Sunteți pe pagina 1din 32

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE


PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT Contabilitatea,
auditul i gestiunea afacerilor

RAPORT DE EVALUARE LA
SC BIOFARM SA

Coordonator tiinific:
Conf.univ.dr. Dorina Popa
Masteranzi:Chis
Daniela
Pop Ramona

Oradea
2015

CUPRINS:

1. Specificatiile misiunii de evaluare


2. Diagnosticul pentru evaluarea firmei
2.1. Diagnosticul juridic
2.2. Diagnosticul operational
2.3. Diagnosticul comercial
2.4. Diagnosticul resurselor umane
2.5. Diagnosticul financiar
2.5.1 Diagnosticul situatiei patrimoniului
2.5.2. Diagnosticul rentabilitatii
2.5.3. Analiza riscului intreprinderii
3.Abordarea evaluarii
3.1. Abordarea pe baza de active
3.1.1. Metoda activului net corectat
3.2. .Abordarea pe baza de venit
3.2.1. Metoda capitalizarii profitului
4. Reconcilierea valorii si estimarea valorii finale

1. SPECIFICAREA MISIUNII DE EVALUARE

Datele de identificare ale societatii:

Numele firmei: SC BIOFARM SA


Sediul firmei (adresa, telefon, fax): Bucuresti,str Logofatul Tautu, nr 99, sect 3
Cod fiscal : RO 341563
Numarul si data inregistrari la Oficiul Registrului Comertului : J40/199/1991
Forma juridica de constituire : societate pe actiuni
Tipul activitati potrivit obiectului de activitate :
Activitate principala : Cod CAEN 2120: Fabricarea preparatelor farmaceutice
a. Scurt istoric
Societatea a fost infiintata prin HG 1224 din 23.11.1990 avand ca obiect de activitate
producerea si comercializarea medicamentelor de uz uman.
S.C. Biofarm S.A. este unul dintre producatorii importanti de medicamente si
suplimente alimentare din Romania, cu o vasta experienta in domeniu.
De mai bine de opt decenii, Biofarm este alaturi de specialistii din Romania in cursa
pentru descoperirea celor mai bune solutii pentru mentinerea sanatatii oamenilor.
In prezent,compania este certificata in conformitate cu standardul EN ISO 9001:2000,
in conformitate cu Ghidul privind Buna Practica de Fabricatie pentru Medicamente de Uz
Uman (GMP) pentru toate liniile de productie. De asemenea, actiunile sale sunt listate la
Bursa de Valori Bucuresti - Categoria 1.
In prezent, produsele companiei acopera peste 50 de arii terapeutice, pe 11 dintre
acestea Biofarm fiind lider, iar pe alte 5 detinand cote semnificative de piata, cu sanse reale
de a deveni lider.Pentru cele mai importante marci ale sale, Biofarm a facut extensii de linii
pentru a raspunde cat mai bine cerintelor pietei si nevoilor pacientilor.De asemenea, Biofarm
are peste 150 marci verbale, marci grafice si sloganuri proprii inregistrate la OSIM, multe
dintre ele fiind prezente pe piata farmaceutica romaneasca de peste 40 de ani.

b. Modul de constituire al capitalului


Capitalul social este privat, in valoare de 109.486.150 de lei impartit in 1.094.861.499 de
actiuni ; actionariatul fiind compus din - persoana fizica/juridica, conform actului constitutiv
al societatii.
Numele actionarului/asociatului
S.I.F OLTENIA SA

Ponderea detinuta din capitalul social


17,4326

S.I.F BANAT-CRISANA

15,3502

S.I.F MOLDOVA SA

11,4620

A.V.A.S

1,0457

Alti actionari

54,7095

Scopul Evaluarii:Stabilirea valorii de piata a societatii SC BIOFARM SA, in vederea


vanzarii.

Definirea tipului de valoare si conformitatea cu standardele de evaluare:


Valoare de pia. Suma estimat pentru care o proprietate va fi schimbat, la data
evalurii, ntre un cumprtor decis i un vnztor hotrt, ntr-o tranzacie cu pre
determinat obiectiv, dup o activitate de marketing corespunztoare, n care prile
implicate au acionat n cunotin de cauz, prudent i fr constrngere (IVS 1,
paragraful 3.1).
Evaluarea este realizata in conformitate cu Standardele internationale de evaluare in
vigoare, din care, tinand seama de scopul evaluarii, in principal cu IVS 1 Valoarea
de piata si GN 6 Evaluarea intreprinderii
Rezultatul evaluarii:Prin stabilirea valorii de piata a societatii SC BIOFARM SA
valoarea estimata este de RON.
Ipoteze si conditii limitative
Evaluatorul isi asuma intreaga responsabilitate cu privire la opiniile exprimate in
prezentul raport de evaluare.
Pe parcursul elaborarii prezentului raport de evaluare au fost luate in considerare
urmatoarele ipoteze si conditii limitative:

Se presupune de catre evaluator ca nu exista conditii ascunse sau neevidentiate ale


proprietatii, care ar face ca proprietatea sa valoreze mai mult sau mai putin,
neasumandu-se nici o raspundere pentru astfel de conditii
Se presupune ca toate datele si informatiile sunt autentice si corecte.

Se presupune de catre evaluator ca proprietatea este detinuta cu responsabilitate si ca


se aplica un management competent al acesteia.
Evaluatorul, prin natura evaluarii, nu va fi solicitat sa ofere consultata ulterioara sau
sa depuna marturie in instanta in legatura cu proprietatea in cauza decat daca au fost
facute initial aranjamente in aceasta privinta.
Prezentul raport de evaluare nu va putea fi inclus in intregime sau partial in
documente, circulare sau declaratii, nici publicat sau mentionat in alt fel, fara acordul
scris al evaluatorului si respectiv al clientului acestuia, cu precizarea expresa a formei
si a contextului in care ar urma sa apara.
Posesia acestui raport sau a unei copii nu confera dreptul de publicare.
Nici una dintre partile raportului nu vor fi difuzate public prin reclama, relatii publice,
stiri, agentii de vanzare sau alte cai mediatice, fara acordul scris si aprobarea
evaluatorului
Ipoteze speciale: la stabilirea valorii juste a titlurilor financiare a fost considerat costul
de achizitie al acestora, in absenta unor alte informatii furnizate de client pentru
aplicarea altor metode de evaluare.

