Sunteți pe pagina 1din 90
Looz ‘Heenonel yIvoldan vunidd wu eo e eas BIOVINGVES NE IVIINDCIZHS 1§ YENGOTT OELNad. ALVINGNOO TLSEL qIpOTOOVNA VL sasnang ABC TORO. oy op BaIeNSHOALCNL aroeutre,] 15 8 seuueg op varennord cgoqusty atouuused 16 ajsorooue ap espa aqeaipaln 2 p yarepeov VELSIUO VLETOOIN virrauny a Jord (eqlowpos ans) 4 i i i 4 to yy xe A we UOT 63} ‘avind astiel corect: a ¢, J. [Bibliograt (9 benzadiazepina din ‘tor diazepamuli. -sedativ. miorelaxant 5 172 este lung. atat pentru medazepar vi (30-90 ore). 3h Medazey ns corect: a. ¢,d, €. (Bibliografi: 6. pag. 64 ~ 65] este 0 benzadiazepina din grupul 4 (1.2-tri forala rapida si completé. Efectul an 10-15 ore. De aceea, Ia cprirea brusc& a unvi tra ndrom de sevraj sever. Unul dintre avantajele faté de al ‘aseméndtor arafie: 6, pag. 65) coreet: a,c. [Bibliografie: 6, pag. 5 ‘este 0 benzodiazepind cu efect anxi epresia anxioast si atacul de panica. Efectele mic jtic sunt de intensitate mult m deca de aceea alprazolamul nu se foloseyte i rea de rau epileptic sau preanestezie coreet: a, d. [Bibliografie: 6, pag. 65 ~ 66] tie cu mecanism indirect de sctiune, agonist 5-HT inuarea eliberdrit gi favorizarea reeaptirii serotoninei din fa 24 lent, dupa 0 siptimand de tratament ci 3 ‘se crese treptat. Datorita mecanismului de actiune diferit de cel ipsitd de celelalte efecte ale acestora (sedativ jorelaxent), La asociere cu alcool, potentares 5 jn grava. De aceea, efectul se iii SNC este m 39) Raspuns corect: a, ¢. [Bibliografie: Jepam si medazepam fac parte din gr ‘multi metaboliti activi, dintre care cei N-dezalet 2, de peste 40-50 de ore, Oxazcpam apartine grupului 2 3 derivayi 3-hidroxilati, biotransformarea sa ficéndu-se int-3y a 18, cu efect anni secure, de cca § or. miorelaxant sa Coperta de: ADRIAN CONSTANTINESCU (¢ drepturile editoriale aparfin in exclusivitate Edituri trata a Editurli Medicale, flind protejat smajionali. Orice valorificare a confinutulut ‘a permisiunii editorilor este interzis si pa: orice reproducere-integrald sau ‘citi, traduceri, microfilmiri, este mared inte interna 53 lor acestor legi de pedeapss. Acest lucru este valabil pet patialé, indiferent de mijloace (mul transesieri pe diskete ctc.)” Copyright © 2007 Deserierea CIP a Bibliotecii Nationale a Roméniei Farmacologie: teste comentate pentru licenfa si recidentiat in farmacie / Aurelia Nicoleta Crist Alexendrs Brezina, Corel Chisigf, ... - Ed. a 2-2, rev, - Bucuresti: Editura Medicala, 2007 jografie + | 615.01(075.8)(079.1) Redactor de carte: Dr. ALEXANDRU JELEA. Tehnoredactor: MIHAI STEFANACHE Tehnoredactare computerizati: Prof. Dr, GHEORGHE TARALUNGA. Secreter de redactie; MARIA-ELENA NEAMT BRUNO STEFAN VELESCU EMIL STEFANESCU Corec NOTA EDITURII. \ ‘Sub redacfia Prof. Dr. AURELIA NICOLETA CRISTEA, mai apirut urmatoarele lucrari ~ TRATAT DE FARMACOLOGIE, ed. I ; FARMACIE CLINICA, vol. 1 in curnd : FARMACIE CLINICA, vol. I] ayezqoqeiau s0jeqoutarpeut sen ‘sajasa00ud 3] aon anja wsapess w>0.0%8 100 aqyntosodiy (imjozeuasorey nes © ro “wulanwON}2) aULojOZ! 115208 4 2g -ajauidazeipozag wu iq auna pusoyoz! wjedroutsd ge steep Has Ie ryesdoujqrg) “2-qrastooi0a sundsey (EEE 90x ‘Is9} 218 E| josouosnonis ap wrewin ‘sre [NONPI no cmnange 1 az HINOS auie ap eoneday leg Sed -9 e112 jeustjd appuystoxd 9p Taree] ‘20 o9-€1 9p “Sunt 59 Z/LL 22e8n 19 Top ad 20) id prea rayouseD un no "| jana wip [us —9¢ ‘fed '9 91905801 lose anniuiaSanounau sojawordusts wasoonpas nsiued 2 asazs ap snynwsospuls w 8 Ya1Ues3]OL ‘ap e2ye}a7XUB UL ap 2peu an y atwod eviondsng 99 du suns afaurdazorpozg ‘que3n{sog0020 9018 ys ao 9p eoneday,vounoysuenond p ajao ‘wedazaip da ap indnib- a -¢ vfep unions ns ap vdeia lp ajouisazeypozueq. 2P. nds yp Joo 9¢ “pide ou sum sundse a ape ee SE) Raspons cores: omni Edazol- 14 benzodinzepine, erupul 6). 2 3) Raspuns corectc.d. [Bibliog jarolam este o imidazobenzodiaze} © sunt js oan 320284299 95 "HNSUEN WYoHG toa widse saleau siuoesuoo no “yexopsund unos egy ‘94 no exopesed ny uwos ‘amps canvepuodsp ap jus swewstdap 912243 C919 AIBORATE jenqaioo etb038) ONS a8 214949 21914251 1 oyannis6n0ud ft else (CE ns ajaaunugaeg "21521 q-mnarideu yo;ep, o snpoud 1S (jHawWaAOU npay ‘2uwou 16 vuuO> = weop “apy: viuspusrse prEjnovted tl iO 1 pido “aania2|2sall NS avUeUt cr “6c “Bed “9 *zol “Bod °Z :ayesionaig) ®'P *9"a 931095 “(oso ge99 p “gumos reIMp 9 “2uo 9 a0 ap ‘alpau piemp na) jeNguegou AUS 2 en Bed "9 sco! Bed “z sayesFouata} 94° 198100 -soioaye apdemssod y-veeD 0rd22e1 panqueq eae ulsd jq3sod aise aysads ‘atatéaio no “(W'BY9) ssuerosnau v az0jusiog yudhiy 2]2z0p Ly CWS) “oyynadsou [nuusties2py sO|2 2p 40]a[0U09 ¥ 2 acrewie® [npya9 ep axerpatu 2p wis 1 [er Bed “9 ‘co! “Bed 25 9p 2 Wer Bed 9 1901 5 quegon, gic ns (2 [er “Red ‘9 fog) “od *z suns sojaasia0s0udiy [nspeo v! njnuuies eaiejeisu! yzeabo} [or Sed ‘9 ‘<0! ‘zor ‘Oot Bed *z sau ve asewyoysunaioig ap £z311n n> 21612102 yf taut og>) upaus wieanp 18 “9901 ed ‘z <= To ye r syeow anpoad aaa1miqeg ammpumaas 30|2199}2 B2:EqIBOUN? Ter ‘cr Bed “9 “201 syespuintio ‘ranysad vj 92001113}22 BSN >-e agauoa sundsvyl (9 sfo4jqi@) °2 "8 122109 5 anayo- uad “OOHEN 2 2964 28 TIZNyd rapiaoe) soy81qu 49222 10 onyfpow if ao0d duns rua dito2 estate orf ania If od ton yapay “erm Dam) 3 anion 1 1UOMONPT ayo sos to a0 P2151 2 Foy ase) op Hh af M2 3 a ay ofvedoosoanaie B22 re a atop ds aacom 02 pd = 1p 19. ap mpaisar Batt “aysou ap noid 28:28 nf aypod a8 a 2p nadoud diy vasnquiyas ppgsod 2158 2409 Io puinad pjs0290 wf ego 125920 BPP weed soploruasy veauoBead copuouoduy pandoos funguo9 18 a]euswoxs Of iy) suduroa juowsopdita2 2.4 24524 ap Ayn i> Ya piuapnis napBaad v aunyos2 16 N2UpIE 240) cppoyoads 18 sojarzadso vasauyios vz0an20f 29 "024090 paDqtaulod td cuojajussouna yf pod vatavy dauodl “ap 18 pt ten yp soypeapnas 162 ausoel ‘apfopoovuy 2 i20)) 30 ‘1o10qyj2 of 2po152, vfip aporS no 3paise0 oad rvuipy 1 Binfeld | \ paisuiy misjoany Dujzuny aq Sold wf ap 259) sy suncisp vawosef ‘union © [2fis0 1921029 oyoysa} 1240 de sevraj la barbituricele hipnot ea, esternalizarea general) x. eu durata 8) Raspuns coreet: A (a, bc) (Bibliografie. rea efectelor barbiturieelor prin mec 4) RAspuns corect: J. [Bi ituricele sunt depri 15) Raspuns corect: a. [Bibliografie:2, pag. 10: Hipnoticele barbiturice sunt depri ede f= segmente ale SNC (scoarta cerebral © talomus, hipotalanus ete.) la doze mari ss corect: E (a, b ¢, de). [Bibliografie: 2, p indelungat provoned G unmatoarelor medicamente biotransforn 7 ‘tip propranal anticoagulante — § ice, hormoni steroizi si contraceptive orale etc). iren dozeler. 17) Raspuns corect: c. [Bibliografie: 2, pag. 98, 106; 6, pag. 34, 35] i utilizat sub forma de tiopental sodic, ca iplic, Timpul de injuma lung peste 20 ore (21 -28 ore), proteinele plasmatice (8796). Dura , MEDICATIA SISTEMULUI NERVOS CENTRAL _ (SNC) RASPUNSURI 159 1, FARMACOLOGIE GENERALA TESTE aruravigo/Zowsyiou (Pp ‘wzoj20)nunsae (9 sunosneunse 2219 (q ‘aeueino (evozousjoupumou) njnyozqwieiau ayy asuaape ayaioaja HeiON (92 noe rarenuup (9 yoteaidsaa yzopioe (P ordoug injnuise woreatsse (9 yuna hdr (q yausowrayouorw (e i208 raynpi9e jaja tezioaid (Sz sounses ‘ayn astaape 9j sdej09 (2 erurourgorSouayraw (p sivu8in9 TaUuo7eUay aye asr2ape 2p21299 1h aururajosarsayoazediy (2 auerureaunsadiy (p ueSaidenue (3 aorewreygurnue (@ anandnus = 2.758joue (¢ myopioe apo133y pmtsaddan (0°98 ‘puo1230) utuayeys (2 puozeusyidond (@ loznueyou (@ -saniraByeue LEON ( snduiog yuowiaydaiog £-KOD 1a7BUDaIN 1 pygisioazay raunyi99e “t muoyneun aropunsas ajoroaye -(@ -i}39[9 ap usu 3189 uoUrsSin ap exS[esAau Uy ‘aiuadoane| (p vrewionpas -amgoffouayrau- rw 9p HAUEPC a : aydore (4 es oysed 99189 (9 suojozanid vy 24 saquadoono| puaysed 329) (E 109 2189 JORUEIOYN (ET uy wo} ‘99 07 ponnaoauuey (9 polwiya (@ sonnaneuugy asnpord 7A ‘ani72 9p 219 22 4199019 100 eveyeasod wOjUoD (S 2p aed @ ounsed vseoom (P ‘isezoas (9 qeuas yoqra (@ up nant Ce raupsidureye > ap ayine Hezioatd (L ‘mupe ap voqea (© ro sTusweoIpau sojacaooid proto wopoupsoseutat TT ojanans ono ap varepestap aifoj020 (9 ‘onedat}fesed {nud 21831000 (4 ‘ppidis aulquos yeni 3 ajafejunar sezi9ad (7 @ 9 prbotgjsop 2s (P joven ap e164 any 2003 35 (9 se 3459 i i 2.9. Amalgezice - antipiretice jement grupat afirmatiile corecte despre; tun analgezic_morfinomi ficacitate 3) euforie b) nuare efect, toxicomanic de 24 acionen antag an pe urmétosrele me duce antagonism compe eptorilor 7)'Meca plachetare a aeidului COX 2 looxigenazei COX - | ei plachetare de {8) Metarizol are urmatonrele react adverse (RA): 3) leucopenie, agranulocitozi >) antiinflamatoare jagregantd plachetara iperuricemi hipercolesterolemianta i activa, In aceesgi dozA, viteza de dizolvare nde de: 12 de schimb substants- «) forma erist a) piele ) placenta rivalenti ) legate de proteine 15) Filtrarea la nivelul membranclor biologice are urmitoarele caracterist a) are loc [a nivelul poritor b) fa sensul gradientuli ) intervin "pompele ion ) prezinta 16) Difuziunea simpla prin complexu! joproteic membranar ereste cu ‘urmatoarele caracteristici a) transportor este gruparea Y- glutamil ») donor este glutationul 6) intervine enzima membranara Y- slutamil transferaza 118) Unmitoarele ci de administrare ‘sunt abordate exclusiv pentru efecte 2) intrarahidiana 19) Cale de administra ‘am, sau €.) sunt con! ‘pentru: '8) aminofilina ) siruri de ealetu ©) digoxina 4) anticongul °) solutii ale cide 20) Prin mucoasa jejunului se absorb bine: ‘) substante lipofile 'b) anioni monovalenti |e) baze organice slabe je) aci organiet siabi ') derivati de amontu cuaternar accelerats ©) reducerea transport a d) oresterea secretiei gastrice acide fe) eecelerarea absorbtie' le 23) Asocierea medicamentelor cu fluenta absorbiin gi ‘sau ingirecte: i grew absorbabili 4) favorizarea absorbt ¢) reducerea hidrosolubi acide redue biodisponibilitatea penicit 4) biuturle acide reduc absorbyia Imedicamentelor acide 6) lactatele se azociazd cu tetracicline 25) Notati enunjurile corecte pentra calea de absorbtie sublingual smedicamentelor: a) timp de contact scurt 23 6 Sta tases s gs ews. est ae 18 sonrewse(d ajauisiosd ap oqutsd pluapuadap (2 ap arouy nynnvaaoid gusoTep "@10 OF soyors-aukoy atesndso auoystp (P ot) Bam auniiouanfiy 9p dun un axe (4 ‘wus (8 auorendsos aysaidap ( (56-01) -sojpon.untusourpou ‘rouids arz=Byeu8 (4 sung yiero