7/1970, p. 184;
Dec. pen. nr. 413/1972 a trib. jud. Bacu, n R.R.D. nr. 9/1973, p. 135. Pentru o poziie doctrinar n acest sens, a se vedea O. Calmuschi op. cit., p.
352.
73
Dec. nr. 1828/1980 a Trib. Suprem, n R.R.D. nr. 9/1981. Dec. nr.
1703/1986 a Trib. Suprem, se. pen., n R.R.D. nr. 4/1987, p. 76.

166

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

n acest caz s-a considerat c nu opereaz dispoziiile


art. 1000 alin. 2 C. civ., pe motivul c nu exista comunitate de
locuin i prinii se afl n imposibilitate absolut de a exercita supravegherea i fr posibilitatea de a-l controla sau educa
pe minor74.
f) Ipoteza n care minorul svrete o fapt ilicit n
timp ce deine o locuin n scopul desvririi nvrii, pregtirii profesionale ori ca urmare a ncadrrii n munc.
Potrivit art. 102 C. fam., autoritatea tutelar poate da
ncuviinare copilului, la cerea acestuia, dup mplinirea vrstei
de 14 ani [] s aib locuina pe care o cere desvrirea nvturii ori pregtirii profesionale.
n acest caz, schimbarea locuinei nu avea drept consecin suspendarea sau ncetarea drepturilor i ndatoririlor printeti, astfel nct rspunderea prinilor n temeiul art. 1000
alin. 2 C. civ. nu poate fi nlturat.
4. Rspunderea prinilor n cazul lipsei comunitii
de locuin. n situaiile n care soii erau desprii n fapt, se
aflau n cursul procesului de divor ori erau divorai sau prinii nueraut cstorii, minorul fiind din afara cstoriei, s-a pus
problema care dintre prini rspundea pentru fapta prejudiciabil a copilului minor.
Se distingea, astfel, ntre urmtoarele situaii:
n timpul procesului de divor, dei ambii prini erau
desprii, n fapt ei pstrau exerciiul drepturilor
printeti, dar rspundea, n temeiul art. 1000 alin. 2
74

Astfel, starea de arest a unuia sau a ambilor prini este calificat drept o
situaie anormal care paralizeaz exerciiul drepturilor prinilor, situaie ce nu se datoreaz greelii prinilor fa de copil. Totui, s-a ridicat ntrebarea dac fapta penal svrit de prini, fapt ce a determinat
arestarea sau condamnarea lor, nu ar putea fi reinut drept o fapt imputabil care a determinat att imposibilitatea comunitii de locuin, ct i nendeplinirea obligaiilor de supraveghere i educaie ori cretere a minorului
?

167

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

C. civ., numai unul dintre ei, i anume printele la


care locuia copilul n momentul svririi faptei ilicite.
n caz de divor, numai printele cruia ii fusese ncredinat copilul rspundea n condiiile art. 1000 alin.
2 C. civ. pentru fapta ilicit cauzatoare de prejudiciu
a minorului. Dei cellalt printe divorat pstra
dreptul de a avea legturi personale cu minorul i de
a veghea la creterea, educarea, nvtura i pregtirea lui profesional, totui acest drept nu era suficient pentru a justifica aplicarea dispoziiilor art.
1000 alin. 2 C. civ.
dac minorul comitea fapta ilicit n timp ce se afla, n
fapt, la locuina printelui cruia nu-i fusese ncredinat potrivit legii, urma s rspund printele la
care copilul se afla n fapt, n temeiul art. 1000 alin.
2 C. civ., ori de cte ori exercitarea n fapt a drepturilor printeti de ctre printele cruia nu i s-a ncredinat minorul i locuina copilului la acesta
aveau un caracter de durat i nu se rezum la o
simpl vizit75.
n situaia copilului din afara cstoriei, rspundea potrivit art. 1000 alin. 2 C. civ. printele fa de care sa stabilit filiaia copilului. Dac filiaia fusese stabilit fa de ambii prini, urma s rspund printele
cruia i fusese ncredinat minorul.
Dac minorul fusese ncredinat spre cretere i educare
unei a treia persoane sau unei instituii de ocrotire76, art. 1000
75

Dec. nr. 483/1970 a trib. Suprem, n C.D./1970, p. 454: se consider c


printele la care copilul locuiete n fapt i-a asumat implicit i rspunderea
indirect pentru faptele ilicite ale minorului, avnd totodat posibilitatea
efectiv de a-l supraveghea.
76
n caz de divor, pentru motive temeinice, copiii pot fi ncredinai unor
rude ori unei alte persoane sau unei instituii de ocrotire, situaie n care
persoana sau instituia de ocrotire creia i-a fost ncredinat copilul va avea

168

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

alin. 2 C. civ. i nceta aplicabilitatea. Astfel, victima prejudiciului nu se mai putea prevala de prezumiile de rspundere
instituite de art. 1000 alin.2 C. civ., fiind obligat s dovedeasc n mod direct mprejurarea c persoana creia i s-a ncredinat minorul nu i-a ndeplinit ndatoririle ce i reveneau potrivit
legii.
Totui, n mod izolat, unele instane au decis c textul
de lege menionat se aplica i altor persoane care nu aveau calitatea de printe. Soluia a fost apreciat ca eronat, deoarece
art. 1000 alin. 2 C. civ. reprezenta un text de lege de strict
aplicabilitate i nu putea fi extins prin analogie la alte persoane
sau instituii de ocrotire dect prinii, chiar dac acestea preluau drepturile i ndatoririle printeti privind persoana minorului77.

fa de acesta numai drepturile i ndatoririle ce revin prinilor privitor la


persoana copilului (art. 42 alin. 2 i art. 43 alin. 2 C. fam.).
77
n acest sens, a se vedea Dec. nr. 44/1983 a Trib. Suprem, n I. Mihu,
Repertoriu 1980-1989, p. 152 (Privitor la tutore, nici Codul civil, nici
Codul familiei i nici vreo alt lege special nu instituie rspunderi pentru
fapta minorului. Prin urmare, tutorele nu poate fi obligat la plata despgubirilor). n ceea ce ne privete, considerm concepia potrivit creia, invariabil, rspunderea trebuie s revin printelui cruia i-a fost ncredinat
copilul, ca fiind excesiv. Aceasta deoarece rspunderea ntemeiat de pe
art. 1000 alin. 2 C. civ. se fundamenteaz nu numai pe obligaia de supraveghere, ci i pe carene n educaia minorului, de care se fac vinovai ambii
prini. n plus, art. 1000 alin. 2 C. civ. nu face nici o distincie, prin expresia locuiesc cu dnii avndu-se n vedere att situaia de fapt, ct i
cea de drept. Prin urmare, printele, la care minorul locuiete n fapt, este
inut s rspund i atunci cnd acesta i s-a ncredinat celuilalt printe. Recent, n practic, s-a decis c rspunderea revine ambilor prini. n cazul
printelui cruia nu i s-a ncredinat minorul, rspunderea decurge din calitatea de printe, n temeiul creia, att nainte de divor, ct i dup aceea,
avea obligaia, pe care nu i-a ndeplinit-o de a asigura copilului o educaie
corespunztoare.

169

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

4. Efectele rspunderii
1. Dreptul la aciune al persoanei prejudiciate
Dac toate condiiile prevzute de art. 1000 alin. 2 erau
ndeplinite, prinii rspundeau integral fa de victima prejudiciului cauzat de copilul lor minor.
Victima i putea chema n judecat pe ambii prini
sau numai pe unul dintre ei. Dac reparaia a fost acordat n
ntregime de ctre un singur printe, voluntar sau n temeiul
unei hotrri judectoreti, acesta avea un drept de regres mpotriva celuilalt printe pentru jumtate din ntinderea reparaiei.
n ipoteza n care, la data svririi faptei ilicite, minorul avea 14 ani mplinii78 sau se dovedea c a avut discernmnt, victima avea posibilitatea de a alege ntre a pretinde
reparaia fie de la minor, fie de la prini, sau att de la prini
ct i de la minor. n aceast situaie prinii urmau a rspunde
pe temeiul art. 1000 alin. 2 C. civ., iar minorul n baza
art.998-999 C. civ., pentru fapta proprie.
2. Aciunea n regres
n msura n care minorul svrea fapta prejudiciabil
fr a avea discernmnt, rspunderea revenea prinilor n temeiul art. 1000 alin. 2 C. civ., fr ca acetia s aib o aciune
n regres.
Dac minorul a acionat cu discernmnt, iar prinii au
despgubit integral victima, ei beneficiau de o aciune n regres
mpotriva minorului, conform art. 998-999 C. civ. Regresul
prinilor mpotriva minorului i gsea temeiul n faptul c
rspunderea prinilor reprezenta o rspundere indirect pentru
fapta altuia, avnd funcia de garanie fa de victim pentru
78

Se va angaja numai rspunderea printelui, nu i a minorului, dac nu a


mplinit vrsta de 14 ani, svrind fapta ilicit fr discernmnt. La fel,
dac minorul ntre 14-16 ani a svrit fapta fr discernmnt, instana va
obliga exclusiv pe printele acestuia la dezdunarea victimei.

170

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

acoperirea prejudiciului suferit. Acest regres era ns foarte rar,


deoarece, n mod obinuit, copilul nu este solvabil, la care se
adaug dificultatea moral pentru prini de a introduce o astfel de aciune mpotriva propriului copil.
De asemenea, printele care achitase integral despgubirile avea o aciune n regres mpotriva celuilalt printe, pentru
cota sa parte de contribuie. Avnd n vedere c ambii prini
aveau obligaia de supraveghere sau de supraveghere i cretere
sau educare, cota de contribuie se prezuma a fi jumtate din
ntinderea reparaiei.
3. Cauze de exonerare de rspundere
Avnd n vedere c rspunderea prinilor avea un caracter subsidiar, cauzele care nlturau rspunderea minorului erau aplicabile i n cazul prinilor.
De asemenea, prinii se puteau exonera de rspundere,
nlturnd prezumiile cuprinse n art. 1000 alin. 2 C. civ.,
prezumii legale cu caracter relativ, ce puteau face obiectul
probei contrarii. Potrivit art. 1000 alin. 5 C. civ. anterior, Tatl i mama [] sunt aprai de responsabilitatea artat mai
sus dac pro-beaz c nu au putut mpiedica faptul prejudiciabil.
Astfel, obiectul probei consta n faptul c prinii i-au
ndeplinit n mod ireproabil ndatoririle ce le reveneau, dar nu
au putut mpiedica producerea faptei ilicite:
- dac se admitea c fapta culpabil a prinilor a
constat n exercitarea necorespunztoare a supravegherii minorului, dovada mprejurrii c dei au
exercitat aceast supraveghere nu au putut mpiedica fapta prejudiciabil, era suficient pentru exonerarea de rspundere.
- dac ns se pornea de la premisa c fapta prinilor a constat nu numai n nerespectarea ndatoririlor de supraveghere, dar i a celor de cretere i
171

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

educare a minorului, dovada contrarie era mai dificil de fcut avnd un dublu obiect: ndeplinirea corespunztoare att a obligaiei de supraveghere, ct
i a educrii i creterii minorului.
n msura n care prinii nu reueau s rstoarne prezumia de cauzalitate dintre activitatea lor i fapta copilului
minor, pentru a se exonera de rspundere, trebuia s se fac
dovada unui fapt exterior, pentru care ei nu sunt inui a
rspunde, care a determinat svrirea de ctre minor a faptei
prejudiciabile. Un astfel de fapt exterior poate fi fora major,
cazul fortuit, fapta unui ter sau fapta victimei.
De asemenea, prinii ar fi mai putea invoca lipsa lor de
discernmnt de natur a nltura vinovia pentru nndeplinirea ndatoririlor printeti. Totodat, punerea sub interdicie
judectoreasc a prinilor pentru alienaie i debilitate mintal
era de natur a nltura rspunderea delictual pentru fapta ilicit a copilului minor79.
Pentru susintorii tezei rspunderii fr culp a prinilor, ntemeiat pe ideea de garanie, exonerarea de rspundere
intervenea numai n momentul n care erau ntrunite condiiile rspunderii unei alte persoane pentru fapta prejudiciabil
a minorului, precum cadrele didactice, meseriaii sau comitentul. Totodat, rspunderea era nlturat i atunci cnd minorul
i avea locuina stabilit definitiv i permanent la o instituie
de ocrotire sau la o alt persoan fizic.
La momentul formulrii acestor teorii, am apreciat c
nu suntem ntru totul de acord cu aceast concepie, avnd n
vedere urmtoarele aspecte:

79

Dei incapacitatea instituit prin hotrrea de punere sub interdicie prevede numai ncheierea de acte juridice, deci capacitatea de exerciiu, totui,
n materie delictual, a fost calificat drept o prezumie judectoreasc de
lips a discernmntului de natur a duce la exonerarea de rspundere a
prinilor (D.C. Florescu op. cit., p. 355).

172

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

n primul caz, se permitea cumulul rspunderii prinilor cu cea a cadrelor didactice, meseriaului i
comitentului, deci exonerarea de rspundere nu era
total.
n privina celei de-a doua situaii, nendeplinirea
condiiei comunitii de locuin sau ncredinarea
minorului unei instituii de ocrotire, nu nltura rspunderea prinilor pentru carenele n educare i
creterea miorului.

B. Rspunderea institutorilor i artizanilor pentru fapta


ilicit a elevilor i ucenicilor aflai sub a lor supraveghere
1. Consideraii generale
1. Reglementare
Potrivit art. 1000 alin. 4 Cod civil anterior: Institutorii
i artizanii [sunt responsabili] de prejudiciul cauzat de elevii i
ucenicii lor, n tot timpul ce se gsesc sub a lor priveghere.
Totodat, n conformitate cu art. 1000 alin. 5 Cod civ., acetia
se pot exonera de rspundere dac probeaz c n-au putut mpiedica faptul prejudiciabil.
2. Domeniu de aplicare
Stabilirea domeniului de aplicare al acestui tip de rspundere presupunea explicarea termenilor de institutor artizan, elev i ucenic, precum i identificarea per-soanei
prejudiciate care poate invoca textul legal.
a) Iniial, prin noiunea de institutor s-a avut n vedere nvtorul de la clasele primare. Pe msura dezvoltrii nvmntului, sfera noiunii de institutor s-a extins, putnd
rspunde educatorul din nvmntul precolar, nvtorul,
profesorul din nvmntul gimnazial, liceal ori profesional,
173

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

precum i pedagogii din internatele de elevi i persoanele ce


supravegheaz pe elevi n taberele colare.
n consecin, au fost incluse n categoria de institutor,
ce poate rspunde pentru fapta ilicit a elevului, cadrele didactice, indiferent de gradul pe care l dein, att din nvmntul
public ct i din nvmntul privat. Se excepta de la rspunderea prevzut de art. 1000 alin. 4 Cod civil anterior personalul didactic universitar i persoanele care ndrumau activitatea
n cminele i cantinele studeneti, ori prestau lecii de meditaii sau de nvare a unei limbi strine.
Rspunderea institutorului se angaja ca persoan fizic
fiind exclus astfel o rspundere a persoanei juridice: a unitii
colare, instituiei de nvmnt unde institutorul i desfoar
activitatea, a inspectoratelor judeene de nv-mntul sau a
Ministerului nvmntului.80
b) Prin artizan se nelegea meteugarul care pregtea
ucenici n vederea nsuirii unei arte sau unei meserii. Rspunderea instituit de art. 1000 alin. 4 revenea att meteugarului
particular, ct i celui salariat al unei persoane juridice, avnd
ca sarcin de serviciu pregtirea ucenicului ntr-o anumit profesie.
Prin urmare, nu rspundea persoana juridic n cadrul
creia artizanul i desfura activitatea de pregtire a ucenicului.81
80

Dec. Nr. 183/1977 a Trib. Supr. n R.R.D. nr. 9/1977, p. 56 Este nelegal obligarea unei uniti de nvmnt, ca parte responsabil civilmente,
la plata n solidar, cu inculpaii minori, elevi, internai n acea unitate, o
despgubire pentru prejudiciile cauzate persoanei vtmate () deoarece,
potrivit art. 1000 alin. 3 i art. 35 din Decretul nr. 31/1954, o unitate persoan juridic este inut s rspund patrimonial numai pentru pagubele
pricinuite prin fapta prepuilor si; pentru fapta elevilor vor rspunde membrii corpului didactic n a cror supraveghere se aflau elevii ce au comis
faptele cauzatoare de prejudicii.
81
ntr-o opinie contrar, rspunderea pentru fapta ucenicului ar putea s
revin, dup caz, meteugarului ca persoan fizic, ori unitii unde se des-

174

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

c) Calitatea de elev o aveau toi tinerii care studiau ntro unitate colar de stat sau privat. Ucenic era persoana care
nva o meserie sau o art sub ndrumarea sau instrucia unui
meteugar.
d) Prin persoan prejudiciat, art. 1999 alin. 4 Cod
civ. avea n vedere o alt persoan dect elevul sau ucenicul,
care era prejudiciat prin fapta acestuia, inclusiv colegii lui.
Textul de lege nu avea n vedere prejudiciile suferite de
un elev sau ucenic ct timp se afl sub supravegherea profesorului sau meteugarului (spre ex., prin autoaccidentare).82 n
acest caz se punea problema rspunderii profesorului sau meteugarului, ns pe un alt temei juridic, respectiv art. 998-999
Cod civ., dac se dovedea fapta comisiv sau omisiv a acestuia ce a facilitat producerea prejudiciului.
n msura n care victima prejudiciului cauzat prin fapta
elevului sau ucenicului era nsui profesorul sau artizanul,
acesta din urm suporta partea din prejudiciu, corespunztoare
nendeplinirii obligaiei de supraveghere. Aciunea n despgubire pe care ar fi promovat-o mpotriva elevului sau ucenicului,
se ntemeia pe art. 998-999 Cod civ., i trebuia s dovedeasc
vinovia elevului sau ucenicului n calitate de autor al faptei
prejudiciabile.

foar ucenicia ca persoan juridic (T.R. Popescu, P. Anca op. cit., p.


210). Considerm c persoana juridic i va putea angaja rspunderea pentru fapta altei persoane, n calitate de comitent pentru fapta prepusului, n
baza art. 1000 alin. 3 Cod. civ.
82
Dec.civ. nr. 1007 a Tribunalului Suprem n ndreptar interdisciplinar op.
cit. p 146. Din dispoziiile art. 1000 alin. 4 Cod civ. Rezult c institutorii i
meteugarii au rspunderea pentru prejudiciile cauzate altor persoane de
elevii i ucenicii din supravegherea lor, iar nu i pentru prejudiciile pe care
acetia i le provoac lor. Pentru aceste din urm prejudicii rspunderea ar
putea fi angajat n temeiul art. 998-999 Cod civ., dar numai n msura n
care institutorului (meteugarului) i s-ar putea imputa o fapt culpabil
proprie, comisiv sau omisiv.

175

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

2. Temeiul juridic al rspunderii


Fundamentul rspunderii juridice a profesorilor i
meteugarilor rezulta din chiar titlul art. 1000 alin. 4 Cod civil
anterior. referitor la fapta ilicit a elevilor i ucenicilor svrit n timp ce se aflau sub supravegherea institutorului sau
meterului. Astfel, temeiul juridic al rspunderii l constituia
nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a ndatoririi
de supraveghere a profesorului sau meteugarului.
Prin urmare, raportat la obligaia de supraveghere, art.
1000 alin. 4 Cod civil anterior instituia o tripl prezumie:
- prezumia c ndatorirea de supraveghere a profesorilor i meteugarilor nu a fost ndeplinit sau
nu s-a ndeplinit n mod corespunztor;
- prezumia de culp a institutorilor i artizanilor,
constnd n ndeplinirea necorespunztoare a ndatoririi ce le revenea potrivit atribuiilor lor. Dei alturi de obligaia de supraveghere, acetia aveau i
obligaia de educare, legea instituind rspunderea
lor numai pentru ndatorirea de supraveghere.
- prezumia de cauzalitate dintre nendeplinirea sau
ndeplinirea necorespunztoare a obligaiei de supraveghere i svrirea de ctre elev sau ucenic a
faptei ilicite prejudiciabile.
Prezumia de culp instituit de art. 1000 alin. 4 Cod
civil anterior era una relativ, putnd fi nlturat prin proba
contrarie a faptului c nu s-a putut mpiedica faptul prejudiciabil (art. 1000 alin. 5 Cod civ.). Astfel pentru a se exonera de
rspundere, profesorii i meteugarii trebuia s probeze c dei,
i-au ndeplinit n mod corespunztor obligaia de supraveghere,
elevul sau ucenicul a svrit fapta ilicit prejudiciabil.
3. Condiiile rspunderii
Pentru a fi angajat rspunderea profesorului i a meteugarului pentru faptele elevilor sau a ucenicilor, n temeiul art.
176

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

1000 alin. 4 Cod civ., este necesar ndeplinirea att a condiiilor generale a rspunderii civile delictuale ct i a unor
condiii speciale.
1. Condiii generale. Pentru a angaja rspunderea institutorului sau a meteugarului, victima prejudiciului va trebui
s fac dovada:
- existenei prejudiciului
- faptei ilicite a elevului sau ucenicului, precum i a
raportului de cauzalitate dintre fapta ilicit i prejudiciu.
Condiia culpei (vinoviei) elevului sau ucenicului nu
este necesar, deoarece rspunderea cadrului didactic sau a meseriaului se angajeaz indiferent dac elevul (ucenicul) a acionat cu sau fr discernmnt. Mai mult, aceste persoane vor
rspunde i n ipotezele n care elevul sau ucenicul era total lipsit de discernmnt, sau avea discernmnt diminuat, situaii n
care se impunea exercitarea supravegherii cu mai mult rigurozitate.
Odat ce victima prejudiciului a fcut dovada asupra
acestor condiii generale, rezult implicit ndeplinirea celor trei
prezumii: lipsa ori insuficienta supraveghere, raportul de cauzalitate dintre aceast fapt i prejudiciu i vinovia profesorului sau meteugarului.
Aceste prezumii sunt relative, putnd fi rsturnate prin
proba contrarie, respectiv c dei s-a exercitat o atent supraveghere, faptul prejudiciabil nu a putut fi mpiedicat (art. 1000
alin. 5 Cod civ.). n acest caz, profesorul sau meteugarul va fi
exonerat de rspundere, reactivndu-se n anumite condiii rspunderea prinilor pentru fapta copilului lor minor.
2. Condiii speciale. Din prevederile art. 1000 alin. 4
Cod civil anterior se deduc implicit dou condiii speciale:
a) autorul prejudiciului trebuia s aib calitatea de
elev sau ucenic i s fie minor.
Condiia minoritii elevului sau ucenicului a constituit
177

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

obiect de controvers. Astfel, ntr-o prim opinie,83 s-a considerat c art. 1000 alin. 4 Cod civ. trebuia s fie aplicat indiferent de vrsta autorului, deoarece spre deosebire de art. 1000
alin. 2 Cod civ. reglementnd rspunderea prinilor pentru
fapta copiilor minori, menionnd expres aceast calitate, art.
1000 alin. 4 Cod civ. se referea n general la elevi i ucenici,
fr a face vreo precizare suplimentar.
Marea majoritate a doctrinei84, a susinut c rspunderea
profesorilor i meteugarilor se angaja numai pentru fapta elevului i ucenicului minor, cu precizarea c prezumia de rspundere a acestora se ntemeia pe obligaia de supraveghere i
numai minorii sunt susceptibili de a fi supravegheai. Majorii,
avnd discernmnt n marea majoritate a cazurilor, neavnd
nevoie de supraveghere.
b) fapta prejudiciabil s fi fost svrit n timp ce
elevul sau ucenicul se afla sau trebuia s se afle sub supravegherea profesorului sau meteugarului.
Rspunderea institutorului sau meteugarului urma s
se angajeze i n ipoteza n care elevul sau ucenicul nu se afla
sub supravegherea sa, ca urmare a unor fapte comisive sau
omisive contrare ndatoririlor legale ce au fcut posibil sustragerea de sub supraveghere (cadrul didactic lipsete sau ntrzie
de la orele de curs, meseriaul prsete nejustificat atelierul).

83

I.M.Anghel, Fr. Deak, M. Popa op. cit., p. 161


C. Sttescu, C. Brsan op. cit. p. 220-221; L. Pop op. cit. p. 258; D.C.
Florescu op. cit. p. 358. S-au adus drept argumente faptul c n majoritatea cazurilor calitatea de ucenic sau elev corespunde minoritii; institutorii
i meteugarii nu pot fi mpovrai cu o prezumie de rspundere mai ntins dect cea a prinilor, limitat la fapta prejudiciabil a copiilor minori. n
plus, din redactarea textului art. 1000 alin. 4 Cod civ., contextul istoric al
adoptrii sale (anul 1864), rezult c institutorii erau nvtorii, care funcionau la clasele primare I-IV, unde elevii erau minori, iar ucenicii erau persoane minore, la data adoptrii Codului civil, majoratul se dobndea la
vrsta de 21 de ani.
84

178

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

n schimb, institutorului sau meseriaului nu-i puteau fi


imputabile faptele prejudiciabile ale elevilor i ucenicilor care
lipseau de la coal sau nu se prezentau la programul de instruire. n acest caz, ei se puteau exonera de rspundere fcnd dovada c nu au putut mpiedica producerea faptei ilicite,
deoarece nu i-au putut exercita, n mod fizic, obligaia de supraveghere.
4. Efectele rspunderii
Recuperarea prejudiciului. n msura n care erau
ndeplinite condiiile impuse de art. 1000 alin. 4 Cod civ., victima prejudiciului putea obine despgubiri de la institutor sau
artizan.
Dac elevul sau ucenicul aciona cu discernmnt, victima avea un drept de opiune pentru recuperarea prejudiciului:
- fie se ndrepta mpotriva elevului sau ucenicului,
potrivit art. 998-999 Cod civ.;
- fie chema n judecat att pe institutor sau artizan,
ct i pe elev sau ucenic.
n toate cazurile, institutorul care pltea victimei despgubirea, avea o aciune n regres mpotriva elevului sau ucenicului, fundamentat pe art. 998-999 Cod civ.
Corelaia rspunderii institutorilor i artizanilor
cu cea a prinilor. n ipoteza n care copilului minor, avnd
calitatea de elev (ucenic) cauza prin fapta sa ilicit un prejudiciu unei tere persoane, n timp ce se afla sub suprave-gherea
cadrelor didactice (meseriaului) se punea problema cine va
rspunde: cadrele didactice (meseriaul) pentru culpa n ndeplinirea obligaiei de supraveghere a elevului (ucenicului) sau
prinii pentru carene n educarea copilului minor?
S-a considerat c rspunderea prinilor are caracter general i subsidiar fa de rspunderea special a cadrelor didac179

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

tice i meseriailor. Datorit caracterului special, rspunderea


cadrului didactic sau artizanului nltura rspunderea general a
prinilor. Ct elevul sau ucenicul se afla sub supravegherea
institutorului ori artizanului, obligaia acestuia de supraveghere
absorbea riscul carenelor din educaia minorului, avnd n vedere c o bun supraveghere putea mpiedica comiterea unor
fapte ilicite.
Rspunderea prinilor se angaja numai n caz de excludere a rspunderii speciale, dac institutorul ori artizanul fcea
dovada c, dei l-a supravegheat pe elev, nu a putut mpiedica
faptul prejudiciabil.
Seciunea a III-a
Rspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus
sub interdicie
1. Consideraii generale
1. Reglementare. Noul Cod civil a instituit Rspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdicie, fr
a-i nominaliza pe cei chemai s rspund de faptele ilicite svrite de copiii minori ori a persoanelor puse sub interdicie.
Avnd n vedere faptul c anterior am examinat rspunderea civil delictual astfel cum era reglementat de Codul
civil de la 1864, n prezent se poate observa c prinii nu mai
sunt desemnai expres de dispoziiile legale s rspund de prejudiciul cauzat prin svrirea faptei ilicite svrite de minori,
prinii fiind inclui n categoria celor care n temeiul legii, al
unui contract ori al unei hotrri judectoreti sunt obligai s
supravegheze un minor sau o persoan pus sub interdicie.
Aceast form a rspunderii civile delictuale indirecte
este reglementat de art. 1372 Cod civil, care prevede c Cel
care n temeiul legii, al unui contract ori al unei hotrri jude180

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

ctoreti este obligat s supravegheze un minor sau o persoan


pus sub interdicie, rspunde de prejudiciul cauzat altuia de
ctre aceste din urm persoane.
Aceast form a rspunderii pentru fapta altuia a fost
adoptat i de Principiile dreptului european al rspunderii civile. Soluia adoptat de Codul civil romn este criticabil avnd
n vedere faptul c fundamentul rspunderii prinilor pentru
fapta copiilor lor minori const ntr-o serie de particulariti pe
care nu le ntlnim n alte forme ale rspunderii civile delictuale reglementate de Codul civil.
Astfel, apreciem c rspunderea prinilor trebuia reglementat n mod distinct, aa cum a fost reglementat i n
Codul civil anterior, datorit implicaiilor caracteristice ale
acestei forme de rspundere civil indirect.
2. Domeniu de aplicare. Rspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdicie intervine n momentul n
care minorul sau persoana pus sub interdicie svrete o fapt ilicit cauzatoare de prejudicii.
2. Persoana chemat s rspund pentru prejudiciul cauzat de minor de o persoan pus sub interdicie
n virtutea dispoziiilor legale, calitatea de persoan
responsabil revine persoanei care, potrivit legii, unei hotrri
judectoreti sau unui contract, are obligaia supravegherii minorului sau persoanei puse sub interdicie judectoreasc.
Textul legal dispune ferm obligaia acestor persoane de
arspunde de prejudiciul cauzat altuia, fr a condiiona angajarea obligaiei de reparare de dovedirea unui comportament culpabil, ceea ce reprezint, fr ndoial, un avantaj pentru
persoana pgubit, ale crei anse de a obine repararea daunei
sunt mult mai mari85.
85

Fl. A. Baias (coordonator), Noul Cod civil. Comentarii pe articole, ed. CH


Beck, Bucureti, 2012, op. cit. p. 1435

181

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Aadar, n conformitate cu actuala reglementare, vor fi


chemai s rspund de prejudiciul cauzat de minor sau de persoana pus sub interdicie urmtoarele categorii de persoane
responsabile:
Prinii - n calitate de responsabili pentru creterea i
educarea copiilor lor minori, potrivit dispoziiilor art. 261 Cod
civil.
Cu toate c noul Cod civil nu mai face referire la profesori, apreciem c i acetia vor rspunde de faptele ilicite svrite de minori n timpul ct profesorii au obligaia s i
supravegheze pe acetia, respectiv n timpul orelor de curs.
Considerm c rspunderea profesorilor se va angaja dac vor
fi ndeplinite condiiile cerute de codul civil anterior i analizate cnd am expus rspunderea institutorilor pentru elevi.
Justificarea includerii profesorilor n categoria persoanelor responsabile de prejudiciile cauzate de minori const n
aceea c i profesorii au ndatorirea legal de a supraveghea
minorii ct acetia se afl la coal i sunt sub supravegherea
direct a profesorilor lor.
n ceea ce privete persoanele responsabile n baza unei
hotrri judectoreti, acestea sunt: printele cruia i-a fost ncredinat minorul n cazul desfiinrii sau desfacerii cstoriei
(art. 305, 396-398 Cod civil), printele cruia i-a fost
rencredinat minorul (art. 403 Codul civil) sau o alt persoan,
rud, alt familie sau o instituie de ocrotire creia minorul i-a
fost rencredinat (art. 399 Cod civil).
Observm c n anumite cazuri, expres prevzute de lege, minorul poate fi ncredinat spre supraveghere unor alte
persoane dect prinii, care, n cazul n care minorul svrete
o fapt ilicit cauzatoare de prejudicii, va fi chemat s rspund
pentru fapta acestuia.
A treia categorie de persoane responsabile este reprezentat de aceia obligai printr-un contract s asigure paza i
supravegherea minorilor sau a persoanelor puse sub interdicie
182

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

(spre exemplu, instituiile de ocrotire, centrele de reeducare a


delicvenilor, infirmeriile, spitalele etc.).
Concluzionnd, conform art. 1372 Cod civil vor fi rspunde pentru prejudiciile cauzate de minori i de persoanele
puse sub interdicie prinii, profesorii, persoanele crora minorii le-au fost ncredinai, curatorii, tutorii sau oricror alte persoane care, la data svririi faptei ilicite aveau ndatorirea de
a-l supraveghea pe minor sau pe cel pus sub interdicie.
3. Condiiile rspunderii pentru fapta minorului
sau a celui pus sub interdicie
Rspunderea pentru fapta minorului sau a persoanei puse sub interdicie se va angaja dac sunt ndeplinite condiiile
cerute de lege pentru rspunderea civil delictual pentru fapta
proprie. Aceste condiii vor fi analizate cu privire la minor sau
la cel pus sub interdicie, deoarece acetia svresc faptele
pentru care cei care trebuia s i supravegheze sunt chemai s
rspund pe trm delictual.
Art. 1372 alin. (2) instituie o particularitate n ceea ce
privete rspunderea, n sensul c rspunderea subzist chiar
n cazul cnd fptuitorul, fiind lipsit de discernmnt, nu rspunde pentru fapta proprie.
Aadar, vinovia minorului sau a persoanei puse sub
interdicie nu reprezint o condiie legal cerut de lege pentru
aplicarea art. 1372 alin. (1), adic angajarea rspunderii pentru
fapta altei persoane (a minorului sau a celui pus sub interdicie).
Avnd n vedere cele expuse mai sus, victima prejudiciului va trebui s fac dovada existenei faptei ilicite, a prejudiciului suferit i a legturii de cauzalitate dintre fapta ilicit i
prejudiciu.
Dac victima prejudiciului va face dovada celor trei
elemente constitutive ale rspunderii pentru fapta proprie a mi183

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

norului sau a celui pus sub interdicie, ea va beneficia de urmtoarele prezumii mpotriva celor care aveau obligaia de supraveghere:
- prezumia c au existat abateri n exercitarea obligaiei de cretere i educare;
- prezumia c cei chemai s vegheze la supravegherea, creterea i educarea minorului sau a celui pus
sub interdicie sunt vinovai de nclcarea acestor
obligaii;
- prezumia existenei legturii de cauzalitate ntre nerespectarea acestor obligaii i fapta ilicit svrit
de minor sau de cel pus sub interdicie.
Toate aceste prezumii au caracter relativ, astfel nct
pot fi rsturnate, art. 1372 alin. (3) prevznd c cel obligat la
supraveghere este exonerat de rspundere numai dac dovedete c nu a putut mpiedica fapta prejudiciabil....
Art. 1374 alin. (1) Cod civil prevede faptul c prinii
nu rspund dac fac dovada c sunt ndeplinite cerinele rspunderii persoanei care avea obligaia de supraveghere a minorului.
Acest text legal reglementeaz situaia n care o alt
persoan rspundea la momentul svririi faptei ilicite de supravegherea autorului.
Spre exemplu, dac minorul se afl la coal, obligaia
de supraveghere se transfer de la prini la profesori, astfel
nct vor rspunde de fapta ilicit svrit de minor profesorii
i nu prinii. Supravegherea profesorilor se ntinde nu numai
n timpul orelor de curs, ci i n recreaii sau n ieirile supravegheate de acesta.
Astfel, angajarea rspunderii prinilor sau a tutorelui,
presupune suplimentar o condiie negativ, respectiv aceea c
la data svririi faptei ilicite, minorul s nu se fi aflat sub supravegherea unei alte persoane.

184

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

Angajarea rspunderii civile delictuale se va face, n


consecin, n funcie de categoria de persoane care avea obligaia s l supravegheze pe minor sau pe cel pus sub interdicie.
4. Efectele rspunderii pentru fapta minorului sau
a celui pus sub interdicie
n cazul n care sunt ndeplinite cerinele legale referitoare la existena faptei ilicite, a prejudiciului i a legturii de
cauzalitate dintre acestea i se stabilete persoana chemat s
rpsund pentru fapta altuia, atunci victima prejudiciului va
avea urmtoarele posibiliti:
- s pretind despgubiri de la persoana responsabil
de supraveghere;
- s pretind despgubiri de la minor sau de la persana pus sub interdicie, n acest caz urmnd a face
dovada vinoviei, deci a existenei discernmntului la data svririi faptei, n temeiul art. 1357 Cod
civil care reglementeaz rspunderea pentru fapta
proprie;
- s cear obligarea n solidar la despgubiri pe cel
obligat la supraveghere n temeiul art. 1372 Cod civil ct i pe autorul faptei, n temeiul art. 1357 Cod
civil, cu meniunea c i n acest caz va trebui fcut dovada vinoviei pentru angajarea rspunderii
pentru fapta proprie.
Cel ce pltete despgubirea se va putea ntoarce mpotriva autorului faptei cu aciune n regres, n temeiul art. 1384
alin. (1) Cod civil. Pentru ca aciunea n regres s fie admis,
este necesar s se probeze existena discernmntului autorului
la momentul svririi faptei ilicite cauzatoare de prejudicii.

185

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Seciunea a IV-a
Rspunderea comitentului pentru fapta ilicit
a prepusului su
1. Consideraii generale
1. Reglementare
Rspunderea comitenilor pentru fapta ilicit i prejudiciabil a prepuilor si este stabilit de art. 1373 alin. 1 Cod
civil, potrivit cruia comitentul este olbigat s repare prejudiciul cauzat de prepuii si ori de cte ori fapta svrit de
acetia are legtur cu scopul funciilor ncredinate.
2. Domeniul de aplicare
Codul civil anterior nu definea noiunile de comitent
i prepus, i nici nu explica n ce const raportul de
prepuenie dintre acetia. Astfel, a revenit literaturii i practicii
judiciare sarcina de a stabili sensul celor doi termeni, plecnd
de la elementul definitoriu prevzut de art. 1000 alin. 3 Cod
civil anterior i anume funciile ce li s-au ncredinat.
Cu alte cuvinte, ceea ce era definitoriu pentru calitile
de comitent i prepus, era raportul de subordonare, de
prepuenie, n care acetia se afl.
Codul civil actual a definit noiunea de comitent n art.
1373 alin. (2), prevznd c este comitent cel care, n virtutea
unui contract sau n temeiul legii, exercit direcia, supravegherea i controlul asupra celui care ndeplinete anumite
funcii sau nsrcinri n interesul su ori al altuia.
a) Noiunea de raport de prepuenie
Raportul de prepuenie reprezint un raport de subordonare ce rezult din faptul c, prin acordul lor, o persoan
fizic sau juridic (comitent) ncredineaz altei persoane
(prepus) o anumit funcie, nsrcinare.
186

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

n virtutea acestui raport, comitentul are dreptul de a da


instruciuni, direciona, ndruma i controla activitatea prepusului, iar prepusul are obligaia de a urma ndrumrile primite.
n consecin, raportul de prepuenie presupune:
- acordul de voin tacit sau expres dintre comitent i
prepus;
- ncredinarea unei funcii, nsrcinri de ctre comitent prepusului;
- poziia de subordonare a prepusului fa de comitent, concretizat n puterea de supraveghere, direcie i control a comitentului, i n obligaia
prepusului de a ndeplini funcia ncredinat.
b) Izvoarele raportului de prepuenie
Izvorul principal al raportului de prepuenie este contractul de munc. Salariatul este subordonat n ndepli-nirea
funciei fa de angajator ce deine puterea de supraveghere,
direcie i control a angajatului.
O particularitate o reprezint detaarea salariatului la
un alt angajator. n acest caz, raportul de prepuenie se stabilete fa de persoana la care s-a fcut detaarea, aceasta din
urm avnd puterea de direcie, supraveghere i control a activitii salariatului detaat. n consecin, pentru prejudiciile cauzate de prepus pe durata detarii, va rspunde n calitate de
comitent persoana fizic sau juridic unde a fost detaat.
O alt particularitate o constituie natura juridic a raportului existent ntre unitatea sanitar de stat i medicul care
desfoar asistena medical. Cu alte cuvinte, este acesta un
raport de prepuenie n virtutea cruia unitatea sanitar poate fi
obligat s rspund n calitate de comitent pentru prejudiciul
cauzat pacienilor din culpa medicului salariat ntr-o astfel de
unitate?86 Dei este ncadrat n funcie pe baza contractului de
86

O asemenea problem nu se ridic n cazul medicilor cu cabinete particulare care i angajeaz personal rspunderea conform art. 1357 Cod civ. i

187

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

munc, medicul asigur asistena medical nu n virtutea ndrumrii i direciei conducerii unitii sanitare, ci independent,
n virtutea pregtirii profesionale. Astfel, sub aspectul asistenei medicale, medicul nu este prepus al unitii unde este ncadrat, i pentru prejudicierea pacienilor va rspunde personal i
singur potrivit art. 1357 Cod civ.87
Prin excepie, medicul acioneaz n calitate de prepus
n cazul exercitrii unor atribuii de serviciu, independente de
actul medical, spre ex.: efectuarea vizitelor n saloane, respectarea programului de gard. Dac se produce un prejudiciu ca
urmare a nendeplinirii acestor ndatoriri, se poate angaja rspunderea unitii sanitare n calitate de comitent.
n schimb, infirmierii i asistenii au calitatea de prepui, astfel nct prejudiciile pe care acetia le cauzeaz antreneaz rspunderea unitii sanitare n calitate de comitent, pe
temeiul art. 1373 Cod civil.
Raportul de prepuenie poate aprea ocazional ntre
membrii de familie, membrii unui colectiv, ntre prieteni
cnd o persoan accept s fac un serviciu altei persoane i
care implic o subordonare (situaia prepuilor ocazionali).
n principiu, contractele civile nu dau natere unui
raport de prepuenie. Astfel, din contractul de locaiune nu izvorte un raport de subordonare ntre locator i locatar, astfel
nct locatorul nu va rspunde pentru prejudiciile cauzate de
nici a medicilor care lucreaz n uniti medicale particulare sau de stat dar
cu plat, unde rspunderea revine unitii sanitare n calitate de comitent.
87
Practica judectoreasc anterioar adoptarii Codului civil actual s-a situat
pe o poziie diametral opus, apreciind c n situaia n care medicul a cauzat un prejudiciu pacientului printr-o asisten medical necorespunztoare
i gratuit, unitatea este obligat s rspund n calitate de comitent Unitatea sanitar creia i s-a adresat victima, unde i s-a acordat asisten medical
de ctre prt n cadrul funciei ncredinate, consecin a raportului de subordonare dintre prepus i comitent, este rspunztoare pentru prejudiciul
cauzat de medic (Dec. Nr. 114/1989 a T. Supr. n Dreptul nr. 3 /1990, p
69-70).

