Sunteți pe pagina 1din 34

PLAN DE AFACERI

INSTALAREA TANARULUI FERMIER xxx.


1. Date generale
1.1 Denumirea / Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia
xxx
1.2 Scurt istoric al solicitantului

xxx s-a infiintat in aprilie 2014


Ca forma de organizare este Persoana Fizica Autorizata infiintata conform Legii 300/2004 , avand urmatoarele obiecte de
activitate : Cresterea altor animale. Sediul PFA este in Orasul xxxStr. Dr.xxx nr., jud. Brasov, cod postal xxx iar in prezent detine o
stupina cu un efectiv de 94 de familii si instrumentar apicol aferent. Albinaritul este, practicat, cu prioritate, pentru obtinerea mierii
necesare comercializarii. Pasionat de apicultura domnul xxxx a adaugat la experienta practica in domeniul apiculturii atat calificarea
certificata de apicultor, cat si pe cea de lucrator in comert avand astfel posibilitatea sa valorifice mierea obtinuta de la cele 94 de
familii de albine.
Domnul xxxx este membru al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania din data de _____________.Asociatia respectiva
este infiintata conform legii 26/2000.
Pentru a tine pasul cu strategia de dezvoltare a agriculturii romanesti, Dl. xxx si-a fixat ca obiectiv o modernizare a fermei
apicole proprii, modernizare care va determina eficientizarea activitatii sale de apicultor si implicit cresterea veniturilor in cadrul PFA
prin intermediul cresterii productiei totale, a calitatii si a eliminarii cheltuielilor si activitatilor care influenteaza indicatorii economici
si tehnici.

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului :

Activitatea principala: 0149 - Cresterea altor animale;


Activitati secundare: 4789 - Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al
altor produse.
1.2 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul societatii:
Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje
si echipamente, animale,etc.
PFA xxx dispune de mijloace fixe specifice meseriei de apicultor. PFA xxx doreste dezvoltarea si modernizarea stupinei pe
care o detine in prezent prin intermediul acestui proiect.
Denumire mijloc fix

1.CLADIRI TOTAL

Data achizitiei

Valoare neta la data intocmirii


ultimului
bilant
RON-

Bucati

2.UTILAJE TOTAL

Mijloc de transport stupi -

3.ANIMALE

Familii de albine

94

4.ALTELE
Echipament de lucru si
echipament pentru protectia
muncii

Tava de descapacit

Furculita de descapacit

Strecuratoare miere

Hranitor

Dalta apicola

Afumator

Perie apicola

Scaun apicol

Masca

Halat

70

Stupi albine orizontali

TOTAL

TERENURI

Nr.crt

Amplasare
Judete/Localitate

Suprafata totala (mp) /


Categoria de folosinta

Valoarea contabila
- RON-

Regim juridic

xxx

400 m2/comodat

Drept de folosinta
10 ani

400 m2

TOTAL

Zona in care se afla terenul unde se va amplasa investitia respectiv Comuna Suseni, sat Valea Stramba este o
zona montana cu handicap natural conform Listei Unitatilor Administrativ Teritoriale din zona montana
defavorizata
2. Descrierea proiectului
2.1 Denumirea investitiei :

INSTALAREA TANARULUI FERMIER xxx.


2.2 Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc).
Denumirea :
Forma juridica :
Numar inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului :
CUI :
Telefon :
COD IBAN:
COD IBAN :
Banca:

E-mail :

