Sunteți pe pagina 1din 6

PREZENTAREA FIRMEI

S.C. BUSTER S.R.L. este o societate cu capital exclusiv privat infiintata prin
transformarea societatii comerciale ROMSIP cu capital de stat prin metoda de privatizare
MEBO.
Societatea are sediul in CLUJ - NAPOCA, str, Stefan cel Mare, nr 2, avand sectii de
productie si unitati de morarit si panificatie pe teritoriul intregului judet fiind inregistrata
la

Registrul

Comertului

cu

nr.

J52/124/1991.

Prin statutul sau juridic societatea poate infiinta sucursale si filiale, atat in tara cat si in
strainatate.
Principalele
-

directii

fabricarea

de

de

fabricarea

activitate

articole

confectionate

de

fabricarea

produselor

structuri

si

prestari

servicii

ale

mochete
de

morarit,

tamplarii
in

firmei

sunt:

din

textile

si
panificatie

metalice

si

domeniul

covoare
si

patiserie

din

lemn

izolarii

termice

S.C. BUSTER S.R.L. isi desfasoara activitatea conform legislatiei in vigoare si


are deschis cont atat in lei cat si in valuta la BANC POST, Sucursala CLUJ - NAPOCA.
Majoritatea operatiunilor de incasari si plati se fac prin intermediul acestei banci, atat
pentru

clientii

si

furnizorii

interni

cat

si

pentru

cei

externi.

Desfacerea produselor si prestarea serviciilor se realizeaza pe piata din ROMANIA in cea


mai

mare

parte,

iar

pe

piata

externa

ca

Germania,

Austria,

Italia,

etc.

Clientii firmei sunt persoane fizice si juridice, numarul acestora depasind 25. Cererea pe
piata externa inregistreaza o crestere de aproximativ 12% pe an, iar pe piata interna se
mentine

aproximativ

constanta.

In vederea aprovizionarii cu materii prime si materiale firma are incheiate contracte pe


termen scurt, mediu si lung cu diversi furnizori din tara si din strainatate. Firma se
aprovizioneaza de la un numar relativ mare de furnizori, insa primi 7 in ceea ce priveste
valoarea materialelor, produsele si serviciile furnizate, acoperirea peste 80% din totalul
valoric

al

achizitiilor.
29

Produsele si serviciile oferite de firme sunt compatibile din punct de vedere


calitativ cu cele ale fitmelor cele mai competitive in domeniu, fapt pentru care acestea se
bucura de aprecierea generala a clientilor. Pentru mentinerea si ridicarea acestui nivel
calitativ, societatea face eforturi permanente in ceea ce priveste achizitionarea si
operationalizarea unor tehnologii de ultima ora cat si pentru pregatirea corespunzatoare a
personalului.
Firma dispune de un capital social de 480.319.880 lei. Capitalul social este
impartit in 29.200 de actiuni nominative in valoare de 16.449 lei fiecare. Capitalul social
al societatii poate fi marit sau redus pe baza hotararii AGA in conditiile si cu respectarea
procedurii prevazute de lege. Fiecare actiune da dreptul la vot in AGA, numarul acestora
fiind proportional cu numarul de actiuni detinute de fiecare actionar. Actiunile
fondatorilor

sunt

nominative.

Repartizarea dividendului se face pe actiune si se inmulteste cu numarul de actiuni ce


apartin fiecarui actionar.
2.2 PREZENTAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE
S.C. BUSTER S.R.L. dispune de un numar de 2.063 de angajati. Varsta medie a
personalului este in jur de 44 de ani, barbatii avand o pondere de circa 80%.
Organigrama firmei se prezinta astfel:
2.3 STRUCTURA PERSONALULUI
In perioada 1997 - 1999 subsistemul resurselor umane a prezentat o tendinta
descrescatoare din punct de vedere numeric, situatie sintetizata in tabel:
Nr. Crt Denumire indicatori U.M 1997 1998 1999
1. Total personal persoane 2.904 2.337 2.063
% 100 80.5 71
2. Total muncitori Persoane 2.348 1.855 1.604
% 100 79 68
3. Muncitori direct
Productivi Persoane 1.854 1.470 1.270

30

% 100 79 68.5
4. Productia exercitiului
In valori comparabile
In 1995 Milioane lei 9.153 8.828 9.623
5. Productia
Specifica
Pentru Total personal :100 123 148
Total muncitori : 100 123 154
Muncitori direct productivi : 100 122.4 153
Se pot evidentia urmatoarele aspecte:
Numarul total de personal s-a redus cu 19.5% in 1998 si cu 29% in 1999 fata de 1997;
Evolutia productivitatii inregistreaza un trend pozitiv cu cresteri de circa 20% la nivelul
fiecarui an al perioadei analizate

2.2. PREZENTAREA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE

La nivelul firmei, datorita folosiri unui pachet de programe contabile permanent


actualizat si a utilizarii tehnicii de calcul de varf, se intocmesc atat documente contabile
cerute de legislatia in vigoare, cat si documente statistice necesare conducerii in luarea
deciziilor.
Diagnoza subsistemului financiar s-a bazat pe bilantul contabil si anexele acestuia,
balante de verificare si rezultatele exercitiului pentru anul 1999.
Analiza rezultatelor financiare:
Rezultatele financiare pe anii 1998 -; 1999 sunt prezentate in tabelul urmator:
Nr crt. Denumire indicator 1998 1999
I. Venituri totale 45.980.649 105.941.624
1.1. Venituri din activitatea de exploatare 42.255.821 93.850.616
1.2 Cifra de afaceri 37.370.997 96.050.266
1.3 Alte venituri din exploatare 3.116.732 1.396.831
2 Venituri financiare 3.238.526 11.287.455
31

