Sunteți pe pagina 1din 30

www.izharunnabi.wordpress.

com

www.ataunnabi.blogspot.com

www.izharunnabi.wordpress.com
2

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

n u$ ] Fu$ ] # ] e

E
$
EE
3
G
Zuk~
a+Zsxz$**
g:qzg L

p**
et ]
]g'WZ?~wYZY Z

[x **

kI~gZ**
?)

'

kI~g Zg Z'
,
Z

: *zK
M F,

~g~@
Z@Zi**
z**

-i
8

p~'
,
tg6g
A+
.
E
g7ug IsZ Z

g7ug IO Z h
6,
^vKl

^q] ^]
6n

G-E!
]g 'WZ L
l^v ]

kI~go ^ v?)
|
/WZg7ug IBZ G
!Z f *Z
*zK
M F,

ZK~g'
,
!*
**

~g7~g Zg Z'
,
Z

g6g7;KKZg Z'
,
Z

p~'
,
Zg Z ~
/
%

g !*
kIZ**

^
~6,
dvKlO ZVxz$
www.ataunnabi.blogspot.com

www.izharunnabi.wordpress.com
l^` o ] oj 6n ^q] ^]

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

' ] '

Yo
BZ)xi
+ZT
$**
Z**
i Z

`] o ^] o^ m] t^i u V]

n u$ ] Fu$ ] # ] e

o^] pa] p^7^ ^ j] v?

m] o o v
U c {uk ~w'
,V{ g {
) ]|y WZ ?
,
k
CQ gzZwVkC
Iu Z L LX ZzbhZDIZ,

eY f *Z kI~g Z**
**
p~(,t=
,]ZZZukWZ ?gg7ugIBZ

}X]|dZxE_g Zz~Vs9\ WXNyWZ ?g u


[

! C gzZ q
-Z6,]g'\W~ wYZ Y Z Z

~i zgzZg U*
Wz g
$ q ZX c*
Z(C
Z}]q :dKZ \ WgzZX
G
-;X&
y!*
gzZgz !*
g
$uxEt wYZ Y Z X q ] ~ Z\W~
G
E
m{6,}z G3{$gzZ sz b`
yZgzZ wZjZ CZ fg
$ qZ wYgX %

pg %O@*
n
]g '~ y.z xEZBBvg )
,#
Z

t0*
\W~ g
$uxEBB ^
,6,<gx !*
z@iz :z

LZ c*
VZ 6,qkZ Z
# y WZ ?g ugX CY Z e zgg

g Z [WC
sg z VZxgzZg { fd (Z ~ Rzw(

U*
yZ f ZX L
L t ,w)Z kZ X ;g| (,WZ@*
t

yp $c*
z DgzZ
x **
w!k
,
q
-Z ~ LZ ~
.nZz~i E.Zx Za]mZ D
yZgzZX`
[p6,t GZ0G
EG
gz kZlZt [ VWp, 7
-V**
Z ~g KZ~ G3{$
sz b`
gzZ wYg Y Z yG0L L6,CO ~'
,~

X [Z z"~

r
# q
-Z ZukWZ ?g H Zz VrZ ~ TH

Z b

Hyz VXByZgzZyZ \\

~'
,Y Zg Z ~
/
% ~g ~g ZgZ'
,
Z **
xm,
m<!*


-zX c*
W6,x ~ ^g x!t Xp
X zug !*
z E
0Btz!Wz**
d\vZ
( ~ Z']~C
i Z ~g g ZM)
| 1435\zZ ~ )B8

www.ataunnabi.blogspot.com

www.izharunnabi.wordpress.com
l^` o ] oj 6n ^q] ^]

( p~'
,
Zg Z ~
/
%) ~g Zg Z'
,
Z:i Z

GE
Y <XZ x Z
)$
+z uk ]| dZ ZP<
L IZ g Z]
.@*
e
$Z@zg [ W

GG
B+

E
G
LZ\ W Vz vZ 7sg ` Z,F{ukWZ ?g u **
Zz
+ i q
-ZLZ\ W c*
VpV:zm\vZ -[8
X'g**
gzZ!*
qT\ W B~V
$Zgz\ W !*
" zh ]g 'V76,
xEx
X Zhg:kZ c*
VZ6,
J
'
6,
qkZszb`
0* Z qZ wYZY ZL L~g
$uD
Z kZ~: ikZgzZ 7{7 g
$uDx { {z ZhgtudyZx
gZ
u.
**
z~{ZgiZtu+F,
Zg
$ qZ: i+) { c*
iakZ
-!
:G
X
kZ !*
kZ wq |Z
# [|!*

G ~zZg kZ
+ qgzZ
zy!*
i! uVK, Z~: iC
hf}g gzZX @'
,
X c*
J
-1yZ+0
+z
~ :i g @*
zgVZ
/
-Z{ukC'
q
,
~g gZx Z]|dZ~| 1332
J
'
s Z 0* Z~G@*
LZgzZ Y ~t
aK `g {[yZ f Z c*

x gZ
\vZgh
+m,
0T
$]| c*

w+ Z g
$ukZ Z1ZQ{zwZ Z
KJ
-/
g[yZ f Z s
# Z] !*
kZ~T ~z%
gzugKyz[yZ f Z @*
Z
]o ]!*
kZ TCY ~6,} i ZzgC
!*
X<
L Z:\vZyZgxZ 0E
!gzZzm\vZ-]
gZ.
**
gzZwz":ig@*
z[kZ\vZg]|dZ1
:
ZV--DZZhY (\vZ X~
.))z0ZgzZ~[;Z0a
[yZfZg
$uT Z1Z#
rgZ**
Zhgt*q
-Z~LZ~
E
gzZ7w+ZgzZu.
:
L Z<X{zHw+Z6,
Kyz
-X !
:G
J
'
[|!*
c*
[Z c*
-4,
q
szb`
0* ZtGZ0Z~zZgq
-Zg
$uk
Z Ctzz
X7u.
g
$u:
L~zZg,ZZX

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

4EZz-(w Z IZ G
,Zzt g BZd
$g Z L gLzZ E
0G
!zL L
G
$E
`z0G
LZwz: ]gzZwz{ Y: U*
yWZ ?g~X g
X 'wgzZX 36,
gzZ'J V ~- gzZ Vj`
~ 6,t GZ 0x Z **
L L

Z z} {uky WZ ?g u ? zg %Z kZ _bZ: ]z: Z**


X
g izg
gzZ: i ~wYZY Zb

4vZ x Z Z kI~g Z**


E
5G
?)]|z Dli **
)[
,dg ZWZ ?gu[ k
,
i g7 ug IB ZeY f *Z
X c*

/YZ6 q
-Z

! Z ]g '+g D
+kI~g Z**
?)]|*Z ~f *Z

X s 2z b d
U i szZ Zg >
Yz NgzZ
1
\ W b ] z d~ VBP gzZ by*Z'
,6,q

Zg
U*
BCq]on5PJX 7]!*
{ c*
i a

[gz {h
+gzZWt0*
kg [xX Zi Z
z w(gzZ T
$
X yT\ Ww
}WXgk
,
@*
t\ W6,
L IZ
<
) )\zug nvZ
kIZ:i Z

8 - |
/WZg7ug IBZ)x x {

www.ataunnabi.blogspot.com

Y 2014~gz
B18

www.izharunnabi.wordpress.com
8

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

n u$ ] Fu$ ] # ] e

* !Z x Z gz <L e
*
$z g[W+
M qzg Z g Z]
.@*
bT\WYy.zxEZ,: i z~LZukWZ?g u
~y.zxE{)zwYZY Zzg
$uwZzg
$ubZdgZz}
x_bZ: ]z ]Z Z d\W~ y.zxEZ n
pg)@*
]g 'gzZ k,
X ;g} ] zg6, y.gzZ xE Y \W tu+F,
]+Z [gvZ\W w@
6,]!*
kZ_bZ: ]z: Z**
\W~ wYZY Z
gZ $c*
zq
-Z]gdgzZ]gVZ
/\WX \h
+~kZ
~ekZXn
pgwz]g '0Z]~kZ\WDg66,s ZZ kZ
oL gLzZ j] em ] a] m^L LX bgZ\W7}
n]g'\W~wYZY Z {)z ^] f p] gm^ ^]
X ] x
~ r
# LZ ~[ gq
-Z
) ) ~- ~| 1332
-Z ~ kZgzZ
q
x **
w!q
-Zk
,
q
-Z6,U*
yZf ZX
6,
\WX X`
Y6,
tGZ0~i E.Zx Z@*
t0*
yZ <gg;ZY
-X !
:G
~ "
$U*
[|!*
c*
[Z\WX H {)zgz gzZV z[
Hw=**
z]o"6,
tGZ0x Z[ZXY~ Z
# g: !*
zgRzw=gzZzrtGZ0 ,Ztgztgz~V17Z
oF ^v] e] l ^_ o ^L L :D
%x Zg}]
X @*
gHZ6,
$x tGZ0Z C]z
~
/Z:,
F 1 n$v]
n ^v e]L L :D
t%x Z:D
{)zM0Z

0. ZZt GZ0Z:,
F 2 ^m f ^ &mv] o n]
X
ZgZ {z c*

t%x ZgzZg
$Z

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

. ]z D: Z0
+z: qg Y kZ ~ {uky WZ ?**
g
G
!zL gLzZ ~RE;X\IZLZ
yZ,1+ZV w+ ZY ~ wZIZ G
J
-#
Zgz
fgzZ
Hga=
V1ZpyZgzZ
Hue {6,
Zg V
uzrt GZ0 Zz{ c*
i zgizg[W|tgzZ 0tyZa
|Y ~ s: \ WbkZX 9g
$u Zz-yZ f Z6,
} i ZzgKgzZ
X c*

xyZ6,
) ) z<

L IZgzZ c*
W: sw6,
tg] N Zh ZV
E
E37 ]g ' WZ ?~ wYZ Y Z L L!g k
*Z ~ f *Z=Z ` @*0G
,
i
I
WZ ?**
g \ W~ T E;X\Z kI~g Z**
?)]|
\vZ g WZ ?g H"
$U*
tgzZ H
/YZ]~ g
$uD vZ g
Xn
pg\h
+~g
$ubxEv

ZzZ !Z
~^!~ WZ ?yL L!gt
kZ {g !*
zgzZ Hx ^!g xkZ szZ Zg kZ{ x Z
X c*
J
-\Wg Z
/
w2
)
Zz
) S Z8
-i
f * Z X $z ~~g kZ VMV@*
Z Zt]VyZ~Z [ Z
4x Z ~C
yZ Zi Z ] E
5G
i Z ~g V{ g Z{
)=Z ` @*
Z
/
Xg ]x @*
t yZ ~ e
$/{ g !*
gzZX D7t@ ~ { g!*
E37E)d
yZX Z
Z,jok IZ**
=Z ` @*
0G
$ Zx Hg Z'
,
Zz T
g
6,
^vB 38
- ug 0*
gZ y{ [ X g Z
/]
%g 0*
[-Z [ 6,
^ v [ 6,
^vug0*
/ ~Oa +Z [Y q [

[ kZa[ Z NwZ }j%LZ p~'


, z[ '
,
[
X c*
J
-\WgZ
/
w2
)
Zz
)S
zm\vZ-Z{ O}W
]n}j%\vZ

X !*
$,q :Zx{ ZgWtb~[
/ZlgZ /
E
E
/ZI0k I~g Zg Z'
,
Z=Z ` @*
0G37z:i Z
p~'
,
Zg Z ~/
%
g
)
g 6g7Imc*
Zz^;
7;KK:
abrarahmad626@gmail.com:~ Z 08865026792:b!*

www.ataunnabi.blogspot.com

www.izharunnabi.wordpress.com
10

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

$**
IZ G
!zL L": igg izg 0EE
gVZ
/\Wn [" d
$

G
izge
$L\W~wYZY Z6,
Mg @*
V;gMg g 2
+
]Z wZ
gzZ Y ue {6,
Z! Y ~ BBgzZ Yg DW bzg
X YZz|Vj`
6,
t GZ0x Z
tgzZ c*

s Zz}zbtGZ0x ZZ[Z'
,
Z iz Z \ W
$U*
"
bc*
7}u{zc*
`
Y ~6,tGZ0xZ c*

Zz
gzZrtGZ0xZakZX){z c*
H qg yZp bc*
7
[Z) X gZuVx~ g
$u {zVY hzg e
$. ' tz
$u
}yZszb`
0*J'ZX **
zrgzZRzw=7Z0*J'Z0zg
:iZgsZezg6,
|kZ\W 6w
E

