Sunteți pe pagina 1din 9

Subiecte analiza strategica

I. Alegeti raspunsul corect:


1. O firma situata intr-un grup strategic caracterizat prin specializare ridicata si grad de integrare ridicat
are:
a. gama completa si pret ridicat;
b. servicii reduse si pret ridicat;
c. gama completa si costuri de productie reduse.
2. Intr-o analiza de tip lantul valorii, marja pe costul activitatii de vanzari este:
a. diferenta dintre cifra de afaceri si costul activitatii de baza;
b. diferenta dintre veniturile firmei si costul vanzarilor;
c. suma dintre costul fix si costul variabil.
3. Lantul valorii este un instrument de analiza a:
a. concurentilor;
b. pietei de desfacere;
c. pietei fumizorilor.
4. Un mediu concurential fragmentat este caracterizat de:
a. concurenta redusa;
b. bariere de intrare reduse
c. un ritm scazut de innoire a ofertei.
5. Cea mai des uzitata masura de riposta in cazul cresterii amenintarii produselor de substitutie este:
a. cresterea pretului de vanzare a produselor de baza pentru crearea imaginii de marca;
b. aplicarea unei strategii de abandon rapid;
c. o politica de reducere a pretului de vanzare al produselor de baza;
6. Elasticitatea pretului fata de cerere NU influenteaza in mod direct: . .
a. prezenta statului intr-un anumit domeniu;
b. cererea pe termen scurt pe piata clientilor;
c. cererea pe termen lung pe piata clientilor.
7. Sursele de avantaj competitiv pot fi identificate prin:
a. metoda lantului valorii;
b. metoda BCG;
c. metoda descompunerii.
8. Daca managementul resurselor umane al unei firme aplica o politica salariala foarte stricta poate
determina:
a. o cresterea cotei absolute de piata;
b. un atu pentru activitatile primare (de baza) ale firmei prin disponibilizarea unor importante fonduri;
c. un avantaj competitiv bazat pe reducerea costurilor.
9. Un mediu atractiv considerat "ideal" de catre un concurent din interiorul ramurii este caracterizat de:
a. preturi stabile;
b. fidelitate redusa a clientilor fata de marca;
c. concurenta importanta.
1

10.Ca metoda de pozitionare strategica poate fi folosita:


a. metoda ABC;
b. metoda McKinsey;
c. nici a, nici b.
11.Daca pe piata produsului final concurenta este mare, iar participantii la filiera de productie reusesc sa
creasca calitatea la acelasi nivel al pretului:
a. este o situatie nefavorabila consumatorului;
b. este o situatie favorabila furnizorului;
c. nici a, nici b.
12. O firma are canale de distributie importante si gama mare de produse oferite. In acest context, care
din afirmatiile urmatoare caracterizeaza cel mai bine aceasta'firma:
a. daca firma ar dori sa se repozitioneze in industrie, va intampina dificultati datorita
barierelor ridicate de mobilitate de ordin comercial;
b. firma ar putea sa se repozitioneze rapid in industrie datorita barierelor reduse de mobilitate de ordin
comercial;
c. firma poate fi usor amenintata datorita barierelor de intrare foarte reduse.
13. Calitatea produselor, serviciile post vanzare si imaginea de marca sunt:
a. surse de reducere a costurilor;
b. surse de diferentiere;
c. nici a, nici b.
14.Care din urmatoarele enunturi reprezinta criterii de analiza strategica a cererii pe piata clientilor:
a. pozitionarea strategica a SAS-urilor;
b. politica de marketing;
c. avantajele competitive ale firmelor.
15.Metoda ABC, ca instrument de analiza a pietei furnizorilor, NU ofera informatii despre:
a. gradul de concentrare al furnizorilor;
b. numarul furnizorilor;
c. modul in care resursele sunt substituibile.
16.Asezarea geografica a sediilor firmei poate fi considerata, din punctul de vedere al stabilirii
avantajului competitiv:
a. o sursa de diferentiere
b. o conditie juridica absolut necesara
c. un simplu element administrativ
17.Relatia dintre nivelul costurilor fixe si intensitatea concurentei este:
a. nu se influenteaza
b. invers proportionala
c. direct proportionala
18.Strategiile de specializare sunt recomandate produselor ce apartin unui SAS pentru care:
a. dinamica pietei este redusa si cota relativa de piata ridicata; - vaca de lapte (strateg de volum)
b. dinamica pietei este redusa si cota relativa de piata redusa;- piatra de moara (strateg de abandon)
c. dinamica pietei este ridicata si cota relativa de piata ridicata; Vedetele

