Sunteți pe pagina 1din 19

INSPECTORATUL DE STAT N CONSTRUCII

anul 2009

SUBIECTEPENTRU EXAMENUL N VEDEREA AUTORIZRII CA DIRIGINTE DE


ANTIERN DOMENIUL: 1. PRODUSE PENTRU CONSTRUCII
SESIUNEA Aprilie 2009
ATENIE !
Proba scris va dura 2 ore.
Rspunsurile corecte vor fi bifate cu un X n csua corespunztoare.
Un subiect poate avea mai multe rspunsuri corecte, caz n care vor fi bifate
mai multe csue.
Dac a fost bifat un rspuns corect i unul greit se vor acorda 0 (zero) puncte.
Nu se admit corecturi.
Nota minima de admitere 7
Subiectul nr. 1. 0, 2 puncte
Ce se intelege prin produse pentru constructii;
A produse ncorporate n construcii
B produse ncorporate n construcii, instalaii i echipamente tehnologice de
producie
C produse ncorporate n construcii, inclusiv instalaiile aferente acestora
Subiectul nr. 2. 0, 3 puncte
In conformitate cu prevederile legale in vigoare, produsele pentru constructii
aprovizionate trebuie sa fie insotite obligatoriu de:
A certificate de calitate
B declaratie de conformitate EC ;
C agrement tehnic ;
Subiectul nr. 3. 0, 3 puncte
Laboratoarele de incercari care executa verificarile privind controlul calitatii
produselor la locul de punere in opera, trebuie sa fie:
A autorizate de catre ISC;
B acreditate RENAR ;
C autorizate si notificate ;
Subiectul nr. 4. 0, 3 puncte
Care dintre urmatoarele atributii sunt corecte:
A dirigintele de santier poate asista la prelevarea probelor supuse incercarilor de
laborator pentru controlul calitatii executiei lucrarii ;
B dirigintele de santier vizeaza Rapoartele de incercari emise de laborator pentru
aceste probe ;
C dirigintele de santier decide elementele de unde este necesar a se preleva
probe suplimentare in cazul unor rezultate proate ;
Subiectul nr. 5. 0, 3 puncte
Ce este un agrement tehnic pentru un produs nou?
A un standard de produs;

B o apreciere tehnica favorabila, asupra aptitudinii de utilizare in conformitate cu


prevederile Legii 10/1995;
C un document tehnic legal care atesta conformitatea produsului cu standardul
de referinta;
Subiectul nr. 6. 0, 3 puncte
Dirigintele de antier trebuie s semneze:
A buletine de ncercri privind rezultatele ncercrilor efectuate pe materialele
care au fost puse n lucrare
B procese - verbale de predare - primire a amplasamentului, procese - verbale de
nceperea lucrrilor, procese - verbale pentru lucrri ce devin ascunse, procese verbale de remediere a defectelor, condica de betoane, procese - verbale de
prelevare a probelor de sudur
C procese - verbale de recepie a lucrrii
Subiectul nr. 7. 0, 3 puncte
nainte de nceperea lucrrilor de construcii, dirigintele de antier are obligatia
de a verifica:
A existena autorizaiei de construire
B corespondena autorizaiei de construire cu prevederile proiectului prezentat la
autorizare
C studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor i procedurilor
prevzute pentru realizarea construciilor
Subiectul nr. 8. 0, 3 puncte
Bifati afirmatiile corecte:
A geotextilele pot fi utlizate cu functiile de filtrare, drenare, protectie, armare,
container;
B geomembranele au ca principala functie armarea unor parti ale unei
constructii;
C geomembranele se pot utiliza la etansarea de rezervoare, etansari la drumuri
sub imbracaminti asfaltice;
Subiectul nr. 9. 0, 3 puncte
In conformitate cu standardul SR 174-1, detaliati urmatoarele notatii:
A MASF .....................................................................................
B BAR 16m - ................................................................................
C BAPC ...........................................................................................
Subiectul nr. 10. 0, 3 puncte
In conformitate cu prevederile legale in vigoare privind conditiile de introducere
pe piata a produselor pentru constructii, completati raspunsurile de mai jos
(marcaj CE/agrement tehnic):
A cimentul produs in Romania, in conformitate cu un standard armonizat trebuie
sa
B cimentul importat din Ucraina, dupa un standard rusesc, trebuie sa .
..
C cimentul produs in Germania, conform unui standard german, trebuie sa ..........


