Sunteți pe pagina 1din 11

FORMAREA PROFESIONALA

-20131

Formarea profesionala
Problematica formarii si perfectionarii profesionale , reprezinta sub aspect juridic o
institutie complexa , ce apartine mai multor ramuri de drept :constitutional , administrativ , civil
si de drept al muncii.
Formarea profesionala este activitatea de pregatire profesionala a unei persoane in vederea
exercitarii unei profesii sau ocupatii.Aceasta activitatea se desfasoara in mod organizat , in
perioade de timp variabile ca durata , in functie de varsta sau profesie .
Legatura dintre dreptul muncii si aceste ramuri de drept se manifesta sub urmatoarele aspecte:
a) Pregatirea profesionala constituie o conditie ce trebuie indeplinita atat la incadrarea in
munca a unei persoane cat si la promovarea ei , iar in ce priveste perfectionarea pregatirii
profesionale aceasta face parte dintre obligatiile impuse salariatiilor.
b) Persoanele incadrate in munca pot si trimise la o scoala sau la un curs de calificare sau
de perfectionare profesionala.Ele sunt scoase din activitate pe timpul stagiului de
pregatire.In vederea realizarii acestui lucru salariatii incheie un act aditional la
contractul de munca , a carui apartenenta juridica este certa a fi de dreptul muncii
.Potrivit prevederilor acestui act , angajatorul se obliga sa suporte cheltuielile de
salarizare , iar angajatul se obliga sa munceasca la unitatea respectiva , de regula cel
putin 3 ani , in caz contrar urmand sa suporte el acesle cheltuieli .
c) Prctica profesionala a elevilor si studentilor implica prestarea unei munci in cadrul unui
colectiv de munca si o disciplina a muncii.
Legaturile cu dreptul muncii apar ca fiind mult mai clare in cazul formei de pregatire prin
ucenicie la locul de munca.
d)

personalul didactic care asigura pregatirea si perfectionarea profesionala in unitatile


corespunzatoare de invatamant , isi desfasoara activitatea in baza unor contracte
individuale de munca.

Fara a fi posibila o interventie directa a statului pe piata muncii , totusi sunt necesare
masuri pentru stimularea fortei de munca . Legea nr.76/2002 , privind sistemul asigurarilor
pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca , a stabilit o noua viziune asupra protectiei
sociale in aceasta materie :si-au pastrat caracterul deosebit de important indemnizatiile de

somaj-ca venituri de subzistenta-dar au fost trecute in prim plan


incadrarea in munca .1

masurile care stabilesc

Potrivit art.53 din Legea nr.76/2002 , masurile care se refera la incadrarea in munca
urmatoarele obiective:

au

a) Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca;


b) Stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor si creearea de noi locuri
de munca ;
Serviciile specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca se realizeaza prin:
a) Agentii teritoriale pentru ocuparea fortei de munca ;
b) Furnizorii de servicii din sectorul public sau privat acreditati de Agentia Nationala
pentru Ocuparea Fortei de Munca.
Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca se realizeaza prin:
a)
b)
c)
d)

Formarea profesionala;
Informarea si consilierea profesionala;
Medierea muncii;
Consultant si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea
unei afaceri ;
e) Completarea veniturilor salariale ale angajatilor;
f) Stimularea mobilitatii fortei de munca;
Formarea profesionala organizata de angajator
Planul annual de formare profesionala a fiecarui angajator poate cuprinde:
a) Salariatii proprii in temeiul cerintelor de perfectionare profesionala;
b) Personae aflate in cautarea unui loc de munca ;
In cazul in care se pune problema formarii profesionale a salariatilor , modalitatea concreta de
formare profesionala , durata ei , drepturile si obligatiile salariatului si ale angajatorului , precum
si orice alte aspect se stabilesc prin negociere individuala si fac obiectul unui act additional la
contractual individual de munca.
Cheltuieli si drepturi salariale:
n cazul n care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesional este iniiat de
angajator, toate cheltuielile ocazionate de aceast participare sunt suportate de ctre acesta.
1 Narcis Godeanu , Dimitrie Dan Raicu , Dreptul Muncii Note de curs , partea I , pag 106107Legea nr 76/2002 , privind sistemul asigurarilor pentru somaj