19.Un mediu concurential caracterizat prin rentabilitate foarte ridicata este considerat a fi:
a. emergent
b. in declin
c. de trecere spre maturitate
20.Piata geografica de referinta este un criteriu de analiza a:
a. sistemului financiar
b. progresului tehnic
c. concurentilor
21.Pentru un SAS caracterizat prin atractii medii ale pietei si de o forta concurentiala intensa se
recomanda in primul rand:
a. dezinvestire
b. dezvoltare selectiva
c. rentabilizare
22.Efectul de invatare este rezultatul:
a. scaderii pretului de vanzare
b. scaderii utilizarii resurselor firmei
c. cresterii utilizarii capacitatii de productie
23.Grupurile strategice reprezinta un instrument de analiza a:
a. concurentei
b. furnizorilor
c. clientilor
24.O masura de riposta, des uzitata, la intrarea in sector a unui nou concurent este:
a. cresterea preturilor;
b. pret de descurajare la intrare impus de firmele existente
c. reorientarea catre alte domenii
25.Daca barierele de intrare si de iesire dintr-o industri sunt scazute, atunci rentabilitatea este:
a. ridicata
b. ridicata si instabila
c. scazuta, dar stabila
26.Ca metoda de pozitionare strategica poate fi folosita:
a. metoda ABC
b. metoda celor mai mici patrate
c. metoda BCG
27.Unul din avantajele efectului de scara este:
a. crearea unor bariere de intrare fata de concurenti
b. cresterea pretului de vanzare
c. nici a, nici b
28. Daca o piata este dominata de un numar restrans de concurenti, atunci gru...(pul se) considera a fi:
a. redus
b. ridicat
c. nici a, nici b
3

29.Segmentarea nomenclatorului de materiale este un demers specific:


a. analizei strategice a furnizorilor
b. analizei strategice a concurentilor
c. analizei strategice a clientilor
30. Care din urmatoarele enunturi NU reprezinta sistem de analiza a mediului concurential:
a. modelul arenei strategice
b. modelul filierelor
c. analiza diagnostic a firmei
31.Studiul barierelor de mobilitate este specific analizei de tip:
a. ABC
b. Boston Consulting Group
c. grupuri strategice
32. Daca barierele de iesire dintr-o industrie sunt ridicate, atunci:
a. concurenta va fi puternica
b. concurenta va fi scazuta
c. nici a , nici b
33. Strategiile de volum sunt recomandate produselor ce apartin unui SAS pentru care:
a. dinamica pietei este redusa si cota relativa de piata ridicata; - vaca de lapte (strateg de volum)
b. dinamica pietei este redusa si cota relativa de piata redusa;- piatra de moara (strateg de abandon)
c. dinamica pietei este ridicata si cota relativa de piata redusa
34. Factorii cheie de succes reprezinta:
a. elemente specifice mediului;
b. instrumente de analiza a filierelor de fabricatie;
c. modalitati de realizare a produselor substituibile.
35. Ce metoda de pozitionare strategica poate fi folosita:
a. metoda ABC
b. metoda celor mai mici patrate;
c. nici a nici b.(metoda BCG)
36. Modelul arenei strategice pune accentul pe:
a. relatiile dintre filierele industriei;
b. avantajul competitiv al firmei;
c. punctele slabe ale firmelor.
37. O reactie de aparare la amenintarea produselor de substitutie estE:
a. reducerea pretului;
b. cresterea pretului;
c. nici a nici b
38. In diagnosticarea cererii pe piata furnizorilor se vor urmari, prioritar
a. caracteristicile cererii;
b. punctele slabe ale firmelorl
c. nici a, nici b.