aenuqqvodsiporg 0 a8 (@ orezopeadins 1§ rinse proumveus rouidswidns oyza8yeue (© "TuOpEIa (EE sons wp 2[auiondis BION (62 eddy pr01do soquoydanas napanae 9919232 HON (PE, _pjoumsod aurysuai aypaw arewavaye no "y0\do 12/Bui oy aise punyseus wz0p (2 yidaoas te [Bion stuOBE wn 2959 (2 ‘0 0) 2 ido luouuisqe 391u019 ydaac fe yei0) s!UOsE un 959 (P ‘op wospuis na vorzy giuapuadap (9 aueut jauusodyy BOVE ‘oluisd eluapuadap (q yjeuaspesou woreydevas yzea|NU o2a8joue (2 sorleaydsau easunadap (8 cunMoUysoL 104 aslquosqe 0 are (0 jpudiday woatzep un 3359 (4 Dyueuyyzow mayan are (© quewes (cE ga tt syussind isiuode (© seoiSo[oocumey fonsuarer9 ‘ayarsoroun exe jopeuey, (cz | 99! suede so|poneUIwOUyOU ‘aye ass9npy 3]5122}2 HON (BZ soyeunasia vane> wip "BH isa wsqurduo UIP Basu ware! ‘uopuadaposeuy ( 18 puuaoeyd used weesznytp spoyloumuoiysont 20701235208 1 Oe Soul ais0jax9 RULES non Ut 001 (© 2s enfuooouainans uryoqerou (9 - os Suvsafuosouesnonys uid spies ora Tote | or eyo rn oysa wajieda ussowixojsu6n019 (9 ‘prejod sorusiyo 101905 aise 50 400 miquosqe (8 “youyuous earieut 09035} puipagad aaaoz0o ajrtewuayge sary (1E ngquode ajoanouyuouyour ‘OVIN[ M2 B2sa!9050 19 ( sluapuadepoacunny ap opus asia (> ezesip 204 (61 29/8010 apoysp (@ winds gursejd ap union 2159 (G puiseyd wip nda plusisqns 9p warewjuEs 3189 (© jjarmoyguuan utd gze—z1s0}38189 ‘bs sneussoid In-20ue282I9 (OF fozesryesins (2 ‘puxoaip (P ‘eurzerprxorouresins (9 266 ap aseus teu wa901d us asnewseyd ajautaioid ap viiea] 2S (6E csvewu aguinu uns xd o20f9| ap 2192 2 zeazusioese> 25 29 ‘p sojaquaUBIpaL Cases] (BE ugg auds v2 gaazas op ap 208 ayuassya (9 ‘pursues (@ donais afo1zorgwin | uy sonpoud 95 2108 9p miioedza | ora #8 pywsouswungyesody (9 euysousip (2 ieuuynagns w9|¥a 1go9p “BSwOIIND 1 if wu} yous 2ylquosqe ap 2189 a8 ( msi) iquosqe tyqes0avy [musmjor (9, ese ap preztuoawy vfiquosqn (9) tags tuo smnuiod nu (a) pours “p12 ipioere9 3}9700)EU 210 1 2aye9 (rel vd (9 par ausou (3 qez0w-ou32| uodsipoiq (2 sojaieedaid pu0> (P 8) 50192) njowsa wad souinjos lagu 289 vans areyyiays :als0rea1190 tun aise wiuopunge &| 8 FL 2189 EIA res aujozt hnjos 2167) jpjniaqued 219180 aue atiquosqe ap wsejnae waI8D (IE aid anSuts un gruzaid 204238 aq,unpald ( ‘onuaysis ssepun2s spousuatp ynferuear (P 50 Jed va[e> 2p igy “jpour pew szop foun ynfewwsazzap (2 ap wd *Ansasp ore wip oT wr gt 599 20919359 ae ‘aupporsuoag s0j28b0> sy vauiquosge ap sucreardses w9is9 (OF seiquosge proazacyayimynora¥sau re anzeas ayexqej09 2p ped (2 junayos auiegy oly vs 2]nqaut =uvIC2 NT ‘bee ap indeisatue ut 21Z918907 a sd vauins2ud (P ‘rea wleyeadns (4 sysnjoxo eaiyde yod aarurensts 019932 (9 idea ap vawalas (2 | 10g pqes0ne 201304 2152 £182 avolsayur wave 2.8. Analgezice morfinomimetice (Analgezice stupefiante) ent grupat Comp conformitate cu “seara analgezica", analgezicele mocfinominetice forte sunt indicate in a) dureri acute foarte intense ) dureri postoper 1) duceri persistente, crescinde @) dureri cronice zice agonigti puternic (H. ti medi 1 2) biodisponibi mediu si durata de actiune 8) Analgezicele morfinomimetice pot fa urmatoarele tipuri de actiuni ate per os redustt algezica farmacodependenti psilicd si fizied idriaza cu forofobie seaune frecvente ) morfinel 12) Contraingi nt: ~ Complement simply 16) Notati efectul stimularii receptor opiotai kappa (k: S a)euforie ) depresie respiratorie €) produce slealozé na are urmitoarele farmacologice: ) agonist w 15) Tramadolul are urmatoarele caracteristici farmacologice opioid (Hk, 5) ‘monoaminergic spinal ©) induce great, vor 1d) efect analgezic puternic ) rise de farmacodepes ¢) se exprima in me <) se exprima it {) intra in formula de caleul a dozei de alae (Da) 1 in tesuturi. prin capilar, are urmatoarele jedicameatele ©) nv difuzeazd hormon 4) difuziunea ereste pe masura evol ) difuaiunen este erescutt de catre 43) Pacticularitatile difuziuni secretia Jactata sunt: 8) difuzeaza substante lipofile gi hidrofile b) difuzeaza alealoizi ©) difuzeaz purgative 4) nu difuzeara antibiotice si chimioterapice ©) se concentreaza in laptele matern medicamente acide 26 444) Caracteristicile difuziuni prin membrana ce! Tiposolubite cu masa <350 4) se concentreaz4 intracelular acizi slabi ¢) acidoza favor 4) diureice osmotice ») aminoglicozide ©) peniciline yutazona se leagi de plasmatice 98% si are compartimentele hi ibuie exclusiv intravascular si ibutie (Vd) se caracterizeaza prin urmitoarele: 8) se expeima in lite (I) »b) se exprima in Vig }este un volum aparent 4) este un volum real }) se datoreaza secrefieibiliare thepatocitare ¢)intervin sistemte de transport activ, nepatice @) seade TH si durata de a« Locuri de fixare a medicamentelor ©) piele gi fancre ‘unui organ de epurare jinde da: 4 biodisponibi ‘absolute a unel substanfe medicamentoase noi este calea de administrare: |) sublingus ») alveolara ) intracardiac 4) intravenoasd ocentul de acid slab neionizat, atunci cand pKa-pH =0 a) fluxul sang b) concentratia medicamen 51) Clarence: ‘dependent de Muxul sangui hepatic (QH), Ia urmatoarele medicamente ) propranol b) nifedi 6) fecale «) mucoasa gast ) placenta )001 ) 24,03 ) 50,00 4) 75,97 2) 99,99 55) Calea de Ulilizeaza exelusiv pentru aetiune general, este: a) intraosoasé ) bucala 6) intravectal 4d) intraperitoneal ) uretralé aii ort suassyaauoo 19959 (4 uesdexop (2 ' exou2j0}2904 (P | ‘euruons (2 | jo 216219 (9 peas (P pusouied (4 ‘wuraye (© rut wstuBaaIY no J}esIdsas oudayeUT 83 (8 vo “eoyinadessy ur 122 uroyea (2 | gunuesyrounn - *¢*1 a1saemyea|e ‘Geranend (9 | pujsud asasoo atieuyeseron (CL yexousjojaau (4 | 4 round Ce veSaoqnoud sopunoss 1a (@ fadonoou ajuause>ypaw 100g (Ct uaa pune @ 4 ‘ureyna (p ayroveusdsos plats wayensedea oxtaso (3 4 me ‘nulsuoz0szue109 2anpoid (p ty -troidsommd wondspa) poeta watsuarodry ‘ad ‘rsurzouape je wsruosTUE (a bs wreiszeaid (F erat ous a9 © ci sAogacsanons zon (8 ons soynaeizads few suojomnau 19ay2 NY (S 908 sprouse (CF Fay use piiiau syenssouvaid (2 suauian wnistien ( ‘aisandap azoanat (9 joxdaoor ye 1squ0se 2182 sanysuay oynjeo Fee2inUts (P seus soyasnun insu 218829 (2 purapid aigaieo ajntewilje HeION (FL 2 apes (2 Pay ‘gyusqai99 uzosajasouate (@ sur prraunt az0p vy oztsaisarpoyso} te zoUqNAUE (P mung (© ‘op yayod pe weirs 216350 sod (0 ig roibiouun: 1oyda9a) ad 1stuoge (2 poeta, sernipiniaisdiy soup te ‘93\S0]090uL5) iHetoudord ajaueorgusin sue EuUDS (fF Jovope ye isquodtawe (4 | (adanoox) soquovoanau (8 pus aye auPTmUNS “LZ oc sodipe inset (2 ‘prz02! ‘euppauen (Z soifojorg 1au8satt pai yoyode: eno (E auowndsar (7, gio (1 -21uUqH054°. Jaun no STENSTURLIPE toaso2 Herosy (69 oe-sLe os CLP panonfuoa (S an ( sseoom (E ansoip aynap Biuszaid syarworgn m0 ( aquarius 20:26p1%0 21a sejny2003 % wy wos! eea]nunoe. yea (qernuazosd ‘ap woyos un “T e0u822p SNC, ex febri, tremor. delir, convulsit sicoma). cu struri de litia temie peste 200 25) RA Ia teat apar freevent la 0 Complement compus 26) Notati afirmatile corecte pentru profilul farmacologic al antidepresivelor amine te racielice: a) lacen seurta (1-5 zile) b)eficienia la minim 4 saptamani de ©) asocierea cu antidepresive IMAO 4) intce teatamentul cu wicielice 51 igatorie o pauza de 2 1) indicel 8) RA pot sl apera chi terapeuticd a concentra ¢) asocierea cu haloperidol este indicat 4) efectele sunt diminuate de Na” 9) RA sunt potenjate de dicta hiposodata rapentic este mare 28) Moclobemid are urmatorul profil farmacologic: de MAO. sireversibil al «) efectul briinzei (cheese effect) absent 146 2) antidepresive trici tive idepresive + simpatomi idepresive ISRS + IMAO tive \depresive + an ) antidepresive + simpatolitice terapeuticd (1,5 - 2 mEq/1), de accea’s" farmacoterapia cu lity nu se optimizeaza prin monitorizarea cconcentratiet plasmatice de litiv. Fluoxetioa: ie vn antidepresiv inhibitor selectiv 35) Alegeti afirmatiile corecte pentru antidepresivul moctobemid: 8) este un inhibitor selectiv al recaptarii BF avicolinergce 5 precinhefec sedativ marcat ccaracteristici farmacologice: a) antidepresiv ») inhi Be seratoninel noradrenaline! +33) Alege antidepres by este un IMAO-A, selectiv gi ©) contraindicati 4) fovoxamina 1») iptilina 5 se face obligatoriu eden tite Detalopram FE clomprarina ae pan de minimum dovt spirit 30) Nota arma corecte privind FEB: vntfaxna eye adverah ecventa este +34) Precizati asocierile care produc Farmacoterapia depresiilor lergism de potentare: 1) formele usoare nu neck antidepresive >) antidepresivele sunt indicate ta <) in depresia endogend schizofrenica sunt indicate levomepromazina sau preseriu in doze mai mari 431) Sindromul serotoninergic: ) poate fi produs de tramadol ¢) este o reactie adversi a seurolepticelor atipice de tip risperidond <¢) se manifesta prin tulburdri mentale, vegetative si neuromusculare «) poate fi antagonizat de catre ciproheptadina 147 Asoctati compuss 70) Urmatoarele medicamente au un, clearence intrinsec rapid, in consecing& asoci medicament cu misura farmacog Ccorectd raportatl Ia utilizarea clit de fadministrare per os pentru efecte sistemice: 1) ealea per os este co! b)ealea per os este indicat, cu doze 1. propranolol 75) in cazul in care pe cele doul fete snei membrane biologice exist pH= se realizeank o distributie regala a substantel acide sau baze, deoarece substanta se concentreazi pe fafa unde pH -ul favorizeazA disocierea. pot provoea ul ravenoasé (i.v.)asiguré rea gi njectabile gi de aceea rarea unor volutoe fara nici un pericol rmicrozomale ») modificarea aspectului electronomicroscopic al reticulului endoplasmatic )oregteren greuttti fea a) inten Farmacodinamice a unor medicamente €) aparitia toleranteé la uncle medicamente ) caracte ¢) procentul mare de legare de proteinele plasmatioe 79) Asocierea fenilbutazonei cu nticoagulante cumarinice produce tefecte de potentare cu accid hemoragice, deoarece si fer intrinsee hepat (eu mult mai mic deed Q). 