Sunteți pe pagina 1din 11

ABSENTEISMUL ŞCOLAR

Argument:
În şcoala în care îmi desfăşor activitatea-Grup Şcolar “Nicanor Moroşan”
Pîrteştii de Jos învaţă copii din toate mediile sociale.Ne lovim mereu de absenteism
din partea copiilor care provin din familii dezorganizate.Fenomenul,prezent de altfel
în mai toate şcolile din mediul rural,are efecte atât pe termen scurt cât mai ales pe
termen lung.Se vorbeşte din ce în ce mai mult de scăderea motivaţiei şcolare,de lipsa
unui scop în învăţătură.Care sunt cauzele?Ce putem face?Cum putem interveni în
calitate de mediator al procesului instructiv-educativ?Încercăm să stabilim prin
prezentul proiect.

Grupul ţintă:elevi din clasele a IV-a care provin din familii dezorganizate;

Locul de desfăşurare:Grup Şcolar « Nicanor Moroşan »Pîrteştii de Jos

Durata:8 Şedinţe/1 şedinţă /săptămână

Scopul:diminuare fenomenului de absenteism în rândul populaţiei şcolare ;

Obiective:
O1 -identificarea cauzelor absenteismului şcolar;
O2-dezvoltarea abilităţii de relaţionare în cadrul grupului şcolar;
O3 -creşterea stimei de sine;
O4-stabilirea unor proiecte personale care să-i motiveze;

Plan de acţiune:
PLAN DE ACTIVITATE

Şedinţa Obiective Activitati desfasurate Metode si instrumente Parteneri Evaluare


1-2 Culegere de informaţii privind tema Discuţii cu profesorii, părinţii elevi Analiza comparativă
”Ne informăm” O1 studiată Statistici ale Poliţiei profesori Articole în reviste
Mass-media psiholog
director
educativ
3-4 Elaborarea şi aplicarea unor Chestionare grupe de Indicatori rezultaţi din
“Care sunt O1 chestionare pentru părinţi şi elevi. lucru aplicarea chestionarelor
cauzele?” Consiliere individuală pentru elevii cu Discuţie structurată Psiholog Îmbunătăţirea frecvenţei
stimă de sine scăzută şi cei proveniţi din Joc de rol elevi elevilor
familii cu probleme de comunicare părinţi
intragrup.
Consiliere de grup cu tematica Dezbatere, studii de caz, joc Elevi Realizarea de afişe,
adecvata: de rol, lectura, film educativ, director pliante, desene, eseuri,
„De ce lipsesc elevii de la şcoală?” monitorizarea educativ articole în reviste
Vizionarea de filme educative comportamentului poliţie
„Ştiu sa fac faţă cerinţelor grupului?”

5-6 Activitate pentru dezvoltarea abilităţii de Fişe de activitate, Elevi


“Noi şi grupul O2 relaţionare pozitivă cu ceilalţi dezbatere, masa rotundă, Portrete :ale
şcolar” O3 „El, învăţătorul, faţă în faţă cu mine studiu de caz, joc de rol, profesorului, elevului,
,,elevul”(anexa 1) problematizare părintelui ideal
„Ştiu să fiu un bun coleg?”(anexa 2)
„Părinţii mei – aşteptări reciproce între
părinţi şi copii”(decizia mea VII-anexa 3)
Modalităţi de control a atitudinii faţă de Activitate independenta, elevi Fişe de activitate, fişe de
învăţare completare de fraze, informaţii, rezultatele
„Învăţarea – o şansă sau o test:sunteti stresat?, testului, feed-back imediat
obligaţie?”(anexa 4) problematizare, joc de rol,
Exerciţii de identificare a şanselor de exercitii de invatare
stres în mediul şcolar şi de
management a stresului
„Şcoala – factor de stres?”(anexa 5)
„Cine şi ce mă supără?”(anexa 6)
„Absenteismul – factor al insuccesului şi Fişe de activitate, poliţie Fişe de lucru, fişe cu
al eşecului şcolar” conversaţia, elevip informaţii
problematizarea, studiu de
caz, lecturi
7-8 Activităţi de stimulare a interesului Acţiuni educative- elevi Comunicare, apropierea
“Îmi place la O4 pentru şcoală. parteneriate cu alte părinţi părinţilor de copii,
şcoală” Activităţi comune şcoală-familie şcoli/Pîrteştii de Sus, vizite îmbunatăţirea climatului
întalniri cu părinţi, activităţi tematice . tematice-salina Cacica, afectiv şi educativ din
concursuri, lectorate, familie, desene, eseuri
întâlniri cu părinţii ,
dezbateri, joc de rol,
chestionare, lucru în echipă,
observatie, convorbiri.
ANEXA 1

El, învăţătorul, faţă-n faţă cu mine, elevul

Fişă de activitate 1

Ce se aşteapta de la elev Ce aşteaptă elevul

Ce se aşteaptă de la învăţător Ce aşteaptă învăţătorul

Fişă de activitate 2

Completează spaţiile libere după cum îţi sugerează începutul:

1. Învăţătorul.......................................................................................