n cazul n care, participarea la cursurile sau stagiile de formare profesional presupune


scoaterea parial din activitate, salariatul participant va beneficia de drepturi salariale astfel:
a) dac participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioad ce nu
depete 25% din durata zilnic a timpului normal de lucru, acesta va beneficia, pe toat durata
formrii profesionale, de salariul integral corespunztor postului i funciei deinute, cu toate
indemnizaiile, sporurile i adaosurile la acesta;
b) dac participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioad mai mare
de 25% din durata zilnic a timpului normal de lucru, acesta va beneficia de salariul de baz i,
dup caz, de sporul de vechime.
Dac participarea la cursurile sau la stagiul de formare profesional presupune scoaterea
integral din activitate, contractul individual de munc al salariatului respectiv se suspend,
acesta beneficiind de o indemnizaie pltit de angajator, prevzut n contractul colectiv de
munc aplicabil sau n contractul individual de munc, dup caz.
Pe perioada suspendrii contractului individual de munc, salariatul beneficiaz de
vechime la acel loc de munc, aceast perioad fiind considerat stagiu de cotizare n sistemul
asigurrilor sociale de stat.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Formarea profesionala a salariatilor are urmatoarele obiective:


Prevenirea riscului somajului ;
Promovarea in munca si dezvoltarea carierei profesionale ;
Adaptarea salariatului la cerintele postului sau ale locului de munca ;
Obtinerea unei calificari profesionale ;
Reconversia profesionala determinate de restructurari socioeconomice;
Actualizarea cunostintelor si deprinderilor specific postului si locului de munca si
perfectionarea pregatirii profesionale pentru ocupatia de baza;

Obligativitatea programelor de formare profesionala


Orice angajator este obligat sa asigure participarea la programe de formare profesionala pentru
toti angajatii dupa cum urmeaza:
a) Cel putin o data la 3 ani daca au sub 21 de angajati;
b) Cel putin o data la 2 ani daca au cel putin 21 de angajati;

Toate cheltuielile de participare la programele de formare profesionala sunt suportate de catre


angajatori.2
Angajatorul care are mai mult de 20 de angajati elaboreaza annual si aplica planuri de formare
profesionala cu consultarea sindicatului sau dupaa caz a reprezentantilor salariatilor.
Obligatiile beneficiarilor
Salariatii care au beneficiat de un stagiu de formare profesionala care depaseste durata de 60 de
zile nu pot hotari incetarea contractului individual de munca pentru o perioada de cel putin 3
ani de la data incheierii cursurilor de formare profesionala.
Nerespectarea angajatului termenii privitori la incetarea contractului individual de munca din
propria initiative determina obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor cauzate de
pregatirea sa profesionala proportional cu perioada nelucrata din perioada stabilita conform
actului additional la contractual individual de munca.
Avantaje pentru formarea profesionala
Salariatii care au incheiat un act additional la contractual individual de munca cu privire la
formarea profesionala pot primi in afara salariului corespunzator postului de munca si alte
avantaje financiare pentru formarea profesionala.

Analiza formarii profesionale din cadrul institutiilor publice locale din Romania incearca sa
evidentieze urmatoarele aspecte :
-

Principalele tipuri de formare profesionala care pot asigura succesul in munca


(imbuntatirea activitatii , abilitatilor si competentelor )pentru un functionar public ;
Nivelul privind nevoile de formare din cadrul institutiilor publice locale;
Evidentierea tipului de pregatire profesionala( pregatire teoretica/practica) folosit in
formarea profesionala a functionarilor publici din institutiile publice locale ;
Evidentierea principalelor forme de identificare a nevoilor de formare profesionala
pentru functionarii publici angajati in cadrul institutiilor publice locale.