188

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

chiria unei tere persoane, deoarece nu a executat la timp reparaiile locative ce i reveneau.
Cu toate acestea, raportul de prepuenie poate izvor n
mod excepional i dintr-un contract de mandat sau de antrepriz, dac printr-o clauz insereaz n act s-a stabilit un raport de
subordonare al prilor. Astfel, dei mandantul i antreprenorul
se bucur de o deplin autonomie n ndeplinirea obligaiilor
asumate, ei pot renuna contractual la aceast independen,
acceptnd s-i desfoare activitatea sub directa supraveghere,
ndrumare i control a mandantului respectiv a beneficiarului
lucrrii.
2. Temeiul juridic al rspunderii
Pentru fundamentarea rspunderii comitentului, n literatura de specialitate s-au conturat mai multe teorii, bazate pe
ideia de culp ori pe rspunderea obiectiv, cum sunt:
Teoria prezumiei legale de culp. Rspunderea comitentului s-a fundamentat pe ideea unei culpe n alegerea prepusului (culpa in vigilando). Teoria a fost criticat deoarece n
condiiile sistemului de recrutare a forei de munc nu se poate
vorbi de o culp n alegere a comitentului i, de cele mai
multe ori, el nu are nici posibilitatea practic de a supraveghea
n permanen prepuii.
Teoria reprezentrii legale. Prepusul acioneaz n cadrul funciei ncredinate ca un reprezentant legal al comitentului, astfel nct culpa prepusului devine nsi culpa
comitentului.
Teoria nu poate fi acceptat deoarece reprezentarea este
specific actelor periodice, fr a avea aplicabilitate n materia
faptelor juridice. Totodat, rspunderea comitentului este o
rspundere pentru fapta altuia i nu pentru fapt proprie, astfel
nct prepusul nu poate fi calificat drept mandatar al comitentului.
189

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Teoria riscului are n vedere mprejurarea c persoana


care trage foloasele activitii desfurate de prepus, trebuie s
suporte i consecinele pgubitoare ale activitii (ubi
emolumentum ibi onus). Ulterior, concepia riscului profit s-a
transformat n teoria riscului de activitate potrivit creia, unde
exist autoritate exist i riscul reparrii pagubelor produse prin
activitatea subordonailor.
Teoria este criticabil deoarece nu justific dreptul de
regres al comitentului fa de prepus.
Teoria garaniei obiective. n virtutea acestei teorii,
art. 1373 Cod civil instituie o garanie a comitentului n solidar
cu prepusul, garanie care este menit s ofere victimei prejudiciului posibilitatea de a fi despgubit. Astfel comitentul se
oblig fa de persoana prejudiciat, n lipsa oricrei culpe, garantnd despgubirea efectiv i rapid.
Aceast calitate de garant d dreptul comitentului ca,
dup despgubirea victimei, s se regreseze mpotriva prepusului, singurul vinovat de svrirea faptului prejudiciabil, i
care n definitiv trebuie s rspund.
3. Condiiile rspunderii
Condiii generale. Rspunderea comitentului va fi angajat n temeiul art. 1373 Cod civil, numai dac sunt ndeplinite, n persoana prepusului, toate condiiile rspunderii pentru
fapt proprie (art. 1357 Cod civil).
Victima prejudiciului trebuie s fac dovada urmtoarelor elemente:
- existena prejudiciului;
- existena faptei ilicite a prepusului;
- raportului de cauzalitate dintre fapta ilicit i prejudiciu;
- vinovia prepusului n comiterea faptei ilicite.

190

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

Condiii speciale. Pentru a angaja rspunderea comitentului, victima trebuie s dovedeasc nc dou condiii speciale i anume:
a) existena raportului de prepuenie la data svririi faptei de ctre prepus.
Rspunderea nu va fi angajat dac la data svririi
faptei ilicite nu mai exista calitatea de comitent. Comitentul
rmne ns obligat, n condiiile art. 1373 Cod civil, dac la
momentul judecii calitatea de prepus a fptuitorului ncetase.
n caz de transmitere a atributelor specifice raportului
de prepuenie, supraveghere, ndrumare, control, asupra unei
alte persoane, chiar i numai temporar, rspunderea va reveni
persoanei care exercit efectiv aceste atribute.
b) fapta ilicit s fie svrit de prepus n funciile
ncredinate.
Potrivit art. 1373 Cod civil, comitentul rspunde pentru
prejudiciile cauzate de prepui n funciile ce li s-au ncredinat.
n acest caz trebuie s distingem ntre mai multe situaii:
- comitentul nu va rspunde dac ntre fapta ilicit i
funciile ncredinate de comitent prepusului nu
exist legtur (spre exemplu, dac fapta ilicit este
svrit n concediu);
- comitentul rspunde dac prepusul a cauzat un prejudiciu n cadrul normal al funciei ncredinate sau
cel puin n limitele scopului pentru care i-a fost
conferit funcia respectiv88;
- n cazul n care fapta este svrit de un prepus care, profitnd sau abuznd de funcia ncredinat,
acioneaz n interes propriu sau de un prepus care,
88

G. Boroi, L. Stnciulescu, Instituii de drept civil n reglementarea noului


Cod civil, ed. Hamangiu, Bucureti, 2012

191

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

cu ocazia exercitrii funciei ncredinate, dar fr


legtur cu aceasta, cauzeaz un prejudiciu.
n ceea ce privete funciile ncredinate, literatura
de specialitate a formulat dou interpretri:
- o interpretare restrictiv, n sensul c rspunderea
comitentului se angajeaz numai dac fapta ilicit se
nscrie n limitele funciei ncredinate, respectiv n
interesul comitentului, cu respectarea instruciunilor
i ordinelor date de comitent, i cu prilejul funciei
conferite. Prin urmare, dac prepusul a svrit prejudiciul acionnd n propriul interes, prin depirea
abuziv a atribuiilor, sau cu prilejul unei activiti
ce nu se ncadreaz n funcia primit (deci, cu depirea limitelor funciei ncredinate), comitentul
nu va rspunde fa de victim;
- o interpretare extensiv, potrivit creia rspunderea comitentului se va angaja i n ipostaza n care
prepusul a depit limitele funciei ncredinate,
funcia constituind un simplu prilej, o simpl ocazie
care a fcut posibil svrirea faptei ilicite.
Codul civil actual a reglementat expres n art. 1373 alin.
(3) prima interpretare n urmtorul sens: comitentul nu rspunde dac dovedete c victima cunotea sau, dup mprejurri, putea s cunoasc, la data svririi faptei prejudiciabile,
c prepusul a acionat fr nicio legtur cu atribuiile sau cu
scopul funciilor ncredinate.
n concluzie:
- comitentul rspunde pentru fapta ilicit svrit de
prepus n limitele normale ale funciei ncredinate
(a lucrat n interesul comitentului i potrivit instruciunilor primite, dar din neglijen a cauzat un prejudiciu;

192

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

comitentul rspunde pentru prejudiciul cauzat de


prepus prin depirea funciei, deci pentru prejudiciu abuziv, cu condiia ca ntre exerciiul funciei
i fapta ilicit s existe o legtur de cauzalitate sau
o conexiune necesar, iar fapta a fost svrit n interesul acestuia. Dac victima a cunoscut c prepusul a svrit fapta cu depirea limitelor funciei
ncredinate, prin exerciiu abuziv sau lucrnd n
propriul interes, comitentul nu va rspunde.
comitentul nu rspunde pentru pagubele cauzate de
prepus prin fapte ce nu au legtur cu funcia ncredinat, chiar dac au fost svrite n timpul exercitrii acesteia;
comitentul nu va rspunde pentru fapta ilicit svrit de prepusul su fr nici o legtur cu exerciiul
funciei ncredinate (fapta ilicit comis de prepus
n timpul concediului de odihn, n timp ce venea
spre cas sau n drum spre serviciu).89
rspunderea comitentului nu va fi angajat dac
acesta a luat toate msurile pentru a prentmpina
fapta ilicit, i nici n cazurile n care activitatea
prepusului a ieit din sfera de supraveghere a comitentului i intrnd n sfera n care supravegherea revenea celui care a suferit paguba.

89

n mod greit o ntreprindere a fost obligat s rspund n calitate de


comitent, alturi de persoana ncadrat n munc i care, la terminarea
schimbului, aflndu-se n vestiar, voind s fac o glum, a ncercat s se
urce pe unul dintre dulapurile metalice aflate n ncpere, ncercare care a
provocat cderea dulapului i rnirea unui coleg (Dec. nr. 459/1993 a C.S.J.
n B.J. 1993, p. 194-196).

193

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

4. Efectele rspunderii
1. Recuperarea prejudiciului
Victima faptei ilicite poate pretinde repararea daunei, la
alegerea sa, fie de prepus, n condiiile art. 1357 Cod civil, fie
de la comitent, n baza art. 1373 Cod civil, fie att de la prepus
ct i de la comitent
Rspunderea acestor persoane se fundamenteaz pe temeiuri diferite:
- prepusul rspunde pentru fapta proprie;
- comitentul rspunde pentru fapta altei persoane;
- dac victima i afecteaz pe amndoi prepusul i
comitentul rspund solidar.
n legtur cu aceast solidaritate s-au ridicat mai multe
probleme anterior intrrii n vigoare a Codului civil actual, dar
care rmn valabile:
a) Ipoteza n care prepuii unor comiteni diferii au svrit mpreun o fapt ilicit, prin care au cauzat prejudiciul
unui ter.
Fa de victim, prepuii vor rspunde solidar pentru ntreg prejudiciul. Aceast solidaritate a prepuilor nu atrage ns
i solidaritatea comitenilor fa de victim, i prin urmare
aceasta nu va putea s obin de la oricare dintre comiteni plata integral a daunelor. n schimb, fiecare comitent este solidar
rspunztor cu propriul prepus, n limita prii de prejudiciu
cauzat de acesta.
n consecin, victima poate, la alegere:
- fie s-i acioneze n solidar pe prepui pentru ntregul prejudiciu;
- fie s-i acioneze pe fiecare comitent n parte, n limitele prii de prejudiciu pe care a produs-o prepusul su.
b) Ipoteza n care prepuii unor comiteni diferii au svrit o fapt ilicit, prin care au cauzat un prejudiciu unuia
dintre comiteni.
194

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

Prepuii vor fi inui solidar fa de comitentul victim


pentru ntregul prejudiciu. n schimb, cellalt comitent va rspunde solidar numai cu propriul prepus, n limita prii de prejudiciu aferente acestui prepus.
2. Dreptul de regres al comitentului
Temei juridic. Reparnd integral prejudiciul, comitentul, n calitate de garant, a avansat victimei despgubirea stabilit de instan. n consecin, comitentul are dreptul s cear
prepusului restituirea integral a despgubirii avansate victimei. Prin urmare, el are un drept de regres mpotriva prepusului, autor al faptei prejudiciabile.
Temeiul legal al dreptului de regres al comitentului l
constituie subrogarea legal (art. 1596 lit. c) Cod civil). Pltind
despgubirile, comitentul se subrog n drepturile victimei, i
din moment ce n patrimoniul ei exist o aciune civil direct
mpotriva prepusului n baza art. 1357 Cod civil, aceast aciune este preluat de ctre comitent.
Temeiul juridic al aciunii comitentului mpotriva prepusului l constituie, astfel, art. 1357 Cod civil referitor la rspunderea pentru fapta proprie, adic acelai temei pe care l avea i
aciunea victimei mpotriva prepusului.
Coninutul dreptului de regres. Comitentul are dreptul s recupereze de la prepusul su integral despgubirile pltite.
Pentru a se exonera de rspundere, prepusul trebuie s
fac dovada direct pe temeiul art. 1357 Cod civil a faptei proprii a comitentului, care a determinat total sau parial producerea prejudiciului (de exemplu a dovedi c activitatea ilicit pe
care a desfurat-o a fost determinat de ordinele sau instruciunile primite de la comitent). Aceast soluie a fost reglementat expres n art. 1384 Cod civil
n aciunea de regres, a comitentului s-au ridicat urmtoarele aspecte:
195

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

a) ipoteza n care prepuii aceluiai comitent au cauzat prejudiciu unui ter.


n regresul comitentului se menine rspunderea solidar a prepuilor. Dup plata despgubirilor, comitentul se subrog integral n drepturile victimei, prepuii rmnnd solidar
obligai astfel cum erau i fa de victima prejudiciului.
b) ipoteza n care prepuii unor comiteni diferii au
cauzat prejudicii unui ter.
n acest caz se disting mai multe situaii:
fiecare dintre comiteni a pltit despgubiri victimei,
n limita prii de despgubire aferent propriilor
prepui.
Fiecare dintre comiteni se va putea regresa mpotriva
propriului prepus pentru recuperarea sumelor pltite. Dac sunt
mai muli prepui ai aceluiai comitent, acetia vor fi inui solidar la restituirea fa de comitent:
numai unul dintre comiteni a pltit victimei despgubiri, n limita prii aferente participrii propriilor
prepui.
Comitentul se va regresa numai mpotriva prepuilor si
ce vor fi inui solidar. Victima prejudiciului va putea s urmreasc restul nerecuperat din despgubire fie de la cellalt comitent, fie de la oricare dintre prepui.
unul dintre comiteni a pltit mai mult dect partea
din despgubire aferent propriilor prepui.
Comitentul pltitor poate s urmreasc pe cellalt comitent pentru suma pltit peste partea aferent prepuilor si.
Comitentul urmrit va restitui suma corespunztoare participrii propriilor prepui.
Comitentul se poate regresa i mpotriva propriilor prepui. Regresul comitentului este integral pentru toate sumele
pltite, i nu numai pentru partea aferent prepuilor si. Dac
se regreseaz asupra prepuilor celuilalt comitent, regresul va

196

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

avea ca obiect numai suma ce corespunde prii din pagub pe


care acetia au primit-o.
3. Corelaia rspunderii comitentului cu rspunderea prinilor pentru copiii lor minori
Aceast problem poate fi pus n situaia n care prepusul este minor i svrete o fapt ilicit cauzatoare de prejudicii cu prilejul exercitrii unei funcii ncredinate de
comitent, n cadrul raportului de prepuenie. Caracterul special
al rspunderii comitentului determinnd excluderea rspunderii
prinilor.
Totui, n cazul n care printele are calitatea de comitent n raport cu copilul su minor, victima poate opta ntre rspunderea printelui fapta minorului prevzut de art. 1372 Cod
civil i rspunderea comitentului prevzut de art. 1373 Cod
civil, n conformitate cu art. 1374 alin. (2) care prevede c
nicio persoan, n afara comitentului, nu rspunde pentru
fapta prejudiciabil svrit de minorul care avea calitatea
de prepus. Cu toate acestea, n cazul n care comitentul este
printele minorului care a svrit fapta ilicit, victima are
dreptul de a opta asupra temeiului rspunderii.

197

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Capitolul V
RSPUNDEREA PENTRU PREJUDICIILE CAUZATE
DE ANIMALE SAU DE LUCRURI
Seciunea I
Rspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale
1. Consideraii generale
1. Reglementare
Potrivit art. 1375 Cod civil, proprietarul unui animal,
sau cel care se servete de el, independent de orice culp, de
prejudiciul cauzat de animal, chiar dac acesta a scpat de
sub paza sa.
Proprietarul sau cel ce se folosete de animal nu beneficiaz de o reglementare special privind probe contrarii pentru
a nltura temeiurile rspunderii instituite prin art. 1375 Cod
civil.
2. Domeniul de aplicare
Sfera de aplicare a art. 1375 Cod civil presupune determinarea a trei elemente: animalele pentru care se rspunde;
persoanele rspunztoare; persoanele care pot invoca art.
1375 Cod civ.
a) Animalele pentru care se rspunde.
n sensul textului legal, animalele pentru care se rspunde sunt acelea care pot fi apropriate i care pot fi efectiv
supravegheate.
Se includ n aceast categorie:
- animalele slbatice captive, din grdinile zoologice,
circuri etc;
- animalele domestice;
198

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

animalele slbatice aflate n rezervaii i parcuri de


vntoare. n acest caz, se rspunde numai dac dauna s-a produs n incinta rezervaiei sau a parcurilor,
deoarece cel care are paza juridic poate interveni
direct asupra animalelor i lua msuri de prevenire a
producerii de pagube prin atacul asupra persoanelor
i bunurilor.
Nu intr sub incidena art. 1375 Cod civil:
- pagubele produse de animalele slbatice, ieite din
rezervaii sau parcuri de vntoare;
- pagubele produse de animalele slbatice aflate n
stare de libertate i care nu pot face obiectul unei
paze.
n msura n care aceste categorii de animale slbatice
au provocat prejudicii bunurilor sau persoanelor, rspunderea
unitilor care gestioneaz vnatul nu se ntemeiaz pe dispoziiile art. 1375 Cod civ., ci numai n condiiile rspunderii pentru fapta proprie, pe temeiul art. 1357 Cod civil90, respectiv
dac victima prejudiciului va face dovada c paguba s-a produs
din cauz c gestionarul nu i-a ndeplinit obligaiile stabilite
de lege (nu i-a luat msurile ce au drept scop prentmpinarea
producerii de ctre animale a pagubelor).
b) Persoana rspunztoare
Paza juridic. Rspunderea pentru prejudiciul produs
de animal revine persoanei care are paza juridic n momentul
producerii prejudiciului, respectiv deine prerogativa de co90

Dec. nr. 1510/1978 a Trib. Supr., sect. civ, n ndreptar op. cit., p. 151152 (Inspectoratele silvice rspund pentru prejudiciile cauzate de atacul
animalelor slbatice aflate n rezervaii sau parcuri de vntoare nchise, pe
temeiul art. 1001 Cod. civ. Pentru prejudiciile cauzate de animalele slbatice din fondul cinegetic i care triesc n stare de libertate sau au ieit din
rezervaii i parcuri, unitile care gospodresc vnatul pot fi chemate s
rspund pe temeiul art. 998-999 Cod.civ.

199

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

mand, direcie i supraveghere a acestuia. n aceast situaie se


gsete proprietarul animalului ori persoana cruia proprietarul
i-a transmis folosina. n msura n care nu se cunoate persoana care se folosea de animal, rspunderea revine proprietarului
animalului. Prin urmare, se prezum c paza juridic aparine
proprietarului, care va rspunde pentru fapta animalului.
Prin paz juridic se nelege dreptul pe care o persoan
l are de a se folosi de animal, ceea ce implic prerogativa de
supraveghere, direcie i control.
n consecin, deine paza juridic i va rspunde pentru
fapta animalului n condiiile art. 1375 Cod civil, proprietarul
animalului sau persoana care se folosete de acesta.
Precizri
rspunderea proprietarului fa de rspunderea celui care se folosete de animal este o rspundere alternativ.
Astfel, dac exist o persoan care avea dreptul de a se
folosi de animal, rspunderea revine acelei persoane i
nu proprietarului.
dac animalul aparine n coproprietate sau se afl n folosina comun a mai multor persoane, paza juridic
exercitat n comun atrage rspunderea solidar a titularilor.
dac prejudiciul a fost cauzat de mai multe animale
aparinnd unor proprietari diferii sau aflai n folosina
mai multor persoane ntre care nu exist comunitate de
paz, rspunderea este divizibil.
Paza material. Paza juridic nu se confund cu paza
material, care nu confer dreptul paznicului de a se folosi, n
propriul interes, de animalul ncredinat. Au calitatea de paznici
materiali: ngrijitorul animalului, ciobanul angajat pentru asigurarea pazei, depozitarul cruia animalul i-a fost ncredinat
spre pstrare, zootehnicianul.
n schimb, paza juridic poate coexista cu paza material. Cel care are paza juridic rspunde potrivit art. 1375 Cod
200

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

civil, iar cel care are paza material rspunde n condiiile art.
1357 Cod civil pentru fapta proprie, rspunderea fiind alternativ i nu cumulativ. Alegerea aparine victimei preju-diciului.
Aceasta este ndreptit s urmreasc persoana care are paza
juridic a animalului, dar nimic nu o mpiedic s-l urmreasc
direct pe cel care are paza material91.
Dac despgubirile au fost pltite de persoana care are
paza juridic, aceasta poate introduce aciune n regres mpotriva celui cruia i s-a ncredinat paza material i din vina cruia
animalul a cauzat prejudiciul.
c) Persoanele care pot invoca art. 1375 Cod civil
Orice persoan creia i s-a produs un prejudiciu prin
fapta animalului, poate pretinde repararea n baza art. 1375 Cod
civ.
Inclusiv paznicul material l poate aciona pe proprietar
n calitate de paznic juridic, n temeiul art. 1375 Cod civil, dac
animalul aflat n paza sa i-a produs un prejudiciu. n stabilirea
ntinderii rspunderii se va ine seama i de comportamentul
celui ce avea paza material.
2. Fundamentul rspunderii
n fundamentarea rspunderii paznicului juridic s-au
conturat dou concepii anterior intrrii n vigoare a Codului
civil actual, dar care se aplic n continuare avnd n vedere c
aceast form de rspundere nu s-a modificat substanial:
- concepia subiectiv, bazat pe culp n supraveghere, respectiv n exercitarea pazei juridice;

91

Decizia nr. 10516/2000 a C.A. Craiova, n B.J. /2002 op.cit., p. 141-143


(Reclamantul poate pretinde despgubiri de la proprietarul animalelor care
are paza juridic, dar se poate ndrepta mpotriva ngrijitorului care nu a
supravegheat animalele i care rspunde n temeiul rspunderii pentru fapta
proprie).

201

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

concepia obiectiv, ntemeiat pe ideea de garanie


a paznicului periodic al animalului. Paznicul juridic
rspunde ca un garant al comportamentului general
al animalului.
n doctrin a dominat rspunderea colectiv, de garanie
a aa-zisului comportament al animalului. Aceast garanie
explic situaia n care paznicul juridic al animalului rspunde
chiar i n ipoteza n care animalul a scpat de sub supravegherea sa, ori dei s-a exercitat supravegherea, animalul a cauzat
totui prejudiciul92. Potrivit art. 1375 Cod civ., rspunderea
paznicului juridic este angajat fie c animalul se afl sub paza sa, fie c a scpat de sub paza sa.
3. Condiiile rspunderii. Efectele rspunderii
1. Condiiile rspunderii. Victima prejudiciului trebuie s fac dovada urmtoarelor elemente:
- existena prejudiciului;
- prejudiciul a fost cauzat de animal;

92

ntemeierea rspunderii pe culpa paznicului juridic nu asigur victimei


ocrotirea necesar, existnd posibilitatea combaterii prezumiei de culp
prin proba lipsei vinoviei. ntr-o soluie de spe, instana a reinut c s-a
dovedit culpa prilor pentru dauna produs de calul proprietatea lor, care,
rupnd priponul, s-a apropiat de calul reclamanilor producndu-i leziuni ce
au determinat moartea animalului (Dec. nr. 1075/2001 a C.A. Iai, n Jurisprudena n materie civil 2001, op. cit., p.100-102). Instana este adepta
concepiei subiective i trebuie s motiveze crui fapt i se datoreaz culpa
prilor, raportat la mprejurarea c animalul, proprietatea lor, dei era priponit, a svrit fapta rupnd priponul. n spe vinovia nu a putut fi dovedit, prii dei au luat toate msurile pentru priponirea animalului,
comportamentul acestuia le-a scpat de sub control. n acelai sens Dec. nr.
939/2002 a C.A. Iai n Jurisprudena n materie civil 2002, p. 67-69.
(Adugnd i condiia culpei prtului n nesupravegherea animalului; Instana a schimbat de fapt fundamentul rspunderii, transformnd rspunderea obiectiv pentru prejudiciile cauzate de animale ntr-o rspundere
subiectiv bazat pe culp).

202

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

existena pazei juridice a celui chemat s plteasc


despgubirea;
Odat ce aceste elemente au fost dovedite, se declaneaz prezumia de rspundere a paznicului juridic, prevzut
de art. 1375 Cod civ. Din moment ce calitatea de pzitor juridic
se prezum c aparine proprietarului, acestuia i se va angaja
rspunderea. Astfel victima nu trebuie s dovedeasc c animalul se afla n paza juridic a altei persoane (a celui ce se folosea
de dnsul). Dovada contrar trebuie s fie fcut de proprietar.
Victima nu trebuie s fac nici dovada culpei paznicului
juridic. Rspunderea acestuia este una obiectiv, ntemeiat pe
ideea de garanie, ceea ce explic rspunderea sa chiar n situaiile n care animalul a ieit de sub paza sa.
2. Cauze de exonerare de rspundere. Paznicul juridic se poate exonera de rspundere, n temeiul art. 1380, dac
face dovada c producerea de ctre animal a prejudiciului s-a
datorat:
- faptei faptei imputabile victimei nsei;
- faptei imputabile exclusiv unei tere persoane, pentru care cel care deine paza juridic a animalului nu
este inut s rspund;
- forei majore.
3. Efectele rspunderii. Victima prejudiciului are posibilitatea de a alege:
- fie s-l urmreasc pe paznicul juridic n temeiul
art. 1375 Cod civil;
- fie s-l acioneze pe paznicul material al animalului;
n condiiile art. 1357 Cod civil, fcnd dovada culpei acestuia n ndeplinirea obligaiei de supraveghere.
Dac paznicul juridic a pltit despgubirile, el are drept
de regres, mpotriva persoanei creia i-a ncredinat paza material, i din vina cruia animalul a cauzat prejudiciul.

203

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Seciunea a II-a
Rspunderea pentru prejudiciile cauzate
de ruina edificiului
1. Consideraii generale
1. Reglementare
Art. 1378 Cod civil dispune: proprietarul unui edificiu
sau al unei construcii de orice fel este obligat s repare prejudiciul cauzat prin ruina lor ori prin desprinderea unor pri
din ele, dac aceasta este urmarea lipsei de ntreinere sau a
unui viciu de construcie.
Codul civil nu conine dispoziii speciale pentru nlturarea prezumiei de rspundere a proprietarului instituit prin
articolul menionat.
2. Domeniul de aplicare
Stabilirea sferei de aplicare a rspunderii instituite de
art. 1378 Cod civil presupune definirea noiunilor de edificiu
i ruin a edificiului, precum i determinarea persoanei care va rspunde pentru prejudiciile cauzate de ruina edificiului.
a) Noiunile de edificiu i ruin a edificiului.
Prin edificiu se nelege o construcie realizat de om
prin folosirea unor materiale durabile, care prin ncorporarea
lor n sol sau ntr-o alt construcie, devine un imobil prin natura sa.
Noiunea de edificiu presupune urmtoarele elemente:
- construcia s fie opera omului i nu a naturii
(arbori, stnci). Intr n aceast categorie: o
cldire, un gard ncorporat solului; un baraj,
un pod, o construcie subteran.
- construcia s fie rezultatul unei ansamblri
de materiale durabile. Art. 1378 Cod civil nu
se aplic lucrrilor provizorii.
204

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

construcia s fie fixat la sol sau ncorporat ntr-o alt construcie, constituind astfel
un imobil prin natura sa. Astfel, nu reprezint un edificiu gardul mobil sau imobilele
prin destinaie.
Prin ruina edificiului se nelege att drmarea
complet, ct i orice dezagregare a materialului din care este
alctuit, care prin cdere provoac un prejudiciu unei persoane.
Ruina edificiului se poate produce datorit propriei greuti, a greutilor aflate n edificiu sau sub aciunea forelor
naturale (zpad, nghe). Nu are relevan dac ruina este total sau parial (cderea balustradei, a unui balcon).
Drmarea sau dezagregarea trebuie:
- s fie involuntar. Nu intr n noiunea de ruin
a edificiului demolarea voluntar sau provocat de
un incendiu, cutremur, inundaie ori funcionarea
deficitar a unui agregat;
- s fie urmarea lipsei de ntreinere ori a unui
viciu de construcie. Cu lipsa de ntreinere se asimileaz i vechimea edificiului. Prevederile art. 1378
Cod civil nu se aplic dac ruina edificiului provine
din alte cauze dect lipsa de ntreinere ori viciul de
construcie. Viciul de construcie are n vedere o
greeal de proiectare sau de execuie tehnic a edificiului.
b) Persoana rspunztoare
Art. 1378 Cod civil prevede c pentru prejudiciile cauzate de ruina edificiului rspunde numai proprietarul. El rspunde chiar i n situaia n care edificiul se afl n stpnirea
altei persoane pe temeiul unui drept de uzufruct sau abilitate ori
n baza unui contract de locaiune, comodat.
Nu intereseaz cine are folosina imobilului, cine este
constructorul sau arhitectul, ci intereseaz cine este proprietarul
205

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

actual. Astfel, rspunderea pentru ruina edificiului se ntemeiaz pe calitatea de proprietar. Dac edificiul face obiectul
proprietii comune sau n devlmie, coproprietarii sau codevlmaii vor rspunde solidar.
2. Fundamentul rspunderii
Doctrina a conturat dou concepii privind temeiul rspunderii pentru prejudiciul cauzat de ruina edificiului:
Concepia subiectiv, bazat pe culp. La baza rspunderii proprietarului se afl o prezumie de culp:
- dac ruina s-a datorat lipsei de ntreinere a edificiului, culpa const n faptul c proprietarul nu a
luat msurile necesare de ntreinere a imobilului;
- cnd ruina s-a datorat viciilor de construcie,
proprietarul va rspunde pentru fapta culpabil a altei persoane.
Concepia obiectiv ntemeiaz rspunderea proprietarului pe o obligaie legal de garanie 93, independent de orice culp. Proprietarul actual este obligat fa de orice persoan
s garanteze c edificiul nu va produce pagube prin ruina sa,
provocat de lipsa de ntreinere ori de un viciu de construcie.
n prezent, la fel ca i n reglementarea anterioar, se
consider c rspunderea ntemeiat pe art. 1378 Cod civil este
obiectiv, independent de orice culp a proprietarului.
3. Condiiile rspunderii. Efectele rspunderii
Condiiile rspunderii. Pentru ca proprietarul edificiului s rspund n condiiile art. 1378 Cod civil, victima trebuie s dovedeasc:
- existena prejudiciului;
93

Obligaia legal de garanie constituie o sarcin a proprietii cldirii.


Astfel, proprietarul nu rspunde pentru alii, ci propter rem, pentru lucru,
cci el are foloasele edificiului.

206

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

ruina edificiului ca urmare a lipsei de ntreinere sau


a unui viciu de construcie;
- raportul de cauzalitate dintre ruina edificiului i prejudiciu.
n cazul n care prejudiciul este cauzat chiar persoanei
care se folosea cu titlu gratuit de edificiul respectiv, rspunderea proprietarului se va angaja numai dac se dovedete intenia
sau culpa grav a acestuia, n condiiile art. 1354 Cod civil care
sunt n urmtorul sens: victima nu poate obine repararea prejudiciului cauzat de persoana care i-a acordat ajutor n mod
dezinteresat sau de lucrul, animalul ori edificiciul de care s-a
folosit cu titlu gratuit, dect dac dovedete intenia sau culpa
grav a celui care, potrivit legii, ar fi fost chemat s rspund.
Cauze de exonerare de rspundere. Obligaia proprietarului de a despgubi pe cel prejudiciat prin ruina edificiului fiind o rspundere obiectiv, ea nu poate fi nlturat dect
prin fora major, fapta victimei i fapta unui ter pentru care
proprietarul nu este inut s rspund.94 n acelai sens sunt i
dispoziiile art. 1380 Cod civil.
Proprietarul nu poate s nlture rspunderea prin dovedirea faptului c a luat toate msurile pentru asigurarea ntreinerii edificiului, ori pentru prevenirea oricror vicii de
construcie.
Dac cele trei cauze de exonerare au avut numai o participare parial, rspunderea nu va fi nlturat total, ci numai
proporional cu gradul de participare.
Efectele rspunderii. Proprietarul edificiului va fi
obligat s repare prejudiciul cauzat victimei prin ruina edificiului. Dac ruina edificiului se datoreaz, n fapt, culpei altei persoane, dup plata despgubirilor, proprietarul are o aciune n
regres, dup caz mpotriva:
94

Dec. civ. nr. 1827/2000 a C.A. Cluj, n Buletinul Jurisprudenei pe 2000 a


C.A. Cluj, Ed. Lumina Lex 2001, p. 226-228.

207

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

- vnztorului, de la care a cumprat construcia,


pe temeiul contractului de vnzare, ca efect al obligaiei de garanie ce revine vnztorului pentru viciile ascunse ale lucrului vndut;
- locatarului construciei, pe temeiul contractului
de locaiune, dac ruina edificiului s-a datorat neefecturii reparaiilor locative ce-i incumbau;
- constructorului sau proiectantului, n baza contractului de antrepriz sau de proiectare, pentru viciile de construcie sau proiectare ce au determinat
ruina edificiului.
Seciunea a III-a
Rspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri
n general
1. Consideraii generale
1. Reglementare legal
Art. 1376 alin. (1) Cod civ. dispune c oricine este
obligat s repare, independent de orice culp, prejudiciul cauzat de lucrul aflat sub paza sa.
2. Domeniul de aplicare
Pentru stabilirea sferei de aplicare a art. 1376 alin. (1)
Cod civil95 este necesar definirea noiunilor de:
- lucru susceptibil de a cauza un prejudiciu;
95

n practic, fostul art. 1000 alin. 1 Cod civ de la 1864 s-a aplicat n urmtoarele cazuri: accidente de circulaie, accidente legate de folosirea energiei
electrice (ruperea de cablu, electrocutare), explozia unui cazan, explozia
unei conducte de gaze naturale, spargerea unei conducte de ap, cderea
ntr-o groap neacoperit, surparea unui mal, cderea unui arbore, cderea
gheii de pe acoperi, cderea unui ghiveci de flori de pe un balcon (C.
Stnescu, C. Brsan op. cit., p. 260).

208

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

paz i paznic al lucrului;


cauzare de ctre lucru a prejudiciului;
determinarea persoanei care beneficiaz de art.
1000 alin. 1 Cod civ.

a) Noiunea de lucru
n sensul art. 1376 alin. (1) Cod civ., prin lucru se nelege orice bun mobil sau imobil, fr distincie dac sunt sau
nu potenial periculoase, dac au sau nu dinamism propriu, ori
dac au produs prejudiciul fiind n micare sau n staionare.
Nu intr n domeniul de aplicare al art. 1376 alin. (1)
Cod civil:
lucruri pentru care, prin lege, se instituie o rspundere
special. Avem n vedere, sub acest aspect, urmtoarele categorii:
- animalele, pentru care Codul civil reglementeaz o rspundere special;
- edificiile, dar numai n cazul n care prejudiciul a fost rezultatul lipsei de ntreinere
ori a unui viciu de construcie, conform art.
1378 Cod civ.;
- aeronave, accidente nucleare, cnd prin legi
speciale s-a reglementat rspunderea n caz
de producere a unui prejudiciu.
bunuri nesusceptibile de apropiere (res comunes), precum:
aerul, lumina solar, radiaiile naturale. Prin natura lor,
aceste bunuri nu se pot afla n paza juridic a unei persoane, fiind de folosin universal;
corpul persoanei n via. Este imposibil de asimilat persoana uman cu un lucru, i n consecin nu se poate afla
sub paza juridic n sensul art. 1376 alin. 1 Cod civ. ntr-o
asemenea situaie, o astfel de rspundere se poate angaja n
temeiul art. 1357 Cod civ.

209

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

De asemenea, textul de lege nu se va aplica nici n


acele situaii n care lucrul a fost doar un simplu instrument al
omului n cauzarea prejudiciului (de exemplu, omul se folosete de lucru pentru a svri o fapt ilicit).
Pentru ipoteza n care prejudiciul apare n legtur cu
un vehicul tras de animale, urmeaz a distinge dup cum paguba este cauzat de micrile animalului (caz n care vom aplica
art. 1375 Cod civ.) sau ea se datoreaz lucrului transportat sau
nsui vehiculului (situaie ce se ncadreaz n art. 1376 alin.
(1) Cod civ.).
b) Noiunea de paz i de paznic juridic
Noiune de paz juridic.
Paza juridic poate fi definit drept puterea de direcie, control i supraveghere pe care o persoan o poate exercita, n mod independent, asupra unui lucru.
Paza juridic decurge dintr-un drept de control, direcie
i supraveghere asupra bunului, dar presupune i obligaia de a
prentmpina producerea vreunui prejudiciu prin mijlocirea lucrului.
Paza juridic se deosebete de paza material prin aceea c:
Dac paza juridic este puterea de direcie, control i supraveghere exercitat n mod independent asupra lucrului, paza material este tot o
putere de direcie, control i supraveghere pe care o persoan o exercit asupra unui lucru, dar
sub autoritatea paznicului periodic, la ordinele
i instruciunile acestuia.
Paza material este o paz subordonat celei juridice i nu confer paznicului vreun drept de folosin proprie a bunului respectiv.
De cele mai multe ori, paza juridic i paza material
aparine aceleiai persoane, dar sunt situaii n care paza juridi210

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

c aparine unei persoane, iar paza material se asigur de alt


persoan. Spre exemplu, proprietarul unui automobil (paznic
juridic) poate folosi el n mod direct automobilul, astfel nct
paza juridic i paza material sunt ntrunite n aceeai persoan, dar este posibil ca proprietarul mainii n calitate de comitent s ncredineze lucrul unui prepus ofer care l va exploata
n interesul comitentului, caz n care paza juridic aparine comitentului iar cea material prepusului.
Paza juridic atrage rspunderea potrivit art.
1376 alin. (1) Cod civil Cel care deine paza material poate fi rspunztor pe temeiul rspunderii pentru fapta proprie, 1357 Cod civil.
Noiunea de paznic juridic. n ceea ce privete persoana ce deine paza juridic, pentru determinarea ei, n literatura i practica juridic s-au conturat mai multe opinii:
- criteriul riscului profit, potrivit cruia paza juridic
revine celui care trage foloasele, potrivit principiului ubi emolumentum ibi onus.
- criteriul direciunii (autoritii) asupra lucrului; se
consider c paza juridic aparine persoanei ce are,
n mod independent, drept de folosin, direcie,
control i supraveghere asupra lucrului. Cu alte cuvinte, calitatea de paznic juridic o are persoana ce
deine puterea de drept asupra lucrului.
- criteriul direciei intelectuale. n anumite cazuri excepionale, cel care are puterea de drept (dreptul de
direcie, supraveghere, control) poate fi lipsit mpotriva voinei sale de acest drept. Astfel, s-a pus problema cine deine paza juridic cel care are puterea
de drept sau cel ce deine puterea de fapt? n acest caz,
paza juridic aparine celui care are n fapt puterea de
direcie, control i supraveghere (puterea de fapt).

211

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

n aplicarea acestui criteriu se disting mai multe situaii:


a) proprietarul lucrului este prezumat pn la proba
contrarie ca fiind paznicul juridic al bunului.
Proprietarul poate nltura aceast prezumie dovedind
c a transmis paza juridic unei alte persoane (prin nchirierea
lucrului sau prin mprumutarea sa) sau c a pierdut paza juridic mpotriva voinei sale (lucrul i-a fost furat).
Cu alte cuvinte, pentru a nltura prezumia, proprietarul trebuie s fac dovada strii de fapt, c n momentul n
care a fost cauzat prejudiciul lucrul se afla n paza juridic, legitim sau nelegitim a altei persoane, nu nltur prezumia de
rspundere a proprietarului.
Prezumia de paznic juridic al proprietarului se fundamenteaz pe faptul c, acesta poate exercita cele trei atribute
ale dreptului su (posesia, folosina i dispoziia), ceea ce include i puterea de a controla i supraveghea bunul, pe care se
ntemeiaz paza juridic.
Dac lucrul aparine n coproprietate sau n devlmie
mai multor persoane, paza juridic se prezum c aparine, solidar, tuturor proprietarilor comuni. Coproprietarul interesat,
ns, v-a putea face dovada c, n fapt, puterea de direcie, control i supraveghere a fost exercitat doar de unul sau unii dintre coproprietar i prin urmare acesta sau acetia au calitatea de
paznic juridic al bunului.
b) sunt prezumai a fi paznici juridici i titularii unor
dezmembrminte ale dreptului de proprietate (uz, uzufruct,
abitaie, superficie, servitute).
De cele mai multe ori, constituirea acestor drepturi reale
duce i ea la un transfer dinspre proprietari spre titularul dreptului real al puterii de direcie, control i supraveghere asupra
bunului. Prezumia de paz juridic a titularului dezmembrmntului, nu vine n contradicie cu prezumia ce l privete pe
proprietarul lucrului, datorit caracterului relativ al acestora.
212

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

Astfel, primul urmrit poate fi proprietarul, care va putea dovedi pentru a se exonera de rspundere c nu are direcia i
controlul lucrului. Titularul dezmembrmntului, prezumat ca
fiind paznic juridic, poate i s rstoarne prezumia invocnd
lipsa pazei juridice n temeiul criteriului direciei intelectuale.
c) posesorul bunului este prezumat drept paznic juridic
deoarece exercitarea posesiei implic totodat, existena unei
obligaii de supraveghere i control asupra lucrului, pentru a
preveni producerea de pagube.96
n literatura de specialitate, s-a artat c titularul posesiei, bucurndu-se de prezumia de proprietar, are calitatea de
paznic al lucrului. Astfel, prezumia de paznic juridic ce-l privete pe proprietar trebuie s se extind i asupra posesorului
din cel puin dou motive: posesorul este prezumat pn la
proba contrarie c posed pentru sine, sub nume de proprietar
i se creeaz victimei un avantaj n plus.
Nu putem fi de acord cu aceast opinie, deoarece este
prsit sistemul pazei juridice, fiind legat paza lucrului de o
simpl paz material.
d) paznicul lucrului gsit sau abandonat
Un raionament ntemeiat exclusiv pe paza juridic, ar
duce la concluzia c proprietarul care a pierdut sau a abandonat
lucrul, nu mai este paznic juridic, deoarece nu mai poate exercita direcia i controlul asupra lucrului. Raionamentul, dei
corect, ar putea leza interesele victimelor, crend o practic
96

n ceea ce privete paza juridic, ea trebuie s se determine nu ntotdeauna n raport de existena calitii de proprietar al lucrurilor, ci i a celui de
posesor, ntruct i n aceast din urm situaie trebuie avut n vedere raportul ce presupune, prin natura lui, existena unei obligaii de supraveghere i
control asupra lucrurilor, i nu crei persoane aparin acele lucruri n proprietate sau n administrare direct (Dec. nr. 2199/1974 a T.S., sec. Civ, n
ndreptar op. cit, p. 152).

