Sunteți pe pagina 1din 40

Curs Succesiuni

Introducere
-

Mazre c Romaniei soul i ucide soia i se sinucide ca sa i


moteneasc copiii dintr-o casatorie anterioara
Dac l omori, e nedemnitate e nevoie de o hotarare penala de
condamnare instanele au decis c nu se poate aplica prevederea
care l nltur pe so de la motenire, caz de motenire prin
retransmitere, nu reprezentare
CEDO: i fr hotarare, exista caz de nedemnitate i se aplica
prevederea care l nltur pe so de la motenire
Definiie - art. 953 NCC motenire se poate referi la o
modalitate de transmitere a unui patrimoniu sau chiar la ceea
ce constituie obiectul acestei transmiteri
Art. 954 (1) NCC este nevoie de decesul constatat al persoanei
fizice, nu e suficienta dispariia ei
Caracterele transmisiunii
Universal - se transmit att drepturi i obligaii
Chiar daca nu exist motenitori, tot exista cineva cu vocaie la
transmisiunea universal: statul
Motenitorii au vocaie la universalitatea patrimoniului i dac
defunctul avea doar 3 bunuri in patrimoniu, toate avand constituite
legate asupra lor
Raportat a imobile, motenitorul dobndete i formalitile din CF
are nevoie de ele doar dac vrea s transmit (titlul care sta la baza
dobndirii este motenirea ca atare)
Indivizibil fie ai calitatea de mostenitor pentru ntreaga
universalitate, fie eti renuntator; nu poi accepta/renuna n parte
Poi opta n mod separat pentru calitile de mostenitor
legal/testamentar; trebuie sa i exercii opiunea pentru fiecare
dintre ele
Unitar devoluiunea succesorala se va realiza unitar, fiind
indiferent provenienta/destinatia bunurilor
Excepie! - Art. 974 NCC dreptul special al sotului supravietuitor,
care mosteneste i mobilierul i obiectele de uz casnic (apartinand
gospodriei) astfel se rupe caracterul unitar, in anumite conditii
aceste bunuri revenind sotului, fara ca ceilalti mostenitori sa aiba
vocatie la ele
Pe VCC mostenirea cu elemente de extraneitate presupunea
aplicarea unui regim juridic diferit pentru bunurile aflate in alt stat,
dupa regulile legii straine era un alt caz de rupere a unitatii
deoarece nu se aplica legea romana

Curs Succesiuni

Acum, indiferent de natura bunului (mobil/imobil), se aplica legea


statului in care de cujus a avut resedinta obisnuita (2633
NCC), art. 2634 NCC poti alege legea aplicabil, art. 2636 (2) NCC
se aplic doar bunurilor de pe teritoriul RO, chiar daca de cujus era
cetatean roman (oricum nu e o veritabila exceptie deoarece este
discutabil daca statul se numara printre mostenitori)
Totodata, e discutabil daca se poate considera o exceptie
continuarea locatiunii
Data si locul deschiderii succesiunii
Data - momentul decesului persoanei (art. 945) stabilita fie
prin emiterea unui certificat, fie printr-o hotarare judecatoreasca
declarativa de moarte
Data prin aceste acte poate fi contestata prin orice mijloc de proba
In cazul hotararii judecatoresti, este nevoie de una noua
La aceasta data, persoana trebuie sa aiba capacitate succesorala
si trebuie sa existe (sau cel putin sa fie conceputa)
Acceptarea succesiunii actul de optiune succesorala
retroactiveaza pana la momentul deschiderii succesunii practic,
acceptarea are loc la o data ulteroara, dar drepturile se
dobandesc de la momentul deschiderii succesiunii
Data deschiderii succesiunii e diferita de data dezbaterii
succesorale, termenul de optiune succesorala curge de la
data deschiderii mostenirii art. 1103 termenul e de 1 an
(exceptii la art. 1103 (2) NCC)
Termenul de optiune se exercita de toti succesorii, indiferent de
clasa succesorala acestia trebuie sa se decida tot in acel an,
indiferent de data la care a renuntat succesorul principal
Legea care guverneaza devolutiunea mostenirii este cea in vigoare
la data deschiderii succesiunii
Speta testamentul este redactat intr-o forma care in momentul
deschiderii succesiunii nu mai este acceptata de lege ca valabila; isi
va mai produce efectele? da! (tempus regit actum)
Speta succesiunea deschisa la momentul existentei legii vechi
dezbatuta insa in momentul intratii in vigoare a legii noi forma
acceptarii legea noua (drept procedural); cota, calitatea de
mostenitor legea veche (drept substantial)
Importanta datei din acest moment se naste o stare de indiviziune
intre mostenitori
Pe VCC efect declarativ al partajului
Pe NCC efect constitutiv de drepturi

Curs Succesiuni

In functie de data stabilim si compunerea masei succesorale doar


drepturile si obligatiile patrimoniale existente in patrimoniul lui de
cujus la momentul deschiderii succesiunii se transmit catre
mostenitor
Locul
Cel al ultimului domiciliu al defunctului art. 954/2 NCC
In functie de aceasta se stabileste competenta notarului public (art.
954/3 NCC) si instanta competenta (art. 118 NCPC) pana la iesirea
din indiviziune litigiile sunt de competenta exclusiva a instantei de
la ultimul domiciliu
O problema care ar putea aparea proba ultimului domiciliu se face
prin certificatul de deces/hotararea judecatoreasca ramasa
definitiva, iar mostenitorii pot declara orice
Conditiile generale ale dreptului de a mosteni
1. Capacitatea de a mosteni (957 NCC)
Persoana trebuie sa existe la momentul deschiderii succesiunii
Copilul conceput are capacitatea de mostenitor daca se naste viu
(art. 36)
In cazul comurientilor sau a celor care decedeaza in imprejurari
deferite, fara a se putea stabili daca o persoana a supravietuit
celeilalte, leguitorul stabileste ca nu se mostenesc unul pe
celalalt, pentru ca nu au capacitate succesorala (prezumtie)
2. Vocatia succesorala
In temeiul legii, exista 4 clase de mostenitori
Clasa descendentilor
Clasa ascendentilor privilegiati parinti, colateralii
privilegiati (frati, surori), descendentii colateralilor privilegiati
(nepoti de frati/surori, pana la gradul IV inclusiv)
Clasa ascendentilor ordinari bunici, strabunici
Clasa colateralilor ordinari unchi, matusi
In temeiul unui testament
3. Sa nu existe un caz de nedemnitate succesorala (958
NCC)
Pe VCC era considerata o pedeapsa civila pe care o suferea un
succesibil in masura in care comita o fapta de natura sa oo atraga
aceasta reglementare
Art. 655 VCC
Nedenuntarea omorului asupra lui de cujus de catre un major
Atentatul la viata lui de cujus (omor, tentativa)
Acuzatia capitala calomnioasa

Curs Succesiuni

Pentru a opera nedemnitatea, trebuia sa existe o hotarare penala de


condamnare definitiva orice proces civil care stabilea calitatea de
mostenitor se suspenda pana la solutionarea procesului penal
Acuzatia capitala calomnioasa desueta odata cu abolirea pedepsei
cu moartea presupunea ca de cujus a fost acuzat de comiterea
unei infractiuni care atragea peseapsa capitala practic se incerca
atragerea prin orice mijloace a mortii lui de cujus in opinia profului
nu e desueta in unele state inca exista
Nedenuntarea omorului opera cu exceptia situatiilor in care autorul
era un apropiat al celui care trebuia sa denunte (?????)
Nedemnitatea opera automat, de drept instanta doar constata
nedemnitatea, ea exista inca de la deschiderea succesiunii
Cel nedemn nu putea fi iertat, insa putea beneficia de liberalitati din
partea lui de cujus
Orice persoana interesata putea invoca nedemnitarea comostenitorii, cei din clasa a IIa inlaturati, donatarul/legatari in
masura in care nedemnul era rezervatar, instanta de judecata din
oficiu, chiar si cel nedemn (daca pasivul depasea activul, iar regula
era acceptarea pura si simpla a mostenirii, nu se mai pastreaza pe
NCC se raspunde pentru pasiv doar in limita activului)
Efecte nedemnul era inlaturat de la mostenirea lui de cujus, dar
putea obtine indirect bunuri din succesiune (mostenitor al unui
mostenitor) nedemnitatea avea un efect relativ, strict intre
nedemn si de cujus bunurile obtinute trebuiau restituite spre
succesiune, incluzand fructele fara a face distinctie daca le-a cules
sau nu
in raport de toti, daca a instrainat bunurile
mobile art. 937
imobile CF error communis facit jus nu se aplica buna
credinta nu e suficienta pentru a mentine dreptul de proprietate
cu privire la bun 3 ani pentru actiunea in rectificare
descententii nedemnului erau inlaturati de la mostenirea lui de
cujus si reprezentarea succesorala nu putea opera putea veni
eventual la mostenire in nume propriu, daca nu exista alte persoane
care sa il inlature
Pe NCC art. 958 (nedemnitatea legala), art. 959 (nedemnitatea
judiciara)
Nedemnitatea de drept
1. cel condamnat penal pentru savarsirea unei infractiuni
cu intentia de a-l ucide pe de cujus
trebuie sa existe o hotarare penala de condamnare si pe NCC se
suspenda procesul civil

Curs Succesiuni

se aplica doar la infractiuni comise cu intentie, nu si la cele din


culpa/praeterintentie
2. persoana condamnata penal inainte de deschiderea
succesiunii pentru savarsirea unei infractiuni cu intentia
de a-l ucide pe un alt succesibil care, daca mostenirea a
fost deschisa la data comiterii faptei, ar fi
inlaturat/restrans vocatia la mostenire a
faptuitorului (doar in NCC)
desi nu e nedemn direct in raport cu de cujus, va fi considerat
nedemn de a veni la mostenire
n cazul n care condamnarea pentru faptele de mai sus este
impiedicata de decesul autorului faptei/amnistiei/prescriptiei
raspunderii penale; nedemnitatea opereaza daca faptele au fost
constatate prin hotarare judecatoreasca civila definitiva (???)
nedemnitatea poate fi constatata oricand, la cererea oricarei
persoane interesate sau din oficiu de instanta/notar public (doar in
NCC), pe baza hotararii care constata nedemnitatea (e vorba
despre succesibilii care au acceptat mostenirea, expres sau tacit)
Nedemnitatea judiciara
1. Persoana condamnata penal pentru savarsirea cu intentie a
unor fapte grave de violenta fizica sau morala, sau fapte
care au avut ca urmare moartea victimei aprecierea
judecatorului din civil
2. Persoana care cu rea-credinta a
ascuns/alterat/distrus/falsificat testamentul lui de cujus
3. Persoana care, prin dol/violenta, l-a impiedicat pe cel care lasa
mostenirea sa ntocmeasc/modifice/revoce testamentul
Discutie: poate fi declarata nedemna persoana? mai exista
obligatia sau e facultativ? e obligatoriu! Puterea de apreciere e
doar la nivelul starii de fapt daca se indeplinesc conditiile,
judecatorul e obligat sa constate
Termen de un an (diferit de cel de la nedemnitatea de drept) de la
deschiderea succesiunii, sub sanctiunea decaderii (diferit de
nedemnitatea de drept, care poate fi invocata oricand) poate avea
si alt moment de inceput intervenirea unei hotarari penale de
condamnare in acesc caz termenul curge de la data ramanerii
definitive
Caz de acceptare tacita introducerea de catre succesibil a
actiunii in constatare a nedemnitatii
Problema: un donator/legatar ar putea introduce actiunea in
constatatea nedemnitarii, fata de textul legal (alin. 6) se poate

