Sunteți pe pagina 1din 18

Capitolul I

1.Conform Comitetul de Definitii al Asociatiei Americane de


Marketing,cercetarea de marketing reprezinta :
a)Culegerea ,masurarea si inregistrarea datelor referitoare la aspecte legate de
marketingul bunurilor;
b)Culegerea,analiza si interpretarea sistematica a datelor referitoare la orice
aspect de marketing
c)Culegerea,inregistrarea si analiza sistematica a datelor referitoare la
marketingul bunurilor si serviciilor
d)Specificarea,masurarea si diseminarea informatiilor legate de marketingul
bunurilor,serviciilor si ideilor

2.Aria cercetarilor de marketing cuprinde urmatoarele domenii:


a)firma,mediul extern,interfata intreprindere-mediu
b)piata,mediul extern,firma
c)piata,mediul intern,mediul extern
d)firma,piata,anagajatul

3.Cercetarea exploatorie poate avea urmatoarele particularitati:


a)definirea vaga a nevoilor de informatii,abordarea in general
nestrucuturata,flexibila
b)desfasurarea pe scara mare,utilizarea de esantioane representative sub aspect
statistic
c)importanta extreme de mica a creativitatii cercetatorului,caracterul
nestructurat
d)definirea precisa a nevoilor de informatii,formularea de concluzii empirice,nu
neaparat finale

4.In functie de modul de desfasurare in timp,cercetarile descriptive se


pot clasifica in :
a)cercetari transversale si cercetari longitudinal

b)cercetari transversal simple si cercetari transversale multiple


c)cercetari bazate pe date primare si analiza datelor secundare
d)cercetari bazate pe esantioane si cercetari bazate pe paneluri

5.Majoritatea cercetarilor de marketing de tip exploratoriu nu pot fi


utlizate pentru :
a)formularea sau mai buna definire a problemei
b)sugerarea de noi idei de produse
c)familiarizarea cu un anumit context de marketing
d)oferirea de probe concludente,care sa fundamenteze alegerea celui mai bun
mod de actiune

6.In functie de frecventa de desfasurare,cercetarile de marketing se pot


clasifica in
a)cercetari de birou,cercetari de teren
b)cercetari calitative,cercetari cantitative
c)cercetari permanente,ocazionale si periodice
d)cercetari transversal si cercetari longitudinal

7.In functie de locul de desfasurare,cercetariled e marketing se pot


clasifica in :
a)cercetari de birou,cercetari de teren
b)cercetari calitative,cercetari cantitative
c)cercetari permanente,ocazionale si periodice
d)cercetari transversal si cercetari longitudinal

8.In functie de tipul informatiilor generate de cercetare,cercetarile de


marketing se pot clasifica in :
a)cercetari de birou,cercetari de teren
b)cercetari calitative,cercetari cantitative
c)cercetari permanente,ocazionale si periodice
d)cercetari transversal si cercetari longitudinal

9.In functie de scopul functional,cercetarile de marketing se pot


clasifica in :
a)cercetari de birou,cercetari de teren
b)cercetari calitative,cercetari cantitative
c)cercetari permanente,ocazionale si periodice
d)cercetari exploratorii,cercetari instrumentale,cercetari descriptive,cercetari
explicative,cercetari predictive

10.Redefinirea continutului cercetarii de marketing a avut loc in


perioada?
a)1910-1920
b)1920-1940
c)1940-1960
d)dupa 1960

Capitolul II

1.Faza de proiectare a cercetarii presupune parcurgerea urmatoarelor


etape:
a)alegerea surselor de informatii,selectarea modalitatii de culegere si
sistematizare a informatiilor,stabilirea bugetului si programarea in timp a
cercetarii
b)recoltarea,prelucrarea,analiza si interpretarea informatiilor

c)identificarea obiectivelor cercetarii,elaborarea ipotezelor,elaborarea propunerii


de cercetare de marketing
d)selectarea modalitatii de culegerea a informatiilor,recoltarea informatiilor

2.In principiu,ultima etapa a procesului de cercetare este


a)implementarea cercetarii
b)elaborarea raportului de cercetare
c)prelucrarea,analiza si interpretarea informatiilor
d)interpretarea informatiilor

3.Din faza preliminara a cercetarii de marketing,fac parte urmatoarele


etape:
a)definirea problemei decizionale,alegerea surselor de informatii,stabilirea
bugetului cercetarii
b)stabilirea scopului cercetarii,definirea obiectivelor cercetarii,elaborarea
ipotezelor
c)estimarea prealabila a valorii informatiilor ce vor fi obtinute din
cercetare,stabilirea bugetului si programarea in timp a cercetarii
d)definirea problemei decizionale,selectarea modalitatii de culegere si
sistematizarea informatiilor