..
Subiectul nr. 11. 0, 3 puncte
Cerintele esentiale aplicabile constructiilor care pot influenta caracteristicile
tehnice ale unui produs sunt urmatoarele (HG 622/2004):
A ..............................................................................................................................
............
B ...................................................................................
C ........................................................................... ..................................................
.......
D ..............................................................................................................................
..........
E .......................................................................... ................ ..................................
...........
Subiectul nr. 12. 0, 3 puncte
Care sunt afirmatiile corecte privind valabilitatea unui agrement tehnic, cu
referire la:
A data limita a valabilitatii ..;
B Avizul Tehnic ..
C in cazul neprelungirii valabilitatii: .

Subiectul nr. 13. 0, 3 puncte


In conformitate cu prevederile NE 012/99, numiti verificarile care se fac la locul
de punere in
opera pe:
A betonul
proaspat: .................................................................................................................
.............
.................................................................................................................................
.................
B betonul
intarit: ......................................................................................................................
.................
Subiectul nr. 14. 0, 3 puncte
Materialele termoizolante trebuie sa indeplineasca conditii de calitate privind:
A conductivitatea termica;
B rezisten mecanica;
C durabilitate;.
D densitatea
E punerea in opera
Subiectul nr. 15. 0,3 puncte

Conform prevederilor NE 012-99, ce reprezint fckcil respectiv fckcub, pe baza


creia este definit clasa betonului?
A rezistena la compresiune exprimat n N/mm2 determinat pe cilindri de
150/300 mm sau pe cuburi cu latura de 150 mm la vrsta de 28 zile, sub a crei
valoare se pot situa statistic cel mult 5% din rezultate;
B rezistena la compresiune exprimat n N/mm2 determinat pe cilindri de
140/250 mm sau pe cuburi cu latura de 140 mm la vrsta de 28 zile, sub a crei
valoare se pot situa statistic cel mult 5% din rezultate;
C rezistena la compresiune exprimat n N/mm2 determinat pe cilindri de
150/300 mm sau pe cuburi de 150 mm la vrsta de 28 zile, sub a crei valoare se
pot situa statistic cel mult 10% din rezultate.
Subiectul nr. 16. 0, 3 puncte
Dirigintele de antier are obligatia s verifice:
A existena n proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum i a
programului de control al calitii
B existena tuturor avizelor, acordurilor, precum i respectarea prevederilor
legale privind documentaia tehnic
C respectarea tehnologiilor de execuie, aplicarea corect a acestora n vederea
asigurrii nivelului calitativ prevzut n documentaia tehnic, n contract i n
normele tehnice n vigoare
D respectarea prevederilor legale cu privire la cerinele stabilite prin Legea
10/1995 privind calitatea n construcii, n cazul efecturii de modificri ale
documentaiei sau adoptrii de noi soluii care schimb condiiile iniiale
Subiectul nr. 17. 0,3 puncte
In cazul in care, la executia unei lucrari s-au utilizat produse avand agrementul
inafara perioadei de valabilitate (HG 766/1997):
A dirigintele solicita expertiza tehnica;
B executantul decide mentinerea, refacerea lucrarii;
C proiectantul decide mentinerea, refacerea lucrarii;
Subiectul nr. 18. 0,3 puncte
Care dintre urmatoarele afirmatii este corecta (HG 273/1994):
A comisia de receptie amana receptia unei cladiri atunci cand se constata lipsa
sau neterminarea unor lucrari ce afecteaza siguranta in exploatare a constructiei;
B comisia de receptie respinge receptia unei cladiri atunci cand se constata vicii
care nu pot fi inlaturate si care prin natura lor impiedica realizarea exigentelor
esentiale;
C comisia de receptie recomanda admiterea receptiei in cazul in care nu exista
obiectii sau cele care s-au consemnat nu sunt de natura sa afecteze utilizarea
cladirii;

