Sunteți pe pagina 1din 7

n = 30

Datele initiale utilizate vor fi:

Pbg = 238 p0 = 152 t0 = 566 tSII = 573 trau = 15,8 tIR = 23.2
crau = 0.60 Hi = 8.250
Pr1 = Am
Pr2 = Sr
-----------------------------------------------------------------------------Conform ipotezelor se mai aleg urmatoarele date:
------------------------------------------------------------------------------

pSII din intervalul (0.22-0.28)*p0, scazator cu p0


pSII = 0.245*p0
pSII = 0.245 * 181 = 44.345 bar
randamentul intern al CIP, etaCIP, crescator cu Pbg
din intervaul (0.78-0.92)
etaCIP = 0.862
randamentul intern al CMJP, etaCMJP, crescator cu Pbg
din intervalul (0.86-0.93)
etaCMJP = 0.901
Produsul dintre randamentul mecanic si randamentul
generatorului etamg=etam*etag
etamg = 0.983
randamentul generatorului de abur, etaGA, crescator cu
Hi din intervalul (0.87-0.92)
etaGA = 0.899
-------------------------------------------------------------------------------------------------Realizarea schemei circuitului termic
--------------------------------------------------------------------------------------------------

[1 - y ]
[1 ]

1
2

5
G A

16

PA

17
[1 - y ]

14

[z ]

[y ]

[1 ]

[1 - y - z ]

[1 - y ]

15

C M JP

C IP

S II

13

10

[1 - y - z ]

12

[z ]

11

PCP

18

-------------------------------------------------------------------------------------------------Determinarea presiunii la condensator


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Pentru a determina parametrii in punctul 9 trebuie determinata presiunea la condensator


Determinand temperatura de condens vom afla si presiunea la condensator
Cunoscand temperatura apei raului si cota acestuia, vom avea
tc=tR1+Dtc+dtc unde vom alege Dtc=10 grade si dtc=4 grade
tR1=crau*trau+(1-crau)*tIR
tR1 = 0.54*16.1+(1-0.54*23.5)
tR1 = 19.504
C
tc = 19.504 + 10 + 4
tc = 33.504
C
rezulta presiunea la condensator pC = 0.051793
bar
-------------------------------------------------------------------------------------------------Det. entalpiilor parcurgand punctele schemei circuitului termic si calculul destinderii
in turniba cu abur, realizarea diagramei h-s
-------------------------------------------------------------------------------------------------In punctul 0 cunoastem presiunea si temperatura, t0 p0. Se pot afla entalpia si entropia h0,s0
s0,h0=f(p0,t0)=f(181 bar,575 C) citite din tabele termodinamice
s0 = 6.4891
kJ/kg/K
h0 = 3487.5547
kJ/kg
Intre punctele 0-1 exista pierderi de presiune si entalpie, Dp01=(0.04-0.06)*p0, Dh01=(3-5)

