Sunteți pe pagina 1din 21

APLICATIE PRACTICA LA S.C. LOIAL 2000 S.R.L.

S.C. LOIAL 2000 S.R.L. prezinta la data de 1.12.2008 urmatoarea


situatie:

Denumire conturi

Solduri
debitoare

Solduri
creditoare

1012 Capital subscris varsat

25500 lei

1061 Rezerve legale

1500 lei

2111 Terenuri

4000 lei

8000 lei

7000 lei

21000 lei

18000 lei

401 Furnizori

1000 lei

403 Efecte de platit

2000 lei

404 Furnizori de imobilizari

4000 lei

7000 lei

212 Constructii
2131 Echipamente tehnologice
2133 Mijloace de transport
2813
Amortizarea
instalatiilor
mijloacelor de transport, animalelor si
plantatiilor

405 Efecte
imobilizari

de

platit

pentru

4111 Clienti

5000 lei

5311 Casa in lei

1000 lei

5121 Conturi la banci in lei

9000 lei

5124 Conturi la banci in valuta

4000 lei

TOTAL

59000 lei

59000 lei

In cursul lunii decembrie a anului 2008 societatea a inregistrat


urmatoarele operatii economico-financiare:
1. Se achizitioneaza la data de 1 decembrie materii prime in valoare de 1 000
lei, TVA 19%
N.O. achizitie materii prime de la furnizor.
M.P. 301 Materii prime
A(+)->D
401 Furnizori
P(+)->C
4426 TVA deductibila A(+)->D

F.C.
%

401

301

1.190 lei
1000 lei

4426

190 lei

2. Pe data de 2 decembrie se achita datoria fata de furnizorul de materii prime


cu un ordin de plata.
N.O. achitarea datoriei fata de furnizorii de materii prime.
M.P. 401 Furnizori

P(-)->D

5121 Conturi la banci in lei

A(-)->C

F.C.
401

5121

1190 lei

3. Se inregistreaza primirea pe data de 4 decembrie a unei facturi Vodafone in


valoare totala de 2 375 lei.

N.O. primirea unei facturi Vodafone


M.P. 626 Cheltuiele postale si taxe de telecomunicatii
401 Furnizori
P(+)->C
4426 TVA deductibila
A(+)->D
F.C.
%
=
401
626
4426

A(+)->D

2375 lei
1995 lei
380 lei

4. Se plateste un avans in suma de 2000 lei catre un furnizor de la care


urmeaza sa se achizitioneze un utilaj.
N.O. plata avans catre furnizori de imobilizari.
M.P. 232 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale
5121 Conturi la banci in lei
F.C.
232
=
5121

A(+)->D
A(-)->C
2000 lei

5. Pe data de 7 decembrie se achizitioneaza un utilaj in valoare de 5000 lei, TVA


19% pe baza avizului de insotire.
N.O. achizitie utilaj pe baza avizului de insotire.
M.P. 408 Furnizori facturi nesosite P(+)->C
2131 Echipamente tehnologice A(+)->D
4428 TVA neexigibila
A(+)->D
F.C.
%
=
408
2131
4428

5950 lei
5000 lei
950 lei

6. Pe data de 9 decembrie soseste factura fiscala pentru utilajul achizitionat.


N.O. primire factura
M.P. 404 Furnizori de imobilizari
P(+)->C
408 Furnizori facturi nesosite P(-)->D
F.C.
408
=
404
950 lei

7. Se achita pe data de 10 decembrie datoria catre furnizorii utilajului, tinanduse seama de avansul acordat.
N.O. achitarea datoriei

M.P. 404 Furnizori de imobilizari


P(-)->D
5121 Conturi la banci in lei
A(-)->C
232 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale
A(-)->C
F.C.
404
=
%
1428 lei
5121
1200 lei
232
228 lei
8. Se primeste si se inregistreaza o factura reprezentand cheltuieli de protocol
in valoare de 200 lei, TVA 19% in 12 decembrie.
N.O. inregistrareacheltuielilor de protocol
M.P. 401 Furnizori
P(+)->C
623 Cheltuieli de protocol A(+)->D
4426 TVA deductibila A(+)->D
F.C.
%
=
401
623
4426

