Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaiei a Republicii Moldova

Universitatea Tehnica a Moldovei


Catedra de Fizica

REFERAT
LUCRAREA DE LABORATOR Nr.28

TEMA: Studiul legilor radiaiei termice determinarea


emisitivitii radiaiei a corpului.

A efectuat:

st. gr. C-101 Virlan G.

A verificat:

Burdujan E.

Chiinu 2011

I. Scopul lucrrii:
- Stabilirea dependenei emitanei corpului de temperatur absolut;
- Calcularea emisivitii radiante;
- Determinarea temperaturii cu ajutorul pirometrului optic.

II. Aparate i materiale:

K1 K2

1. Sursa de radiaie termic;


2. Termocuplu i termobaterie;
3.Dou milivoltmetre
4. Wattmetru;
5. Pirometru optic
6. Lamp incandescent .

S
O1

P
T 4 S

; unde:

-emisivitatea radianta ;
P puterea degajata pe rezistenta sarcinei;

- constanta lui Stefan-Bolzmann ;

T - temperatura absoluta a filamentului;


S - suprafata spiralei ;
Formula de calcul:

u1 T12

u 2 T22

Tabelul masurarilor I:
Uresou
Utermobaterie
Ttermometru

5
35
t=158 0C
t=4310K

U1 T12
35 4312
2

;0, 67 0, 74;
U 2 T2
52 4992
U 2 T22
52 4992
2

;0, 61 0, 74;
U 3 T3
85 5782
U1 T12
35 4312
2

;0, 41 0,55;
U 3 T3
85 5782
Tabelul masurarilor II:
N

P(w)

t C

T(K)

1460

1733

0,29

1620

1893

0,28

1720

1993

0,29

11
13

1810
1880

2083
2153

0,30
0,31

7
52
t=2260C
t=4990K

9
85
t=3050C
t=5780K

Caculele efectuate:
S = 2 DdN

d=0,16mm, D=0,6mm, N=35,

= 5,67 10 8

P
5

0, 29 ;
4
8
T S
5, 67 10
9 10
12 3,36
105
P
7

0, 28 ;
4
8
T S
5, 67 10 12.8
10
12 3,36
105
P
9

0, 29 ;
4
8
T S
5, 67 10 15.77

10
12 3,36
105
P
11

0,30
4
8
T S
5, 67 10 18.82

10
12 3,36
105
P
13

0,31
4
8
T S
5, 67 10 21.48 10
12 3,36
105

w
m K4
2

Rezultatul final : med =0,294


Concluzie:
In urma construirii graficului functiei =f(T) se observa c curba obinut descrete odat cu
marirea temperaturii. La fel mai observam verificarea relaiei si valabilitatea legii lui Stefan-Boltzmann :
pentru temperaturi apropiate valoarea raporturilor este aproximativ egala.