~i . Zx Z@*
Yq
-Z bth yY( 1)
:G-!
x Z\W x\W !4X}"
$U*
[|!*
X i Z c*
[ZtGZ0
\vZgx ZgzZ- 1Zx Zr
# rVzyZgzZ1ZWZx ZX &<

f *Zx ZgzZ f *Z-1Zx ZgzZ f *ZWZx Z\Wt GZ0t e

GE
vZgWZx Z
/
ug I0vZ1zZx Z <XZx Z$ C+ Zx Z V- X f *Z
yZ hu ~ KZ - 1Z x Z X ~
/
t GZ 0Z \
] nf o$u ^v] e v o$uL L:D
~` ZZ[X N
e
$Zzg
X 4 pa] ] f ^v] e v o$uL LX 3 n] e
e v ofL LX 5 e^q e mm e mm ^v e v ^$uL L
o$uL LX 7 pa] ^v e v o$uL LX 6 q oe ^v
X 9 pa] ^v e v o$uL LX 8 pa] ^v e v
Zb
Z
gzZ N
e
$Zzg hu] tGZ 0~ b
kZ
X VgYZ}
.<
X~~~~zDQ1Zx Z ZzVZ_( 2)

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

sz b`

[Z'
,
Z C]6,F,
**
Z}
.gzZ !*
"z ]P`
~kZ
DWyjz bz~ N
WWyZ tGZ0x ZgzZCWfz@*
Ug7Z }
7Z tGZ0x Zs:X
e\vZgx Z- 1ZxZWZx ZxZ[Z OE
!*
4<
X CIg Z .
**
hu ; yZX C0*
gZ
R)x
@*
Yc*

gzZ :gz :
L | { @*
z .g]gzZ 46,z gzZ
t X
VZ
/q
-Z~g!g ~ kZ ZukWZ ?g u **
<
L IZg Z]
.@*
gzZX
7Z!gtX 3g j] em ] a] m^L Lx **
T!g: ]g
**
Rz tzgzZzr t GZ 0x Z s: ~!g kZ \W Z
V
`
yZ +Z gzZ
~[p Vj`
yZ gzZ Y ~ c*

"
$U*
gt6,
tGZ0x Z Y~
Zz]!*
tgzZCWF,
gz$]zg @*
X g7]o"wZ e1 :VgzZVw[yZ h
+
g/yZ } 7,**
B; 9z ~g g 9g/Y ~
G
-;X&
9z~g g 9gz Zz[|!*
i Z :gz} 7,
}q zz[Z~
,I]Zzzz%zq Vg Z.
**
Zt !*
**
9hu
X Z~e
$yZ-Z_6,
~ sgzZ YJZy Z+Q
[6,b s: 4<
s: t GZ0x Z:k
,
Y ~
g
$ug
z yW
+x Zf]g Z <
Z kZ g~g
kZg:gzZx **
ZkZgp x Z 0E
!s:gzZx Z 0E
!zxZ@*

X Zhg:Vu 0*
**
LZx ZZzwrZzf]+Z[gp x **
Z
gVZ
/gzZk
,
zg ZukWZ ?g u **
#
Z}VZ x Z
c*
5~ u {Vzig WY ~ c*

[(Z}z stGZ0Zx Z **

X c*
y!*
!*
gzZ
zV ~ gzZs Zz]g '\W~wYZY Z6,x kZ~

www.ataunnabi.blogspot.com

www.izharunnabi.wordpress.com
12

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

c 7 }u{z c*
*
K 6,tGZ0 k
,
~- ( 5)
~ t GZ0Z_X){zc*
H qg yZ bc*
7"
$U*
b
9&7 { {zg e yZ H{ ( bwqZ 0%**
LZ tgz A
J
na t Z $0*'Z'
,
Zg/gzZ q )Z [Zx gzZ7q
- 4,
J
[Z 0zg
$u 0*'ZxX~t GZ0wVZ SX 7q$zw=g .i
x **
V1X Htc*
$
+w/k
,
kZgzZ **
zrzRzw=
gZ[Z'
,
Z~ }z b wtGZ0tgztgzz~ 7Z ?1
` ~
{z K e
$w=**
z]o" w{w{X Zh Z
yZ
: 1wZ e {6,
" w6,
: $kZgzZ
t GZ 0/
Z a kZ N Y: x*
!
` $[Z yZ L L
G
!
:
:G-!
X
X gzG
^*
! : +
$ gz[|*
! X :[Z
s Zzc*
$
+Y ~ f }z syZY[ZyZ
7Z Hw=**
z ]o" 6,t GZ 0x Z Y ~ [Z X c*

:iZg\WX +'
}zbt GZ0x Ztgztgz~V1
]Zg{z yZa k
,
kZx **
X V17Z izZ ! }g\
X-Z d
<G
$z wZZ yZ~ yZ X Zh Zt X,tEGZ 0Z Z z }
d
$ E
G3
V:_s~W,
ZyX k0*
}g\8 ZC
z9F,
z(F,
z
"
{gX6,
]c*
ZzgtGZ0gZzgZ Z(,
W,
ZypV] G
G3I
w{c*
ig"Z/{zgzZ%
g7Z~hgkZtGZ0}zb]Zg
X:
:P~-~wZZyZ
] ] u o] ^v] e v(1)X 343mxzwZZyZ
\vZgZVrZq
-Z[ZxtGZ0!^ p
X 14

11

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

V(utGZ0 Z g **
zf
}z g
$u#
Z Y (ZJ
- ` W Z
# gzZ
&mu ]aFL L:c*

e
$Zzgg
$uyZ~g U*
s ZbgzZD
` Z
X ZkZgzZ 9g
$ut 10 xnv ^] j

~tZ@ bx ):X Z 0Z x Z t:Z d[g;Z Yg 4<


( 3 )
ov F o ^ `f $ % ^v e] ^L L:D

$>:q
- 4,
}g :~kZrrt GZ0Z 11 n$v]
^ ^ se] v] ^v] e] n$iL L :D
2X q
- 4,

o n] n n f ^ n ] fm x (kf%m n
12 &mv]
$U*
"
{z Zw6,yZ x ZgzZ hzg e
$. 'rt GZ0Z
%x ZVqwJVYgzZ H7wJ{z DIZ Bn
9
/ZgzZ7
13X gZuV
~g
$ut GZ0: c*

-!
:G
J
X
`
@t~ZI gzZ[Z7Z q )Z6,
wJyZ 0*'Z!*
D~V1KZhuVZgzZ D~
/
V1ZL <
0*J'Z
nZZ Vz)vV-- @*
D ~Z}
.+gzZryZgzZ
X L ,Z_yZgzZK+ZhuV!:
D 6,
yZt GZ06,
3 b : e
$6,
k
,
~- ( 4)
G
$ qZz ]c*
Zzg~

~F,
x Z U~g Z z9gzZ SG
G3$~ ~g g 9X g
U i- y Z f Zg
$ut pgzZ H]j6,y Z Z1Z 9V(utGZ0Z
Z ~ [ kZgzZ c*

]je
$Zzg Z1Z Z C6,{ i Zzg ~ kZ
~gsAZx Zfz[Z'
, Zc*
9q
- 4,
y Z D]j6,g
$u

&

i1 Z V Z x Zz b }Z 0Z z/1Z x Zz
+Z x Zz + Gi + Z w ) x Zz ~z c*
G
4DkZ *Z'
,
Z)z` ZZ0Zx Zzt :Z d[x ZzF,
N
G
X \\>ZY
KZX CWd
$

www.ataunnabi.blogspot.com

www.izharunnabi.wordpress.com
14

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

! ^] h^j o p^f] ]fe ^v e] m ( 10)


: f t GZ 0Z ~ kZ ~ }g!*
V-zZg [ q
-Z ~g g x Z
X 23c*

oe e mm o kf$ V e &n] ^ n e] ^f p( 11)


I3x Z~zZg0Zx Z~gz k!^v e v gnfu
0 G
X 247Z
+Zit GZ0~g
$ qZ! Z0h
+m,
:c*

I3VZx Zt
-0ZgzZ! Z0h
+m,
0 G
hu! Z0Z^IZ'
,
ZX ] e^] pL L :
I3x Z Xe
X F,
6,
,
'
Z
yZt GZ00 G
$Zzg
aV^ ru ^v e] n e oFnvm kV e ^( 12)
0x Z~:g f1Zx Z !]I e ] nf rv]
V#gzZ/0vZD{z&uF e
$.{z:c*

ut GZ0 Y7
X 25'
,
ZV #
e] oF rE^EV^ ^ e ] f o$u on] q e]( 13)
$
5Q
: G
1Z !] Fe r] ga ] o ] ^v
qzx~D{z Z
#
k0*
t GZ0 HyZ
+0vZ
X 26CY~kZ>~g D
: D
e
$Zzg~C
iVZx Z~g Nyx Zzw
xZ
-Z
J
# g !*
D~ !^`e ]^ m^e ]m( 14)
X ~kZt GZ0
Xp ZyZ~d
$de
$Zzgt
gMD~!^v e] ^`n ^ ^ q m^e ]m
27X ~kZt GZ0ZJ
-Z
#
e] l ^_ o ^ Vm fVk ^ e mm ^( 15)

13

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

c*

N
m0Zx Z !&mv] u fu e u ^X 344m( 2)
X 15 g
$ut GZ0Z :
~g gx Z f *Z0x Z !rve n $Vn e] v ^( 3)
X 16 @*
Yu~b Z$X70*
kZV;rt GZ0Z:c*

x Z f *Z0Zx Z!xnv p %muVom] e o ^( 4)


X 17 9q
- 4,
}g
$ut GZ0Z:c*

~g g
LZk0*
yZZ~:Dc*

~ggx ZX{z=Z0Zt
X@*
WDCZ=DyZ&7N*
g\W
n] n ^v e] m f ^Vn n% e oFnvm ^( 5)
~g

$ut GZ0Z: %x Z: {)zM0 !&mv] o


t X g
$Z >ZZ ~g g x ZX {z%x Zt X g ZuV
X 18g
$Z>ZZt GZ0Z
X19
ZgtGZ0Z:c*

%xZ2! V^m f ^(6)


0X ^] e ^ ^e o Vn e ] f e v ^( 7)
{ c*
i V
{zVq gog6,t GZ0Z : 0vZ
X 20gzkZ
=Z0Zx Z !m n%mu p q Vom] e] ^( 8)
X 21N 0*p)huzst GZ0Z~ c*

z 9t \{h 7g
$u[yZf Zt ~X,y huz {zgzZ
q
-Zz yZgzZ}e
$Zzg bt GZ0Zhu ;g ZD y{zgzZ p
X c*
Cp)g
$ q Z~g gx Zz x Z[ZX V:p)
o ^v e] o jm ]u k ^Vm nn e] k ^( 9)
~]!*
6,
tGZ0Z :~:D
0yx Z !] o
X 22gwZ@*

www.ataunnabi.blogspot.com

www.izharunnabi.wordpress.com
16

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

0Z DIZ'
,
Z : D
gi1Zx ZX @*
7x (J
-]o{z @*
Y Hf
yZpQX Wz t Y 7Z $gzZ H q )Z6,~
/
tGZ
J
'
$u)gzZr)gzZyjzbzZ 0* Z'
g
,
ZtC
X bf *Z
zzpyZ :gzZ,q )Z6,~
/
yZ:gzZN :Z V ~
tX 9V(utGZ0Z~F,
x ZpX YJZy Zg
$u:gz,
t GZ0Zx ZgzZ Cggzs Z YY~ @
zg ]!*
kZ

6,c*
$
+z$gzZ 46,
zZpY ~ X s zu 0*
~ Z
X F
F
X-Zd
<G
y Z~ d
$ E
$
Zz$Y ~ ~ wZZyZ
g~kZ Y ~ ,s ZgzZ,g+**
X c*

l{6,V
X gzh
X-Z$
<G
:P~-~$
d E
d
u ^ $ ^V^ n e] k^Voe] ] ^( 21)
r:c*

X Y7tGZ0Z0Zx Z~:! !&mv]


X 33 g
$uyZgzZ
n oF^i ] o ] &mu ] Vom] e o ^( 22)
^v e] o$] k] ^ ^ $ a k o
QX6,
V Zbg ZzmvZ-vZwgg
$u:D
0ZZx Z!`n
X 34t GZ0q
-Z~yZX c*
Wk0*
{g !*
DbyZ
V^j e e ^ ^ V^ n e] V%n oe e] ^( 23)
47E! Z0Z !^v e] oe ^ ^] o ]m
x Z H0Zx Z *I-G
X 35g !*
D~VpI.6X{0
+
it GZ0ZJ
-Z
# :c*

{ y0/0
Vm m^ ^e k e ^a V%n oe e] ^( 24)
% &m^u q] ^ ] ^ ^] u ^v e] ^

15

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

t GZ0gz~C~
/Z :D
%x Z !n$v] oF ^v]
X 28@*
g Zu6,
$x
] o nu e ` e ^v] e] ^f] e]( 16)
&mu ]aF Vpj] ^ v e i u ]`F D^ $ &mv] E oF^i
t GZ0ZgzZ x Z[!*
$ut!^v e] &mu xnv
g
Zt GZ0~D}g 9g
$ut: c*