213

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

abuziv (proprietarii ar putea invoca pierderea bunului pentru a


fi exonerai de rspundere).
Pentru aceste considerente se consider c proprietarul
rmne paznic juridic i pentru ipoteza pierderii sau abandonrii lucrului. nlturarea prezumiei de rspundere a proprietarului se poate face prin dovada c paza juridic aparine altei
persoane i nu a faptului c proprietarul nu mai era paznic juridic.
e) deintorii precari sunt prezumai drept paznici juridici.
Calitatea de paznic juridic o are nu numai proprietarul
sau titularul unui alt drept real, dar i cel care dobndete
printr-un act juridic, un drept personal relativ la lucru. Sunt
avui n vedere detentorii precari, care pot fi grupai n:
- detentorii care nu au folosina lucrului, ci numai
obligaia de a-l conserva (depozitarii, creditorii gajiti);
- cei care, n baza conveniei, se bucur de folosina
lucrului (locatarii i comodatarii);
- detentorii care exercit o aciune asupra lucrului
(antreprenorii, reparatorii).
Astfel, se consider c, ct timp obligaia de paz revine
i simplului paznic, care este posibil s nu aib nici un drept
asupra lucrului, cu att mai mult trebuie acceptat s este paznic
juridic cel care are n baza unui contract i cu titlu precar, anumite drepturi ce implic folosirea bunului i confer puterea de
direcie i control asupra lucrului.97
97

Persoanele care dobndesc paza juridic n temeiul conveniei, vor avea


calitatea de paznici juridici nu din momentul naterii dreptului care justific
transmiterea direciunii intelectuale, ci din momentul n care, n fapt, vor
prelua puterea de direcie, de supraveghere i de control asupra lucrului,
putere exercitat i independent. De asemenea, ncetarea pazei juridice va
corespunde cu momentul n care puterea de comand este efectiv retransmis i nu cel indicat de contract ca fiind momentul stingerii dreptului n virtu-

214

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

f) cel care i nsuete lucrul mpotriva voinei proprietarului (prin furt) are paza juridic a lucrului.
Prin furt, paza juridic, respectiv puterea de direcie,
control i supraveghere se transfer de la proprietar la ho, i n
consecin, acesta va rspunde potrivit art. 1376 alin. (1) Cod
civil, n calitate de paznic juridic.
g) n cazul unui accident produs de cel care ia lecii de
conducere, prin colile de pregtire a conductorilor auto, oferul care ia lecii are paza material, iar coala de ofer, n
calitate de proprietar, are paza juridic i n consecin va
rspunde potrivit art. 1376 alin. (1) Cod civ.
Dac accidentul se produce n timpul examenului pentru obinerea carnetului de conducere, paza juridic revine celui
ce susine examenul, i nu examinatorului.
c) Noiunea de cauzare de ctre lucru a prejudiciului
Deoarece n cauzarea de ctre lucru a prejudiciului, de
cele mai multe ori este prezent i fapta omului, lucrul nefiind
dect un instrument prin care omul a cauzat paguba, s-au propus mai multe criterii pentru a se determina fapta lucrului i
anume:
Criteriul faptei autonome a lucrului, independent
de participarea omului. Autonomia se refer la absena oricrei legturi ntre fapta lucrului i fapta omului. Dac apare
aceast legtur, chiar i indirect, se va aplica rspunderea pentru fapta proprie a omului, n condiiile culpei dovedite. De
exemplu, autovehiculul parcat se pune n micare i cauzeaz
un prejudiciu. Dac este ns condus de om, rspunderea i
schimb temeiul i incumb omului pentru culpa sa, ntruct a
disprut autonomia lucrului;
tea cruia prerogativele pazei juridice au fost transmise (R. Baciu Rspunderea civil delictual pentru prejudiciile cauzate de fapta lucrului, Ed.
Lumina Lex, 2000, p. 50-51).

215

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Criteriul viciului propriu al lucrului, care a determinat producerea prejudiciului. Astfel, se admite funcionarea
rspunderii pentru lucruri chiar n lipsa autonomiei lucrului,
acesta aflndu-se sub directa conducere a omului, existnd ns
condiia ca prejudiciul s se datoreze viciului propriu al lucrului. Proba n acest caz este de cele mai multe ori foarte dificil.
Criteriul ieirii lucrului de sub direcia, controlul
i supravegherea omului. Conform acestui criteriu, art. 1376
alin. (1) Cod civil se aplic de fiecare dat cnd lucrul nensufleit a scpat de sub direcia i controlul omului, fie din pricina
unor puteri exterioare (vnt, greutate), fie din cauza faptelor pe
care le-a inclus n lucru, conferindu-i un dinamism propriu.
Dac lucrul s-a supus omului, este fapta personal a acestuia.
Dac ns lucrul nu s-a supus aciunii omului, scpnd de sub
autoritatea lui, ar fi o fapt a lucrului.
Aceste criterii sunt orientative n determinarea noiunii
de fapt a lucrului, care se va stabili de la caz la caz. Totui,
n practic, se consider c ne aflm n faa unei fapte a lucrului, n acele cazuri n care, lucrul a ocupat un loc predominant
fa de fapta omului n producerea prejudi-ciului, nefiind o
simpl prelungire a gestului omului (de ex. cuitul din mna
unei persoane), ci se detaeaz de aciunea omului n cauzarea pagubei. De exemplu: automobilul staio-neaz i produce
un prejudiciu unei persoane, sau dei se afl sub conducerea
omului, provoac un prejudiciu deoarece se rupe bara de direcie sau se sparge cauciucul.98
d) Persoana beneficiar a art. 1376 alin. (1) Cod civil
Textul de lege poate fi invocat de ctre victima prejudiciului i de succesorii ei n drepturi, mpotriva paznicului juridic al lucrului.
98

n ceea ce privete bicicleta, considerndu-se c este mai stabil dect


autoturismul, s-a considerat iniial c este vorba de un fapt al omului, iar
ulterior s-a revenit la ideea de fapta lucrului.

216

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

n aciunea n regres a paznicului juridic fa de paznicul material al lucrului a crui vinovie a fost constatat n
producerea prejudiciului, acesta din urm nu va putea invoca,
pentru a se exonera de rspundere, rspunderea paznicului juridic pe temeiul art. 1376 alin. (1) Cod civ. n schimb, dac paznicul material a fost victima prejudiciului, fr a se reine culpa
exclusiv, poate invoca art. 1376 alin. (1) Cod civ. mpotriva
paznicului juridic.
n legtur cu invocarea de ctre victim a prevederilor
art. 1376 alin. (1) s-au ridicat urmtoarele situaii:
ipoteza n care ntre victim i paznicul juridic al
lucrului exist un raport contractual. Rspunderea pentru
prejudiciul cauzat va fi una contractual, neexistnd posibilitatea angajrii rspunderii delictuale.
Totui, dac prejudiciul a constat n cauzarea unei vtmri corporale sau n moartea victimei, rspunderea va fi una delictual, n temeiul art. 1376 alin. (1) Cod civ., deoarece viaa i
sntatea unei persoane nu pot forma obiectul unor contracte.
ipoteza n care paznicul a consimit benevol la folosirea lucrului de ctre victim. De exemplu, ipoteza accidentrii unei persoane care era transportat benevol ntr-un
autovehicul. Art. 1354 prevede c victima nu poate obine repararea prejudiciului cauzat... de lucrul de care s-a folosit n
mod gratuit...
ipoteza n care victima prejudiciului se folosete
clandestin de bun. De exemplu, cazul cltorului clandestin pe
un mijloc de transport.
n momentul de fa, raportat la reglementarea actual,
rspunderea va interveni numai dac se face dovada inteniei
sau a culpei grave a celui care deine paza juridic a lucrului,
fiind aplicabil totodat i art. 1371 alin. (1) Cod civil, ntruct
victima este, prin ipotez, n culp99.
99

G. Boroi, L. Stnciulescu, Instituii de drept civil, ed. Hamangiu, Bucureti,


2012, op. cit. p. 270

217

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

2. Fundamentul rspunderii
n doctrina anterioar intrrii n vigoare a noului cod civil s-a ncercat gsirea unui fundament pentru rspunderea
paznicului juridic al lucrului care a cauzat un prejudiciu altei
persoane. Astfel, s-au conturat mai mult de dou opinii:
Concepia subiectiv, potrivit creia rspunderea se
fundamenteaz pe o prezumie de culp a paznicului juridic.
Iniial, prezumia de culp a fost considerat relativ,
putndu-se nltura prin probarea lipsei de vin a celui ce exercita paza juridic. Ulterior, practica judectoreasc a evoluat
spre o prezumie absolut de culp, ce putea fi nlturat numai
prin fora major, fapta victimei sau fapta unei tere persoane.
Fundamentarea rspunderii pe temeiul prezumiei relaive sau absolute de culp, a fost criticat, deoarece rspunderea
se poate angaja chiar dac nu s-ar putea reine nicio culp n
sarcina paznicului juridic. Astfel, a fost formulat concepia
culpei n paza juridic, potrivit creia rspunderea paznicului
are drept fundament nu o culp prezumat, ci o culp dovedit.
Paznicul juridic are obligaia de a feri pe celelalte persoane de
orice prejudiciu, iar dac acesta s-a produs, dovada existenei
culpei a fost fcut.
Concepia obiectiv are n vedere c rspunderea
paznicului juridic nu se ntemeiaz pe culpa acestuia, ci pe un
raport de cauzalitate ntre fapta lucrului i prejudiciul produs.
i n cadrul concepiei obiective se disting mai multe variante:
- o prim variant fundamenteaz rspunderea pe
ideea de risc, astfel nct persoana care culege foloasele lucrului trebuie s suporte i rspunderea
pentru prejudiciul cauzat de lucru;
- ntr-o a doua variant, art. 1376 alin. (1) Cod civ.
instituie nu o prezumie de culp, ci o prezumie de
rspundere. Dac condiiile rspunderii sunt dovedite de victim, paznicul rspunde independent de
218

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

culp, ns nu n mod absolut, ci pn la limita cauzelor de exonerare;


- o alt variant consider c, la legea rspunderii se
afl ideea de garanie privind riscul de activitate.
Paznicul juridic rspunde pentru riscul de activitate
pe care l introduce n societate, prin folosirea bunului.
Criteriul mixt subiectiv-obiectiv consider c rspunderea pentru lucruri se fundamenteaz pe un temei mixt, n
sensul c ideea de garanie se grefeaz pe ideea de culp prezumat. Se argumenteaz c insuficienele concepiei subiective a rspunderii sunt complinite de ideea de garanie pentru
viciile lucrului, pentru comportamentul general al acestuia.
Marea majoritate a doctrinei i practicii100 a considerat
c rspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri are ca
fundament ideea de garanie privind riscul de activitate. Astfel,
se ofer victimei garania reparrii prejudiciului n toate situaiile cnd acesta a fost cauzat de lucru.
3. Condiiile rspunderii. Efecte juridice
Condiiile rspunderii. Victima prejudiciului trebuie
s fac dovada urmtoarelor condiii:
- existena prejudiciului;
- raportul de cauzalitate dintre lucru i prejudiciu.
Dac prejudiciul este consecina faptei omului, lu100

Dec. nr. 47/2000 a C.A. Craiova n B.J./2003 op. cit., p. 138-140 (Prin
art. 1000 alin. 1 Cod civ. a fost instituit o rspundere pentru fapta lucrului,
bazat pe o prezumie legal de cauzalitate, n temeiul cruia, cel pgubit
prin fapta lucrului, poate obine repararea prejudiciului de la cel care deine
paza juridic a lucrului respectiv); Dec. nr. 1045/2001 a C.A. Iai, n Jurisprudena 2001 op. cit. p. 102 rspunderea pzitorului juridic i are
raiunea n faptul c dreptul i obligaia de control i directiv asupra lucrului l ndreptesc pe acesta s ia msurile necesare pentru ca lucrul s nu se
afle n situaia de a cauza prejudicii altor persoane.

219

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

crul fiind doar instrumentul utilizat pentru svrirea faptei ilicite, raportul de cauzalitate dintre lucru
i prejudiciu nu exist;
- faptul c lucrul se afl n paza juridic a unei persoane. Calitatea de paznic juridic nu trebuie dovedit. Pn la proba contrar, aceast calitate se
prezum c aparine proprietarului, titularului unui
alt drept real (dezmembrmnt) sau posesorului.
Cauze de exonerare de rspundere. Pentru a se
exonera de rspundere, paznicul juridic trebuie s fac dovada
uneia dintre urmtoarele situaii, conform art. 1380:
- fapta victimei, dac ntrunete caracteristicile unei
adevrate fore majore n raport cu fapta lucrului. n
caz contrar, ea poate duce numai la o diminuare a
rspunderii paznicului juridic, corespunztoare participrii i vinei proprii a victimei, conform art.
1371 alin. (1) Cod civil;
- fapta unei tere persoane, pentru care paznicul juridic nu este inut s rspund. Dac fapta terului
nu ntrunete condiiile pentru a conduce la nlturarea total a rspunderii paznicului juridic, fa de
victim, vor rspunde solidar, att paznicul ct i
tera persoan;
- intervenia unui caz de for major. Fora major
este o mprejurare extern, fr relaie cu lucrul care a provocat dauna sau cu nsuirile sale.
Pentru a exonera de rspundere pentru prejudiciul produs prin fapta lucrului, cauza de for major trebuie s ndeplineasc att condiia imprevizibilitii ct i pe cea a
inevitabilitii, insurmontabilitii evenimentului extern.101

101

Dec. nr. 47/2000 a C.A. Craiova, n B.J. op. cit. p. 138-140 (evenimentul de for major trebuie s aib o origine exterioar, s fie imprevizibil i de nenlturat, att n producere, ct i n efectele sale).

220

Titlul III. Faptul juridic izvor de obligaii civile

Fora major trebuie s fie absolut imprevizibil i absolut insurmontabil, n sensul c mprejurarea extern nu poate fi prevzut i nlturat de ctre orice persoan i nu numai
de paznicul juridic.
Fora major exonereaz de rspundere numai n msura n care a fost sigura cauz care a provocat prejudiciul.
Precizri:
Fora major nu se confund cu cazul fortuit. Aceasta este o mprejurare relativ imprevizibil i relativ
insurmontabil, raportat la puterea de cunoatere a
paznicului juridic. Cazul fortuit nu-l exonereaz de
rspundere pe paznicul juridic, dei exclude culpa
acestuia.
n materia rspunderii pentru fapta lucrului, cazul fortuit are n vedere att mprejurri exterioare lucrului
relativ imprevizibile sau insurmontabile, dar i mprejurri intrinseci lucrului, neimputabile paznicului juridic (vicii ascunse, defecte de fabricaie).102
Efecte juridice. Pentru a-i recupera prejudiciul victima
are la dispoziie urmtoarele posibiliti:
- poate s obin despgubiri de la paznicul juridic al
bunului; la rndul su, cel ce are paza juridic se
poate regresa mpotriva paznicului material, cu
condiia de a face dovada vinoviei acestuia;
- poate s-l acioneze direct pe paznicul material,
pentru fapta proprie n baza art. 1357 Cod civil.;
102

mprejurri ca ruperea unei piese, spargerea unui cauciuc sau blocarea


sistemului de frnare ca urmare a unei defeciuni a autovehiculului, fiind n
strns legtur cu lucrul, sunt cazuri fortuite i ca atare, nu pot constitui
cauze de exonerare de rspundere(Dec. nr. 424/1997 a T.S., sect. civ., n
ndreptar op. cit. p. 153-154). Fenomenul intern, defectarea supapei sistemului de frnare, produs n timp ce autobuzul se deplasa pe un drum n
pant sau n curb, defeciune care nu putea fi depistat de ofer, poate fi
calificat caz fortuit (Dec. nr. 1045/2001 a C.A. Iai, n Jurisprudena Curii
de Apel Iai 2001, op. cit., p. 102-103).

221

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

dac la producerea prejudiciului a contribuit i un


ter, poate s-i acioneze att pe paznicul juridic ct
i pe ter. Dac cel ce are n paza juridic a bunului
a pltit toate despgubirile, se poate regresa mpotriva terului, pentru ceea ce depete ntinderea
participrii sale.

4. Corelaiile cu alte forme de rspundere


Scopul principal al art. 1376 alin. (1) Cod civil i al rspunderii pentru lucruri n general, este de a pune la dispoziia
victimei un mijloc eficient i rapid de compensare a prejudiciului suferit, prin obinerea de despgubiri de la paznicul juridic
al lucrului. Aceast cale nu exclude posibilitatea victimei de a
ndrepta mpotriva:
- paznicului juridic sau al celui material, n baza rspunderii pentru fapt proprie, potrivit art. 1357 Cod
civil;
- paznicului juridic n calitate de comitent pentru fapta prepusului (paznicului material), pe baza art.
1373 Cod civ.;
- celor care sunt onligai s rspunde pentru minori sau
pentru cei pui sub interdicie, dac paznicul material
are calitatea de copil, elev sau ucenic.
Victima are alegerea de a folosi oricare dintre aceste aciuni, cu precizarea c, prejudiciul fiind unic i despgubirea va
fi tot unic. Astfel, nu se pot obine mai multe despgubiri pentru acelai prejudiciu, pe temeiuri juridice diferite.

222

TITLUL IV
EXECUTAREA OBLIGAIILOR CIVILE
Capitolul I
CONSIDERAII GENERALE
1. Modaliti de executare a obligaiilor
Raportul juridic obligaional, indiferent de izvorul su,
confer creditorului dreptul de a pretinde debitorului s dea, s
fac sau s nu fac ceva, respectiv realizarea dreptului de
crean, iar debitorului obligaia de a executa o prestaie pozitiv sau negativ, n funcie de obiectul ei, adic liberarea lui
de datorie.
Executarea obligaiilor se poate realiza prin dou modaliti, i anume: executarea direct sau n natur i executarea
indirect sau prin echivalent.
1. Executarea direct sau n natur a obligaiilor are
loc prin plat, fcut de bunvoie de ctre debitor, sau prin
executarea silit, prin intermediul forei coercitive a statului, n
cazul n care debitorul refuz executarea voluntar a obligaiei.
2. Executarea indirect sau prin echivalent intervine
atunci cnd, din diferite motive, executarea n natur nu este
posibil. n acest caz, creditorul poate pretinde de la debitor
plata unor despgubiri (daune-interese) pentru acoperirea prejudiciului suferit ca urmare a neexecutrii culpabile sau executrii necorespunztoare a obligaiei.

223

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

2. Principiul executrii n natur a obligaiilor


Realizarea dreptului creditorului are loc numai atunci
cnd debitorul execut voluntar obligaia pe care o datoreaz n
natura ei specific. De cele mai multe ori, executarea unei alte
prestaii de ctre debitor prin nlocuirea celei iniiale sau o despgubire bneasc acordat pentru a substitui executarea n natur a unei obligaii, nu prezint interes pentru creditor,
deoarece nu satisface interesele acestuia. Pentru aceste motive,
executarea n natur a obligaiilor civile a fost ridicat la rang
de principiu.
Principiul executrii n natur a obligaiilor presupune executarea obligaiei n natura sa specific, adic realizarea obiectului avut n vedere de pri, fr posibilitatea
debitorului de a nlocui acest obiect cu o alt prestaie, fr
acordul debitorului.
Executarea n natur a obligaiei nseamn executarea prestaiei nsei la care s-a obligat debitorul, i nu plata unui
echivalent bnesc n locul acesteia.

224

Titlul IV. Executarea obligaiilor civile

CAPITOLUL II
EXECUTAREA DIRECT (N NATUR)
A OBLIGAIILOR
Seciunea I
Executarea voluntar n natur a obligaiilor
(sau executarea prin plat)
1. Noiunea de plat. Reglementare
1. Noiune
Plata poate fi privit att ca mijloc de executare voluntar a unei obligaii, ct i ca act juridic.
Plata, ca mijloc de executare a unei obligaii, cunoate
dou sensuri:
- plata n sens larg (lato sensu) reprezint executarea
voluntar a obligaiei de ctre debitor, indiferent de
obiectul ei (transmiterea sau constituirea unui drept,
remiterea unui bun, efectuarea unei reparaii, executarea unei lucrri, efectuarea unui transport de ctre
cru, ncheierea unui act juridic de ctre mandatar
n numele mandantului);
- plata n sens restrns (stricto sensu) presupune executarea unei obligaii de a da o sum de bani.
Plata reprezint i o convenie ntre cel care o face i cel
care o primete, un act juridic civil ncheiat cu intenia de a
stinge o obligaie (animo solvendi).
2. Reglementare. Natur juridic
Codul civil reglementeaz plata ca un mijloc juridic de
stingere a obligaiilor civile n art. 1469-1515 Cod civil. Art.
1469 Cod civil prevede faptul c (1) Obligaia se stinge prin
225

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

plat atunci cnd prestaia datorat este executat de bunvoie. (2) Plata const n remiterea unei sume de bani sau, dup
caz, n executarea oricrei alte prestaii care constituie obiectul nsui al prestaiei.
Art. 1615 Cod civil reglementeaz plata ca mod de
stingere a obligaiilor alturi de compensaie, confuziune, remiterea de datorie, imposibilitatea fortuit de executare.
Aadar, plata asigur realizarea efectelor raportului juridic prin executarea prestaiei ce formeaz obiectul su, avnd
drept consecin stingerea acestui raport.
n ceea ce privete natura juridic a plii, prin modalitatea de reglementare, cu toate c a enumerat plata printre modurile de stingere a obligaiilor civile n art. 1615, a procedat la
detalierea plii n titlul consacrat executrii obligaiilor.
Alturi de ali autori103, apreciem c reglementarea noiunii se face n considerarea modului specific de stingere a
obligaiilor- prin executarea de bunvoie a prestaiei i nu a
efectului de stingere propriu-zis a obligaiei.
2. Condiiile plii
1. Temeiul plii
Art. 1470 Cod civil prevede faptul c orice plat presupune o datorie. Temeiul plii a fost preluat din vechiul
Cod civil, care, n art. 1092 alin. (1) prevedea c temeiul plii
se afl n existena datoriei.
Dac datoria nu exist, atunci ne aflm n prezena unei
pli nedatorate, ale crei condiii au fost examinate la momentul tratrii faptului juridic licit ca izvor de obligaii civile.
Datoria nu exist atunci cnd prile nu erau adevratul
creditor sau adevratul debitor, cu excepia cazului prevzut de

103

Fl. A. Baias(coordonator), Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ed. CH


Beck, Bucureti, 2012

226

Titlul IV. Executarea obligaiilor civile

art. 1478 care reglementeaz plata fcut cu buncredin unui


creditor aparent.
2. Plata obligaiei naturale
Art. 1471 Cod civil prevede faptul c restituirea nu este admis n privina obligaiilor naturale care au fost executate de bunvoie. i acest articol a fost preluat din Codul civil
de la 1864 i are menirea de a trana diferena major existent
ntre executarea obligaiilor civile perfecte i a obligaiilor naturale, sub aspectul sanciunii aplicabile celor dou categorii de
obligaii.
Astfel, obligaiile civile perfecte sunt acele obligaii ce
pot fi aduse la ndeplinire prin fora de constrngere a statului
n cazul n care debitorul nu execut de bunvoie obligaiile ce
i incumb. n schimb, obligaiile naturale sunt acele obligaii
civile care pot fi executate numai prin voia debitorului, n caz
de neexecutare neputndu-se apela la fora de constrngere a
statului. Obligaiile naturale au mai fost denumite ca obligaii
civile imperfecte. Cu toate c nu exist mijloace de constrngere la ndemna creditorului, nimic nu l mpiedic de debitor s
execute de bunvoie obligaia natural.
Executarea obligaiei naturale de ctre debitor se face n
condiiile n care debitorul cunoate faptul c cealalt parte,
creditorul, este lipsit de orice modalitate de constrngere n
executarea obligaiei. De exemplu, dac debitorul execut obligaia avnd cunotin de nulitatea contractului prin care i-a
asumat o anumit prestaie, suntem n prezena unei obligaii
imperfecte sau naturale. n schimb, dac debitorul nu are cunotin de faptul transformrii unei obligaii civile perfecte n
obligaie natural, atunci el va fi ndreptit s solicite restituirea plii n temeiul art. 1471 Cod civil, deoarece executarea nu
s-a fcut de bunvoie.

227

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

3. Subiectele plii
a) Subiectul pasiv al plii(solvens)
Potrivit art. 1472 Cod civil, Plata poate s fie fcut de orice persoan, chiar dac este un ter n raport cu acea
obligaie. Astfel :
- n primul rnd, cel inut s fac o plat este debitorul. El poate executa prestaia personal sau prin reprezentant;
- plata poate fi fcut de o persoan obligat alturi
de debitor (un codebitor solidar) sau de o persoan
obligat pentru debitor (de exemplu un fidejusor);
- plata poate fi efectuat i de o persoan interesat
(de exemplu dobnditorul imobilului ipotecat care
pltete datoria pentru a evita urmrirea silit a bunului) sau de un ter .
Art. 1474 reglementeaz condiiile n care plata obligaiei se poate face sau nu de un ter.
Astfel, dac debitorul i aduce la cunotin creditorului
su c se opune plii efectuate de un ter, atunci creditorul va
fi obligat s refuze plata, cu excepia cazului n care refuzul ar
fi prejudiciabil pentru acesta. Aadar, refuzului debitorului i
primeaz interesul creditorului, aceasta fiind raiunea pentru
care Codul prevede excepia amintit, aceea c refuzul plii sa
nu l prejudicieze pe creditor.
Codul prevede c plata fcut de un ter nu poate fi refuzat de ctre creditor, cu excepia cazului n care din convenia prilor sau din natura obligaiei ar rezulta faptul c se
impune executarea obligaiei de ctre debitorul nsui.
n cazul n care plata este fcut de un ter n numele
debitorului, terul se va putea subroga n drepturile creditorului
numai n condiiile legii. Terul care face plata n numele debitorului, va avea drept de regres mpotriva n temeiul mbogirii
fr just cauz, al gestiunii de afaceri sau al mandatului. Dac
plata nu este fcut de ter n numele debitorului, atunci obliga228

Titlul IV. Executarea obligaiilor civile

ia nu se consider executat i implicit debitorul nu va fi liberat de executarea obligaiei.


Alineatul final al art. 1474 face referire la faptul c plata fcut de un ter va fi supus acelorai condiii ca i plata
fcut de debitor.
104
Altfel spus, aspectele care contureaz valabilitatea
plii sunt identice, indiferent dac solvensul este debitorul sau
un ter.
Principiul conform cruia plata poate fi fcut n mod
valabil de orice persoan, cunoate urmtoarele excepii:
- n cazul obligaiilor de a face intuitu personae, plata nu
poate fi fcut dect de ctre debitorul acelei obligaii;
- cnd prile au convenit expres ca plata s nu fie fcut de
alt persoan dect debitorul, independent de natura intuitu
personae a obligaiilot;
n ceea ce i privete pe incapabili, art. 1473 Cod civil
prevede faptul c debitorul care a executat prestaia datorat
nu poate cere restituirea invocnd incapacitatea sa la data
executrii. Aadar, Codul civil nu prevede condiia capacitii
de exerciiu al celui care face plata, ci doar face referire la consecinele efecutrii plii de ctre un incapabil, adic de o persoan lipsit de capacitate de exerciiu.
Codul civil face referire la incapabil ca i debitor, astfel
nct n acest caz, apreciem c plata poate fi fcut n mod valabil de persoana cu capacitate de exerciiu restrns n msura
n care are calitatea de debitor. Plata fcut n aceste condiii,
fiind un act de administrare, poate fi fcut de minor singur,
fr a fi necesar ncuviinarea ocrotitorilor legali. Apreciem c
plata fcut de minorul cu capacitate de exerciiu restrns mai
trebuie s ndeplineasc o condiie suplimentar, aceea de a nu
fi lezionar pentru minor.
104

Fl. A. Baias(coordonator), Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ed. CH


Beck, Bucureti, 2012

229

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

b) Subiectul activ al plii (accipiens)


Potrivit art. 1475 Cod civil, plata trebuie s se fac
creditorului, reprezentantului su, legal sau convenional, persoanei indicate de acesta ori persoanei autorizate de instana de
judecat s o primeasc. Astfel :
- n primul rnd, cel ndreptit s primeasc plata este
creditorul. Dup moartea acestuia, plata urmeaz a se
face motenitorilor si, acceptani ai succesiunii;
- plata se poate face i unui reprezentant legal (de
exemplu, un tutore al minorului) sau convenional
(un mandatar al creditorului);
- plata poate fi fcut i unui ter autorizat de instan
s primeasc plata pentru creditor. De exemplu,
printr-o hotrre judectoreasc de validare a popririi, creditorul popritor va primi plata creanei poprite, dei aceasta trebuia pltit debitorului su care
avea calitatea de creditor fa de debitorul poprit.
- debitorul cruia i s-a notificat sau a acceptat cesiunea de crean, este obligat s fac plata noului creditor, cruia i s-a transmis creana prin cesiune.
Prin excepie, Codul civil reglementeaz n art. 1477
i situaiile n care plata este valabil fcut i altor persoane,
dect creditorului sau mputernicitului su:
- cnd creditorul ratific plata fcut unei persoane fr
drept de a o primi. Prin ratificare, terul care a primit
plata devine retroactiv mandatar al creditorului;
- cnd cel care a primit plata devine ulterior titularul
creanei; acesta este cazul n care calitatea de debitor se ntrunete n aceeai persoan cu creditorul,
spre exemplu n cazul acceptrii unei moteniri sau
n cazul cesiunii ce crean;
- cnd plata a fost fcut celui care a pretins plata n
baza unei chitane liberatorii semnate de creditor.
230

Titlul IV. Executarea obligaiilor civile

alin. (4) al art. 1477 prevede faptul c n toate celelalte situaii, plata stinge obligaia numai n msura
n care profit creditorului.

Persoana care primete plata (accipiens) trebuie s


aib capacitate deplin de exerciiu. Plata fcut unui incapabil
este sancionat cu nulitatea relativ, iar debitorul va trebui s
plteasc, nc o dat, celui mputernicit a o primi pentru incapabil. Cu toate acestea, plata fcut unui astfel de creditor va fi
valabil n msura n care profit incapabilului (art. 1476 Cod
civil);
n ceea ce privete plat fcut unui creditor aparent,
acesta este valabil dac este fcut cu bun-credin, chiar dac ulterior se stabilete c persoana care a primit plata nu este
adevratul creditor (art. 1478 alin. (1) Cod civil). Creditorul
aparent va fi obligat s restituie plata primit adevratului creditor n baza regulilor aplicabile restituirii prestaiilor prevzute
de Codul civil105.
Codul civil reglemeaneaz n art. 1479 plata bunurilor
indisponibilizate, prevznd c plata fcut cu nesocotirea
unui sechestru, a unei popriri sau a unei opoziii formulate, n
condiiile legii, pentru a opri efectuarea plii de ctre debitor
nu i mpiedic pe creditorii care au obinut luarea unei asemenea msuri s cear din nou plata. n acest caz, debitorul
pstreaz dreptul de regres mpotriva creditorului care a primit plata nevalabil fcut.
Astfel, plata efectuat n condiiile art. 1479 Cod civil
permite creditorului s solicite ca debitorul s plteasc din nou
n favoarea sa, pentru repararea prejudiciului suferit prin nerespectarea popririi, a sechestrului sau o opoziiei formulate. Cu
toate acestea, debitorul se va putea ndrepta cu aciune n regres
mpotriva creditorului care a primit plata n mod nevalabil.
105

Art. 1474, 1635 i urm., art. 1641-1642 Cod civil

231

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

4. Obiectul plii
Debitorul are obligaia s execute ntocmai prestaia ce
o datoreaz cu titlu de plat, respectiv s execute ntocmai ceea
ce au convenit prile, Codul civil stabilind n sarcina sa obligaia de diligen pe care un bun proprietar o depunde n administrarea bunurilor sale (art. 1480).
n ceea ce privete obligaia de diligen raportat la
profesioniti, art. 1480 alin. (2) prevede o regul special de
apreciere asupra activitii profesionale a acestora, n sensul c
diligena va fi apreciat n raport cu activitatea exercitat de
profesionist.
n ceea ce privete obiectul plii, Codul civil prevede
reguli speciale n funcie de obiectul obligaiei care trebuie
executat, stabilind n acest sens urmtoarele:
a) n cazul obligaiilor de mijloace i a obligaiilor de
rezultat, Codul civil prevede c n cazul obligaiilor
de rezultat, obiectul obligaiei const n procurarea
rezultatului promis (art. 1481 alin. (1) Cod civil); n
ceea ce privete obligaiile de mijloace, debitorul va
fi inut s foloseasc toate mijloacele necesare pentru atingerea rezultatului promis (art. 1481 alin. (2).
Obligaiile de mijloace i cele de rezultat au fost reglementate cu titlu de noutate de noul Cod civil.
b) dac obiectul obligaiei const n a preda un bun
individual determinat, debitorul este liberat prin
predarea bunului n starea n care se gsete n momentul naterii obligaiei, n conformitate cu art.
1482 Cod civil. Cu toate acestea, articolul din lege
nu prevede consecinele juridice care pot aprea n
cazul deteriorrii bunului sau n cazul pieirii acestuia, din motive imputabile sau neimputabile debitorului.
Art. 1482 Cod civil, pentru a fi eficient i pentru a acoperi situaiile posibile, trebuie coroborat cu dispoziiile art.
232

Titlul IV. Executarea obligaiilor civile

1485 care reglementeaz obligaia de conservare, inerent obligaiei de predare i cu dispoziiile art. 1274 Cod civil, referitoare la riscul contractului translativ de proprietate. Din
interperatarea celor trei articole, rezult c debitorul se va libera de obligaia care i incumb n momentul n care se respect
obligaia de conservare a strii materiale a bunului pentru conformitatea acestuia la momentul predrii.
Altfel spus, debitorul se va libera doar prin predarea
bunului n starea n care acesta se afla la data naterii obligaiei,
adic la momentul contractrii. n cazul n care bunul a suferit
deteriorri sau a pierit ntr-un mod imputabil debitorului, acesta
va suporta, n baza art. 1274 Cod civil riscul pieirii fortuite a
bunului, cu excepia cazului n care creditorul a fost pus n ntrziere potrivit dispoziiilor legale n materie. Totodat, n caz
de pieire fortuit a bunului, debitorul va pierde dreptul la contraprestaie.
Art. 1484 Cod civil prevede faptul c dac bunul a
pierit, s-a pierdut sau a fost scos din circuitul civil, fr culpa
debitorului, acesta este dator s cedeze creditorului drepturile
sau aciunile n despgubire pe care le are cu privire la bunul
respectiv.
Aceste cauze enumerat de Codul civil intervin ntre
momentul contractrii i momentul predrii bunului, independent de culpa debitorului. Drepturile sau aciunile n despgubire la care Codul face referire pot fi mpotriva urmtoarelor
categorii pe persoane: societate de asigurare, ter responsabil de
pieirea bunului sau o instituie public, dup caz.
Obligaia de conservare este necesar pentru a se pstra
starea material a bunului din momentul contractrii i pn n
momentul predrii. Acest articol i gsete aplicare practic n
cazul n care, prin voina lor, prile au convenit ca predarea
bunului s se fac la o dat ulterioar ncheierii contractului,
deci la o dat ulterioar transferului dreptului real.

233

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

O alt ipotez prevzut de art. 1482 este aceea c la


data executrii debitorul nu este titularul dreptului ce trebuia
transmis, la data contractrii avndu-se n vedere bunurile viitoare. n acest caz, obligaia debitorului nu se va stinge,
fcndu-se aplicarea art. 1230 Cod civil care reglementeaz
bunurile care aparin altuia. n concepia Codului civil actual,
contractele asupra bunurilor altei persoane sunt valabile.
Pentru stingerea obligaiei asumate prin contract n mod
voluntar, este necesar ca debitorul s fie titularul dreptului i ca
acesta s poat dispune de acesta la momentul predrii, neinteresnd dac debitorul avea aceast calitate i la momentul contractrii. n momentul n care, la data predrii, aceste condiii
nu sunt ndeplinite, atunci debitorul nu va fi liberat de obligaia
de predare i n acelai timp va rspunde i de prejudiciile cauzate creditorului su.
Dup cum se poate observa, Codul civil distinge ntre
obligaia de a da, respectiv de a strmuta proprietatea i obligaia de a face, respectiv de a preda bunul individual. Dinstincia
este binevenite, avnd n vedere implicaiile de ordin practic pe
care pe poate ridica aceasta distincie.
Astfel, obligaia de a da se analizeaz n funcie natura
bunurilor, mobile sau imobile, de nelegerea prilor privind
clauzele contractuale care amn transfertul dreptului.
n privina bunurilor mobile individual determinate,
existente la data contractrii, n cazul n care predarea nu este
amnat, obligaia de a da se va nate n momentul ncheierii
contractului i va consta n obligaia de predare i obligaia de
conservare.
Privitor la bunurile imobile nscrise n cartea funciar,
n ceea ce privete strmutarea proprietii, dispoziiile Codului civil prevd faptul c aceast obligaie implic obligaia de
a preda lucrul i de a-l conserva pn la predare.

234

Titlul IV. Executarea obligaiilor civile

Cu referire la imobilele nscrise n cartea funciar, se


cere o condiie special suplimentar, aceea de a preda nscrisurile necesare pentru efectuarea nscrierii n cartea funciar.
Dup cum se poate observa, obligaia de a strmuta
proprietatea va avea aceleai consecine, indiferent dac este
vorba de bunuri mobile sau imobile nscrise n cartea funciar:
a) cnd obiectul prestaiei este de a da bunuri de
gen, debitorul are dreptul s aleag bunurile ce vor
fi predate, debitorul nefiind liberat dect dac pred
bunuri de o calitate mijlocie (art. 1486 Cod civil).
n caz de pieire sau deteriorare, debitorul nu este liberat, deoarece genera non perent;
b) n cazul obligaiilor de a face, debitorul trebuie s
execute ntocmai prestaia la care s-a obligat.
c) n ceea ce privete obligaia de a da o sum de bani,
art. 1488 din Codul civil prevede c debitorul va fi
liberat numai prin remiterea ctre creditor a sumei
nominale datorate, prevzndu-se posibilitatea ca un
cec sau un alt instrument de plata s poat fi acceptat de ctre creditor;
5. Indivizibilitatea plii
Potrivit art. 1490 Cod civil, creditorul poate refuza s
primeasc o executare parial, chiar dac prestaia ar fi divizibil. Astfel plata se consider indivizibil i, n consecin,
datoria trebuie pltit n ntregime.
Principiul indivizibilitii plii cunoate dou aspecte:
- un debitor nu se poate libera dect pltind deodat
toat prestaia, chiar dac obiectul plii ar fi divizibil prin natura lui (de exemplu, o sum de bani);
- dac obiectul plii presupune prestaii succesive, la
scaden, fiecare prestaie face obiectul unei pli
distincte (spre exemplu, plata lunar a chiriei).

235

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

De la principiul indivizibilitii plii se admit excepiile:


-

prin convenie, prile stabilesc c plata este divizibil, creditorul acceptnd astfel pli fracionate. O
asemenea convenie este permis deoarece regula
indivizibilitii plii este supletiv, i nu imperativ;
n cazul decesului debitorului, datoria se divide ntre
motenitori, exceptnd situaia n care obligaia este
indivizibil106;
cnd intervine compensaia a dou datorii inegale,
datoria cea mai mare se stinge pn la concurena
celei mai mici, astfel nct creditorul obligaiei mai
mari va primi o plat parial;
n ipoteza n care, n locul debitorului, datoria este
pltit de fidejusori n virtutea beneficiului de diviziune, fiecare dintre fidejusori va plti partea ce i se
cuvine;
cnd instana de judecat acord debitorului un termen de graie, acestuia i va ngdui fie s fac o
plat integral la o dat ulterioar dect cea prevzut n convenie, fie s fac o plat ealonat;
posesorul unui CEC, al unui bilet la ordin sau al
unei cambii nu poate refuza o plat parial.

6. Data i locul plii


a. Data plii. Potrivit art. 1495 Cod civil, plata trebuie
fcut de ndat, n lipsa unui termen stipulat de pri sau de-

106

Astfel, n cazul n care obligaia de a suporta cheltuielile de nmormntare este stabilit de ctre defunct n sarcina legatarului prin una din clauzele
testamentului, obligaia de a le suporta i revine numai acestuia, nu i celorlali motenitori (Dec. nr. 1658/31 octombrie 1981 a Trib. Supr., n Repertoriu pe anii 1980-1985, p. 135).

236

Titlul IV. Executarea obligaiilor civile

terminat n temeiul contractului, al practicilor statornicite ntre


pri sau al uzanelor.
Exigibilitatea obligaiei de plat poate fi stabilit,
aadar, de ctre pri, prin indicarea unui termen n acest sens.
n lipsa unui atare termen prevzut pentru data plii, acesta
poate reiei, potrivit dispoziiilor Codului civil, din interpretarea clauzelor contractuale sau din practicile stabilite de pri
sau din uzane.
n cazul n care niciuna dintre aceste modaliti de
stabilire a datei plii nu conduce la vreun rezultat, atunci Codul prevede c obligaia trebuie executat de ndat, adic la
momentul naterii obligaiei, respectiv la data ncheierii contractului.
n eventualitatea unei ntrzieri n executarea obligaiei
de plat, contra debitorului se va angaja rspunderea pentru
prejudiciul cauzat creditorului su, dac sunt ndeplinite i celelalte condiii cerute de lege pentru angajarea rspunderii.
Instana va putea stabili, potrivit dispoziiilor legale, data plii, dac prile nu se neleg cu privire la determinarea
termenului pentru executarea obligaiei de plat. Instana va
aprecia asupra datei plii raportndu-se la natura prestaiei i
locul plii.
Art. 1496 Cod civil prevede posibilitatea efecturii plii anticipate, aceasta putnd fi efectuat n cazul n care prile nu au convenit n alt sens sau dac plata anticipat nu rezult
din natura contractului sau din mprejurrile n care acesta a
fost ncheiat.
Codul prevede posibilitatea creditorului de a refuza plata anticipat n condiiile n care acesta are un interes legitim ca
plata s fie fcut la scaden.
Sintetiznd, pentru ca plata s poat fi fcut anticipat,
este necesar ndeplinirea urmtoarelor condiii:
- s nu existe dispoziie contractual contrar;

237

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

plata anticipat s nu fie contrar naturii contractului;


- plata anticipat s nu fie contrat mprejurrilor n
care contractul s-a ncheiat;
- creditorul s nu aib un interes legitim care ar justifica efectuarea plii la scaden.
Cheltuielile fcute cu executarea anticipat sunt n sarcina debitorului.
b. Locul plii. Ca regul, plata trebuie s se fac la locul artat n contract.
n consecin, prile, prin acordul lor, stabilesc locul
plii.
Codul civil stabilete anumite criterii n funcie de care
locul plii poate fi stabilit n cazul n care din natura prestaiei,
n temeiul contractului, al practicilor statornicite ntre pri ori
al uzanelor, respectiv:
- obligaiile bneti se execut la domiciliul sau, dup
caz, sediul creditorului de la data plii;
- obligaia de a preda un bun individual determinat se
execut la locul unde se afla bunul la momentul ncheierii contractului;
- celelalte obligaii (altele dect obligaia de a da o
sum de bani i de a preda un bun individual determinat) se execut la domiciliul sau, dup caz, sediul
debitorului de la data ncheierii contractului.
n cazul n care schimbarea domiciliului sau sediului
uneia dintre pri dup ncheierea contractului presupune anumite cheltuieli, acestea vor fi n sarcina prii care i-a schimbat
sediul/domiciliul.

