Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT STATISTIC

-LICEN ZI-

Realizator :
GEMENIUC RAMONA
Universtitatea Stefan cel Mare Suceava;
Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica
AF gr.2

Realizai gruparea valorilor pe 5 intervale egale de variaie. Gruparea


se va face alegnd una din variantele limit superioar respectiv inferioar
inclus n interval.
1.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

70.49652
55.83475
78.66386
94.1471
92.97525
100.997
42.24619
71.48728
91.42534
58.69949
64.64694
49.64352
47.29634
60.33556
63.39739
43.23103
66.48113
68.93929
77.0228
69.51761
70.09514
69.44639
95.13962
73.72073
72.20764
67.30189
104.5832
87.98509
110.6348
65.1764
99.92184
50.81403
83.08423
88.53287
103.7837
73.73224
67.14307
85.12708
69.28014
86.36417
53.3372
62.29144
52.17644
69.55684
74.51281
75.42176
70.15926
107.9175
48.86276
63.95285

70
56
79
94
93
101
42
71
91
59
65
50
47
60
63
43
66
69
77
70
70
69
95
74
72
67
105
88
111
65
100
51
83
89
104
74
67
85
69
86
53
62
52
70
75
75
70
108
49
64

Cei 50 de angajati si veniturile realizate de


fiecare in luna precedenta(rotunjite coloana 3)

Intervalul de grupare:

xi
42-56
56-70
70-84
84-98
98-112

ni
8
14
14
8
6
50

Calculul intervalului de grupare:

d = Ax / k

; Ax=Xmax-Xmin

k=5 (nr.intervalelor)

Ax= 111-42=69- amplitudinea variatiei


d = 69 / 5 =13,8 14 marimea intervalului de grupare

2.
Reprezentai grafic distribuia valorilor grupate cu
ajutorul histogramei.

STRUCTURA VENITURILOR SALARIATILOR PE INTERVALE DE


GRUPARE

3. Determinai i reprezentai grafic mrimile relative de


structur.
fi

f i*

ni

-marimi relative

ni
*100
-marimi relative de structura
ni
f i*

fi

f1 =8/50=0,16
f2=14/50=0,28
f3=14/50=0,28
f4=8/50=0,16
f5=6/50=0,12

f1=0,16*100=16
f2=0,28*100=28
f3=0,28*100=28
f4=0,16*100=16
f5=0,12*100=12

fi
0,16
0,28
0,28
0,16
0,12

fi*(MRS)
16
28
28
16
12

Analizai rapoartele de coordonare (coresponden) ce pot

4.

determinate fa de primul interval de grupare a veniturilor.

K A/B =

nA
nB

K(41-56)/(41-56)=8/8=1
K(56-70)/(41-56)=14/8=1,45
K(70-84)/(41-56)=18/8=1,45
K(84-98)/(41-56)=8/8=1
K(98-111)/(41-56)=6/8=0,75

*100 =1
*100 =175
*100 =175
*100 =1
*100 =75

5. Determinai nivelul mediu al veniturilor cu ajutor mediilor:

aritmetic, armonic, ptratic i geometric i verificai relaia de


ordine dintre valorile obinute.
a).Media Aritmetica.
xa
xi
41-56
56-70
70-84
84-98
98-111

xa

( xi * ni )
ni
ni
8
14
14
8
6

fi
0,16
0,28
0,28
0,16
0,12

fi*
16
28
28
16
12

x'
48,5
63
77
91
104,5

x' * ni
388
882
1078
728
627

50

( xi * ni) 3703 74,06 74um / salariat


50
ni

salariati in luna calendaristica precedenta


b).Media Armonica

3703

venitul mediu obtinut de

xh

xi
41-56
56-70
70-84
84-98
98-111

ni
ni
xi
ni
8
14
14
8
6

fi
0,16
0,28
0,28
0,16
0,12

fi*
16
28
28
16
12

x'
48,5
63
77
91
104,5

x' * ni
388
882
1078
728
627

ni/xi
0,164
0,222
0,181
0,087
0,057

3703

0,711

50

xh

ni
ni
xi

50
70,32 70u.m / salariat
venitul
0,711

mediu obtinut de

salariati in luna calendaristica precedenta


c).Media Patratica

xi * ni
ni
2

xp

xi
41-56
56-70
70-84
84-98
98-111

ni
8
14
14
8
6

50

xi * ni
ni
2

xp

fi
0,16
0,28
0,28
0,16
0,12

fi*
16
28
28
16
12

x'
48,5
63
77
91
104,5

ni/xi
0,164
0,222
0,181
0,087
0,057

18818
55566
83006
66248
65521,5

3703

0,711

289159,5

289159,5
76,04 76u.m / salariat
50

de salariati in luna calendaristica precedenta


d).Media Geometrica

ni

* xi ni 71

x 2 * ni

x' * ni
388
882
1078
728
627

venitul mediu obtinut

Relatia de ordine dintre valorile obtinute: Xa=74u.m; Xh=70 u.m; Xp=76


um;Xg=71 u.m.
Nivelul mediu al veniturilor este de 70 um-Xh.

