Sunteți pe pagina 1din 131
ROMÂNIA ÎNFRICOȘATĂ Percepții privind securitatea națională și incidența unor riscuri Aprilie 2015
ROMÂNIA ÎNFRICOȘATĂ Percepții privind securitatea națională și incidența unor riscuri Aprilie 2015

ROMÂNIA ÎNFRICOȘATĂ

Percepții privind securitatea

națională și incidența unor riscuri

Aprilie 2015

METODOLOGIE Volumul eșantionului : Tipul eșantionului : Reprezentativitate: Metoda: Perioadă de desfășurare : Multi-stratificat, probabilist Eroare

METODOLOGIE

Volumul eșantionului:

1.519 subiecți, 18+

Tipul eșantionului:

Reprezentativitate:

Metoda:

Perioadă de desfășurare:

Multi-stratificat, probabilist

METODOLOGIE Volumul eșantionului : Tipul eșantionului : Reprezentativitate: Metoda: Perioadă de desfășurare : Multi-stratificat, probabilist Eroare

Eroare maximă tolerată ± 2,6% CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) 17-22 Aprilie 2015

Care credeți că este cea mai importantă problemă cu care se confruntă România în această perioadă?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Corupția 30% Sărăcia 28% Starea economiei 8% Șomajul
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Corupția
30%
Sărăcia
28%
Starea economiei
8%
Șomajul
7%
Starea sistemului de pensii
6%
Criza guvernamentală
3%
Starea transporturilor/ a infrastructurii
Starea agriculturii
3%
3%
Lipsa locurilor de muncă
2%
Consumul/Traficul de droguri
2%
Prețul carburanților
1%
Starea politicii/Politicienii
1%
Terorismul
1%
Alt răspuns
Nu știu/Nu răspund
4%
1%
Întrebare semi - deschisă
Întrebare semi - deschisă
Care credeți că este cea mai importantă problemă cu care se confruntă România în această perioadă?
În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel mai mult? Nu Da
În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel mai mult?
Nu
Da
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
Degradarea mediului înconjurător
-30%
70%
Sărăcia și excluziunea socială
-35%
65%
Nesiguranța
-36%
64%
Riscurile alimentare
-37%
63%
Accidentele rutiere
-37%
63%
Șomajul
Schimbările climatice
-43%
57%
-44%
56%
Riscurile chimice
Toxicomaniile (alcoolism, droguri etc.)
-49%
51%
-52%
48%
Terorismul
Riscurile nucleare
-53%
47%
-54%
46%
Consecințele globalizării
-55%
45%
SIDA
-55%
45%
În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel mai mult? Nu Da

[Șomajul] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel

mai mult? * Sex

   

Sex

 

Masculin

Feminin

Total

[Șomajul] În

 
48,2%
48,2%
   

România, dintre

Nu

37,9%

42,9%

următoarele

       

probleme, care sunt

       

cele care vă preocupă

Da

51,8%

62,1%

57,1%

cel mai mult?

Total

100,0%

100,0%

100,0%

[Șomajul] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel mai mult? *

[Șomajul] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel mai mult? * Școlaritate

   

Școlaritate

 

Fără școală - Gimnaziu

Studii medii

Studii superioare

Total

[Șomajul] În România,

   
[Șomajul] În România, 34,3%

34,3%

   

dintre următoarele

Nu

55,3%

40,6%

42,9%

probleme, care sunt

     

65,7%

   

cele care vă preocupă

Da

44,7%

59,4%

57,1%

cel mai mult?

 

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

[Șomajul] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel mai mult? *

[Șomajul] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel

mai mult? * Regiunea

   

Regiunea

 

Transilvania+

 

Sud+București+

Moldova

Total

Banat

Dobrogea

[Șomajul] În România,

   
[Șomajul] În România,
       

dintre următoarele

Nu

47,0%

42,4%

37,7%

42,9%

probleme, care sunt

             

cele care vă preocupă

Da

53,0%

57,6%

62,3%

57,1%

cel mai mult?

   

Total

100,0%

 

100,0%

100,0%

100,0%

[Șomajul] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel mai mult? *

[Nesiguranța] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă

cel mai mult? * Sex

   

Sex

 

Masculin

Feminin

Total

[Nesiguranța] În România,

dintre următoarele

Nu

43,2%

43,2%

29,2%

36,1%

probleme, care sunt cele

 

56,8%

   

care vă preocupă cel mai

Da

70,8%

63,9%

mult?

