Sunteți pe pagina 1din 8

CALCULUL MECANIC AL LINIEI AERIENE

Calculele mecanice, verifică şi dimensioneză toate elementele liniei (cleme, conductoare, izolatoare, armături, stâlpi, fundaţie şi legarea la priza de pământ). În cadrul proiectelor de investiţii, principala problemă o constituie dimensionarea şi verificarea tuturor elementelor din punct de vedere mecanic. Calculul mecanic presupune întinderea conductoarelor care trebuie executată astfel încât să reziste la suprasarcinile ce pot să apară în regiune şi verificarea poziţiei conductoarelor în diverse situaţii ale forţelor exterioare ce acţionează asupra lor. Odată stabilită forma geometrică a conductorului respectiv săgeţile în fiecare punct al acestuia şi săgeata maximă, se verifică distanţele minime ale unui conductor faţă de celelalte conductoare precum şi faţă de elementele stâlpului legate la pământ sau faţă de diferite obstacole pe care le traversează sau de care se apropie traseul liniei respective (căi ferate, râuri, păduri, drumuri vii, etc.). Pentru calculul întinderii conductoarelor se stabilesc relaţii între deschiderea dintre stâlpi, forţele exterioare ce acţionează asupra liniei, forma geometrică pe care o capătă conductorul sub acţiunea acestor forţe şi eforturile interne din conductor. Prin stabilirea distanţelor minime dintre conductore, se determină coronamentul stâlpului, deci săgeta va fi un element de bază în stabilirea coronamentului unui stâlp. La începerea construcţei unei linii electrice aeriene trebuie cunoscute câteva date, cum ar fi: punctul de plecare şi punctul de sosire, cunoaşterea în detaliu a condiţiilor de relief între cele două puncte. Prescripţiile şi normele privind calculul conductoarelor stabilesc în general următoarele elemente:

1.Calculul şi valoarea forţelor exterioare care acţionează asupra conductoarelor precum şi stări meteorologice de care trebuie să se ţină seama.; 2.Coeficienţi de siguranţă normali; 3.Distanţele minime admisibile între punctul cel mai de jos al conductorului şi sol sau obstacolul ce traversează linia să fie respectate în ipotezale cele mai defavorabile de încărcare a conductorului precum şi dimensiunile laterale prevăzute de prescripţii între conductorul deviat de vânt şi diverse obstacole. Felul şi valoarea forţelor exterioare ce acţionează asupra conductorului precum şi diverse combinaţii ale acestora sunt indicate în prescripţii şi norme îm funcţie de zona meteorologică pe care o străbate linia şi de importanţa acesteia în raport cu consumatorii alimentaţi. Din acest punct de vedere prescripţiile din ţara noastră prevăd ca pentru determinarea sarcinilor rezultate din depunerile de chiciură pe conductoare şi de presiunea vântului pe

toate elementele liniei se vor lua în considerare efectele asupra depunerilor de chiciură a vitezei maxime a vântului şi a temperaturii minime şi maxime în fiecare zonă.

Condiţiile climato-meteorologice La proiectarea şi construcţia liniilor electrice aeriene se ţine seama de intensitatea şi frecvenţa de manifestare a principalilor factori climato-meteorologici: temperatura aerului, viteza vântului, depunerile de chiciură. Din acest punct de vedere, teritoriul ţării noastre se împarte în cinci zone meteorologice, care diferă din punct de vedere al intensităţii şi al frecvenţei de manifestare a principalilor factori climato- meteorologici. La determinarea înărcărilor normate pentru calculul mecanic al liniei electrice se vor considera condiţiile prevăzute în tabelul 2.1. pentru zona meteorologică respectivă. În anumite zone cu caracter local, în care se constată condiţii meteorologice mai grele decât cele prevăzute în tabelul 2.1, se pot adopta valori mai mari. Aceste valori trebuie să fie justificate prin date statistice furnizate de INMH sau rezultate din statisticile de exploatare a liniilor electrice de energie electrică şi de telecomunicaţii din zonele respective şi să aibă frecvenţa de apariţie de cel mult o dată la 10 ani. Pentru elementele componente ale liniilor, situate la înălţimi diferite faţă de sol,

presiunile de bază se vor majora prin înmulţirea cu coeficienţii de rafală

Presiunea dinamică de bază, dată de vânt la înălţimea de 10 m deasupra terenului şi grosimea stratului de chiciură pe conductoarele LEA se aleg din PE 104, in funcţie de zona meteorologică aleasă.

β

c

.