Subiectul nr. 19. 0,3 puncte


In conformitate cu prevederile Legii 10/1995, cu modificarile si completarile
ulterioare,
investitorii au obligatii privind: (raspunsurile se vor completa cu obligatiile
prevazute de lege):
(exemplu: receptia lucrarilor de constructii asigura receptia la terminarea
lucrarilor si la
expirarea perioadei de garantie)
A acorduri, avize, autorizatie de construire
..
B verificarea
proiectelor ...............................................................................................................
.................................................................................................................................
..........................................
C neconformitati, defecte aparute pe parcursul executiei

.
D cartea tehnica a
constructiei .................................................................................................
Subiectul nr. 20. 0,2 puncte
In conformitate cu prevederile HG 622/2004, privind stabilirea conditiilor de
introducere pe piata a produselor pentru constructii, cine emite declaratia de
conformitate pentru un produs?
A organismul de certificare;
B producatorul:
C organismul de inspectie
Subiectul nr. 21. 0,3 puncte
Numiti 4 categorii de betoane care se prepara obligatoriu cu aditivi (NE 012/99):

..
Subiectul nr. 22. 0,3 puncte
Inainte de inceperea lucrarilor, executantul trebuie sa transmita investitorului (NE
012/99):
A manualul calitatii;
B planul Calitatii (care include si planul de control, verificari si incercari PCCVI);
C procedurile sistemului calitatii;
D la cererea investitorului proceduri de executie si control;
Subiectul nr. 23. 0,2 puncte

Utilizarea materialelor geosintetice la mbrcminile rutiere determin:


A sporirea duratei de via a mbrcminilor rutiere;
B creterea costurilor de ntreinere;
C nu se recomand utilizarea lor;
D scderea costurilor de ntreinere.
Subiectul nr. 24. 0,3 puncte
In conformitate cu prevederile Legii 10/1995 cu modificarile si completarile
ulterioare, dirigintii de santier raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile
ascunse ale constructiei
A da, pentru o perioada de 5 ani de la receptia lucrarii:
B da, pe toata durata de existenta a constructiei;
C da, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de
rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie;
Subiectul nr. 25. 0,3 puncte
Alegeti materialele care pot fi utilizate pentru realizarea unei pardoseli calde:
A mocheta;
B covor din mase plastice fara suport textil aplicat pe PAL;
C pardoseli din mortare polimerice;
D covor din mase plastice cu suport textil.
Subiectul nr. 26. 0,3 puncte
In conformitate cu prevederile HG 622/ 2004, marcajul de conformitate CE aplicat
pe un produs trebuie sa fie insotit de urmatoarele informatii:
A numele sau marca de identificare a producatorului;
B ultimele doua cifre ale anului curent;
C numarul Certificatului de conformitate;
D indicatii pentru identificarea utilizarii produsului;
Subiectul nr. 27. 0,2 puncte
Schimbarea soluiei tehnice din proiectul autorizat pe parcursul execuiei
lucrrilor implic obligatoriu:
A obinerea unei noi autorizaii de construire, indiferent de modificri;
B dispoziie de antier dat de proiectantul lucrrii i verificat de verificatorul de
proiecte atestat, n anumite condiii.
Subiectul nr. 28. 0,3 puncte
Autorizatia de construire se elibereaza pentru:
A lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, schimbare de
destinatie
B imprejmuiri si mobilier urban, piete
C reparatii la instalatii interioare aferente constructiei, in limitele proprietatii
Subiectul nr. 29. 0,3 puncte
Ce trebuie s conin marcajul fiecrui element prefabricat?
A numrul proiectului / standardului; tipul prefabricatului; data fabricrii;