Total

100,0%

100,0%

100,0%

[Nesiguranța] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel mai mult? *

[Nesiguranța] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă

cel mai mult? * Vârsta

   

Vârsta

   

18 - 35 ani

36 - 50 ani

51 - 65 ani

Peste 65 de ani

Total

[Nesiguranța] În

România, dintre

Nu

42,3%

35,6%

35,6%

28,8%

35,6%

36,0%

următoarele probleme, care sunt cele care vă

Da

57,7%

64,4%

71,2%

64,4%

64,0%

preocupă cel mai mult?

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

[Nesiguranța] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel mai mult? *

[Terorismul] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă

cel mai mult? * Sex

   

Sex

 

Masculin

Feminin

Total

[Terorismul] În România,

dintre următoarele

Nu

63,0%

63,0%

43,4%

53,0%

probleme, care sunt cele

 

37,0%

   

care vă preocupă cel mai

Da

56,6%

47,0%

mult?

Total

100,0%

100,0%

100,0%

[Terorismul] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel mai mult? *

[Terorismul] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă

cel mai mult? * Vârsta

   

Vârsta

   

18 - 35 ani

36 - 50 ani

51 - 65 ani

Peste 65 de ani

Total

[Terorismul] În România,

dintre următoarele

Nu

62,7%

55,4%

55,4%

47,1%

41,9%

53,0%

probleme, care sunt cele

 

37,3%

44,6%

     

care vă preocupă cel mai

Da

52,9%

58,1%

47,0%

mult?

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

[Terorismul] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel mai mult? *

[Terorismul] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel mai mult? * Școlaritate

   

Școlaritate

 

Fără școală -

 

Studii

Total

Gimnaziu

Studii medii

superioare

[Terorismul] În România,

dintre următoarele

Nu

48,6%

48,6%

51,5%

68,6%

53,0%

probleme, care sunt cele

 

51,4%

     

care vă preocupă cel mai

Da

48,5%

31,4%

47,0%

mult?

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

[Terorismul] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel mai mult? *

[Terorismul] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă

cel mai mult? * Regiunea

   

Regiunea

 

Transilvania+

Sud+București

Moldova

Total

Banat

+ Dobrogea

[Terorismul] În România,

dintre următoarele

Nu

58,9%

58,9%

51,3%

47,4%

53,0%

probleme, care sunt cele

 

41,1%

     

care vă preocupă cel mai

Da

48,7%

52,6%

47,0%

mult?

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

[Terorismul] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel mai mult? *

[Degradarea mediului înconjurător] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel mai mult? * Sex

   

Sex

 

Masculin

Feminin

Total

[Degradarea mediului

 
[Degradarea mediului
     

înconjurător] În România, dintre următoarele probleme,

Nu

34,5%

26,1%

30,2%

care sunt cele care vă

Da

 

65,5%

73,9%

69,8%

preocupă cel mai mult?

Total

100,0%

100,0%

100,0%

[Degradarea mediului înconjurător] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel mai

[SIDA] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel

mai mult? * Sex

   

Sex

 

Masculin

Feminin

Total

[SIDA] În România, dintre

Nu

[SIDA] În România, dintre Nu 64,4% 46,1% 55,1%

64,4%

46,1%

55,1%

următoarele probleme, care

sunt cele care vă preocupă

       

cel mai mult?

Da

 

35,6%

53,9%

44,9%

Total

 

100,0%

100,0%

100,0%

[SIDA] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel mai mult? *

[SIDA] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel mai mult? * Școlaritate

   

Școlaritate

 

Fără școală -

 

Studii

Total

Gimnaziu

Studii medii

superioare

[SIDA] În România, dintre

Nu

53,0%

53,0%

53,2%

66,4%

55,1%

următoarele probleme,

care sunt cele care vă

         

preocupă cel mai mult?

Da

47,0%

46,8%

33,6%

44,9%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

[SIDA] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel mai mult? *

[Schimbările climatice] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel mai mult? * Sex

   

Sex

 

Masculin

Feminin

Total

[Schimbările climatice] În România, dintre următoarele

Nu

[Schimbările climatice] În România, dintre următoarele Nu 50,7% 37,6% 44,0%

50,7%

37,6%

44,0%

probleme, care sunt cele care

       

vă preocupă cel mai mult?