238 lei
200 lei
38 lei

9. Pe 15 decembrie se inregistreaza chiria lunara datorata, aferenta spatiului de


depozitare, in valoare de 1 200 lei, TVA 19%.
N.O. inregistrarea chiriei lunare
M.P. 401 Furnizori
P(+)->C
612 Cheltuieli cu redevente
A(+)->D
4426 TVA deductibila
A(+)->D
F.C.
%
612
4426

401

1428 lei
1200 lei
228 lei

10. Se achita chiria din contul de disponibil pe data de 17 decembrie, conform


extras de cont.
N.O. achitare chirie
M.P. 401 Furnizori
5121 Conturi la banci in lei
F.C.
401
=

P(-)->D
A(-)->C
5121

1428 lei

11. Se inregistreaza o factura externa de import de marfuri in valoaer de 1 000


la cursul de 3,6 lei/, taxa vamala 5%, comision vamal 0,5%. Se achita
obligatiile in vama.
a)N.O. inregistrarea importului de marfuri
M.P. 301 Marfuri
A(+)->D
401 Furnizori
P(+)->C
446 Alte impozite taxe si varsaminte asimilate
P(+)->C
F.C.
371
=
%
3798 lei
401
3600 lei
446
198 lei
Valoare marfa in vama............................................1000
+ Taxa vamala (5% x 1000)........................................50
+ Comision vamal (0,5% x 100)....................................5
Valoare marfa
1055
+ TVA (19% x 1055)
200,45
1255,45
b)N.O. plata obligatiilor in vama
M.P. 5121 Conturi la banci in lei
A(-)->C
446
Alte impozite taxe si varsaminte asimilate

P(-)-

>D
4426 TVA deductibila

A(+)->D

F.C.
%
446
4426

5121

919,63 lei
198,00 lei

721,62 lei

12. Pe data de 20 decembrie se inregistreaza achitarea din contul de


disponibilitati a unui efect de platit pentru imobilizari in valoare de 5000 lei.
N.O. achitare efect de platit pentru imobilizari
M.P. 5121 Conturi la banci in lei
A(-)->C
405 Efecte de platit pentru imobilizari
P(-)->D
F.C.
405
=
5121
5000 lei
13. La data de 21 decembrie se achita datoria catre furnizorul extern, la un
curs de 3,5 lei/.
N.O. achitare datorie catre furnizor

M.P. 410 Furnizori


5124 Conturi la banci in lei
765 Venituri din diferente de curs

P(-)->D
A(-)->C
P(+)->C

F.C.
401

%
5124
765

3600 lei
3500 lei
100 lei

14. Se vinde un mijloc de transport in valoare de 15 000 lei, TVA 19%. Se


scoate din evidenta mijlocul de transport vandut stiind ca V.I. = 12 000 lei si
este amortizat complet.
a)N.O. vanzare mijloc de transport.
M.P. 461 Debitori diversi
A(+)->D
7583 Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de caital
P(+)->C
4427 TVA colectata
F.C.
461

P(+)->C
=

%
7583
4427

17850 lei
15000 lei
2850 lei

b)N.O. scoaterea din evidenta a mijlocului de transport


M.P. 2133 Mijloacele de transport
A(-)->C
2813 Amortizarea instalatiilor, mijl. de transport animalelor si
plantatiilor P(-)->D
F.C.
2813

2133

12000 lei

15. Pe data de 23 decembrie se achita o datorie catre un furnizor de imobilizari


in valoare de
2 000 lei printr-un bilet de ordin.
N.O. achitare datorie
M.P. 404 Furnizori de imobilizari
P(-)->D
405 Efecte de platit pentru imobilizari P(+)->C
F.C.
404
=
405
16. La scadenta, pe 25 decembrie se deconteaza biletul la ordin.