136) Etapa de eliberare a substan je din forma farmaceu incadrul 31 set sxtuyoxe usd osajiuous) dq ap azepunoas 302192) & jumfusyod © gae0nod #os2}905E pondeussoad 7-xyte soqwordaoasoss1a4 Ve voane ope 1020014 ( ayqysiaaas 1§ aano9[e8 V “OVAL ourruaspesot st nucr019$ qu (9 uomidesas ay aanoa|9s art agydeoos 28 9093/95 91 aujuoro.es 181 uerdeaas ape 241139 9sau a2e01 oudeutsard z-nyre wruoBeiw (9 sapidoas j# An99195 JOUGIIU! (P u 9498 01 ibyn queideoos |e aajas song 524 201 ‘cunaxorud wepout jnaisaudopnie natuad "soypeunds9109 tuswurpaus [runduss SHON (2 ovna) VOW TE (OVIND OVINE aysio yout 16 an92498 V-OVIAL ondeusaad {qeeyye soysordaoas ye e214 (P euguoi0s95 ayideoas [ea :aunyige ap uistueoat! no asaidapnue arf uidezevin (17 vareoap 20 wrulurap z2ne 0 8p aaa a OVIAT eT 2 gus ok ap W201, CH vuidezensul (y i 4 t to ynatsandapyiue 199100 IPOSY ($C vidi ateppsy rondeuraxd -z-wye soqondanas ye W904 Jena anzera® V-OVILO jnqustonasi 1S ansejasau OVC upideaas 12 an102|95 20 seanon¥7H1qe5 3HOIOUK quuavoduioa no aiseudapnue o1s3 (Lt LYN scoxdopiate (3 ‘ions 2|0q24eu! (91 ‘ wovint @ 820 OVAL (P (ersdip190d ‘18809 ajajuawye own n° aysosdepniue ce euqseqor2! qeuadon (@ oprayra ainqinsip 2s (TOL auunszga (2 2290 (9 anaspu-now (9 rou) ede ep 21001 ud aréas> ayiqnioso: hhaiuad adnqusisip ap 1AwNIOA COOT nou e| pnjoxzop 19 2159 (2 provo> rasaid utp #8 uffounau wip puraimuon aise 294784 (P noe uodsuen ap ascuesqumous swat uw Lod asvenypidy euwsquica 0 guurzasda: (9 aryodtt auisp so8n yzea7! ye usdt €731209 uayjnonsed (66 2p at -suesejdap 2p 1 unyasol vy ezeazay 1p wea] wUILOS (P yuseyd us azeaers © pmiss onaupsozeuiey 101d imigaya fe IAqap 2p duu (C ‘ahuypesuca 2]2ze01guun .f ajautatoad aga ap 2s0u cureagpaw vase (86 ‘nsuadsns ayruused 80 (2 2up204 rqsosqe arzseiuL areoyo4nisuo20sea no ealatg0st (9 \qeornourt sonouiso aduiodozorus yaad (9 ‘ajaswo1eu as atiqiosge ap weuminogns B3peD (L6 fesed tharsod pydos our [29 1m199}9 (p gzoquion #8 wioyeway vooaasd ayeod (2 yenioye wseds nSus}22p aod (9, ‘uqasoap aluoam we areztjan (© syeynoqed ayexwoygusn puyzosd wjeysauimen #218 (96 yd ap rus ayy ws aungan smapida seri 1 aamnoe !alUEySqns io jrauazoyj209 (9 e21pls aurmoy of 86 s1nqam annioe Jaluesqns 77 ferred 9p inaue}3y209 (P 1p foamed =p tuo! ‘9p 19342 ane weinaqns sodipe vane aivod auszapide souroo yeas (4 quosqe (® nud ajas20yeun josqe ap wimuEINs waIED (6 ‘ilgiosae wzwaz1s0any yoySuioug ei}arsasiady (© fqiosqe 19t0Ao} 5-703 aysa sojyosorse ye wiido yeseweP (© {yons9y2ere9 2feeOIEw ‘aie ‘eumjoyduoug sofasvoone: 1m124i ‘quosge ap ajsoresrdsay ED (+6 ‘bud “sieia0se aueue=xpaut 20 rodsipoig #8 wlqsosqe viuanutt od ayusiueaipouu 92220781 (E6 vo ronid raised (9 euouynd fased jruspd (> f avnsaaip ajowizua (2 imjnoewo1s © so sed vay ‘eavaluany apise 18 austeaie ans idtaaud 20 (> ‘uzosid (@ o=nd- Hee pend -1d te 4) baclofen este activ in coreea Despre epurare joarele afi gi fenitoina sunt in principal de iz om P40: CYP2C9 gi YPICI9 turmitoarele antiepileptice: 1) feritoina ) earbamazepina valproic by CYP2C9 ©) CYP2CI9 a) CYP3AS e) CYP2C8 determinarea concentrat ) se epureaz predomi hnetransformat prin exeretic ena, de rebule ponent component fuoxetin ) paroxetin o)sertralin @) fhaprot ©) desipramina 5) RA de tip “cheese efect este redus 2.6. Antidepresive 44) moclobemid. ©) paroxetina fanta sinaptica <) antagonist HT @) nu provoact agitatie p 1) Anti terraci farmacodt 1) potenfeaza efectele nora: (wip worexozs0j9 (8 oUUYE MON (Sz 18 ap wiosputs woorosd ayeed (P jaue aonput (9 pysg wards din stove 9999 (9 ‘pufozes Uy wavorpureniuco (p :Zojoseulre n ase wujdazauregsed (62 veaudiay apuous (9 8 ayzeyaadiy (@ ‘uuneztp (9 oe qapsaquye waxuqiyul (2 4012 29 30] no ynoyidaysdapue 193109 1he!208y (SL auidazespo2uag (2 | 124) Farmacoterapia In boala Alzheimer ‘are drept obi 2) eresterea funct tamatergice i colinergice glutamate ergice centrale 38 inflamator €) diminuarea procest 25) Sunt medi tratamentul bol reactia adversa ce apart 4) galantamina 2) scopolamina <=) fenobar @) amobarbital =) suxametoniv ¢) miorelaxant «) antiepileptic e) diuretic, 5) Carbamazepina este indicaté in: a) marele rau epilepti ©) induce efecte de supradozare a anticoagulantelor orale 7) Fenitoina poate provoca urmiitoarele RA 2) ataxie, di b)nistagmus, cataracta ina poate provoca urmatoarsle 8) Fenit RA. a) icter by) sindrom lupoid exfoliativa ) hirsutism ) gasiralgii, hematenezs 9) Fenitoina este a) marele rau epilept b) epilepsia psibomotorie ) aritmii cardiace 4) micul rau epileptic «) stop cardiac 139 jeanvente acide exciusiv medicament administrate per os 103) Fixarea medi ‘este curacterizats pri a) este reversibi b) reduce T1/2 ©) constituie locuri de pierdere pentru vorizea28 cumularea gi efectele toxice tisulare ©) poate permite cercetarea toxicologie& caracterizeazA prin ui a) este suma clearen biotransformare § | by este suma clearence-urilor de biotransformare si eliminare renala si noncenal ©) este partea din volumul de di (V4) epurata in unit ichidele bio! €) se exprima in lehuzie sau Vig 105) Sunt metaboliti activi 2) paracetamol ) oxazepam ©) morfina 6) fenobarbital ©) prednison ¢) fenobarbital | Complement $4) Dourata tn, eficacitat ‘medicament a) activitatea. partial b) numarul de receptori acti ©) medicamentul este agon: 1.2, Farmacodinamie generalit it grupat ac} rinse d) doza eficace maxima (DM) ) calea de administrare 1 proprietiti au — eee - @) accident trombot uct wad giep 0 vasansiumpe | ZL are (2 jesqan> sus *nz0199S901f09]0109% jo20uereg, unsere sq soqqiodaa24 te 181u08S) 8 1108 joonue (2 fn> aot 2100 98 JOUUISNPTY ouseres. (IZ 2 aust3ese ut (9 augguied LIVO2 ysinnau 6 snopes gt woderjo., (Oz edoponst 1d assoape opitocas pros od edopoaat 2p 219207 (P »Joponal fay op jnduan ai8as ‘doponay, ‘eqana qns 29 ‘uo 7 8292p edoponat “LIN BUA a s i ousquosuryie sojawaurvagpaut edn uy 21% ap ajaussqueoauy avounen 2p jue ¢ adap “UH vy reds sau uy pweatpul aise eupr ppunoqau i99ya wawoxosd vdopona} (2 lmnusigo yoeoaosd udsun{sed 204 ‘atataayo eluatod swod rzoand (91 gost aanpuy aysod wdepans| (> lop yea 10 jausseoqeret 109 ano ayeqHIO9 (2 ‘ojwordaoas wxdnse (4 pe {m9} # (© 012 2p 2 ours (@ toes ns vf xed joydaoas ap inzzwinu 2p apuidep (P ioe ap apuidap (2 duns jnduin ut (@ ayn g¢ 02 amuLeUy (© :pyosau no 10d) waype 20, das 9 nu yoop ‘]e10058 {ps ooquaumesipaus aid zepueu093) QZ yds qapd103) soj3z0p nuodes 2189 a0 eae pl ‘gieuopi0 anuapaape wens (GL exeu0pi0 es :oqurPuposeiUse) ‘oyun wanionans ap apuldap areynurys upd amede 50} aisquofiaue emundap upd arede wuejuuns 5025 (2 seoqmeutposewey joe ynsuas pl ewaye janin ayesgaape wns (LI ‘guzas ap woida02 UIP %IS ‘unuuen ap worda09s 9p aunslong 0 ‘ise pugo Sune 2159 upvc yd esau’ oyzarsoue +1092 cyonnade aisa (SI aueyndivoonue + 3] BUT ‘pusow + UOXOTEY 391 uprezyjna wsyuofeIUT sazee 1] apundsas09 9¢6 wiv9Ao>4) _ussop, BOS dM, Joywordaoes repouryjod youjes8 eange (& ai mare pentra 1) clorpromazina mparaliv eu receptor " " ‘Complement grupat 35) Risperidona: 4) este derivat de benzizoxazol Sunt antiparkinsoniene: 8) este smanifes iparkinsonian in formele te traindicat in parkinsonismul medicamentos © Complement simplu 5) Precizati mecanismul de actiune iparkinsoniana pentru amantadind: 5) stiruleaza bios a iteza de dopamina al receptorilor Asociatie simpli J scmsmot de setune iets 4) bromocriptina = 3) levodopa coreet antiparkinsonianul eu 2.4, Antiparkinsoniene gi antialzheimer 3) Levodopa are urmitorut profil farmacologic: a) transfer pasiv prin membranele Parkinson ) util in psihoze paranoide 4) Selegilina are urmatorul profil farmacologi a) biotransformare Ia dopaming 2) TIA scurt 0) efecte secundare 135 gene si orexigene cide pocolesterolemiante Relatie cauzii— efect 21) Melatonina poate combate efectele biologice negative ale decalajului orar, Geoarece este un hormon seeretat exclusiy ziva. te de mese. cu 30 minute im de 28) Th bola Addison, schema | farmacografica optima este de 2/3 din secrejiel gastrice | dozazilnica —dimineata, r SNC (stiri , dezor nevroni colinergici centr | hipacamp, Complement compus ur tea retard se datoreste: tice retard ede tip ester @ ¢) legarit de proteinele plasmatice in progent mare adevirate, 1 Log doza ire 38 5. asocierea unui antagonist competitiv D cu un antagonist necompetitiv E, 30) Inanitia poate influents actiunea ceresterii ac’ microzomale alimente, poate antrena atacur fala, dacd se IMAO ireversil nou-ndscut, cloram! TI de pina la 20 de ori mai sourt fata de adul 39) eel potuayjozigos ‘uidhse gonot idayosnau un 2 reusdezoy) (Ef rauod youn sip wud yeess suguropasd 30150] yous “antstauy aojse]9 ajaondajoznau any, dy ap 991Sojounou asaxpe 2121 aur squosete un n> CL aduwoo rsqofimue ynun waza190Se (2 ‘a anniaduzooou astuoBeIUe injmasiwose was9}2050 (P jofe varajsose (9 9 g [eo jstHode (© rg | suwoywzundsas0o gzeazjs2I00s89 | QD jar yjurzaidos 90 - aqano ep mins sof your 2p endy uy Coy vaxdeou a9e91}3 yea punud ‘soso asian HN. (Ch ‘a0 mignp uoists us atemD9J2 Ns HU aTUPMS|(@ ‘wo w auasqe "29413208 ‘soqreuzua suisiss ayaun epasod 10d (P ‘wo 9p viey ‘oanse yur wns (HATO'S) aoneday pyRwoz0;94M aO|zpHO efautaIsIs wo op pik “aessaA uns ump ununporg saree (4 voxdou sp you ‘ausnraou 9yewyur rans) (B ‘soameap 0 ad saiqoden anentiayi 2100) auvoutz0s dyemoaje ‘jewawnodxe aifojooeuey ap soerea99— ayereynzay CLF sojaayzarsous 1$ s0pparza8yeur wauns>e peas gojgsoune waunisaideidns | (@ sojporz29yeue [0193}9 16 nlusqod opeos “wus ruspmnye vf! (P ‘ONS Jojusudp ‘eaunyiae wzva}uayod yarusaind wun) (2 yorweuiposeusies was ede 29]W2UIposBULEy su vamoyrpow und “IaKiput wealuanyuy — aulanxe aay ip ponouai-oun a ws|uG10 =p puapd ataazos 2ylleuye sIMON (6E vluszaid ‘au}3090 youd @ ‘squaurvarpow aruinue e) gazinoned yovai © ¥s3ytl0d WAH InWAIs!S "polueuyposcwsys etl rapuod sureuspsdop 0 Paney>! iprounradiy (2 ap snpoid visa oqooeyd im23}2 (P ‘pyensas eaisisnielt axes ucysue2019 vppads :gaqureuipooewae) Ua ao twsqunai0 9p tuapuadap id ajaouoa. you 7 ON (BE wie ye a8 ($55) 21p 91 ponnadesay punt ynBuvs eqens20009 (2 uso wojnadeaat arerseaye wnfise aancustyd jadviay £u0 (P “11 ay gs aingan ormadesa 29) jounByuon isea090 (P Complement grupat 6) tioridazina ¢) fufenazina Sunt neuroleptice i fufenazina haloperidol ) efecte secundare net 43) Sunt neuroleptice cu efecte Complement simplu 9) Levomepromazina nu este: 130 7) Levomepromazina are urmatoarele indicat psihomotorie ©) hiperprolactinemie £8) Risperidon are indicatie expres tn: a) vor sindroame depresive peihoze cu psihomotorie cull 4) psihoze cu manifestari negative autistice ©) boala Parkinson | 2) anxiotiie Eb) proclorperazina ‘6 levomepromazina { flufenazina 2) haloperidol Flufenazina decanost are durata de i iatie compust Asociati corect medicamentul cu Ide actiune = 1) sulpirid 2) metoclopramida by Iore