3. Venituri exceptionale 486.302 803.553


II. Cheltuieli totale 44.179.517 101.614.266
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care: 40.220.254 86.562.690
1.1. Cheltuieli privind marfurile 376.925 1.225.702
1.2. Cheltuieli materiale totale 20.507.014 47.983.594
1.3. Cheltuieli cu personalul totale 12.394.605 20.149.422
1.4. Alte cheltuieli din exploatare 124.615 115.192
1.5. Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele 2.125.329 7.249.174
2. Cheltuieli financiare 3.241.553 13.860.063
3 Cheltuieli exceptionale 717.710 1.191.513
III. Rezultatul brut al exercitiului profit 1.801.132 4.327.358
IV. Impozit pe profit 1.075.697 2.001.551
V. Rezultatul net al exercitiului profit net 725.435 2.325.807
Prezentate in preturi comparabile valorile pe anii 1996 -; 1997 scot in evidenta
urmatoarele:
Veniturile din exploatare au crescut in 1999 fata de 1998 cu 2.22%
Profitul din exploatare a crescut cu 3.27%
Rezultatul brut al exercitiului in crestere s-a datorat cresterii profitului atat in activitatea
de exploatare cat si in cea financiara
In analiza indicatorilor economico-financiari plecam de la rata profitului deoarece
obtinerea profitului reprezita principalul obiectiv si criteriu de apreciere a activitatii unei
firme.
Formula de determinare a ratei profitului este urmatoarea:
Rata profitului =profit/cifra de afaceri
Cifra de afaceri este un venit din exploatare. Ea reprezinta un venit ce cuprinde
atat cheltuielile aferente desfasurarii activitatii cat si profitul.
Se observa o crestere continua a cifrei de afaceri in cei trei ani consecutivi urmariti
crestere determinata de influenta celor doi factori ce intra in stuctura sa dar si de o serie
de factori externi (inflatia, variatii ale puterii de cumparare a populatiei).
Influenta cantitatii vandute se manifesta prin inexistanta cererii la diferite sortimente de
32

produse, sau scaderea puterii de cumparare a populatiei.


De asemenea cantitatea de produse vanduta este determinata de capacitatile de exploatare
existente( uzura utilajelor, potentialul uman).
Rata profitului exprima cat de rentabila este activitatea pe care o desfasoara firma fiind
evidentiata in tabelul urmator:
1997 1998 1999 2000(la zi)
0,36 0,39 0,45 0,48
Cresterea ratei profitului se datoreaza in primul rand cresterii preturilor datorita
unui nivel ridicat al inflatiei, sau a cresterii productiei vandute.
In cadrul sectiei de exploatare nu se lucreaza cu productie pe stoc.
Indicele profitului = profit din 1998 /profit din 1999

Indicele cifrei de afaceri =cifra de afaceri din 1998 / cifra de afaceri din 1999
Indicele profitului si cel al cifrei de afaceri sunt prezentate in tabelul urmator:
Indicele profitului Indicele cifrei de afaceri
4,02 2,22
Urmarind evolutia celor doi indici constatam ca primul are un nivel mai ridicat,
ceea ce ne indreptateste sa afirmam ca intreprinderea are o evolutia ascendenta.
Rata rentabilitatii active caracterizeaza eficienta elementelor materiale care functioneaza
in cadrul intreprinderii. Formula de determinare este urmatoarea:
Rata rentabilitatii active = profit / (active fixe + active circulante)
Viteza de rotatie a activului = cifra de afaceri / total active
Evolutia ratei rentabilitatii active reiese din urmatorul tabel:
Nr. crt. Indicator Formule de calcul 1997 1998 1999
1 Rentabilitatea capitalului permanent Profit brut 0.11 0.03 0.01
Capital permanent 0,03 0,03 0,07
33

2 Rotatia capitalului permanent CA 1,0 0,32 0,41


Capital permanent 0,3 0,32 0,32
3 Rotatia capitalului investit CA 1,16 0,29 0,38
Active fixe 0,32 0,29 0,38
4 Pondere in capitalul permanent Total active 1,7 1,2 1,26
Capital permanent 1,2 1,2 1,18
Intrucat pentru a putea sa facem o analiza financiara pertinenta, factorii unei
fractii trebuie sa fie in valori comparabile, pentru activele fixe si capitalul propriu au fost
recalculate valorile asa cum s-a aratat in capitolele precedente ale lucrarii.Pentru o
analiza comparativa, indicatorii care pun in evidenta rentabilitatea capitalului sunt
calculati in tabelul de mai sus cu valorile din bilanturile contabile si cu valorile corectate.
Rentabilitatea capitalului s-a situat sub 3% scazand in 1999 la 0,7 % , adica practic sub
limita accptabila pentru orice investitor. Avand in vedere ca si profilul din exploatare se
situeaza in 1999 la 1,6 % din totalul veniturilor din exploatare, este evident ca
rentabilitatea capitalului nu este numai rezultatul unei supraevaluari a activelor
imobilizate, ci este rezultatul unor performante slabe a tuturor functiumilor intreprinderii.
In acelasi timp, avand in vedere tendinta descrescatoare a performantelor este un semnal
de alarma privind necesitatea stringenta a implementarii unor masuri de restructurare.

34