39. O firma situata intr-un grup strategic caracterizat prin specializare redusa si grad de integrare redus
are:
a. gama redusa si pret ridicat;
b. gama completa si pret ridicat;
c. servicii si preturi reduse
II.Analizati daca urmatoarele enunturi sunt adevarate in totalitate:
1. Orice factor cheie de succes este avantaj competitiv. ADEVARAT (ATUURI CE GENEREAZA AV
COMP = F CH DE SUCC, nu orice av comp e fact cheie de succes)
2. Presiunea costurilor asupra preturilor, ca sfidare a mediului concurential se manifesta in sensul ca
pietele care impun pretul au devenit dominante. ADEVARAT
Sunt rare cazurile in care producatorul cauta un prt pentru piata. Tot mai des avem de-a face cu
focalizarea pe costuri care reprezinta o strategie prin care producatorul primeste pretul din piata. Cu alte
cuvinte este clar ca va avea de castigat cel care va produce cu un cost cat mai mic fata de concurenta nu
cel care va vinde la n prt mai mare. Un prt de productie mai mare decat concurenta nu este indicat.
3. Raportul de putere este favorabil clientului daca exista oportunitati credibile de integrare a acestora in
amonte. FALS ( DACA EXISTA AMENINTARI CREDIBILE DE INTEGRARE IN AMONTE SI
POSIBILITATEA DIVERSIFICARII SURSELOR DE APROVIZIONARE , EXISTA UN RAPORT DE
PUTERE FALORABIL CLIENTULUI)
4. Matricea McKinsey utilizeaza doua criterii pentru pozitionarea strategica a SAS-urilor. Acestea sunt:
atractiile mediului si dinamica pietei. FALS (FORTA COMPETITIVA/ CONCURENTIALA si
ATRACTIILE PIETEI)
5. Un mediu emergent este caracterizat prin rentabilitate ridicata, nevoi mari ale pietei si grad de inovare
scazut. FALS (INOVARE MARE , nevoi intense)
6. Exista un raport favorabil furnizorului daca acesta prezinta o amenintare credibila prin integrarea in
aval. ADEVARAT ( Precum si daca produsele sale nu sunt amenintate de produse de substitutie )
7. Prin intermediul segmentarii strategice se identifica factorii cheie de succes. FALS (INVERS
Segmentarea strategica se realizeaza prin gruparea activitatilor elementare dupa omogenitatea factorilor
cheie de succes)
8. Strategiile de abandon sunt recomandate produselor ce apartin unui SAS pentru care dinamica pietei
este redusa si cota relativa de piata este ridicata.FALS
Dinamica a pietei redusa si cota relative de piata ridicata reprezinta coordonatele unei VACI DE
LAPTE care adduce un surplus de lichiditati si in niciun caz nu se impune o strategie de abandon.
Acestea trebuie sa finanateze dezvoltarea DILEMELOR si transformarea lor in VEDETE
9. Modelul "filierelor" de analiza strategica a mediului concurential pune accentul pe relatiile care au loc
intre diferitele firme in cadrul industriei careia ii apartin. ADEVARAT ( pune accentul pe indentificarea
relatiilor ec , com , teh si organizationale dintre diferitele celule concurentiale , pe cauzele cale le
provoaca si pe modul de transmitere a acestora in cadrul filialei, posibilitatile de actiune strategica fiind :
Integrarea tot , partiala ,discontinua , deplasarea in cadru filierei si renuntarea.