2.3 Obiectivele investitiei/prioritati se va descrie ce se doreste sa se realizeze prin proiect,


respectiv, crearea de noi capacitati de productie eficiente si competitive, produse cu valoare
adaugata cat mai mare, utilizarea optima a resurselor existente, productivitate sporita a muncii,
implementarea standardelor comunitare etc . Se va descrie conformitatea obiectivelor investitiei
urmarite prin proiect cu obiectivele masurii si se va preciza capacitatea existenta si capacitatea
propusa a se realiza la finalizarea investitiei.
Optiunea Romaniei de Integrare in Uniunea Europeana impune reglementarea si in agricultura a unor masuri radicale de
incadrare in cerintele din ce in ce mai ridicate ale acesteia. Una dintre prioritati o constituie obtinerea unor productii de buna calitate,
in cantitati care sa asigure eficienta economica a exploatatiei agricole cat si a ridicarii nivelului economic al zonei, care sa fie in acord
cu strategia de dezvoltare a agriculturii romanesti.
Obiectivul principal propus prin punerea in practica a proiectului este acela de crestere a competitivitatii exploatatiei apicole
printr-o utilizare mai buna a factorilor de productie si a resurselor umane, obiectiv care este in conformitate cu obiectivul general al
Masurii 112.
In activitatea PFA se realizeaza o diversificare a productiei prin exploatarea intregii game a produselor stupului. Alaturi de
miere, principalul produs al stupinei, vor fi obtinute si comercializate si produse secundare (polen, propolis, laptisor de matca).
Exploatatia apicola, in integralitatea ei (constructie utilitara, mijloc de transport in pastoral, dotari) va corespunde standardelor
comunitare din toate punctele de vedere, fiind proiectata inca din stadiul initial in acest sens.
Calitatea si nivelul productiei vor fi optime din punctul de vedere al cerintelor pietei, luand in considerare faptul ca unul dintre
principalele obiective ale investitiei il constituie asigurarea conditiilor necesare pentru obtinerea unor produse apicole care sa
reprezinte un standard de calitate in domeniul produselor apicole.
Achizitiile de utilaje si construirea constructiei utilitare apicole vor duce la imbunatatirea performantei generale a exploatatiei
prin indeplinirea obiectivelor de ordin tehnic, economico- financiar si de mediu respectiv:

Obiective tehnice: Achizitia camionului pentru transport stupi determina cresterea productivitatii muncii, imbunatatirea calitatii
produselor,introducerea de tehnologii performante, imbunatatirea conditiilor de lucru, asigurarea conformitatii cu standardele
comunitare.
Camionul de transport stupi care va fi utilizat pentru activitatea in pastoral, va creste de asemenea eficienta productiei printr-o
capacitate mult mai mare de transport a stupilor. Uneltele si echipamentul de lucru vor imbunatati substantial productivitatea muncii,
asigurand o exploatare optima a familiilor de albine. Eficienta productiei va creste si prin utilizarea constructiei utilitare apicole ca
punct de lucru. Aceasta constructie va fi una moderna, corespunzatoare normelor comunitare si ea va cuprinde zone delimitate care
vor asigura ambalarea si depozitarea mierii prin respectarea tuturor standardelor in vigoare.
Obiective economico-financiare: Prin utilizarea optima a factorilor de productie apicola, precum si prin imbunatatirea
calitatii produselor obtinute si respectarea normelor comunitare are loc o crestere a competitivitatii.
Prin intermediul proiectului, PFA doreste crearea unor noi capacitati de productie eficiente si competitive. Astfel investitia ce
urmeaza a fi realizata are ca principal scop infiintarea si dezvoltarea unei stupine la standarde conforme cu cele comunitare.
Investitia propusa consta in:
- achizitionarea unor echipamente si unelte de lucru necesare pentru productia de miere, propolis, polen si laptisor de matca,
specifice pentru activitatile care se desfasoara la nivelul unei stupine;
- achizitionarea unui camion pentru transportul stupilor in pastoral;
Toate elementele mentionate anterior vor determina o crestere semnificativa a veniturilor si a profitului, obtinute din productia
apicola de catre PFA.
Obiective de mediu: Reducerea emisiilor poluante are loc prin achizitionarea unui camion pentru transport stupi al carui motor
va fi echipat cu sitem Euro IV, sistem care va permite o degajare de noxe cat mai redusa.
Capacitatea de productie apicola a PFA va creste de la 94 de stupi, cat este in prezent la 150 de stupi prin achizitiile facute in
cadrul proiectului.