alegem valori la jumatatea intervalului si vom avea Dp01=0.05*p0 si Dh01=4 kj/kg


Dp01 = 0.05 * 181 = 9.05 bar
calculam presiunea si entalpia in punctul 1, p1,h1
p1 = p0 - Dp01 = 181 - 9.05 = 171.95 bar
h1 = h0 - Dh01 = 3487.5547 - 4 = 3483.5547 kj/kg
Intre punctele 1-2 exista pierderi de presiune Dp12=0.05*p1, nu exista pierderi de entalpie h2=h1
Dp12 = 0.05 * 171.95 = 8.598 bar
calculam presiunea,entalpia si entropia in punctul 2, p2,h2,s2
p2 = p1 - Dp12 = 171.95 - 8.598 = 163.352 bar
h2 = h1 = 3483.5547 kj/kg
s2=f(p2,h2,)=f(163.352 bar,3483.5547 kj/kg) citita din tabele termodinamice
s2 = 6.5272
kj/kgK
intre punctele 2-3 are loc destinderea in CIP, pana la presiunea de supraincalzire pSII
teoretic la entropie constanta, s3t=s2
vom determina entalpia teoretica h3t=f(pSII,s3t) citita din tabele termodinamice
h3t=f(44.345 bar,6.5272 kj/kgK)
h3t = 3085.0476 kj/kg
pentru a determina valorile reale pt h3 si s3 vom tine cont de randamentul CIP, etaCIP
stiind ca etaCIP=(h2-h3)/(h2-h3t) ==> h3=h2-etaCIP(h2-h3t)
h3 = 3483.5547 - 0.862 * ( 3483.5547 - 3085.0476 )
h3 = 3140.0416
kj/kg
entropia reala s3=f(pSII,h3)=f(44.345 bar,3140.0416 kj/kg) citita din tabele termodinamice
s3 = 6.6138
kj/kgK
Intre punctele 3-4 exista pierderi de presiune si entalpie, Dp34=(0.03-0.04)*pSII, Dh34=(2-4)
alegem valori la jumatatea intervalului si vom avea Dp34=0.035*pSII si Dh34=3 kj/kg
Dp34 = 0.035 * 44.345 = 1.552 bar
calculam presiunea si entalpia in punctul 4, p4,h4
p4 = pSII - Dp34 = 44.345 - 1.552 = 42.793 bar
h4 = h3 - Dh34 = 3140.0416 - 3 = 3137.0416 kj/kg
Intre punctele 4-5 exista pierderi de presiune, Dp45=(0.03-0.05)*pSII
alegem valori la jumatatea intervalului si vom avea Dp45=0.04*pSII
Dp45 = 0.04 * 44.345 = 1.774 bar
calculam presiunea si entalpia in punctul 5, p5,h5 tinand cont ca t5=tSII
p5 = p4 - Dp45 = 42.793 - 1.774 = 41.019 bar
h5=f(p5,t5)=f(41.019 bar,582 C) citit din tabele termodinamice
h5 =3632.6588
kj/kg
Intre punctele 5-6 exista pierderi de presiune si entalpie, Dp56=(0.02-0.03)*pSII, Dh56=(4-6)
alegem valori la jumatatea intervalului si vom avea Dp56=0.025*pSII si Dh56=5 kj/kg
Dp56 = 0.025 * 44.345 = 1.109 bar
calculam presiunea si entalpia in punctul 6, p6,h6
p6 = p5 - Dp56 = 41.019 - 1.109 = 39.91 bar
h6 = h5 - Dh56 = 3632.6588 - 5 = 3627.6588 kj/kg
Intre punctele 6-7 exista pierderi de presiune Dp67=0.02*p6, entalpia ramane aceeasi h7=h6
Dp67 = 0.02 * 39.91 = 0.798 bar
calculam presiunea,entalpia si entropia in punctul 7, p7,h7,s7
p7 = p6 - Dp67 = 39.91 - 0.798 = 39.112 bar
s7=f(p7,h7)=f(39.112 bar,3627.6588 kj/kg) citita din tabele termodinamice
s7 = 7.3259
kj/kgK
intre punctele 7-9 are loc destinderea in CMJP, pana la presiunea de la condensator pC
teoretic la entropie constanta, s9t=s7

vom determina entalpia teoretica h9t=f(pC,s9t) citita din tabele termodinamice


h9t=f(0.051793 bar,7.3259 kj/kgK)
h9t = 2238.2291 kj/kg
pentru a determina valorile reale pt h9 si s9 vom tine cont de randamentul CMJP,
etaCMJP
stiind ca etaCMJP=(h7-h9)/(h7-h9t) ==> h9=h7-etaCMJP(h7-h9t)
h9 = 3627.6588 - 0.901 * ( 3627.6588 - 2238.2291 )
h9 = 2375.7826
kj/kg

entropia reala s9=f(pC,h9)=f(0.051793 bar,2375.7826 kj/kg) citita din tabele


termodinamice
s9 = 7.7745
kj/kgK
titlul x=f(pC,h9)=f(0.051793 bar,2375.7826 kj/kg)
x = 0.923
La iesirea din condensator cunoastem temperatura, tc si faptul ca avem lichid saturat (x=0)
h10=f(tc,x)=f(33.504 C,0) citita din tabele termodinamice
h10 = 140.3921
kJ/kg
entalpia la iesirea din priza CMJP pentru Pr2 ca medie aritmetica a intrarii/iesirii din CMJP
h8= (h7+h9)/2 = (3627.6588+2375.7826)/2 = 3001.7207
kj/kg
h17=h8=3001.7207 kj/kg
in punctul 11 (intrarea in preincalzitoare) avem o crestere de presiune datorata
PCP si consideram p11=1.5 bar iar din ipoteze se neglijeaza cresterea de entalpie h11=h10
Calculam entalpia la iesirea din preincalzitoare, in punctul 14
h14=f(t14,p14) unde t14,p14 sunt temperatura de saturatie respectiv presiunea de saturatie
p14=p16=0.95*pSII=0.95*44.345=42.1277 bar
t14=f(p16)=253.44 C
h14=f(p14,t14)=f(42.1277 bar,253.44 C) = 1102.4738
kj/kg
in punctul 16 avem aceeasi entalpie din punctul 3 h16=h2
h16=h3= 3140.0416 kj/kg
in punctul 15 avem entalpia din 14 deoarece se neglijeaza cresterea prin pompa PA
h15=h14, iar presiunea va fi p15=p0+Dpcaz+Dppip, unde Dpcaz reprezinta pierderile
de presiune pe cazan si Dppip pierderile de presiune pe linia PIP, Dppip=2 bar
Dpcaz=0.25*p0=0.25*181= 45.25 bar
p15=p0+Dpcaz+Dppip=181+45.25+2= 228.25 bar
cunoscand h15, p15 vom determinaa temperatura apei de alimentare tal
tal=f(p15,h15)=f(228.25 bar,1102.4738 kj/kg) = 253.31 C
cresterea totala de entalpie pe preincalzitoare hcp este egala cu h14-h11
hcp = 962.0817 kj/kg
entalpia la iesirea din al doilea preincalzitor, h13 reprezinta 80% din hcp
h13 = 769.6654 kj/kg