6.
Determinai valoarea veniturilor ce a fost obinut de cei mai
muli salariai
Mo xi 1 d *

70 14 *

1
1 2

14 14
70 14 * 0 70u.m
(14 14) (14 8)

valoarea venitului

obtinut de cei mai multi salariati in perioada in cauza,din colectivul de 50


analizat
7. Descoperii valoarea median a veniturilor obinute.
* U Me

ni 1

xi
41-56
56-70
70-84
84-98
98-111

2
ni

U Me

*** Me xi 1 d *

** Ni U Me
8
14
14
8
6

fi
0,16
0,28
0,28
0,16
0,12

fi*

50

16
28
28
16
12

x'
48,5
63
77
91
104,5

U Me N i 1
n Me

x 2 * ni

x' * ni
388
882
1078
728
627

ni/xi
0,164
0,222
0,181
0,087
0,057

18818
55566
83006
66248
65521,5

3703

0,711

289159,5

N(pentru
mediana)

50 1
25,5 -unitatea mediana
2

Me 70 14 *

25,5 22
70 14 * 0,25 70 3,5 73,5 74u.m pentru
14

50% din

salariati venitul maxim obtinut a fost de 74 u.m,iar pentru 50% din salariati
venitul minim obtinut a fost de 74 u.m

8
22
36
44
50

8.

Caracterizai reprezentativitatea statistic a nivelului mediu obinut

al veniturilor cu ajutorul indicatorilor de variaie ( se vor utiliza att


indicatorii simpli ct i cei sintetici).
1.Indicatori simpli
a).Amplitudinea variatiei:Ax=Xmax-Xmin=111-42=69
b.)Amplitudinea relativa a variatie: : A%

Ax
69
100
100 93,24 93
74
x

di %

c).Abaterea indivuduala : di=xi--x forma absoluta

di
100 -forma relativa
x

x 2 * ni
xi
41-56
56-70
70-84
84-98
98-111

ni
8
14
14
8
6
50

fi
0,16
0,28
0,28
0,16
0,12

fi*
16
28
28
16
12

x'
48,5
63
77
91
104,5

x' * ni
388
882
1078
728
627
3703

ni/xi
0,164
0,222
0,181
0,087
0,057
0,711

18818
55566
83006
66248
65521,5
289159,5

xi--x
(di)
25,5
11
3
17
30,5
87

di%
34,45
14,86
4,05
22,97
41,21

2.Indicatori sintetici

a).Abaterea

xi
41-56
56-70
70-84
84-98
98-111

medie liniara : d

ni
8
14
14
8
6
50

fi
0,16
0,28
0,28
0,16
0,12

xi x ni
ni

fi*
16
28
28
16
12

x'
48,5
63
77
91
104,5

x' * ni
388
882
1078
728
627
3703

ni/xi
0,164
0,222
0,181
0,087
0,057
0,711

x 2 * ni
18818
55566
83006
66248
65521,5
289159,5

xi--x
-25,5
-11
3
17
30,5
87

di%
304,05
14,86
4,05
22,97
41,21

xi x ni
204
154
42
136
183
719

719
14,38 14 Fiecare
50

salariat din randul celor 50 s-a abatut de la nivelul de

venit de 74 u.m cu 14 u.m

b).Dispersia:

xi
41-56
56-70
70-84
84-98
98-111

xi x

ni

ni
8
14
14
8
6
50

ni

x'
48,5
63
77
91
104,5

x' * ni
388
882
1078
728
627
3703

ni/xi
0,164
0,222
0,181
0,087
0,057
0,711

x 2 * ni
18818
55566
83006
66248
65521,5
289159,5

xi--x

xi x ni

25,5

204
154
42
136
183
718

11
3
17
30,5
87

xi x

c).Deviatia

standard:

d).Coeficientul de variatie:

ni

V VV12

V1=18,91%

14915,5

50

V1

5581,5
14915,5

298,3 17,27u.m =17u.m

d
100
x

V1

100

V2=22,97%

V< 35% Populatia celor 50 de salariati se caracterizeaza prin


omogenitate si care prin consecinta media de 74 a veniturilor este
reprenzentativa pentru aceasta colectivitate.
9.

Att pentru situaia unei extrageri repetate ct i pentru o extragere


nerepetat a eantionului:

ni

5202
1694
126
2312

14915,5
298,31 298u.m
50

xi x
ni

a.

Identificai intervalul de ncredere ce va conine cu o probabilitate de 95%

(z=1,96) valoarea media a veniturilor tuturor celor 300 de salariai.


b. Determinai mrimea eantionului necesar a fi extras n situaia n care se
dorete o reducere a erorii maxime admisibile cu 25% fa de nivelul obinut la
punctul 9a i o cretere a probailitii de lucru a probailitii de lucru

9.a N=300 n=50 =95% z=1,96 =298


1)

2)

x =74

2
298

5,96 2,44
n
50

x z 1,962,44 4,78 5u.m

x0 (74 5;74 5)
x0 (69;81)

Cu o probabilitate de 95% media veniturilor tuturor celor

300 salariati este cuprinsa intre 69-81 unitati monetare.