2.DIAGNOSTICUL PENTRU EVALUAREA FIRMEI

2.1.Diagnosticul juridic

Firma S.C. Biofarm S.A., cu sediul social in Bucuresti , str. Logofatul Tautu, nr 99, sector
3, a fost infiintata ca societate pe actiuni in anul 1924 si s-a numarat printer primii
producatori romani de medicamente. Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului
Comertului este RO 341563 si numarul de ordine in Registrul Comertului J40/199/1991.
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de S.C. BIOFARM
S.A. este Bursa de Valori Bucuresti, categoria I de tranzactionare. Deoarece tipul activitatii
sale principale este fabricarea de medicamente si produse farmaceutice, societatea se
incadreaza in grup CAEN 2241. Societatea nu a avut litigii cu parti terte. Compania SC
Biofarm SA are incheiate contracte de vanzare anuale cu cei mai puternici distribuitori de pe
piata farmaceutica, care au o buna putere de desfacere a produselor in farmacii. Astfel, in anul
2012 distributia s-a desfasurat preponderent cu primii 10 distribuitori, conform clasificarii
pietei farmaceutice, dintr-un total de aproximativ 150, distribuitori care detin o cota de piata
de aproximativ 70%. In ceea ce priveste capitalul social, in anul 2012 nu s-au inregistrat
variatii ale acestuia, valoarea sa fiind de 109.486.150 lei cu o valoare nominala pe actiune de
0.1 RON.
Biofarm i ncadreaz activitatea n cerinele legale de mediu si sntate public prin:
-

Monitorizarea impactului asupra factorilor de mediu prin analize lunare pe apele uzate si
semestriale pentru emisiile atmosferice, inclusiv zgomot periuzinal;

Eliminarea controlata a deseurilor periculoase;

Efectuarea lucrarilor periodice de intretinere a elementelor filtrante;

Achizitionarea consumabile pentru instalatiile de preepurare;

Achizitionarea consumabilelor pentru apa utilizata la instalatia de tip ciller;

Executarea lucrarilor de intretinere/reparatii la reteaua interna de canalizare;

Executarea lucrarilor de intretinere pentru foraj si reteaua de distributie de apa.

Angajarea de personal pentru intretinerea si operarea statiei de epurare.

Eliminarea unor neconformitati identificate la receptia statiei de epurare.

Obtinerea Autorizatiei de Mediu;


-

Obtinerea Acceptului de Evacuare a apelor uzate


2.2.Diagnosticul operational

Cu laboratoare de cercetare de cel mai inalt nivel si linii de productie moderne


Biofarm se regaseste in topul primilor 3 producatori romani de solutii si suspensii pentru
administrare orala, este cel mai important producator roman de capsule gelatinoase moi si
unul dintre cei mai mari fabricanti de comprimate si drajeuri din Romania.
Capacitati de productie in cadrul Biofarm:
Sectia Comprimate.In aceasta sectie s-a continuat perfectionarea tehnologiilor de
obtinere a comprimatelor prin metoda granularii umede,prin includerea circuitului tehnologic
a echipamentelor nou achizitionate.
Sectia Produse Parenterale.In aceasta sectiese realizeaza atat pulberi pentru solutii si
suspensii injectabile,cat si substante active din clasa cefalosporinelor,solicitate de
clinicieni,cu pondere mare in cifra de afaceri.
Sectia Biosinteza.In cadrul acestei sectii se realizeaza un produs pe baza substantei
active Nystatium,fabricat printr-un process de biosinteza urmat de separarea prin extractie si
purificare a principiului active.
Sectia dermato-cosmetice. Preventia si ingredientii activi din produsele dermocosmetice au un rol esential .In

cadrul acestei sectii se realizeaza un produs pe baza

substantei active Glucan. Glucanul este o substanta obtinuta din drojdia de bere care de-a
lungul timpului a fost folosita ca agent imunostimulator. El stimuleaza formarea de colagen
si elastina, reduce adancimea ridurilorsi o protejeaza impotriva radiatiilor UV.
Sectia Unguente-Supozitoare.Fabricatia unguentelor,cremelor si gelulilor are loc pe 2
fluxuri:de uz uman si un flux de uz veterinar.Pentru distribuirea amestecului in tuburi sunt
folosite echipamentele COMADIS C 970 si C 135.Pentru obtinerea supozitoarelor sunt
utilizate echipamentele pentru distribuirea amestecului in plachete:SARONG SAAS\15 si
SARONG SG 12.
Amortizarea mijloacelor fixe este liniara.
Forme solide. Capacitatea de productie a formelor farmaceutice solide este cuprinsa
intre 25 si 250 kg pe serie.
Echipamente:

moara cu ciocanele G FSJ 16 A pentru granulare uscata

mixer granulator tip HLSG cu capacitate de 220 l

uscator in pat fluidizant tip FL capacitate 120 l

omogenizator tip GHJ 1000 capacitate 200 kg

sita vibratoare tip ZS 515 capacitate 60-130 kg/h

Forme semisolide. Capacitatea de productie a formelor farmaceutice semisolide variaza


intre 75 si 150 kg per serie.
Echipamente:

vas pentru baza apaosa din otel inoxidabil cu capacitate de 150 litri

vas pentru baza grasa din otel inoxidabil cu capacitate de 150 litri

turboemulsificator HB-ZJZR-1228 cu moara coloidala

Forme lichide. Capacitatea de productie a formelor farmaceutice este cuprinsa intre 50 si


300 litri pe serie.
Echipamente:

2 vase transportabile din otel inoxidabil pentru prepararea substantei cu capacitate de


50 litri si 150 litri.

Cel mai mare impact pe care l are progresul tehnologic n activitatea producatorilor
de medicamente se observa la nivelul procesului de productie, datorita rigurozitatii
conditiilor de desfasurare a acestuia. Din acest motiv, companiile farmaceutice aloca
resurse financiare substantiale reconditionarilor, dezvoltarii si modernizarii liniilor de
productie. De asemenea, n planurile de investitii anuale figureaza, de cele mai multe ori
ca avnd o pondere semnificativa, fondurile banesti alocate activitatii de cercetare si
dezvoltare de noi produse, care sa raspunda unor nevoi ale consumatorilor.