238

Titlul IV. Executarea obligaiilor civile

3. Imputaia plii
1. Premisele imputaiei plii
n ipoteza n care un debitor are fa de acelai creditor
mai multe datorii, avnd ca obiect bunuri de aceeai natur, i
pltete creditorului o sum insuficient pentru a stinge toate
aceste debite, se ridic problema de a afla asupra creia dintre
debite se imput prestaia fcut de debitor, respectiv de a determina care dintre datorii a fost stins.
Codul civil stabilete c imputaia se stabilete fie prin
acrodul prilor, fie prin manifestare unilateral de voin, fie
prin dispoziiile legale n materie
2. Felurile imputaiei
Fa de dispoziiile legale n materie, imputaia plii
este de dou feluri: imputaie convenional i imputaie legal.
a) Imputaia convenional poate fi fcut prin acordul prilor sau prin voina uneia dintre ele, fie a debitorului,
fie a creditorului.
Imputaia fcut prin acordul prilor este reglementat
de art. 1506 Cod civil. Potrivit dispoziiilor Codului, plata
efectuat de debitorul mai multor datorii fa de acelai creditor, care au acelai obiect, se imput asupra acestora conform
acordului prilor.
Fa de dispoziiile legale, apreciem c n materie de
imputaie a plii, regula o constituie imputaia plii fcut
prin acordul prilor, din moment ce art. 1506 alin. (2) prevede
faptul c n lipsa acordului prilor se aplic celelalte dispoziii
prevzute de Cod referitoare la imputaie.
Potrivit art. 1507 Cod civil, n lipsa conveniei prilor,
primul care poate decide asupra crei obligaii se imput plata
efectuat este debitorul. Acesta ns trebuie s in cont de urmtoarele reguli:
239

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

plata se imput cu prioritate asupra cheltuielilor,


apoi asupra dobnzilor i n cele din urm asupra
capitalului;
- debitorul nu poate, fr consimmntul creditorului, s impute plata asupra unei datorii care nu este
exigibil cu preferin fa de o datorie scadent, cu
excepia cazului n care s-a prevzut c debitorul
poate plti anticipat;
- n cazul plii efectuate prin virament bancar, imputaia se va face prin meniunile corespunztoare
efectuate de debitor pe ordinul de plat.
Dac debitorul nu face imputaia plii, acest drept revine creditorului, acesta putnd, ntr-un termen rezonabil de la
primirea plii, s indice debitorului datoria asupra creia plata
se va imputa.
Codul prevede faptul c imputaia nu va putea fi fcut
asupra unei datorii neexigibile sau litigioase.
n cazul remiterii unei chitane liberatorii, creditorul va
fi obligat s fac imputaia prin respectiva chitan, conform
prevederilor art. 1508 Cod civil.
b) Imputaia legal. Dac nici una dintre pri nu a
fcut imputaia prii, aceasta se va face dup regulile nscrise
n art. 1509 Cod civil. Astfel:
dac o datorie este scadent i alta nescadent,
plata se imput asupra celei scadente;
m primul rnd, se consider stinse datoriile negarantate sau cele pentru care creditorul are mai
puine garanii;
dac toate datoriile au ajuns la scaden, imputaia se va face asupra datoriei mai oneroase
pentru debitor (de exemplu, datoria productoare
de dobnzi mai mari, datoria garantat de o ipotec);

240

Titlul IV. Executarea obligaiilor civile

dac toate datoriile sunt scadente i oneroase n


aceeai msur, imputarea se va face asupra datoriei celei mai vechi;
dac toate datoriile sunt scadente, la fel de oneroase i au aceeai vechime, plata se va imputa
proporional cu valoare fiecrei datorii.
Alin. (2) al art. 1509 prevede faptul c plata se va imputa mai nti asupra cheltuielilor de judecat i executare, apoi
asupra ratelor, dobnzilor i penalitilor, n ordinea cronologic a scadenei acestora i n cele din urm asupra capitalului.
Aceste prevederi legale pot fi nlturate prin convenia prilor.
4. Oferta real de plat urmat de consemnaiune
1. Noiune. n ipoteza unui eventual refuz al creditorului de a primi plata de la debitor, acesta din urm se poate libera de obligaia ce-i incumb prin procedura ofertei reale de
plat urmat de consemnaiune (art. 1510 i urm. Cod civil).
Astfel, debitorul are nu numai obligaia, ci i dreptul de a face
plata, n caz contrar el ar fi trebui s suporte consecinele neexecutrii prestaiei pe care el vrea s o execute.
2. Punerea n ntrziere a creditorului. Punerea n
ntrziere a creditorului este reglementat n art. 1510 Cod civil, aceasta putnd fi realizat atunci cnd creditorul refuz,
n mod nejustificat plata oferit n mod corespunztor sau cnd
refuz s ndeplineasc actele pregtitoare fr de care debitorul nu i poate executa obligaia.
Astfel, Codul prevede posibilitate punerii n ntrziere a
creditorului n 2 cazuri i anume atunci cnd acesta refuz n
mod nejustificat plata sau cnd refuz s ndeplineasc anumite
acte premergtoare fr care debitorul nu i poate executa
obligaia asumat.
Refuzul creditorului de a primi plata trebuie s fie nejustificat. Dac plata nu ndeplinete condiiile prevzute de art.
1490 i art. 1516 Cod civil, debitorul nu l va putea pune n n241

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

trziere pe creditor, deoarece refuzul manifestat n atare cazuri


este unul jusitificat.
Dup punerea n ntrziere, creditorul va suporta riscul
imposibilitii de executare a obligaiilor, acesta transfernduse de la debitor la creditor. n acelai sens, dup punerea n ntrziere, debitorul nu va mai fi obligat s restuie fructele culese.
Creditorul va fi inut s repare prejudiciile cauzate prin ntrziere i s suporte cheltuielile efectuate cu conservarea bunului
datorat de ctre debitor (art. 1512 Cod civil).
Debitorul va fi liberat de executarea obligaiei n momentul consemnrii bunului la dispoziia creditorului. Cheltuielile legate de consemnare vor reveni n sarcina creditorului (art.
1513 Cod civil).
n ceea ce privete procedura consemnrii bunului,
Codul civil face trimitere la dispoziiile noului Cod ce procedur civil, prevznd c procedura este cea reglementat de
acesta din urm.
Potrivit noului Cod de procedur civil, procedura ofertei de plat i a consemnaiunii sunt reglementate n urmtorul
mod:
- ca procedur necontencioas care debuteaz cu
oferta de plat fcut de un executor judectoresc
creditorului printr-o somaie. n cazul n care creditorul accept oferta, debitorul se libereaz de executarea obligaiei. n caz de neacceptare a ofertei,
suma de bani/bunul va putea fi consemnat la CEC
sau la o alt instituie bancar/la o unitate specializat, dup caz. Noul Cod de procedur civil prevede faptul c prin faptul consemnrii debitorul se
libereaz de obligaia sa, executorul judectoresc
urmnd a constata, dup consemnare, efectuarea
plii i liberarea debitorului.
- ca procedur litigioas, oferta de plat putnd s fie
fcut n timpul procesului dintre creditor i debitor.
242

Titlul IV. Executarea obligaiilor civile

Procedura este urmtoarea, potrivit Codului de procedur civil: creditorul va fi pus n ntrziere prin
ncheierea de edin. Dac acesta este prezent i
accept oferta de plat, atunci acest lucru va fi consemnat n ncheierea de edin i debitorul va fi liberat de executarea obligaiei. n cazul n care
creditorul fie lipsete, fie refuz s primeasc prestaia, urmeaz a se face consemnarea sumei de
bani/a bunului dup procedura analizat mai sus.
Astfel, debitorul se va libera fie prin acceptarea ofertei
de plat de ctre creditor, fie prin consemnarea sumei de bani
sau a bunului dup regulile artate.
n cazul n care, n funcie de natura bunului consemnarea este imposibil, dac bunul este persiabil ori dac depozitarea acetuia necesit cheltuieli considerabile, atunci debitorul va
putea proceda la vnzarea public a bunului respectiv, urmnd
a consemna suma de bani obinut din vnzare, conform art.
1514 Cod civil. Creditorul va trebui notificat n acest sens, instana de judecat va trebui s ncuviineze vnzarea public.
Vnzarea bunului va fi putea fi ncuviinat de ctre instana de judecat fr notificarea prealabil a creditorului dac bunul este cotat la burs sau pe o alt pia reglementat,
dac are un pre curent sau are o valoare prea mic fa de
cheltuielile unei vnzri publice (art. 1514 alin. (2)Cod civil).
Art. 1515 prevede posibilitatea debitorului de a retrage
bunul consemnat ct timp creditorul nu a declarat c accept
consemnarea sau consemnarea nu a fost validat de instaa de
judecat.
Astfel, retragerea consemnrii trebuie s fie anterioar
acceptrii acesteia de ctre creditor i acesta trebuie s nu fi
fost validat de instan. Aceste condiii privind retragerea consemnrii sunt instituite deoarece att n momentul acceptrii
consemnrii de creditor ct i n momentul validrii acesteia de

243

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

ctre instan, datoria debitorului se stinge, acesta fiind liberat


de executarea sa.
5. Proba plii
Dup cum am vzut, plata are ca efect liberarea debitorului de obligaia asumat. Cu toate acestea, exist situaii n
care un creditor contest executarea obligaiei de ctre debitorul su, caz n care se pune problema probei plii.
1. Sarcina probei revine aceluia care face o propunere
naintea judecii, respectiv creditorului sau debitorului, dup
caz:
- Creditorul are pretinde c debitorul nu i-a executat
obligaia, trebuie s dovedeasc acesta.
- Debitorul, dac pretinde stingerea obligaiei prin
plat, va trebui s probeze faptul efecturii plii.
2. Mijloace de prob
Codul civil prevede n art. 1499 faptul c dac prin lege nu se prevede altfel, dovada plii se va face cu orice mijloc
de prob.
Art. 1500 alin. (1) Cod civil prevede faptul c cel care
pltete are dreptul la o chitan liberatorie, precum i, dac
este cazul, la remiterea nscrisului constatator al creanei.
Debitorul va fi ndreptit s suspende plata n cazul n care n
mod nejustificat creditorul refuz s i elibereze chitana.
Pn la proba contrar, se consider c executarea prestaiilor accesorii a fost fcut dac exsit chitana n care se
consemneaz primirea prestaiei principale, n baza prezumiei
instituite de art. 1501 Cod civil.
Prestaiile devenite scadente anterior se consider executate dac o chitan dat pentru primirea unei prestaii periodice posterioare celor considerate ca executate.
Dac nscrisul original constatator al creanei este emis
debitorului, unui codebitor sau unui fideiusor, se consider c
244

Titlul IV. Executarea obligaiilor civile

obligaia de plat s-a stins. Creditorul poate proba c remiterea


nscrisului ntocmit n form autentic s-a fcut pentru un alt
motiv dect stingerea obligaiei.
Pn la proba contrar, se prezum c intrarea persoanelor artate la art. 1503 alin. (1) n posesia titlului original al
creanei s-a fcut prin remiterea voluntar din partea creditorului.
Seciunea a II-a
Executarea silit a obligaiilor
1. Noiunea de executare silit
De regul, debitorul i execut voluntar obligaia, prin
efectuarea plii. Totui, dac debitorul nu execut de bunvoie
obligaia, deci nu efectueaz plata, creditorul poate recurge la
executarea silit a obligaiei debitorului.
Executarea silit presupune un ansamblu de proceduri reglementate de lege, prin intermediul crora se asigur,
cu sprijinul forei coercitive a statului, realizarea dreptului
creditorului, atunci cnd debitorul refuz s fac plata.
Executarea silit se face n natur, prin obligarea
debitorului s execute efectiv i real obiectul obligaiei. Atunci
cnd se cere executarea silit n natur a obligaiei se face tot o
plat creditorul obine exact obiectul obligaiei , dar aceast
plat nu se execut de bunvoie, ci este o plat silit.
n situaia n care executarea n natur a obligaiei nu
mai este posibil, se trece la executarea ei prin echivalent, adic prin acordarea de despgubiri creditorului pentru prejudiciul datorat neexecutrii n natur a obligaiei.

245

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

2. Executarea silit n natur


n executarea silit a obligaiilor distingem dup cum
obiectul acestora const n a da, a face sau a nu face :
1. Executarea silit a obligaiilor de a da.
Dac obligaia de a da are ca obiect o sum de bani,
executarea silit n natur este ntotdeauna posibil i fr participarea debitorului. n virtutea dreptului de gaj general pe care-l are asupra patrimoniului debitorului;
Dac obiectul obligaiei de a da l constituie un bun
de gen, dreptul de proprietate se transmite n momentul individualizrii acestuia. n acest caz, creditorul va putea opta ntre :
- executarea silit n natur cnd acest lucru este cu
putin;
- achiziionarea unei cantiti de bunuri echivalente
obiectului obligaiei, pe contul debitorului, urmnd
a recupera preul prin executarea silit asupra bunurilor debitorului;
- executarea silit prin echivalent, adic plata de despgubiri.
Dac obligaia de a da are ca obiect un bun individual determinat, atunci ea include dou obligaii principale:
- obligaia de a transfera sau a constitui dreptul de
proprietate sau alt drept real asupra bunului.
Transferul dreptului de proprietate sau a altui drept
real asupra bunului individual determinat se face n
momentul realizrii acordului de voin, fr a fi
necesar vreo aciune din partea debitorului. Deoarece transferul proprietii sau a altui drept real se
produce n baza legii, nu se mai pune problema
executrii silite. n principiu, aceast obligaie se
poate executa ntotdeauna n natur, chiar n temeiul
legii;
246

Titlul IV. Executarea obligaiilor civile

obligaia de a preda un lucru. Predarea lucrului


impune participarea debitorului i const ntr-o
obligaie de a face, care include i pstrarea bunului pn n momentul predrii.
Ct timp bunul se afl la debitor, executarea silit n natur este posibil. n schimb, dac bunul este distrus sau ascuns, executarea silit n natur devine imposibil, urmnd a se
trece la executarea prin echivalent.
n ipoteza n care bunul este nstrinat unui ter, creditorul va putea intenta aciune n revendicare. Terul se va putea
apra invocnd posesia de bun-credin, n cazul bunurilor
mobile, respectiv uzucapiunea, decderea sau prescripia dreptului de a formula aciunea n rectificare, dac bunul este imobil . n cazul apariiei acestor situaii, creditorul va putea obine
doar executarea prin echivalent bnesc.
2. Executarea obligaiei de a face i de a nu face
Ca principiu, executarea silit a obligaiei de a face nu
poate fi realizat n natur.
Cu toate acestea, Codul civil romn reglementeaz posibilitatea constrngerii debitorului de a executa obligaia de
a face prin instituirea posibilitii acordrii de daune cominatorii prin intermediul crora debitorul este obligat s i execute
obligaia de a face n natur, pn la executare fiind obligat s
pltesc sume de bani pentru ntrzierea n executare.
O alt modalitate de constrngere a debitorului de a-i
executa obligaia de a face n natur este reprezentat de autorizarea creditorului de a lua msurile necesare de executare n
natur a unor obligaii pe cheltuiala debitorului. Art. 1528
Cod civil, n cazul neexecutrii unei obligaii de a face, creditorul poate, pe cheltuiala debitorului, s execute el nsui ori
s fac s fie executat obligaia. Ca i condiie de exercitare
a acestui mod de constrngere, Codul civil impune creditorului
s l ntiineze pe debitor fie odat cu punerea n ntrziere, fie
247

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

ulterior acesteia, cu excepia cazului n care debitorul este de


drept n ntrziere.
Ca i aplicaii ale acestei modaliti de constrngere a
debitorului, amintim urmtoarele:
- n materia contractului de vnzare-cumprare, n cazul n care cumprtorul unui bun mobil nu i ndeplinete obligaia de preluare a bunului sau
obligaia de plat, atunci vnztorul va fi ndreptit
s vnd bunul prin licitaie public sau la preul curent, dac bunul este cotat la burs (a se vedea art.
1726 Cod civil);
- tot n materia vnzrii-cumprrii de bunuri fungibile supuse unui pre curent, dac respectivul contract
nu este executat din culpa vnztorului, cumprtorul va putea cumpra bunuri de acelai fel, pe cheltuiala vnztorului, prin intermediul unei persoane
autorizate;
- n materia locaiunii, dac intervine necesitatea
efecturii unei cheltuieli aflate n sarcina locatorului
i dei acesta este ncunotinat de locatar cu privire
la aceasta i totui nu execut lucrarea, atunci locatarul va putea efectua respectiva reparaie, pe cheltuiala locatorului (art. 1788 Cod civil).
n ceea ce privete executarea n natur a obligaiei de
a nu face, art. 1529 Cod civil prevede c n cazul neexecutrii obligaiei de a nu face, creditorul poate cere instanei ncuviinarea s nlture ori s ridice ceea ce debitorul a fcut cu
nclcarea obligaiei, prin cheltuiala debitorului, n limita stabilit prin hotrre judectoreasc.
Potrivit dispoziiilor noului Cod de procedur civil,
creditorul are posibilitatea s solicite instanei de executare s
fie autorizat, prin ncheiere executorie, s desfiineze el nsui
sau prin alte persoane, lucrrile fcute de debitor prin nclcarea obligaiei de a nu face.
248

Titlul IV. Executarea obligaiilor civile

Aadar, avnd n vedere dispoziiile materiale i pe cele


procedurale, apreciem c n materia obligaiei de a nu face, obinerea unui titlu executoriu este necesar, reprezentnd o condiie pentru executarea silit direct n natur a obligaiei de
ctre creditor, pe cheltuiala debitorului.
Referitor la obligaiile de a nu face intuitu personae, adic acelea care implic faptul personal al debitorului, mijlocul
de constrngere indirect este acela al amenzii judiciare.
3. Amenzile cominatorii
1. Noiune
Amenzile cominatorii reprezint un mijloc indirect de
constrngere a debitorului la executarea obligaiilor de a
face, ce const ntr-o sum de bani pe care debitorul trebuie
s o plteasc pentru fiecare zi de ntrziere sau alt unitate
de tip: sptmn, lun, pn la executarea obligaiei.
Cuantumul sumei i unitatea de timp pentru care se
acord, se stabilesc prin hotrre judectoreasc. Dac debitorul continu s nu-i execute delegaia, instana poate mri cuantumul lor.
2. Caractere juridice
a) constituie un mijloc de constrngere a debitorului la
executarea obligaiei. Ele sunt un mijloc indirect de asigurare a
execuiei n natur a obligaiilor, prin plata unei sume de bani
pe o unitate de timp (zi, sptmn, lun) n ipoteza n care debitorul nu-i execut voluntar obligaia;
b) nu au caracter reparator al prejudiciului suferit de
creditor prin neexecutarea de ctre debitor a obligaiei. Prin
urmare, amenzile cominatorii nu se pot identifica cu dauneleinterese (compensatorii sau moratorii) deoarece la stabilirea
amenzilor cominatorii nu se ine seama de prejudiciul suferit
de creditor.

249

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

c) sunt un mijloc subsidiar de a deine executarea


obligaiei. De regul, executarea silit a unei obligaii se face n
natura ei specific, debitorul trebuind s execute efectiv prestaia la care s-a obligat. Astfel, amenzile cominatorii se vor cere
cu titlu excepional numai dac nu exist alte mijloace prin care
se poate executa silit obligaia n natura ei;
d) au un caracter nelimitat n timp, deoarece nu se cunoate ct timp debitorul nu-i va executa obligaia. n ipoteza
n care debitorul i execut obligaia, acordarea amenzilor
cominatorii nu se mai justific;
e) au un caracter provizoriu, astfel nct cuantumul lor
poate fi modificat de instana de judecat. Astfel, n cazul n
care debitorul persist n neexecutare, instana le va putea mri.
Debitorul nu va putea fi obligat la plata amenzilor
cominatorii n utmtoarele situaii:
- cnd a fost obligat prin hotrre judectoareasc la
repararea pejudiciului cauzat creditorului prin executarea cu ntrziere a obligaiei;
- cnd executarea silit n natur a obligaiei nu mai
este posibil, n acest caz putnd fi obligat la plata
de daune-interese compensatorii;
- cnd refuzul de a executa obligaia este definitiv
exprimat, n acest caz angajndu-se rspunderea
pentru neexecutare.

250

Titlul IV. Executarea obligaiilor civile

Capitolul III
EXECUTAREA INDIRECT (PRIN ECHIVALENT)
A OBLIGAIILOR
1. Noiuni. Condiii
1. Noiunea de executare indirect a obligaiilor
Executarea indirect a obligaiilor intervine atunci
cnd, din anumite motive, executarea direct sau n natur nu
mai este posibil. Astfel, executarea n natur nu mai poate fi
obinut:
- n cazul obligaiilor de a face, asumate intuitu
personae sau care trebuiau executate ntr-un termen
considerat esenial de ctre creditor;
- n cazul obligaiilor de a nu face, dac debitorul nui respect obligaia asumat.
n aceste condiii, creditorul poate pretinde de la debitor
plata unor despgubiri sau daune-interese, n scopul reparrii
prejudiciului suferit ca urmare a neexecutrii culpabile sau
executrii necorespunztoare a obligaiei.
Executarea indirect a obligaiei reprezint dreptul
creditorului de a pretinde i de a obine de la debitor echivalentul prejudiciului pe care l-a suferit, ca urmare a neexecutrii, executrii cu ntrziere sau necorespunztoare a
obligaiei asumate.
Pentru aceste considerente, executarea indirect a
obligaiilor este considerat drept o executare prin echivalent.
2. Noiunea de despgubiri (daune-interese)
Potrivit art. 1530 Cod civil, creditorul are dreptul la
daune-interese pentru repararea prejudiciului pe care debitorul i l-a cauzat i care este consecina direct i necesar a
251

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

neececutrii fr jusitificare sau, dup caz, culpabile a obligaiei.


Aadar, potrivit dispoziiilor legale, despgubirile
(daunele-interese) reprezint echivalentul prejudiciului suferit
de creditor ca urmare a neexecutrii sau executrii necorespunztoare a obligaiei de ctre debitor. Ele se pot acorda fie
sub forma unei sume globale, fie a unor sume prestate periodic.
Despgubirile se mpart n dou categorii :
- despgubiri moratorii reprezentnd echivalentul
prejudiciului suferit de ctre debitor a obligaiei
asumate;
- despgubiri compensatorii reprezentnd echivalentul prejudiciului suferit de creditor pentru neexecutarea total sau parial a obligaiei.
Despgubirile moratorii se pot cumula cu executarea n
natur a obligaiei, pe cnd cele compensatorii nu pot fi cumulate, avnd drept scop tocmai nlocuirea executrii n natur.
3. Condiiile acordrii de daune-interese
a) existena neexecutrii unei obligaii contractuale;
b) dovedirea culpei sau vinoviei debitorului n neexecutarea obligaiei;
c) existena unui prejudiciu;
d) legtura de cauzalitate ntre neexecutarea culpabil
a obligaiei i prejudiciu.
2. Evaluarea daunelor-interese
Daunele-interese pot fi evaluate, aa cum vom vedea n
cele ce urmeaz, prin trei modaliti: de ctre instana de judecat, prin lege sau prin acordul de voin al prilor.
1. Evaluarea judectoreasc
La stabilirea daunelor-interese de ctre instana de judecat se va avea n vedere principiul reparrii integrale a preju252

Titlul IV. Executarea obligaiilor civile

diciului. Dac sunt ndeplinite condiiile acordrii de daune interese, evaluarea acestora se va putea face prin hotrre judectoreasc.
Scopul evalurii daunelor suferite de creditor este acela
al repunerii creditorului n situaia n care s-ar fi gsit dac debitorul i-ar fi executat de bunvoie obligaiile asumate prin
ncheierea contractului.
Evaluarea judiciar presupune cntrirea de ctre judector a tuturor condiiilor de angajare a rspunderii contractuale
n special cu privire la prejudiciu. Cu toate acestea, rolul judectorului este semnificativ n special n ipotezele n care prejudiciile al cror cuantum nu poate fi stabilit cu certitudine i
care, conform art. 1532 alin. (3) Cod civil se determin de instana de judecat, precum i n cazul prejudiciilor nepatrimoniale al cror cuntum este prin definiie incert i trebuie stabilit
de judector107.
2. Evaluarea legal
Evaluarea legal a daunelor-interese intervine n cazurile reglementate de art. 1535 i 1536 Cod civil.
Potrivit art. 1535 Cod civil, dac o sum de bani nu este
pltit la scaden, creditorul este ndreptit la daune moratorii
de la scaden i pn la momentul plii datoriei de ctre debitor, cuantumul daunelor fiind cel stabilit de pri, iar n lipsa
acordului prilor, n cuantumul stabilit de lege.
n ceea ce privete obligaiile pecuniare, acestea se pot
executa ntotdeauna n natur, drept pentru care pentru aceste
obligaii bneti nu se vor putea solicita daune-interese compensatorii. n cazul obligaiilor pecuniare, debitorul va putea fi
obligat s plteasc numai daune-interese moratorii, care se pot
cumula cu executarea obligaiei.

107

L. Pop, I.F. Popa, S. I. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligaiile, ed.
Universul Juridic, Bucureti, 2012, op. cit. p. 313

253

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

n ceea ce privete daunele moratorii n cazul obligaiilor care au ca obiect o sum de bani, se vor aplica urmtoarele reguli speciale, reguli stabilite de art. 1535 Cod civil,
respectiv:

cuantumul daunelor-interese moratorii este cel


stabilit de pri sau de lege;

creditorul nu trebuie s fac dovada existenei i


ntinderii prejudiciului cauzat prin ntrzierea obligaiei;

daunele-interese moratorii sunt datorate, n principiu, din ziua scadenei obligaiei de plat.
Pe lng prevederile legale din Codul civil referitoare la
cunatumul legal al daunelor-interese, n materia obligaiilor
pecuniare, exist i dispoziii legale speciale n materie. Ordonana de Guvern 13/2011 stabilete reguli suplimentare fa de
cele enumerate mai sus, acestea fiind pe scurt, urmtoarele:

evaluarea daunelor-interese n materie de obligaii pecuniare trebuie s in seama de clasificarea legal n


dobnd legal remuneratorie i dobnd legal penalizatoare. Dobnda legal remuneratorie reprezint dobnda datorat de debitorul obligaiei de a da o sum de bani la un anumit
termen, calculat pentru perioada anterioar mplinirii termenului scadenei obligaiei (art. 1 alin. (2) din OG 13/2011), n
timp ce dobnda legal penalizatoare este dobnda datorat de
debitorul obligaiei bneti pentru nendeplinirea respectivei
obligaii la scaden (art. 1 alin. (3) OG 13/2011);

dobnda legal este stabilit n art. 3 din aceeai ordonan, astfel:


(1) Rata dobnzii legale remuneratorii se stabilete la
nivelul ratei dobnzii de referin a Bncii Naionale a
Romniei, care este rata dobnzii de politic monetar stabilit
prin hotrre a Consiliului de administraie al Bncii Naionale
a Romniei.
(2) Rata dobnzii legale penalizatoare se stabilete la
nivelul ratei dobnzii de referin plus 4 puncte procentuale.
254

Titlul IV. Executarea obligaiilor civile

(3) n raporturile juridice care nu decurg din exploatarea unei ntreprinderi cu scop lucrativ, n sensul art. 3
alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, rata dobnzii legale se stabilete potrivit prevederilor alin.
(1), respectiv alin. (2), diminuat cu 20%.
(4) Nivelul ratei dobnzii de referin a Bncii Naionale a Romniei va fi publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, prin grija Bncii Naionale a Romniei, ori de cte ori
nivelul ratei dobnzii de politic monetar se va modifica.

Prile sunt libere s stabileasc rata dobnzii


pentru sumele datorate n baza contractului dintre ele.
n ceea ce privete evaluarea daunelor-interese moratorii n cazul obligaiilor de a face i a altor obligaii dect
cele pecuniare, potrivit art. 1536 Cod civil, creditorul are dreptul la plata unor daune-interese moratorii egale cu dobnda legal.
n privina acestor obligaii, daunele-interese moratorii
se vor calcula de la data punerii n ntrziere a debitorului, spre
deosebire de daunele n cazul obligaiilor pecuniare, care se
calculeaz, aa cum am artat, din ziua scadenei obligaiei de
plat.
Cele artate mai sus reprezint regula n materie, excepiile fiind date de urmtoarele situaii:
- s-a stipulat o clauz penal prin care se prevede un
anumit cuantum al daunelor-interese;
- creditorul poate s fac dovada existenei unui prejudiciu mai mare cauzat de ntrzierea n executarea
obligaiei.
3. Evaluarea convenional
Creditorul i debitorul pot, prin acordul lor de voin intervenit anterior producerii prejudiciului s stabilesc ntinderea despgubirilor.

255

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

nelegerea prilor asupra ntinderii despgubirilor


poart denumirea de clauz penal, clauza penal fiind reglementat n art. 1538-1543 Cod civil.
Potrivit art. 1538 Cod civil, clauza penal este aceea
prin care prile stipuleaz c debitorul se oblig la o anumit
prestaie n cazul neexecutrii obligaiei principale.
Aadar, clauza penal reprezint o stipulaie contractual prin care prile evalueaz anticipat daunele-interese contractuale108.
Potrivit reglementrii Codului civil, prestaia la care se
oblig debitorul n caz de neexecutare a obligaiei nu trebuie s
fie n mod obligatoriu o sum de bani, deoarece dac ar fi fost
vorba exclusiv despre o sum de bani ca obiect al prestaiei,
legiuitorul ar fi trebuit s prevad expresis verbis aceasta.
Or, termenul de prestaie poate nsemna obligaia de
a da sum de bani, obligaia de a da un alt bun cert dect cel
datorat, bunuri de gen altele dect banii, la fel cum prestaia
despre care face vorbire Codul putnd nsemna i obligaia de a
face ceva.
Inserearea unei clauze penale n contract presupune o
importan deosebit deoarece prile pot evita n acest mod
evaluarea judiciar a daunelor-interese.
Clauza penal prezint anumite avantaje i dezavantaje.
Avantajele inserrii unei clauze penale, pe lng evitarea evalurii judiciare a daunelor-interese, sunt i acelea c va
fi suficient ca cel ndreptit (creditorul obligaiei neexecutate)
s fac dovada neexecutrii, executarea necorespunztoare sau
executarea cu ntrziere a obligaiei, creditorul nefiind inut s
fac i dovada existenei i ntinderii prejudiciului.
n aceea i ordine de idei, clauza penal are un puternic
scop cominatoriu, fiind un mijloc de presiune asupra debitorului care, tiind c este ameninat cu plata unei sume forfetare
108

L. Pop, I.F. Popa, S. I. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligaiile, ed.
Universul Juridic, Bucureti, 2012, op. cit. p.316

256

Titlul IV. Executarea obligaiilor civile

ridicate, va face tot posibilul s i execute ntocmai prestaiile


datorate109.
n ceea ce privete dezavantajele prezentate de clauza
penal, aceastea sunt, n sintez, urmtoarele:
Debitorul va putea fi constrns la stabilirea unor sume
mari prin clauza penal din motive economice, ceea ce va putea
conduce, n anumite situaii, la apariia unor efecte lezionare
pentru situaia debitorului.
Dac, n schimb, prin clauza penal este stabilit e prestaie prea mic, debitorul va putea alege s nu i execute obligaia pentru a deveni incident clauza penal care i este
favorabil fa de executarea obligaiei.
Clauza penal are un caracter accesoriu, art. 1540
alin. (1) Cod civil prevznd c nulitatea obligaiei principale
o atrage pe aceea a clauzei penale. Nulitatea clauzei penale nu
o atrage pe aceea a obligaiei principale.
Altfel spus, obligaia principal este independent de o
eventual nevalabilitate a clauzei penale, n timp ce nulitatea
conveniei va atrage inevitabil i nulitatea clauzei penale.
Toate cauzele de stingere ale obligaiei principale vor
avea ca efect i stingerea clauzei penale, exceptnd rezoluiunea i rezilierea contractului, cazuri n care clauza penal
referitoare la neexecutare va fi activat i creditorul obligaiei
neexecutate va avea dreptul s primesc prestaia la care debitorul s-a obligat n caz de neexecutare.
4. Dreptul de opiune al creditorului.
Art. 1538 alin. (2) Cod civil prevede c n caz de neexecutare, creditorul poate cere fie executarea silit n natur a
obligaiei principale, fie clauza penal.
Art. 1539 Cod civil stabilete faptul c creditorul nu va
putea cere att executarea n natur a obligaiei principale ct i
109

L. Pop, I.F. Popa, S. I. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligaiile, ed.
Universul Juridic, Bucureti, 2012, op. cit. p. 317

257

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

plata penalitii, cu excepia cazului n care penalitatea a fost


stipulat pentru neexecutarea obligaiilor la timp sau n locul
stabilit.
Analiznd cele dou articole din Codul civil, putem
concluziona n urmtorul sens:
n caz de neexecutare a obligaiilor, creditorul va putea
cere fie executarea silit n natur, fie clauza penal, cu excepia cazului n care clauza penal a fost stipulat pentru neexecutarea obligaiei asumate la timp sau pentru neexecutarea
obligaiei n locul stabilit, caz n care creditorul va fi ndreptit
s cear att executarea silit n natur, ct i clauza penal.
5. Incidena clauzei penale
n momentul n care condiiile rspunderii contractuale
sunt ntrunite, clauza penal se activeaz. Prestaia la care s-a
obligat debitorul pentru neexecutarea obligaiei poate fi privitoare la: neexecutarea propriu-zis sau la neexecutarea corespunztoare.
Problema major ridicat de clauza penal este aceea a
cumulului dintre clauza penal i diferite tipuri de dauneinterese.
Clauza penal stipulat pentru neexecutarea obligaiilor
nu va putea fi cumulat nici cu executarea obligaiilor n natur
nici cu daune-interese compensatorii.
Clauza penal ce a fost stipulat pentru executarea necorespunztoare va putea fi cumulat cu executarea silit n
natur.
6. Intervenia instanei de judecat
Art. 1541 Cod civil reglementeaz reducerea cuantumului penalitii, stabilind c nstana nu va putea reduce penalitatea dect atunci cnd obligaia principal a fost executat n
parte i executarea parial a profitat creditorului i atunci cnd
penalitatea este vdit excesiv fa de prejudiciul ce putea fi
258

Titlul IV. Executarea obligaiilor civile

prevzut de pri la ncheierea contractului. n al doilea caz,


penalitatea redus de instan va trebui s rmn superioar
obligaiei principale, astfel nct chiar dac intervine n vederea
reducerii cuantumului penalitii, nu va putea reduce clauza
penal sub valoarea obligaiei principale.
Raportat la dispoziiile legale, instana nu va putea reduce cuantumul clauzei penale dect n cele dou cazuri artate, orice stipulaie contrar fiind socotit ca nescris.
Incidena clauzei penale n obligaiile indivizibile i
n obligaiile divizibile.
Art. 1542 Cod civil prevede c n cazul obligaiei indivizibile care nu este solidar a crei neexecutare este imputabil unuia dintre codebitori, penalitatea va putea fi cerut fie n
totalitate debitorului care nu a executat, fie celorlali codebitori,
fiecruia pentru partea sa, acetia pstrnd dreptul de regres
mpotriva debitorului care nu a executat.
n ceea ce privete obligaiile divizibile, clauza penal
va fi tot divizibil, urmnd a fi suportat doar de codebitorul
care se face vinovat de neexecutare i doar pentru partea la care
acesta este obligat (art. 1543 alin. (1) Cod civil).
Ca excepie de la regula enunat n art. 1543 alin. (1)
Cod civil, alin. (2) al aceluiai articol prevede c dispoziiile
alin. (1) nu se aplic atunci cnd clauza penal a fost stipulat
pentru mpiedicarea unei pli pariale, iar un codebitor a mpiedicat executarea obligaiei n totalitate. n acest caz, codebitorul vinovat de neexecutare va putea fi obligat la plata ntregii
penaliti, ceilali codebitori putnd fi obligai numai proporional cu partea fiecruia din datorie. Regresul codebitorilor mpotriva celui vinovat de neexecutare nu este limitat.

259

TITLUL V
TRANSMITEREA, TRANSFORMAREA I
STINGEREA OBLIGAIILOR CIVILE

Capitolul I
TRANSMITEREA OBLIGAIILOR
Seciunea I
Consideraii generale
Obligaiile pot forma obiectul unei transmisiuni mortis
causa, ct i ntre vii (inter vivos). Astfel,
- mortis causa (pentru cauz de moarte), obligaiile se
transmit prin decesul unei pri, persoana defunctului fiind continuat de motenitorii si. Prin deces se
pot transmite att creanele ct i datoriile ca elemente ale patrimoniului;
- prin acte ntre vii, poate avea loc att o transmitere
de crean ct i de datorie. n primul caz, creana i
datoria formeaz obiectul unei transmisiuni mortis
causa, universal sau cu titlu universal. n cel de-al
doilea caz, transmisiunea se face inter vivos i cu titlu particular.
Transmisiunea obligaiei prin acte ntre vii este operaiunea juridic n temeiul creia, prin voina prilor sau prin
efectul legii, latura activ sau latura pasiv a raportului
obligaional trece, de la pri, la o alt persoan.

261

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Seciunea a II-a
Mijloace de transmitere a obligaiilor
1. Cesiunea de crean
1. Noiune. Reglementare. Domeniu de aplicare
Noiune: Cesiunea de crean este convenia prin care
creditorul cedent transmite cesionarului o crean mpotriva
unui ter..
Dei contractul se ncheie ntre creditor (titular al dreptului de crean) i persoana creia i se transmite creana, cesiunea implic trei persoane:
- creditorul care transmite creana, denumit cedent;
- terul cruia i se transmite creana, denumit cesionar;
- debitorul creanei ce se transmite, numit debitor cedat.
Prin efectul cesiunii, noul creditor al debitorului cedat
va fi cesionarul.
Reglementare. Codul civil anterior reglementa cesiunea de crean n materia vnzrii (art. 1391-1398 i art. 14021404).
Codul civil actual reglementeaz cesiunea de crean n
Capitolul I din Titlul VI, Cartea a V-a.
Domeniu de aplicare. Alin. (2) al art. 1566 Cod civil
prevede c dispoziiile prezentului capitol nu se aplic: transferului creanelor n cadrul unei transmisiuni universale sau cu
titlu universal i transferului titlurilor de valoare i altor instrumente financiare, cu excepia dispoziiilor seciunii a II-a
din prezentul capitol.
Nu vor fi supuse cesiunii urmtoarele categorii de
creane:
- creanele care sunt declarate prin lege netransmisibile.
Spre exemplu, art. 2258 Cod civil prevede faptul c drepturile
creditorului ntreinerii nu pot fi cedate sau supuse urmririi.
262

Titlul V. Transmiterea, transformarea i stingerea obligaiilor civile

- creanele care au ca obiect alt prestaie dect plata


unei sume de bani dac prin cesiune obligaia devine, n mod
substanial, mai oneroas;
- creanele declarate ca inalienabile de ctre pri, dac
exist un interes legitim n acest sens.
2. Condiii
Cesiunea de crean este un contract, i prin urmare
trebuie s ndeplineasc toate condiiile de valabilitate ale contractului (obiect, cauz, consimmnt, capacitate). Aadar, cesiunea de crean va trebui s ndeplineasc toate cerinele
impuse de art. 1179 alin. (1) referitoare la capacitate, consimmnt, obievct determinat i licit, cauza licit i moral i alin.
(2), referitor la forma cesiunii, n msura n care aceasta este
impus de lege, art. 1178-1245 referitoare la condiiile de valabilitate i art. 1246-1265 referitoare la nuliti.
Avnd n vedere c prin cesiune se pot realiza i alte
operaiuni juridice, cum ar fi vnzarea-cumprarea, darea n
plat, donaia, cesiunea ve trebui s ndeplineasc i condiiile
de validitate ale acestor contracte, n msura n care pentru ncheierea valabil este necesar ndeplinirea unor condiii speciale.
Fiind un contract consensual, cesiunea de crean se
ncheie n mod valabil prin simplul acord de voin al prilor,
consimmntul debitorului cedat nefiind cerut de lege, avnd
n vedere faptul c el nu este parte a contractului.
3. Forme
Art. 1567 distinge ntre cesiunea cu titlu oneros i cesiunea cu titlu gratuit. Urmez s facem distincie ntre cele dou
forme ale cesiunii, deoarece aceasta prezint importan sub
aspectul condiiilor de form pe care trebuie s le ndeplineasc
cesiunea.