~F,
x Z!,!*
e
$Zzg
X 29H: e
$Zzg
] l^%] m]] o jm : ~0Zx Z ( 17)
:e
$ZzgtGZ0Z+gzZ[Z !e ^e
X 307~tGZ0ZgzZ}
%mu ^ ^v] e] om] e] k fn e hm ^( 18)
0[ !m ^rm ^ ^ n ^ k xnv p
9g
$uyZq
- 4,
}:c*

Y7 t GZ0 =Z0Zx Z ~
: B: yZ :c*

Hx~ yZ x Z: ~X
X 31**
T7Z
X @*
W~B39wZx Z7Z( 19)
0Z: Zx Z !$ ^v e]Vor] ] f e u ^( 20)
32X rt GZ
~ ]g wZZ yZs~ k
,
kZ r
# ~
? ~g Z$c*
gzZ~g Z+x **
Z H ! s Z ! X PZ
zgPY~ ~ wZZyZL L ZukWZ ?g u**

@*
Yzg **
yjzbz)gzZgzZRzw=rt GZ0x ZXN

-X !
:G
6,yZ: @*
: t GZ0Zx Z ~ IZ c*

Zz t \WX
x Z~}g !*
t GZ0Z: D
~gg x Z **
@*
b

www.ataunnabi.blogspot.com

www.izharunnabi.wordpress.com
18

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

( sZ)X W}Z
+~yZ~N 3
gzZ'gzZ
/
yZ @*
nZ Z6,g
$ut GZ0 x Z
/Z
X D: e
$ZzgtGZ0ZzcyZ{ c*
i
D7
v ^v e na]e ^ Vu e na]e] o ^( 32)
a % e n]e p^] p ^u] o &mu f
0Z'
,
Zx Z: { 0Z'
,
Z:D
~g gx Z !^%mu m]
Z'
,
ZX hud
$
g ZD
{,~x Z [!*
m{ Z~i tGZ0Z k0*
( sZ)X~$g
$ZM0
e] Vm f k ne e m ^$u nm e nf ^( 33)
]KZt GZ0:c*

%x ZD
~g gx Z !v n]n ^v
X 39g ZuV
~
lq ^ ^v e] gj o l V]f e o o ^( 34)
0Zx Z:D
~g gx Z !nvnv ^m m n%mu o n
gzZ ~g Z **
=6,
V(uz sB t GZ0Z ~ :c*

vZ
X ( sZ)X V9z {z e
a ]f] q q ^v] e] o] e ^( 35)
h^` e] u ]n ^] &mv] fj] ] o ]
gzZH q )Z6,
~
/
tGZ0ZDIZ'
,
Z":D
bgi1Zx Z !
b yZ ~C
ix Z *ZyZpQ WztY 7Z $"
( sZ)X
X Zg
/
~B7wvZ0( 36)
'u ] Vm n e] k fn e hm ^ ( 37)
0Z~:0[! &mv] u ` n]
tz{z g
$uyZ ,e
$Zzgg
$uVz *ZTZ
# tGZ0Z

17

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

tz1Z~De
$Zzgszc0yzg ;! Z0Z !^v e] ^`j]
zg dZt GZ0
4t GZ0Z7Z{ c*
i c*
'hu0*
k0*

/Z ~V ZzCq
p~ #
Z WZz yZ g
$ qZ {z e
$Zzg t yZ
X 36g
X 13wZ
+0Z ( 25)
k^q V^ nn e] om] e o u e x^ ^( 26)
!^n n m m] u `jm ^ nf e ^v e]
k0*
t GZ0Z~ Z
# { c*
i k'
,
,: D
0yx Z
G
-:X !
X 37@*
b6,
yQ: @*
7Z: ~IZX V
He
$ZzgZx ZxW,
Z !&mv] u u $] ^( 27)
( sZ)X g
$ut GZ0Z:D
x Z !^v e] &mve sjvm ] f e o km Vp^f] ^( 28)
g Z
u g
$u tGZ 0Z vZ 0 Z ~ : D
~g g
X 38
x Z :D
~g gx Z !^v e] jm ]u km ^ Vo ^( 29)
:G-!
( sZ)X& X t GZ0Z :~:c*

=Z0Z
D
~g gx Z !nfjm ^m ^v e] o ^ m p]( 30)
(J
7x! AXF
-]o{z @*
Y Hf x Z~}g !*
t GZ0Z :
( sZ )X @*

gj oF] t ^ ^m] e] m oe e n^ ^( 31)


:D
~g gx Z !]n% ^` kfj^ ^an p^] o ^v] e]
( D7 Zi Rx Z 2'\vZg x Z ) zZ !Z0 Z
= tGZ 0Z ~ ;)z ~i VrZ : zc x Z { c*
i

www.ataunnabi.blogspot.com

www.izharunnabi.wordpress.com
20

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

rt GZ0Z: c*

0Z x Z6,kZX6, 0<Eg Z tGZ0: ~


( sZ )X z/0vZDz u
X Zg
/
~B 20x Zw( 46)
o n] n ^v e v Vm f k Vnn e] ^( 47)
o u m] o v ^ [ n f m] o &mv]
D
%x Z~:D
0yx Z !^v e v &mv]
gzZ:
L LZ :c*

?VY Y7 >ZZ~ g
$ut GZ0
( sZ )X Dg Zu
t GZ0@*
Yc*
g Zu~g
$u
/Z:c*

( sZ)XrtGZ0: 0Zx Z !$ ^ V e] ^( 48)


p n% &mu ^v e v p e] ^( 49)
^` vm gje ^j] ] ] m ^]
] f %f n oF^i ] o ] p^e ^j]
%m^u kj f ]fm e ^` ^`n f n aF k^
e ] o `m _ ^e ^e n _m ] n`jm ^ ^`n q] n%]
gzZMg
$ut GZ0:~0x Z !e ^e n _m ^ ]
kZZC:gzZyZgzZe
$Zzgg
$uyZV ZV "
zm \vZ -vZ wg g " V
!*
VrZ
{ztgz c*
w'~
_
WZZgzZfgzZ Vz
G
E
E
$
4
}
3
(
4

G
AXF:J
-%yZ1X XG ~kZ fgzZyZg .~kZ z
7+Z g
$uq
-Z~yZ )
ZzzM g
$ q ZyZ~"gzZ
VzgzZ @*
Zzzc*
~V!*
C Z LV; Xn 6,T
%N Z~yZ @*
42X 7ZE

x Z !h^j] a jm] p m $ Vom] e] ^( 50)


De
$Zzg [IZ {z H kZ7Zrt GZ0Z:c*

=Z0Z

19

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

( sZ )X
X Zg
/
~B18!w=Z0Zx Z ( 38)
pm ] n nfjn ^v e] &mu :D
x Z ( 39)
p ] oe e ^ ^] p ^] e ^]e o$u
hm q p gn e ^] p q
hu]/{ +
E ZX zgt~g
$utGZ0Z !
40XZzzgzZDe
$ZzgZzq
-Z~yZhu
n%mu ^v e q Vo ^ ^n e hm ^( 40)
m u ] n oF^i ] o of] e] ^ m
:c*

Zx Z !q u ] ^ e m pa] r]
y-Z
# tq
-ZXz Z0*
:szc)g
$ut GZ0Z~
B+G
( sZ )X g{ TKZ ~?EE
uzX WzZ
! x^ V^ ^n k^ Vfn oe e ^% e v ^( 41)
:c*

Y7 wq t GZ0Z =Z0Zx Z ~: ! Z0y0


( sZ)XzgzZ
t GZ0Z[-Z !m n o%m om] e o ^Vhm] ^( 42)
( sZ)X n
pgxl7ZgzZb Zt GZ0ZZx Z :
X Zg
/
~B3
g Z 0Zx Z ( 43)
o k n e] k Vfn e hm ^( 44)
\WH Y70Zx Z~:0[ ! V^ [
d~Ft GZ0Z~w
-I
41X F {z7:c*

>XE
e v rv] l n e k Vo] e ^( 45)
bgi1Zx Z ! e ] nf ^ rv] ^ $ ^V^ ` ^v]
gzZu~b Z$&Hf t0*
dZkZt x Z~:

www.ataunnabi.blogspot.com

www.izharunnabi.wordpress.com
22

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

gut GZ0Z:c*
$

0x Z:q !m]] u pa] p


$Zzg hZ e
e
$Zzg ~C
i VrZ gzZ Z
Z k0*
yZ
( sZ)X
X e
$Zzg~C
i-yZf Zg
$u
:q !$ $ ^ V^ ] orf] ^v] ^( 58) E
d
-I
A
E
( sZ)X rrq
- 4,
}g t GZ0Zw 1x Z
X-Z$
<G
X(ZgWN~$
d E
dP(38)Mh Zt
$gzZ wZZ yZ Y ~
d
H Zz t VV *
X-Z
V1Vz yZ ZukWZ ?g u **
X Hyp $c*
g~ d
$ E<G
: t GZ0x Z[Z'
,
Z~XN
7+Z' ( 58)yzVZJ
-V
wZ e {6,6,yZ Y ~ 1c*

g w6,\W
}zbs
[p~g Z'
,yZgzZ Y ~ Z ? VY (ZgzZ9g6,t GZ0Zx Z
pgzZ D7 {6, ;git Z kZgzZ
) ) kZ Y
Y H_],
<
kZB $c*
z s Z
/Z rz
gZ Z Z
s:zg~ V yZX @*
t n6,x kZ Yzg lp|
d ZukWZ ?g u **
D W} zg }tGZ 0x Z
CYZg DWzZz[p[pk,zx @*
{ ~wYZY ZgzZ]g '/

+'
h
\W6,qkZ1'' tn~fzgzZg Z$c*
zq
-Z
Y Z @*
~gzz xi 'i Z *
*Mg g 2
+6,x kZ _bZ: Z**
gzZ ]Z Z d
X6,t GZ0x Z Y ~ 2X Y Zz [p[pe
$L\W~ wYZ
9zX
_bZ: Z**
yZX Y[Z VZ0
+
gzZqZ
yZ H V AXE
X #
}
.7%PVY~ ~ 9nZz(nZ L L[I
:P~-~ 9nZz(nZ L L[
47X [Zxt GZ0!] ] u ^v e v( 59)

21

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

43X
h^j] a l^nn] ] m] ^] ^:Ifx Z
LZuZ!tu n] oe ]$u V n oF^i ] o ]
D
zm\vZ -vZwgVq H I e
$Zzg [IZ z
44X 7`w~kZze
$ZzgLZuZ
~VZx Z !l] '$ ^ ^q ^ V^ ^f] e] ^( 51)
" c*
0*
C 7Z " :c*


HY7 t GZ0Z ug I0ZvZ
45X c*
0*
C7Z"c*
0*
C7Z
o ^v e] h^m m^e u m V^fu e] ^( 52)
x :yx0Zx Z !^f ^^n ^] u q o m]m
! pe
$.{zX yZ~g
$ q Z Zd
$
t GZ0Z~D : (Z ~
46X De
$Zzgg
$ q Z
0x Z !$ ^v e] v oFnvm e oFnvm( 53)
( sZ)X r{z:c*

Z{E
+t GZ0Zt
] m]] ] nf ^ ^v e vVon] oFme] ^( 54)
r WzDyZe
$ZzgyZX } (,
t GZ0:x1Zx Z !$
( sZ )X
%mu u j$ o jm &mv] a Vof] e] ^( 55)
g
$uf~:_Z0Zx Z !] e ^ %mu o jm]
Ds %Z~ e
$Zzgz g
$uyZgzZr t GZ0Z :
( sZ )X~e
$ZzgyZ**
! V;V
t t GZ0Z:c*

gi1Zx Z ! Ve ^( 56)
( sZ )X
g] &mv] u V oFnvm e v ^ V^v] ^( 57)

www.ataunnabi.blogspot.com

www.izharunnabi.wordpress.com
24

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

G3E
t GZ0x Z yZgzZ N
s ZzPG.OcY ~ ~ ZC
z 9nZz
:i Zg D
' Y~ kZgzZ c*

Zz**
RzgzZw=zr
G
I
"
3
4

G
z w)Z G C
zzgC
!*
zC
{z t ! !:Zvz \vZ y
E
\
6,0
+eakZ 3 **
zz G3B zPs ~{6,wZ
]m" gG
zg[WVYzxyZ x
J0*J'Z'
,
Z Ze u {
G

CY h Q0 VZ \WO g @*
yz z z " tGZ 0i Z c*
7WNtPG
/F
.Oc~V1geX C0*
X G
W:~wV
7Z [Z(,


g Z[ZC
{zkZ[Z 0E
6,
t GZ0Z :3U*
kZtZ yZYZLx Zq
-ZgzZ Y y
/h
C
gX
X-Z d
<G
$ E
d
$z wZZ yZL L7Z ]!*
Z {z X Ws z u0*
r Z $
+
k0*
kZVztgzZgbzg[W~Vgz7Z
CZ0
+
z y y LZ C V1Z yZ k
,
t X z yZ
: !*
V1Z ~ 7,t HYZ}
.gzZ CYJ e d
$
z(}g
u !*