dopaminergic 1 predominant Ds serotoninergic 5 2) sulpirid 4) flufenazina 5) risperidon 4) dopamina 5) apomorfina simptomele psihice corespunzatoare: Efect / Efect maxim Efect / Efect maxim ut 2 in [A] tou A, cu iF si G cu ©) asociarea agonistu! antagoni potente ea agonistului total A, cu 43 [i ee pms 621 pee 19979 246 (p ‘210 OL das eid. 2n (0 uidazeipozusq -°7 ep ywaap un as2 («, ‘sungs aunyioe op wes uidazeypozuag-f"] 9p tearzep un as3 (8 suredosto. au sbBary (OF weozepna (2 upjozsadye (p edazopeut (9 usndazexo (3 idan 3yn25909 1uns axv9 ‘yoru azop na adaouy as tmuoumren (D arraisoucaid (2 ‘2p Bas (P yd ap ynoere (2 esnpar 2qs9 gyss0 wyiquosqe ( wvjozesdye 2 ‘preowsayas osiny aytieuuye eBay (CE nos 7/1 2p ehusqouwos (p inauoonue 199}9 (9 xe]as0y 192} (4 aunjnasnur aapseds opus (9 ursiduryy (Pp euromuosiueya (0 aaye ue au wsodosyor (2 “9 = fozouo20rey (4 umyloe ap unos Jaye ezrea wip "yunjaud yaym-uowseren 1 30N95 fesnas 2p wioapuys sonpoid urejozedye (p= yncredazep & ‘pV EGAD fautsojo7y 2G upd “asozopesdns ap atoajs puysoroxd 4 ‘yo|auidazeipozsg nozeUNs04SUe21019 neoypaw 9jsseavounry (EE wo muindazopau 0 eo vaye 8 Bun €-6°1 2D Bu foyezep ‘aatiopsxo 19> Enop > ap asewsojsueiorg ( sjeuroud ap uo todoud a . wayeur ajar uy gooey ud ype ave sna so ad aqosae (® Te onsupoaeu) (noid. (CE son snug roxodnsaH SS: frases 2p wisps 3oapoud 0m a 5 iain . ise 2] (P "z indead wip ajaut uns “popeday Teves 2p nyneosn 8 a Infewese Sh ebspow mee Pays 8 ap voyeatsv uy tucsteeng e150 ipozuag wins =H 39 a aang oe servos augpie8 1 cn xdonrozeuiny 3880C) 16 @ ® o @ ro guidazeipozusg aise uicjozesd}y ‘ ypatut a1s2 T/1.L(P Sp dn ap niaqes ap sojareureo apenue9ora ‘aoutouaipe-9d ( seoeipavo DUatounst ‘y90q eo aanpuy od (91 sgusfios apronsaset (9 empress (P uosa tuistio0n. (9 ou esape (@ qr (8 ap sojanya 1 vu yod ap. roujiaads 0198 1s uud aspursunn aswotoagut (2 sod afinjos2 m9 (p yeuioys “Baru{|9) 94p9U0 AE ed asiuisuvay asvosioagt (2 Dipaut ap asuosard ‘sjatusureaipeus ap are 2080%d (@ ‘ageyucnosou (© yoq 1uns ,s8aS0ne, ln wind 209719198289 au 21Sojons ep "zwar, punoga, nasoots 9p 19 @ ae enone ysniq vasdu9Mt Sequin aon org (2 ‘gyouorlouny eluaioynsuy tb pistes ‘tpugqop wluezazor (2 vosmag vorodnsanitt quou aupuggop j2luw9[or bp wis 104 99 oaussyunat ayso i pu99 soup aaoyes az? Sa? nod gporus gong yu €99a82( Meets op ann x nna ‘tuovaid uy ernagy eingann caren (O a ee snyoot astuvep yosued ust : Pree ‘9p ajunzea 280) wy aanzzod runs me ' \ | ap wuawen a qe gg tr 2a 21Bu9]2 tnyn008 9} aysatdnsot ‘yoaja-yzop areper® Jalieja wiuazaxd (P 19959-820P boomer 9p IPH MAH sur8s0 = puoturarpeur {oye vammaaiap anuod arewEIND sso} 2]9|U9}UDAUOOU! pee eeeinysus yap arB01ep 12 rane (8 121 ayso9au elu uspasaud ase ye nas qi wy ared (D ‘gue whuanoayy (© soqwaussoipaut pee} Suu uoreuajouswuer0u eayeaand (6 pw duit | HOON (9 p saczuoany (2 jas esd (2 yep ayazop w 'assnape 21021 19 pesdns & zop 19 25319 ye aunwie> fo oj e9}270 13 yposa a}Uo9 anWOuE (q pyoaono8 ayfjoayxorovewse “ET 10) Diazepamul este indicat int ccaracteri fect 16) Asocierea benzodiazepinelor intre ele rebuie evitats, deoarece provoact 0 potentare periculoasa a efectelor. 126 tari de conteactur®i a muschilor -zintoxicare alcoolica ina poate potenta efectal diazepamului, prin urmatoral acid gastric ia acuta cu 4. biotransformare prin sglucuronoconjugare 5. semivioga elimindrii seurth 2) - diazepam )- oxazepam 17) Cimetidina este inhibitor enzimatic gi Tn consecinta poste s8 potenteze cefectul oxazepamului. jlement compus ‘py nitsazepam .) midazolam ) funitrazepam 7's) 2opiclona diazepinele ter@peutic8, ca inductoare in preaneste a) clordiazepoxid uredaze201 wROzex0 (8 ssompmee ung (¢ comlazeypozug ayesouad rarzansaus ape aszoronpur (3 mut rnense (t ovuepoonuuy union ass00,70h apuoring stuezav2n Jojeno=woxp=tt Te anreposeny (uo Ce vuregosdayy (E suv (2 ausassjasuoonu (P tH we Spuoj0s9sH rweeyuypien (° NOH ys2 mb oytiouquoronss squsuen [2 sove|MuNs (2 sues fe sores (P jauysord ¥1 LH ~ ¢ stwose ( jouen (9 oP wuts equapuodap (> goziy wiuapuadap (Pp vy exosoid nod 21810-98185" aves sopeunw | Supe | resound (2 | xD ate 2800 ‘4 { preiaysuen jourjod (P ap unas 2 | ropopaigals aonadainau (9 E fojored v9 auowesidso8& er ratqusryep @ | 2yfotared & audareporea (yt HN 3? ee eben | sfuoiq use 9p wosPUIS soumama anon “gain 29 UP CG senauuusou (4 wreinenucooprasd 9p lap (E capauncatcen a annoy 220p = yw waonosd 10d (SE jens v6 nosgU-noU By (ovoRenA! syeiB aunuszovdas 1f a2n9u}2098U2 i ghewuoyea 1s 2 eu Heuuayrest 1h iusupege 9p wONpU wooNOH! Tog (LY | Eqmnons xisajueus no 22 purzennougy 22r1d9| dus0ui039 (2 | ‘praaiucd aun ajtiedow| INE aurdazoipozioa ( aro anadasenio>(@ | —— puoadjea pipe (4 Zons9 uoursoy (2 { ‘arqjonwopqes (P jroin aatsosdapiiue (2 onan @ ondare paurveu oyeraepoyueso 2us0H0u punworedunend usaidap wosputs (@ aaa ay Ul ud wd (FP ayn oa vod i usd ‘2anysfo0 angersadoud + usBons9 j yaoi jafonsa woUsOY (P { eg0soxd ateod uayoudn slozerpue wouoy © j arm1801 ruouuoy (4 4 : austopousparar® 4 uatiowwsoy a12aja 1g) vy ws0neud 104 (CF suns adorei ae Ef i i goon 19041 jooruayuesor (2 A ny oqusue na ysjoulay ©208018 o Sardanc¥0> (9 4 “uence (9 youisoened (a Wa aoe pie (E ‘unumaguae (° s osgu-nou sass | sivopuadap su nos ayy wy usesoway vaodoxd 10g (ZI supra bromazepam )clorazepat oop: 29) Notati barbituricele cu actiune de scurta durata ascendente activatoare juni GABA de deschidere a canalelor de cler Jocarea receptorilor dopaminergic hibarea enzimei M.A.O. i parbituricele hipnotice: a) amobarbital lobarbital ©) pentobarbital jopental ) hexobarbital or Stati efectele hipnocoercit barbiturice: a) deprima selectiv SNC b) au efecte gradate in functie de doz «) reduc somnul paredoxal REM 4) produc "datorie" de somn paradoxal @) produc efect “rebound” cu vise dezagreabile 33) Precizati efectele hipnoticelor de tip hipnoinductor 2) deprima selectiv SNC ) GS produc efect “rebound” cu vise = 5) sedative ¢)anticonvulsivanti, hotica ©) este mai mica decdt azepam joza pentru efectul hipnotic este de culeare zopiclon 4) zolpidem are afinitate atat pent tusul BZD-1, c&t gi pentru B20- imp de zopicton este ag preferential al situsului BZD- b) comparativ cu zolpidemul, zopiclona posed’ in plus actiune nvulsivantd si brongice @) sinapsele simpatice 1a indelor sudoripaze apsele sudoripare la nivelul medulosuprarenalei cefectele de tip muscarinic: 4) Notatiefectele secundare de tip a) arsuri epigastrice b ici abdominate Farmacodinamie fundamental inisme la nivel eclular si molecular) ©) contract sfineteretor T)Notati efectele activarii receptorilor adrenergici alfa, postsinaptici: 8) Notaji efectele ac adeenergici beta, postsinay icardie @) gluconeogenezi b) prazosin ©) tolazolina 4d) noradrenalina ©) fenilefrina 4) metoxamina ©) dopamina select allay: ©) catalaza emanate renquegour (@ reugmegougy (P gieqovued (2 reg32qop9 (4 nuodon (e wounp i arensyujurpe 99 sysovenidsos 2 oL]OUISO Yz2i ‘axejngea yiqzosques vausanpal 1S ioe najuad [O*HIN M9 arejnosesoipuvs aondayeue (q jorratdsar aondayeur (e ‘yoreynSarounias ynyraaua9 earounsdap (P sdvjoo ino tsorourosma ynyrunas waseustsdap (9 6.00 paca pnyered “eyieardsos auapuadap-ezop wperd yustadap(> 1s 9p suo1ep, anpaid (P atexopt WA N Uutos ap wieanp onpa (2 ‘ajuwosodsy nutos ezea}zoy (q 1apuadap-ezop rep Es sar DNS awewndap 2[ar02y0 (P raideaxa o no “anioiso20udN, dn 9p yaya afareonguun wavonoid aaynaiqieg ajaonoudtH, (Z ey aay (Brousupe dh ap o/Sojorewordwa's 2p woupus dap “pluynusiqo(e s0}01UOSeA 18 sopesidsou aging sue wwisdap (p ‘atiquandezap 2s14 n> ‘punoqer 19je (2 WE dp nuns Beane 2P=5 8 wry, noad ad ap axescydop (2 afojoororoaeues (4 ypooeuey (© iyojouexdosd 2p apeureynBeoom soun 9st} nu mmgegouse \qsoqonuad ciusdon oct ‘ayiquouSezap #318 n9 “punogas 1295 (2 qexopered uwos 9p ,220%"D, (P ‘panewzus ayingrqut (2 luimbigo (4 jedan vasounudap (© 0 n9 asranpv 2103}2 8 atUapU2ase nadap (@ asia na punages 215939 onposd (P rexopesed wos ap surep anpoud (2 ‘ezop ap alloury ‘2yepes8 2193}9 ne (q ONS anoo[2e Bwdop (@ reidaosa no a12qy9 ojesz0reuun ve 29901019204 2] op 9512 eaty Sepsis 2 anepas 19259 (@ 2yomoruun ne 3 peau dh ap mouwos exeanp aanpau (9 ‘unas pyeanp 18 19s CLL (P ‘qyx020}04 (2 ivarxoju (Pp ozoaurexap (9 wostupasd (9 wozjoooupty (® evTa) ay sazedyja3soy 12 son.qiyet aunNlae fepaut no sreoleuieypui ne ‘jatuaumuoipaut HON (YE ‘guruodop op ysmiaqya vaveynusts poiBsousupe mnsqe ap [awouputs (> cd vluapuadapooeusty (3 ‘epoyna (e sf dy 3p aorBsaprodo wivaya nung (EE ory 18 02 jauagsiodiy (3 ‘neastzad ‘iuoodiy (P pimunsow asoiiaus 18 ele si diy ap 221Si2pioydo aaja wns (CE uw (2 ‘aysoudap (P woane id (2 ‘3012818 aysuioug wseds (@ soyBeproueson sapien (9 sau ewnn( (9 isovavo “soap nou UE sondous aswisuen uns (62 cyuezzsaing ap 129019 (9 -guydone 9p A109 ‘guidazuastd ap aiz9|2s te20}4 (9 ross ap a]99ds Huanse (9 joaina0e 2p HHeanae (@ ae yy yndngns sp aitsopiondo (2 ye vaya ® tq-vavo @ yy yoquyeasinas (q squyoysoy sxosonya nIvAOP UA ino qouospit) xeuvsquuanit wauodus0> (> proueaquaawsue yaiop aides no eurnvadses (P (d'g in *g 9) hemungns yo (2 jqtoy sode inyru0d suoo eye Bayonngs (4 fon ap sozuas aga ¥g anc utp ‘a1uaurBasans 0d ig azo no “squauBas nned ‘sieonyuuun pyesauad emuonns ne“) uratoud no Heydna ‘0199sa - wy wAIS!S ap ireucaquiaus wr0xdaa0u (52 “o|uoydagaa e azezyqpusewuy ap s30038 (2 sa03d9001 ‘e amezipiqisuasap 2p w2ts0U9) (P syu]Wupe © HOS ‘porn aumsepiueus 2 suo aque un 20129 37 sopsordsoan fe 4938 {20019 2p 199F9 (4 sojpords0a1 Injaatu 2] 2180(0reU juasge ns vaiso loqwoxdsoar ® ,dn, waselay (rT soqrondaoas yagzeysuiut was9anPU (3 rojyordsaas ysuasop vaz2onp0! (P sp22 eaisonput = aaeymnns (9 ienuecuoa (© ywoxdasas ap yrupuun viv2t wwoy ($C, soquorda2a jenu9av09 (9 rezyousate! ap puldap soysexdaae) aye 12U9! 