Din perspectiva potentialului zonei in domeniul apicol exista mai multe aspecte care trebuie luate in considerare. Astfel locatia
in care se va amplasa stupina se regaseste intr-o regiune montana. In regiunea respectiva se produc sortimente specifice de miere mierea de conifere (pin, brad, molid - contine uleiuri volatile, rasini; este antiseptica si antiinflamatoare in afectiunile cailor
respiratorii), mierea de mana (provine din aceeasi sursa cu cea extraflorala, mana fiind un produs obtinut indirect, prin intermediul
unor insecte din categoria afidelor). Pentru consumul uman are o valoare deosebita, continand multa inhibina (un bactericid foarte
puternic) si saruri minerale (de 12,8-20 de ori mai bogata in saruri minerale decat cea florala), calciul si magneziul prezentand cel mai
mare interes terapeutic intrucat organismul uman asimileaza mult mai bine aceste saruri prin alimentatia naturala decat prin
administrarea sintetica. Alaturi de aceste sortimente de miere specifice zonei, PFA va obtine si exploata sortimente de miere specifice
regiunilor de campie prin intermediul activitatii de pastoral pe care o va realiza cu ajutorul camionului destinat transportului stupilor
care constituie o investitie in cadrul proiectului.

2.4 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele


de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea
standardului/standardelor la care se adapteaza (pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii
la standardele specifice)
Linia motoare a camionului care va fi utilizat pentru deplasarea in pastoral va corespunde unor norme de poluare Euro IV
norme care vor fi in conformitate cu Regulamentul nr. 83 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite (CEEONU) dispozitii uniforme privind omologarea vehiculelor in ceea ce priveste emisia de gaze poluante in conformitate cu cerintele
privind carburantul.

2.5 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei:


Din punctul de vedere al PFA investitia care se va realiza prin proiect este necesara pentru cresterea nivelului veniturilor
obtinute din activitatile de exploatare apicola. Constituirea in zona respectiva a unei stupine care sa respecte standardele comunitare in
domeniu reprezinta o oportunitate atat pentru dezvoltarea activitatilor PFA , cat si pentru dezvoltarea zonei respective, care ofera
conditii optime de productie apicola, deoarece poluarea nu este prezenta. Astfel exploatarea potentialului zonei in care are loc
investitia, nu se poate realiza in domeniul apicol decat prin intermediul desfasurarii unor astfel de activitati specifice, care sa puna in
valoare resursele existente. Din perspectiva produselor obtinute acestea vor corespunde atat normelor de calitate cat si normelor de
protectie in domeniul sanitar veterinar si de protectie a mediului.

2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste
membrii acesteia, conform prevederilor fiselor masurilor.
Nu este cazul

2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea


produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului
POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
Denumire furnizor de materii
prime/materiale
auxiliare/produse/servicii

Adresa

Produs furnizat
si cantitate
aproximativa

Valoare
aproximativaRON-

% din total
achizitii

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI


Nr.crt

Client (Denumire si
adresa)

3. Date tehnice ale investitiei

Valoare -RON -

% din vanzari

3.1

Date generale

3.1.1 Zona si amplasamentul (regiunea, judetul, localitatea) investitiei, suprafata si situatia juridica ale terenului
care urmeaza sa fie ocupat (definitive si/sau temporar) de lucrare:
- Nu este cazul

3.1.2

Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic, studii topografice, nivelul
maxim al apelor freatice, date climatice) daca investitia o impune
-

3.2

Nu este cazul

Caracteristicile principale ale constructiilor:


- Nu este cazul

3.8 Caracteristici
tehnice
si
functionale
ale
utilajelor/echipamentelor
tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin
proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate
utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Se vor preciza de asemenea denumirea, numarul si
valoarea utilajelor/ echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor care
vor fi achizitionate, cu fundamentarea necesitatii acestora (utilizati formatul tabelar
prezentat mai jos). Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in
cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de cinci ani, plan de productie pe perioada
de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele)

Cheltuieli incluse in proiect tabel sinoptic:


Nr.
crt.

Denumire/Tip

Numar

utilaj/echipament

bucati

Valoare fara TVA


-RON-

TVA

Pret total

-RON-

RON

1.

camion

2.

cantar portabil 150 kg pt stupi

1073

204

1277

3.

centrifuga inox 4 rame

23205

4409

27614

4.

tava descapacit

583

111

694

5.

Afumator

95

18

113

6.

stupi (verticali)

7.

Maturator

595

113

708

8.

cantar electronic 15 kg

462

88

550

9.

Cutie de roi - nuclee 4/4 (urdinis


separat)

143

893

380

2380

10.