B denumirea unitii productoare; tipul prefabricatului; numrul proiectului /


standardului; data fabricrii; seria elementului;
C denumirea unitii productoare; seria elementului; greutatea net;
Subiectul nr. 30. 0,3 puncte
In conformitate cu Legea 10/1995, constituie contraventie de la prevederile legii
urmatoarele fapte:
A realizarea de constructii fara proiecte
B organizarea necorespunzatoare si neaplicarea sistemului de conducere si
asigurarea a calitatii
C realizarea unei constructii fara respectarea reglementarilor tehnice privind
stabilitatea si rezistenta cu posibilitatea distrugerii partiale a constructiei
Subiectul nr. 31. 0,3 puncte
In conformitate cu prevederile standardului SR EN 12620, agregatele utilizate in
constructii pot fi:
A agregate naturale;
B agregate artificiale;
C agregate reciclate
Subiectul nr. 32. 0, 2 puncte
Lucrarile de constructii autorizate se considera finalizate daca:
A s-a efectuat receptia la terminarea lucrarilor
B s-a efectuat receptia finala
Subiectul nr. 33. 0,3 puncte
Pentru asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor proiectate,
executantul poate colabora, pentru realizarea incercarilor cu:
A un laborator de gradul II, autorizat pentru incercarile prevazute in PCCVI;
B laboratorul statiei de betoane care livreaza betonul pus in lucrare;
C un laborator acreditat pentru incercarile prevazute in PCCVI;
Subiectul nr. 34. 0,3 puncte
In conformitate cu prevederile ST 009/96, otelul beton utilizat ca armaturi trebuie
sa indeplineasca anumite cerinte. Completati aceste cerinte cu referire la
caracteristicile mentionate in raspuns:
(ex: rezistenta mecanica: incadrare in clasa de rezistenta stabilita prin standardul
de produs)
A
ductilitate: ...............................................................................................................
.......
B
indoire: ....................................................................................................................
......
C modul de
elasticitate: ...................................................................................................;
D caractersitici

geometrice: ...............................................................................................
Subiectul nr. 35. 0,3 puncte
n conformitate cu prevederile normativului P100-1992, construciile sunt
clasificate n:
A 3 clase de importan;
B 4 clase de importan.

GRILA DE CORECTARE SUBIECTE - AUTORIZRE DIRIGINTI DE ANTIERN


DOMENIUL 1. Produse pentru constructii
SESIUNEA Aprilie 2009
Subiectul
Rspunsul corect
1
C
2
BC
3
AB
4
A
5
B
6
B
7
AC
8
AC
9
A=mixtura asfaltica stabilizata cu fibre
B=beton asfaltic rugos cu bitum modificat
C=beton asfaltic cu pietris concasat
10
A=sa poarte marcajul CE
B=sa aiba agrement tehnic
C=sa aiba agrement tehnic
11
A=rezistenta mecanica si stabilitate
B=securitate la incendiu
C=igiena, sanatate si mediu inconjurator
D=siguranta in exploatare
E=economie de energie si izolare termica
12
A=este inscrisa pe AT
B=Agrem. Tehnic este valabil numai insotit de Avizul tehnic valabil

C=agrementul tehnic se anuleaza de la sine


13
A=examinarea documentelor de transport, consistenta betonului,
B= determinarea rezistentei la compresiune pentru verificarea clasei betonului,
determinarea gradului de impermeabilitate si/sau gelivitate, daca este cazul.
14
ABCDE
15
A
16
ABCD
17
C
18
C
19
A=obtinerea acordurilor, avizelor si AC
B=asigura verificarea prin verificatori de proiecte atestati
C=actionarea in vederea solutionarii acestora
D=intocmirea cartii tehnice si predarea catre proprietar
20
B
21
Betoane supuse la inghet-dezghet, betoane expuse in medii de agresivitate
intensa si f. Intensa, betoane de rezistenta cu clasa intre C12/15 si C30/37,
betoane executate monolit de clasa >35/45, betoane masive, betoane turnate pe
timp friguros, betoane turnate pe timp calduros.
22
BD
23
AD
24
C
25
ABD
26
AC
27
A
28
AB
29
B
30
AB
31
ABC

32
A
33
AC
34
A=incadrare in clasa de ductilitate prevazuta de standardul de produs,
B=asigurarea unei bune comportari la indoire;
C=incadrarea in valoarea stabilita prin standardul de produs,
D=respectarea conditiilor de forma si incadrarea dimensiunilor in limitele
prevazute de standardul de produs
35
B

Anul 2006:

Subiectul nr. 1.

0,2 puncte

Obligatiile pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzatoare revin


factorilor:
A

investitorii si proiectantii

executantii, proprietarii, utilizatorii, responsabilii tehnici cu executia, expertii


tehnici precum si autoritatile publice si asociatiile profesionale de profil

executantii

Subiectul nr. 2.