Caracteristicilor mecanice ale conductorului bimetalic Din punct de vedere al materialelor şi alcătuirii constructive, la construirea liniilor electrice aeriene se vor utiliza conductoare funie din aluminiu, oţel, precum şi conductoare funie din oţel-aluminiu şi oţel-aliaje di aluminiu. Condiţiile tehnice generale, dimensiunile şi caracteristicile fizico-meteorologice ale conductoarelor liniilor electrice aeriene trebuie să corespundă standardelor sau normelor interne ale producătorilor. Pentru conductoarele de protecţie din oţel se vor utiliza sârme de oţel de categoria B sau

C conform STAS 3732. Sârmele din oţel utilizate la realizarea conductoarelor funie de oţel şi

a părţii (inimii) de oţel a conductoarelor de oţel-aluminiu, vor fi protejate împotriva

coroziunii cu un strat subţire de zinc.

Pentru a realiza calculul sunt necesare următoarele date pentru conductorul active din

OL-AL:

-

-

-

-

-

-

secţiunea reală a părţii de aluminiu

secţiunea reală a părţii de oţel

modulul de elsticitate a firelor de aluminiu

modulul de elasticitate a firelor de oţel

coeficientul de dilatare liniară a firelor de aluminiu

coeficientul de dilatare a firelor de oţel:

Modulul de elasticitate a conductorlui echivalent se determină cu relaţia:

E

c

=

E

al

S

al

+

E

ol

E

ol

S

C

[daN/mm 2 ]

Coeficientul de dilatare liniară a conductorului bimetalic este:

α

C

=

α

al

E

al

S

al

+

α

ol

E

ol

S

ol

 

E

al

S

al

+

E

ol

S

ol

[ o C -1 ]

După determinarea parametrilor pentru conductorul compus, conductorul bimetalic poate

fi

calculat ca un conductor monometalic.

Gruparea încărcărilor Conform aceleiaşi prescripţii la calculul şi dimensionarea elementelor componente ale

liniei electrice aeriene se vor lua în considerare următorele combinaţii ale factorilor climato- meteorologici ca ipoteze de încărcare:

a) temperatura minimă (vântul şi chiciura lipsesc);

b) temperatura medie (vântul şi chiciura lipsesc);

c) temperatura medie, viteza vântului 10m/s (chiciura lipseşte);

d) temperatura medie, viteza maximă a vântului (chiciura lipseşte);

e) temperatura maximă (vântul şi chiciura lipsesc);

f) temperatura de formare a chiciurei şi depuneri de chiciură pe elementele componente ale liniei (vântul lipseşte);

g) temperatura de formare a chiciurii (vîntul simultan cu chiciura şi depuneri de chiciură pe elementele componente ale liniei).

Determinarea încărcărilor unitare normate Încărcările unitare normate datorate maselor proprii şi depunerilor de chiciură Încărcările normate alăturate masei conductoarelor şi greutăţii stratului de chiciură se determină după cum urmează:

-încărcarea unitară datorată masei proprii a conductorului:

-

g

1

= m

1

10

3

[daN/m]

m 1 – masa unitară a conductorului;

încărcarea unitară provenită din depunerile de chiciură pe conductor:

g

2

=

π b

(

b

+

d

c

)

γ

ch

10

3

[daN/m]

d

b – grosimea stratului de chiciură (în mm);

c – diametrul conductorului

γ ch

- greutatea specifică a chiciurei, (în daN/m);

- încărcarea unitară provenită din greutatea conductorului acoperit de chiciură:

g

3

= g

1

+ g

2

[daN/m]

Încărcări normate datorate acţiunii vântului

Acestea se vor determina cu ajutorul presiunii dinamice de bază extrasă din ”Normativul pentru construcţia liniiilor aeriene de energie electrică cu tensiuni de peste 1000 V” sau se va determina cu relaţia:

p =

v

2

16,3

[daN/m]

În funcţie de înălţimea de aplicare a forţelor, presiunea dinamică se va majora cu un coeficient de rafală şi neuniformitate al vântului pe conductor care nu depinde de viteza vântului. Acest coeficient depinde de neuniformitatea vântului şi de Răspunsul dinamic al conductorului şi cuprinde efectul combinat al variaţiei vitezei vântului atât cu înălţimea, cât şi cu mărimea deschiderii.

- încăcarea rezultată din presiunea vântului pe conductor neacoperit de chiciură:

în care:

β

c

g

4

=

C

tc

β c

p

v

d

c

10

3 [daN/m]

- reprezintă coeficientul de rafală şi neuniformitate a vântului, se extrage din PE 104

C

104);

tc - coeficient aerodinamic sau coeficient de rezistenţă frontală al conductorului (PE

-

unde:

avarie:

în care:

încărcarea datorită presiunii văntului pe conductorul acoperit cu chiciură în regim normal de funcţionare:

g

5

= C

tc

β

ca

p

v

+

ch

(

d

c

+

2

b

)

10

3

[daN/m]

b – grosimea stratului de chiciură, în mm.