2.3 Diagnosticul commercial

In prezent, Biofarm este unul dintre primii 10 producatori romani existenti pe piata
farmaceutica din Romania, o piata dinamica si foarte competitiva. Compania este certificata
in conformitate cu cerintele standardului EN ISO 9001:2000 si ale Ghidului privind buna
practica de fabricatie (GMP) pentru toate liniile de productie. De asemenea, actiunile sale
sunt listate la Bursa de Valori Bucuresti - Categoria I.
Cu laboratoare de cercetare de cel mai inalt nivel, linii de productie moderne si o
puternica echipa de reprezentanti medicali si de vanzari, Biofarm se regaseste de mai multi
ani in topul primilor 3 producatori romani de solutii si suspensii pentru administrare orala,

este cel mai important producator roman de capsule gelatinoase moi si unul dintre cei mai
mari fabricanti de comprimate si drajeuri din Romania.
S.C. Biofarm S.A. are un portofoliu generos de 167 de produse care acopera aproximativ 45
de arii terapeutice. Multe dintre produsele Biofarm au o traditie de minim 40 de ani pe piata
romaneasca: Anghirol, Carmol, Cavit, Clorocalcin, Colebil, Inhalant, Mecopar, Romazulan,
Romergan, Sirop expectorant, Sirop patlagina si Triferment, iar altele, mai noi, cum ar fi
Vermigal Novo,Loperamid, Hepatoprotect, Bioflu, Devaricid si Difebiom cu Luteina, vor
deveni produse de marca datorita capacitatilor lor terapeutice si a promovarii sustinute de o
echipa de reprezentanti bine pregatiti.
Avand o pozitie stabila pe piata farmaceutica romaneasca, Biofarm urmareste sa isi
imbunatateasca pozitia si pe arena internationala. In momentul de fata Biofarm este prezenta
in 7 tari si extinderea continua.
Lansarea de noi produse si imbunatatirea portofoliului sunt puncte cheie ale strategiei de
dezvoltare a companiei. Pentru a-si imbunatati pozitia atat pe piata interna, cat si pe cea
internationala, Biofarm va dezvolta si lansa aproximativ 10 produse in fiecare an.
Strategia de dezvoltare a companiei Biofarm include, de asemenea, imbunatatirea prezentei
companiei pe piata de retail, continuarea dezvoltarii fortei de vanzari pentru imbunatatirea
reprezentarii in piata si cresterea numarului de produse. Investitiile in cercetare, lansarea si
promovarea propriilor produse vor continua pentru a ajuta la imbunatatirea pozitiei
companiei in piata.
In contextul unei piete farmaceutice extrem de dinamice si competitive, Biofarm si-a
imbunatatit si diversificat permanent gama de produse, lansand intre anii 2005 si 2009
aproximativ 90 de produse noi. Cu toate ca in conditiile de piata existente lansarea unui
produs presupune investitii semnificative, Biofarm a reusit sa mentina trendul ascendent al
profitabilitatii, castigand cote de piata in zone terapeutice noi. In prezent, produsele
companiei acopera peste 50 de arii terapeutice, pe 11 dintre acestea Biofarm fiind lider, iar pe
alte 5 detinand cote semnificative de piata, cu sanse reale de a deveni lider.
Pentru cele mai importante marci ale sale, Biofarm a facut extensii de linii pentru a raspunde
cat mai bine cerintelor pietei si nevoilor pacientilor.
De asemenea, Biofarm are peste 150 marci verbale, marci grafice si sloganuri proprii
inregistrate la OSIM, multe dintre ele fiind prezente pe piata farmaceutica romaneasca de
peste 40 de ani.

In ceea ce priveste vanzarile de la farmacii catre pacienti, Biofarm a inregistrat o crestere


de 19,73% in valoare si o scadere de (0,22%) in unitati in conditiile in care intreaga piata
farmaceutica a scazut, in unitati, cu aproximativ (6%).
Produsele Biofarm sunt comercializate in toata tara datorita unei echipe specializate de
marketing si vanzari si a strategiilor de distributie si promovare.
Pentru a creste gradul de cunoastere a produselor sale in randul consumatorilor, Biofarm isi
promoveaza produsele atat in cele mai importante lanturi farmaceutice cat si in farmaciile
independente si coopereaza cu cele mai puternice 10 companii de distributie de pe piata
farmaceutica romaneasca. De asemenea, organizeaza in mod constant campanii de marketing,
comerciale si media cu scopul de a imbunatati gradul de recunoastere al produselor Biofarm.
Totodata, Biofarm isi imbunatateste permanent pozitia si pe piata externa. In perioada
2005 2009 compania a patruns pe 8 noi piete de desfacere si expansiunea continua. In
prezent, exportul reprezinta aproximativ 4-5% din vanzarile totale ale companiei.

Tabelul 1.TOPUL CELOR MAI MARI PRODUCATORI LOCALI DE MEDICAMENTE

NR CRT

PRODUCATOR
Terapia Rambaxy
Antibiotice
Zentiva SA
LaborMed
Biofarm
Actavis
Gedeon Richter
Europharm
Fiterman Pharma
Arena

VANZARI
2012
68,4
52,7
49
26,3
19,9
16,5
13,6
8
3,7
1,7

(mil euro)
2013
61,9
42,6
47,3
25,6
19,1
16,1
11,5
7,4
2,9
2,7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TOTAL

259,8

237,1

EVOLUTIE (%)
-9,5
-7,7
-3,5
-2,9
-4
-2,3
-15,5
-7,2
-20,6
61,1

%
2012
26,33
20,28
18,86
10,12
7,66
6,35
5,23
3,08
1,42
0,65
100,0
0

%
201
26,1
17,9
19,9
10,8
8,06
6,79
4,85
3,12
1,22
1,14

100,0

Graficul 1:

EVOLUTIA PRODUCATORILOR LOCALI DE MEDICAMENTE IN 2012


5.23
6.35
Terapia Rambaxy Antibiotice
7.66

0.65
3.08 1.42
Zentiva SA

26.33
LaborMed Biofarm

Fiterman Pharma

Arena

10.12
Gedeon Richter

Europharm

20.28

18.86

Graficul 2:

Actavis

EVOLUTIA PRODUCATORILOR LOCALI DE MEDICAMENTE IN 2013


1.14
1.22
4.853.12
6.79

26.11

8.06
10.80

17.97
19.95

Terapia Rambaxy
Antibiotice
Zentiva SA
LaborMed
Biofarm
Actavis
Gedeon Richter
Europharm
Fiterman Pharma
Arena