0,2 puncte

Cartea tehnica a constructiei contine:


A

documentatia privind proiectarea, documentatia privind executia

documentatia privind executia si receptia

documentatia privind proiectarea, executia, receptia, exploatarea, inretinerea,


repararea si urmarirea comportarii in timp

Subiectul nr. 3.

0,2 puncte

Dirigintele de santier are dreptul sa verifice:


A

existenta in proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum si a


programului de control al calitatii

existenta tuturor avizelor, acordurilor, precum si respectarea prevederilor


legale privind documentatia tehnica

respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea


asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in
normele tehnice in vigoare

respectarea prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea


10/1995 privind calitatea in constructii, in cazul efectuarii de modificari ale
documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale

Subiectul nr. 4.

0,2 puncte

Cine are dreptul sa participe la receptia lucrarilor de constructii, ca membru in


comisia de receptie?
A

investitorul

proiectantul

dirigintele de santier

reprezentantul administratiei publice locale din zona in care se afla investitia

Subiectul nr. 5.

0,2 puncte

Cine vor fi instiintati in cazul in care loturile de materiale aprovizionate (otel beton,
ciment, agregate, aditivi, adaosuri) nu indeplinesc conditiile de calitate impuse de
specificatiile tehnice?
A

producatorul, dirigintele de santier si inspectia de stat in constructii in termen


de 48 de ore;

producatorul, beneficiarul si dirigintele de santier;

beneficiarul si inspectia de stat in constructii in termen de 48 de ore;

D
ore.

producatorul, beneficiarul si inspectia de stat in constructii in termen de 48 de

Subiectul nr. 6.

0,2 puncte

Ce se intelege prin produse pentru constructii?


A

produse incorporate in constructii

produse incorporate in constructii, instalatii si echipamente tehnologice de


productie

produse incorporate in constructii, inclusiv instalatiile aferenre acestora

Subiectul nr. 7.

0,2 puncte

Produsele pentru constructii trebuie sa permita realizarea constructiilor care satisfac


urmatoarele cerinte esentiale:
A

rezistenta si siguranta in exploatare

siguranta la foc

rezistenta mecanica si stabilitate, securitate la incendiu, igiena, sanatate si


mediul inconjurator, securitate in exploatare, protectie impotriva zgomotului,
economie de energie si izolare termica

Subiectul nr. 8.

0,2 puncte

Documentele care atesta performantele tehnice ale produselor pentru constructii


care urmeaza a fi puse in lucrare pot fi:
A

declaratia de conformitate a producatorului

certificatul de conformitate al produsului

agrementul tehnic in constructii

Subiectul nr. 9.
Pentru produsele pentru constructii care sunt marcate cu CE sau CS mai este
necesara verificarea calitatii la aprovizionare sau inainte de utilizare?

0,2 puncte

nu

da, daca aceste verificari sunt prevazute intr-o reglementare tehnica in vigoare

Subiectul nr. 10.

0,2 puncte

In calitate de diriginte de santier aveti obligatia sa verificati existenta si tinerea la zi a


urmatoarelor inregistrari de calitate:
A

documente de atestare a calitatii produselor pentru constructii aprovizionate

documente de atestare a calitatii produselor pentru constructii aprovizionate,


condica de betoane, procese - verbale de receptie a produselor aprovizionate

documente de atestare a calitatii produselor pentru constructii aprovizionate,


condica de betoane, procese - verbale de receptie a produselor aprovizionate,
buletine de incercari pe esantioane prelevate la aprovizionare sau pe
parcursul executiei lucrarilor de constructii

Subiectul nr. 11.

0,4 puncte

In cazul in care utilizatorul procura cimentul de la un depozit, livrarea cimentului va fi


insotita de o declaratie de conformitate, in care se va mentiona:
A

tipul de ciment si fabrica producatoare;

data sosirii in depozit;

numarul certificatului de calitate eliberat de producator si datele inscrise in


acesta;

garantia respectarii conditiilor de pastrare.

Subiectul nr. 12.

0,4 puncte

Ce conditii trebuie sa asigure spatiile de depozitare a armaturilor ?