Curs Succesiuni

discuta ca leguitorul a permis doar acestei categorii succesibilii


sa introduca actiunea, dat fiind ca la nedemnitatea de drept face
referire orice persoana interesata opinia prof: in practica, li se va
permite doar succesibililor, doar daca legatarul ar intra la
categoria succesibililor
Efectele nedemnitatii
Nedemnitatea opereaza si in cadrul succesiunii testamentare, unele
dintre cazurile de revocare a testamentului pentru ingratitudine
sunt aplicabile
Daca e considerat posesor de rea credinta va restitui si bunurile si
fructele
Actele administrative si de conservare raman valabile, nu insa si
cele de dispozitie la imobile se aplica regulile din CF, bunacredinta nu e suficienta
Iertarea e permisa, cat timp are loc prin testament/declaratie
autentica efectele nedemnitatii, de drept sau judiciare, pot fi
inlaturate printr-o dispozitie expresa (ex.: simplus fapt ca iu lasa un
legat nu inseamna iertarea)
Efectele nu pot fi inlaturate prin prescriptie, amnistie, reabilitare,
gratiere
Vocatia succesorala
Chemarea in baza rudeniei
Nu toti mostenitorii au vocatie succesorala doar cei din cele 4
clase
Reglementata dupa o serie de principii
1. Principiul prioritatii claselor de mostenitori
Cei din clasa 1 ii inlatura pe cei din clasele 2,3,4
Daca cei din clasa 1 sunt renuntatori sau nu exista vor veni in
ordine cei din celelalte clase exceptie!! sotul supravietuitor,
care vine in concurs cu fiecare clasa si culege o anumita
cota
Discutie in caz de exheredare a celor din clasa 1 mostenitorii din
clasa 1 isi vor culege mostenirea in calitate de mostenitori
rezervatari, insa ce se intampla cu restul mostenirii? Cei din clasa a
2a sunt mostenitori legali sau rezervatari? Chirica: prin exheredare
ii institui implicit ca mostenitori (legatari) pe cei din clasa a 2a
Ce se intampla cu sotul supravietuitor, vine in concurs cu ambele
clase sau doar cu clasa a 2a? Deak se ia cota in raport de clasa
1, adica ! Nu pentru ca nu se cuvine sa priveasca mai mult
2. Principiul proximitatii gradelor de rudenie
Intre mostenitori din aceeasi clasa

Curs Succesiuni

D F N -> F il inlatura pe N in baza principiului


Exista insa o serie de exceptii
a) Ascendentii privilegiati
Sunt rude de gradul 1 si vor veni la mostenire impreuna cu
colateralii privilegiati (grupa 2) si descendentii colateralilor
privilegiati (grupa 3,4)
T

F2 R (2)
N (3)
SN (4)

F2 renunta la mostenire vin T si N in nume propriu (deci in gradul


lor) pentru ca nu poate opera reprezentarea
Daca F1 vine si el, il inlatura pe N (si pe SN) pentru ca este de
gradul 2, iar colateralul de gradul 2 inlatura colateralul de gradul 3
b) Reprezentarea succesorala art. 956 969 NCC
D

F1

F2

N1
-

conform principiului 1, N1 ar putea fi ruda de gradul 2 cu D, iar F2 ar


primi tot
N1 poate urca in locul si gradul lui F1, dupa regulile dupa care ar fi
venit F1
Pe VCC reprezentarea era posibila doar daca era predecedat
Pe NCC pot fi reprezentati si nedemnii in 2 situatii
F1 nedemn fata de D (NU si la renuntare)
F1 a decedat inaintea lui D
!! daca F1 ar renunta la mostenire, mai opereaza reprezentarea? NU
Reprezentarea succesorala se aplica exclusiv clasa 1
descendenti si clasa 2 ascendenti privilegiati
Mecanismul reprezentarii opereaza din grad in grad trebuie
verificare conditiile reprezentarii succesorale la fiecare grad
Conditiile reprezentarii art. 967
pentru reprezentant, toate conditiile generale ale dreptului de a
mosteni (capacitate, vocatie, nu exista nedemnitati)

Curs Succesiuni

D
A1
B1

A2
B2

pentru reprezentat acesta trebue sa fie predecedat sau nedemn


(NCC)
D
F1

F2

N1

- N1 nedemn/dezmostenit/renuntare fata de F1 (l-a ucis)


- art. 967 (3) / art 958 (b)
- reprezentarea opereaza chiar daca reprezentantul este
nedemn fata de reprezentat
- in afara de nedemnitatea de drept, in cazurile de nedemnitare
judiciara opereaza reprezentarea
-

Efectele reprezentarii
reprezentantul urca in locul si in gradul reprezentatului (desi
e neprevazut de lege)
mostenirea se imparte pe tulpina (art. 968)
ex: D are un fiu, care la randul sau are un fiu. Daca fiul e in viata,
culege el mostenirea dupa D, iar daca e predecedat, nepotul vine la
mostenire in nume propriu definitia tulpunii e problematica
deoarece pentru reprezentare avem mai multe tulpini, mai multi
descendenti
ex: D are un fiu, care are si el 3 fiii, nepotii lui D. Nici in aceasta
situatie nu opereaza reprezentarea succesorala, fiul venind la
mostenire si intalurand nepotii sau datorita predecesului acestuia
cei 3 nepoti vin in nume propriu
pe VCC reprezentarea era importanta dpdv al rezervei succesorale
(numarul tulpinilor care veneau la mostenire determina cota de
rezerva pe NCC cota e fixa )

Curs Succesiuni

ex. VCC D (legat universal) are 2 fii, fiecare avand cate 3 fii. Astfel,
fiii ar putea fi tentati sa renunte la mostenire (2/3) pentru ca nepotii
ar avea rezerva succesorala mai mare (3/4)
ex. NCC exemplul anterior, pe NCC presupune ca fiii, daca vin la
mostenire au 1/2, in timp ce nepotii ar avea fiecare 1/6 daca tatii lor
ar renunta

Daca ar opera reprezentarea

F1 - R
1/2

F2 - R
1/2

N1
1/2

N2
1/4

F3

N3
1/4

F1 - R
1/2

N1
1/6

N2
1/6

F2 - R
1/2

N3
1/6

N1
1/6

N2
1/6

N3
1/6

3. Principiul impartirii mostenirii pe capete in parti egale intre


mostenitori in aceeasi clasa si in acelasi grad
Exceptii de la regula impartitii pe capete
- Impartirea pe tulpini provocata de reprezentarea
succesorala
- Ex.: D are doi fii, primul cu un fiu si al doilea cu doi fii, ambii fii ai lui
D sunt renuntatori. Reprezentarea nu va functiona, deci mostenirea
se va imparti in mod egal, fiecare dintre nepoti venind in nume
propriu la mostenire, ca rude de gradul 2 sunt din aceeasi clasa si
acelasi grad
DESEN 1

Curs Succesiuni

Impartirea mostenirii pe linii


specifica colateralilor privilegiati din clasa a 2a frati/surori ai lui D,
cand nu au in comun ambii parinti frati/suroru uterini (cosanguini)
ex.: D are un sot supravietuitor, ambii parinti in viata si un frate
bun, doi cosanguini, doi uterini
DESEN 2
F2, F3 cosanguini
F4, F5 uterini
SOTUL SUPRAVIETUITOR 1/3 se stabileste prima raoame 2/3
T,M din ce a mai ramas fiecare din 2/3 1/6 fiecare
ceea ce ramane se imparte pe 2 linii: materna si paterna
pe linie materna: F1, F4, F5 1/6 fiecare 1/18
pe linie paterna: F1, F2, F3 1/6 fiecare 1/18
F1 (frate bun) primeste 2X1/18=1/9
OBS!! exista un efect al reprezentarii succesorale (art. 969 NCC),
care nu exista in VCC leguitorul protejeaza copiii neconceputi ai
celui reprezentat (nedemn) la momentul la care se deschide
succesiunea acestuia (situatia copiilor nedemni si a copiilor
acestora)
Ex.: D are 2 copii, dintre care primul are si el 2 fii, al doilea insa
neconceput la momentul deschiderii succesiunii. Primul nepot va
trebui sa cedeze ce a mostenit de la D prin reprezentare, deoarece
al doilea nepot nu a putut profita de reprezentare, neavand
capacitate succesorala (daca pasivul e mai mic ca activul mostenirii
lui D)
DESEN 3
A raporta = a aduce la masa succesorala a lui F1 cand acesta
decedeaza, astfel incat N2 sa le poata mosteni
Raportarea se face doar in limita activului ramas dupa plata
obligatiilor mostenirii lui D, la momentul decesului lui F1
Daca F1 e renuntator, nu se mai face raportul, nu mai
functioneaza reprezentarea
OBS!! pot fi reprezentati comurientii? art. 957 (2) nu au
capacitate succesorala, deci pot fi reprezentati
DESEN 4
N1 il poate reprezenta pe F1 chiar daca F1 nu are capacitate
succesorala
Pe VCC erau opinii contradictorii
Deak nu e necesar predecesul pentru reprezentare, include
si decesul concomitent
Chirica reprezentarea opereaza doar daca exista predeces
(!)
!!! Reprezentarea are sens doar cand sunt minim 2 tulpini

Curs Succesiuni

DESEN 5
N1, N2 vin in nume propriu
Obs!! reprezentarea opereaza automat, in virtutea legii
Ex.: D are 2 fii, primul avand 1 fiu, iar celalalt 2. Fiii lui D sunt
predecedati. Pot toti nepotii sa renunte la reprezentare si sa vina la
mostenire in nume propriu? NU!!! Pentru ca ei urca in reprezentare
in virtutea legii, automat, prin acceptarea succesiunii