Da

 

49,3%

62,4%

56,0%

Total

 

100,0%

100,0%

100,0%

[Schimbările climatice] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel mai mult?

[Schimbările climatice] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel mai mult? * Școlaritate

   

Școlaritate

 

Fără școală -

 

Studii

Total

Gimnaziu

Studii medii

superioare

[Schimbările climatice] În România, dintre următoarele

Nu

40,2%
40,2%

43,4%

55,5%

44,0%

probleme, care sunt cele care

         

vă preocupă cel mai mult?

Da

59,8%

56,6%

44,5%

56,0%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

[Schimbările climatice] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel mai mult?

[Consecințele globalizării] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel mai mult? * Sex

   

Sex

 

Masculin

Feminin

Total

[Consecințele globalizării] În România, dintre următoarele

Nu

[Consecințele globalizării] În România, dintre următoarele Nu 61,5% 49,0% 55,1%

61,5%

49,0%

55,1%

probleme, care sunt cele care

       

vă preocupă cel mai mult?

Da

 

38,5%

51,0%

44,9%

Total

 

100,0%

100,0%

100,0%

[Consecințele globalizării] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel mai mult?

[Toxicomaniile (alcoolism, droguri etc.)] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel mai mult? * Sex

   

Sex

 

Masculin

Feminin

Total

[Toxicomaniile (alcoolism,

Nu

[Toxicomaniile (alcoolism, Nu
     

droguri etc.)] În România,

60,4%

43,3%

51,7%

dintre următoarele probleme,

care sunt cele care vă

Da

 

39,6%

56,7%

48,3%

preocupă cel mai mult?

Total

 

100,0%

100,0%

100,0%

[Toxicomaniile (alcoolism, droguri etc.)] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel

[Riscurile nucleare] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă

preocupă cel mai mult? * Sex

   

Sex

 

Masculin

Feminin

Total

[Riscurile nucleare] În

România, dintre următoarele

Nu

62,0%

62,0%

45,5%

53,6%

probleme, care sunt cele

Da

38,0%

   

care vă preocupă cel mai

54,5%

46,4%

mult?

 

Total

100,0%

100,0%

100,0%

[Riscurile nucleare] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel mai mult?

[Riscurile nucleare] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel mai mult? * Vârsta

   

Vârsta

   

18 - 35 ani

36 - 50 ani

51 - 65 ani

Peste 65 de ani

Total

[Riscurile nucleare] În

România, dintre

Nu

60,5%

54,9%

54,9%

48,6%

47,4%

53,6%

următoarele probleme, care sunt cele care vă

Da

39,5%

45,1%

51,4%

52,6%

46,4%

preocupă cel mai mult?

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

[Riscurile nucleare] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel mai mult?

[Riscurile nucleare] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel mai mult? * Școlaritate

   

Școlaritate

 

Fără școală -

 

Studii

Total

Gimnaziu

Studii medii

superioare

[Riscurile nucleare] În

România, dintre

Nu

47,7%

47,7%

53,1%

69,9%

53,7%

următoarele probleme, care sunt cele care vă

Da

52,3%

46,9%

30,1%

46,3%

preocupă cel mai mult?

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

[Riscurile nucleare] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel mai mult?

[Accidentele rutiere] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel mai mult? * Sex

   

Sex

 

Masculin

Feminin

Total

[Accidentele rutiere] În

România, dintre următoarele

Nu

46,5%

46,5%

27,6%

36,9%

probleme, care sunt cele

Da

53,5%

   

care vă preocupă cel mai

72,4%

63,1%

mult?

 

Total

100,0%

100,0%

100,0%

[Accidentele rutiere] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel mai mult?

[Accidentele rutiere] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel mai mult? * Școlaritate

   

Școlaritate

 

Fără școală -

 

Studii

Total

Gimnaziu

Studii medii

superioare

[Accidentele rutiere] În

România, dintre

Nu

35,0%

35,0%

34,7%

48,5%

36,9%

următoarele probleme, care sunt cele care vă

Da

65,0%

65,3%

51,5%

63,1%

preocupă cel mai mult?

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

[Accidentele rutiere] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel mai mult?

[Riscurile alimentare] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel mai mult? * Sex

   

Sex

 

Masculin

Feminin

Total

[Riscurile alimentare] În

România, dintre

Nu

44,4%

44,4%

29,1%

36,6%

următoarele probleme, care sunt cele care vă

Da

55,6%

70,9%

63,4%

preocupă cel mai mult?