Diagrama h-s

3750
3700

3650
3600
3550
3500

3450
3400
3350
3300
3250
3200
3150

Entalpia [kj/kg]

3100

3t

3050
3000
2950
2900
2850

x=1

2800
2750
2700
2650
2600
2550
2500

x=0.923

2450
2400
2350

2300
2250

9t

2200
2150
5.5

6.5

7
Entropia [kj/(kg*K)]

7.5

8.5

--------------------------------------------------------------Calculul debitelor raportate de abur extrase din turbina


--------------------------------------------------------------Din bilantul energetic pe preincalzitorul 1 aflam fractiunea de debit [y]
[1-y]*h13+[y]*h16=[1]*h14 => [y]=(h14-h13)/(h16-h13)
[y]=(1102.4738-769.6654)/(3140.0416-769.6654)
[y] = 0.1404
Din bilantul energetic pe preincalzitorul 2 aflam fractiunea de debit [z]
[1-y-z]*h11+z*h17=[1-y]*h13 ==> [z]=(h13-h11+[y]*(h11-h13))/(h17-h11)
[z]=(769.6654-140.3921+0.1404*(140.3921-769.6654))/(3001.7207-140.3921)
[z] = 0.189
-----------------------------------------------------------------------Calculul debitului de abur viu si a indicilor specifici
-----------------------------------------------------------------------Stiind ca puterea la borne Pbg=PiTA*etamg ==> PiTA=Pbg/etamg, si ca PiTA=PiCIP+PiCMJP
iar PiCIP=d0*([1]*(h2-h3)) unde d0 este debitul de abur viu
PiCMJP=d0*([1-y]*(h7-h8)+[1-y-z]*(h8-h9)) rezulta asadar ca

PiTA=d0*([1]*(h2-h3)+[1-y]*(h7-h8)+[1-y-z]*(h8-h9)), de unde d0 va fi
d0=(Pbg/etamg)/([1]*(h2-h3)+[1-y]*(h7-h8)+[1-y-z]*(h8-h9))
d0=(340*1000/0.983)/((3483.5547-3140.0416)+(1-0.1404)*(3627.6588-3001.7207)+(10.1404-0.189)*(3001.7207-2375.7826))
d0 = 265.79
kg/s
puterea termica intrata in ciclu Pt1=d0*[(h0-h15)+[1-y]*(h5-h4)]
Pt1=265.79*[(3487.5547-15)+(1-0.1404)*(3632.6588-3137.0416)]
Pt1= 747166 kW = 747.166 MW
puterea interna dezvoltata de turbina cu abur PiTA
PiTA=Pbg*1000/etamg = 340*1000/0.983
PiTA = 345880 kW = 345.88 MW
lucrul mecanic specific lsp=PiTA/d0
lsp = 345880/265.79
lsp = 1301.3281 kj/kg_a
energia specifica esp=Pbg/d0
esp = 340000/265.79
esp = 1279.2054 kj/kg_a
debitul specific de abur dsp=d0*3600/Pbg
dsp = 265.79*3600/340000
dsp = 2.8142 kg_a/kWh_el
Debitul de combustibil
Bs= Ptc/Hi = Pt1/(etaGA*Hi)
Bs = 747166/(0.899*9000)) = 92.3453 [kg/s]
consumul specific de combustibil bsp=Bs*3600/Pbg
bsp = 92.3453*3600/340000
bsp = 0.97777 kg_c/kWh_el
----------------------------------Puterile si pierderile de putere
----------------------------------puterea termica dezvoltata prin arderea combustibilului Ptc=Bs*Hi=92.3453*9000
Ptc = 831108 kW = 831.108 MW

Pt1 = 747166 kW = 747.166 MW


puterea interna dezvoltata de turbina cu abur PiTA
PiTA = 345880 kW = 345.88 MW
puterea la borne Pbg
Pbg = 340000 kW = 340 MW
puterea termica evacuata din ciclu la condensator Pt2
Pt2=d0*[[1-y-z
]*(h9-h10)]
Pt2=265.79*[(1-0.1404-0.189)*(2375.7826-140.3921)]
Pt2 = 398433 kW = 398.433 MW
pierderile mecanice si la generator deltaPgm=PiTA*(1-etam*etag)
deltaPgm = 345880*(1-0.983)
deltaPgm = 5879.96 kW = 5.88 MW
pierderile in generatorul de abur deltaPcazan=Ptc*(1-etaGA)
deltaPcazan = 831108*(1-0.899)
deltaPcazan = 83941.908 kW = 83.9419 MW

Pita = 345.88

Ptc = 831.108

Pt1 = 747.166

caz

------------------------------------------Debitul de combustibil
------------------------------------------Debitul de combustibil
Bs= Ptc/Hi = Pt1/(etaGA*Hi)
Bs = 747166/(0.899*9000)) = 92.3453 [kg/s]

= 83.9419

Pt2 = 398.433

gm

=5