2000 lei

N.O. decontare bilet la ordin


M.P. 5121 Conturi la banci in lei
A(-)->C
405 Efecte de platit pentru imobilizari
P(-)->D
F.C.
405
=
5121

2000 lei

17. Pe data de 27 decembrie se achizitioneaza un spatiu cu vad comercial,


stiind ca valoarea negociabila este de 15 000 lei, iar valoarea contabila este
10 000 lei, TVA 19%.
N.O. achizitie spatiu comercial
M.P. 404 Furnizori de imobilizari
P(+)->C
212 Constructii
A(+)->D
207 Fond comercial
A(+)->D
4426 TVA deductibila
A(+)->D
F.C.
%
=
404
17850 lei
212
10000 lei
207
5000 lei
4426
2850 lei
18. La data de 28 decembrie se achizitioneaza marfuri in valoare de 1000 lei,
TVA 19% pentru care se primeste o remiza de 5 %.
Valoare marfa.....................................................1000 lei
(-) Remiza (5% x 1000)............................................50 lei
NET COMERCIAL
950 lei
(+) TVA (19% x 950)...............................................180,5 lei
TOTAL FACUTRA
1130,5 lei
N.O. achizitie marfuri
M.P. 371 Marfuri
A(+)->D
401 Furnizori
P(+)->C
4426 TVA deductibila A(+)->D
F.C.
%
=
401
371
4426

1130,5 lei
950 lei
180,5 lei

19. Se achita factura Vodafone prin cont cu intarziere, motiv pentru care se
achita penalitati de 2%.
N.O. achitare factura vodafone cu intarziere.
M.P. 401 Furnizori
P(-)->D
5121 Conturi la banci in lei
A(-)->C
6581 Despagubiri amenzi si penalitati A(+)->D
F.C.

%
401
6581

5121

2422,5 lei
2375,0 lei
47,5 lei

20. Se inregistreaza incasarea creantei din vanzarea mijloacului de transport


prin contul curent.
N.O. incasarea creantei din vanzarea mijloacelor de transport
M.P. 461 Debitori diversi
A(-)->C
5121 Conturi la banci in lei
A(+)->D
F.C.
5121
=
461

17850 lei

21. Se achizitioneaza un program informatic in valoare de 1500 lei, TVA 19%


prin contul curent.
N.O. incasarea creantei din vanzarea mijloacelor de transport.
M.P. 404 Furnizori pentru imobilizari
P(+)->C
208 Alte imobilizari necorporale
A(+)->D
4426 TVA deductibila
A(+)->D
F.C.
%
=
404
208
4426

1785 lei
1500 lei
285 lei

22. Se emite cambia pentru plata furnizorului programului informatic pe 30


decembrie.
N.O. achitarea furnizorului printr-o cambie
M.P. 404 Furnizori de imobilizari
P(-)->D
405 Efecte de platit pentru imobilizari P(+)->C
F.C.
404
=
405
23. Se inchid conturile de TVA (nota contabila).
N.P. inchiderea conturilor de TVA
M.P. 4426 TVA deductibila
A(-)->C
4427 TVA colectata P(-)->D
4424 TVA de recuperat
A(+)->D
F.C.
%
=
lei
4427

4426

1785 lei

5823,12
2850,00 lei

4424

2973,12 lei

24. se inchid conturile de venituri.


