Sunteți pe pagina 1din 3

Tema nr.

1 Obiectul de studiu, scopul si instrumentele macroeconomiei


1. Obiectul de studiu
2. Scopurile macroeconomiei
3. Instrumentele macroeconomiei
4. Politici macroeconomice.
1. Macroeconomia studiaza procesele si fenomenele la nivelul economiei nationale. Deci studiaza
economia ca un tot intreg. Principalele categorii analizate sunt:
a) indicatorii macroeconomici (venitul national, PIB);
b) dezechilibrele macroeconomice ( inflatia, somajul, deficitul, excedentul bugetar, altele)
Principiile macroeconomiei:
Unul dintre principiile macroeconomiei consta in faptul ca indicatorii macroeconomici sunt
interdependenti, se conditioneaza reciproc. Modificarea unui indicator poate determina modificarea unuia
sau mai multor indicatori.
Al 2-lea principiu consta in aceea ca la nivel macroeconomic exista mai multe procese de multiplicare ce
se caracterizeaza prin faptul ca modificarea unui indicator determina modificarea intr-o proportie mai mare
a altor indicatori.
Exemplu: Cresterea consumului determina cresterea produsului intern brut intr-o proportie mai mare. Un
proces macroeconomic este compus dintr-un sir de procese microeconomice si acesta presupune utilizarea
metodei de agregare.
Al 4-lea principiu macroeconomic studiaza comportamentul agentilor economici agregati care sunt:
firmele (producatorii)
menajele (consumatorii)
statul
strainatatea
Macroeconomistii colecteaza si analizeaza indicatorii macroeconomici, studiaza evolutia lor in timp.
Elaboreaza prognoze. Efectueaza comparatii internationale propun masuri de politica economica a statului.
PRINCIPALELE CATEGORII ECONOMICE:
PIB
Venitul national (VN)
Inflatia
Somajul
Cererea agregata
Oferta agregata
Fluctuatiile activitatii economice
Cresterea economica
Politica bugetar fiscal si bugetul de stat
Politica monetar creditara si piata monetara
POlitica valutara si cursul de schimb valutar
Balanta de plati externe.

2. Scopurile macroeconomiei ar fi urmatoarele:


a) Ocuparea complete a factorilor de productie- reprezinta situatia pe termen lung in care ocuparea
capitalului constituie 80-85% si ocuparea fortei de munca ar constitui 94-95%.
In conditiile ocuparii complete a factorilor de productie de realizeaza nivelul potential al productiei (PIB).
Y*= f ( K,L) Y*- nivelul potential al productiei; capital si munca
Nivelul potential al productiei are o tendinta de crestere de circa 3% annual care se datoreaza progresului
cantitativ si calitativ al factorilor de productie.
b) Cresterea economica neinflationista caracterizeaza cresterea produsului intern brut real.
PIB real- reprezinta valoarea totala de piata a bunurilor si serviciilor produse in economia nationala
evaluate la preturile perioadei de baza (preturi comparabile).
PIBr = suma Qn * P0
Cresterea economica se determina ca o crestere a PIB real al anului current fata de PIB real din anul
precedent.
c) Stabilitatea preturilor care presupune mentinerea nivelului preturilor la un nivel relativ stabil.
Cresterea preturilor de pina la 3% se considera un fenomen normal pentru oricare economie, deoarece se
stimuleaza consumul investiile, exportul.
d) Asigurarea echilibrului macroeconomic general - presupune egalitatea dintre cererea agregata (AD),
oferta agregata (AS).
Echilibrul general presupune un sir de subechilibre componente:
Echilibrul balantei de plati egalitatea dintre import si export
Echilibrul dintre veniturile si cheltuielile statului
Echilibrul dintre veniturile si cheltuieli a menajelor, firmelor.

3.

Instrumentele macroeconomiei se divizeaza in urmatoarele categorii:


a. Indicatorii macroeconomici care la rindul sau pot fi:

indicatorii ce descriu rezultatele activitatii economice pe parcursul unei perioade de timp de regula
un an, acestea sunt: PIB, PNB (produsul national brut), PNN ( Produsul national net), VN (venitul
national), VP ( venitul personal), VPD ( venitul personal disponibil)
indicatorii ce descriu ocuparea fortei de munca (rata somajului, rata ocuparii)
indicatorii ce descriu evolutia preturilor: (Indicele general al preturilor (IGP), Rata inflatiei)
indicatorii ce descriu deschiderea economiei catre exterior: Nx = Exp- Imp.
Nx export net.

b .Metodele macroeconomice care sunt:


analiza-sinteza
inductia-deductia
analiza economica matematica
metoda grafica
metoda de balanta
c. Metodele macroeconomice

Model este o reprezentare grafica sau printr-un sistem de ecuatii care poate descrie un fenomen din
punct de vedere cantitaiv si calitativ. Fiecare model contine variabile exogene adica inafara modelului, ex:
masa monetara; si variabilile endogene de ex: consumul, investiile.
In macroeconomie se utilizeaza urmatoarele modele:
Agentii economici
1. Menaje

Veniturile
Salarii, renta, dobinda

2. Firme
3.Statul
4.Strainatate

Profitul intreprinderii
Impozite
Export

Cheltuielile
Cheltuieli de consum personal,
C
Cheltuieli de investitii, I
Cheltuieli guvernamentale, G
Cheltuieli privind exportul net,
Nx

* Totalitatea veniturilor formeaza oferta agregata (AS - y) repr nivelul productiei


* Totalitatea cheltuielilor formeaza cererea agregata.
Indentiatea macroeconomica principala, AS=AD, Y= C+I+G+Nx
Aceasta indentitate permite analiza urmatoarelor modele:
1. Modelul economiei simple- in care nu intervine statul si nu exista legaturi cu strainatatea. Y= C+I
2. Modelul economiei inchise in care nu exista legaturi cu strainatatea. Y=C+I+G
3. Modelul economiei deschise- in care sunt prezenti toti agentii economiei.

4.

Politicile macroeconomiei reprezinta masurile statului in vederea influentarii proceselor si fenomenelor


din economia nationala in vederea atingerii principalelor obiective macroeconomice.
Deci scopurile politicilor macroeconomice sunt indentice cu scopurile macroeconomiei.
Clasificarea politicilor macroeconomice:
1. In dependent de scopurile urmarite, distingem:
Politici anti-inflationiste
Politici de ocuparea fortei de munca( antisomaj)
Politici de crestere economica
Politici de stabilizare macroeconomica
Politici comerciale
Politici valutare
Altele
2. In dependeta de factorii de influenta:
Politici orientate catre cerere (AD):
Politica bugetar fiscal- reprezinta masurile statului in vederea modificarii taxelor si impozitelor
(T), modificarea achizitiilor guvernamentale(G) si modificarea transferurilor sociale(TR).
Politica monetar creditara- reprezinta masurile statului (a bancii nationale), in vederea
modificarii, cantitatii de bani in circulatie.

Politici orientate catre oferta (AS): are drept scop stimularea ofertei agregate si distinge:
Politici de modificare a sistemului de taxe si impozite
Politici de imbunatatire a functionarii eficiente a pietelor
Politici de eliminare a efectelor negative.