10. Strategia de dominare consta in cresterea pretului de vanzare a produselor odata cu avansarea in
cadrul cic1ului de viata a produselor. FALS (consta in reducerea pretului de vanzare in acelasi ritm cu
cel de scadere a costului) pag 80
11. Factorii care influenteaza oferta pe piata clientilor pot fi structurate pe trei paliere: cantitativi (exp.:
evolutia demografica), compoRTamentali (exp.: anticiparea evolutiei veniturilor) si comerciali (exp.:
politica de marketing). FALS (acestia sunt factorii determinanti pe termen lung , care influenteaza
cererea pe piata de desfacere , nu oferta)
12.Nivelul pragului de rentabilitate, nivelul profitului si gradul de utilizare a capacitatii de productie
influenteaza, in primul rand, cererea pe piata clientilor. FALS ( influenteaza oferta pe termen scurt)
13.Daca se inregistreaza o crestere lenta a domeniului, intrarea unor noi concurenti poate determina o
scadere a nivelului absolut al vanzarilor firmelor existente. ADEVARAT (reducerea cotei de piata)
14.In cazul unui portofoliu "tanar"de SAS-uri, se recomanda achizitionarea unor activitati lichide.
ADEVARAT (PT CA PORT TANAR are nevoie de activitati lichide , care sa sustina activitatile tinere)
15.Demersul de segmentare strategica presupune identificarea factorilor cheie de succes, a
competentelor distinctive si relationarea din punct de vedere strategic a acestora. FALS (MAI E SI
IDENT SI ENumerarea ACTIV ELEM)
16. In conditiile unor bariere de intrare si de iesire scazute, rentabilitatea industriei este ridicata si
instabila. ADEVARAT ( in conditiile existentei unor bariere de intrare si iesire scazute, se creeaza un
stimul pentru parasirea industriei si reducerea luptei de concurenta , asadar o rentabilitate ridicata pentru
cei ce raman si instabila pentru ca poate intra si altii in aceea industrie)
17. Strategiile de volum sunt recomandate produselor ce apartin unui SAS pentru care dinamica pietei
este redusa si cota relative de piata ridicata. ADEVARAT
Matricea BCG are anumite atuuri, ea evidentiaza anumite tipuri de industrii astfel: fragmentata (n
dilem), specializata (n vedet), de volum (n vaci cu lapte), in impas concurenial (n povar)
18. Interventia directa a statului se poate manifesta prin intermediul controlului preturilor de vanzare.
ADEVARAT (pp forma de interventie dir a statului intr-o ec de piata o reprez controlul preturilor) pg
216
19. In cazul in care atractiile mediului sunt putemice, iar forta concurentiala a competitorului este
scazuta, se recomanda o politica de rentabilizare a SAS-urilor. ADEVARAT (situatie specifica
produselor de lansare , necesita investitii marui pentru a spori atuurile si pt dezvoltare , o politica de
rentabilizare) pag 95
20. Matricea BCG utilizeazi doua criterii pentru pozitionarea strategic a a SAS-urilor. Acestea sunt: cota
relativa de piata si atuurile concurentiale ale firmei. FALS (DINAMICA PIETEI IN LOC DE ATUURI)
21. Gradul de diferentiere a produselor influenteaza direct proportional intensitatea concurentei. FALS
(Invers proportional.)

22. In evaluarea raportului de putere client/furnizor, se considera ca exista o situatie favorabila clientului
daca acesta are posibilitatea sa se integreze in amontele sau. ADEVARAT
Exist un raport favorabil consumatorului dac:
- cumpr cantiti importante i deci deine o pondere mare n cifra de afaceri a
furnizorului;
- produsele sunt standardizate i normalizate, deci exist oricnd riscul apelrii, fr costuri
mari de transfer, la ali furnizori;
- concurena pe piaa produsului final este mare, ceea ce determin ca toi participanii la
filiera de producie s-i asume obligaii de cretere a calitii, respectiv reducerea
costurilor;
- existena unor ameninri credibile privind integrarea n amonte, ameninri care se pot
constitui n argumente pentru inhibarea unor activiti duntoare de ctre furnizori
23. In evaluarea raporturilor de putere client/furnizor se considera ca exista o situatie favorabila
furnizorului daca aceasta are posibilitatea sa se integreze in aval. ADEVARAT
Exist un raport favorabil furnizorului dac:
vinde pe o pia concurenial la mai muli consumatori, iar libertatea sa de
manevr privind preul, calitatea i condiiile de livrare este mare;
nu este obligat s lupte mpotriva produselor de substituie;
consumatorul deine n cifra de afaceri a furnizorului o pondere redus, acesta
nefiind deci stimulat s-l protejeze;
produsul oferit de furnizor este apreciat drept esenial pentru calitatea i imaginea
produsului consumatorului;
prin aciuni specifice de difereniere a produselor i a costurilor de transfer se pun n
concuren consumatorii;
- prezint o ameninare credibil de integrare n aval
24. Atunci cand ritmul de crestere al pietei scade, de regula competitia dintre firme scade. FALSConcurenta se intensifica deoarece fiecare firma incearca sa-si extinda segmentul de piata acoperit ptr a
mentine nivelul vanzarilor.
25. Aparitia unui nou concurent intr-o industrie care practica cele mai scazute preturi de vanzare
reprezinta o amenintare pentru firmele existente. ADEVARAT - Practicarea celui mai mic pret de
vanzare va duce implicit la cresterea cotei de piata ceea ce inseamna scaderea vanzarilor pentru
concurenta si cresterea vanzarilor pentru noul concurrent, deci poate reprezenta o amenintare
26. Modelul lui Porter de analiza strategica a mediului concurential pune accentul pe identificarea fortei
concurentiale. ADEVARAT
Acest model pune baz pe evaluarea intensitii concurenei; identific 5 categorii de concureni
eseniali:
concurenii direci;
concurenii poteniali;
concurena produselor de substituie;
concurena furnizorilor;
concurena clienilor.
7