2. Elevul.............................................................................................

3. Îmi place să fiu elev pentru că........................................................

4. Nu-mi place să fiu elev...................................................................

5. Cred că orice elev...........................................................................

6. Un elev model.................................................................................

7. Cel mai adesea mi se reproşează...................................................


ANEXA 2

Ştiu să fiu un bun coleg?

Fişă de activitate 1

I. Aşează valorile de mai jos în ordinea descrescătoare a gradului în


care caracterizează clasa din care faci parte:

Valori Sistemul de valori al clasei mele


Distracţie .....................................................................
Învăţare ......................................................................
Respect
Înţelegere ........................................................................
Competiţie .........................................................................
Ajutor reciproc ..........................................................................
Interes personal ..........................................................................
Încredere ..........................................................................
Prietenie ..........................................................................
Libertate de exprimare ...........................................................................

Eşti mulţumit de sistemul de valori construit?


Dacă nu, ce valori ai dori să aibă o pondere mai mare în grupul tău? De
ce?
Ai purtat vreodata vreo discuţie cu colegii despre aceste aspecte care te
nemulţumesc? Care au fost urmările?
II. Numeşte 3 motive pentru care eşti mândru de colectivul din care faci
parte:...................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
...................
III. Numeşte 3 motive care te îndreptăţesc să nu fi mulţumit de colectivul
din care faci
parte: ...............................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.......................
Fişă de activitate 2

Completează următoarele fraze după cum îţi sugerează începutul:

1. Un bun
coleg...................................................................................................

2. Colegii
mei.......................................................................................................

3. Admir colegii
care............................................................................................

4. Nu suport colegii
care....................................................................................…….

5. Îmi ajut
colegii..................................................................................................

6. Numai atunci când sunt cu


colegii.................................................................………………………..

7. Îmi pare rău că nu toţi


colegii........................................................................………………….
ANEXA 3

Părinţii mei – aşteptări reciproce între părinţi şi copii

Fişă de activitate 1

Cum sunt părinţii mei? Cum aş vrea să fie părinţii mei?

Cum sunt eu? Cum ar vrea părinţii să fiu?

Fişă de activitate 2

Ce aşteaptă copiii de la părinţii lor?

1.
2.
3.
4.
5.

Ce aşteaptă părinţii de la copiii lor?

1.
2.
3.
4.
5.
ANEXA 4

Învăţarea – o şansă sau o obligaţie?

Fişă de activitate

I. Completează frazele următoare după cum îţi sugerează începutul:

1. Mi-e greu să învăţ.....................................................................................


2. Când învăţ................................................................................................
3. Mi-e uşor să învăţ......................................................................................
4. Numai dacă înveţi.....................................................................................
5. Cred că ceea ce învăţ în prezent...........................................................
6. Cei care nu învaţă.....................................................................................
7. Trebuie să învăţ........................................................................................
8. Consider învăţarea o şansă atunci când...................................................
9. Sunt mândru că am reuşit să învăţ...........................................................
10.Pentru a reuşi în viaţă...............................................................................
ANEXA 5

Şcoala – factor de stres?

Fişă de activitate

1. Îmi place să fiu elev pentru că:


a............................................................................................................
b............................................................................................................
c.............................................................................................................

2. Nu-mi place la şcoală pentru că:


a............................................................................................................
b............................................................................................................
c............................................................................................................

3. Scrie 3 lucruri care ai vrea să se schimbe în viaţa ta de şcolar:


a............................................................................................................
b............................................................................................................
c............................................................................................................

Stă în puterea ta să schimbi aceste lucruri?


Cine ar trebui să acţioneze pentru a le schimba?
Ce poţi face tu în acest sens?

După efectuarea exerciţiului de mai sus, se poate trece la punerea efectivă


în practică, desfăşurându-se un joc de rol cu următorii „actori”:
a. un posibil profesor „stresant” şi un elev din clasă
b. doi colegi care nu se simpatizează reciproc
ANEXA 6

Cine şi ce mă supără ?

Fişă de activitate

Completează următorul tabel după cum ţi se cere:

Factorii care mă
supără
acasă la şcoală Când sunt cu
colegii/prietenii

Cel mai mult mă


supără:............................................................................................................
.................................................................................................................

Pot fi puse elevilor întrebări clarificatoare ca:

De ce te supără acest lucru?


Întotdeauna te-a supărat?
Ce ai făcut pentru a-l controla?
De ce crezi că pe tine te deranjează, iar pe colegii tăi nu-i deranjează?
Ce-ţi propui să faci pentru a schimba situaţia?

S-ar putea să vă placă și