Sunteți pe pagina 1din 3

Planificare operationala

Cap.2 Organizarea activitatii


2.2. Stabilirea unui plan pentru realizarea activitii
Individual, colectiv
La nivelul unitatilor economice desfasurarea organizata a actiunilor prevazute si aplicarea cu
succes a strategiei economice adoptate necesita o anumita activitate de planificare.
Definitie:
planificarea reprezinta o functiune de baza a managementului ce trebuie efectuata la un nivel
stiintific corespunzator, folosind metode si tehnici de lucru adecvate.
Planificarea este o activitate orientata spre viitor si presupune procesul de stabilire a obiectivelor
si a ceea ce trebuie facut pentru a atinge acele obiective.
Este cea mai importanta sarcina a managerilor
A planifica inseamna a concretiza in documente scrise cu caracter imperativ (ordin, rugaminte,
necesitate) prevederile strategiei si politicii adoptate pentru o anumita perioada, sub forma de:
a) indicatori cantitativi si calitativi,
b) termene de realizare,
c) resursele ce trebuie alocate pt indeplinirea lor,
d) sarcinile concrete care revin executantilor la nivel de conducere si compartimente functionale,
e) masurile ce trebuie aplicate pt crearea conditiilor necesare,
f) modul de urmarire si control al felului cum sunt indeplinite prevederile pe toate nivelele
ierarhice.
Planificarea economica se concretizeza intr-un ansamblu de planuri care devin instrumente esentiale in
activitatea de conducere si organizare.
Planificarea economica are un caracter complex si se clasifica in functie de mai multe criterii:
1. In raport cu gradul de institutionalizare si de formalizare:
a. Planificare formala
b. Planificare informala
2. Dupa orizontul de timp la care se refera:
a. Pe termen lung (de perspectiva)
b. Pe termen scurt sau foarte scurt (curenta)
3. In raport cu nivelul la care se refera:
a. La nivel de organizatie superioara
b. La nivel de intreprindere
4. In raport cu gradul de importanta a indicatorilor stabiliti si cu orizontul de timp la care se
refera:
a. Strategica= se realizeaza la nivelul conducerii de varf pe termen lung
b. Tactica= concretizeaza actiunile si activitatile la nivelul unitatii economice
PLANUL este documentul elaborat sub o anumita forma scrisa pe baza unei metodologii
bine precizate, prin care se concretizeaza prevederile strategiei economice, luata in ansamblul ei
sau pe diferite componente si se precizeaza sarcinile care revin compartimentelor pe anumite
perioade de timp.
Planul de activitate se intocmeste pentru o anumita perioada de timp si reprezinta mijlocul prin
care vor fi atinse tintele strategice ale intreprinderii.

Planificare operationala
Cap.2 Organizarea activitatii
Planul poate fi reprezentat sub forma unui copac al carui trunchi este misiunea iar ramurile reprezinta
obiectivele, scopurile si strategiile de actiune.
Obiectivele sunt tinte, scopuri, teluri, niveluri ale rezultatelor stabilite pt activitatile organizatiei
economice
Strategia de actiune reprezinta un program general de actiune, de dimensionare si alocare a
resurselor necesare obtinerii obiectivelor.
Cerintele planului :
Obiectivele planului trebuie enuntate cu claritate
Obiectivele trebuie sa fie accesibile oricarei persoane care are legatura cu planul individual si
colectiv
Intre obiective trebuie sa existe un grad mare de cooperativitate
Daca este necesar planul trebuie dezvoltat pentru fiecare post in parte
Un plan nu trebuie sa cuprinda prea multe activitati deoarece va fi greu de realizat.
Elementele planului de activitate
Pentru fiecare activitate se stabilesc:
1. Obiectivele stabilec rezultatele asteptate in urma realizarii activitatii la care se refera.
2. Resursele alocate:
a. Resursele financiare si materiale materialele echipamentele si fondurile alocate pt atingerea
obiectivelor,
b. Resursele umane ( persoane implicate in realizarea activitatii respective).
c. Resursele de informatie documentatia necesara,
d. Resursele de timp trebuie alocate, avand in vedere ca timpul este una dintre cele mai
pretioase resurse din intreprindere.
e. Resursele de autoritate si putere daca este nevoie de aprobari din partea unor institutii.
3. Responsabilitatile si termenele trebuie sa fie foarte precise,
4. Indicatorii de realizare (sau de performanta) pe baza acestor indicatori, se stabileste daca
rezultatele au fost obtinute sau in ce masura au fost realizate.
Exemplu:
ELABORAREA UNUI PLAN DE ACTIVITATE AL INTREPRINDERII IN 8 ETAPE
1. Numirea unui responsabil pentru realizarea planului.
2. Auditul activitatilor critice ale intreprinderii
3. Realizarea unui document de sinteza ( raport de activitate)
4. Validarea nivelurilor critice
5. Elaborarea unui caiet de sarcini
6. Alegerea unui responsabil pt punerea in practica a planului de activitate
7. Formalizarea planului
8. Baza de testare si mentenanta.

FISA DE DOCUMENTARE
ETAPELE PLANIFICARII
2

Planificare operationala
Cap.2 Organizarea activitatii

PLANIFICAREA poate fi privita ca un numar de etape care se succed intr-o anumita ordine
putand fi adaptate la toate activitatile de planificare de pe toate nivelele ierarhice.
Etapele planificarii
1. Stabilirea scopurilor si obiectivelor

Continut
Formularea scopurilor si a obiectivelor, fara de care
organizatia poate esua in incercarea de a-si stabili
prioritatile viitoare si de a aloca rational resursele.

2. Definirea situatiei prezente

Conducerea stabileste pozitia competitiva a firmei


in raport cu concurentii ei. In acest scop identifica
punctele slabe si forte ale organizatiei si resursele
ce pot fi utilizate pentru atingerea scopurilor.

3. Stabilirea de premise privind conditiile


viitoare

Managerii evalueaza mediul intern si pe cel extern


pentru a identifica amenintarile si oportunitatile
care pot influenta pozitiv sau negativ activitatea
viitoare a firmei.

4. Crearea de alternative si stabilirea directiei

Managerii

formuleaza

mai

multe

alternative

stretegice de actiune, apoi fiecare alternativa va fi


evaluata cu atentie, din punctul de vedere al
criteriilor decizionale luate in considerare, pentru a
se alege alternativa eficienta.
5. Implementarea
rezultatelor

planurilor

si

evaluarea

Prin aplicarea planurilor de actiune se realizeaza


legatura

dintre

cele

doua

functii

ale

managementului: previziune si control-evaluare.