263

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Cesiunea cu titlu oneros nu trebuie s ndeplineasc


nicio condiie de form, fiind valabil i producnd efecte ntre
pri prin simplul acord de voin al prilor.
n schimb, cesiunea de crean cu titlu gratuit, fiind o
donaie, trebuie s fie ncheiat n form autentic, aa cum
prevede art. 1011 Cod civil, nerespectarea formei autentice
atrgnd nulitatea absolut a contractului.
Astfel cum se poate observa, situaiile n care o anumit
form este cerut ad validitatem sunt excepionale. n general,
opereaz principiul consensualismului consimmntul cedentului i cesionarului fiind suficiente pentru transferul dreptului de crean. De aceea, conform art. 1573 alin. (1) Cod
civil, creana este cedat prin simpla convenie a cedentului i
cesionarului, fr notificarea debitorului. Prin excepie ns,
acest transfer al creanei nu se poate produce dac creana este
legat n mod esenial de persoana creditorului (obligaie
intuitu personae sub aspectul su activ). n acest caz, o condiie
a tranferului creanei const n consimmtul debitorului cedat
(art. 1573 alin. (2) Cod civil)110.
4. Formaliti pentru opozabilitate fa de teri. Pentru ca cesiunea de crean s fie opozabil terilor, din care face
parte i debitorul cedat, trebuie ndeplinite urmtoarele formaliti de publicitate (1578-1581 Cod civil):
- acceptarea cesiunii de crean de ctre debitor n
condiiile art. 1578 alin. (1) Cod civil. Potrivit textul de lege
menionat, singura cerin pe care trebuie s o ndeplineasc
nscrisul privind acceptarea trebuie s fie data cert a acestuia.
Data cert a nscrisului se dobndete n condiiile art. 272 noul
Cod de procedur civil111;
110

L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligaiile, ed.
Universul Juridic, Bucureti, 2012, p. 641
111
Potrivit art. 272 noul Cod de procedur civil: nscrisurile sub semntur
privat dobndesc dat cert: a) din ziua n care au fost prezentate spre a se

264

Titlul V. Transmiterea, transformarea i stingerea obligaiilor civile

- notificarea scris a cesiunii, pe suport de hrtie sau


n format electronic, prin care se aduce la cunotina debitorului cedat identitatea cesionarului, identificarea n mod rezonabil
a creanei i solicitarea debitorului s pleasc cesionarului.
Dac este vorba de o cesiune parial, va fi indicat i ntinderea cesiunii. Apreciem c n cazul n care suntem n prezena
unei obligaii divizibile, notificarea trebuie fcut ctre fiecare
dintre debitori. i n cazul codebitorilor solidari fiecare dintre
acetia va trebui s fie notificat cu privire la cesiune.
- n ceea ce privete opozabilitatea cesiunii unei universaliti de creane, art. 1579 Cod civil prevede c aceasta
este opozabil fa de teri numai prin nscrierea n arhiv, cu
meniunea c cesiunea va fi opozabil debitoului din momentul
comunicrii. Arhiva despre care face vorbire Codul civil este
Arhiva Electronic de Garanii Mobiliare.
- comunicarea odat cu cererea de chemare n judecat (art. 1580 Cod civil). Comunicarea cesiunii de crean se
poate face i prin cererea de chemare n judecat, cu condiia ca
aciunea formulat s cuprind elementele cerute de art. 1578
alin. (1) Cod civil, respectiv: identitatea cesionarului, identificarea n mod rezonabil a creanei cedate, solicitarea debitorului
de a plti cesionarului, ntinderea cesiunii n caz de cesiune
parial i s fie nsoit de dovada scris a acesteia.
Art. 1580 Cod civil prevede faptul c debitorul nu va
putea fi obligat la plata de cheltuieli de judecat dac pltete

conferi data cert de ctre notarul public, executorul judectoresc sau alt funcionar competent n aceast privin; b) din ziua cnd au fost nfiate la o
autoritate say instituie public, fcndu-se despre aceasta meniune pe nscrisuri; c) din ziua cnd au fost nregistrate ntr-un registru sau alt document public; d) din ziua morii ori din ziua cnd a survenit neputina fizic de a scrie a
celui care l-a ntocmit saua unuia dintre cei care l-au subscris, dup caz; e) din
ziua n care cuprinsul lor este reprodus, chiar pe scurt, n nscrisuri autentice;
f) din ziua cnd s-a petrecut un alt fapt de aceeai natur care dovedete n chip
dendoielnic anterioritatea nscrisului.

265

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

pn la primul termen de judecat datoria noului creditor, cu


excepia cazului n care debitorul cedat se afla deja n ntrziere.
- opozabilitatea cesiunii fa de fideiusor este reglementat de art. 1581 Cod civil, potrivit cruia cesiunea va fi
opozabil fideiusorului numai n msura n care formalitile
pentru opozabilitate au fost fcute i fa de acesta, n aceleai
condiii ca i fa de debitorul cedat. Aadar, pentru opozabilitatea cesiunii de crean fa de fideiusor, trebuie ndeplinite
formalitile cerute de art. 1578 alin. (1) lit. a) i b) Cod civil,
adic acelea referitoare la acceptarea cesiunii prin nscris sub
semntur privat cu dat cert sau comunicarea scris a cesiunii, pe suport de hrtie sau n format electronic.
- notarea n cartea funciar. Potrivit art. 902 alin. (2)
pct. 6. Cod civil, pentru opozabilitate fa de teri se cere notarea n cartea funciar a locaiunii i cesiunii de venituri.
n aceast materie, exist o modalitate alternativ de
realizare a publicitii cesiunii de crean care concureaz cu
modalitile de realizare a publicitii prevzute de art. 15781581 Cod civil112
5. Efectele juridice ale cesiunii de crean
Trebuie s facem distincia dup cum efectele juridice
se produc ntre cedent i cesionar, ca pri ale contractului, sau
fa de teri.
Efectele cesiunii ntre pri. Ca efect al ncheierii contractului de cesiune:
a) creana trece din patrimoniul cedentului n patrimoniul cesionarului cu toate drepturile pe care i le confer cedentului, respectiv:
- toate drepturile pe care cedentul le are n legtur cu
creana;

112

L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligaiile, ed.
Universul Juridic, Bucureti, 2012, p. 643

266

Titlul V. Transmiterea, transformarea i stingerea obligaiilor civile

- drepturile de garanie (fideiusiunea, gajul, ipoteca,


privilegiul);
- accesoriile creanei (precum dobnzile, veniturile
viitorare, veniturile scadente la data cesiunii i nencasate de
cedente, conform art. 1576 Cod civil.
Codul civil prevede o excepie de la transferul integral al
creanei, aceea a imposibilitii transmiterii posesiei bunurilor
luate n gaj fr acceptul prealabil al constituitorului.
Astfel, dac pentru garantarea plii creanei cedate este
constituit un gaj, cedentul nu poate s predea cesionarului, fr
acordul constitutorului, posesia bunului grevat. n cazul n care
constituitorul refuz predarea bunului ctre cesionar, acesta va
rmne n custodia cedentului, aceast msur fiind instituit
ca o protecie sporit fa de debitorul cedat, aprnd ca o dubl derogare att de la regula n materia transferului accesoriilor creanei, ct i de la norma care consacr deinerea bunului
mobil ca element esenial al gajului113
b) cesionarul devine creditor pentru valoarea nominal
a creanei, indiferent de preul pltit i chiar dac cesiunea s-a
fcut cu titlu gratuit.
De exemplu: cedentul transmite o crean de 5000 euro
cesionarului pentru suma de 3000 euro sau o doneaz acestuia.
Indiferent de transmisiunea cu titlu oneros sau gratuit a creanei, cesionarul va pretinde debitorului cedat s-i plteasc valoarea nominal a creanei, respectiv suma de 5000 euro.
n caz de trasnmitere parial a creanei, cedentul i cesionarul vor avea drepturi proporionale la ncasarea creanei,
n conformitate cu art. 1584 Cod civil.
c) dac cesiunea de crean se face cu titlu oneros, ea d
natere n sarcina cedentului a obligaiei de garanie.
Obligaia de garanie a cedentului este de dou feluri:

113

Fl. A. Baias (coordonator), Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ed. CH


Beck, Bucureti, 2012, p. 1669

267

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

garanie de drept (legal), stabilit de art. 1585 alin.


(1) Cod civil i garanie convenional.
Potrivit textului de lege, cedentul are obligaia de a garanta c, la momentul cesiunii, creana cedat exist n mod
valabil i c este titularul ei. n schimb, cedentul nu garanteaz
i solvabilitatea debitorului cedat (art. 1585 alin. (2) Cod civil);
Dac cedentul i ncalc obligaia de garanie, cesionarul va putea pretinde celui dinti repararea prejudiciului cauzat
prin aciunea n rezoluiunea contractului. n caz de admitere a
aciunii, cedentul va fi obligat s restituie preul primit n baza
cesiunii, cheltuielile fcute cu contractul i cheltuielile efectuate cu urmrirea.
n ceea ce privete preul cesiunii, cesionarul va putea
cere preul pltit, cu dobnda corespunztoare i dac se dovedete c debitorul era solvabil i avea posibilitatea s plteasc
la scaden, atunci cesionarul va putea solicita i valoarea
creanei, cu titlu de daune-interese
garanie convenional. Dispoziiile legale privind
garania de drept a cedentului sunt dispozitive, astfel nct prile, printr-o clauz contractual, pot s deroge, stabilind alte
reguli de garanie, i anume:
- clauze de agravare de rspundere, n sensul c
cedentul garanteaz solvabilitatea debitorului din
momentul ncheierii contractului. Printr-o clauz
expres, cedentul se poate angaja s garanteze i
solvabilitatea viitoare a debitorului cedat. n toate
cazurile ns, cedentul rspunde numai n limitele
preului cesiunii, i nu n limitele valorii nominale a
creanei.
- clauze de atenuare a rspunderii, n sensul stabilirii unei garanii pariale sau a excluderii oricrei garanii a cedentului (nu se garanteaz nici mcar
existena creanei). Cu toate acestea, n msura n
care existena creanei este afectat de faptul perso268

Titlul V. Transmiterea, transformarea i stingerea obligaiilor civile

nal al cedentului, el va fi inut rspunztor fa de


cesionar. Spre exemplu, creana nu mai exist datorit faptului su personal de a primi plata datoriei,
astfel nct va fi inut s rspund fa de cesionar.
Codul civil reglementeaz n art. 1586 i rspunderea
cedentului pentru eviciune, stabilind c cedentul va rspunde
dac prin fapta sa proprie singur sau concurent cu fapta
unei alte persoane, cesionarul nu dobndete creana n patrimoniul su ori nu poate s o fac opozabil terilor.
Efectele fa de teri. Cesiunea produce efecte fa de
teri numai n momentul notificrii fcute n condiiile Codului
civil sau al acceptrii ei de ctre debitorul cedat prin nscris sub
semntur privat cu dat cert.
n consecin, sunt teri n materia cesiunii de crean:
- debitorul cedat;
- cesionarii ulteriori i succesivi ai aceleiai creane;
- creditorii cedentului.
a) pn la notificarea sau acceptarea cesiunii, debitorul
cedat poate s o ignore, n sensul c poate plti n mod valabil
cedentului (art. 1578 alin. (3) Cod civil). Dac, totui cedentul
face cesiunea, debitorul cedat se va putea apra fa de cesionar
prin invocarea chitanelor liberatorii provenind de la cedent,
chiar dac au dat ulterioar cesiunii. n schimb, aceste chitane
trebuie s aib dat anterioar notificrii sau acceptrii.
Dup ndeplinirea formalitilor, debitorul cedat devine
debitorul cesionarului i nu va mai putea plti n mod valabil
cedentului.
b) Dup ndeplinirea cerinelor cerute de lege pentru
opozabilitatea cesiunii, debitorul cedat devine debitor exclusiv
al cesionarului, astfel nct nu mai poate plti cedentului. Potrivit art. 1582 Cod civil, efectele cesiunii ntre cesionar i debitorul cedat sunt urmtoarele:

269

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

- debitorul poate opune cesionarului toate mijloacele de


aprare pe care le-ar fi putut invoca mpotriva cedentului;
- debitorul poate opune cesionarului plata fcut cedentului nainte ca cesiunea s i fie opozabil. De asemenea, va
putea invoca compensaia, remiterea de datorie, imposibilitatea
fortuit de executare;
- debitorul poate opune plata fcut cu bun-credin de
el de un fideiusor unui creditor aparent, chiar dac au fost
ndepliniteformalitile cerute pentrua face opozabil cesiunea
debitorului i terilor. n aceast situaie, cesionarul se va putea
ndrepta mpotriva creditorului aparent n vederea recuperrii
plii fcute de debitorul cedat, n temeiul art. 1645 Cod civil,
adic al restituirii prestaiilor;
- dup ce cesiunea i este opozabil, debitorul nu va mai
putea opune cesionarului compensaia pe care o putea invoca n
raporturile cu cedentul
c) n caz de cesiuni succesive, atunci cnd cedentul a
transmis aceeai crean mai multor cesionari succesivi, debitorul se va libera efecutnd plata n temeiul cesiunii care i-a fost
comunicat mai nti sau pe care a aceeptat-o mai nti prin nscris cu dat cert (art. 1583 alin. (1) Cod civil).
n raporturile dintre cesionarii succesivi ai aceleiai
creane, art. 1583 alin. (2) Cod civil, prevede c va fi preferat
cesionarul care i-a nscris mai nti cesiunea n Arhiva
Electonic de Gatanii Mobiliare, neinteresnd data cesiunii sau
data comunicrii acesteia ctre debitorul cedat.
6. Cesiunea creanelor constatate printr-un titlu
nominativ, la ordin sau la purttor
n ceea ce privete transmiterea creanelor constatate
prin titlu nominativ, la ordin sau la purtator, Codul civil prevede faptul c acestea nu pot fi transmise prin simplul acord de
voin al prilor, regimul juridic al acestor creane fiind stabilit
prin lege special (art. 1587 Cod civil).
270

Titlul V. Transmiterea, transformarea i stingerea obligaiilor civile

Cu toate c dispoziiile art. 1587 Cod civil fac trimitere


la legea special, articolele urmtoare reglementeaz modalitile de transmitere a acestor creane, dup cum urmeaz:
- n cazul titlurilor nominative, cesiunea se menioneaz att pe nscrisul respectiv, ct i n registrul
inut pentru evidena acestora. n acest caz, cesiunea
se realizeaz prin menionarea noului titular pe titlu
i n registrul inut pentru evidena acestora;
- n cazul cesiunii titlurilor la ordin, este necesar girul, efectuat potrivit dispoziiilor aplicabile cambiilor. Reprezint cele mai ntlnire titluri la ordine
cambia i biletul la ordin. Acestea se transmit prin
gir, operaiune juridic prin intermediul creia posesorul titlului, denumit girant, transmite altei persoane, denumite giratat, printr-o declaraie scris i
semnat pe titlu, toate drepturile izvornd din acel
titlu114.
Prin gir, giratarul dobndete un drept propriu, autonom
i nu un drept derivat ca n cazul cesionarului din contractul de
cesiune de crean. Astfel, giratarului nu i vor putea fi opuse
excepiile care ar fi putut fi invocate mpotriva girantului115.
- creana ncorporat ntr-un titlu la purtor se transmite prin remiterea material a titlului, orice stipulaie contrar considerndu-se nescris.
n ceea ce privete mijloacele de aprare, Codul civil
stabilete c debitorul nu va putea invoca deintorului titlului
dect excepiile referitoare la nulitatea titlului, cele care reies
nendoielnic din titlu i acele excepii care pot fi invocate personal de debitor mpotriva deintorului titlului, cu excepia

114

St. D. Crpenaru, Drept comercial romn, editura Universul Juridic, Bucureti, 2009, p. 525
115
Fl. A. Baias (coordonator), Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ed. CH
Beck, Bucureti, 2012, p. 1683

271

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

cazului n care deintorul a dobndit titlul n frauda debitorului.


Referitor la plata creanei constatat prin titlu la purttor, debitorul va fi obligat s plteasc creana astfel constatat
oricrui deintor care i remite titlul, cu excepia cazului n care i s-a comunicat o hotrre judectoreasc prin care debitorul
este obligat s refuze plata. Astfel, pn la proba contrar, deintorul titlului este prezumat a fi titularul su legitim, debitorul
neputnd refuza plata pe motiv c titularul titlului este o alt
persoan, cu excepia cazului artat mai sus.
Chiar dac demonstreaz c titlul a fost pus n circulaie
mpotriva voinei sale, debitorul va rmne obligat fa de orice
deintor de bun-credin al titlului.
Persoana deposedat n mod nelegitim de titlul la purttor nu l va putea mpiedica pe debitor s plteasc celui care i
prezint titlul dect dac i comunic o hotrre judectoreasc,
pronunat pe cale de ordonan preedinial, n acest sens.
2. Subrogaia n drepturile creditorului prin plata
creanei
1. Noiune. Reglementare.
Noiune. n cazul n care o persoan pltete o datorie
care nu-i incumb, ea va putea fie s cear restituirea plii nedatorate, fie s acioneze pe debitorul pentru care a pltit printro aciune derivnd din mandat, mbogire fr just cauz sau
gestiune de afaceri. n aceste cazuri ns, cel care a pltit
(solvensul) nu va beneficia de garaniile i accesoriile ce asigurau creditorului realizarea creanei.
De aceea, legea a prevzut i modalitatea ca plata s se
fac prin subrogare (nlocuire), caz n care creana cu toate
drepturile i accesoriile sale se va transmite de la creditor la
pltitorul creanei (solvens). Astfel, dei iniial era ter fa de
raportul dintre creditor i debitor, solvens, prin plata creanei,
ia locul creditorului; debitorul devenind obligat fa de acesta.
272

Titlul V. Transmiterea, transformarea i stingerea obligaiilor civile

Subrogaia n drepturile creditorului prin plata creanei


este un mijloc de transmitere legal sau convenional a
dreptului de crean cu toate garaniile i accesoriile sale, ctre un ter care a pltit pe creditorul iniial n locul debitorului.
Reglementare. Art. 1593-1598 Cod civil reglementeaz dou categorii de subrogaii: subrogaia legal i subrogaia convenional. Aceasta la rndul ei poate fi subrogaie
convenional consimit de creditor i subrogaie convenional consimit de debitor.
2. Categorii de subrogaie
a) Subrogaia legal
Potrivit art. 1596 Cod civil, subrogaia opereaz de
drept, fr a fi necesar consimmntul creditorului pltit sau al
debitorului, adic fr ndeplinirea vreunei condiii speciale, n
urmtoarele cazuri:
n folosul aceluia care, fiind el nsui creditor, pltete
altui creditor care are preferin (art. 1596 lit. a) Cod
civil).
De exemplu, un creditor pltete altui creditor cu rang
preferenial (un creditor chirografar pltete creana unui creditor ipotecar, sau un creditor ipotecar de rang inferior pltete
unui creditor ipotecar de rang superior). Primul creditor este
interesat s plteasc atunci cnd creditorul cu rang preferenial
amenin s scoat bunul asupra cruia se poart garania sa
real, ntr-un moment n care, prin preul obinut pe bun, nu sar fi putut ndestula dect creditorul cu rang prioritar.
Primul creditor, prin plata celui cu rang preferenial, se
subrog n drepturile acestuia, i va putea atepta pn n momentul n care, prin vnzarea bunului, va putea acoperi ambele
creane: propria crean i pe cea pe care a pltit-o pentru creditorul cu rang preferenial.

273

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

n folosul aceluia care, dobndind un bun, l pltete


pe titularul creanei nsoite de o garanie asupra bunului respectiv (art. 1596 lit. b) Cod civil).
Spre exemplu, dobnditorul unui imobil ipotecat pltete pe creditorii ipotecari pentru a mpiedica urmrirea imobilului, respectiv scoaterea lui la vnzare de ctre creditori. Prin
achitarea creanelor, cumprtorul va dobndi ipoteca asupra
propriului imobil, cu rangul creditorilor pltii.
n folosul aceluia care, fiind obligat cu alii sau pentru
alii are interes s sting datoria (art. 1596 lit. c) Cod
civil).
Textul i are n vedere pe codebitorii solidari, codebitorii
obligaiilor indivizibile i pe fideiusorii ntre ei (obligai mpreun cu altul) precum i pe fidejusori i cauiunea real (obligaii pentru altul).
n folosul motenitorului care pltete din bunurile sale datoriile motenirii (art. 1596 lit. d) Cod civ.).
De exemplu, motenitorul care a acceptat succesiunea sub
beneficiu de inventar nu este obligat s plteasc datoriile succesiunii dect n limita activului. Totui, el poate fi interesat s
plteasc pe unii creditori ai succesiunii pentru a evita urmrirea unor bunuri. Astfel, dac motenitorul pltete o datorie a
succesiunii din propriul patrimoniu, el se subrog n drepturile
creditorului succesoral pltit.
n alte cazuri prevzute de lege. Includem n
aceast categorie:
- art. 2210 Cod civil prevede c n limitele indemnizaiei pltite, asigurtorul este subrogat n
toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurrii mpotriva celor rspunztori de
producerea pagubei, cu excepia asigurrilor de
persoane. Aadar, n materia asigurrilor, dac
riscul asigurat se produce, societatea de asigurri de subrog n temeiul legii n drepturile asi274

Titlul V. Transmiterea, transformarea i stingerea obligaiilor civile

guratului mpotriva celui vinovat de producerea


prejudiciului;
art. 1342 alin. (2) Cod civil prevede faptul c, n
materia plii nedatorate, cel care a pltit ctre
un accipiens de bun-credin, iar plata nu se
poate restitui din motivele prevzute la art. 1342
alin. (1), are un drept de regres mpotriva adevratului debitor n temeiul subrogaiei legale n
drepturile creditorului pltit.

b) Subrogaia convenional
Subrogaia consimit de creditor. Potrivit art. 1594
Cod civ., subrogaia este consimit de creditor atunci cnd,
primind plata de la un ter, i transmite acestuia, la momentul
plii, toate drepturile pe care le avea mpotriva debitorului.
Subrogaia opereaz fr consimmntul debitorului. Orice
stipulaie contrar se consider nescris.
Din textul de lege rezult urmtoarele:
subrogaia i are izvorul n acordul de voine dintre
creditor i terul care face plata, fr a fi necesar
consimmntul debitorului. Prin urmare, numai
creditorul trebuie s consimt la subrogarea terului
pltitor n drepturile sale.
subrogaia convenional, trebuie s se realizeze
concomitent cu plata. Dac nlocuirea creditorului sar face nainte de plat, am fi n prezena unei cesiuni de crean, iar dac s-ar face dup efectuarea
plii, creana fiind stins, nu s-ar mai putea transmite.
din punct de vedere al condiiilor de form:
- subrogaia convenional trebuie s fie stipulat
expres, potrivit art. 1593 alin. (3) Cod civil. De
regul, subrogaia se consemneaz n chitana

275

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

care atest plata fcut de ter, pe care o elibereaz creditorul;


pentru ca subrogaia s fie opozabil terilor i
pentru a se dovedi c subrogaia s-a fcut concomitent cu plata, chitana trebuie s aib dat
cert.

Subrogaia consimit de debitor. Conform art. 1595


Cod civ., aceast form de subrogaie convenional se utilizeaz atunci cnd debitorul se mprumut spre a-i plti datoria i, pe aceast cale, transmite mprumuttorului drepturile
creditorului fa de care avea datoria respectiv.
Subrogaia consimit de debitor reprezint operaiunea
juridic prin intermediul creiadebitorul subrog n drepturile
creditorului su pe acela care i-a mprumutat o sum de bani n
vederea stingerii unei datorii.
Pentru ca transferul dreptului de crean s fie valabil,
este necesar s fie ndeplinite anumite condiii cerute de lege:
- mprumutul i plata datoriei s mbrace formanscrisului
sub semntur privat, cu dat cert;
- n contractul de mprumut trebuie s fie specificat n
mod expres faptul c scopul mprumutului este acela de
a plti datoria respectiv;
- n chitana liberatorie trebuie s fie prevzut faptul c
plata a fost fcut cu banii mprumutai de la noul creditor.
Subrogaia consimit de debitor nu necesit consimmntul creditorului iniial, cu excepia cazului n care exist
stipulaie contrar.
Apreciem c nu se cere consimmntul creditorului,
deoarece acesta nu are niciun interes s refuze plata. Dac totui creditorul refuz s primesc plata, atunci debitorul l va
putea pune n ntrziere potrivit dispoziiilor art. 1510 Cod civil, dup care debitorul poate face uz de oferta de plat i con276

Titlul V. Transmiterea, transformarea i stingerea obligaiilor civile

semnaiune, conform art. 1513 Cod civil, n condiiile pe care


le-am artat la momentul analizrii operaiunilor juridice respective.
3. Efectele juridice ale subrogaiei
Indiferent de forma legal sau convenional a subrogaiei, subrogatul dobndete toate drepturile creditorului pltit.
Astfel, subrogatul se substituie creditorului, primind creana cu
toate drepturile ce o nsoesc, i anume:
- subrogatul are aciunea pe care creditorul pltit
ar fi putut s o intenteze n caz de neplat, mpotriva debitorului. n plus, subrogatul are la dispoziie i o aciune proprie contra debitorului,
izvort din mandat, gestiune de afaceri sau mbogire fr just cauz prin care poate obine
ceea ce a pltit creditorului iniial ct i cheltuielile ocazionate cu aceast ocazie;
- subrogatul beneficiaz de toate garaniile creanei (ipotec, gaj, privilegii) i accesoriile (dobnzile) acesteia.
4. Efectele subrogaiei pariale
Atunci cnd plata este fcut doar parial, subrogaia va
opera parial, numai n msura plii efectuate.
Terul pltitor va dobndi, aadar, drepturile creditorului pltit numai n limita plii efectuate, avnd drept de regres
mpotriva debitorului numai pn la concurena sumei pltite.
n concepia Codului civil actual, creditorul iniial poate
exercita drepturile sale pentru partea nepltit din creana sa cu
prioritate fa de noul creditor.
De la aceast regul, art. 1598 alin. (2) consacr dreptul
de preferin al subrogantului n cazul n care creditorul iniial
s-a obligat fa de noul creditor s garanteze suma pentru care a
operat subrogaia.
277

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

3. Preluarea datoriei
Preluarea datoriei nu a fost reglementat pn la intrarea n vigoare a Codului civil actual. n doctrin, preluarea de
datorie a fost cunoscut sub denumirea de cesiune de datorie.
1.Reglementare. Codul civil reglementeaz preluarea
de datorie n art. 1599-1608. Prima seciune este dedicat caracteristicilor generale i modalitilor prin care aceast
opraiune se poate realiza n mod direct, iar seciunea a II-a fiind dedicat prelurii de datorie prin contract ncheiat cu debitorul.
2. Noiune. Trsturi caracteristice
Noiune. Preluarea datoriei reprezint operaiunea juridic prin intermediul creia datoria unui debitor este preluat
de un ter fa de raportul juridic obligaional iniial, care va fi
obligat mpreun cu debitorul iniial sau singur fa de creditorul iniial.
Trsturi caracteristice. Preluarea datoriei se caracterizeaz prin urmtoarele:
- existena unei datorii vechi care se transmite
de la debitorul cedent la debitorul cesionar cu
toate accesoriile, garaniile i mijloacele de aprare i excepiile care o nsoesc;
Cu privire la garaniile care nsoesc, art. 1602 alin. (3)
Cod civil prevede faptul c obligaia fideiusorului sau a terului care a constituit o garanie pentru realizarea creanei se va
stinge dac aceste persoane nu i-au dat acordul la preluare.
n acelai sens, art. 1602 alin. (2) prevede c nu se vor transmite prin preluarea de datorie acele garanii care nu pot fi separate
de persoana debitorului iniial.
- debitorul cesionar poate rmne obligat singur
fa de creditor, n acest mod debitorul inial
fiins liberat.
278

Titlul V. Transmiterea, transformarea i stingerea obligaiilor civile

Aceast trstur a prelurii de datorie opereaz n cazul n care exsit acordul expres al creditorului n acest sens.
Remarcm c, spre deosebire de cesiunea de crean, unde nu
se cerea acordul debitorului cedat, n cazul prelurii de datorie,
debitorul cedent nu poate fi liberat dect dac exist acordul
expres al creditorului su.
- transferul datoriei se realizeaz prin acordul de
voin dintre debitorul iniial i cel cesionar, ns acest acord nu i este opozabil credtitorului
ct timp acesta din urm nu i-a dat acordul n
mod expres cu privire la transmiterea datoriei.
3. Modaliti directe de preluare a datoriei

Preluarea datoriei realizat prin contract ncheiat ntre debitorul iniial i noul debitor.

Potrivit art. 1599 lit. a) Cod civil, obligaia de aplti o


sum de bani ori de a executa o alt prestaie poate fi transmis de debitor unei alte persoane prin contract ncheiat ntre
debitorul iniial i noul debitor, sub rezerva dispoziiilor art.
1605 Cod civil.
Astfel, preluarea de datorie se poate realiza prin acordul
de voin ntre debitorul iniial i noul debitor, acordul de voin producnd efecte depline ntre cei 2 n virtutea principiului
forei obligatorii a contractului.
Creditorul debitorului iniial, nefiind parte n contractul
ncheiat ntre debitorul iniial i noul debitor, este ter fa de
contractul astfel ncheiat, acesta nefiindu-i opozabil.
Pentru a-i fi opozabil contractul ncheiat, creditorul trebuie s i dea acordul cu privire la preluarea datoriei de noul
debitor, n acest sens fiind dispoziiile art. 1605 Cod civil.
n momentul n care creditorul consimte la preluarea datoriei, contractul ncheiat ntre debitorul iniial i noul debitor
279

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

produce efecte depline, noul debitor nlocuindu-l pe debitorul


iniial.
De la aceast regul, Codul civil prevede n art. 1601 o
excepie, n virtutea creia debitorul iniial nu va fi liberat
prin preluarea datoriei, dac se dovedete c noul debitor era
insolvabil la data cnd a preluat datoria, iar creditorul a consimit la preluare, fr a cunoate aceast mprejurare.
Astfel, potrivit dispoziiilor Codului civil, rsunderea
debitorului iniial se va activa dac sunt ndeplinite cerinele art
1601 Cod civil, respectiv: noul debitor s fi fost insolvabil la
data ncheierii contractului de prealuare a datoriei i creditorul
s nu fi avut cunotin de starea de insolvabilitate a noului debitor.
Dac insolvabilitatea intervine dup momentul ncheierii contractului, debitorul iniial nu va mai rspunde, cu excepia cazului n care contractul este desfiinat.
A doua condiie presupune netiina creditorului asupra
strii de insolvabilitate a noului debitor. Dac se dovedete c,
cu toate c avea cunotin de aceast stare i totui a acceptat
preluarea de datorie, atunci debitorul iniial va fi liberat de rspundere.
Modalitatea de realizare a opozabilitii fa de creditor
Potrivit art. 1606 Cod civil, oricare dintre contractanii
prelurii de datorie poate comunica creditorului contractul,
cerndu-i acestuia s i dea acordul. Totodat, Codul prevede
faptul c nu i se poate cere acordul creditorului pn la comunicarea contractului i faptul c pn la momentul exprimrii
acordului de ctre creditor, prile contractului de prealuare de
datorie pot modifica sau denuna contractul.
Avnd n vedere cele expuse anterior cu privire la acceptul creditorului, apreciem c pn la acest moment preluarea

280

Titlul V. Transmiterea, transformarea i stingerea obligaiilor civile

de datorie nu produce niciun efect fa de el, astfel nct prile


vor putea modifica contractul la fel cum l pot i denuna.
n ceea ce privete termenul de acceptare a prelurii de
datorie, Codul prevede c cel care face comunicarea poate prevedea un termen rezonabil pentru rspuns. n cazul n care creditorul nu rspunde n termenul acordat, potrivit art. 1607 alin.
(3) Cod civil, se va considera c preluarea de datorie a fost refuzat.
Dac ambele pri procedeaz la comunicarea contractului i acord creditorului termene diferite pentru a-i exprima
acordul, art. 1607 alin. (3) stabilete c rspunsul urmeaz s
fie dat n termenul care se mplinete cel din urm.
Efectele prelurii de datorie pn la acordul creditorului sau n caz de neacceptare din partea acestuia
ntre pri, contractul ncheiat are putere obligatorie,
conform principiului pacta sunt servanda. Cu toate acestea,
pn la exprimarea acordului creditorului, prile pot modifica
contractul sau l pot desfiina.
Debitorul cesionar va trebui s i respecte obligaia,
aceea de a plti la timp creditorului, liberndu-l astfel pe debitorul cedent (art. 1608 alin. (1) Cod civil).
n ceea ce l privete pe creditor, ct timp nu a acceptat
preluarea datoriei, acesta nu va dobndi un drept propriu mpotriva debitorului cesionar, exceptnd cazul n care se dovedete
faptul c prile contractante au dorit altfel. Acest lucru nsemn c nu i va putea solicita pe cale direct debitorului cesionar
s execute obligaia n locul debitorului cedent, el avnd ns
posibilitatea s invoce drepturi proprii n raport cu debitorul
cesionar pe calea aciunii oblice.
Efectele prelurii datoriei dup acordul creditorului
Ca urmare a acordului creditorului la preluarea de datorie, debitorul cesionar l nlocuiete pe debitorul cedent,
281

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

liberndu-l pe acesta din urm de obligaia de plat fa de creditor. Acest efect nu se va produce n cazul n care debitorul
cesionar era insolvabil la data prelurii datoriei i creditorul,
cnd i-a exprimat acordul, nu a avut cunotin de acest aspect.
Cu toate c legiuitorul a instituit ca regul liberarea debitorului cedent, art. 1600 Cod civil stabilete faptul c prile
contractului de preluare a datoriei pot prevedea n alt sens. Cu
alte cuvinte, debitorul cesionar se poate obliga alturi de debitorul cedent, astfel nct creditorul s aib 2 debitori.
Referitor la raportul dintre creditor i debitorul cesionar,
creditorul va putea folosi mpotriva noului debitor de toate
drepturile ce le avea asupra debitorului cedent.
Noul debitor va putea invoca mpotriva creditorului toate aprrile, excepiile, cauzele de stingere a datoriei sau de
amnare a plii pe care le putea invoca vechiul debitor, fr a
putea opune ns: a) mijloacele de aprare pe care le-ar putea
invoca n raportul obligaional dintre el i vechiul debitor; b)
excepiile personale ale vechiului debitor; c) compensaia ntre
debitorul iniial i creditor116.
n ceea ce privete efectele asupra garaniilor creanei
iniiale, n temeiul art. 1602 alin. (2) Cod civil, dac acestea
sunt consimite de ctre debitorul cedent i pot fi desprite de
persoana acestuia, atunci ele se menin n totalitate.
Dac suntem n prezena unor garanii instituite de lege,
acestea se menin n conformitate cu art. 1602 alin. (1) Cod civil potrivit cu care creditorul se poate prevala n contra noului debitor de toate drepturile pe care le are n legtur cu
datoria preluat.
Dac suntem n prezena unor garanii consimite de
teri cu referire la creana iniial, acestea se vor stinge ca urmare a acceptrii prelurii de datorie de ctre creditor, excep116

L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligaiile, ed.
Universul Juridic, Bucureti, 2012, p. 664

282

Titlul V. Transmiterea, transformarea i stingerea obligaiilor civile

tnd situaia n care terii arat c i menin garania i dup


preluarea datoriei.
Dac debitorul iniial nu este liberat prin preluarea de
datorie, garaniile vechii obligaii se menin fa de creditor, la
acestea putndu-se aduga i alte garanii ale terului cu privire
la obligaia asumat de acesta de a plti datoria.
Preluarea datoriei realizat prin contract ncheiat ntre creditor i noul debitor
Preluarea datoriei prin contract ncheiat n mod direct
ntre creditor i noul debitor va fi supus regulilor stabilite n
art. 1599-1604.
Odat cu ncheierea conveniei, noul debitor preia datoria debitorului iniial fr nicio alt formalitate, astfel nct
modalitatea de preluare a datoriei nu va fi supus regulilor stabilite n art. 1605-1608 Cod civil.
Debitorul iniial va fi liberat de plat, cu excepia cazului n care noul debitor era insolvabil la data ncheierii conveniei, iar creditorul nu a avut cunotin despre acest lucru.
Conform art. 1602 alin. (1) Cod civil, creditorul se va
putea prevala n contra noului debitor de toate drepturile pe care le are n legtur cu datoria preluat.
ntre preluarea de datorie prin aceast modalitate i novaia prin schimbare de debitor, efectele sunt similare, astfel
nct, n principiu, nici n acest caz nu va fi necesar acordul debitorului iniial.
n cazul n care preluarea de datorie este desfiinat,
obligaia debitorului iniial va renate, conform art. 1604 alin.
(1) Cod civil, cu toate accesoriile sale, sub rezerva drepturilor
dobndite de terii de bun-credin.

283

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Capitolul II
TRANSFORMAREA OBLIGAIILOR
Seciunea I
Consideraii generale

1. Noiune. Dup cum am vzut, obligaia se poate


transmite, dar n acelai timp ea se poate i transforma. Astfel,
un debitor poate nlocui obiectul datoriei sale cu o alt prestaie
pe care o are la dispoziie, nainte ca obligaia s ajung la scaden.
Transformarea const n operaiunea juridic n temeiul creia se schimb, prin acordul prilor, unul din elementele raportului juridic obligaional: subiecte, obiect, cauz.
2. Moduri de transformare. Codul civil actual reglementeaz novaia n Capitolul IV, Titlul VI, Cartea a V-a.
Codul civil reglementeaz novaia ca principalul mod
de transformare a obligaiilor. La momentul analizrii modurilor de transmitere a obligaiilor, am observat c i n cazul prelurii de datorie avem de-a face cu o transmitere a obligaiei,
dar n acelai timp suntem i n prezena unei transformri,
deoarece o parte, debitorul, este nlocuit cu un alt debitor, astfel
nct raportul obligaional se transform.
n acelai sens, putem include i cesiunea de crean,
subrogaia i cesiunea de contract n rndul mijloacelor juridice
de transformare a obligaiilor civile.
Aa cum s-a apreciat n doctrina recent117, trebuie subliniat c transformarea raportului obligaional, n concepia le117

L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligaiile, ed.
Universul Juridic, Bucureti, 2012, p. 688

284

Titlul V. Transmiterea, transformarea i stingerea obligaiilor civile

giuitorului, trebuie s se poat realiza prin toare mijloacele de


transmisiune a obligaiilor, precum i c, pe de alt parte, orice
transmisiune a obligaiilor reprezint n acelai timp i o transformare a acestui raport obligaional. nlocuirea creditorului
cedent prin creditorul cesionar ca urmare a cesiunii de crean,
are ca efect o transformare a raportului obligaional, din moment ce atrage o schimbare a subiectului su activ, component
structural a acestui raport.
Sintetiznd, cu toate c actualul Cod civil reglementeaz ca mijloc juridic principal de transformare a obligaiilor civile, nimic nu se opune aprecierea ca mijloace de transmisiune
ct i de transformare a altor instituii juridice, cum sunt: cesiunea de crean, subrogaia n drepturile creditorului pltit, preluarea de datorie sau cesiunea de contract.
Codul civil de la 1864 reglementa i delegaia ca un
mijloc de transformare a obligaiei. Delegaia perfect reprezenta o convenie prin care debitorul aducea n locul su un alt
debitor. Noul Cod civil a preluat aprecierile doctrinei conform
crora delegaia perfect reprezenta, de fapt, o novaie, i a ncorporat delegaia perfect novaiei. Delegaia imperfect reprezenta convenia prin care debitorul aducea alturi de el un
codebitor. Delegaia imperfect se regsete n actual reglementare sub forma prelurii de datorie cumulativ, fiind supus
reglementrii art. 1599-1608 Cod civil.

285

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Seciunea a II-a
Novaia principalul mijloac de transformare
a obligaiilor
1. Noiune. Categorii
1. Noiune. Novaia este un mijloc de stingere a unei
obligaii, dar i de transformare a ei ntr-o alt obligaie. Astfel,
efectele obligaiei vechi se transform n efectele obligaiei noi,
nscut prin novaie.
Novaia este contractul prin care prile unui raport
juridic obligaional sting obligaia existent ntre ele, nlocuind-o cu o alt obligaie, ce conine un element nou.
2. Categorii. n raport de elementele care se transform
ale obligaiei vechi, novaia poate fi obiectiv i subiectiv.
a) Novaia obiectiv(art. 1609 alin. (1) Cod civil) se
produce ntre creditorul i debitorul iniial care schimb obiectul, cauza sau modalitile care o afecteaz.
Schimbarea obiectului are loc cnd prile convin ca n
loc de o sum de bani, debitorul s execute o alt prestaie;
Schimbarea cauzei are loc cnd cumprtorul unui bun
convine cu vnztorul s pstreze suma respectiv cu titlu de
mprumut. Astfel, cumprtorul rmne debitorul aceleiai persoane (vnztor), pentru aceeai sum, dar nu cu titlu de pre, ci
de mprumut (obligaia are drept cauz un nou contract contractul de mprumut).
Schimbarea modalitilor se face prin nlocuirea condiiei ce afecta obligaia iniial de o nou condiie cu o obligaie
pur i simpl.
b) Novaia subiectiv(art. 1609 alin. (2) i (3) Cod civil) presupune schimbarea creditorului sau a debitorului raportului juridic obligaional.
286

Titlul V. Transmiterea, transformarea i stingerea obligaiilor civile

Novaia prin schimbare de debitor se realizeaz cnd un


ter se angajeaz fa de creditor s plteasc datoria, fr a fi
necesar i consimmntul debitorului iniial (art. 1609 alin. (2)
Cod civil).
Novaia prin schimbarea de creditor const n substituirea unui nou creditor celui vechi. Debitorul va fi eliberat fa
de creditorul iniial i, prin novaie, obligat fa de noul creditor(art. 1609 alin. (3) Cod civil).
2. Condiii. Efecte juridice
1. Condiii. Novaia, fiind un contract, trebuie s ndeplineasc toate condiiile generale de validitate a oricrui contract: capacitate, consimmnt, obiect determinat i licit, cauz
licit i moral, cerine prevzute de art. 1179 Cod civil i dezvoltate n art. 1178-1245 Cod civil (condiii de validitate), art.
1240-1245 (condiii de form) i art. 1246-1265 (referitoare la
nuliti). Cu privire la capacitatea de a nova a prilor, art. 1129
Cod civ. dispune: novaia nu se opereaz dect ntre persoane
capabile de a contracta, deci ntre persoane cu capacitate de
exerciiu.
Pe lng condiiile generale, pentru a exista novaia, se
cer ndeplinite i unele condiii speciale:
a) s existe o obligaie veche valabil(obligaia iniial
de care face vorbire art. 1609 alin. (1) Cod civil), care urmeaz s fie stins prin novaie. Astfel:
- nu poate face obiect al novaiei o obligaie nul absolut. n ceea ce privete obligaiile lovite de nulitate relativ, avnd n vedere c acestea pot fi
confirmate, prin novaie obligaia nul relativ va putea fi confirmat i transformat ntr-o obligaie nou valabil;
- obligaia natural (imperfect), ca efect al novaiei,
poate fi transformat ntr-o obligaie civil perfect,
287

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

acesta urmnd a fi nzestrat prin efectul novaiei cu


posibilitatea garantrii executrii obligaiei printr-o
aciune n justiie;
- obligaia afectat de condiie poate face obiect al
novaiei, ns noua obligaie va fi supus condiiei,
exceptnd cazul n care prile se neleg cu noua
obligaie s fie pur i simpl.
b) prin acordul prilor s se nasc o obligaie valabil. Dac noua obligaie este nul absolut, raportul juridic
obligaional nu s-a transformat i continu s subziste vechea
obligaie. Dac noua obligaie este nul relativ, nulitatea poate
fi acoperit prin confirmare, expres sau tacit, iar novaia se
consolideaz retroactiv. Stingerea obligaiei iniiale este condiionat, aadar ne naterea unei obligaii noi valabile.
Dac
obligaia nou va fi desfiinat ca urmare a rezoluiunii sau ca
urmare a revocrii de comun acord, novaia i pierde efectele,
iar vechea obligaie rmne n fiin, ca i cnd niciodat nu ar
fi fost stins.
c) noua obligaie trebuie s aib un element nou fa
de vechea obligaie. Elementul nou poate consta n: schimbarea obiectului, a cauzei sau a uneia dintre pri, ori n adugarea
sau nlturarea unei condiii.118
d) s existe intenia expres a prilor de a nova
(animus novandi). Intenia de a nova este de esena novaiei,
deoarece n lipsa ei, chiar dac exist celelalte condiii, novaia
nu opereaz.
Voina prilor de a nova trebuie s fie expres prevzut
n convenia prilor, adic n contractul de novaie. n acest
sens dispune i art. 1610 Cod civ.: novaia nu se prezum.
118

Acordarea unui nou termen de plat, remiterea unei pri din datorie sau
luarea de noi garanii pentru plata creanei nu constituie novaie, deoarece
nu se nate o obligaie cu un element nou de natur a face s difere de cea
dinti. (Dec. nr. 177/11 febr. 1981 a T.S., sec. civ., n R.R.D. nr. 10/1981,
p. 70).