Sotul supravietuitor
-

NCC ridica probleme art. 970 la data mostenirii sa nu existe o


hotarare de divort definitiva, dar: (????)
partile pot divorta pe cale amiabila (notar, acordul partilor)
divortul se poate pronunta si dupa moartea lui D, cand
actiunea promovata este continuata de catre mostenitori si se
pronunta divortul din culpa exclusiva a sotului supravietuitor
CPC data introducerii cererii de divort
se poate constata nulitatea unei casatorii, nu e nevoie de
hotarare judecatoresca sotul de rea credinta nu poate
reclama calitatea de sot supravietuitor doar cel de buna
credinta (casatorie putativa)
conform art. 971 el vine in concurs cu toate clasele de
mostenitori, cu cota de (in raport de descendenti)
art. 972 (2) ne raportam la cel care vine in mod efectiv la
mostenire!!
Ex.: D are un frate (1/2) si un parinte (1/2) si numai unul accepta
sotul va primi , desi ar fi avut dreptul, daca acceptau toti,doar la
1/3 + cota sotului supravietuitor se stabileste in raport de cea mai
apropiata clasa, iar nu in raport de fiecare
Art. 974 drept special de mostenire al sotului
supravietuitor, cand nu vine in concurs cu mostenitorii din clasa 1
(exista si pe VCC) mobilierul si obiectele de uz casnic care au fost
afectate folosintei comune a sotilor
Natura dreptului drept special sau legat prezumat? - drept de
mostenire legala cu destinatie speciala
pentru legat ar trebui calculata valoarea bunurilor pentru a nu
incalca rezerva succesorala; in plus, ar trebui sa opteze diferit
natura dreptului e aceea de drept special nu exista posibilitatea
sa renunte la mostenirea si sa aleaga acest drept special practic,
dreptul e indisolubil/legat de calitatea de mostenitor
D poate dispune de bunuri prin liberalitati, daca dispune de tot,
sotul supravietuitor nu poate sa reclame acest drept special pentru

Curs Succesiuni

ca nu ii confera o rezerva speciala daca dispune de o parte


doar, sotul supravietuitor poate reclama
In masura in care D dispune de bunuri prin liberalitati, valoarea lor
se va lua in considerare la calculul rezervei succesorale
VCC si darurile de nunta erau obiect al dreptului special
Nu conteaza daca sunt bunuri comune sau proprii trebuie insa sa
fie obiecte de uz casnic si casa sa fi fost afectate folosintei comune
a sotilor conteaza natura si destinatia bunului, tinand cont si de
nivelul de trai al sotilor
Art. 973 drept special de abitatie al sotului supravietuitor
permite sotului supravietuitor sa foloseasca locuinta comuna de la
data deschiderii succesiunii, pana la data stingerii acestui drept
Este un drept cu titlu gratuit art. 973(2)
Trebuie ca sotii sa fi locuit impreuna inainte
Discutie: - se mai recunoaste dreptul daca sotii au fost coproprietari
ai imobilului? este o falsa dilema, dreptul e justificat deoarece
dreptul de abitatie este unul temporar (1 an de la incetarea
casatoriei, cu exceptia situatiei in care sotul supravietuitor se
casatoreste)
Daca coproprietarul nu foloseste bunul are dreptul la daune interese
de la ceilalti coproprietari (echivalentul lipsei de folosinta)
Sotul supravietuitor are deja calitatea coproprietarului intotdeauna
cand vorbim de dreptul de abitatie, deoarece chiar daca nu era
coproprietar inainte, prin mostenire devine devalmas
Dreptul de abitatie exista numai in raport cu ceilalti mostenitori, nu
si in raport cu tertii
Art. 973(2) dreptul este gratuit, inalienabil, insesizabil
Exista posibilitatea de a restrange dreptul de abitatie al sotului
supravietuitor, prin oferirea unei alte locuinte
Dreptul inceteaza
Regula: partaj
Exceptia: cand se casatoreste
Durata: minim 1 an
Sotul supravietuitor trebuie sa nu fie titular al unui (alt) drept real
de folosinta asupra unui alt imobil L. 319/1944 privind dreptul de
proprietate asupra unui imobil

Dreptul de mostenire al descendentilor, ascendentilor


privilegiati si colateralilor privilegiati
- Art. 975 sunt mostenitori rezervatari NU
- Pot veni in nume propriu sau prin reprezentare
- In concurs cu sotul supravietuitor, indeferent de numarul lor,
descendentii culeg impreuna din mostenire

Curs Succesiuni

Art. 976 D poate avea chiar si 4 parinti cu calitatea de ascendenti


privilegiati, in cazul adoptiei cu efecte restranse
Art. 977 fratii vin doar in nume propriu la mostenire, nu si prin
reprezentare
Colateralii privilegiati nu sunt mostenitori rezervari, nu au obligatia
de a raporta donatiile primite
In clasa 2 se imparte pe linii
Ascendentii/colateralii ordinari
Nu sunt rezervatari sau sezinari
Vin la mostenire in nume propriu, nu prin reprezentare
OBS!!! ce se intampla cand nu exista niciun mostenitor, din nicio
clasa?
Art. 1135 mostenire vacanta
Art. 963 (3) mostenire culeasa de UAT (comuna/oras/municipiu)
Nu este corect sa se precizeze in lipsa de mostenitori legali sau
testamentari, intrucat este posibil sa existe mostenitori care sa
aiba vocatia de a mosteni doar o parte, restul revenind UAT pot sa
existe mostenitori, dar D sa ii fi exheredat total/partial, caz in care
statul are vocatie
Natura juridica a dreptului statului
Discutii VCC
Drept de suveranitate bunuri ut singuli
Drept de succesiune special in favoarea statului
Interes: la mostenirea cu elemente de extraneitate, statul putea sa
o culeaga
teoria suveranitatii da, inclusiv bunurile strainilor de pe
teritoriul tarii
teoria dreptului special doar bunurile din strainatate ale
cetatenilor romani
aceste aspecte sunt reglementate prin tratate bilaterale
OBS!! o persoana care renunta la mostenire poate reveni asupra
optiunii in termenul de acceptare a mostenirii daca exista
acceptarea altui mostenitor
Chirica
Teoria suveranitatii nu influenteaza optiunea
Teoria dreptului special influenteaza optiunea dupa
obtinerea certificatului de vacanta succesorala nu mai poate
retracta prof! oricum il obtineai la 6 luni de la expirarea
termenului de acceptare
Statul raspundea doar in limita activului succesoral

Curs Succesiuni

Problema este posibila o dispozitie testamentara care sa inlature


de la mostenire toti mostenitorii? DA include si statul? NU nu
poate sa contravina puterii suverane a statului de a prelua bunurile
Pe NCC ce teorie aplic? art.553 (2), (3), art. 1138, art. 2633, art.
2636 (2)
Statul preia automat
Statul ca succesor cu optiune succesorala aparent, dar 2636 (2), si
mostenirile vacante aflate in strainatate sunt preluate sau doar cele
din tara? teza statului mostenitor
Vacanta succesorala
Ca si creditor a lui D se poate cere doar unui notar (eliberarea
certificatului de vacanta succesorala) sau se poate adresa si
instantei sa constate vacanta succesorala si sa solicite statului sa-si
indeplineasca anumite obligatii?
Se recunoaste competenta si instantelor, deoarece chiar daca
notarul elibereaza certificatul, daca o face la 1 an si 6 luni de la
decesul lui D, intre timp creanta nu ar putea fi judecata
Eventual poate cere notarului desemnarea unui curator
Testamentul
Masa succesorala nu se compune din bunurile efectiv existente,
ci din totalitatea bunurilor daca nu ar fi realizat liberalitati si
legate
Legatul poate fi cuprins in testament
Testamentul poate cuprinde si alte dispozitii, nu doar legate
Donatia
Intentia de a gratifica
Transfer intre cele doua patrimonii donator si donatar
Exista 2 situatii cu relevanta in dreptul succesoral
1. Art. 1167 VCC, art. 1010 NCC posibilitatea mostenitorilor de a
confirma un act de donatie deficitar dpdv al conditiilor de
valabilitate: aducerea la indelpinire a acestei donatii nevalabile
echivaleaza cu o donatie? (la fel si la legate)
E vorba de o obligatie naturala a lui D
Transferul dreptului de proprietate opereaza din patrimoniul
defunctului deci nu se poate vorbi de donatie a mostenitorilor, cat
timp liberalitatea pleaca de la D
2. o persoana permite unui fiu de-al sau sa locuiasca intr-un imobil
al sau fara a plati chirie la decesul ei, scutirea poate fi privita
tot ca o liberalitate? Poate fi supusa reductiunii?

Curs Succesiuni

Trebuie vazut daca exista sau nu o intentie de liberalitate opinia


profului e ca exista, din moment ce gestul s-a prelungit pe o
perioada lunga s-ar putea vorbi de o liberalitate
Art. 333 NCC clauza de preciput ce regim juridic are? supusa
numai reductiunii, nu si raportului donatiilor
Serveste la determinarea bunurilor care intra in masa succesorala
norma anterioara regulilor devolutiunii succesorale
Natura juridica controversata (francezii spun ca nu) NCC - e
supusa reductiunii exista doar tipuri de acte care pot fi supuse
reductiunii (testament, donatii) testamentul nu oate fi, caci are
natura contractuala argument pentru varianta donatiei
Clausa de preciput NU este un drept succesoral, caci izvoraste din
calitatea sotului de devalmas, nu din cea de sot supravietuitor
Definitia testamentului
Art. 1034 NCC act unilateral, personal, revocabil - dispune
pentru cand nu va mai fi in viata
Caracterele testamentului
1. Act scris
Conditie impusa tuturor formelor testamentare
Testamentul oral nu e recunoscut in dreptul roman (in Elvetia,
Ungaria e admis in situatii de exceptie)
Testamentul video nu are niciun efect
Art. 1010 permite mostenitorilor sa confirme un testament
care nu indeplineste consitia formei scrise
Obs!! ce se intamlpla cand un testament dispare? intr-o speta,
copii xerox, in alta fotografie a testamentului art. 1037 NCC
depinde de motivul disparitiei s-ar putea face proba existentei si
continutului testamentului cu orice mijloc de proba exista mai
multe situatii:
Caz 1: disparitie in timpul vietii testatorului
Testatorul a avut cunostinta revocarea implicita a testamentului
Testatorul nu a avut cunostinta depinde de probatiune
Caz 2: disparitia dupa moartea testatorului
Depinde de probatiune
Nu se poate face dovada faptei unui tert
Nu se poate dovedi nici veridicitatea testamentului nu se poate
face modificarea de scripte/expertiza grafologa pe o copie, numai
pe actul original
Ce se intampla cand intocmirea unui testament e impiedicata prin
acte de violenta? poate legatarul face proba si sa reclame
continutul potentialului testament? NU! exista 2 posibilitati