1 autho] ap earoysede "\raswnNn (CE vrejte Barenungs jooqaae insms 18 SN 9p 31U0r ws 19d pz0auo} (P rouse} Say. wader Sandonsipo1 (og) 9 eeedy0}50} (ev) 8 Bod y0150) (9 2p 102498 2159 FS iBesans 9 sqquawe9s f 250 TTP jpndcoeretiv 2) forteaza somnul § somnolenti ©) produc “datorie de somn paradoxal” {reduc durata de sonin paradoxal REM ¢)intensitatea efectelor deprimante 'SNCereste gradat dozi-dependent pf administrare repetata urmatoarele ‘adverse (RA): 2) obisnuints Hb) dependenta fizied si convul $5 abatinentd €) efeet rebound ct! vise nepli E oprire brusc& imitearea proprietate: cidului tiobarbit osolul reeaza grev prin bariera hemato- 2.1. Hipnotice - sedative cencefalicd si prin placenta (6) sunt biotransformate de SOMH dependent de citocromul P 450 @) produe 5 je enzimatica inerucisati cu efecte de supradozare = medicamentelor asociate apes ‘este anticonvulsivant indicat imarele rlu epileptic o) latent du jn insomnii terminale nistrare pe termen lung se hipnotice, cu latent ©) amobarbital 6) pentobarbital €) fenobarbit 17) Mecanismele sindromului de sevraj Inhipnoticele barbiturice sunt: izerea receptorilor a) se sglutarnatergici 5) desensibilizarea receptorilor GABA- ‘A postsinapt ) hetero-reglare "Up" {) auto-reglare “down” ¢) instalarea inducfied enzimatice 8) Apar interaotiuni cu potentarea cfectelor barbituricetor, 1a esocierea cu: ‘) diazepam b)alcoot ug Complement simplu rgice hiposecretie de protacting ») fluoxetina ©) mirtazepina 4) moclobemida ce) buspirona 38) Notati medicam ‘eu mecanism de ac clorpromazina haloperidot @) risperidona e)reserpinal 3) bronhiote ) vase sanguine 2.antipar toprotec' gregarea plachetarS, grupa farmacodinamie’. de actiune kinsoniene raloxon bromocriptina 39 x MQ ‘TANWOD TEYUONT sas Bays} VLATOOIN VITHUNV “Yd JOUd HLSEL (ONS) TWUINAO SOAUSN IN TAIWELSIS VILVOIGSIN % “du ap 0p * \ psuaduooas und aati jordo op angsew tyoreosep foun v plujoasuon ‘20% 9p axe uOUE ounysuayed iu ] alzoBjour ciuns g dn ap 2: ivopuadaposcuey 2onpt ‘qojsyp 16 suepos ‘teuids x igce Bed “i:2yediougig) 7 '9°° 2p atagya |§ pura “vUNWEISIY HB muuy ‘aysuINd) Wop? o us rosue ynjante ef youss rorNgra I} injag nawad aurpads “IOT/ WEN seuesquiaw jruodsuenog (19 yopnue vo yews oifloqoig wstuoReue uid ezea wun exfoury weeaypoig (9 eusmyorg s900ud un no ySeoyeue eumionas 312 (6 aoe arpa - g udeutsisod ‘fain 18 auguredop #918794) ipuiou i$ (oidisutwuedop ido soytsoxds008 1d “apasvoap "yotyisd (oajfauuutourjsom) pee inerernencer init ci rausive dp ap yosureaipou! ap ymuistwes=uh simon (09 vasozyrennau (9 z0us0 (4, exiquospe (e spoawutrgy auntiae ep 29121)014 ‘satay auUs}UCDSU UNS (65 sndutop quowiayduro) ‘yofout sepunaas 199}2 89 ‘onplt sondajeunay aysuaweaipayy (96 sujet suotproats ajareorsee gurney (6S ait (S¥V) ys ynaae inpiay (ES yoayo ~ genes abe iat essiilheat | (LH-$) 80) ayideoos yp An2[98 JOM (en) fauyyeu2spe70u uydeaos ye anpares sonaeun CE veugqesues °C punaxored “b ‘euwexonny °£ ‘euyaxont 2 untae 3p na ajaquauieaipeuriie}aJ0> (2 pppdrursend "a - VSD (8 pppdeursised 'g - vWD queqsjnauiog ynyniexd wavoitato °S ‘yesqai2a yetoxo wa1290p2 ous ase pou! “T vaya BOa2 ap yndngns n3 34192)2 H012200 (1S vavo ‘aurspe 18 yerioue aunsuaiod quoferwe(> in asquodeiue (P ig renuosiaue (9 go foB2p1 19 101 uel yiogdna uns 2209 sound's Este adevarat receptorilor cendoplas AMPc si GMPe sunt crescute prin activarea '58) Raspuns corect: C (1 corecta). (8 spectiv GC (guanilatciclaza). idepresive corecteaza reducerea nivel ina, prin mecanismul de inhibare a recaptarii ac de receptor postsinapt adrenergici gi serotoni este 0 consecintt lor seazute de noradt i serotonin, neurom fi depresie si se regleazd automat dupf corectarea niveluri neuromediatori, de edtre medicamentele antidepresive. canalele ionice de K*, pe ceptoni muscarinici Ms precum si recept la care su ‘Complement compus b,c, e. [Bibliografie: 1, pag. 278 - 279] eri ai oxigenului sunt react 67) Raspuns core aminergice (cu mediator ami dopaminergien (dopami serotoninergic (histamina). i specific pentru celulele epiteliului tubular Nat si activ de K* si CL. mnergia neceserh Jor de concentratie. je: 1, pay. 326-327] ‘centrale este incriminati inja unui proces de distra vVirsta de peste 50 de ani. Miastenia ( seed si prin covalents nu.este obligatorie, dar este po: ‘efectori) gi presinaptica (receptorii ecole weaataa Cs 2 cardiach (tahiaritmii) si hiperlipidemiile. Hiperglicemia este 65) Notaji receptor ccuplati la canalele intermediul proteinci G ux pasiv de Na* gi K" siactiv de e)efux ac cr ©) opioidergici K 666) Sinapse inhibitoare sunt: a) glutarnatergice ») GABA-crgice 62) Antagonistul farmacologic este caracterizat prin toarele: 2) ocups situsul de legare specific ) muscarinice ) nicotinice 67) Sunt transmisii aminengice: a) glutamatergic’ ) adrenergica plasma, nucleu rembrana ie a) dementa tip Alzeheimer ») boala Parkinson €) minstenie fe) eximsinaptic area sistemelor de receptor n intermediul proteinei G la 69) Notati efectele secundare exclusiv beta; -adrenergice: ima membranara de tip PLC, induce cresterea concentratiei citoplasmatice a urate ‘lor mesageri secunzi: ¢) hipertensiune arterial 4) hiperglicemic jdemie i deglangeazi SHlnlele mastocitae, sunt Snecanismel b) adrenal ¢) fubocur 4) Hextrani ¢) morfina fiziopatologice ale ipofunctiei transmisiei GABA-ergice sunt a) anxietate )¢isforia ©) fnhibitie tranzitutui gastro-intestinal 73) Sunt efecte opiodergice de tip &: a) analgezia spinal ) midriaza antagonistilor ¢) eapacitate crescuta de legare a antidoturitor fe crescuts de legare a ©) efect analgezie seazut gi efec cerescut 75) Notati efectele de tip B2 - elt fas ut tf aveapaape uns xeiunua soaya ~ ano ol 1g] “(19959 - ene atizlas) V3 [eve Bed “| sounsdor Ge ve oyg ad peeaxy as auto ‘soypidfoysojue sonmurruaew aursoid 2p 7 Raduawaou0o HS yozauusoig wafers uud soupel Vad cru Cer) Ey wzedifo}50} aremesquau SUH TU eae Ud 29R) 25 spo iaftelquisa sopidiojz} UIP UOPIUENE snmp yueAH waM2OAG | 2 eaeue auton ne (SIV) auoyioins aesorswe joInue YO YIBN=PS HSS od :ayesongral “(2309 |) 9 a9as09 sundony Ss 2 jonput jowsiejiposua Jor M9 *BOd OP e2>I suo [nda aisnyou monies BN a P 'Z- XOD 16 F avoid Fy XL 9p EMUISOIG jase EZAYDOIG 18 aUINSUES 1s 3Z0p vj SY “He 2289 Bz) JEP jessiaa8 npISE WP sevens jpresgaape une uhizodoud a[aqtuy eaneo aves) vsdh) 2409 SuNASTH (ES Ie juv8 pay ~ yan a “ceoupensas ‘eunaxoned Anaajas WN 35H ‘(GH axony) anoayas JH ~ ¢ nes (ounuesdhsa ‘isa su9s 35900 ull pzwaUdH Gy) suywuaupe “(VND et vot ap roylesusquos walays3s9 tt qa - 2 (ey - | aoss09 sunday (eS = Es sivad wasaytoua m6 9fCs929 8 ord = yal (a ~s "EF '@A-E isjnauos tn ammquavoa gf» vaVO sojsowdanes wavesty |UD) ‘uy pondaoav0ine annzmodsad “yuuey ts VEVO © guns wnduuisad #g - van 1uordeaoy 9 zu 9 9p sojoyeuea wovopryou 16 (oD) 21 20 soFeIeuLD wavaprursaD Fouiuredop ‘yoi@iouaupe "gorSajeweinj#) azsoyexnoe asdeurs 1oun TE r(ondesysod) 'q ~ VIVO tuns - WEWD 14oId22221 ¥ - Vay uordeoas uns Yayo 101492235 Iece— 4 916 “Bed 1 -sUb180 4a ')9 5G "80 ¥ OV EAS ~ 219 Ia~ | 9809 su (y= 5 "Wy — FYE OY ~ CAE ~ 1 B9H09 suns (OF ns) tp joptaauywrersiy 1 (21eq4UN) “comm rong dojsurpiosd ypu gH tovBrepyoido uns (Ov) Paes uae yeueuquiaw quordsooy tH 1998 ad ‘5 zed1ojs05 m9 “1 youtsjoxd |mypaussow wla-r (e)v-£ EE (a sow v pHas oan ad (oy) 24 jujovoud inp) ruond3o9y “SA “IN 2 wEedyoys05 9 ‘D Igoe - zoe Fed (aq iou‘v pw) g- ee) p'@E~ C@a-Z'EV =I pandusos 9131305 arse userid regou und aisuanied! “onjouaspe = 19 {gy syanumsiqrue wsyueaocu wud ‘ounsV 3019302 juoreue ue wsquesau ud wnorjoudsadyyuue 16 (dy ap 9319) jad ‘ojaznejdo eawzopesdl fo soquordanat [e 1S}UOsTIUE 218? UXO asaioo suds ays0 ploasuo: [ese "1st ‘toe ‘ace Sed 1 ssyeddoygia] P-S>-¥ s-g8-°4 | serie pentry mecanismul de Stat autoreceptori de la rgice. Prin A), cat fografie: 1, pag. 328, 338, i ee pentru mecanismal de ip Brormcestd = A) enzima ce A cep drenesei By ‘al receptorilor adrenersi seid pag. 342, 346-34: ‘ap de serie pentru meca predominant pe receptorii serotoninergici 5 - HTaq. Rat ‘este in cazUl risperidonei 25:1 pot fi si ag 5a, (Bibliografie: 1, pag. 334, 3: © ip antagonist blocant al receptorilo receptor’ adrenergic subtiptl Br, poste sta la baza efectelor anihipertensi, anti, Sele sanguine se af t ae FS 46) Raspuns corect: 1-2, 2+ 524.8 _aitipae de receptor peniny senna - - pesdisponitic sntidepeestvd “dit 0 Pe tenolol este antihipertensiv Bj -adrenolitic selectiv. agresivitate si. predispo: SHTaqh, vasoconstricfie (5 ~ a pentensi” B 110 i 1.1, FARMACOCINETICA GENERALA Rispunsuri comentate gradientului de ayia mic) si de fpstante lipofile. ie memibeanar. pe jografie: 1. pag. $3] blologice se desfigoars cu ajutorul si , este dependent de energia ce ie, Se desfigoars corect: B (a.¢) Transporwul activ prin. membrancle yanare active de transport ("cra sens invers gradientul ide aceea se poate face in timp. corect: € (b.¢). [Bil ‘medicamentoasa bazi ccantitate mat tuatia in eare pH > pK si pH - pk > 0, conform urmitosrei formule n ecuatia Henderson Hasselbach: B/BH" = 10°F. pasaj heps 10s cefalic si apoi lui pasaj intest nedic ic, dator vena cava al si degradarii de cétre sucu istrate pe aceasti cale trebuie 34 ind astfel active la doze mici, ce permit forrularea in com foarte mic8, cu cedare si dizolvare rapids, féra antrenarea secrefiei 5 Este o cale de urgent in crize. 5) Raspuns corect: B (a, ¢). [Biblioarafie: 1, pag. 77. 78] Ru se pot adininistra pe cale intravasculard, inclusiv iedicamente hemolitice si care precipita proteinele plasmatice. Avantajul \venoase este cK permite administrarca substentelor iritante tisulare, precum si lor cu pH sau si cu presiune osmotic’ diferite de cele sanguine, deoarece le contine sisteme tampon gi prin vehiculare permite diluarea rapids, 4 Raspuns corect: E (a, b, c,d, €). [Bi venta viteza de 1 ~ 6, 3), fixiologic x acide, care se pot absorbi, avind astte fie: 1 linra si es climina gi pe cale renalA. 