Din punctul de vedere al scopului urmarit , pentru institutiile publice (locale si central )
consideram ca obiectivele formarii profesionale rezida in urmatoarele:
2 Narcis Godeanu , Dimitrie Dan Raicu , Dreptul Muncii Note de curs , partea I ,
pag 108-109
5

1. Contribuie la dezvoltarea eficacitatii si eficientei activitatilor din cadrul instituliior


publice si totodata la cresterea performantelor institutiei;3
2. Contribuie la dezvoltarea abilitatilor , cunostintelor si deprinderilor individuale ale
angajatilor din cadrul institutiilor publice ( functionarii publici)4
3. Contribuie la satisfacerea nevoilor curente si viitoare ale organizatiei in domeniul
resurselor umane si de personal;

Metode de identificare a nevoilor de formare a functionarilor din institutiile publice locale


Un loc aparte in procesul de formare profesionala a functionarilor publici , desi nu apare ca si o
etapa aparte , il constituie identificarea metodelor prin care se evidentiaza nevoile de formare a
acestora.
De altfel , analiza metodelor de identificare a nevoilor de formare a angajatilor din institutiile
publice locale ar trebui sa constituie o preocupare majora si constanta pentru conducerea acestor
arganizatii , deoarece in funtie de tipul de metoda folosit vom putea evidential diferitele aspect
legate de aceste nevoi.
Privitor la modalitatea si metodele de identificare a nevoilor de formare a functionarilor publici ,
putem afirma faptul ca organizatiile publice au la indemana o gama extreme de larga si
diversificata de metode.In acest sens , printer metodele de identificare a nevoilor de formare
putem enumera:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Aplicarea de formulare angajatilor;


Propuneri inaintate de sefii compartimentelor functionale;
Rapoarte de evaluare a performantelor angajatilor ;
Analiza fiselor de post ale angajatilor ;
Oferte inaintate de diversi furnizori de formare profesionala;
Propuneri inaintate de beneficiarii formarii profesionale;
Recomandari formulate de catre diferite agentii guvernamentale sau de centre
guvernamentale de formare profesionala;
8) Recomandari formulate de catre diferite comisii de specialitate guvernamentale sau
parlamentare;
Evaluarea formarii profesioanale a functionarilor publici din institutiile locale
3 Narcis Godeanu , Dimitrie Dan Raicu , Dreptul Muncii Note de curs , partea I
4 Alexandru Ticle , Andrei Popescu , Mioara Tichindelean , Dreptul Muncii ,
Bucuresti , Editura Rosetti , 2004 , pag 234
6

Evaluarea programelor de formare profesionala reprtezinta un process de stabilire a valorii si


meritelor pe care un program de formare profesionala le are/adduce pentru toate partile implicate
(participant , lectori , organizatii etc.)
Ca si instrumente5 si metode de sondare succeptibile , pentru a fi folosite pentru evaluarea
metodelor de invatare si a metodologiilor de predare , Wilson indica urmatoarele metode:
-interviul fata in fata cu fiecare dintre participant ;
-chestionarea privind diagnosticarea atitudinilor participantilor ;
-test factual scris;
-observarea deprinderilor practice si interpersonal;
-analizele de grup sau de tipul brainstorming ;
Contractele speciale
In Codul Muncii sunt reglementate contractile special de formare profesionala organizate de
angajator si separat , contractual de ucenicie la locul de munca.
Sunt considerate contracte special de formare profesionala urmatoarele:
a) Contractul de calificare profesionala (art.199 din Codul Muncii).Este contractual in
baza caruia salariatul in varsta de peste 16 ani se oblige sa urmeze cursurile de formare
organizate de angajator , cu o durata cuprinsa intre 6 luni 2 ani .Aceste contracte pot fi
incheiate de cei care nu au dobandit o calificare sau u dobandit o calificare ce nu le
permite mentinerea locului de munca la angajatorul in cauza.

b) Contractul de adaptare profesionala.Se incheie in vederea adaptarii salariatilor


debutanti la o functie noua , la un nou loc de munca sau in cadrul unui nou colectiv , pe
o durata ce nu poate fi mai mare de un an .La expirarea termenului pentru care a fost
incheiat contractual de adaptare profesionala , salariatul poate fi supus unei evaluari in
vederea stabilirii masurii in care face fata functiei noi , locului de munca nous au
colectivului nou.
Codul Muncii nu se refera in mod expres la natura juridical a contractului de calificare
profesionala .Ambele contracte vor fi reglementate prin lege speciala.