Curs Succesiuni

daca autorul violentei era mostenitor nedemnitate judiciara


poate sa solicite repararea prejudiciului pe temeiul raspunderii
delictuale
2. act unilateral
rodul manifestarii de vointa a unei singure persoane
art. 1036 interzice testamentul conjunctiv pentru ca nu i se poate
interzice celeilalte persoane revocarea testamentului (care astfel ar
fi conditionata) ar fi afectata increderea dintre parti
OBS!! testamentul-partaj conjunctiv intre soti, incheiat in timpul
vietii lor comune un asemenea testament nu ar fi valabil exact
datorita inerdictiei de mai sus doctrina franceza critica acest fapt
Chirica este o conditie de fond, nu de forma si-a reconsiderat
pozitia insa, este de forma relevanta: locul incheierii testamentului
Ex.: testamentul conjunctiv incheiat in Germania (e valabil) fiind o
conditie de forma, era valabil
NCC 2635 noutate poti alege legea aplicabila
OBS!! ca sa fii in prezenta testamentului conjunctiv trebuie sa
existe cumulativ
Unitate ideatica de vointe
Acelasi suport semnat de ambele parti
Diferit de legatul conjunctiv forma a legatului in care se confera
vocatie asupra intregului bun, fiind lasat pentru doua sau mai multe
persoane de renuntarea unuia din legat profita ceilalti colegatari
3. Act personal nu poate fi realizat prin mandatar
4.Act revocabil de esenta testamentului nu se poate renunta in
niciun caz la acest drept nu se poate limita nici pentru abuz
Formele testamentului
Testamentul olograf
Trebuie scris in intregime, semnat si datat de mana
testatorului
Avantaje se pastreaza secretul continutului, facil de redactat
Dezavantaje se poate pierde foarte usor
Testatorul poate fi asistat, cat timp nu i se influenteaza vointa
Poate fi facut dupa model
Ghidarea mainii este admisa doar daca testatorul nu poate scrie
singur
Adaugiri/stersaturi/corecturi: depinde de catre cine sunt facute:
Terta persoana
daca testatorul a stiut nulitatea testamentului
daca testatorul nu a stiut testamentul e valabil, se vor
ignora diferentele
Testator

Curs Succesiuni

sunt considerate a fi facute simultan cu actul initial


inca trebuie semnate si datate de testator
Conditii
sa fie scris de mana testatorului
sa fie datat pentru a identifica ultima manfestare de vointa si
pentru a putea verifica capacitatea testatorului la momentul
intocmirii
Ce se intampla daca lipseste data sau daca data e
gresita/incompleta? atenuarea sanctiunii nulitatii cand e posibila
reconstituirea datei/data era indiferenta
Elementele externe care ajuta la reconstituirea datei trebuie
coroborate cu elementele intrinseci ale testamentului ele singure
nu sunt suficiente
Practica judiciara a validat testamentele deficitare la nivel de data
daca:
nu se puneau probleme la nivel de capacitate
nu s-a prezentat un alt testament
tendinta de a desolemniza testamentele la nivel de data
daca data e inexacta trebuie vazut daca e astfel ca urmare a lui D
(e irelelevant motivul, testamentul este NUL), daca e astfel din
eroare (testamentul e VALID, se va rectifica prin reconstituire)
proba inexactitatii datei incumba celor care o invoca dar 1039 (2)
limiteaza acest fapt
inexactitatea frauduloasa (ex.: incapacitate) orice mijloc de
proba
alte cauze de inexactitate doar pornind de la elementele
intrinseci
semnatura testatorului trebuie sa rezulte ca si-a insusit
continutul testamentului, indiferent de loc si de forma
Testamentul autentic
in Romania nu exista obligativitatea prezentei martorilor, doar la
unele categorii de testamente art. 1045 (1), art. 1047 NCC exista
insa aceasta posibilitate
art. 1044 NCC procedura de autentificare
art. 1046 NCC registrul si-a schimbat de curand denumirea
se pot solicita informatii, insa numai dupa deschiderea unui
testament legal intocmit
art. 1047 NCC testamentele privilegiate (2 martori) sunt valabile
doar o anumita perioada de timp (15 zile) apoi devin caduce
caducitatea lor nu afecteaza p recunoastere de copil facuta prin
testament

Curs Succesiuni

art. 1049 NCC este vorba de valorile depuse la banci


Conditiile de validitate a testamentului
Consimtamantul testatorului
art. 1038 (1) NCC sa aiba discernamant s-ar putea vorbi de o
incapacitate naturala Chirica: incapacitate legala stare de drept
VCC: lipsa discernamantului stare de fapt, care apoi se transforma
intr-o stare juridica
Importanta nulitate relativa (doar parea protejata si mostenitori) sau nulitate absoluta (orice persoana interesata)
Pe teza nulitatii relative o teza a unui legatar cu titlu particular e
greu de sustinut
Descernamantul prezumat lipsa trebuie probata de cel care o
sustine prin orice mjloc de proba
Atat un testament autentic , cat si unul olograf pot fi anulate pentru
lipsa discernamantului chiar daca notarul scrie ca ar avea
discernamant, contrariul poate fi demonstrat prin orice mijloc de
proba nu intra in atributiile notarului, deci nu e necesara inscrierea
in fals)
Problema daca la scurt timp dupa incheierea testamentului este
pus sub interdictie nu e necesar sa fie nul testamentul autentic,
dar cu cat e mai apropiata data testamentului de data hotararii
judecatoresti de punere sub interdictie, testamentul nu se bucura
de aceeasi prezumtie de valabilitate
Art. 1038 (1) NCC sa nu existe vicii de consimtamant
Ex.: A il gratifica pe B, pe care il crede copil al sau din afara
casatoriei. Dupa desfiintarea casatoriei se dovedeste ca nu e asa.
Se poate invoca eroarea asupra identitatii persoanei sau cauza falsa
daca afla in timpul vietii si nu revoca testamentul, acesta ramane
valabil
In cazul dolului specificitate in materie testamentara - nu conteaza
daca legatarul are sau nu cunostinta despre manoperele dolosive
ale tertului
Art. 1038 (2) - pentru a vorbi de viciere, trebuie sa fie afectate
elementele esentiale: vicierea poate proveni de la orice persoana
Capacitatea de a testa
Incapacitatea este exceptie si trebuie prevazuta expres
Art. 987 NCC sa existe la data la care dispunatorul isi exprima
consimtamantul
Pentru beneficiar, el trebuie sa existe la data deschiderii succesiunii

Curs Succesiuni

Problema e incapabil, devine capabil ulterior incheierii unui


testament ce se intampla cu testamentul? opinia prof: e nul!
doar mostenitorii il pot confirma, autorul nu poate sa il confrme
tacit, nerevocandu-l trebuie expres? Nu
Daca el intocmeste un act prin care declara ca il confirma, ar
confirma un act nul, ce nu ar putea fi confirmat (discutabil)
practic, nu il poate confirma nici expres
Art. 988 NCC incapacitatea de folosinta sau de exercitiu? nu
poate fi complinita capacitatea e de folosinta
Art. 175 NCC include si legatele? Raportul priveste doar donatiile
Fara scutire de raport pentru a asigura egalitatea descendentilor
nu se refera la legat produce efecte pe timpul vietii proprietarului,
din bunurile; raportul = doar la donatoo
Art. 40 NCC implica si dobandirea capacitatii de folosinta? DA
Ipoteza o persoana capabila incheie un testament, este pus sub
interdictie si apoi vrea sa revoce testamentul ce poate face?
caduc?
Art. 12 (3) NCC daca e sa admitem ca termenul se aplica si
persoanelor fizice atunci vorbim despre o incapacitate de folosinta
si sanctiunea e nulitatea relativa
Incapacitati de a primi
Copil neconceput art. 989 (2) NCC gratificarea indirecta se
face liberalitatea unei persoane care nu exista, dar se face in
favoarea unei persoane capabile care sa o transmita de
indata ce este posibil
Art. 208 NCC persoanele juridice pot prmi liberalitati, prin exceptie
de la 205 (3) NCC
Exista si incapacitati relative art. 990-991 NCC
Art. 990 (5) prof spune ca e stupid si inaplicabil
Alin. (1) care a cauzat decesul - Pana nu moare, nu se poate pune
problema validitatii
Ce se intampla cand cel gratificat nu e o persoana din cele aratate
la 990-991, insa e o persoana apropiata? (simulatie pentru a eluda
incapacitatea) Chirica: sanctiunea e nulitatea absoluta, vizand
eludarea dispozitiilor legale
Pot interpusii sa demonstreze ca ei sunt de fapt beneficiarii?
Chirica prezumtii absolute s-ar crea pe calea interpretarii o noua
serie de incapacitati legale
Art. 992 NCC prezumtie relativa nulitate relativa
Capacitatea de a primi
Conditia de validitate se apreciaza la momentul deschiderii
succesiunii, nu la data intocmirii testamentului (spre deosebire de

Curs Succesiuni

1,2,4) s-a recunoscut validitatea unor testamente care la


momentul la care s-au intocmit aveau ca obiect bunuri care nu erau
din circuitul civil
Poate sa contina o sarcina sau sa fie afectat de o conditie
importanta: efecte diferite!
in cazul neexecutarii sarcinii, este posibila executarea silita, in cazul
conditiei, este imposibila executarea silita, chiar daca depinde si de
vointa legatarului
daca opereaza o conditie de desfiintare, instanta trebuie sa constate
ca a intervenit, in timp ce in cazul sarcinii, instanta dispune
revocarea sau rezolutiunea legatului
mai exista o conditie prevazuta de VCC testamentul sa nu
dispuna substitutii fideicomisare (diferit in dreptul francez,
unde erau permise)
ce implica? exista doua liberalitati care sa priveasca acelasi obiect
primul gratificat avea obligatia de conservare a bunului si sa i-o
transmita celui de al doilea dobandirea avea loc ca urmare a
decesului primului gratificat, numit instituit se considera ca el
dobandeste direct de la dispunator bunul, nu de la instituit
avem de a face, cumva, cu un legat dublu conditionat? (sub conditia
rezolutorie a decesului primei persoane instituite)
exista 2 transmisiuni succesive cu privire la acelasi bun asemanari
exista insa si deosebiri
1. la substitutia fideicomisara exista obligatia de conservare si de
transmisiune! - in timp ce la legatul dublu conditionat nu exista
obligatia de conservare si pastrare (tu esti practic proprietar)
2. transmisiunea dreptului s-ar produce doar cand ar interveni
decesul (chiar daca se considera retroactiv), la substitutii, la
legatul conditionat nu exista conditia imperioasa a decesului
instituitului
OBS!! se va considera ca dreptul s-a transmis substituitului
inca de la deschiderea succesiunii
Relevanta faptului ca substtuitul dobandeste obiect de la dispunator
atacarea actului de catre mostenitorii instituitului e imposibila
Acceptarea dreptului de catre substituit se face la momentul
decesului dispunatorului sau instituitului?
Art. 999 NCC poate accepta si dupa decesul dispunatorului oferta
de donatie astfel, fara acest text, oferta de donatie ar fi fost
caduca odata cu decesul ofertantului
Opinia prof: termenul de acceptare curge de la data decesului
dispunatorului