Ht c*
: [Z [ 4 Ht,Z:gz~ 7,0
:g Z Z3,
kZ
'
,'
,
Z )z~g gx ZzN
m 0ZVZx Z11wJ
I
4&v L
L 3 Z Z t { c*

]z@*
bz`
yZ EG
5g
Ifx Zz ~'
x Zzyx0Zx Zz~g g x Zz=Z0Zx ZZx Z DG
G
?- Ugy
[Z'
,
Z)z 4x ):XZ0Zx Zz ?x Zz
0Z 4'
,
i VIz a7 F
X D CtGZ
" z yZ
ZZ" x ZVYX t } EG3G
Ug c*
3 hc*
fz@*
g
$u 0*J'Z X VZWe
$-
? c*

gC
c*
z
,
k
t X
gC
{g !*
[6,tGZ0 + 0*J'Z !
yZL L'g kZ V X Se **
wZ e W Vwz@*
Ug Zh Z8

23

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

( sZ )X g
$ut GZ0Z!u %mu( 60)
$uyZ :c*
g

Zx Z !&mv] u Vfu e u ^( 61)


( sZ )X
( sZ)XrtGZ0Z:ZxZ!$ Vor] u ^(62)
0Z:0Zx Z !xnv p %mu Vom] e o ^( 63)
( sZ )X 9q
- 4,
}g
$ut GZ
0Z:%x Z !&mv] o n] nV^v e] f ^( 64)
( sZ)X {
!*
V ~g
$ut GZ
^v e] &mu re vnv o e `j] ( 65)
x Z" !p] o oF^i ] o nu e ` &mu pj] xv
I
~ ~ ~F,
x ZgzZ ] <X:X\ V(u XtGZ0Z~ 9KZ
9g
$utL L :c*

e
$Zzg t GZ 0g
$u \vZ g 0
( sZ )X

0Z~9KZ`

0Z[Zx Z !vnv o m e] e sju]( 66)


( sZ)X **
ut GZ
~yZn !&mv] u n j] r^e( 67)
( sZ )X g
$uyZ:twE
gzZ Zs %Z
G
3
:P~-~ ZC
X rt GZ0!^_j b]I$ ^v e] 236mwzZ( 68)
" !xnv uV^ ^v e] `q pj] q ( 69)
X 9g
$ut:c*

e
$Zzgg
$ut GZ0Z~F,
xZ
0Z Z1Zx Z ! k j`q ^m ] e q( 70)
X c*

]j6,
kZe
$Zzgt GZ
X-Z d
(nZ[ gzZ d
$ E<G
$wZZ yZL L ZukWZ ?g u **

www.ataunnabi.blogspot.com

www.izharunnabi.wordpress.com
26

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

dgD
$
+L L+Zwx Z gkZVW~xzzyZvZY
KZykZ
nf |r] fm L Lw(202m) ~zx Zd
$b~zZZ
:D
~VV gf]
jvm h] ^ne e h] V]^ ]] ] Von] ^LL
48X]
.xx Z X Y H: y :
/Z } : G

L kZ J
-Z
# 7w=
gz}[ZZz b`

X tZ **
[,yzzkZ
4GG
-+G
&
H ]!*
yZ~ kZ 7 IZsz b`
kZ y V
Xp
E
G
: D
~G45m 9`d
$ <X-Zd
$yZqx Z ( 72)
-+G#
X 7IZszb`
y mj] |r] a n ^nL L
&!*
6,
x ysg Z~kZx z z9zz :xz
7x[tGZ0Zzz 1
gZ
ZgzZ }uz q
-Z
: ~345m9`wZZyZ (ZV#
~ [Z{zV Z~ : y: Z0yL L
VY? Y79z~gzZ :9z: ?H\W
?xH\W Hc*
g ~gzZc*

Z0 : ?**
Y
: ? Y H ? Hg Z x ~gzZ c*

{z0x :c*

oju q ^!^ i ke o o k ] e ^ oi] 'uL L


E
5.Z0zzi ~{z oF^i ] kn
k'
,
gzZ@*
e
$Zzgg
$ug E
X : 7Zv%x @*
gzZN Wyy}
x hvZg X gVZ6,u}i -k
,
t6,Tzg{zt '
:
gkkZg
$u 0*J'Z7Z{zgzZ6,
y

25

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

X-Zd
<G
X,6,
qgyZ,Zh Z d
$ E
$gzZwZZ
Z,
(
,
6 t GZ 0Z xG Z Y ~ ct \W kZ
-#
+G
9zgzZ
z
z
~
u
z

yzzqZ : tzz kZ,


6 \WgzZ [
#
-G
+
G
kZ ytqZ : x gZgCz \W,
6zzXx z gzZ
X w=*
* zz%b
`~sgzZ b
`t :Gfzz
-#
.]*
!yZ~ekZakZ7IZszb
`kZ +Gyt}uz
:gz Zzpg: qZ: IZ sz b
` ]*
! kZp 7p
X YJZy Z+Q
x z gzZ9zg Z zzt c*


g Zt\W0zz~uz
k g
$u 0*J'Z X 7Wg z {zgzZ 6,y x g Z
gzZ
$c*
gzZ ,s Z
/Z ~g Z'
,yZgzZ Y ~ c*

gzg kZ Vh
s~qgkZ ,z: Z],
gzZ: ~VhyZgzZNg z'
,
G
Zz{h
+ 46,z i$O?
z
u<gzZ]~g Z'
,
kZ1
gzZzw q
-Z Cgz ^ ^e! n ^n ^ fjL L X 7{6,

[Y ~6,tGZ0Zx ZX '{C
!*
]Z
gZZ 0*J'ZagZ $c*

9zz kZgzZ
X5 ZukWZ?gu~gyZ0
+
yZgzZyV AXE
:D
\W
#
-+GG
kZ yq
-ZX Zw6,zzz ( [ )t6,tGZ0Z !
:gAz
X C: VrZzzkZ V]
X-Zd
<G
$( 71)
X 45m9`d
$ E
:C
6,
zz{z !n i p o nfjm onj] ^n ^ G
-#
X ]!*
{zzz +Gy
~hLx Z,Z Sz%]!*
.
sgzZ b`
t

www.ataunnabi.blogspot.com

www.izharunnabi.wordpress.com
28

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

x gzZ~]i YZgzZ]i YZ Wt GZ0Z YX m ^


X :]!*
t~D
^ ^ ^ v e ] L L : ~ y x0Z] p ( 7 9 )
X{6,
VzgzZt GZ ,Z 51 f ^`ne j]
X CW]g ~g gx Z( 80)
X CYCW~]
.)B[Vv~: ikZy
W V
XgzH x kZXg
$uyZt GZ0Z e
o ^` ^a pm ^ kL L :Ifx Z ( 81)
X 52 r]
~g gx ZXe
$Zzg"
$=g &
+t GZ0Ze Vja
m] a n gji ] ^q ^a x L L :D
~> PZY b

nZ Ztx h^ru ^`ne ^` m ^q ] ^q h^j] m


IZt GZ0Zg
$u ^
,Y9n!*
/ZgzZ7"

$U*
$ g&
h W }6, t GZ 0Z ^
,Y gzZ Y ^
,Y e
$Zzg "
$ 0G
+
53Xg
$u
X wYg3 b x +
$r0" Vja
X VrZD
e
$Zzgt
gm`j] o ^g
$ug (0Z0V-:wZ
X
Hgg Z x ^`jqi
X ?x Zz( 84)If ( 23)
e v ^e] ^v e v n ^m ^` p L L
X 0X VgzZ{zt GZ0X 54
yZtGZ0ZgzZ : )
G x V`
X ZHnZ ZQ t
y Wz}i~e
$Zzgze
$zgX De
$Zzgg
$u

27

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

^7"
$U*
x wt:D

g Z~g gx Z ( 73) V]
X oin
E

E
# g 5. Z
Z
M ~kZX {zZ~z%wx V
# ~(,
Z
k'
,{x C
LZ {zVqk'
,N Wyk0*
}
X ] zyZk'
,
g ekZ: Za Zx k'
,
{z
E
X-Zd
VX 46m 9`d
$ <G
$gzZ345m 2`yZIfx Z ( 74)
k'
,
{z:c*

x ! '%e ^a f ^ i ke o
X ~(,
w{x akZ

tkZ1 : )7ZgzZgze{6,
V
Z
+Zi\vZgi>Zx Z ?}: e
$ZzgyZx**
c*
Wxi
X Xe
$ZzggzZ[huyZ;Q?{6,
I
|rm ^ n ^a ^L L :D
~] G3Z[yx0Z( 76)
wx 49 ^`n ]m n ^ ] ne^j] ^ e
X B7ZkZ%]|@*
VY7b`

% V
gLXL:7Z%D V
gL Lx V^`2
E

~gg xZ[ZtXVhu~ !*
**
KZ tGZ0Ze!*
X c*

{Z=Z0ZxZVZ*Z
i] oF rve n ^a ^ p] Vo ^( 77)
50!^`
: Tg~y W
zC
X M
hVY/x Vr
g0
+Z}6,gzZ c*

yf Z Hyf ZgzZ q t GZ0Z g Z H


X c*

{ Zyx0Zx Zz~g x ZzZx Z[ZtX g


$u7Z
X-Zd
<G
] f ^L L:]zg g Z 41m9`d
$z~'
x Z ( 78)
$ E
fu ^ k ^`n ^j^ ^q ^a m ^ ]e oe ^$v

www.ataunnabi.blogspot.com

www.izharunnabi.wordpress.com
30

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

(
X k+
**
: ! AXF
X *yZgzZ 1
qgkZ x ZV^ n^$
m{6,
x Z}uz **
x Z]zZ ": qg x Zn!*
:^ %^$
Z~gZ !*
Lg6,gZ{zgzZ @*

~Mmq
-Z zz
X @*
~
.Zg
$ q ZkZp{zJ
-V }Yw=Z }Y7yj
X :/Zzt GZ0Z x Z :^ e]
x ZnZZ x Z 76,
$utGZ0Zx ZnZ Z x Z V ^ ^
g
t GZ 0Z x Z [g
/~ t ZgzZ
/gzZ :
L og<
6,tGZ 0Z
XCggzzgug<
{z wwg<
s
\WX 3g:w=V x Z6,
t GZ0Zx Zx ZfV ^ ^
g D
gzg kZgzZ D
' Z~ zg V x
J[Z
:i Z
I
S
kZ x Z[Z Zw\vZg x Z VZuz : 5*
U
:

g Zgb
**
: "
$U*
7]okZ x Z:D
~g gx Z :wzZg
tZ@b[x ZX Zg
/~ 31 30 6
6,ykZ k+

X Zg
/
~xlg Z/
67"
$U*
6,
t GZ0 x Z:D
~
L L :i Zgt :Z d[x ZX c*

qgkZ x Z :xzg
n &e x_] ^v e] o ] q ^^ ] l^%] o ^fu e]
x
Z tgzZHf~]ptGZ0yx0Z57 ^fu e] ^a ma
c*
Ct@{zyx0ZX5t@7ZgzZ
*yZgzZ1qg6,
tGZ0Z
X
I
: D
~ ] G3Z[ L Lyx0Z( 87)
m grm ^ o ^ $ u] ^ ] ^ ^L L

29

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

gmi o jm ]aF %f ^a! ^ ^ q]L L :Ifx Z ( 85)


+ZHX ~
tGZ0Z ]aF ] a q
55Xz%t? OZ6,
$q
d
-Z]!*
"
J
0*'Z]!*
+ZQ3g: w=6,
yZ[Z "s
Va
zxN Y_,Z ^
,YVY **
m,
z*,Z_g7g+**
X,7,
B;
X a#
sx Zh
+
~
sm L L :D
~> PZY b
c*


g Z~g gx Z[Zt( 86)
o na]e m ^ v `n ^] e ^] n%
ru ^nfe v] ]aF ] kjm o of] of]
H: 6,
Xz[ZZ 56 ru ^afe `j] i
^I
-^I
E
+Z f~)M x ZgzZ wx~ E
VZ x Z Z'
,
Z VZ x Z
z?"6,
X: : "
$U*
uz?J
-Z
# D
7]ZZsV!*
X C
ZyZu
n ^ ^X CCfz@*
Ugq
-~-tXgCt!
X0
+
Vx W (qF
H[ Y ~ 6,t GZ0x Z@
6,] !*
kZ t ZgzZ*
Vh{g !*
ZukWZ ?g u **
<
L IZg Z]
.@*
Z}ZX tz z kZ
#
s Zzt \ WkZX 7yix w WaY ~ c*

g (Z kZ
w \vZg x Z VZuzq
-Z6,t GZ0x Z c*

bb~g Z
yjzb zt GZ0x Z Zg kZ ~g Z',~- gzZ
WZ ?g u ~#
Z}Z1Y 7Z .
e
$Zzg yZgzZ CV*Zz6g
gzZ c*