5 Narcis Godeanu , Dimitrie Dan Raicu , Dreptul Muncii Note de curs , partea ICodul
Muncii , art. 199

c) Contractul de ucenicie la locul de munca este un contract individual de munca de tip


particular, incheiat pe durata determinate , in temeiul caruia o persoana fizica , denumita
ucenic , se oblige sa se pregateasca professional sis a munceasca pentru si sub
autoritatea unei personae juridice sau fizice denumite angajator , care se oblige sa-I
asigure plata salariatului si toate conditiile necesare formarii profesionale (art.4 alin.1 din
d) 6Legea nr.279/2005 privind ucenicia la locul de munca ).Durata contractului de ucenicie
nu poate fi mai mare de 3 ani si mai mica de 6 luni(art.7 alin.1 din Legea nr.279/2005).

Perfectionarea profesionala
Perfectionarea continua a vietii profesionale reprezinta un drept al cetatenilor si mai ales al
persoanelor incadrate in munca pentru a nu depasite moral de progresul tehnic al societatii
informationale.
Persoanele fizice sau juridice pot organiza in cadrul procesului de formare continua , impreuna
cu institutii de invatamant ori separate cursuri de calificare , perfectionare , si conversie
profesionala a adultilor .

6 Legea nr. 279/2002 , privind ucenicia la locul de munca , Publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei , partea I , nr 907 din 1 octombrie 2005Narcis Godeanu , Dimitrie Dan Raicu ,
Dreptul Muncii Note de curs , partea I

SPETA
Buna,

Am facut un contract acuma ceva timp de on-job training pe x (suma foarte mare) euro in
strainatate cu obligatia de a sta angajat la firma respectiva 3 ani.
Promisiuni au fost multe, ideea era a unui stagiu complet cu traininguri intensive acolo.
Problema este ca acolo am lucrat pe proiecte efective, suma trainingurilor realizate de catre firme
autorizate nu depaseste o durata maxima de 13 zile cu scoaterea din productie.
Neacceptand modul de tratare al angajatilor, faptul ca nu mi-au oferit pregatirea profesionala
promisa, faptul ca s-au bazat pe experienta anterioara in a-si finaliza proiectele deja incepute,
orasul si alte probleme familiale am decis sa parasesc firma in mai putin de 3 ani.
Acum firma s-a decis sa ma actioneze in judecata pentru neplata "datoriilor" care nu acopera
nicidecum cuantumul trainingurilor facute acolo.

Ce sanse am de a castiga un asemenea proces, considerand ca totusi contractul de munca


pare legal?

Raspuns:

Biletele de avion si tot ce ai enumerat sunt dovezi ale cheltuielilor facuta cu pregatirea ta
profesionala.
Acum trebuie sa stii ca plata cheltuielilor facute cu acea pregatire este proportionala cu timpul
ramas de efectuat conform clauzei, adica, daca ai stat deja un an din cei trei pe care te-ai angajat
sa ii stai la firma suma de plata nu mai este cea din angajament este diminuata.
Cat priveste scoaterea din productie, se refera la scoaterea din productie in firma din Romania nu
cea din strainatate,acea activitate(chiar si productiva) este considerata pregatire profesionala,si
este greu de dovedit ca nu este asa.
codul muncii
Art. 195. - (1) Salariaii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesional mai
mare de 60 de zile n condiiile art. 194 alin. (2) lit. b) i alin. (3) nu pot avea iniiativa ncetrii
contractului individual de munc o perioad de cel puin 3 ani de la data absolvirii cursurilor sau
stagiului de formare profesional.

(2) Durata obligaiei salariatului de a presta munc n favoarea angajatorului care a suportat
cheltuielile ocazionate de formarea profesional, precum i orice alte aspecte n legtur cu
obligaiile salariatului, ulterioare formrii profesionale, se stabilesc prin act adiional la
contractul individual de munc.

(3) Nerespectarea de ctre salariat a dispoziiei prevzute la alin. (1) determin obligarea acestuia
la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregtirea sa profesional, proporional cu
perioada nelucrat din perioada stabilit conform actului adiional la contractul individual de
munc.

10

Bibliografie:
Legea nr. 279/2002 , privind ucenicia la locul de munca , Publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei , partea I , nr 907 din 1 octombrie 2005
Narcis Godeanu , Dimitrie Dan Raicu , Dreptul Muncii Note de curs , partea I
Alexandru Ticle , Andrei Popescu , Mioara Tichindelean , Dreptul Muncii , Bucuresti , Editura
Rosetti , 2004
Codul Muncii

11