Curs Succesiuni

Mostenitorii rezervatari ai dispunatorului pot ataca actul care


contine substitutia fideicomisara? evident! ei ataca implicit a
doua transmisiune prin atacarea primei transmisiuni
VCC permitea insa substitutia vulgara daca A nu accepta bunul,
acesta merge catre B
Mai era permis si fideicomisul simplu nu se putea folosi insa
pentru eludarea dispozitiilor privind capacitatea; mecanismul se
folosea doar in cazul persoanelor neconcepute (ex.: iti dau bunul sa
i-l dai lui X)
Art. 993 NCC substitutiile fideicomisare sunt interzise, cu exceptia
cazurilor prevazute de lege
Art. 994 NCC termen de administrare sugereaza ca
bunul este utilizat pentru altul fals! instituitul este
proprietar, doar atributul de dispozitie e limitat
exista obligatia culegerii fructelui bunului ori nu exista
aceasta obligatie (exprimare nefericita vroiau sa spuna
conservare)
liberalitate afectata de o sarcina de a conserva si administra bunul
catre substituit; substituitul nu poate la randul sau sa administreze
si sa transmita bunul nu e permis sa existe o obligatie de
transmitere consecutiva si la decesul substituitului
OBS!! daca sunt prevazute 2 persoane cu calitatea de substituit?
ex.: A transmite fie lui B, fie lui C e valabila o asemenea dispozitie
pentru ca e o prevedere alternativa, NU consecutiva
Care va fi regimul bunului pe durata vietii instituitului?
Inaliebilitatea!
insa la bunuri mobile vanzarea catre un tert va putea invoca
posesia de BC ca mod de dobandire a proprietatii
la bunuri imobile grevarea in CF a sarcinii
art. 998 partea de rezerva trebuie sa fie libera pentru instituit
poate solicita reductiunea pentru a putea dobandi partea de rezerva
data sa fie afectata de sarcina
OBS!! legat precativ pe VCC primul gratificat nu era obligat, era
doar rugat sa transmita bunul era valabil
Nulitatea intregii operatiuni atunci cand ultima transmisiune era
lovita de nulitate (asa era pe VCC, asa ar trebui sa fie si acum)
Legatul rezidual gratificarea substituitului cu ce ramane la decesul
instituitului deci nu subzista obligatia de conservare (art. 1001) o
asemenea dispozitie era valabila
Instituitul nu poate dispune de bunurile reziduale din testament

Legatele

Curs Succesiuni

In functie de obiect
Universale
Cu titlu universal
Cu titlu particular
1. Dispozitia testamentara care confera vocatia la intreaga mostenire
- Ex.: las intreg patrimoniu lui X/ las nuda proprietate a intregii averi/
las toate bunurile mobile si imobile
- Specific acestui tip de legat, confera VOCATIE la intreaga mostenire
- Ex.: las intreaga cotitate disponibila lui X
- Ex.: las cotitatea disponibila de lui X interpretabil ii lasa 1/2
din mostenire, cat e cotitatea disponibila, sau ii lasa pentru ca
numai atat poate, ca vrea sa ii lase tot? relevanta: daca renunta
mostenitorul rezervatar B va primi tot sau doar ? Depinde cum
interpretam
- OBS!! legatarul universal nu primeste neaparat mai mult decat
legatarul cu titlu particular
- Legatarul universal/cu titlu universal participa la stingerea
datoriilor (diferit cel cu titlu particular)
- Legatul universal poate sa coexiste cu cel cu titlu particular in
aceeasi persoana
2. Vocatia la o fractiune din mostenire
Proprietarul unei cote parti din aceasta
Dezmembramant al proprietatii asupra totalitatii cate parti din
mostenire
Proprietatea sau un dezmembramand asupra totalitatii/cotei
parti
- Ex.: las toate bunurile obtinute din jocuri de noroc ce tip de legat
este? Cu titlu universal sau particular? Care e relevanta?
- Participarea la pasiv
- Situatii de revocare care exista doar la legatele cu titlu particular
(ex.: distrugerea bunului)
- In acest caz nu orice grupare de bunuri face ca legatul sa fie cu
titlu universal trebuie corelat cu art. 31 in speta avem un legat
cu titlu universal, pentru ca nu avem clar prevazut ca avem o masa
de afectatiune
3. Legatul care nu se incadreaza nici la 1. nici la 2.
- Legate conjunctive un bun lasat mai multor persoane carora li
se ofera vocatia la intregul bun
- Profita colegatarul sau mostenitorii legali in caz de ineficacitate?
depinde de ce tip de legat e

Curs Succesiuni

Dreptul de acrescamant (dreptul de a beneficia de ineficacitatea


legatului unuia dintre colegatari) functioneaza ope legis sau prin
exercitarea vocatiei la intreg de catre colegatar?
Legatul bunului altuia care e soarta?
e irelevant momentul incheierii testamentului conteaza momentul
deschderii succesiunii
art. 1064 NCC se considera ca mostenitorii au vocatie universala /
cu titlu universal sunt obligati sa procure bunul, sa-l predea (cand
dispunatorul NU stia ca bunul e al sau) daca stia, legatul e lovit de
nulitate (invers)
Desemnarea legatarului
Trebuie facuta de testatar nu e valabila dispozitia testamentara
prin care e lasata pe seama unui tert desemnarea
Exceptie! daca sfera legatarilor e restransa, s-a admis ca valabila
jurisprudenta franceza nepot legatar universal cu sarcina
transmiterii unei parti considerabile catre copiii sai data (deci nu la
moartea sa)
legat universal nu e pentru ca exista obligatia constituirii datei
implicit i-a constituit pe stranepoti ca legatari
e cu titlu universal sau particular? (relevanta practica)
vocatie
(1) titlu
dobandeste A+P
(2) dobandeste doar A
(3) situatii specifice de revocare
(4) se poate institui sarcina
- nu poate fi legat cu titlu universal, chiar daca e o grupare de
bunuri legat cu titlu particular (valid, in speta)
- gruparea de bunuri trebuie recunoscuta ca abatere de leguitor
pentru a constitui un legat cu titlu universal (expres prevazut de
lege)
- practic, nepotul beneficiaza de un mandat instituit prin testament
mandat de repartizare a bunurilor catre legatari
- legatele sunt afectate de modalitati (data se da la casatorie)
- ex. de legat cu titlu universal las toate bunurile mele ca avocat
patrimoniu de afectatiune

Revocarea testamentului/legatului
Revocarea testamentului
- pe cale voluntara: tacit (art. 1052 NCC) sau expres (art. 1051 NCC)
tacit nu mai trebuie respectata conditia de simetrie cand
revocarea are loc printr-un alt testament (ex.: un testament
olograf revoca un testament autentic)

Curs Succesiuni

expres in cazul renuntarii unui testament pe calea unui act


autentic, exista etape similare cu cele de la autentificarea
testamentului sau e suficient sa se respecte regulile clasice de
la autentificarea unor contracte? Leguitorul nu face o
asemenea precizare prof: e suficienta procedura de baza o
declaratie autentica art. 1045 NCC
art. 1052 NCC distrugere, rupere, stergere depinde de cine o
realizeaza: revocare, daca testatorul stie de ea/reconstituire, daca
autorul e un tert si testatorul nu a avut cunostinta de actul de
distrugere
orice modificare prin stergere semnata este o revocare expresa
opinia prof. E ca nu e nevoie de semnatura, stergerea si distrugerea
sunt fapte materiale si sunt manifestari de vointa ale testatorului,
ele sunt prezumate a fi contemporane testarii trebuie sa se
probeze ca ele au avut loc ulterior
testatorul poate sa revina asupra celor dispuse
OBS!! ce efecte are retractarea revocarii?
Regula renasc efectele testamentului anterior
Exceptia cand testatorul si-a manifestat vointa in sens contrar
sau cand din imprejurari rezulta aceasta intentie a leguitorului
Art. 1052 (3) NCC dispozitii incompatibile vs dispozitii contrare
Dispozitii incompatibile nu e posibila executarea simultana a celor
doua dispozitii dpdv obiectiv
Dispozitii contrare intervine aprecierea judecatorului ex.:
testament A las intreaga avere lui X, testament B las intreaga
avere lui Y judecatorul ar putea aprecia ca testamentul A nu a fost
revocat
Revocarea legatului
Art. 1068 (2) NCC doar la legatele cu titlu particular
Ce se intampla in cazul unei simple promisiuni de instrainare? Si
aceasta va avea efect revocator
Si un act nul ca instrainare va avea efect revocator cu exceptia
cazurilor cand nulitatea e cauzata de vicierea vointei (vicii de
consimtamant, insanitate de spirit) sau incapacitatea testamentului
de ce? Pentru ca se considera ca aceasa a fost vointa testatorului art. 1068 (3) NCC
Art. 1069 NCC 2 ipoteze de revocare judecatoreasca
Ingratitudinea (alin. 1)
Nexecutarea sarcinilor fara justificare (alin. 2)
Noutate fata de VCC 1 an de zile, nu exista termenul general de
prescriptie

Curs Succesiuni

Revocarea pentru neexecutarea sarcinilor poate fi ceruta de orice


persoana interesata (mostenitori universali/cu titlu universal,
mostenitori legali, legatari cu titlu particular pentru legatul
conjunctiv)
Sarcina nu poate sa vizeze decat o perioada ulterioara deschiderii
succesiunii - nu se poate include o clauza care sa presupuna ca
legatarul trebuie sa il ingrijeasca pe D pana la moarte si apoi sa
revoce legatul pe acest considerent
Regula: beneficiarul sarcini nu poate solicita revocarea legatului
pentru neexecutare, poate doar cere executarea silita
Exceptia: cand el are si calitatea de mostenitor a lui D (caci are un
interes)
OBS!! pentru inlaturarea unui legatar se pot invoca
Cazurile de la revocarea judecatoreasca
Cauzele de nedemnitate judiciara/de drept
Art. 1069 (2) nu exista aceleasi restrictii ca la nedemnitate nu e
nevoie sa existe o hotarare penala de condamnare
Art. 1070 NCC prezumtie ca testatorul il ierta pe cel vinovat daca
nu intentiona nicio actiune in 1 an de zile
Daca nu trece 1 an de zile, mostenitorii puteau promova ei actiunea
NCC mai e posibila iertarea in cazul revocarii pentru ingratitudine?
Lipseste o dispozitie similara cu cea din VCC opinia prof e ca este
posibila iertarea, insa, daca nu a trecut 1 an de zile de la comiterea
faptei, mostenitorii trebuie sa aiba dreptul sa solicite revocarea
donatiei pentru ingratitudine
Termenul de 1 an curge de la data decesului lui D
De cand se calculeaza termenul de 1 an?
- data deschiderii succesiunii
- data de la care a aflat de fapta
Caducitatea legatului
Art. 1071 NCC
Alin. b de fapt e o cauza de nulitate art. 987 (4) NCC ex.:
cetatenii straini pierd cetatenia
Alin. e pe VCC mostenitori legali beneficiat la momentul
indeplinirii conditiei