N.O. inchiderea conturilor e venituri.
M.P. 765 Venituri din diferente de curs

P(-)-

>D
7583 Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital
P(-)->D
121 Profit si perdere
P(+)->C
F.C.
%
765
7583

121

15100 lei
15000 lei
100 lei

25. Se inchid conturile de cheltuieli (nota contabila).


N.O. inchiderea conturilor de cheltuieli
M.P. 626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
A(-)->C
623 Cheltuieli de protocol
A(-)->C
6581 Despagubiri, amenzi si penalitati
A(-)->C
612 Cheltuieli cu redevente
A(-)->C
121 Profit si pierdere
A(+)->D
F.C.
121
=
%
3442,5 lei
626
1995,0 lei
623
200,0 lei
6581
47,5 lei
612
1200,0 lei

D
C

4426 TVA deductibila C

4427 TVA colectata

190 lei
380 lei
950 lei

5823,12 lei

38 lei
228 lei
2850lei

2850 lei

721,68 lei
2850 lei
180,5 lei
285 lei
RD: 5823,12 lei
2850 lei

RC:5823,12 lei

RD: 2850 lei

TSD: 5823,12 lei TSC:5823,12 lei


lei

D
4424 TVA de recuperat
telecomunicatiiC
2973,12 lei

TSD: 2850 lei

TSC: 2850

D626Ch.Postale
1995 lei

RC:

si

1995 lei

taxe

RD: 2973,12 lei


lei

RC: 0 lei

TSD :2973,12 lei TSC: 0 lei


lei

RD: 1995 lei

RC:

1995

TSD: 1995 lei

TSC: 1995

SFD: 2973,12 lei

D 623 Ch. De protocol, reclama si publ.C

D 765 Venituri din

diferente de curs val. C


200 lei

200 lei

100 lei

100 lei
RD: 200 lei

RC: 200 lei

TSD: 200 lei

RD: 100 lei

TSC: 200 lei

RC: 100 lei

TSD: 100 lei

TSC: 100 lei

D 7583 Ven. Din vz. A si alte op. De cap. C

D 6581

Despagubiri, amenzi si penalitatiC

15000 lei

15000 lei

RD: 15000 lei

47,5 lei

47,5 lei

RC: 15000 lei

RD: 47,5 lei

TSC: 15000 lei

TSD: 47,5 lei

RC: 47,5 lei


TSD: 15000 lei
TSC: 47,5 lei

D
C

2111 Terenuri

212 Constructii

SI: 4000 lei

SI: 8000 lei


10000 lei

RD: 0 lei

RC: 0

TSD: 4000 lei

RD: 10000 lei


TSC: 0

RC: 0 lei

TSD: 18000 lei

TSC: 0
SFD: 4000 lei

SFD:

18000 lei

2131 Echipamente tehnologice

transport

SI: 7000 lei

SI: 21000 lei

5000 lei
RD: 5000 lei

2133 Mijl. De

12000 lei
RC: 0

RD: 0

RC: 12000

lei
TSD: 12000 lei

TSC: 0

TSD: 21000 lei

TSC: 12000 lei


SFD: 12000 lei

SFD: 9000

lei

D 2813 Amort. Inst., mijl. De transp.


subscris varsat
C

1012

Capital

Animalelor si plantatiilor
SI: 18000 lei
lei

SI: 25500

12000 lei
RD: 12000 lei

RC: 0 lei

RD: 0 lei

RC: 0 lei

TSD: 12000 lei

TSC: 0 lei

TSD: 0 lei

TSC:

25500 lei
SFC: 6000 lei

SFC: 25500 lei

5121 Conturi la banci in lei

Furnizori

401

SI: 9000 lei

1190 lei

1190 lei

SI: 1000 lei

17850 lei

2000 lei

1428 lei

1190 lei

3950 lei

3600 lei

2375 lei

1428 lei

2375 lei

238 lei

919,62 lei

1428 lei

5000 lei

3600 lei

2000 lei

1130,5 lei

2422,5 lei
RD: 17850 lei

RC: 18910,12 lei

RD: 8593 lei

TSC: 18910,12 lei

TSD: 8593 lei

9961,5 lei
TSD: 26850 lei
TSC: 10961,5 lei
SFD: 7939,88 lei

SFC: 2368,5 lei

RC:

1061 Rezerve legale

platit

403 Efecte de

C
SI: 1500 lei

RD: 0 lei

RC: 0 lei

TSD: 0 lei

TSC: 1500 lei

SI: 2000 lei


RD: 0 lei

RC: 0 lei

TSD: 0 lei

TSC: 2000

lei
SFC: 1500 lei
D

SFC: 2000 lei

404 F.z de imobilizari

pt imob.