2.4 Diagnosticul resurselor umane

Marii producatori ai pietei farmaceutice s-au vazut nevoiti a opera restructurari ale
fortei de munca, datorita implementarii treptate a normelor GMP. La baza deciziei de
reducere a personalului a stat pe de o parte, cresterea gradului de automatizare a liniilor de
productie, iar pe de cealalta parte, rationalizarea costurilor aferente factorului uman
(implementarea GMP presupunnd semnificative eforturi financiare).
Specificul activitatii BIOFARM impune apelarea la un personal calificat, care sa
corespunda cerintelor n continua schimbare ce intervin n procesul productiei de
medicamente, specializarea angajatilor constituindu-se ntr-un factor determinant al calitatii
produselor oferite de organizatie si, implicit, al succesului acesteia pe piata de referinta.
BIOFARM are, n prezent un numar de 395 de angajati, dintre care
o 125 de angajati (32%) personal administrativ;
o 270 de angajati (64%) personal productiv.

La nivel organizatoric, BIOFARM are constituite departamentele traditionale specifice


fiecarui agent economic aflat n calitate de producator: de personal, financiar-contabil, de
marketing si vnzari, de aprovizionare, de IT, de managementul calitatii, de cercetaredezvoltare, de protectia muncii.
La nivel operativ, de o importanta cruciala sunt laboratoarele locul de testare a
formulele medicamentoase. De asemenea, desfasurarea tuturor proceselor ce intervin n
cadrul productiei necesita o atenta organizare si coordonare, astfel nct o buna pregatire a
personalului direct implicat se impune ca o conditie absolut necesara. Nu trebuie neglijata
nici importanta angajatilor cu rol de supraveghere, ntretinere si reparatie a echipamentelor de
productie.
In prezent Biofarm este condusa de Domnul Danut Vasile in calitate de Presedinte si
Director General.
MANAGEMENTUL
DANUT VASILE-Director General si Presedintele Consiliului de Administratie
DANIELA TOLEA-Director de vinzari
GABRIELA CARP-Manager de marcheting si dezvoltarea afacerilor
TUFARU CAMELIA-Director de Productie si Intretinere
STANESCU CARMEN-Director Aprovizionare
POPESCU LIANA GABRIELA-Menager cu asigurarea Calitatii
MOROSANU DRAGOS CONSTANTIN-Director IT
CRISTESCU MIHAI-Manager Administrativ
ION ZOIA MIHAELA-Sef Oficiu Juridic
ACTIONARI
2.5 Diagnosticul financiar
2.5.1. Analiza situatiei patrimoniului

Din analiza structurii bilantului se poate observa ca activele permanente au o tendinta de


scadere in anul 2012 fata de 2011 cu aproximativ 12,8 puncte procentuale,scadere datorata
trendului negativ al imobolizarilor corporale,iar anul 2013 vine cu o scadere a activelor
permanente mai mica de aproximativ 6%,la fel datorata trendului descrescator al
imobilizarilor corporale.In ceea ce priveste evolutia activelor temporare,remarcam ca
ponderea acestora creste pe parcursul perioadei analizate ca urmare a cresterii ponderii
stocurilor,respectiv creantelor in total activ. Capitalul propriu are o tendinta de scadere de la

151008795 in 2007 la 129713542 in 2012,apoi in 2013 ajungand la valoarea de


136052862.Mai putem observa si reducerea semnificativa a datoriilor cu durata mai mare de
un an pe toata perioada analizata,deoarece o parte din datoria pe termen lung contractata in
anii anteriori devine exigibila in aceasta perioada.Pasivele temporare inregistreaza o tendinta
crescatoare,ca urmare a cresterii ponderii datoriilor comerciale si a altor datorii pe termen
scurt in total pasiv,insa remarcam scaderea ponderilor aferente sumelor imediat exigibile
datorate institutiilor de credit.

Tabelul 2:Analiza echilibrului financiar


INDICATORI
SN
FR
NFR
TN
FRP
FRS

2011
153099060
42446433
44534994
-2088561
40935039
1511394

2012
131793242
52309773
54388435
-2078662
51282029
1027744

%SN
%FR
%NFR
%TN

2011/2012
1,1616609
0,8114436
0,8188321
1,0047622

2012/2013
0,935107426
0,815932999
0,788284617
0,425470745

2013
140939146
64110378
68995936
-4885558
63258998
851380

2011/2012
2012/2013
SN
-21305818
9145904
FR
9863340
11800605
NFR
9853441
14607501
TN
9899
-2806896
Situatia neta este reprezentata de capitalurile proprii, adica de investitia initiala a actionarilor
(capitalul) imbogatita pe parcurs cu noi acumulari (prime, rezerve, rezultatul exercitiului).
SN=Active totale-Datorii totale
Fondul de rulment reprezint o marj de siguran sau de securitate financiar,
reflectand echilibrul intreprinderii.Fondul de rulment este pozitiv in fiecare an al perioadei
analizate,situatie favorabila pentru intreprindere deoarece se respecta regula de finantare a
nevoilor permanente din surse durabile (capitaluri permanente),rezultand totodata si un

surplus pentru finantarea nevoilor temporare.Astfel,o parte din aceste surse finanteaza
activele circulante,insa neutilizarea acestor fonduri atrage costuri (rentabilitatea ceruta de
actionari,rata de dobanda ceruta de creditori).
FR=Pasive permanente-Active permanente
FRP=Capitaluri proprii-Imobilizari
FRS=FR-FRP
Nevoia de fond de rulment este expresia echilibrului financiar pe termen scurt, a
echilibrului dintre necesarul i resursele de capitaluri circulante ( ale exploatrii).Nevoia de
fond de rulment pozitiva poate sugera faptul ca intre momentele de transformare in lichiditati
a stocurilor si mai ales a creantelor,respectiv momentele in care datoriile catre furnizori devin
exigibile,exista un decalaj,situatie care poate avea pe de o parte drept rezolvare diminuarea
duratei de rotatie a creantelor,respectiv a stocurilor,iar pe de alta parte,in privinta datoriilor
catre furnizori,negocierea platii acestora intr-un termen mai indelungat.
NFR=Active curente-Datorii curente
Trezoreria net este expresia cea mai concludent a desfurrii unei activiti
echilibrate i eficiente. Ea relev calitatea echilibrului general al ntreprinderii att pe termen
lung ct i pe termen scurt. Trezoreria neta pozitiva reflecta o buna realizare a echilibrului
financiar ,respectarea regulii de finantare si degajarea unor disponibilitati monetare regasite
intr-o trezorerie excedentara.In acesta situatie se urmareste plasarea trezoreriei in conditii de
eficienta,lichiditate si securitate.In per 2011/2012 se observa ca TN are o valoare negativa,in
aceste conditii scade capacitatea de autofinantare a intreprinderii,precum si valoarea averii
actionarilor.Anul urmator insa societatea a trecut pe o trezorerie neta pozitiva ,generand cash
flow pentru proprietarii sai.
TN=FR-NFR
Tabelul 3:EVOLUTIA FR,NFR ,SN INTRE ANII 2011-2013

