Sunteți pe pagina 1din 37

CURS CADRU TEHNIC P.S.I.

PROIECT DE CURS
TEMA: ORGANIZAREA APRRII MPOTRIVA INCENDIILOR
STUDIU DE CAZ: ORGANIZAREA APRRII MPOTRIVA INCENDIILOR LA

BUCURETI
-2015-

0 din 37

CUPRINS
Cap. I Prezentarea generala a societatii comerciale........................................................................1
1. Date de identificare: ....................................................................................................... 2
2. Activitati desfasurate:....................................................................................................... 2
3. Alcatuire constructiva....................................................................................................... 2
4. Date tehnice ale constructiilor - structura de rezistenta:.............................................................4
5. Materiale de constructie, grad de rezistanta la foc....................................................................4
6. Nivelul riscului de incendiu............................................................................................... 6
7. Caile de evacuare............................................................................................................ 7
8. Mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor....................................................................8
9. Structuri cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor...................................................8
Cap. II Prevederi legale care reglementeaza modul de intocmire a documentelor/actelor de autoritate privind
apararea impotriva incendiilor................................................................................................. 10
Lege nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor............................................................10
Ordin M.A.I. nr. 163/2007 Norme generale de aparare impotriva incendiilor....................................12
ORDIN M.A.I. Nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea
salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta modificat si completat de O.M.A.I. 786/2005......................14
Cap. III Acte de autoritate privind apararea impotriva incendiilor.....................................................16
1. DISPOZITIA pentru stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea impotriva
incendiilor...................................................................................................................... 16
2. Atributiile personalului numit in structura de aparare impotriva incendiilor............20
3. Decizia privind rganizarea instruirii personalului...................................................................22
4. GRAFICUL PENTRU INSTRUIREA PERIODICA...............................................................26
5.TEMATICA ORIENTATIVA DE INSTRUIRE A SALARIATILOR............................................27
6. Teste de verificare a cunotinelor...................................................................................... 32
BIBLIOGRAFIE................................................................................................................. 36

1 din 37

Cap. I Prezentarea generala a societatii comerciale


1. Date de identificare:
1.3 Obiect de activitate: Productie confectii textile

2. Activitati desfasurate:
- aprovizionare materii prime si materiale auxiliare - descarcare/ depozitare;
- prelucrare textile;
- ambalare;
- depozitare produse finite;
- livrare;
- activitati auxiliare.
3. Alcatuire constructiva: corpuri de cladire, compartimente, regim de inaltime:
Obiectivul include spatii de productie, depozitare si prezentare de tip SHOWROOM.
Regimul de inaltime:
- P pentru spatiul de productie si depozitare
- P + 1 pentru spatiul administrativ-comercial.
Aria construita si lungimea constructiei:
Amprenta la sol a constructiei este un dreptunghi cu latura mare de L = 60m si latura mic de
l = 36m
- Arie construita la sol = 1980 m2;
- Suprafata birouri = Ac = 280 m2;
- Suprafata spatiu depozitare = 800 m2;
- Suprafata spatiu de productie = 900 m2;
Inaltimea la nivelul acoperisului de tip terasa:
- h1 pentru spatiul de productie si depozitare = 5m
- h2 pentru spatiul administrativ-comercial = 8m.
Cladirea constituie un singur compartiment de incendiu cu aria construita la sol = 1980 mp,
iar spatiile cu functiuni diferite sunt separate intre ele prin pereti autoportanti si dispun de iesiri
separate in exterior.

2 din 37

60 m

CT
P+1E

Parte
r

Parte
r

P=

showroom

Spatiu
productie

Spatiu
depozitare

Sp = 900
mp

Sp = 800
mp

depozit

E=

showroo
birouri
m

Se = Sp = ?

Fig. 1 - Amprenta la sol a cladirii

h2
h1

Fig. 2 - Fatada lateral


Instalatia de incalzire pentru spatiul analizat se realizeaza cu calorifere care folosesc agentul
termic de la doua centrale termice murale, cu functionare pe combustibil gaz metan, amplasate intr-o
incapere separata de la parter, in zona de productie, fata de care este separata prin pereti fara goluri si
rezistenta la foc corespunzatoare cu acces direct din exterior si suprafata vitrata de tip tip termopan.
Suprafata utila a centrlei termice este Sct = 10mp.
In spatiul de prezentare al produselor de la parter (showroom) a fost prevazut un spatiu de
depozitare Sd1 = 40mp. iar la etaj a fost prevazut un spatiu destinat arhivei (asimilat cu spatiu de
depozitare) Sar = 25mp. si spatiu de depozitare al materialelor de curatenie de 6mp..
3 din 37

4. Date tehnice ale constructiilor - structura de rezistenta:


- fundatii continue din beton armat monolit ;
Structura de rezistenta din :
- stalpi metalici, incombustibili
- stalpi (sectiune 40x40cm) din beton armat monolit, incombustibili
- grinzi din beton armat monolit (sectiune 30x35cm, cu 2cm. protectia cu beton a armaturii,
incombustibile
- grinzi metalice, incombustibile
5. Materiale de constructie, grad de rezistanta la foc
- pereti exteriori de inchidere perimetrala cu structura de rezistenta (pane, montanti) metalica,
incombustibila si panouri sandwich cu miez de vata minerala incombustibili cu grosimea de 6cm
- pereti interiori de compartimentare dintre depozit si birouri, din gips carton, panotare dubla,
cu panouri tip RF 12,5mm sau similar, incombustibili
- pereti exteriori de inchidere perimetrala din panouri tip IZOPAN tip sandwich pentru pereti,
greucombustibili
- pereti interiori neportanti din b.c. a. cu grosimea de 12cm
- pereti interiori neportanti din gips carton, cu grosimea de 10cm
- plansee peste parter si etaj din sapa de beton pe grinzi metalice, cu grosimea de 10cm, cu
grosimea stratului de protectie al armaturii de 2cm., incombustibil
- invelitoare tip sarpanta din panouri tip IZOPAN
- acoperis tip sarpanta metalica incombustibila si panouri tip sandwich cu miez din vata
minerala incombustibili, cu grosimea de 6cm
Cantitatile de materiale si sarcinile termice corespunzatoare acestora, care se pot gasi in
spatiul analizat sunt aproximativ:
- a depozit showroom:
- lemn
= 25 kg;
Qi = 18,40 MJ/kg
- PVC
= 10 kg;
Qi = 21,80 MJ/kg
- hartie, carton
= 10 kg
Qi = 16,30 MJ/kg
- poliuretan
= 3 kg;
Qi = 37,70 MJ/kg
- piele
= 3 kg;
Qi = 19,15 MJ/kg
- textile
=200 kg;
Qi = 20,90 MJ/kg
- lemn conventional = 50 kg;
Qi = 18,40 MJ/kg
- b arhiva:
- lemn
= 25 kg;
- hartie, carton
= 10 kg
- lemn conventional = 50 kg;
- c spatiul de depozitare:
- lemn
= 500 kg;
- PVC
= 500 kg;
- hartie, carton
= 50 kg
- poliuretan
= 500 kg;
- piele
= 500 kg;
- textile
= 5000 kg;
- lemn conventional = 1000 kg;
4 din 37

Qi = 18,40 MJ/kg
Qi = 16,30 MJ/kg
Qi = 18,40 MJ/kg
Qi = 18,40 MJ/kg
Qi = 21,80 MJ/kg
Qi = 16,30 MJ/kg
Qi = 37,70 MJ/kg
Qi = 19,15 MJ/kg
Qi = 20,90 MJ/kg
Qi = 18,40 MJ/kg

- d spatiul de productie:
- lemn
= 1500 kg;
- PVC
= 300 kg;
- hartie, carton
= 200 kg
- poliuretan
= 200 kg;
- piele
= 200 kg;
- textile
= 1000 kg;
- lemn conventional = 1000 kg;

Qi = 18,40 MJ/kg
Qi = 21,80 MJ/kg
Qi = 16,30 MJ/kg
Qi = 37,70 MJ/kg
Qi = 19,15 MJ/kg
Qi = 20,90 MJ/kg
Qi = 18,40 MJ/kg

Gradul de rezistenta la foc al cladirii:

Conform descrierii, constructia are urmatoara solutie constructiva:


- fundatii continue din beton armat monolit ;
Structura de rezistenta din :
- stalpi metalici, incombustibili, (C0), cu rezistenta la foc 15min., corespunzand pentru:
GRF= V, dar cf. 2.1.12 si 5.1.16. din P 118/99, rezulta
GRF = II
- stalpi (sectiune 40x40cm) din beton armat monolit, incombustibili C0 cu RF = 4 ore
si 30 min. GRF = I;
- grinzi din beton armat monolit (sectiune 30x35cm, cu 2cm protectia cu beton a armaturii,
ncombustibil C0, cu RF = 2 ore, GRF = I.
- grinzi metalice, incombustibile, (C0), cu rezistenta la foc 15min., corespunzand pentru:
GRF= V, dar cf. 2.1.12 si 5.1.16. din P 118/99, rezulta GRF = II
- pereti exteriori de inchidere perimetrala cu structura de rezistenta (pane, montanti) metalica,
incombustibila C0 si RF = 15 min si panouri sandwich cu miez de vata minerala incombustibili
C0 cu grosimea de 6cm si RF = 30min. GRF= I;
- pereti interiori de compartimentare dintre depozit si birouri, din gips carton, panotare dubla,
cu panouri tip RF 12,5mm sau similar, incombustibili C0 si RF = 30min.
GRF= I;
- pereti exteriori de inchidere perimetrala din panouri tip IZOPAN tip sandwich pentru pereti,
greucombustibili, (C1), cu rezistenta la foc minim 30min, corespunzand pentru; GRF= II;
- pereti interiori neportanti din b.c. a. cu grosimea de 12cm, (C0), cu rezistenta la foc minim 3
ore, corespunzand pentru; GRF= I;
- pereti interiori neportanti din gips carton, cu grosimea de 10cm, (C0), cu rezistenta la foc
minim 30min., corespunzand pentru; GRF= I;
- plansee peste parter si etaj din sapa de beton pe grinzi metalice, cu grosimea de 10cm, cu
grosimea stratului de protectie al armaturii de 2cm., incombustibil, (C0), cu rezistenta la foc
minim 45 minute, corespunzand pentru: GRF= II;
- invelitoare tip sarpanta din panouri tip IZOPAN, (C1), cu rezistenta la foc 30min.,
corespunzand pentru: GRF = II.
- acoperis tip sarpanta metalica incombustibila C0 si RF = 15 min si panouri tip sandwich cu
miez din vata minerala incombustibili C0, cu grosimea de 6cm si RF = 30min.
GRF = II
Avind in vedere rezistenta la foc a principalelor elemente de constructie din structura de
rezistenta a investitiei precizate mai sus , corelat cu prevederile art. 2.1.9 si 5.1.6. din NP 118 / 99
gradul de rezistenta la foc a constructiei este GRF = II;
Distantele de securitate la incendiu fata de cladirile adiacente, sunt conform tabel 2.2.2. din
Normativul de siguranta la foc al constructiilor Indicativ: P 118 / 99, urmatoarele: - 6m daca
acestea sunt de GRF = I, II.
5 din 37

- 8m daca acestea sunt de GRF = III;


- 10m daca acestea sunt de GRF = IV, V.
6. Nivelul riscului de incendiu
Determinarea nivelului riscului de incendiu pentru constructie s-a facut in conformitate cu
precizrile de la punctul 2, litera B din OMAI 130 / 2007, tinand cont de densitatea sarcinii termice,
destinatia incaperilor, functiunile spatiilor, respectiv natura activitatilor desfasurate, comportarea la
foc a elementelor de constructie, caracteristicile de ardere a materialelor si a substantelor utilizate,
prelucrate, manipulate sau depozitate;
In conformitate cu STAS 10903/2-79, determinarea densitatii de sarcina termica este data de
sarcina termica fixa existenta in materialele de constructie si sarcina termica mobila existenta in
mobilier, echipamente si materiale specifice in functie de cantitatea de materiale combustibile
existente in fiecare incapere, pe nivel si cladire.
showroom cu Ss = 280 mp.:
- lemn
= 1000 kg;
Qi = 18,40 MJ/kg
- PVC
= 200g;
Qi = 21,80 MJ/kg
- hartie, carton
= 100 kg
Qi = 16,30 MJ/kg
- poliuretan
= 50kg;
Qi = 37,70 MJ/kg
- piele
= 50kg;
Qi = 19,15 MJ/kg
- textile
=300 kg;
Qi = 20,90 MJ/kg
- lemn conventional = 100kg;
Qi = 18,40 MJ/kg
Sq = MiQi = 35342,5MJ.
Qs = Sq / Su = 35342,5 / 280= 126,2 MJ/mp.
Dupa densitatea de sarcina termica rezulta ca nivelul riscului de incendiu in aceast spatiu este
RISC MIC.
spatiul de depozitare cu Sd = 800mp.:
- lemn
= 500 kg;
Qi = 18,40 MJ/kg
- PVC
= 500 kg;
Qi = 21,80 MJ/kg
- hartie, carton
= 50 kg
Qi = 16,30 MJ/kg
- poliuretan
= 500 kg;
Qi = 37,70 MJ/kg
- piele
= 500 kg;
Qi = 19,15 MJ/kg
- textile
= 5000 kg;
Qi = 20,90 MJ/kg
- lemn conventional = 1000 kg;
Qi = 18,40 MJ/kg
Sq = MiQi = 172240MJ.
Qs = Sq / Su = 172240 / 800 = 215,3 MJ/mp.
Dupa densitatea de sarcina termica rezulta ca nivelul riscului de incendiu in aceast spatiu este
RISC MIC.
spatiul de productie:
- lemn
= 1500 kg;
- PVC
= 300 kg;
- hartie, carton
= 200 kg
- poliuretan
= 200 kg;
- piele
= 200 kg;
- textile
= 1000 kg;
- lemn conventional = 1000 kg;
Sq = MiQi = 88070MJ.
6 din 37

Qi = 18,40 MJ/kg
Qi = 21,80 MJ/kg
Qi = 16,30 MJ/kg
Qi = 37,70 MJ/kg
Qi = 19,15 MJ/kg
Qi = 20,90 MJ/kg
Qi = 18,40 MJ/kg

Qs = Sq / Su = 88070 / 900 = 97,83 MJ/mp.


Dupa densitatea de sarcina termica rezulta ca nivelul riscului de incendiu in aceast spatiu este
RISC MIC.
Deci dupa densitatea sarcinii termice
showroom cu Ss = 280 mp. RISC MIC (P118/99, art. 2.1.2.)
spatiul de depozitare cu Sd = 800mp. RISC MIC (P118/99, art. 2.1.2.)
spatiul de productie RISC MIC (P118/99, art. 2.1.2.)
Dupa densitatea de sarcina termica rezulta ca nivelul riscului de incendiu in intreaga cladire
este RISC MIC.
Dupa destinatia incaperilor, conform art 2.1.4. si 2.1.5., tabel 2.1.5. P118/99, nivelul
riscului de incendiu este:
showroom cu Ss = 280 mp. RISC MARE (P118/99, art. 4.2.43.)
spatiul de depozitare cu Sd = 800mp. RISC MARE (P118/99, art. 2.1.2.)
spatiul de productie RISC MARE (P118/99, art. 2.1.2.)
Avand in vedere rezultatele de mai sus se poate concluziona ca nivelul riscului de incendiu,
tinand cont de destinatia incaperilor, pentru cladirea analizata este RISC MARE.
DECI: Avand in vedere rezultatele de mai sus se poate concluziona ca nivelul riscului de
incendiu, pentru cladirea analizata, este RISC MARE.

7. Caile de evacuare
Numarul maxim de utilizatori pentru toate destiatiile constructiei:
- 40 salariati in spatiul de productie;
- 4 salariati in spatiul de depozitare;
- 15 salariati la etaj in spatiul administartiv;
- 2 vanzatori in spatiul showroom .
Pentru spatiul showroomului amenajat la parter, conform art. 4.2.39. din Normativul de
siguranta la foc al constructiilor Indicativ: P 118 / 99., capacitatea de evacuare a unui flux, este de
max. 70 persoane, avem deci, tinand cont ca numarul maxim al persoanelor care se pot aduna, patru
fluxuri de evacuare care au asigurate corespunzator caile de evacuare (usi si holuri cu latimea peste
1,60m) conf. Art. 2.6.60. din Normativul de siguranta la foc al constructiilor Indicativ: P 118 / 99.
Pentru spatiul destinat birourilor de la etaj , conf. art 4.2.26., capacitatea de evacuare a unui
flux, este de max. 80 persoane, avem deci un singur flux de evacuare avand in vedere ca numarul
salariatilor este de max. 15 persoane care are asigurate corespunzator caile de evacuare (usi si holuri
cu latimea peste 0,80m) conf. Art. 2.6.60. din Normativul de siguranta la foc al constructiilor
Indicativ: P 118 / 99.
Pentru spatiul de productie si depozitare depozitare, conform tabel 5.6.12. din P 118/99,
capacitatea de evacuare a unui flux, este de max. 90 persoane, avem deci, tinand cont ca numarul
salariatilor este maxim 40 persoane pentru spatiul destinat productiei, respectiv 4 salariati in spatiul
de depozitare, un singur flux de evacuare, atat pentru spatiul de productie cat si cel de depozitare,
pentru care sunt asigurate corespunzator caile de evacuare (usi si holuri cu latimea peste 0,80m)
conf. Art. 2.6.20. din Normativul de siguranta la foc al constructiilor Indicativ: P 118 / 99.
Avand in vedere prevederile art. 2.6.16 din Normativul de siguranta la foc al constructiilor
Indicativ: P 118 / 99. si numarul maxim de persoane care se pot gasi in fiecare functiune a cladirii se
7 din 37

poate preciza ca trebuie sa aiba deschidere spre exterior, obligatoriu usile de la showroom si spatiul
de productie.
Spatiul de depozitare Sd = 800mp. si spatiul de depozitare showroom Sd1 = 40mp sunt
prevazute suprafete destinate evacuarii fumului si gazelor fierbinti, prevazute cu dispozitive
automate de deschidere, conform prevederilor art. 3.5.2. si 5.5.3. din Normativul de siguranta la foc
al constructiilor Indicativ: P 118 / 99.

8. Mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor


Cladirea este prevazuta cu iluminat de siguranta pentru evacuare de tipul 3, cu luminoblocuri
In conformitate cu prevederile art. 7.13.15. si tabel 7.13. din Normativul pentru proiectarea si
executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 100V c.a. si 1500V c.c., Indicativ I 7 2002.
, Cladirea este echipata cu sisteme de detectare si semnalizare a incendiilor conform art.
4.2.1. din Normativul I18 / 2/2002.
Cladirea este dotata cu hidranti exteriori de incendiu cu DEBITUL minim necesar Qnec =
10l/s., conform art. 6.1. din Normativul pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor
de stingere a incendiilor, Indicativ NP 086 / 2005.
Avand in vedere categoria de pericol de incendiu stabilita conform tabel 2.1.5. din Normativul
de siguranta la foc al constructiilor Indicativ: P 118 / 99. ca fiind ,,C si prevederile 2.1.2. din
Normativul privind protectia constructiilor impotriva trasnetului, Indicativ I 20/2000, cladirea are
montata instalatie de paratrasnet.
Necesarul de stingatoare conform P 118/99 este de: cate un stingator la fiecare 150 mp pentru
spatiile de categorie C. Tipul stingatoarelor este P6.
- Birouri 2 stingtoare
- Spaiu productie 6 stingtoare
- Spaiu depozitare 6 stingtoare

9. Structuri cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor


La nivelul unitatii este desemnat un cadru tehnic P.S.I, cu atributii privind punerea in aplicare, controlul
si supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor. Organizeaza si conduce activitatea
colectivului de membri P.S.I., conducatorii sectoarelor de activitate, precum si sefilor locurilor de munca;
Sunt constituite din echipe de salariati conform Planului de organizare a interventiei la locul de
munca si au urmatoarele sarcini:
- alarmarea personalului;
- evacuarea personalului;
- efectuarea interventiei in vederea stingerii incendiului, cu mijloace de prima interventie din
dotare.
Echipele de prima interventie formate din salariati, efectueaza aceste operatiuni in timpul
programului de lucru.
In afara orelor de program echipele de prima interventie sunt reprezentate de personalul de paza.
In caz de incendiu, echipele asigura prima interventie si alarmeaza Inspectoratul pentru Situatii de
Urgenta al Judetului Dolj, telefonnd la numarul - 112.
Servicii publice profesioniste pentru situatii de urgenta:
- Pichetul de pompieri Isalnita, cu pompieri profesionisti (militari);
8 din 37

- Distanta : 10 km;
- Timp de deplasare: 15 minute
- Mijloace de alarmare: telefon 112;
- Alte forte cu care se coopereaza
-Salvarea la telefon: 112
-Politia la telefon: 112

9 din 37

Cap. II Prevederi legale care reglementeaza modul de intocmire a


documentelor/actelor de autoritate privind apararea impotriva incendiilor
Lege nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare (O.U.G.R. nr.70/2009)
SECTIUNEA a 6-a
Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei,
utilizatorului si
salariatului
ART. 19 Administratorul sau conducatorul institutiei, dupa caz, are urmatoarele obligatii
principale:
a) sa stabileasca, prin dispozitii scrise, responsabilitatile si modul de organizare pentru
apararea impotriva incendiilor in unitatea sa, sa le actualizeze ori de cte ori apar modificari
si sa le aduca la cunostinta salariatilor, utilizatorilor si oricaror persoane interesate;
b) sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure
corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor;
c) sa solicite si sa obtina avizele si autorizatiile de securitate la incendiu, prevazute de lege,
si sa asigure respectarea conditiilor care au stat la baza eliberarii acestora; in cazul anularii
avizelor ori a autorizatiilor, sa dispuna imediat sistarea lucrarilor de constructii sau oprirea
functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor respective;
d) sa permita, in conditiile legii, executarea controalelor si a inspectiilor de prevenire
impotriva incendiilor, sa prezinte documentele si informatiile solicitate si sa nu ingreuneze sau
sa obstructioneze in niciun fel efectuarea acestora;
e) sa permita alimentarea cu apa a autospecialelor de interventie in situatii de urgenta;
f) sa intocmeasca, sa actualizeze permanent si sa transmita inspectoratului lista cu
substantele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate in activitatea sa sub orice forma, cu
mentiuni privind: proprietatile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le
prezinta pentru sanatate si mediu, mijloacele de protectie recomandate, metodele de interventie
si prim ajutor, substantele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;
g) sa elaboreze instructiunile de aparare impotriva incendiilor si sa stabileasca atributiile ce
revin salariatilor la locurile de munca;
h) sa verifice daca salariatii cunosc si respecta instructiunile necesare privind masurile de
aparare impotriva incendiilor si sa verifice respectarea acestor masuri semnalate corespunzator
prin indicatoare de avertizare de catre persoanele din exterior care au acces in unitatea sa;
i) sa asigure constituirea, conform art. 12 alin. (2), cu avizul inspectoratului, a serviciului de
urgenta privat, precum si functionarea acestuia conform reglementarilor in vigoare ori sa
incheie contract cu un alt serviciu de urgenta voluntar sau privat, capabil sa intervina operativ si
eficace pentru stingerea incendiilor;
j) sa asigure intocmirea si actualizarea planurilor de interventie si conditiile pentru aplicarea
acestora in orice moment;
k) sa permita, la solicitare, accesul fortelor inspectoratului in unitatea sa in scop de
recunoastere, instruire sau de antrenament si sa participe la exercitiile si aplicatiile tactice de
interventie organizate de acesta;
l) sa asigure utilizarea, verificarea, intretinerea si repararea mijloacelor de aparare impotriva
incendiilor cu personal atestat, conform instructiunilor furnizate de proiectant;
m) sa asigure pregatirea si antrenarea serviciului de urgenta privat pentru interventie;
10 din 37

n) sa asigure si sa puna in mod gratuit la dispozitie fortelor chemate in ajutor mijloacele


tehnice pentru aparare impotriva incendiilor si echipamentele de protectie specifice riscurilor
care decurg din existenta si functionarea unitatii sale, precum si antidotul si medicamentele
pentru acordarea primului ajutor;
o) sa stabileasca si sa transmita catre transportatorii, distribuitorii si utilizatorii produselor
sale regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu
riscurile la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea produselor respective;
p) sa informeze de indata, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea si stingerea cu
forte si mijloace proprii a oricarui incendiu, iar in termen de 3 zile lucratoare sa completeze si
sa trimita acestuia raportul de interventie;
q) sa utilizeze in unitatea sa numai mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor,
certificate conform legii;
r) sa indeplineasca orice alte atributii prevazute de lege privind apararea impotriva
incendiilor.
SECTIUNEA a 8-a Obligatiile cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atributii in
domeniul apararii impotriva incendiilor
ART. 26 (1) Cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atributii in domeniul apararii
impotriva incendiilor, desemnate/desemnat la nivelul autoritatilor administratiei publice
centrale, ministerelor si celorlalte organe centrale de specialitate, au/are urmatoarele obligatii
principale:
a) elaboreaza programele de optimizare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor in
domeniul de activitate al autoritatii respective;
b) fac/face propuneri de reglementari tehnice si organizatorice a activitatii de aparare
impotriva incendiilor in domeniul specific;
c) controleaza modul de aplicare a prevederilor legale pentru apararea impotriva incendiilor,
in cadrul institutiei publice care i-a desemnat;
d) elaboreaza si supun/supune spre analiza ministrului de resort sau conducatorului
institutiei, dupa caz, raportul anual de evaluare a nivelului de aparare impotriva incendiilor din
domeniul de activitate;
e) analizeaza anual respectarea incadrarii in criteriile de constituire a serviciilor de urgenta
private din institutiile si unitatile subordonate, dotarea cu mijloace de aparare impotriva
incendiilor si fac/face propuneri de optimizare a acestora;
f) elaboreaza si inainteaza spre aprobare programe de informare si educatie specifica.
(2) Formarea si evaluarea cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atributii in
domeniul apararii impotriva incendiilor se realizeaza de unitatile abilitate in conditiile legii, iar
certificarea competentei profesionale se realizeaza de Centrul National pentru Securitate la
Incendiu si Protectie Civila autorizat la Centrul National de Formare Profesionala a Adultilor.
ART. 27 (1) Cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atributii in domeniul apararii
impotriva incendiilor, din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, consiliilor
locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, consiliilor judetene si locale, institutiilor si
operatorilor economici au/are urmatoarele obligatii principale:
a) participa la elaborarea si aplicarea conceptiei de aparare impotriva incendiilor la nivelul
unitatii administrativ-teritoriale, institutiei sau operatorului economic;
b) controleaza aplicarea normelor de aparare impotriva incendiilor in domeniul specific;
11 din 37

