Sunteți pe pagina 1din 6

RAPORT EXPERTIZA EXTRAJUDICIARA

INTRODUCERE
CAPITOLUL I.
Paragraful I.
Subsemnatul SOARE CONSTANTIN expert contabil,domiciliat in com.Valul lui
Traian ,jud.Constanta posesor al carnetului de expert contabil nr.1681 inscris in
Tabloul Expertilor Contabili si Contabili Autorizati din Romania ( CECCAR) pozitia
nr.1681.
Paragraful II.
In baza contractului nr.3 din 10.09.2008 prin care am fost solicitat am acceptat
misiunea efectuarii unei expertize contabile extrajudiciare pentru ARHIEPISCOPIA
TOMISULUI CONSTANTA si a Pr.MUSTATA MARIUS protoiereu la Protoieria
Baneasa si preot paroh la Parohia Baneasa.
Paragraful III.
Imprejurarile si circumstantele care l-au determinat pe client sa apeleze la prestatia
mea sunt :Preotul MUSTATA MARIUS,protoiereu la Protoieria Baneasa, solicita cu
adresa nr.2412 /18.05.2005 sa se faca verificarea gestiuni la Protoieria Baneasa de
catre Domnul BISTRICEANU GHEORGHE,Inspector Audit Intern la
ARHIEPISCOPIA TOMISULUI CONSTANTA.
Pe data de 09.02.2006 Domnul BISTRICEANU GHEORGHE,Inspector Audit Intern
a procedat la verificarea gestiuni de fond la Protoieria Baneasa.
Verificarea s-a efectuat pe perioada 01.01.2003 30.10.2005.
In procesul-verbal de control (verificare) Domnul BISTRICEANU GHEORGHE
precizeaza ca verificarea s-a facut prin sondaj datorita volumului mare de lucru,
stabilind un debit de 148.673,65 lei.
Procesul - verbal nu a fost semnat de Pr.MUSTATA MARIUS, a fost semnat de
contabila CABRANCEA GHERGHINA.
Paragraful IV
Pentru rezolvarea acestei cauze s-a dispus proba cu expertiza contabila,careia s-au
fixat urmatoarele obiective :
Obiectivul I.
Verificarea evidentei contabile pe perioada 2002 20.10.2005 perioada gestionata de
Pr.Protopop MUSTATA MARIUS la Protoieria Baneasa .
Obiectivul II.
Stabilirea debitului in contul Pr. MUSTATA MARIUS la care se adauga debitul
stabilit de comisia CFI a ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI CONSTANTA.
Obiectivul III.
Verificarea evidentei contabile la Protoieria Baneasa pe perioada 01.11.2005
31.12.2007,perioada preluata de catre Pr.Protoiereu CLOSCA MARIN de la
Pr.MUSTATA MARIUS care a fost schimbat ramanand Paroh la Parohia Baneasa.
Paragraful V.
Lucrarile expertizei contabile s-au efectuat in perioada 08.09.2008 18.10.2008 la
sediul Protoieriei Baneasa si ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI CONSTANTA.
Paragraful VI.
Materialul documentar care a stat la baza efectuarii expertizei este :
a) procesul- verbal de verificare intocmit de Domnul BISTRICEANU
GHEORGHE pe perioada 01.01.2003 30.10.2005.
b) proces verbal intocmit de CFI .

c) evidenta contabila,extrase de cont,registrul de casa, balante analitice , sintetice