2011

2013

SN
FR
NFR

2012

100000000

200000000

Pe intreaga perioada analizata fondul de rulment este pozitiv si inregistreaza o


crestere.Se observa ca Biofarm a inregistrat o crestere a fondului de rulment in 2013 fata de
2011 ,ajungand de la valoarea de 44534994 la valoarea de 68995936.Nivelul indicatorului
Nevoia de fond de rulment (NFR) cunoaste o tendinta de crestere la nivelul anului 2008 ca
urmare a cresterii substantiale a creantelor si a stocurilor societatii.
Tabelul 4:DURATA DE ROTATIE (zile)
2011
2012
2013
Stocuri
49,39
47,30
67,96
Creante
101,19
96,90
103,94
Datorii de expluatare
66,41
63,60
75,49
Durata de rotatie a stocurilor inregistreaza o tendinta de scadere usoara si apoi de
crestere, avand un nivel satisfacator pe ansamblul perioadei analizate.
Durata de incasare a creantelor scade in anul 2012 fata de 2011 de la 101 zile la 97
de zile, situndu-se peste limita considerata normala (30 zile), cu influente negative asupra
trezoreriei.
Durata medie de achitare a furnizorilor inregistreaza o tendinta de scadere in anul
2012, de la 66 zile la 63,insa in 2013 constatam o crestere pana la 75 zile.
Graficul 3: EVOLUTIA DURATEI DE ROTATIE IN ZILE

300.00
250.00
200.00
150.00

Datorii de expluatare
Creante
Stocuri

100.00
50.00
0.00
2011

2012

Tabelul 5:Analiza performantelor financiare

2013

Marja comercial a creste in 2008 fata de anul precedent ridicandu-se cu 712,971 Ron
de la o valoare negativa. Deasemeni, pe perioada 2008-2009, marja comerciala se dubleaza
(creste cu 103.24 %). Ea reflect un flux global al activitii comerciale pozitiv, contribuind
favorabil la formarea rezultatului net al ntreprinderii. Creterea marjei comerciale n
perioada analizat se datoreaz creterii vnzrilor la S.C. Biofarm S.A. Bucureti.
Producia exerciiului a crescut in 2008 fa de 2007 cu 2.390.865 RON, iar in 2009 fata de
2008 cu 377.113 RON.Aceast cretere se datoreaz cresterii utilizrii capacitii de
producie disponibile a intreprinderii, a posibilitii procurrii factorilor deproducie necesari
desfurrii activitii de exploatare.
Valoarea adugat

a scazut in 2008 fa de 2007 cu 86.441RONdatorit urmtoarelor

modificri ale elementelor sale structurale: consumurileintermediare au crescut cu 10% fa


de perioada de referin, ins i celelalte elemente aucrescut, respectiv producia exerciiului
i marja comercial, atenuand cretereaconsumurilor intermediare i influenand in sensul
creterii valorii adugate.
Excedentul brut din eploatare (EBE) dovedete faptul c intreprinderea poate s ii menin
potenialul productiv, are capacitatea s-i remunereze capitalurile avansate i poate s-i
onoreze obligaiile fiscale deoarece surplusul monetar potenial derivat din activitatea de
exploatare a societii a crescut in 2009 fa de 2008 cu 2,8%. Valoarea adugat este una din
cauzele evoluiei ascendente a excedentului brut de exploatare, aceasta crescand in 2009 fa
de 2008 cu 2.19%. La aceasta se adauga reducerea cheltuielilor cu personalul cu 0,24%.
Efectul pozitiv de cretere a acestora asupra acestui sold intermediar de gestiune a fost uor
diminuat de creterea cheltuielilor cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate cu 25.50%.
In 2008 fata de 2007 situatia sta putin diferit : EBE scade cu 7,22%, din aceleasi motive
precizate mai sus : scaderea valorii adaugate cu 0,26% si creterea cheltuielilor cu personalul
cu 10,2% si a cheltuielilor cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate cu 24,02%.
Rezultatul exploatrii (Re) evalueaz rentabilitatea economic a unei intreprinderi i
corespunde activitii normale i curente a intreprinderii, inclusiv operaiunile efectuate in
exerciiile anterioare dar aferente exerciiului curent.Evoluia anterior descris a excedentului
brut de exploatare nu a avut o influen favorabil asupra rezultatului din exploatare in anul
2008. Chiar dac excedentul brut deine ponderea predominant in structura rezultatului din
exploatare, un rol important il are ajustarea valorii activelor circulante care a sczut cu
235.92% care a impiedicat scaderea rezultatului din exploatare cu mai mult de 5,09%. In anul
2009 deasemeni EBIT scade cu un procent de 6,07 ; de aceasta data insa, nu EBE a avut o