4.Din perspective procesului cercetarii de marketing,situatia critic ape


care trebuie sa o resolve decidentul sau ocazia favorabila pe care
doreste sa o cunoasca mai bine si sa o valorifice,este denumita :
a)obiectiv de cercetare
b)scopul cercetarii
c)ipoteza
d)problema decizionala

5.Identificarea obiectivelor cercetarii este urmata de etapa:


a)definirea scopului cercetarii
b)elaborarea ipotezelor
c)estimarea prealabila a valorii informatiilor obtinute din cercetare
d)recoltarea informatiilor

6.In principiu,prima etapa a procesului de cercetare este :


a)definirea scopului cercetarii
b)elaborarea ipotezelor
c)definirea problemei decizionale
d)definirea obiectivelor cercetarii

7.Precizarea la nivel operational a informatiei necesare pentru alegerea


variantei decizionale se realizeaza prin intermediul:
a)obiectivelor cercetarii
b)scopului cercetarii
c)ipotezelor cercetarii
d)problemei decizionale

8.Culegrea informatiei face parte din :


a)faza preliminara
b)faza de proiectare
c)faza de realizare
d)niciuna

9.Elaborarea ipotezelor face parte din :


a)faza preliminara

b)faza de proiectare
c)faza de realizare
d)niciuna

10.Dupa originea sursei in raport cu organizatia care solicita


informatiile,sursele de informatii se clasifica in :
a)surse interne,surse externe
b)surse primare,surse secundare
c)surse care ofera informatii gratuite,surse care ofera informatii pe baze
comericale
d)individual,gospodaria,organizatii si organisme

Capitolul III

1.Masurarea in cercetari de marketing reprezinta :


a)procesul de expiramre simbolica,numerica sau nenumerica a gradului in care
un obiect sau un fenomen poseda o anumita caracteristica sau propietate
b)procesul de culegere a datelor primare si secundare
c)activitatea de constructive a scalelor
d)procesul de stabilire a variabilelor cercetarii

2.Scala reprezinta
a)activitatea de constructive a scalelor
b)procesul de stabilire a variabilelor cercetarii
c)instrumentul cu ajutorul caruia se realizeaza masurarea
d)procesul de exprimare simbolica,numerica sau nenumerica a gradului in care
un obiect sau un fenomen poseda o anumita caracteristica sau propietate

3.Se considera ca scala preferata de respondent este :


a)scala nominal
b)scala ordinal
c)scala interval
d)scala proportional

4.In cadrul unei cercetari selective,effectuate pe un esantion de 2000 de


persoane,privind preferintele subiectiolr cercetati pentru televizorul
X ,s-a utilizat scala lui Likert.Repartitia optiunilor cu privire la designul
produsului a fost urmatoarea :
Televizorul X are un design atragator
Care este scorul mediu realizat la nivelul esantionului?
a)0.075

b)0.125

c)1.285

d)-0.125

5.In cadrul unei cercetari selective effectuate pe un esantion de 150 de


persoane,opinia utilizatorilor unui anumit produs privind pretul acestuia
a fost masurata cu ajutorul unei diferentiale semantic cu cinci
trepte,Distributia optiunilor a fost urmatoarea
Care este scorul mediu exprimand opinia esantionului despre pretul
produsului respective?
a) -0.39

b)3.01

c)2.61

d)0.39

6.Transformarile de tipul f(x)= ax + b sunt posibile numai in cazul


scalelor:
a)nominale si ordinale
b)ordinale si interval
c)nominale si proportionale
d)interval si proportionale

7.Pentru determinarea atitudinii subiectului X fata de trei marci de


telefoane notate A,B,C ,se utilizeaza scala cu suma

constanta.Respondentul repartizeaza 100 de puncte in functie de


preferintele sale,astfel
1.Marca A 70

Marca B 30

2.Marca B 60

Marca C 40

3.Marca A 80

Marca C 20

Scorul calculate pentru fiecare marca in ordine A ,B ,C este :


a) (30,50,20) b) (50,30,20) c) (50,20,40) d) (50,40,20)

8.O ancheta realizata pe un esantion de 500 de persoane a solicitat


subiectilor interveivati sa indice ordinea importantei (locul I,II,III,IV,V) a
cinci attribute ce stau la baza imaginii unui magazin.Rezultatele
obtinute au fost urmatoarele:
Care este ierarhia celor 4 atribute in decizia de cumparare (de la cel mai
important la cel mai putin important) ?
a)calitatea servirii,amabilitatea personalului,diversiunea sortimentala,programul
de functionare,suficienta spatiului de comercializare
b)amabilitatea personalului ,diversitatea sortimentala,calitatea servirii,programul
de functionare,suficienta spatiului de comercializare
c)calitatea servirii,amabilitatea personalului,diversitatea sortimentala,suficienta
spatiului de comercializare,programul de functionare
d)amabilitatea personalului,diversitatea sortimentala,programul de
functionare,suficienta spatiului de comercializare,calitatea serivrii