Executiunea testamentara
- Mandatul dat de D uneia sau mai multor persoane de a
aduce la indeplinire dispozitiile testamentare
- Reglementata in art. 1077 1085 NCC
- Efectele se produc mortis causa
- Executorul il reprezinta pe defunct
- Deosebire fata de mandatul de drept comun

Curs Succesiuni

Ambele au caracter intuitu personae


Regula: ambele sunt in principiu stipulate cu titlu gratuit/exceptia:
se poate stipula remuneratie la ambele
La ambele exista obligatia de a da socoteala
Mandat: desemnarea are loc in baza unui contract // executiunea:
desemnarea are loc in baza unui testament
Mandat: efectele se produc de la incheierea contractului de
mandat // executiunea: momentul mortii declanseaza producerea
efectelor
Mandat: revocabil oricand de catre mandante in mod discretionar //
executiunea: revocarea nu e posibila dupa moartea lui D intrucat
mostenitorii nu sunt mandanti revocarea poate fi doar pe cale
judecatoreasca
Deosebiri VCC // NCC
VCC exista 2 specii de executare testamentara
cu sezina
avea posesia bunurilor mobile succesorale
era oferita de testator, daca aprecia ca oportun
scopul era plata legatului particular si a creantelor in general
fara sezina
mostenitorul de acest tip nu avea aceasta posesie
simple puteri de administrare si control
NCC renunta la aceasta distinctie sunt mixate caracteristicile lor
si nu se mai vorbeste de sezina, ci de putere de administrare
Legatarii pot fi desemnati exclusiv de testator
Executorii pot fi desemnati de testator sau de catre un tert
imputernicit
Desemnarea executorului
de catre testator in mod direct
de catre un tert pe care la imputernicit in acest sens
diferit fata de legate ca obiecte ale testamentelor, unde legatarul
putea fi desemnat doar de testator tertii pot primi doar mandate
de repartizare (imputernicire de a fixa obiectul legatelor, odata
stabiliti legatarii)
Cati?
Executor unic
Executori multipli isi completeaza puterile? Cum se
coroboreaza actiunile lor?
Regula: misiunea independenta fiecare din ei poate aduce la
indeplinire testamentul fara concursul celorlalti (raspunderea
solidara a executorilor, in ciuda independentei executorilor)
In caz de abuz instanta poate revoca un judecator
Exceptia: misiune specifica pentru unii din executori

Curs Succesiuni

Momentul de la care incepe executiunea testamentara


Momentul acceptarii misiunii sale de executare prin declaratie
autentica notariala
Prin simetrie de forme, renuntarea la aceasta misiune se supune
aceleiasi reguli executorul poate renunta oricand, insa intre timp si
incumba obligatia de raspundere succesorala
Acceptarea misuinii nu retriactiveaza
Capacitatea executorului
Capacitate deplina de exercitiu
Dreptul de administrare
Obiectul dreptului patrimoniul succesoral
Termenul in care pot fi administrate bunurile
Regula: 2 ani de la deschiderea mostenirii
Exceptia: testatorul poate scurta acest termen testatorul nu oate
insa sa il priveze concret pe executor de acest drept am fi practic
in prezenta unui testament fara executor
Sursa legala NCC nu testatorul, care doar numeste executorul
OBS!! instanta poate prelungi termenul in situatii de exceptie, insa
cu termenul de cate 1 an
Constatarea ca executorul a tergiversat actiunea instanta poate
pronunta incetarea executiunii
Caracterul intuitu personae. Transmisibilitatea
Executiunea testamentara poate fi instituita de catre testator in
baza elementului intuitu personae
Subiectiv conteaza calitatile personale ale executorului
netransmisibilitate
In caz de deces al executorului inainte de finalizarea executiunii
executiunea inceteaza
Exista o premumtie a acestui tip de instituire
Obiectiv conteaza functia executorului transmisibilitate
loctiitorul sau si poate prelua rolul prin acceptare (in caz de
deces sau demisie) (ex.: avocatul de la firma X specializat pe
drept civil)
Obligatia de a da socoteala
Se aplica mecanismul de la mandat
In plus obligatie anuala, dar si la finele executiuni (descarcarea de
gestiune)
Cheltuielile justificabile sunt sarcinile mostenirii
Incetarea executiunii
Art. 1085 NCC
Deces al executorului (cu exceptia cazului cand a fost instituit in
considerarea functiei)
Punerea sub interdictie a executorului

Curs Succesiuni

Renuntarea declaratie
Epuizarea misiunii sale
Imposibilitatea executarii ex.: predeces a legatarilor,
nedemnitate/pieirea legatelor
Revocarea pe cale judecatoreasca pentru abuz
Expirarea termenului de administrare, fara ca instanta sa fi acordar
un nou termen
Puterile executorului testamentar
Poate cere punerea sigiliilor pe bunuri cand exista mostenitori
vulnerabili (disparuti, incapabili judecatoresti, minori) pana la
finalizarea executiei
Poate cere intocmirea inventarului in prezenta mostenitorilor, cu
citarea acestora
Poate cere instantei sa autorizeze vanzarea bunurilor succesorale
vanzarea are ca scop doar plata legatelor particulare constand in
sume de bani/creante
-Exista o ierarhizare a bunurilor se va incepe cu bunurile mobile
(nu e o regula absoluta), se va trece la imobile in masura in care
exista rezervatari daca exista, ei decid
Apara in instanta vaiditatea sau executarea testamentului dreptul
de a introduce actiuni pentru revocarea legatelor pe motiv de
neindeplinire
Poate face incasarea creantelor succesolare ale lui D
Poate face plata pasivului succesoral din bunurile succesorale
misiunea sa nu e insa de lichidare rol trasat expres de
testator/instanta
Poate realiza partajul, insa doar in mod special daca testatorul ii
da aceasta sarcina/isi permite propunerea unui proiect de partaj
catre mostenitori executorul nu mai participa la partaj
OBS!! la legatele cu termen/sub conditie 0 instanta va considera
oportuna prelungirea termenului 0 evident, e nevoie ca executorul
sa ceara acest lucru instantei, altfel incetarea (termenul de 2 ani nu
e supus suspendarii/ intreruperii)

Limitele dreptului de a dispune prin acte juridice mortis causa


1. Limite tinand de rezerva succesorala
- sotul supravietuitor
- descendentii/ascendentii mostenire legala garantata
-Limitari:
- nu poate dezmosteni rezervatarii
- nu poate stabili noi categorii de rezervatari
- nu poat greva rezerva cu sarcini si nu o poate dezmembra
2. Actele juridice asupra succesiunilor nedeschise

Curs Succesiuni

VCC pacte asupra succesiunilor nedeschise


Art. 956 NCC act: unilateral, bilateral sau multilateral (contracte)
Se dispune de drepturi eventuale, nu actuale, nedobandite inca
Momentul la care se incheie inainte de deschiderea mostenirii lui
D
Sanctiunea nerespectarii conditiilor enumerate: nulitatea absoluta
totala sau partiala (art. 956 NCC)
Exceptii: partajul donatie
Art. 1747 NCC vanzarea mostenirii e valabila
Ipoteze practice!
Acte nule absolut: A imprumuta de la B 25 000 EUR clauza
conform careia B va fi achitat din bunurile ce le va lasa A la deces
clausa va fi nula absolut protejarea debitorilor vulnerabilizati
A imprumuta de la B 25 000 EUR clauza ca datoria si dobanda cor
reprezenta 5% din bunurile succesorale drepturi pur iluzorii
Renuntarea anticipata a unui succesor/acceptarea anticipata
protectia intereselor familiale
vanzarea de drepturi succesorale inainte de deschiderea mostenirii
(doar dupa este posibil!!!) ocrotirea creditorilor/ocrotirea
succesibililor lui D si a lui D de presiuni familiale
Acte valabile: a imprumuta de la B 25 000 EUR termen de plata
deschiderea mostenirii drept de ipoteca adupra unui imobil
succesoral drept actual se consemneaza in foaia de sarcini a
imobilului
Renuntarea anticipata de catre un rezervatar la dreptul de actionar
in justitie pentru a cere reductiunea unei donatii (VCC+NCC) nu e
o renuntare la un drept put eventual cunoasterea cuantumului
donatiei
A si B cumpara un imobil, fiecare achita , clauza conform careia
acela care va supravietui va fi considerat proprietarul intregului bun
CLAUZA DE TONTINA
Clauzele societare in cazul decesului unuia dintre asociati
societatea va continua cu mostenitorii acestuia
Act cu participarea lui D actul nu e valabil, caci D nu a testat
practic
Act fara participarea lui D (la origine evitarea paricidului)
protejarea lui D raportat la eventuale presiuni protejarea
semnatarilor actului fiind vorba de drepturi pur eventuale interesul
lor s-ar putea schimba
Refarecea actului vs confirmarea testamentului nul

DESEN 6

Curs Succesiuni

Testamentul devine valabil, confirmarea nulitatii retroactiveaza


Mandatul in care intervine dupa deschiderea mosteniriin (R+C)
Obiect acelasi cu actul initial (R) // renuntarea dreptului la nulitate
(C)
Momentul producerii de efecte data noului act (R) // deschiderea
mostenirii (C)
Patrimoniul din care se produc efectele al mostenitorilor (R) // lui D
(C)