influenta negativa, cresterea lui fiind pozitiva, ci scaderea ajustarii valorii activelor circulante
cu 857.31% fata de 2008.
Rezultatul curent (Rc) reprezint rezultatul tuturor operaiilor curente, obinuite ale
intreprinderii, fiind determinat atat de rezultatul exploatrii curente, cat i de cel al activitii
financiare, permiand i aprecierea impactul politii financiare a intreprinderii asupra
rentabilitii. Rezultatul curent scade in perioada 2007-2008 cu 218.18% .Insa in anul 2009,
rezultatul curent are o crestere drastica cu 219.43 % datorita scaderii cheltuielilor financiare.
2.5.2. Diagnosticul rentabilitatii
Rentabilitatea poate fi definita ca fiind capacitatea unei intreprinderi de a obtine profit
prin utilizarea factorilor de productie si a capitalurilor, indiferent de provenienta acestora.
Obiectivul major al intreprinderii este atat marirea averii participantior la viata acesteia, cat si
cresterea valorii sael, pentru asigurarea propriei dezvoltari. Realizarea acestui obiectiv este
conditionata de desfasurarea unei activitati rentabile, care sa permita remunerarea factorilor
de productie si a capitalurior utilizate, indiferent de provenienta.
Rentabilitatea financiara reprezinta capacitatea intreprinderi de a degaja profit net
prin capitalurile proprii angajate in activitatea sa. Aceasta rata masoara randamentul utilizarii
capitalurilor proprii si trebuie sa fie superioara ratei medii a dobanzii. Rata financiara mai
exprima si gradul de remunerare al actionarilor si a societatii in sine.
Rata rentabilitatii financiare remunereaza exact investitia de capital facuta de proprietarii
intreprinderii fie prin cumpararea actiunilor sale, fie prin decizia de reinvestire a profiturilor
ce le revin de drept. Pentru ca aceste rate se raporteaza la capitalurile proprii, rata mai este
cunoscuta si sub numele de rentabilitatea capitalurilor proprii si se calculeaza ca raport intre
profit net si valoarea capitalurilor proprii.

Tabelul 6:RENTABILITATEA FINANCIARA(DESCOMPUNERE FACTORIALA)

ROE
PN/CA
CA/AE
AE/CPR

2011
8.95%
21.68%
40.32%
102.38%

2012
-16.43%
-32.73%
49.02%
102.39%

2013
14.43%
29.26%
47.33%
104.22%

In anul 2011 rata rentabilitatii financiare a inregistrat valoarea de 8.94%,


inregistrandu-se o rentabilitate foarte scazuta. In anul urmator, 2012, valoarea acestei rate a
continuat sa scada sub pragul de 0, inregistandu-se chiar o valoare negativa de -16.43%,
lipsind rentabilitatea. La polul opus de anii anteriori, in 2013, rentabilitatii financiare a ajuns
la cote mult mai ridicate de 14.43%.
Rata de rentabilitate comerciala apreciaza randamentul diferitelor stadii ale activitatii
intreprinderii la formarea rezultatelor; se determina ca raport intre diverse marje de
acumulare baneasca si cifra de afaceri sau valoarea adaugata.
Rata rentabilitatii comerciale tinde sa aibe aproximativ aceeasi evolutie cu cea financiara,
doar ca valorile inregistrate in cei 3 ani difera. In anul 2011 rata a fost de 21.68%, indicand o
profitabilitate destul de ridicata. Pe de alta parte, in anul 2012, si aceasta a inregistrata o
valoare negativa de -32.73%, lipsind profitabilitatea, intreprinderea lucrand in pierdere. In
anul 2013, rata rentabilitatii comerciale a inregistrat valoarea de 29.26%, profitabilitatea fiind
ridicata.
Rata rentabilitatii activelor totale masoara eficienta utilizarii capitalului permanent sau
eficienta mijloacelor material si financiare allocate intregii activitati a intreprinderii si este
una dintre cele mai eficiente metode de evaluare a managerilor intreprinderii. Capitalurile
asupra carora se analizeaza profitabilitatea sunt cele angajate de intreprindere, in cadrul
exercitiului, pentru cresterea averii proprietarilor si remunerare aducatorilor de capitaluri.

Tabelul 7:RENTABILITATEA ACTIVELOR(DESCOMPUNERE FACTORIALA)


2011
8.13%
21.68%
37.49%

ROE
PN/CA
CA/AE

2012
-14.50%
-32.73%
44.31%

2013
12.74%
29.26%
43.55%

In anul 2011 rata rentabilitatii activelor totale a inregistrat o valoare usor scazuta de
8.13%. in anul 2012, acesta a scazut si mai tare, valoarea inregistrata fiind de -14.50%, in
cazul acesta rentabilitatea lipsind. In anul 2013, valoarea acestei rate a crescut la 12.74%,
rentabilitatea fiind ridicata.

Tabelul 8:EVOLUTIA RATELOR DE RENTABILITATE 2011-2013


Nr. Crt.

Indicator

Formula

2011

Profit net

PN

13,514,213 -21,310,153 19,636,090

Capitaluri proprii

CPR

151,023,695129,713,542136,052,862

Rata de
rentabilitate
financiara

ROE=PN/CPR

Cifra de afaceri

CA

Rata de
rentabilitate
comerciala

Rcom=PN/CA

Activ total

AT

Rata de
rentabilitate a
activelor totale

ROA=PN/AT

8.95%

2012

-16.43%

2013

14.43%

62,344,059 65,102,889 67,108,836


21.68%

-32.73%

29.26%

166,285,167146,922,693154,080,764
8.13%

-14.50%

12.74%

Rata rentabilitatii activelor totale (ROA) exprima eficienta utilizarii activelor, altfel spus,
capacitatea managerului companiei de a obtine profituri din activele pe care le are la
dispozitie.

O companie sanatoasa va avea un ROA cuprins intre 13% - 15%.In cazul Biofarm ROA are o
valoare de 12.74% in 2013.
Daca tinem seama de faptul ca activul total (economic) este finantat din capitalurile proprii si
din cele imprumutate (care insumate dau capitalul permanent), rentabilitatea activelor se
poate scrie astfel:

Analiza rentabilitatii activelor poate fi adancita prin raportarea acestui indicator la marja de
profit i vanzari:

Rata rentabilitii financiare(ROE), cunoscut n teoria internaional sub denumirea


de return on equity, permite aprecierea eficienei investiiilor de capital ale acionarilor i
oportunitatea meninerii acestora, calculndu-se ca raport ntre rezultatul net al exerciiului
financiar i capitalul propriu.Aceast rat constituie un indicator relevant n aprecierea
poziiei ntreprinderii pe pia. O remunerare n cretere a capitalurilor investite asigur:

un acces facil la resurse financiare datorit ncrederii proprietarilor actuali de a


reinvesti n ntreprindere i a potenialilor investitori deintori de resurse financiare
disponibile pentru plasamente;

capacitatea de dezvoltare.
Analiza ratei rentabilitii financiare permite defalcarea influenei factorilor

determinani

identificarea

anumitor

aspecte

semnificative

pentru

interpretarea

performanelor ntreprinderii la nivelul fiecruia dintre acetia, utilizndu-se mai multe


modele de analiz factorial, n funcie de obiectivele urmrite.