9.Scala lui Likert conduce la obtinerea informatiilor specific scalei:


a)orindale
b)interval
c)proportionale
d)parametrice
10.O scala de tipul urmator:
Foarte favorabil ..Foarte nefavorabil este denumita :
a)scala cu suma constanta

b)scala comparative
c)diferentiala semantic
d)scala Likert

Capitolul IV

1.In privinta cercetarilor calitative putem afirma :


a)costul mai mare,comparative cu cercetarea cantitavia
b)imposibilitatea de a identifica motivatiile si sentimentele profunde ale
respondentilor
c)utilizarea de esantioane de dimensiuni mari,preprezentative pentru populatia
tinta
d)permite obtinerea informatiilor sensibile de la respondent,in cazul in care
aspectele cercetate sunt fie stanjenitoare,fie au un impact negative asupra
propiului statut

2.Cel mai mare dezavantaj al cercetarii calitative este :


a)costul relative ridicat
b)subiectivitatea
c)perioada mare de realizare
d)cercetarea calitativa nu are niciun avantaj

3.Interpretarea de roluri face parte din categoria tehnicilor :


a)de asociere
b)de constructive

c)de completare
d)de exprimare

4.Brainstormingul face parte din categoria:


a)metodelor de studiere a mutatiilor
b)metodelor intuitive de creativitate
c)metodelor rationale de creativitate
d)metodelor proiective

5.Care din urmatoarele aspect pot consitui scopul unei cercetari de tip
interviu in profunzime
a)identificarea motivatiilor de utilizare a unui anumit produs
b)estimarea cererii totale pentru un anumit produs pe piata romaneasca
c)cunoasterea structurii demografice a populatiei Bucurestiului
d)determinarea cotelor de piata ale producatorilor

6.Testul aperceptiei face parte din :


a)tehnicile de asociere
b)tehnicile de constructive
c)tehnicile de completare
d)tehnicile de exprimare

7.Tehnica asocierilor de cuvinte presupune :


a)prezentarea unor fraze
b)prezentarea tuturor cuvintelor din lista simultan
c)chestionarea subiectilor privind primul cuvant care le trece prin minte cand aud
un cuvant dintr-o lista
d)ignorarea raspunsurilor nonverbal

8.Sinectica face parte din categoria


a)metodelor de studiere a motivatiilor
b)metodelor rationale de creativitate
c)metodelor intuitive de creativitate
d)metodelor proiective

9.Metoda calitativa ce prezinta o serie de imagini vagi,cu o semnificatie


ambigua,pornind de la care subiectul trebuie sa inventeze o poveste
poarte denumirea de :
a)testul frustrarii
b)testul Y
c)testul aperceptiei tematice
d)sinectica

10.In medie,focus grupul are o durata de :


a)aproximativ 15 minute
b)aproximativ 20-30 de minute
c)aproximativ 2-3 ore
d)aproximativ 60 de minute

Capitolul V

1.Observarea este o metoda de cercetare de tip :


a)exploratoriu sau descriptive
b)descriptive sau causal
c)explicative

d)causal
2.In functie de natura cercetarii,putem clasifica observarile in :
a)observari umane si observari mecanice
b)observari nedisimulate si observari disimulate
c)observari directe si observari indirect
d)observari structurate,observari nestructurate

3.Dupa gradul de disimulare,putem clasifica observarile in


a)observari umane si observari mecanice
b)observari nedisimulate si observari disimulate
c)observari directe si observari indirecte
d)observari structurate,observari nestructurate

4.Dupa modalitatea de masurare se pot distinge urmatoarele tipuri de


observari:
a)observari umane si observari mecanice
b)observari nedisimulate si observari disimulate
c)observari directe si observari indirecte
d)observari structurate,observari nestructurate

5.Psihogalvanometru reprezinta :
a)un instrument ce intregistreaza reactia respondentilor in vizualizarea anumitor
stimuli
b)un instrument ce masoara gradul de dilatare a pupilei individului
c)un instrument ce masoara reactia galvanic a pielii,ca urmare a expunerii la un
anumit stimul
d)un tip de cercetare
6.Printre limitele observarii regasim:
a)eroarea de reaminitire

b)existent erorilor sistematice datorate operatorului de interviu


c)eroarea datorata modului incorrect de a formula intrebarile
d)imposibilitatea de a observa procesele de ordin cognitive precum
atitudinile,motivatiile si preferintelor oamenilor

Capitolul VI

1.In functie de gradul de cunoastere a scopului cercetarii de catre


respondent,sondajul se poate clasifica in :
a)nedisimulat si disimulat
b)transversal si sondaje
c)sondaje clasice,sondaje asistate de calculator,sondaje on-line
d)transversale si personale