Rezerva succesorala
- art. 1086 NCC partea din bunurile mostenirii la care mostenitoriii
rezervatari au dreptul in virtutea legii
- art. 1088 rezerva mostenitorilor rezervatari din cota legala de
mostenire ce ar fi primit-o mostenitorii daca nu ar fi existat
liberalitati
- caracterele juridice
1. rezerva este o parte a succesiunii care e oferita in natura
mostenitorilor rezervatari rezerva se dobandeste cu titlu
universal (nu uzeaza intreaga masa succesorala)
2. rezerva este reglementata de norme imperative
- caracterul imperativ i se impune lui D, nu si mostenitorilor
rezervatari
- mostenitorii rezervatari nu sunt obligati sa accepte mostenirea, si
chiar daca o accepta, nu sunt obligati sa reclame rezerva
3. rezerva succesorala se asigura in natura
- dar ii este permis lui D sa alcatuiasca laturile de rezerva si, in
masura in care se respecta valorile cuantumului legal, mostenitorii
rezervatari sunt obligati sa le respecte
- OBS!! mostenitorii rezervatari trebuie sa faca un act de acceptare
a succesiunii pentru a avea acces la rezerva
4. Rezerva este colectiva (opinia prof)
- VCC rezervele se determinau individual ceea ce ramanea dincolo
de cotitatea disponibila, se privea in mod global
VCC 1 descendent, 1 sot supravietuitor, 1 legatar universal
- Conform Deak
Rd = (rezerva unui descendent)
Rss= 1/8 (rezerva sotului supravietuitor)
Rg = 5/8 (rezerva globala)
Lu = 3/8 (legatar universal)
- Conform Chirica
Rg= 5/8
=5/32 sotul supravietuitor
=15/32 descendent

Curs Succesiuni

NCC Rezerva individuala + cotitatea disponibila = Rezerva


globala (cota legala de mostenire)
1 parinte, 1 sot supravietuitor, 1 legatar universal
Rss = Rezerva globala = (sot supravietuitor si parinte)
Rp=
Lu=
1 parinte, 1 frate, 1 legatar universat
Rp =
1 parinte, 1 sot supravietuirit, 1 legatar universal, 1 frate
Lu = CD =
F= 0 (nu va primi nimic)
Ms= R + CD
R = Rss + R = + =
DESEN 7
-

Art. 1090 cotitatea disponibila speciala art. 939 VCC


1 sot supravietuitor, 1 descendent, Legatar universal = sotul
supravietuitor
M = R + CD
Rss = + -
R = Rss + Rd =
Rd =
CD =
1 sot supravietuitor, 1 copil, 1 copil din casatoria anterioara, Legatar
universal = Sotul supravietuitor
Rg =
CD =
DESEN 8

CDS = cotitate disponibla speciala partea copilului care ia cel mai


putin, fara a putea depasi din mostenire
CDS = 3/16 /
SS = 1/8 + CDS
1090 (2) donatii preciputare, scutite de raport

Determinarea masei succesorale (art. 1091 NCC)


- Etape:
1. Determinarea activului brut al mostenirii
2. Determinarea activului net (prin scaderea din activul brut al
pasivului succesoral)
3. La ceea ce ramane se adauga valoarea donatiilor facute
- OBS!! daca pasivul succesoral e mai mare decat activul brut,
creditorii nu isi vor putea satisface toate creantele

Curs Succesiuni

Speta daca activul net e sub 0, la ce reunesc valoarea donatiilor,


la valoarea negativa sau la 0? la 0!! trebuie protejati mostenitorii
rezervatari
Valoarea donatiei de la data deschiderii succesiunii este luata in
considerare art. 1091
Daca e donatie cu sarcini se va scadea valoarea sarcinii
Daca a intervenit donatorul (plus-valoare/minus-valoare)
suprusul/minusul de valoare nu se ia in considerare interventie
subiectiva
Interventiile obiectice, insa, vor fi luate in considerare
Problema ce se intampla cand donatorul instraineaza donatia? se
va tine cont de valoarea de la data instrainarii (nu neaparat pretul)
expertiza de specialitate etc
Dar cand bunurile donate au fost inlocuite? se iau in considerare
atat valoarea vechiului bun, cat si cea a noului bun
Daca devalozirzrea bunurilor era inevitabila, inlocuirea nu se ia in
considerare
Dar cand bunul a pierit fortuit? (indiferent de data pieririi) valoarea
donatiei nu se ia in calcul
Cand obiectul donatiei e o sursa de bani sumele de ban inexate cu
rata inflatiei
Art. 1091 (3) NCC donatii care nu sunt luate in considerare pentru
reunirea fictiva
Art. 1091 (4) NCC introduce si sotul supravietuitor si ascendentul
privilegiat
VCC art. 845 vanzarea catre un descendent in grad de succesibil
(succesibil la momentul donatiei conventiei) pe NCC dispare
termenul de succesibil opinia profului e ca se pastreaza aceasta
conditie, fiind de esenta institutiei
S-ar putea sustine, insa, si teza contrara (nu se poate adauga la
lege)
Judecatorul va trebui sa administreze toate mijloacele de proba
pentru a decide daca actul a fost cu titlu oneros/gratuit prezumtia
e doar un instrument de proba, judecatorul va transa problema
Imputarea liberalitatilor (luare in calcul) art. 1099 NCC
Este important daca imputarea se face pe partea de rezerva sau pe
partea de cotitate disponibila
Se face pentru a vedea in ce masura prima liberalitate afecteaza
cotitatea disponibila
Daca imputarea se face pe partea lui de rezerva, cotitatea
disponibila ramane neatinsa
Situatii

Curs Succesiuni

1. Cel gratificat e un
Tert strain de mostenire
Mostenitor rezervatar renuntator
Alt mostenitr nerezervatar
Atunci liberalitatea se va imputa pe cotitate disponibila
2. Cel gratificat e un mostenitor rezervatar
Exista scutire de raport se imputa mai intai CD, apoi R

DESEN 9

Nu exista scutire de raport se imputa mai intai R, apoi CD

DESEN 10
- OBS!! daca au donatii descutite de raport, mai exista obligatia
reductiunii, sau e suficient raportul? da, pe NCC
- Raportul se face prin echivalent pe NCC
- Reductiune devin coproprietari pe bun, in natura
- Imputarea liberalitatii pregateste terenul pentru reductiunea
liberalitatilor excesive
Reductiunea liberalitatilor excesive art. 1093 NCC
- Mostenitorii rezervatari
- Mostenitorii acestra
- Creditorii chirigrafari ai mostenitorilor rezervatari
- Creditorii chirografari a lui D puteau cere pe VCC reductiunea, dar
pe NCC nu pot, caci nu mai au un interes din moment ce interesele
lor se satisfac primele
-

Actiunea in reductiune
Personala
Divizata (ca si pe VCC)
R a, b, c = - A= 1/6, B= 1/6, C= 1/6 promoveaza actiunea in
reductiune doar lui A ii profita,
nu si lui B si C
- Prescribtibila in 3 ani de zile trebuie, insa, sa fi mostenitor
acceptant in cadrul termenului de prescriptie
- Speta contract de V-C a unui apartament catre descendentul X
- Descendentul se inscrie in CF
- La 4 ani actiunea in constatarea simulatiei donatie, nu act cu
titlu oneros
- Solicita 1/3 cu titlu de rezerva succesorala (2 copii)
- De cand curge termenul pentru actiunea in reductiune? (actiunea in
simulatie e imprescriptibila) data deschiderii succesiunii!! nu
data constatarii simulatiei (solutie data de instanta in mod gresit)
- OBS!!! mai exista 2 cai de reductiune, pe langa actiune:
Buna invoiala pe dreptul comun

Curs Succesiuni

Invocarea reductiunii pe cale de exceptie


Ex.: bunul se afla in posesia unui mostenitor rezervatar si este
solicitat de legatarul universal
Reductiunea pe cale de exceptii mai degraba in ceea ce
priveste legatul (ex.: predarea lor) decat la donatii (ex.: solicitarea
de predare a bunului)
se poate invoca
judiciar
extraordinar
predarea legatului verificarea si recunoasterea calitatii de legatar
plata legatului intrarea in posesie asupra bunului (cele doua
momente pot coincide sau pot fi succesive)
interesul de a invoca reductiunea pe cale de exceptie - exceptia
poate fi invocata oricand (nu exista prescriptie evident depinde de
actiunea principala) in timp ce actiunea in reductiune e
imprescriptibila
OBS!!! legatarul cu titlu particular trebuie sa opteze in termenul
de 1 an si sa ceara predarea in 3 ani nu este foarte utila exceptia,
caci predarea legatului trebuie facuta tot in 3 ani interesul exista
numai la predarea legatului dupa aceea, actiune in reductiune
(daca mai esti in termen)
1. Reductiunea legatului refuzul de a preda bunul dpdv juridic
actiunea in reductiune singura metoda, daca s-a predat deja
ce se intampla daca bunul a fost transmis unot terti? se va preda
la desfiintarea sarcinilor constituite de legatar // transmisiunilo
facuta
buna credinta regula nu este suficienta pentru a paraliza o
actiune in reductiune
exceptia regulile de CF actiune in rectificare 3 ani daca s-a
prescris uzucapiune tabulara
2. Reductiunea legatului se rezolutioneaza donatia (aceleasi
efecte), total sau partial
Regula: rezolutiunea in natura (intregirea rezervei se face in natura
1097(2) NCC) exista si exceptii 1907 (3) NCC rezolva
problema discurilor subdobanditorilor, si la reductiune, si la raport
(nu mai pierde bunul, caci donatorul va plati prin echivalent
OBS!! este indicat ca cei care cer raportul sa ceara si reductiunea,
pentru a deveni coindivizari pe universalitatea predaa ca echivalent
1097 (5) NCC, de coroborat actiunea in reductiune nu are ca
efect reintoarcerea bunului, decat daca reductiunea depaseste
jumatate din bun
Ordinea reductiunii

Curs Succesiuni

1. Legatele se reduc mereu inaintea donatiilor (pentru a nu se


contraveni caracterului irevocabil al donatiilor)
2. Legatele se reduc deodata si proportional prin exceptie, D
poate deroga (caracter supletiv)
legatele se reduc fiecare in proportia cu care trebuie sa se reduca
ex.: toate reduc cu 1/a
FIGURA 1
donatiile se reduc succesiv in ordinea invers ain care au fst
efectuale (caracter imperativ) prin exceptie, se poate deroga la
donatiile concomitente (art. 1096 (4) NCC)
Dreptul de optiune succesorala
se exercita de toate categoriile de mostenitori, in interiorul
termenului legal, chiar si de mostenitorii subsecventi
un mostenitor trebuie sa isi exercite dreptul de optiune distinct
pentru fiecare categorie de mostenire
Noutati NCC:
Prelungurea duratei de 6 luni la 1 an
Nu exista posibilitatea de acceptare a mostenirii pur si simplu
-exista doar acceptarea succesiunii cu consecintele prevazute de
lege (diferit de acceptarea sub beneficiu de inventar) separatie de
patrimonii, nu separatie de activ/pasiv preferinta data creditorilor
succesiunii in raport de creditorii succesibilului
Exista in continuare renuntarea la succesiune declaratie expresa
notariala, inregistrata intr-un registru special
Retractarea renuntarii
Permisa intr-o singura situatie:
te afli inca in termenul de optiune succesorala
mostenirea nu a fost inca acceptata de alti mostenitori
scop: mostenirea sa nu ramana vacanta
Caracterele optiunii
caracterul indivizibil al optiunii succesorale: renuntarea/acceptarea
la intreg
deplina libertate de acceptare/renuntare - prin exceptie, acceptarea
fortata (ascunderea cu rea-credinta a bunurilor din patrimoniul
succesoral art. 1119 NCC)
Acceptarea mostenirii de mostenitorii subsecventi
VCC: mostenirea acceptata sub beneficiu de inventar
NCC: art. 1105 se schimba optica
OBS!! termenul de optiune succesorala termen de decadere, nu
de prescriptie
1104 NCC poate fi prelungit daca s-a solicitat realizarea
inventarului interval de 2 luni de la data comunicarii inventarului