[ " V kZ \ WX Z )@*
]g '~ wYZY ZD Zuk
X *
@YwJ.
**
zz%zyjptT
x g ZgbkZx Z 0*J'Z
7J
-]o0*
t\vZg x Zz%akZ V]t

www.ataunnabi.blogspot.com

www.izharunnabi.wordpress.com
32

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

X-Zd
<G
oFi ^m m] t ^L L :0Zx Z~d
$ E
$
X 61 MQMI ^`e l^ oju ^`e ^ ]e p] mr] ]
t :
L og<
76,g
$u yZ nZ Z x Z :Qg
f *Z f *Z ~i E{!x ZgzZ c*


g Z ~g g x Z f *ZZ'
,
Z0Zx Z[Z
X : g
$uz1HT6,t GZ0Z : c*

0Zx Z f *Zz~g gx Z
^ ^nu l] Vo] e] ^L L :42m 9` ?z 91m ~'

na]e ^L L :{gZ ^e i] a ^] &mv n p n


gzZX &mv] q n e n _m ]^ V^ g o$u oev]
kZ { c*
i
{zwwsyZ g<
Zg
/~B7
X \vZY
KZX @*
W~xzz[Z kZgzZgz
w=x Zfy
Wz Y
g [ z :g
ggzZ c*


g Z t:Z d[x Z [Zt X eZ oy

:zz L L6
7Z kZ 3g:
t0kZgzZ Zg
/~xlg Z
/x k
,
;Z X ZkZ
g Z ~g gx Z~
n e] m e mm m e ^um e] p%] % pL L :
X 62 &mv] ^ n e] u ju] ^f] e] ']] f
wJVYgzZ 3g: w=Z f Bn
"
$U*
x Z t GZ0Z
/Z
~g NyVZx ZyZgzZ {
!*
V ~g
$utGZ0Z%x ZVq
ug I0vZVZ x Zz _g Z Zzm0Zz #gi0h
+m,zh
+i0 z g Z 0Zz
yZ $f 0%gzZ0Zx ZzN
m 0ZVZx ZgzZ e
$Zzgg
$u'
,
Z
X 3gw=
x g Zg ( 12) {g !*
[6,t GZ0Zx Z ZukWZ ?g u **

J
]Z
g Z x Z 0*'Z'
,
Z g {g VZ t X
k
,
gb V gzZ

Z~gY~ @*

x g Zgzh
+'
\WkZX
:g !*
I

g Zgz {z\WX ;gp

31

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

n oF^i ] o of] l] fji m ^ ^ &mv] q n |m


fjjm ^v e] ^ ^an fn ]u ] m] `n]
x ZX 58 j ] ] m]] pFm ^ ^ `e sjvm n ` ]aF
c*

qg s @*
,[8 t GZ 0ZQ H6,t GZ0g !*
'
-Z
q
]Zzzm\vZ -I**
]!*
t : ~ g
$u6,yZ
tGZ0ZX c*
]Zz{)z6yZgzZ W xsZ y7 zZ
pg Zzg VZ e
n
$Zzg 1Buy VyZ :6,gkZ 7 t
X g Z x Z6,
]!*
kZst GZ0ZVZz$Oze
$.
m{%Zq
-Z m{zz6,x Z L**
x Z ": qgn!*:xg
GG

rg w=Z {z~gZ !*
Lg3!6,]!*
Z{zgzZ @*

~
X @*
~
.Zg
$ qZkZpJ
-V
:D
~> PZY b
c*


g Z~g gx Z[Zt( 88)
fu^ on ^] jm ^e ^v e] ^i ^ x L L
^ o^` xn e v ] e na]e ^ ^` ] o jm e
x Z wzZ ^`e sjvm ^a ^] o ^` % m nn
LE
Z W @*
;g !*
(Z 9n!*
/ZgzZ 7"

$U*
6,t GZ0Z

-G
-X !
:G
0X &7 Z~V!*
gzZ @*

6,]!*
m{q
-Z 6,=g
]{ yZ~ pgzZ c*

Ie
$Zzg V> 7
z= x Z 7Z
X 59uVz {zZ ZgzZN
e
$Zzg
ZZg:~t GZ0Z:/Zzt GZ0Z x Z :xgXg
0*
]z z X k,5+x ~ p ZgzZ H as Z z ~g {k,b
z~
x Z f *Z~g gx ZgtX hY7 x Ze
$Zzgg
$uy~VrZ
X-Z d
9` d
$ E<G
$gzZ ~B 18mw ZZ yZwt yZgzZ c*


g Z vZ0 Z
X 60 m ^rm ^L L :c*
Zg
/~B42B38m

www.ataunnabi.blogspot.com

www.izharunnabi.wordpress.com
34

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

E
^` ^ ]q e oe pL L :~z% G34$
M 0ZZ1Z
b
ke
$Zzg/!1Zk0*
}X j] o ^ ^ ] o ^ &mu
68X ~g
$uZc*
~ c*
7#
sg
$u~X
?g u **
#
Z}Z
gVz[6,t GZ0Zx Z
{z : ]gz+Z "
$U*
}tGZ0Zx Z : c*


g Z ZukWZ
*
* Zzt Zg {"
$U*
- 4,
q
$z >0%gzZ 0*J'Z
br{)zbz40*J'Zx c*
c*
4<
x x "k
,
kZY ~
[ZkZ
/Z[ZX c*
ga
\vZgx Zz-1Zx ZWZx Z
"
4G
G3I
gzZ K~ y
x Z[Z}g [Z'
,
Z N Y 7 G
gzZ {z~
v : @*
[Zt t-6,kZ

g Z VrZ N Y gC
{z
fz@*
Ug Vj`
yZgzZ D}z - 1Zz1Z $0*J'Z
z -1Zz1Za kZ N Y: xzn!*
`
t $ 0*J'Z D
:G-!
:G-!
X gzG
^!*
X : $
+
/ZgzZ gz[|!*
X :[ZvZ f
/Zq
-ZC

-Z6,kZgzZ c*
q

' h
+ k
,
yZ kZ {ukWZ ?g u **
#
Z}Z
G
[Z yZ0
+
q
-Zt-~c 0*' {
@ZgzZ
c:G-!
: H ?
~g g x Zpg H ~g g wYgQ +Z W X
/Z c*

E
G
[ L L0
+Z\vZg ~zDQ1ZVZx Z <XZ$ C+ Zx Z
:i Zg\W H HyZ~ }Z
4E
58zWZx Z _5Zg
e\vZg EG
\Wk
,
~-
y @*
Y u4C
V- :g g v W! CY KZZ
f *Z WZx Z H m,
?{z ZuzgzZKg ZzwJ e6,}uzgzZa}g7
4E
58
Z Tg( q
-Z {z gzZ x Z }g t GZ 0f *Z f *Zz f *Z EG
?O Z @*
k'
,
-Zz]ztGZ0Z c*
q
| 150 ]zU iq
-ZgzZkl
G
I
"
4G3 VzgzZ ,`
6,x Zq
-Z $ Z
# ) 6,kZ
7xznyZ G

33

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

5g]z@*
u X 9G
,
k
tX]Z
g ZY{zt!
X n] o] ^e
]pk
,
~g7 yX

g Z [Z'
,
Z g {gVZt :{+
Z
X ~ szc r
# ~ LZ ~[ Hy

5BEZ +Z;bg 6 ;g p Z~g r


+Z;z G
# ~ [
gz
o ZXC
;)z i ZVY y z o
_lg *
! z Wz EG3Z
X,ZgzZi7Z
Z :i Zg
yZ p Z1Z ~zZg {g e
$ x y G
_L L :c*

~C
G0Z'
,
Zg
$ZqX ]t$0*J'Z
63X ~V(ug ZD
q
-ZpX &mu o ]e
64X MN yZX ^_] n% ^L L
-!
:G
X
65X V& yZ~ ]^e i kL L :c*

wu0x Z
w CZ {z c*
9zw ~QX : y0Z ~ HgZ
Z
~X huZ
+ZiX V;: ?g
$u y0Z ?Y7kZN Y
#gi0h
+m,
: y0Zg
$u~yZ ?N k
HVrZ H H :
% huz #gi0h
+m,x ZX Y Z}
.q
-Z Z
$Zzg%7ZpQ 17Z pXy p~
e
X c*
qz*
*
G
E

:c*

g Z x Z X g/!1Z ~zZg kZ p Z1Z :+g


o ^a] l% u 'vm ^ j] n^] o _] n% L L
$Zzgg
e
$u6,
c*
D ]{~
V(ugzZVz1F jm]
66X DZzo Z~e
$ZzgyZ D
f f^e e e o^] e e ^$uL L :c*

0Zx Z
X 67X g: #
s=yZ Z{zZ
# X ]e o tm jm

www.ataunnabi.blogspot.com

www.izharunnabi.wordpress.com
36

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

X `ne ^n o ]j] ] m]
^m ^ ^m n e] n u ^ ] ^ !e e] n] e] ^r
!h]
ee V^ o p] ^ !o] ee ovf] nv] f
!&mv] m o]
F p] ]ZZ pf] n] f e ^f] ^ ^a e ] f
m ^e] ]] f ^V ^f] e m ^ XXh] ]] f
wSOy!&mv]
oe Vn e] ^ !^ oF^i ] o ^f e] o
e] k ^f] onvm ]] e ^ e^ Vm ]^ ]
e na]e] ^ ^f e] o h ^ o hi ^ m
hm ^ o hi e^me m ^ ] gn] e n ne
o k ^m oe e mm nv] f e mq ^ ^f e] o
V^ []F ^ Vk v] h^e o n ^f e ] f e o
^ !] o o '^v] e ] f ^m] oe o hm
n ^m ^%mu 'vm h] Vm] e v e ^]
e n ^ h] r] m om ^ Vmn e v ^
n e onvm ^ h nfq e n ^_ ^ ^%f h Vgn]
wSPy!^e] ^ Vp^]
h V oF^i ] o e ] f e ^ ^ ^] %] ] ^
wSQy!] h V^ oF^i ] o ^f e] ^ o^f] oe o f]
e v i ^ %e n Vo^] ^ 0Z ~g gwYg
n e onvm k V^ x^ e m^ of V^ h^e onvm ^ onvm
wSRy!jm h]V^ x^ e u

35

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

/Z bz{z ,Ifz@*
Ug Vzg z ~ [Z VzgzZ
:G-!
g Y16,
1Z[Z}g VV>LZO ZgzZX Zgz X Z: VO
$ _ ) wZ u 0*
4E
x z E
0G
**
{z ~ V }g vz6,z -1ZgzZ z
G
G
-;X&
-;X&
{z[|!*
gzZN YIgz [|!*
vZ f 7{ c*
ix Z VgzZN YW
E
E
[Z Oq uOzAkZ Zg
/
H ; zuzzzg F,
+
$
( ;)zyZzd
$d )X%
-X !
:G
g
$u [|!*
[Z ;)z gi +Zg$
+x Zz +Z wx Z gzZ
~z%gzZ,Iqhu
V ZD ZIq
-X !
:G
z }Z[|!*
gzZgz **
z }Z~ Z}
.+ x ZkZ}gX ;g:
X x Zwz-1Zz1ZgzZ!*
4}Z7
zm\vZ -vZwgay ZdXwe kZ [Z !
7ZgzZ gzyZX 69 jm m a^m ^mL L :c*

n^] h ^e ^n]X ,wZ e:~{z,: { Ze{zzgzLZ


X n] o] ^e u
kZX ~6,
9z~gg 9 4<
:^a~- !
-X !
:G
gz Zz[|!*
i Z:gz} 7,
}q z[Z~6,
g
]Zzzz%z q7g Z.
Zt !*
**
9huz ~g g 9
G
4
vm n e oFnvm ^ ]e ^X ~G.n$ gG0ZwYg }X
70!h] ^e
X 71 !XX^ oF ^ o m km ^ e ^L L
&mv] ^m e m oe e] n e oFnvm ^ !m oe e n^L L
X 72 h] m oe e] p] e ] ^ hm ^m ^
^ &mv] m ^ m oe e] v e n o$u p] ^L L
&mv] k ^e m m oe e n^ k gnf e

www.ataunnabi.blogspot.com

www.izharunnabi.wordpress.com
38

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

X _Zg9z~g g9zx
:G-!
: H ?
~g gx Zp ! 2
H~g g wYg W+Z X gzZ

GE
0
+Zm\vZ G
*9g ~zDQ1Z VZx Z Y <XZ $ C+ Zx Z
f vZ f ~g gx Z6,gk
,
~- kZ ? H HyZ~ }Z[ L L
G
:-!
:G-!
:G-!
,Igz ''/ X z''/ X z''/ X }I:'gzZgzZ'vZ
!n] o] ^e ] u ''
Xzm{ Z {z d
$
~ t GZ0Zx Z Y ~
-X !
:G
x ZkZx Zb{ @*
BtGZ0Zx Z Htv0Zx Zd
$
z b
`[ZZ
# Zzg~ {gzh
+]
.3Y xZgvZ f yZL
t GZ0Zx Z t
y Wz }i~ gzZ xZg~ b Z s
-Z~ kZ ,i Z {zX b d
q
$
V x gz **
C: b Z x Z[ZgzZ *
*
]{wYgyZ~Vzx Zwz9z ~g g 9 twe {7
Hf 6,
b Zqv,Zg " ~> ZzgyZ
HX{z
4hIZy W$[ L LHq~ d
G
V[ G
$g D
+L
LJ
-V@*
Y
87X ~
gzZ Z e zg6,sz b`

