Sunteți pe pagina 1din 4

1.

Producatorul poate fi:


a. un agent economic;
b. un prestator de servicii;
c. ambele.
2. Metodele de vanzare restrictive sau conditionate care afecteaza interesele consumatorilor se
numesc:
a. metode de vanzare in conditii deosebite;
b. practici comerciale abuzive;
c. comert cu amanuntul.
3. Ce reprezinta eticheta nutritionala?:
a. se refera la valoarea energetica si la substantele nutritive din compozitie;
b. informatiile se prezinta grupat, in acelai loc, sub forma de tabel, cu numerele aliniate;
c. informatiile trebuie sa fie scrise cu caractere lizibile si intr-o forma ce nu permite stergerea.
4. Termenul de garantie este:
a. stabilit de producator;
b. stabilit de distribuitor;
c. stabilit de unitatea de desfacere.
5. Clauza abuziva este:
a. negociata direct cu consumatorul;
b. negociata cu distribuitorul;
c. nu se negociaza cu consumatorul.
6. Consumatorul are dreptul:
a. de a fi informat;
b. de a fi informat corect si complet;
c. de a fi informat corect, complet si precis.
7. In scopul apararii intereselor lor, consumatorii:
a. se pot organiza in asociatii;
b. pot depune plangere la Consiliul Local;
c. pot face demersuri la Guvern.
8. Deficienta calitativa care nu a fost si nici nu putea fi cunoscuta de consumator prin mijloace
obisnuite de verificare se numeste:
a. defect calitativ;
b. defect minor;
c. defect (viciu) ascuns.
9. Consumatorul poate cere despagubiri:
a. in cadrul termenului de garantie;
b. in cadrul termenului stabilit de informare;
c. oricand este nevoie.
10. Cand cumperi de pe internet, perioada de livrare nu poate fi mai lunga de :
a. 10 zile;
b. 30 zile;
c. 60 de zile.
11. Comerciantul care vinde produse in mediul on-line este obligat sa dea informatii complete despre:
a. compania sa si datele de contact;
b. caracteristicile produsului;
c. pret, inclusiv taxele si comisionale, metode de plata, precm si costurilelivrarii;
d. dreptul de a denunta unilateral contractul;
e. data aproximativa a livrarii.
12. Normele de indicare a pretului: a. nu se aplica la antichitati, obiecte de arta si licitatii;
b. se aplica la antichitati, obiecte de arta si licitatii; c. depinde de locatia expunerii produselor.
13. Producatorul are obligatia: a. sa puna pe piata numai produse sigure si, daca actele normative in
vigoare prevad, acestea sa fie testate;
b. sa raspunda pentru prejudiciul actual si cel viitor cauzat de serviciul defectuos prestat; c. sa respecte
conditiile precise sau declarate, precum si clauzele prevazute in contract;

