Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA POLITEHNICADIN TIMIOARA

SYLLABUS
pentru disciplina:
MSURRI ELECTRONICE

FACULTATEA DE INGINERIE DIN HUNEDOARA

DOMENIUL /SPECIALIZAREA: INGINERIE ELECTRIC / ELECTROMECANIC


Anul de studii: III
Semestrul 5

Titularul cursului: Conf. dr. ing. POPA IOSIF


Colaboratori:

ef.lucr.dr.ing. POPA GABRIEL NICOLAE

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite
Curs
Seminar
Laborator
2
0
2

Proiect
0

Examinare
EP

Credite
4

A. OBIECTIVELE CURSULUI
Scopul acestei discipline este nsuirea de ctre studeni a metodelor i aparatelor electronice de msurare a semnalelor
electrice, periodice sau constante, folosind aparate electronice analogice i numerice.

B. SUBIECTELE CURSULUI
1. Osciloscopul catodic
1.1.
Tubul catodic al osciloscopului
1.2.
Schema bloc a osciloscopului catodic
1.3.
Sensibilitatea tubului catodic
1.4.
Circuite i dispozitive electronice de baz ale osciloscopului catodic
1.5.
Utilizrile osciloscopului catodic
2. Voltmetre electronice analogice
2.1.
Voltmetre de c.c.
2.2.
Voltmetre de c.a.
2.3.
Voltmetru electronic pentru msurarea tensiunilor continue i alternative
3. Frecvenmetre, capacimetre i fazmetre electronice analogice
3.1.
Msurarea frecvenei i a capacitii prin metoda heterodinrii
3.2.
Frecvenmetru electronic cu condensator. Capacimetru electronic
3.3.
Frecvenmetre cu comutator electronic
3.4.
Frecvenmetre de rezonan (cu puni de c.a.)
3.5.
Frecvenmetru cu circuit basculant monostabil
3.6.
Fazmetru electronic analogic
4. Msurarea puterii n circuitele electronice
4.1.
Metoda sarcinii artificiale
4.2.
Wattmetre de ieire cu transformator de adaptare i cu atenuator rezistiv
4.3.
Metoda calorimetrului de substituie
4.4.
Msurarea puterii cu wattmetru cu termocupluri
5. Wattmetre i contoare electronice
5.1.
Circuite electronice de nmulire
5.2.
Schemele bloc ale wattmetrelor i contoarelor electronice
6. Aparate electronice digitale de msurare
6.1.
Convertoare tensiune continu frecven
6.2.
Circuitele electronice de baz ale aparatelor de msurare numerice
6.3.
Frecvenmetru i capacimetru electronic numeric
6.4.
Voltmetre electronice numerice
6.5.
Wattmetre i contoare numerice

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)


1. Osciloscopul catodic
2. Generatoare de semnal
3. Punte electronic analogic RLC
4. Voltmetre electronice analogice
5. Circuite electronice de nmulire
6. Contor numeric
7. Frecvenmetru de rezonan
8. Frecvenmetru analogic
9. Multimetru electronic numeric
10. Frecvenmetru electronic numeric
11. Conevertoare tensiune-frecven
D. BIBLIOGRAFIE
1.Jurca T., Stoiciu D. Instrumentaie de msurare, Editura de Vest, Timioara, 1996;
2. Ignea A. - Msurri n procese industriale, Universitatea Tehnic Timioara, 1994
3. Iliescu C., .a. - Msurri electrice i electronice, E.D.P., Bucureti, 1983;
4. Manolescu P., Ionescu-Golovanov C. - Msurri electrice i electronice, E.D.P., Bucureti, 1979;
5. Nicolau E., .a. - Manualul inginerului electronist. Msurri electronice, Ed. Tehnic, Bucureti, 1979;
6. Pop E., Stoica V. - Principii i metode de msurare numeric, Ed. Facla, Timioara, 1977;
7. Popa I., Popa G.N. - Dispozitive electronice cu structur cablat i programat de protecie a motoarelor asincrone
trifazate de joas tensiune, Editura Mirton, Timioara, 2000;
8. Grave H.F. Msurarea electric a mrimilor neelectrice, Editura Tehnic, Bucureti, 1966;
9. Roman S. Aparate electronice de msurare i control, E.D.P., Bucureti, 1968;
E. PROCEDURA DE EVALUARE
Forma de examinare: Evaluarea distribuit
Nota final const din media aritmetic a 3 note acordate pe parcursul semestrului ca urmare a evalurii a 1/3 din
materia predat i nota de la activitatea aplicativ ( laborator ).
F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA
University of Sannio: http://www.ing.unisannio.it/ects/scheda_en.php?670
University of Pittsburg: http://www.engr.pitt.edu/materials/physiscs/coursedescription.html
University of Southampton: http://www.ecs.soton.ac.uk/admissions/pg/syllabus/php?unit=ELEC6011

Data: 12.03.2007
EF CATEDR,
Conf. dr. ing. PNOIU MANUELA

TITULAR DE DISCIPLIN,
Conf. dr. ing. POPA IOSIF