c) propun/propune includerea in bugetele proprii a fondurilor necesare organizarii activitatii


de aparare impotriva incendiilor, dotarii cu mijloace tehnice pentru apararea impotriva
incendiilor si echipamente de protectie specifice;
d) indruma si controleaza activitatea de aparare impotriva incendiilor si analizeaza
respectarea incadrarii in criteriile de constituire a serviciilor de urgenta voluntare sau private,
dupa caz, in unitatile si institutiile din care fac/face parte;
e) prezinta conducerii, semestrial sau ori de cte ori situatia impune, raportul de evaluare a
capacitatii de aparare impotriva incendiilor;
f) raspund/raspunde de pregatirea serviciului de urgenta voluntar sau privat, dupa caz,
precum si de participarea acestuia la concursurile profesionale;
g) acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate centrelor operative pentru situatii de
urgenta in indeplinirea atributiilor.
(2) Formarea, evaluarea si certificarea competentei profesionale a cadrelor
tehnice/personalului cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, prevazute la alin.
(1), se realizeaza in centre de formare si evaluare abilitate prin lege, pe baza standardelor
ocupationale recunoscute la nivel national.

Ordin M.A.I. nr. 163/2007 Norme generale de aparare impotriva incendiilor


CAPITOLUL II Organizarea si desfasurarea activitatii de aparareimpotriva
incendiilor
SECTIUNEA 1 Continutul organizarii activitatii de aparare impotriva incendiilor
Art. 5. - Organizarea apararii impotriva incendiilor presupune:
a) stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
b) elaborarea, aprobarea si difuzarea actelor de autoritate: decizii, dispozitii, hotarri si altele
asemenea, prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor;
c) elaborarea, aprobarea si difuzarea documentelor si evidentelor specifice privind apararea
impotriva incendiilor;
d) organizarea apararii impotriva incendiilor la locurile de munca;
e) planificarea si executarea de controale proprii periodice, in scopul depistarii, cunoasterii si
inlaturarii oricaror stari de pericol care pot favoriza initierea sau dezvoltarea incendiilor;
f) analiza periodica a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;
g) elaborarea de programe de optimizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor;
h) indeplinirea criteriilor si a cerintelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare,
agrementare, prevazute de actele normative in vigoare;
i) realizarea unui sistem operativ de observare si anuntare a incendiului, precum si de alertare
in cazul producerii unui astfel de eveniment;
j) asigurarea functionarii la parametrii proiectati a mijloacelor tehnice de aparare impotriva
incendiilor;
k) planificarea interventiei salariatilor, a populatiei si a fortelor specializate, in caz de
incendiu;
l) analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor si stabilirea imprejurarilor si a
factorilor determinanti, precum si a unor masuri conforme cu realitatea;
m) reglementarea raporturilor privind apararea impotriva incendiilor in relatiile generate de
contracte/conventii;
12 din 37

n) asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fisele de instruire.

SECTIUNEA a 2-a Structuri cu atributii de aparare impotriva incendiilor


Art. 6. - (1) In cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si al celorlalte organe
centrale de specialitate, al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, al consiliilor
judetene, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orasenesti si comunale, al
institutiilor publice si al operatorilor economici, in functie de nivelul riscului de incendiu si de
specificul activitatii, se constituie, dupa caz, urmatoarele structuri cu atributii de aparare
impotriva incendiilor:
a) compartiment de aparare impotriva incendiilor, compus din doua sau mai multe cadre
tehnice sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
b) cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva
incendiilor numit exclusiv pentru aceasta activitate, conform legii;
c) serviciu public voluntar sau privat pentru situatii de urgenta.
(2) In vederea indeplinirii atributiilor pe linia apararii impotriva incendiilor, consiliile locale
si operatorii economici care nu au obligatia, prin lege, sa angajeze cel putin un cadru tehnic cu
atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor sau personal de specialitate, prevazut la alin.
(1) lit. b), pot desemna din rndul personalului propriu un salariat care sa indeplineasca si
atributii specifice in domeniul apararii impotriva incendiilor sau pot incheia un contract cu o
persoana fizica sau juridica atestata, in conditiile legii.
Art. 7. - (1) La nivelul unitatii administrativ-teritoriale, cadrul tehnic cu atributii in domeniul
apararii impotriva incendiilor prevazut la art. 6 alin. (1) lit. b) se desemneaza de consiliul local.
(2) Activitatile de prevenire a incendiilor se desfasoara de catre personalul din
compartimentul de prevenire din cadrul serviciului voluntar pentru situatii de urgenta, pe baza
regulamentului elaborat de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si aprobat prin
ordin al ministrului administratiei si internelor.
Art. 17. - Actele de autoritate privind apararea impotriva incendiilor emise de
administratorul operatorului economic/conducatorul institutiei sunt:
a) dispozitie privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea
impotriva incendiilor;
b) instructiuni de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de
munca;
c) dispozitie privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;
d) dispozitie privind organizarea instruirii personalului;
e) dispozitie de constituire a serviciului privat pentru situatii de urgenta ori contract/conventie
cu un alt serviciu privat pentru situatii de urgenta;
f) dispozitie de sistare a lucrarilor de constructii/oprire a functionarii ori utilizarii
constructiilor/amenajarilor, in cazul anularii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu;
g) reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul si
depozitarea substantelor periculoase specifice produselor sale;
h) conventii/contracte cuprinznd raspunderile ce revin partilor pe linia apararii impotriva
incendiilor in cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinta asupra bunurilor
imobile/antrepriza;
i) dispozitia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii in
domeniul apararii impotriva incendiilor, conform legii;
13 din 37

j) masuri speciale de aparare impotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.

ORDIN M.A.I. Nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind
instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta modificat si completat de O.M.A.I.
786/2005.
CAP. 1 Scopul si domeniile de aplicare
ART. 3
Conducatorii institutiilor publice, patronii si managerii operatorilor economici sunt obligati,
potrivit prevederilor art. 19 lit. a), e) si f) din Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind
apararea impotriva incendiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/1997,
cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 28 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 481/2004
privind protectia civila, sa organizeze si sa execute instruirea in domeniul situatiilor de urgenta
pe baza prezentelor dispozitii generale si a reglementarilor specifice.
ART. 4
Instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta este componenta a pregatirii
profesionale si are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor necesare in vederea
prevenirii si reducerii efectelor negative ale situatiilor de urgenta sau ale dezastrelor la locul de
munca si in incinta institutiilor si operatorilor economici.
CAP. 2 Cerinte specifice si categorii de instructaje
ART. 6
(1) Instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta se realizeaza prin instructaje si
prin participarea la cursuri, aplicatii, exercitii practice si antrenamente, in functie de tipurile de
risc specifice.
(2) Periodicitatea aplicatiilor, exercitiilor si a antrenamentelor este stabilita de Instructiunile
privind organizarea si desfasurarea pregatirii in domeniul situatiilor de urgenta, aprobate prin
ordin al ministrului administratiei si internelor.
ART. 7
Instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta este obligatorie si trebuie sa aiba un
caracter permanent si sustinut in timpul desfasurarii procesului de productie si la locul de
munca.
ART. 8
(1) Conducatorii institutiilor publice, patronii si managerii agentilor economici au obligatia
sa asigure instruirea intregului personal angajat in munca, in raport cu nivelul de pregatire al
salariatilor si in functie de specificul activitatii desfasurate de fiecare unitate.
(2) Operatorii economici care desfasoara activitati ce prezinta pericole de accidente majore
in care sunt implicate substante periculoase se supun si prevederilor legislatiei specifice.
ART. 9
Instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta se face la angajare si periodic si se
realizeaza prin urmatoarele categorii de instructaje:
a) instructajul introductiv general;
b) instructajul specific locului de munca;
c) instructajul periodic;
d) instructajul pe schimb, acolo unde situatia o impune;
e) instructajul special pentru lucrari periculoase;
f) instructajul la recalificarea profesionala;
14 din 37

g) instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a institutiei.