Total

100,0%

100,0%

100,0%

[Riscurile alimentare] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel mai mult?

[Riscurile chimice] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel mai mult? * Sex

   

Sex

 

Masculin

Feminin

Total

[Riscurile chimice] În

România, dintre

Nu

58,4%

58,4%

39,5%

48,8%

următoarele probleme, care sunt cele care vă

Da

41,6%

60,5%

51,3%

preocupă cel mai mult?

Total

100,0%

100,0%

100,0%

[Riscurile chimice] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel mai mult?

[Riscurile chimice] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel mai mult? * Școlaritate

   

Școlaritate

 

Fără școală -

 

Studii

Total

Gimnaziu

Studii medii

superioare

[Riscurile chimice] În

România, dintre

Nu

46,3%

46,3%

47,0%

60,3%

48,7%

următoarele probleme, care sunt cele care vă

Da

53,7%

53,0%

39,7%

51,3%

preocupă cel mai mult?

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

[Riscurile chimice] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel mai mult?

[Riscurile chimice] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel mai mult? * Regiunea

   

Regiunea

 

Transilvania+

Sud+București

Moldova

Total

Banat

+ Dobrogea

[Riscurile chimice] În

România, dintre

Nu

50,8%

50,8%

49,6%

44,0%

48,8%

următoarele probleme, care sunt cele care vă

Da

49,2%

50,4%

56,0%

51,3%

preocupă cel mai mult?

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

[Riscurile chimice] În România, dintre următoarele probleme, care sunt cele care vă preocupă cel mai mult?

Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a cetățenilor în următoarele domenii:

Nu Da accidentele rutiere -48% 51% terorismul transportul materialelor periculoase -46% 50% -47% 48% război -48%
Nu
Da
accidentele rutiere
-48%
51%
terorismul
transportul materialelor periculoase
-46%
50%
-47%
48%
război
-48%
48%
centralele nucleare
incendiile forestiere
-48%
46%
-52%
46%
accidentele de avion
produsele alimentare
-49%
45%
-57%
42%
deşeurile radioactive
inundaţiile
-51%
41%
-59%
40%
accidentele domestice
-59%
37%
poluarea lacurilor, râurilor şi a mărilor
deşeurile chimice
-61%
37%
-59%
37%
SIDA
pesticidele
obezitatea în rândul tinerilor
maladiile profesionale
-59%
36%
-60%
34%
-65%
33%
-61%
33%
poluarea atmosferică
-66%
32%
organismele modificate genetic
drogurile
alcoolismul
fumatul în rândul tinerilor
-62%
32%
-67%
32%
-69%
30%
-71%
28%
Nu știu / Nu răspund 1% 4% 5% 4% 6% 2% 6% 1% 8% 1% 3%
Nu știu / Nu răspund
1%
4%
5%
4%
6%
2%
6%
1%
8%
1%
3%
2%
5%
4%
7%
2%
7%
2%
6%
1%
1%
1%

[fumatul în rândul tinerilor] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a cetățenilor în următoarele domenii: * Vârsta

   

Vârsta

   
     

Peste 65

Total

18 - 35 ani

36 - 50 ani

51 - 65 ani

de ani

[fumatul în rândul tinerilor] Aveți

Da

25,9%

23,4%

28,0%

38,9%

28,3%

încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de

Nu

73,6%

73,6%

76,3%

70,6%

60,1%

71,0%

protecție a cetățenilor în

următoarele domenii:

Nu răspund

,4%

,2%

1,4%

1,0%

,7%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

[fumatul în rândul tinerilor] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de

[fumatul în rândul tinerilor] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a cetățenilor în următoarele domenii: * Școlaritate

   

Școlaritate

 

Fără școală -

 

Studii

Total

Gimnaziu

Studii medii

superioare

[fumatul în rândul tinerilor] Aveți

Da

30,8%

28,2%

22,6%

28,3%

încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de

Nu

68,6%

68,6%

70,9%

77,0%

71,0%

protecție a cetățenilor în

următoarele domenii:

Nu răspund

,5%

1,0%

,4%

,7%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

[fumatul în rândul tinerilor] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de

[fumatul în rândul tinerilor] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a cetățenilor în următoarele domenii: * Mediu de rezidență