Colectoare polen

x210 RON/bucata

10 x75 RON/bucata

300 x20 RON/bucata

Caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor care vor fi achizitionate prin proiect sunt
urmatoarele:
1. Camion
2. Cantar portabil 150 kg

Capacitate : maxima 150 kg


Sursa alimentare : adaptor AC/DC 220/240V sau baterii
3. Centrifuga inox 4 rame

centrifuga tangentiala, avand capacitatea de 4 rame Dadant (8 jumatati de rame Dadant)


rezervor colector cilindric din otel inoxidabil de 1mm grosime
Rezervorul este prevazut cu un rotor, pus in miscare de un angrenaj elicoidal
Dimensiunile de gabarit ale centrifugii sunt: 585-590 mm (diametru) si 700 mm (inaltimea)

4. Tava descapacit
capacitatea de stocare de 12 14 rame descapacite
confectionata din tabla de otel inoxidabil de 0,5 mm

Dimensiunile sunt: 660 x 490 x 180 mm


5. Afumator
este un dispozitiv folosit pentru producerea fumului cu care stuparul indeparteaza albinele din anumite parti de
stup in vederea executarii unor operatii de intretinere si exploatare
rezervor cilindric si un gratar montat in interior aproape de fund, avand diametrul de 100 mm. si inaltimea de
180 mm
7. Stupii verticali
Dimensiunile exterioare de 435/ 300 mm. si cele din interior de 415/300 mm.,
10 rame in fiecare magazin cu dimensiunile exterioare de 435/162 mm.

O diafragma, un hranitor de podisor impreuna cu dispozitivul de fixare in cazul folosirii culesului pastoral.

Greutatea stupului asamblat este de circa 35 kg.


Inaltimea urdinisului este reglabila - pe o parte are inaltimea de 18 mm. necesara in timpul culesului, iar pe
cealalta parte 8 mm. folosita pe timpul iernii.
Corpul stupului are 4 pereti din care cei laterali au grosimea de 25 mm., iar ceilalti doi au 33 mm.
Laturile exterioare au 524 x 436 x 312 mm., iar cele interioare 450 x 386 x 312 mm.
Magazinele in numar de doua sunt identice cu corpul, cu deosebirea ca au aproximativ jumatate din inaltime,
astfel la exterior 524 x 436 x 175 mm., iar la interior 450 x 386 x 175 mm.

Partea superioara a capacului este planata si acoperita cu tabla zincata. Inaltimea capacului cu tot cu rama este
de 170 mm.
Inaltimea deschiderilor este de 20 mm. Pe partea de jos a ramei capacului, in dreptul deschiderilor, este fixata o
plasa cu ochiuri de 2 mm.
Ramele corpului sunt de doua tipuri, din care unul pentru cuib avand la exterior 435 x 300 mm. si la interior
415 x 270 mm. si tipul al doilea format din rame de productie ( pentru magazin) care au jumatate din inaltimea
primului tip si anume 435 x 162 mm. la exterior si 415 x 134 mm. la interior.
In corpul stupului incap 10 rame si o diafragma

8. Maturatorul

Vas cilindric din otel inoxidabil de 50 litri capacitate, prevazut la partea inferioara cu robinet. Este destinat
pentru limpezirea, maturarea si pastrarea mierii.

9. Cantar electronic 15 kg
Capacitate de cantarire 6/15kg
Dublu display vanzator/comparator
Unitate de masurare selectabila kg/100g
Dimensiuni balanta 300x330x120 mm

Dimensiuni platan 300x240 mm


10.Cutie de roi -Nucleele 4/4 (urdinis separat)

Nucleele sunt prevazute cu cate 4 rame mici, avand urdinisul separat. Fiecare nucleu prevazut cu urdinis
separat se pozitioneaza astfel: doua la un perete, pe capete si un al treilea pe peretele opus, in mijloc.

Aceste nuclee se populeaza cu 1-2 faguri cu puiet capacit si albina acoperitoare si un fagure cu hrana.
11. Colectoare polen
Este compus dintr-o placa de lemn cu gauri rotunde pe care albina este obligata sa mearga si care colecteaza
ghemotoacele de polen din incarcatura aflata pe piciorusele acesteia.
14. Cutii transport rame

Cutii utilizate pentru transportul ramelor


15. Topitorul de ceara cu abur pentru faguri reformati

este alcatuit din corpul topitorului, impartit in doua compartimente etajate.


