Sunteți pe pagina 1din 8

5.

* Functiile nucleotidelor
1.element structural al AN
2.Intra in component Co NAD FAD FMN
3. Intermediari energetic ATP. Nucl cu 3 fos. UDP/GI, CD-Col
4. Nucleotidele ciclice iiii

6* Replicarea
1. Se petrece in nucleu
2. Proces semiconservativ
3. Necesar matrit_ substraturi (dezoxiribonucl, ribonucl (pt primer), enzymeHelic, topoizom
7)Substrat
1. Ribonucleozit trifosfat ARP
2. ATP; GTP; UTP
3. Enzime de baza ARN-pol
8) Hoenzime (5sub)
1. 2alfa sub
2. 2beta sub
3. Alfa/beta impre- coenzyme
4. Directa 5-3, act polimeraza
9) Post modif ale Hb si colagenului
1. Hemul
2. Colagen- glutamat: carboxyl.
10) AND pol dependent de ARN I
1. Replicarea
11) AND pol dep de ARN pol
1. ARN sintetaza primer
12) ARNt- frunza de trifoi:
1. (sus) leaga ARNm(accepta)
2. Ribozomi(leaga ribozomii) dreapta
3. ARNm(leaga ARN m) jos
4. ARN+ sint. Leaga Aminoacil ARN+sint stinga
13. Mutatii:
1. Carboxilarea glutamatului
2. Glicozilarea proteinei
3. Deletii
4. Insertii
5. tramt sau transversal
6. modif chim a unei baze de pe cat a AND-ului

14) CONSECINTELE MUTATIILOR:


1. Stop. Sint. Lant proteic
2. Sinteza unui lant suplimentar in polipeptid
3. Sinteza unor molecule de ADN- ARN
4. Formarea unor prot anormale

15) FORMAREA COMPLEXULUI AMINARUL ARNt


1. leg aminoacid+ ARNt este macroerg
2. Activ tube. Amin. E catali de 20 de aminoaci ARNt
3. Rest aminoacidic e fixat de cap 3 OH ARNt

16) POLIMORFISM PROT: COLAG.


1. Gama carboxyl
2. Metil guanilat
3. Carboxil glutamate

17) MUTATII PUNCTIFORME


1. Tranzitii
2. Transversii
3. Deletii
4. Inversii

18) ALEGETI VARIANTELE:


REPLICAREA ADN- intreg crs
TRANSCRIPTIE- o portiune nu-I proces complet
19) LAC- operonul corecte affirm
1. genele LAC sint transcrise daca operonul nu este ocupat de repressor
2. gena reglatoare codif repress. Capabil de fixari log. Operator

3. Co inductor serv bacteria


4. Lactori scade afinitatea repress. Pentru operator

20) CODUL GENETIC


1. este triplet
2. codul este degenerate
3. din 64 codoni 61 codif aminoacizi

21) PROPRIETATI COD GENETIC


1. triplet
2. universal
3. fara virgule
4. degenerate
5. collinear
6. nesuprapus
7. unii amin. Speciali ale mai multor cod.
8. nu este ambiguu
9. Codonii se citesc 3-5
10. Cod unuia si acelasi am cod-sinetr..
11. Cod nonsens

22) ETAPA DE ELONGARE a- biasut.. prot


1. form legaturi peptidice
2. consum a 2 moli de GTP
3. deplas cu un codon a riboz pe ARNm

23) ELONG IN BIONUT. PROT NECESITA


1.Complex de initi..
2. peptidul transf

3.factor prot Tu T1 6

24) ETAPA DE ELONGARE A BIOSINT PROT


1. Leg am ARN t in sit riboz A
2. Formarea leg pept intre alfa- COOH a amin locus 1 grupare a NH2 a amin din
locus A
3. consum a 2 molecule de GTP