 

Mediu de rezidență

 

Urban

Rural

Total

[fumatul în rândul tinerilor] Aveți

Da

24,7%

32,3%

28,2%

încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de

Nu

încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de Nu 74,7% 66,8% 71,1%

74,7%

66,8%

71,1%

protecție a cetățenilor în

următoarele domenii:

Nu răspund

,6%

,9%

,7%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

[fumatul în rândul tinerilor] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de

[poluarea atmosferică] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a cetățenilor în următoarele domenii: * Vârsta

   

Vârsta

   
     

Peste 65

Total

18 - 35 ani

36 - 50 ani

51 - 65 ani

de ani

[poluarea atmosferică] Aveți

Da

25,9%

26,8%

33,0%

47,4%

32,0%

încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de

Nu

73,2%

73,2%

71,5%

64,0%

49,1%

65,9%

protecție a cetățenilor în

următoarele domenii:

Nu răspund

,9%

1,7%

3,0%

3,5%

2,1%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

[poluarea atmosferică] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a

[poluarea atmosferică] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a cetățenilor în următoarele domenii: * Școlaritate

   

Școlaritate

 

Fără școală -

 

Studii

Total

Gimnaziu

Studii medii

superioare

[poluarea atmosferică] Aveți

Da

38,7%

30,9%

19,2%

32,0%

încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de

Nu

58,4%

58,4%

67,2%

80,3%

66,0%

protecție a cetățenilor în

următoarele domenii:

Nu răspund

2,9%

1,9%

,4%

2,0%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

[poluarea atmosferică] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a

[poluarea atmosferică] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a cetățenilor în următoarele domenii: * Regiunea

   

Regiunea

 

Transilvania+

Sud+București+

Moldova

Total

Banat

Dobrogea

[poluarea atmosferică] Aveți

Da

30,9%

27,7%

42,6%

32,0%

încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a cetățenilor în

Nu

67,7%
67,7%

69,5%

56,2%

66,0%

următoarele domenii:

Nu răspund

1,4%

2,8%

1,2%

2,0%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

[poluarea atmosferică] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a

[alcoolismul] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a cetățenilor în următoarele domenii: * Școlaritate

   

Școlaritate

 

Fără școală -

 

Studii

Total

Gimnaziu

Studii medii

superioare

[alcoolismul] Aveți încredere în

Da

33,9%

31,0%

19,6%

30,3%

autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a

Nu

65,5%

65,5%

68,3%

79,1%

68,9%

cetățenilor în următoarele domenii:

Nu răspund

,5%

,7%

1,3%

,7%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

[alcoolismul] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a cetățenilor

[SIDA] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a cetățenilor în următoarele domenii: * Școlaritate

   

Școlaritate

 

Fără școală -

 

Studii

Total

Gimnaziu

Studii medii

superioare

[SIDA] Aveți încredere în

Da

37,1%

38,0%

30,1%

36,5%

autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a

Nu

58,0%

58,0%

58,4%

64,6%

59,2%

cetățenilor în următoarele domenii:

Nu răspund

4,9%

3,7%

5,2%

4,3%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

[SIDA] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a cetățenilor

[obezitatea în rândul tinerilor] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a cetățenilor în următoarele domenii: * Sex

   

Sex

 

Masculin

Feminin

Total

[obezitatea în rândul

Da

29,3%

36,6%

33,0%

tinerilor] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce

Nu

tinerilor] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce Nu 67,9% 62,0% 64,9%

67,9%

62,0%

64,9%

priveşte acțiunile lor de protecție a

cetățenilor în următoarele domenii:

Nu răspund

2,8%

1,4%

2,1%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

[obezitatea în rândul tinerilor] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de

[obezitatea în rândul tinerilor] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a cetățenilor în următoarele domenii: * Vârsta

   

Vârsta

   
     

Peste 65

Total

18 - 35 ani

36 - 50 ani

51 - 65 ani

de ani

[obezitatea în rândul

Da

28,8%

30,2%

33,2%

42,9%

33,0%

tinerilor] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce

Nu

69,2%

69,2%

67,6%

64,0%

55,7%

64,9%

priveşte acțiunile lor de protecție a

cetățenilor în următoarele domenii:

Nu răspund

2,0%

2,2%

2,7%

1,4%

2,1%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

[obezitatea în rândul tinerilor] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de