288

Titlul V. Transmiterea, transformarea i stingerea obligaiilor civile

Intenia de a nova trebuie s fie nendoielnic. Astfel, n reglementarea Codului civil, intenia de a nova reprezint un
element esenial al novaiei, lipsa intenie de a nova fcnd ca
novaia s nu existe.
n materia probei inteniei de a nova, Codul civil actual
a preluat concepia Codului civil de la 1864, potrivit cu care
intenia de a nova nu se prezum, intenia prilor de a nova
trebuind s fie nendoielnic. Novaia va trebui probat de cel
care susine existena acesteia, putnd fi folosit orice mijloc de
prob prevzut de lege pentru faptul juridic.
2. Efecte juridice. Ca mijloc de transformare a obligaiilor, novaia produce urmtoarele efecte:
- efectul extinctiv, care presupune stingerea obligaiei
iniiale i
- efectul constitutiv, care presupune naterea noii obligaii. Aceste dou efecte atrag importante consecine juridice,
dup cum vom arta n cele ce urmeaz:
- garaniile creanei novate. Art. 1611 Cod civil instituie regula potrivit creia stingerea obligaiei asumate de ctre
debitor reprezint pierderea pentru creditor a garaniilor asupra
bunurilor debitorului su. Norma legal avut n vedere are caracter supletiv, astfel fel nct prile vor putea stabili contrariul.
Astfel, ipotecile care garanteaz creana iniial nu
vor nsoi noua crean dect dac aceasta s-a prevzut n mod
expres(art. 1611 alin. (1) Cod civil). Aceast concepie a fost
preluat din Codul civil de la 1864.
Alin. (2) al aceluiai articol stabilete c n cazul novaiei prin schimbarea debitorului, ipotecile legate de creana
iniial nu subzist asupra bunurilor debitorului iniial fr
consimmntul acestuia din urm i nici nu se strmut asupra bunurilor noului debitor fr acordul su. Potrivit textului de lege anterior citat, exist posibilitatea transferului
289

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

garaniilor n cazul unei novaii prin schimbarea debitorului,


dac debitorul iniial i d acordul n acest sens, Codul civil
permind aadar meninerea unor efecte ale obligaiei vechi,
modificate prin aducerea lor ntr-un raport juridic obligaional
nou.
n ce privete cazul n care novaia se produce ntre creditor i unul dintre codebitorii solidari, Codul civil prevede n
art. 1611 alin. (3) faptul c ipotecile ce nsoeau creana novat
vor fi transferate numai asupra bunurilor aceluia dintre codebitorii care contracteaz datoria nou.
mijloacele de aprare (art. 1612 Cod civil).
Noul debitor nu va putea opune creditorului mijloacele de aprare pe care le avea mpotriva debitorului iniial i nici mijloacele pe care debitorul iniial le avea mpotriva creditorului,
exceptnd situaia n care debitorul poate invoca nulitatea absolut a actului din care s-a nscut obligaia iniial (excepia instituit de Cod se refer la invocarea mijloacelor pe care
debitorul iniial le avea mpotriva creditorului).
Aadar, regula este c noul debitor nu va putea opune
creditorului mijloacele de aprare pe care debitorul iniial le
avea la ndemn n temeiul obligaiei stinse, cu excepia posibilitii de a invoca nulitatea absolut a actului din care s-a
nscut obligaia iniial. Aceasta nu este ns o excepie veritabil, ntruct, potrivit dispoziiilor generale n materia nulitii,
declararea nulitii absolute poate fi cerut de orice persoan
interesat, pe cale de aciune sau de excepie. Vorbim, aadar,
de un drept propriu, nu de un drept legat de creana stins prin
novaie119.
- efectele novaiei asupra debitorilor solidari i fideiusorilor (art. 1613 Cod civil). n cazul pluralitii de debitori
iniiali dintre care doar unul dintre acetia contracteaz noua
obligaie, stingerea obligaiei vechi i va libera pe debitorii care
119

Fl. A. Baias (coordonator), Noul Cod civil. Comentariu pe articole, editura


CH Beck, Bucureti, 2012, p. 1702

290

Titlul V. Transmiterea, transformarea i stingerea obligaiilor civile

nu contracteaz obligaia novat, fa de creditor. Ei rmn ns


obligai fa de debitorul care s-a angajat n obligaia nou pentru partea ce le revine din datorie. n ceea ce i privete pe fideiusori, acetia vor fi liberai de obligaia de garanie constituit
n favoarea debitorului principal.
Art. 1613 alin. (2) instituie o msur de protecie n favoarea creditorului, n sensul c n cazul n care acesta a solicitat acordul codebitorilor sau al fideiusorilor pentru ca ei s
rmn n continuare i fa de noua obligaie, iar acetia nu i
exprim acordul, creana iniial va subzista, codebitorii sau
fideiusorii rmnnd obligai n temeiul vechiului raport
obligaional.
efectele novaiei asupra creditorilor solidari
(art. 1614 Cod civil). n caz de pluralitate de creditori, novaia
consimit de unul dintre acetia va fi opozabil celorlali creditori numai pentru partea din crean ce revine creditorului
care a consimit la novaie. Altfel spus, debitorul va fi inut n
continuare fa de creditorii care nu au consimit la novaie, n
temeiul obligaiei vechi.

291

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Capitolul III
STINGEREA OBLIGAIILOR
Seciunea I
Consideraii generale
1. Reglementarea mijloacelor juridice de stingere a
obligaiilor
Art. 1615 Cod civil enumer mijloacele de stingere a
obligaiilor stabilind Obligaiile se sting prin plat, compensaie, confuziune, remitere de datorie, imposibilitate foruit de
executare, precum i prin alte moduri expres prevzute de lege.
n privina enumerrii plii printre modurile de stingere
a obligaiilor se impune o precizare i anume c plata reprezint ntr-adevr un mijloc de stingere a oricrei obligaii, dar const n realizarea creanei prin executarea prestaiei de ctre
debitor. n consecin,plata reprezint un mod de executare de
bunvoie a obligaiei, drept pentru care a fost analizat ca mod
de executare a obligaiilor.
Prin alte moduri expres prevzute de lege, apreciem
c actualul Cod civil se refer la alte instituii reglementate de
Cod care, dei nu sunt prevzute printre modurile de stingere a
obligaiilor civile, totui menioneaz cauze de stingere a raportului juridic obligaional.
n acest sens, amintim, cu titlu de exemplu, anumite
moduri prin care obligaia se stinge: executarea silit n natur,
executarea obligaiei prin echivalent, rezoluiunea sau rezilierea, prescripia extinctiv a dreptului la aciune, decderea, novaia, ndeplinirea condiiei rezolutorii etc.

292

Titlul V. Transmiterea, transformarea i stingerea obligaiilor civile

2. Clasificarea mijloacelor juridice de stingere a


obligaiilor
n literatura de specialitate, mijloacele de stingere a
obligaiilor se clasific n funcie de dou criterii:
a) Dup rolul voinei prilor, distingem:
- mijloace voluntare, cnd stingerea s-a produs prin
voina prilor: remiterea de datorie, compensaia voluntar;
- mijloace prin care obligaia se stinge fr voina
prilor: confuziunea, imposibilitatea fortuit de executare.
b) Dup cum stingerea obligaiei a dus la realizarea
creanei:
- mijloace de stingere care duc la realizarea creanei;
- mijloace de stingere care nu duc la realizarea creanei
creditorului: remiterea de datorie, imposibilitatea fortuit de executare.
Seciunea a II-a
Mijloace juridice de stingere a obligaiilor
1. Mijloace juridice de stingere a obligaiilor care
duc la realizarea creanei creditorului.
1. Compensaia
Noiune. Compensaia este un mod de stingere a dou
obligaii reciproce, pn la concurena celei mai mici dintre ele.
Compensaia apare ca o dubl plat, realizat printr-o
singur operaiune juridic. Astfel:
- dac obligaiile sunt egale ca valoare, se sting n ntregime;
- dac obligaiile nu sunt egale ca valoare, datoriile se
sting pn la concurena celei mai mici.
293

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Domeniul de aplicaie. De regul, compensaia este un


mod de stingere a oricror obligaii, indiferent de izvorul lor i
care au ca obiect o sum de bani sau o anumit cantitate de bunuri fungibile de acelai fel (art. 1617 alin. (1) Cod civil).
Cazurile n care compensaia nu opereaz
Dac sunt ndeplinite condiiile prevzute de art. 1617
Cod civil, adic s existe datorii reciproce, certe, lichide i exigibile, intervine compensaia.
Cu toate acestea, art. 1618 Cod civil stabilete anumite
cazuri n care compensaia nu opereaz:
- creana rezultat dintr-un act fcut cu intenia de a pgubi nu va putea fi stins prin compensaie (art. 1618 lit. a)
Cod civil);
- datoria ce are ca obiect restituirea bunului dat n depozit
sau cu titlu de comodat exclude, de asemenea, operarea compensaiei (art. 1618 lit. b) Cod civil;
- dac datoria are ca obiect un bun insesizabil (art. 1618
lit. c) Cod civil).
2. Felurile compensaiei. Compensaia poate fi legal
cnd opereaz n temeiul i n condiiile legii, convenional
cnd opereaz prin convenia prilor; judectoreasc cnd
opereaz prin hotrrea instanei judectoreti.
a) Compensaia legal
Reglementare. Potrivit art. 1617 alin. (1) Cod civil,
compensaia opereaz de plin drept de ndat ce exist dou
datorii certe, lichide i exigibile, oricare ar fi izvorul lor, i
care au ca obiect o sum de bani sau o anumit cantitate de
bunuri fungibile de aceeai natur .
Condiii. Pentru a opera compensaia legal se cer a fi
ndeplinite anumite condiii, respectiv:
datoriile s fie reciproce. Raporturile obligaionale trebuie
s existe ntre aceleai persoane, adic fiecare trebuie s ai294

Titlul V. Transmiterea, transformarea i stingerea obligaiilor civile

b att calitatea de debitor ct i calitatea de creditor. Raporturile trebuie s existe simultan, adic obligaiile s
existe la momentul invocrii compensaiei legale.
creanele s aib ca obiect sume de bani sau bunuri fungibile de aceeai natur. Aceasta deoarece, prin compensaie,
creditorii reciproci trebuie s se afle n aceeai situaie cu
cea n care s-ar fi efectuat plata.
creanele ce urmeaz a se compensa s fie certe, lichide i
exigibile.
- Creana este cert atunci cnd existena ei nu este
discutabil din punct de vedere juridic, respectiv nu
exist nici un fel de incertitudine asupra ei.
- Creana este lichid atunci cnd este determinat cu
exactitate valoarea ei.
- Creana este exigibil dac a ajuns la scaden sau
cnd debitorul este deczut din beneficiul termenului. Compensaia nu poate opera dac una dintre
obligaii este afectat de un termen, deoarece debitorul nu poate fi obligat s plteasc nainte de termen.120
n schimb, termenul de graie nu mpiedic compensaia
deoarece reprezint o favoare acordat de instan debitorului
pn la executarea silit a obligaiei (art. 1619 Cod civil).
Imputaia. n cazul n care mai multe obligaii sunt
susceptibile de compensare, se vor avea n vedere dispoziiile
legale privitoare la imputaia plii. Aadar, potrivit dispoziiilor art. 1509 Cod civil referitoare la imputaia plii aplicabile
i compensaiei:
120

n practic s-a stabilit c sunt ntrunite condiiile impuse pentru compensarea datoriilor reciproce ale prilor n ipoteza n care existena i ntinderea unei datorii este stabilit printr-o hotrre judectoreasc irevocabil, n
timp ce, cealalt datorie face obiectul unei cereri n curs de judecat la instana de fond (Dec. nr. 1102/15 aprilie 1997, a C.S.J. n Dreptul nr.
2/1998, p. 126).

295

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

- se vor compensa cu prioritate datoriile ajunse la scaden;


- n primul rnd, se vor considera compensate datoriile
negarantate sau cele pentru care creditorul are cele mai puine
garanii;
- compensaia se va produce asupra datoriilor mai oneroase pentru debitor;
- dac datoriile sunt n aceeai msur ajunse la scaden, garantate i oneroase, se vor compensa datoriile mai vechi.
Invocarea compensaiei de ctre fideiusor. Potrivit
art. 1621 alin. (1) Cod civil, fideiusorul va avea posibilitatea s
opun n compensaie creana pe care debitorul principal o dobndete mpotriva obligaiei garantate. Aadar, fideiusorul va
putea refuza plata solicitat de creditor invocnd stingerea
obligaiei prin compensaie cu creana dobndit de debitor mpotriva creditorului obligaiei garantate prin fideiusiune.
Art. 1621 alin. (2) prevede c debitorul principal nu va
putea opune creditorului su compensaia cu privire la datoria
creditorului fa de fideiusor deoarece datoriile nu sunt reciproce, raporturile obligaionale nefiind stabilite ntre aceleai persoane pentru a putea opera compensaia.
Efectele compensaiei.
- stinge datoriile reciproce, pn la concurena celei mai
mici dintre datorii;
- compensaia apare ca o plat dubl;
- cnd ntre prile care invoc compensaia exist mai
multe datorii, se aplic regulile imputaiei plii, aa cum am
artat;
- fideiusorul poate opune creditorului n compensaie
creana pe care debitorul principal o dobndete mpotriva
obligaiei garantate.

296

Titlul V. Transmiterea, transformarea i stingerea obligaiilor civile

b) Compensaia convenional
Compensaia convenional opereaz prin convenia
prilor, atunci cnd nu sunt ndeplinite condiiile prevzute de
lege pentru a opera compensaia legal.
Ea stinge creanele reciproce precum i accesoriile i
garaniile ce le nsoesc de la data ncheierii conveniei prilor
cu privire la compensaie.
Cu toate c aceast form nu este expres reglementat,
nimic nu mpiedic prile s stabileasc, de exemplu, compensaia datoriilor reciproce care nu au ajuns la scaden.
c) Compensaia judectoreasc
Cnd datoriile reciproce nu sunt lichide sau nu au ca
obiect bunuri fungibile, unul dintre creditorii reciproci poate
cere instanei s aprecieze i s dispun stingerea datoriilor.
Obligaiile se sting pn la concurena celei mai mici,
mpreun cu garaniile i accesoriile ce le nsoesc, de la data
urmririi definitive i irevocabile a lichidrii judectoreti prin
care s-a depus compensaia.
n doctrina recent121, s-a apreciat c aceast form a
compensaiei opereaz atunci cnd creditorul l cheam n judecat pe debitor, iar acesta formuleaz o cerere reconvenional.
n cazul n care cererea principal i cererea reconvenional sunt ntemeiate i fiecare debitor este n acelai timp i
creditor al celeilalte pri, instana pronuna compensaia datoriilor existente n prile implicate n litigiu.
Dac nu sunt ndeplinite condiiile pentru o opera compensaia legal, art. 1617 alin. (2) Cod civil prevede faptul c
o parte poate cere lichidarea judiciar a unei datorii pentru a
putea opune compensaia.

121

I. Turcu, Noul Cod civil. Comentarii i explicaii, ed. CH Beck, Bucureti,


2011

297

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

2. Confuziunea
Noiune. Ca mod de stingere a obligaiilor, confuziunea const n ntrunirea n aceeai persoan a calitilor incompatibile de creditor i debitor al aceleiai obligaii. n cazul
confuziunii, creditorul devine propriul su debitor, caliti incompatibile ce fac imposibil executarea prestaiei.
Potrivit art. 1624 Cod civil, Atunci cnd, n cadrul
aceluiai raport obligaional, calitile de debitor i creditor se
ntrunesc n aceeai persoan, obligaia se stinge de drept prin
confuziune. Confuziunea nu opereaz dac datoria i creana
se gsesc n acelai patrimoniu, dar n mase de bunuri diferite.
Domeniu de aplicare. Confuziunea poate opera n
cazul tuturor obligaiilor, indiferent de natura lor contractual
sau extracontractual.
Confuziunea intervine, spre exemplu, n cazul motenitorului care este debitor i prin motenire devine i creditor al
datoriei pe care o avea fa de succesiune122.
n acelai sens, va interveni confuziunea n cazul
retractului litigios, deoarece, aa cum s-a reinut n Decizia
ICCJ nr. 2567/2009, secia comercial, confuziunea de caliti
care are ca scop stingerea obligaiilor prin ntrunirea calitilor
incompatibile de recurent i intimat, iar din punct de vedere
juridic se ajunge n sfera retractului litigios.
Confuziunea poate aprea nu numai ntre persoanele fizice sub formele artate anterior, ea putnd interveni i ntre
persoanele juridice care se reorganizeaz prin absorbia unei
persoane juridice de ctre o alt persoan juridic. n acest caz,
raportul obligaional dintre persoanele juridice reorganizate
prin fuziune se va stinge prin confuziune, deoarece persoana

122

I. Turcu, Noul Cod civil. Comentarii i explicaii, ed. CH Beck, Bucureti,


2011, p. 710

298

Titlul V. Transmiterea, transformarea i stingerea obligaiilor civile

juridic rezultat din fuziune a devenit i creditor i debitor al


aceluiai raport obligaional.
n cazul n care cauza care a determinat confuziunea
dispare, obligaia renate cu efect retroactiv.
Efecte. Prin confuziune se stinge obligaia, i odat
cu ea, se sting toate garaniile i accesoriile acesteia.
Codul civil stabilete anumite efecte ale confuziunii
asupra ipotecii i asupra fideiusiunii, precum i efectele acesteia fa de teri.
n ceea ce privete efectele confuziunii asupra ipotecii
constituite, art. 1625 Cod civil prevede: Ipoteca se stinge prin
confuziunea calitilor de creditor ipotecar i de proprietar al
bunului ipotecat. Ea renate dac creditorul este evins din orice cauz independent de el.
Prin situaia instituit de articolul citat mai sus, confuziunea intervine, prin ntrunirea n aceeai persoan, a calitii
de creditor ipotecar i proprietar, n acest caz setingndu-se
prin confuziune dreptul real accesoriu de ipotec.
n doctrina romneasc123 s-a prezentat un exemplu de
stingere a ipotecii prin confuziunea calitii de creditor ipotecar
cu aceea de proprietar al bunului cazul cumprtorului unui
imobil ipotecat care folosete suma de bani ce exprim preul
acelui imobil pentru a-l plti pe un creditor ipotecat al vnztorului; astfel, cumprtorul se subrog n dreptul creditorului
ipotecar pe care l-a pltit dobndintd dreptul de ipotec asupra
propriului bun, iar confuziunea opereaz ntre calitatea de debitor i creditor n ceea ce privete aciunea ipotecar.
Alin. (2) al art. 1625 Cod civil prevede renaterea ipotecii n cazul n care cauza care a provocat confuziunea nceteaz, Codul civil stabilind c n cazul n care creditorul este
evins din orice cauz independent de el, ipoteca renvie.

123

L. Pop, Tratat de drept civil. Obligaiile, vol I, ed. CH Beck, Bucureti,


2006, p. 541

299

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Cu privire la efectele confuziunii fa de fideiusiune,


Art. 1626 Cod civil prevede urmtoarele: confuziunea ce opereaz prin reunirea calitilor de creditor i debitor profit fideiusorilor. Cea care opereaz prin reunirea calitilor de
fideiusor i creditor ori fideiusor i debitor principal nu stinge
obligaia principal.
Altfel spus, prin reunirea calitilor de creditor i debitor n aceeai persoan se pune capt fideiusiunii, n timp ce
reunirea calitilor de fideiusor i creditor sau fideiusor i debitor va stinge fideiusiunea, dar nu va avea niciun efect asupra
obligaiei principale.
n cazul n care, dup reunirea calitii de debitor i creditor n aceeai persoan, persoana n care au fost ntrunite cele
dou caliti nu va mai putea solicita plata de la fideiusor,
deoarece acesta din urm seva putea ndrepta cu aciune n regres pentru recuperarea sumei pltite.
Art. 2314 Cod civil reglementeaz un caz special, acela
al confuziunii calitii de debitor principal i de fideiusor, cnd
acetia devin motenitori unul fa de celalalt. n acest caz, aciunea creditorului nu va fi stins nici fa de debitorul principal nici fa de persoana care l-a garantat la rndul su pe
fideiusor.
Referitor la efectele confuziunii fa de teri, aceasta
nu va afecta drepturile dobndite anterior de teri asupra creanei stinse prin confuziune (art. 1627 Cod civil). Spre exemplu,
putem presupune c exist un contract de locaiune ncheiat
ntre locator i locatar. Cu acordul locatarului, bunul este dat n
sublocaiune. Dac intervine confuziunea calitii de locatar i
locator n aceeai persoan, raportul obligaional de locaiune
nceteaz. Cu toate acestea, sublocaiunea, consimit de locatar, va continua s existe, confuziunea neafectnd n niciun
mod dreptul dobndit de sublocatar124.
124

Fl. A. Baias (coordonator), Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ed. CH


Bech, Bucureti, 2012

300

Titlul V. Transmiterea, transformarea i stingerea obligaiilor civile

2. Mijloace juridice de stingere a obligaiilor care


nu duc la realizarea creanei debitorului
1. Remiterea de datorie
Noiune. Remiterea de datorie este operaiunea juridic prin intermediul creia creditorul l libereaz de debitor de
executarea obligaiei sale.
Remiterea de datorie reprezint un act juridic de renunare la valorificarea unei creane pe care o are mpotriva debitorului de ctre creditor..
Potrivit art. 1629 alin. (2) Cod civil, remiterea de datorie poate fi de dou feluri: total sau parial, regula instituit
de Cod fiind a aceea c remiterea este total, norma fiind supletiv, prile putnd stabili i o remitere parial.
Art. 1630 Cod civil prevede c remiterea de datorie
poate fi expres sau tacit, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.
Condiiile remiterii de datorie
Cnd remiterea de datorie se face prin acte ntre vii, ea
reprezint de fapt o donaie i pentru a fi valabil, trebuie ndeplinite condiiile cerute de lege cu privire la validitatea contractului de donaie. Nu se cere ns forma autentic a actului prin
care se face remiterea de datorie, deoarece remiterea de datorie
reprezint o donaie indirect ce se poate face n form scris
sau verbal, expres sau tacit125.
Remiterea de datorie se poate face i prin testament,
adic printr-un act mortis causa. n acest caz, remiterea de datorie va trebui s mbrace fondul i forma testamentului.
Efectele remiterii de datorie. n cele ce urmeaz,
vom analiza efectele remiterii de datorie, astfel cum sunt reglementate n Codul civil.

125

CSJ, secia civil, decizia nr. 1741/1990 n Dreptul nr. 7-8/1991, p. 127

301

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

- prin remiterea de datorie se stinge obligaia principal mpreun cu garaniile i accesoriile care o nsoeau, fa
de dispoziiile art. 1629, 1633 alin. (1) Cod civil;
- n cazul remiterii de datorie fa de un fideiusor,
debitorul principal va rmne n continuare obligat. Dac exist
mai muli fideiusori, iar remiterea de datorie se face numai fa
de unul dintre acetia, ceilali vor rmne obligai n continuare
sgaranteze pentru tot, cu includerea prii celui iertat de datorie, numai dac fideiusorii care rmn obligai consimt la liberarea fideiusorului fa de care se face remiterea de datorie. n
cazul n care fideiusorii care rmn obligai nu consimt la garantarea ntregii datorii, atunci ei vor rmne s garanteze partea rmas dup scderea prii celui liberat de creditor. n
cazul n care creditorul l libereaz pe un fideiusor de la care a
primit o prestaie n vederea remiterii de datorie (remitere cu
titlu oneros), atunci prestaia primit de creditor se va imputa
asupra datoriei principale, astfel nct fideiusorii care rmn
obligai n continuare vor garanta pentru datoria rmas dup
scaderea prestaiei efectuate de fideiusorul liberat.
2. Imposibilitatea fortuit de executare
Noiune. Condiii (art. 1634 Cod civil). Obligaia
debitorului se poate stinge atunci cnd executarea ei a devenit
imposibil datorit unui caz fortuit, unui caz de for major ori
a unor alte evenimente asimilate acestora, produse nainte ca
debitorul s fi fost pus n ntrziere.
De asemenea, debitorul va fi liberat atunci cnd cu toate
c se afl n ntrziere, creditorul nu ar fi putut s beneficieze
de executarea obligaiei din cauza forei majore, a cazului fortuit sau a altor evenimente asimilate acestora, exceptnd situaia n care debitorul i-a asumat riscul producerii acestor
eveniment.
n caz de imposibilitate temporar de executare a obligaiei, executarea se va suspenda pentru un termen rezonabil,
302

Titlul V. Transmiterea, transformarea i stingerea obligaiilor civile

termenul urmnd a fi apreciat n funcie de durata i urmrile


evenimentului care au fcut executarea imposibil.
Debitorul va fi inut s fac dovada imposibilitii de
executare.
Creditorul trebuie s fie notificat cu privire la existena
evenimentului care mpiedic executarea sau o face imposibil.
Debitorul va rspunde de prejudiciile cauzate creditorului prin
faptul neajungerii notificrii la creditor ntr-un termen rezonabil de la data la care debitorul a luat cunotin de cauza care
face executarea imposibil.
Notificarea adresat creditorului va trebui s indice
existena imposibilitii de executare i urmrile pe care aceasta
le poate avea, n aprecierea debitorului126.
n cazul n care obligaia are ca obiect bunuri de gen,
debitorul nu va putea invoca imposibilitatea fortuit de executare, deoarece bunurile de gen sunt fungibile i pot fi nlocuite
unele cu altele n executarea unei obligaii.
S-a apreciat n doctrin127 faptul c o obligaie avnd ca
obiect bunuri generice s-ar putea stinge pentru imposibilitate
fortuit de executare numai n cazul n care ar pieri fortuit toate
bunurile din acel gen, ceea ce se poate ntmpla foarte rar, de
pild, atunci cnd bunuri de un anumit fel sunt scoase din circuitul civil pentru raiuni de siguran.
Efectele imposibilitii fortuite de executare.
Imposibilitatea fortuit de executare produce urmtoarele efecte:
- stinge obligaia mpreun cu accesoriile i garaniile
ce o nsoeau;

126

Fl. A. Baias (coordonator), Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ed. CH


Bech, Bucureti, 2012
127
L. Pop, Tratat de drept civil. Obligaiile, vol I, ed. CH Beck, Bucureti,
2006, op. cit. p. 560

303

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

dac imposibilitatea este temporar, ea suspend


executarea obligaiei pn la ncetarea evenimentului ca face imposibil executarea;
n privina obligaiilor contractuale, imposibilitatea
fortuit de executare are ca efect desfiinarea contractului, cu aplicarea dispoziiilor privind suportarea riscului contractual;

304

TITLUL VI
GARANTAREA EXECUTRII
OBLIGAIILOR CIVILE
Capitolul I
CONSIDERAII GENERALE
1. Noiunea de garantare a executrii obligaiilor
Garantarea executrii obligaiilor constituie o msur de
asigurare a executrii acestora. Ea cuprinde totalitatea mijloacelor juridice, respectiv drepturi i aciuni recunoscute direct de
lege sau nscute din acordul de voin al prilor raportului juridic obligaional, prin a cror exercitare se asigur realizarea
drepturilor de crean.128
2. Mijloace juridice de garantare
Garantarea executrii obligaiilor se realizeaz prin dou categorii de mijloace juridice.129
a) mijloacele juridice generale, recunoscute tuturor
credi-torilor, n temeiul dreptului de gaj pe care l au
128

L. Pop, Teoria general a obligaiilor op. cit., p. 406


Marea majoritate a autorilor au recurs la o analiz distinct a celor dou
categorii de mijloace juridice, considerndu-le instituii diferite. Astfel, mijloacele generale sunt tratate ca drepturi ale creditorilor asupra patrimoniului
debitorului, considerndu-se c nu fac parte din categoria garaniilor obligaiilor, iar n privina garaniilor sunt analizate exclusiv mijloacele juridice
speciale. A se vedea C. Sttescu, C. Brsan op. cit. 380-413. Credem c
tratarea mpreun a garaniilor speciale i a celor generale se justific deoarece ambele asigur executarea obligaiilor, i n plus se poate sesiza mai
uor specificul garaniilor speciale fa de cele generate.
129

305

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

asupra patrimoniului debitorului. Pentru acest motiv,


ele se numesc garanii generale ale obligaiilor. Titularii
garaniilor generale se numesc creditori obinuii sau
chirografari;
Dreptul de gaj general confer creditorilor dou categorii de mijloace privitoare la patrimoniul debitorului i la actele
ncheiate de el cu terii. i anume:
- mijloace preventive i de conservare a patrimoniului
debitorului;
- mijloace de reparare a patrimoniului, intentnd aciuni pentru a se apra de actele ncheiate de debitor.
b) mijloace juridice speciale recunoscute numai anumitor
creditori, al cror drept de gaj general este complinit cu
alte drepturi speciale, ce le asigur realizarea creanei.
Ele alctuiesc categoria garaniilor speciale ale obligaiilor. Creditorii cu garanii speciale peste limitele dreptului de gaj general, se numesc creditori cu garanii.
Garanii speciale confer titularului drep-turi i prerogative suplimentare, fa de cele recunoscute creditorilor obinuii, respectiv dreptul de a urmri o alt persoan n caz de
neexecutare voluntar a prestaiei de ctre debitor, precum i
dreptul de preferin i urmrire a unui bun.
Garaniile speciale se clasific n:
- garanii personale ce constau n angajamentul pe care o
alt persoan dect debitorul principal i-l asum fa
de creditor, de a executa obligaia n cazul n care debitorul principal nu o va face. Este cazul fidejusiunii denumit i cauiune.
- garanii reale, ce sunt drepturi reale accesorii constituite de ctre debitor sau o alt persoan asupra unor bunuri individual-determinate, ce confer creditorului
prerogativele urmririi i preferinei. Se includ n aceas-

306

Titlul VI. Garantarea executrii obligaiilor civile

t categorie gajul, ipoteca i dreptul de retenie ca


form de garanie real imperfect.130
privilegiile cauze de preferin acordate de lege unor
creditori n considerarea calitii creanei lor. Privilegiul
confer creditorului privilegiat numai dreptul de a fi
pltit cu prioritate din preul obinut n urma vnzrii
bunului grevat, fr s asigure titularului un drept de
urmrire a bunului131.

130

Aceasta deoarece nu confer titularului prerogativa urmririi ce intr n


coninutul garaniilor reale.
131
L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligaiile, ed.
Universul Juridic, Bucureti, 2012, op. cit. p.754

307

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Capitolul II
GARANIILE GENERALE ALE EXECUTRII
OBLIGAIILOR
1. Gajul general al creditorilor chirografari
1. Noiune. Conform art. 2324 Cod civil, Cel care este
obligat personal rspunde cu toate bunurile sale mobile i
imobile, prezente i viitoare. Dreptul de gaj general al creditorilor chirografari presupune definirea creditorilor chirografari i
stabilirea noiunii de gaj general, pentru evitarea unor eventuale confuzii ntre gaj, ca garanie real i dreptul creditorilor
asupra patrimoniului debitorului lor.
Creditorii chirografari sunt acei creditori care nu se bucur de o garanie real (ipotec, gaj, privilegii) care s le asigure recuperarea creanei la scaden de la debitorul lor132.
Dreptul de gaj reprezint o garanie real mobiliar care
se constituie prin deposedarea debitorului sau a unui ter de bunul grevat, conferind titularului su att un drept de urmrire
ct i un drept de preferin133.
n absena noiunii de patrimoniu, nu am putea face explicaia noiunii de garanie comun a creditorilor chirografari,
deoarece nu s-ar putea stabili obiectul acestui drept.
Aa cum s-a apreciat n doctrin134, o funcie a patrimoniului este aceea c patrimoniul explic i asigur dreptul de
gaj general al creditorilor chirografari. Schimbrile care au loc
n coninutul patrimoniului nu afecteaz existena gajului gene132

I.R. Urs, P.E. Ispas, Drept civil. Drepturile reale, ed. Universitii Titu Maiorescu, Bucureti, 2012, op. cit., p. 17.
133
L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligaiile, ed.
Universul Juridic, Bucureti, 2012, op. cit. p. 755
134
I.R. Urs, P.E. Ispas, op. cit., p. 17

308

Titlul VI. Garantarea executrii obligaiilor civile

ral. Deoarece creditorii chirografari nu au o garanie fixat asupra unui anumit bun, debitorul este liber s dispun de bunurile
sale, ncheind acte juridice cu privire la ele, micorndu-i activul i mrindu-i pasivul. Creditorii chirografari pot aciona
asupra patrimoniului debitorului, n scopul conservrii drepturilor lor prin aciunile reglementate de Codul civil n favoarea
lor, respectiv aciunea oblic- atunci cnd debitorul nu-i exercit anumite drepturi i aciunea paulian, atunci cnd debitorul a ncheiat cu rea-credin acte juridice pentru fraudarea
drepturilor creditorilor chirografari.
n consecin, dreptul de gaj general reprezint prerogativa creditorilor chirografari de a urmri bunurile debitorilor care
se afl n patrimoniul acestora la data scadenei datoriei, debitorii neputnd fi mpiedicai s vnd anumite bunuri anterior scadenei datoriei pe care o au fa de creditorii chirografari.
2. Caractere juridice. Dreptul de gaj general al creditorilor chirografari se caracterizeaz prin urmtoarele:
- are caracter general deoarece nu poart asupra unor
bunuri individual determinate ale debitorului, ci se constituie asupra ntregului patrimoniu al debitorului. Prin
urmare, schimbrile ce intervin n patrimoniu nu afecteaz existena gajului general, chiar dac valoric l
micoreaz (de ex., debitorul nstrineaz bunuri din
patrimoniu sau contracteaz noi datorii);
- reprezint o garanie comun tuturor creditorilor unui
debitor, conform art. 2324 Cod civil potrivit cruia Cel
care este obligat personal rspunde cu toate bunurile
sale mobile i imobile prezente i viitoare. Ele servesc
drept garanie comun a creditorilor si. Potrivit dispoziiilor legale, dreptul de gaj general reprezint o garanie comun a tuturor creditorilor, nu doar a
creditorilor chirografari;
- nu duce la deposedarea debitorului de bunurile sale.
309

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Astfel, debitorul i pstreaz dreptul de a le nstrina


sau de a dobndi altele prin acte cu titlu oneros ori cu
titlu gratuit;
- nu confer creditorilor atributul dreptului de urmrire
sau al dreptului de preferin. Astfel, ei vin toi n concurs la urmrirea bunurilor debitorului, existente n patrimoniu, sau pe care le va dobndi n cursul urmririi;
- gajul general reprezint o garanie proporional n sensul c toi creditorii se afl ntr-o poziie de egalitate
asupra bunurilor din patrimoniul debitorului.
Aceast regul nu se aplic n cazul n care exist creditori care au creane privilegiate (n cazul ipotecii, gajului sau
privilegiilor), caz n care acetia vor avea prioritate fa de creditorii chirografari. n cazul n care creditorii invoc existena
unor cauze de preferin, atunci acetia vor fi pltii n funcie
de rangul garaniei care le nsoete creana.
Un alt caz cnd nu se aplic regula garaniei proporionale
este n cazul n care creditorii ncheie o convenie cu referire la
ordinea n care ei se vor ndestula, caz n care repartizarea preului
obinut se va face potrivit nelegerii dintre creditori.
3. Limitri ale dreptului de gaj general
Aa cum am artat, conform art. 2324 alin. (1) Cod civil,
creditorii sunt ndreptii la urmrirea bunurilor mobile i imobile, prezente i viitoare ale debitorului pentru recuperarea creanei
pe care o au mpotriva acestuia.
Codul civil stabilete n art. 2324 alin. (2) o limitare a
dreptului de gaj general al creditorilor n sensul c nu pot face
obiectul garaniei prevzute la alin. (1)135bunurile insesizabile.
Aadar, bunurile insesizabile nu vor putea face obiectul
dreptului de gaj general.
Insesizabilitatea poate fi legal sau convenional, dup
izvorul acesteia.
135

Textul se refer la alin. (1) al art. 2324

310

Titlul VI. Garantarea executrii obligaiilor civile

4. Efecte juridice. Dup cum am artat, dreptul de gaj


al creditorilor chirografari nu confer acestora prerogativele de
urmrire i de preferin i nu au ca efect indisponibilizarea
bunurilor debitorului. Datorit acestor inconveniente, legea a
pus la dispoziia creditorilor fr garanii reale, mai multe mijloace juridice prin intermediul crora i pot proteja dreptul de
gaj general:
- mijloace preventive i de conservare a patrimoniului
debitorului, prin care se apr de insolvabilitatea debitorului i i asigur realizarea drepturilor exigibile;
- mijloace reparatorii prin care se apr fa de actele frauduloase sau simulate ncheiate de debitor cu tere persoane.
2. Mijloace de prevenire i conservare a patrimoniului debitorului
1. Noiune. Dreptul de gaj general al creditorilor chirografari poate s nu prezinte utilitate practic n cazurile n care
debitorul ajunge insolvabil. Aceste cazuri de insolvabilitate pot
fi generate de contractarea de noi datorii, urmrirea nceput de
ali creditori cu garanii reale, ncercarea de a ascunde o parte
din bunuri, neglijena debitorului n exercitarea unor drepturi i
aciuni.
Pentru a evita starea de insolvabilitate la scaden, a debitorului, legea acord creditorilor mijloace juridice de natur a
conserva patrimoniul acestuia. Aceste mijloace au scopul de a
mpiedica scoaterea de bunuri din patrimoniul debitorului.
2. Categorii de mijloace de conservare. Mijloacele de
conservare au n vedere:
1. cererile de instituire a sechestrului asigurtor, cererile
de instituire a popririi asigurtorii, cererile de instituire
a sechestrului judiciar;
2. dreptul creditorilor de a interveni n procesele debitorului avnd ca obiect bunuri din patrimoniul su. Art.
311

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

679 Cod civil stabilete dreptul creditorilor personali ai


unui coproprietar de a interveni n procesul de partaj intentat de coproprietari sau de un alt creditor.
Art. 1156 Cod civil reglementeaz situaia creditorilor
personali ai motenitorilor, alin. (4) stabilind c creditorii pot
solicita revocarea partajului fr a fi obligai s dovedeasc
frauda coprtailor numai dac, dei au cerut s fie prezeni,
partajul s-a realizat n lipsa lor i fr s fi fost convocai.
Aadar, Codul civil d posibilitatea creditorilor personali ai
motenitorilor s intervin n partaj i s solicite revocarea
acestuia dac partajul s-a fcut n lipsa lor, cu toate c au solicitat s fie prezeni.
3.Art. 1155 alin. (2) Cod civil prevede c nainte de
partajul succesoral, creditorii ale cror creane provin din
conservarea sau din administrarea bunurilor motenirii ori sau nscut nainte de deschiderea motenirii pot cere s fie pltii din bunurile aflate n indiviziune. De asemenea, ei pot solicita executarea silit asupra acestor bunuri. Astfel, aa cum
s-a apreciat n doctrina recent, punerea n executare a creanelor creditorilor este confruntat cu ntinderea obligaiei rspunderii pentru pasiv a fiecrui motenitor i cu regula divizrii de
drept a pasivului succesoral, ambele aspecte avnd drept consecin divizarea gajului creditorilor chirografari136.
4. Creditorii au posibilitatea s cear inventarierea bunurilor succesorale n conformitate cu art. 1115-1116 Cod civil.
De asemenea, Codul civil ofer posibilitatea creditorilor de a
cere sigilarea i predarea bunurilor succesorale unui custode, n
cazul n care exist pericolul ca bunurile s fie nstrinate, pierdute, nlocuite sau distruse, potrivit art. 1117 Cod civil.
5. Aciunile directe sunt acele aciuni prin intermediul
crora creditorii acioneaz n nume propriu mpotriva unui debitor al debitorului pentru a-i realiza dreptul de crean, cu
136

Fl. A. Baias (coordonator), Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ed. CH


Bech, Bucureti, 2012, op. cit. p. 1202

312

Titlul VI. Garantarea executrii obligaiilor civile

meniunea c ntre creditor i debitorul debitorului nu exist un


raport juridic obligaional.
3. Mijloace reparatorii a patrimoniului debitorului
1. Noiune. Categorii de mijloace
Mijloacele reparatorii reprezint acele aciuni pe care
creditorul le poate exercita pentru a se apra de actele frauduloase sau simulate ncheiate de debitor n fraudarea interesului
su.
Aceste mijloace sunt:
aciunea paulian sau revocatorie
aciunea oblic sau subrogatorie;
aciunea n simulaie, prin care creditorul solicit nlturarea unui act aparent, ncheiat de debitor, ce-i este defavorabil, act a crui existen
este contrazis n contranscris.137
2. Aciunea oblic (subrogatorie sau indirect)
1. Noiune. n cazul n care un debitor risc s devin
insolvabil, deoarece din nepsare sau rea-credin, nu-i exercit anumite drepturi pe care le are mpotriva terilor, legea i
confer creditorului chirografar, dreptul de a le exercita personal, n numele debitorului.
Aciunea oblic este reglementat de art. 1560-1561
Cod civil.
Aciunea oblic este mijlocul juridic prin care creditorul exercit drepturile i aciunile ce aparin debitorului
n cazul n care acesta refuz s le exercite sau nu le exercit din neglijen.
137

Aciunea n declararea simulaiei a fost analizat la instituia simulaiei;


i pentru aceste considerente nu vom reveni asupra ei.