25) IN PROCESUL TERM PROT ARE LOC


1. Inlot ultimo ARNt de pe sit P al Riboz.
2. Elib prot
3. Disocierea riboz in sub

26) MODIF POSTRANSLATIONALE


1. form hidroxiprolinei in prol
2. form hidroxiliz in lizina
3. oxid lizin

27) PRELUCRO POSTRANS CUPR


1. Excizia unor secv polipeptidice
2. Atasarea unor com
3. Carboxil acid glut la.. carbonil
5. Glicoliz rest de lizina

28) PROCESSING ARNm


1. Aditionarea la cap 5 a 7
2. Poliadenil la cap 3

29) BIOSINTEZA ADN


1. Replic proces semiconservativ
2. Necesita prezenta AND mol
3. Sediul sint ADN-nucl

30) FUNCTIILE RIB


1. Subrib mari ARN 23 S, 5S, L1-34
2. Sub mic: ARN 16 S, prot S1- 21

31) AND POL III


1. Preia inst de la mastrit
2. PRez un complex multin
3. Pentru initiere neces. Primer

32) ADN-REPLICARA
1. ADN pol I, II, III
2. Helicaze
3. Topoiz I , II
4. ARN- pol initiat-primar

33) COLAGENUL
1. prol
2. lizina

34) AND pol I, II, III: 1. Sint cot. 35-3


35) ADN p. III
1. Act pol 5-3 inst de la ADN matr
2. Act exonucl 3-5

36) ADN p II
1. rol nuclear

37) ADN pol I


1. posedaa act 5-3
2. exonucl
3. Innlatura prim in loc cu fragm ADN

38) ADN lig


1. uneste frag Okozaki
2. Cataliz lig fosf dust. 3- OH

39) REPLICAREA ETAP INITIERII


1. Form furcii replic. (sub act Relic. Util.. 2 mol ATP)
2. La desf-reg superhelixoid
3. Topoiz- rubt monocatenar sudeaza leg fosf, relax ADN

40. PRIMER FORMAT


1. 5-10 ribonucl
2. Grup OH init al sint ADN

41- Replic. Etap ELONGAREA


1.
2.
3.
4.

Pol III unind la cap 3 OH incep sint


Decurg in dir 5-3
Sinteza cat continv..., cea intirz disc
AND pol I excl prim

5. Fragm sint un cu enz. ADN lig


42) REPLICAREA; ETAPA TERMIN:
1. Cind cele 2 bil se intiln in reg CRI
2. Prot sem. Oprirea repl, previn act
43) TELOMERAZA
1.Repl cap 5- incomplete
2. ADN pol.. nu este sa comp golu
3. Telom repli... de a E- telomeraze
4. Ribonucleoprot: ARN, prot
5. Subunit TRT
44) AND pal ARN dep
1. telomeraza, revertaza
2. La am telom( intesti
45) POLIMERAZE
1. Holoenzima
2. la proc digam 5 protom( alfa a, Beta, B
3. B tircaza suosi
4. B1 se leaga de AND
5. O- recunoaste secv(prom)
46) ARN SINTAZA
1. ARN pol I sint ARN2 (28 S si 18 S)
2. ARN pol II sint ARNm
3. ARN pol III sunt ARNt, ARNr si SS.
4. prez. PRIMER
5. Funct polimera
6. ADN pol consZu 2+, Mg2+
47) ETAPELE TRANSCRIPT INITIERE
1. Promotor (p-40) ARN pol rec cu
2. Tohip seco CONSENS
3. Cos la prib Cos s5.. 6c, cosela
4. 2 locusuri de leg-locul de regl laxa... la o dist de 25 ...
48) ETAPELE ELONGARII LA TRANSCRIPT.
1. Alunecarea pol... pe met AND
2. ARN nu contr sint
3. Desprindem ARN de la AND- ref
49) ETAPELE TERM LA TRANSCRIPTIE
1. ARN p recun sec nucl speciff (6c)
2. transcriptie cu folosirea ATP
50) RIBOZ LA PROCOR.. SUB:
1. S mica 30S- ARN2 16 S, 21pro
2. S 50 S- ARN r S.
51) Rin la euc. Sub
1. S mica 40 S- ARN 2 18S, 33p
2. S Mare 60 s- ARN2 S, S8
52) REVCETRANSCRIPTA :

1. Sin ADN pe cat ARN


2. Matrita ARN
3. Submatr : alfa RNP, ATP, d GTP, d CTP TTP
53) TRANSLATIA
1. Activ aminoaciz in citosol
2. Trand. Propriu-zisa
3. Modif positron UHP, 6HP, CTP
54) SPECIF DE SUBSTRAT TRANS NECES
1. Sub rib dissociate
2. ARNm- codoni AUG..
3. ARNt cu form metion
4. GTP- Ca ATp IF1,2,3
55) ELONG M NECESAR:
1. Complex de in
2. Centrii Alit
3. ARN cu urm
4. Co energ ATP