[Zz $b Z {ukWZ ?g u **

:i Zg 6c*

s Zzd
$
kZ
Zzt
gzZxZg
X we z d
$
J~ t GZ 0Z kZ !
:G-!
Yx Z kZ}g e" x Z @*
XB t v0Zx Z d
$
{gzsz b
`[ZgzZ Zzg~h
+]
.gz3Y xZgvZf

vZ g "y0. ZZ*Zz \vZ xZ]|0.ZZ {z ~


x Z 0*J'Z S<
L IZ p
/Zt7gzZX }Y aZ\
I
\vZg )z . Zx Zz~g Ny
7I+
$z)
+
$ ,Z <
X
~L Lh
M

37

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

wSSy!n e onvm e !n]e ^f


$vm j ]fe jni h] n e] nr] e] ^ !m e n
wSTy !&mv] m V^fu e] ^ h &m^ue
e &m^u m ^e] ^ V] e ^ ! e] u
wSUy!^u e] onvm o ^nn
p $m n e] ^ q x^ ^ &n] gi^!x^ e ] f
wTLy!&mv] o hm
wTMy !em u] k Vp] ^ ^] rf] !] f e o
o p] ^ ] o ^v] oe] e e f u e] n
^] g^% o l^m^u ] mi o &mv] m n ^ V^]
wTNy!] ^] oF^i ] o ] ^] g^% o p !] h] ^
n o^f] onvm e ^m ^ !Fu] f e u wYg
e] j] h^je 'u Fu] f e u ] orf] na]e e] v
wTOy!] h] ] V^ g
^ e n e] m^i o om] ^ xn] e |]q
^^ ^ onvm n^] gm ^ ^fu e] ^ &mv ^^ ^
wTPy !&mv
n e] nn e ^n q ^ Vu ^ n e
wTQy!h] V^ &mu e] p m
wTRy!h] om] e onvm ^ n] i^u e v
[Z ~ yZ:
/
Vw=bz`
C
tvZf vZZzv
q
G
G
!
!
:
:
J
gzZZ 0*'ZgzZrZ~yZ X t GZ0Z: X ~yZ:[Zt GZ0Z:
k
,
~-1X tztztzrrrt GZ0ZgzZ w=z tz !*
Zz - 1Zx ZgzZ WZx Z {z x yZf Z: n t GZ0ZZ **
3

www.ataunnabi.blogspot.com

www.izharunnabi.wordpress.com
40

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

0Z ~: i kZ X 7xZg {z
rg
z s Z vZ
x gzZ *
*{ Zex ZgzZbV gz**
C:[Z b ZgzZ *
* tGZ
X **
ZIxZg Zzg**
h**
x Z$0%gzZ
vZ f tGZ 0Z x Z`Z 1 IYNk
,
f]Zf :y
W
yZ **
Z
/ { x Z9z ~g g 9t {z gzZ we ~ kZgzZ xZg
~7)wZ~g g9s~ ~g Z ~@L L
HX{z]/~wYg
G
N Y Y9> ZzggzZ Z
+ZigzZ~ ~g g ] G

G3$gzZx x **
t F,
X }xZg~ }g v!dt g:

GE
zZg
x Zz ~g Ny **
<XZx Z$ C+ Zx Zz1zZx Z 0*J'Zz9z ~g g 9yc*

I.
vZ f 6,g~- kZ e\vZ g )z Zx Z WZx Z **
f *Z$ C+ Z
vZgWZx Z **
gp6,
e
$Zzgq
-Zswu0*
**
tv!*
Z S1}IxZg
$Zzgp
e
/Z W0*J'Z Ze
$Zzgq
-Z yZ~[!*
kZ (J
-\
~
Z}L L x Zp 6\vZ g ZQ aZ y: {g{C

E
-!
oF^i ] o nu oe pL L: ~C
iZnzZ X ~g ZX c*

] q n ^ xnv] ^ oF^i ] o ^% o o ni
] gi] ^ fi^ o oF^i ] o nu oe ^
4Zg Z 187m b]
V^ ^v] ] r n ]zsZ],hIE
e ^] Vm n xm oF^i ] o e ^vf^m
] o o $ ^% $ $ m] ee n oF^i ] o ]
!b] mi p oF^i
EG
x ZVrZ ~ 7,
0:]gZ
# G3{$tGZ0Zx ZY~
G
g ~C
i-yZf Zg
$ugzZ c*
g Z
7ZgzZ 3gx ZZ :D
+
6,
t GZ0Z
WZ?g u#
Z}Z Hyp $c*
6,
VY~ XXpa] ZZ :
Zg fg0
+ZY ~
/Z
~+Z Y ~ 6,~i Zx ZZ kZ {uk

39

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

] o o ^% ne ^n i ] gnije ^ n]ZZ
wTTy!XX^ oF^i
: ~b
f] ^ o $ ^% $ $ ee ] V] a ^ZZ
^n j] o f] ^ oF^i ] o ^% o o ni o
wTUy!XX^ne
:}Zx Z~Z
wULy !^ oF^i ] o o ^% o ] ^ji
~ Z
$ m] ee ] ] ^ ] ^ fZZ
^e ] ^ ] u o^] %^ ]j] $
n ^% o o nje p%] ^n n] q o $ ^%
wUMy!XX^ m] ^ne ^j] ^e
I.
X-Zd
<G
XXni n ^ZZ : ~\vZg
1
Z
x

Z
f
*
Z

Zx ZF,
d
$ E
$ L L
G

EE$
5{6,
`~s}g &} G
\vZgT]Z|Z\]|
/ZV;
xZg Zr
/ZQX xZg LgzZ sz b`
0*J'ZZ
: D
~541m ~g Z~@L LX
]qZyZv0Zx ZpX
e oe o e^v] o mi o fv nj]
xmj] g] o ^^] on o] n _m ni o ^
r v %mv] l]mvj] o ^]] ni ^mZZ ] o ^ f^e
E
zxZg~b Z+g 0*J'Z7!*!oF^i ] u ^v] ]
-{Z vZ 0Z ) q ~g Z Z 1Z Z
<X t
E
# Z E
y Wz }i ~
4E
5Z
:If6,
kZ !&nf o] &mv] o ^:( ~g7 hIG
wUNyXX! on e o]e q]^ ^] gvm ]ZZ

www.ataunnabi.blogspot.com

www.izharunnabi.wordpress.com
42

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

gzZ Z:D
+
~X3g {zVZv0*
X 4Z[Zzg dZ yZgzZ
Xt]g ]4
XXnj] p e ^]ZZ
$uX
g
wZ '
,
3g~zga t GZ0Z v0Zx Z
47gzZ G
5E
pkZ w=z u q
- 4,
G
0E
0 gzZ 7u q "
38~
GG3EE
@W a yY g
$u - yZ f Z Y Y
,v*
0 t GZ0Z v0ZX
H Zk
,
~g k ~g :gzZ Z e
Z:+
DZ~ tGZ0Z H
$
"*
Uzzzg X3g~ 6 xg X
-X !
-X !
:G
:G
uN ?} *
! z xZgz [|*
! z [Z}{z V7zz
W
!n^] h v]X CV- G
0Z
x ZZ Y ~ ]gVZ
/KZ {ukWZ ?g u **

:D
+
x ZZ\WkZXb3]% ^f} }g yZgzZ Zh Z6,
: D
\W 6c*
J
-lckZ
wZ L gLzZ 1{ ^
,Y
q / 9/ t GZ0ZZ~ ( Zx Z )g
$uZ V:wZ
nf e e v o$u ^ ^v e] oe ^$u (hm ^$uL LX
&
4E
5zG
X G
6:D
+
w Z wUOy XX!n k e] mm e g^] p] ]

x ZX e
$ZzZMq )gZM+
A ZM~C
ix Zt GZ0: ^n^$
X-Z L LX )zg: Z N W
<G
d
$ E
z TtGZ0Z c*
y!*
g LZ ~C
i
Q ~C
ix Zq
-Z~yZXg Z ~
VvZwgg
$u6,
X x Zb =Z0Zx Z
$Zzg ,Z : D
e
Ifx ZgzZt GZ0q
-Z~ yZ c*
C**
W~ {g !*
Db yZ
XXX ZZp
/Z w6,
q
^ju] n _i ^ oj ^ ^ ojL
L ~wZZyZ
^i] o v ] ] jm] % n o nj]
Z !*
yZ g
$u
/Z[hu]{ { +
E ZXtzt GZ0Z S

41

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

` W1V
Y~ X D:]P`
Lx ZZkZ C
kWZ ?g u **
#
Z}ZX C]gz6,~i Zx ZZkZ yZ ~g Z'
,yZ
x ZZY ~
c: ]+Zn]g '~ wYZY Z Z Z}
.KZ {u
kZ ~g Z'
,yZgzZ Y ~
Hga =
V1ZpyZgzZ {g)7zg @*

yZY ~ _bZ: ] ~!g}g7 kZX H{ Zg


/\W~

4h=Z ]4 L Lv0Zx Z Y ~ : c*
0Zx Z EG


g Z \WX 7

4hv0Zx Z :t1~:D
X g 6*
0 EG
+t GZ
~ T {zVZv*
0 X 7zz gzZ :+
Ds~X {zg e~
x Z n kZ 3g~zga tGZ0Z v0Zx ZX zz gzZ Z:+
D
47G
5E
"$
guq ,
4G
0E
0 gzZ7zzgzZ Z:+
D~t GZ0Z
zg bg `Z[W~ ZzD[*
!g ZXt X w=zu q
E
\WX w=zu E
03x
`q ,
4[Zg/gzZx Z0*J'Z}g X
:i Zg
G
E
tGZ0ZuLLZ Z} 7,
0: G3{$t GZ0Z xkZ

ZXXpa] ZZ : G
g~C
ig
$ukZgzZ{z 3gE
03E
T Zd]!*
{z-V ZZ" i !*
{z y
g uZztXz%
] nvmL LX @*
Y{ge VWyZk]yZZ0
+
zy yyZ
ine emL LX @*
Zz(kZ(Z'
=
,( 43&35g EXXe ]
yZk
,
zyLZ{z( 2&59g) !^e] omF ]fj^ n] pm mme
! ZzW} Zz]V;V gzZV;LZpD
x Z :D
+t GZ0Zk
,
~- $
+~g W~g e"

4h=
X 3]}g kZT EG
Z]4L Lv0Z

4h w
4h=Z ]4L L !
K 6 0*
EG
v0Z x Z ~ EG
x Z ~g g x Z~ yZX 7zz gzZ :D
+s~X {zg e wzZX

www.ataunnabi.blogspot.com

www.izharunnabi.wordpress.com
44

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

&ix Z ] oe u
&mEu p ] ^e ]L L60mwzZtZZ G
G3
ZC
L LnZ0Zx Z o i^ o xnv k nj]
o ^u m ]u k ]eGEqL L182mwzZ
E-
+ix Z ru ]e] n kL L5mwzZk
,
;Z x ):XZ0x Z ^
^nmZZ 86m~zI+Zx ZQ?yZqx Zf *ZZ+Z
4$b` ZZ0Zx Z XXu n ] oe l
e ]L L> }Z GErG
0E
4$b*Z'
mG
0E
,
Z) oj ^ o ru n n k ]
xnvi j o e p] ]e] n kL L( ZZ `) 386
X ^

"
$U*
tGZ0Z}~g gx ZY
/
yZ=Z0Zx Z
{zgzZpzszchu
tGZ0Z Zz 3ggHgzZ HU
7Za
~ 40 67~z yZ-Zf Z g
$ut gzZ Zg
/~ 34 6V 9ez
X pz9\{htZg
/
7Z Z!*
u 9- Z f Z g
$u : "
$U*

g Zx Z 0E
!0E
X0
+
Vx W q] n ^ ^L
L u~kZ
~-1
7Y\W we~- x6,
g$
t V^e]
^L L: @*
%g
$u gw8Z g
$uwZ0*J'ZV{z!
47zG
5E
~kZ$gzZ
w=z9q
- 4,
G
0E
0 z "
# ]
kZ ~-t szczgb[W~ DIZXt X Dx
lm ] f o e e^j] qL L:D
k
,
0Zx ZX Zz
`
Zz x Z/x ni] o e ] u ^
z @*
s: Zw @*
:g Z kZ w=%g
$u q )Z [Z
yZ Z_tQX Ug ZkZ \vZg w
x Z J
- ~
oe^v] L L459m ]Z<ZL Lz ]bZL LX zcyZ