14. Sunt considerate clauze abuzive acele prevederi contractuale care: a. dau dreptul comerciantului de a
modifica, in mod unilateral, clauzele contractuale, fara a avea un motiv specificat in contract si acceptat
de consumator prin semnarea acestuia;
b. raspund pentru prejudiciul actual si cel viitor cauzat de produsul cu defect, precum si cel cauzat ca actiune
sau omisiune a unei terte persoane; c. obliga comerciantul sa remita consumatorului un exemplar din
contractul incheiat si sa poata proba acest lucru in fata organelor de control.
15. Asociatiile si fundatiile constituite potrivit OG nr. 26/2000 sunt persoane juridice: a. cu scop
patrimonial
b. fara scop patrimonialc. ambele variante sunt corecte.
16. Restituirea contravalorii produsului se face:
a. nu este obligatorie;
b. dupa constatarea imposibilitatii folosirii;
c. la hotararea Instantei Judecatoresti.
17. Producatorul trebuie sa informeze consumatorii despre:
a. aditivii folositi;
b. drumul parcurs de produs;
c. modul de transport.
18. Ce anume trebuie sa specifice garantia comerciala: a. domeniul de aplicare si acoperirea geografica;
b. datele de contact ale celui care ofera garantia;
c. ambele variante sunt corecte.
19. In cazul achizitionarii unui produs on-line, drepturile consumatorilor nu se aplica atunci cand
cumpara urmatoarele:
a. pachete turistice;
b. servicii financiare pentru care se aplica reguli specifice;
c. pariuri si participarea la loterie;
d. toate variantele de mai sus sunt corecte.
20. Produsele care poarta marcajul CE:
a. sunt conforme cu legislatia Uniunii Europene;
b. pot sa circule liber pe piata europeana;
c. ambele variante sunt corecte.
21. Marcajul CE indica faptul ca fabricantul:
a. a verificat conformitatea produsului cu toate cerintele relevante prevazute de directivele aplicabile;
b. a cerut examinarea produsului de catre un organism independent de evaluare a conformitatii, daca aceasta
obligatie este mentionata in directivele aplicabile; c. ambele variante sunt corecte.
22. In cazul in care consumatorilor nu li se permite imbarcarea, daca zborul este anulat ori s-au facut
rezervari peste limita locurilor disponibile, consumatorii au dreptul:
a. fie de a-si continua calatoria folosind mijloace de transport comparabile;
b. fie de a obtine rambursarea pretului biletului;
c. fie de a beneficia de transport gratuit inapoi la punctul de plecare.
23. Consumatorii au dreptul la rambursarea costului biletului daca zborul intarzie mai mult de:
a. 2 ore;
b. 3 ore;
c. 5 ore.
24. Consumatorii europeni beneficiaza de protectie impotriva:
a. practicilor inselatoare;
b. practicilor agresive;
c. practicilor neloiale.
25. Conform Directivei 2002/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23.09.2002 privind
comercializarea la distanta a serviciilor financiare de consum si de modificare a Directivei
90/619/CEE, 97/7/CE si 98/27/CE se aplica serviciilor financiare cu amanuntul, negociate la
distanta, timpul degandire acordat consumatorilor inainte de incheierea unui contract este de: a. 10
zile; b. 14 zile; c. 30 zile.
26. Pentru asigurarile de viata si pentru operatiunile privind pensiile personale, termenul de retragere
din contract oferit consumatorului este de: a. 30 de zile; b. 15 zile; c. 10 zile.
27. Dreptul de retragere este oferit consumatorului in urmatoarele cazuri: a. atunci cand contractul a
fost semnat inainte ca cetateanul consumator sa fie informat cu privire la conditiile contractuale b. atunci

cand consumatorul a primit conditiile contractuale, dar a fostconvins in mod necinstit sa incheie un
contract in perioada de gandire; c. consumatorul nu beneficiaza de drept de retragere in cazurile mai
susmentionate.
28. Prestarile nesolicitate de servicii reprezinta practici comerciale: a. abuzive; b. neloiale; c.
neconventionale.
29. Creditorul poate percepe, conform OUG nr. 50/2010, numai: a. comision de analiza dosar; b.
comision de administrare credit;
c. comision unic pentru serviciile prestate la cererea consumatorilor; d. comision de risc.\
30. Imprumutatorul va pune la dispozitie imprumutatului o oferta scrisa care va cuprinde toate
conditiile contractului, precum si termenul de valabilitate a acestuia:
a. cu cel putin 10 zile inainte de semnarea contractului de credit ipotecar;
b. la momentul semnarii contractului de credit ipotecar;
c. cu cel mult 10 zile inainte de semnarea contractului de credit ipotecar.
31. In cazul intarzierii la plata, creditorul ipotecar va trimite imprumutatului, o notificare prin
scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin executor judecatoresc bancar, la:
a. ultima adresa comunicata de acesta;
b. domiciliul imprumutatului;
c. resedinta imprumutatului.
32. Consumatorii beneficiaza de urmatoarele drepturi:
a. de a fi informati complet, corect si precis asupra caracteristicilor esentiale ale produselor si serviciilor;
b. de a desfasura activitati si actiuni de control a agentilor economici;
c. de a fi despagubiti in mod real si corespunzator pentru pagubele generate
de calitatea necorespunzatoare a produselor si serviciilor.
33. Refuzul vanzarii unui produs sau prestarii unui serviciu catre un consumator fara un motiv
justificat conform prevederilor in vigoare este interzis:
a. Adevarat;
b. Fals.
34. Preturile si tarifele trebuie indicate in mod vizibil si intr-o forma echivoca, usor de citit, prin
marcare, etichetare si/sau afisare:
a. Adevarat;
b. Fals.
35. Orice contract incheiat intre comercianti si consumatori, pentru vanzarea de bunuri sau prestarea
de servicii, va cuprinde clauze contractuale pentru intelegerea carora sunt necesare cunostinte de
specialitate:
a. Adevarat;
b. Fals.
36. In caz de dubiu asupra interpretarii unor clauze contractuale, acestea vor fi interpretate in
favoarea comerciantului:
a. Adevarat;
b. Fals.
37. O clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul va fi considerata abuziva
daca, prin ea insasi, sau impreuna cu alte prevederi din contract, creaza, in detrimentul
consumatorului si contrar cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si
obligatiile partilor:
a. Adevarat;
b. Fals.
38. Dreptul consumatorului la denuntarea contractului poate fi anulat de oclauza contractuala sau
intelegerea intre parti:
a. Adevarat;
b. Fals.
39. Prestatorii de servicii nu au obligatia de a raspunde pentru prejudiciul viitor cauzat de serviciul
defectuos prestat:
a. Adevarat;
b. Fals.