8) Raspuns corect: D (4). [Bibliog ‘Numai produsele ev echivatenta bi plasmatice si substanfei active, aceeasi biodisponit ‘conform postu inte ele de edtre farmaci 9) RAspuns corect: E (a,b,c, de) (Bibliografie: !, pag: 28, 29) i fuenja etapa de dizolvare a sub: Noyes: Withney ce exprima viteza de dizolvare V ‘se veden si réspunsurile fa intrebarile ulterioare). Btapa de ‘cape! de dizolvare se poate comporta ca o etapa cra de eliberare este redusa. Etapa de rare poate fi 0 etapa acceleratonre pentru Kd x 8 (Cs rare fiind etspa anterioara tunel end « absorbtie fiind ul dizolvare, atunci cdnd viteza de absorbjie este inalté. fie 1, pag. 30. Kd = constanta ‘S= suprafata de schimb substanté-solvents Cs= concentratia de: ies (C= concentrat 1, in yolumul total de solvent In-vivo, € tinde spre zero (In raport cu Cs) datoritf procesului de absorb jolvitii. Concentratia de saturatie (Cs) v de hidrosol Substanfei, Suprafaja de schimb substanfé-solvent variaza invers proportion Indcimea (raza) partioulelor de substanta eliberate din forma farmace Consianta de dizaivare (Kd) este constanta pentru aceeagi substanta, in accleasi upd cum araté ecvatia Stockes-Einstein: Kd = D/h, unde : D = une al substantei dizolvate in solvent (dependent de 63 unde: olurjsqns nauod au yp aagsuen op ajundn ateoh uid wong auiqiosqe © oyu yee ejountol w29 Assnfou! ‘ouvians: po Bed “| soyesBonrgial] (29%) V st92109 sundry (OZ ad gd 1 vod nawad geidupe ar} aoa ad ensiunupe 10d ,Sesouiny 2jiuapi9oe ayez1soaes tod Fee ayndupanue nuiied ewok ayenzpuynaoo ow seins 89 2908 eauauase 9q aha wey Wad sy "apise nes suyvore wnjor nnsod ifeGrare ea) anyjnsn s.ueu olueisqas mayued Sieymoseaestxe. S¥B2S1ULPC 3p 2") ai] (2p 2°9°2) 9 98100 sundsey (61 3s tuoayeo 215208 ao, "ys7194! sutuape ap injnaol suuoep “(e]es9u0 un geeansiuuipe poyusaasis| (yg uy 19aup) Buaiprouyesngns 22008 Fouad aise fmsDya ep “[e00] 9170189 “(eizarsauenyes) pyeuids wizawsoue UL in sa (gusiprouyeeqns) BU! jasys ajynodes neoeunses ojaiesedaid “erBojoreuisp 219 3 ranapsuen) SLL 4 foe usvod 1918 #182 ouge guid 0 10d nu ojslunu aveasuuupe 2p ee L109 ed 1 :ogesBoniia] (0°92) ¥ 9809 sundsey (SL quad 0 “gay 91n22}oww € 2P sou varoytauo no apeos 16 edu apis 2 idusis aunizngip ap jnwaray20) C yun viggesdns 9p wou “= 5p swinunioy 2p Hep 2159 auNIZNY ( ~ 19) fauEsqU 2p eiueysue) ‘ales gop 2122 jap puRsqo 9p v 1 0280 30 mowed 28 ‘ap tzaih @ Md eydus wountzagip Tzwalvon E { :oyastonjue) (9 9) ¥ aoeuoa suds (1 (los 3 riba alsihiomilcona | itl einsst ineiabtammnnniitginde nett roads tow guizaid nu elursasueo Ui SwodSUEN ap BALiOe a aanercroyu mi 18 pated aysa wuesquuau ‘sed 29jsU0s. re aysod agewenn ap di un oyse o2eo “yeni pundsai02 f Tog “Sed "1 syeougqa) "(0 '4 'e) ¥ 3899095 squ9qooueo Yan 213 ery (C1 10 sy 2p ajostouioour and aygeauned yns nu a[sus}eluoes ATS 221801019, Baar upd oan nu auinON! op any 2INAIOFL SEIN OT “ap rape myoep “luayenouols 7991929 N28 (A > War pupjnoajown ysouw :ouinue injaxetduioo dans aunangop wid “agsed ynssjsten Fonsuayuie9 ne 2109 2]9{n0a}0ut “2BoHO.a 1A uuad gos tet Tho veh Bed sayessongia)} (0°98) ¥ sem09 suns (OT aqyody soyatumisqns miqzosqe 2utus0d umsquou! o 2489 ¥Ie139! S800: iad (wodsue.! 9p 2x18 ro sojaynaajous wiquosqe PU aueiquiow e9 puodutoa auesquioil uns n quou 24n3e Dyawuouifa yor nes ue7t gr— ev Bed “1 soyesto! ye yalueysqns #asentOzip E202) sop aun worry fan yu ap aust sna sauna Tee cs Bed-1 uesBouaia (°F) VHD 4d uauajp no attez9 $3 “PI J=s0 8-50) S * PA veyyd < He 389 09 TIPE "ON 28 (ogy O1 #1) Let] = LI + (V1 (nan jeanges op walenua2u09 1S ayes 9 as0 (60) tee 38 coy nes (epynead “SENSHEN ap ezaita IS py eh natured koa" ailnyos ap wiapusdap) siesraes 1yZ0988 - 293] enzime modulate de rece G (dependente de en 0) Raspuns corect: B (a, tciclaza (AC) jpusului mactoergic GTP). Fos! jodulata direct. Atepaza Na’/ hidrolica ATP. biotransformarea mesager 3,22; 1, pag. 333, 338) tagonist alfay secund AMPe. }) Raspuns corect: (a,b 6, d,€)-[Bibliografie: |. pag. 299] prezentate alcituiese structura general a receptorilor ci yea receptorilor i de Na‘, depolarizare si fibrei muscular striate pag. 30) 22) Rispuns corect: E (a,b,c, de). (Bi tea receptorilor depind de toti tea de legare gi func pentru substratul ajoritatea cazurilor, dar poate 4,e). (Bibliografie: 1, pag. 290] - az radi eri, sunt: SOD, macologica este asiguratB: de vitaminele C, E si P, eare fechiometrice"( neutralizind stoschiometric un ‘mina A (beta-caroten) care functioneaz& ca si o grafie: 1, pag. 295-296] ructura’ generali a canalelor ionice in proteina G, cu canale cu sapte ependente de volts} or lente (L), eu prag de activare inalt gf rata de yr, miocitelor (cardiace 107 ira substanfe cu structuri ce pot de 1-2 hy fats de alte cto gi indirecte. Ele di ‘se putes prepara comprimate [Bibliogr . pentru frecvent’ pentru acliune sistemici. Mucoasa rectali reprezint& 0 membrant 66 jologied i at Pentru calea eastrointestinale Pentru calea intr inferior gi avi inferioar superioara si vene porta heps in cazul 28) Raspuns coreet: care pet fefectelor secundare sistemice si dozelor mi 31) Raspuns corect pag. 68, 70, 73) fcorespund absorbi ©). [Bibliografie: 1, Mucoasa nazala reprezint& 0 membrant te o absorbie bund pentru subst putind s& fie indieatt mu numai pentrs act razali este un factor specific ce (b, d). [Bibliografie: 1, pag. 73-74] 4 eu pori, permeabil® atft pentru substantele lipos: pentru substanfele hidrosolubile, Vena hemoroidalé superioard dreneez& séngele tn si ‘expunand medicamentele Ia_un_posibil prim pasaj fremoroidale inferioara si mijlocie dreneaza singele in sauns wsjuesout wa6219 atau sstuode 2159 eul/UBIPRION "010849 -Ficl if wisozesd suns "3 see Bed 1 ze “e1 et Bed Hc sUERONAI] ajo 1S tayo yansepesou nbquodtue 1uns ge A 19 a1so ezi}0dr1 (0301 199}2) pac rojouaue — soj.y9sn jnjuswiop) akSseuaipe {9 °q"8) v 322009 8 juios #$ sanpduiseaed siya SHEO} 9189 Sossdeuys fequawop) 91e1au109 1a) HEINOTA P a sa taNEANW 109 sundsey Ct a *p*2*q ‘e) g yoad0d st yednui adap 2p 16 wojotSuosq AIsmyou luseosnil 19) (avynazjou 18 20413 ‘YIVINAIWVONNA SINYNIGOOVHRLY? oraaio na “oruojoa wasepygas. 1S tminsal uy wonmsovpi} sounyssud 18 218 ‘eng {uispersouo) yeoman airzod uy {va ed “| syesH0uqig) -(P) a 192109 sundsea (9 [o-Bed1 georgia (Hc Hoare sum (Ly “aio uy eau “pio nes ymunwnt founds 150) 8 [sauDUeD!Pu jn-9ouas89} 100 sundsey (OY ruios pyenuaouod wrevodsuv 2is9 y eu}sods Teuodsuen wns eurpriad 1S ajvoise/eU ryeaBoxgia] “(0 a) v 99209 sundsey (SE sdxa 169 1$ (B20 HES 1M nas yu) guisejd ap [nusnfos => tie Bed “1 rinasaso a1s9 eslq2osqr Tur ¢ ayonp oful Tew ajsa Jolqiosge qqeionE, [nwnjon “(Esnpas Yeu & ieasout) wsvaxainp usind yous ayso1€ (Geog rel Gopi | ouINEUES 3HeI or yeu ye aseyoyaavan0 mjeds) ypides yeu oyiquosqe o oqputiad g7O{NsMCsIu) “qgo1) roxesngeyns SD) as “(ass'66) BUECOUpEANS ‘SUSEGOHORUTUE,ZOFPRITST vn vyone -CasCz) BUTSOSIP “(2556) KEBOSP 2% ype veda Ut sa SO) en ave] ap yrossoond ou ana DAS (a6) 80201 veagce) wroBip “e596) wuoreINaUa, “EES NM TT “qwsi69ip2t aovsrein ae Se cod aptaind 2p 2802, 28 op arvus teu 1 4 f pg ed =| yeonraug) “(2 "9"%) v 29aH09 sungsPa (OE 16 porwioysis aumiloe nauod ats 18-08 ‘od “| ZayjsBor|qig] “(2 "e) g }9H09 sue -seuowsnd fesed owesnidap Jiyos nes aluseqas #6 winaaid ‘aenysed ul HEU UNIO jocuaru no ‘aUaUTED1paud SUI sdusoo grade gs aywod fayise 18 (9-1) SRPOF aseojnouad an! mie 33{UOHED [IPOS AISIDY "2 ingqe qe a5}v0ne> axayat no ee pos ad yea] 25 “20ul ANE(A! eersosin (Ge *2) 12usud 1-HE uy 10d “pyces aumjoau 0 9} 30928009 “M1 2 n389 re | espe ad Fo} 0d 35 tun aesaoou yn Teumur uy wna 24 £5 82 eiu029 35 laesio wzioy yaneuwse|a Sul>) jane “2r08| 2p UNIOL Wu une Ua tuae =v 2f)308K 2p Inc yuo © aise (wi) gEoURAE tell (8) a 19999 suds y (SE AS ob SZ = 1 93uBS us podsins ap 1nd ‘soaspoap ‘ehia®in [oe-se ‘Bed | 24039" uae jypatts anus ied.0o 2p 310007) sad “2onewss|d 2124 [us-09 Bed wows gos ate) tunes a9q9p 9 “¥]2204 afer iad soon sid camer grunt a 20,3 sunsos8 2h sunjae ap nso, aSunle 2 fou Bed egg aise wag} TUUCY “SU OC AY ESTA fod sag vubsos 285 19916 ewe9] UO} “qro) y aoavon suns (LE ‘AeP ns aoyeseyd 1a} (2p '9 "4" fb pasezas ap cuney 0 2% igenup 2901002p vq eo + IN “Ere jap as ouva “SHUCULD NAG] zwounas fpasoBanas 1§ winoazd varadns $ bI01S22E 9) wzowse ap yo [gg Bed "1 sao panposd 1d 16 46°0 = vajoWso Pat 1d no 16 suouadey hes aUoTOZ 4 gevansffouy 26 (210029 ee ga nen ones ye} Wy 228 uigues sojouvinay® 19542008 voigaus Conurougwngyesadtt) 39) Raspuns cor .€. (Bibliograf Fjszepam ete). Antieresivle triciclie provoact efecte Efectele adverse teratogene se manifest nbrelor. ese efecte £ fs) Raspuns corect: ed. (Bibliow Bet provoce Ia fAt malfor agulantele ieele. ci parasimpat toare glandulara. Benzediazepinele induc dependents nu indue dependenta fizicd, ci nt in categoria medieamentelor ce induc depen: 1, pag. 270, 273) biscumacetat, 29-2 sau la la nou-naseut si doze mari lecalizari ) cu localizare cranio~ izantele benzodiazepine 103 Eitdoteliul capilar reprezinta o membrana lipidied, eu port membranare active de transport. De aceea difuziunea din sp se face prin toate tipurile de transport, inclusiv file cu masi moleculard mare, pa (eons ‘substanfa fundam ara. Nu jentele fa forma legati de prot ‘deoerece proteinele sunt macromolecule ce nu pot fi transferate prin nde de modifiedrile pH-ului i de substanta pag. 94-95] ransfer funetione eneimatice. in consecints, de ci si hidrofile, preeus membranare de transport sp: ipofile si hidrofile (alcaloizi, purgat mater se pot concentra met masa < 350 $i slabe, deoarece pl yea interstitial gi intracelulara 2 lor acide, care vor fi disociate in proportie mai micd in singe. 445) Raspuns coreet: A (a, b, €). (Bibliografie: 1, pag. 97] Se distebuie in compartimentele hidrice intravascular si intersti esmorice (ma 2 (aminoglicozide, peniciline) ete. Se distibuie exclusiv in sp amentele cu moleculé foarte mare, aja cum zai ca Infocvitori de plasm. Se distibuie in diureticele ‘racelular, in care se gi concentreazi: 46) Raspuns corect: C (b, d). (Bibliografie: 1, pag. 99, 103] in fimetie de marimea volumelui spatii hidrice se distribuie un medicament in organism, respectiv:exclusiv travascular (Vd = ercelular (Vd= 20%) si intracelulnr (Vd = 70%). Vd te cazuri. De exemplu fe are te medioamente care se leas procent mare (peste 95%), raportat la cantitatea totala din organisim). De acees plasmatics (Cp) flind mare, volumul de parent (Vd) este Vd aparent= D/Cp parent calculat de 8 47) Raspuns corect: A (a, by €) [Bi Volumul de distributie (Va) este un substana se i ‘Ace Vg, 48) Raspuns corect: C (b, d). [Bi La cicuitul entero-hepatic participii medieamente absorbite indiferent pe ce calle, dar care sunt eliminate prin secretia biliard in intestin, de unde se pot absorbi si pot repeta circuitul, in secretia biliaré hepatocitara intervin sisteme de transport at nespecifice (disponibile pentru acizi si baze orgenice, precum si pentru metabol ‘glucuronoconjugati). Consecinjele participtrit la acest circuit sunt: intirzierea 1 eresterea T1/2 si duratei de actiune si cu favorizarea efectelor adverse In hipofunctie secretorie biliara wlaricsle ce se pot asf toxice ca Hg, As, etc), permitind cercetarea p dupa deces. 