43

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

~C
~
/

/

/
f *Z LZ by WZzzz c*
Cs
-1Zx Z ` ZZ[ L L~wzZlg Z
/gzZ Zg
/
=Z0Zx Z~39 6
^v e v o$uL LX c*
CZz Z !*
~C
i L
L Wy
94 p] ] f
6,
kZe
$Zzg yZg
$u-yZf Z Z1Zx Z y
W V^%^$
Y: {z H ? Hx ~ tGZ0Z Y: {z HX c*
: nZZ
O

L L: ^$uL L~g
$ukZ Y: {z? 6atGZ0Z
ax Z]mZm{~(~b [KZgzZ c*

wJZ!,Z/?
X ;g
'!*
V;zc*
[t~yTL L:c*

[Z&gzZ
y
y
Z}
.,gg
$ukZzg&**
-k'
,{g
H[Z
XXn] o] ^e uZZX CW
:Ctp Z1Zx Z]j6,g
$ux Z 0*J'ZgzZ Z1Zx Zp
z/1Zx Z 0%l ug
$u{z : x Z 0*J'Z}ggzZ c*
9g
$u
:c*

Z1Zx Z ~
wUQy XXe^m fm ^ xnv] n lZZ
IG3E.Z L
oe] p pL L55Gm
d
$g D
+L L 29m
L M0Zx Z
E
E

IG3. Z _ZL L0/1Zx Z u k^ ]


k^ L L29m
9nZz(nZ[ L[
L ~gsAZg
$Zqx Z xnv n
q m ]e ^ k ] oe o i &mu L L
> iZ G
,>Z G%l 5m 1` ) nvnv] o m v]
'
^_ ] e^j o ^q ^L L 16mg
$uwZ)lb }Z0Zx Z( .E
e^j o ^q ^L LwzZq
U*
q d
$~zx Z ] oe u ^
m ) ] oe u mj] n vvm ^_
&ix Z( ~^ {Z qZ 96D 97
^_ e^j o ^q ^L L60mwzZtZZ G

www.ataunnabi.blogspot.com

www.izharunnabi.wordpress.com
46

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

$utL L:g
g
\vZg ~zDx Z **
x Zm{x ZVNx Z
X
tgzZ 9
yZg4<
t~g ~- kZgzZ x vZ v:Z
t GZ0Z
/Zh
+g {zkZgzZd]%tV Z LZ!4X { Zg
a OZ .
**
gzZz%e
$Zzg kZ kZ : 6,
X @*
e
$Zzg L L @*
7y
7~C
ix Z e
$ZzgkZ {zVY
Se Z <
wZe ~0
+Z } h J y tg Zi !*
ut d !!
XqZg vvZ **
W:~
/{ Ze xgg !X
$uwZkZ !
x ZWZx Zx Z 0*J'Z}g v H:gg
X c*
5~ u {V(u ;yZ c*
gV1
e\vZgx Z-1Z
[ L Lx Z ` ZZ[ L L-1Zx Z,WZx ZA x Z 0*J'Z LZ
E
4h gzZhu% ]g~ yZX_;)z AE
EG
Z[ L L g U*
sZ
E
E
6,
[Zx wzZg^at kZ c*
g Z .
**
z%
kZ/3
yYwZX CY : { Zz6,kZgzZ ] %~ wzZgX
vZg 0Z **
]|@*
+0x Z~~F,Yz9X
:\
X ^q ^ ] ]^ j] k ^ ^ ] m ]m V^
43X $
VG
5E
+Z
# y7 7 Z ~: i ( ,Z Z 11m1` p)l)
X )
zkZ
/0vZ0 z & ! Z 00Z z "0GmZ aZ
0Gz @Wz G
b !*
g ! Z 0z Z'
,
Z x Z k!*
gDZ 1Zz ~y x Zz tzg
-#
I
4]
^I
3

+
-%
E
G
M! Z0Z z Z'
,
Zz GtGZ1Zzwjz{ yz~C
iz . Zyz E
z k z
7Z
~yZ@*
0*J'Z 0E
tZ0h
+iz>
0tzzg b0z/z{! Z0ZZz
7ZyZgzZf *Z f *Zzf *ZWZx Z}g
x Zz x Z[Z 0E

45

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

u ^ nue $%] ] %^ n ^^i] ^_ fm


ni] e n$^v] n$v] q m^] ^_ fm oF^i ] o
1Zx Z%g
$u! )gzZ w=t !*
wg Zx Z0E
! fm
zgzZ)gzZ D
wJ e\vZ g[Z Z )zZx ZgzZ x Z
X D7wJ_Zk'
,
~T}e
$Zzg ^ ^m L L g
$uLZQ
I
-ds 7% {z: G
gzZ Z !*
+
h
>XE
g LZZz kZ
vZ g @*sz @*0*J'Z J
-k'
,zgzZ x Z 0*J'Z}g Z
# Xc*
hgZz
x`
d g
-I
pHg6, >XE
wJ%pZ e\
E
03E
$g D
d
++Z wx Z X wJ q
- 4,

[Zg/yZgzZ[Z}g
y79m~zZZ
fm n]] fm q V^L L:D
~ 0E
03E
L L:c*

~ 250m 3` ZZwZ Z^Zw8L L4z) ^_


f ai ^ ] o nj^e _^ fm ^uq xm ^e n$v]

GE
x Z **
4<
Zq <XZ$ C+ Zp EBZx Z |re jnu ^]
-Z~ 190m 3` g U*
q
s Z b L LX [u[\vZg ~zDQ1ZZ
+G
Te
$Zzg q L "V- ~C
i L L7Zt GZ0Z7Zg
$us
e ] f ^$u ( e e m ^$u onvm e ^n e ^$uL L:t
e ]f e ] nf o$u pa] ^ ^ ^v e v o$u ( m
:c*

~y
WkZgzZ ^ oF^i ] o ^f e] fj
X ZkZ 9g
$ut !xnv ^] j &mu ]
$~zx ZX H:y
d
7CZ~VzV7 Vz L gLzZ XX^ZZ
^ ^ m ^ ^ pm ^ ] nL LD
~
DSS gmiE XXv ^^
gzZ e
$Zzg y" z~C
ix Z ztGZ0Z zd

www.ataunnabi.blogspot.com

www.izharunnabi.wordpress.com
48

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

g D
,x kZ {ukWZ ?gu **
? Y R)gzZ
:i Z
: He
$Zzg r] h^e oL LV-zZggzZg
$ukZ ~C
iL L
: CY~yZ f Z
zkZ n
pgp=6,
a~

VvZwgZ
# c*
C Z mm neL L
t GZ0ZZ mm neL L{gt[Z.
gC:6,
{ i Zzg C(
1 h^f] oL gLzZs LZZ ZW:~e
$Zzg
kZ L L: 96, kZX 7ykZ~e
$Zzg VzgzZ He
$Zzg tGZ0ZZ

s ]pve
$Zzg
H: ytV-zZggzZ s p*
*: yV-zZggzZ
/Z izZ :wZ
{g kZtGZ0ZgzZ# mm neL L
{zC.
gyZ f Z
:G-!
yZgzZ [|!*
X q
- 4,
L L: Z"
$U*
G
<
0 V 9rV-zZg
{g obV Zf ZgzZX <
L s z
)$
+**
yZf ZkZt {z
-!
:G
X
[|!*
s V-zZgrM VrZ 6,^a t kZ X
6,
X e
$Zzg
gzZ:t#7#*
*yZ
+Zi]!*
-ZD
q
og ZD
f V^n^$
}{ Z kZt
%Z TgzZt:}y s kZ E
V-zZg
G
3
106mZL L n ^m ^m ]] e iL L 111m 1` ZC
LL
X i i o
> Zzg ~ X{z hug ZD ;~ g
$u] ;)z
X N Y
Gz f

{z: y VzgzZ Z
+Zi ]!*

X t^aq
-ZkZ6,

J
De
$ZzgV-g
$uq
-ZV-zZg$ 0*'Z A ]{ V^%^$
cZg
$ut e o e mm ^$uL L:
kZ : kZ {zkZ ]!*
{ c*
i}uz q
-Z~yZgzZy

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

47

+ 6,]Z
g Z XIZ #
Z'
,
Z )z0 yz ~g Ny
wg ZM Z ~ yZgzZ D c*

wgZ ~ V(u'
,
Z
t g Zzg Z
z%V(uvZf H z%%g
$u Y
/ZX g**
~ wg Z
X ^a6,
yZkZ ?D

w+Za
3 ^a KZ6, b c*
4k
<
,
{z~ ykZ H !
g
$ug
zx Z+x Zf]g Z E
L 4XZkZX 77Y
kZg:gzZx **
ZkZgp x Z0E
!s:gzZx Z 0E
!zxZ@*
\vZ-!X Zhg:V.u 0*
**
LZx ZzwrZzf >+Z[gp x **
Z
X zm
G
-:X !
$u- yZf Z c*
g
g Z
[|!*
a kZt GZ0Zx Z Y ~
ykZ~e
$ZzgV-zZgrv He
$ZzgtGZ0Z h^f] oL L~
gzZ s ]pv e
$Zzg t GZ0Zx Za kZX {Z kZ 7
:G-!
[W {ukWZ ?g u **
X}I[|!*
X {z :
L ]p#kZ
t#7#*
*y+
ZZi]*
!qZgzZrt GZ0Zx Z : c*

zg { c*
i
kZt
%Z T gzZt: }y s kZt V-zZggzZ :
t GZ0Zx Z L
:kZgzZ *
0 gZ ]p# *
*y +
ZZi]*
!qZ/
ZX}{ Z
:G-!
$
g qZ bzzgzZ$
guzyWYJZy Z mQ ,I[|*
!X
] ^e ] ] n keL
L g Zz,
6x qZ~xyWg*
@Y OZ
( 7qg 1\61e
$W{)
] ge
:6,
x }uzgzZ
^] fu ] fve ]$^ m ] n keL L
( 112e
$W3:qg4:\yZ/wW )

Zz C c*
i6,x q
-Z~X,gzZ hugzZ tWM bZ
)gzZ g
$uz yW
:
L C c*
i kZ H 7C c*
i {z6,x }uzZ
#

www.ataunnabi.blogspot.com

www.izharunnabi.wordpress.com
50

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

X-!i Z (Z G
4uZ ~(,k
gzZ :G
E
03E
,
~- 9g
$u
X ~ZC
kZ
HzgX # ~zZggzZz%
gzZq
-Z {zkZ,g
/
] a] m^L L{zN7' J
-[Z
~ kZ g BZ~>Z d
$g Z L Lx **
T c*

x g Z \W!g: ]
:i Zg\W 6c*

g Vj`
6,
t GZ0Zx Z\W
t GZ0Z7ZD
tGZ0Z bg Y=Z0Zx Z f *Z~g gx Z L L
6,t GZ0Z T :D
~ ~g Z ~@L LZz d
$kZ \W:xwq
96 c*
0*
**
c*
C:
LZ
# b`

:D
6,
x gzZq
-Z
t GZ0Z :D
gzgzix ):XZ0Zx Z tz ] VL L
r t GZ0Z :D
gzZ7g
$uIZ >gzZ~kZrr
/ZgzZ !*

,k
'
,
~g \Wt Z
# 7~gt GZ 0Z
/Z [Z hzg e
$. **

E
&xq
\W[Z :g Crrr~Z+E
-Zx ):XZ0Zx ZH ~g
X ? Hpx ):XZ0Zq
- 4,
V- zZgg6,
M > ZzgyZ z~g g V ^n^$
E
XN J
-wq\ WYZ}
.[zgMtc*
!*
x
[ Z c*
ZIuz