A

evitarea conditiilor care favorizeaza corodarea armaturii

evitarea murdaririi armaturii cu pamant

asigurarea posibilitatilor de identificare usoara a fiecarui sortiment si diametru

evitarea expunerii la radiatiile solare

Subiectul nr. 13.


Agregatele folosite la prepararea betoanelor si mortarelor, nu trebuie sa fie
contaminate cu alte materiale, in timpul transportului sau depozitarii.
Cum se face corect depozitarea agregatelor ?
A

pe platforme betonate, avand pante si rigole de evacuare a apelor;

0,4 puncte

in padocuri suprainaltate si prelungite corespunzator, inscriptionate cu tipul de


sort depozitat, pentru departajarea agregatelor, separat, pe sorturi;

direct pe pamant sau pe platforme balastate.

Subiectul nr. 14.

0,4 puncte

Documentele ce insotesc livrarea otelului beton de catre producator / distribuitor


trebuie sa contina:
A

denumirea si tipul de otel; standardul utilizat; greutatea neta; valori


determinate privind criteriile de performanta; informatii privind identificarea
loturilor

denumirea si tipul de otel; greutatea neta.

denumirea si tipul de otel, standardul utilizat; modul de pastrare.

informatii privind identificarea loturilor; greutatea neta; modul de depozitare

Subiectul nr. 15.

0,4 puncte

Ce trebuie sa contina marcajul fiecarui element prefabricat?


A

numarul proiectului / standardului; tipul prefabricatului; data fabricarii;

denumirea unitatii producatoare; tipul prefabricatului; numarul


proiectului / standardului; data fabricarii; seria elementului;

denumirea unitatii producatoare; seria elementului; greutatea neta;

numarul standardului; seria elementului; clasa de beton; data fabricarii.

Subiectul nr. 16.

0,4 puncte

Care este obligatia dirigintelui de santier de verificare privind utilizarea materialelor


de constructii, folosite la executarea lucrarilor de etansare a rosturilor panourilor mari
prefabricate din beton armat?
A

conform cu proiectul;

conform tehnologiei producatorului;

nu are obligatii;

urmareste ca materialle folosite sa fie certificate conform legislatiei in vigoare.

Subiectul nr. 17.

0,4 puncte

Care este criteriul in baza caruia se stabilesc clasele de rezistenta ale otelurilor
folosite pentru armarea betonului?
A

in functie de limita de curgere;

in functie de alungirea la rupere;

in functie de diametrul nominal;

in functie de rezistenta la rupere.

Subiectul nr. 18.

0,4 puncte

Care dintre cerintele enumerate mai jos sunt considerate esentiale pentru otelurile
utilizate ca armaturi in structurile din beton?
A

caracteristici mecanice;

aderenta;

durabilitatea;

reciclarea.

Subiectul nr. 19.

0,4 puncte

Ce mortare se folosesc la lucrarile de tencuieli obisnuite la interiorul constructiilor ?


A

M 4 T;

M 10 T;

M 25 T;

M 50 T.

Subiectul nr. 20.

0,4 puncte

Ce este un material termoizolant ?


A

material sau produs uzinat, avand conductivitatea termica de calcul mai mica
sau egala cu 0,10 W/(mk), destinat sa confere elementului de constructie, in
structura caruia se inglobeaza, performante higrotermice corespunzatoare
nivelurilor de performanta stabilite prin reglementari;

material sau produs uzinat , avand conductivitatea termica de calcul mai mica
sau egala cu 0,40 W/(mk), destinat sa confere elementului de constructie, in
structura caruia se inglobeaza, performante higrotermice corespunzatoare
nivelurilor de performanta stabilite prin reglementari;

material sau produs uzinat , avand conductivitatea termica de calcul mai mica
sau egala cu 1,10 W/(mk), destinat sa confere elementului de constructie, in
structura caruia se inglobeaza, performante higrotermice corespunzatoare
nivelurilor de performanta stabilite prin reglementari;

material sau produs uzinat , avand conductivitatea termica de calcul mai mica
sau egala cu 0,80 W/(mk), destinat sa confere elementului de constructie, in
structura caruia se inglobeaza, performante higrotermice corespunzatoare
nivelurilor de performanta stabilite prin reglementari.