313

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

De exemplu, un debitor nu exercit o aciune n revendicare mpotriva unui ter care urmeaz s uzucapeze bunul;
chiriaul nu pltete chiria, iar debitorul din neglijen nu o
pretinde. n aceste situaii n care debitorul nu acioneaz direct, o va face creditorul n numele debitorului, deci indirect
prin aciunea oblic.
2. Domeniu de aplicare. Creditorul poate exercita, potrivit art. 1560 alin. (1) Cod civil, pe cale oblic, drepturile i
aciunile debitorului. Avnd n vedere faptul c aciunea oblic
reprezint un corolar al dreptului de gaj general al creditorilor
chirografari, apreciem c drepturile i aciunile la care Codul
civil face referire reprezint, de fapt, exercitarea drepturilor
patrimoniale al debitorului.
Prin excepie, creditorul nu poate prin aciunea oblig:
- s ncheie acte de administrare i de dispoziie n numele debitorului. Pe cale oblic, pot fi exercitate numai
drepturile existente efectiv n patrimoniul debitorului.
Simplele posibiliti de a ncheia acte juridice, prin care
se dobndesc sau se modific drepturi patrimoniale sau
se asum noi datorii fac parte din coninutul capacitii
juridice a persoanelor fizice sau juridice. A-l lipsi pe
debitor de aceste posibiliti sau faculti echivaleaz cu
a-l transforma ntr-o persoan incapabil, ceea ce nu este ngduit138.
Spre exemplu, creditorul nu poate prin aciunea oblic
s-l oblige pe debitor s nchirieze un spaiu liber. n schimb,
dac debitorul l nchiriaz i neglijeaz s perceap chiria,
creditorul poate s o pretind n numele lui.
- s intenteze aciuni cu un caracter exclusiv personal. Se
includ n aceast categorie:
aciuni personale prin care se apr drepturi personal nepatrimoniale, precum i aciunile de sta138

L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligaiile, ed.
Universul Juridic, Bucureti, 2012, op. cit. p. 763

314

Titlul VI. Garantarea executrii obligaiilor civile

re civil, stabilire a filiaiei.


aciuni patrimoniale, dar care impun o apreciere
subiectiv din partea debitorului: aciunea n revocarea donaiei pentru ingratitudine; renunarea
la succesiune;
aciuni patrimoniale avnd ca obiect bunuri insesizabile, precum o pensie de ntreinere, dreptul de a primi o burs, dreptul de uz sau de
abitaie 139.
n legtur cu ultima categorie enunat, n doctrin a
fost exprimat o opinie potrivit creia numai drepturile care
sunt n acelai timp insesizabile i inalienabile vor fi excluse
domeniului de aplicare al aciunii oblice. Cele care sunt numai
insesizabile pot fi exercitate pe cale oblic deoarece n cazul n
care debitorul nu i exercit drepturile patrimoniale insesizabile va suferi o pierdere patrimonial, care l pune n situaia de a
o nlocui cu o alt valoare economic, ceea ce conduce la o diminuare a patrimoniului su. Exercitarea pe cale oblic a drepturilor insesizabile evit aadar micorarea patrimoniului
debitorului i, implicit, a gajului general al creditorilor, astfel
c interesul n promovarea aciunii oblice se contureaz cu eviden140.
3. Condiiile intentrii aciunii. Pentru exercitarea aciunii oblice este necesar ndeplinirea anumitor condiii stabilite de art. 1560 Cod civil, respectiv:
- creditorul trebuies aib o crean cert, lichid i
exigibil. n schimb, nu este necesar deinerea unui
titlu executoriu de ctre creditor, deoarece aciunea

139

ntre drepturile i aciunile pe care creditorii le pot exercita pe calea aciunii oblice, includem: aciunea confesorie, de recunoatere a unui drept de
uzufruct, de servitute sau superficie; aciunea n realizarea creanei; aciunea
n partaj
140
L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligaiile, ed.
Universul Juridic, Bucureti, 2012, p. 764

315

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

oblic nu este un mijloc de executare, ci un act preliminar executrii silite.


Aceasta este singura condiie impus de Cod, referitor
la crean. Nu intereseaz izvorul creanei, adic dac aceasta
provine dintr-un contract sau extracontractual. Nu intereseaz
nici natura obiectului creanei, respectiv dac debitorul trebuie
s dea, s fac sau s nu fac ceva. De asemenea, pentru exercitarea aciunii oblice nu prezint importan data la care se nate
dreptul de crean al crediotrului avnd n vedere faptul c debitorul rspunde cu bunurile sale mobile i imobile, prezente i
viitoare, n virtutea dreptului de gaj general.
- debitorul trebuie s fie inactiv, respectiv, din neglijen sau cu rea-credin s nu introduc aciunea
(art. 1560 alin. (1) Cod civil). Dup ce creditorul a
pornit aciunea, debitorul o poate prelua, devenind
el nsui titular. n acest caz, creditorul poate rmne n proces, alturi de debitor, n calitate de intervenient, pentru ocrotirea propriilor interese;
- creditorul s fac dovada unui interes serios i legitim pentru a intenta aciunea. Acest interes exist
atunci cnd debitorul este insolvabil. Dac debitorul
este solvabil, aciunea urmeaz a fi respins ca lipsit de interes.
n ceea ce privete momentul la care aceste condiii trebuie s fie ndeplinite, apreciem, alturi de ali autori141, c
aceste condiii trebuie s fie ndeplinite la momentul pronunrii hotrrii judectoreti, deoarece aceste condiii reprezint de
fapt condiii de admisibilitate ale aciunii oblice.
Dac aciunea oblic se exercit pentru anumite drepturi
ale debitorului ce pot fi valorificate pe cale extrajudiciar, spre
exemplu nscrierea unui drept la Arhiva Electronic de Garanii
Reale Mobiliare, condiiile cerute de Cod trebuie ndeplinite la
141

A se vedea i L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, Tratat elementar de drept civil.
Obligaiile, ed. Universul Juridic, Bucureti, 2012, .p. 765

316

Titlul VI. Garantarea executrii obligaiilor civile

data formulrii cererii de ctre creditor, aceste condiii reprezentnd n acest caz condiii pentru exercitarea aciunii oblice.
4. Efecte juridice. Aciunea oblic este exercitat de
creditor n numele debitorului.142 Din caracterul de aciune subrogatorie, rezult o serie de consecine .
- prtul acionat de creditor, i poate opune acestuia
toate aprrile (excepiile) pe care i le-ar fi putut
opune i debitorului (art. 1560 alin. (3) Cod civil);
- dac aciunea este admis, dreptul ce era ameninat
cu pierderea este readus n patrimoniul debitorului.
Cu toate acestea, el va servi la asigurarea gajului
general al tuturor creditorilor chirografari, fr ca
acel creditor care a intentat aciunea s aib vreun
drept de preferin (art. 1561 Cod civil hotrrea
judectoreasc de admitere a aciunii oblice profit
tuturor creditorilor, fr nicio preferin n favoarea creditorului care a exercitat aciunea).
- hotrrea obinut de creditor este opozabil debitorului numai dac acesta a fost introdus n proces.
Dac debitorul nu a fost parte n proces, efectele hotrrii nu se vor produce fa de acesta, debitorul fiind ter.
3. Aciunea revocatorie (paulian)
1. Noiune. Dup cum am artat, n virtutea dreptului de
gaj general, bunurile debitorului nu sunt indisponibilizate n
patrimoniul acestuia. Astfel, debitorul poate ncheia cu privire
142

n practic, aciunea oblic este rar ntlnit, creditorii fiind interesai s


exercite aciuni directe. acestea se exercit n nume propriu, dar numai n
cazurile reglementate de lege. De exemplu, n cazul contractului de antrepriz, cnd lucrtorii pot aciona direct pe beneficiarul construciei pentru
plata sumelor ce li se cuvin, n msura n care nu au fost pltite antreprenorului; i n contractul de mandat, dac mandatarul i substituie o alt persoan, mandantului i se recunoate o aciune direct fa de submandatar,
dei este ter fa de contractul prin care s-a produs substituirea

317

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

la aceasta acte juridice prin care s-i creeze sau s i mreasc


o stare de insolvabilitate. De exemplu, creditorii sunt gata s
urmreasc o crean nepltit de ctre debitor, iar acesta doneaz bunuri, astfel nct i creeaz o stare de insolvabilitate.
Pentru aceste situaii, legea pune la dispoziia creditorilor chirografari posibilitatea de a ataca actele juridice ncheiate
de debitor n frauda dreptului de gaj general. Potrivit art. 1562
Cod civil, creditorii Dac dovedete un prejudiciu, creditorul
poate cere s fie declarate inopozabile fa de el actele juridice
ncheiate de debitor n frauda drepturilor sale, cum sunt cele
prin care debitorul i creeaz sau i mrete o stare de insolvabilitate.
Aciunea revocatorie reprezint mijlocul juridic prin
care creditorul poate cere revocarea (desfiinarea) pe cale
judectoreasc a actelor ncheiate de debitor n vederea
prejudicierii sale.
2. Domeniul de aplicare.143 n principiu, prin aciunea
paulian poate fi cerut desfiinarea oricrui act juridic, cu titlu
oneros sau gratuit, prin care debitorul a micorat gajul general
al creditorilor chirografari. De exemplu, nstrinrile de bunuri,
constituirea unei ipoteci, remiterea de datorie, renunarea la
motenire, actul de acceptare a unei succesiuni insolvabile, fcute n frauda drepturilor creditorilor motenitorului pot fi atacate prin aciunea revocatorie.
n toate cazurile, aciunea paulian poate fi intentat dac
se dovedete existena unei fraude contra drepturilor creditorilor.
Prin excepie, nu pot fi atacate prin aciunea revocatorie
urmtoarele acte:
- actele ce privesc drepturi personal nepatrimoniale;
- actele referitoare la drepturi patrimoniale care impli143

Prin aciunea paulian pot fi atacate chiar i hotrri judectoreti, rmase definitive, prin care debitorul s-a obligat n urma unei nelegeri frauduloase ncheiate cu adversarul su, inclusiv tranzacii judiciare prin care se
micoreaz patrimoniul debitorului.

318

Titlul VI. Garantarea executrii obligaiilor civile

c o apreciere personal din partea debitorului. De


exemplu, actul de renunare a debitorului la revocarea
unei donaii pentru intratitudine;
- actele referitoare la drepturi patrimoniale insesizabile. Cu toate acestea, aciunea revocatorie este admisibil
i n privina acestor acte, dac au fost ncheiate de debitor cu intenia de a frauda interesele creditorilor. Spre
exemplu, n cazul unei obligaii de ntreinere, n care
debitorul pltete o sum excesiv, pentru a-i frauda pe
creditorii si chirografari;
- actele prin care debitorul contracteaz noi datorii;
- actele prin care debitorul refuz s se mbogeasc.
Spre exemplu, neacceptarea sumei donaii.
3. Condiiile intentrii aciunii pauliene. Pentru ca
aciunea paulian s poat fi admis se cer ntrunite urmtoarele condiii:
a) creditorul s aib o crean cert, lichid i exigibil
i n principiu, anterioar actului atacat. n legtur cu aceast
condiie se impun urmtoarele precizri:
n principiu, un act juridic nu poate interesa dect pe
creditorii prezeni, nu i pe cei viitori. Cu toate acestea
cnd debitorul ncheie actul fraudulos cu scopul de a
prejudicia un creditor n viitor, acesta poate ataca actul,
chiar dac a fost ncheiat anterior naterii dreptului su
de crean.
anterioritatea creanei creditorului fa de actul atacat
poate fi dovedit prin orice mijloc de prob, astfel nct
nu este necesar o dat cert. Data nu trebuie s fie cert, deoarece actul atacat crend un prejudiciu creditorului chirografar, acesta devine ter i poate dovedi
anterioritatea creanei cu orice mijloc de prob.
cerina anterioritii creanei fa de actul atacat nu este
obligatorie atunci cnd se dovedete c debitorul a n-

319

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

cheiat actul fraudulos cu scopul de a prejudicia un creditor viitor.144


Pentru exercitarea aciunii revocatorii nu este necesar ca
creditorul s aib un titlu executoriu prin care s fie constatat
creana, deoarece aciunea paulian nu este un act de executare,
ci o revocare a unui act prin care se fraudeaz dreptul de gaj
general al creditorilor chirografari i se intenteaz mpotriva
celui care a profitat de acel act.145
b) actul atacat s fi creat creditorului un prejudiciu,
constnd n aceea c debitorul i-a cauzat sau i-a mrit o stare de insolvabilitate. Cu alte cuvinte, prin actul atacat debitorul
s-i fi micorat activul patrimonial.
Astfel, nu pot fi atacate prin aciunea paulian:
- actele prin care debitorul pltete pe un alt creditor al su, deoarece prin acest act s-a stins o
obligaie, deci s-a micorat i pasivul patrimonial.
- actele care reprezint un refuz de mbugire de
exemplu refuzul de a primi o donaie. Prin aciunea paulian se urmrete s se readuc n gajul
general valori ce au ieit fraudulos din patrimoniul
debitorului, i nu s se aduc valori noi.
- actele prin care debitorul contracteaz noi datorii deoarece prin aceste acte el nu-i micoreaz
activul patrimonial cu efect imediat, ci creeaz
riscul unei viitoare insolvabiliti.
c) frauda debitorului, constnd n aceea c a avut cunotin de rezultatul pgubitor al actului fa de creditor. Nu este
necesar ca debitorul s fi intenionat s-l pgubeasc pe creditor.
144

Dec. nr. 3538/16 noiembrie 2005 n B.J. Culegere de practic judiciar a


C.A. Timioara pe 2005, Ed. Lumina Lex, 2006, p. 102.
145
Dec, civ. nr. 1530/17.09.2002 a C.A. Piteti n Culegere de practic judiciar pe 2002, Ed. All Beck, 2003, p. 41-42.

320

Titlul VI. Garantarea executrii obligaiilor civile

Condiia este ndeplinit dac debitorul este contient c prin actul


respectiv i creeaz sau mrete starea de insolvabilitate.
d) complicitatea la fraud a terului cu care debitorul a
ncheiat actul atacat, n sensul c terul cunotea c prin ncheierea actului atacat debitorul a devenit insolvabil (art. 1562
alin. (2) Cod civil).
condiia dovedirii fraudei terului dobnditor este necesar dac actul atacat este cu titlu oneros.
dac actul atacat este cu titlu gratuit, este suficient dovada fraudei debitorului, deoarece terul are de aprat
un avantaj gratuit, pe cnd creditorul tinde s evite un
prejudiciu.
dac bunul a fost nstrinat de terul dobnditor ctre o
alt persoan, aciunea revocatorie va putea fi introdus
mpotriva acestuia, cu condiia dovedirii fraudei att a
dobnditorului ct i a celui ce a dobndit de la el, precum i cu ndeplinirea celorlalte condiii de admisibilitate a aciunii pauliene.
4. Efecte juridice. Dac aciunea revocatorie este admis
de instana de judecat, actul juridic astfel atacat va fi revocat.
fa de terul dobnditor, actul juridic este declarat inopozabil prin admiterea aciunii pauliene fa de creditorul care a introdus aciunea dar
i fa de creditorii care nu au introdus aciunea,
dei erau ndreptii, dar cu toate acestea au intervenit n cauza intentat de un alt creditor (art.
1565 alin. (1) Cod civil).
Dac prin actul atacat a fost nstrinat un bun, creditorul
reclamant i creditorii intervenieni vor putea s urmreasc
silit bunul ca i cnd acesta nu a ieit din patrimoniul debitorului, deoarece prin admiterea aciunii nstrinarea devine inopozabil creditorilor care au promovat aciunea sau acelora care
au intervenit n cauz.

321

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Preul obinut din valorificarea bunului se va mpri ntre creditori n funcie de cauzele de preferin existente, conform art. 1565 teza II Cod civil.
Potrivit art. 1565 alin. (2) Cod civil, hotrrea judectoreasc de admitere a aciunii pauliene va indisponibiliza bunul
pn la ncetarea executrii silite a creanei pentru care aciunea
a fost promovat. Pentru opozabilitate, msura indisponibilizrii va trebui supus formalitilor de publicitate cerute de art.
628 alin. (2) Cod civil.
Dac bunul este nstrinat de terul dobnditor, la cererea creditorului, actul de nstrinare va fi lovit de nulitate n
conformitate cu art. 1565 alin. (2) coroborat cu art. 629 alin.
(2) Cod civil.
Terul dobnditor va putea totui s pstreze bunul dac
pltete creditorului o sum de bani egal cu prejudiciul suferit
de acesta din urm ca urmare a ncheierii actului de nstrinare,
Codul civil oferind n acest mod posibilitatea terului de a alege
ntre a plti creditorului contravaloarea datoriei i a se desesiza
de bunul dobndit.
fa de prile actului fraudulos, actul atacat i
va produce n continuare efectele, deoarece el va
fi inopozabil doar creditorului sau creditorilor
care au promovat aciunea paulian care a fost
admis.
Astfel, actul rmne valabil i produce efecte ntre prile contractante.
fa de creditorul reclamant i ceilali creditori
ai debitorului, admiterea aciunii pauliene va
produce efecte numai fa de creditorul reclamant i creditorii care au intervnit ulterior n
proces. Fa de prile din aciunea paulian,
efectul admiterii acesteia const n faptul c actul fraudulos le va fi inopozabil. Fa de creditorii care nici nu au intentat aciunea i nici nu au
322

Titlul VI. Garantarea executrii obligaiilor civile

intervenit n cauz, actul atacat i va pstra eficacitatea n sensul c pentru acetia bunul se
consider ieit din patrimoniul debitorului, astfel
nct creditorii care au fost pasibi nu vor putea
urmri acest bun pentru satisfacerea creanei pe
care o au mpotriva debitorului.
5. Prescripia aciunii pauliene. Conform art. 1564 Cod
civil, aciunea paulian se va prescrie n termen de un an de la data la care creditorul cunotea sau ar fi trebuit s cunoasc prejudiciul care rezult din actul atacat.
6. Natura juridic. Aciunea revocatorie are drept scop
aprarea gajului general al creditorilor chirografari mpotriva
actelor frauduloase fcute de debitor prin care i reduce patrimoniul, astfel nct devine imposibil plata datoriilor. Ea are
un caracter individual i subsidiar, justificndu-se numai n
ipoteza n care creditorul nu i poate realiza creana mpotriva
debitorului, deoarece acesta a devenit insolvabil.146
Aciunea paulian este o aciune n despgubiri, deoarece revocarea actului fraudulos constituie cel mai bun mijloc
pentru repararea prejudiciului suferit de creditorul chirografar.
Fundamentul ei const, pe de alt parte, n ideea c debitorul a
svrit prin actul ncheiat, o fapt ilicit mpotriva creditorului, cauzndu-i un prejudiciu ce trebuie reparat147.

146

Dec. nr. 621/2000 n Jurisprudena C.A. Iai, pe anul 2000, Ed. Lumina
Lex, 2003, p. 65-68, cu nota explicativ.
147
Natura juridic a aciunii pauliene a constituit obiect de controvers doctrinar. Unii autori au calificat-o drept o aciune personal cu configuraie
proprie (T. Popescu, P. Anca op. cit., p. 352); iar alii ca o aciune n inopozabilitatea actului ncheiat de debitor, prin viclenie (C. Sttescu, C. Brsan op. cit. p. 322). Ne alturm opiniei conform creia este o sanciune
civil reparatorie cu efecte speciale, care d posibilitatea creditorului s-i
repare dauna ce i s-a produs prin ncheierea actului fraudulos (L. Pop op.
cit., p. 421-422; M. Gai op. cit. p. 331; C. Oprian Sanciuni n dreptul civil o posibil sintez n RRD. nr. 11/1982, p. 19).

323

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Capitolul III
GARANIILE SPECIALE ALE EXECUTRII
OBLIGAIILOR
Seciunea I
Garaniile personale
1. Fidejusiunea
1. Noiune. Fidejusiunea este un contract prin care o
persoan numit fideiusor, se oblig fa de cealalt parte, care
are ntr-un raport obligaional calitatea de creditor, s execute,
cu titlu gratuit sau n schimbul unei remuneraii, obligaia debitorului dac acesta din urm nu o execut.i persoane s execute
obligaia debitorului, dac acesta nu ar ndeplini-o.
Pentru a exista fideiusiune este necesar ca fidejusorul s
se oblige personal fa de creditor s execute obligaia debitorului. Astfel, creditorul poate pretinde plata creanei de la fidejusor, atunci cnd debitorul nu o face sau a devenit insolvabil.
n consecin, creditorul i are garantat realizarea creanei
prin dou gajuri generale: patrimoniul debitorului i patrimoniul fideiusorului.
2. Reglementare. Codul civil reglementeaz fideiusiunea n art. 2280-2320. n practic fidejusiunea i gsete o larg aplicabilitate, deoarece creditorii sunt interesai n a urmri
bunurile din dou patrimonii (a debitorului i a fideiusorului)
pentru a-i realiza creana.
3. Categorii. Dei Codul civil se refer la fideiusiunea
stabilit prin lege sau de judector, n realitate fideiusiunea este
numai contractual. ntr-adevr, legea sau instana de judecat
324

Titlul VI. Garantarea executrii obligaiilor civile

impune aducerea unui fideiusor, dar fideiusiunea nu ia natere


dect prin contractul ncheiat ntre fideiusor i creditor prin care primul i asum obligaia de garanie.
n literatura de specialitate se consider c fidejusiunea este de
3 feluri:
- fidejusiune convenional, cnd prile raportului juridic obligaional convin ca debitorul s aduc angajamentul unui fidejusor care s garanteze executarea
obligaiei;
- fidejusiune legal, cnd printr-o dispoziie a legii debitorul este obligat s aduc un fidejusor pentru garantarea obligaiilor ce-i revin;
- fidejusiune judectoreasc, cnd ntr-o cauz litigioas,
instana judectoreasc dispune aducerea unui fidejusor
care s garanteze obligaia unei persoane.
Distincia ntre cele trei forme ale fideiusiunii este important datorit consecinelor juridice practice ale fiecreia
dintre ele.
Astfel, conform art. 2285 alin. (1) i (2) Cod civil, dac
fideiusorul este obligat s aduc un fideiusor, va trebui s prezinte n acest sens o persoan capabil de a se obliga, care are
n Romnia bunuri suficiente pentru satisfacerea creanei i care domiciliaz n Romnia. Dac aceste condiii nu sunt ndeplinite, debitorul va trebui s prezinte o alt persoan ca
fideiusor. Aceste dispoziii legale se aplic fideiusiunii legale i
fideiusiunii judectoreti, deoacere n cadrul acestor forme ale
fideiusiunii debitorul este obligat s aduc un fideiusor.
Fa de reglementarea articolului mai-sus amintit, apreciem c doar n cazul fideiusiunii legale i a celei judectoreti
fideiusorul trebuie s fie solvabil. n cazul n care se ivete un
conflict referitor la caracterul suficient al bunurilor fideiusorului, art. 2287 Cod civil prevede faptul c n caz de litigiu pe
acest aspect, va hotr instana de judecat pe cale de ordonan preedinial.
325

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Art. 2294 alin. (2) Cod civil prevede faptul c fideiusorul judiciar nu va putea cere urmrirea bunurilor debitorului
principal sau ale altui fideiusor, adic nu va putea invoca beneficiul de discuiune, indiferent dac persoana garantat este debitorul principal. Conform art. 2316 alin. (2) Cod civil,
rezilierea unilateral a fideiusiunii date n vederea acoperirii
obligaiilor viitoare sau nedeterminate nu poate fi cerut de fideiusorul judiciar.
4. Caractere fideiusiunii. Contractul de fideiusiune
prezint urmtoarele caractere juridice:
- este un contract solemn, deoarece trebuie ntocmit n
forma unui nscris autentic sau sub semntur privat, sub
sanciunea nulitii absolute, potrivit art. 2282 Cod civil. De
asemenea, fideiusiunea nu se prezum, ea trebuind s fie asumat n mod expres n forma cerut de lege sub sanciunea nulitii absolute;
- este un contract unilateral, deoarece doar fideiusorul
i asum obligaii. Caracterul unilateral nu este de esena
fidiusiunii148, astfel nct n msura n care contractul de fideiusiune prevede obligaii i n sarcina creditorului, contractul devine sinalagmatic. n schimb, nu orice obligaie asumat de
creditor confer fideiusiunii caracter sinalagmatic, ci numai
acelea care reprezint o real contraprestaie pentru obligaia
fideiusorului. Spre exemplu, fideiusiunea nu va avea caracter
sinalagmatic n cazul n care creditorul i asum obligaia de a
nu diminua garaniile deja constituite pentru a asigura realizarea creanei principale;
- este un contract cu titlu gratuit sau cu titlu oneros,
dup cum fedeiusorul acord garania cu titlu gratuit sau n
schimbul unei remuneraii, aa cum prevede art. 2280 Cod civil;
148

L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligaiile, ed.
Universul Juridic, Bucureti, 2012, op. cit. p. 782

326

Titlul VI. Garantarea executrii obligaiilor civile

- este un contract accesoriu, deoarece nsoete o obligaie principal, respectiv obligaia asumat de debitorul principal. Caracterul accesoriu al fideiusiunii are urmtoarele
consecine juridice:
fideiusiunea poate exista numai alturi de o
obligaie valabil (art. 2288 alin. (1) Cod civil;
fideiusiunea este valabil numai n limita obligaiei principale (art. 2289 alin. (2) Cod civil);
fideiusiunea garanteaz, n lips de stipulaie
contrar, obligaia principal i accesoriile acesteia, n conformitate cu dispoziiile art. 2290
Cod civil;
fideiusorul nu va fi liberat prin simpla prelungire a termenului acordat debitorului principal. n
acelai sens, decderea din termen a debitorului
principal va produce efecte i cu privire la fideiusor (art. 2301 Cod civil);
stingerea obligaiei principale va avea ca efect i
stingerea fideiusiunii.
5. Efectele fideiusiunii
Fideiusiunea i produce efectele n situaia n care debitorul nu-i ndeplinete, la scaden, obligaia de care este inut.
Codul civil deosebete efectele fideiusiunii:
- n raporturile dintre creditor i fideiusor;
- n raporturile dintre fideiusor i debitor;
- n raporturile dintre cofideiusori.
a) Efectele fidejusiunii ntre creditor i fidejusor.
Aceste efecte i au izvorul n contractul de fideiusiune.
Astfel:

dac debitorul nu-i execut obligaia asumat la


data scadent, creditorul poate s-l urmreasc
direct pe fidejusor, fr ca aceast urmrire s
327

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

fie condiionat de o prealabil urmrire a debitorului principal;


deoarece obligaia fideiusorului este una accesorie, subsidiar, aceasta poate s opun creditorului toate excepiile generale pe care le-ar fi putut
invoca i fa de debitorul principal (validitatea
contractului; clauze privind condiiile executrii). n afar de acestea, fideiusorul poate invoca
i excepii specifice: beneficiul de discuiune i
beneficiul de diviziune.
Beneficiul de discuiune este o facultate acordat de
Codul civil fideiusorului, de a cere creditorului, care s-a ndreptat cu urmrirea mpotriva sa, s urmreasc mai nti bunurile debitorului, i numai dup aceea, dac nu va fi
ndestulat, s-l urmreasc pe el (art. 2294 Cod civil). Codul
civil stabilete faptul c foar fideiusorul legal i cel convenional vor putea invoca acest beneficiu, prevznd n art. 2294
alin. (2) faptul c fideiusorul judiciar nu va putea cere urmrirea bunurilor debitorului principal sau ale altui fideiusor.
Pentru a fi admis, beneficiul de discuiune trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii prevzute de art. 2295 Cod
civil:
- invocarea beneficiului trebuie fcut nainte de judecarea fondului procesului. Astfel beneficiul nu poate fi
invocat pentru prima dat la instana de apel sau de recurs;149
- fidejusorul trebuie s indice creditorului bunurile debitorului care ar putea fi urmrite i s avanseze cheltuielile necesare urmririi acestor bunuri;

149

Beneficiul de discuie nu poate fi invocat de instan din oficiu. De aceea, dac fideiusorul nu invoc beneficiul de discuie, aciunea creditorului
nu poate fi respins pe motiv c acesta ar fi trebuit s-l urmreasc nti pe
debitor (Dec. civ. nr. 368/1998 a C.A. Iai n Jurisprudena 1998, p. 46).

328

Titlul VI. Garantarea executrii obligaiilor civile

Codul civil de la 1864 prevedea, pe lng aceste dou


condiii i o condiie suplimentar, aceea ca bunurile indicate
s se fi aflat n raza teritorial a tribunalului judeean n care
trebuia s fie executat obligaia. Nu erau luate n considerare
bunurile litigioase, bunurile ipotecate i cele care nu se aflau n
posesia debitorului (art. 1663-1665 Cod civil vechi).
Prin excepie, nu se va putea invoca beneficiul de discuiune n urmtoarele situaii:
dac fidejusorul a renunat la acest beneficiu;
dac fidejusorul s-a obligat solidar cu debitorul principal, caz n care sunt aplicabile
regulile solidaritii;
n cazul fideiusiunii judectoreti.
Art. 2304 reglementeaz situaia fideiusiunii date unui
fideiusor i stabilete faptul c fideiusorul fideiusorului va fi
obligat fa de creditor doar n cazul n care debitorul principal
i fideiusorii acestuia sunt insolvabili sau sunt liberai prin
efectul unor excepii personale. Aadar, fideiusorul fideiusorului nu va apela la beneficiul de discuiune n nicio situaie, el
fiind obligat doar n condiiile precizate mai sus.
Beneficiul de diviziune reprezint o facultate recunoscut de lege cofideiusorului mpotriva cruia creditorul s-a ndreptat pentru ntreaga datorie, ca n situaia n care mai muli
fideiusori garanteaz pentru aceeai datorie, s cear divizarea
urmririi ca urmrirea s se divid i fa de ceilali fidejusori.
Ca i beneficiul de discuiunea, aceast excepie nu va
putea fi invocat din oficiu de ctre instana de judecat, ea trebuind invocat de persoana interesat.
Beneficiul de diviziune apare ca limitare adus art.
2297 Cod civil potrivit cruia atunci cnd mai multe persoane
s-au constituit fideiusori ai aceluiai debitor pentru aceeai
datorie, fiecare dintre ele este obligat la ntreaga datorie i
va putea fi urmrit ca atare, ns cel urmrit va putea invoca
329

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

beneficiul de diviziune, dac nu a renunat n mod expres la


acesta.
Cu toate acestea, acest beneficiu nu nltur n totalitate
aplicarea regulii rspunderii fiecrui cofideiusor pentru ntreaga datorie deoarece dac unul din cofideiusori era insolvabil
atunci cnd unul dintre ei a obinut diviziunea, acesta din urm
rmne obligat proporional pentru aceast insolvabilitate.
Acesta nu va rspunde pentru insolvabilitatea survenit dup
diviziune (art. 2298 Cod civil). n cazul insolvabilitii intervenite dup diviziune, riscul acesteia va fi suportat de ctre
creditorul obligaiei
Beneficiul de diviziune nu poate fi invocat dac:
- fideiusorul a renunat la el (art. 2297 Cod civil);
- fideiusorul s-a obligat mpreun cu debitorul principal
cu titlu de fideiusor solidar sau codebitor solidar (art. 2300
Cod civil)
b) Efectele fideiusiunii ntre fideiusor i debitorul
principal.
Dac fideiusorul a pltit datoria, el poate regresa mpotriva debitorului, chiar dac a garantat, fr cunotina acestuia.
Fideiusorului i se recunoate i posibilitatea de a se ntoarce
mpotriva debitorului i nainte de efectuarea plii.
Regresul dup efectuarea plii
Dac fideiusorul pltete datoria garantat n locul debitorului, va avea mpotriva acestuia din urm dou aciuni: o
aciune personal ntemeiat pe mandat sau pe gestiunea de
afaceri i o aciune subrogatorie, n locul creditorului pltit.
Fideiusorul va pierde dreptul de regres n urmtoarele
cazuri:
nu l-a ntiinat pe debitor despre efectuarea plii, astfel nct acesta pltete a doua oar (art. 2310 alin. (1)
Cod civil). Fidejusorul va solicita creditorului restituirea sumei pltite, n temeiul mbogirii fr just cauz.
330

Titlul VI. Garantarea executrii obligaiilor civile

a pltit datoria fr s fi fost urmrit de creditor i fr


s-l fi ntiinat pe debitor, iar acesta face dovada c ar
fi avut mijloace de stingere a datoriei (art. 2310 alin. (2)
Cod civil). De exemplu, debitorul putea invoca compensaia, prescripia extinctiv etc.
Regresul fideiusorului nainte de efectuarea plii
Aceast form de regres are nu caracter excepional i
va putea fi exercitat numai n situaiile stabilite de art. 2312
alin. (1) i (2) Cod civil. Astfel, aceast form de regres, denumit de Cod regres anticipat, va putea fi exercitat de ctre
fideiusor numai dac acesta s-a obligat cu acordul debitorului
principal.
Regresul anticipat va putea fi exercitat de ctre fideiusor doar n urmtoarele situaii:
- fiseiusorul este urmrit n justiie pentru plat;
- debitorul este insolvabil;
- debitorul s-a obligat s-l libereze de garanie ntr-un
termen care a expirat;
- cnd datoria a ajuns la termen, chiar dac fr acorsul
fideiusorului creditorul i-a acordar debitorului un nou
termen de plat;
- cnd fideiusorul suport riscuri mai mari dect n momentul acordrii garaniei din cauza pierderilor suferite
de debitor sau a unei culpe a acestuia.
c) Efectele fideiusiunii ntre cofideiusori.
Dac sunt mai muli cofidejusori pentru unul i acelai
debitor, fidejusorul care a pltit datoria se poate ntoarce printro aciune n regres, divizibil, mpotriva celorlali fidejusori.
Fideiusorul care a pltit ntreaga datorie va avea la ndemn o
aciune personal ntemeiat pe gestiunea de afaceri, ntemeiat
pe art. 2313 Cod civil i o aciune subrogatorie, ntemeiat fie
pe art. 1596 lit. c) Cod civil, fie pe art. 2305 Cod civil.

331

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Dreptul de regres va putea fi exercitat dac fideiusorul


putea s se ndrepte mpotriva debitorului nainte de a plti, n
conformitate cu prevederile art. 2313 alin. (2) Cod civil.
6. Stingerea fidejusiunii. Fidejusiunea se poate stinge:
pe cale accesorie, ca urmare a stingerii obligaiei principale prin dare n plat, novaie,
compensaie, confuziune i remitere de datorie;
pe cale principal, independent de obligaia
principal, prin mijloace de drept comun precum remiterea de datorie, compensaia, confuziunea sau prin mijloace specifice fideiusiunii,
precum: decesul fideiusorului (art. 2319 Cod civil), rezilierea unilateral a fideiusiunii date n
vederea acoperirii obligaiilor viitoare sau nedeterminate ori constituite pe o perioad nedeterminat (art. 2316 Cod civil), lipsa de diligen a
creditorului n urmrirea debitorului principal
(art. 2318 Cod civil), pierderea beneficiului subrogaiei (art. 2315 Cod civil) i ncetarea funciei deinute de debitorul principal (art. 2320
Cod civil).
Seciunea a II-a
Garaniile autonome
1. Scrisoarea de garanie
1. Noiune. Potrivit art. 2321 Cod civil, scrisoarea de
garanie reprezint angajamentul irevocabil i necondiionat
prin care o persoan, denumit emitent, se oblig, la solicitarea unei persoane denumite ordonator, n considerarea unui
raport obligaional preexistent, dar independent de acesta, s
332

Titlul VI. Garantarea executrii obligaiilor civile

plteasc o sum de bani unei tere persoane, denumit beneficiar, n conformitate cu termenii angajamentului asumat.
Scrisoarea de garanie reprezint aadar nscrisul constatator al unei garanii, oferite de obicei de o instituie bancar
la cererea unui client al su, client care este angajat n raporturi
obligaionale cu instituia emitent150.
Prin scrisoarea de garanie se pot constitui diverse tipuri
de garanii, fiind esenial ca din cuprinsul scrisorii s rezulte
intenia prilor cu privire la tipul de garanie pe care au intenionat s l ncheie151.
2. Caracterele juridice ale scrisorii de garanie
Scrisoarea de garanie prezint urmtoarele caractere
juridice:
- scrisoarea de garanie este un contract unilateral, n virtutea faptului c emitentul se oblig s plteasc beneficiarului o sum de bani cu titlu de garanie;
- act juridic irevocabil i necondiionat, aa cum rezult
din reglementarea Codului civil, astfel nct emitentul
nu poate retrage garania n perioada de valabilitate a
acesteia, dup cum nici nu poate condiiona emiterea
scrisorii de garanie;
- caracterul autonom rezult din faptul c scrisoarea de
garanie are menirea de a credita garantarea corespunztoare a obligaiei iniiale dintre debitor i creditor. Prin
scrisoarea de garanie, emitentul nu se oblig s plteasc beneficiarului datoria ordonatorului, n sarcina sa
nscndu-se o obligaie proprie, autonom, independent de cea existent n raportul obligaional dintre beneficiar i ordonator.

150

A se vedea i Fl. A. Baias (coordonator), Noul Cod civil. Comentariu pe


articole, ed. CH Bech, Bucureti, 2012, p. 2257
151
Ibidem

333

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Caracterul autonom al scrisorii de garanie rezult i din


consecinele juridice pe care aceasta le produce. Astfel, emitentul nu va putea opune beneficiarului excepiile ntemeiate pe
raportul obligaional preexistent angajamentului asumat prin
scrisoarea de garanie i nu va fi obligat s plteasc n caz de
abuz sau de fraud vdit. Cu alte cuvinte, emitentul nu va putea s refuze plata pe motiv c obligaia dintre ordonator i
beneficar este nul, c a intervenit rezoluiunea sau c obligaia
s-a stins.
n acelai sens, n cazul transmiterii drepturilor i a
obligaiilor garantate, nu se va transmite i garania constituit,
cu excepia cazului n care prile prevz altfel.
- scrisoarea de garanie este ncorporat ntr-un nscris cu
caracter constitutiv, astfel nct n lipsa nscrisului garania nu exist;
- contract formal avnd n vedere faptul c limitele garaniei trebuie s rezulte din cuprinsul nscrisului constatator, neputnd fi stabilite n raport cu obligaia
preexistent dintre ordonator i beneficiar;
- act juridic intuitu personae, datorit faptului c garania
este dat n considerarea calitilor ordonatorului.
Apreciem c acest caracter intuitu personae rezult i
din faptul c alin. (5) al art. 2321 prevede faptul c scrisoarea de garanie nu este transmisibil n lips de stipulaie contrar.
3. Efectele scrisorii de garanie
Scrisoarea de garanie produce urmtoarele efecte juridice:
-

obligaia emitentului de a executa garania la cererea


beneficiarului;
dreptul de regres al emitentului mpotriva ordonatorului;

334

Titlul VI. Garantarea executrii obligaiilor civile

dreptul de regres al ordonatorului mpotriva beneficiarului n cazul n care acesta din urm primete o plat
nedatorat;
dreptul de regres al ordonatorului mpotriva emitentului
n cazul n care acesta din urm face plata cu toate c
cererea de executare este abuziv, frauduloas sau tardiv.