9.b.N=300 n=50 =95,44% z=2 =298 -x=74 ' x= 5 * 25 %=1,25

10.

z 2 2 4 298

764u.m
1,56
' x 2

Formulai rspunsuri la 5 ntrebri la alegere din lucrarea CERCETARE


SELECTIV studii de caz, proiect, autor Valentin Hapenciuc s.a., regsite
ncepnd cu pagina 445.
STUDIUL NR 1
Intrebarea 14.Ce sunt ntrebrile de identificare i care este rolul lor n cadrul
chestionarului din cercetarea cu nr.1?
ntrebrile de identificare sunt ntrebrile de caracterizare a interogatilor, care
permit descrierea acestora n raport cu o serie de criterii precum: vrsta, nivelul de

educaie, ocupaia, venitul, sexul. ntrebrile de identificare din cadrul chestionarului cu


nr.1 sunt:
a) Prima intrebare legata de varsta
b) Intrebarea 2 legata de sex
Rolul acestor ntrebri n cadrul chestionarului este de a evidenia faptul c
persoanele(turistii) de sex barbatesc au fost dominani n eantionul ales pentru sondaj,
turistii romani deinnd un procent de 64 %,iar turistii straini detinand un procent de
55,13%.
Legat de varsta,predominanti sunt turistii romani in varsta de 30-40 ani,iar
turistii straini in varsta de 50-60 ani.
Intrebarea 36.Care sunt tipurile de intrebari uitilizate in realizarea unui
chestionar?Enumeratile dupa mai multe criterii de clasificare.
Intrebarile utilizate in realizarea unui chestionar sunt:
a)intrebari inchise
b)intrebari deschise
c)intrebari mixte
Intrebarile inchise pot fi la randul lor de mai multe tipuri:
a)intrebari cu raspuns unic-interogatu are posibiltatea sa aleaga o singura varianta de
raspuns
b)intrebari cu raspunsuri multiple-.
c)cu clasamente-interogatu ierarhizeaza variantele de raspuns in functie de preferinte
d)cu scale ale altitudinilor- de ex(foarte bun,bun,mediu,rau,foarte rau) stii u..:D
Intrebarile deschise pot fi:
a)complet nestructurate..ex(ce parere averi despre)
b)in care se doreste o asociere de cuvinte
c)in care se doreste completarea frazei
d)in care se doreste completarea unei povestiri

Intrebarea 41.Care credeti ca este metoda cea mai buna de prezentarea a rezultatelor
unui studiu:prin tabele de frecventa sau prezentarea grafica.Argumentati
In opinia mea,metoda cea mai buna de prezentarea a unui studiu este prezentarea
grafica.Este mai usor de inteles si de interpretat mai ales pentru oamenii care nu au o
pregatire in domeniu.,Prezentarea grafica se poate vizualiza cu usurina,si mai ales
permite formarea unei imagini intuitive despre evolutia fenomenelor.
Pentru persoanele care au pregatire in domeniu,cea mai buna metoda de prezentare este
prin tabele de frecventa doarece datele pot fi interpretate corect.Aceste persoane
realizeaza un stiudiu,aduna informatii si formeaza un graphic.
Intrebarea 62.Care sunt etapele care trebuie parcurse n realizarea unui sondaj? Au fost
ele respectate n cadrul prezentului studiu? Motivai rspunsul

Sondajul statistic este o form a cercetrii realizat pe baza unei pri


reprezentative din populaia studiat i presupune urmtoarele etape consecutive:
- extragerea unui eantion reprezentativ din colectivitatea general i culegerea de
date despre elementele extrase
- descrierea statistic a eantionului prin indicatori specifici fiecrei caracteristici
nregistrate n cadrul programului de observare
- extinderea rezultatelor obinute la nivel de eantion asupra colectivitii generale.
Dupa parerea mea etapele care trebuie parcurse in realizarea sondajului au fost
respectate,deoarece in studiu nr 1 regasim informatii culese si prelucrate referitoare la
esantionul alcatuit dint-o anumita colectivitate.
Intrebarea 25. Care sunt Criteriile de indeplinire in realizarea unui chestionar?In ce
masura au fost ele respectate in realizarea chestionarului cu nr 1.?
Criteriile de ndeplinire n realizarea unui chestionar sunt urmtoarele:
a)analiza nevoii de informaii necesare pentru rezolvarea problemelor;
b)prezentarea i clasificarea n funcie de prioritate a ntrebrilor poteniale necesare
pentru
obinerea informaiilor;
c)evaluarea fiecrei ntrebri n funcie de urmtoarele criterii:
-interogatii pot s neleag ntrebarea?
-interogatiii pot s rspund la ntrebare?
-interogatii vor s rspund la ntrebare?
d)determinarea cerinelor care figureaz la fiecare ntrebare;
e)determinarea structurii chestionarului;
f)evaluarea ntrebrilor i a chestionarului.
Criteriile de ndeplinire n realizarea acestui chestionar,au fost
respectate,chestionarul fiind realizat pt o obtine informatii legate de turistii
romani/straini din suceava, este accesibil tutor turistilor.Acesta are de intrebari din care
23 de intrebari inchise,si una deschisa.