In partea de jos se afla recipientul pentru apa iar in partea superioara regasim compartimentul pentru ceara.
In prezent prin efectivul detinut de 94 de familii de albine se obtine de catre PFA numai productia de miere.
Produse obtinute in varianta fara proiect, efectiv 70 familii:

Produse

Prod medie/an

Cant totala/an

Pret unitar

RON

Valoare/an

Miere

30 kg/fam

2100 kg

13

27300

Polen

2,4 kg/fam

30

Propolis

0,3 kg/fam

400

Total

27300

Avand in vedere ca prin achizitiile realizate prin proiect se va completa inventarul apicol cu unelte specifice
(colector de polen) se vor putea obtine si produse derivate ale stupului (polen, propolis).

In urma exploatarii celor 150 familii de albine se obtin in medie 30 kg miere/familie, 2,4 kg
polen/familie, si 0,3 kg propolis/familie.
Astfel pe parcursul unui interval de 5 ani pornind de la un numar de 250 de familii de albine se
previzioneaza urmatoarele venituri:
Produse obtinute in varianta cu proiect efectiv 250 familii:

Produs

Cant
An1

Val
An1

Cant
An2

Val
An2

Cant
An3

RON

Val
An3

Cant
An4

Val

Cant

Val

An4

An5

An5

Miere

7500

97500

7500

97500

7500

97500

7500

97500

7500

97500

Polen

600

18000

600

18000

600

18000

600

18000

600

18000

Propolis

75

30000

75

30000

75

30000

75

30000

75

30000

Total

144500

144500

144500

144500

144500

Total GENERAL: 722500

4. Durata de realizare (luni) si etape principale


AN DE IMPLEMENTARE

Activitati

Depunerea CERERII DE
FINANTARE la OJPDRP

2014

iulie

aug

sept.

oct.

2015

nov

dec

ian

febr

martie

Evaluare si selectare

Semnare contract la OJAPDRP

Achizitie camion pentru


transport stupi

Achizitie dotari stupina

5. Costul estimativ al investitiei


Valoarea totala a investitiei cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte, conform
legislatiei in vigoare (HG 28/09.01.2008). In cazul in care apar cheltuieli eligibile si neeligibile, se vor prezenta
devize pe obiect separate, (pe categorii de cheltuieli eligibile si neeligibile).
Nu sunt permise atat cheltuieli eligibile cat si neeligibile in cadrul cap. 4.1. Constructii si instalatii fara a se
detalia pe devize pe obiect lucrarile corespunzatoare spatiilor/instalatiilor ce se vor executa. Pentru restul
subcapitolelor aferente cap. 4 se vor preciza care sunt echipamentele, utilajele/montajul care sunt neeligibile.
In estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ se va verifica in Baza de date de preturi pe de
site-ul APDRP si se vor printa si atasa la cererea de finantare paginile referitoare la bunurile si serviciile incluse in
proiect, identificate in baza.

In situatia in care valorile bunurilor/servciilor nu se incadreaza in limitele din Baza de date de preturi, se vor atasa
trei oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depasesc valoarea de 50.000 EUR si o oferta pentru categoriile
de bunuri/servicii care se incadreaza intre 10.000 EUR si 50.000 EUR. La ofertele de servicii, se vor mentiona si
tarifele oare. Atentie: la dosarul cererii de finantare vor fi atasate numai paginile relevante din ofertele respective,
cuprinzand pretul, furnizorul si caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate la punctul 3.8 de mai sus (maxim 2-3
pagini/oferta).
Pentru lucrari, proiectantul va declara sursa de preturi folosita.

