Sunteți pe pagina 1din 3

nβ2+β1∑x=∑y

β2∑x+β1∑x2=∑xy

 β2+ β1 =

 y1= +
2 1 x1

y2= +
2 1 x2

 ∆y= 1 ∆x => 1 =

Anul Nr. someri Rata X2 Y2 XY


(y) somajului (x)
mii pers. %
2000 1007 10.5 110.25 1014049 10573.5

2001 827 8.8 77.44 683929 7277.6

2002 761 8.4 70.56 579121 6392.4

2003 659 7.4 54.76 434281 4876.6

2004 558 6.3 39.69 311364 3515.4

2005 523 5.9 34.81 273529 3085.7

Total 4335 47.3 387.51 3296273 35721.2

=6*35721.2-4335*47.36*387.51-2237.29=9281.787.77=105.7502

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
0.9980
Multiple R 34
0.9960
R Square 72
0.9950
Adjusted R Square 9
12.699
Standard Error 81
Observations 6

ANOVA
Significa
df SS MS F nce F
16359 16359 1014.292 5.79397E
Regression 1 0.4 0.4 225 -06
645.14 161.28
Residual 4 09 52
16423
Total 5 5.5

Standa
Coefficie rd Lower
nts Error t Stat P-value 95% Upper 95%
- - -
- 26.684 4.1658 0.014078 185.2537 37.0753382
Intercept 111.165 91 2 703 035 6
105.750 3.3204 31.847 5.79397E- 96.53114 114.969365
Rata somajului (x) 3 72 95 06 689 8

Din interpretarea tabelului de mai sus se poate concluziona că pentru modelul


Y= f(x)+ε  Y=β2+ β1x+ ε,
estimarea parametrilor este:
β1=105.7503
β2= -111.1650
Eroarea standard arată:
δβ2: 26.68491
δβ1: 3.320472
Prin raportarea parametrilor la eroarea standard (Coefficients/ Standard Error) rezultă valoarea lui t
Stat, astfel:

tβ1 = β1/ δβ1 = -4.16582


tβ2 = β2/ δβ2 =31.84795

Coloana P-value reprezintă probabilitatea α. În ambele cazuri avem valori mai mici ca 0.05,de unde
rezulta că cei doi parametrii sunt semnificativi.

pentru β1 :5.79E-06
pentru β2 :0.014079
Ultimele două coloane reprezintă intervalul de încredere pentru cei doi parametrii.

Pentru tabelul ANOVA:

df reprezintă numărul de grade de libertate.


dfR =k = 1
df ε =n-k-1 = 6 -1-1 = 4
SS reprezintă variaţia lui y:
– explicată de modelul de regresie : SSR = vx2 = 163590.4
– explicată de modelul de ε : SS ε = v ε 2 = 645.1409
– pe total : SST = vy2 = 164235.5
Rezultă : SSR+ SS ε = SST

MS este dispersia:
– MSR = SSR/dfR = SSR/k = 163590.4/1 = 163590.4 = δy/x2
– MS ε = SS ε/ df ε = SS ε/ df ε =645.1409/4 = 161.2852 = δ ε 2

F reprezintă distribuţia Fisher:


F = vx2/ v ε 2 * n-k-1/k = MSR/MS ε = 163590.4 /161.2852 = 1014.2926

Significance F reprezintă probabiltatea de a greşi = 5.79E-06

http://www.insse.ro/cms/files/pdf/ro/cap3.pdf