2.In functie de criteriul temporal se disting sondaje:


a)nedisimulat si disimulat
b)transversal si sondaje
c)sondaje clasice,sondaje asistate de calculator,sondaje on-line
d)transversale si personale

3.Printre avantajele oferite de sondajele personale regasim

a)feedback-ul operatorului
b)caracterul anonym al cercetarii
c)absenta erorilor sistematice datorate operatorului
d)cost mai mic,comparative cu alte tipuri de sondaje cum sunt cele
telefonice,postale sau online

4.Printre caracteristicle sondajului postal se regaseste:


a)absenta asistentei din partea operatorului
b)posibilitatea clarificarii si detalierii de catre operator
c)absenta erorilor datorate identitatii persoanei care rapsunde
d)rata de raspuns mare

5.Printre avantajele oferite de sondajele clasice telefonice regasim:


a)durata foarte scurta de obtinere a informatiilor
b)subiectul poate raspunde in ritmul lui la intrebari
c)uneori chestionarului nu I se acorda nicio atentie si este aruncat
d)cu instructiuni adecvate pot fi completate chestionare

6.Printre avantajele sondajlui regasim:


a)flexibilitatea comunicarii verbale si scrise cu respondentii
b)obtinerea informatiilor sensibile de la respondent
c)utilizeaza instrumente calitative
d)nu are avantaje

Capitolul VII

1.Cel care a afirmat ca o cercetare nu poate fi mai buna decat


chestionarul sau se numeste
a)Philip Kotler
b)S.I Chelcea
c)C.A Moser
d)V . Alexandrescu

2.Principiul care impune respondentului ca intrebarile ce necesitand un


efort mental mai mare pentru a raspunde sa fie amplasate in miezul
chestionarului poarte denumirea de
a)Principiul Palniei
b)principiul palniei rasturante
c)principiul sarcinii efortului respondentului
d)principiul sectionarii chestionarului

3.In literature de specialitate despre o intrebare cum ar fi la ce va


ganditi cand priviti aceasta reclama se spune ca este
a)o intrebare inchisa
b)o intrebare cu masura dubla (double barreled)
c)o intrebare mixta
d)intrebare deschisa

4.Informatiile legate nemijlocit de problematica investigate sunt:


a)informatii de baza
b)informatii de clasificare
c)informatii de identificare
d)informatii clasificata

5.Procesul de proiectare si realizare a unui chestionar incepe cu :

a)specificarea informatiilor dorite si obiectivelor cercetarii


b)stabilirea metodei de culegerea a datelor
c)proiectarea caracteristicilor fizice ale chestionarului
d)elaborarea intrebarilor

6.Intru-un chestionar atunci cand fluxul intrebarilor merge de la


intrebari introductive spre intrebari specific cercetarii se spune ca
aceasta are la baza
a)principiul palniei
b)principiul sarcinii respondentului
c)principiul sectionarii chestionarului
d)principiul palniei rasturnate

Capitolul VIII

1.In cazul esantionarii probabiliste,marimea esantionului creste in cazul


in care:
a)nivelul maxim al erorii admisibile este mai mic
b)nivelul de precizie dorit este mai mic
c)nivelul de confidenta dorit este mai mic
d)abaterea standard este mai mica

2.Dimensiunea unui esantion care urmeaza sa fie utilizat in cercetarea


imaginii autoturismului X,in conditiile unei probabilitati de garantare a

rezultatelor cercetarii de 95% (t=1.96) si a unei marje de eroare de +5% va fi de :


a)191
b)196
c)201
d)385

3.In cazul esantioanelor utilizate in cadrul cercetarilor direct


selective,principal caracteristica este
a)interoperabilitatea
b)masurabilitatea
c)reprezentativitatea
d)validitatea

4.Medota de esantionare ce ofera tuturor unitatilor colectivitatii


investigate aceeiasi sansa de a fi selectate este
a)esantionarea simpla aleatoare
b)esantionarea stratificata proportionala
c)esantionarea sistematica aleatoare
d)esantionarea multistadiala

5.Daca cercetatorul decide sa lucreze in conditiile unei probabilitati de


garantare a rezultatelor cercetarii de 95% si a unui nivel de 0.05
(rezulta din tabelul statistic o valoare a lui t de 1.96) si a unei marje de
eroare +-5% pentru o valoare p de 0.70 (presupanand ca atributul cheie
evaluat este raportul de calitate pret al autoturismul iar 70% dintre
posesori sunt multumiti de acest raport).Dimensiune calculate a
esantionului va fi
a)323
b)196
c) 201
d)385

6.Esantionare cota parte face parte din :


a)esantionarea aleatoare
b)esantionarea probabilistic
c)esantionarea de grup
d)esantionarea nealeatoare