405 Efecte de platit

5950 lei

Si: 4000 lei

5000 lei

Si: 7000 lei

2000 lei

5950 lei

2000 lei

2000 lei

1785 lei

17850 lei

1785 lei

1785 lei
RD: 9735 lei

RC: 25585 lei

RD: 7000 lei

TSC:29585 lei

TSD: 7000 lei

RC: 3785 lei


TSD: 9735 lei
TSC: 10785 lei
SFC: 19850 lei
D

SFC: 3785 lei

4111 Clienti

lei

5311 Casa in

C
Si 5000 lei

RD: 0 lei

Si: 1000 lei


RC: 0 lei

RD: 0 lei

RC: 0 lei

TSD: 5000 lei

TSC: 0 lei

TSD: 1000 lei

TSC: 0 lei
SFD: 5000 lei

TSD: 1000

lei

5124 Conturi la banci in valut

Materii prime

301

Si: 4000 lei

3500 lei

1000 lei

RD: 0 lei

RC: 3500 lei

RD: 1000 lei

RC:

0 lei
TSD: 4000 lei

TSC: 3500 lei

TSD: 1000 lei

TSC: 0 lei
SFD: 500 lei

SFD: 1000

lei

D 232 Avansuri acordate pt. Imob corp. C

408 Furnizori

facturi nesositeC
2000 lei
RD: 2000 lei

2000 lei

5950 lei

5950 lei

RC: 2000 lei

RD: 5950 lei

TSC: 2000 lei

TSD: 5950 lei

RC: 5950 lei


TSD: 2000 lei
TSC: 5950 lei

4428 TVA neexigibila

Marfuri
950 lei

371

C
950 lei

3798 lei
950 lei

RD: 950 lei


TSD: 950 lei

RC: 950 lei

RD: 4748 lei

TSC: 950 lei

RC: 0 lei

TSD: 4748 lei

TSC: 0 lei
SFD: 7478 lei

D446 Alte varsaminte, imp. si taxe asimilateC


Debitori diversi
198 lei

461

C
198 lei

17850

lei

17850 lei
RD: 198 lei

RC: 198 lei

RD: 17850 lei

RC: 17850

lei
TSD: 198 lei

TSC: 198 lei

TSC: 17850 lei

TSD: 17850 lei

207 Fond comercial

necorporale C

D 208 Alte imobilizari

5000 lei
RD: 5000 lei

1500 lei
RC: 0 lei

RD: 1500 lei

TSC: 0 lei

TSD: 1500 lei

RC:

0 lei
TSD: 5000 lei
TSC: 0 lei
SFD: 5000 lei

SFD: 1500

lei

D
121 Profit si pierdere
redevente, locatiile de C

612

Ch.

cu

gestiune si chiriile
3442,5 lei
RD: 3442,5 lei

15100 lei

1200 lei

RC: 15100 lei

1200 lei
RD: 1200 lei

RC: 1200 lei


TSD: 3442,5 lei

TSC: 15200 lei

TSD: 1200 lei

TSC: 1200 lei

S.C. LOIAL 2000 S.R.L.


(Unitate)

REGISTRUL JURNAL
Nr. Pagina...1....

Nr. Data

Documentul

Explicatii

Crt. inreg. (felul,nr.,data)


1

4.
5.

de ct.
7.12.08Aviz de insotire
Achizitie utilaj

2.
3.

6.
7.

4
Report:
Achiz mat prime

9.12.08Fact fiscala
9.12.08Fact fiscala
10.12.08
OP

Sume

Debit CreditDebit

5
x
1.12.08Fact fiscala
%
301
4426
2.12.08OP
Achitarea datoriei
401
4.12.08Factura Vdf. Primirea facturii Vdf. %
626
4426
5.12.08OP,
extras Plata avans
232

1.