4. Stingerea scrisorii de garanie


Avnd n vedere caracterul autonom al scrisorii de garanie, aceasta nu se poate stinge pe cale accesorie, putnd nceta numai pe cale principal, prin mijloacele comune de
stingere a obligaiilor, respectiv: executarea garaniei, compensaie, confuziune, remitere de datorie.
Un mod specific de stingere este acela al expirrii termenului de valabilitate a scrisorii de garanie, independent de
remiterea originalului scrisorii (art. 2321 alin. (7) Cod civil).
2. Scrisoarea de confort
1. Noiune. Potrivit reglementrii Codului civil, scrisoarea de confort reprezint acel angajament irevocabil i autonom prin care emitentul i asum o obligaie de a face sau
de a nu face, n scopul susinerii unei alte persoane, denumit
debitor, n vederea executrii obligaiilor acesteia fa de un
creditor al su (art. 2322 Cod civil).
Asemeni scrisorii de garanie, i scrisoarea de confort
reprezint un instrument prin intermediul cruia o instituie
specializat, de regul o instituie bancar, sprijin, prin
ausmarea unor obligaii proprii, o alt persoan nu care se afl
n relaii contractuale, n raporturile stabilite de clientul instituiei cu un ter152.
152

A se vedea i Fl. A. Baias (coordonator), Noul Cod civil. Comentariu pe


articole, ed. CH Bech, Bucureti, 2012, p. 2262

335

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

2. Caracterele juridice ale scrisorii de confort


Scrisoarea de confort prezint urmtoarele caractere juridice:
- contract unilateral, emitentul fiind cel care i asum
obligaia de a face sau de a nu face;
- caracter irevocabil i autonom, avnd n vedere c emitentul nu se oblig s plteasc datoria, ci se oblig s
fac sau s nu fac ceva n vederea susinerii executrii
obligaiei de ctre debitorul obligaiei iniiale. Odat
emis i acceptat scrisoarea de confort, emitentul nu o
va putea retrage n perioada de valabilitate. Angajamentul emitentului va exista n termenii stabilii n scrisoare
din momentul naterii acestuia;
- angajament cu titlu personal att n privina creditorului ct i a debitorului;
- nscris formal, cu caracter constitutiv, acesta neexistnd
n lipsa nscrisului care constat voina prilor de a
constitui garania.
-

3. Efectele scrisorii de confort


obligaia emitentului de a plti daune-interese ctre creditor. n eventualitatea n care debitorul nu i execut
obligaia, creditorul va fi ndreptit s solicite dauneinterese de la emitent dac face dovada c acesta nu i-a
ndeplinit obligaiile asumate prin scrisoarea de confort
(art. 2322 alin. (2) Cod civil;
dreptul de regres al emitentului care l-a despgubit de
creditor. n cazul n care emitentul este obligat s plteasc creditorului despgubiri, acesta se va putea ntoarce mpotriva debitorului n baza art. 2322 alin. (3)
Cod civil. Emitentul va avea la ndemn o aciune personal, neavnd posibilitatea exercitrii unei aciuni
subrogatorii deoarece scrisoarea de confort are caracter
autonom, astfel nct nu se poate considera c emitentul
336

Titlul VI. Garantarea executrii obligaiilor civile

este obligat pentru altul, aa cum cere art. 1596 lit. c)


Cod civil.
4. Stingerea scrisorii de confort
Ca i scrisoarea de garanie, scrisoarea de confort se va
putea stinge numai pe cale principal, modalitile de stingere
enumerate n cazul scrisorii de garanie fiind aplicabile i n
acest caz.
Seciunea a III-a
Privilegiile
1. Noiune, reglementare, natur juridic. Privilegiile reprezint acele cauze de preferin pe care legea le acord
anumitor creditori, n considerarea creanelor acestora (art.
2333 alin. (1) Cod civil).
Privilegiile sunt reglementate n art. 2333-2342 Cod civil.
n ceea ce privete natura juridic a privilegiilor, acestea constituie, fa de reglementarea legal, simple cauze de
preferin acordate creditorilor n considerarea creanei lor, ceea ce nseamn c acestea acord creditorului privilegiat dreptul de a fi pltit prioritar din preul obinut din vnzarea
bunului. Creditorii privilegiai nu au prerogativa urmririi bunului debitorului.
2. Clasificarea privilegiilor. Potrivit dispoziiilor Codului civil actual, privilegii sunt de dou feluri:
- privilegii generale, stabilite asupra tuturor bunurilor
mobile i imobile ale debitorului n condiiile Codului
de procedur civil (art. 2338 Cod civil). Noul Cod de
procedur civil stabilete aadar ordinea de preferin
n materia privilegiilor generale;

337

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

privilegii speciale, stabilite asupra anumitor bunuri


mobile ale debitorului. Codul civil stabilete n art.
2339 creanele privilegiate, fr a mai conine norme de
trimitere la Codul de procedur civil. Astfel, potrivit
articolului mai sus menionat, creanele privilegiate
asupra anumitor bunuri sunt urmtoarele:
a) creana vnztorului nepltit pentru preul bunului
mobil vndut unei persoane fizice este privilegiat
cu privire la bunul vndut, cu excepia cazului n care cumprtorul dobndete bunul pentru serviciul
sau exploatarea unei ntreprinderi;
b) creana celui care exercit un drept de retenie este
privilegiat cu privire la bunul asupra cruia se
exercit dreptul de retenie, att timp ct acest drept
subzist;
Art. 2339 alin. (2) Cod civil prevede c n caz de concurs ntre creanele privilegiate, privilegiile se vor exercita n
ordinea prevzut de Cod, respectiv privilegiul vnztorului va
avea prioritate fa de privilegiul creditorului care exercit un
drept de retenie asupra bunului.
3. Caracterele juridice ale privilegiilor. Privilegiile
prezint urmtoarele caractere juridice:
- privilegiile reprezint simple cauze de preferin;
- privilegiile sunt indivizibile, aa cum rezult din art.
2333 alin. (2);
- privilegiile sunt garanii legale, izvorul lor putnd fi
doar legea (art. 2333 alin. (1) Cod civil);
- privilegiile au un caracter accesoriu, existena lor
avnd ca scop realizarea creanei deinute de creditorul
privilegiat.
4. Opozabilitatea privilegiilor. n conformitate cu art.
2334 Cod civil, privilegiile sunt opozabile terilor fr s fie
338

Titlul VI. Garantarea executrii obligaiilor civile

necesar nscrierea lor n registrele de publicitate, dac prin


lege nu se prevede altfel.
Astfel, n materia privilegiilor, regula o constituie opozabilitatea acestora fr ndeplinirea formalitilor de nscriere
n registre speciale.
Excepia de la art. 2334 Cod civil este reprezentat de
dispoziiile art. 2342 alin. (2) Cod civil, care prevede c creditorul care beneficiaz de un privilegiu special este preferat
titularuli unei ipoteci mobiliare perfecte dac i nscrie privilegiul la arhiv nainte ca ipoteca s fi devenit perfect. Tot
astfel, creditorul privilegiat este preferat titularului unei ipoteci imobiliare dac i nscrie privilegiul n cartea funciar
mai nainte ca ipoteca s fie nscris.
Aadar, excepiile instituite de art. 2342 alin. (2) Cod
civil se refer la situaia concursului ntre creditorul privilegiat
i creditorul ipotecar. Pentru ca privilegiul s fie preferat ipotecii, Codul civil cere ca acesta s fie nscris anterior ipotecii, fie
n arhiv, n cazul mobilelor, fie n cartea funciar, n cazul
imobilelor.
5. Concursul ntre creditori. La stabilirea preferinei,
trebuie s facem distincie ntre creditorii privilegiai ntre ei i
creditorii privilegiai i ceilali creditori.
Fa de creditorii chirografari, creditorii privilegiai
vor avea prioritate, chiar dac drepturile creditorilor chirografari s-au nscut ori au fost nscrise mai nainte (art. 2335 Cod
civil).
Ordinea preferinei creditorilor privilegiai titulari ai
unor privilegii speciale ntre ei se va face n conformitate cu
dispoziiile art. 2339 alin. (1), respectiv: privilegiul vnztorului va avea prioritate fa de privilegiul creditorului care exercit un drept de retenie asupra bunului.
Fa de creditorii privilegiai titulari ai unor privilegii
generale, ordinea preferinei se va face conform dispoziiilor
339

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

Codului de procedur civil. n eventualitatea n care creanele


au aceeai ordine de preferin, suma realizat se va mpri
proporional cu valoarea dreptului fiecrui creditor, dac prin
lege nu se prevede contrariul.
n cazul existenei att a unor privilegii generale ct i a
unor privilegii speciale, privilegiile speciale vor avea prioritate,
cu o singur excepie prevzut de art. 564 Cod de procedur
civil care stabilete c acele creane care reprezint cheltuieli
de judecat pentru msuri asigurtorii sau de executare silit,
pentru conservarea bunurilor al cror pre se distribuie, precum
i orice alte cheltuieli fcute n interesul comun al creditorilor,
vor avea ntietate fa de creanele ce sunt nsoite de privilegii
speciale mobiliare.
n ceea ce privete concursul dintre creditorii privilegiai i creditorii titulari ai altor garanii reale, ordinea de preferin se va stabili raportat la art. 2342 alin. (2) Cod civil,
potrivit cruia n cazul concursului ntre creditorul privilegiat i
un creditor ipotecar mobiliar, privilegiul va avea ntietate dac
este nscris n arhiv anterior perfectrii ipotecii mobiliare.
n materie imobiliar, privilegiul va prevala dac este
nscris n cartea funciar nainte ca ipoteca imobiliar s fie
nscris.
6. Stingerea privilegiilor. Privilegiile pot fi stinse pe
cale principal sau pe cale accesorie.
Pe cale principal, privilegiul se stinge independent de
creana garantat, prin nstrinarea, transformarea sau pieirea
bunului, n condiiile art. 2340 Cod civil. De la aceast regul,
este instituit i o excepie, anume aceea c n cazul privilegiului vnztorului bunului mobil vndut, acesta nu se va stinge ca
urmare a vnzrii bunului de ctre cumprtor, ci va fi continuat i asupra bunului revndut.
Dac bunul grevat a pierit, privilegiul special nu se va
stinge, ci se va transfera asupra indemnizaiei de asigurare sau
340

Titlul VI. Garantarea executrii obligaiilor civile

asupra sumei datorate cu titlu de despgubire potrivit art. 2330


alin. (1) Cod civil.
Pe cale accesorie, privilegiul nceteaz odat cu stingerea obligaiei asumate, n condiiile art. 2337 Cod civil.
Seciunea a IV-a
Garaniile reale
1. Ipoteca
1. Noiune. Ipoteca este potrivit art. 2343 Cod civil acel
drept real asupra bunurilor mobile i imobile afectate executrii
unei obligaii. Ipoteca se constituie fr deposedarea celui care
o constituie de bunul grevat. Ipoteca ofer titularului prerogativa urmririi i prerogativa preferinei.
Ipoteca este reglementat de art. 2343-2479 Cod civil.
2. Caracterele juridice ale ipotecii. Ipoteca se caracterizeaz prin urmtoarele:
- ipoteca este un drept real, conferind titularului un
drept de urmrire i un drept de preferin n privina bunului ipotecat;
- este un drept accesoriu, deoarece nsoete i garanteaz un drept principal, respectiv dreptul de crean
al creditorului ipotecar. n consecin, dreptul cu
ipotec urmeaz soarta dreptului principal conform
principiului accesorium sequitur principale;
- este indivizibil (art. 2344 Cod civil), n sensul c
exist asupra ntregului bun, chiar dac a fost pltit
doar o parte din datorie.
3. Bunurile care pot fi ipotecate. Spre deosebire de
reglementarea anterioar potrivit cu care puteau fi ipotecate
341

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

doar bunurile imobile, Codul civil actual stabilete n art. 2350


c: Ipoteca poate avea ca obiect bunuri mobile sau imobile,
corporale sau incorporale. Ea poate greva bunuri determinate
ori determinabile sau universaliti de bunuri.
Aadar, avnd n vedere noua reglementare n materie,
pot fi ipotecate:
- bunurile mobile;
- bunurile imobile;
- bunurile determinate sau determinabile;
- universalitile de bunuri.
Art. 2351 Cod civil stabilete c bunurile inalienabile
sau insesizabile nu pot fi ipotecate, cu excepia cazului n care
bunul este afectat de o inalienabilitate sau insesizabilitate convenional, caz n care ipotecarea acestor bunuri va fi valabil
ca ipotec asupra unui bun viitor.
4. ntinderea ipotecii. Ca regul, ipoteca greveaz bunul asupra cruia a fost constituit. Exist ns situaii n care
se extinde i asupra altor bunuri n afara celor asupra crora a
fost constituit. Exist i cazuri n care ipoteca se strmut altui
bun dect acela asupra cruia a fost constituit.
5. Extinderea ipotecii
Extinderea ipotecii nudei proprieti. Conform art.
2352 Cod civil, Ipoteca nudei proprieti se extinde asupra
proprietii depline la stingerea dezmembrmintelor.
Extinderea ipotecii prin accesiune. Ipoteca se va extinde asupra bunurilor care se unesc prin accesiune cu bunul
grevat.
Extinderea ipotecii asupra produselor. Ipoteca se va
extinde asupra produselor bunului mobil ipotecat, precum i
asupra bunurilor primite de constituitor ca urmare a unui act de
administrare sau de dispoziie ncheiat cu referire la bunul mobil ipotecat (art. 2392 Cod civil).
342

Titlul VI. Garantarea executrii obligaiilor civile

Ipoteca se ve extinde asupra fructelor naturale i industriale ale bunului imobil ipotecat produse dup notarea nceperii urmririi silite sau dup notarea deschiderii procedurii
insolvenei. Ipoteca se va extinde i asupra chiriilor i arenzilor
imobilului dat n locaiune.
6. Strmutarea ipotecii. n cazurile expres reglementate de lege, ipoteca se va strmuta de la bunul ipotecat iniial
asupra altui bun, urmare a subrogaiei reale cu titlu particular.
Aceste cazuri n care ipoteca se strmut sunt urmtoarele:
- art. 2330 Cod civil prevede c: dac bunul grevat
a pierit ori a fost deteriorat, indemnizaia de asigurare, sau, dup caz, suma datorat cu titlu de despgubire este afectat la plata creanelor
privilegiate sau ipotecare...;
- art. 2353 Cod civil potrivit cu care cnd ipoteca
greveaz o cot-parte indiviz din dreptul de proprietate i dac, n urma partajului sau a unui alt act
constitutiv sau translativ de drepturi constitutitorul
pstreaz vreun drept asupra unei pri materiale din
bun, ipoteca se strmut de drept asupra prii respective din bun, dar numai n limita valorii coteipri indivize;
- art. 2357 alin. (2) potrivit cruia n cazul universalitilor de bunuri, ipoteca se menine asupra universalitii chiar i atunci cnd bunurile cuprinse n
aceasta au pierit, dac debitorul le nlocuiete ntrun termen rezonabil;
- art. 2393 Cod civil conform cruia n materia nstrinrii bunului ipotecat, ipoteca se strmut asupra
preului sau asupra altor bunuri rezultate din nstrinarea bunului ipotecat.

343

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

7. Categorii de ipoteci
Dup izvorul ei, ipoteca este de dou feluri:
- convenional cnd ia natere din contractul ncheiat ntre creditor i proprietarul imobilului. Att ipoteca mobiliar ct i cea imobiliar pot avea caracter
convenional;
- legal, cnd ia natere n virtutea unei dispoziii
speciale a legii, fiind ntlnit numai n materie
imobiliar.
a) Ipoteca convenional
Noiune: Ipoteca ce are ca izvor contractul ncheiat
ntre creditor i constituitor poart denumirea de ipotec convenional. Aa cum am artat la clasificarea ipotecilor, att
ipoteca mobiliar ct i cea imobiliar pot avea caracter convenional.
Pentru validitatea contractului de ipotec, se impune ndeplinirea anumitor condiii speciale de fond i de form.
Condiiile de fond se refer la persoana creditorului,
la persoana celui care constituie ipoteca, la creana garantat i
la bunul ipotecat.
Condiii privitoare la persoana creditorului i la
persoana constituitorului
Art. 2372 alin. (2) Cod civil prevede c prin contractul
de ipotec trebuie s se identifice constituitorul i creditorul
ipotecar, sub sanciunea nulitii.
Ipoteca poate fi constituit att de ctre debitor, ct i
de o ter persoan, aa cum prevede art. 2366 Cod civil. Fa
de reglementarea Codului civil, apreciem c numai debitorul
sau un ter poate constitui ipoteca, enumerarea fiind limitativ.
n situaia n care ipoteca este constituit de un ter, acesta nu
va fi supus regimului garaniilor reale, ci va avea drepturile i
obligaiile debitorului n favoarea cruia s-a constituit ipoteca.

344

Titlul VI. Garantarea executrii obligaiilor civile

n acest sens sunt dispoziiile Legii 71/2011, pentru punerea n


aplicare a Codului civil.
Avnd n vedere c ipoteca reprezint un act de dispoziie, constituitorul trebuie s aib capacitate deplin de exerciiu,
aa cum prevede i art. 2365 Cod civil care stabilete: ipoteca
convenional poate fi constituit numai de titularul dreptului
ce urmeaz a fi ipotecat i care are capacitatea de a dispune
de acesta.
ntrebarea care se nate este urmtoarea: minorul sau
interzisul judectoresc poate constitui o ipotec? Soluia la
aceast ntrebare se nate tot din dispoziiile Codului civil.
Astfel, n ceea ce i privete pe minorii sub 14 ani i interziii judectoreti (regimul minorilor sub 14 ani fiindu-le
ntru totul aplicabil, interziii judectoreti fiind prezumai absolut ca fiind lipsii de capacitate de exerciiu), ipoteca se va
constitui de reprezentatul legal al acestor categorii de persoane,
ns numai pentru garantarea obligaiilor minorului sau a celui
interzis, garantarea obligaiei altuia nefiind posibil fa de dispoziiile art. 144 alin. (1) i art. 502 alin. (1) Cod civil.
La ncheierea contractului de ipotec pentru minor, tutorele va putea proceda la ncheierea acestui contract numai cu
avizul consiliului de familie i cu autorizarea instanei de tutel, sub sanciunea nulitii relative.
n ceea ce i privete pe minorii care au mplinit 14 ani,
acetia vor consimi la ncheierea contractului de ipotec ncheiat pentru garantarea unei obligaii proprii, ns va fi necesar
acordul prinilor sau au tutorelui, dup caz, precum i avizul
consiliului de familie i autorizarea instanei de tutel.
Titularul ipotecii este, ca regul, creditorul, cu meniunea c n cazul ipotecii mobiliare, titular poate fi i un ter de-

345

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

semnat de creditor, ter care va exercita drepturile i i va


asuma obligaiile creditorului ipotecar153.
Ipoteca mobiliar va putea fi constituit n favoarea
unuia sau mai multor creditori simultan, acetia avnd acelai
rang, fie prin nscriere n registrele de publicitate, fie prin desemnarea unui agent. n cazul desemnrii unui agent, acesta va
exercita toate drepturile creditorilor ipotecari i va rspunde
fa de beneficiarii ipotecii mobiliare154.
Cerine referitoare la creana garantat
Potrivit art. 2369 Cod civil prevede faptul c ipoteca
convenional poate garanta ndeplinirea obligaiilor de orice
fel. Pentru valabilitate, pe lng calitatea constituitorului i a
creditorului, n contract trebuie s se prevad cauza obligaiei,
conform art. 2372 alin. (1) i (2) Cod civil.
Ipoteca poate fi constituit i asupra unor obligaii viitoare sau eventuale, importana constituitii unei astfel de ipoteci constnd n faptul c ipoteca dobndete rang din
momentul efecturii formalitilor de publicitate (art. 2370 Cod
civil).

153

Art. 164 alin. (1) i (2) din Legea 71/2011: (1) Ipoteca mobiliar poate
fi constituit n favoarea creditorului obligaiei ipotecare sau a unui ter desemnat de ctre acesta;
(2) Atunci cnd beneficiarul ipotecii mobiliare este un ter, el va exercita
drepturile creditorului ipotecar i va fi inut de obligaiile acestuia.
154
Art. 164 alin. (3) (6): (3) Ipoteca mobiliar convenional poate fi
constituit n favoarea unui singur beneficiar sau a mai multor beneficiari
simultan.
(4) Atunci cnd sunt mai muli beneficiari ai aceleiai ipoteci mobiliare, ei
vor primi acelai rang, fie prin nregistrarea simultan a ipotecii mobiliare n
registrele de publicitate, fie prin desemnarea unui agent.
(5) Agentul va putea s exercite toate drepturile creditorilor ipotecari care lau desemnat. El va putea singur s asigure perfectarea ipotecii mobiliare i
meninerea sau modificarea nregistrrii acesteia.
(6) Agentul va rspunde fa de beneficiarii ipotecii mobiliare pentru actele
ntreprinse.

346

Titlul VI. Garantarea executrii obligaiilor civile

Garania constituit n avans, reglementat de art. 2371


Cod civil, va fi valabil cnd este constituit pentru a garanta
plata unei sume de bani, chiar dac n momentul constituirii
debitorul nu a primit sau a primit parial prestaia n considerarea creia a constituit ipoteca. n cazul n care creditorul refuz
s dea suma de bani, debitorul are posibilitatea s reduc ipoteca sau s o desfiineze, pe cheltuiala creditorului, acesta din
urm datornd daune-interese.
Cerine referitoare la bunul ipotecat
Ipoteca asupra unui drept anulabil sau condiional va
putea consimi la constituirea unei ipoteci care va fi supus
aceleiai nuliti sau condiii, aa cum prevede art. 2367 Cod
civil.
Ipoteca constituit asupra unui bun viitor sau asupra
bunului altuia va fi valabil de la momentul nscrierii n cartea
funciar n cazul ipotecii imobiliare, respectiv de la momentul
n care constituitorul dobndete drepturi asupra bunurilor ipotecate, n cazul ipotecii mobiliare.
Condiii de form. ncheierea valabil a contractului
de ipotec presupune i respectarea condiiilor de form cerute
de lege.
Astfel, art. 2378 alin. (1) Cod civil prevede pentru ipoteca imobiliar urmtoarea form: Contractul de ipotec se
ncheie n form autentic de ctre notarul public, sub sanciunea nulitii absolute. n ceea ce privete ipotecarea bunurilor
persoanei juridice, art. 2378 alin. (2) stabilete c aceasta va fi
consimit n baza puterilor conferite primite prin nscris sub
semntur privat, conform regulilor statutare ale persoanei
juridice respective.
n ceea ce privete ipoteca mobiliar, art. 2388 Cod civil stabilete ca cerin pentru validitatea contractului, fie forma autentic, fie forma nscrisului sub semntur privat.
De la regulile stabilite pentru forma contractului de ipotec sunt instituite i 2 excepii care se refer la:
347

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

cazul reglementat de art. 2390 alin. (1) Cod civil referitor la ipoteca asupra instrumentelor financiare,
care se constituie potrivit regulilor pieei pe care instrumentele financiare sunt tranzacionate;
cazul reglementat de art. 2390 alin. (2) Cod civil referitor la ipoteca asupra aciunilor sau prilor sociale ale unei societi comerciale, ce se va constitui
conform regulilor stabilite prin lege special.

b) Ipoteca legal
Noiune. Ipoteca legal ia natere n virtutea unei
dispoziii a legii, fr a fi necesar ncheierea unei convenii
speciale. Aa cum am artat, ipoteca legal este ntlnit doar
n materie imobiliar.
Categorii. Potrivit art. 2386 Cod civil, beneficiaz de
ipotec legal:
- vnztorul, asupra bunului imobil vndut, pentru preul datorat; dispoziia se aplic i schimbului cu sult i drii n
plat cu sult n folosul celui care nstrineaz, pentru plata sultei datorate;
- promitentul achizitor pentru neexecutarea promisiunii
de a contracta avnd ca obiect un imobil nscris n cartea funciar, asupra imobilului respectiv, pentru restituirea sumelor pltite n contul acestuia;
- cel care a mprumutat o sum de bani pentru dobndirea unui imobil, asupra imobilului astfel dobndit, pentru restituirea mprumutului;
- cel care a nstrinat un imobil n schimbul ntreinerii,
asupra imobilului nstrinat, pentru plata rentei n bani corespunztoare ntreinerii neexecutate;
- coproprietarii, pentru plata sultelor sau a preului datorat de coproprietarul adjudecatar al imobilului ori pentru garantarea creanei rezultnd din eviciune, asupra imobilelor ce au
revenit copropritarului inut de o atare obligaie;
348

Titlul VI. Garantarea executrii obligaiilor civile

- arhitecii i antreprenorii care au convenit cu


propritarul s edifice, s reconstruiasc sau s repare un imobil,
asupra imobilului, pentru garantarea sumelor datorate acestora,
ns numai n limita sporului de valoare realizat;
- legatarii cu titlu particular, asupra imobilelor din motenire cuvenite celui obligat la executarea legatului, pentru plata acestuia.
n afara cazurilor prevzute expres de art. 2386 Cod
civil, Codul civile conine i alte cazuri de ipotec legal, dintre
care amintim:
- ipoteca uzufructuarului asupra bunului grevat (art. 747
alin. (3) Cod civil;
- ipoteca gerantului asupra imobilului geratului pentru
restituirea cheltuielilor necesare efectuate (art. 1337 alin. (4)
Cod civil);
- ipoteca antreprenorului asupra lucrrii efectuate, pn
la achitarea preului datorat pentru ea (art. 1869 Cod civil).
8. Publicitatea ipotecii
La analizarea condiiilor i efectelor ndeplinirii formalitilor legate de publicitatea ipotecii, trebuie s distingem dup cum suntem n prezena unei ipoteci mobiliare sau a unei
ipoteci imobiliare.
Publicitatea ipotecii mobiliare
Potrivit art. 2413 Cod civil, nregistrarea operaiunilor
privind ipotecile mobiliare, a operaiunilor asimilate acestora,
precum i a altor drepturi prevzute de lege se efectueaz numai n Arhiva Electronic de Garanii Reale Mobiliare, dac
prin lege nu se prevede altfel.
De la aceast regul, Codul instituie o serie de excepii
cu referire la publicitate. Astfel,
- publicitatea ipotecii cu privire la conturile deschise la
o instituie de credit se va realiza fie prin nscrierea ipotecii n
arhiv, fie prin controlul asupra contului;
349

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

- publicitatea ipotecii asupra instrumentelor financiare,


publicitatea se relizeaz potrivit regulilor aplicabile pieei pe
care instrumentele sunt tranzacionate;
- publicitatea ipotecii asupra unei creane garante printro ipotec mobiliar sau imobiliar se realizeaz prin nscriere
n arhiv.
Publicitatea ipotecii imobiliare
Conform art. 2377 Cod civil, publicitatea ipotecii imobiliare (convenional sau legal) se realizeaz prin nscriere n
cartea funciar.
n cazul ipotecilor constituite asupra unei universaliti
de bunuri va greva bunurile imobile cuprinse n aceasta numai
din momentul nscrierii ipotecii n cartea funciar cu privire la
fiecare imobil.
i ipoteca asupra unui bun viitor poate fi nscris provizoriu n cartea funciar, fr a putea fi intabulat, aa cum prevede art. 2380 Cod civil.
9. Efectele ipotecii
La analiza efectelor ipotecii trebuie s se in cont c
anumite efecte sunt specifice ipotecii convenionale, unele
efecte sunt specifice ipotecii mobiliare, iar altele specifice ipotecii imobiliare.
A. Efecte produse ntre creditorul ipotecar i debitor
1. Efecte comune ipotecilor mobiliare i imobiliare
a)
Drepturile creditorului. Creditorul este ndreptit s cear daune-interese pentru prejudiciile suferite prin
distrugerea, deteriorarea sau diminuarea valorii bunului grevat,
n limita creanei garantate, chiar dac ea nu este cert, lichid
i exigibil155.
Debitorul nu va fi obligat la plata de despgubiri n cazul n care distrugerea, deteriorarea sau diminuarea valorii bu155

L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligaiile, ed.
Universul Juridic, Bucureti, 2012, op. cit. p. 822

350

Titlul VI. Garantarea executrii obligaiilor civile

nului ipotecat survin ca urmare a unei utilizri normale a bunului sau ca urmare a strii de necesitate, aa cum prevede art.
2374 Cod civil.
n schimb, dac se dovedete culpa constituitorului,
creditorul ipotecar poate solicita constituitea unei noi ipoteci
pentru garantarea aceleiai obligaii, cu excepia cazului n care
bunul a fost asigurat.
Potrivit art. 2375 Cod civil, sumele obinute ca dauneinterese se vor imputa asupra creanei garantate.
b)
Drepturile debitorului constituitor al ipotecii.
Constituitorul va pstra toate prerogativele asupra bunului, putnd dispune de acesta, putnd constitui i alte garanii reale
asupra bunului, va putea s l foloseasc i s l administreze n
mod liber, fr ns a-i vtma drepturile creditorului ipotecar,
aa cum dispune art. 2373 Cod civil.
2. Efecte specifice ipotecii imobiliare
Art. 2385 Cod civil prevede c: clauza prin care creditorul ipotecar este autorizat ca, pn la data nceperii executrii, s posede imobilul ipotecat sau s i nsueasc fructele
ori veniturile acestuia se consider nescris.
Avnd n vedere faptul c ipoteca se constituie fr deposedarea debitorului constituitor, orice clauz contrar se va
considera nescris avnd n vedere faptul c nedeposedarea debitorului nu este de natura ipotecii, ci este de esena sa, astfel
nct o clauz contrar nu va putea fi primit ca fiind valabil.
3. Efecte specifice ipotecii mobiliare
a)
Drepturile creditorului. Creditorul are dreptul
la inspecie, dreptul de a-i nsui produsele bunului ipotecat n
contul creanei, dreptul la exigibilitatea anticipat a creanei;
b)
Drepturile debitorului constituitor al ipotecii.
Fa de dispoziiile art. 2397 Cod civil, debitorul are urmtoarele drepturi: dreptul de a adresa creditorului o cerere scris
prin care s solicite: emiterea unei declaraii cu privire la valoarea rmas din creana garantat, s confirme sau s rectifice
351

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

lista bunurilor care, n opinia debitorului, fac obiectul ipotecii,


s confirme sau s rectifice valoarea creanei care, n opinia
debitorului, mai este garantat prin ipotec la o dat anume.
B. Efecte produse ntre creditorul ipotecar i deintorul bunului
Aceste efecte intervin n eventualitatea n care debitorul
nstrineaz bunul ipotecat.
Creditorul va putea urmri bunul n minile oricui s-ar
afla n cazul n care creana garantat nu s-a stins.
Potrivit art. 2364 Cod civil, creditorul ipotecar l va putea urmri pe cel inut personal pentru plata creanei ori poate
urmri produsele bunului ipotecat n msura n care legea o
permite.
Aadar, creditorul are la ndemn o aciune ipotecar i
o aciune personal mpotriva debitorului raportului juridic
obligaional156.
Terul va rspunde numai pentru datoriile ipotecare ce
greveaz bunul ipotecat, bucurndu-se de toate termenele de
plat de care beneficiaz sau este inut i debitorul obligaiei
ipotecare (art. 2361 alin. (1) Cod civil).
n cazul n care terul dobnditor al bunului ipotecat nu
stinge creana garantat, atunci creditorul va putea ncepe urmrirea silit, n condiiile stabilite de lege.
C. Efecte n raportul cu ali creditori
Creditorul ipotecar va fi pltit cu prioritate fa de creditorii chirografari i fa de creditorii ipotecari de rang inferior, potrivit art. 2345 alin. (2) Cod civil.
Stabilirea rangului ipotecilor imobiliare. n materie
imobiliar, rangul ipotecii se determin prin raportare la ordinea nregistrrii cererilor n cartea funciar, potrivit art. 2421
156

L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligaiile, ed.
Universul Juridic, Bucureti, 2012

352

Titlul VI. Garantarea executrii obligaiilor civile

Cod civil coroborat cu art. 890 alin. (2) Cod civil. n cazul n
care mai multe cereri se primesc n aceeai zi prin pot sau
curier, rangul ipotecii va fi acelai.
Stabilirea rangului ipotecilor mobiliare. Potrivit art.
2409 Cod civil, ipoteca mobiliar debine opozabil din momentul perfectrii ei.
Astfel, n caz de concurs ntre o ipotec perfect i una
neperfectat, va avea ntietate ipoteca mobiliar perfect.
n cazul concursului ntre ipoteci perfecte, se va avea n
vedere art. 2420 alin. (1) Cod civil, potrivit cruia rangul ipotecilor perfecte se determin potrivit ordinii nscrierii sau perfectrii ipotecilor, cu excepiile prevzute de lege.
Dou dintre excepiile de care face vorbire articolul mai
sus citat se refer la urmtoarele aspecte:
- ipoteca constituit n favoarea vnztorului unui bun
sau a creditorului care a acordat mprumut pentru
cumprarea bunului i care are prioritate fa de o
ipotec anterior constituit, dac, nainte ca debitorul s obin posesia bunului ipotecat, avizul a fost
nscris la arhiv iar vnztorul sau, dup caz, creditorul l ntiineaz n scris pe creditorul ipotecar anterior despre vnzare i despre nscrierea ipotecii157;
- ipoteca asupra recoltei sau asupra produselor ce se
vor obine prin valorificarea ei, constituit n scopul
obinerii sumelor necesare pentru a produce recolta,
precum i ipoteca constituit n perioada de cretere
a plantelor ori n cursul unei perioade de 6 luni nainte de recoltare i care sunt preferate din momentul
nscrierii n arhiv oricrei alte ipoteci158.

157

L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligaiile, ed.
Universul Juridic, Bucureti, 2012, op. cit. p. 826
158
Ibidem, p. 827

353

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

n ceea ce privete ipotecile generale i cele speciale,


n caz de concurs ntre acestea, va avea prioritate cea nscris
sau perfectat mai nti.
Dac un bun este grevat att cu ipotec mobiliar, ct
i cu ipotec imobiliar, va fi preferat creditorul care a efectuat primul formalitile de publicitate, cu excepia cazului n care efectuarea nscrierii ipotecilor s-a fcut n aceeai zi, n
aceast situaie ipoteca imobiliar va fi preferat.
n ceea ce privete concursul dintre creditorul ipotecar
i creditorul gajist, art. 2423 stabilete faptul c acel creditor
ipotecar a crui ipotec este nscris n arhiv va fi preferat fa
de creditorul gajist, chiar dac acesta a obinut detenia bunului
ipotecat anterior nscrierii ipotecii.
10. Stingerea ipotecii
Ipoteca poate fi stins pe cale accesorie, ca urmare a
stingerii raportului de obligaie garantat, sau pe cale principal,
cnd se stinge numai ipoteca, raportul de obligaie rmnnd n
vigoare.
Stingerea pe cale accesorie. Ipoteca se stinge pe cale
accesorie i, pe cale de consecin, se radiaz, atunci cnd se
stinge i obligaia principal pe care o garanteaz prin mijloacele de drept comun de stingere a obligaiilor.
Ipoteca se va stinge pe cale accesorie i n cazul n
careevenimentul de care depinde naterea obligaiei principale
nu se realizeaz sau evenimentul de care depinde stingerea
obligaiei principale se realizeaz, aa cum prevede art. 2428
alin. (2) lit. b) Cod civil.
Stingerea pe cale principal. Ipoteca se poate stinge i
prin moduri proprii de ncetare:
- dobndirea de ctre creditor a bunului grevat sau a
confuziunii calitii de creditor ipotecar cu aceea de
propritar al bunului;

354

Titlul VI. Garantarea executrii obligaiilor civile

renunarea expres sau tacit a creditorului la ipotec etc.

2. Gajul
1. Noiune. Gajul reprezint acea garanei real mobiliar constituit prin deposedarea debitorului de bunul grevat, care confer titularului su un drept de preferin i un drept de
urmrire
2. Natura juridic. Gajul poate garanta orice obligaie
valabil. Pot fi date n gaj bunuri mobile corporale, bunuri imobile incorporare, de exemplu: creane, aciuni ale debitorului.
n consecin, gajul este o garanie real. Dac debitorul
nu-i ndeplinete obligaia, garania real i d creditorului garantat dreptul de a reine bunul afectat garaniei i de a-l vinde
pentru a-i obine plata obligaiei garantate.
3. Reglementare. Contractul de gaj este reglementat de
art. 2480-2494 Cod civil
4. Caractere juridice. Gajul se caracterizeaz prin urmtoarele:
- gajul reprezint o garanie real, conferind titularului
su un drept de urmrire i un drept de preferin;
- gajul reprezint o garanie mobiliar, deoarece poate
fi constituit numai asupra bunurilor mobile corporale sau asupra titlurilor negociabile emise n form material, aa cum arat i art. 2480 Cod civil;
- garanie convenional, izvorul gajului fiind numai
convenia prilor;

este o garanie accesorie, deoarece presupune


existena unei obligaii principale valabile.

355

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

5. Publicitatea gajului
Publicitatea gajului bunurilor mobile corporale se poate
realiza prin una din urmtoarele modaliti n conformitate cu
art. 2482 alin. (1) Cod civil:
- prin deposedarea debitorului;
- nscrierea gajului la arhiv.
n ceea ce privete publicitatea gajului asupra sumelor
de bani, aceasta se poate realiza numai prin deinerea acestora
(art. 2482 alin. (2) Cod civil).
Publicitatea gajului constituit asupra titlurilor negociabile se realizeaz prin remiterea acestora sau, dup caz, prin
andorsarea lor (art. 2482 alin. (3) Cod civil).
6. Efectele gajului.
Drepturile creditorului gajist. n legtur cu
bunul obiect al gajului, creditorul are urmtoarele drepturi:
a) dreptul de retenie a bunului.
b) dreptul de urmrire. n temeiul dreptului de gaj,
creditorul poate solicita bunul din mna oricui s-ar
afla(art. 2486 Cod civil).
c) dreptul de preferin. n virtutea dreptului de gaj,
creditorul are posibilitatea de a fi pltit cu prioritate
din preul bunului fa de ali creditori.
Obligaiile creditorului gajist. Creditorul are
fa de con-stituentul gajului calitatea de detentor precar, debitorul ps-trnd calitatea de proprietar(art. 1691 C.civ.). De aici
decurg i o serie de consecine:
a) obligaia de a conserva bunul gajat pn n momentul restituirii. Creditorul trebuie s ndeplineasc
obligaia cu diligena unui bun proprietar;
b) obligaia de a nu folosi unul gajat i de a nu i nsui fructele;
c) obligaia de a restitui bunul gajat dac debitorul a
pltit datoria (art. 2492 Cod civil).
356

Titlul VI. Garantarea executrii obligaiilor civile

Obligaiile debitorului. Debitorul are obligaia


de a l despgubi pe creditor pentru toate cheltuielile necesare
i utile fcute cu conservarea bunului, precum i pentru daunele
ce i-au fost cauzate de lucrul gajat.
7. Executarea gajului. n cazul n care debitorul nu ia achitat datoria, creditorul poate trece la realizarea gajului.
8. Stingerea gajului
Fiind un contract accesoriu, gajul se stinge ca efect al
stingerii obligaiei principale. De exemplu, stingerea obligaiei
prin plat, compensaie, remitere de datorie sau nulitatea acesteia are drept consecin desfiinarea gajului.
Totodat gajul se poate stinge i independent de obligaia principal, prin renunarea creditorului la dreptul de gaj sau
pieirea fortuit a lucrului.
De asemenea, creditorul poate fi deczut din dreptul de gaj
atunci cnd acesta folosete ori conserv bunul ntr-un mod abuziv. Aceast sanciune poate interveni i atunci cnd creditorul
utilizeaz bunul fr a avea acordul debitorului n acest sens. Art.
2492 alin. (2) Cod civil prevede faptul c pentru a interveni decderea creditorului din dreptul de gaj, este necesar pronunarea
unei hotrri judectoreti n acest sens.
3. Dreptul de retenie
1. Noiune. Dreptul de retenie este acel drept real care
confer deintorului unui bun mobil sau imobil al altuia, posibilitatea de a refuza restituirea lui, pn cnd creditorul titular
al lucrului i va plti sumele pe care le-a cheltuit cu conservarea, ntreinerea ori mbuntirea acelui bun.
Dreptul de retenie este reglementat n art. 2495-2499
Cod civil.

357

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

2. Condiiile naterii dreptului de retenie. Dreptul de


retenie este recunoscut tuturor creditorilor ale cror creane
certe, lichide i exigibile s-au nscut n legtur cu bunuri supuse restituirii, indiferent de valoarea creanei i a bunului.
a) persoana retentorului trebuie s aib dubla calitate de
debitor al obligaiei de restituire a bunului i de creditor pentru sumele cheltuite cu lucrul;
b) datoria pe care deintorul lucrului o pretinde de la
creditor trebuie s se afle n conexiune, n legtur cu
lucrul. Prin urmare, trebuie s fie un debitum cum re
inctum.
Aceast conexiune poate izvor dintr-un contract sau
poate fi total desprins de o convenie preexistent. De exemplu, posesorul de rea-credin al unui bun imobil revendicat de
adevratul proprietar are dreptul de retenie asupra imobilului
pn ce i se vor restitui cheltuielile fcute cu bunul.
Conexiunea datoriei cu lucrul exist nu numai atunci
cnd creana s-a nscut n legtur cu lucrul dar i atunci cnd
deinerea bunului i creana corelativ sunt ocazionate de acelai raport. De exemplu, reinerea de ctre mandatar a lucrurilor
pe care le-a primit pentru mandant, pn cnd acesta i va achita cheltuielile fcute cu ndeplinirea mandatului.
c) bunul asupra cruia se invoc dreptul de retenie s fie
proprietatea exclusiv a celui de la care se pretind
cheltuielile i s se afle n detenia material a
retentorului.159

159

Dec. nr. 1580/8 sept. 2000 a C.A. Iai, n Jurisprudena 2000, op. cit. p.
74-76. n spe, prtului nu i putea fi recunoscut dreptul de retenie asupra
apartamentului, pentru faptul c acesta nu va avea stpnirea material a
imobilului, care era folosit exclusiv de reclamant, creia bunul i-a fost atribuit n cererea de partaj).

358

Titlul VI. Garantarea executrii obligaiilor civile

3. Caracterele juridice ale dreptului de retenie.


- caracter real, Codul civil considernd dreptul de retenie ca o garanie real alturi de ipotec i gaj;
- caracter legal, acesta nscndu-se n temeiul legii;
- caracter accesoriu, neavnd o existen de sine stttoare, fiind constituit pentru a garanta un drept de crean.
4. Atributele dreptului de retenie
Dreptul de retenie confer titularului su atributul de a
refuza predarea bunului grevat.
5. Efectele dreptului de retenie
Efectul general. Dreptul de retenie are ca principal
efect facultatea creditorului de a refuza restituirea bunului pn
la plata integral a creanei sale (cheltuieli cu conservarea, ntreinerea sau mbuntirea bunului sau o alt datorie a proprietarului aflat n legtur cu bunul). Existena altor datorii fr
legtur cu bunul, nu-i d dreptul retentorului s refuze predarea lui.
Odat cu achitarea integral a datoriei, retentorul este obligat s predea bunul.
Efecte speciale
dreptul de retenie este indivizibil n sensul c,
nu este afectat de eventualele modificri ce ar putea interveni
cu privire la crean. De exemplu, achitarea parial a creanei
nu influeneaz dreptul de retenie.
dreptul de retenie confer titularului o simpl
definiie precar. Creditorul nu are facultatea de a se folosi de
bun sau de a-i percepe fructele i nici nu poate dobndi proprietatea lucrului prin uzucapiune.
Dac rentorul folosete bunul n interes propriu, locuind
n imobil, este obligat s plteasc proprietarului echivalentul
folosinei, calculat corespunztor chiriei, cu titlu de despgubiri.
359

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAIILOR CIVILE

ct timp deine lucrul, rentorul are obligaia conservrii lui. Astfel, el rspunde pentru pierderea sau distrugerea
lucrului, produse din culpa sa. n schimb, riscul pieirii fortuite
este suportat de creditorul restituirii, n calitate de proprietar.
titularul dreptului de retenie, chiar dac are deinerea material a bunului proprietatea debitorului, are dreptul
s-i valorifice creana numai n termenul general de prescripie
de 3 ani.160
6. Stingerea dreptului de retenie
Codul civil prevede n art. 2499 faptul c dreptul de retenie se stinge cnd cel interesat consemneaz suma pretins sau
ofer retentorului o garanie suficient.
Dreptul de retenie nu se stinge prin faptul deposedrii involuntare de bun. Art. 2499 alin. (2) Cod civil prevede c cel care exercit acest drept poate cere restituirea bunului, sub rezerva
regulilor aplicabile prescripiei extinctive a aciunii principale i
a dobndirii bunurilor mobile de ctre posesorul de buncredin.
Apreciem c dreptul de retenie se poate stinge i prin renunare la acest drept, la fel cum se poate stinge ca o sanciune
aplicat retentorului n cazul n care acesta folosete bunul n mod
abuziv.

160

Dec. nr. 468/3 martie 2000 a C.A. Iai, n M. Gai, M. Pivniceru Jurisprudena C.A. Iai pe 2000, op cit. p. 71-72.

360