Spre deosebire de rentabilitatea economica care urmareste intreg capitalul permanent al


companiei, rentabilitatea financiara se concentreaza numai asupra randamentului capitalului
investit de actionari. O rata mica poate conduce la nemultumirea actionarilor pentru ca nu

ofera posibilitatea distribuirii de dividende pe masura asteptarilor, dar poate exprima de


asemenea o eventuala supracapitalizare. O alta interpretare a nivelului scazut al acestui
indicator poate fi politica de reinvestire a profitului pentru cresterea activelor si a fluxurilor
de venituri viitoare.
Daca tinem cont de faptul ca multe din aceste investitii se fac in activitati de cercetaredezvoltare, care vor aduce profituri, dar nu pe termen scurt, este posibil ca in viitor ROE sa
creasca, oferind satisfactie actionarilor. Pe de alta parte, o rata prea mare indica o
subcapitalizare si, deci, un grad mare de indatorare.In cazul de fata ROE este 14.43% o
valoare destul de buna pentru actionari.

Graficul 4:EVOLUTIA RATELOR DE RENTABILITATE

2.5.3. Analiza riscului intreprinderii


Tabelul 9

Indicatori de solvabilitate
a.Rata

2011

2012

2013

7.87%

10.30%

8.53%

9.14%
86.60%

11.48%
89.70%

9.32%
91.47%

ndatorrii=

Total datorii/ Total active *100


b.
Dat totale/ CPR
c. SN/ Total pasiv

Levier=

Graficul 5
INDICATORI DE SOLVABILITATE
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
a. Rata ndatorrii=
60.00%
Total datorii/ Total active *100
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
1

b. Levier=
Dat totale/ CPR

c. SN/ Total pasiv

Gradul de indatorare evidentiaza limita pana la care societatea isi finanteaza


activitatea din alte surse decat cele proprii (credite, datorii la stat si furnizori). Gradul de
ndatorare al companiei nregistreaz un maxim de 10.30% in 2008 si un minim de 7.87% n
anul 2011. Valorile aparent ridicate ar putea indica o finantare din surse preponderent externe,
in consecinta o dependenta relativ mare in raport cu finantarea externa, creditele bancare
crescand in anul 2012.
Levierul financiar urmeaza acelasi trend, in anul 2011 inregistrandu-se cea mai mica
valoare 9,14%, iar in 2012 cea mai mare 11,48%.
Tabelul 10

Indicatorii lichiditii
Rata
curent
de

Acirc/DCR
Rata rapid=(Acirc-Stocuri)/DCR
Rata
lichiditii
imediate
Disp/DCR

2011

2012

2013

4.85
4.11

4.86
3.96

6.61
5.70

1.30

1.85

2.28

lichiditate=

Graficul 6
Indicatorii lichiditii
7.00
6.00
5.00

Rata curent de lichiditate=

4.00
Acirc/DCR

Rata rapid=(Acirc-Stocuri)/DCR

Rata lichiditii imediate =


Disp/DCR

3.00
2.00
1.00
0.00
1

Rata curenta de lichiditate urmeaza un trend crescator ceea ce ne arata o lichiditate


generala satisfacatoare(active curente> pasive curente).
Rata rapid reprezinta masura n care pot fi acoperite datoriile curente din activele curente
lichide sau rapid lichide. ntreprindere nregistreaz valori cuprinse ntre 3,96 (2012) Si
5,70(2013), rezulta posibilitatea achitarii datoriilor pe termen scurt pe seama numerarului
aflat in casierie, a disponibilitatilor bancare si a plasamentelor de scurta durata.
Rata lichiditatii imediate urmeaza un trend ascendent inregistrand in ultimul an
maximul de 2,28.

3.ABORDAREA EVALUARII

3.1.Abordarea pe baza de active


3.1.1.Metoda activului net corectat (ANC)
Ipoteze
- firma detine brevete pe care le da spre utilizare unei terte persoane in urma carora reiese un
profit brut anual de 89 mii lei; riscul legat de acest activ necorporal determina utilizarea unui
cost al capitalului de 5%.
- firma are incheiate diverse contracte cu primii 10 distribuitori de pe piata farmaceutica;
acest fapt genereaza un profit suplimentar anual de 300 mii lei in N+1,350 in N+2,respectiv
400 in N+3.Data fiind colaborarea cu liderii in industrie consideram un risc al capitalului
scazut, de 2%.
-in anul 2013 s-a inregistrat o depreciere accentuata de 38% a terenurilor pe fondul crizei
imobiliare.Suprafata totala a terenurilor este de 2000 metri patrati;in urma metodei
comparatiei de piata,s-a stabilit un pret de 300 euro pe metru patrat,cursul de schimb valutar
la data evaluarii fiind de 4,2 lei/euro.
-dintre cladirile care nu au fost complet amortizate s-a inregistrat un plus total de reevaluare
143 mii lei.
- mijloacele fixe ale firmei au o valoare de inlocuire (de nou) de 80 000mii lei informatii
preluate de la producatori de mijloace fixe; depreciarea totala inregistrata a utilajelor fiind de
45600 mii lei.
-firma detine un numar de 300 de actiuni la o firma cotata din aceiasi ramura industriala; la
data evaluarii cursul e de 800 lei/actiune;
-Nu exista stocuri de materii prime depreciate;
-firma are creante in lei,din care 15% dintre ele sunt incerte, iar termenele de incasare ale
acestora sunt depasite cu 2 luni, dobanda la depozite in lei fiind de 8 %
-firma are de platit penalitati catre bugetul de stat, neinregistrate in contabilitate, de 40 mii
lei;
-cota de impozit pe profit este de 16%.

BILANT SIMPLIFICAT
la 31-12-N
Nr.
Crt
.