si bilanturile contabile pe perioada 2003,2004 si la 30.06.2005 si alte
documente solicitate de expert pentru documentare.
Paragraful VII.
Redactarea prezentului raport de expertiza contabila s-a facut in perioada 01.10.
08.10.2008 nu s-au efectuat alte expertize contabile.
Problemele ridicate de partile interesate in expertiza si expilcatiile date de acestea
in timpul efectuarii expertizei sunt :
Pe data de 14.07.2008 am fost convocati de catre reprezentantii Arhiepiscopiei
prin Pr.Vicar ANDREI,Pr.POALELUNGI Inspector Financiar,Expertul Contabil
precum si Pr. MUSTATA MARIUS.
S-a prezentat in afara de pr.MUSTATA MARIUS si D-na MUSTATA IONELA
carora li s-a adus la cunostinta ca pentru stabilirea adevarului trebuie facuta o
expertiza contabila si s-a propus de catre Arhiepiscopie,aceasta sa fie facuta de
catre D-nul SOARE CONSTANTIN .
S-a cerut si parerea Pr.MUSTATA MARIUS, care a fost de acord.
Din discutiile purtate intre parti a reiesit ca Pr.MUSTATA MARIUS are obiectiuni
la procesul verbal din 09.02.2006 iar prin minuta
nr.1183/06.05.2006,Pr.MUSTATA MARIUS recunoaste debitul constatat
precizand ca debitul sa fie recuperat din fondul de salarii de la Bugetul statului
virati in contul Parohiei Baneasa,angajandu-se ca salariile si cotele catre Bugetul
statului sa fie platite din fonduri proprii si totodata precizeaza ca v-a aduce acte
justificative.
Reprezentantii Arhiepiscopiei sunt de acord, dar actele justificative sa fie aduse
cat mai repede pentru justificarea pagubei la Protoieria Baneasa.
Paragraful VIII.
Data pentru depunerea prezentului raport de expertiza a fost fixata la data de
22.09.2008 si s-a prelungit pana la data de 08.10.2008.
CAPITOLUL II
Desfasurarea expertizei contabile in baza deciziei nr.385 inregistrata sub nr.
3818/2002 si a procesului - verbal nr.3873/05.11.2002 s-a infiintat Protoieria
Baneasa prin desprinderea a 27 de Parohii de la Protoieria Medgidia si Protoieria
Mangalia, sub conducerea Pr.Protoiereu MUSTATA MARIUS si Pr.Paroh la
Parohia Baneasa pana pe data de 31.10.2005, cand datorita unor nereguli
constatate a fost schimbat cu Pr.CLOSCA MARIN, ramanand numai Pr.Paroh la
Parohia Baneasa.
In perioada noiembrie 2002 octombrie 2005 Protoieria Baneasa a avut urmatorul
personal :
- CABRANCEA GHERGHINA
- VADUVA MARIOARA
- CABRANCEA LUMINITA
In aceasta perioada institutia a avut conturi la urmatoarele bancii:
- RAIFFEISEN BANK S.A.
- CEC MEDGIDIA
- UNICREDIT CONSTANTA
Pentru clarificarea si stabilirea debitului, expertul contabil a fost obligat sa
raspunda la obiectivele stabilite de ARHIEPISCOPIA TOMISULUI astfel :
Pentru a raspunde la obiectivul I expertul a verificat evidenta contabila a
Protoieriei Baneasa din noiembrie 2002- 2005 si stabilind urmarirea urmatoarelor
criterii :

a) sumele virate de ARHIEPISCOPIE pentru plata salariilor si a cotelor


b) sumele ridicate din cont si depunerea lor in casa
c) sumele acordate ca avans si justificarea lor
Raspuns :
a) sume virate de ARHIEPISCOPIA TOMISULUI pentru salarii si cote :
2003 208.433,55 lei
2004 298.820,18 lei
2005 - 160.130,91 lei
TOTAL = 667.384,64 lei
Nu a existat restante la virarea sumelor de catre ARHIEPISCOPIE.
b) sume ridicate din cont : sume depuse in casa : diferente :
2003 141.110,31
125.683
15.427
2004 - 202.000
144.134,32
57.865,68
2005 - 108.916
56.129
52.787
Total
= 452.026,31
325.946,32
126.079,68
c) sume acordate ca avans : sume justificate : diferente :
2003 13.400
7.400
6.000
2004 - 4.985
14.200
+9.215
2005 - X
5.988,40
+ 5.988,40
Total
= 18.385
27.588,40
+ 9.203,40
Paguba produsa in numerar :
Sume ridicate din cont ;
sume depuse in casa:
diferenta:
2003 2005 = 452.026,31
325.946,32
Avans
18.385
27.588,40
Total
= 470.411
353.534,72
116.876,28
Aceasta suma trebuia sa se gaseasca sold debitor :
In contul 461 la 30.10.2005
= 116.876,28
Soldul scriptic in contul 461/30.10.2005
= 148.713,16
Deci o diferenta in plus de
31.836,88
Suma reprezinta inregistrari eronate in contul 461.
Concluzii- obiectivul I
- Pr.MUSTATA MARIUS in perioada 2003 2005 a ridicat sume importante din
cont pe baza de CEC cu specificatie salarii si cote,aceste sume trebuiau operate in
registrul de casa dupa aceea urma calea legala : plati salarii si cote.
Din cauza nedepunerii sumelor in totalitatea lor care au fost ridicate din cont au
ramas salarii neplatite si cotele catre Administratia Financiara .
Nici contabilitatea nu a urmarit luna de luna sumele ridicate din cont si a-i solicita
Pr.MUSTATA MARIUS justificarea sumelor respective.
Obiectivul II
- Stabilirea debitului produs de Pr. MUSTATA MARIUS, la Protoieria
Baneasa, la care se v-a adauga si debitul constatat de CFI la Parohia
Baneasa.
Raspuns :
- Debitul produs de Pr.MUSTATA MARIUS,la Protoieria Baneasa
constatat de expert si debitul constatat de CFI la Parohia Baneasa se
prezinta astfel :
- Paguba la Protoieria Baneasa
= 116.876,28
- Paguba constatata de CFI
= 118.472,16
- Total paguba
= 235.348,44
- Suma pagubei constatata de CFI se compune din :