40. In cazul in care documentele nu sunt furnizate in termen de maximum 7 zile de la solicitare sau
daca acestea sunt considerate insuficiente, afirmatiile din anuntul publicitar in cauza vor fi
considerate inexacte:
a. Adevarat;
b. Fals.
41. Contractul trebuie sa stipuleze, cu caractere mari si in imediata vecinatate a locului rezervat
pentru semnatura consumatorului, clauza expresa despre dreptul de denuntare unilaterala a
contractului, dupa caz, precum si numele si adresa comerciantului fata de care consumatorul poate
sa isi exercite acest drept, conform dispozitiilor legale:
a. Adevarat;
b. Fals.
42. Rezilierea contractului nu este pasibila in cazul unei neconformitati minore:
a. Adevarat;
b. Fals.
43. Notiunea de garantie legala nu este obligatorie prin lege si depinde de contract:
a. Adevarat;
b. Fals.
44. Bunurile de consum inseamna orice mobil corporal, doar cu exceptia electricitatii:
a. Adevarat;
b. Fals.
45. Garantia comerciala trebuie sa indice si faptul ca cetatenii, in calitatea acestora de consumatori,
beneficiaza de drepturi legale si trebuie sa indice clar ca acestea nu sunt afectate de garantie.
a. Adevarat;
b. Fals.
46. Cand vanzatorului i se semnaleaza o neconformitate, consumatorul are dreptul de a solicita fie
repararea bunului, fie inlocuirea acestuia, gratuit, intr-un termen rezonabil si fara inconveniente
semnificative pentru consumator, fie o reducere corespunzatoare a costului, fie rezilierea
contractului, daca reparatia si inlocuirea se dovedesc a fi imposibile sau disproportionate sau daca
vanzatorul nu a pus in aplicare modul de despagubire intr-un termen rezonabil sau fara vreun
inconvenient semnificativ pentru consumator:
a. Adevarat;
b. Fals.
47. O practica comerciala este inselatoare in cazul in care contine informatii false, mincinoase, sau
daca aceste informatii, chiar daca sunt corecte in fapt, pot induce consumatorul in eroare:
a. Adevarat;
b. Fals.
48. Expedierea unui produs sau a prestarea unui serviciu catre o persoana se poate face si in lipsa unei
comenzi prealabile din partea acesteia:
a. Adevarat;
b. Fals.
49. Poate fi permisa conditionarea vanzarii catre consumator a unui produs, de cumpararea unei
cantitatii impuse sau de cumpararea concomitenta a unui alt produs sau serviciu:
a. Adevarat;
b. Fals.
50. O practica comerciala este incorecta daca este contrara cerintelor diligentei profesionale si daca
deformeaza sau este susceptibila sa deformeze n mod esential comportamentul economic al
consumatorului mediu la care ajunge sau caruia i se adreseaza ori al membrului mediu al unui
grup, atunci cnd o practica comerciala este adresata unui anumit grup de consumatori:
a. Adevarat;
b. Fals.
Aceasta fisa de evaluare contine 50 de intrebari tip grila. Toate grilele contin intrebari tip complement
simplu, respectiv complement multiplu, punctajul maxim, in cazul in care se raspunde corect la toate
intrebarile, fiind de 100 de puncte (50 intrebari x 2 puncte).