Deviz financiar- Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - RON

Nr.crt

Specificatie

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice,


hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice,
topografice si de stabilitate a terenului pe care se
amplaseaza obiectivul de investitie)

Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si


autorizatii - total, din care:
1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de

Valoare
eligibila

Valoare neeligibila

urbanism
2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de
construire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din
circuitul agricol
3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si
bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze,
termoficare, energie electrica, telefonie, etc.
4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar
5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si
adresa
6. intocmirea documentatiei, obtinerea numarului
Cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea
Funciara
7. obtinerea avizului PSI
8. obtinerea acordului de mediu

10. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege


3

Proiectare si inginerie - total, din care:


1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de
proiectare - total, din care:
a. studiu de prefezabilitate
b. studiu de fezabilitate

c. proiect tehnic

d. detalii de executie
e. verificarea tehnica a proiectarii
f. eleborarea certificatului de performanta energetica a
cladirii

2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor,


avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii
3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru
constructii incepute si neterminate sau care urmeaza a fi
modificate prin proiect (modernizari, consolidari, etc.)
4. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei, cercetarii si
auditului energetic
4

Organizarea procedurilor de achizitie

Cheltuieli pentru consultanta - total, din care:


1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea
memoriului justificativ, studiilor de piata, de evaluare, la
intocmirea cererii de finantare
2. plata serviciilor de consultanta in domeniul
managementului investitiei sau administrarea contractului
de executie

Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care:

1. asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul cand


aceasta nu intra in tarifarea proiectarii
2. plata dirigintilor de santier desemnati de autoritatea
contractanta, autorizati conform prevederilor legale
pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si
instalatii
Total valoare fara TVA
Valoare TVA
TOTAL DEVIZ FINANCIAR 1 (inclusiv TVA)

DEVIZ GENERAL

..

Nr.
crt.

Denumire

I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII


1

Terasamente

Constructii : rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si


arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)

Izolatii

Instalatii electrice

Instalatii sanitare

Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI, radio-tv,


intranet

Instalatii de alimentare cu gaze naturale

Valoarea pe categorii de lucrari,


fara TVA - RON

Valoare
eligibila

Valoare
neeligibila

Instalatii de telecomunicatii

Consultanta si proiect tehnic


TOTAL I ( fara TVA)

II - MONTAJ
9

Montaj utilaje si echipamente tehnologice


TOTAL II ( fara TVA)

10

Utilaje si echipamente tehnologice

11

Utilaje si echipamente de transport

12

Dotari
TOTAL III ( fara TVA)

TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II +TOTAL III) fara TVA


TVA aferent cheltuielilor eligibile si neeligibile
TOTAL DEVIZ (inclusiv TVA)

6. Finantarea investitiei

Din valoarea totala a investitiei de 834688 RON, ajutorul public nerambursabil este de 500813 (60%)RON.
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa masurii se va utiliza
cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data
intocmirii Studiului de Fezabilitate.
Curs Euro / leu

Cheltuieli eligibile

- RON-

Ajutor public nerambursabil

Sursele de finantare pentru completarea


necesarului de finantare din care:

- autofinantare

- imprumuturi

Euro

Cheltuieli neeligibile

-RON-

Euro

Total

- RON-

Euro

TOTAL PROIECT

Procentul de finantare publica se va stabili in functie de conditiile impuse de fisa tehnica a masurii aferente proiectului intocmit de solicitant.

Pentru proiectele cu finantare publica mai mare de 50% din valoarea eligibila, se va motiva solicitarea procentului.

Curs Euro / leu = din data de


Europene)ielligibiotal

(cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a Bancii Central

7. Date privind forta de munca :

7.1 Total personal existent ..1


din care personal de executie.

Domnul xxx desfasoara singur activitatile de intretinere a stupinei.


7. 2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei
Locuri de munca nou-create
Nu este cazul PFA-ul nu are voie sa aiba angajati permanenti conform Legii 300 / 2004,
7.3 Responsabil legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala) , relevante pentru
proiect
Numexx

Prenume:

xx

Data nasterii :

Localitatea.

xx

Domnul xxx este calificat in meseria de apicultor primind certificatul de calificare in anul 2013.
III. Proiectii financiare si indicatori financiari (Anexele B pentru persoanele juridice si Anexele C pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile
familiale) pentru indeplinirea obiectivului de crestere a viabilitatii economice

2.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare


Se vor completa anexele C1, C2 si C3(vezi atentionarea de mai jos) cu datele privind fluxurile de numerar (incasari/plati)
aferente activitatii agricole/ productive /prestari servicii, precum si cu cele aferente activitatii de investitii si finantare. Detalierea se
face pe luni de implementare.
Atentie la randul Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei acesta nu poate fi negativ in nici una din lunile de implementare!