Diferenta intre materiale primite si materiale existente = 49.964,05


Cote neplatite la Financiar
= 5.958
Scaderea din gestiune fara forme legale
= 50.615
Neinregistrarea veniturilor din servicii religioase
= 11.935,11
In anii 2006 si 2007 s-au mai depus in contul datoriilor de catre
PR.CLOSCA MARIN dupa cum urmeaza :
- 2006 =
29.154
- 2007 =
19.625
- Total
48.779
- Din total paguba stabilita de expert si CFI in suma
= 235.348,44
- Se scad sumele depuse in 2006 si 2007
48.779
- Diferenta pagugei de recuperat
= 186.569,44
- Concluzii Obiectivul II
Pr.MUSTATA MARIUS a precizat ca va aduce acte justificative
legale, dupa verificarea efectuata de BISTRICEANU GHEORGHE si controlul CFI.
Actele prezentate de Pr. MUSTATA MARIUS au fost studiate de comisia
formata din :PC Pr.CARAIANI TANASE Consilier Juridic
PC Pr. STOCHIN CIPRIAN - Consilier Economic
PC Pr. DRAGUS ENACHE - Inspector Bisericesc
PC Pr. POALELUNGI NICOLAE Inspector Financiar
Pe data de 05.06.2007 s-a intrunit comisia de mai sus unde a fost invitat si Pr.
MUSTATA MARIUS , unde i s-a adus la cunostinta ca dupa studierea actelor
prezentate de dansul, unele sunt nelegale, altele susceptibile de fals care nu pot fi luate
in calcul pentru justificarea pagubei.
Toate actele studiate de expertul contabil se gasesc la Protoieria Baneasa si la
Arhiepiscopia Tomisului .
Obiectivul III.
Verificarea evidentei contabile la Protoieria Baneasa pe perioada noiembrie 2005
31.12.2007.
Incepand cu 01.11.2005 Pr.MUSTATA MARIUS ramane doar Pr.Paroh la Protoieria
Baneasa fiind numit Pr.CLOSCA MARIN.
Primirea Predarea nu s-a facut pe baza de proces verbal intre Pr.MUSTATA
MARIUS si Pr.CLOSCA MARIN.
Totusi a preluat solduri scriptice de la banci si casa astfel :
- sold in casa
8.345,39
- sold in cont CEC
140,46
- sold cont unicredit
6.012,45
Intrucat Pr.CLOSCA MARIN nu a preluat gestiunea Protoieriei pe baza de proces
verbal de predare primire expertul contabil a verificat evidenta contabila fara a face
o verificare de fond si scriptic a gestiunii.
S-a verificat sumele virate de Arhiepiscopie pentru plata salariilor si cotele catre
Administratia Financiara.
Toate sumele virate de catre Arhiepiscopie pentru salarii si cote au fost operate pe
baza de note contabile preluand sumele in extrasul de cont.
Toate sumele ridicate din cont au fost depuse pe baza de proces verbal pentru a fi
inregistrate in registrul de casa.
In perioada 2006 2007 Pr.CLOSCA MARIN nu a beneficiat de avans spre
decontare.
Toate cotele au fost virate catre Administratia Financiara pentru care s-au primit
chitante pe baza carora s-a operat in evidenta contabila.