Simbol conturi

Primirea facturii
Regularizare tva
Achitarea datoriei

%
2131
4428
408
4426
404

6
x
401

8
1190

1000
190
5121 1190
401
1995
380
5121 2000
408

1190
2375
2000
5950

5000
950
404 5950
4428 950
%
5950
5121
232

De reportat:
Intocmit,

Credit

25555

5950
950
3950
2000
25555

Verificat,

S.C. LOIAL 2000 S.R.L.


(Unitate)

REGISTRUL JURNAL
Nr. Pagina...2....
Nr. Data

Documentul

Crt. inreg.

(felul,nr.,data)

8.

12.12.08Fact fiscala

Explicatii

4
Report:
Inreg. ch. protocol

Simbol conturi
Sume (lei)
Debit CreditDebit

Credit

5
6
x
x
%
401
623
4426

8
25555
238

7
25555
200
38

9.

15.12.08Fact fiscala

Inreg. chiriei lunare %


401
1428
612
1200
4426
228
10. 17.12.08Extras de contAchitare chirie
401 5121 1428
1428
11. 18.12.08Fact fiscala
Inreg. import mf.
371 %
3798
401
3600
446
198
OP
Plata olbig. in vama %
5121
919,62
446
198
4426
721,62
12. 20.12.08OP
Achit. ef. de platit 405 5121 5000
5000
13. 21.12.08OP
Achit. dat. catre fz. 401 %
3600
5124
3500
765
100
De reportat:
41966,6241966,62
Intocmit,
Verificat,

S.C. LOIAL 2000 S.R.L.


(Unitate)

REGISTRUL JURNAL
Nr. Pagina...3....
Nr. Data

Documentul

Crt. inreg.

(felul,nr.,data)

14. 22.12.08Fact fiscala

Explicatii

Simbol conturi
Sume
Debit CreditDebit

Credit

Report:

41966,6241966,62

17850

Vz. mijl. de transp. 461

7583

15000

4427

2850

22.12.08Nota contabilaScoaterea din evid a2813 2133 12000

12000

mijl de transp
15. 23.12.08Bilet la ordin Achitare datorie

2000

2000

16. 25.12.08Ordin de plataDecont bilet la ordin405

5121 2000

2000

17. 27.12.08Fact fiscala

401

17850

Achiz.

404

spatiu
%

405

comercial

18. 28.12.08Fact fiscala

Achizitie marfuri

212

10000

207

5000

4426

2850

401

371

950

4426

180,5

19. 28.12.08Extras de contAchitare factura vdf.%

5121

2422,5

401

2375

6581

47,5

De reportat:
Intocmit,

1130,5

97219,6297219,62
Verificat,

S.C. LOIAL 2000 S.R.L.

Nr.
Pagina...4....

(Unitate)

REGISTRUL JURNAL

Nr. Data

Documentul

Explicatii

Crt. inreg.
1
2

(felul,nr.,data)
3
4
Report:
20. 28.12.08Extras de contIncasarea creantei
21. 29.12.08Fact fiscala
Achizitie prog. inf.

22. 30.12.08cambie

Achitarea

fz.

Simbol conturi
Sume
Debit CreditDebit

5
x
5121
%
208
4426
prin
404

6
x
461
404

405

Credit

7
8
97219,6297219,62
17850 17850
1785
1500
250
1785
1785

cambie
23. 30.12.08Nota contabilaInchidere ct de TVA %
4426
5623,12
4427
2850
4424
2973,12
24. 30.12.08Nota contabilaInchidere
ct
de
%
121
15100
venituri
7583
15000
765
100
25. 30.12.08Nota contabilaInchidere ct de ch. 121 %
3442,5
626
1995
623
200
6581
47,5
612
1200
De reportat:
143005,2143005,2
4
Intocmit,

Verificat,