Curs Succesiuni

OBS!! pasivitatea succesibilului acceptarea tacita a mostenirii


(opinia lui BOB) bazat pe art. 13 NCC (renuntarea la drept NU se
prezuma) opinia profului e ca o asemenea opinie nu se poate
accepta, date fiind prevederile NCC + atentia acordata cazurilor de
acceptare tacita (1108, 1110, 1112 NCC)
Situatii de exceptie trebuie prevazute expres prezumtia de
renuntare la succesiune (mai exista si la 1113 NCC)
Opinia profului e ca cel ce sta in pasivitate are o situatie similara cu
cel de la 1112, 1113 NCC, dar nu poate fi aceeasi din moment ce nu
e prevazut expres pe VCC exista strain la mostenire pe NCC
situatia e neclara (nici acceptant, nici renuntator)
Art. 1107 NCC transeaza o dilema existenta pe VCC pot
accepta cand? cand sta in pasivitate doar pe cale procesuala
Opinia profului e ca acest articol e nefericit e pana la urma un
drept potestativ, personal se neaga esenta dreptului la optiune
Art. 1122 NCC creditorii pot ataca si un act de renuntare, daca
este facuta in mod fraudulos (ex.: succesiune solvabila, debitor
insolvabil)
In concluzie opinia profului e ca starea de pasivitate NU
echivaleaza cu o acceptare a mostenirii
OBS!! actul de acceptare a succesiunii confirma doar transmiterea
succesorala, nu e temeiul in baza caruia se face transmisiunea
temeiul e legea sau testamentul!
OBS!! acceptarea tacita e nevoie de o actiune in instanta
cand ceilalti mostenitori recunosc
cand instanta hotaraste
Speta: legatul cu titlu particular care se apropie foarte mult de
limita CD situatie paradoxala restul se imparte proportional
este posibil ca rezervatarii sa primeasca mai putin decat rezerva lor
pierderea intervine in raportul dintre parinti si frate (Rss=1/6, el
sigur nu va primi mai putin decat cota legala discutabil in situatii
concrete, TOTI pot primi mai putin)
Art. 1067 NCC vadit problematic
1. Se pune problema existentei creditorilor atunci cand vorbim de
activul brut, nu de cel net eroare de exprimare
2. Actiunea in reductiune e recunoscuta exclusiv in favoarea
mostenitorilor rezervatari daca exista un creditor si nu un
legatar, ce trebuie sa faca creditorul? NU trebuie sa promoveze o
actiune in reductiune, ci el trebuie sa ceara sa i se faca plata
alineatul 2 nu are sens

Curs Succesiuni

3. Inadvertenta intre alin. (2) si (3) opinia profului nu este vorba


de o veritabila actiune in reductiune, ci de o intoarcere a bunului
in patrimoniul succesoral
Creditorii au prioritate fata de legatari si pot cere intoarcerea
bunului in patrimoniul lui D pentru a le fi satisfacuta creanta
OBS!! ce se intampla in caz de concurs intre creditorii lui D si
creditorii mostenitorilor?
VCC exista o separatie de patrimoniu D mostenitori
Creditorii personali aveau un privilegiu fata de creditorii succesiunii
NCC privilegiul nu s-a pastrat
S-a introdus insa dreptul de prioritatii al creditorilor succesiunii in
fata creditorilor mostenirii art. 1156 alin. 5 NCC rezultatul e
identic cu cel al separatiei de patrimonii
OBS!! dar daca ai o creanta si debitorul tau moare? Pe cine chemi?
1. Mostenitorii pot fi obligati sa accepte cu anticipatie optiunea
succesorala 1107 NCC
2. Sezinarul art. 1125 poate exercita drepturile si actiunile lui D
fara sa aiba numai de actul de trimitere in posesie
Mostenitori sezinari
Sotul supravietuitor
Descendentii
Ascendentii privilegiati
Sezinari - nu pot sta in proces pana nu accepta mostenirea, pentru
ca, pentru a fi considerat mostenitor, trebuie mai intai sa accepte
succesiunea
Creditorii nu trebuie sa astepte certificatul de mostenitor, dar
succesiunea trebuie acceptata
Nesezinari - devin titulari ai posesiei doar prin eliberarea
certificatului de mostenitor (art. 1127 NCC)
OBS!! sezinarul are doar partea activa sau si cea pasiva a calitatii
procesuale? textul pare a sugera ca doar partea activa, insa in
realitatea e vorba si de la latura pasica
Art. 1117 daca nu exista mostenitori acceptanti/cunoscuti, notarul
poate numai un curator care sa administreze mostenirea este
posibil a un creditor sa se judece chiar cu succesiunea, sa nu mai
astepte dezbaterea succesiunii, ci sa solicite notarului sa numeasca
un curator care sa reprezinte succesiunea
Mostenitorii vor lua procesul din stadiul lasat de curator
OBS!! ce se intampla cand exista un titlu executoriu impotriva lui
D si acesta decedeaza? art. 686 NCPC ca in cazul executarii silite
fie
Ma judec cu succesiunea (curatorul reprezentant)

Curs Succesiuni

Se suporta procesul pana la introducerea in cauza a


mostenirilor
ATENTIE! pasivul succesoral se suporta doar in limita activilui! (art.
1155 NCC)
Plata datoriile
Regula divizarea pasivului mostenirii fiecare mostenitor va putea
fi urmarit pentru partea de mostenire la care are vocatie conteaza
vocatia, si nu emolumentul efectiv pe care il culege mostenitorul
Exceptia art. 1155 alin. (3)
A. Cand oblgatia este indivizibila prin natura sa
B. Obligatia are ca obiect un bun individual determinat
C. Obligatia e garantata cu ipoteca/alta garantie reala
D. Un mostenitor e insarcitat sa execute singur obligatia ceilalti
mostenitori au fost implicit gratificati
In toate aceste situatii, cel care plateste mai intai creditorilor se va
putea indrepta impotriva celorlalti mostenitori pentru a recupera
partea acestora
OBS!! intre copartajanti exista obligatia de garantie pentru
evictiune
Temeiul actiunii in regres al mostenitorului platitor:
Obligatia de garantie pentru evictiune
Gestiunea de afaceri

Plata donatiilor
- Uzeaza doar donatiile facute descendentilor si sotului
- NCC nu se mai face in natura
- Se face prin echivalent preluare, imputatie, bani
- Raportul donatiilor e diferit de luarea in calcul a donatiilor
- Raportul
vizeaza doar acele donatii nescutite de raport
se face doar pentru soti si descendenti
- luarea in calcul a donatiilor
vizeaza toate donatiile
se face oricand si pentru oricine
- donatiile nescutite de raport sunt regula pentru ca o donatie sa fie
scutita, trebuie sa se prevada expres: art. 1150 NCC
donatii scutite expres de D
donatii scutite expres de lege (art. 1150 alin. 1/b-d si alin. 2)
- art. 1151 modul de efectuare a raporturilor
- NCC (nou!) art. 1146 (2) la fel ca la vanzarea cu rezerva de
uzufruct pentru a exista obligatia de raport trebuie sa existe
vocatii concrete la data la care se face donatia
- OBS!! mostenitorii care renunta, au obligatia de raport?

Curs Succesiuni

Regula: nu! art. 1147 (1) NCC


Exceptia: daca exista stipulatie expresa in contractul de donatii
art. 1147 (2) NCC
Art. 1149 exista obligatia de raport pentru (caracrerul personal!):
Donatiile primite personal de donatar
Donatiile facute ascendentului sau in locul caruia urca prin
reprezentare + art. 969 NCC (caz de exceptii)
OBS!!! actiunea in raport promovabila oricand, dupa acceptarea
succesiunii
Raportul datoriilor
Stingerea unor creante si datorii se poate realiza orice proces de
sistare a indiviziunii
Raportul donatiilor stabilirea masei partajabile doar la
succesiunile la care exista sot supravietuitor si descendenti
Daca un mostenitor are datorii fata de succesiune, va primi mai
putin din masa succesorala supusa partajului nu e vorba de o
plata, ci de o confuziune intre calitatile sale de D si C practic, i se
atribuie creanta datoriei pe care o avea fata de patrimoniul
succesoral
Efecte:
este suspendata exigibilitatea creantei fata de mostenitori
nu se va putea formula o actiune impotriva mostenitorilor
pana la partaj
mostenitorul poate face plata in mod voluntar, daca nu, la
momentul partajului, devie o obligatie
stingerea eventualei insolvabilitati a mostenirii
comostenitorii nu se supun riscului sa vina in concurs cu
creditorii personali ai mostenitorului avantajul invocarii
raportului datoriei

Partajul de ascendent
- art. 1160 1163 NCC
- act mixt Partaj + donati // testament
- donatii
donatarul dobandeste bunul in timpul vietii lui D
bunurile donate nu intra in indiviziune fiecare va primi ce e
prevazut, cu consitia sa fie asigurata rezerva exceptii de la
regula prohibirii pactelor asupra succesiunii nedeschise!
Nu trebuie incluse toate bunurile din mostenire restul =
reguli comune

Curs Succesiuni

Descendenti omisi de la act nulitatea absoluta (exceptie


reprezentarea)
Doar bunurile care exista in patrimoniu, nu si bunuri viitoare
(pentru a se respecta caracterul irevocabil al donatiei)

Testament
Poate avea ca obiect si bunuri viitoare (diferit de partajul
donatie!)
Nu trebuie acord din partea beneficiarului (diferit de partajul
donatie!)
Poate fi revocat unilateral de testatar (diferit de partajul
donatie!) de ce aceste trei diferente? pentru ca
testamentul e un act revocabil prin natura sa!
Se aplica celelalte reguli de la partajul donatie