7 ol asd vuopuodep anpuy joudazeipozwag = “cn ‘npul sjaoumygiog |S wUNwRUTY . inpest jews a9 eso 8 wut “C1 1ppes8) eqns v2 Ce inpest) Poi 4 seein ite 4€¢ jape8) euypsou 1& va “vousoind a1y'sd wluapuadap yoeoaosd o © jy eajuad Aoj2z0p rauusput noe wus20°0 oyjumas 2anput nu 9 |nBOup puyea00 ¥ a [oz Bed *| :ayeaBouqyes] "9 ‘p ‘2 "9 "v T92109 5 net coos vom . nite cin once eg 4 Soka RS Gietsopan “igears sone) o€ 2 + sayesSonjqug] “ereuguinf ad wiaoio>u ez w “w99H09 B> [) 9.199309 soayo > eoe-N. OP (oveeee Sed wud (wupaY nsniay aye sivajns wooa01d 10d 48 UL jovaipe ayoayo ued up vooaoud 09 2]010 2) Jp 2'q 9 99909 sundsEy (FE wal @Ma-s@a-pMa-C@veOvet 18 punoga ‘apor¥ye|ypoyuosG HS jarg])“p‘9°4 "E2809 SUNT paixor 212200, aig wad aed el ag "1 = WH ume“ \oegasseH - U0s fete gos =v = Vi qocnyOl = VIVE UIs pseu nnwad BI { | [este g21ul yesgnape no ayeujiqiuodsiporg aiso 1 (@]) J2u = yujdu= "OC = PA tun 9p to4u opus uodsipo1g asa einjosge eluisajou 2p quosqe ap [nv21s1J909 9p u) Feot “668 (eunypouoja 1S euuosdew se-02) os-0e = =P" A 1) pL~ 0g no aqwunsoade [ee edauoa ug #8 spunsa 28 snap TE se0e = (IP) UNS yar B9 Hien] an jaa) "P 198309 nape os a02r80ap “(%Z9 = FIPS rau yage3 “20)N]90 iowa 1d, paws (ade z-01)% 5°51 =A | (guised |) 65 "PSA | 4 4 4 sygwauan win Bmp TEINS maseeae aoasvoop ‘eoqnise8 seo. taygg no apewrxords 155% f aejnaseaznut 29HP! ap 9p nun my eearal a tosos sundsry 6S op BN emp aod 18 2poo2p aud ef 95 5 aseuun ud juns 13° (eIue2e| songs) 24a joue> #919i8819 Teavaps i iad EDAETHABIISS san amizod ¥ eH eeunysaid rs Bed jp yyyd 22a 3d 2st0U3NT! 29 Treece aed 1 uyeonaya) 9 esoo sundry UF 17a) quopucdep MO young, “opeda (1p) sueday aasupnuy sousseaq9 no 3 ld “aaeynsineni 220 n3 yoxa yuns auoIed x9 ayqetoatin 9 -yoweo ap tnjnuauuouay easeuasIe safura tooacad 10d 3994803 jouoet ay BS FINGAN ) aureday in-2ouaze9|9 Ne meng 2p wapuadsp 991 “Bed “1 soysatougee] “"P'9°4*) 39° -yje20} aune% yeaoy aigaye nstuad I2Ne 1p sywod (twoyj x9 9p) axeanda ap wie Mor Bed“) ayesSouqea] (‘P24 2) a 9002 sues ne de encefalopatic. ‘sferaz’ medicamentele biotransformate print yeuronoconjugare prin concentrare se datoreazA unei nate hepatic’ prin rucdt_glucuronoconjugazele microzomale sunt incomplet fd de pseudocol devin toxice inducdnd apne prelungita. fevnduetie de delta -ALA-sintetaza, medicamentele puternic indu ot precipita Ia doze terapeutice uzuale, erize de porte resfencti gastrointestinale, tulburiri neurologice si fotodermataze c puns coreet: E (a,b, 6 e)-(Bibliografie: 1, pag. 239-242} lhlecantele pot provoca R.A. toxice cutanate si musculare. Necroliza mic® toxicé poate fi etal. E(2.b, 6,4, ) (Bibliograffe: 1, pag. 236-241] fe provoea fA. toxice sanguine, hepatice, musculare si cutanate, ia poste fi severd, manifestaté ca idiosincrazie eu dispnee si in caz de deficient de NADH- methemoglobin ‘extrapiram = Gldecaina, procaina), ite SNC, pot provoca conv Ca urmare a absentei 2! mnieolului, acesta poate produce la noza}, precum si deprimare pi veidele prezinta ototoxicitate si pot provoca ami wulburdri de echitibre cianoz8, chiar la doze mi ia acuts. Com ¢kanamicina, {streptomicina, gentamicina). 21) R&spuns corect: d. [Bi Prima masurd de urgenta si obligatorie in tratament rediata a administrarii_ medicamentuh orice all tratament (simptomatic sau fiziopatogenic) poa jar evolutia poate fi spre exitus. 5) Ralspuns corect: 1-b, 2-a. 3-4, 4c, 5-e. (Bi sugar, tetraciclinele pot provoca colorares ‘mului Ca), precum 5itulburk Paracetamol (derivat dea festare olinica severd (dispnee, emoglobinreductaza eritrocitara . Glucocorticosterol woteie) $i pot induce inst 1a intreruperea al pot provoea diaree Ia sugar, ) provoaci methe! noza) Ia sugarii cu de intarzie cresterea (pri s corect: b [Bibliografie: 1, pag. 263] intensi dependent fica (gradul 3), urmata la fatrerupere td putemie, greu de suportat. In ordine descrescitoare ) 51 eveaina (gradul 1) .eaza barbiturice (gradul Purgativele (antrachinone, rezine) Asociatie genera somnolent pla , 2 3-c, 4 -b, 5-2. [Bibliografie: 1, pag. 234-258] 23) Raspuns corect 24) Raspuns corect:1-¢, 2-4, 3-c, 4 -a, 5b. [Bibliografie: 1, pag, 244-247] ‘37 Réspuns covet: 1 — Ala), 2= Ala), 3~ B(b) 4 ~ Aa), 5 ~ ACa). [Biblografe: 1, pag. 233 - 234] n deficient de G-6PD (glucozo -6-fosfat-dehidrogenazi) entrocitara, medicamentele oxidante provoaca hemolizl manifest prin ane ‘Rbsenia reltiei gradate dozk te {cter prin hiperbilirubinemie. La nou-nSseut si sugar, iter este grav de tip ister ‘manifestaté ca reactie igenului 99 98 fiografie: 1, pag. 112-113] tate de substrat. De accea de oxidiri, precum si glucuronoconjugarea. Aceast de numirul mare de interactiuni bazate pe inductia si iol iar comparativ cu ac stabile retard. Cloramfenicolut al cloramfenicolul ‘mai ina propionat este form chimich ce tubul digestiv, crescindu-i astfel ea per os. le (ea Mufenazina) sun decanosti) pentru realizarea de forme injectabile retard, uti ter hidrosolubil izate in Forma chimick de esteri (de ex. jn tatamentul de fond entry ze lipofile, Bariera foseda gi sisteme active de transfer C'ebriuyi"), astfel c& este dar gi pentru structuri care pot beneficia Uubfire este o membrand lipidic’, cu ive de transport, astfel od este perme pentru cele hidrofile si in plus pentru strueturile recunoscute pulmonare reprezinta 0 membrana lipidic8, cu pentru substante lipofile, dar si hidrofile eu moleculd m de capilare renale) constituie © membran& *poroast" Substenfe hidrofile, cu masi molecular mare pind la vaginal, rectal. Faze apoase cu pH Faze spoase cu pH acid se afl la nivel gasti bazic se afla Ie nivel jejunal si ocular. 64) Raspuns corect: 1—a, 2-2, 3-6, 4b, 5d. (Bibliografie: 1, pag. 48] Sunt de refinut valorile extreme ale pH-ului fazelor apoase in contact cu muceasele: gastrica (pH acid = 1,0 — 3,0) si respectiv jejunal (pH bazic ~ 7,5 — 8.0). Aceste valori extreme ridicd probleme privind absorbjia medicamentelor “is presupune transferul fapilarelor din tesutul muscular. Calea intraosoast (cale hianestezie) free indunse fn 66) Raspuns corect: I-€, 2-d5 3 -; wal ip.) permite © absorbti iar in clinie& in tum toxice si radioizotopi. Calea seroasA intraarticulard este utila excl acfiune locals, injectindu-se anti injectarea printre vertebrele L2 - LS, intre pia mater si arahnoida, direct in cefalorahidian (LCR) si este util ice, substante de contrast, faza de eliminare B (cu T 1/2 scurt = + (eu TH foarte lung = 50 aminoglicozidelor. Clorochina (antim || mucoaselor nazz re. Calea oculard pe ur 0 bi i absorbtie fflamatoare. Calea subarahnoidiana presupune = 120 ore), responsal pentru actiune local joxice, dar si anestezice locale in anestezia teaventricularl (injectare direct in cerebral) este o cale de exceptie, uilizata In encefalita virotica acuta si ‘adn ul istindu-se 15 6 | \Bups 291401 WY BI0A0UK od 2120 ajannde9es}UeS, -axusin yf oqo ufo) (o'9''9 0) e809 sends (ire ‘ez Be *(eurpluzy dri mpos zp s0jayeue> aye aque jedesan dy ntojeo 9p sojojeueo 2faiueooyq *aat yoga ng aluaurooipaus 9p ,puszom 19 aonuneniae onpur onpoud siesauimus oro shea “CuRUI=ND 2014 uno 16 (aoteday fojfoung eatenuiuip) FimuIeU HsIBA TaRRUIO}SUENONG 2p “unjyoot ef asvzopexdos op 310359 18 Yat erear 00h yoodeo easunujunp und “et [eee “vet-zel Bed “| seyestoyqal (p 'g) 9 Aoas09 sundsry ($1 i 6 yoneuyzua aevisape sjnegt ghuiiin op nnyos ne gonp‘iijta ats Seuiip anjaas eda 2 ‘lau “Huleroae) yotoe) ap IvatL09 un-sjus nus 1oa209U] o1paUl 9p astasasd ‘quoweoipeu 2p ares0n03d fog UNS (oIpew = sone! 38) 2uado.., [e¢z ‘Bud | soyestiongia “(p'¢) 9 aai00 sundsry dn, ~ ox9134 nweupuis rua B] aTerseptueUN asianpe 9f=I093 fa] (2°q 'e) ¥ aiv9109 sundsyy (Zt wsaqoy. uoneynies ‘9p yrausuivaypaur 2x02 wl -dn-o32}24) iso (ouopuse umoipyiss) sasbeey ap # eho wooid v isiuomue di ap ymuourenpouw a roesu09 24s (098091 2p) punogat 12 syedouata) (P '9) 2 19009 sundswy ( [soz-t92 Fed ‘1 ‘vasovas ap) ‘isuoa ray ym a vasaonpu! ad 2yuI1> sojuoydao aoresvaduoo vase sss 79 4 WA “egiooese rei 1o4 wosluaNo! wos aye atues0(q,austuoo}paui no ewenp Wun] op waWr tetonap qaiaapa aloes © 382 (928011 2p) ,PHNOR> Teo ye Bed 1 aesdonyng) (2°43) ¥ Aoa00 Suse (01 poidaaas wasezt 1 varwzyqysuasop nd. ,usrop, ov 9p preun pau ove aquauuNoIpaus o] (elu Tose “Sed “| 22 ‘gojanmopaaaiue v 18 ado SouBeIp 9p pporoul! 381 © ns: ayo no 4 poyfusje aulotay 9p euuoy vst Lesc-zse Bed 1 ayessoy iquisafiy eavensiuywpe naiuad 201 § ajoutaiuag ~asHRs9|e asz0ape 2 guiodiuos 95 9) wy ayes2uinue "SsLOWaLICDIPO| [ose ‘Sed “1 sayyestoy ip'a°q "8) 390009 jaads idosynue-1Ha8s9]2 ‘jaun ‘axos8 ap1v0} 201812) pest ‘esdiy ud eebozuINeIWD 95 “YR OP | aids *: jonas 0 pzEssuvjoap xy apgeraefor 2120 89 Eur jana ac] “apeday fesed mioowaseaye uadooe varnd © nsued * veg auns f= | afevound ef 21 ap (60 39d) 919207 (mip) snaday 22sorn eur row az0p | 29p *80 396 3 § ewwzuoney 9159 1991p H+v@-c=Hed) +) syetonaig] (CY fpostpau BULO) 228% . rep faunoy wassidoude 1 ynjo- HS © 219180 Jy 9p ound 38298 und aauio aiSesedap 9 an puyind sep “annoy (eS syouorund fesed wid ne 190 “pinojodns BAD roujnd fesad eund un 20 sauoy nani uy yz9019 MIPOS seiry 29az¥09p q{s0d 3159 UALUOUPY 1520 ie warenegoyosoupi WN9SS19 2157 Feuoduth NES MEpOS 29 ANUS w9 10 npioe eso sed warenHct caos amo 2975 = HE Un |guoqies Jhuodurcr nes MIPS pau ty 42al0Z1P 9P poe uy 2097e09p “TEPOS 29 TEU ago sauna wInDSS19 9152 aqausswesipayy TedLy sya} “Cepasoouy vz # Mnsat09 around 1) pasos sundseu (FL. Sueday efesed sovewid jarvoap “y suuteisi> joouayseIo}> [Nz UY trzadosd ofaquie) g 192109 5 v2 auvajozip aie a1e9 wand eusoy ‘92 01 vl S7¥at se v= cta+99°% rom aa steve jodoud ajaquie) 3190 sures _yoylesiuaavo> sjpqusuueaypaw S10, Sp awaroyoos axe yourdazayc. 72WIe}S0T {Gy siigosae ap yrieiayeos *P opusr (2) 4 sayoitouny os! ty a- CV TOY sgonuuouue “wes 1p syetonaia @a-s:@a-V:@ 8° CO av) ¥-1 sda fosed smimued 1 ii aw (G qeoound) © ajo nuyiad so. Jad sve" 1.3. FARMACOTOXICOLOGIE GENERALA pag. 226, 228] Rispunsuri comentate 44) Raspuns corect: a, €. (Bibliogratie: Curba It corespunde: fie unui agonist total B cu aceeasi activitate intrinseca smaximA (ct, = Ef JE finn = Oy = Ef Efe: = On ciferita de joral A (pD:A> pDsB), fie asocieri ngonistului total A, cu un antagonist a spre dreapta a curbei agonistului total A cu un factor x (pas) a antagonistul B25 Cimptement gropat B29) Raspuns corect: A (, b,c). [Bibliografie: 1, pag. 233-235] sacle adverse (RA) seoundare gi toxice mu urmatoarele earacteristich fea gi frecvenia crese cu doza, fiind dozi- par fie la dozele eficace, dicamente, fie la doze toxice, UI sag. 226, 228] totali B si C cu pot supradozarea absolut rect: a, ¢, ¢([Bibliografic: | le de patologi 1 corespund: fie unor agoni te diferite de rite (pA.G > pA, F), deplasarea factor x caracteristic fiecdrui |. 