Tipul concurenei i mai ales intensitatea acesteia sunt strns dependente de existena unui raport de
for ntre cei doi parteneri. Raportul de for caracterizeaz atuurile de care dispune pe pia un partener
n raport cu cellalt

Aplicatie - Numarul 2
Filiera de productie a unui produs standardizat presupune mai multe activitati strategice care se regasesc
grupate pe diferite firme. Satisfacerea cererii finale presupune parcurgerea a 8 activitati strategice.
Costurile unitare ale fiecarui concurent pe fiecare activitate strategica si preturile de vanzare ale
produselor rezultate In urma fiecarei activitati strategice sunt:
Activ.

1
2
3
4
5
6
7
8

Cost
Unitar
Firma A
20
25
17
36
11
20
-

Cost
Unitar
Firma B
10
18
23
14
35
-

Cost
Unitar
Firma C
10
19
11

Cost
Unitar
Firma D
24
17
32
9
20
12

Cost
Unitar
Firma E
15
34
12
-

Cost
Unitar
Firma F
19
20
16
34
-

Cost
Unitar
Firma G
11
12
10

Pret
De
Vanzare
12
33
53
72
112
124
145
160

Cerinte:
1. Identificati concurentii firmei D pe fiecare faza a lantului valorii
2. Stabiliti ce concurent detine avantajul competitiv de cost pe fiecare veriga a lantului
unde se gaseste firma D
3. Sunteti la conducerea firmei D si nu cunoasteti decat costurile corespunzatoare acestei
firmei si preturile de pe piata (nu stiti costurile celorlalte firme). Pe baza datelor
cunoscute, stabiliti activitatea/activitatile momentan nerentabil( e) pentru care firma ar
trebui sa-si concentreze eforturile de ameliorare
4. Lucrati la Departamentul Aprovizionare al firmei G. Ce reducere de pret a materiei
prime cumparate de la F (exprimata procentual) trebuie obtinuta pentru ca firma C sa
obtina o rata a profitului de 10% la pretul final de 160 u.v.?

III. Firma EXON are trei seginente de activitate strategica (produse), caracterizate astfel:

Nr. Crt.

SAS

CA

Dinamica pietei

1
2
3

SAS 1
SAS 2
SAS 3

15.000
14.000
20.000

7%
4%
2%

CA a celui mai
puternic concurent
10.000
10.800
12.500

Se cere:
1. Caracterizati portofoliul de activitati al firmei.
2. Analizati urmatoarele situatii concurentiale: , "
a. recomandati un tip de politica pentru fiecare activitate;
b. pentru cresterea puterii de reactie in lupta concurentiala, recomandati achizitionarea unei activitati.
Sunt disponibile doua activitati de tipul: "vedeta" (CA = 8.000 . mii euro), "dilema" (CA = 14.000 mii
euro). Argumentati recomandarea facuta.
c. evaluati care sunt oportunitatile si amenintarile firmei prin analiza unitara a
portofoliului de activitati.
3. Luand in consideratie caracteristicile firmei si portofoliul sau de activitati, identificati
oportunitatile si amenintarile pentru un concurent potential al organizatiei.
Caracteristicile firmei sunt:
-este prezenta pe cele trei piete de 5 ani;
-are trei distribuitori si magazine proprii;
-produsele sunt destinate clientilor cu venituri reduse;
-organizatia este o "firma de familie".