Nr.
crt.

Denumire

Cantitate

Atentie:
maxima
executie

Valoare totala

RON

Perioada
amortizare

Valoare anuala de
amortizare
calculata

ani

RON/an

1.

camion

2.

cantar portabil 150 kg pt stupi

3.

centrifuga inox 4 rame

4.

tava descapacit

5.

Afumator

6.

stupi (verticali)

50

7.

Maturator

8.

cantar electronic 15 kg

9.

Cutie de roi - nuclee 4/4 (urdinis


separat)

10

10.

Colectoare polen

30

11.

Cutii transport rame

Durata
de
a

investitiei cofinantata din FEADR este de 3 ani de la data incheierii contractului de finantare si prin
exceptie, pentru investitiile in achizitiile simple fara leasing financiar de utilaje, instalatii, echipamente si
dotari noi, de mijloace de transport specializate, precum si a altor mijloace de transport stabilite prin fisa
masurii durata maxima de executie este de 2 ani.
Prognoza veniturilor

Avand in vedere ca prin achizitiile realizate prin proiect se va completa inventarul apicol cu unelte specifice
(colector de polen) se vor putea obtine si produse derivate ale stupului (polen, propolis).

In urma exploatarii celor 250 familii de albine se obtin in medie 30 kg miere/familie, 2,4 kg
polen/familie, si 0,3 kg propolis/familie.
Astfel pe parcursul unui interval de 5 ani pornind de la un numar de 250 de familii de albine se
previzioneaza urmatoarele venituri:
Produse obtinute in varianta cu proiect efectiv 250 familii:

Produs

Cant
An1

Val

Cant
An2

An1

Val

RON

Cant
An3

An2

Val

Cant
An4

An3

Val

Cant

Val

An4

An5

An5

Miere

7500

97500

7500

97500

7500

97500

7500

97500

7500

97500

Polen

600

18000

600

18000

600

18000

600

18000

600

18000

Propolis

75

30000

75

30000

75

30000

75

30000

75

30000

AN DE
IMPLEM
Total
ENTARE

144500

2008

Activitati

144500

iulie

144500

144500
2009

GENERAL: oct.
722500
aug Total sept.

nov

144500

dec

ian

febr

martie

Depunerea CERERII DE
FINANTARE la OJPDRP

Evaluare si selectare

Semnare contract la OJAPDRP

Depunerea dosarului de achizitii la


OJAPDRP pentru bunuri si servicii

Achizitie camion pentru transport


stupi
454460

Achizitie dotari stupina

Depunere cerere de plata


OJAPDRP

Ajutor nerambursabil FEADR

134708

834688

500813

Esalonarea investitiei
9.3 Indicatori financiari:
1.

Valoarea investitiei (VI) = 2. Durata de recuperare a investitiei (Dr) trebuie sa fie maxim 12 ani ;

Se calculeaza astfel :

Dr = 5,776
3. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) trebuie sa fie 1,2, pentru anii evaluati
An 1

2,06

An2

2,26

An 3

An 4

2,49

4. Rata de actualizare = 8%
5.Valoarea actualizata neta (VAN) trebuie sa fie pozitiva;
Este calculata astfel:

An 5

2,77

6,07

unde:
r este rata de actualizare egala cu 8% (r=rata dobanzii de refinantare BCE (4%) + marja de risc pe tara (4%) evaluata de catre Agentie ca
valoare medie si care va fi reevaluata pe masura ce condiiile pietei monetare europene se schimba, se impune introducerea unei
aproximari unitare)
FNi = flux de lichiditati net din anul i;
FNi explt = flux de lichiditati din exploatare din anul i
VI = valoarea investitiei ;

VAN = 582.094
4. Disponibill de numerar la sfarsitul perioadei- trebuie sa fie pozitiv
An 1

An2
138.936

An 3
132.444

An 4
136.103

An 5
149.913

211.861

S-ar putea să vă placă și