& g6,
kZ:5S7,
: J 7,
\Wtgzd
$: ^%^$
g
$u 0*J'Z g ~ ,Z
Hc*
C b ~ kZgzZ 3g ~zg ,v0*
97vZf : 7i Z0
+Z~
Zq
- 4,
-Z=ag Z
q
uzt GZ0Zx Z g BZ~
X
z1
HZhgL LHF,
nj^e oL LVrZ6,
x
:c*


g ZgzZ c*

gh
+kZ{ukWZ?g u**

8| 7,

}d
$tgzq
-Z\Wr
# ~}Iuzt GZ0Zx Z L L
X ~,uzgzZ 3g~zg,v0*
{)z nj^e oL
L 5z (Z

49

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

$Zzg ~ t ( q
e
-Z C c*
i
_x Z X C kZ J (,{z
X
8 V|K6,
~- @*

=~fC
V1?Ve
$- ' 9 x Y f V^e]
&b7
/G
0
+!*
)qCh
+i L L : q
-ZgzZ 0
+!*
)qh
+i } L L: Wb G
]!*
#
~- ! V; ? Y#V yZykZ H
X Z]
.
Ze\vZgx Z/zxZ +$]zg Z<
Zf V^^
+Zi~g
Z
$uzyW
{gzyT g
$ubg
zyW
y~
- 4,
q
kZ ~ {g Nz[Z]BV ;g ZD
TI VK y:
VX c*
:f VrZ Hf {z#wgzvZ

{zvZf
X zm\vZ-zz
VvZwgX\vZg {k
~
,
1Z]|~9z~g g 9:
C
: D

orm ] ] of e 'u ^ ^q] ^%mu $uZZ


| e ^ o] ^] o r] ^ m oj^ ^] r] ^%e
~H Dlne ( oe] h^j ] (OOOTI&mu (m p^eE
wV cizz
A gzZ **
{zc*
C:x KZ V C: wq {zwY
X c*
Zg ekZx KZb 6V@*
Zg e (ZgzZ v W{zX
A&
x?Zz> }Z:m
CZx vZ f ~ Zzy~
VvZwgq
- 4,
kZ
X :y~wY Zzf y]!*
{z
#

&
/GxyW
C
Z
+Ziy q
-Z ]gq
-Z~rq
-ZX G
p :o
X Zs %Z !*
VgyW
vZf 6,g~- c*
: ~ ]g~uz
!n] o] ^e u
-yZ f Z6,
Ki ZzggzZrtGZ0Z
Hzg { c*
i[WXv:Z

www.ataunnabi.blogspot.com

www.izharunnabi.wordpress.com
52

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

Zz}{ukWZ ?gu **
:?zg%ZkZ_bZ: ]gzZ: Z**
gzZ'
~kZ~gz LZ\Wg izg
gzZ: i ~wYZY Zb
\WYp M
h V7{ Zg
/\W~kZ Y ~ X {6,#
Z
: ]gzZz 6
WN Zz Z V \WX V
X 7y
KyZJ
-gzgz~k
,
~ X_bZ

z ] /gz Z ] Z Vzk
,
gV Z
/\ W6,V g " Z ~
G
Y H_], Vzk
,
zg \ Wy
W@*
wz Zi ZK 7} g 0*
Z] G
C
+
G3D
]oZz ]!*
kZgzZ A G@*
kZ sw/sw Hf Y Hs ZgzZ
Xwzw)> P%gzZ_g ZzF z9]
.ZzLZ~kZ\ W Z

gzZg
$uwZzg
$uz}VZ"dy.zxE{ukWZ ?g u **

\WX YZsg \Wgz kZ Xg ) Za **


d wYZ Y Z
zg
$ut Z]@WZ ?:
L ]Zi q
ZSgzZ]zs zZLZ
y
~i q
ZgzZx ~ ZZ~ y.zxE{)z wYZY ZgzZ g
$uwZ
H_u0*
]Zf \Ws Z VX g Z zgizg[WgZ T
GE
X $ C+ Zz <XZx Z\W: tHs ZgzZ

51

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

G
U PZ yZ ~ gzZ GSG
G3$ t GZ 0Z ~ ~g g 9 x
$
4G
G3
Vz~9 G
Wz~~g g 9\W Xe
$Zzghu
X PZ
{)zd
$,Z~7)wZ > Zzg PZz
[H,~gVz9z~g g9r
# ~
H ]e oL LyZ~
X [Zg
$uDLM
h
**
i]gKZC
{z: q
-Z :

gZ 'gz s VzvZ
L
L Vtq
- 4,
\WpkZ q] m m]L Lc*

Z o
~}r
# ~ ,y]g% N: { ZgeQgzZ , hgV-KZ v
X @*
YZf
e| 7,
+ L L
m]L L:c*

Z}s ]gyg 0*
C
):{z}uz
g 0*
yv L L:v6,
LZ pkZ l^] l^] l^v] m
vZ 6,T **
hg y

vZ6,
yZD hgVg"
4& xE6,wq kZ DkZ r
x 4[ ~ G
0E
# ~[ } } =
G
X ce
5~kb XX ZL oL
L Y7\ Wr
# ~
X uzgzz1{zvZ f :
HHgz6,
yZ :ptd
$]g

gZ
bz ~zZgkZ:gz**
"
$U*
~ZzkZYKQ
HHL L kf%m oL L,nwzZ\W d

$wWxi**
0*
X 0*
]e
$.? ZU*
gz Z7]okZgzZ
~g g 9~ kZN ~g Z 9L)
L l ~g Z ~@L Ld
$r
#
gzZ `zy

g 6,X 0*
ZzV-zZgMyZ
98
dJV~-gzZVj`
~ 6,
t GZ0x Z **
~tZgzZ
/
www.ataunnabi.blogspot.com

www.izharunnabi.wordpress.com
54

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

!lne (]] (PQT (Ot (]j] ]n


e^ q
!lne (^ ] f_ (OU (Ut (gm`j] gm`i
!lne (^ ] f_ (PL (Ut (gm`j] gm`i
!lne (^ ] f_ (PL (Ut (gm`j] gm`i
!lne (^ ] f_ (PL (Ut (gm`j] gm`i
!lne (^ ] f_ (PL (Ut (gm`j] gm`i
!lne (^ ] f_ (PM (Ut (gm`j] gm`i
!lne (^ ] f_ (PN (Ut (gnm`j] gm`i
!lne (^ ] f_ (PO (Ut (gnm`j] gm`i
!lne (^ ] f_ (PP (Ut (gnm`j] gm`i
!lne (^ ] f_ (PQ(PP (Ut (gnm`j] gm`i
!lne (^ ] f_ (PQ (Ut (gnm`j] gm`i
!lne (]] (PQP (Ot (]j] ]n
!lne (^ ] f_ (PR (PQ (Ut (gnm`j] gm`i
!lne (^ ] f_ (PR (Ut (gnm`j] gm`i
!lne (u e] ] (OSL (gnaj] gnj]
!m (NLN (p]] gmi
!lne ^ ] (PQ (Ut (gm`j] gm`i
!lne (^ ] (PO (Ut (gm`j] gm`i t^v] e] ^] gm`i
!lne ^ ] (PQ (Ut (gm`j] gm`i
!lne (]] (PQP (Ot (]j] ]n
!PN (Ut (gm`j] gnm`i p ^] gm`i
!lne (^ ] (PR (Ut (gm`j] gm`i (OPQ (]n]
!lne (]] (PQQ (Ot (]j] ]n
!lne (^ ] (PM (Ut (gm`j] gm`i p ^] gm`i
!nrj] h^fvj] o (UNKM t m] xj
!lne (^] (PQ (Ut (gm`i
h^j m]`] &m^u] m] gKlne (^ ] (PM (Ut (gm`j] gm`i
!n] fj] (PMR (Pt (^m^]
!PR (Ut (gm`i Klne (]] (PQT (Ot (]j] ]n
!lne (^ ] (PP (Ut (gm`j] gm`i

wOMy
wONy
wOOy
wOPy
wOQy
wORy
wOSy
wOTy
wOUy
wPLy
wPMy
wPNy
wPOy
wPPy
wPQy
wPRy
wPSy
wPTy
wPUy
wQLy
wQMy
wQNy
wQOy
wQPy
wQQy
wQRy
wQSy
wQTy
wQUy
wRLy
wRMy

53

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

1]u o]u
!lne (]] (PQR (Ot (]j] ]n
!lne (]] (PQR (Ot (]j] ]n
!Q ( f_ (t]] h^j
!R ( f_ (t]] h^j
!M ( f_ (t]] h^j
!M ( f_ (t]] h^j
!M ( f_ (t]] h^j
!N ( f_ (t]] h^j
!Q ( f_ (t]] h^j
( xj n oF^i ] oF ] oF rv] h^j (^$] o^ |
!MUL (Nt
!MTM (nrj] h^fvj] o (m]a |
!UN (m]a |
!^ l^e k a] (nrj] h^fvj] o (NOM (Mt (m] xj
!lne (]] (PQO (PQN (Ot (]j] ]n
!lne (]] (PQO (Ot (]j] ]n
!lne (]] (PQO (Ot (]j] ]n
!lne (]] (PQO (Ot (]j] ]n
!lne (]] (PQO (Ot (]j] ]n
!lne (]] (PQO (Ot (]j] ]n
!lne (]] (PQO (Ot (]j] ]n
lne (]] (PQO (Ot (]j] ]n
!lne (]] (PQP (Ot (]j] ]n
!lne (]] (PQQ (Ot (]j] ]n
!lne (]] (PQQ (Ot (]j] ]n
!lne (]] (PQQ (Ot (]j] ]n
!lne (]] (PQR (Ot (]j] ]n
!lne (]] (PQR (Ot (]j] ]n
!lne (]] (PQR (Ot (]j] ]n
!lne (]] (PQS (Ot (]j] ]n
!lne (]] (PQT (Ot (]j] ]n

www.ataunnabi.blogspot.com

wMy
wNy
wOy
wPy
wQy
wRy
wSy
wTy
wUy
wMLy
wMMy
wMNy
wMOy
wMPy
wMQy
wMRy
wMSy
wMTy
wMUy
wNLy
wNMy
wNNy
wNOy
wNPy
wNQy
wNRy
wNSy
wNTy
wNUy
wOLy

www.izharunnabi.wordpress.com
56

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

!lne
a n] gj] ] f_ jf] m] p]] gmi | p]] gmi
!ONQ)M
!lne (gj] ^ (NUL (Qt ^ | ^
!lne (gj] ^ (NUM (Qt ^ |
!lne (gj] ^ (NUM (Qt ^ |
!OPv] ]]
!lne (]] (QTN (Ot ]j] ]n
!lne (] (PPU (Ot fu e] u] ^]
! (f_ (R t]] h^j
!R
!MO ^] f p] gm^ ^] o
!MQ ^] o
!m ome k^q k a] f_ (MN ^] f p] gm^ ^] o

wTSy
wTTy
wULy
wULy
wUMy
wUNy
wUOy
wUPy
wUQy
wURy
wUSy
wUTy

55

l^` o ] oj 6n ^q] ^]

!^ l^e (k a] (nrj] h^fvj] o (NOM (Mt (m] xj


!MTP (Pt (gm`j] gm`i K lne (]] (MRL (Nt (]j] ]n
!MRL (Nt (]j] ]n K lne (^ ] (MTQ (Pt (gm`j] gm`i
!lne (]] (MRL (Nt (]j] ]n
!lne (^] (PNL (Rt (gm`j] gm`i
!lne (^ ] (PNM (Rt (gm`j] gm`i
!lne (^] (PNM (Rt (gm`j] gm`i
^] kne (NULNP&mu (Mt (^] K lne (]] (UM (Mt (xne^] F
!^m] (n]
!MQO (Mt (]j] ]n K lne (^] (RQ (Mt (gm`j] gm`i
!lne (^ ] (OMP (Pt (gm`j] gm`i
!lne (]] (PMP(Nt(]j] ]n
(^] (OMQ (Rt (gm`j] gm`i K lne (]] (PSN (Nt (]j] ]n
!lne
!UQ^iUO (Ot ]j] ]n (NRT^i (NRS (St gmj] gm`i
!^e o ^] o h^e (NQ (Nt^$] o^ |
(]] (MO (Mt ]j] ]n (lne (^] (PM (Mt gmj] gm`i
wlne
!lne (^] (NMN (Mt gmj] gm`i
(]] (NTO (Mt ]j] ]n (lne (^] (OPP (Mt gmj] gm`i
!lne
(QMS (Mt ]j] ]n (lne (^] (ONM!NN (Nt gmj] gm`i
!lne (]]
(]] (OOT (Nt ]j] ]n (lne (^] (NQT (Qt gmj] gm`i
!lne
!lne (^] (OQO (St gmj] gm`i
(]] (NPT (Pt ]j] ]n (lne (^] (QNU (Tt gmj] gm`i
!lne
!lne (^] (QR (Mt gmj] gm`i
!lne (^] (RT (Nt gmj] gm`i
!lne (^] (MQM (Ot gmj] gm`i
(]] (PTO (Ot ]j] ]n (lne (^] (MLN (Ut gmj] gm`i

www.ataunnabi.blogspot.com

wRNy
wROy
wRPy
wRQy
wRRy
wRSy
wRTy
wRUy
wSLy
wSMy
wSNy
wSOy
wSPy
wSQy
wSRy
wSSy
wSTy
wSUy
wTLy
wTMy
wTNy
wTOy
wTPy
wTQy
wTRy

www.izharunnabi.wordpress.com

www.ataunnabi.blogspot.com