2yRaspuns corect: E (2, Toate afirmayiile din tes Competitiv este mai mare; fle asocierii agonist doud scale de doze cresednde. 43) Raspuns corect: E (a, b 6d, ). [Bibliog In deficit de G-6 PD (glucozo-6-fosfat-d redus in eritrocite gi este diminuat8 rezist oxidante, eare vor produce hemoliza. Hem Cliniee sav semnificativa clinic. Manifestarile Sau eronicd. La nou-niscut si sugar apare hiperbi completei aturéri a UDP-glucuroniltransferazet fueuronoconjugarea hepatict a bilirubinei), manifestata n icter grav si Sir nuclear cu fenomene de encefalopatie (prin concentrarea bilirubinei in SNC). Geuprile severe pot avea sfarsitIetal (In deficitul de G-6PD varianta B, depistatd la albii mediteraneeni) 4) Raspuns corect: B (2, c). [Bibliografie: UDP-glucuroniltransferaza (uri suronoconjugarea hepatic a i, administrazea acestor medicament bilirubinel nuclear. _catalizeazi ‘multor medicament. in deficitul in competitie mgtabolizarea jcamentului alergizant cu organism! at, prin formare de anticorpi izarea limfocitelor. Organismul sensi Ig G, 1g M). Contactul ulterior intre mes izat posed un sdiearentul alergent $i 95 94, corecte si in relafie cauzala) corect: A (ambele propozit P Cand pe cele doud fete ale unei membrane pumai forma eitabild p 1 si se concentreaz4 pe fata unde pH-ul faxorizeazi disocieres, dup cum [B] este egal pe ambele fete si atune! >= TO pK = pHD bi se va concentra in stomac, unde pK >> pH, comparativ cu le pK> pHi s corect: C (J-a propozitie corecta, a 2-a incorectd). Bibliografie: 1, pag. lar profund este de cea ‘Ia care particulele pot aerului pulmonar), de capacitates higroscopicd a prin anvenarea apei di ul (rebuie obligatoriu redus sub 3 pm, func} substantel incorecte). [Bibliografie: 1, pag. 73) ite izotone sau hipertone, 77) Raspuns corect: E (ambele props Pentru calen oculara de absorby eosrece solutiile hipotone nu sunt bine tolerate, putind provoca lee ators fenomenulué de osmoz4 (apa din colirul hipoton filtreaza in celule).. 78) Raspuns corect: C (1-a propozitie corecté, a 2-a falst). (Bibliografie: 1, pag, 78-79) Calea igura diluarea si tamponarea rapid’ a solutilor rarea solutiilor cu pH diferit de 7,4 si cu ‘volumelor mari de solujie (sub iruckt acestea pot declanga 0 travenoasa. (i.v.) le gi de accea permit A mai mare de 0,9%, precum ie), dar nu volume excesiv de mari, jaca, prin eresterea presiunii arteriale, adm corectt, a 2-a incorecta). (Bi 79) Raspuns corect: C (1-2 propozi corecte). [Bibliografie: 1, pag. 101, )-Raspuns corect: E (ambele propor Clearence-ul hepatic (Cly) depinde mult de valoarea flux hepatic (Q), dar numai atunci cfnd clearence: ware deedt Q), conform ecuat Clint Conseeintele posi microzomale, cu modificarea aspectului electronomicroscopic al ret cresterea grew inducerea tolerantei_dobé ‘ce a pravocat inductia enzimatic’, cu peutic 5] tendintd la cresterea dozeler. iografie: 1, pag, 101, 85) Raspuns corect: a, b,c. [Bibliogra Toate medicamentele enumerate nu pot fi admi sistemice, dar numai primele trei au un efect al pri eptidiel si sunt degradali Ta nivel hepatic (Ey Tnalt), de citre SOMH ( 9 r joe wasayfeza no ‘sojanuawe>ypaus 11482 fuluusiap 20 voo0 “yinzyos ayso yousauoseg eaunisard iposzusoy joads yrorda2o1 ‘preauotioe 20 ojueisqns nnuad jepeds pjeplowsts Band 0 jas oyu uy aveiuazoud. as wns 393j-WZ0P_ af -byesBorqya] “9 ‘9 "® 139209 sundsey (Eh jordanou ayo sunu! yeo 18 Teo ‘(uoqsoidaoas eareayiqisuosap 18 ate ayaiajo ula ‘eaydeou 95249 cored snynsnuot fe weqpe2y!> [runUO{g ap a1ez10At} “Ieo=poNpONET juoseid v nawad ‘wivos ez od ids ap 219939 ns yod yolweupooewsey god ap wareraqi ‘2 ‘sg anedunsered i aluanoeyj your yuns 20° Wise ap 2197 yeigjaud 9p aise eulydeL wwiuazaudes ErUns! © (a) 2°9, 390100 5 po9suoa UL ‘2p wloaau pupasard “ws ‘ed *| :oywsougal P'2°9 lp aye ayaa ed pusnuituip sf INS # ‘susorw| mulls 219232 sojgoqzaisaue utazona, antlinflamat nterindividuald a TV/2 TY syostonyal (estes PZ PHO e- 1) 9 392108 Sunes (LE vpiduns ayivposy oaye —yznw anbepeat “gursqwouey, “et uy Alsnjaxa 2) ¥ mor Enjmistuode frat rapundso209 J} PqURD “a ANNadwoD tnymistwoRENTe isquofie raquna v videasp aids varese; dap god < VOd) ¥ sos 9p ati ‘a runyjoesanu ajajoneuoaa voxpardiny w 1S van ‘ nujuad “(eset ednp 240 ¢ nes asus YO 1) JOB jnocwsor ‘rpnvoureaypauu Wo |iquiejaxd ais9 “ys!9010 az¥pucwuozas O EISIND nu BCP [coz “Sed *| sayesToneqyg)}2 199209 sundsey (1 jv ap 132 nud BeEOU ‘9 =v 2920009p * iso 1 y2 nusd “oaeu vlual aud 2 4Ned wo muad ‘gsaut adnp Teip>4 ‘3s “sinulu Q¢ > YSEUI ap aTUN [AY wopeo ad aso yoru nny amu waooad uy aonemseyd sjaursiod ap areal 34 juayey ne pres BONN} (09 - o£ B “350u 53 reuraisa y 2001002 Br couscarrennasnfodM Sof § “auntjae ap ymoo| vj BxHOjo1q snymozja w oyuody ap nginsip “wodsuea “ailqesqe 3p a do ans (nHM9B}9 [C ‘aqucyusajonsajooodiy “p19 ‘aounsed roylasa9s 9jaue] no [soz ‘Sed *1:2yessom ey v= EV EW) VL amason sundsoy FE ‘@a-s(arr usondaaas ap |nayuIU 2p 2p io ad wilaaiaad ap rep “(9 a) WHE ‘op apuidap quauesypau youn ww fse1-9ct Bad :ayestoyiqya] ("4") vO @ pugo roune ‘oaviogya ‘auuoo1s 0) wdonion9 wa ad Raspuns corect: A (a,b,c). (Bibliom fed este antidotism jpolarizante dk ‘blocati de d-tubocurarink respiratori); vitamina geste metabolitul act ‘supradozarea_ anticoagulant ‘me farmacocinetice de interactiune si anume: pe proteincle plasmatice. jemoragice provocate de imetaboli +9) Raspuns corect: B (a, €). [Bibliograffe: 1, pag. 203] a 30 de minute: anorexigene, orexigene aasrice, pul sau ice. Dupa mese, [a 30-90 minute sunt indicate jive pancreatice, Raspuns coreet: A (a, ergism de potent pag, 172, 224-227] Raspuns corect: A (a, iti se caracterizeazi mea pD: = - log [Alo a ‘A care produce 50% di tog (B) de antagonist care necesit® multiplicarea concentratici de fate prin mérimea act maxim produs de Ia nivelul acelui tip de receptori i ocupationale Ariens, El jografie: 1, pag-211, 221, 226-227] fare afinilate pentra un situs de legare pe recey fiziologic, perturbind astfel fixarea agonistului ‘2 acestuia. In consecingd, el va reduce efectal maxim 11) Raspuns corect: C (b, d), Ef este efectul maxim pos fslE howe = 1. Confor Dar numérul de receptor 196 din totalul de reeeptori de un anu exer iografie: 1, pag. 173-174] ens (stimulator gi asupra ment, care Ia scale de doze reprezentata jot unimodal ‘de#2DS in ibliograffe: 1, pag. | ui medicament de ii prin doza efieace 5 Potenta este dete lorl -efect (In grafic ser yeaa azeiusjad ap wisiBows no ay) 91821 vy (erBunz]yo wolus ur ayzaysoue op woyuyal vo wiv B;puerdsjoinou ui) jjosnau + sizaByeue 1& (greluatod gpesoued wizajsoue wy) ywezyjyouEN + [eau soue -juns yaninadaa) Wy 2e2y!4n arejuayod ap wsifreus na ayezyyeuL 2291005 Bed *t :oyesoyiqil] “(9 *8) € 199209 sundsey (2 jodi} ap wa1912050 1 () "xa) ONS 2 2p vaisinose uns yond tu np aizzyjeuyy tore Bed 16] ‘@ "8 @ 390009 sundseyt (9 squqsraxan ounsion ayo 1€ unuioe 2p ¥Bun) wweanp juuusjap ewoyeaoa emo) uid oidooa! — TusureS}pow) InjaXa|diioo waxeUnog Tout Fed : ayesSongir] (9"4)-D : 98009 sundswy (F nnuad pyeuyvout arenuyje me EHO, [eet Bad poyo youonoid 18 1 ap if winagid suaury in) v 1938 fp yaya ub ewesynuENd Gxouryg) eupeeur ymaaja uid ae newinfiy ap ind sojsnioueypaus ‘yesBouiaga) (oP 4) a ao0x09 sundseys © wensqns x6 woureo1pauy a in uzasuoa yy aysod 900 paauv0ap “Hr joud ap alco) 2]a1U awe: 1a] “(2 "9 0) v assaoo sundsry (2 dna yuawuaydut “uojoswupasd avruamos ransundsey joqerou vp weary uy ewojsuEsIO:g 2153 YIVYINID SUWVNIGOOVIAVA TT no ‘ange rivatii cuntenari de si vehiculul formel farmaceutice, este egal eu 1 (afinitate gi Se Jervoltat la nou-nscut si difuziunea este ‘mponente), Daca afinitatea este mai mare pentru lab. Dac afinitatea este mare pentru ‘mai funetiona doar ca "rezervor’, ci ca fie: 1, pag. 79) urgente deosebite, deoarece are marele ‘mai grave fata de calea intravenoasé im si hematom la locul injectiei si mai rapid posit rt cdtre fesutul finta) si excluzind orice fel de eftet primului pasaj pulmonar). ste ajnge sine Fa earl roche npundndse Soe 1) Raspuns corect: 2, ica este dist corect: a, b, ¢. [Bibliografie: 1, pag. 81] de absorblie are’ avantajul c& permite suspensii retard, ideal biodegradabile) osmotice ie. Asocierile cu vasocenstrictoare intérzi ., prelungind acjiunea locals. Asoc! yea acidului hialurar ‘conjunc fu2iilor s.c. (volume mari de 500 prin membrana (pH = 1-3, pe nemancate) di ‘unde la pH-ul bazic (pH pnd le 8 ‘vor absorbi, putind repeta circ Teoncentrat in forma disociatd in stomac, prin aspiral indepartind medicament ? 1, pag. 101-103] pee y i le cdtre proteinele ‘pului-de injumtifire, pe care fixarea in plasmatice riman stocate (>50%) in pl ‘fectulut (latent) Se mare si duratf de ac{iune lunga, avnd 2 feseteri Hl prelomionye medicamente pot de} 104) Rispuns corect jografie: 1, pag. 104- 4 Patra enunturi_ sunt ceracterizeeri clearence-u! sistemic ‘conform . Clr= Clit Cla-+ Cha Ciy= Va x Ke; Clr= Vel 99) Raspuns corect Bariera hemato-encefalicd con: ‘© membrana Ja enunt este incorect, deoarece conform ecu 105) Raspuns coréct: a,b, 6 d. (Bibliografie: I, ie enuntate sunt metabolifi act josqe uitnd a1e9g quns (OMJOUPI MES oo ut 16 p10 Spo} nu sop mjunesdns wdo- opi ru yun #9308 f 1915909 tsajoxa) ajaorx9 20900099 "IE fod Jare769 no afelussqns suqzOSTe = bs asta "Sod 20 aise pyeusino aye ad ig) 2472 soas09 sundsEy (56 fg} 2 (2°48 192309 -ayeszo1 u2iy00 18 1 0 pz aoulsd fas ‘snanu ap [8599x2119 BIEPO agisy “Tetiquosqe BOIDONT2P ap jautpads HOHE} rads no yossuouq youdsat [RUNNY © tun wang qns JOpfosGzee uigusvip 2xSsupul 2109 31 p atlauny “snpar 21) 35 angen, paidossousiy sojaluesqns {229 os0330 [2 Inuowelp 1uouq so] 2520900 [19 far ® ps eoMaui9 ED eoRy suamoy ap 2 = sag “uain ap armada ros 2p i unar® =89= craoyerunss0) tt 2 (an gue wae) “aqensuygns 1% dae ee radu sonps 99a} 201 [eg “Bee ‘un 9159 yo jus aaaqnofand af (piusesdo99 =) sjaayreniseunjoousy du) somnses appatsindoud id “(guysanded $ purdone oa jodsipoig 1# miqosqe 210us 3 ajaurwaipeut ap ajadni vq] "98 a9i09 sundsty (25