Cap. III Acte de autoritate privind apararea impotriva incendiilor


1. DISPOZITIA pentru stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind
apararea impotriva incendiilor

15 din 37

DISPOZITIA
Nr. 1 din 02.02.2015
pentru stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor
privind apararea impotriva incendiilor
Avand in vedere prevederile art. 19 lit. a) din Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind apararea
impotriva incendiilor,
Tinand cont de prevederile art. 5 lit. a) si b), art. 6 alin. 1 lit. b) si art. 17 lit. a) si i) din Ordinului
Ministrului Administratiei si Internelor nr. 163/ 28.02.2007, privind aprobarea Normelor Generale de
aparare impotriva incendiilor, Asociatul Unic al Crina S.R.L.

D E C I D E:
ART 1
Se desemneaza domnul Mindoiu Lucian Laurentiu cadru tehnic P.S.I, responsabil cu activitatile din
domeniul P.S.I. cu atributii privind punerea in aplicare, controlul si supravegherea masurilor de
aparare impotriva incendiilor, la nivelul societatii.
ART 2
Responsabilul cu activitatile din domeniul P.S.I, pe linie profesionala se subordoneaza direct,
Asociatului Unic si are urmatoarele atributii:
Studiaza si isi insuseste actele normative si legislative care reglementeaza activitatea de prevenire si
stingere a incendiilor;
Organizeaza si verifica la nivelul societatii modul in care se respecta dispozitiile legale in vigoare,
normele, normativele si instructiunile de P.S.I., eficienta instruirii efectuate salariatilor, informand, in
scris, conducerea societatii asupra celor constatate;
Organizeaza si conduce activitatea conducatorii sectoarelor de activitate, precum si sefilor locurilor
de munca;
Studiaza si identifica pericolele de incendiu existente si potentiale, stabileste masurile de remediere
operativa sau in timp a deficientelor constatate, le transmite conducatorilor sectoarelor de activitate
din cadrul unitatii si stabileste termenele si posibilitatile de realizare a acestora, precum si persoanele
care raspund de executarea lor;
Verifica sistematic modul de indeplinire a masurilor de aparare impotriva incendiilor, obligatiile si
sarcinile ce le revin;
Verifica stadiul de indeplinire a masurilor stabilite la controalele anterioare proprii, precum si a celor
stabilite de organele de control ale pompierilor militari, care au termene scadente;

16 din 37

Executa controale tehnice de prevenire a incendiilor in zilele nelucratoare, de sarbatorile legale,


precum si in timpul situatiilor speciale, verificand respectarea dispozitiilor legale, a normelor P.S.I.,
modul de organizare si supravegherea tehnica a activitatii, paza si securitatea societatii, ordinea si
disciplina;
Participa la controalele efectuate de pompierii militari, insotesc si pun la dispozitia acestora
documentele P.S.I. prin care sunt stabilite modul de organizare privind apararea impotriva
incendiilor;
Pastreaza documentele de P.S.I., procesele verbale de control, ordinele, deciziile si programele de
masuri referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor adoptate de conducerea societatii, tematicile
de instruire a salariatilor etc;
In colaborare cu serviciile de resort (financiar-contabile) ia masuri pentru includerea in planurile
economice si financiare anuale a fondurilor necesare realizarii masurilor de aparare impotriva
incendiilor, dotarii cu mijloacele de interventie sau protectie, echiparii cu instalatii, aparatura,
echipamente de P.S.I.;
Se asigura de buna functionare si intretinere a instalatiilor utilitare sau de protectie contra incendiilor,
cunoasterea de catre personalul salariat a modului de utilizare a acestora, propune revizia/reparatia la
timp si de calitate a acestora, sau inlocuirea celor necorespunzatoare sau completarea dotarii la
nivelul necesarului fixat prin normele de dotare;
Participa la analiza activitatii de prevenire si stingere a incendiilor, facand propuneri pentru
inlaturarea neajunsurilor si imbunatatirea acestei activitati;
Participa la actiunile de prevenire si stingere a incendiilor (controale, cursuri, instructaje, schimburi
de experienta, analize) organizate de conducerea societatii si de unitatile de pompieri militari sau de
alte organe imputernicite prin lege si face propuneri pentru organizarea unor asemenea actiuni;
Urmareste actualizarea documentelor de P.S.I., ori de cate ori apar modificari si le aduce la
cunostinta salariatilor, clientilor sau oricarei persoane interesate;
Aplica sau face propuneri, dupa caz, potrivit prevederilor legale si competentei stabilite, pentru
recompense si sanctiuni in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor.

ART 3
In caz de incendiu sau situatii de urgenta are urmatoarele atributii:
Primeste comunicarile privind evenimentul produs in sectoarele de activitate si informeaza urgent
conducerea societatii;
Coordoneaza activitatea de stingere, in caz de incendiu, asigura colaborarea tuturor fortelor implicate
in actiunea de stingere a incendiului, sau dupa caz, va solicita, in caz de nevoie, sprijinul organelor
superioare;
17 din 37

Participa dupa caz in comisiile pentru analiza cauzelor unor incendii sau alte evenimente importante
produse;
Urmareste si controleaza realizarea in termen a masurilor stabilite in procesele verbale de cercetare a
incendiilor sau alte evenimente si informeaza conducerea societatii asupra nerealizarii acestora,
propunand masuri.
ART 4
In cazul unor activitati de modernizare, extindere sau constructie de noi obiective, are urmatoarele
sarcini:
Urmareste si verifica cuprinderea in proiecte a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor
prevazute in norme sau face propuneri pertinente;
Pe baza studiului documentatiilor de proiectare, participa la sedintele de avizare prezentand
observatii, propuneri pentru completarea acestora;
Urmareste ca, la contractarea noilor instalatii si utilaje, sa ceara asigurarea tuturor masurilor de P.S.I.,
asa cum sunt ele prevazute in actele normative aflate in vigoare;
Participa in calitate de membru sau consultant de specialitate al comisiei, la receptia obiectivelor noi
care urmeaza sa fie puse in functie, sesizand lipsa unor masuri de P.S.I., care pot afecta securitatea
personalului si instalatiilor respective.
ART 5
Pe timpul ct domnul Mindoiu Lucian Laurentiu lipseste din societate, atributiile sale pe linia A..I.
vor fi preluate de dl. Petrior Georgic.
ART 6
Pentru indeplinirea sarcinilor primite pe linie de prevenire si stingere a incendiilor, d-nii
vor beneficia, conform prevederilor din Legea nr. 307/2006, de timpul necesar executarii atributiilor
stabilite.
ART 7
Conform Art. 31 din OMAI 712/2005, completat cu OMAI 786/2005 instruirile la locul de munca si
periodice se realizeaza de catre conducatorul locului de munca desemnat prin decizie interna.
ART 8
In termen de 10 zile de la comunicarea prezentei Dispozitii, fiecare sef de loc de munca va desemna
salariatii din componenta echipei de prima interventie in caz de urgenta, organizata la nivelul locului
de munca coordonat pentru stingerea eventualelor inceputuri de incendiu, evacuarea persoanelor si a
bunurilor etc.
La stabilirea numarului salariatilor din componenta echipelor de prima interventie se va avea in
vedere principiul conform caruia, pentru fiecare stingator existent la nivelul palierului/ locului de
munca/ punctului de lucru va fi desemnat cate un salariat plus o rezerva de cate doi salariati.
18 din 37

Listele nominale intocmite cu salariatii desemnati conform alin. 2 al prezentului articol vor fi predate
domnului
ART 9
Organizarea echipelor de interventie pe schimburi, locuri de munca si functii in cadrul acesteia se va
face de catre conducatorii locurilor de munca.
ART 10
Conducatorii locurilor de munca raspund de incadrarea, disciplina si in general de intreaga
capacitatea de interventie a echipei constituite in zona lor de activitate.
Atributiile personalului din structura de aparare impotriva incendiilor sunt stabilite in Anexa nr. 1,
care face parte integranta din prezenta Dispozitie.
ART 11
Activitatea prestata de personalul salariat din componenta structurilor de aparare impotriva
incendiilor, stabilite prin prezenta Decizie, face parte din obligatiile de serviciu.
ART 12
Departamentul Resurse Umane va completa fisele posturilor persoanelor desemnate cu atributiile
prevazute in Anexa nr. 1 si va difuza prezenta Decizie, persoanelor nominalizate si interesate din
cadrul societatii.