[obezitatea în rândul tinerilor] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a cetățenilor în următoarele domenii: * Școlaritate

   

Școlaritate

 

Fără școală -

 

Studii

Total

Gimnaziu

Studii medii

superioare

[obezitatea în rândul

Da

38,6%

32,7%

20,4%

33,0%

tinerilor] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce

Nu

60,7%

60,7%

64,2%

77,4%

64,9%

priveşte acțiunile lor de protecție a

cetățenilor în următoarele domenii:

Nu răspund

,7%

3,1%

2,2%

2,1%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

[obezitatea în rândul tinerilor] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de

[poluarea lacurilor, râurilor şi a mărilor] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce

priveşte acțiunile lor de protecție a cetățenilor în următoarele domenii: * Vârsta

   

Vârsta

   
     

Peste 65

Total

18 - 35 ani

36 - 50 ani

51 - 65 ani

de ani

[poluarea lacurilor, râurilor şi a

Da

31,6%

33,2%

36,5%

50,0%

36,7%

mărilor] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce

Nu

66,4%

66,4%

64,9%

61,8%

48,6%

61,5%

priveşte acțiunile lor de protecție a

cetățenilor în următoarele domenii:

Nu răspund

2,0%

2,0%

1,6%

1,4%

1,8%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

[poluarea lacurilor, râurilor şi a mărilor] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile

[poluarea lacurilor, râurilor şi a mărilor] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a cetățenilor în următoarele domenii: * Școlaritate

   

Școlaritate

 

Fără școală -

 

Studii

Total

Gimnaziu

Studii medii

superioare

[poluarea lacurilor, râurilor şi a

Da

43,6%

35,6%

23,5%

36,7%

mărilor] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce

Nu

53,7%

53,7%

63,1%

74,8%

61,4%

priveşte acțiunile lor de protecție a

cetățenilor în următoarele domenii:

Nu răspund

2,7%

1,2%

1,7%

1,8%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

[poluarea lacurilor, râurilor şi a mărilor] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile

[accidentele rutiere] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a cetățenilor în următoarele domenii: * Vârsta

   

Vârsta

   
     

Peste 65

Total

18 - 35 ani

36 - 50 ani

51 - 65 ani

de ani

[accidentele rutiere] Aveți

Da

57,9%

46,6%

48,5%

47,6%

50,7%

încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de

Nu

41,4%

41,4%

52,4%

49,0%

51,0%

48,0%

protecție a cetățenilor în

următoarele domenii:

Nu răspund

,7%

1,0%

2,5%

1,4%

1,3%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

[accidentele rutiere] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a

[pesticidele] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a cetățenilor în următoarele domenii: * Școlaritate

   

Școlaritate

 

Fără școală -

 

Studii

Total

Gimnaziu

Studii medii

superioare

[pesticidele] Aveți încredere în

Da

35,7%

35,6%

21,8%

33,6%

autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a

Nu

53,5%

53,5%

60,3%

72,5%

59,6%

cetățenilor în următoarele domenii:

Nu răspund

10,8%

4,1%

5,7%

6,8%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

[pesticidele] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a cetățenilor

[deşeurile chimice] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a cetățenilor în următoarele domenii: * Școlaritate

   

Școlaritate

 

Fără școală -

 

Studii

Total

Gimnaziu

Studii medii

superioare

[deşeurile chimice] Aveți încredere

Da

43,1%

35,8%

24,5%

36,7%

în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a

Nu

51,0%

51,0%

60,5%

71,2%

58,7%

cetățenilor în următoarele domenii:

Nu răspund

5,9%

3,7%

4,4%

4,6%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

[ deşeurile chimice] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție

[deşeurile chimice] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a cetățenilor în următoarele domenii: * Regiunea

   

Regiunea

 

Transilvania+

Sud+București+

Moldova

Total

Banat

Dobrogea

[deşeurile chimice] Aveți încredere

Da

35,7%

34,9%

42,0%

36,7%

în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a

Nu

60,6%
60,6%

61,6%

49,8%

58,7%

cetățenilor în următoarele domenii:

Nu răspund

3,7%

3,5%

8,1%

4,6%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

[ deşeurile chimice] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție

[deşeurile radioactive] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a cetățenilor în următoarele domenii: * Școlaritate

   

Școlaritate

 

Fără școală -

 