- încărcarea datorită presiunii vântului pe conductorul acoperit cu chiciură în regim de

γ

g

8

=

γ

a

g

5

γ

n

[daN/m]

a,n - coeficienţi parţiali de siguranţă (PE 104)

Încercările unitare normate cumulate datorită maselor propii, depunerilor

de chiciură şi a vitezei vântului

- încercări rezultate din acţiunea simultană a greutăţii conductorului şi a presiunii vântului pe conductor:

2 g g 2 + g [daN/m] 6 = 1 4
2
g
g
2 + g
[daN/m]
6 =
1
4

- încercări rezultate din acţiunea simultană a greutăţii conductorului acoperit cu chiciură şi a presiunii vântului pe conductor în regim normal de funcţionare:

g

7

=

2 g 2 + g 3 5
2
g
2 + g
3
5

[daN/m]

- încercări rezultate din acţiunea simultană a greutăţii conductorului acoperit cu chiciură şi a presiunii vântului pe conductor în regim de avarie:

2 g = g 2 + g [daN/m] 9 3 8
2
g
=
g
2 + g
[daN/m]
9
3
8

Determinarea încărcărilor unitare de calcul

Încărcările unitare de calcul datorate maselor proprii şi depunerilor de chiciură

- încărcările datorate masei propii:

g

1

c

= γ

n

g

1

[daN/m]

- încărcări datorate masei proprii şi a greutăţii chiciurei:

g

2

c

= γ

n

g

2

[daN/m]

- încărcările datorate greutăţii conductorului acoperit de chiciură:

g

3

c

=

g

1

c

+

g

2

c

[daN/m]

2.6.2.Încărcări unitare de calcul datorate acţiunii vântului

- încărcarea unitară de calcul rezultată din presiunea vântului pe conductorul neacoperit de chiciură:

3 [daN/m]

în care:

g

4

c

=

γ n

C

tc

β ca

p

v

d

c

10

β

c

- reprezintă coeficientul de rafală şi neuniformitate a vântului, PE 140/93;

C

tc - coeficient aerodinamic sau coficient de rezistenţă frontală al conductorului

- încărcarea unitară de calcul rezultată din presiunea vântului pe conductor, acoperit cu chiciură, în regim normal de funcţionare:

g

5

c

= γ

n

g

5

[daN/m]

- încărcarea unitară de calcul rezultată din presiunea văntuliu pe conductor, acoperit cu chiciură, în regim de avarie:

g

8

c

= γ

a

g

5

[daN/m]

Încărcări unitare normate cumulate datorită maselor proprii, depunerilor de

chiciură şi a vitezei vântului -încăracarea unitară de calcul provenită din acţiunea greutăţii conductorului şi a presiunii vântului pe conductor :

g 6c

2 = g 2 + g [daN/m] 1c 4 c
2
=
g
2 + g
[daN/m]
1c
4 c

-încăracarea unitară de calcul provenită din acţiunea greutăţii conductorului acoperit cu chiciură şi a presiunii vântului în regim normal de funcţionare :

g 7c

2 = g 2 + g [daN/m] 3c 5 c
2
=
g
2 + g
[daN/m]
3c
5 c

-încărcări rezultate din acşiunea simultană a greutăţii conductorului acoperit cu chiciură şi presiunii vântului pe conductor, în regim de avarie:

g 9c

2 = g 2 + g [daN/m] 3c 8 c
2
=
g
2 + g
[daN/m]
3c
8 c

Determinarea încărcărilor specifice normate şi de calcul Încărcările specifice, normate şi de calcul, se obţin din încărcările unitare, normate şi de calcul, împărţite la secţiunea reală a conductorului.

γ

i

=

g

i

S

C

[daN/m·mm 2 ]

Încărcări specifice normate Încărcările specifice normate pentru conductorl active, se obţin din încărcările unitare normate raportate la secţiunea reală a conductorului.

γ

i

=

g

i

S

c

[daN/m·mm 2 ]

Îcărcări specifice de calcul Încărările specifice de calcul, se obţin din încărcările unitare de calcul împărţite la secţiunea reală a conductorului.

γ ic

=

g

ci

S

c

[daN/m·mm 2 ]

Încărcările normate şi de calcul pentru conductorul activ

 

NORMATE

DE CALCUL

 

ÎNCĂRCĂRI

unitare

specifice

unitare

specifice

 

[daN/m]

[daN/m·mm 2 ]

[daN/m]

[daN/m·mm 2 ]

1

Din masa conductorului

       

2

Din chiciura

       

3

Din masa conductorului şi chiciură

       

4

Din presiunea vântului maxim

       

5

Din presiunea vântului simultan cu chiciură

       

6

Din masa conductorului şi presiunea vântului maxim

       

7

Din masa conductorului cu chiciură simultan cu vânt

       

8

Din presiunea vântului la avarie simultan cu chiciură

       

9

Din masa conductorului cu chiciură şi cu vânt la avarie

       

Calculul se va face similar pentru conductorul de protecţie.