Indicatori

1
2

Imobilizari necorporale
Imobilizari
corporale(terenuri,cladiri,mijloa

Valori
contabile
la
31.12.N(mii
lei)
70219

Corectii

Valori
corectate

2507,2
38106

3
4
5
11
16
17

ce fixe)
Imobilizari financiare
Total activ imobilizat
Total activ circulant
(creante,disponibilitati)
Activ total
Pasiv total
ACTIV NET
CONTABIL/CORECTAT

240
64286,19
23472,99
87759,18
15142
72617,18

Evaluare brevet metoda capitalizarii profitului


Profit net = Supraprofit *(1 -16%) = 89*84% = 75

Valoare brevet = Profit net/rata capitalizare = 75/0,05 = 1500 mii lei

evaluare avantaje contracte metoda economiei de costuri (actualizarea veniturilor


generate de contracte)
Specificatie

N+1

N+2

N+3

Profit net suplimentar

300

350

400

Factor actualizare, pentru a =2%

0,980

0,961

0,942

Profituri actualizate

294

336,4

376,8

(economia de costuri)

Valoare avantaje contracte =

= 1007,2 mii lei

Valoarea imobilizarilor necorporale = Valoare brevete +Valoare contracte


= 2507,2 mii lei

evaluare teren metoda comparatiei de piata

Valoarea terenului = 2000 mp x 300 euro/mp x 0,62x 4,2 lei/euro = 1563 mii lei

evaluare cladiri metoda Costului de Inlocuire Net (CIN)


Valoare cladire=2000+143=2143

evaluare mijloace fixe metoda Costului de Inlocuire Net (CIN)

Valoare de inlocuire (Cost de Inlocuire Brut CIB) = 80000 mii lei

CIN = CIB Deprecierea totala= 34400mii lei

evaluare imobilizari financiare(actiuni)


Valoare actiuni = nr. act. x curs/act = 300 x 800 lei/act = 240 mii lei

evaluare creante
Valoare creante:
in lei - 27567mii lei, din care:
a. certe 85%, respectiv 23432 mii lei
b. cu termen de decontare depasit, 15%: (1-2/12*8%) = 0,99 mii lei

total creante corectate = 23432,99 mii lei

evaluare alte elemente activ/pasiv


- penalitatile reduc disponibilitatile cu 40 mii lei

3.2.Abordarea pe baza de venit


3.2.1.Metoda capitalizarii profitului
Ipoteze:
Intreprinderea Biofarm a pus in functiune in anul curent un program informatic care
permite reducerea cheltuielilor salariale cu 12%. Remuneratiile salariale vor scadea deoarece
nu mai este nevoie decat de un salariat ce opereza sistemul care retine, determina si cantareste
compozitiile exacte in producerea medicamentelor, de asemenea datorita programului se pot
determina cu exactitate cantitatile necesare de materii prime si materiale fara a mai exista
pierderi majore (se estimeaza scaderea cheltuielilor cu materii prime si materiale cu 20 % )
Intreprinderea a inchiriat unei terte persoane juridice un teren. Chiria aferenta
terenului este de 380 mii lei pe an, iar valoarea de achizitie a terenului este de 1,5 mil lei.
Impozitele platite pentru teren sunt de 30 mii lei pe an.

Se estimeaza o rata de capitalizare de 12%. Cresterea perpetua previzionata este de


8% anual. La data evaluarii intreprinderii BIOFARM, aceasta plateste o cota de impozit pe
profit de 16%.

Contul de profit si pierdere simplificat al firmei ALFA la 31.12.N


Mii lei
Nr.crt.

Indicatori

Valori

Venituri

39083,474

Cheltuieli, din care:

27977,816

-materiale

8538,192

-salariale

6430,055

-cu impozite si taxe

455,600

-cu amortizarea

4159,578

-cu dobanzile

75,234

-alte cheltuieli

8319,157

Rezultatul curent al exercitiului

11105,658

Impozitul pe profit

1781,113

Profitul net

9324,545

1. Corectiile vor fi sintetizate in tabelul urmator :

Contul de profit si pierdere simplificat al firmei ALFA la 31.12.N


Nr.crt.

Indicatori

Valori

Corectii

Venituri

39083,474 -380000

Cheltuieli, din care:

27977,816

Valori
Corectate
38703,474

-materiale

8538,192

-20%

1707,638

-salariale

6430,055

-12%

5658,448

-cu impozite si taxe

1781,113

-30000

1751,113

-cu amortizarea

4159,578

-cu dobanzile

75,234

4159,578
75,234

-alte cheltuieli

8319,157

8319,157

Rezultatul curent al
exercitiului

11105,658

21191,883

Impozitul pe profit

1781,113

3390,701,312

Profitul net

9324,545

17801,181

Efectuarea corectiilor se face ulterior alegerii unui profit net anual reproductibil. Ipotezele
privind calculul valorii firmei prin capitalizarea profitului sunt rezultatul diagnosticului
efectuat si a aprecierilor privind activitatea viitoare a firmei.

Punerea in functiune a unui program informatic- modificari ale activitatii - a


determinat 2 corectii:
reducerea cheltuielilor cu materialele;
reducerea cheltuielilor salariale
Aspectele legate de normalitate determina corectarea salariilor.
Terenul inchiriat unei terte persoane reprezinta activ redundant, deci toate veniturile si
cheltuielile aferente acestuia se scad chiria, impozitul pe cladire, amortizarea.
2. Valoarea firmei este de:
Vcp = Pn/(c-g) = 17801,181 /(0,12-0,08) = 445029,547lei
3. In cadrul abordarii prin venituri, delimitarea activelor redundante este foarte importanta,
deoarece valoarea neta de realizare a acestora se adauga la valoarea firmei stabilita prin
capitalizare (sau prin actualizare)
=> Valoarea firmei = Vcp + Valoarea neta de realizare active redundante (cladire) =
445029,547 + 1500000 = 446529,547 lei

4. RECONCILIEREA VALORII SI ESTIMAREA VALORII FINALE


Aplicand atat metoda abordarii pe baza de venit cat si metoda abordarii pe baza de
active(ANC), in calcularea valorii unei firme, am constatat ca metoda ANC necesita mai mult
timp pentru efectuare ceea ce poate fi un criteriu important in cazul fimelor mari care
inregistreaza o activitate complexa.
De asemenea se observa o viziune mai optimista in cazul abordarii pe baza de venituri,
valoare firmei fiind semnificativ mai mare in comparatie cu cea obtinuta in cazul abordarii pe
baza de active.

Se poate considera ca adevaratul rezultat este undeva intre cele doua metode pentru o
abordare cat mai exacta, insa intre cele doua, consideram ca metoda pe baza de venit este cea
mai eficienta si mai rapida