Asociat Unic

2. Atributiile personalului numit in structura de aparare

impotriva incendiilor
ANEXA Nr. 1
la DISPOZITIA nr. 1 din 02.02.2015

19 din 37

ATRIBUTIILE
PERSONALULUI NUMIT IN STRUCTURA DE APARARE IMPOTRIVA
INCENDIILOR

Art. 1 :
Cadrul tehnic PSI este subordonat, direct si nemijlocit, Asociatului Unic si raspunde de indrumarea si
controlul activitatii de prevenire a incendiilor in cadrul societatii, avand urmatoarele atributii:
implementeaza prevederile actelor normative care reglementeaza activitatea de prevenire si stingere
a incendiilor la nivelul societatii si verifica aplicarea lor in practica;
verifica existenta, starea de intretinere si utilizare a mijloacelor tehnice p.s.i. (stingatoare, hidranti
interiori, exteriori);
verifica modul de respectare a interdictiei fumatului si a utilizarii mijloacelor electrice de incalzit
care prezinta defectiuni, improvizatii sau sunt neadecvate, avand o putere mai mare decat cea
instalata. De asemenea, interzice utilizarea focului deschis (lumanari aprinse, artificii etc.) in incinta;
amenajeaza si asigura mentinerea locurilor pentru fumat, pentru personal si clienti;
elibereaza si completeaza permise de lucru cu foc in cazul executarii lucrarilor cu foc deschis
(suduri, lipiri, taieri, topiri etc.) la locul de munca in care isi desfasoara activitatea;
in caz de incendiu, cadrul tehnic PSI va lua urmatoarele masuri:
asigura intreruperea alimentarii cu energie electrica si cu gaze naturale;
anunta conducerea societatii (tel. 021 408 80 86) si serviciile profesioniste ale Inspectoratului
General pentru Situatii de Urgenta la numarul de lelefon 112;
alerteaza echipa de interventie in situatii de urgenta, constituita pe locul de munca si asigura
evacuarea oamenilor din cladire;
concomitent cu asigurarea interventiei pentru stingere, ia masuri de evacuare a documentelor si
bunurilor, in ordinea valorii si a dimensiunilor acestora, asigurand paza acestora;
la sosirea serviciilor profesioniste de pompieri participa la interventie, executand activitatile dispuse
de acestia.

Art. 2:
SefII LOCURILOR DE MUNCA raspund de organizarea interventiei pentru stingere, in caz de
incendiu, avand urmatoarele atributii principale:
a. asigura completa incadrare cu personal salariat a echipei si organizeaza interventia;
20 din 37

c. controleaza si ia masuri ca toate mijloacele pentru prevenirea si stingerea incendiilor din dotare sa
fie in permanenta stare de functionare sau utilizare;
d. conduc si participa efectiv la actiunile de stingere a incendiilor si la salvarea persoanelor si
bunurilor materiale ce se afla in pericol in caz de incendiu;
e. indeplinesc obligatiile, masurile si sarcinile ce le revin, potrivit instructiunilor de aparare impotriva
incendiilor;
f. informeaza periodic reprezentantul conducerii societatii asupra activitatii desfasurate pe linia
apararii impotriva incendiilor;
g. in lipsa sefului locului de munca, atributiile acestuia sunt indeplinite de catre inlocuitorul legal.
Art. 3:
MEMBRII echipei de prima interventie, au urmatoarele atributii:
a. participa la toate actiunile de pregatire de specialitate, organizate la nivelul locului de munca;
b. executa antrenamentul pentru manuirea corecta a mijloacelor de prima interventie din dotare
(stingatoare, hidranti interiori, exteriori);
c. participa efectiv la actiunile de stingere a incendiilor, de salvare a persoanelor si bunurilor.
Art. 4 :
Pentru indeplinirea obligatiilor stabilite, personalul din componenta structurilor de aparare impotriva
incendiilor poate solicita, consultanta din partea unui serviciu extern, cu care societatea va colabora
pe baza de contract.
Obligatiile serviciului extern vor fi stabilite prin contract de prestari servicii.

Asociat Unic

3. Decizia privind rganizarea instruirii personalului

DECIZIA
Nr. 2 din 03.02.2015
Organizarea instruirii personalului
21 din 37

Avnd in vedere prevederile art. 19 lit. a, si h, din Legea nr. 307/12. 07.2006 privind apararea
impotriva incendiilor,
Tinnd cont de prevederile art. 5, 9 si 17 lit. d), art. 23 lit. e) din Normele Generale privind apararea
impotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr.
163/28.02.2007 si in conformitate cu art. 4 si art. 8 din Dispozitiile Generale privind instruirea
salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta aprobate prin Ordinul Ministrului Administratiei si
Internelor nr. 712/23.07.2005, modificat si completat de Ordinul Ministrului Administratiei si
Internelor nr. 786/02.09.2005,
In baza Legii nr. 31 din 1990 republicata, Asociatul Unic al S.C. Crina S.R. L.

DECIDE:

Art.1. Instruirea salariatilor S.C. Crina S.R.L. in domeniul situatiilor de urgenta (incendii explozii
etc.), angajati permanent sau temporar, este obligatorie si constituie, conform legii, parte componenta
a pregatirii profesionale.
Art.2. Instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta se va realiza prin urmatoarele categorii
de instructaje:
instructajul introductiv general ;
instructajul specific locului de munca ;
instructajul periodic;
instructajul special pentru lucrari periculoase .
Art.3 Instructajul introductiv general va avea o durata de 8 ore si se va executa cu urmatoarele
categorii de persoane :
nou-angajatii in munca, indiferent de durata sau de forma contractului de munca;
salariatii transferati de la o unitate la alta sau detasati in unitatea respectiva;
lucratorii sezonieri, temporari sau zilieri.

Instructajul introductiv general vizeaza dobndirea de cunostinte cu privire la:


continutul actelor normative care reglementeaza managementul situatiilor de urgenta si activitatea de
aparare impotriva incendiilor, precum si actele normative specifice profilului operatorului economic
sau institutiei;

22 din 37

managementul situatiilor de urgenta si modul de organizare a activitatii de aparare impotriva


incendiilor la nivelul operatorului economic sau al institutiei;
mijloacele tehnice de prevenire si stingere a incendiilor cu care sunt echipate constructiile,
instalatiile, amenajarile si modul de utilizare a acestora, precum si mijloacele tehnice existente si
planificarea resurselor pentru realizarea masurilor de protectie civila;
formele si metodele specifice de prevenire si stingere a incendiilor;
modul de actiune in cazul producerii unei situatii de urgenta si in cazul observarii si anuntarii unui
incendiu;
actiunile ce trebuie intreprinse pentru limitarea si inlaturarea urmarilor situatiilor de urgenta.
Instructajul introductiv general se efectueaza de catre cadrul tehnic cu atributii de prevenire si
stingere a incendiilor, care are competenta necesara. La incheierea instructajului introductiv general,
persoanele instruite vor fi verificate asupra cunostintelor acumulate. Nu vor fi admise la locurile de
munca persoanele care nu si-au insusit nivelul minim de cunostinte.
Tematica orientativa pentru instructajul introductiv general este prezentata in anexa la prezenta
decizie.
Art. 4 Instructajul specific locului de munca se executa individual de catre seful locului de
munca respectiv, are durata de 8 ore si se va desfasura de regula in perioada de lucru de proba.
Instructajul specific locului de munca se executa individual, dupa instructajul introductiv general, de
catre seful locului de munca respectiv.
La efectuarea instructajului specific locului de munca se urmareste sa se asigure participantilor
cunostinte referitoare la:
caracteristicile fizico-chimice ale substantelor, materialelor si produselor utilizate la locul de munca;
conditiile care determina ori favorizeaza producerea accidentelor si avariilor tehnologice si cauzele
potentiale de incendiu si/sau de explozie specifice locului de munca, masurile de prevenire a
acestora;
descrierea, functionarea, monitorizarea si modul de interventie la instalatiile si sistemele de siguranta
ale masinilor si utilajelor de la locurile de munca, inclusiv cele de prevenire a avariilor tehnologice;
descrierea, functionarea, amplasarea si modul de actionare a instalatiilor, utilajelor, aparatelor,
dispozitivelor si mijloacelor de protectie impotriva incendiilor;
conceptia de interventie in cazul producerii unei situatii de urgenta si continutul documentelor
operative de raspuns;
sarcini specifice pentru prevenirea situatiilor de urgenta, cauzelor potentiale de incendiu si realizarea
masurilor specifice de protectie civila.