Studii

Total

Gimnaziu

Studii medii

superioare

[deşeurile radioactive] Aveți

Da

47,8%

38,0%

31,9%

40,7%

încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de

Nu

40,6%

40,6%

55,8%

60,7%

51,0%

protecție a cetățenilor în

următoarele domenii:

Nu răspund

11,5%

6,3%

7,4%

8,4%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

[ deşeurile radioactive] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție

[deşeurile radioactive] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a cetățenilor în următoarele domenii: * Regiunea

   

Regiunea

 

Transilvania+

Sud+București+

Moldova

Total

Banat

Dobrogea

[deşeurile radioactive] Aveți

Da

41,4%

37,3%

46,5%

40,7%

încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de

Nu

49,7%
49,7%

54,8%

45,3%

51,0%

protecție a cetățenilor în

următoarele domenii:

Nu răspund

8,9%

8,0%

8,1%

8,3%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

[ deşeurile radioactive] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție

[inundațiile] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a cetățenilor în următoarele domenii: * Vârsta

   

Vârsta

   
     

Peste 65

Total

18 - 35 ani

36 - 50 ani

51 - 65 ani

de ani

[inundațiile] Aveți încredere în

Da

39,1%

36,3%

39,3%

47,6%

40,1%

autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a

Nu

59,8%

59,8%

62,9%

58,8%

50,7%

58,6%

cetățenilor în următoarele domenii:

Nu răspund

1,1%

,7%

1,9%

1,7%

1,3%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

[inundațiile] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a cetățenilor

[inundațiile] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a cetățenilor în următoarele domenii: * Școlaritate

   

Școlaritate

 

Fără școală -

 

Studii

Total

Gimnaziu

Studii medii

superioare

[inundațiile] Aveți încredere în

Da

44,0%

39,9%

30,7%

40,0%

autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a

Nu

autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a Nu 53,6% 59,5% 68,4% 58,7%

53,6%

59,5%

68,4%

58,7%

cetățenilor în următoarele domenii:

Nu răspund

2,3%

,7%

,9%

1,3%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

[inundațiile] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a cetățenilor

[inundațiile] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a cetățenilor în următoarele domenii: * Regiunea

   

Regiunea

 

Transilvania+

Sud+București+

Moldova

Total

Banat

Dobrogea

[inundațiile] Aveți încredere în

Da

37,5%

37,8%

48,3%

40,1%

autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a

Nu

61,3%
61,3%

61,1%

49,5%

58,6%

cetățenilor în următoarele domenii:

Nu răspund

1,2%

1,0%

2,1%

1,3%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

[inundațiile] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a cetățenilor

[maladiile profesionale] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a cetățenilor în următoarele domenii: * Școlaritate

   

Școlaritate

 

Fără școală -

 

Studii

Total

Gimnaziu

Studii medii

superioare

[maladiile profesionale] Aveți

Da

31,8%

36,0%

23,9%

32,6%

încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de

Nu

58,5%

58,5%

59,5%

70,9%

60,9%

protecție a cetățenilor în

următoarele domenii:

Nu răspund

9,7%

4,5%

5,2%

6,5%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

[maladiile profesionale] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a

[centralele nucleare] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a cetățenilor în următoarele domenii: * Sex

   

Sex

 

Masculin

Feminin

Total

[centralele nucleare] Aveți

Da

50,3%

42,8%

46,5%

încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a cetățenilor în

Nu

încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a cetățenilor în Nu

45,8%

50,0%

47,9%

următoarele domenii:

Nu răspund

3,9%

7,2%

5,6%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

[centralele nucleare] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a

[accidentele domestice] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a cetățenilor în următoarele domenii: * Vârsta

   

Vârsta

   
     

Peste 65

Total

18 - 35 ani

36 - 50 ani

51 - 65 ani

de ani

[accidentele domestice] Aveți

Da

31,8%

35,9%

38,5%

45,8%

37,2%

încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de

Nu

66,2%

66,2%

62,0%

56,9%

48,3%

59,4%

protecție a cetățenilor în

următoarele domenii:

Nu răspund

2,0%

2,2%

4,7%

5,9%

3,4%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

[accidentele domestice] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a

[accidentele domestice] Aveți încredere în autoritățile române în ceea ce priveşte acțiunile lor de protecție a cetățenilor în următoarele domenii: * Școlaritate

   

Școlaritate

 

Fără școală