Subiectul nr. 21.

0,4 puncte

Care sunt criteriile la alegerea materialului termoizolant ?


A

performantele de izolare termica ,incarcarile la care poate fi supus materialul


in timpul exploatarii si punerii in opera, incarcarile suplimentare, datorate
stratului termoizolant asupra elementelor/cladirii pe care sunt aplicate,
cerintele de siguranta la foc,

incarcarile la care poate fi supus materialul in timpul exploatarii si punerii in


opera;

incarcarile suplimentare, datorate stratului termoizolant asupra


elementelor/cladirii pe care sunt aplicate;

cerintele de siguranta la foc.

Subiectul nr. 22.

0,4 puncte

Materialele geosintetice au rol de:


A

filtrare;

antifonare;

etansare;

drenare

Subiectul nr. 23.

0,4 puncte

Utilizarea materialelor geosintetice la imbracamintile rutiere determina:


A

sporirea duratei de viata a imbracamintilor rutiere;

cresterea costurilor de intretinere;

nu se recomanda utilizarea lor;

scaderea costurilor de intretinere.

Subiectul nr. 24.

0,4 puncte

Care sunt criteriile semnificative pentru alegerea tipului de ciment si clasei de


rezistenta a cimentului utilizat?
A

rezistenta caracteristica necesara betonului

conditii de exploatare a constructiei: mediu agresiv, inghet - dezghet, etc.

rezistenta caracteristica necesara betonului, viteza de dezvoltare a rezistentei,


conditii de executie si tehnologia adoptata, conditii de exploatare a
constructiei: mediu agresiv, inghet - dezghet, etc.

Subiectul nr. 25.

0,4 puncte

Dozajul de ciment influenteaza:


A

porozitatea betonului

lucrabilitatea betonului

rezistenta betonului

Subiectul nr. 26.

0,4 puncte

Cum se procedeaza cand constructorul apreciaza ca lucrabilitatea betonului proaspat


livrat e prea redusa?
A

refuza livrarea

introduce un superplastifiant

adauga apa

Subiectul nr. 27.

0,4 puncte

Materialele utilizate la fundatii sunt:


A

zidarie de caramida;

beton ciclopian;

beton armat;

beton simplu.

Subiectul nr. 28.

0,4 puncte

Care sunt materialele din care se confectioneaza plasele sudate?


A

sarma trasa neteda pentru beton (STNB);

oteluri-beton OB 37, PC52 sau PC 60;

sarma amprentata pentru beton precomprimat (SBPA).

Subiectul nr. 29.

0,4 puncte

Conform prevederilor NE 012-99, ce reprezinta rezistenta caracteristica fckcil / fckcub


pe baza careia este definita clasa betonului?
A

rezistenta la compresiune exprimata in N/mm2 determinata pe cilindrii de


150/300 sau pe cuburi cu latura de 150 mm la varsta de 28 zile, sub a carei
valoare se pot situa statistic cel mult 5 % din rezultate;

rezistenta la compresiune exprimata in N/mm2 determinata pe cilindrii de


140/250 mm sau pe cuburi de 140 mm la varsta de 28 zile, sub a carei valoare
se pot situa statistic cel mult 5 % din rezultate;

rezistenta la compresiune exprimata in N/mm2 determinata pe cilindrii de


150/300 mm sau pe cuburi de 150 mm la varsta de 28 zile, sub a carei valoare
se pot situa statistic cel mult 10 % din rezultate.

Subiectul nr. 30.

0,4 puncte

Conform prevederilor NE 013-2002, ce verificari se fac la receptia elementelor


prefabricate pe santier?
A

marcarea elementelor prefabricate,

existenta imperfectiunilor evidente,

aspectul fetelor imbinarilor;

tip, integritate si compatibilitate.

COMISIA:
ntrebarea

Raspunsul corect

AB

ABCD

AD

ABC

10

11

ABCD

12

ABC

13

AB

14

15

16

ABD

17

18

AB

19

20

21

ntrebarea

Raspunsul corect

22

ACD

23

AD

24

25

26

27

BCD

28

29

30

ABCD

S-ar putea să vă placă și