Instructajul specific locului de munca se mai efectueaza si in urmatoarele cazuri:


23 din 37

cnd un salariat a lipsit mai mult de 30 de zile calendaristice de la locul de munca;


cnd s-au adus modificari procesului tehnologic sau au fost introduse noi tehnologii;
la reluarea activitatii dupa producerea unui incendiu, explozii sau situatii de urgenta.
Durata instructajului specific locului de munca este de 8 ore.
Problemele cu caracter teoretic prezentate pe timpul instructajului specific locului de munca sunt
urmate in mod obligatoriu de demonstratii practice.
Admiterea definitiva la lucru a persoanelor instruite se face numai dupa verificarea acestora pe baza
de teste cu privire la nivelul de insusire a cunostintelor necesare.
Art.5. Instructajul periodic se va executa lunar cu personalul muncitor cu functii operative si de
executie, si trimestrial cu personalul cu celelalte categorii de personal, de catre seful (conducatorul)
locului de munca, cu asistenta tehnica a cadrului tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii
incendiilor, pe durata a cel putin doua ore. Semestrial sefii/conducatorii locurilor de munca vor fi
instruiti de cadrul tehnic PSI. Instructajul periodic se executa pe baza unei tematici anuale si a
graficului de instruire, anexe care fac parte integranta din prezenta decizie.
Art.6. Instructajul special pentru lucrari periculoase (sudare, taiere sau lipire cu flacara, lucrari care
pot provoca scntei electrice sau mecanice, arcuri electrice etc.) se efectueaza de conducatorul
formatiei de lucru privind tehnologia de executie si de conducatorul locului de munca pentru
probleme specifice.
Art.7. Personalul societatii va putea incepe lucrul numai dupa ce si-a insusit urmatoarele cunostinte
minime :
regulamentul intern al societatii;
prevederile legislatiei in domeniul situatiilor de urgenta, in partile ce-i privesc;
normele de prevenire si stingere a incendiilor specifice locului de munca;
cunoasterea si mnuirea mijloacelor de prima interventie din dotarea locului de munca;
modul de actiune in cazul producerii unei situatii de urgenta.

Art.8. Instruirea in domeniul situatiilor de urgenta se certifica prin inscrisuri realizate cu cerneala sau
pasta, in fisele individuale de instructaj. Dupa completare fisa individuala de instructaj se semneaza
att de persoana instruita ct si de cea care a efectuat instructajul.
Art.9. Participarea salariatilor la instructajele si activitatile organizate in domeniul situatiilor de
urgenta este obligatorie, absenta nejustificata se sanctioneaza conform regulamentului de ordine
interioara si a prevederilor legale in vigoare.
Art.10. Anexele alaturate, Tematica de instruire a personalului in domeniul situatiilor de urgenta si
Graficul de instruire fac parte integranta din prezenta dispozitie.
24 din 37

Art.11.Continutul prezentei decizii va fi adus la cunostinta intregului personal in partile care-l


privesc.

ASOCIAT UNIC

4. GRAFICUL PENTRU INSTRUIREA PERIODICA


.

GRAFICUL
PENTRU INSTRUIREA PERIODICA IN DOMENIUL
25 din 37

SITUATIILOR DE URGENTA A SALARIATILOR PE ANUL 2015

IANUARIE

ZIUA PLANIFICATA PENTRU


INSTRUCTAJ
FUNCTII DE
EXECUTIE,
TESA LA 3 LUNI
LUNAR
05
05

FEBRUARIE

02

CONTROL INTERN

MARTIE

02

EXERCITIU

APRILIE

01

MAI

04

IUNIE

02

IULIE

01

AUGUST

03

SEPTEMBRIE

01

10

OCTOMBRIE

01

11

NOIEMBRIE

02

12

DECEMBRIE

02

NR.
CRT.

LUNA

OBSERVATII

01
CONTROL INTERN
01

EXERCITIU

01

CONTROL INTERN

02

SE EXECUTA
VERIFICAREA ANUALA

Intocmit
CADRU TEHNIC PSI
Mindoiu Lucian Laurentiu

ANEXA nr.2 1la Decizia 02 din 03.02.2015


APROB
ASOCIAT UNIC

5.TEMATICA ORIENTATIVA DE INSTRUIRE A SALARIATILOR


IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA
IN ANUL 2015
Luna

Tematica de instruire
26 din 37

Participanti

Cine

Obs.

executa
A

INSTRUCTAJUL INTRODUCTIV
(LA ANGAJARE)

GENERAL noii Persoana/


angajati
persoanele
- Legea nr. 307/2006-Legea apararii impotriva - salariatii desemnate
incendiilor, art. 1-5 dispozitii generale;Cap. II transferati
prin
sectiunea 1,art.6-12 - obligatii generale; Cap. II de la alte decizie/
sectiunea a 6-a art. 19-22 - obligatiile societati;
dispozitie
administratorului,conducatorului
institutiei,
lucratorii
utilizatorului si salariatului;
sezonieri,
Cap.V, art. 43-46 - raspunderea juridica
temporari
sau zilieri;
-OG nr.21/2004, aprobata cu completari si
modificari prin Legea nr.15/2005privind Sistemul -studentii si
National de Management al Situatiilor de Urgenta
elevii
in
practica.
- OMAI nr. 712/2005- completat si modificat de
OMAI nr. 786/2005 - instruirea salariatilor in
domeniul sit. de urgenta
art. 1-5 - scopul si domeniul de aplicare
art. 6-9 - cerinte specifice si categorii de instructaje
- O.M.A.I Nr.163/2007-Norme Generale de Aparare
Impotriva Incendiilor art.1-20 ; art. 97-106
- Acte de autoritate, documente, evidente si
instructiuni specifice de aparare impotriva
incendiilor ;
- Mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor
din dotare, (cunoastere,mnuire, intretinere) ;
- Modul de actiune in cazul producerii unei situatii
de urgenta.

INSTRUCTAJUL
MUNCA

SPECIFIC

LOCULUI

DE tot
personalul

- OMAI 712/2005- completat si modificat de OMAI la angajare


nr. 786/2005 - instruirea salariatilor in domeniul
dupa I.I.G.
situatiilor de urgenta - art. 16-20
- O.M.A.I Nr.163/2007-Norme Generale de Aparare
Impotriva Incendiilor art. 21-36 si anexa 1
organizarea apararii impotriva incendiilor la locul
de munca;art.80-96 Masuri gen. de prevenire a
incendiilor la exploatarea costructiilor ,instalatiilor
si amenajarilor;art.123-143- Echiparea si dotatrea
cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor
- Caracteristicile fizico-chimice ale materialelor la
locul de munca;
27 din 37

Sefii/
conducator
ii locurilor
de munca

- Cauze potentiale de incendiu/explozie specifice;


- Mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor
din dotarea locului de munca ;
- Organizarea interventiei la locul de munca,
atributiile salariatilor ;
- sarcini specifice pentru prevenirea S.U.
PENTRU SALARIATII CARE SE INSTRUIESC LUNAR
Luna

Tematica de instruire

Participanti

Cine

INSTRUCTAJUL PERIODIC

Ianuarie

executa
toti
salariatii

Sefii/

- O.M.A.I Nr.163/2007-Norme Generale de Aparare


conducator
Impotriva Incendiilor Art.107 -115 - cai de acces, care
se ii locurilor
evacuare si interventie
instruiesc
de munca
lunar
- Instructiuni specifice ;

tot salariatii

-//-

Februarie

- O.M.A.I Nr.163/2007-Norme Generale de Aparare


Impotriva Incendiilor art.5-9 continutul organizarii
activitatii
de aparare impotriva incendiilor ;
structuri cu atributii de aparare impotriva
incendiilor ;art.144-147

Aprilie Martie

- Legea nr.307/2006 art.22

Martie

- Mnuirea mijloacelor de prima interventie,

- O.M.A.I Nr.163/2007-Norme Generale de Aparare care


se
Impotriva Incendiilor Atr.97-106
instruiesc
lunar
- Instructiuni specifice
toti
-//salariatii
care
se
instruiesc
lunar

- ex. practic de alarmare si evacuare


- O.M.A.I Nr.163/2007-Norme Generale de Aparare toti
-//Impotriva
Incendiilor Art.71-78 evacuarea salariatii
utilizatorilor si securitatea fortelor de interventie;
care
se
instruiesc
- O.M.A.I. NR.1184 /2006 Norme privind lunar
organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in
Situatii de Urgenta ; Art.1-15

Mai

- Instructiuni specifice
- O.M.A.I Nr.163/2007-Norme Generale de Aparare toti
-//Impotriva Incendiilor Art.80-96
salariatii
care
se
- Instructiuni specifice
instruiesc
lunar
28 din 37

Obs.