Toate sumele primite de la parohii au fost inregistrate in registrul de casa pe baza de


chitante.
Nu s-au operat sume fara a avea acte justificative.
Salariile au fost achitate,neavand restante totodata s-au virat si cotele respective.
S-a depus in contul datoriei Pr.MUSTATA MARIUS sume care au fost retinute din
salarii pentru care in statele de plata in loc de semnatura a fost trecuta chitanta
nr.pentru a justifica plata lor si s-a depus catre Arhiepiscopia Tomisului.
Sumele depuse de catre Pr.CLOSCA MARIN in contul Pr.MUSTATA MARIUS pe
anii 2006,2007, sunt de 48.779.
Pr.CLOSCA MARIN a primit de la Arhiepiscopie suma de 40.000 RON in baza
chitantei nr.4767317,pentru datoriile parohiilor din subordine si a Protoieriei Baneasa
pentru achitarea cotelor la Administratia Financiara,suma a fost inregistrata in
evidenta contabila la data de 06.12.2005.
Suma a fost inregistrata in contul 5311 ( casa ),iar pe data de 12.12.2005 suma de
40.000 RON a fost virata catre Administratia Financiara Baneasa dupa cum urmeaza:
DP.90/12.12.2005
1.677
DP.91/12.12.2005
588
DP.92/12.12.2005
250
DP.93/12.12.2005
85,55
DP.94/12.12.2005
15.278
DP.95/12.12.2005
4.488
DP.96/12.12.2005
9.126
DP.97/12.12.2005
8.760
TOTAL
40.348,55
Aceste sume s-au virat specificandu-se conturile respective, taxe buget asigurarilor
sociale si bugetul de stat.
In concluzie suma de 40.000 RON reprezenta datorii catre bugetul statului si
asigurarilor sociale nefacand parte din debitul constatat de controlul efectuat de catre
CFI, aceasta suma face parte din datoriile catre Administratia Financiara .
La 31.12.2007 in balanta de verificare nu apare sume datorate catre Administratia
Financiara.
Contul 4317- contributii concedii si indemnizatii institutia are de primit de la bugetul
asigurarilor sociale suma de 1.246.
Expertul contabil constata ca de la preluarea institutiei de catre Pr.CLOSCA MARIN
numai sunt datorii catre bugetul statului si asigurarilor sociale.
Toate parohiile din subordinea Protoieriei Baneasa au platit salariile si cotele catre
bugetul statului si asigurarilor sociale.
Expertul contabil nu a facut verificarea de fond deoarece nu a avut ca baza procesul
verbal de primire- predare a gestiunii ,facandu-se numai verificarea evidentei
contabile si urmarind soldurile din balanta de verificare cu cele scriptice.
Pentru verificarea de fond este necesar un proces - verbal de primire predare semnat
de ambele parti.
Pentru sumele depuse de Pr.CLOSCA MARIN in contul datoriilor Pr.MUSTATA
MARIUS, a primit chitante de la Arhiepiscopia Tomisul,in concluzie sumele
respective nu au fost depuse de Pr.MUSTATA MARIUS.
Concluzii :
De la preluarea activitatii Protoieriei Baneasa de catre Pr.CLOSCA MARIN
activitatea economica s-a imbunatatit,toate actele de primire a marfii,ridicari din
cont,platile salariilor si platile catre Administratia Financiara au fost inregistrate in
evidenta contabila.

Soldurile scriptice si analitice corespund cu balanta de verificare lunare si anuale.


Nu sunt acte inregistrate in evidenta contabila in perioada 2006,2007 pe baza de note
contabile,toate sunt operate pe baza de state de plata si cotele pe baza de chitante .
Marfurile primite de la Arhiepiscopie au fost inregistrate pe baza de facturi.
Toate marfurile vandute catre parohii au fost inregistrate in evidenta contabila.
Se urmaresc de catre personalul economic incasarile de la parohii pentru a nu avea
plati restante.
Diferente plus sau minus,expertul nu a putut constata deoarece nu exista procesul
verbal de predare primire.
Expertul precizeaza ca s-a explicat (concluzii ) la fiecare obiectiv in parte si propune
urmatoarele :
1.Ridicarea sumelor din conturile institutiei sa fie prezentate contabilitatii pentru
care va emite dispozitie de incasare pentru fiecare suma pe date.
2. Urmarirea sumelor acordate ca avans sa fie facuta in maxim 5,6 zile de la data
primirii.
3. Urmarirea platilor salariilor si a cotelor in termen pentru a nu avea restante catre
salariati si Administratia Financiara.
4. Urmarirea incasarilor de la parohii a sumelor pentru marfurile primite.
5. Urmarirea si inregistrarea sumelor incasate din serviciile religioase si
inregistrarea lor ca venituri.

EXPERT CONTABIL,
SOARE CONSTANTIN