Iunie

- O.M.A.I Nr.163/2007-Norme Generale de toti


-//Aparare Impotriva Incendiilor Art.95-96 -Masuri salariatii
pentru perioadele caniculare sau secetoase
care
se
instruiesc
- Instructiuni specifice
lunar
-//-

toti
- Instructiuni specifice
salariatii
care
se
- Exercitii practice cu echipele de prima interventie instruiesc
de pe locul de munca si proceduri privind mnuirea lunar
mijloacelor de prima interventie din dotare cu
fiecare salariat in parte.
-O.M.A.I Nr.163/2007-Norme Generale de Aparare toti
-//Impotriva Incendiilor Art.107-122 ;
salariatii
care
se
- Instructiuni specifice
instruiesc
lunar
-//toti
salariatii
- O.M.A.I Nr.163/2007-Norme Generale de Aparare
care
se
Impotriva Incendiilor Art.63-68
instruiesc
lunar
- Instructiuni specifice
O.M.A.I Nr.163/2007-Norme Generale de Aparare toti
-//Impotriva Incendiilor Art.97-105
salariatii
care
se
- Instructiuni specifice
instruiesc
lunar
- O.M.A.I Nr.163/2007-Norme Generale de Aparare toti
-//Impotriva Incendiilor Art. 148-153
salariatii
care
se
- Instructiuni specifice
instruiesc
lunar

Decembrie

Octombrie

- Exercitiu practic de alarmare,evacuare si stingere

Noiembrie

Septembrie

August

Iulie

- O.M.A.I Nr.163/2007-Norme Generale de


Aparare Impotriva Incendiilor Art.21-36

-OMAI nr. 712/2005 completat si modificat de


-//OMAI 786/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor
Generale privind instruirea salariatilor in domeniul toti
salariatii
situatiilor de urgenta
care
se
Verificarea anuala pe baza de teste tip chestionar instruiesc
asupra nivelului de insusire si cunoastere a lunar
problematicii care a facut obiectul instructajului
periodic

29 din 37

Nota: Personal de executie: operatori masina, operatori cap banda, manipulanti, gestionari,agenti
vanzari, conducatori auto, fochist, mecanic, electrician,)

INSTRUCTAJ PERIODIC - PENTRU SALARIATII CARE SE INSTRUIESC TRIMESTRIAL


(PERSONAL TESA)
Perioa
Cine
Tematica de instruire
Participanti
Obs.
da
executa
- Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva
Sefii/
incendiilor
toti salariatii Conduca
art.19-22
care
se torii
trim.I
- O.M.A.I Nr.163/2007-Norme Generale de Aparare instruiesc
locurilor
Impotriva Incendiilor Art.80-96
trimestrial
de munca
- Instructiuni specifice
trim.II
- O.M.A.I Nr.163/2007-Norme Generale de Aparare
Sefii/
Impotriva Incendiilor Art.95-96 -Masuri pentru perioadele toti salariatii Conduca
care
se torii
caniculare sau secetoase
instruiesc
- Instructiuni specifice
locurilor
trimestrial
de munca
trim.II - Exercitiu practic de alarmare, evacuare si stingere
I
- O.M.A.I Nr.163/2007-Norme Generale de Aparare
Impotriva Incendiilor Art.63-68
- Instructiuni specifice
- Exercitii practice cu echipele de prima interventie de pe
locul de munca si proceduri privind mnuirea mijloacelor
de prima interventie din dotare cu fiecare salariat in parte.
30 din 37

Sefii/
conducat
toti salariatii
orii
care
se
locurilor
instruiesc
de munca
trimestrial

trim.I
V

OMAI nr. 712/2005 completat si modificat de OMAI


786/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor Generale privind
toti salariatii
instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta
care
se
instruiesc
Verificarea anuala pe baza de teste tip chestionar
trimestrial
asupra nivelului de insusire si cunoastere a problematicii
care a facut obiectul instructajului periodic

Sefii/
conducat
orii
locurilor
de munca

INTOCMIT
Cadru tehnic P.S.I.

6. Teste de verificare a cunotinelor

Test pentru verificarea cunostintelor dupa efectuarea


instructajului introductiv general (la angajare)

- pentru personalul cu studii superioare/functii de conducere Incercuiti raspunsurile corecte sau completati raspunsurile acolo unde lipsesc
1. La amplasarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor, care sunt utilizate de
personalul de pe locurile de munca si/sau de fortele de interventie, in caz de incendiu, se au in vedere
si urmatoarele cerinte:
a) sa nu se ingreuneze activitatea in locul de munca respectiv;
b) locurile de amplasare sa fie vizibile, usor accesibile si la distante optime fata de focarele cele mai
probabile;
c) ..;
31 din 37

d) sa nu fie blocate cu masini, utilaje, instalatii, mobilier, materii prime sau materiale;
e) sa fie bine fixate si sa nu impiedice evacuarea persoanelor in caz de incendiu.
2. Masurile generale de prevenire a incendiilor la exploatarea constructiilor, instalatiilor si
amenajarilor privesc:
a) controlul/supravegherea din punct de vedere al prevenirii incendiilor a activitatilor, pe timpul
desfasurarii si dupa incheierea acestora;
b)

;
c) mentinerea conditiilor realizate pentru evacuarea utilizatorilor in siguranta si pentru securitatea
echipelor de interventie in cazul izbucnirii unui incendiu;
d)

3. Exercitiile si aplicatiile vizeaza modul in care se executa:


a) alarmarea;
b) instruirea personalului;
c) evacuarea;
d) functionarea instalatiilor speciale de prevenire si stingerea incendiilor;
e) stingerea incendiului.
4. Controlul propriu al respectarii normelor, dispozitiilor si masurilor de aparare impotriva
incendiilor se efectueaza de:
a) structurile cu atributii de aparare impotriva incendiilor, constituite in cadrul operatorului
economic/institutiei/localitatii pe baza unui grafic anual, trimestrial, lunar, zilnic;
b) persoana desemnata cu securitatea si sanatatea in munca;
c) personalul din componenta preventiva a serviciilor publice, voluntare si private;
d) sefii locurilor de munca respective, zilnic sau pe schimb, dupa caz.
5. Pentru echiparea constructiilor, a instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate se prevad:
a) instalatii de protectie impotriva incendiilor;
b) .;
c) lazi cu nisip, prelate umede, vase cu apa;
d) utilaje, unelte si alte mijloace de interventie.
32 din 37

e) hidranti interiori, exteriori, instalatii tip sprinklere sau drencere.


6. Legaturile la pamnt trebuie verificate astfel:
a) ;
b) saptamnal, continuitatea legaturilor;
c) periodic, prin personal specializat se masoara valoarea rezistentei de dispersie a prizei de pamnt,
precum si asigurarea continuitatii la instalatiile electrice.

Grila raspunsuri
RASPUNSURI CORECTE
1. b); c) inaltimea de montare sa fie accesibila; e).
2.a);b) stabilirea masurilor tehnico-organizatorice in vederea reducerii riscului de incendiu ori a
consecintelor incendiilor;c);d) intretinerea in stare operativa a mijloacelor tehnice de aparare
impotriva incendiilor.
3. a); c); e);
4. a); c); d);
5. a); b) stingatoare si alte aparate de stins incendii; d);
6. a)zilnic, vizual; c).

Test pentru verificarea cunostintelor dupa efectuarea


instructajului introductiv general (la angajare)
-pentru personalul cu studii generale si mediiIncercuiti raspunsurile corecte
1. Elementele arderii sunt:
a. materialele si substante combustibile si inflamabile;
b. oxigenul;
c. sursa de aprindere;
33 din 37

d. focul deschis.

2. Fumatul se executa in urmatoarele locuri:


a. la grupurile sanitare;
b. in vestiar;
c. pe culoare si in locuri fara pericol de incendiu;
d. in locuri special amenajate, stabilite prin decizie/dispozitie, marcate cu indicator
LOC PENTRU FUMAT, si dotat cu scrumiere, vase cu apa, lazi de nisip etc.
3. Incendiile de natura electrica se sting cu:
a. apa;
b. spuma chimica;
c. pulberi;
d. gaze inerte;
e. spuma mecanica.
4. In cazul in care observati o defectiune la sistemele si instalatiile de aparare impotriva
incendiilor ( hidranti interiori, exteriori, instalatii de semnalizare, stingatoare etc.) anuntati
imediat pe:
a. cadrul tehnic cu atributii in domeniul p.s.i.;
b. conducatorul locului de munca;
c. pompierii militari;
d. conducerea societatii.
5. In cazul izbucnirii unui incendiu la locul dumneavoastra de munca procedati astfel:
a. actionati cu stingatorul din dotare;
b. puneti in functiune hidrantul interior;
c. actionati , in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei
oricarui pericol iminent de incendiu.

Grila raspunsuri
RASPUNSURI CORECTE
1. a); b); c);
34 din 37

2. d);
3. c); d).
4. b);
5. c).

BIBLIOGRAFIE

1. Lege nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare


(O.U.G.R. nr.70/2009);
2. O.M.A.I. nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire a incendiilor;
3. O.M.A.I.nr.166/2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva
incendiilor la constructii si instalatii aferente;
4. O.M.A.I.nr.712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in
domeniul situatiilor de urgenta cu modificarile si completarile ulterioare (O.M.A.I. nr.786/2005);

35 din 37

5. O.U.G.R. nr.21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta cu


modificarile si completarile ulterioare (Legea nr.15/2005);
6. Normativ de siguranta la foc a constructiilor P118-99;
7. Scenariu de siguranta la foc.

36 din 37